U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o )"

Transkript

1 Internasjonal Bruksanvisning Norsk U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a ( H v o r d u e n n m å t t e b o )

2 Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener at det kreves et godt grunnlag for å bygge et overlegent produkt, både når det gjelder design og filosofi. Arctic Spas lages i Canada av de fineste materialer og avansert teknologi med tanke på å holde ut de mest ekstreme værforhold, og de er laget for å tilfredsstille uansett hvor du måtte bo. For å bruke ditt spa på en tryggest og mest mulig effektiv måte, anbefaler vi at du tar deg tid til å lese denne brukermanualen før du kobler opp ditt spa og begynner å bruke det. Denne manualen vil gjøre deg fortrolig med massasjebadets mekanismer, fremgangsmåtene for å koble det opp, samt vedlikehold og sikkerhet. Dette slik at du er garantert en trivelig opplevelse helt fra begynnelsen. Hvis du ønsker tilleggsinformasjon, ring din lokale Arctic Spas forhandler på eller besøk vår webside på com. VIKTIG! I de fleste byer og land, vil det trengs tillatelse for å installere elektriske kretser og for å konstruere ytre overflater (dekk og tak). I tillegg vil det være enkelte distrikter som har innført regler som krever inngjerding og/eller selvlukkende porter på eiendommen for å unngå at bassenget (eller spaet) benyttes ubevoktet av barn under 5 år. Din Arctic Spa er utstyrt med et låsbart deksel som tilfredsstiller ASTM F kravene for sikkerhetsdeksel. Dermed er produktet vanligvis fritatt fra loven om inngjerding. Generelt kan det sies at din lokale bygningsetat vil informere deg om slike eventuelle lover idet du får skriftlig tillatelse for å installere de elektriske kretsene. Din lokale Arctic Spa-forhandler vil gi deg informasjon om hvilke tillatelser som behøves. 2

3 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4 Hypertermi (overoppheting)... 6 Internasjonal Opplysninger for Spa... 7 Instruksjoner for installasjon... 8 Elektriske Oppysninger... 9 Instruksjoner for elektrisk installasjon... 9 Startprosedyrer Fusion dysesystem Venturi-kontroller Arctic Chiller Jetsystemet Kontrollpanelet Vedlikehold og behandling av spa Vedlikehold av vann Vanlige problemer med vann i spa ~ Årsaker & tiltak Les og følg alle instruksjoner Det er viktig å informere nye brukere av badet om FARER, FORBE- HOLD OG ADVARSLER beskrevet i denne manualen før de bruker et spa Løsning på problemer med spa FORBEHOLD! Angir en situasjon der det kan oppstå skade på utstyr eller materiale. FARE! Angir skaderisiko. ADVARSEL! Gir informasjon av avgjørende betydning 3

4 Viktige sikkerhetsinstruksjoner: LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONER NØYE Når du installerer og bruker dette elektriske utstyret, må grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges, inkludert: 1) ADVARSEL: Ikke bruk badet hvis strømkabelen er skadet. 2) ADVARSEL: For å redusere skaderisiko, la ikke barn bruke dette produktet, med mindre de er strengt bevoktet hele tiden. 3) FARE: Drukningsrisiko. Man må være ekstremt forsiktig for å unngå at barn bruker badet uten tillatelse. For å unngå ulykker må man forsikre seg om at barn ikke kan bruke badet med mindre de overvåkes hele tiden. 4) FARE: Skaderisiko. Dekslene foran innsugene i fotbrønnen av badet er tilpasset den vannmengden som pumpes gjennom systemet. Skulle det være behov for å erstatte dekslene eller pumpen, vær sikker på at vannstrømmen og dekslene blir tilpasset hverandre. Bruk aldri det badet hvis dekslene mangler eller er ødelagt. Ta kontakt med din lokale forhandler for å få hjelp til å velge et nytt deksel som passer. VIKTIG! Denne manualen er skrevet for å forsikre om riktig bruk og installasjon av ethvert Arctic Spa. Enhver modifikasjon av prosedyrene beskrevet ovenfor kan føre til at din garanti blir ugyldiggjort. Vær vennlig og les denne manualen for å unngå unødvendig skade på ditt spa og ditt utstyr. 5) FARE: Risiko for elektrisk støt. Installer badet minst 1.5m, fra alle metalloverflater. Som et alternativ, kan et bad installeres innen 1.5m fra metalloverflater, hvis hver metalloverflate er permanent tilknyttet hverandre av en minst 6mm2 solid kobberfører festet til jordingens wirefeste på siden av koblingsboksen inne i badet. 6) FARE: Risiko for elektrisk støt. Alle kontroller og annet elektrisk utstyr som er tilgjengelige fra badet tillater maksimalt 12vdc. Tillat ikke noe elektrisk utstyr som ikke har styrke på 12vdc eller mindre innen en radius på 1.5m fra badet. 7) ELEKTRISK UTSTYR: Det elektriske utstyret for dette produktet må inkludere en passende kontakt eller bryter. Frakoblingen må være umiddelbart tilgjengelig og synlig for den som befinner seg i badet, men må være installert minst 1.5m fra vannet i badet. 8) ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade: a) Vannet i et massasjebad bør aldri overstige 40 C. Vanntemperaturer mellom 38 C og 40 C regnes som trygge for en frisk voksen. Lavere vanntemperaturer anbefales for unge barn og når man bruker badet i mer enn 10 minutter. b) Ettersom for høye vanntemperaturer ofte kan forårsake fosterskade under de første månedene av en graviditet, bør gravide eller kanskje gravide kvinner begrense vanntemperaturene til under 38 C. Hvis du er gravid, ta kontakt med din lege før du bruker ditt spa. 4

5 c) Bruk av alkohol, narkotika eller medisin før eller under bruk av badet kan føre til tap av bevissthet med mulig drukning som følge. d) Personer som lider av fedme eller hjertesykdommer, lavt eller høyt blodtrykk, problemer i sirkulasjonssystemet eller diabetes, bør konsultere en lege før bruk av et massasjebad. e) Personer som bruker medikamenter bør konsultere sin fastlege før bruk av et massasjebad, ettersom noen medisiner kan forårsake søvnighet, mens andre medisiner kan påvirke hjerterytme, blodtrykk og blodomløp. 9) Ditt spa er utstyrt med en rekkeklemme på ene siden av koblingsboksen inne i badet for å lett kunne jorde hele spa-anlegget. For å risikere sjansen for elektrisk sjokk, koble disse terminalene med en jordet eller bar kobberleder som ikke er mindre enn 8.4 mm2 til jord. 10) Alle installerte metallgjennstander innen 3m fra badet må kobles til jordingen med en kobberleder som ikke skal være mindre enn 8.4 mm2. 11) Lokket til massasjebadet er utstyrt med stropper og klips for å låse av badet når det ikke er i bruk. Dette vil forhindre barn i å komme ned i badet uten å være under oppsyn. Det er ingen garantier for at lokket, klipsene eller låsene vil hindre tilgangen. ADVARSLER! TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE ADVARSEL: Barn bør ikke bruke det badet uten en voksens oppsyn. ADVARSEL: Bruk ikke badet med mindre alle deksel forran innsugene i fotbrønnen er installert, for å forhindre at hår eller kroppsdeler setter seg fast. WARNING: Mennesker med smittsomme sykdommer bør ikke benytte badet. ADVARSEL: For å unngå skade, vis forsiktighet når du går ned i eller ut av badet. ADVARSEL: For å unngå bevisstløshet og mulig drukning, bruk ikke narkotika eller alkohol før eller under bruk av det badet. ADVARSEL: Gravide eller mulig gravide kvinner bør konsultere en lege før de bruker det varme badet. ADVARSEL: Dette utstyret er ikke beregnet på små barn eller personer med funksjonshemming, med mindre de er under forsvarlig tilsyn av en ansvarlig person som kan påse at de bruker spaet riktig Små barn skal alltid være under tilsyn av voksne som påser at de ikke leker med utstyret. ADVARSEL: Vanntemperaturer over 38 C kan være helseskadelige. 5

6 ADVARSEL: Før du går ned i badet, mål vannets temperatur med et presist termometer. ADVARSEL: Bruk ikke badet umiddelbart etter anstrengende fysisk aktivitet. ADVARSEL: Lengre opphold i et varmt bad kan være helseskadelig. ADVARSEL: Tillat ikke elektriske apparater (som lys, telefon, radio, TV osv.) innenfor en radius på 1.5 meter fra dette varme badet. FORBEHOLD: Pass på at vannets kjemi holdes i overensstemmelse med produsentens in struksjoner. ADVARSEL: Bruk av alkohol og narkotika gjør risikoen for dødelig hypertermi (overopphetning) i varme bad betydelig høyere. ADVARSE: Bruk ikke et spa hvis strømforsyningskabelen er skadet. ADVARSEL: Personer går på medisiner og/eller har en ugunstig medisinsk historie bør konsultere lege før de bruker et boblebad eller badestamp. Hypertermi (overopphetning) Lengre opphold i varmt vann kan føre til hypertermi. Hypertermi oppstår når kroppens indre temperatur blir flere grader høyere enn normal kroppstemperatur (37 C). Symptomene på hypertermi kan være søvnighet, letargi og en økning i kroppens indre temperatur. Effektene av hypertermi er: ADVARSEL! Bruk av alkohol og narkotika gjør risikoen for dødelig hypertermi i varme bad eller spa betydelig høyere. Manglende oppmerksomhet på fare; Manglende evne til å oppdage varme; Manglende evne til å gjenkjenne behovet for å forlate det varme badet; Manglende fysisk evne til å forlate det varme badet; Fosterskade hos gravide kvinner; og Bevisstløshet og fare for drukning. For å unngå fare for hypertermi (og heteslag) så anbefaler vi at den gjennomsnittlige vanntemperaturen ikke overskrider 40 C. 6

7 INTERNASJONALE OPPLYSNINGER FOR SPA Arctic Ocean Utsiden Dimensjoner Høyder Varmesystem (Watt) Vann Kapasitet Tørr Vekt Fylt Vekt* 434 cm x 240 cm cm Liter 866 Kg 7439 Kg Vekt per kvadratmeter 714 Kg per kvadratmeter Elektriske krav 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser Cub 217 cm x 217 cm 104 cm Liter 327 Kg 2427 Kg 512 Kg per kvadratmeter 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser Fox 218 cm x 174 cm 98 cm Liter 308 Kg 1926 Kg 508 Kg per kvadratmeter 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser Frontier 218 cm x 235 cm 98 cm Liter 424 Kg 2865 Kg 591 Kg per kvadratmeter 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser Glacier Klondiker Kodiak Summit Tundra 218 cm x 218 cm 235 cm x 235 cm 235 cm x 235 cm 235 cm x 235 cm 235 cm x 235 cm 104 cm Liter 337 Kg 2369 Kg 98 cm Liter 435 Kg 2724 Kg 98 cm Liter 436 Kg 2907 Kg 98 cm Liter 439 Kg 2800 Kg 98 cm Liter 458 Kg 3289 Kg 498 Kg per kvadratmeter 488 Kg per kvadratmeter 522 Kg per kvadratmeter 503 Kg per kvadratmeter 596 Kg per kvadratmeter 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser Yukon 217 cm x 217 cm 104 cm Liter 340 Kg 2751 Kg 581 Kg per kvadratmeter 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser *Fylt vekt inkluderer vekten på vann og det maksimale antall mennesker anbefalt for et spa. Gjennomsnittsvekt pr. person = 80 kg (176 lbs) 7

8 Instruksjoner for installasjon Forberedelser av stedet Forsikre deg alltid om følgende ting: Plasser alltid ditt spa på en trygg og flat overflate. Et spa fylt med vann kan veie svært mye. Vær sikker på at stedet du velger kan tåle vekten av et oppfylt spa. Plasser utstyret ditt, blant annet alle elektriske komponenter, på et sted hvor det vil være enkelt tilgjengelig med tanke på jevnlig vedlikehold av spa-anlegget. Muliggjør tilstrekkelig tilgang til alle andre dører med tanke på service. Utendørs installasjon på flat bakke Uansett hvor du installerer ditt nye spa, er det viktig at du har et solid støttegrunnlag. Hvis du installerer et spa med et gulv av tre utendørs, anbefaler vi at du plasserer hellesteiner med jevn avstand mellom hverandre under ditt spa. Steinene bør være minst to tommer tykke og tolv kvadrattommer (5 cm x 30 cm). Selv med steinene på plass, vil ditt spa kunne bli ujevnt, og kan etter hvert komme til å kreve justering på nytt. Hvis du installerer et spa med et Forever Floor utendørs, kan du sette det på praktisk talt hvilken som helst overflate, så lenge det er flatt. Installasjon av dekk For å være sikker på at din terrasse kan tåle et spa, må du vite hva den er dimensjonert for. Konsulter en kvalifisert bygningsekspert eller bygningsingeniør. For å finne ut vekten på ditt spa, dets innhold og dets brukere, se oversikten Internasjonale opplysninger for spa. Denne vekten per kvadratmeter må ikke overstige strukturens bæreevne. Ellers vil det kunne oppstå alvorlig skade på strukturen. ADVARSEL! ADVARSEL! Vi anbefaler at Arctic Spa installeres over bakken. Konsulter en sertifisert bygningsekspert for å designe eller evaluere dimensjoneringen av din terrasse. 8

9 Elektriske opplysninger ADVARSEL! Alle elektriske oppkoblinger må gjøres av en sertifisert elektriker! FARE! Fare for elektrisk støt. IKKE FORTSETT hvis du ikke er en sertifisert elektriker. Dette diagrammet er bare et oppslagsverk! Instruksjoner for elektrisk installasjon ARCTIC SPAS MÅ VÆRE TILKOBLET I OVERENSSTEMMELSE MED ALT GJELDENDE LOKALT ELEKTRISK REGLEMENT. ALT ELEKTRISK ARBEID BØR GJØRES AV EN ERFAREN, SERTIFISERT ELEKTRIKER OG GODTATT OG INSPISERT AV LOKALE MYNDIGHETER. VI ANBE- FALER BRUK AV GODKJENTE LINJEFØRINGER, MONTASJEUTSTYR OG LEDNINGER FOR ALLE KRETSER. Et spa kan kobles med en 32 amp 230 volt enkel krets eller tre 16 amp kretser (tre-fase). Vi anbefaler at det benyttes en automatsikring m/ integrert jordfeilbryter for å tilføre strøm og beskytte ditt spa. Jordelederen må være av minst samme diameter som linjelederen, men ikke mindre enn 6mm 2. Et kobberbånd av minst 6 mm 2 solid kobberbåndledning er også nødvendig. En kvalifisert elektriker må installere den elektriske kretsen. ADVARSEL: Om man fjerner eller omgår en RCD-sikring, vil resultatet være et utrygt spa, som vil gjøre garantien ugyldig. VIKTIG: Ditt Arctic Spa er nøye konstruert for å gi deg maksimal beskyttelse mot elektrisk sjokk. Husk at det å koble ditt spa til en krets som ikke er godt nok oppkoblet, vil være å gi avkall på mange av dets sikkerhetsfunksjoner. 9

10 Startprosedyrer VIKTIG: Ditt Arctic Spa er blitt nøye testet under produksjonen, for å sikre at det er pålitelig og gir langsiktig kundetilfredsstillelse. Før ditt spa fylles med vann, vask det rent med en myk klut. Følgende instruksjoner må leses og følges til punkt og prikke, om man skal være sikker på å kunne starte opp eller fylle opp på en vellykket måte. 1) Vær sikker på at elektriske tilkoblinger er blitt gjort i samsvar med det som står i denne manualen, og at strømkabelen ikke er blitt skadet på noen måte. 2) Vær sikker på at alle O-ringer er blitt installert, og at koblingene er tilstrekkelig tilskrudd, slik at lekkasjer unngås. 3) Vær sikker på at alle kuleventiler er åpne, og at tappekranen er stengt. 4) Ved hjelp av en hageslange med et MicroPure filter, fyll badet med det filtrerte vannet opp til nedre kant av putene. 5) Så snart ditt spa er tilstrekkelig oppfylt, slå på strømmen ved å slå over automatsikringen i sikringsskapet. Hold et øye med displayet på øverste del av kontrollen. Når du har skrudd på, vil displayet blinke helt til det trykkes på en knapp. Dette gjøres for å vise deg at det har vært et strømbrudd. 6) Pumper, varmekolbe og hele det indre rørsystemet bli delvis fylt idet badet fylles. For å sjekke systemets operasjon og for å fjerne luft som eventuelt skulle være igjen i rørene, følg disse trinnene: a) Alle modeller: Trykk to ganger på knappen på pumpe 1 for å sette den på høy hastighet. La den gå i ett minutt. ADVARSEL! b) Signature, Ultra, og Legend: Trykk på knappen på pumpe 2 også. Denne pumpen holder høy hastighet hele tiden. La den gå i ett minutt. c) Bare Legend-modeller: Trykk på knappen på pumpe 3 også. Denne pumpen IKKE slå på strømmen holder høy hastighet hele tiden. La den gå i ett minutt. Med én gang dysesystemet er til boblebadet før boblebadet har det fullt operativt (noe som indikeres av sterke ikke-bølgende støt av luft), vil ditt spa være ferdig oppfylt. Trykk på hver pumpeknapp én gang for å skru pumpene av. nødvendige vannivået. Hvis pumpen til boblebadet går uten vann kan dette føre til umiddelbar skade og gjøre garantien din ugyldig! VIKTIG: Hvis strømmen fra dysene er svak eller kommer støt vis, betyr det at vannmengden er for liten eller at filterbeholderen er tett. 7) Juster kjemikaliene og balanser vannet etter din forhandlers instruksjoner. Det finnes også retningslinjer for dette i denne manualen, under seksjonene for vedlikehold av vann. 10

11 8) Still temperaturkontrollen til ønsket temperatur (mellom 38 C og 40 C eller 100 F og 104 F), og deretter plasser det isolerte dekselet på boblebadet og la vanntemperaturen stabilisere seg (rundt 16 timer). Kontroller at dekselet sitter godt på plass med deksellåsene. Sjekk vanntemperaturen med jevne mellomrom Når vanntemperaturen stiger over 29 C, fortsett med neste trinn. 9) Test og juster rengjøringsmiddelet (Klorin ideelt 1-3 ppm eller Bromin ideelt 3-5 ppm). 10) Du kan stille temperaturen (mellom 38 C til 40 C, 100 F til 104 F) ved å trykke på TEMP ( + ) og TEMP ( - ) knappene på kontrollpanelet. Boblebadet vil normalt komme opp til riktig temperatur innen 16 til 24 timer. Sett dekselet på boblebadet igjen mens temperaturen når det innstilte punktet VIKTIG: For sikkerhets skyld kan du låse ønsket temperaturinnstilling. Se øverst i kontrollpanelseksjonen for flere opplysninger om dette. Fusion TM dysesystem (Fusion ) Jetting System lar deg regulere og kontrollere spaets massasjeeffekt. Ved å bruke (Fusion ) avlederen, kan du aktivere jetdysene gruppevis, kjent som et klasejet-system. Velg jetklase ved å vri avlederen til den ene eller andre siden, eller velg begge klasene ved å la avlederen stå i senterposisjon. Antall avledere vil variere med hvilken modell og serie Arctic Spa du har. Ikke nøl med å kontakte din lokale forhandler hvis du har spørsmål om jetsystemet, eller bare hopp inn og prøv deg frem. Venturi-kontroller Venturikontrollene lar deg stille inn hver dyses massasjestyrke ved å justere luft/vann-blandingen. Bare vri venturispaken mot klokken for å oppnå en kraftigere jetstråle og med klokken for en mykere jetstråle. De fleste jetdyser kan også reguleres ved å vri på selve munnstykket, med klokken for en kraftiger jetstråle og mot klokken for en mykere jetstråle eller for eventuelt å slå massasjestrålen helt av. Arctic Chiller Artic chiller inneholder ikke freon, kompressorer, pumper eller kjølemekanikker. 1. Ta av ett tilgangspanel og fest chilleren på dets plass. 2. Senk temperaturen i ditt boblebad til ønsket innstilling Merk: Ikke la dekselet være av boblebadet i direkte sollys fordi dette kan føre til varmeskade og tilsidesette din garanti. 11

12 Jetsystemet Enkeltpuls Fem-tommers (5 ) dyser De fem tommers Hydro-massasjedysene gir en bred sirkelformet massasje. Disse dysene er justerbare ved å føre fronten av dysen med urviseren for å gå en sterkere strøm og mot urviseren for å få en svakere strøm, eventuelt å skru av. Enkeltpuls Retningsstillbar Nakkedyse Tre-tommers (3î) dyser De tre-tommers vannmassasjedysene har tre dysevalg: Turbo enkeltpuls, retningsdyse og nakkedyse. Retningsdysen lar deg sikte inn vannstrålen i den retningen det føles best. Turbo enkeltdyse gir en vid og sirkelformet massasje. Tre-tommers dysen er utformet for en grundig massasje av musklene i øvre rygg, skuldrene og nakken. Disse dysene er justerbare ved å føre fronten av dysen med urviseren for å gi en sterkere strøm og mot urviseren for å få en svakere strøm, eventuelt å skru av. Kromdyse tilleggspakke Kromdysene er laget av motstandsdyktig rustfritt stål. Feil vannkjemi kan imidlertid føre til rust. Samme gode massasjekvalitet i en bedre utførelse. (nakkedyser er ikke tilgjengelige i krom) Monsoon Jetdyser Monsoon-dysen er en stor hydromassasjedyse som er utviklet for å maksimere massasjen på en bestemt del av kroppen Den befinner seg i nedre del av ditt spa, med lett tilgang for føtter, ben, hofter nedre del av ryggen. Intensiteten til Monsoon-dysen kan justeres ved at man bruker en av Fusion TM bryterne (som befinner seg på ulikt sted etter hvilken modell man har). Ta gjerne kontakt med lokale forhandler for å spørre hvilken bryter det er, eller hopp uti og prøv det frem selv. Luftmassasje (Bare tilgjengelige med seriene Designer, Ultra, Legend Extreme og Legend SE) Når terapiluftsystemet skrus på (se kontrollfunksjonene til ditt spa), vil myk luft boble opp overalt omkring deg og gi deg en frydefull massasje. * Massasjebad med dette systemet er også utstyrt med aromaterapi. Fossefall Fossefallet skrus på og av ved hjelp av en liten ventil. Den befinner seg på ulikt sted etter hvilken modell man har. (Bare på utvalgte modeller.) 12

13 Kontrollpanelet Ditt spa er spesielt utviklet slik at det automatisk oppnår ønsket temperatur hvis man simpelthen kobler det til en strømkabel, og følger startprosedyrene i denne manualen. Mange andre funksjoner, som filtrering, sikkerhetskontroll og påminnelse om vedlikehold, er konstruert slik at din spa-opplevelse skal være så fri for bekymringer som mulig. Men det er du som har kontrollen! Kontrollpanelet gir deg muligheten til å stille inn temperaturen, begynne filtreringssyklusen, kontrollere lysene og aktivere eller deaktivere pumpen(e) og luftkompressoren. Panelets display svarer deg og forteller deg at du har trykket på en knapp, og at den valgte funksjonen er blitt utført. Når ditt spa skrus på igjen etter et strømbrudd De første 10 sekundene vil displayet veksle mellom softwarenummeret og revisjon. Displayet vil så blinke helt til noen trykker på en knapp. Denne egenskapen forteller deg at det har vært et strømbrudd og at alt er blitt stilt tilbake til fabrikkoppsett. Side 15 13

14 Hovedfunksjoner Start Pumpe 1 Start Pumpe 2 Start Pumpe 3 Start Lys Hvordan Starte Blower (injektor) Hvordan starte Super Jet Standbymodus Vis tid Fremdriftslinjer Denne menyen lar deg kontrollere pumpene, injektoren, og alle lys, og lar deg aktivere økonomi- eller standbymodus. Hver gang en mekanisme er aktivert så vil et tilhørende ikon bli synlig på displayet. All pumpeaktivitet slås av momentant når du aktiverer standbymodusen. Trykk på modusknappen vise modus-valg vinduet. for å Velg Spa for å komme til spamenyen. Hvordan slå på Lyset. Trykk på Lysknappen for å sette på lyset. Trykk på Lysknappen igjen for å slå av lyset. Hvordan starte Pumpe 1 Trykk på Pumpe 1 for å slå på Pumpe 1. Trykk på Pumpe 1 gjenntatte ganger for å kontrollere pumpens hastighet. Hvordan starte Pumpe 2 Trykk på Pumpe 2 for å slå på Pumpe 2 Trykk på Pumpe 2 gjenntatte ganger for å kontrollere pumpens hastighet. (120 minutters innebygget tidsbryter) (20 minutters innebygget tidsbryter) (20 minutters innebygget tidsbryter) Hvordan starte Pumpe 3 Neste menyside Hvordan starte Blower (injektoren) Hvordan starte Super Jet Trykk på Pumpe 3 for å slå på Pumpe 3 Trykk på Pumpe 3 igjen for å slå av Pumpe 3. Trykk på Next for å gå til neste side i spamenyen. Gå til Blower (injektoren). Trykk på Blower-knappen for starte injektoren. Trykk på Blower-knappen igjen for å slå injektoren av Trykk på Blower-knappen for å starte injektoren. Trykk på Blower-knappen igjen for å slå injektoren av (20 minutters innebygget tidsbryter) (20 innebygget tidsbryter). (20 innebygget tidsbryter). Standbymodus Hvordan vise tid Hvordan se de aktive fremdriftslinjene. Stopper alle pumper samtidig med et trykk på knappen! Velg Standby for å aktivere denne modusen. Velg Standby en gang til for å gjennopprette normal drift. Systemet returnerer til normal modus etter en viss tid, såfremt ikke standbymodusen har blitt reaktivert. Trykk OK knappen for å vise tiden. Trykk OK knappen en gang til for å vise vanntemperaturen på nytt. En fremdriftslinje er en visuell indikator som viser den tiden som er igjen før en mekanisme blir slått av eller før standbymodusen koples inn. Bare en linje vises av gangen. Bruk Venstre eller Høyre knappen for å se fremdriftslinjen for hver aktiv mekanisme. Spa-lyset vil blinke et par sekunder før standbymodusen ender og pumpene slås på igjen. En Standby-melding vises så lenge spaen fungerer i standbymodus. * Pumpen vil arbeide så lenge det er behov for mer varme. 14

15 Programmering Filtreringssyklus Økonomimodus Påminnelser Advarsler Programmering av spasystemet För att programmera filtreringscykeln måste du föra in följande parametrar:starttid, tidslängd och frekvens. Under loppet av en filtreringscykel körs pumparna i en minut för att skölja rent rören varefter pump 1 körs i antalet programmerade timmar. Tryck på MODE knappen (lägesknappen) Välj OPTIONS menyn (alternativmenyn) Välj spa undermenyn Välj FILTER alternativet Hvordan programmere filtreringssyklusens starttid. Displayet vil vise den forrige starttiden. Bruk (+) eller (-) knappen for å velge timer. Bruk Høyre-knappen for å stille minutter. Bruk (+) eller (-) knappen for å forandre minutter. Trykk på Next-pilen på displaymenyen for å gå til neste parameter: filtreringssyklusens varighet. Hvordan sette filtreringssyklusens varighet Her kan vi sette en verdi for filtreringssyklusens varighet i timer og minutter. Bruk (+) eller (-) knappen for å stille timer. Bruk Høyre-knappen for å stille minutter. Bruk (+) eller (-) knappen for å forandre minuttinnstillingen. Trykk på Next-pilen på displaymenyen for å lagre forandringene og gå til neste funksjon: filtreringssyklusens hyppighet. Hvordan programmere filtreringssyklusens hyppighet Her kan vi se hvor mange filtreringssykluser systemet kan kjøre hvert døgn. Bruk (+) eller (-) knappen for å velge hyppighet. Velg Enter på displaymenyen for å lagre forandringene og vende tilbake til spaens hovedmeny. Setting Onzen cycles start time Innstilling av starttiden for Onzensykluser Displayet vil vise den tidligere innstilte starttiden. Bruk (+)- eller (-)-tastene for å stille inn time. Bruk høyretasten for å stille inn minutter. Bruk (+)- eller (-)-tastene for å endre minutter. Velg Neste -pilen i skjermmenyen for å gå til den neste parameteren: Onzen-syklusens varighet. Innstilling av syklusens varighet Her stiller vi inn en verdi for onzensyklusens varighet, i timer og minutter. Bruk (+)- eller (-)-tastene for å stille inn time. Bruk høyretasten for å stille inn minutter. Bruk (+)- eller (-)-tastene for å endre minutter. Velg Neste -pilen i skjermmenyen for å lagre endringer og gå til den neste parameteren: onzen-syklusens hyppighet. Innstilling av onzen-syklusens hyppighet Her stiller vi inn antallet onzensykluser som systemet skal utføre per dag. Bruk (+)- eller (-)-tastene for å stille inn hyppighet. Velg Enter -alternativet i skjermmenyen for å lagre endringer og gå tilbake til hovedmenyen for boblebad-alternativer. Hvordan programmere økonomimodusen Velg Economy. Hvordan sette spaen i økonomimodus Bruk (+) knappen for å kople inn økonomimodus. Displayet vil vise On. Bruk (-) knappen for å kople ut økonomimodus. Displayet vil vise Off. Hvordan programmere starttid for økonomimodus. Trykk på Next-pilen på displaymenyen for å lagre forandringene og gå til neste parameter: økonomisysklusens starttid. Bruk (+) eller (-) knappen til å stille timer. Bruk Venstre-knappen for komme til minutter. Bruk (+) eller (-) knappen for å stille minutter. Trykk på Next-pilen på displaymenyen for å lagre forandringene og for å gå til neste parameter som er Stop økonomimodus. Hvordan sette økonomimodusens stopptid Bruk (+) eller (-) knappen for å stille timer. Bruk Venstre-knappen for å komme til minutter. Bruk (+) eller (-) knappen for å stille minuttene. Velg Enter på displaymenyen for å lagre forandringene og gå tilbake til spaens valgmeny. 15

16 Hvordan programmere vedlikeholdsprompter. Denne menyen lar deg aktivere/ deaktivere eller ganske enkelt tilbakestille vedlikeholdsprompter. Velg Reminder (påminnelse) Hvordan kople av/på vedlikeholdsprompter. Bruk (+) eller (-) knappen for å aktivere eller deaktivere prompter. Trykk på Next-pilen på displaymenyen for å lagre forandringene og gå til neste menyskjerm. Tilbakestilling av prompter. Bruk Venstre eller Høyre knappen for å gjennomgå alle aktive vedlikeholdsmeldinger en for en. Velg Enter på displaymenyen for å tilbakestille en melding og se neste oppgave eller gå tilbake til hovedmenyen. Hvordan lese vedlikeholdsprompter Påminnelsesikonet vil lyse for å gjøre deg oppmerksom på at du har aktive vedlikeholdsbeskjeder. Spa-advarsler Denne menyen lar deg se alle aktive varselmeldinger, for eksempel : Varmtvann. Velg Warning (advarsel) Hvordan kople advarslene av eller på Bruk Venstre eller Høyre knappen for å gå gjennom alle varselmeldingene. Trykk på modusknappen en gang til for å gå tilbake til hovedmenyen. Hvordan lese spaets varselmeldinger. Et advarselsikon vil lyse og gjøre deg oppmerksom på at du har aktive varselsmeldinger. Hvordan programmere klokken Tid på dagen Hvordan programmere tiden Trykk på modusknappen. Velg Options (valg). Trykk på Clock for å stille klokken. Hvordan stille timer: Bruk (+) eller (-) knappen for å stille timer. Bruk Venstre eller Høyre knappen for å komme til minutter. Bruk (+) eller (-) knappen for å stille minutter. Velg Enter på displaymenyen for å komme tilbake til kontrollpanelets hovedmeny. 16

17 Andre innstillinger Kontrollpanelets display Lyd Regionale innstillinger Sikkerhet Hvordan programmere kontrollpanelets innstillinger Trykk på modusknappen Velg Options menyen Velg Keypad (kontrolpanelets) undermeny Hvordan programmere kontrollpanelets displayfunksjoner. Denne undermenyen brukes til å programmere visningsformat, som for eksempel kontrast, bakgrunnslys, o.s.v. Velg Display Hvordan justere kontrasten. Bruk Venstre eller Høyre knappen for å justere kontrasten. displaymeny. Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå til neste Hvordan justere bakgrunnslyset. Normal/Omvendt visning Vis orientering (speilvending) Hvordan sette regionale innstillinger Bruk Venstre eller Høyre knappen for å justere bakgrunnslys og lysstyrke. Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå til neste displaymeny. Bruk (+) eller (-) knappen for å aktivere eller deaktivere omvendt visning Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå til neste displaymeny. Bruk (+) eller (-) knappen for å aktivere eller deaktivere omvendt visning Velg Enter på displaymeny en for å komme tilbake til kontrollpanelets hovedmeny Denne undermenyen brukes til å programmere regionale innstillinger, som for eksempel språk, temperaturenhet, og klokkeslettformat. Velg Regional. Hvordan velge språk Temperaturenheter Velg klokkeformat. Sikkerhetsvalg Bruk (+) eller (-) til å velge mellom de følgende språkene: engelsk, fransk, spansk & tysk. Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå til neste displaymeny. Vanntemperaturen kan vises i F eller C. Bruk (+) eller (-) for å endre innstillingen. Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå til displaymenyen. Bruk (+) eller (-) for å forandre innstillingene. Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå tilbake til kontrollpanelets hovedmeny. Delvis tastelås:spaens basisfunksjoner vil forbli tilgjengelige (pumpe og lysstyrke), men det blir umulig å forandre temperaturinnstillingen eller programmeringmodusen. tastelås: Alle taster blir sperret. Når kontrollpanelet er låst, vil låse-ikonet være synlig. Velg Security (sikkerhet) Delvis tastatursperring: Full tastatursperring: Bruk (+) eller (-) knappen for å velge Partial (delvis lås). Velg Enter på displaymeny en for å vende tilbake til kontrollpanelets hovedmeny. Hvordan låse opp kontrollpanelet: Velg Modus-knappen) Trykk og hold Option-knappen i 5 sekunder Bruk (+) eller (-) knappen for å velge Full (full tastelås). Velg Enter på displaymeny en for å vende tilbake til kontrollpanelets hovedmeny. For å låse opp kontrollpanelet, trykk og hold lysknappen i 5 sekunder. 17

18 System info Spa Heater Keypad Reset Upgrade Viewing information about the system To view spa equipment data such as: system, heater and keypad software version, to reset programmed settings and to upgrade keypad software. Press Mode key Select Options menu Select Info sub-menu Hvordan se informasjon om spaet Spaets programvarenummer og versjon vil vises på displayet.. Trykk på Next pilen for å gå til neste menyvalg. Hvordan se informasjon om vannvarmerprogramvaren. Spaets programvarenummer og versjon vil vises på displayet. Trykk på Next pilen for å gå til neste menyvalg. Hvordan se informasjon om kontrollpanelets programvare Kontrollpanelets programvarenummer og versjon vil vises på displayet. Trykk på Next pilen for å gå til neste menyvalg Tilbakestilling av kontrollpanelets programmerte verdier Trykk på OK for å reaktivere fabrikkinnstillingene. Trykk på Next pilen for å gå til neste menyvalg. Hvordan oppgradere kontrollpanelets programvare. Trykk på OK knappen for å starte oppgraderingen av kontrollpanelets programvare. Trykk Enter for å gå tilbake til kontrollpanelets hovedmeny og for ikke å oppgradere kontrollpanelets programvare. Dette må kun utføres av en fabrikksertifisert tekniker. 18

19 Vedlikehold og behandling av spa Ditt spa er produsert av materialer av høyeste kvalitet og sterkeste sort. Til tross for dette, er det din egen forsiktighet og dine egne vedlikeholdsvaner som til slutt vil avgjøre hvor lenge ditt spa og dets enkelte komponenter vil vare. Jevnlig vedlikehold med utgangspunkt i rådene i denne seksjonen, vil hjelpe deg å beskytte din investering. VIKTIG: Før du utfører noen form for vedlikehold av ditt spa, foreta en visuell inspeksjon for å danne deg et inntrykk av hvilken forfatning det kan være i og om noe ser uvanlig ut. Hvis én eller flere deler ser ut til å være skadet, løs eller borte, må du umiddelbart ta kontakt med din fabrikkautoriserte forhandler. Å tømme ut vannet gjennom sluken Rester fra vaskemiddel og oppløste stoffer fra badedrakter og kjemiske stoffer vil gradvis samle seg i vannet på ditt spa. Vanligvis vil vannet, etter omtrent tre til fire måneder, være vanskelig å balansere og bør erstattes. Å dusje uten såpe før man går ned i et spa, eller å bare bruke skyllesyklusen når du vasker badedrakten din, vil bidra til å redusere rester fra vaskemiddel i vannet. Skumproblemer har imidlertid større sjanse for å være forårsaket av en opphopning av organiske forurensningskilder i ditt spa - for det meste av kroppsoljer. Hvis du bruker ditt spa ofte med mye såpe, vil du trenge å skifte ut vannet oftere. Vannet forfaller gradvis i kvalitet på grunn av opphopninger av ufiltrerbare forurensningskilder. VIKTIG: Husk å skifte vann hver tredje eller fjerde måned. For å tømme ditt spa: 1. Skru av strømmen ved å slå av sikringen i sikringsskapet. 2. Finn tappekranen, på utsiden av kabinettet til høyre for utstyrboksen. Fest den ene enden av en hageslange til kranen, og sett den andre enden av slangen inn i et passende område for tømming. (Alternativt kan man benytte hevert-prinsippet med en slange over kanten på karet til et lavereliggende punkt med god drenering. 3. Åpne opp kranen ved å dreie på den store ringen på utsiden i motsatt retning av klokken. Ditt spa vil tømmes ved hjelp av tyngdekraften. Husk: Alle Arctic Spas modeller vil tømmes gjennom sluket på gulvet. Utstyr som pumpen(e) og varmekolben vil tømmes. Alle modeller vil etterlate seg en liten mengde vann i fotbrønnen. Det som måtte være igjen av vann i rørene eller utstyret etter tømming, vil bare måtte fjernes hvis ditt spa er i ferd med å fryse til. 4. Når ditt spa er tomt, undersøk spa-karet, og rens det slik det er foreskrevet. 5. Steng av kranen på sluket. 6. Fyll opp ditt spa igjen FØR du skrur på strømmen. VIKTIG: Med gjenbruksfilter er det viktig å spyle filtrene ukentlig. Hver måned, og hver gang ditt spa tømmes i forbindelse med rensing, rens filtrene grundig med Filterrens. (Med Arctic Spas MicroPure engangsfilter, er det bare å erstatte filteret når ditt spa er tømt, eller omtrent hver tredje måned). Filtreringssystem Viktig: Bruk av klargjørere (Clarifiers) og skumhinder (Foam inhibitors) anbefales ikke med Arctic Pure engangsfilter! 19

20 Arctic Spas er utstyrt med en balansert filtrering, hvilket betyr at filterets størrelse er tilpasset pumpesystemet. Som med et hvilket som helst annet filtersystem, kan filter bli tett, noe som reduserer strømmen av vann. Det er viktig å holde filtersystemet rent og utettet. Vi anbefaler at du skifter filter av typen Arctic Pure engangsfilter hver tredje (3) måned. Fjerning og installering av filter 1. Still ditt spa inn på Standby-modus ved å bruke on/off-knappen (på 3-pumpesystemet brukes knappen på pumpe 3) på øvre kontrollpanel. 2. Fjern filteret ved å dreie toppen den utvendige ringen mot klokken, og ta den opp. 3. Fjern filteret. 4. Fjern større ting som har samlet seg i kurven over filteret. 5. For å reinstallere filteret, gjør det samme i motsatt rekkefølge. Spa-puter Spa-putene skal bare brukes når en bader. Ta dem ut av badet når lokket ligger på. Å ta av og sette på boblebadputer: 1. Trekk puten rett opp til den er helt uttrukket. Ved siden av omslagets akryl er det en Knapp som du trykker på, og som lar deg trekke puten opp og helt ut. 2. For å sette på puten, trykk på knappen og sett puten forsiktig inn. Vedlikehold av spa-karet Ditt Artic Spa har en overflate av Lucite akryl som er forsterket med 10-12mm håndrullet glassfiber. Flekker og skitt vil som regel ikke sette seg fast til overflaten. En myk klut eller svamp burde lett kunne fjerne det meste. De fleste husholdningskjemiske stoffer er skadelige for ditt spa-kar. Sodapulver (bakepulver) eller eddik kan brukes ved mindre omfattende rens av overflaten. Husk alltid å nøye fjerne vaskemidler med friskt vann. Servicebemerkninger: 1. Jern og kopper i vannet kan forårsake flekker på spa-karet hvis det ikke kontrolleres. Din Arctic Spas forhandler tilbyr produktet Arctic Pure Best Defence, som kan brukes hvis vannet i ditt spa har høy konsentrasjon av oppløste mineraler. 2. Bruk av alkohol eller et hvilket som helst annet husholdningsvaskemiddel som ikke står på listen over vaskemidler, for vask av overflaten til spa-karet, anbefales IKKE. Bruk IKKE noen vaskeprodukter som inneholder syre eller oppløsningsmidler, da disse kan skade overflaten på karet. Skade på karet ved bruk av uegnede kjemiske stoffer dekkes ikke av garantien. 20

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o )

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Internasjonal Bruksanvisning Norsk U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

Brukerveiledning. Internasjonal. utviklet for verdens tøffeste klimaer... (uansett hvor du bor)

Brukerveiledning. Internasjonal. utviklet for verdens tøffeste klimaer... (uansett hvor du bor) Brukerveiledning Internasjonal 2014 utviklet for verdens tøffeste klimaer... (uansett hvor du bor) Gratulerer! Valget ditt av et Arctic Spa tyder på at bare det beste er bra nok for deg. Hos Arctic Spas

Detaljer

Innhold. FARE! Indikerer risiko for skade. ADVARSEL! Indikerer informasjon av stor betydning.

Innhold. FARE! Indikerer risiko for skade. ADVARSEL! Indikerer informasjon av stor betydning. Internasjonal Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Informasjon om plassering og tilgang 4-5 Spa-spesifikasjoner 6 Elektriske spesifikasjoner 7 Elektriske instruksjoner 7 Oppstartinstruksjoner 8 DRIFT

Detaljer

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A 880 Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING 6530-395EA Rev. A Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad! Nedenfor finner

Detaljer

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad i 680-Serien!

Detaljer

LTR20081001, Rev. B 4/1/08

LTR20081001, Rev. B 4/1/08 4/1/08 Les dette først! Viktige sikkerhetsanvisninger... 4 Grunnleggende informasjon om boblebad... 5 Klargjøring for det nye flytbare boblebadet Planlegge den beste plasseringen... 6 Klargjøre et godt

Detaljer

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S M A N U A L

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S M A N U A L M A R Q U I S S P A S M A N U A L Vi håper du får mange hyggelige stunder med spaen. Ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas -forhandler hvis det oppstår problemer. Du kan også ta kontakt med Marquis

Detaljer

Onzen Teknisk Veiledning

Onzen Teknisk Veiledning Onzen Teknisk Veiledning Onzen og salt = enkel behandling med naturlig saltvann. 1 Innhold 1.0 Onzen tekniske veiledning... 2 1.1 Skaffe tekniske data for spaen... 2 1.2 Revisjonssammendrag... 2 1.3 Hva

Detaljer

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Velkommen til familien av fornøyde kunder som eier et bad fra Sunbelt Massasjebad Norge (SMN).

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

velrenommerte produkter

velrenommerte produkter p r o d u k t k a t a l o g velrenommerte produkter Arctic Spas er laget for å være bedre enn dine forventninger, nå og i lang tid framover. Vi kombinerer den mest avanserte spa-teknologien med en konstruksjon

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

VASKEMASKIN BRUKSANVISNING. Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17)

VASKEMASKIN BRUKSANVISNING. Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17) VASKEMASKIN BRUKSANVISNING GWN 58672 58470 WB NO Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17) Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du foretrekker et Grundig-produkt. Vi

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. BASERT PÅ PRINSIPPET Wet Dust Can t Fly BRUKER RAINBOW The Power of Water FOR Å EFFEKTIVT FJERNE SKITT OG PARTIKLER

Detaljer