Risiko knyttet til betalingstjenester. v/ Atle Dingsør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko knyttet til betalingstjenester. v/ Atle Dingsør"

Transkript

1 Risiko knyttet til betalingstjenester v/ Atle Dingsør

2 Helsetilstanden 2

3 Risiko Sentral infrastruktur og følgeskader av dette Sentrale funksjoner/tjenester og følgeskader Sentral tillitstjeneste og følgeskader Informasjonslekkasje Korrupte data Avgrenset gruppe tjenester / kunder 3

4 Sentral infrastruktur og følgeskader Nettverk Fysisk Logisk Programvare Applikasjoner 4

5 Sentral infrastruktur og følgeskader Hendelser fordelt på årsak pr ukjent SW nettverk HW applikasjon angrep 5

6 Kan redundansløsninger testes bedre? «I denne forbindelse ble database switchet til alternativ server for å kjøre videre på denne en periode. Det viste seg at backup oppsettet ifht tømming av logger var feil. Logger ble ikke tømt og et område i databasen gikk fullt.» «Årsak til feilen oppgis å være feil timestamp på en redundant server (sekundærserver).» «Leverandøren har gjennom feilsituasjonen avdekket at kontinuitetsløsningen ikke har vært riktig konfigurert for alle filsystemer.» «Medfører at den switcher til sekundær server uten forstyrrelse for produksjonen. Men sertifikatet som ligger på sekundær server fungerer ikke.» «Ved forsøk på å løse opp problemet oppsto ustabilitet for online trafikk fra kundekanaler og bankkontorkanlaer. Det ble besluttet å switche til sekundær database da dette ville løse opp i lock situasjonene og frigjøring av batch. Dette har blitt gjort flere ganger tidligere med minimal innvirkning på produksjonen. Dessverre ga dette en total lock situasjon man ikke fikk løst opp.» 6

7 Tiltak for å øke sikkerheten kan øke risikoen for hendelser Nye beskyttelseslag Brannmuroppdateringer Redundans-etablering Redundans-testing Kan redundansløsninger testes bedre? ved etablering som del av endringshåndtering som del av regulære testaktiviteter 7

8 Risiko Sentral infrastruktur og følgeskader av dette Sentrale funksjoner/tjenester og følgeskader Sentral tillitstjeneste og følgeskader Informasjonslekkasje Korrupte data Avgrenset gruppe tjenester / kunder 8

9 Sentrale funksjoner og følgeskader Avregning Ulykkene på Nasdaq OMX følgeskader Tillitstjeneste, jf. Diginotar 9

10 Stopp i en sentral funksjon - følgeskader NICS er skadet Pensjoner og statslån stram likviditet Statslånsemisjon VPO strammere likviditet Betalinger i CLS lån mellom banker Utenlandske aktører mangler dekning reduserte trekkgrenser i VPO Handler forskyves Manglende innbetaling i CLS 10

11 Stopp i en sentral funksjon - følgeskader Mange handler må skyves Utenlandske aktører - rennomme Negativ pressedekning utenlandske investorer trekker seg. Kursfall. Oslo Clearing må stenge medlemmer ute Oslo Clearing må kreve høyere marginer flere kontrakter må lukkes Deltakerne i OC må fylle på med likviditet 11

12 Sentrale funksjoner og følgeskader Avregning Ulykkene på Nasdaq OMX følgeskader Tillitstjeneste, jf. Diginotar 12

13 Tre hendelser i Nasdaq Problemer med oppkobling flash freeze", som en betegnelse på feil i systemer som har blitt (for) komplekse slik at ingen kan handle noen steder og dermed ikke får realisert et omsetningsbehov. En utsettelse på tre timer førte dermed til en storm av klager og påstander om unfair trading. Mange fryktet store tap fordi de ikke var i stand til å handle seg ut av posisjoner når de ønsket. 13

14 Tre hendelser i Nasdaq Problemer med pålogging systemet skrudde seg ned Andre børser er avhengig av referanseprisen i NOMX Nasdaq Andre børser som benytter samme handelssystem kan stoppe 14

15 Risiko Sentral infrastruktur og følgeskader av dette Sentrale funksjoner/tjenester og følgeskader Sentral tillitstjeneste og følgeskader Informasjonslekkasje Korrupte data Avgrenset gruppe tjenester / kunder 15

16 Risiko Sentral infrastruktur og følgeskader av dette Sentrale funksjoner/tjenester og følgeskader Sentral tillitstjeneste og følgeskader Informasjonslekkasje Korrupte data Avgrenset gruppe tjenester / kunder 16

17 Risiko Sentral infrastruktur og følgeskader av dette Sentrale funksjoner/tjenester og følgeskader Sentral tillitstjeneste og følgeskader Informasjonslekkasje Korrupte data Avgrenset gruppe tjenester / kunder 17

18 Risiko Sentral infrastruktur og følgeskader av dette Sentrale funksjoner/tjenester og følgeskader Sentral tillitstjeneste og følgeskader Informasjonslekkasje Korrupte data Avgrenset gruppe tjenester / kunder 18

19 Angrep økonomisk motiv TU /03/datatyv erier-gir-et- utbytte-pa milliarderkroner 19

20 Forholdet de er mest bekymret for er imidlertid såkalte «alvorlige hendelser». Dette er en betegnelse de typisk bruker på målrettede angrep mot kritisk infrastruktur. En fersk rapport fra Pwc viser at antallet dataangrep mot verdens bedrifter har økt med 25 prosent siste året. Dette er bare hendelsene som er oppdaget. Undersøkelsen er basert på svar fra toppledere og ITsjefer. Den viser også at 66 prosent av sikkerhetshendelsene omhandler kompromittering av ansatte- og kundedata. ww.digi. no/ /repov else-idatavett 20

21 Single Euro Payments Area (SEPA), which comprises 33 countries (the European Union Member States, Iceland, Liechtenstein, Monaco, Norway and Switzerland) and 516 million citizens. 21

22 Fraud evolution Belgium During the first 8 months of 2012, 472 cases of fraud were registered, i.e. about 1 case in 1 million out of the total number of 460 million registered sessions. 22

23 Nederland Økning i 2012 Tap 1. halvår 2012: Euro 23

24 Ideologisk motiv Dagens næringsliv

25 DDoS: Økonomisk og / eller ideologisk motivert Oslo Børs Evry Nordea Reduserer tilgjengeligheten. Opptar oppmerksomheten. Mest alvorlig konsekvenser i 2012: Oslo Børs / VPS 25

26 Angrep «Slow and low attacks» (Diginotar, RSA, Luckycat) Multikanal angrep 10 % årlig økning i cyber svindel til 2016, drevet av trusler i mobilkanalen Hull i programvaren Impersonering (oppringt, låne logo mv.) 26

27 Angrep DDoS Utpressing Hacktivisme mot teleleverandøren Hacktivisme mot finansforetaket Svakheter i internet-protokollen 27

28 Angrep «Slow and low attacks» (Diginotar, RSA, Luckycat) Multikanal angrep 10 % årlig økning i cyber svindel til 2016, drevet av trusler i mobilkanalen Hulli programvaren Impersonering (oppringt, låne logo mv.) 28

29 Angrep «Slow and low attacks» (Diginotar, RSA, Luckycat) Multikanal angrep 10 % årlig økning i cyber svindel til 2016, drevet av trusler i mobilkanalen Hulli programvaren Impersonering (oppringt, låne logo mv.) 29

30 Angrep «Slow and low attacks» (Diginotar, RSA, Luckycat) Multikanal angrep 10 % årlig økning i cyber svindel til 2016, drevet av trusler i mobilkanalen Hulli programvaren Impersonering (oppringt, låne logo mv.) 30

31 Mobil risiko Datalekkasje mellom applikasjoner Device rooting and jail-breaking Falske apper («lånte fjær») Mobil skadevare (jf. Eurograbber) Mobilene er anonyme Phishing Mangel på kryptering 31

32 Mobil tiltak Innloggingskoder kryptér Sandboxing Kodesignering Er koden «innbruddssikker» og «tett» - grundig test Grundig test av server 32

33 Angrep «Slow and low attacks» (Diginotar, RSA, Luckycat) Multikanal angrep 10 % årlig økning i cyber svindel til 2016, drevet av trusler i mobilkanalen Hull i programvaren «Lånte fjær» (oppringt, låne logo mv.) 33

34 OWASP top 10 Open Web Application Security Project (OWASP) topp ti risikoer. Spørringer mot SQL, LDAP eller OS-et inneholder kode som lurer systemet til å gi fra seg hemmeligheter eller tillater angriper å kjøre kommandoer. (Injeksjon) Svakheter i autentisering og sesjonshåndtering som eksponerer passord, nøkler, sesjons-id. Angriper sender brukeren til banken som svarer brukeren med angripers kode inkludert i svarsiden. ("XSS") Nettbanken eksponerer referanser til interne, "hemmelig" objekter (filer, kataloger, databasenøkler). Angriper misbruker objektene og får ulovlig tilgang til filer, kataloger, databaser osv. (Usikre objektreferanser). Sikker og oppdatert konfigurering av applikasjon, OS, brannmur, applikasjonsservere og plattform. 34

35 OWASP top 10 Beskytte data som er i ro og data som er i bevegelse. Data ut/inn av browseren. Reautentisering mot serveren. Sesjonsinnbrudd (Cross Site Request Forgery). Systemprogramvare (biblioteker, plattform) kjører oftest med fulle rettigheter. Sårbarheter i disse utnyttes, med stor skade som følge. Brukere omdirigeres og videresendes til sider og web-områder via usikrede lenker og data. Uten sikker validering kan angripere omdirigere brukeren til phishing eller områder med skadevare, eller ri på en omdirigering og få uautorisert tilgang. 35

36 Angrep «Slow and low attacks» (Diginotar, RSA, Luckycat) Multikanal angrep 10 % årlig økning i cyber svindel til 2016, drevet av trusler i mobilkanalen Hull i programvaren «Lånte fjær» (oppringt, låne logo mv.) 36

37 Lånte fjær w.bitcoins norge.no/ 37

38 Angrep DDoS Utpressing Hacktivisme mot teleleverandøren Hacktivisme mot finansforetaket Svakheter i internet-protokollen 38

39 Sikkert som banken? DinSide nside.no/ /nettbank -appene-ersaarbare 39

40 Sikkert som banken? 40

41 Tiltak «Regionsperre har vært utrolig effektivt som tiltak mot kortsvindel». «Regionsperrer halverer tapa på kredittkort. Brukes også innenfor Europa». «Samarbeidet med driftsleverandør fungerte godt, og leverandøren viste god kompetanse om hvordan slike angrep skal håndteres». 41

42 Tiltak «Igangsatte tiltak knyttet til utenlandsbetaling, "regionsperre" på nettbank og manuell kontroll av alle mistenkelige betalinger fra Risk-liste. Vår leverandør leverer nå automatisert grov-filtrering av utenlandsbetalinger og det reduserer behovet for manuelle kontroller. Banken hadde i august ca. 2 heltidsengasjert for å kontrollere utenlandsbetalinger. Etter innføring av overvåkningssystemet bruker banken nå ca. 2 timer pr dag til slikt arbeid. Banken har hittil i år hatt tap på 350 tusen på trojanersvindel. Det er stoppet overføringer for 3 mill. i overvåkingen. Banken har ikke hatt tap siden august etter igangsatte tiltak. Vår leverandør utviklet overvåkingssystem (ukjent IP-adresse, ukjent mottaker, kjent muldyrkonto etc.) som banken har implementert» 42

43 Tiltak Versjon 3.0, november 2013 Kryptert BOLS EUs nye kyberkrimenhet Rettsforfølger angriperne Øvelser FinansCert Anbefalinger fra SecurePay 43

44 Tiltak «Big Data» Big Data Skybasert sandkasse Rennomme-baserte kontroller Avviksanalyse 44

45 Tiltak avviksanalyse (eksempel epost) Epost sendt fra et domene som organisasjonen ikke utveksler epost med Epost som er sendt fra en IP-adresse med ukjent rennommé som ble utstedt for mindre enn 24 timer siden og / eller som er koplet til en mistenkelig registrar Epost som er sendt fem ganger på fem minutter til ulike personer i samme avdeling Eposten inneholder en URL som ikke er kjent 45

46 Forbedringsområder Forvaltning av utkontrakteringsavtaler Test Bevisstgjøring 46

47 Kan redundansløsninger testes bedre? «I denne forbindelse ble database switchet til alternativ server for å kjøre videre på denne en periode. Det viste seg at backup oppsettet ifht tømming av logger var feil. Logger ble ikke tømt og et område i databasen gikk fullt.» «Årsak til feilen oppgis å være feil timestamp på en redundant server (sekundærserver).» «Leverandøren har gjennom feilsituasjonen avdekket at kontinuitetsløsningen ikke har vært riktig konfigurert for alle filsystemer.» «Medfører at den switcher til sekundær server uten forstyrrelse for produksjonen. Men sertifikatet som ligger på sekundær server fungerer ikke.» «Ved forsøk på å løse opp problemet oppsto ustabilitet for online trafikk fra kundekanaler og bankkontorkanlaer. Det ble besluttet å switche til sekundær database da dette ville løse opp i lock situasjonene og frigjøring av batch. Dette har blitt gjort flere ganger tidligere med minimal innvirkning på produksjonen. Dessverre ga dette en total lock situasjon man ikke fikk løst opp.» 47

48 Offshoring Flere oppkoplingspunkter Drift av skyen Flere meter med linje som kan gå ned Flere abstraksjonslag (hypervisoren) Mindre skreddersøm «minste felles sikkerhet» Mer data i bevegelse 48

49 Leserinnlegg digi.no 2. september 2013: «Jeg er bekymret over hvordan bedrifter i dag setter seg i en posisjon hvor data lagres i utlandet. Det er svært sannsynlig at vi vil miste våre nettforbindelser om vi skulle bli innblandet i en krig. Jeg vil tro det er få som i 1990 trodde at bedrifter skulle kjøre svært mange tjenester via internett. Svært mange bedrifter som har svært viktige samfunnsfunksjoner er f.eks. avhengige av programvarelisenser som deles via servere som gjerne står i andre land. Skulle vi bli lammet av virusangrep og deretter miste nettforbindelse så blir det svært vanskelig å bli kvitt virus (umulig å laste ned oppdatert antivirus) og en reinstallasjon fra backup blir påkrevd, men hvor backup gjerne ligger i andre land, eller i andre byer. Resultatet blir en total lammelse for svært mange bedrifter i Norge. Et angrep på oss for å oppnå en lammelse er altså en ganske billig affære for en fiende. Langt billigere enn det var i 1990». 49

50 Finland s Cyber security Strategy Most of the critical infrastructure in society is in private business ownership. Cyber know-how and expertise as well as services and defences are for the most part provided by companies. National cyber security legislation must provide a favourable environment for the development of business activities. This would, for its part, enable the creation of an internationally recognised, competitive and export-capable cyber security cluster. At the same time Finland would become an appealing and cyber secure environment worthy of business investments and companies operations... A stable cyber security situation, for its part, creates a lucrative business environment. 50

51 Helsetilstanden 51

52 Spørsmål? 52

RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros)

RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros) RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros) 2012 RAPPORT Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2012 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2010

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2010 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2010 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2010 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Trusselbildet slik Finanstilsynet ser det

Trusselbildet slik Finanstilsynet ser det Trusselbildet slik Finanstilsynet ser det Finans Norges Betalingsformidlingskonferanse 2014 Olav Johannessen 12.11.2014 Finanstilsynets hovedmål Finansiell stabilitet Velfungerende markeder samt Forbrukervern

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer

Computerworlds CIO Forum Bank Finans, 28.11.2013. Frank Robert Berg Seksjon for tilsyn med IT og betalingstjenester

Computerworlds CIO Forum Bank Finans, 28.11.2013. Frank Robert Berg Seksjon for tilsyn med IT og betalingstjenester Computerworlds CIO Forum Bank Finans, 28.11.2013 Frank Robert Berg Seksjon for tilsyn med IT og betalingstjenester I dette foredraget vil han snakke om myndighetenes vurdering av risiko knyttet til utkontraktering

Detaljer

Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2014

Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2014 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2014 Finansforetakenes bruk av informasjonsog kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Regjeringen satser stort på NSM. Aktører på Internett er opportunistiske. Abuse-håndtering. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012

Regjeringen satser stort på NSM. Aktører på Internett er opportunistiske. Abuse-håndtering. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2012 Regjeringen satser stort på NSM I statsbudsjettet for 2013, som ble offentliggjort 8. oktober, går regjeringen inn for en historisk satsing på forebyggende sikkerhet

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 2 Sammendrag Nasjonal sikkerhetsmyndighet Risiko 2015 gir en vurdering av sårbarheter i sam funnet, verdier som er verdt å beskytte og risiko for spionasje, sabotasje, terror

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering.

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Tema: IT-Kriminalitet nummer 7 2014 Trojanere Id-tyveri Trusler mot ansatte Forsikringssvindel Hvitvasking Hacking Terror-finansiering H * K Reklamebyrå DNBO0614/1014

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Sikkerhet på Web. Kåre Presttun Software Innovation ASA Kare@Presttun.org http://www.presttun.org/kare/

Sikkerhet på Web. Kåre Presttun Software Innovation ASA Kare@Presttun.org http://www.presttun.org/kare/ Sikkerhet på Web Kåre Presttun Software Innovation ASA Kare@Presttun.org http://www.presttun.org/kare/ Denne artikkelen vil gjennomgå forskjellige aspekter ved sikkerhet på web og blant annet drøfte brannmur

Detaljer

E-post sikkerhet i Norge

E-post sikkerhet i Norge Bare 15 % av norske domener på Internett støtter bruk av en standard for kryptering av e-post. Blant norske kommuner er det mindre enn 4 % som støtter slik kryptering. Manglende sikring av e- post i Norge

Detaljer

Bankenes sikringsfond 9. september 2014

Bankenes sikringsfond 9. september 2014 Bankenes sikringsfond 9. september 2014 Risiko ved norsk finansiell infrastruktur og stabilitet knyttet til bankenes IKT-virksomhet Frank Robert Berg - Bankenes IKT Finanstilsynets årlige risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

INFORMATION QUARTERLY

INFORMATION QUARTERLY INFORMATION QUARTERLY ET MAGASIN FRA ATEA 2 2015 Konsernsjefen om organisasjonskultur Cyberangrep: En kontinuerlig fare LEDER Er du helt sikker og forsikret? Vi leser nesten daglig om cyberangrep. Cybertrusselen

Detaljer

FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS. WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014

FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS. WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014 FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014 FFIE/780/113 Godkjent Kjeller 13 March 2002 Torleiv Maseng Forskningssjef

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Grunnleggende tiltak for forebygging av DDoS

Grunnleggende tiltak for forebygging av DDoS Nasjonal sikkerhetsmyndighet IT-veiledning for ugradert nr 4 (U-04) Oppdatert: 2014-03-10 UTKAST versjon 1.0.2 Grunnleggende tiltak for forebygging av DDoS Beskrivelse av noen grunnleggende tiltak for

Detaljer

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Masteroppgave, Teknisk Kybernetikk Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Henrik Børstad Eriksen henrik.eriksen@gmail.com Veileder: Professor Tor E. Onshus, NTNU Ekstern veileder:

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE Standard forside DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Økonomi og Administrasjon OPPGAVEN ER SKREVET INNEN FØLGENDE SPESIALISERINGSRETNING: Risikostyring

Detaljer

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Henrik Børstad Eriksen Master i teknisk kybernetikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Tor Engebret Onshus, ITK Medveileder: Stig Ole Johnsen,

Detaljer

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 TEMA: E-POSTHÅNDTERING NY UNDERSØKELSE: E-POSTARKIVERING I OFFENTLIG SEKTOR KAN

Detaljer

Årsrapport om betalingsformidling

Årsrapport om betalingsformidling Årsrapport om betalingsformidling 23 m a i 2 4 Norges Banks årsrapport om betalingsformidling Norges Bank skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Dette følger av sentralbankloven

Detaljer

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere Elektroniske spor Rapport Rapportnr 1008 Forfattere Jerker Danielsson, Arne-Kristian Groven, Thor Kristoffersen, Hans Jakob Rivertz, Åsmund Skomedal Dato 6. juni 2005 ISBN ISBN-13 : 978-82-53-90516-7 ISBN-10

Detaljer

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET En arbeidsgrupperapport om: ELEKTRONISKE SPOR, IKT-KRIMINALITET OG POLITIARBEID PÅ INTERNETT Til Politidirektoratet

Detaljer

Økt risiko - styrket beredskap

Økt risiko - styrket beredskap Økt risiko - styrket beredskap Døgnet rundt voktes nå norske datasystemer mot angrep utenfra. Gjennom 2014 styrket Nasjonal sikkerhetsmyndighet arbeidet med å redusere sårbarheter i samfunnet. å r s r

Detaljer