Infohefte. for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infohefte. for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets"

Transkript

1 Infohefte for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets Sesong 2014

2 Innhold Dommerutstyr 5 Kamptildeling.. 3 Dommerdagbok... 4 Kampnummer i dommerdagboka.. 4 Bytte av kamp. 5 Hvor ligger banen?... 5 Oppmøte til kamp. 5 Dommerfadder 3 Hvem er faddere? Kamputstyr/ kampkort. 6 Kamprapport.. 6 Kamprapport ETTER kamp. 7 Utvisningsrapport. 7 Dommerregning. 7 Kamper OFK arrangerer.. 9 Adgangskort 10 Kurs/ samlinger.. 10 Autorisajon.. 10 Sentrale kontakter. 10 Egne notater

3 Dette infoheftet er et arbeidsredskap for deg som er ny rekrutteringsdommer i Oslo Fotballkrets. Ta deg tid til å lese heftet grundig, og bruk det gjennom sesongen for å gjøre din fotball-hverdag bedre og sikrere. For alle nye rekrutteringsdommere Du har nå fått din teoretiske og praktiske opplæring som rekrutteringsdommer. Når sesongen starter skal du dømme kamper for Oslo Fotballkrets. Dommerutstyr Alle klubber sørger for at klubbens spillere har godkjent spillerdrakt. De fleste klubber tar også ansvar for at dommere som representerer klubben tildeles passende dommerutstyr. Dommerdrakt består av dommertrøye, shorts og strømper. Dommernes vanlige draktfarge er svart. Dommerens drakt i kamp skal alltid skille seg klart fra lagenes draktfarger, - også keepernes draktfarge. Det er praktisk å ha en dommertrøye i en annen farge i reserve. Oslo Fotballkrets har avtale med Torshov Sport klubbservice som gir rabatt ved alt kjøp av dommerutstyr. Utstedt adgangskort for sesongen benyttes som legitimasjon. Kamptildeling Alle dommere som har meldt seg for årets sesong, plikter å dømme et bestemt antall kamper. For rekrutteringsdommere er 15 kamper i løpet av sesongen et normalt minimumsantall for «godkjent sesong». Kamper du påtar deg i egen klubb eller private cuper teller ikke som oppdrag i denne sammenheng. Oslo Fotballkrets setter deg opp som dommer i kamper tilpasset ditt ferdighetsnivå som ny rekrutteringsdommer. Du vil oppleve at du forbedrer dine dommerferdigheter i løpet av sesongen. Derfor kan du også bli tildelt kamper på høyere ferdighetsnivå etter hvert som du øker ditt erfaringsgrunnlag. Kamper du tildeles vises på ditt personlige område i FIKS Denne oversikten bør sjekkes daglig gjennom hele sesongen. Kun de kampene som vises for deg i FIKS teller for deg som dommer. Du har tilgang til ditt FIKS-område med det tildelte brukernavnet og passordet du fikk da du hadde meldt deg på til årets sesong. 3

4 Dommerdagbok Ditt FIKS-område gir deg oversikt over alle dine tildelte kamper. Dette er din «dommerdagbok», som du må følge nøye med på. Du vil ved flere anledninger i løpet av sesongen kunne få tildelt nye kamper. Tidligere tildelte kamper kan også forsvinne fordi lag trekker seg og kamper avlyses. Dersom «Ospesificerat» dukker opp som et av «lagene» du skal dømme, betyr det at et lag er trukket. En slik kamp blir ikke spilt, og du skal heller ikke møte opp til denne «kampen». Etter hver kamp er det viktig å sjekke når og hvor du skal dømme neste gang, for å planlegge frem til denne datoen. Under innvalgfanen «Ledige oppdrag» på dommernes fellesside i FIKS vil det være ledige kamper som du kan melde din interesse for. Kretskontoret avgjør hvem som får tildelt slike kamper. Tildeling varsles med e-post til deg, og kampen vises deretter i din dommerdagbok. Kampnummer i dommerdagboka Kampnummeret består av 11 tall, og er bygget opp slik: Siffer 1 og 2 er krets (eks. 03 = Oslo Fotballkrets) Siffer 3 kjønn (1= mann/gutt 2= kvinne/jente) Siffer 4-5 aldersgrense (Eks. 20= senior 19= junior osv.) Siffer 6 divisjon Siffer 7-8 avdelingsnummer Siffer 9-11 kamp nr (i avd./ divisjonen) Eksempel 1: = Eksempel 2: Oslo menn senior 2. div. avd. 1 kampnr = Oslo jenter 16 år 1. div. avd. 2 kampnr. 043 Bytte av kamp Dersom du ikke kan dømme tildelt kamp er det ditt ansvar å finne en erstatter. Dette bør du ha avklart senest fire 4 virkedager før kampdag. Dette gjelder for alle dommere. Når du har funnet en som kan dømme i ditt sted må du gi beskjed til kretskontoret, som skal godkjenne byttet du har gjort. Dersom du ikke finner noen som vil overta 4

5 din kamp kan kretskontoret unntaksvis hjelpe deg via FIKS. Spesielt da er det viktig å være ute i god tid. Ved skade eller plutselig sykdom må forfall meldes kretskontoret snarest mulig. Til hjelp ved bytting av kamp kan du bruke telefonliste over alle rekrutteringsdommere eller andre dommere, oftest fra din egen klubb. OBS: Alle bytter gjør det vanskelig å planlegge oppfølging av deg og din utvikling som dommer. Du bør derfor satse på å dømme de kampene du settes opp på, uten å la det gå ut over andre viktige sider av tilværelsen (skole, arbeid, familie). Å kunne administrere egen tid er et viktig måleparameter for dine ambisjoner som dommer. Hvor ligger banen? Når du skal dømme en kamp må du vite hvor banen ligger. Baneforklaring finner du i kretsens håndbok, på Oslo fotballkrets nettsider og gjennom FIKS. Sjekk banens beliggenhet og hvilken vei du må kjøre, evt. hvilken buss, bane eller tog du må reise med. Vær omhyggelig når du beregner reisetid, slik at du ikke kommer for sent fram. Oppmøte til kamp I aldersbestemte klasser skal dommer være på plass på banen senest 30 minutter før kampstart. Dersom du ikke kan møte til fastsatt tid før kampen, må du gi beskjed om forsinkelsen til lagleder for hjemmelaget. Det er alltid en del forberedelser som må gjøres før kampstart: Sjekke banemerking, målnett, hjørneflagg, lagenes drakter, kontroll av spillernes utstyr (sko, leggskinn, smykker, klokker, etc.). Mange lagledere tar kontakt med oppsatt dommer et døgn eller to før kamp, for å forsikre seg om at dommeren er oppmerksom på tildelt kamp. For deg som dommer er dette også en sikkerhet, og du bør notere deg telefonnummer til lagleder eller annen kontaktperson i klubb/ hjemmelag du skal dømme. Dommerfadder Til dine aller første kamper prøver vi å utnevne en dommerfadder som skal rettlede deg og se til at du som ny rekrutteringsdommer får nødvendig trygghet i din nye rolle. Fadderen skal veilede deg i praktiske dommerspørsmål og hjelpe deg i situasjoner som kan oppleves uvante. I løpet av sesongen kan du møte flere personer i fadderrollen. Deres oppgave er hele tiden den samme: Gjennom en muntlig oppsummering etter kamp gi deg støtte og bidra til din utvikling som dommer. 5

6 Fadderen gir en skriftlig rapport som Oslo Fotballkrets bruker i sin vurdering av din utvikling som dommer. Fadderen skal møte sammen med deg til minimum 4-5 kamper, og du skal også kunne være med fadderen i kamper han/hun dømmer, og på den måten se dømming i praksis. Hvem er faddere? Fadderne er dommere eller veiledere som har vært med i Oslo Fotballkrets i noen år. Fadderen er også bindeledd mellom deg som rekrutteringsdommer, kretsens dommeradministrasjon og din gruppeleder i utviklingsgruppe I. Er det noe du er usikker på eller har problemer med, ikke vær redd for å ta kontakt med dommeradministrasjonen, en av dine faddere eller gruppelederen. I 2014 er Reidar Thomassen din gruppeleder i utviklingsgruppe I-B. Kamputstyr/ kampkort Før kampstart må du som dommer sjekke at du har de hjelpemidlene du skal ha med deg på banen: Fløyte, reservefløyte, klokke, mynt for målvalg, gult og rødt kort, samt kampkort for dine notater under kampen. Forside Bakside Oslo Fotballkrets Oslo Fotballkrets Hjemmelag: Hjemmelag: Bortelag: Bortelag: Tillegg Avspark: 1. omgang Tillegg 2. omgang Mål: 1. omgang Mål: 1.omgang Advarsler Hjemmelag Bortelag Utvisninger Nr. min. Nr. min. Hjemmelag: Bortelag: Nr: min. Nr: min. Mål: 2. omgang Mål: 2.omgang Innbyttere Inn Ut Min. Inn Ut Min. Advarsler Nr: min. Nr: min. Utvisninger Nr. min. Nr. min. Innbyttere Ut Inn min. Ut Inn min. 6

7 Kamprapport Fra sesongen 2014 benytter Oslo Fotballkrets elektronisk kamprapport i alle klasser i 11 er-fotball. Hjemmelagets trener/ lagleder har ansvar for å ha kamprapporten klar på kamparenaen når dommer kommer til kampstart. Kamprapporten dommeren mottar senest 15 minutter før kampstart, er en datautskrift på et A4 papirark. Utskriften inneholder begge lags spillertropper og trenere/ lagledere, med det antall navn som er fastsatt i NFFs kampreglement, 4-12: Maksimalt 18 spillere og seks trenere/ledere. Bare de spillere og ledere som er oppført i kamprapporten før kampstart kan oppholde seg i teknisk område/ ved innbytterbenkene. Kamprapporten inneholder også kampnummer, lagenes navn, kampdato, - tidspunkt og spillested/ bane. Kamprapport ETTER kamp Kamprapporten er kampens offisielle dokument. Det er dommerens ansvar at rapporten fylles ut korrekt etter kamp. Før dommeren forlater banen påføres utskriftsarket sluttresultat, pauseresultat og eventuelle advarsler/ utvisninger med penn. Deretter skal lagleder for hjemmelag og bortelag signere sette sitt navnetrekk - på utskriften, før dommeren gjør det samme. Når dommeren kommer hjem må kampens sluttresultat, pauseresultat og eventuelle advarsler/ utvisninger registreres i FIKS. For denne registreringen finner du en brukerveiledning her: kamprapport_dommere% pdf Når alle ønskede opplysninger er registrert husker du å trykke «Lagre og godkjenn». Datautskriften med lagledernes underskrift skal du som dommer oppbevare til sesongen er slutt. Dette er nødvendig i tilfelle det senere skulle bli spørsmål i forbindelse med protester, spilleberettigelse, advarsler eller utvisninger. Den enkelte klubb har selvstendig ansvar for å holde oversikt over egne spilleres advarsler og utvisninger. Utvisningsrapport Hvis du i løpet av en kamp har utvist en spiller må du fylle ut en utvisningsrapport og sende den til Oslo Fotballkrets senest 24 timer etter kampen. Utvisningsrapport fylles ut elektronisk. Du finner den under «Skjemaer for nedlasting» på «Dommerhjørnet» på Oslo Fotballkrets nettsider 7

8 Vær nøyaktig når du fyller ut alle opplysninger, og krysser av i rubrikk for utvisningsgrunn. Det er alltid en fordel å gi utfyllende opplysninger og beskrive det som passerte ved utvisningen. Er du i tvil om hvordan dette skal gjøres, ta kontakt med din fadder, gruppeleder eller med fagansvarlig på kretskontoret. Husk også at du må skrive rapport dersom du blir nødt til å vise bort en trener eller lagleder. Rapportskjemaet for bortvisning finner du her: Dommerregning For kamp du har dømt skal du ha utbetalt kamphonorar og dekning av dine reiseutgifter. Til dette benyttes utleverte dommerregninger som du skal fylle ut og levere til hjemmelagets lagleder. Husk å påføre ditt kontonummer. Lagledere skal innen en fastsatt frist ha overført ditt regningsbeløp til din bankkonto. Hvis lagleder heller ønsker å gjøre opp regningen kontant etter kampslutt skal du godta det. Vær i alle tilfeller nøyaktig i din beregning av reiseavstand, kamphonorar og annen utgiftsdekning. Fullstendig oversikt over alle dommerhonorar for 2014 finner du i Oslo Fotballkrets Håndbok De vanligste klassene rekrutteringsdommere dømmer i har disse honorarsatsene: D AD G17-19 J19 (kvinner junior) Øvrige aldersbestemte klasser jenter/ gutter Kilometergodtgjørelse (bosted kamparena - retur) 4,05 På neste side ser du et eksempel på utfylling av dommerregning. 8

9 DOMMERREGNING Dags dato mottatt til dekning av reise- og diettutgifter ved kampen: (hjemmelag) mot: (bortelag) etter nedenstående beregning: Kamphonorar: kr. Reiseutgifter: fra: til: km á kr. 4,05 (inntil 300 km) kr. Kontonummer: e-post:. Bompenger kr. D. nr Navn: Sum kr. den Dommerens underskrift Regningsbeløp overføres til oppgitt kontonummer senest 7 dager etter spilt kamp. Klubber som ikke overholder oppgitt frist kan pålegges forsinkelsesgebyr. Hjemmelagets navn Bortelagets navn Kamphonorar (avhengig av aldersklasse) Antall kilometer tur/retur bosted/kampsted. OBS: Vær ærlig og nøyaktig! Sum kilometer ganget med kr. 4,05 Sum av pkt. 3 og pkt. 5, samt eventuelle bompasseringer. Dato og dommerens underskrift. Kamper OFK arrangerer Til kamper for spilleruttak til aldersbestemte kretslag (SUP) oppnevner Oslo Fotballkrets dommere. Kamphonorar beregnes etter aktuell aldersklasse, og dommerregning på eget skjema sendes OFK for utbetaling. På slik dommerregning må personnummer (11 siffer) og kontonummer alltid oppgis. 9

10 Adgangskort Å være dommer/ rekrutteringsdommer i Oslo Fotballkrets gir fri adgang til alle fotballkamper arrangert av klubber tilsluttet Oslo Fotballkrets. I 2014 får rekrutteringsdommere som avlegger elektronisk regeltest i regi av Norges Fotballforbund adgangskort for to personer. Dommere og rekrutteringsdommere som ikke avlegger NFFs regeitest får kretsens adgangskort. Felles for begge korttypene er at de ikke kan overdras eller lånes bort til andre. Adgangskortene kan benyttes som legitimasjon ved utstyrskjøp til rabattert pris for dommere gjennom OFKs avtale med Torshov Sport Klubbservice. Kurs/ samlinger Oslo Fotballkrets har hvert år to hovedkurs for aktive dommere: «Vårkurs» før seriestart og høstsamling etter avsluttet sesong. Vårkurset er forbeholdt autoriserte kretsdommere, mens høstsamlingen er en sesongavslutning som også tilbys rekrutteringsdommere som autoriseres samme år. Den enkelte dommers klubb må godkjenne deltakelse på kurs/ samlinger der klubbene blir fakturert for dommernes opphold og deltakelse. I løpet av sesongen vil du også bli tilbudt deltakelse på assistentdommerkurs som et ledd i din grunnopplæring som dommer. Autorisasjon Det kreves minimum 15 kamper som dommer for kamper arrangert av Oslo Fotballkrets for å kunne bli vurdert til å bli autorisert som kretsdommer. Det er en helhetsvurdering av prestasjoner både på banen (Sportslig utvikling) og utenfor banen (administrative oppgaver som forfall, registrering av kamprapporter, innsending av utvisningsrapporter osv.) som avgjør om en dommer blir innstilt til å bli autorisert. Sentrale kontakter: Reidar Thomassen (gruppeleder) e-post Omar Rafiq (fagansv., dommer- og regl.avd.) e-post Jørn Thomas Smedsrud (dommerutv. krets) e-post 10

11 11 Infohefte for rekrutteringsdommere

12 Egne notater: 12

13 Egne notater: 13

14 Egne notater: 14

15 Egne notater: 15

16 Utgitt av Oslo Fotballkrets Ekebergvn. 101, 1178 Oslo Mars

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09. Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.14 Side 1 av 15 Skrevet ut: 15.09.2014 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL

Detaljer

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball Slik gjør vi det i Otta IL Fotball En håndbok for alle som er involvert i Otta IL Fotball Revidert på arbeidsmøte 11.2.2015 og vedtatt på årsmøte 10.3.2015. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3 2.0

Detaljer

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 21.september 2013 til 23.mars 2014. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet. HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker

Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet. HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker Når HIF som klubb har et arrangement i Håneshallen og skal bemanne sekretariatet skal denne instruks anvendes.

Detaljer

Innledning. Håndball med stil - til dommerne!

Innledning. Håndball med stil - til dommerne! Arrangementsmal Innledning NHF Region Øst-Norge ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rundt kampene og vil derfor oppfordre alle arrangører om noen faste rutiner både før, under og etter kampene.

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT Bergsøy IL - Fotball sin kontingent vil bli sendt ut en gang i året, og det er i løpet av 1 kvartal. Det er viktig for Bergsøy IL- Fotball at kontingenten blir betalt. Den

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 1 2. Premier... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 3 5. ARENAENE... 4 6. KAMPORGANISERING...

Detaljer

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem? A-B-C C...light for Trener/Oppmann Regionserieneiene Region Øst Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikrepåhva som er rett og galt i forbindelsemedavvikling av regionseriekamper. Vi

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2015

Turneringsreglement TA-Cupen 2015 Turneringsreglement TA-Cupen 2015 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE

INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE Innlogging FIKS: Brukernavn : fornavn.etternavn (for noen også mellomnavn) Passord: Tildeles ved første gangs bruk. Endres av bruker. Hvis man glemmer brukernavn/passord

Detaljer

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA VARIGHET: Disse reglene evalueres/revideres av styret etter sesongslutt, og senest innen desember hvert år og er gjeldende fra signaturdato og frem

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

LAGLEDERMAPPE SESONGEN 2015

LAGLEDERMAPPE SESONGEN 2015 LAGLEDERMAPPE Lag: Lagleder: Trener: SESONGEN 2015 VIF fotball Side 1 08.02.2015 INNHOLD: 1. Styret i VIF Fotball 2. Andre viktige kontaktpersoner 3. Lagledere 4. Trenere 5. Klubbdommere, barnefotball

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2015

Velkommen til fotballsesongen 2015 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2015 1 Velkommen til fotballsesongen 2015 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 8 Retningslinjer lag

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 8 Retningslinjer lag 8.Retningslinjer lag Generelle retningslinjer tilsier at lagene i Borgen IL fortrinnsvis organiseres med følgende funksjoner: 1. Lagleder 2. Trener(e) 3. Økonomisk ansvarlig 4. WEB/nett ansvarlig 5. Sosialt

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

Mal for klubber med lag i forbundsseriene.

Mal for klubber med lag i forbundsseriene. Mal for klubber med lag i forbundsseriene. Alle klubber skal ha en NBF-Innebandy godkjent arrangementsansvarlig og hun/han skal stå oppført i innebandykalenderen. Alle klubber bør gjennomføre en brannøvelse

Detaljer