Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk"

Transkript

1 Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling

2 Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling

3 Innhold 1 Innledning Definisjoner Brukers/eiers ansvar 1 2 Medisinsk informasjon Hensikten med Elisée Advarsler 2 3 Beskrivelse av Elisée Komponentene til Elisée Fremsiden av Elisée Berøringsskjerm Tilkopling av luftslange På/Av-knapp Sett bakfra 6 4 Tilkoplingsprosedyrer Tilkopling av luftslange Elektrisk tilkopling Tilkopling av en oksygenforsyning Koble til masken Eksempel på et fullstendig montert system 11 5 Hvordan bruke Starte ventilatoren Starte ventilasjon Stoppe ventilasjon Slå av ventilatoren Vise ventilasjonsinnstillinger og målinger Hvordan og når skal batteriet lades? 15 6 Alarmer og feilsøking Rengjøring og vedlikehold Vedlikehold av luftinntaksfilteret Vedlikehold av apparatets utside Vedlikehold av luftslangene 18 8 Vedlegg Tekniske spesifikasjoner Beskrivelse av knapper og displayer Reise med apparatet Manuell test (når ventilasjonen er stoppet) 21 Indeks iii

4 iv

5 1 Innledning Denne håndboken leveres med Elisée 150 (med programvareversjon 2.54 NIV+ eller nyere). Den er ikke en erstatning for den kliniske håndboken. 1.1 Definisjoner Denne håndboken inneholder spesielle begreper og ikoner som vises i margene for å vekke din oppmerksomhet i forbindelse med spesifikk og viktig informasjon. ADVARSEL Varsler deg om muligheter for skade. FORSIKTIG Forklarer spesielle forholdsregler for sikker og effektiv bruk av produktet. OBS: Er en opplysende eller nyttig kommentar. 1.2 Brukers/eiers ansvar Eieren eller brukeren av dette systemet har hele ansvaret for all skade på person eller eiendom som oppstår som følge av: Apparatet blir satt opp, brukes eller rengjøres på en måte som ikke er i samsvar med instruksjonene. Apparatet blir satt opp, vedlikeholdt eller endret av uatoriserte personer og / eller på en måte som ikke er i samsvar med instruksjonene. Les denne håndboken nøye før bruk. Innledning 1

6 2 Medisinsk informasjon 2.1 Hensikten med Elisée 150 En Elisée 150 er en ventilator designet både for voksne og barn, til bruk i hjemmet eller i et klinisk miljø. Ventilatoren brukes enten med enkel eller dobbel luftslange. 2.2 Advarsler Denne håndboken leveres med produktet du har mottatt. Håndboken erstatter på ingen måte den kliniske håndboken som leveres til din kliniker eller utstyrsleverandøren. Råd i denne håndboken erstatter ikke instruksjonene fra legen (eller utstyrsleverandøren), som allerede vil kjenne til bruken av apparatet gjennom den kliniske håndboken. Innstillinger på apparatet må gjøres av kompetente personer med opplæring, og under tilsyn av lege. Ventilatoren må brukes sammen med tilbehøret som anbefales av produsenten eller av din lege. Bruken av upassende tilbehør vil kunne ha negativ innvirkning på apparatets funksjon. Hvis du har spørsmål om oppsett, bruk eller vedlikehold av ventilatoren eller tilbehøret, kan du kontakte HME-leverandøren. Ventilatoren må transporteres i en reiseveske. I tilfelle av synlige ytre feil må apparatet ikke brukes. I tilfelle av funksjonsproblemer (f.eks. hvis du finner det vanskelig å puste eller starte en innåndingsfase) bør du snarest mulig kontakte utstyrsleverandøren. Huset må ikke åpnes, da dette kan medføre fare for elektrisk støt. Reparasjoner og service av indre deler må kun utføres av en autorisert serviceperson. Hvis det er interferens på det elektriske nettverket, skal ventilatoren drives på batteristrøm. HME-leverandøren må fastslå de elektromagnetiske egenskapene til miljøet hvor ventilatoren skal brukes. HME-leverandøren må spesielt forsikre seg om: At det ikke er interferens og at ventilatoren virker som den skal når den brukes i nærheten av andre elektriske enheter, inkludert mobiltelefoner At ventilatoren aldri plasseres på eller under andre enheter At det er tilstrekkelig avstand mellom ventilatoren og andre elektriske apparater i hjemmet ditt. 2

7 INT. EXT. I samsvar med direktiv 2002/96/EF om elektrisk avfall og elektronisk utstyr må dette apparatet kildesorteres og kasseres atskilt fra andre typer avfall. Det må ikke kasseres sammen med vanlig husholdningsavfall. Kontakt HMEleverandøren for mer informasjon. Ovenstående er generelle advarsler. Du vil finne andre spesifikke advarsler og kommentarer i teksten i denne håndboken. 3 Beskrivelse av Elisée Komponentene til Elisée 150 Bildet nedenfor viser settet med komponenter som er tilgjengelige fra din utstyrsleverandør. bæreveske (1) Elisée 150 ventilator (2) standard strømledning (3) luftslange (her vises en dobbel) (4) Figur 1: Elisée 150 komponenter Beskrivelse av Elisée 150 3

8 INT. EXT. 3.2 Fremsiden av Elisée 150 Fremsiden har: en berøringsskjerm (1) et lyspanel og en knapp for stille alarm (mute) (2) et håndtak (3) Figur 2: Sett forfra 3.3 Berøringsskjerm Du kan bruke knappene på enhetens berøringsskjerm til å navigere i menyene på Elisée 150. Når du starter Elisée 150, vises startskjermen. Følgende informasjon vises: Onsdag 28 11: 28: 31 Februar Intern. Mains Type elektrisk strømforsyning Ventilasjonsprogrammene som spesifisert av din lege P1: PS P2: ACV START VENTIL 1s Start ventilasjonknapp Figur 3: Startskjerm OBS: Se avsnitt 8.2, Beskrivelse av knapper og displayer på side 19 for mer informasjon om de ulike skjermbildene. 4

9 3.4 Tilkopling av luftslange Apparatet vil være utstyrt med en kopling for enten en enkel eller dobbel luftslange, som foreskrevet av din lege. Luftuttak Figur 4: Enkel slangekopling Slangekoplinger Luftuttak Figur 5: Dobbel slangekopling Luftretur Beskrivelse av Elisée 150 5

10 3.5 På/Av-knapp På/Av-knappen sitter på høyre side av Elisée 150, sammen med flere elektriske kontakter V 15A max På/Av-knapp Figur 6: Høyre side 3.6 Sett bakfra På baksiden av apparatet vil du se: en oksygenkopling (hvis foreskrevet av din lege) luftinntaket. Figur 7: Sett bakfra Oksygensensor (ekstrautstyr) Luftinntak Oksygenkopling ADVARSEL Luftinntaket må aldri blokkeres, da dette kan hindre apparatet fra å virke riktig. Bruken av oksygen kan føre til fare for antenning. Snakk med din utstyrsleverandør om nødvendige forholdsregler. 6

11 4 Tilkoplingsprosedyrer 4.1 Tilkopling av luftslange Systemet kan konfigureres for enten enkel eller dobbel luftslange. For instruksjoner om tilkopling, se avsnittet som passer til din luftslangekonfigurasjon. ADVARSEL Bare kretsen som ble levert av HME-leverandøren kan brukes sammen med apparatet. Hvis du bruker en annen type krets, kan det redusere effekten av behandlingen. Tilkopling av enkel luftslange Hold den enkle luftslangen i hånden. 1. Kople slangen med kontakten ved å skyve den bestemt på plass over den lengste tappen på apparatet (a). 2. Kople deretter på slangen fra trykkmålingsporten ved å skyve den bestemt på plass over den korteste tappen (b). FORSIKTIG Vær meget påpasselig med ikke å bytte om de to slangene. 3. Fest deretter slangen godt på luftuttaket. a b Avhengig av kretsen som brukes, kan det være nødvendig å skjære av spissen på proksimaltrykkledningen Figur 8: Tilkopling av enkel luftslange Tilkoplingsprosedyrer 7

12 Tilkopling av dobbel luftslange 1. Kople en gren av pasientslangen til luftuttaket. 2. Fest deretter den andre grenen av slangen til den andre kontakten. OBS: Andre komponenter i luftslangesystemet kan inkludere et luftfuktesystem, et antibakteriefilter, en maske eller en trakeotomislange, og en vannfelle. Kontakt utstyrsleverandøren hvis du er i tvil om tilkopling av luftslanger eller tilbehør. Les instruksjonene som følger med tilbehøret du bruker (luftfukter, filtre osv). Figur 9: Tilkopling av dobbelt luftslange 4.2 Elektrisk tilkopling Apparatet kan ha en eller to elektriske koplingskonfigurasjoner: standard elektrisk tilkopling eller ekstern elektrisk tilkobling (til høyre på ventilatoren). FORSIKTIG Vær forsiktig så du ikke setter apparatet på et sted der det kan slås over ende, eller der noen kan komme til å snuble i strømledningen. 8

13 Standard elektrisk tilkopling Hvis du bruker en standard elektrisk tilkopling på undersiden av din Elisée 150 (se Figur 11): Figur 10: Enkel standard strømledning 1. Plugg ledningen inn i kontakten under apparatet. 2. Skyv festeklemmen ned på kontakten. 3. Sett deretter støpslet i stikkontakten. Figur 11: Standard nettstrømstilkopling FORSIKTIG Husk å skyve ned festeklemmen for å holde strømledningen på plass. Dette vil hindre utilsiktet frakopling fra strømkilden. Tilkoplingsprosedyrer 9

14 Ekstern elektrisk tilkopling Hvis du bruker et eksternt batteri trenger du en ekstern tilkopling som vist nedenfor: Figur 12: Ekstern elektrisk tilkopling 1. På høyre side av apparatet setter du ledningen i kontakten som er merket med. 2. Plugg den andre enden av ledningen inn i en stikkontakt V 15A max 1 2 Figur 13: Ekstern nettstrømstilkopling 10

15 4.3 Tilkopling av en oksygenforsyning En oksygenforsyning vil leveres til din Elisée 150 hvis din foreskrevne behandling krever tilførsel av oksygen. Kople oksygenslangen til oksygennippelen. Sett deretter oksygennippelen inn i oksygeninntaket på baksiden av maskinen. FORSIKTIG Påse at oksygenforsyningen er slått av hver gang oksygen koples til eller fra apparatet. Oksygentilførsel: Maks trykk: 400 kpa Maks flowhastighet: 15 l/min Figur 14: Tilkopling av oksygenforsyning 4.4 Koble til masken Se anvisningene du fikk fra legen eller HME-leverandøren. FORSIKTIG Det er viktig å bruke bare masken som ble utlevert av legen eller HMEleverandøren. 4.5 Eksempel på et fullstendig montert system Figur 15: Eksempel på et fullstendig montert system (enkeltkrets med ekspirasjonsventilklaff og proksimal trykkledning) Tilkoplingsprosedyrer 11

16 5 Hvordan bruke Denne ventilatoren og tilbehøret må brukes i et støvfritt miljø og holdes unna direkte sollys. Ventilatoren er et medisinsk apparat. For å sikre problemfri drift, skal ventilatoren oppbevares utilgjengelig for kjæledyr, og barn skal ikke ha tilgang til ventilatoren med mindre de er under oppsyn av voksne. 5.1 Starte ventilatoren Etter å ha gjort alle nødvendige tilkoplinger (luftslange, tilbehør, trakeotomislange eller -maske, elektriske tilkoplinger osv), trykk på På/Av-knappen på høyre side av apparatet V 15A max Figur 16: Slå på apparatet 5.2 Starte ventilasjon Når apparatet er startet, vil et velkomstskjermbilde vises. Trykk og hold (i 1 sekund) knappen START VENTIL for å starte behandlingen. Onsdag 28 Februar 11: 28: 31 Intern. Mains PS START VENTIL 1s INT. EXT. Figur 17: Starte ventilasjon 12

17 Velge et ventilasjonsprogram Din lege kan konfigurere to ulike ventilasjonsprogrammer på Elisée 150. For å endre ventilasjonsprogram mens ventilering pågår, trykker og holder du simpelthen på et passende ikon. Det valgte programmet vil bli markert sort cm 33,6 H2O P1: Onsdag VACV 28 11: 28: 31 Februar Intern. Secteur < Ai P2: PS 0 < PE INT. EXT. Figur 18: Valg av ventilasjonsmodus 5.3 Stoppe ventilasjon 1. Trykk på - knappen på høyre side av ventilatoren. 2. Trykk på Pause -knappen for å stoppe ventilasjon. 90 cm 33,6 H2O Retour < Ai < PE Pause (stopp ventilasjon) Stopp (hold i 3 sekunder) INT. EXT. Figur 19: Stoppe ventilasjon Hvordan bruke 13

18 5.4 Slå av ventilatoren 1. Trykk på - knappen på høyre side av ventilatoren. 2. Avhengig om enheten forsyner ventilasjon eller ikke: Trykk på for å slå av ventilatoren under ventilasjon: 90 cm 33,6 H2O Tilbake < Ai < PE Pause (stopp ventilasjon) Stopp (hold i 3 sekunder) INT. EXT. Figur 20: Slå av enheten under ventilasjon Trykk på JA for å slå av ventilatoren under ventilasjon: TEST Forrige Test 18/06/08 Dobbel pas.krets : OK Dato vises som Dag/Måned/År Vil du slå av maskinen? JA NEI INT. EXT. Figur 21: Slå av enheten under ventilasjon 14

19 5.5 Vise ventilasjonsinnstillinger og målinger For å vise ventilasjonsmålinger og innstillingene som er programmert av din utstyrsleverandør, trykk på ventilasjonsprogramikonet. Følgende skjermbilde vises: cm 26 H2O HP Pasient bruk : H VT 500 ml F c/ 15 min I/E 1/2,0 Trigger 3 PEEP cm 0 H2O Flow kurve < PE PEEP cm 4,2 H2O VTI 501 ml VTE 499 ml Ppeak cm 25,1 H2O Figur 22: Et typisk skjermbilde for ventilasjonsmålinger og innstillinger (under forsyning av ventilasjon) 5.6 Hvordan og når skal batteriet lades? Batteriet i din Elisée 150 lades så lenge nettstrømledningen er tilkoplet (Se avsnitt 4.2, Elektrisk tilkopling på side 8), uansett om apparatet er slått på eller ikke. Tabellen nedenfor forklarer de forskjellige batterilampene. Tabell 1: Batterilampe på indikatorlampepanelet Symbol og lampestatus fast grønt lys grønt lys som blinker sakte Betyr Batteri ladet. Utlading av batteri. oransje lys som blinker sakte rødt lys som blinker sakte oransje lys som blinker hurtig grønt lys som blinker hurtig Utlading av batteri (lavt batteri). Utlading av batteri (batteri tomt). batteriladningen er avbrutt (batteriets temperatur for høy eller for lav). batteriet lades. Hvordan bruke 15

20 6 Alarmer og feilsøking En Elisée 150 er ustyrt med alarmer for å varsle deg om endringer som vil ha innvirkning på behandlingen. Sjekk at luftslanger er korrekt tilkoplet apparatet. Noen alarmer kan deaktiveres midlertidig ved å trykke knappen og holde den inne i 2 minutter. Alarmen vil bli aktivert igjen hvis problemet vedvarer. FORSIKTIG Service og reparasjon må kun utføres av en autorisert serviceperson. Ikke forsøk å reparere eller utføre service på apparatet selv. Tabellen nedenfor hjelper deg med å identifisere årsaken til problemet. Hvis feilen vedvarer eller ikke kan identifiseres, må du ikke prøve å åpne apparatet. Ta i stedet kontakt med HME-leverandøren. Tabell 2: Alarm, årsak og løsning Alarmikon Årsak Løsning INT. Internt batteri lavt Kople apparatet til nettstrøm. EXT. Eksternt batteri lavt Kople apparatet til nettstrøm. En komponent i respirasjonskretsen er feilkoplet En teknisk feil kan ha oppstått Sjekk at din ventilasjonskrets er riktig satt opp som vist av din utstyrsleverandør, eller gjør om. Kontakt ditt helsepersonell hvis alarmen vedvarer. Kontakt leverandøren. HP (høyt trykk) LP (lavt trykk) En komponent i ventilasjonskretsen (slanger, maske, trakeotomislange osv) kan være blokkert En komponent i ventilasjonskretsen (slanger, maske, trakeotomislange osv) kan være feilkoplet Rens, tøm eller skift ut komponentene i ventilasjonskretsen. Kontakt ditt helsepersonell hvis alarmen vedvarer. Sjekk at din ventilasjonskrets er riktig satt opp som vist av din utstyrsleverandør, eller gjør om. Kontakt ditt helsepersonell hvis alarmen vedvarer. 16

21 Alarmikon Årsak Løsning O2 V F En komponent i oksygenkretsen kan være feilkoplet Din pusting har endret seg ELLER En komponent i ventilasjonskretsen (slanger, maske, trakeotomislange osv) kan være feilkoplet Din pusting har endret seg ELLER En komponent i ventilasjonskretsen (slanger, maske, trakeotomislange osv) kan være feilkoplet Kontroller at oksygenutstyret er forsvarlig tilkoblet. Kontakt ditt helsepersonell hvis alarmen vedvarer. Sjekk at din ventilasjonskrets er riktig satt opp som vist av din utstyrsleverandør, eller gjør om. Kontakt leverandøren dersom denne alarmen utløses for ofte. Sjekk at din ventilasjonskrets er riktig satt opp som vist av din utstyrsleverandør, eller gjør om. Kontakt leverandøren dersom denne alarmen utløses for ofte. Strømforsyningen er frakoplet Hvis frakoplingen er med hensikt, eller grunnet et strømbrudd, bekrefter du ved å trykke på alarmdempeknappen. Hvis ikke, koples strømforsyningen til igjen. Kontakt leverandøren hvis alarmlampen fremdeles lyser. 7 Rengjøring og vedlikehold Din utstyrsleverandør vil vedlikeholde apparatet og tilbehøret jevnlig. Du bør også vedlikeholde apparatet og tilbehøret jevnlig som beskrevet nedenfor. Vedlikeholdsinstruksjoner for de ulike komponentene vises i denne tabellen. Tabell 3: Vedlikeholdsfrekvens Komponent Luftslange Apparatets utside Luftinntaksfilteret (inspeksjon) Luftinntaksfilteret (skifte) Frekvens Ukentlig. Ukentlig. Månedlig. Hver 6 måneder, eller når det er slitt eller tilsmusset. Rengjøring og vedlikehold 17

22 FORSIKTIG For vedlikehold av følgende tilbehør: maske, luftfukter, antibakteriefilter og vannfelle, se håndbøkene som ble levert sammen med disse komponentene. Ikke bruk blekemiddel, klorin-, alkohol- eller aromabaserte løsninger (inkluderte alle oljer med lukt) eller fuktende eller antibakteriesåper. Disse løsningene kan føre til forringelse og reduksjon av produktets levetid. ADVARSEL Unngå elektriske støt. Ikke senk apparatet eller strømledningen ned i vann. Trekk alltid ut støpslet fra stikkontakten før rengjøring, og påse at det er tørt før du plugger det inn igjen. 7.1 Vedlikehold av luftinntaksfilteret Inspiser filteret hver måned for å sjekke om det er blokkert av urenheter eller om det har huller. Med vanlig bruk behøver luftinntaksfilteret på din Elisée 150 å skiftes ut etter 6 måneder. For å skifte ut eller rengjøre filteret, bruk en tang til å trekke det ut av huset på baksiden av apparatet. Figur 23: Fjerning av luftinntaksfilter 7.2 Vedlikehold av apparatets utside Vask utsiden av Elisée 150 med en fuktig klut og en mild såpe. FORSIKTIG Apparatet må aldri komme i direkte kontakt med væske. 7.3 Vedlikehold av luftslangene Hvis slangen kan brukes på nytt, kan du rengjøre og desinfisiere den. Følg anbefalingene fra leverandøren for vedlikehold av slangen. 18

23 8 Vedlegg 8.1 Tekniske spesifikasjoner Dimensjoner (mm) B (Bredde) x L (Lengde) x H (Høyde) = 290 x 250 x 130. Vekt Vekt for ventilator: 3,7 kg (8,16 lbs). Vekt for ventilator med nettstrøm: 4,15 kg (9,15 lbs). Vekt for ventilator med eksternt batteri: 4,45 kg (9,81 lbs). Strømforsyning Nettstrøm: VAC, 50/60 Hz, 0,67 1,33 A. Ekstern: VDC, 15 A maks. Batterier: Li-Ion; 14,4 VDC; 6,3 AH. Kapasitet, innebygd batteri: minimum 6 timer. Kapasitet, eksternt batteri: minimum 6 timer. Batteriets ladetid: 6 timer. ADVARSEL Ovennevnte batterikapasitet gjelder kun med følgende, presise innstillinger: Type: voksen/invasiv, PCV-modus, P Insp. = 20 cm H 2 O, PEEP = 0 cm H 2 O, F = 15 bpm, Ti = 1,2 s, Utløsere = Nei, Slope = 3, Pasientkrets CIR009727, Maquet 190-testlunge, VTe = 425 ml, Skjermens lysstyrke: Automatisk, Moh: 100 meter, Temperatur: 20 C. 8.2 Beskrivelse av knapper og displayer Tabell 4: Knapper og displayer på Elisée 150 Knapp / display Start ventilasjon START VENTIL 1s Funksjon Ved å holde denne knappen nede i 1 sekund starter det valgte ventilasjonsprogrammet. Ventilasjonsprogram VACV Denne knappen brukes til å velge det ventilasjonsprogrammet som spesifiseres av legen og av innstillingene for din foreskrevne behandling. Vedlegg 19

24 Knapp / display Manuell test TEST Type batteri og strømforsyning Intern. > Mains Dato og tid. Onsdag 28 11: 28: 31 Forrige Test 18/06/08 Dobbel pas.krets : OK Februar Alarmdempeknapp Funksjon Denne knappen brukes for å utføre en manuell test, slik at apparatet kan lagre informasjon om slangekretsen. Dato vises som Dag/Måned/År. FORSIKTIG Trykk kun på denne knappen om det har blitt anbefalt av din kliniker og kun hvis du har blitt trent i hvordan å gjennomføre testen. Dette området viser typen batteri (internt eller eksternt) og strømforsyning (nettstrøm eller ekstern). Viser dato og tid. Denne knappen med bakgrunnslys lyser opp når det finnes en alarmtilstand, og kan brukes til å dempe den hørbare alarmen midlertidig (i 2 minutter). Innstilling Måling VT 390 ml Ppeak cm 33,6 H2O Trykkindikator. 90 cm 14.6 H2O Dette er ventilasjonsinnstillingene som er foreskrevet av legen og som utstyrsleverandøren har lagt inn. Dette er målingene som tas av Elisée 150 under ventilasjonen. Dette området viser trykkene som leveres av din Elisée 150 (innåndings- og utåndingstrykk). Tallet på toppen er det maksimale trykket < Ai < PE Tilbake. Denne knappen tar deg tilbake til forrige skjermbilde. Tilbake 20

25 Ta kontakt med HME-leverandøren for mer informasjon om ventilasjonsmodi, parametere eller målinger. 8.3 Reise med apparatet På lengre reiser anbefales det å ha med apparatet i reisevesken med følgende tilbehør: strømledningen luftslanger og tilbehør koplingen for oksygenkretsen (hvis du benytter apparatets oksygenopsjon). Hvis du planlegger å fly med apparatet bør du snakke med leverandøren om nødvendige formaliteter. 8.4 Manuell test (når ventilasjonen er stoppet) Etter anbefaling fra din kliniker kan du selv kjøre en manuell slangekretstest. Denne testen lar maskinen din lagre data om hva slags slangekrets som er i bruk. Derfor bør testen utføres når det har vært gjort endringer i kresten, som f.eks nytt slangesett eller tilførsel av ekstrautstyr som filter eller fukter. ADVARSEL Ventilatoren skal ikke være tilkoblet en pasient under denne testen Hvis oksygen er tilkoblet, fjern dette før testen utføres. Når denne testen utføres, må du sørge for at alt tilbehør som brukes under ventilasjon, er tilkoblet. Gjenta testen hvis et tilbehør legges til eller fjernes. Hvis testen mislykkes, skal ventilatoren tas ut av bruk og en tekniker kontaktes. 1. På pasientmenyens hovedskjermbilde (Se avsnitt 5.2, Starte ventilasjon på side 12) trykker du på knappen på høyre side av ventilatoren, og hold så Test -knappen nede i 3 s. Ventilatoren går tilbake til hovedskjermbildet hvis ingen knapper trykkes i løpet av 8 s. 2. Resultatene av forrige test vises på skjermen. Trykk på NY TEST - knappen for å utføre en ny manuell test.ventilatoren går tilbake til hovedskjermbildet hvis ingen knapper trykkes i løpet av 30 s. Forrige test 6/12/10 a 9 : 42 : 08 Test pasientkrets: OK Type pas.krets : DOBBEL Ctot = 1,2 ml/cmh2o Ri = 0,2 cmh2o (30 l/min) Ri = 0,7 cmh2o (60 l/min) Re = 1,5 cmh2o (30 l/min) Re = 2,8 cmh2o (60 l/min) Tilbake NY TEST Vedlegg 21

26 3. Følg instruksjonen som vises på skjermen, og trykk deretter FORTSETT. Avbryt koble fra O2! koble fra pas.krets! Når ferdig, trykk : FORTSETT 4. Blokker insufflasjonsutløpet på ventilatoren og trykk på FORTSETT. Avbryt Blokker luftuttaket Når ferdig, trykk : FORTSETT 5. Koble til pasientkretsen/slangekretsen (la enden som skal kobles til pasienten være åpen) og trykk på FORTSETT. Avbryt koble til pas.kretsen på maskinen. La andre enden av pas. kretsen være åpen. Når ferdig, trykk : FORTSETT 6. Blokker den åpne enden av kretsen og trykk på FORTSETT. Ventilatorenfastslår kretstypen og pasientkretsens motstandog elastisitet, og kalibrerer ekspiratorisk spirometri. Avbryt Blokker enden av pas.kretsen Når ferdig, trykk : FORTSETT 22

27 Testresultatene viser: Om testen mislyktes, var vellykket eller ble avbrutt, Forrige test 6/12/10 a 9 : 42 : 08 Test pasientkrets: OK Type pas.krets : DOBBEL Ctot = 1,0 ml/cmh2o Ri = 0,2 cmh2o (30 l/min) Ri = 0,7 cmh2o (60 l/min) Re = 1,5 cmh2o (30 l/min) Re = 2,8 cmh2o (60 l/min) Tilbake Forrige test 15/11/10 a 10 : 42 : 08 Test pasientkrets : AVBRUTT Type pas.krets : DOBBEL Ctot = 1,0 ml/cmh2o Ri = 0,2 cmh2o (30 l/min) Ri = 0,7 cmh2o (60 l/min) Re = 1,5 cmh2o (30 l/min) Re = 2,8 cmh2o (60 l/min) Tilbake NY TEST Skjermtest vellykket Skjermtest avbrutt hvilken type krets som er tilkoblet, eventuell tilleggsinformasjon. Vedlegg 23

28 24

29 Indeks A advarsler 2 apparatets utside vedlikehold 18 B batteriets levetid 19 batteritype 20 berøringsskjerm 4 button On/Off 6, 12 bæreveske 3 D dato og tid 20 Dimensjoner 19 E eksternt batteri ikon 16 elektrisk tilkopling ekstern 8, 10 standard 8 H håndtak 4 M måling 20 N nettstrømsledning standard 9 O oksygen 11 oksygenkopling 6 S slanger 7 starte ventilatoren 19 stolpediagram 20 Strømforsyning 19 strømforsyningstype 20 strømledning ekstern 10 festeklemme 9 standard 3 V vedlikehold 17 vekt 19 ventilasjonsprogram 19 I innebygd batteri ikon 16 innstilling 20 K knapp alarmdemping 20 L luftinntak 6 luftinntaksfilter vedlikehold 18 luftslange 3 dobbel 5, 7, 8 enkel 5, 7 luftslanger vedlikehold 18 Indeks 25

30 26

31 Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling

32 NOT Elisée 150 USER NOR ResMed Paris, 240 rue de la Motte Moissy-Cramayel, Frankrike. Beskyttet av følgende patenter: AU , CA , CN , FR , FR , FR , FR , EP , EP , JP , JP , JP , NZ , NZ , US , US , US Andre patentsøknader er under behandling. Elisée er et varemerke som tilhører ResMed Paris og er registrert hos amerikanske patent- og varemerkemyndigheter. De tekniske spesifikasjonene kan endres uten varsel ResMed Paris. Global leaders in sleep and respiratory medicine 0123

Elisée 150. Kortfattet bruksanvisning. Global leaders in sleep and respiratory medicine www.resmed.se

Elisée 150. Kortfattet bruksanvisning. Global leaders in sleep and respiratory medicine www.resmed.se Elisée 150 Kortfattet bruksanvisning Global leaders in sleep and respiratory medicine www.resmed.se Innholdfortegnelse Beskrivelse av ventilatoren... 3 Oppkopling av ventilatoren... 4 Tilkopling av pasientkrets...4

Detaljer

VS III Pasienthåndbok

VS III Pasienthåndbok VS III Pasienthåndbok Norsk Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Innhold 1. Innledning........................................

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

Hurtigveiledning. Norsk

Hurtigveiledning. Norsk Hurtigveiledning Norsk Astral-apparatet 1. Adapter-port Kan utstyres med en enkeltkretsadapter, enkeltkrets-lekkasjeadapter eller dobbeltkretsadapter (kun Astral 150) 2. Håndtak 3. Inspirasjonsport (til

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Norsk. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Norsk. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs AutoSet & Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs Welcome Guide Norsk Velkommen Takk for at du valgte S9 AutoSet eller S9 Elite. Les hele velkomst- og informasjonsveiledningene før du bruker dette utstyret.

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Norsk. ADAptive servo-ventilator

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Norsk. ADAptive servo-ventilator AutoSet CS-A ADAptive servo-ventilator Welcome Guide Velkommen Takk for at du valgte AutoSet CS-A. Les Velkommen og Informasjon-veilederne i sin helhet før du bruker enheten. Luftuttak Likestrøminntak

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Norsk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen Takk for at

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING SAFERA Siro R komfyrvakt Strømstyringsenhet: PU.-P PU.-PP PU 08 V..0 NOR SIRO R INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon. Feilsøking. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Forglemmegei. Elektronisk kalender. Art.nr 502250. Rev C NO

Forglemmegei. Elektronisk kalender. Art.nr 502250. Rev C NO Brukerveiledning Forglemmegei Elektronisk kalender Art.nr 502250 Rev C NO 2 Innhold Innledning... 4 Komme igang... 4 Innstilling av ukedag, dato og tid... 5 Batteribackup... 6 Bytte av batteri... 6 Bytte

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Norsk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Norsk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Norsk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen Takk for at du valgte

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA Brukerveiledning Siro komfyrvakt v4.2.2 NOR RM Siro 1 RØROS HETTA Siro komfyrvakt Brukerveiledning Vi gratulerer deg med kjøpet av Siro komfyrvakt. Denne veiledningen beskriver bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

User guide User guide Norsk

User guide User guide Norsk User guide Norsk NORSK Velkommen HumidAir er en fukter som leverer fukting med oppvarming, utviklet for bruk med AirSense 10- eller AirCurve 10-apparatet. Les denne veiledningen sammen med din brukerveiledning

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Reprosesseringsveiledning for AirSense 10 og AirCurve 10

Reprosesseringsveiledning for AirSense 10 og AirCurve 10 Reprosesseringsveiledning for AirSense 10 og AirCurve 10 Norsk Denne veiledningen er ment for bruk av AirSense 10- og AirCurve 10-apparater for flere pasienter. Ved bruk på flere pasienter, for eksempel

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Bruksanvisning for Looky4 Digital lupe

Bruksanvisning for Looky4 Digital lupe Bruksanvisning for Looky4 Digital lupe 1. Introduksjon Gratulerer med din nye elektroniske lupe Looky4! I denne bruksanvisningen vil du finne beskrivelse for alle funksjonene lupen har. Vi anbefaler at

Detaljer

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Innhold Norsk, 1 Funksjoner, 1 Merknader Informasjon Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Produktbeskrivelse, 3 Innvendige deler Kontrollpanel SP XV A 36 Bruke vinskapet

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003

Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003 Brukerveiledning Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003 Epilepsialarm med Lakenføler. Falck 6903 EpiFukt er beregnet for å varsle anfall karakterisert ved svette, sikling, oppkast eller inkontinens. Falck

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Gewa Andromeda Socket

Gewa Andromeda Socket Manual Gewa Andromeda Socket NO: Reléboks 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket FR 419883 Andromeda Socket CH 419884 Andromeda Socket DK 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Mivita. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Mivita. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Mivita Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: Serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Falck 6709 Armbåndssender

Falck 6709 Armbåndssender Brukerveiledning Falck 6709 Armbåndssender Varenr: 320 066 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Klokke sender... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette koder:...

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

echarger Brukerveiledning

echarger Brukerveiledning echarger Brukerveiledning Innhold Innhold echarger 40 Tiltenkt bruk 41 Viktige merknader 42 Merknader angående batterier 45 Riktig lading 46 Nyttige tips for lading 51 Vedlikehold og pleie 52 Tekniske

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Hårtrimmersett Bruksanvisning

Hårtrimmersett Bruksanvisning Hårtrimmersett Bruksanvisning Moreda hårtrimmersett 3 ulike trimmehoder med diamantslipte blader: - Standard - Ekstra smal - Ekstra vid - Trådløs oppladbar maskin - Turbomotor - Lys ved opplading - 5 posisjoner

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer