Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk"

Transkript

1 Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling

2 Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling

3 Innhold 1 Innledning Definisjoner Brukers/eiers ansvar 1 2 Medisinsk informasjon Hensikten med Elisée Advarsler 2 3 Beskrivelse av Elisée Komponentene til Elisée Fremsiden av Elisée Berøringsskjerm Tilkopling av luftslange På/Av-knapp Sett bakfra 6 4 Tilkoplingsprosedyrer Tilkopling av luftslange Elektrisk tilkopling Tilkopling av en oksygenforsyning Koble til masken Eksempel på et fullstendig montert system 11 5 Hvordan bruke Starte ventilatoren Starte ventilasjon Stoppe ventilasjon Slå av ventilatoren Vise ventilasjonsinnstillinger og målinger Hvordan og når skal batteriet lades? 15 6 Alarmer og feilsøking Rengjøring og vedlikehold Vedlikehold av luftinntaksfilteret Vedlikehold av apparatets utside Vedlikehold av luftslangene 18 8 Vedlegg Tekniske spesifikasjoner Beskrivelse av knapper og displayer Reise med apparatet Manuell test (når ventilasjonen er stoppet) 21 Indeks iii

4 iv

5 1 Innledning Denne håndboken leveres med Elisée 150 (med programvareversjon 2.54 NIV+ eller nyere). Den er ikke en erstatning for den kliniske håndboken. 1.1 Definisjoner Denne håndboken inneholder spesielle begreper og ikoner som vises i margene for å vekke din oppmerksomhet i forbindelse med spesifikk og viktig informasjon. ADVARSEL Varsler deg om muligheter for skade. FORSIKTIG Forklarer spesielle forholdsregler for sikker og effektiv bruk av produktet. OBS: Er en opplysende eller nyttig kommentar. 1.2 Brukers/eiers ansvar Eieren eller brukeren av dette systemet har hele ansvaret for all skade på person eller eiendom som oppstår som følge av: Apparatet blir satt opp, brukes eller rengjøres på en måte som ikke er i samsvar med instruksjonene. Apparatet blir satt opp, vedlikeholdt eller endret av uatoriserte personer og / eller på en måte som ikke er i samsvar med instruksjonene. Les denne håndboken nøye før bruk. Innledning 1

6 2 Medisinsk informasjon 2.1 Hensikten med Elisée 150 En Elisée 150 er en ventilator designet både for voksne og barn, til bruk i hjemmet eller i et klinisk miljø. Ventilatoren brukes enten med enkel eller dobbel luftslange. 2.2 Advarsler Denne håndboken leveres med produktet du har mottatt. Håndboken erstatter på ingen måte den kliniske håndboken som leveres til din kliniker eller utstyrsleverandøren. Råd i denne håndboken erstatter ikke instruksjonene fra legen (eller utstyrsleverandøren), som allerede vil kjenne til bruken av apparatet gjennom den kliniske håndboken. Innstillinger på apparatet må gjøres av kompetente personer med opplæring, og under tilsyn av lege. Ventilatoren må brukes sammen med tilbehøret som anbefales av produsenten eller av din lege. Bruken av upassende tilbehør vil kunne ha negativ innvirkning på apparatets funksjon. Hvis du har spørsmål om oppsett, bruk eller vedlikehold av ventilatoren eller tilbehøret, kan du kontakte HME-leverandøren. Ventilatoren må transporteres i en reiseveske. I tilfelle av synlige ytre feil må apparatet ikke brukes. I tilfelle av funksjonsproblemer (f.eks. hvis du finner det vanskelig å puste eller starte en innåndingsfase) bør du snarest mulig kontakte utstyrsleverandøren. Huset må ikke åpnes, da dette kan medføre fare for elektrisk støt. Reparasjoner og service av indre deler må kun utføres av en autorisert serviceperson. Hvis det er interferens på det elektriske nettverket, skal ventilatoren drives på batteristrøm. HME-leverandøren må fastslå de elektromagnetiske egenskapene til miljøet hvor ventilatoren skal brukes. HME-leverandøren må spesielt forsikre seg om: At det ikke er interferens og at ventilatoren virker som den skal når den brukes i nærheten av andre elektriske enheter, inkludert mobiltelefoner At ventilatoren aldri plasseres på eller under andre enheter At det er tilstrekkelig avstand mellom ventilatoren og andre elektriske apparater i hjemmet ditt. 2

7 INT. EXT. I samsvar med direktiv 2002/96/EF om elektrisk avfall og elektronisk utstyr må dette apparatet kildesorteres og kasseres atskilt fra andre typer avfall. Det må ikke kasseres sammen med vanlig husholdningsavfall. Kontakt HMEleverandøren for mer informasjon. Ovenstående er generelle advarsler. Du vil finne andre spesifikke advarsler og kommentarer i teksten i denne håndboken. 3 Beskrivelse av Elisée Komponentene til Elisée 150 Bildet nedenfor viser settet med komponenter som er tilgjengelige fra din utstyrsleverandør. bæreveske (1) Elisée 150 ventilator (2) standard strømledning (3) luftslange (her vises en dobbel) (4) Figur 1: Elisée 150 komponenter Beskrivelse av Elisée 150 3

8 INT. EXT. 3.2 Fremsiden av Elisée 150 Fremsiden har: en berøringsskjerm (1) et lyspanel og en knapp for stille alarm (mute) (2) et håndtak (3) Figur 2: Sett forfra 3.3 Berøringsskjerm Du kan bruke knappene på enhetens berøringsskjerm til å navigere i menyene på Elisée 150. Når du starter Elisée 150, vises startskjermen. Følgende informasjon vises: Onsdag 28 11: 28: 31 Februar Intern. Mains Type elektrisk strømforsyning Ventilasjonsprogrammene som spesifisert av din lege P1: PS P2: ACV START VENTIL 1s Start ventilasjonknapp Figur 3: Startskjerm OBS: Se avsnitt 8.2, Beskrivelse av knapper og displayer på side 19 for mer informasjon om de ulike skjermbildene. 4

9 3.4 Tilkopling av luftslange Apparatet vil være utstyrt med en kopling for enten en enkel eller dobbel luftslange, som foreskrevet av din lege. Luftuttak Figur 4: Enkel slangekopling Slangekoplinger Luftuttak Figur 5: Dobbel slangekopling Luftretur Beskrivelse av Elisée 150 5

10 3.5 På/Av-knapp På/Av-knappen sitter på høyre side av Elisée 150, sammen med flere elektriske kontakter V 15A max På/Av-knapp Figur 6: Høyre side 3.6 Sett bakfra På baksiden av apparatet vil du se: en oksygenkopling (hvis foreskrevet av din lege) luftinntaket. Figur 7: Sett bakfra Oksygensensor (ekstrautstyr) Luftinntak Oksygenkopling ADVARSEL Luftinntaket må aldri blokkeres, da dette kan hindre apparatet fra å virke riktig. Bruken av oksygen kan føre til fare for antenning. Snakk med din utstyrsleverandør om nødvendige forholdsregler. 6

11 4 Tilkoplingsprosedyrer 4.1 Tilkopling av luftslange Systemet kan konfigureres for enten enkel eller dobbel luftslange. For instruksjoner om tilkopling, se avsnittet som passer til din luftslangekonfigurasjon. ADVARSEL Bare kretsen som ble levert av HME-leverandøren kan brukes sammen med apparatet. Hvis du bruker en annen type krets, kan det redusere effekten av behandlingen. Tilkopling av enkel luftslange Hold den enkle luftslangen i hånden. 1. Kople slangen med kontakten ved å skyve den bestemt på plass over den lengste tappen på apparatet (a). 2. Kople deretter på slangen fra trykkmålingsporten ved å skyve den bestemt på plass over den korteste tappen (b). FORSIKTIG Vær meget påpasselig med ikke å bytte om de to slangene. 3. Fest deretter slangen godt på luftuttaket. a b Avhengig av kretsen som brukes, kan det være nødvendig å skjære av spissen på proksimaltrykkledningen Figur 8: Tilkopling av enkel luftslange Tilkoplingsprosedyrer 7

12 Tilkopling av dobbel luftslange 1. Kople en gren av pasientslangen til luftuttaket. 2. Fest deretter den andre grenen av slangen til den andre kontakten. OBS: Andre komponenter i luftslangesystemet kan inkludere et luftfuktesystem, et antibakteriefilter, en maske eller en trakeotomislange, og en vannfelle. Kontakt utstyrsleverandøren hvis du er i tvil om tilkopling av luftslanger eller tilbehør. Les instruksjonene som følger med tilbehøret du bruker (luftfukter, filtre osv). Figur 9: Tilkopling av dobbelt luftslange 4.2 Elektrisk tilkopling Apparatet kan ha en eller to elektriske koplingskonfigurasjoner: standard elektrisk tilkopling eller ekstern elektrisk tilkobling (til høyre på ventilatoren). FORSIKTIG Vær forsiktig så du ikke setter apparatet på et sted der det kan slås over ende, eller der noen kan komme til å snuble i strømledningen. 8

13 Standard elektrisk tilkopling Hvis du bruker en standard elektrisk tilkopling på undersiden av din Elisée 150 (se Figur 11): Figur 10: Enkel standard strømledning 1. Plugg ledningen inn i kontakten under apparatet. 2. Skyv festeklemmen ned på kontakten. 3. Sett deretter støpslet i stikkontakten. Figur 11: Standard nettstrømstilkopling FORSIKTIG Husk å skyve ned festeklemmen for å holde strømledningen på plass. Dette vil hindre utilsiktet frakopling fra strømkilden. Tilkoplingsprosedyrer 9

14 Ekstern elektrisk tilkopling Hvis du bruker et eksternt batteri trenger du en ekstern tilkopling som vist nedenfor: Figur 12: Ekstern elektrisk tilkopling 1. På høyre side av apparatet setter du ledningen i kontakten som er merket med. 2. Plugg den andre enden av ledningen inn i en stikkontakt V 15A max 1 2 Figur 13: Ekstern nettstrømstilkopling 10

15 4.3 Tilkopling av en oksygenforsyning En oksygenforsyning vil leveres til din Elisée 150 hvis din foreskrevne behandling krever tilførsel av oksygen. Kople oksygenslangen til oksygennippelen. Sett deretter oksygennippelen inn i oksygeninntaket på baksiden av maskinen. FORSIKTIG Påse at oksygenforsyningen er slått av hver gang oksygen koples til eller fra apparatet. Oksygentilførsel: Maks trykk: 400 kpa Maks flowhastighet: 15 l/min Figur 14: Tilkopling av oksygenforsyning 4.4 Koble til masken Se anvisningene du fikk fra legen eller HME-leverandøren. FORSIKTIG Det er viktig å bruke bare masken som ble utlevert av legen eller HMEleverandøren. 4.5 Eksempel på et fullstendig montert system Figur 15: Eksempel på et fullstendig montert system (enkeltkrets med ekspirasjonsventilklaff og proksimal trykkledning) Tilkoplingsprosedyrer 11

16 5 Hvordan bruke Denne ventilatoren og tilbehøret må brukes i et støvfritt miljø og holdes unna direkte sollys. Ventilatoren er et medisinsk apparat. For å sikre problemfri drift, skal ventilatoren oppbevares utilgjengelig for kjæledyr, og barn skal ikke ha tilgang til ventilatoren med mindre de er under oppsyn av voksne. 5.1 Starte ventilatoren Etter å ha gjort alle nødvendige tilkoplinger (luftslange, tilbehør, trakeotomislange eller -maske, elektriske tilkoplinger osv), trykk på På/Av-knappen på høyre side av apparatet V 15A max Figur 16: Slå på apparatet 5.2 Starte ventilasjon Når apparatet er startet, vil et velkomstskjermbilde vises. Trykk og hold (i 1 sekund) knappen START VENTIL for å starte behandlingen. Onsdag 28 Februar 11: 28: 31 Intern. Mains PS START VENTIL 1s INT. EXT. Figur 17: Starte ventilasjon 12

17 Velge et ventilasjonsprogram Din lege kan konfigurere to ulike ventilasjonsprogrammer på Elisée 150. For å endre ventilasjonsprogram mens ventilering pågår, trykker og holder du simpelthen på et passende ikon. Det valgte programmet vil bli markert sort cm 33,6 H2O P1: Onsdag VACV 28 11: 28: 31 Februar Intern. Secteur < Ai P2: PS 0 < PE INT. EXT. Figur 18: Valg av ventilasjonsmodus 5.3 Stoppe ventilasjon 1. Trykk på - knappen på høyre side av ventilatoren. 2. Trykk på Pause -knappen for å stoppe ventilasjon. 90 cm 33,6 H2O Retour < Ai < PE Pause (stopp ventilasjon) Stopp (hold i 3 sekunder) INT. EXT. Figur 19: Stoppe ventilasjon Hvordan bruke 13

18 5.4 Slå av ventilatoren 1. Trykk på - knappen på høyre side av ventilatoren. 2. Avhengig om enheten forsyner ventilasjon eller ikke: Trykk på for å slå av ventilatoren under ventilasjon: 90 cm 33,6 H2O Tilbake < Ai < PE Pause (stopp ventilasjon) Stopp (hold i 3 sekunder) INT. EXT. Figur 20: Slå av enheten under ventilasjon Trykk på JA for å slå av ventilatoren under ventilasjon: TEST Forrige Test 18/06/08 Dobbel pas.krets : OK Dato vises som Dag/Måned/År Vil du slå av maskinen? JA NEI INT. EXT. Figur 21: Slå av enheten under ventilasjon 14

19 5.5 Vise ventilasjonsinnstillinger og målinger For å vise ventilasjonsmålinger og innstillingene som er programmert av din utstyrsleverandør, trykk på ventilasjonsprogramikonet. Følgende skjermbilde vises: cm 26 H2O HP Pasient bruk : H VT 500 ml F c/ 15 min I/E 1/2,0 Trigger 3 PEEP cm 0 H2O Flow kurve < PE PEEP cm 4,2 H2O VTI 501 ml VTE 499 ml Ppeak cm 25,1 H2O Figur 22: Et typisk skjermbilde for ventilasjonsmålinger og innstillinger (under forsyning av ventilasjon) 5.6 Hvordan og når skal batteriet lades? Batteriet i din Elisée 150 lades så lenge nettstrømledningen er tilkoplet (Se avsnitt 4.2, Elektrisk tilkopling på side 8), uansett om apparatet er slått på eller ikke. Tabellen nedenfor forklarer de forskjellige batterilampene. Tabell 1: Batterilampe på indikatorlampepanelet Symbol og lampestatus fast grønt lys grønt lys som blinker sakte Betyr Batteri ladet. Utlading av batteri. oransje lys som blinker sakte rødt lys som blinker sakte oransje lys som blinker hurtig grønt lys som blinker hurtig Utlading av batteri (lavt batteri). Utlading av batteri (batteri tomt). batteriladningen er avbrutt (batteriets temperatur for høy eller for lav). batteriet lades. Hvordan bruke 15

20 6 Alarmer og feilsøking En Elisée 150 er ustyrt med alarmer for å varsle deg om endringer som vil ha innvirkning på behandlingen. Sjekk at luftslanger er korrekt tilkoplet apparatet. Noen alarmer kan deaktiveres midlertidig ved å trykke knappen og holde den inne i 2 minutter. Alarmen vil bli aktivert igjen hvis problemet vedvarer. FORSIKTIG Service og reparasjon må kun utføres av en autorisert serviceperson. Ikke forsøk å reparere eller utføre service på apparatet selv. Tabellen nedenfor hjelper deg med å identifisere årsaken til problemet. Hvis feilen vedvarer eller ikke kan identifiseres, må du ikke prøve å åpne apparatet. Ta i stedet kontakt med HME-leverandøren. Tabell 2: Alarm, årsak og løsning Alarmikon Årsak Løsning INT. Internt batteri lavt Kople apparatet til nettstrøm. EXT. Eksternt batteri lavt Kople apparatet til nettstrøm. En komponent i respirasjonskretsen er feilkoplet En teknisk feil kan ha oppstått Sjekk at din ventilasjonskrets er riktig satt opp som vist av din utstyrsleverandør, eller gjør om. Kontakt ditt helsepersonell hvis alarmen vedvarer. Kontakt leverandøren. HP (høyt trykk) LP (lavt trykk) En komponent i ventilasjonskretsen (slanger, maske, trakeotomislange osv) kan være blokkert En komponent i ventilasjonskretsen (slanger, maske, trakeotomislange osv) kan være feilkoplet Rens, tøm eller skift ut komponentene i ventilasjonskretsen. Kontakt ditt helsepersonell hvis alarmen vedvarer. Sjekk at din ventilasjonskrets er riktig satt opp som vist av din utstyrsleverandør, eller gjør om. Kontakt ditt helsepersonell hvis alarmen vedvarer. 16

21 Alarmikon Årsak Løsning O2 V F En komponent i oksygenkretsen kan være feilkoplet Din pusting har endret seg ELLER En komponent i ventilasjonskretsen (slanger, maske, trakeotomislange osv) kan være feilkoplet Din pusting har endret seg ELLER En komponent i ventilasjonskretsen (slanger, maske, trakeotomislange osv) kan være feilkoplet Kontroller at oksygenutstyret er forsvarlig tilkoblet. Kontakt ditt helsepersonell hvis alarmen vedvarer. Sjekk at din ventilasjonskrets er riktig satt opp som vist av din utstyrsleverandør, eller gjør om. Kontakt leverandøren dersom denne alarmen utløses for ofte. Sjekk at din ventilasjonskrets er riktig satt opp som vist av din utstyrsleverandør, eller gjør om. Kontakt leverandøren dersom denne alarmen utløses for ofte. Strømforsyningen er frakoplet Hvis frakoplingen er med hensikt, eller grunnet et strømbrudd, bekrefter du ved å trykke på alarmdempeknappen. Hvis ikke, koples strømforsyningen til igjen. Kontakt leverandøren hvis alarmlampen fremdeles lyser. 7 Rengjøring og vedlikehold Din utstyrsleverandør vil vedlikeholde apparatet og tilbehøret jevnlig. Du bør også vedlikeholde apparatet og tilbehøret jevnlig som beskrevet nedenfor. Vedlikeholdsinstruksjoner for de ulike komponentene vises i denne tabellen. Tabell 3: Vedlikeholdsfrekvens Komponent Luftslange Apparatets utside Luftinntaksfilteret (inspeksjon) Luftinntaksfilteret (skifte) Frekvens Ukentlig. Ukentlig. Månedlig. Hver 6 måneder, eller når det er slitt eller tilsmusset. Rengjøring og vedlikehold 17

22 FORSIKTIG For vedlikehold av følgende tilbehør: maske, luftfukter, antibakteriefilter og vannfelle, se håndbøkene som ble levert sammen med disse komponentene. Ikke bruk blekemiddel, klorin-, alkohol- eller aromabaserte løsninger (inkluderte alle oljer med lukt) eller fuktende eller antibakteriesåper. Disse løsningene kan føre til forringelse og reduksjon av produktets levetid. ADVARSEL Unngå elektriske støt. Ikke senk apparatet eller strømledningen ned i vann. Trekk alltid ut støpslet fra stikkontakten før rengjøring, og påse at det er tørt før du plugger det inn igjen. 7.1 Vedlikehold av luftinntaksfilteret Inspiser filteret hver måned for å sjekke om det er blokkert av urenheter eller om det har huller. Med vanlig bruk behøver luftinntaksfilteret på din Elisée 150 å skiftes ut etter 6 måneder. For å skifte ut eller rengjøre filteret, bruk en tang til å trekke det ut av huset på baksiden av apparatet. Figur 23: Fjerning av luftinntaksfilter 7.2 Vedlikehold av apparatets utside Vask utsiden av Elisée 150 med en fuktig klut og en mild såpe. FORSIKTIG Apparatet må aldri komme i direkte kontakt med væske. 7.3 Vedlikehold av luftslangene Hvis slangen kan brukes på nytt, kan du rengjøre og desinfisiere den. Følg anbefalingene fra leverandøren for vedlikehold av slangen. 18

23 8 Vedlegg 8.1 Tekniske spesifikasjoner Dimensjoner (mm) B (Bredde) x L (Lengde) x H (Høyde) = 290 x 250 x 130. Vekt Vekt for ventilator: 3,7 kg (8,16 lbs). Vekt for ventilator med nettstrøm: 4,15 kg (9,15 lbs). Vekt for ventilator med eksternt batteri: 4,45 kg (9,81 lbs). Strømforsyning Nettstrøm: VAC, 50/60 Hz, 0,67 1,33 A. Ekstern: VDC, 15 A maks. Batterier: Li-Ion; 14,4 VDC; 6,3 AH. Kapasitet, innebygd batteri: minimum 6 timer. Kapasitet, eksternt batteri: minimum 6 timer. Batteriets ladetid: 6 timer. ADVARSEL Ovennevnte batterikapasitet gjelder kun med følgende, presise innstillinger: Type: voksen/invasiv, PCV-modus, P Insp. = 20 cm H 2 O, PEEP = 0 cm H 2 O, F = 15 bpm, Ti = 1,2 s, Utløsere = Nei, Slope = 3, Pasientkrets CIR009727, Maquet 190-testlunge, VTe = 425 ml, Skjermens lysstyrke: Automatisk, Moh: 100 meter, Temperatur: 20 C. 8.2 Beskrivelse av knapper og displayer Tabell 4: Knapper og displayer på Elisée 150 Knapp / display Start ventilasjon START VENTIL 1s Funksjon Ved å holde denne knappen nede i 1 sekund starter det valgte ventilasjonsprogrammet. Ventilasjonsprogram VACV Denne knappen brukes til å velge det ventilasjonsprogrammet som spesifiseres av legen og av innstillingene for din foreskrevne behandling. Vedlegg 19

24 Knapp / display Manuell test TEST Type batteri og strømforsyning Intern. > Mains Dato og tid. Onsdag 28 11: 28: 31 Forrige Test 18/06/08 Dobbel pas.krets : OK Februar Alarmdempeknapp Funksjon Denne knappen brukes for å utføre en manuell test, slik at apparatet kan lagre informasjon om slangekretsen. Dato vises som Dag/Måned/År. FORSIKTIG Trykk kun på denne knappen om det har blitt anbefalt av din kliniker og kun hvis du har blitt trent i hvordan å gjennomføre testen. Dette området viser typen batteri (internt eller eksternt) og strømforsyning (nettstrøm eller ekstern). Viser dato og tid. Denne knappen med bakgrunnslys lyser opp når det finnes en alarmtilstand, og kan brukes til å dempe den hørbare alarmen midlertidig (i 2 minutter). Innstilling Måling VT 390 ml Ppeak cm 33,6 H2O Trykkindikator. 90 cm 14.6 H2O Dette er ventilasjonsinnstillingene som er foreskrevet av legen og som utstyrsleverandøren har lagt inn. Dette er målingene som tas av Elisée 150 under ventilasjonen. Dette området viser trykkene som leveres av din Elisée 150 (innåndings- og utåndingstrykk). Tallet på toppen er det maksimale trykket < Ai < PE Tilbake. Denne knappen tar deg tilbake til forrige skjermbilde. Tilbake 20

25 Ta kontakt med HME-leverandøren for mer informasjon om ventilasjonsmodi, parametere eller målinger. 8.3 Reise med apparatet På lengre reiser anbefales det å ha med apparatet i reisevesken med følgende tilbehør: strømledningen luftslanger og tilbehør koplingen for oksygenkretsen (hvis du benytter apparatets oksygenopsjon). Hvis du planlegger å fly med apparatet bør du snakke med leverandøren om nødvendige formaliteter. 8.4 Manuell test (når ventilasjonen er stoppet) Etter anbefaling fra din kliniker kan du selv kjøre en manuell slangekretstest. Denne testen lar maskinen din lagre data om hva slags slangekrets som er i bruk. Derfor bør testen utføres når det har vært gjort endringer i kresten, som f.eks nytt slangesett eller tilførsel av ekstrautstyr som filter eller fukter. ADVARSEL Ventilatoren skal ikke være tilkoblet en pasient under denne testen Hvis oksygen er tilkoblet, fjern dette før testen utføres. Når denne testen utføres, må du sørge for at alt tilbehør som brukes under ventilasjon, er tilkoblet. Gjenta testen hvis et tilbehør legges til eller fjernes. Hvis testen mislykkes, skal ventilatoren tas ut av bruk og en tekniker kontaktes. 1. På pasientmenyens hovedskjermbilde (Se avsnitt 5.2, Starte ventilasjon på side 12) trykker du på knappen på høyre side av ventilatoren, og hold så Test -knappen nede i 3 s. Ventilatoren går tilbake til hovedskjermbildet hvis ingen knapper trykkes i løpet av 8 s. 2. Resultatene av forrige test vises på skjermen. Trykk på NY TEST - knappen for å utføre en ny manuell test.ventilatoren går tilbake til hovedskjermbildet hvis ingen knapper trykkes i løpet av 30 s. Forrige test 6/12/10 a 9 : 42 : 08 Test pasientkrets: OK Type pas.krets : DOBBEL Ctot = 1,2 ml/cmh2o Ri = 0,2 cmh2o (30 l/min) Ri = 0,7 cmh2o (60 l/min) Re = 1,5 cmh2o (30 l/min) Re = 2,8 cmh2o (60 l/min) Tilbake NY TEST Vedlegg 21

26 3. Følg instruksjonen som vises på skjermen, og trykk deretter FORTSETT. Avbryt koble fra O2! koble fra pas.krets! Når ferdig, trykk : FORTSETT 4. Blokker insufflasjonsutløpet på ventilatoren og trykk på FORTSETT. Avbryt Blokker luftuttaket Når ferdig, trykk : FORTSETT 5. Koble til pasientkretsen/slangekretsen (la enden som skal kobles til pasienten være åpen) og trykk på FORTSETT. Avbryt koble til pas.kretsen på maskinen. La andre enden av pas. kretsen være åpen. Når ferdig, trykk : FORTSETT 6. Blokker den åpne enden av kretsen og trykk på FORTSETT. Ventilatorenfastslår kretstypen og pasientkretsens motstandog elastisitet, og kalibrerer ekspiratorisk spirometri. Avbryt Blokker enden av pas.kretsen Når ferdig, trykk : FORTSETT 22

27 Testresultatene viser: Om testen mislyktes, var vellykket eller ble avbrutt, Forrige test 6/12/10 a 9 : 42 : 08 Test pasientkrets: OK Type pas.krets : DOBBEL Ctot = 1,0 ml/cmh2o Ri = 0,2 cmh2o (30 l/min) Ri = 0,7 cmh2o (60 l/min) Re = 1,5 cmh2o (30 l/min) Re = 2,8 cmh2o (60 l/min) Tilbake Forrige test 15/11/10 a 10 : 42 : 08 Test pasientkrets : AVBRUTT Type pas.krets : DOBBEL Ctot = 1,0 ml/cmh2o Ri = 0,2 cmh2o (30 l/min) Ri = 0,7 cmh2o (60 l/min) Re = 1,5 cmh2o (30 l/min) Re = 2,8 cmh2o (60 l/min) Tilbake NY TEST Skjermtest vellykket Skjermtest avbrutt hvilken type krets som er tilkoblet, eventuell tilleggsinformasjon. Vedlegg 23

28 24

29 Indeks A advarsler 2 apparatets utside vedlikehold 18 B batteriets levetid 19 batteritype 20 berøringsskjerm 4 button On/Off 6, 12 bæreveske 3 D dato og tid 20 Dimensjoner 19 E eksternt batteri ikon 16 elektrisk tilkopling ekstern 8, 10 standard 8 H håndtak 4 M måling 20 N nettstrømsledning standard 9 O oksygen 11 oksygenkopling 6 S slanger 7 starte ventilatoren 19 stolpediagram 20 Strømforsyning 19 strømforsyningstype 20 strømledning ekstern 10 festeklemme 9 standard 3 V vedlikehold 17 vekt 19 ventilasjonsprogram 19 I innebygd batteri ikon 16 innstilling 20 K knapp alarmdemping 20 L luftinntak 6 luftinntaksfilter vedlikehold 18 luftslange 3 dobbel 5, 7, 8 enkel 5, 7 luftslanger vedlikehold 18 Indeks 25

30 26

31 Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling

32 NOT Elisée 150 USER NOR ResMed Paris, 240 rue de la Motte Moissy-Cramayel, Frankrike. Beskyttet av følgende patenter: AU , CA , CN , FR , FR , FR , FR , EP , EP , JP , JP , JP , NZ , NZ , US , US , US Andre patentsøknader er under behandling. Elisée er et varemerke som tilhører ResMed Paris og er registrert hos amerikanske patent- og varemerkemyndigheter. De tekniske spesifikasjonene kan endres uten varsel ResMed Paris. Global leaders in sleep and respiratory medicine 0123

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator Klinisk håndbok Puritan Bennett 520 respirator TM Informasjon om opphavsrett COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien logo og positive results for life er registrerte varemerker for Covidien AG i USA og internasjonalt.

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Clinique Sonic System

Clinique Sonic System Clinique Sonic System vibrerende rensebørste brukermanual VIKTIGE FORHOLDSREGLER Clinique Sonic System er ikke tiltenkt til å brukes av personer (inklusive barn) med fysiske hemmelser, manglende følelses-

Detaljer

Aisys. Hurtigreferanse. Programvarerevisjon 8.X

Aisys. Hurtigreferanse. Programvarerevisjon 8.X Aisys Hurtigreferanse Programvarerevisjon 8.X Se brukerhåndboken for trinnvise instruksjoner. Les brukerhåndboken for hver komponent før systemet tas i bruk: WARNING Før systemet tas i bruk: Utfør alle

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Bruksanvisning. www.qlocktwo.com

Bruksanvisning. www.qlocktwo.com Bruksanvisning www.qlocktwo.com NO Nyt tiden Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye før du tar QLOCKTWO TOUCH i bruk for første gang og følg sikkerhetsanvisningene på slutten av denne veiledningen. Du

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning Polar FS1/FS2c/FS3c Brukerveiledning Kjære kunde! Gratulerer med kjøpet av en Polar FS1/FS2c/FS3c Fitness monitor! Denne håndboken inneholder alt du trenger å vite om bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller Walking style IV Brukerveiledning for skritteller IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 STILLE INN AKTIVITETSMODUS MINNE DAGENS RESULTATER (Se side 8) 8 (Se side 12 og 14) (Se side 15) (Se side 13) Start Velg Trykk

Detaljer