Fjernundervisningsstudio

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjernundervisningsstudio"

Transkript

1 Fjernundervisningsstudio Innredning av videokonferansestudio for fjernundervisning PROSJEKTET: Sørsamisk opplæring ved heimeskolen FYLKESMANNEN I NORDLAND UTDANNINGSAVDELINGEN

2 Fjernundervisningsstudio 2 Innredning av videokonferansestudio for fjernundervisning For å oppnå et godt læringsmiljø ved fjernundervisning må en ha mulighet for differensiering av undervisningen for elevene, variasjon undervisningen og god elevaktivitet. Elevene må ha mulighet for å veksle mellom å bruke videokonferanseutstyr og nettbasert fjernundervisning med Pc via internett/intranett. Et fjernundervisningstudio må derfor ha både videokonferanseutstyr og Pc-er koblet til internett. For å få optimal deltakelse i undervisningen bør videokonferansestudioet inneholde følgende: Videokonferanseutstyr:Tandberg 880 / 2500 eller tilsvarende kompatibelt utstyr fra en annen leverandør/merke. Dokumentkamera koblet til videokonferanseutstyret Pc direkte koblet til videokonferanseutstyret Telefon Whiteboard 2-6 Pc-er (avhengig av elevant. i studioet) som er koblet til internett og programmet «First Class» installert til bruk for nettbasert fjernundervisning via KomSa. Pc må ha følgende minimumskonfigurasjon: Microsoft Windows 95/98 90 MHz (megahertz) Pentium-prosessor 32 MB(Megabyte) RAM CD/DVD-spiller Overføringslinjer og linjekapasitet ISDN-linjer til videokonferanseutstyret skal kobles direkte til videokonferansestudioet med egne telefonnummer og ikke via eksisterende telefonsentral. Det anbefales også at det monteres 8 kanaler(4 GT-er /512 kbps) til studioet. 6 kanaler(3 GT-er/384 kbps) brukes til videokonferanseutstyret og en linje brukes til telefon ut og internett til de datamaskinene som er i studioet til bruk for nettbasert fjernundervisning. Dersom skolen har godt utbygd telefon/internettsystem kan den fjerde direkte linja(1 GT) sløyfes, og telefon og internett i videokonferansestudioet kan da gå via skolens telefonsystem.

3 Veiledning for å sette opp et videokonferanserom Nedenfor følger et sett med tips og veiledninger i forbindelse med innredning av et videokonferanserom. ROMMET: Bør lokaliseres bort fra støysoner og støykilder. Bør ikke ha vinduer. Dører bør være plassert slik at den ikke filmes av kameraet. Størrelsen på rommet kan være fra 12 m2 og oppover avhengig av hvilket utstyr som skal være der og hvor mange elever (møtedeltakere) den er beregnet for. Rom som har mye gjennomgangs trafikk og annet støy (bibliotek, datarom og lignende) er ikke egnet til videokonferansestudio SITTEPLASSER (ved bordet): Alle deltakerne bør se monitorene. Kameraet bør kunne vise alle deltakerne ved justering. Deltakerne bør sitte ca. 30 cm. fra hverandre. Bordflaten bør være matt og ikke reflektere sterke farger og lys. VEGG: Farge: Må tilpasses lysforhold og kamera. Generelt bør lyse farger brukes. Lyseblått er en mye brukt farge. Overflater som gir gjenklang av lyd (slik som glass og harde flater) bør dekkes til for å minske ekko. VENTILASJON: 300W (1024 BTU/HR) pr. person. 400W (1365 BTU/HR) for videokonferanseenheten. Luftinntak og avtrekk bør lokaliseres nær enheten. Ventilasjonshastighet = støy. Derfor hold lufthastighet ved utsuging og innblåsing lav. BELYSNING: Bruk spredelys, eller indirekte belysning, unngå spotlight. Lysstyrke ved bordhøyde bør være mellom Lux. Lysstyrke på bakveggen bør halvparten av styrken ved bordhøyde. Maks. 3/4 av det som er anbefalt lysstyrke ved bordhøyde. Steng ute dagslys fra rommet. LYD: Støygulv maks. 50dBC Støygulv foretrukket mindre enn 44dBC Ekko.3 til.5 sec Absorberende vegggjennomtregning av lyd.25 til.45. MONITOR STØRRELSE: Optimal avstand fra monitor for å se mennesker er ca. 7,5 x monitor størrelsen. Optimal avstand fra monitoren for å se dokumenter er ca. 3,25 x monitor størrelsen. Synsvinkel: 45 grader av axis maksimum. 3

4 Hva finnes av utstyr Denne delen tar for seg en beskrivelse av utstyret i videokonferansestudioet og den type utstyr du kan komme til å støte på i andre videokonferansestudioer og noen tips om hvordan du bruker det. Fjernkontroll Fjernkontrollen kan du bruke til å slå på og av enheten. Du bruker den til å slå av og på mikrofonen. Dersom konferansen ikke er talestyrt (bilde av den som snakker mest) kan du bruke fjernkontrollen til å bytte fokus manuelt. Dette gjøres vanligvis av konferanselederen. Kamera Hovedkameraet viser bilde av deltagerne og er som oftest plasser oppå en monitor. Dette kameraet har vanligvis autofokus og kan styres fra fjernkontrollen. Du kan programmere inn forhåndsinnstillinger av studioet før konferansen begynner. Der finnes to typer kameraer til som du selv må justere det ene er dokumentkameraet og et evt. tilleggskamera. Tilleggs kamera Et tilleggs kamera kan settes opp for å vise aktivitet på tavle eller whiteboard. Det kan også brukes til å vise deltagere. Det eneste du sannsynligvis trenger å gjøre med dette kameraet er å justere fokus. Mange kameraer har autofokus slik at du slipper å tenke på dette. Monitor I noen studioer finner du to monitorer. Det ene viser bildet fra ditt studio mens på den andre monitoren ser du bilde av det studioet som snakker. I enkelte til feller er det bare en monitor og da kan du ha to bilder oppe på skjermen samtidig. Mikrofon I tillegg til at mikrofonen fanger opp stemmen din kan den også benyttes til å styre bildet eller fokus under konferansen. Rasling med papir, hosting eller hvisking kan også innvirke på systemet. Det er best å holde støynivået på et minimum og om nødvendig slå av mikrofonen til det er din tur til å snakke. Videospiller/DVD-spiller, PC grafikk Du kan ta opp en videokonferanse på video om du ønsker det. Her er det viktig å informere eller spørre de andre deltagerne om dette er i orden. Du kan også vise video eller PC grafikk. Uheldig bruk av disse teknikkene kan gjøre at kvaliteten på bildet som overføres blir ugjenkjennelig. Dersom du er koblet opp 6 kanaler eller 385kbps er kvaliteten akseptabel. 4 Dokumentkamera Dette er navnet på et kameraet som ikke benyttes til å vise bilder av deltagerne. Det kan benyttes til å vise tekst, grafikk og/eller lysark til deltagerne.

5 Innredning Whiteboard Noen alternativer til innredning av fjernundervisningsstudio Whiteboard Whiteboard Datamaskin tilkoblet internett Dokumentkamera Datamaskin tilkoblet videokonferanseutstyret Utstyrt med: internett/komsa program for deling av applikasjoner (NetMeeting) Power Point DVD-spiller Mikrofon Billedtelefon koblet til 6 ISDN linjer 5

6 Tilrettelegging for samisk undervisning i perifere distrikt med få samiskelever Mål: synliggjøring av det samiske skape miljø for innlæring skape arena der det er naturlig for elevne å bruke samisk Lage et samisk miljø på skolen eget rom eller avdeling av gang eller fellesareal tilgjengelig både i friminutt og timer for alle elever, også de som ikke har samiskundervisning 6 Tilgjengelig i miljøet: bøker (faglitteratur, skjønnlitteratur, bildebøker, sangbøker o. a..) bilder - fotografi, (gjerne utlånt fra foreldre) som viser samisk kultur - bildende kunst av kjente samiske utøvere (reproduksjoner) Kart - Sápmi - lokale kart Plakater - slektsforhold - fisker, fugler, dyr, blomster - klesdrakter - duodjiplakater o. a. Leker - miniatyrer av samiske kultur markører Spill Kassetter - musikk(salmer, sang, joik og pop) - video Materialer for små duodjioppgaver Tavle for avisutklipp Utstillingsmontere med - duodjiprodukter laget i bygda - gamle kulturmarkører fra bygda - kulturmarkører som er i daglig bruk

7 Det fysiske miljøet må tilrettelegges slik at det blir et attraktivt for elevene å være der. Det kan være med på å «ufarliggjøre» det samiske og for å skape nysgjerrighet hos elevene som ikke har samisk. Det vil også kunne høyne status for både språk og kultur. Elevene vil her møte det samiske språket, dagligspråk og faguttrykk via bøker og plakater, og vil dessuten få høre språket i bruk ved å spille kassetter og se på video. Arbeidet med montrene er en fin mulighet for samarbeid med foreldrene. De kan for eksempel etter tur ha ansvaret for å samle inn utstillingsobjekter til montrene, og bytte ut etter hvert. Ved å ha utstillingen i låste montre, er det lettere å ta vare på tingene samtidig som de er tilgjengelig for elevene. Alt trenger nødvendigvis ikke være innelåst. Får man til dette og får gjort det kjent for foreldre og folk i bygda, kan det og være en arena der folk kan stikke innom, kanskje bare for å se, eller eventuelt å fortelle om tingene og vise dem i bruk. For øvrig er det viktig med kulturmarkører ute i lekemiljøet - lavvu, luovvi m.m. - båt (sjark, elvebåt o.a.) 7

8 Tips og råd om lys-, lyd-, kamera og bakgrunnsforhold Grunnleggende forberedelser og enkle tester for å sikre at man sender og mottar bilde og lyd med best mulig kvalitet. Iris kontroll og lys Som standard vil kameraet bruke automatisk irisjustering for å kompensere for endringer i lysforholdene. I tillegg til denne egenskapen kan du videre gjøre endringer for å legge forholdene til rette for videokonferansesystemet ved å være oppmerksom på lysforholdene og bakgrunnsfargene som vi skal beskrive nedenfor. Husk at systemet vil sende lyd/bilde av deg selv og dine omgivelser. Unngå direkte sollys på objektet som filmes, for eksempel deg selv, bakgrunnen eller på kameralinsa da dette vil skape sterke kontraster. Dersom lysnivået er for lavt, må du vurdere å bruke ekstrabelysning. Som beskrevet ovenfor, bør konsentrert lys på objektet og på kameraet unngås. Når ekstralys skal brukes, vil en «dagslys»- lampe gi de beste resultatene. Unngå farget lys. Indirekte lys fra en dempet lyskilde eller reflektert lys fra en matt vegg, vil ofte gi de beste resultatene. Unngå sterk sidelys eller kraftig lys rett ovenfor objektet, for eksempel deg selv. Sterk sollys fra et vindu eller fra en spotlight vil kunne danne skygge eller silhuetter i bakgrunnen, noe som kan være med på å ta bort fokuset på objektet som skal filmes av kameraet. Dersom du fortsatt har problemer med iris og lys, kan du manuelt stille inn kameraet. Se «Video settings» menyen. En følelse av dimmet belysning kan også improviseres ved å gjøre innstillinger i lysegenskapene til systemet. Bakgrunn Inntrykket av bildets bakgrunn er viktig, men blir ofte oversett. Det er viktig å tenke på at kameraet også viser hva som er bak deg i en videokonferanse. For å sikre en passende bakgrunn anbefales det å tenke over følgende: Bruk en nøytralt farget bakgrunn med et mykt tekstil, det bør ikke være mønster eller sterke strukturer i stoffet, da dette vil ha sterk innflytelse på helhetsinntrykket av bildet. Unngå bevegelser i bakgrunnen som f. eks. mennesker og ting som beveger seg, vinduer med trær som blåser i vinden og lignende, da dette vil redusere bildekvaliteten og forstyrre konsentrasjonen til den motsatte deltaker. Plasser ikke kameraet med filmretning mot døren inn til rommet. Lysinnstillinger For å justere lys- og farge egenskapene til TV monitoren, må du bruke TV monitorens fjernkontroll. Juster TV monitoren slik at den passer med forholdene i rommet. TV monitoren har en meny på skjermen som er enkel å bruke. For mer informasjon om hvordan du skal gjøre innstillinger på TV monitoren, ber vi deg slå opp i manualen for enheten. 8 Rønnes Trykk as, Mosjøen

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Lærerveiledning «Å reise kollektivt»

Lærerveiledning «Å reise kollektivt» 1 «Å reise kollektivt» Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med kollektivtransport 2 Det viktigste ved kollektivtransporten 3 Forberede en tur 3 Planlegge en tur 4 Gjennomføre en tur 5 Kollektivtransport

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

SENIORGAMER. En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer. QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer.

SENIORGAMER. En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer. QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer. SENIORGAMER En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer. Innledning Velkommen til denne håndboken! Den er ment både som inspirasjon og en

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på.

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. 1 Innhold Kapittel 1 4 Velkommen til imovie 08 5 imovie-grensesnittet 5 Ett videobibliotek

Detaljer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider.

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Grunnleggende veiledning. Håndtering av E-400. Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider. NO DIGITALKAMERA Bruksanvisning Grunnleggende veiledning Håndtering av E-400 Forbedre din evne til å ta gode bilder Opptaksguider Opptaksfunksjoner Visningsfunksjoner Kundetilpasning av innstillingene

Detaljer

Norsk kunnskapssenter for lys. Godt lys. i boligen

Norsk kunnskapssenter for lys. Godt lys. i boligen Norsk kunnskapssenter for lys Godt lys i boligen Innhold God og energiriktig belys God og energiriktig belysning 2-3 Eksempler 4-19 Stue 4-5 Kjøkken 6-7 Spiseplassen 8-9 Badet 10-11 Soverommet 12-13 Barnerommet

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC.

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. VEDLEGG 2 1 PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. Hvis du har to øyne, bruk dem begge når du sikter og skyter. Ja, sikt med begge øyne åpne, og stol på at lederøyet ditt tar utfordringen. Dette kan vise seg

Detaljer

Introduksjon til webdesign

Introduksjon til webdesign Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til webdesign Anette Wrålsen februar 2012 Bidragsytere Stein Meisingseth og Hågen Landsem Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

ABC. Dette heftet er utarbeidet av følgende personer: Birthe Marit Bøhn, Guro Stenersen, Hanne Medlien, Ranveig Herheim og Frøydis Barstad.

ABC. Dette heftet er utarbeidet av følgende personer: Birthe Marit Bøhn, Guro Stenersen, Hanne Medlien, Ranveig Herheim og Frøydis Barstad. ABC for revy ABC ABC for revy Heftet du nå holder i hånden er et av resultatene av kulturprosjektet På Scenekanten, og kan forhåpentligvis gi deg noen gode tips når du skal lage et innslag til høstfesten,

Detaljer

Program for digital kompetanse 2004 2008 har også mål som gjelder målgruppen: I løpet av 2008 skal alle læreplaner reflektere digital kompetanse

Program for digital kompetanse 2004 2008 har også mål som gjelder målgruppen: I løpet av 2008 skal alle læreplaner reflektere digital kompetanse VEILEDER FOR FORELDRE OG FORESATTE NÅR ELEVENE STARTER MED IKT I SKOLEN Om veilederen Denne veilederen er ment som en informasjon til foreldre og foresatte når eleven tar i bruk IKT i skolen. Veilederen

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper.

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. SAMMEN MOT PARIS Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. INNLEDNING Vandreheftet som er laget til Klimapilegrim 2015 passer nok best for voksne. I denne informasjonsutsendingen

Detaljer

Veiledning. ASK tematavler. Utviklet av Habiliteringstjenesten i Vestfold

Veiledning. ASK tematavler. Utviklet av Habiliteringstjenesten i Vestfold Veiledning ASK tematavler Utviklet av Habiliteringstjenesten i Vestfold Innhold: 1 Hensikt og bakgrunn... 3 2 Om ASK tematavler... 3 3 Bruk av tematavlene... 5 3.1 Når skal man starte med ASK?... 5 3.2

Detaljer

Web + seminar Hvordan arrangere et webinar? 1

Web + seminar Hvordan arrangere et webinar? 1 Web + seminar Hvordan arrangere et webinar? Web + seminar Hvordan arrangere et webinar? 1 Forord I mer enn ti år har vi prøvd ut ulike sider ved å holde møter og seminarer på Internett i ulike nordiske

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer