VS III Pasienthåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VS III Pasienthåndbok"

Transkript

1 VS III Pasienthåndbok Norsk Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling

2 Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling

3 Innhold 1. Innledning Definisjoner Bruker-/eieransvar Medisinsk informasjon 2 2. Beskrivelse av apparatet Komponenter Apparatet Respirasjonskrets 7 3. Prosedyrer for tilkobling Tilkobling til strømforsyning Koble til respirasjonskretsen Koble til masken Eksempel på et fullstendig montert system Slik brukes det Starte ventilasjon Bytte mellom programmer (under ventilasjon) Vise data (under ventilering) Stille dato og klokkeslett (mens ventilering er stanset) Slå av apparatet Rengjøring og vedlikehold Feilsøking Tekniske spesifikasjoner Dimensjoner Vekt (uten ekstern strømforsyning) Strømforsyning Transport Tillegg Symboler vist på skjermen Register iii

4 iv

5 1. Innledning Les denne håndboken nøye før du bruker apparatet. Denne håndboken leveres sammen med VS III -apparatet du mottok. Den erstatter ikke i det hele tatt den kliniske håndboken som legen eller HME-leverandøren mottok. VS III er konstruert for å gi ventilering til alle pasienter, hvorvidt de er avhengige av ventilator eller ikke. Det kan gi invasiv ventilasjon (via en trakeostomislange, for eksempel) eller ikke-invasiv ventilasjon (via en maske eller et munnstykke, for eksempel). Illustrasjonene og teksten beskriver imidlertid bare maskeoppsett. 1.1 Definisjoner Denne håndboken inneholder spesielle begreper og ikoner som vises i margene for å gjøre deg oppmerksom på spesifikk og viktig informasjon. FORSIKTIG En forsiktighetsregel forklarer spesielle tiltak for sikker og effektiv bruk av apparatet. ADVARSEL Varsler deg om mulig skade. Merk: Gir en informativ eller nyttig merknad. : Angir en handling som du skal utføre. 1.2 Bruker-/eieransvar Eieren eller brukeren av dette apparatet skal alene ha ansvar for eventuell skade på personer eller utstyr som følge av: Apparatet blir satt opp, brukes eller rengjøres på en måte som ikke er i samsvar med instruksjonene. Apparatet blir satt opp, vedlikeholdt eller endret av uatoriserte personer og / eller på en måte som ikke er i samsvar med instruksjonene. Innledning 1

6 1.3 Medisinsk informasjon Formålet med ventilasjonsapparatet VS III er beregnet på ventilering av både voksne og barn. Pasienter kan bruke det hjemme og/eller på sykehus. Apparatet brukes med enten en enkel eller dobbel respirasjonskrets. To ventilasjonsprogrammer kan angis av legen. Du kan skifte fra et til det andre under ventilering. Advarsler Denne håndboken må leses og forstås fullstendig før apparatet brukes. Rådene i denne håndboken erstatter ikke anvisningene du har fått fra legen (eller HME-leverandøren) som foreskrev behandlingen, som allerede er fortrolig med bruken av apparatet gjennom den medfølgende kliniske håndboken. Apparatinnstillingene må legges inn av kompetent og faglært personale under tilsyn av lege. Apparatet må brukes med tilbehør anbefalt av produsenten og av legen som foreskrev behandlingen. Hvis det brukes feil tilbehør, går det sannsynligvis utover driften av apparatet. Hvis du har spørsmål om oppsett, bruk eller vedlikehold av ventilatoren eller tilbehøret, kan du kontakte HME-leverandøren. Ventilatoren må transporteres i en reiseveske. Hvis det oppdages eksternt synlige feil, skal bruken av apparatet opphøre. Ta kontakt med HME-leverandøren dersom ytelsen på apparatet blir ujevn og du synes det er vanskelig å puste eller trekke inn luft. Huset må ikke åpnes, da dette kan medføre fare for elektrisk støt. Reparasjoner og service av indre deler må kun utføres av en autorisert serviceperson. Hvis det er interferens på det elektriske nettverket, skal ventilatoren drives på batteristrøm. HME-leverandøren må fastslå de elektromagnetiske egenskapene til miljøet hvor ventilatoren skal brukes. HME-leverandøren må spesielt forsikre seg om at: At det ikke er interferens og ventilatoren virker som den skal når den brukes i nærheten av andre elektriske enheter, inkludert mobiltelefoner At ventilatoren aldri plasseres på eller under andre enheter 2

