Viktige sikkerhetsinstruksjoner Hypertermi (overoppheting) Internasjonale Opplysninger for badet Instruksjoner for installasjon...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon..."

Transkript

1 Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo)

2 Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener at det kreves et godt grunnlag for å bygge et overlegent produkt, både når det gjelder design og filosofi. Arctic Spas lages i Canada av de fin- este materialer og avansert teknologi med tanke på å holde ut de mest ekstreme værforhold, og de er laget for å tilfredsstille... uansett hvor du måtte bo. For å bruke ditt spa på en tryggest og mest mulig effektiv måte, anbefaler vi at du tar deg tid til å lese denne brukermanualen før du kobler opp ditt spa og begynner å bruke det. Denne manualen vil gjøre deg fortrolig med massasjebadets mekanismer, fremgangsmåtene for å koble det opp, samt vedlikehold og sikkerhet. Dette slik at du er garantert en trivelig opplevelse helt fra begynnelsen. Hvis du ønsker tilleggsinformasjon, ring din lokale Arctic Spas forhandler på eller besøk vår webside på com. VIKTIG! I de fleste byer og land, vil det trengs tillatelse for å installere elektriske kretser og for å konstruere ytre overflater (dekk og tak). I tillegg vil det være enkelte distrikter som har innført regler som krever inngjerding og/eller selvlukkende porter på eiendommen for å unngå at bassenget (eller spaet) benyttes ubevoktet av barn under 5 år. Din Arctic Spa er utstyrt med et låsbart deksel som tilfredsstiller ASTM F kravene for sikkerhetsdeksel. Dermed er produktet vanligvis fritatt fra loven om inngjerding. Generelt kan det sies at din lokale bygningsetat vil informere deg om slike eventuelle lover idet du får skriftlig tillatelse for å installere de elektriske kretsene. Din lokale Arctic Spa-forhandler vil gi deg informasjon om hvilke tillatelser som behøves. 2

3 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4 Hypertermi (overoppheting)... 6 Internasjonale Opplysninger for badet... 7 Instruksjoner for installasjon... 8 Elektriske Opplysninger... 9 Instruksjoner for elektrisk installasjon... 9 Startprosedyrer Oversikt over badets funskjoner Arctic Chiller Dyser Kontrollpanelet Eco-Pak-spapakke...15 XM-spapakke...19 Vedlikehold og behandling av badet Vedlikehold av vann Les og følg alle instruksjoner Det er viktig å informere nye brukere av badet om FARER, FORBE- HOLD OG ADVARSLER beskrevet i denne manualen før de bruker et spa Vanlige problemer med vann i boblebad ~ Årsaker & tiltak Løsning på problemer med badet FORBEHOLD! Angir en situasjon der det kan oppstå skade på utstyr eller materiale. FARE! Angir skaderisiko. ADVARSAL! Gir informasjon av avgjørende betydning 3

4 Viktige sikkerhetsinstruksjoner: LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONER NØYE Når du installerer og bruker dette elektriske utstyret, må grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges, inkludert: 1) ADVARSEL: Ikke bruk badet hvis strømkabelen er skadet. 2) ADVARSEL: For å redusere skaderisiko, la ikke barn bruke dette produktet, med mindre de er strengt bevoktet hele tiden. 3) FARE: Drukningsrisiko. Man må være ekstremt forsiktig for å unngå at barn bruker badet uten tillatelse. For å unngå ulykker må man forsikre seg om at barn ikke kan bruke badet med mindre de overvåkes hele tiden. 4) Lokket til massasjebadet er utstyrt med stropper og klips for å låse av badet når det ikke er i bruk. Dette vil forhindre barn i å komme ned i badet uten å være under oppsyn. Det er ingen garantier for at lokket, klipsene eller låsene vil hindre tilgangen. VIKTIG! 5) FARE: Skaderisiko. Dekslene foran innsugene i fotbrønnen av badet er tilpasset den vannmengden som pumpes gjennom systemet. Skulle det være behov for å erstatte dekslene eller pumpen, vær sikker på at vannstrømmen og dekslene blir tilpasset hverandre. Bruk aldri det badet hvis dekslene mangler eller er ødelagt. Ta kontakt med din lokale forhandler for å få hjelp til å velge et nytt deksel som passer. Denne brukermanualen er skrevet for å sikre riktig installasjon og bruk av alle Arctic Spas sine modeller. Eventuelle modifikasjoner på prosedyrene skissert kan føre til at garantien utgår. Vennligst les denne manual slik at du unngår unødig skade på ditt bad og utstyr. 6) FARE: Risiko for elektrisk støt. Installer badet minst 1.5m, fra alle metalloverflater. Som et alternativ, kan et bad installeres innen 1.5m fra metalloverflater, hvis hver metalloverflate er permanent tilknyttet hverandre av en minst 6mm2 solid kobberfører festet til jordingens wirefeste på siden av koblingsboksen inne i badet. 7) FARE: Risiko for elektrisk støt. Alle kontroller og annet elektrisk utstyr som er tilgjengelige fra badet tillater maksimalt 12vdc. Tillat ikke noe elektrisk utstyr som ikke har styrke på 12vdc eller mindre innen en radius på 1.5m fra badet. 8) ELEKTRISK UTSTYR: Det elektriske utstyret for dette produktet må inkludere en passende kontakt eller bryter. Frakoblingen må være umiddelbart tilgjengelig og synlig for den som befinner seg i badet, men må være installert minst 1.5m fra vannet i badet. 9) ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade: a) Vannet i et massasjebad bør aldri overstige 40 C. Vanntemperaturer mellom 38 C og 40 C regnes som trygge for en frisk voksen. Lavere vanntemperaturer anbefales for unge barn og når man bruker badet i mer enn 10 minutter. b) Ettersom for høye vanntemperaturer ofte kan forårsake fosterskade under de første månedene av en graviditet, bør gravide eller kanskje gravide kvinner be- 4

