Journaldato: , Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 19.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2008."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: 2007/ /2008 DR/AJS 434 Mottaker ***** niversitetssykehuset Nord-Norge HF nnhold: - ny NPE-sak 2008/ /2008 DR/ANDA 432 Mottaker Kirurgisk seksjon NN Harstad niversitetssykehuset Nord-Norge HF nnhold: Svar søknad om dekning av reiseutgifter i forb. med vud., vedr.perm. i brev av / /2008 PRS/AAS P Offvl 6.2a 221 Mottaker ***** niversitetssykehuset Nord-Norge HF Side: 1 av 13

2 nnhold: - tilleggsopplysninger 2007/ /2008 DR/AJS 433 Mottaker Senter for psykisk helse Ofoten niversitetssykehuset Nord-Norge HF nnhold: Vedr. oppsigelse av leieavtale - Meieriveien 25, Sørkjosen Kontrakt for husleie - Meierivegen 25, 9251 Sørkjosen 2007/ /2008 DR/FSO Offvl 5a jf. Fvl 13 ***** Mottaker ***** niversitetssykehuset Nord-Norge HF nnhold: Melding til Helsetilsynet i Troms - K-2448 Melding til Helsetilsynet i Troms - skademeldinger / skader og uhell på pasienter 2006/ /2008 DR/ANDA 431 Mottaker Helsetilsynet i Troms niversitetssykehuset Nord-Norge HF nnhold: Svar - Søknad om fortsatt økonomiske støtte til videreutdanning master praktisk kunnskap 2006/ /2008 PRS/TS P Offvl 6.2a 221 Mottaker ***** niversitetssykehuset Nord-Norge HF Side: 2 av 13

3 nnhold: Svar søkn. om stipend/økonomisk støtte - sykepleieutd. 2007/ /2008 PRS/TAA P Offvl 6.2a 221 Mottaker ***** niversitetssykehuset Nord-Norge HF nnhold: Tilbakemelding på status informasjon og drøftinger med tillitsvalgte for Forsyningsavdelingen Tilpasninger til budsjett / /2008 DR/ARL Offvl TE Johansen Gina Marie nnhold: ***** Helsetilsynet 2007/ /2008 DR/AJS TE Helsetilsynet i Troms nnhold: NPE 2008/ / DR/AJS TE Plastikk- og håndkirurgisk avdeling Side: 3 av 13

4 nnhold: ***** forsikring 2008/ / DR/ANDA TE Plastikk- og håndkirurgisk avdeling nnhold: - politi 2008/ / DR/ANDA TE Midtre Hålogaland politidistrik nnhold: Angående ambulering av nyrespesialister fra nyreseksjonen NN Tromsø til NN Narvik Ambulering av nyrespesialister til NN Narvik 2008/ / NYREM/KTE TE Medisinsk seksjon NN Narvik nnhold: - politi 2008/ / DR/ANDA TE Midtre Hålogaland politidistrikt Side: 4 av 13

5 nnhold: svar på henvendelse 2007/ / DR/AJS TE Kirurgisk seksjon NN Harstad nnhold: ***** NPE 2008/ /2008 DR/ANDA TE Norsk Pasientskadeerstatning nnhold: VS: Rapport fra Prosjekt fra Døgn til Dag Prosjekt fra døgn til dag 2007/ /2008 DR/TM 011 Fossem Turid nnhold: Kompetansesenter 3D ultralyd - oppnevnelse av referansegruppe Kompetansesenter 3D ultralys 2008/ /2008 DR/TN 314 Helse Nord RHF Side: 5 av 13

6 nnhold: - NPE NPE- saker andre sykehus - journalopplysninger 2008/ /2008 DR/AJS 432 Norsk Pasientskadeerstatning nnhold: ***** forsikring KOP AV JORNAL henvendelser fra advokater og forsikringsselskap 2008/ / DR/AJS TE if...skadeforsikring nnhold: Vedrørende informasjon om Voksne for Barn sine talspersoner Organisasjonene voksne for barn 2008/ /2008 DR/MF TE Voksne for Barn nnhold: Rundskriv -4/2008: Vederlagsfrie tannhelsetjenester for personer under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fra økning av rammebevilgningertil fylkeskommuene for 2008 Tannhelsetjenester LAR-pasienter - økning av rammebevilgningertil fylkeskommuene for / / DR/EB TE Helse- og omsorgsdepartementet Side: 6 av 13

7 nnhold: Pasienttransport - MS-sentret Hakadal Henvisningsregler MS-senteret Hakadal 2007/ / DR/EB 315 TE NAV Tromsø Trygdeetaten nnhold: Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse ( ) Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse ( ) 2008/ / DR/EB TE Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Helse- og omsorgsdepartementet nnhold: KOP AV JORNAL henvendelser fra advokater og forsikringsselskap 2008/ /2008 DR/AJS TE Norsk Pasientforening nnhold: - advokat KOP AV JORNAL henvendelser fra advokater og forsikringsselskap 2008/ / DR/AJS TE Advokatfirmaet Robertsen Side: 7 av 13

8 nnhold: Forsikring av minibuss Forsikringsavtaler 2006/ / ØAS/JOLÆ 156 WACO Forsikringsmegling AS nnhold: Oppsigelse av stilling - Oppsigelse av stilling / / DR/ARL Offvl 5a jf. Fvl 13 ***** ***** nnhold: ***** advokat KOP AV JORNAL henvendelser fra advokater og forsikringsselskap 2008/ / DR/AJS TE Avdokatene Leiros og Olsen nnhold: - forsikring KOP AV JORNAL henvendelser fra advokater og forsikringsselskap 2008/ / DR/AJS TE if...skadeforsikring Side: 8 av 13

9 nnhold: forsikring KOP AV JORNAL henvendelser fra advokater og forsikringsselskap 2008/ /2008 DR/AJS TE Gjensidige forsikring nnhold: - forsikring KOP AV JORNAL henvendelser fra advokater og forsikringsselskap 2008/ / DR/AJS TE Gjensidige forsikring nnhold: - forsikring KOP AV JORNAL henvendelser fra advokater og forsikringsselskap 2008/ /2008 DR/AJS Gjensidige forsikring nnhold: - forsikring KOP AV JORNAL henvendelser fra advokater og forsikringsselskap 2008/ /2008 DR/AJS TE Gjensidige forsikring Side: 9 av 13

10 nnhold: ***** forsikring KOP AV JORNAL henvendelser fra advokater og forsikringsselskap 2008/ /2008 DR/AJS if..skadeforsikring nnhold: - forsikring KOP AV JORNAL henvendelser fra advokater og forsikringsselskap 2008/ /2008 DR/AJS TE if..skadeforsikring nnhold: nvitasjon, Stand alone - Abbott HV Scientific Symposium LM invitasjoner fra LM sendt ansatte ved NN 2008/ / DR/MASV Abbott Norge as nnhold: nvitasjon, Lanseringsmøte Zemplar kapsler LM invitasjoner fra LM sendt ansatte ved NN 2008/ / DR/MASV Abbott Norge as Side: 10 av 13

11 nnhold: nvitasjon til Academy of Rheumatology LM invitasjoner fra LM sendt ansatte ved NN 2008/ / DR/MASV Abbott Norge as nnhold: nvitasjon til kongress eller kveldsmøte LM invitasjoner fra LM sendt ansatte ved NN 2008/ / DR/MASV Sanofi-aventis nnhold: Vedr. utsettelse av frister i forbindelsen med ombygging av hoveckjøkken og avd.kjøkken ved NN Narvik Hygieniske mangler NN Narvik 2007/ / DR/LTH TE Mattilsynet Distriktkontoret for Ofoten nnhold: Boligene i Longyearbyen økning av leien fra Statsbygg - leieforhold Svalbard 2007/ / DR/LTH Statsbygg nord Side: 11 av 13

12 nnhold: Rundskriv -2/ utgifter ved helsehjelp i norske helseinst. under den off. spesialisthelsetjenesten bla for personer som ikke er bosatt i Norge tgifter ved helsehjelp 2008/ /2008 ØAS/JOLÆ 322 Mottaker niversitetssykehuset Nord-Norge HF Det kongelige Helse- og omsorgsdepartementet nnhold: Valg av medlemmer til overordnet samarbeidsorgan Kommunene i Troms - samarbeidsorgan 2006/ / DR/KES B 27 Midt-Troms regionråd nnhold: Nettverkskonferansen "Geriatri i Nord" Felles nettverkskonferanse for regionale fagnettverk innen habilitering, rehabilitering og geriatri 2007/ /2008 DR/MASV TE Samhandlingsenheten NN nnhold: nvitasjon til Baxter Nutrition Academy LM invitasjoner fra LM sendt ansatte ved NN 2008/ / DR/MASV Baxter AS Side: 12 av 13

13 nnhold: Faglig Seminar - Solvay Scientific Academy LM invitasjoner fra LM sendt ansatte ved NN 2008/ / DR/MASV Solvay Pharma as nnhold: nvitasjon til kongress eller kveldsmøte LM invitasjoner fra LM sendt ansatte ved NN 2008/ /2008 DR/MASV Sanofi-aventis Norge as Side: 13 av 13

Journaldato: 8.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.02.2008.

