1 Innledning. Egil S. Olsen Skálltje. Árran julevsáme guovdasj/lulesamisk senter. I veiledningen finner du dette ikonet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Innledning. Egil S. Olsen Skálltje. Árran julevsáme guovdasj/lulesamisk senter. I veiledningen finner du dette ikonet:"

Transkript

1

2 1 Innledning Da jeg laget denne veiledningen tok jeg utgangspunkt i videokonferanseguiden som Stine Skorpen og Rigmor Furu, ved Nasjonalt senter for Telemedisin (NST) laget. De skrev at Systematisk gjennomføring av teoretisk og praktisk opplæring bruk av videokonferanse er nødvendig for å få til vellykka videokonferansesendinger. Dette er noe som man ikke kan få påpekt godt nok. Våre erfaringer viser at, både god planlegging av opplæring i bruk av videokonferanse og planlegging mht. gjennomføringen av det faglige opplegget betyr mye, både for foreleserne og studentene. Dårlig planlegging og gjennomføring virker demotiverende og slitsomt, og kan gi en negativ læringseffekt. Jeg kan nevne at NST tilbyr opplæring i praktisk bruk av videokonferanse samt pedagogisk tilrettelegging (videokonferansemetodikk) for forelesere og brukere. videokonferanseguiden gir deg en kort og oversiktlig innføring i hva du bør tenke på før du skal være foreleser eller deltaker på videokonferanse. I tillegg har jeg supplert, både med våre egne erfaringer og med mer informasjon av teknisk art. Egil S. Olsen Skálltje Árran julevsáme guovdasj/lulesamisk senter I veiledningen finner du dette ikonet: Dette ikonet forteller deg at her finnes informasjon av særlig teknisk art, dette kan du godt hoppe over (selv om du selvsagt gjerne må lese det om du har lyst).

3 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Innholdsfortegnelse Begrepsavklaringer Videokonferanse ka e det? Utstyrskomponenter Tilleggsutstyr/hjelpemidler i studio Overføring av videokonferanse via ISDN/telefoni Overføring av videokonferanse via IP (Internet Protocol) Tekniske muligheter Opplæringsaspekter Skriftlig informasjon Hvordan bruke teknisk utstyr i studio? Tilpassing av læringsmiljø Praktisk tilrettelegging Oppstart av sending Mottak av manuskript Dokumentkamera som kilde Da klokka klang Evaluering Pedagogisk tilrettelegging Presentasjonsteknikk Variasjon i undervisningen Deltaker på videokonferanse Litteraturhenvisninger... 15

4 3 Begrepsavklaringer IKT Informasjons- og KommunikasjonsTeknologi. Et begrep som i tillegg til alle former for virksomhet knyttet til behandling, presentasjon og oppbevaring av informasjon (vi tenker da som oftest på bruk av datamaskiner og datateknologi) også dekker teknologi for kommunikasjon og utveksling av informasjon. En utvidelse av begrepet IT -- Informasjonsteknologi. Videokonferanse Konferanse holdt over et nettverk der deltakerne kan få opp et levende bilde av de andre deltakerne på skjermen mens konferansen pågår. MCU multiple control unit. En server for oppkopling av flerpartskonferanse der flere enn to studio kobles sammen samtidig. IP basert videokonferanse Videokonferanse via Internett Fjernundervisning Fjernundervisning brukes om studier som tilrettelegges slik at studenter kan studere utenfor utdanningsinstitusjonen. Fjernundervisning er undervisning hvor lærere og studenter er atskilt i rom og/eller tid. Til støtte for læringsprosessen benyttes da tekniske hjelpemidler til formidling av lærestoff og til reell toveis fjernkommunikasjon (St.melding nr. 43, 1988/89) Kodek er benevnelsen på den enheten av videokonferanseutstyret som besørger selve kommunikasjonen og formidling av lyd og bilde ISDN Integrated Service Digital Network, en internasjonal telekommunikasjons-standard for overføring av lyd, bilde og data over digitale linjer. Kbps Kilobits pr. sekund. Måleenhet for hastighet på dataoverføring. Angir hvor mange tusen databits som overføres pr. sekund. Mbps Megabits pr. sekund. Måleenhet for hastighet på dataoverføring. Angir hvor mange millioner databits som overføres pr. sekund. Bredbånd Det finnes ingen entydig definisjon på hva bredbånd er, men det handler om raskt å kunne formidle store mengder digital informasjon mellom to punkter. TV-sendinger, telefoni, radio, bilder, video og musikk er eksempler på informasjon som kan formidles med digital teknikk. Bredbånd kan være toveis kommunikasjon med høy kapasitet for digital overføring av informasjon. I regjeringens utredning om bredbånd, "Bredbånd til hele landet" brukes beskrivelsen bredbånd som overføring av minst 2 Mbit/s. I dag markedføres tjenester med kapasitet over ISDN (over 128 kbit/s) som bredbånd.

5 4 Videokonferanse ka e det? Videokonferanse er toveis/flerveis lyd- og bildeforbindelse, og kan benyttes til alle typer møter der en har behov for visualisering i tillegg til lydoverføring. Deltakerne er geografisk atskilt, men kan likevel se og høre hverandre. Videokonferanse kan brukes mellom to eller flere studio, både nasjonalt og internasjonalt. Flerpartskonferanse (MCU) blir ofte koordinert av en ekstern leverandør, f.eks. meeting.no eller Telenor. Forskning foreslår at bruk av videokonferanser er meget vellykket når det er et klart kommunikasjonsbehov som ikke kan dekkes gjennombruk av andre media. Selv om brukerne ikke føler at flyten og momentet fra et ansikt til ansikt møte ikke er like bra ved bruk av videokonferanser er de likevel sett på som gunstige til: håndtere rutine saker håndtering av ikke kontroversielle temaer raske uformelle møter avtalt på kort tid innsparing på reiseutgifter tidsbesparelser krav om strukturerte møter. Videokonferanser er ikke brukbare til alt. Dersom du planlegger noen av følgende aktiviteter vil sannsynligvis et møte hvor en møter ansikt til ansikt være mer vellykket: Selge nye ideer Kompliserte oppgaver Påvirke eller øve innflytelse på mennesker Konfidensielle møter Oppgaver med en høy sosial komponent Forhandlinger Møter som involverer stor bruk av papir Kontroversielle møter I dag benyttes videokonferanseoverføringer til blant annet pasientkonsultasjoner, undervisning, veiledning og møtevirksomhet. Hva trenger man av teknisk utstyr for å bygge opp en videokonferanse-enhet?

6 4.1 Utstyrskomponenter En videokonferanse-enhet består av én til to TV-skjermer, kodek, kamera, mikrofoner og høyttalere. TV-skjermen kan erstattes av en storskjerm på veggen som viser inngående eller utgående bilde. Ekstrautstyr kjøpes inn etter brukerens behov og formål, for eksempel flere kamera, dokumentkamera og mikrofoner. 4.2 Tilleggsutstyr/hjelpemidler i studio Det finnes hjelpemidler i studio som du kan benytte deg av. Det kan være lurt å undersøke på forhånd hva som finnes i ditt studio. Ulike hjelpemidler kan være: Dokumentkamera til visualisering av lærestoff. (Erstatter den gamle overhead-prosjektøren) PC o PC anvendes ved framvisning av power-point presentasjon eller andre dokumenter som er lagret på datamaskin. Det er også mulighet for tilgang til Internett der man kan ta i bruk samarbeidsverktøy om for eksempel MSN Messenger, MS Netmeeting, Same.net og ClassFronter. Du kan bringe med deg din egen computer (laptop) hvis du ønsker det. Lysbildeframviser o Det er mulighet for å vise lysbilder under forelesningen fra en lysbildekarusell. Har du noen få lysbilder du vil vise, kan du presentere dem direkte på dokumentkamera. Bruk underlys og zooming-funksjon. Videospiller o Med videospiller er mulighet for å vise videofilm evt. korte videosnutter under forelesningen. DVD/CD/Kassett-spiller Smartboard elektronisk tavle Whiteboard og flipover o Ved behov for skriving på tavle kan whiteboard eller flipover (skriveblokk) benyttes under forelesningen. Husk å bruke tykke tusjpenner. Unngå rød farge da den vises dårlig på skjermen.

7 4.3 Overføring av videokonferanse via ISDN/telefoni Overføringshastighet kan variere fra 128 kbps opp til 768 kbps. Dette oppnås ved å benytte fra 1-6 ISDN-linjer. Lyd og bildekvalitet bedres ved større overføringshastighet. Den maksimale overføringshastighet ved videokonferanser begrenses av det studio som har lavest overføringskapasitet. Det anbefales ikke overføringshastighet under 384 kbps, dvs. 3 ISDN-linjer (eller 6 b-kanaler) til undervisning. Ved bruk av ISDN opplever man en bra kvalitet på bilde ved 3 B-kanaler, men bildene er ikke klare. Opplevelsen av lyd, er som telefonsamtaler. Men ikke helt samsvar mellom bilde og lyd. Én ISDN-linje består av 2 B- kanaler. Hver B-kanal har en overføringskapasitet på 64 kbps. Ved bruk av ISDN-protokollen så oppstår det en del forsinkelser, det er dette som gjør at lyd og bilde ikke samsvarer helt og at kvaliteten ikke er optimal. 4.4 Overføring av videokonferanse via IP (Internet Protocol) Overføring via IP (eller bredbånd som noen kaller det) vil medføre større mulighet for fleksibilitet og overføringskapasitet. IP er framtiden etter hvert som båndbredden utbygges. Man kan benytte eksisterende internettforbindelse også til videokonferanse. Ved IP-basert videokonferanse vil en ha tilgang til større overføringskapasitet enn ved ISDN-tilknytning. Meget klare og naturlige bilder ved en overføringshastighet på 768 kbps. Lyden er relativt god. Meget god samsvar med talen. Likevel ikke helt den beste lydteknisk. Oppdateringen av bilde og lyd er meget bra. Ingen synlige forsinkelser. 4.5 Tekniske muligheter Duo-video: Duo-video kan kun gjennomføres fra ett studio til et annet der begge parter har videokonferanseutstyr som støtter denne protokollen. Ved å dele videosignaler vil begge parter få mulighet til å velge to ulike skjermbilder. Dette medfører at begge parter kan se for eksempel foreleser og forelesers presentasjon samtidig. Video-opptak/videostreaming: Videomaskiner gir mulighet til å ta opp inngående eller utgående signaler. Videostreaming vil si at forelesningen lagres digitalt, redigeres etter behov og legges ut på Internett eller Intranett.

8 5 Opplæringsaspekter Ved bruk av videokonferanse bør den som underviser planlegge den metodiske fremføringen noe mer nyansert enn ved tradisjonell undervisning. Ved videokonferanse er lærer og elev atskilt. Dette medfører ekstra utfordringer både for begge grupper. Å sitte en hel dag og følge undervisning via en TV-skjerm kan være meget krevende. I noen tilfeller sitter eleven alene i sitt studio. Dette stiller store krav til lærer om variasjon av undervisningsmetoder og krav til kommunikasjonsferdigheter. 5.1 Skriftlig informasjon Man har gode erfaringer med å sende ut informasjonsskriv med gode råd og tips til alle som skal forelese på videokonferanse. 5.2 Hvordan bruke teknisk utstyr i studio? Styringsenheter (fjernkontroller) Det finnes flere typer styringsenheter på markedet. Du bør bli kjent med styringsenheten/ fjernkontrollen som finnes i ditt studio. Du bør vite hvor på fjernkontrollen mikrofonen slås av og på, hvor kamerainnstillingene gjøres og hvordan du ringer opp et annet studio. Kamera Prøv å se rett inn i kamera når du snakker. Ofte står kamera plassert på toppen av TVskjermen. Når du ser på elevene på skjermen vil det se ut som du ser dem rett inn i øynene. Det kan være lurt å forhåndsinnstille kamera på læreren og elevene før sendingen starter. Læreren må huske på at kamera alltid skal være rettet mot den som snakker, slik at den som snakker alltid vises på skjermen.

9 Lyd Kvalitet på bilde og lyd vil ofte være avgjørende for kvaliteten på kommunikasjonen mellom partene i undervisningen. Kontroller at lydkvalitet er tilfredsstillende før sendingen starter. Bruk av mikrofon. Det er kun det studio som leder undervisningen skal ha mikrofonen slått på. Alle de andre deltakerstudio skal ha lyden slått av (mikrofonen av) under sendingen. Dette for å unngå ekko og støy under sending. Når en skal svare på spørsmål, må det studio som skal svare slå mikrofonen på. Etter svaret er avgitt, slås mikrofonen av igjen. Mikrofonene er så følsom at TIPS! Legg mikrofonen på en skumgummi, dette forhindrer forplantning av støy opp gjennom bordeplata! bakgrunnsstøy lett fanges opp og oppleves som støy. Unngå derfor rasling med papir, klikking på kulepenn og småprating under sending. Enkelte systemer bytter fokus etter hvem som taler eller lager mest støy. Dersom du benytter eller kommuniserer med et talestyrt system burde du: unngå å rasle med papirer, hosting eller tromming med fingre eller objekter nær mikrofonen. Vurder behov for ekstra mikrofon. I undervisningssituasjoner der læreren forflytter seg rundt i rommet, vil det stille krav til andre mikrofonløsninger, f.eks. trådløs mikrofon. Ved fast innstilling av kamera er det vanligvis ikke behov for mer enn en mikrofon. Denne plasseres like foran læreren.

10 5.3 Tilpassing av læringsmiljø Lys Kontroller at lysforholdene i studio er optimale. Steng dagslys ute bak tette gardiner eller rullegardiner. Dim lysene til ønsket resultat. Bruk spredelys, eller indirekte belysning, unngå spotlight. Lysstyrke ved bordhøyde bør være mellom Lux. Bakgrunn i studio Sørg for et ryddig inntrykk av omgivelsene i studio. Duse, ensfargede vegger og gardiner skaper ofte et rolig inntrykk. Telefon i studio Ved tekniske problemer før eller under sending er det til stor hjelp å mulighet til å ringe direkte til studioansvarlige/ teknisk ansvarlige. Dører bør være plassert slik at den ikke filmes av kameraet. Overflater som gir gjenklang av lyd (slik som glass og harde flater) bør dekkes til for å minske ekko. Bordflaten bør være matt og ikke reflektere sterke farger og lys. Monitor størrelse: Optimal avstand fra monitor for å se mennesker er ca. 7,5 x monitor størrelsen. Optimal avstand fra monitoren for å se dokumenter er ca. 3,25 x monitor størrelsen. Synsvinkel: 45 grader av axis maksimum. Ventilasjon: 300W (1024 BTU/HR) pr. person. 400W (1365 BTU/HR) for videokonferanseenheten. Luftinntak og avtrekk bør lokaliseres nær enheten. Ventilasjonshastighet = Støy. Derfor hold lufthastighet ved utsuging og innblåsing lav.

11 5.4 Praktisk tilrettelegging En praktisk og pedagogisk tilrettelegging av undervisningen er å anbefale for å sikre at sendingen skal bli vellykket Oppstart av sending Alle deltakerstudio bør slå på videokonferanseutstyret 5-10 min før oppstart av sending. Dersom det er nødvendig juster monitor, kamera, bord og stoler slik at læreren er i minst mulig bevegelse under sending. Stille inn kameraet på forhåndsinnstillinger (Ved bruk av eldre Tandberg-systemer: P3 og P4 på fjernkontrollen er forbeholdt video og dokumentkamera. Du bør helst unngå å programmere om, P3 og P4. Om dette er nødvendig husk å programmere dem tilbake etter bruk). Det studio der undervisningen foregår fra, har vanligvis møteledelsen hvis ikke annet er avtalt på forhånd. Møteleder foretar opprop av andre deltakerstudio, og mottar bekreftelse på at lyd og bildekvalitet er tilfredsstillende. Alle deltakerne bør sitte slik at de ser monitorene. Kameraet bør kunne vise alle deltakerne ved justering. Deltakerne bør sitte ca. 30 cm. fra hverandre Mottak av manuskript I de tilfeller der læreren ønsker å benytte power-point-presentasjon, kan denne for eksempel sendes som e-post til ansvarlige i mottakerstudio, eller til elevene før sendingen starter. Forelesningen kan også evt. legges ut på Intranett eller Internett. Læreren kan også kopiere sin presentasjon over på diskett, brenne den på CD-rom eller ha med sin egen PC/laptop til undervisningen.

12 5.4.3 Dokumentkamera som kilde Ved bruk av dokumentkamera egner det seg best med papirark i A-4 størrelse, liggende format (landskapsformat). Skriftstørrelse 32 eller mer anbefales. Skrifttype Arial, Times New Roman, Verdana eller Comic Sans er å foretrekke da disse skrifttypene er tydelige å lese. For å få oversiktlige og lesbare presentasjoner, skriv max 9 setninger på hvert ark. Du kan også skrive presentasjonen i programmet Power-Point og kopiere de på vanlige papirark. Gamle overhead-transparenter (foilere) kan også benyttes, men de kan gi et sjenerende gjenskinn i bildet. Dette reduserer også bildekvaliteten. Hvis dette er eneste mulighet, bruk underlys på dokumentkamera. Dokumentkamera egner seg godt til demonstrasjon av ulike gjenstander, bøker, bilder, fotografier og lysbilder. Dokumentkamera har innstillinger for overlys og underlys. Underlys gjør det mulig å vise slides/lysbilder med god bildekvalitet Da klokka klang... Hold på fastlagte tidsrammer. Ved flerpartskonferanse er på- og nedkoblingstid forhåndsprogrammert. Ved flerpartskonferanse er det lurt å avtale med elevene at dørene lukkes til avtalt klokkeslett. Dette medfører at tidspunktene respekteres, og en unngår irriterende forstyrrelser underveis. Avtal pauser på forhånd med de ulike deltakerstudio. Hold på pausene! Evaluering Lærer og elevene bør få mulighet til å vurdere undervisningen og gi konstruktive tilbakemeldinger på hvordan videokonferansen forløp.

13 5.5 Pedagogisk tilrettelegging Ved planlegging og gjennomføring av undervisning bør læreren vurdere mål, målgruppe, innhold og metode for undervisningen Presentasjonsteknikk Ved oppstart av undervisningen bør du presentere mål og innhold for timen(e) samt måte (metode) du ønsker å presentere forelesningen på. Snakk rolig. Da lydgjengivelsen er noe annerledes i studio, bør du justere stemmekraft, toneleie og uttalelse etter dette. Ved digitale overføringer får lyd- og bildeinformasjon en mer konsentrert form. Dette betyr at informasjonsmengden pr. tidsenhet oppleves som større. Ved lavere overføringshastighet kan man oppleve en forsinkelse av lyden. Unngå brå bevegelser som kan skape uro og forstyrrelse i bildet. Kle deg som du ønsker, men unngå sterkt mønstrete klær da dette gir et urolig bilde. Skarpe røde farger kan lett flyte ut i bildet. Kunsten å skape dialog Det er opp til læreren å invitere til dialog. Læreren bestemmer om spørsmål kan stilles underveis i forelesningen eller tas opp mot slutten av forelesningen Variasjon i undervisningen Variasjon av metoder i undervisningen. Å benytte ulike metoder til presentasjon av lærestoffet på, vil ofte bidra til opplevelse av variasjon i undervisningen. Til lærerne som anvender power-point-presentasjoner er det viktig å minne om å svitsje kamera over på lærers ansikt innimellom. Det kan oppleves monotont og passiviserende å betrakte en langvarig power-point presentasjon uten variasjon underveis. Kopier av lærers presentasjon Hvis mulig, kan det være ønskelig at kopier av forelesningsnotater deles ut før undervisningens start. Presentasjonen kan også legges ut på en hjemmeside på Internett/Intranett slik at de blir tilgjengelig for elevene. Læreren kan utnytte mulighetene for varierende kameraføring (manuell kameraføring). Erfaringene viser at variasjon i kameraføring kan bidra til økt engasjement hos elevene.

14 Det er læreren som velger hva som vises på utgående bilde på skjermen. Læreren kan ved hjelp av enkle tastetrykk endre utgående bilde. Dette kan for eksempel gjøres ved å variere mellom å vise læreren i bildet, elevene i salen eller vise sin egen presentasjon. Lærerens adferd Læreren bør ikke bevege seg for hurtig. Dette betyr ikke at læreren bare kan sitte. Velger læreren å bevege seg, bør dette imidlertid planlegges. Forhåndsinnstilling av kamera kan være en mulighet hvis en ikke ønsker å endre kamera-innstillinger fortløpende. For øvrig trenger du ikke være entertainer for å forelese på videokonferanse. Men du bør reflektere over eget kroppsspråk og hvordan du uttrykker deg. o Vår erfaring med nervøse lærere forteller oss at det å være seg selv ikke alltid er like enkelt. Husk at det er ingen som forventer at du skal te deg som en dreven skuespiller framfor kamera! Men etter et besøk i studio og etter at du har lest denne veiledningen, er du langt på vei mot suksess! 6 Deltaker på videokonferanse Som deltaker/elev i studio ved videokonferanse-undervisning, er det noen ting du bør tenke på: Vis respekt for andres tid ved å være presis på plass i studio. Unngå småprating og hvisking i studio under undervisning. Unngå vandring inn og ut av studio under sending. Under videokonferanse-sendinger vil uro og bakgrunnssforstyrrelser lett fanges opp og forsterkes slik at det kan oppleves som støy. Når kan jeg stille spørsmål til læreren? Det er greitt om læreren avtaler hvordan han/hun ønsker å håndtere spørsmål allerede ved undervisningens start. Elevene i eksterne studio (som ikke er synlige på skjermen) som ønsker å ta ordet, kan ved å skru på mikrofonen (slå på lyden)komme med spørsmål. Mobiltelefonen bør være avslått under sending.

15 7 Litteraturhenvisninger Stine Skorpen og Rigmor Furu, Nasjonalt senter for telemedisin: videokonferanseguiden Egne notater: Generell brukerveiledning videokonferanser Tips og råd om lys-, lyd-, kamera og bakgrunnsforhold Kalkyle for driftskostnader - tellerskritt videokonferanse Flerkanals multimedia over IP Undervisningskatalogen Tandberg 6000 brukermanual

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse

www.helsekompetanse.no VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse VK på 1-2-3 en guide i bruk av videokonferanse Videokonferanse Videokonferanse (VK) er toveis/flerveis lyd- og bildeforbindelse. To eller flere studio kan være koplet sammen, både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Fjernundervisningsstudio

Fjernundervisningsstudio Fjernundervisningsstudio Innredning av videokonferansestudio for fjernundervisning PROSJEKTET: Sørsamisk opplæring ved heimeskolen FYLKESMANNEN I NORDLAND UTDANNINGSAVDELINGEN Fjernundervisningsstudio

Detaljer

Foreta samtale med flere deltakere

Foreta samtale med flere deltakere HURTIGGUIDE Denne guiden tar for seg den grunnleggende informasjonen brukere trenger for å kunne utføre videosamtaler. Du kan legge guiden i møterommet og på videoopplæringssiden på intranettet, samt dele

Detaljer

Opptak av forelesning i KK S-392

Opptak av forelesning i KK S-392 Opptak av forelesning i KK S-392 Dette rommet inneholder utstyr som gjør det enkelt å gjøre opptak av en forelesning eller en presentasjon. Les i gjennom dette dokumentet for å komme i gang. Hurtigstartguide

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Introduksjon til kursopplegget

Introduksjon til kursopplegget Introduksjon til kursopplegget Denne introduksjonen er tenkt som en veiledning til deg som skal være kursleder på regnskapskurs for små foreninger. Manualen vil inneholde all nødvendig informasjon i forbindelse

Detaljer

Omnijoin i matematikkundervisning av. Peer Andersen

Omnijoin i matematikkundervisning av. Peer Andersen Omnijoin i matematikkundervisning av Peer Andersen Høgskolen i Telemark, 2015 Innhold 1 Forelesning i omnijoin... 3 1.1 Starte en forelesning... 3 1.2 Gjennomføring av forelesningen... 8 1.3 Bruk av andre

Detaljer

Nettstudent 2017 viktig info

Nettstudent 2017 viktig info Nettstudent 2017 viktig info Studiestart Det er ikke et spesifikt studiestartprogram for nettstudentene. Du er hjertelig velkommen til ordinær studiestart på campus Narvik dersom du har anledning. I forbindelse

Detaljer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Nettmøte Snakker du med kunder og kolleger via Skype, Microsoft OSC eller andre kommunikasjonsverktøy på datamaskinen? Bruk Konftel som lydkilde. Møte via mobilen Koble mobiltelefonen

Detaljer

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Med hjemmel i IKT-reglement for grunnskolene i Notodden kommune. I følge Kunnskapsløftet er det et mål at elevene etter 2. trinn

Detaljer

VIDEOKONFERANSE NORGE - ARKHANGELSK

VIDEOKONFERANSE NORGE - ARKHANGELSK STATUSRAPPORT 31.05.2001. Statusrapport: VIDEOKONFERANSE NORGE - ARKHANGELSK Et delprosjekt av Telemedisin i Nordvest-Russland Oppdragsgiver: Internt NST Forfatter: Svetlana Manankova Bye og Eli Larsen

Detaljer

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Fortsatt bygges det boliger i Norge som ikke er tilrettelagt for informasjonsteknologi Uten Vnett Multi:

Detaljer

Introduksjon 3: Teknologi som støtte for læring

Introduksjon 3: Teknologi som støtte for læring Introduksjon 3: Teknologi som støtte for læring Teknologi som støtte for læring Universell utforming av læring og undervisning omfatter mer enn det som foregår i undervisningssituasjonen. Det innebærer

Detaljer

Omnijoin i matematikkundervisning av. Peer Andersen. 3. utgave

Omnijoin i matematikkundervisning av. Peer Andersen. 3. utgave Omnijoin i matematikkundervisning av Peer Andersen 3. utgave Høgskolen i Sørøst-Norge, 2017 1 Innhold 1 Forelesning i omnijoin... 3 1.1 Starte en forelesning... 3 1.2 Gjennomføring av forelesningen...

Detaljer

Modul 4 - Merkevare. Generelt

Modul 4 - Merkevare. Generelt Modul 4 - Merkevare I denne modulen gjennomgår vi begrepet merkevare og hvordan foreninger kan bruke dette i sitt profileringsarbeid. Merkevare er det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier)

Detaljer

Monteringsveiledning Interaktiv tavle fra Trimax

Monteringsveiledning Interaktiv tavle fra Trimax Monteringsveiledning Interaktiv tavle fra Trimax FUNKSJONSBESKRIVELSE... 2 FORBEREDELSER... 2 PLASSERING AV TAVLEN... 2 PLASSERING AV PROJEKTOR... 3 PLASSERING AV PC... 3 PLASSERING AV LADESTASJON FOR

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Læringsmiljø Hadeland Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker Mal for vurderingsbidrag Fag: RLE Tema: Norsk religionshistorie Trinn: 8 Tidsramme: 5x45min -----------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kvalitetsvurdering av teknisk infrastruktur for videokonferanse i Arkhangelsk

Kvalitetsvurdering av teknisk infrastruktur for videokonferanse i Arkhangelsk Rapport Kvalitetsvurdering av teknisk infrastruktur for videokonferanse i Arkhangelsk En overordnet vurdering av teknisk infrastruktur gjort for prosjektene GUCH og Hjertelinken. Basert på besøk hos Regionsykehuset

Detaljer

VEILEDET LESING. Kristin Myhrvold Hopsdal

VEILEDET LESING. Kristin Myhrvold Hopsdal VEILEDET LESING HVILKE FORVENTNINGER HAR DERE TIL DENNE ØKTEN? PLAN: Hva er lesing? Hvorfor leser vi? Hva sier K-06? Hva er veiledet lesing? PAUSE Hvordan bruke veiledet lesing? Praksisfortellinger Foreldresamarbeid

Detaljer

Omnijoin i matematikkundervisning av. Peer Andersen

Omnijoin i matematikkundervisning av. Peer Andersen Omnijoin i matematikkundervisning av Peer Andersen Høgskolen i Sørøst-Norge, 2016 1 Innhold 1 Forelesning i omnijoin... 3 1.1 Starte en forelesning... 3 1.2 Gjennomføring av forelesningen... 8 1.3 Bruk

Detaljer

Jo, Boka som snakker har så mange muligheter innebygget at den kan brukes fra barnehagen og helt opp til 10. klasse.

Jo, Boka som snakker har så mange muligheter innebygget at den kan brukes fra barnehagen og helt opp til 10. klasse. Kom godt i gang med Boka som snakker Forord Denne utgaven av Boka som snakker er en videreutvikling av den snart 20 år gamle utgaven av et program som bare fortsetter å være en hit på skolene. Og hvorfor

Detaljer

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015 IKT i norskfaget Norsk 2 av Reidar Jentoft 25.03.2015 GLU3 1.-7.trinn Våren 2015 Bruk av digitale verktøy i praksis I denne oppgaven skal jeg skrive om bruk av IKT fra praksisperioden i vår. IKT er en

Detaljer

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Som du sikkert vet har alle mennesker 5 sanser: Syn - (Visuell sansekanal)

Detaljer

Gjennomføre et møte. MeetAt Datamøte

Gjennomføre et møte. MeetAt Datamøte Gjennomføre et møte MeetAt Datamøte MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen, slik at det

Detaljer

Bruk av presentasjonsverktøy F08D. Plan for økten. Basisfunksjonene. Formatere en lysbildetekst. Presentasjonsverktøy september 09

Bruk av presentasjonsverktøy F08D. Plan for økten. Basisfunksjonene. Formatere en lysbildetekst. Presentasjonsverktøy september 09 Bruk av presentasjonsverktøy F08D IKT-seksjonen September 2009 Læringsmål: Studentene skal kunne bygge opp og forberede en god presentasjon Aktuelt i forbindelse med dokumentasjon av pedagogisk arbeid

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Auditorium på Høgskolen i Hedmark, Helse og Idrettsfag (Elverum)

Auditorium på Høgskolen i Hedmark, Helse og Idrettsfag (Elverum) Notat for Uninett GC-AV Høgskolen i Hedmark 24/4/08 Trond Bakaas Auditorium på Høgskolen i Hedmark, Helse og Idrettsfag (Elverum) Dette er det rommet hvor Hihm har mest aktivitet på videokonferanse. En

Detaljer

Bruksanvisning AV og IT-utstyr i Auditorium 1, Sophus Bugge

Bruksanvisning AV og IT-utstyr i Auditorium 1, Sophus Bugge Bruksanvisning AV og IT-utstyr i Auditorium 1, Sophus Bugge Når du forlater rommet, husk: Trykk avslutt på touch-panelet, slå av trådløs mikrofon og logg ut fra PC. Hvis det er feil på utstyret, vennligst

Detaljer

Grøss og gru- et skriveopplegg

Grøss og gru- et skriveopplegg Grøss og gru- et skriveopplegg Undervisningsopplegget passer godt på høsten, gjerne rundt Halloween. Det er mørkt ute og i rommet er det tent lys. En kan kjenne og føle på stemningen (The Haunted House,

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Møter og arrangement i Ipark. Informasjon om møterom og tilknyttede tjenester

Møter og arrangement i Ipark. Informasjon om møterom og tilknyttede tjenester Møter og arrangement i Ipark Informasjon om møterom og tilknyttede tjenester INNHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER... 3 FORMÅL... 3 TIDSRAMMER... 3 BESTILLING AV MØTEROM... 3 PRISER... 4 OVERSIKT MØTEROMSAVDELING

Detaljer

Prosjektoppgave i IT1301 10.11.08. IKT - en sentral del av undervisningsopplegget

Prosjektoppgave i IT1301 10.11.08. IKT - en sentral del av undervisningsopplegget Prosjektoppgave i IT1301 10.11.08 IKT - en sentral del av undervisningsopplegget 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Innledning 3 Undervisningsplan mandag uke 1 4 Undervisningsplan tirsdag uke 1 5 Undervisningsplan

Detaljer

Miniguide: Hvordan gjøre skolehverdagen

Miniguide: Hvordan gjøre skolehverdagen Miniguide: Hvordan gjøre skolehverdagen og studietiden lettere. Norsk Dyspraksiforening Miniguiden er delt inn i tips for foreldre/foresatte, lærere og studenter. Jeg anbefaler allikevel at alle leser

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

Hjemmeaktiviteter med barnet ditt

Hjemmeaktiviteter med barnet ditt Kommunikasjonsskjema fra lærere/barnehageansatte DUÅs skole- og barnehageprogram, til 03/2011 foreldre Hjemmeaktiviteter med barnet ditt Regler for barnehage/skole og regler som gjelder hjemme I barnehagen

Detaljer

Kort brukerveiledning for Smartboard

Kort brukerveiledning for Smartboard Kort brukerveiledning for Smartboard For å slå på (og av) prosjektøren, benytt kontrollpanelet ved siden av Smartboardet: OBS! Dette er ikke en whiteboard, så ordinære tusjer må ikke brukes (kun de som

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Introduksjon til studentresponssystem... 3 Hva er et studentresponssystem?... 3 Hvorfor bruke SRS?... 3 Hvordan blir undervisningen ved bruk av SRS?... 3 Hva slags enhet

Detaljer

Har du kontakt med hørselshemmede studenter?

Har du kontakt med hørselshemmede studenter? Har du kontakt med hørselshemmede studenter? NTNU har et økende antall studenter med funksjonsnedsettelse. Vi håper at dette tipsheftet kan være til nytte for deg som foreleser i møtet med hørselshemmede

Detaljer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer Veileder for opplæring i å bruke iphone ved hjelp av instruksjonsfilmer Forfattere: Mari Digernes Gro Marit Rødevand Prosjekt: Mestring med mobil Dato: 15.10.2014 Innhold 1. Innledning 3 Hvorfor lære å

Detaljer

5 alternativer til epost i Office 365.

5 alternativer til epost i Office 365. 5 alternativer til epost i Office 365. De fleste får mye epost, for mye epost. Noen ganger finnes det bedre måter å gjøre det på. Det finnes 5 alternativer til epost i Office 365. Se hvordan de vil hjelpe

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7, Vista)

Kjenn din PC (Windows7, Vista) Kjenn din PC (Windows7, Vista) Michael Moncrieff, Kristoffer Kjelvik, Ola Johannessen og Jarle Bergersen Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Cisco Meeting App

BRUKERVEILEDNING Cisco Meeting App BRUKERVEILEDNING Cisco Meeting App Side 1 Innhold 1. Bestilling av Cisco Meeting App (CMA)... 3 1.1 Helseforetak i Helse Sør-Øst (unntatt Ahus og OUS)... 3 1.2 Kommuner... 4 1.3 Nedlasting kommuner...

Detaljer

Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet.

Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet. Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet. Kommentar Hadde dette vært en presentasjon ville den stått til karakteren stryk. Mye tekst

Detaljer

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere?

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Viste du at: En innføring i bruk av Skype for Business Online Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Skype for Business kan kommunisere med vanlig Skype? Skype for Business leveres

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...s. 3. Hva er sosiale medier?...s. 4. Microsoft Photo story og YouTube i undervisningen...s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning...s. 3. Hva er sosiale medier?...s. 4. Microsoft Photo story og YouTube i undervisningen...s. 5 Forord Da jeg startet arbeidet med denne artikkelen tenkte jeg først gjennom hva jeg kunne tenke meg å skrive om. Jeg tok utgangspunkt i at jeg ønskte å skrive om et sosialt medium jeg var kjent med fra

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Enda bedre hørsel. Bruk av høreapparat på en funksjonell måte

Enda bedre hørsel. Bruk av høreapparat på en funksjonell måte Enda bedre hørsel Bruk av høreapparat på en funksjonell måte Velkommen tilbake til en verden fylt av lyder Nå som du har tatt steget ut for å utbedre hørselen, vil du se at enkelte justeringer vil være

Detaljer

Erfaringer med bruk av digitalt kamera

Erfaringer med bruk av digitalt kamera Erfaringer med bruk av digitalt kamera 1 Erfaringer med bruk av digitalt kamera Utbredelsen av digitalt kamera har ført til større og lettere tilgang på bildemateriale og stadig flere ser nytten av digitale

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

EKSAMEN. Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi EKSAMEN Emnekode: LA101IKT Emne: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi Dato: 26.11.2010 Eksamenstid: kl. 09:00 til kl. 15:00 Hjelpemidler: Ingen trykte, kun hjelpefunksjoner på datamaskinen

Detaljer

Komme igang-veiledning

Komme igang-veiledning Komme igang-veiledning for V500-systemet Juli 2005-utgave 3725-22082-003/A KOMME IGANG-VEILEDNING FOR V500-SYSTEMET Varemerkeinformasjon Polycom og designen av Polycom-logoen er registrerte varemerker

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

NAV Hjelpemiddelsentral Nordland. Metoder og rutiner. Digital samhandling mellom kommunene og hjelpemiddelsentralen

NAV Hjelpemiddelsentral Nordland. Metoder og rutiner. Digital samhandling mellom kommunene og hjelpemiddelsentralen NAV Hjelpemiddelsentral Nordland Metoder og rutiner Digital samhandling mellom kommunene og hjelpemiddelsentralen Dette dokumentet er basert på erfaringene fra Prosjektet Avstandsoverbyggende samhandling

Detaljer

SAMMENDRAG 3 BAKGRUNN 3 MÅL OG PROBLEMSTILLINGER 3 DELTAKENDE INSTITUSJONER OG KOMMUNER 3 PROSJEKTORGANISERING 4 METODE 4 RESULTATER 6

SAMMENDRAG 3 BAKGRUNN 3 MÅL OG PROBLEMSTILLINGER 3 DELTAKENDE INSTITUSJONER OG KOMMUNER 3 PROSJEKTORGANISERING 4 METODE 4 RESULTATER 6 NST 1998 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 3 BAKGRUNN 3 MÅL OG PROBLEMSTILLINGER 3 DELTAKENDE INSTITUSJONER OG KOMMUNER 3 Telemedisinsk avdeling 4 Pårørendeskolen i Oslo 4 Kommuner 4 PROSJEKTORGANISERING

Detaljer

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren.

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren. Produktinformasjon 1 12 V plugg 2 Mikrofonkontakt 3 Forbindelsesknapp 4 Funksjonslampe (blå/rød) 5 Anropsknapp 6 + volumknapp Bruk Bilsett Mikrofon Kort mikrofon 7 - volumknapp 8 Høyttaler 9 På/av-bryter

Detaljer

Opptak av forelesningene

Opptak av forelesningene Opptak av forelesningene Hvilken politikk har Ifi når det gjelder opptak av forelesningene? Opptak av forelesningene Ifi har vedtatt følgende når det gjelder opptak av forelesningene: Ifi ønsker generelt

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

U T S T I L L I N G S T I P S

U T S T I L L I N G S T I P S Utstillingstips På disse sidene vil du finne noen praktiske tips og ideer til hvordan du kan lage en utstilling til bruk i en forskningskonkurranse. Plakat Plakater brukes i forskningsverden mest som blikkfang

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier. Norsk Regnesentral. anders.kluge@nr.no

Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier. Norsk Regnesentral. anders.kluge@nr.no Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier anders.kluge@nr.no Kringkasting Publisering Alt som kan bli digitalt, vil bli det IT Nye medier IKT Telekom Bibliofil brukermøte 10. juni 1999 Nummer 2

Detaljer

Forberedelse til bruk av Elluminate

Forberedelse til bruk av Elluminate ELLUMINATE OPPSTARTSMANUAL Forberedelse til bruk av Elluminate Bruk av Internet krever ofte at du har en oppdatert datamaskin. Sjekk de enkle punktene under som en forberedelse til bruk av Elluminate.

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Studentenes egne mestringsstrategier!

Studentenes egne mestringsstrategier! Studentenes egne mestringsstrategier! Et lite tipshefte for deg som er student og som har utfordringer med: Organisering/Strukturering Startvansker Konsentrasjonsvansker Riktig fokus Motivasjon Døgnrytme

Detaljer

Eksamen våren 2014. Vårens vakreste eventyr?

Eksamen våren 2014. Vårens vakreste eventyr? Eksamen våren 2014 Vårens vakreste eventyr? Hvor mange eksamener SSP? VG3 SSP = 4 eksamener Hovedregel 3 skriftlige og en muntlig eller muntlig-praktisk, men spesiell fagkombinasjon kan gi 2 skriftlige

Detaljer

Hva sa du? - Hvordan få frem budskapet

Hva sa du? - Hvordan få frem budskapet Hva sa du? - Hvordan få frem budskapet Edgar Valdmanis, MBA Markedsdirektør Den Norske Dataforening Presentasjonsteknikk Regel 1 Vær forberedt Motivert Uthvilt Peppet opp 1 Introduksjon I Intro; Jeg presenterer

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid

Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Det er 30 av 35 studenter som har svart. Svarprosenten er 86%. Evalueringsskjema ble delt ut på siste forelesning og var besvart

Detaljer

PowerPoint. Kurs i grunnleggende bruk av PowerPoint 2003. Kursopplegg laget av: Bjørn Roger Rasmussen http://www.brr.no/

PowerPoint. Kurs i grunnleggende bruk av PowerPoint 2003. Kursopplegg laget av: Bjørn Roger Rasmussen http://www.brr.no/ PowerPoint Kurs i grunnleggende bruk av PowerPoint 2003. Kursopplegg laget av: Bjørn Roger Rasmussen http://www.brr.no/ Presentasjon av kursholder http://www.brr.no/ Tidsplan Planlagt tidsbruk: Kl. 09.00

Detaljer

STUDIETEKNIKK og gode vaner

STUDIETEKNIKK og gode vaner STUDIETEKNIKK og gode vaner Hvorfor skal du jobbe med studieteknikk? Mange tror at man bare trenger å pugge lærestoffet, og bruker mye tid på dette. Dessverre er det slik at mange ikke husker det de har

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Eksamen våren Vårens vakreste eventyr?

Eksamen våren Vårens vakreste eventyr? Eksamen våren 2017 Vårens vakreste eventyr? Hvor mange eksamener SSP? VG3 SSP = 4 eksamener Hovedregel 3 skriftlige og en muntlig eller muntlig-praktisk, men spesiell fagkombinasjon/kræsjeksamensdager

Detaljer

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM Bodø Røde Kors og Kunst og kultursenteret gjennomførte i forbindelse med tv-aksjonen et fotoprosjekt rettet mot enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

Telefoni. Sluttbrukerutstyr

Telefoni. Sluttbrukerutstyr Telefoni Sluttbrukerutstyr HiBV IT Fusjon 2013 Dokument detaljer: Tittel: Telefoni Sluttbrukerutstyr Sist endret: n/a Forfatter: Knut Arne Bakke Godkjent av: n.n Versjon: 1.0 Opprettet: 07. Mars 2013 Dokument

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

IKT-plan for Nesoddtangen skole

IKT-plan for Nesoddtangen skole IKT-plan for Nesoddtangen skole Digitale kompetansemål: Å kunne bruke digitale verktøy er: Nødvendig for å kunne mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter

Detaljer

- Ergonomi- dataarbeidsplassen - Stolen

- Ergonomi- dataarbeidsplassen - Stolen - Ergonomi- dataarbeidsplassen - Stolen Kunne tilpasses den enkelte Enkelt kunne stilles inn i sittende Ha uavhengig rygg og sete Være stødig Ha hjul tilpasset gulvbelegget Underarmsstøtter skal ikke hindre

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll.

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll. Ikt- plan for Kirkeskolen 1.trinn Datakunnskap: - starte opp pc - logge seg på skolens nettverk med brukernavn og eget passord - skrivebordet, bli kjent med symbolene på dataskjermen - finne rett program

Detaljer

Eksamen. Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi LA101IKT

Eksamen. Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi LA101IKT Høgskolen i Østfold Avd. Lærerutdanning Eksamen i Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi LA101IKT Fredag 13. mai 2005 6 timer Tillatte hjelpemidler: Falch m.fl.: Office 2003, Gyldendal undervisning

Detaljer

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA Under selve situasjonen vil de fleste være opptatt av å overleve og all energi går med til å håndtere den trussel de står ovenfor. Få forsøker å være helter, og de fleste forstår REAKSJONER ETTER SKYTINGEN

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE

IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE Fra Kunnskapsløftet: Generelle mål Norsk: Kritisk vurdering og bruk av kilder. Komponering og redigering av tekster. Styrke kommunikasjon og presentasjon. Matte: Bruke digitale

Detaljer

Modul 3 Varemerke. Generelt

Modul 3 Varemerke. Generelt Modul 3 Varemerke I denne modulen tar vi for oss begrepet varemerke, gjennomgår bruken av såkalte SWOTanalyser og ser hvordan foreningene kan utarbeide ulike typer profildokumenter. Varemerke er et navn,

Detaljer

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi Posisjoneringstjenester for mobiltelefon 1. Innledning Posisjoneringstjenester har utallige anvendelsesområder. I denne oppgaven skal det brukes en

Detaljer

Vurdering av læringsplattformer

Vurdering av læringsplattformer Vurdering av læringsplattformer Bruk av ulike læringsplattformer er nok kommet for å bli. Flere og flere kommuner arbeider aktivt for bruk læringsplattformer i skolene. Ofte er et også kommunene som bestemmer

Detaljer

Lukker du ørene for skolens støy?

Lukker du ørene for skolens støy? Lukker du ørene for skolens støy? LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE Ringeriksvegen 77, 3400 Lier, www.statped.no/briskeby guide til et godt arbeids- og læringsmiljø 3 Innhold

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Klikk på overskriften du vil lese om Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen... 1 Starte eksamensmodus... 2 Skrive

Detaljer

MUS2830 - Interaktiv Musikk

MUS2830 - Interaktiv Musikk MUS2830 - Interaktiv Musikk Oppsummering 13 november 2014 Hvorfor studere interaktiv musikk? Oppdage nye musikalske uttrykk (F.eks. har flere laptop- og mobilorkestre oppstått de siste årene) Gjøre musisering

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR AV-UTSTYR I AUDITORIENE MAX, 1, 2, 3, 4. HØGSKOLEN I ØSTFOLD REMMEN

BRUKERVEILEDNING FOR AV-UTSTYR I AUDITORIENE MAX, 1, 2, 3, 4. HØGSKOLEN I ØSTFOLD REMMEN BRUKERVEILEDNING FOR AV-UTSTYR I AUDITORIENE MAX, 1, 2, 3, 4. HØGSKOLEN I ØSTFOLD REMMEN Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Utstyrsliste Hvor er utstyret og hvor er det koblet til Innledende beskrivelse

Detaljer

Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner.

Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner. Kjell Borthne, Ronny Kristiansen Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner. Michael 2005; 2: 137 43. Sammendrag De fleste helseforetak i Norge har innført, eller er i ferd med å innføre

Detaljer