5 grense vanntemperaturene til under 38 C. Hvis du er gravid, ta kontakt med din lege før du bruker ditt spa. c) Før du stiger opp i boblebadet, skal du måle temperaturen på vannet med et nøyaktig termometer, da toleransen for termostatregulerende enheter kan variere så mye som +/- 2 C d) Bruk av alkohol, narkotika eller medisin før eller under bruk av badet kan føre til tap av bevissthet med mulig drukning som følge. e) Personer som lider av fedme eller hjertesykdommer, lavt eller høyt blodtrykk, problemer i sirkulasjonssystemet eller diabetes, bør konsultere en lege før bruk av et massasjebad. f) Personer som bruker medikamenter bør konsultere sin fastlege før bruk av et massasjebad, etter som noen medisiner kan forårsake søvnighet, mens andre medisiner kan påvirke hjerteryt- me, blodtrykk og blodomløp. 10) Alle installerte metallgjennstander innen 3m fra badet må kobles til jordingen med en kob- berleder som ikke skal være mindre enn 8.4 mm2. ADVARSLER! TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE ADVARSEL: Barn bør ikke bruke det badet uten en voksens oppsyn. ADVARSEL: Bruk ikke badet med mindre alle deksel forran innsugene i fotbrønnen er installert, for å forhindre at hår eller kroppsdeler setter seg fast. ADVARSEL: Mennesker med smittsomme sykdommer bør ikke benytte badet. ADVARSEL: For å unngå skade, vis forsiktighet når du går ned i eller ut av badet. ADVARSEL: For å unngå bevisstløshet og mulig drukning, bruk ikke narkotika eller alkohol før eller under bruk av det badet. ADVARSEL: Gravide eller mulig gravide kvinner bør konsultere en lege før de bruker det varme badet. ADVARSEL: Vanntemperaturer over 38 C kan være helseskadelige. ADVARSEL: Før du går ned i badet, mål vannets temperatur med et presist termometer. ADVARSEL: Bruk ikke badet umiddelbart etter anstrengende fysisk aktivitet. ADVARSEL: Lengre opphold i et varmt bad kan være helseskadelig. FORBEHOLD: Pass på at vannets kjemi holdes i overensstemmelse med produsentens in struksjoner. ADVARSEL: Bruk av alkohol og narkotika gjør risikoen for dødelig hypertermi (overopphetning) i varme bad betydelig høyere. ADVARSEL: Personer går på medisiner og/eller har en ugunstig medisinsk historie bør konsultere lege før de bruker et boblebad eller badestamp. 5

6 Hypertermi (overopphetning) Lengre opphold i varmt vann kan føre til hypertermi. Hypertermi oppstår når kroppens indre temperatur blir flere grader høyere enn normal kroppstemperatur (37 C). Symptomene på hypertermi kan være søvnighet, letargi og en økning i kroppens indre temperatur. ADVARSEL! Bruk av alkohol og narkotika gjør risikoen for dødelig hypertermi i varme bad eller spa betydelig høyere. Effektene av hypertermi er: Manglende oppmerksomhet på fare;; Manglende evne til å oppdage varme; Manglende evne til å gjenkjenne behovet for å forlate det varme badet; Manglende fysisk evne til å forlate det varme badet; Fosterskade hos gravide kvinner; og Bevisstløshet og fare for drukning. For å unngå fare for hypertermi (og heteslag) så anbefaler vi at den gjennomsnittlige vanntemperaturen ikke overskrider 40 C. 6

7 Arctic Ocean INTERNASJONALE OPPLYSNINGER FOR SPA Høyder Utsiden Dimensjoner Varmesystem (KW) *Fylt vekt inkluderer vekten på vann og det maksimale antall mennesker anbefalt for et spa. Gjennomsnittsvekt pr. person = 80 kg (176 lbs) Merk: Elektriske krav til 8 Epic-serien er 240 Volt, 40 AMP énfaset eller 2-20 AMP eller 3-20 AMP eller 3-16 AMP Hvis boblebadet er utstyrt med Eco-Pak, har du muligheten for en 1-, 2- eller 3-faset strømforsyning ved 16, 20, 25, 32, 40, 50 og 60 ampere. Tørr Vekt 7 Fylt Vekt* 434 cm x 240 cm cm Liter 866 Kg 7439 Kg Cub 217 cm x 217 cm 104 cm Liter 327 Kg 2427 Kg Ellesmere 221 cm Rund 100 cm Liter 225 Kg 2310 Kg Fox 217 cm x 174 cm 98 cm Liter 308 Kg 1926 Kg Frontier 217 cm x 235 cm 98 cm Liter 424 Kg 2865 Kg Glacier 217 cm x 217cm 104 cm Liter 337 Kg 2369 Kg Husky 180 cm x 206 cm 80 cm Liter 160 Kg 1131 Kg Iceberg 226 cm x 236 cm cm Liter 320 Kg 2523 Kg Klondiker 235 cm x 235 cm 98 cm Liter 435 Kg 2724 Kg Vann Kapasitet Norwegian 235 cm x 235 cm 98 cm Liter 458 Kg 3218 Kg Summit 235 cm x 235 cm 98 cm Liter 439 Kg 2800 Kg Tundra 235 cm x 235 cm 98 cm Liter 458 Kg 3289 Kg Yukon 217 cm x 217 cm 104 cm Liter 340 Kg 2751 Kg Vekt per kvadratmeter 630 Kg per kvadratmeter 512 Kg per kvadratmeter 603 Kg per kvadratmeter 508 Kg per kvadratmeter 591 Kg per kvadratmeter 498 Kg per square meter 388 Kg per kvadratmeter 472 Kg per kvadratmeter 488 Kg per kvadratmeter 577 Kg per kvadratmeter 503 Kg per kvadratmeter 596 Kg per kvadratmeter 581 Kg per kvadratmeter Elektriske krav 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser

8 Instruksjoner for installasjon Forberedelser av stedet Forsikre deg alltid om følgende ting: Plasser alltid ditt spa på en trygg og flat overflate. Et spa fylt med vann kan veie svært mye. Vær sikker på at stedet du velger kan tåle vekten av et oppfylt spa. Plasser utstyret ditt, blant annet alle elektriske komponenter, på et sted hvor det vil være enkelt tilgjengelig med tanke på jevnlig vedlikehold av spa-anlegget. Muliggjør tilstrekkelig tilgang til alle andre dører med tanke på service. Utendørs installasjon på flat bakke Uansett hvor du installerer ditt nye spa, er det viktig at du har et solid støttegrunnlag. Hvis du in- stallerer et spa med et gulv av tre utendørs, anbefaler vi at du plasserer hellesteiner med jevn avstand mellom hverandre under ditt spa. Steinene bør være minst to tommer tykke og tolv kvadrattommer (5 cm x 30 cm). Selv med steinene på plass, vil ditt spa kunne bli ujevnt, og kan etter hvert komme til å kreve justering på nytt. Hvis du installerer et spa med et Forever Floor utendørs, kan du sette det på praktisk talt hvilken som helst overflate, så lenge det er flatt. Installasjon av dekk For å være sikker på at din terrasse kan tåle et spa, må du vite hva den er dimensjonert for. Kon- sulter en kvalifisert bygningsekspert eller bygningsingeniør. For å finne ut vekten på ditt spa, dets innhold og dets brukere, se oversikten Internasjonale opplysninger for spa. Denne vekten per kvadratmeter må ikke overstige strukturens bæreevne. Ellers vil det kunne oppstå alvorlig skade på strukturen. Din forhandler av Arctic Spas kan hjelpe deg med lokal informasjon som sone- og byggeforskrifter. Arctic Spas Ocean krever et solid, plant fundament. ADVARSEL! ADVARSEL! Vi anbefaler at Arctic Spa installeres over bakken. Konsulter en sertifisert bygningsekspert for å designe eller evaluere dimensjoneringen av din terrasse. 8

9 Elektriske opplysninger ADVARSEL! Alle elektriske oppkoblinger må gjøres av en sertifisert elektriker! XM-spapakke Spapakken Eco-Pak Spapakken Eco-Pak er ekstrautstyr til oppgradering som gjør at du kan bruke alle funksjonene i vår gratis-app, onspa, for smarttelefon. onspa har et bredt spekter av retningslinjer for brukere og informasjon som vil være nyttig for enhver spapakke. Instruksjoner for elektrisk installasjon ARCTIC SPAS MÅ VÆRE TILKOBLET I OVERENSSTEMMELSE MED ALT GJELDENDE LOKALT ELEKTRISK REGLEMENT. ALT ELEKTRISK ARBEID BØR GJØRES AV EN ERFAREN, SERTIFISERT ELEKTRIKER OG GODTATT OG INSPISERT AV LOKALE MYNDIGHETER. Den elektriske forsyningen må oppfylle kravene til boblebadet som står på sertifiseringsetiketten som sitter ved kontrollene på spaen (pakken). Hvis merket ikke er leselig eller du ikke finner det, vennligst ta kontakt med fabrikken for hjelp. IKKE PRØV Å GJETTE! ADVARSEL: Om man fjerner eller omgår en RCD-sikring, vil resultatet være et utrygt spa, som vil gjøre garantien ugyldig. VIKTIG: Ditt Arctic Spa er nøye konstruert for å gi deg maksimal beskyttelse mot elektrisk sjokk. Husk at det å koble ditt spa til en krets som ikke er godt nok oppkoblet, vil være å gi avkall på mange av dets sikkerhetsfunksjoner. FARE! Fare for elektrisk støt. IKKE FORTSETT hvis du ikke er en sertifisert elektriker. Dette diagrammet er bare et oppslagsverk! 9

