Dok.dato: Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Forespørsel om mulighet for å leie 20 % jordmortjeneste Samarbeid med Hattfjelldal kommune 2009/ / ADM_MSJ/JP ***** Mottaker Hattfjelldal kommune KR.OMR_MSJ/BRO nnhold: ndeksregulering Syketransport 2009/ / ADM_MSJ/RB ***** Mottaker Hattfjelldal taxi ADM_MSJ/RB nnhold: Vedrørende oppsigelse av lokal avtale for ambulansetjenesten Arbeidsavtale ambulansepersonell 2009/ / ADM_SSJ/JK 325 Mottaker Fagforbundet PO/RAB Side: 1 av 16

2 nnhold: nnkalling til drøftingsmøte med hjemmel i arbeidsmiljøloven Endringsoppsigelse nnkalling til drøftingsmøte med hjemmel i arbeidsmiljøloven / / PO/RAB P Offvl 13 jf. Fvl 13 ***** Mottaker tdanningsforbundet PO/RAB nnhold: NPR-melding erstatter NPR-record som format for rapportering av aktivitetsdata Virksomhetsdata til NPR 2009 HF 2009/ / ØK/ADM/ES 000 ØK/ADM/ES B 4 Helsedirektoratet nnhold: Avviksmelding Melding om avvik Sandnessjøen 2009/ / AMB/L Offlv 13 jf. Fvl AMB/L ***** nnhold: Byggesak - Helgeland rehabilitering Byggesak Helgeland Rehabilitering - Sømna 2009/ / ADM_MSJ/HHX 031 ADM_MSJ/HHX Sømna kommune, teknisk avd. bygg og eiendomseksjon Side: 2 av 16

3 nnhold: mplementering av risikostyring i ledergruppene i helseforetakene og HN KT HN Risikostyring i 2009/ / FDR_STAB/SF ***** FDR_STAB/SF TE nnhold: Brev med skademelding NPE ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / ADM_MR/RSV 432 ADM_MR/RSV Norsk Pasientskadeerstatning nnhold: Vedtak i erstatningssak NPE ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / ADM_MR/RSV ***** ADM_MR/RSV TO Norsk Pasientskadeerstatning nnhold: Høring av forslag om ny forskrift om strålevern og bruk av stråling Data over undersøkelsesfrekvens og stråledose til pasient 2009/ / RTG.OMR_MR/KB 351 RTG.OMR_MR/KB Helse- og omsorgsdepartementet Side: 3 av 16

4 nnhold: Klage på utskrivning av pasient Klagesaker - ikke medisinske - Mo i Rana 2009/ / ADM_MR/PMK 434 ADM_MR/RSV ***** nnhold: SAMDATA - Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 Nyheter fra SNTEF 2009/ /2009 FDR_STAB/FAM 502 FDR_STAB/FAM SNTEF SAMDATA nnhold: Svar på: Rapport etter revisjon ved Helselandssykehuset - DSB Revisjon - DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2009/ /2009 FDR_STAB/SF 134 Mottaker DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap FDR_STAB/SF nnhold: Vedrørende purring Klage på faktura 2009/ /2009 ØK/ADM/KST Offvl 13 første ledd 434 Mottaker ***** ØK/ADM/ROL Side: 4 av 16

5 nnhold: Erstatningssak 2009/01802 NPE klagesak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / ADM_MSJ/JP 432 KR.OMR_MSJ/BRO Norsk Pasientskadeerstatning nnhold: Erstatningssak 2009/02035 NPE klagesak ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / ADM_MSJ/JP 432 MED.OMR_MSJ/TSP TE Norsk Pasientskadeerstatning nnhold: Svar på søknad om godkjenning som selvstendig utdanningsinstitusjon for psykiatere - Helgelandssykehuset Sandnessjøen/DPS Ytre Helgeland Søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon Sandnessjøne 2009/ /2009 ADM_SSJ/JK 550 ADM_SSJ/JK Helsedirektoratet nnhold: Vannskade skadenr GLO Vannskade / / S_MR/VS S_MR/VS TE Terra Forsikring AS, Skadeavdelingen Side: 5 av 16

6 nnhold: Ang. regresskrav etter vannskade Svar på henvendelse Vannskade / / S_MR/VS Mottaker Terra Forsikring AS, Skadeavdelingen S_MR/VS nnhold: Vedtak i erstatningssak NPS ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / ADM_MR/RSV 432 ADM_MR/RSV TO Norsk Pasientskadeerstatning nnhold: Tilskudd til utvikling av organisatorisk forpliktende samarbeidsmodeller innen psykisk helsefeltet over statsbudsjettet kapittel for 2009 Tilskudd utvikling av organisatorisk forpliktende samhandlingsmodell Rana Kommune og Psyk.senter Helgelandssykehuset 2009/ / PSY_MR/SF1 339 PSY_MR/SF1 Helsedirektoratet Side: 6 av 16

7 nnhold: Vedrørende tidligere henvendelse Kobling av hoftebrudd-data via FS/PAS. tlevering av data. 2009/ /2009 FDR_STAB/FAM 520 MED.OMR_MSJ/AWW B 4 Kunnskapssenteret nnhold: Anmodning om legeuttalelse - ***** ***** ***** ***** ***** Forespørsel om journal Mosjøen 2009/ /2009 ADM_MSJ/JP 423 Mottaker Helgeland politidistrikt ADM_MSJ/JP nnhold: Svart og bedt om utsettelse NPE - Klagesak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / ADM_MR/RSV 432 Mottaker Helsetilsynet i Nordland ADM_MR/RSV nnhold: Krav om godkjenning for innsamling fra navlestrengsblod Krav om godkjenning for innsamling fra navlestrengsblod 2009/ /2009 FDR_STAB/FAM 369 FDR_STAB/FAM Side: 7 av 16

8 nnhold: Høring - forslag om endring i forskrift om utgifter til poliklinisk legehjelp - endringer i regelverk for innsatsstyrt finansiering og mulighet for å utløse egenandeler Høring - Forslag om endring i forskrift om utgifter til poliklinisk legehjelp 2009/ / ØK/ADM/ES 008 ØK/ADM/ES nnhold: Høringssvar - Forslag om endring i forskrift om utgifter til poliklinisk legehjelp - endringer i regelverk for innsatsstyrt finansiering og mulighet for å utløse egenandeler Høring - Forslag om endring i forskrift om utgifter til poliklinisk legehjelp 2009/ /2009 ØK/ADM/ES 008 ØK/ADM/ES nnhold: Bekymringsmelding av ***** ***** ***** Bekymringsmelding 2009/ / MED.OMR_MR/KH Offlv 13 jf. Fvl PO/HML B 2 Helsetilsynet i Nordland nnhold: Om innkalling ***** ***** ***** ***** ***** Klager, ikke medisinske, Mosjøen 2009/ / ADM_MSJ/JP Offlv 13/HPL 21 jf KR.OMR_MSJ/BRO B 2 ***** Side: 8 av 16

9 nnhold: Sikkerhetskontroll Heis 1, NHK Heis Mosjøen 2009/ /2009 S_MSJ/BKJ S_MSJ/BKJ Norsk Heiskontroll nnhold: Sikkerhetskontroll heis 2, NHK Heis Mosjøen 2009/ /2009 S_MSJ/BKJ S_MSJ/BKJ Norsk heiskontroll nnhold: Til kunder som enda ikke bruker Heisregisteret på nett Heis Mosjøen 2009/ /2009 S_MSJ/BKJ S_MSJ/BKJ TO Norsk heiskontroll nnhold: Svar på søknad om godkjenning som selvstendig utdanningsinstitusjon for psykiatere - Helgelandssykehuset Sandnessjøen / DPS Ytre Helgeland Søknad om godkjenning som selvstendig utdanningsinstitusjon for psykiatrere 2009/ / PSY_SSJ/GA 333 ADM_SSJ/JK Side: 9 av 16

10 nnhold: Tilkjent inndragning Avgjørelse i anmeldt sak 2009/ /2009 ØK/ADM/TAL Offlv 13 jf. Fvl ØK/ADM/TAL TE Statens nnkrevingssentral nnhold: Kontrollrutiner vedr. legemidler Annet om legemidler 2009/ /2009 KR.OMR_MSJ/BRO Offlv 13 jf. Fvl Mottaker Helsetilsynet Nordland ADM_MSJ/JP nnhold: Congress og the European Crohns and Colits organisation (ECCO) Praha, feb nvitasjoner fra legemiddelindustrien (LM) og andre 2009/ /2009 FDR_STAB/FAM 274 MED.OMR_MSJ/TSP TE Schering-Plough AS nnhold: Erstatningssak 2009/01996 NPE - ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 ADM_MSJ/JP 432 KR.OMR_MSJ/BRO TE Norsk Pasientskadeerstatning Side: 10 av 16

11 nnhold: Kartlegging av bemanning og kompetanse i bilambulansetjenesten tirsdag 14.juli 2009 Beredskapsplaner 2009/ /2009 AKTT.OMR_SSJ/SAM ***** AKTT.OMR_SSJ/SAM TE Helsetilsynet i Nordland nnhold: nnhenting av kontraktsopplysninger Kontraktsopplysninger 2009/ /2009 ADM_MSJ/JP 131 PO/TEN Sentralskattekontoret for utenlandssaker nnhold: Oppmodning til auka bruk av kontraktsstandardar ved offentlege anskaffingar Anbefalte standarder 2009/ / ØK/ADM/TAL 121 ØK/ADM/TAL TO Det kongelige forsynings- og administrasjonsdepartement Side: 11 av 16

12 nnhold: Høring - Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112 - rapporten) Høring - Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112- rapporten) 2009/ / AKTT.OMR_SSJ/SAM 008 AKTT.OMR_SSJ/SAM Det kongelige justis- og politidepartement nnhold: Oppgjør etter vannskade Vannskade / /2009 S_MR/VS S_MR/VS TE Terra Forsikring AS, Skadeavdelingen nnhold: Etablering av system for koordinering av henvisninger til avtalespesialister innen psykisk helsevern Høring - henvisning avtalespesialister psyk. helsevern 2009/ / PSY_SSJ/GA 333 FDR_STAB/FAM nnhold: Ny veileder for habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten Veileder for voksenhabiliteringstjenesten - ekstern høring 2009/ / FDR_STAB/FAM 327 FDR_STAB/FAM Helsedirektoratet Side: 12 av 16

13 nnhold: Søknad om støtte til videreutdanning Kompetansemidler 2009/ /2009 ADM_MSJ/JP 273 Mottaker Nordlandssykehuset HF, Habiliteringstjenesten for voksne v/avd.leder Tone Johnsen PSY_MSJ/JKV nnhold: Søknad om kompetansemidler til deltakelse i regionale habiliteringssamling Kompetansemidler 2009/ /2009 ADM_MSJ/JP 273 Mottaker Nordlandssykehuset HF, Habiliteringstjenesten for voksne, v/avdelingsleder Tone Johansen PSY_MSJ/SLX nnhold: Høring - Ny forskrift om takstberegning av maskimalpriser for løyvepliktig drosjetransport - innføring av parallelltakst i drosjenæringen Høring- Organisering av transport 2009/ /2009 AKTT.OMR_SSJ/SAM 325 PASRES/ASM Side: 13 av 16

14 nnhold: Gruppe B-streptokokker hos gravide og fødende kvinner. Forebygging av sykdom forårsaket av tidlig infeksjon med gruppe B-streptokokker hos nyfødte Gruppe B-streptokokker hos gravide og fødende kvinner 2009/ / FDR_STAB/FAM 362 FDR_STAB/FAM Helsedirektoratet nnhold: nformasjon om utplassering av medisinerstudenter studieåret 2009/2010 Mosjøen Medisinerstudenter 2009/ / ADM_MSJ/JP 219 ADM_MSJ/JP TE niversitetssykehuset Nord-Norge HF nnhold: Angående dagkirurgisk behandling Klager, ikke medisinske, Mosjøen 2009/ /2009 ADM_MSJ/JP Offlv 13/HPL 21 jf Mottaker ***** KR.OMR_MSJ/BRO nnhold: Nabovarsel, Dr. Frostadsgate 43 Nabovarsel 2009/ / S_MSJ/BKJ S_MSJ/BKJ TO Helgeland Byggekontroll A/S Side: 14 av 16

15 nnhold: Ny vurdering etter vedtak NPE - Klagesak ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 ADM_MR/RSV 432 ADM_MR/RSV Norsk Pasientskadeerstatning nnhold: nnhenting av data for prosjektet" kobling av hoftebrudd-data via FS/PAS" Kobling av hoftebrudd-data via FS/PAS. tlevering av data. 2009/ /2009 FDR_STAB/FAM 520 Mottaker Kunnskapssenteret MED.OMR_MSJ/AWW nnhold: Purring NPE - Klagesak ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ /2009 ADM_MR/RSV 432 ADM_MR/RSV Norsk Pasientskadeerstatning nnhold: Styrking av controllerfunksjonen i Helse Nord Controllerfunksjonen i Helse Nord 2009/ /2009 FDR_STAB/JEF 022 FDR_STAB/JEF TE Side: 15 av 16

16 nnhold: Finansieringsansvar for ustekinumab (Stelara) Finansieringsansvar for legemiddel 2009/ /2009 ØK/ADM/TAL 123 FDR_STAB/FAM nnhold: Justering av vekter i SF 2009 Justering av vekter i SF / /2009 ØK/ADM/ES 123 ØK/ADM/ES nnhold: Medisinerstudenter Mo i Rana Medisinerstudenter 2009/ / ADM_MSJ/JP 219 PO/HML NN - Det medisinske fakultet nnhold: Orientering om organisatoriske og økonomiske forhold knyttet til utplassering av medisinerstudenter i lokalsykehus studieåret 2009/2010 Organisatoriske og økonomiske forhold knyttet til utplassering av medisinerstudenter 2009/ /2009 FDR_STAB/FAM 123 FDR_STAB/FAM NN - Det medisinske fakultet Side: 16 av 16

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.3.2010-7.3.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.03.2010 Mulig foredragsholder fra foretaket Foredrag 2009/681-8 1249/2010 22.02.2010 MED.OMR_MSJ/TSP 274

Detaljer

Journaldato: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.04.2013 nnhold: Fritak fra sikringskrav

Detaljer

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011.

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.04.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04.

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2014 Søknad om attføring-/uførepensjon Personalmappe - - EPHRS 2010/255 PR 2014/2131-2 8210/2014 Offl 13, jfr.

Detaljer

Journaldato: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 22.10.

Journaldato: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger. Dok.dato: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 12.12.2014 nnhold: HELGELANDSSYKEHSET - STYREMØTE

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Journaldato: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.03.2015.

Journaldato: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 20.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 26.03.2015 Forespørsel om kopi av journal - ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske

Offentlig journal. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.11.2013 nnhold: Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 31.10.2014 nnhold: Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer sient ***** ***** 2013/1882-4

Detaljer

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008.

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1092612&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer):

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1151153&jp_... Side 1 av 54 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2015-2.3.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Kristiansund sykehus - Klage på behandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klager: Pasient- og brukerombudet

Offentlig journal. Kristiansund sykehus - Klage på behandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klager: Pasient- og brukerombudet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2011 Kristiansund sykehus - Klage på behandling Klager: Pasient- og brukerombudet Kristiansund sykehus - Klage

Detaljer

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04.

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2014 nnhold: Påminning - journalopplysninger Journalopplysninger 2014/1604-11 7268/2014 nnhold: Høring - veileder

Detaljer

Journaldato: 28.11.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 27.11.

Journaldato: 28.11.2014, Journalenhet: SEN, JPRS, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 27.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN, JRS, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 02.12.2014 nnhold: Oversendelse av journalkopier - ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon ersonalmappe - 2013/1170-3 15481/2013 Offl. 25 Arbeidsavtale - 01.01.-30.06.2014

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012.

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.10.2012 "Skriv og meldingar" til styremøte 26.10.2012 Skriv og meldingar - år 2012 (til styret i Helse Førde

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS

Offentlig journal. Etterinnmelding i KLP Forsikring, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 HR-PERS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2013 nnhold: Etterinnmelding i KL Forsikring, - Arbeidsforhold 2013/5300-9 25358/2013 23.10.2013 Avs./mottaker:

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Journaldato: 20.07.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 17.07.

Journaldato: 20.07.2015, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 22.07.2015 Kunngjøring - rettigheter - oppfinnelse "Share Live

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv. Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF

Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv. Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Pasientbehandling eller saksbehandling? Rapporten

Detaljer