Journaldato: 8.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.02.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.2.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2008 nnhold: Harstad helikopterplass- tilleggsinformasjon

Detaljer

Journaldato: 6.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2007.

Journaldato: 6.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 04.12.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2008 nnhold: nnkjøp av sentral makuleringsmaskin til

Detaljer

Journaldato: 13.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2007.

Journaldato: 13.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.12.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2008 Teleortopediprosjektet Teleortopediprosjektet 2007/7369-2

Detaljer

Journaldato: 25.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.10.2007.

Journaldato: 25.10.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.10.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2007 nnhold: NN /Narvik sykehus: Overdragelse av virksomhet -

Detaljer

Journaldato: 18.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.2008.

Journaldato: 18.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.06.2008 nnhold: Møtegodtgjørelse for Brukerutvalg HF

Detaljer

Journaldato: 18.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.04.2007.

Journaldato: 18.12.2007, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.04.2007. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2008 nnhold: LMS-P.pdf Stimuleringsmidler til fagutvikling og

Detaljer

Journaldato: 30.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.2008.

Journaldato: 30.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2008 forsikring Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2008/1740-6

Detaljer

Journaldato: 17.03.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.03.2009.

Journaldato: 17.03.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.03.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.03.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2009 2.gangs påminnelse ***** ***** ***** ***** Pasientsak

Detaljer

Journaldato: 3.4.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.04.2009.

Journaldato: 3.4.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 02.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.04.2009 nnhold: tskrivning ***** ***** ***** ***** tskrivningssak

Detaljer

Journaldato: 26.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.06.2008.

Journaldato: 26.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.06.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.06.2008 Oppsigelse leieavtale - ver Walnumsvei 10 Leieavtale

Detaljer

Journaldato: 02.09.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.08.2010.

Journaldato: 02.09.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.08.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.09.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.09.2010 Pantdokument ang. Brinksvingen As Tromsø - salg

Detaljer

Journaldato: 16.7.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.07.2008.

Journaldato: 16.7.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.07.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.7.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.07.2008 nnhold: Vedr. refusjon av reise og oppholdsutgifter

Detaljer

Journaldato: 14.11.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 13.11.2008.

Journaldato: 14.11.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 13.11.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.11.2008 nnhold: For mye utbetalt lønn oktober Personalmappe - *****

Detaljer

Journaldato: 16.8.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2010.

Journaldato: 16.8.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.8.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.08.2010 nnhold: NPE-sak - Behandlingsstedets opplysninger

Detaljer

Journaldato: 26.5.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.04.2009.

Journaldato: 26.5.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.5.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.05.2009 Anmodning om lengre svarfrist - fysisk arbeidsmiljø

Detaljer

Journaldato: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2009.

Journaldato: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2009, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.06.2009 Bytte av strålevernansvarlig ved niversitetssykehuset

Detaljer

Journaldato: 08.09.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010.

Journaldato: 08.09.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09.10, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.09.2010 nnhold: Sykehusbygg. ntervju torsdag 26. august

Detaljer

Journaldato: 16.06.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.2008.

Journaldato: 16.06.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.06.2008 nnhold: Vedr. ***** Samhandlingshendelser 2007/797-19 19910/2008

Detaljer

Journaldato: 3.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 3.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.02.2014 Tildelingsbrev RHF Tildeling

Detaljer

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.02.2014 Oversendelse av journaldokumenter

Detaljer

Journaldato: 11.5.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2009.

Journaldato: 11.5.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.05.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.09, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2009 nnhold: Kontroll av innsyn Pasientsak - ***** *****

Detaljer

Journaldato: 23.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2008.

Journaldato: 23.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2008. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2008, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.06.2008 Ambulanseberedskapen Bjarkøy Ambulansetjeneste

Detaljer

Journaldato: 28.9.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.07.2010.

Journaldato: 28.9.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.07.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.9.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.09.2010 Svar Samhandlingsavvik Ortop.avd. - mangelfull

Detaljer

Journaldato: 25.01.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 25.01.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 29.01.2013 Svar på forespørsel om legeopplysninger

Detaljer

Journaldato: 08.4.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.04.2010.

Journaldato: 08.4.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.04.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.4.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.04.2010 Fordeling av kommunale avgifter for våre eiendommer

Detaljer

Journaldato: 25.10.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 25.10.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.10.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 29.10.2012 Svar på forespørsel om journalopplysninger/relevant

Detaljer

Journaldato: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.4.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.04.2013 nnhold: Fritak fra sikringskrav

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer

Journaldato: 15.5.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 15.5.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.5.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.05.2013 2013/1720-1 21451/2013 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011.

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.04.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe ***** *****

Detaljer