10 Startprosedyrer VIKTIG: Ditt Arctic Spa er blitt nøye testet under produksjonen, for å sikre at det er pålitelig og gir langsiktig kundetilfredsstillelse. Før ditt spa fylles med vann, vask det rent med en myk klut. Følgende instruksjoner må leses og følges til punkt og prikke, om man skal være sikker på å kunne starte opp eller fylle opp på en vellykket måte. ADVARSEL! IKKE slå på strømmen til boblebadet før boblebadet har det nødvendige vannivået. Hvis pumpen til boblebadet går uten vann kan dette føre til umiddelbar skade og gjøre garan- tien din ugyldig! 1) Vær sikker på at elektriske tilkoblinger er blitt gjort i samsvar med det som står i denne manualen, og at strømkabelen ikke er blitt skadet på noen måte. 2) Vær sikker på at alle O-ringer er blitt installert, og at koblingene er tilstrekkelig tilskrudd, slik at lekkasjer unngås. 3) Vær sikker på at alle kuleventiler er åpne, og at tappekranen er stengt. 4) Ved hjelp av en hageslange med et MicroPureTM filter, fyll badet med det filtrerte vannet opp til nedre kant av putene. 5) Når boblebadet er fylt til riktig nivå, slå på strømmen til boblebadet 6) Pumper, varmekolbe og hele det indre rørsystemet bli delvis fylt idet badet fylles. For å sjekke systemets operasjon og for å fjerne luft som eventuelt skulle være igjen i rørene, følg disse trinnene: a) Alle modeller: Trykk to ganger på knappen på pumpe 1 for å sette den på høy has- tighet. La den gå i ett minutt. b) Signature, Ultra, og Legend: Trykk på knappen på pumpe 2 også. Denne pumpen holder høy hastighet hele tiden. La den gå i ett minutt. c) Bare Legend-modeller: Trykk på knappen på pumpe 3 også. Denne pumpen holder høy hastighet hele tiden. La den gå i ett minutt. Med én gang dysesystemet er fullt operativt (noe som indikeres av sterke ikke-bølgende støt av luft), vil ditt spa være ferdig oppfylt. Trykk på hver pumpeknapp én gang for å skru pumpene av. d) KUN Epic-serien Trykk også på pumpe 4 eller 5. VIKTIG: Hvis strømmen fra dysene er svak eller kommer støt vis, betyr det at vannmengden er for liten eller at filterbeholderen er tett. 7) Juster kjemikaliene og balanser vannet etter din forhandlers instruksjoner. Det finnes også retningslinjer for dette i denne manualen, under seksjonene for vedlikehold av vann. 8) Still temperaturkontrollen til ønsket temperatur (mellom 38 ºCog 40 ºCeller 10

11 100ºF og 104 ºF), og deretter plasser det isolerte lokket på boblebadet og la vanntemperaturen stabilisere seg (rundt 16 timer). Kontroller at lokket sitter godt på plass med lokklåsene Sjekk vanntemperaturen med jevne mellomrom Når vanntemperaturen stiger over 29 ºC, fortsett med neste trinn. 9) Test og juster rengjøringsmiddelet (Klorin ideelt 1-3 ppm eller Bromin ideelt 3-5 ppm). 10) Du kan stille temperaturen (mellom 38 C til 40 C, 100 F til 104 F) ved å trykke på TEMP ( + ) og TEMP ( - ) knappene på kontrollpanelet. Boblebadet vil normalt komme opp til riktig temperatur innen 16 til 24 timer. Sett dekselet på boblebadet igjen mens temperaturen når det innstilte punktet VIKTIG: For sikkerhets skyld kan du låse ønsket temperaturinnstilling. Se øverst i kontrollpanelseksjonen for flere opplysninger om dette. 11

12 Oversikt over spa Arctic Chiller (ikke brukt i Norge) Artic chiller inneholder ikke freon, kompressorer, pumper eller kjølemekanikker. 1. Ta av ett tilgangspanel og fest chilleren på dets plass. 2. Senk temperaturen i ditt boblebad til ønsket innstilling Merk: Ikke la dekselet være av boblebadet i direkte sollys fordi dette kan føre til varmeskade og tilsidesette din garanti. 12

13 Dyser Enkeltpuls Fem-tommers (5 ) dyser De fem tommers Hydro-massasjedysene gir en bred sirkelformet massasje. Disse dysene er justerbare ved å føre fronten av dysen med urviseren for å gå en sterkere strøm og mot urviseren for å få en svakere strøm, eventuelt å skru av. Enkeltpuls Nakkedyse Tre-tommers (3î) dyser De tre-tommers vannmassasjedysene har tre dysevalg: Turbo enkeltpuls, retnings- dyse og nakkedyse. Retningsdysen lar deg sikte inn vannstrålen i den retningen det føles best. Turbo enkeltdyse gir en vid og sirkelformet massasje. Tre-tommers dysen er utformet for en grundig massasje av musklene i øvre rygg, skuldrene og nakken. Disse dysene er justerbare ved å føre fronten av dysen med urviseren for å gi en sterkere strøm og mot urviseren for å få en svakere strøm, eventuelt å skru av. Tilleggspakke med titan dyser Titan dysene er laget av rustbestandig titan. Feil vannkjemi kan imidlertid føre til rustdannelse. Den samme flotte masseringskvaliteten i en penere pakke. Monsoon Jetdyser (enkelte modeller) Monsoon-dysen er en stor hydromassasjedyse som er utviklet for å maksimere massasjen på en bestemt del av kroppen Den befinner seg i nedre del av ditt spa, med lett tilgang for føtter, ben, hofter nedre del av ryggen. Intensiteten til Monsoon-dysen kan justeres ved at man bruker en av FusionTM bryterne (som befinner seg på ulikt sted etter hvilken modell man har). Ta gjerne kon- takt med lokale forhandler for å spørre hvilken bryter det er, eller hopp uti og prøv det frem selv. Luftmassasje (Bare tilgjengelige med seriene Designer, Ultra, Legend Extreme) Når terapiluftsystemet skrus på (se kontrollfunksjonene til ditt spa), vil myk luft boble opp overalt omkring deg og gi deg en frydefull massasje. Superjet (Fås kun på Designer-serien) Det finnes en tilleggspakke med luftkompressor installert i rørsystemet for å drive luft gjennom ventrisystemet slik at ytelsen styrkes. 13

14 Kontrollpanelet Spakontrollene er spesialdesignet slik at badet vil varmes opp automatisk til stilt temperatur bare ved å koble badet til en riktig jordet strømkilde og følge oppstartprosedyrene i denne håndboken. Mange andre funksjoner, f.eks. filtrering, sikkerhetskontroller og vedlikeholdspåminnelser, er automatisert så spa-opplevelsen din vil være så bekymringsfri som mulig. Men det er du som har kontrollen! Kontrollpanelet gir deg muligheten til å stille inn temperaturen, begynne filtreringssyklusen, kontrollere lysene og aktivere eller deaktivere pumpen(e) og luftkom- pressoren. Panelets display viser deg at du har trykket på en knapp, og at den valgte funksjonen er blitt utført. Når ditt bad skrus på igjen etter et strømbrudd De første 10 sekundene vil displayet veksle mellom softwarenummeret og revisjon. Displayet vil så blinke helt til noen trykker på en knapp. Denne egenskapen forteller deg at det har vært et strøm- brudd og at alt er blitt stilt tilbake til fabrikkoppsett. Figur 1 Fig. 1 viser kontrollpanelet på toppen, for alle boblebad utstyrt med en XM-spapakke. Fig. 2 viser kontrollpanelet på toppen for alle serier utstyrt med Eco-Pak-spapakke med unntak av Epic-serien, der kontrollpanelet på toppen vises i Fig. 3. Figur 2 Figur 3 14

15 Spapakken Eco-Pak: Stille inn temperaturen på vannet: Bruk piltasten opp eller ned for å regulere temperaturen på vannet. Temperatur innstillnigen vises i 5 sekunder for å bekrefte det nye valget du har gjort. Symbolet for innstilt temperatur viser ønsket temperatur, IKKE nåværende temperatur på vannet! Temperaturen kan reguleres i økninger på 1 grad, fra 15 til 40 ºC Starte pumpe 1: Trykk på Pumpe 1-tasten for å slå på Pumpem 1 på lav hastighet. Trykk igjen for å stille Pumpe 1 til høy hastighet. Når du trykker for tredje gang, slås av Pumpe 1. En innebygd timer slår Pumpe 1 av automatisk etter 20 minutter, hvis ikke den er slått av manuelt. Pumpe 1 -indikatoren lyser når Pumpe 1 kjører ved høy hastighet. Den blinker når Pumpe 1 kjører ved lav hastighet. Merk: Når du trykker på Pumpe 1-knappen og holder den inne, låses panelet. Se avsnittet tastaturlås for mer informasjon. Starte Pumpe 2 (tilleggsutstyr): Trykk på Pumpe 2-tasten for å slå på Pumpe 2. Når du trykker på tasten igjen, slås av Pumpe 2. En innebygd timer slår av Pumpe 2 automatisk etter 20 minutter hvis ikke den er slått av manuelt. Pumpe 2 -indikatoren lyser når Pumpe 2 kjører ved høy hastighet. Starte Pumpe 3 (valgfritt): Trykk på Pumpe 3-tasten for å slå på Pumpe 3. Trykk på nytt for å slå av Pumpe 3. En innebygd timer vil slå av Pumpe 3 automatisk etter 20 minutter hvis ikke den er slått av manuelt. Merk: Hvis Pumpe 3 ikke finnes, brukes denne bryteren bare for Standby-modus. (Bruk denne når du sjekker i utstyrsrommet eller når du skifter filter.) Standby-modus: Når du trykker lenge (5 sekunder) på Pumpe 3-tasten/ Pumpe 4 på Epic-serien, stilles systemet på standby. I Standby-modus viser displayet AV i minst 10 sekunder og alle utganger slås av i 30 minutter. Hvis varmeapparatet er på når systemet er satt på standby, vil Pumpe 1 fortsette å sirkulere i 60 sekunder. Filtersyklusen, Smart vinter-modus og varmeapparatet kan ikke aktiveres på dette tidspunktet. Alle taster er deaktivert bortsett fra av/på-tasten. Hvis du trykker igjen lenge (5 sekunder), startes systemet på nytt før det er gått 30 minutter. Når strømmen tilføres boblebadet for første gang, er på standard. 15

16 Starte terapiluft/superstråledysen (valgfritt): Trykk på Terapiluft-tasten for å slå på TA-dysen. Når du trykker for andre gang, slås på Superjet. Når du trykker for tredje gang, slås TA-dysen av, og fjerde gang slås Superjet av. Den innebygde timeren slår av dysen automatisk etter 20 minutter, med mindre den er deaktivert manuelt. Terapiluft -indikatoren lyser når TA eller Superstråledysen er på. Merk: Terapiluften starter automatisk når kjølesyklus aktiveres på lavt nivå. Dette vil skje hvis temperaturen på vannet er 2 º over det stilte punktet. Slå PÅ lyset: Trykk på lys-knappen for å slå lyset av og på. Hvis lyset blir stående på, vil de slås av automatisk etter 2 timer, hvis ikke de deaktiveres manuelt. Hvis boblebadet er utstyrt med Northern Lights, Northern Lights Deluxe eller Ultimate Lighting, kan de forskjellige belysningssekvensene veksles mellom ved å trykke lystasten av og på flere ganger. Lys-indikatoren vises når lyset er på. Programmere filtersyklusens varighet: Systemet vil automatisk begynne å fullføre filtreringssykluser på én time hver dag. Under en filteringssyklus: * Pumpe 2, Pumpe 3, Pumpe 4, Pumpe 5 og dysen(e) kjører i 30 sekunder, deretter kjører * Pumpe 1 ved lav hastighet i det programmerte antallet timer (se nedenfor) og * Osonatoren slås på. Få tilgang til Innstillinger-menyen: Hold nede filter-tasten / Pumpe 5 til SETT vises. Trykk på Filter-tasten / Pumpe 5 for å bla til neste innstilling. Trykk på Pumpe 3 / Pumpe 4 for å gå tilbake til én innstilling. Trykk på Pumpe 1 for å komme ut av innstillinger uten å starte neste sekvens umiddelbart. Bla gjennom til slutten for å starte neste sekvens umiddelbart. Med Epic SETT 16

17 O3 00 Peak II Onzen Justerbar fra 0-24 timer/dag. On 00 Onzen Justerbar fra 0-24 timer/dag. On Epic F 06 P Trykk på Filter-tasten eller Pumpe 5. Displayet vil vise Fd XX med XX stilt inn på filtersyklus med varighet i timer. Bruk piltastene opp og ned for å endre innstillinger (fra 0 til 6). 00 = ingen filtrering 01 = 1 time/syklus 02 = 2 timer/syklus, osv. FF04 Når ønsket innstilling vises, trykk igjen på Filter. Displayet viser FFxx, der xx representerer filtersyklusens frekvens per dag. Bruk piltastene opp eller ned for å endre innstilling (fra 0-4). Når ønsket innstilling vises, trykk på Filter for å bekrefte. En filtreringssyklus starter umiddelbart. Indikatorlampene for Filtersyklus lyser når en filtersyklus er på. Pumpe 2, 3, 4, 5 og luftkompressor kjører bare én gang om dagen. 17

18 Tidsavbrudd for filtersyklus: Under en filtersyklus, hvis et tilbehør (pumpe, luftkompressor eller lys) brukes manuelt, suspenderes filtersyklusen når tilbehøret tas i bruk. Når alt tilbehøret er slått av (manuelt eller med innebygd timer), vil filtreringssyklusen starte på neste forventet tidspunkt. Tastaturlås: Alle tastene kan låses. Denne funksjonen er nyttig når små barn kan få tilgang til tastaturet. For å låse/låse opp tastaturet, trykker du bare på Pumpe 1-tasten og holder den inne i minst 5 sekunder. Du kan bruke 2 måter: full låsing eller delvis låsing. Full låsing betyr at ALLE tastaturfunksjoner er låst. Delvis låsing betyr at bare de grunnleggende funksjonene til boblebadet kan brukes (pumper, luftkompressor og lys). Låse det digitale kontrollpanelet: Trykk og hold inne Pumpe 1-tasten i minst 5 sekunder. Da vil displayet vise LocP der P representerer Delvis låsing. Hold tasten inne i 5 sekunder til hvis du vil stå i Full låsemodus. Meldingen LocF vises. Når kontrollen er låst, kjører alle automatiske funksjoner i systemet på vanlig måte. Når en låst tast trykkes, vil derimot meldingen LocP eller LocF vises i 1 sekund. For å låse opp tastaturet, trykker du bare på tasten Pumpe 1 igjen og holder den inne i 5 sekunder. Snu displayet Trykk på TA (Pumpe 3-knappen på Epic) og hold den inne i 20 sekunder for å snu displayet. Slå vann fallet AV/PÅ (bare Peak II-modeller) For å slå av og på vannfallet manuelt, trykk og hold inne Terapiluft-tasten (eller Pumpe 3 på en Epic-modell) og hold den inne i 5 sekunder. Temperatur vises i Fahrenheit eller Celsius: Temperaturen kan vises i Fahrenheit eller Celsius. Trykk på Lys-tasten og hold den inne i fem sekunder, for å veksle mellom ºF og ºC. Merk at systemet alltid går tilbake til standard Fahrenheit-display etter at systemet er slått av og på. Forsterket filtreringsmodus: Trykk og hold inne Pumpe 2-tasten i 5 sekunder for å aktivere Forsterket filtreringsmodus. Pumpem 1 høy hastighet og osonatoren vil kjøre i 45 minutter. Når aktivert, vises meldingen BOO. Denne modusen brukes for å gjøre filtreringen raskere etter intensiv bruk av boblebadet eller for å bidra til å blande kjemikalier som nettopp er tilsatt boblebadet. 18

19 XM-spapakke: Hovedfunksjoner Start Pumpe 1 Start Pumpe 2 Start Pumpe 3 Start Lys Hvordan Starte luftkompressor (injektor) Hvordan starte Super Jet Standbymodus Vis tide Fremdriftslinjer Denne menyen lar deg kontrollere pumpene, luftkompressoren og alle lys, og lar deg aktivere økonomi- eller standbymodus. Hver gang en mekanisme er aktivert så vil et tilhørende ikon bli synlig på displayet. All pumpeaktivitet slås av momentant når du aktiverer standbymodusen. Trykk på modusknappen vise modus-valg vinduet. for å Velg Spa for å komme til spamenyen. Hvordan slå på Lyset. Trykk på Lysknappen for å sette på lyset. Trykk på Lysknappen igjen for å slå av lyset. Hvordan starte Pumpe 1 Trykk på Pumpe 1 for å slå på Pumpe 1. Trykk på Pumpe 1 gjenntatte ganger for å kontrollere pumpens hastighet. Hvordan starte Pumpe 2 Trykk på Pumpe 2 for å slå på Pumpe 2 Trykk på Pumpe 2 gjenntatte ganger for å kontrollere pumpens hastighet. (120 minutters innebygget tidsbryter) (20 minutters innebygget tidsbryter) (20 minutters innebygget tidsbryter) Hvordan starte Pumpe 3 Neste menyside Hvordan starte Blower (injektoren) Hvordan starte Super Jet Trykk på Pumpe 3 for å slå på Pumpe 3 Trykk på Pumpe 3 igjen for å slå av Pumpe 3. (20 minutters innebygget tidsbryter) Trykk på neste for å gå til neste side i spamenyen. Gå til luftkompressoren. Trykk på Blower-knappen for starte injektoren. Trykk på Blower-knappen igjen for å slå injektoren av (20 innebygget tidsbryter). Trykk på Blower-knappen for å starte injektoren. Trykk på Blower-knappen igjen for å slå injektoren av (20 innebygget tidsbryter). Standbymodus Hvordan vise tid Hvordan se de aktive fremdriftslinjene. Stopper alle pumper samtidig med et trykk på knappen! Velg Standby for å aktivere denne modusen. Velg Standby en gang til for å gjennopprette normal drift. Systemet returnerer til normal modus etter en viss tid, såfremt ikke standbymodusen har blitt reaktivert. Trykk OK knappen for å vise tiden. Trykk OK knappen en gang til for å vise vanntemperaturen på nytt. En fremdriftslinje er en visuell indikator som viser den tiden som er igjen før en mekanisme blir slått av eller før standbymodusen koples inn. Bare en linje vises av gangen. Bruk Venstre eller Høyre knappen for å se fremdriftslinjen for hver aktiv mekanisme. Spa-lyset vil blinke et par sekunder før standbymodusen ender og pumpene slås på igjen. En Standby-melding vises så lenge spaen fungerer i standbymodus. * Pumpen vil arbeide så lenge det er behov for mer varme. 19