7 P At det er tilstrekkelig avstand mellom ventilatoren og andre elektriske apparater i hjemmet ditt. I samsvar med direktiv 22/96/EF om elektrisk avfall og elektronisk utstyr må dette apparatet kildesorteres og kasseres atskilt fra andre typer avfall. Det må ikke kasseres sammen med vanlig husholdningsavfall. Kontakt HME-leverandøren for mer informasjon. Ovenstående er generelle advarsler. Andre spesifikke advarsler og merknader er plassert i teksten gjennom håndboken. 2. Beskrivelse av apparatet 2.1 Komponenter Nedenstående bilde viser komponentene som er tilgjengelig fra HMEleverandøren: Bæreveske Grensesnitt (som en maske eller trakeostomislange) Apparatet Ekstern strømforsyningsenhet Respirasjonskrets Figur 1: Komponenter tilgjengelig fra HME-leverandøren Beskrivelse av apparatet 3

8 2.2 Apparatet Sett forfra Kontrollpanel (skjerm og tastatur) Luftuttak Tilkoblingsområde for respirasjonskrets Enkeltkretsstøtte med utånding og trykkledningstilkobling P Figur 2: Apparatet sett forfra (enkeltkrets) Det er en annen type kretsstøtte for dobbeltkretser (se neste figur). Luftuttak Dobbeltkretsstøtte (retur av luft) Figur 3: Detaljert visning av kretsstøtte (dobbeltkrets) 4

9 Sett bakfra På baksiden av apparatet, vær spesielt oppmerksom på plasseringen av følgende: Kontakten for strømforsyningen Støvfilteret, som du må skifte (se Rengjøring og vedlikehold på side 17). FORSIKTIG Luftåpningene må aldri blokkeres. Dette symbolet bakpå apparatet. vises Støvfilter (luftinntak) Oksygentilførsel: Maks trykk: 4 kpa Maks flowhastighet: 8 l/min Figur 4: Apparatet sett bakfra Strømkontakt Apparatets kontrollpanel Apparatets kontrollpanel består av en LCD-skjerm og et tastatur. LCD-skjerm Meny-knapp Innleggingsknapp Justeringsknapper VS III Slå av alarmknapp LEDindikatorer Av/påknapp Figur 5: Detaljert visning av kontrollpanelet Tastaturet består av knapper og LED-indikatorlys. Knappene på tastaturet er oppført i nedenstående tabell. Beskrivelse av apparatet 5

10 Tabell 1: Knappene på apparatets kontrollpanel Knapp Av/på-knapp Slå av alarm-knapp Meny-knapp Funksjon Slår på apparatet. Stopper apparatet ved å vise et skjermbilde med alternativer. Brukeren kan velge å stanse ventileringen (hvis ventilering tilføres) eller slå av apparatet (hvis ventilering ikke tilføres). Trykk to ganger for å stanse ventilering (trykk på og hold nede den andre gangen). Slår av lydalarmen. Etter at det er trykket en gang på knappen, forblir alarmopplysningene på skjermbildet. Trykk en gang til på knappen for å fjerne dem. Enten den oransje eller røde LED-indikatoren begynner å blinke, avhengig av typen alarm. Åpner menyen (vise data, stille dato og klokkeslett) eller går tilbake til det forrige skjermbildet. Innleggingsknapp Justeringsknapp (pil opp/ned) Starter ventilering. Bekrefter den valgte menyen eller teksten. Lar deg gå inn i / gå ut av redigeringsmodus (for innstilling av dato). Lar deg navigere fra et valgt menyelement til et annet: velger tidligere element (pil opp) eller neste element (pil ned). I redigeringsmodus (stille dato): Øker/reduserer verdien for en enhet. Apparatet piper når maksimums- eller minimumsverdien nås. Skjermens utseende mens apparatet er i bruk Viser at apparatet er på Pasientmenyen (lukket hengelås) 27/6/28 16:48 Dato vist som Dag/Måned/År Klokkeslett Viser øyeblikkelige trykkmålinger (i et søylediagram) PS.Vs Stop Ladenivå på internt batteri Melding for å hjelpe deg med å navigere Gjeldende ventilasjonsprogram Figur 6: Hvordan skjermen ser ut mens apparatet er i bruk 6

11 2.3 Respirasjonskrets I henhold til ventileringsmodus foreskrevet av legen, skal du bruke ett av følgende: En enkeltkrets En enkeltkrets med ekspirasjonsventil og med eller uten en trykkledning En dobbeltkrets. Se Koble til respirasjonskretsen på side 8 for å fastslå typen respirasjonskrets foreskrevet for deg og for anvisninger om tilkobling av apparatet. 3. Prosedyrer for tilkobling Apparatet må settes på et flatt underlag. Kontroller at området er støvfritt og fritt for eventuelle gjenstander som kan blokkere støvfilteret. FORSIKTIG Påse at du setter apparatet slik at det ikke kan velte, og slik at ingen kan snuble i strømledningen. 3.1 Tilkobling til strømforsyning Slik kobler du ventilatoren til nettstrøm: 1. Sett i strømforsyningens kobling bakpå ventilatoren (i kontakten merket, se neste figur). 2. Koble strømledningen til strømforsyningsboksen og fest den for å forhindre utilsiktet frakobling. 3. Koble den andre enden av strømledningen til nettstrøm. 3 1 Festeklemme 2 Figur 7: Koble apparatet til nettstrømforsyningen Prosedyrer for tilkobling 7

12 Merk: Hopp over trinn 2 hvis du bruker en strømforsyningsenhet med en fast strømledning. Apparatet er nå i ventemodus. ADVARSEL Strømledningen er utstyrt med en skyv-trekk-låsekobling. Trekk varsomt i strømledningen for å fjerne den fra ventilatoren. Ytterkabinettet må ikke vris. Merknader: Hvis apparatet er utstyrt med et ladbart internt batteri kan det brukes uten en nettstrømforsyning i en periode på 2 4 timer, avhengig av innstillingene dine. Batteriet lades opp igjen automatisk når apparatet kobles til nettstrømforsyningen. 3.2 Koble til respirasjonskretsen FORSIKTIG Bare kretsen som ble levert av HME-leverandøren kan brukes sammen med apparatet. Hvis du bruker en annen type krets, kan det redusere effekten av behandlingen. Alternativ 1 enkeltkrets 1. Koble den ene enden av den korrugerte slangen fast til luftuttaket, som vist i neste figur : Symbol som identifiserer luftuttak P 1 Figur 8: Koble en enkeltkrets til apparatet Korrugert slange 8

13 Når kretsen er koblet til apparatet, kan du koble masken til den andre enden av slangen. Alternativ 2 Enkeltkrets med ekspirasjonsventil og trykkledning 1. Koble luftuttaket fast til en gren av den korrugerte slangen. 2. Koble ekspirasjonsventilslangen (den eneste utstyrt med en hvit kobling) til ventilkontrollen, og drei deretter koblingen varsomt til høyre for å feste koblingen. 3. Koble til slutt den andre slangen (uten noen kobling tilkoblet) til det proksimale trykkuttaket. Merk: Hvis kretskonfigurasjonen ikke inkluderer en trykkledning, er dette tredje trinnet uaktuelt. Ekspirasjonsventilslange Ekspirasjonsventilkontroll 2 P Trykkledningsslange 3 Trykkledning (Proks. P.) P Figur 9: Koble til en enkeltkrets med ekspirasjonsventil og trykkledning Når kretsen er koblet til apparatet, kan du koble masken til den andre enden av kretsen. Prosedyrer for tilkobling 9

14 Alternativ 3 dobbeltkrets 1. Fest en lem av kretsen til luftuttaket. 2. Koble deretter til det andre lemmet. Symbol som identifiserer retur av luft 1 Symbol som identifiserer luftuttak 2 Figur 1: Koble til en dobbeltkrets Når kretsen er koblet til apparatet, kan du koble masken til den andre enden av kretsen. Merk: Disse tre kretskonfigurasjonene er ikke nødvendigvis nøyaktig lik illustrasjonen. Den kan også inkludere et fuktersystem, bakteriefilter eller vannfeller. Kontakt HME-leverandøren hvis du har spørsmål om tilkobling av respirasjonskretsen. 3.3 Koble til masken Se anvisningene du fikk fra legen eller HME-leverandøren. FORSIKTIG Det er viktig å bruke bare masken som ble utlevert av legen eller HME-leverandøren. 1

15 3.4 Eksempel på et fullstendig montert system P Figur 11: Eksempel på et fullstendig montert system (enkeltkrets med ventil og trykkledning) Hvis oppsettet ikke har noe tilbehør (oksygentilbehør, eksternt batteri eller ekstern alarm), kan du nå slå på apparatet (se neste avsnitt). 4. Slik brukes det Denne ventilatoren og tilbehøret må brukes i et støvfritt miljø og holdes unna direkte sollys. Ventilatoren er et medisinsk apparat. For å sikre problemfri drift, skal ventilatoren oppbevares utilgjengelig for kjæledyr, og barn skal ikke ha tilgang til ventilatoren med mindre de er under oppsyn av voksne. Du kan: Slå apparatet av og på Koble fra et ventilasjonsprogram til det andre hvis behandlingen inkluderer to forskjellige programmer Vis data for hvert ventilasjonsprogram: innstillingene og alarmtersklene som angis av legen, målinger for det aktuelle ventilasjonsprogrammet, tekniske data og hendelses- og alarmhistorikk Still dato og klokkeslett. Slik brukes det 11

16 4.1 Starte ventilasjon 1 Uansett om apparatet går på batteri eller nettstrøm, trykk på. VS III VS III Apparatet utfører sin selvtest. Programvare versjon: x.xx Autotest pågår... 15h /8/28 15:29 PS.SV Start ventilasjon /8/28 15:29 P1: PS.SV P2: PS.Vt Start ventilasjon 1 program 2 programmer 2 Hovedskjermbildet vises. Trykk enten på for å starte ventilasjonen Eller bruk til å velge Prog1 eller Prog2, og trykk deretter på for å starte ventilasjon. Figur 12: Slå på apparatet: selvtest utført og ventilasjonsstartskjermbildet vist med et program (nedre venstre skjermbilde) eller to programmer (nedre høyre skjermbilde) 12

17 4.2 Bytte mellom programmer (under ventilasjon) /9/28 17:5 P1: PS.SV 1 Mens apparatet tilfører ventilering under Prog1, trykk på P2: PS.Vt 1 Stopp! Bekreftelse Bytte Program? Nei Ja Bekreft 2 På bekreftelsesskjermbildet for programendring, bruk til å velge Ja, og trykk deretter på for å bekrefte LP /9/28 17:5 P2: PS.Vt P1: PS.SV Stopp 27/9/28 17:5 P2: PS.Vt P1: PS.SV Stopp 11 Med alternativet Munnstykke/tale deaktivert LP /9/28 17:5 P2: PS.Vt P1: PS.SV Figur 13: Bytte mellom programmer under ventilasjon Stopp Apparatet tilfører nå ventilering under Prog2. 11 Med alternativet Munnstykke/tale aktivert Merk: Når alternativet Munnstykke/tale aktiveres av legen, kan du snakke uten å utløse alarmen for lavt trykk under utånding. Påse at en pleier er i stand til å ha tilsyn med apparatet mens dette alternativet er aktivert. LP LP Symbol som vises når alternativet Munnstykke/ tale er valgt for Prog 2 (bare i ventilventileringsmodus). Slik brukes det 13

18 4.3 Vise data (under ventilering) /8/28 17:2 PS.SV 1 Mens hovedskjermbildet vises, skal du trykke på for å få tilgang til skjermbildet Meny. 2 1 Stopp Tilbake PS.SV Meny Vis innst./alarmterskler Vis overvåkning Teknisk informasjon Hendelses-/alarmlogg Figur 14: Vise data 2 Bruk til å velge alternativet du vil vise: ventilasjonsinnstillinger og alarmterskler; målinger (overvåking); teknisk informasjon; eller hendelses- og alarmhistorikk, trykk deretter på for å bekrefte. Følgende figur vises skjermbildene for hvert alternativ: Ventilasjonsinnstillinger og alarmterskler: PS.SV PS.SV Se innstillinger Vis alarmterskler 1 TgI(P) AUTO min maks TgI(V) NEI 6 f -- 2 bpm 5 bpm TgE AUTO 4 2 Timin.3 s 3 Vt.25.8 L 2 L s 1 FiO % : Alarmterskler : Innstillinger PS PEEP 4 fmin 15 StigeT Vts.5 Timax 2. Målinger: PS.SV Se overvåkning 1 f = 15 bpm FiO2 = 21 % 6 I:E = 1:2.3 Lekk = % 5 4 Ti = 1. s 3 2 Vti =.6 L 1 MVI = 9. L/min Teknisk informasjon: /8/28 16:49 Pasienttimer= 165h Maskintimer= 2h Turbinslitasje= % Kretstype= Ventil Programvare versjon= x.xx Hendelses- og alarmhistorikk: 27/6/211 16:48 DATA OG TID ALLE HENDELSER KODE 28/6/211 18:38:48 Høy FiO2:%FiO2: 21 28/6/211 18:54:4 Høy FiO2:%FiO2: /6/211 9:52:43 Lav FiO2:%FiO2: /6/211 8:13:3 Start av ventilasjon: prog: /6/211 11:6:22 Mangel på strømkilde: /6/211 9:52:23 Bytt til internbatteri: /6/211 1:32:3 Bytt til ekstern strømkilde: /6/211 19:55:54 Bytt til hovedstrømkilde: Hendelse #1 til 8 av 17 / : Bla : Kun alarmer 27/6/211 16:49 DATA OG TID ALARMHENDELSER KODE 28/6/211 18:38:48 Høy FiO2:%FiO2: 21 28/6/211 18:54:4 Høy FiO2:%FiO2: /6/211 9:52:43 Lav FiO2:%FiO2: /6/211 8:13:3 Hovedstrømkilde /6/211 8:13:2 Hovedstrømkilde /6/211 9:52:23 Pasient frakoblet /6/211 9:52:3 Pasient frakoblet /6/211 19:55:54 -- Eksternbatteri Hendelse #1 til 8 av 11 / : Bla : Alle hendelser Figur 15: Informasjonsskjermbilder (eksempler) Ta kontakt med din HME-leverandør (medisinsk utstyr for hjemmet) for ytterligere informasjon. 14

19 4.4 Stille dato og klokkeslett (mens ventilering er stanset) 24/8/28 16:48 1 Trykk på Meny. for å få tilgang til skjermbildet PS.SV 2 1 Start ventilasjon PS.SV Meny Vis innst./alarmterskler Teknisk informasjon Dato- og tidsinnstilling Hendelses-/alarmlogg Tilbake 2 Bruk til å velge Dato- og klokkeslettinnstilling, og trykk deretter på /8/28 16:53 Dato og tid Dag: 24 Måned: 8 År: 28 Time: 1 Minutt: 13 Feltene Dag, Måned, År, Time og Minutt vises. Feltet Dag er valgt som standard /8/28 16:53 Dato- og tidsinnstilling Dag: 25 Måned: 8 År: 28 Time: 1 Minutt: 13 3 Trykk på for å redigere feltet Dag. Størrelsen på det uthevede området reduseres for å dekke bare det redigerbare feltet og ordene Still dato og klokkeslett vises i meldingsområdet. Bruk til å endre dagen i måneden. Trykk på for å bekrefte endringen /8/28 16:54 Dato- og tidsinnstilling Dag: 25 Måned: 8 År: 28 Time: 1 Minutt: 13 4 Det uthevede området går tilbake til sin opprinnelige størrelse og flytter til neste felt. Figur 16: Stille dato og klokkeslett Gjenta trinn 3 og 4 for feltene Måned, År, Time og Minutt. Trykk to ganger på for å gå tilbake til hovedskjermbildet. Slik brukes det 15

20 4.5 Slå av apparatet Stoppe ventilasjon 27/9/28 16:48 27/9/28 17: program 2 programmer PS.SV Stopp Prog1: PS.SV Prog2: PS.Vt Stopp Trykk på /9/28 16:48! PS.SV Start ventilasjon Bekreftelse Stopp ventilasjon 1s Slå av ventilatoren Avbryt Koble fra O2 før stop! Bekreft /9/28 17:5 P1: PS.SV P2: PS.Vt Start ventilasjon Trykk på og hold nede i 1 sekund, eller bekreft Stopp ventilering ved å trykke på. Meldingen Vent litt vises. Hovedskjermbildet viser: Enten gjeldende program (hvis bare ett program er konfigurert) Eller gjeldende valgte program (hvis to programmer er konfigurert). Figur 17: Stoppe ventilasjon Merk: Når du stanser ventileringen, piper apparatet kontinuerlig. Trykk på for å bekrefte. 16

21 Slå av apparatet Når ventilasjon er stoppet Under ventilering 27/9/28 19:17 27/9/28 19:18 1 Trykk på PS.SV Start ventilasjon PS.SV Stopp! Bekreftelse Slå av ventilatoren 1s Avbryt Koble fra O2 før stop! Bekreft! Bekreftelse Stopp ventilasjon 1s Slå av ventilatoren Avbryt Koble fra O2 før stop! Bekreft 2 Trykk en gang til på og hold nede i 1 sekund (venstre skjermbilde), eller bekreft Slå av ventilatoren ved å trykke på (høyre skjermbilde). Alarmen lyder. Vent litt Meldingen Vent litt vises (du må vente på at kretsen tømmes), og deretter piper apparatet. Trykk på. Figur 18: Slå av apparatet 5. Rengjøring og vedlikehold Vi anbefaler at du vedlikeholder apparatet og tilbehør regelmessig. FORSIKTIG Hvis du bruker noe av følgende tilbehør: Maske Fukter Antibakterielt filter Vannfeller følg anvisningen gitt i håndbøkene for hvert tilbehør, og anvisningene du får fra lege eller HME-leverandør. Rengjøring og vedlikehold 17

22 P FORSIKTIG Unngå bruk av blekemiddel-, klor-, sprit- eller aromatbaserte løsninger (inkludert parfymerte oljer) eller fuktgivende eller antibakterielle såper. Slike løsninger kan forårsake forherdelse og reduksjon av levetiden for plastkomponentene. Tabell 2: Vedlikeholdshyppighet Komponent Frekvens Vedlikehold Respirasjonskrets Følg spesifikke anbefalinger fra HME-leverandøren. Maske Før første gangs bruk, og deretter ukentlig. Rengjør masken i varmt såpevann, skyll godt og tørk grundig. Hodestropper for maske Månedlig. Vask hodestroppene i varmt såpevann. Utsiden av apparatet Månedlig. Tørk med en fuktig klut og såpevann. FORSIKTIG Hold apparatet unna vann. Støvfilter Kontroller månedlig at det er i god stand og skift om nødvendig. Skift minst én gang hver sjette måned. Trekk filteret ut av kabinettet og skift med et nytt filter. ADVARSEL Apparatet eller strømledningen må ikke senkes i vann for å unngå fare for strømstøt. Trekk alltid ut støpslet fra stikkontakten før rengjøring, og påse at det er tørt før du setter det inn igjen. 18

23 FORSIKTIG Du skal ikke prøve å åpne apparatets kabinett. Reparasjoner og service av indre deler må kun utføres av en autorisert serviceperson. 6. Feilsøking Alarmer varsler deg om alle problemer med apparatet. Anvisningene i dette kapitlet hjelper deg med å identifisere årsaken til problemet. Hvis feilen fortsetter eller ikke kan identifiseres, må du ikke prøve å åpne apparatet. Kontakt istedet din HME-leverandør. Hvis en alarm utløses, vil du merke følgende: Et lydsignal lyder Symbolet vises øverst på skjermen etterfulgt av navnet på alarmen Den røde eller oransje LED-indikatoren blinker. Hvis du vet hvilken alarm som er utløst, rådfør deg med følgende tabeller, ellers kontakter du HME-leverandøren. Tabell 3: Ventilasjonsalarmer (ikke en uttømmende liste) Alarmnavn Årsak Løsning Nettstrøm frakoblet Ekst. batteri tapt Svakt batteri Tomt batteri Nettstrømledningen er frakoblet. Det eksterne batteriets ledning er frakoblet. Denne alarmen kan bare utløses hvis et eksternt batteri er tilkoblet apparatet. Ladenivået for det interne batteriet er svakt (mindre enn 2 %). Det interne batteriet er flatt (ladenivået mindre enn 5 %). Koble fra nettstrømledningen. Koble til det eksterne batteriets ledning. Koble apparatet til nettstrømforsyningen uten forsinkelse for å lade det interne batteriet. Koble umiddelbart enheten til nettstrømforsyningen. Feilsøking 19

24 Alarmnavn Årsak Løsning Koble til krets Skift krets Proks. P. Tapt Lavt trykk Høyt trykk Lav Vti eller lav Vte En komponent i pasientkretsen er feilaktig tilkoblet eller er frakoblet. Den tilkoblede kretsen avviker fra den apparatet ble konfigurert for. Trykkledningen er frakoblet (se Figur 9 på side 9). Denne alarmen angir også en feilaktig tilkoblet eller en frakoblet pasientkrets. En komponent i respirasjonskretsen er blokkert. Lavt innåndet volum eller lavt utåndet volum. Tilkoble pasientkretsen på nytt. Koble til riktig krets. Koble til trykkledningen på nytt. Tilkoble pasientkretsen på nytt. Rengjør, tøm eller skift respirasjonskretsens komponenter. Kontakt HME-leverandøren hvis alarmen vedvarer. Kontroller kretsen. Høy Vti Høyt inspirert volum. Kontroller kretsen og kontroller at det er ingen lekkasjer. Tabell 4: Tekniske alarmer (ikke en uttømmende liste) Alarmnavn Årsak Løsning Tech [n] Turbin Teknisk alarm. Alarmnummeret angir typen hendelse. Alarmen angir at turbinen er stanset. Kontakt HMEleverandøren og oppgi alarmens nummer. Kontakt HMEleverandøren. 2

25 P P Alarmnavn Årsak Løsning Temp utenfor område Kontroller dato og klokkeslett Det interne batteriets temperatur er for høy eller for lav. Ladenivået for reservebatteriet ((intern klokkehukommelse) er svakt. Kontakt HMEleverandøren. Koble apparatet til nettstrømforsyningen uten forsinkelse og kontroller dato og klokkeslett. 7. Tekniske spesifikasjoner 7.1 Dimensjoner 275 mm 145 mm 221 mm 7.2 Vekt (uten ekstern strømforsyning) 2,9 kg 7.3 Strømforsyning Nettstrøm Inngang: 1 24 V vekselstrøm, 5/6 Hz, maks. 1,8 A. Utgang: 3 V likestrøm; 2,33 A. Tekniske spesifikasjoner 21

26 FORSIKTIG Bruk bare den strømforsyningen som fulgte med apparatet. Internt batteri NiMH 24 V, 2,1 At. Levetid for internt batteri 2 4 timer, avhengig av innstillinger. Eksternt batteri 26 V likestrøm ± 1, maks. 3 A Levetid for eksternt batteri (ResMed Power Station) Minst fire ganger så lang som levetiden for det interne batteriet (når det interne batteriet er fullstendig ladet). 7.4 Transport Temperatur under oppbevaring og transport -1 til +5 C. Relativ fuktighet 1 til 9%. FORSIKTIG Dette apparatet er skjørt og må holdes tørt. Det må transporteres i bærevesken sammen med tilbehøret. Normal bruk Driftstemperatur: +5 C til +4 C. Omgivende relativ fuktighet: 1 95%. Atmosfærisk trykk: 6 11 hpa. Ekstraordinær bruk Driftstemperatur: -5 C til +4 C. Merk: Ved mellom -5 og +5 C tar det 3 minutter før apparatet oppnår optimal ytelse. Hvis du vil oppnå optimal ytelse umiddelbart i dette temperaturområdet, skal apparatet være i drift ved omgivende temperatur før bruk. 22

27 8. Tillegg Når du reiser med apparatet På lengre reiser anbefales det å ha med apparatet i reisevesken med følgende tilbehør: Nettstrømledningen og den eksterne strømforsyningen Kretsen og tilbehøret Masken Oksygenkobling (hvis du bruker oksygen). Hvis du har til hensikt å fly med apparatet, be HME-leverandøren om nødvendige formaliteter. 9. Symboler vist på skjermen Symbol Betydning Ekstern strømforsyning (nettstrøm) Eksternt batteri Internt batteri (apparatet oppdager om batteriet lades eller lades ut) Pil opp angir at det interne batteriet lades (farget svart eller hvitt avhengig av ladenivået) Pil ned angir at det interne batteriet lades ut Angir pasientmenyen LP 15h Angir at LP eksp.-alarmen ble deaktivert etter valg av alternativet Munnstykke/tale Pasienttimer på velkomstskjermbildet Tillegg 23

28 Symbol! Betydning Signaliserer et bekreftelses- eller tilbakestillingsskjermbilde Søylediagram med trykkstolpe (cm H 2 O) <Alarm> Alarmsymbol etterfulgt av navnet på alarmen Meny-knapp Innleggingsknapp Av/på-knapp 24

29 Register A advarsler 2 Av/på-knapp 6 B batteriets levetid 8, 22 D dobbeltkrets 2, 4, 7 E ekspirasjonsventil 9 enkeltkrets 2, 7, 9 T tastatur 5 trykkledning 9 V vedlikehold hodestropper 18 maske 18 respirasjonskrets 18 støvfilter 18 ventemodus 8 F feilsøke 19 H Hendelses- og alarmhistorikk 14 HME-leverandør 1 I internt batteri 8 K kontrollpanel 5 korrugert slange 8, 9 kretsstøtte (for dobbeltkrets) 4 L LED-indikatorer 5 luftuttak 1 M maske 1 medisinsk informasjon 2 O overvåking 14 R respirasjonskrets 8, 1, 18 retur av luft 4 S skjerm 5 Slå av alarm-knapp 6 støvfilter 7 Register 25

30 26

31 Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling

32 NOT VS III USER NOR HME provider contact details ResMed Paris, 24 rue de la Motte 7755 Moissy-Cramayel, France. Se for andre steder i verden der ResMed er lokalisert. Beskyttet av følgende patent: FR , US VS III er et registrert varemerke for ResMed Paris. De tekniske spesifikasjonene kan endres uten varsel. 212 ResMed Paris. 123 Globale ledere innen søvn og respiratorisk medisin

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Innhold 1 Innledning........................................

Detaljer

Hurtigveiledning. Norsk

Hurtigveiledning. Norsk Hurtigveiledning Norsk Astral-apparatet 1. Adapter-port Kan utstyres med en enkeltkretsadapter, enkeltkrets-lekkasjeadapter eller dobbeltkretsadapter (kun Astral 150) 2. Håndtak 3. Inspirasjonsport (til

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Norsk. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Norsk. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs AutoSet & Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs Welcome Guide Norsk Velkommen Takk for at du valgte S9 AutoSet eller S9 Elite. Les hele velkomst- og informasjonsveiledningene før du bruker dette utstyret.

Detaljer

heated humidifier H5i Welcome Guide Norsk

heated humidifier H5i Welcome Guide Norsk H5i heated humidifier Welcome Guide Norsk Velkommen Takk for at du valgte H5i. Les hele velkomst- og informasjonsveiledningene før du bruker apparatet. Vippelokkforsegling Luftuttak Vippelokk ClimateLine-/

Detaljer

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Norsk. ADAptive servo-ventilator

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Norsk. ADAptive servo-ventilator AutoSet CS-A ADAptive servo-ventilator Welcome Guide Velkommen Takk for at du valgte AutoSet CS-A. Les Velkommen og Informasjon-veilederne i sin helhet før du bruker enheten. Luftuttak Likestrøminntak

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Norsk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen Takk for at

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

User guide User guide Norsk

User guide User guide Norsk User guide Norsk NORSK Om ClimateLineAir ClimateLineAir er en luftslange med oppvarming som leverer ønsket tempertur til masken. ClimateLineAir Oxy er en variant av ClimateLineAir, som har en innebygd

Detaljer

Veiledning for frakoblingsalarm. Norsk

Veiledning for frakoblingsalarm. Norsk Veiledning for frakoblingsalarm Norsk Astral frakoblingsalarm Astral frakoblingsalarm måler konstant kretsmotstanden for å beregne graden av frakobling (vist som prosentandel). ). Frakoblingsalarm med

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Norsk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Norsk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Norsk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen Takk for at du valgte

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Elisée 150. Kortfattet bruksanvisning. Global leaders in sleep and respiratory medicine www.resmed.se

Elisée 150. Kortfattet bruksanvisning. Global leaders in sleep and respiratory medicine www.resmed.se Elisée 150 Kortfattet bruksanvisning Global leaders in sleep and respiratory medicine www.resmed.se Innholdfortegnelse Beskrivelse av ventilatoren... 3 Oppkopling av ventilatoren... 4 Tilkopling av pasientkrets...4

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Hurtigveiledning for kliniker og pasient

Hurtigveiledning for kliniker og pasient Hurtigveiledning for kliniker og pasient Dette er en kortfattet versjon av bruksanvisningen for Avance Solo NPWT-systemet. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som følger med produktene. Før du

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE homeguard Smokesense for ladere Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for ladere som er basert på såkalt «Plug

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

User guide User guide Norsk

User guide User guide Norsk User guide Norsk NORSK Velkommen HumidAir er en fukter som leverer fukting med oppvarming, utviklet for bruk med AirSense 10- eller AirCurve 10-apparatet. Les denne veiledningen sammen med din brukerveiledning

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA Brukerveiledning Siro komfyrvakt v4.2.2 NOR RM Siro 1 RØROS HETTA Siro komfyrvakt Brukerveiledning Vi gratulerer deg med kjøpet av Siro komfyrvakt. Denne veiledningen beskriver bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn BodyWand BRUKERVEILEDNING BodyWand Vibrator for kvinner og menn Brukerveiledning Spesifikasjoner: Lengde: 30 cm Diameter: 6 cm Batteritype: ledning Lengde, ledning: 250 cm Vekt: 460 gram Produsent: Alternative

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE homeguard Smokesense for stue Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for stuen, som er basert på såkalt «Plug &

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Trilogy-ventilator. Pasientbrosjyre

Trilogy-ventilator. Pasientbrosjyre Trilogy-ventilator Pasientbrosjyre Ventilatoren din Trilogy-ventilatoren vil gi deg kontinuerlig støtte. Trilogy gir kontinuerlig respiratorisk støtte i inntil 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Trilogy-ventilatoren

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer