Dommerutvalgets strategiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dommerutvalgets strategiplan 2011 2013"

Transkript

1 Dommerutvalgets strategiplan Østfold Fotballkrets

2 Overordnet føring for Dommerutvalget Kretstinget i Østfold Fotballkrets har vedtatt Dommerrekruttering som prioritert satsingsområde i planperioden. Dommerutvalget i Østfold Fotballkrets har fått det operative ansvaret for å realisere denne satsingen. I Østfold Fotballkrets sin Handlingsplan for perioden , vedtatt av Kretstinget i mars 2011 heter det:

3 Dommerutvalgets ansvar Dommerutvalget er øverste faginstans på dommersiden i Østfold Fotballkrets. Dommerutvalget og dets leder oppnevnes av kretsens daglige leder. Utvalget fungerer for et år ad gangen og skal bestå av minimum 7 medlemmer med stemmerett. Dommerutvalget i Østfold Fotballkrets rapporterer til kretsens daglige leder. Utover dette skal dommerutvalget være bevisst på en faglig rapporteringslinje til NFFs dommersjef og NFFs breddedommerutvalg. Innstille overfor daglig leder på engasjement av Dommerutvikler i krets. Dommerutvikler i krets engasjeres i henhold til NFFs retningslinjer/instruks. Dommerutvalget skal samarbeide godt og konstruktivt med øvrige aktører i fotballorganisasjonen. Det gjelder særlig overfor kretsens klubber og dommerlaug. Dommerutvalget har ansvaret for tre hovedområder: Dommerrekruttering dommerutvikling og dommeradministrasjon. Dommerutvalgets ansvar for disse områdene er konkretisert nedenfor Konkretisering av dommerutvalgets ansvar Dommerrekruttering Det henvises til ØFKs Handlingsplan og til egen tiltaksplan for dommerrekruttering som er inntatt i slutten av denne strategiplanen Dommerutvikling Overordnet ansvar for oppfølging og gjennomføring av veilederordningen, fadderordningen og mentorordningen, herunder å oppnevne personer til de nevnte rollene og utarbeide retningslinjer for ordningene. Ansvare for at dommere og assistentdommere blir tildelt et minimum antall veiledere. Kvalitetssikre at samtlige dommere får et godt sportslig tilbud med de rette utfordringene. Følge opp veilederrapportene og gi den enkelte direkte og umiddelbar tilbakemelding på prestasjon. Tildele mentor til dommere med utviklingsmuligheter. Ansvare for administrasjon og gjennomføring av dommerkurs. Dommerutvalget forplikter seg til årlig å gjennomføre minimum 3 rekrutteringsdommerkurs, eget kurs for jenter, klubbdommerkurs, vårkurs for alle dommere og veiledere, assistentdommerkurs, fjerdedommerkurs, veileder- og fadderkurs, høstkurs med evaluering og personlige samtaler. Delta aktivt i regionssamarbeidet og de utviklingstiltakene som dette samarbeidet ansvarer for. Rekruttere og utvikle kursinstruktører Godkjenne kursinstruktører. Alle instruktører skal godkjennes av ØFKs dommerutvalg. Kvalitetssikre at alt kursmateriell som benyttes er i henhold til NFFs retningslinjer.

4 I samråd med Dommerutvikler i krets utarbeide årlige aktivitetsplaner for yngre dommere med særlig utviklingspotensial. Dommeradministrasjon Ansvar for oppsett av dommere, assistentdommere og veiledere i 3. og 4. divisjon Ansvar for oppsett av dommere og veiledere i og 7. divisjon Ansvar for oppsett av dommere og veiledere i aldersbestemte klasser Ansvar for oppsett av faddere Ansvar for oppsett av mentorer Ansvar for administrasjon og gjennomføring av fysisk test for dommere og assistentdommere i henhold til ØFKs og NFFs retningslinjer og krav Ansvar for administrasjon og gjennomføring av teoretisk test for dommere, assistentdommere og veiledere i henhold til ØFKs og NFFs retningslinjer og krav Ansvar for rangering av dommere, assistentdommere og veiledere i henhold til dommerutvalgets vedtatte retningslinjer Tiltak for økt dommerrekruttering i planperioden (vedtatt i dommerutvalget i mars 2011) Ansvar klubbene 1: Det er i utgangspunktet klubbene som har hovedansvaret med å skaffe nye kandidater. 2: Vise ansvar og støtte overfor dommergjerningen i egen klubb, som igjen skal vise seg ved at det gjennomsyrer klubben i dens praksis på og utenfor banen. 3: Tilrettelegge økonomisk, og tilby sine medlemmer å delta på dommerkurs. 4: Ha en egen dommerkontakt/ansvarlig i klubben, som skal ha en aktiv oppgave. Du og kretsen sitt ansvar 1: Du og kretsen har ansvaret med å annonsere nye kurs, samt synliggjøre ovenfor klubbene behovet for å øke antallet nye rekrutteringsdommere. Samt styrke dagens fadderkorps. 2: Gjennomføre kurs med godkjente instruktører. 3: Ivareta den enkelte rekrutteringsdommer, og gi denne støtte og oppfølging gjennom hele sesongen slik at de føler seg trygge, og får muligheten til å utvikle seg som dommer. 4: Et tettere samarbeid og mer åpenhet ovenfor klubbene, klubb besøk og tilby kurs i klubben.

5 5: Kretsen skal sørge for at dommeren er representert ved aktuelle samarbeidsmøter, på tvers av de faglige grensene, slik at dommerarbeidet blir mer synlig og ivaretatt i kretsens apparat. Handlingsplan Tiltak for å øke antall nye rekrutter: Klubbdommerkurs a) Egne kurs kun for jenter. Dette for å forsøke å øke antall kvinnelige dommere. b) En hovedansvarlig i klubb ved gjennomføring av kurs, opprette et system med registrering/organisering av alle deltagere, som igjen kan bidra til å oppmuntre til videre satsning på dommergjerningen. c) Den ansvarlige må følge opp klubbdommere, å tildele de kamper i egen klubb. d) Pålegge klubbene som har turneringer i klassene under 12 år å gjennomføre et kurs, og tilby disse kursdeltagerne kampene. Soneansvarlige har et møte med ansvarlig og klubbdommerne etter vårsesongen og høstsesongen, da for å kartlegge interessen med å ta et rekruttdommerkurs. Rekrutteringskurs 1: Du gjennomfører 3 kurs i året, med mulighet for ekstra kurs ved interesse. 2: Du stiller med kursmattriel og godkjente instruktører. 3: Tilby egne kurs 7-er eller 11-er i egen klubb for jenter år. Oppfølging - fadder 1: Alle rekrutteringsdommere må tildeles en egen fast fadder, dette for og sikre den enkeltes tilhørighet og at de skal føle seg trygge i sin nye omgivelse. Gjennom en slik ordning skal de slippe å føle seg alene, og unngå å kunne møte på en ubehaglig opplevelse uten et støtteapparat er tilstede. For at dette kan la seg gjennomføre, er vi avhengige av et godt samarbeid og god hjelp av laugene i Østfold. Faddervirksomheten må være et godt samarbeid med de som er rekruttansvarlige og den enkelte fadder. DU- leder og rekruttansvarlige vil ha et møte med lederne i laugene god tid før seriestart. 2: Alle rekrutter skal sees på i minimum 3 kamper vår og høst, til sammen 6 oppdrag. Dette vil være individuelt for den enkelte, og for noen, kan og vil det være behov for mer oppfølging. Den enkelte fadder skriver ordinær rekruttdommerrapport som skal sendes til dommer med kopi til, ØFK og rekruttansvarlige.

6 Det skal sendes en egen rapport om styrke/svakhet på den enkelte man er ansvarlig for, denne sendes til ØFK som igjen skal overleveres til DU. Dette skal gjøres etter hver sesonghalvdel. Andre tiltak 1: Ved turneringer skal vi være synlige med å ha stand med brosjyrer og lignende mht rekruttering. 2: Rekruttere/skolere foreldre til å dømme i egen klubb sammen med sine barn, slik at man gjennom dette kan bidra til at de voksne for et annet syn og forståelse på den unge rekruttens arbeidsoppgaver og dommergjerningen. 3: Tilby klubbdommer/rekruttdommerkurs til ungdomsskoler og VGS. 4: Ustyrspakke/startpakke. Få til et samarbeid med leverandør, krets og klubb om en enkel pakke som kreves for og kunne være rekrutteringsdommer. Målsetting Gjennom de tiltak som er skissert og gjennom et samarbeide og felles fokus både i krets, klubb og dommerutvalget, vil målet være å kunne rekruttere 10 nye rekrutter til hvert kurs. Autorisere 20 nye dommere etter endt sesong.

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge

Detaljer

Infohefte. for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets

Infohefte. for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets Infohefte for rekrutteringsdommere i Oslo Fotballkrets Sesong 2014 Innhold Dommerutstyr 5 Kamptildeling.. 3 Dommerdagbok... 4 Kampnummer i dommerdagboka.. 4 Bytte av kamp. 5 Hvor ligger banen?... 5 Oppmøte

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Østfold Fotballkrets sin visjon er: Gjennom Fair Play skape mer og bedre fotballaktivitet Østfold Fotballkrets gjør NFFs Handlingsplan for perioden 2009 2011 gjeldende

Detaljer

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet.

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet. Klubbhåndbok Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6. Klubbens målgruppe (aldersklasser, lag)...5 7. Klubbens

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev. 5 26.03.06

KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev. 5 26.03.06 KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING Rev. 5 26.03.06 INNHOLD 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og målsetting med utarbeidelse av klubbhåndboken 2.0 GENERELL DEL 2.1 Organisering 2.2 Historie

Detaljer

2013-2014. Revidert strategi- og handlingsplan for Nore og Uvdal Næringsselskap SA

2013-2014. Revidert strategi- og handlingsplan for Nore og Uvdal Næringsselskap SA Revidert strategi- og handlingsplan for Nore og Uvdal Næringsselskap SA 2013-2014 Dokumentet er vedtatt i styremøte 6.november 2012 og er basert på 3 workshops som er gjennomført med næringslivet i kommunen,

Detaljer

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og breddefotball

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2015

Velkommen til fotballsesongen 2015 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2015 1 Velkommen til fotballsesongen 2015 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Utarbeidet av Norges Skøyteforbund, breddeutvalget Mars 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REKRUTTERING TIL SKØYTESKOLEN...

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

God klubbstruktur => økt frivillighet?

God klubbstruktur => økt frivillighet? God klubbstruktur => økt frivillighet? -> God klubbstruktur => økt frivillighet? -> God klubbstruktur => foreldreengasjement? -> Det skal være attraktivt å være ansatt -> Det skal være givende å være engasjert

Detaljer

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Hva er seksuell trakassering og overgrep?... 3 Forebygging av seksuell trakassering og overgrep... 4 Politiattest... 5 Hva er en politiattest?... 5

Detaljer

TILTAK. og disiplinærproblemer i ungdomsfotballen

TILTAK. og disiplinærproblemer i ungdomsfotballen og disiplinærproblemer i ungdomsfotballen Bakgrunn Det har i de siste årene vært en foruroligende vekst i antall røde kort, konflikter, voldsepisoder i ungdomsfotballen i Oslo Fotballkrets (OFK). Kretsstyret

Detaljer