20 Programmering Filtreringssyklus Økonomimodus Påminnelser Advarsler Programmering av spasystemet För att programmera filtreringscykeln måste du föra in följande parametrar:starttid, tidslängd och frekvens. Under loppet av en filtreringscykel körs pumparna i en minut för att skölja rent rören varefter pump 1 körs i antalet programmerade timmar. Tryck på MODE knappen (lägesknappen) Välj OPTIONS menyn (alternativmenyn) Välj spa undermenyn Välj FILTER alternativet Hvordan programmere filtreringssyklusens starttid. Displayet vil vise den forrige starttiden. Bruk (+) eller (-) knappen for å velge timer. Bruk Høyre-knappen for å stille minutter. Bruk (+) eller (-) knappen for å forandre minutter. Trykk på Next-pilen på displaymenyen for å gå til neste parameter: filtreringssyklusens varighet. Hvordan sette filtreringssyklusens varighet Her kan vi sette en verdi for filtreringssyklusens varighet i timer og minutter. Bruk (+) eller (-) knappen for å stille timer. Bruk Høyre-knappen for å stille minutter. Bruk (+) eller (-) knappen for å forandre minuttinnstillingen. Trykk på Next-pilen på displaymenyen for å lagre forandringene og gå til neste funksjon: filtreringssyklusens hyppighet. Hvordan programmere filtreringssyklusens hyppighet Her kan vi se hvor mange filtreringssykluser systemet kan kjøre hvert døgn. Bruk (+) eller (-) knappen for å velge hyppighet. Velg Enter på displaymenyen for å lagre forandringene og vende tilbake til spaens hovedmeny. Setting Onzen cycles start time Innstilling av starttiden for Onzen-sykluser Displayet vil vise den tidligere innstilte starttiden. Bruk (+)- eller (-)-tastene for å stille inn time. Bruk høyretasten for å stille inn minutter. Bruk (+)- eller (-)-tastene for å endre minutter. Velg Neste -pilen i skjermmenyen for å gå til den neste parameteren: Onzensyklusens varighet. Innstilling av syklusens varighet Her stiller vi inn en verdi for onzensyklusens varighet, i timer og minutter. Bruk (+)- eller (-)-tastene for å stille inn time. Bruk høyretasten for å stille inn minutter. Bruk (+)- eller (-)-tastene for å endre minutter. Velg Neste -pilen i skjermmenyen for å lagre endringer og gå til den neste parameteren: onzen-syklusens hyppighet. Innstilling av onzen-syklusens hyppighet Her stiller vi inn antallet onzensykluser som systemet skal utføre per dag. Bruk (+)- eller (-)-tastene for å stille inn hyppighet. Velg Enter -alternativet i skjermmenyen for å lagre endringer og gå tilbake til hovedmenyen for boblebad-alternativer. Hvordan programmere økonomimodusen Velg Economy. Hvordan sette spaen i økonomimodus Bruk (+) knappen for å kople inn økonomimodus. Displayet vil vise On. Bruk (-) knappen for å kople ut økonomimodus. Displayet vil vise Off. Hvordan programmere starttid for økonomimodus. Trykk på Next-pilen på displaymenyen for å lagre forandringene og gå til neste parameter: økonomisysklusens starttid. Bruk (+) eller (-) knappen til å stille timer. Bruk Venstre-knappen for komme til minutter. Bruk (+) eller (-) knappen for å stille minutter. Trykk på Next-pilen på displaymenyen for å lagre forandringene og for å gå til neste parameter som er Stop økonomimodus. Hvordan sette økonomimodusens stopptid Bruk (+) eller (-) knappen for å stille timer. Bruk Venstre-knappen for å komme til minutter. Bruk (+) eller (-) knappen for å stille minuttene. Velg Enter på displaymenyen for å lagre forandringene og gå tilbake til spaens valgmeny. Hvordan programmere vedlikeholdsprompter. Denne menyen lar deg aktivere/ deaktivere eller ganske enkelt tilbakestille vedlikeholdsprompter. Velg Reminder (påminnelse) Hvordan kople av/på vedlikeholdsprompter. Bruk (+) eller (-) knappen for å aktivere eller deaktivere prompter. Trykk på Next-pilen på displaymenyen for å lagre forandringene og gå til neste menyskjerm. Tilbakestilling av prompter. Bruk Venstre eller Høyre knappen for å gjennomgå alle aktive vedlikeholdsmeldinger en for en. Velg Enter på displaymenyen for å tilbakestille en melding og se neste oppgave eller gå tilbake til hovedmenyen. Hvordan lese vedlikeholdsprompter Påminnelsesikonet vil lyse for å gjøre deg oppmerksom på at du har aktive vedlikeholdsbeskjeder. 20

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK NORGE INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER Når du skal av gårde første gang 4 Sjekkliste før avreise 4 Lasting 4 Kopling til bil 4 Under kjøring

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Salt Water Sanitizing System

Salt Water Sanitizing System Salt Water Sanitizing System Innhold Velkommen...4 Medfølgende Utstyr...4 Oversikt av ACE systemet.....4 Ansvar for eier av badet...5 ACE System Status...6 Oppstart......7 Vedlikehold.....8 Systemstyring.....9

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok UltraSmart system til måling av blodsukker Brukerhåndbok i Symboler: SN LOT IVD Serienummer Partinummer In Vitro diagnostisk

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer