U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o )"

Transkript

1 Internasjonal Bruksanvisning Norsk U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a ( H v o r d u e n n m å t t e b o )

2 Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener at det kreves et godt grunnlag for å bygge et overlegent produkt, både når det gjelder design og filosofi. Arctic Spas lages i Canada av de fineste materialer og avansert teknologi med tanke på å holde ut de mest ekstreme værforhold, og de er laget for å tilfredsstille uansett hvor du måtte bo. For å bruke ditt spa på en tryggest og mest mulig effektiv måte, anbefaler vi at du tar deg tid til å lese denne brukermanualen før du kobler opp ditt spa og begynner å bruke det. Denne manualen vil gjøre deg fortrolig med massasjebadets mekanismer, fremgangsmåtene for å koble det opp, samt vedlikehold og sikkerhet. Dette slik at du er garantert en trivelig opplevelse helt fra begynnelsen. Hvis du ønsker tilleggsinformasjon, ring din lokale Arctic Spas forhandler på eller besøk vår webside på com. VIKTIG! I de fleste byer og land, vil det trengs tillatelse for å installere elektriske kretser og for å konstruere ytre overflater (dekk og tak). I tillegg vil det være enkelte distrikter som har innført regler som krever inngjerding og/eller selvlukkende porter på eiendommen for å unngå at bassenget (eller spaet) benyttes ubevoktet av barn under 5 år. Din Arctic Spa er utstyrt med et låsbart deksel som tilfredsstiller ASTM F kravene for sikkerhetsdeksel. Dermed er produktet vanligvis fritatt fra loven om inngjerding. Generelt kan det sies at din lokale bygningsetat vil informere deg om slike eventuelle lover idet du får skriftlig tillatelse for å installere de elektriske kretsene. Din lokale Arctic Spa-forhandler vil gi deg informasjon om hvilke tillatelser som behøves. 2

3 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4 Hypertermi (overoppheting)... 6 Instruksjoner for installasjon... 8 Elektriske spesifikasjoner... 9 Instruksjoner for elektrisk installasjon Startprosedyrer Fusion dysesystem Venturi-kontroller Dyser Kontrollpanelet Vedlikehold og behandling av spa Vedlikehold av vann Vanlige problemer med vann i spa ~ Årsaker & tiltak Løsning på problemer med spa Les og følg alle instruksjoner Det er viktig å informere nye brukere av badet om FARER, FORBE- HOLD OG ADVARSLER beskrevet i denne manualen før de bruker et spa FORBEHOLD! Angir en situasjon der det kan oppstå skade på utstyr eller materiale. FARE! Angir skaderisiko. ADVARSEL! Gir informasjon av avgjørende betydning 3

4 Viktige sikkerhetsinstruksjoner: VIKTIG! LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONER NØYE Når du installerer og bruker dette elektriske utstyret, må grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges, inkludert: 1) ADVARSEL: Ikke bruk badet hvis strømkabelen er skadet. 2) ADVARSEL: For å redusere skaderisiko, la ikke barn bruke dette produktet, med mindre de er strengt bevoktet hele tiden. 3) ADVARSEL: Et feste for jording følger med for å kunne koble sammen minst 8.4 mm2 solid kobberleder mellom denne enheten og ethvert annet metallutstyr, metallbeholdere for elektrisk utstyr, vannpipe av metall, eller føring innenfor 1.5 meters avstand fra enheten. 4) FARE: Drukningsrisiko. Man må være ekstremt forsiktig for å unngå at barn bruker badet uten tillatelse. For å unngå ulykker må man forsikre seg om at barn ikke kan bruke badet med mindre de overvåkes hele tiden. 5) FARE: Skaderisiko. Dekslene foran innsugene i fotbrønnen av badet er tilpasset den vannmengden som pumpes gjennom systemet. Skulle det være behov for å erstatte dekslene eller pumpen, vær sikker på at vannstrømmen og dekslene blir tilpasset hverandre. Bruk aldri det badet hvis dekslene mangler eller er ødelagt. Ta kontakt med din lokale forhandler for å få hjelp til å velge et nytt deksel som passer. Denne manualen er skrevet for å forsikre om riktig bruk og installasjon av ethvert Arctic Spa. Enhver modifikasjon av prosedyrene beskrevet ovenfor kan føre til at din garanti blir ugyldiggjort. Vær vennlig og les denne manualen for å unngå unødvendig skade på ditt spa og ditt utstyr. 6) FARE: Risiko for elektrisk støt. Installer badet minst 1.5m, fra alle metalloverflater. Som et alternativ, kan et bad installeres innen 1.5m fra metalloverflater, hvis hver metalloverflate er permanent tilknyttet hverandre av en minst 6mm2 solid kobberfører festet til jordingens wirefeste på siden av koblingsboksen inne i badet. 7) FARE: Risiko for elektrisk støt. Alle kontroller og annet elektrisk utstyr som er tilgjengelige fra badet tillater maksimalt 12vdc. Tillat ikke noe elektrisk utstyr som ikke har styrke på 12vdc eller mindre innen en radius på 1.5m fra badet. 8) ELEKTRISK UTSTYR: Det elektriske utstyret for dette produktet må inkludere en passende kontakt eller bryter. Frakoblingen må være umiddelbart tilgjengelig og synlig for den som befinner seg i badet, men må være installert minst 1.5m fra vannet i badet. 9) ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade: a) Vannet i et massasjebad bør aldri overstige 40 C. Vanntemperaturer mellom 38 C og 40 C regnes som trygge for en frisk voksen. Lavere vanntemperaturer anbefales for unge barn og når man bruker badet i mer enn 10 minutter. 4

5 b) Ettersom for høye vanntemperaturer ofte kan forårsake fosterskade under de første månedene av en graviditet, bør gravide eller kanskje gravide kvinner begrense vanntemperaturene til under 38 C. Hvis du er gravid, ta kontakt med din lege før du bruker ditt spa. c) Før man går ned i det varme badet, bør man måle vanntemperaturen med et presist termometer, ettersom termostatstyringen for vanntemperatur kan variere med så mye som +/- 2 C. d) Bruk av alkohol, narkotika eller medisin før eller under bruk av badet kan føre til tap av bevissthet med mulig drukning som følge. e) Personer som lider av fedme eller hjertesykdommer, lavt eller høyt blodtrykk, problemer i sirkulasjonssystemet eller diabetes, bør konsultere en lege før bruk av et massasjebad. f) Personer som bruker medikamenter bør konsultere sin fastlege før bruk av et massasjebad, ettersom noen medisiner kan forårsake søvnighet, mens andre medisiner kan påvirke hjerterytme, blodtrykk og blodomløp. 10) Ditt spa er utstyrt med en rekkeklemme på ene siden av koblingsboksen inne i badet for å lett kunne jorde hele spa-anlegget. For å risikere sjansen for elektrisk sjokk, koble disse terminalene med en jordet eller bar kobberleder som ikke er mindre enn 8.4 mm2 til jord. 11) Alle installerte metallgjennstander innen 3m fra badet må kobles til jordingen med en kobberleder som ikke skal være mindre enn 8.4 mm2. 12) Lokket til massasjebadet er utstyrt med stropper og klips for å låse av badet når det ikke er i bruk. Dette vil forhindre barn i å komme ned i badet uten å være under oppsyn. Det er ingen garantier for at lokket, klipsene eller låsene vil hindre tilgangen. ADVARSLER! ADVARSEL: Barn bør ikke bruke det badet uten en voksens oppsyn. ADVARSEL: Bruk ikke badet med mindre alle deksel forran innsugene i fotbrønnen er installert, for å forhindre at hår eller kroppsdeler setter seg fast. WARNING: Mennesker med smittsomme sykdommer bør ikke benytte badet. ADVARSEL: For å unngå skade, vis forsiktighet når du går ned i eller ut av badet. ADVARSEL: For å unngå bevisstløshet og mulig drukning, bruk ikke narkotika eller alkohol før eller under bruk av det badet. ADVARSEL: Gravide eller mulig gravide kvinner bør konsultere en lege før de bruker det varme badet. ADVARSEL: Dette utstyret er ikke beregnet på små barn eller personer med funksjonshemming, med mindre de er under forsvarlig tilsyn av en ansvarlig person som kan påse at de bruker spaet riktig Små barn skal alltid være under tilsyn av voksne som påser at de ikke leker med utstyret. ADVARSEL: Vanntemperaturer over 38 C kan være helseskadelige. 5

6 ADVARSEL: Før du går ned i badet, mål vannets temperatur med et presist termometer. ADVARSEL: Bruk ikke badet umiddelbart etter anstrengende fysisk aktivitet. ADVARSEL: Lengre opphold i et varmt bad kan være helseskadelig. ADVARSEL: Tillat ikke elektriske apparater (som lys, telefon, radio, TV osv.) innenfor en radius på 1.5 meter fra dette varme badet. FORBEHOLD: Pass på at vannets kjemi holdes i overensstemmelse med produsentens instruksjoner. ADVARSEL: Bruk av alkohol og narkotika gjør risikoen for dødelig hypertermi (overopphetning) i varme bad betydelig høyere. ADVARSE: Bruk ikke et spa hvis strømforsyningskabelen er skadet. Hypertermi (overopphetning) Lengre opphold i varmt vann kan føre til hypertermi. Hypertermi oppstår når kroppens indre temperatur blir flere grader høyere enn normal kroppstemperatur (37 C). Symptomene på hypertermi kan være søvnighet, letargi og en økning i kroppens indre temperatur. Effektene av hypertermi er: ADVARSEL! Bruk av alkohol og narkotika gjør risikoen for dødelig hypertermi i varme bad eller spa betydelig høyere. Manglende oppmerksomhet på fare; Manglende evne til å oppdage varme; Manglende evne til å gjenkjenne behovet for å forlate det varme badet; Manglende fysisk evne til å forlate det varme badet; Fosterskade hos gravide kvinner; og Bevisstløshet og fare for drukning. For å unngå fare for hypertermi (og heteslag) så anbefaler vi at den gjennomsnittlige vanntemperaturen ikke overskrider 40 C. 6

7 INTERNASJONALE OPPLYSNINGER FOR SPA Utsiden Dimensjoner Høyder Varmesystem (Watt) Vann Kapasitet Tørr Vekt Fylt Vekt* Vekt per kvadratmeter Elektriske krav Avalanche 92 3/4 x 92 3/4 235 cm x 235 cm 38 3/4 98 cm Liter 436 Kg 3072 Kg 557 Kg per kvadratmeter 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser Cub 85 3/4 x 85 3/4 217 cm x 217 cm 34 3/4 88 cm Liter 327 Kg 2195 Kg 469 Kg per kvadratmeter 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser Fox Frontier 85 3/4 x 68 3/4 218 cm x 174 cm 85 3/4 x 92 3/4 218 cm x 235 cm 38 3/4 98 cm 38 3/4 98 cm Liter 1960 Liter 308 Kg 1875 Kg 424 Kg 2829 Kg 507 Kg per kvadratmeter 590 Kg per kvadratmeter 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser Glacier 85 3/4 x 92 3/4 218 cm x 235 cm 38 3/4 98 cm Liter 337 Kg 2354 Kg 499 Kg per kvadratmeter 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser Klondiker 92 3/4 x 92 3/4 235 cm x 235 cm 38 3/4 98 cm Liter 435 Kg 2647 Kg 491 Kg per kvadratmeter 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser Kodiak 92 3/4 x 92 3/4 235 cm x 235 cm 38 3/4 98 cm Liter 436 Kg 2864 Kg 524 Kg per kvadratmeter 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser Summit 92 3/4 x 92 3/4 235 cm x 235 cm 38 3/4 98 cm Liter 439 Kg 2733 Kg 504 Kg per kvadratmeter 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser Tundra 92 3/4 x 92 3/4 235 cm x 235 cm 38 3/4 98 cm Liter 458 Kg 3289 Kg 594 Kg per kvadratmeter 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser Yukon 85 3/4 x 85 3/4 217 cm x 217 cm 34 3/4 88 cm Liter 340 Kg 2477 Kg Kg per kvadratmeter *Fylt vekt inkluderer vekten på vann og det maksimale antall mennesker anbefalt for et spa. 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser

8 Instruksjoner for installasjon Forberedelser av stedet Forsikre deg alltid om følgende ting: Plasser alltid ditt spa på en trygg og flat overflate. Et spa fylt med vann kan veie svært mye. Vær sikker på at stedet du velger kan tåle vekten av et oppfylt spa. Plasser utstyret ditt, blant annet alle elektriske komponenter, på et sted hvor det vil være enkelt tilgjengelig med tanke på jevnlig vedlikehold av spa-anlegget. Muliggjør tilstrekkelig tilgang til alle andre dører med tanke på service. Utendørs installasjon på flat bakke Uansett hvor du installerer ditt nye spa, er det viktig at du har et solid støttegrunnlag. Hvis du installerer et spa med et gulv av tre utendørs, anbefaler vi at du plasserer hellesteiner med jevn avstand mellom hverandre under ditt spa. Steinene bør være minst to tommer tykke og tolv kvadrattommer (5 cm x 30 cm). Selv med steinene på plass, vil ditt spa kunne bli ujevnt, og kan etter hvert komme til å kreve justering på nytt. Hvis du installerer et spa med et Forever Floor utendørs, kan du sette det på praktisk talt hvilken som helst overflate, så lenge det er flatt. Installasjon av dekk For å være sikker på at din terrasse kan tåle et spa, må du vite hva den er dimensjonert for. Konsulter en kvalifisert bygningsekspert eller bygningsingeniør. For å finne ut vekten på ditt spa, dets innhold og dets brukere, se oversikten Internasjonale opplysninger for spa. Denne vekten per kvadratmeter må ikke overstige strukturens bæreevne. Ellers vil det kunne oppstå alvorlig skade på strukturen. ADVARSEL! ADVARSEL! Vi anbefaler at Arctic Spa installeres over bakken. Konsulter en sertifisert bygningsekspert for å designe eller evaluere dimensjoneringen av din terrasse. 8

9 Elektriske opplysninger ADVARSEL! Alle elektriske oppkoblinger må gjøres av en sertifisert elektriker! Strøminntak Alle Arctic Spas er blitt testet for følgende ting: 230 VAC, 50 Hz, 32 A (Internasjonal) Koble strøminntaksledningene til terminalen med påskriften AC-Input. Vær sikker på at du kontrollerer rekkefølgen og at skruene er godt nok skrudd igjen. FARE! Fare for elektrisk støt. IKKE FORTSETT hvis du ikke er en sertifisert elektriker. Dette diagrammet er bare et oppslagsverk! Elektriske Koplinger Jording Kabelsko Advarsel! Dette produktet må alltid bli koplet til en krets med reststrømsvern. Korrekt oppkopling til sikringsskapet, reststrømsvernet og koplingskassen for in.xm er absolutt nødvendig! Følg alle lokale lover og forskrifter for elektriske installasjoner.bruk bare kopperledninger, aldri aluminiumsledninger. For å installere ledningene til in.xm-ens spakontroll må du ha en Phillips skrutrekker, en 14 mm muttertrekker eller en flat skrutrekker. Løsne de to skruene på døren til spaets strømsforsyningsboks og åpne enheten. Fjern 20 cm av kabelens mantel. Skrell bort 2,5 cm av hver lednings isolasjon.trekk kabelen gjennom åpningen i strømforsyningsboksen og fest den med en strekkavlastningsklemme (klemmens størrelse 2,5 cm; hullets diameter: 3,4 cm). Forsikre deg om at bare intakt kabelmantel blir spent fast ved denne åpningen. Dytt de fargekodede ledningene inn i tilkoplingspunktene som vist på klistremerket og bruk en 14 mm skrunøkkel eller en flat skrutrekker til å stramme boltene på tilkoplingspunktene. Når du er sikker på at koplingene er korrekt utført, skyv dem tilbake i strømforsyningsboksen 9 og lukk døren. Stram til de 2 skruene på døren strømsforsyningsboksen. Kople jordingslederen til jordingstappen på den venstre siden av spaets in.xm strømforsyningsboks (en jordet elektrode-leder må brukes når man kopler utstyret til jordingsledere).

10 Instruksjoner for elektrisk installasjon ARCTIC SPAS MÅ VÆRE TILKOBLET I OVERENSSTEMMELSE MED ALT GJELDENDE LOKALT ELEKTRISK REGLEMENT. ALT ELEKTRISK ARBEID BØR GJØRES AV EN ERFAREN, SERTIFISERT ELEKTRIKER OG GODTATT OG INSPISERT AV LOKALE MYNDIGHETER. VI ANBE- FALER BRUK AV GODKJENTE LINJEFØRINGER, MONTASJEUTSTYR OG LEDNINGER FOR ALLE KRETSER. Et spa kan kobles med en 32 amp 230 volt enkel krets eller tre 16 amp kretser (tre-fase). Vi anbefaler at det benyttes en automatsikring m/ integrert jordfeilbryter for å tilføre strøm og beskytte ditt spa. Jordelederen må være av minst samme diameter som linjelederen, men ikke mindre enn 6mm 2. Et kobberbånd av minst 6 mm 2 solid kobberbåndledning er også nødvendig. En kvalifisert elektriker må installere den elektriske kretsen. 1. Massasjebadet må være permanent tilknyttet strømkilden (fast el-opplegg). Ingen stikkontakt eller ledninger skal brukes i forbindelse med operasjon av det varme massasjebadet. Om man tilfører elektrisitet til det varme badet uten at det gjøres i samsvar med disse instruksjonene, vil man miste retten til produsentens garanti. 2. Elektrisiteten som tilføres badet, må være en selvstendig krets som ikke deler sin elektrisitet med noen andre apparater eller lys. 3. Ikke bruk aluminiumledning. 4. Badet bør tilføres strøm gjennom en jordfeilbryter som ikke tåler mer enn 30mA før sikringen går. 5. For å få tilgang til massasjebadets strømtilkoblinger, fjern de fire skruene som sikrer de to kabinettlukene på den siden av badet som har CE-merket. Åpne deretter luken til kontrollboksen. (Se diagrammet på forrige side.) 6. VIKTIG For å opprettholde TUV Ratings, må en vanntett avlastning (klassifisert som IPx5 eller bedre) brukes på kabelen som tilfører elektrisitet, der den kommer inn i pakken. Vi anbefaler Heyco Liquid Tight Straight Through Fittings. Merk: For kabler fra 12.4mm til 20mm del # M4346 For kabler fra 15.0mm til 25.4mm del # M Koble opp ledninger, riktige farger sammen, på tilkoblingsterminal TB1. FEST GODT! Alle ledninger må kobles opp, ellers kan skade oppstå. 8. Steng kontrollboksen og sett på igjen sidepanelene på kabinettet. 10

11 ADVARSEL: Fyll ditt spa med vann før du skrur på strømmen. Så snart det er fylt med vann, skru ditt spa på og test sikringene. MERK: Dersom sikringen går med én gang, bekreft av den BLÅ nøytrale ledningen er koblet til nøytrallederen i sikringen. Hver sikring bør testes hver gang før den brukes. Dette gjøres slik: 1. Trykk på TEST -knappen på hver sikring, og kontroller at den er OFF. 2. Før sikringsbryteren til OFF (for å forsikre at den er fullstendig avskrudd), og før deretter sikringsbryteren til ON. Hvis noen av sikringene ikke virker når dette gjøres, kan ditt spa ha en elektrisk feil, og du kan risikere elektrisk støt. Skru av alle kretser og ikke bruk det før problemet er løst av en autorisert fagmann. ADVARSEL: Om man fjerner eller omgår en RCD-sikring, vil resultatet være et utrygt spa, som vil gjøre garantien ugyldig. VIKTIG: Om du noen gang skulle ha behov for å flytte ditt Arctic Spa, er det av avgjørende betydning at du forstår og respekterer disse kravene til installasjon. Ditt Arctic Spa er nøye konstruert for å gi deg maksimal beskyttelse mot elektrisk sjokk. Husk at det å koble ditt spa til en krets som ikke er godt nok oppkoblet, vil være å gi avkall på mange av dets sikkerhetsfunksjoner. 11

12 Startprosedyrer VIKTIG: Ditt Arctic Spa er blitt nøye testet under produksjonen, for å sikre at det er pålitelig og gir langsiktig kundetilfredsstillelse. Før ditt spa fylles med vann, vask det rent med en myk klut. Følgende instruksjoner må leses og følges til punkt og prikke, om man skal være sikker på å kunne starte opp eller fylle opp på en vellykket måte. 1) Vær sikker på at elektriske tilkoblinger er blitt gjort i samsvar med det som står i denne manualen, og at strømkabelen ikke er blitt skadet på noen måte. 2) Vær sikker på at alle O-ringer er blitt installert, og at koblingene er tilstrekkelig tilskrudd, slik at lekkasjer unngås. 3) Vær sikker på at alle kuleventiler er åpne, og at tappekranen er stengt. 4) Ved hjelp av en hageslange med et MicroPure filter, fyll badet med det filtrerte vannet opp til nedre kant av putene. 5) Så snart ditt spa er tilstrekkelig oppfylt, slå på strømmen ved å slå over automatsikringen i sikringsskapet. Hold et øye med displayet på øverste del av kontrollen. Når du har skrudd på, vil displayet blinke helt til det trykkes på en knapp. Dette gjøres for å vise deg at det har vært et strømbrudd. 6) Pumper, varmekolbe og hele det indre rørsystemet bli delvis fylt idet badet fylles. For å sjekke systemets operasjon og for å fjerne luft som eventuelt skulle være igjen i rørene, følg disse trinnene: a) Alle modeller: Trykk to ganger på knappen på pumpe 1 for å sette den på høy hastighet. La den gå i ett minutt. CAUTION! b) Signature, Ultra, og Legend: Trykk på knappen på pumpe 2 også. Denne pumpen holder høy hastighet hele tiden. La den gå i ett minutt. c) Bare Legend-modeller: Trykk på knappen på pumpe 3 også. Denne pumpen Do Not turn on power holder høy hastighet hele tiden. La den gå i ett minutt. Med én gang dysesystemet er to the spa until the fullt operativt (noe som indikeres av sterke ikke-bølgende støt av luft), vil ditt spa være ferdig oppfylt. Trykk på hver pumpeknapp én gang for å skru pumpene av. spa is filled to the VIKTIG: Hvis strømmen fra dysene er svak eller beveger seg i bølger, betyr required level. Running det at vannmengden er for liten eller at filterbeholderen er tett. the spa pump without water could cause immediate damage and invalidate your warranty! 7) Juster kjemikaliene og balanser vannet etter din forhandlers instruksjoner. Det finnes også retningslinjer for dette i denne manualen, under seksjonene for vedlikehold av vann. 8) Still temperaturkontrollen inn på ønsket temperatur (mellom 38 C og 40 C eller 12

13 100 ºF og 104 ºF), og plasser deretter det isolerende lokket og tillat at vanntemperaturen stabiliserer seg (cirka 16 timer). Husk å forsikre deg om at lokket holdes på plass ved å bruke låsene til lokket. Sjekk vanntemperaturen til ditt spa regelmessig. Når den begynner å overstige 29 C, gå videre til neste steg. 9) Test og tilpass hygienenivået (klor, ideell mengde 1-3 ppm, eller brom, ideell mengde 3-5 ppm). 10) Roter retningsventilene til midtposisjon og trykk PUMPE 2 -knappen øverst på kontrollpanelet i 5 sekunder for å aktivere filtreringssystemet. Dette vil garantere tilstrekkelig sirkulasjon og filtrering for hele dysesystemet. Når det er påskrudd vil displayet vise meldingen BOO (boost = økning). 11) Du kan stille temperaturen (mellom 38 C og 40 C, 100 F til 104 F) ved å trykke på knappene TEMP ( ) og TEMP ( ) på kontrollpanelet. Ditt spa vil normalt oppnå den ønskede temperaturen innen 16 til 24 timer. Erstatt spa-dekselet mens den ønskede temperaturen er i ferd med å stille seg inn. VIKTIG: For sikekrhets skyld kan du låse bryteren ved din ønskede temperatur. Se seksjonen for øvre kontrollpanel for nærmere detaljer. Fusion TM dysesystem (Fusion ) Jetting System lar deg regulere og kontrollere spaets massasjeeffekt. Ved å bruke (Fusion ) avlederen, kan du aktivere jetdysene gruppevis, kjent som et klasejet-system. Velg jetklase ved å vri avlederen til den ene eller andre siden, eller velg begge klasene ved å la avlederen stå i senterposisjon. Antall avledere vil variere med hvilken modell og serie Arctic Spa du har. Ikke nøl med å kontakte din lokale forhandler hvis du har spørsmål om jetsystemet, eller bare hopp inn og prøv deg frem. Venturi-kontroller Venturikontrollene lar deg stille inn hver dyses massasjestyrke ved å justere luft/vann-blandingen. Bare vri venturispaken mot klokken for å oppnå en kraftigere jetstråle og med klokken for en mykere jetstråle. De fleste jetdyser kan også reguleres ved å vri på selve munnstykket, med klokken for en kraftiger jetstråle og mot klokken for en mykere jetstråle eller for eventuelt å slå massasjestrålen helt av. 13

14 Jetsystemet Femtoms (5 ) Jetdyser De femtoms vannmassasje-jetdysene har to forskjellige dyseinnstillinger: Tri-face enkeltpuls & Triface dobbelpuls, tri-face jetdysene gir en stor sirkulær massasje. Jetdysene kan justeres ved å skru på selve munnstykket, med klokken for en sterkere stråle og mot klokken for en svakere stråle, eller for eventuelt å skru massasjestrålen helt av. Tretoms (3 ) Jetdyser De tretoms vannmassasje-jetdysene har tre forskjellige innstillinger: De to nevnt ovenfor, pluss retningsinnstilling. Retningsdysene lar deg sette strålen i den retningen du helst vil ha den. Tri-face jetdysene gir en stor sirkulær massasje. De tretoms jetdysene er designet for en grundig massasje av musklene i den øvre ryggen, skuldrene og nakken. Jetdysene kan justeres ved å skru på selve munnstykket, med klokken for en sterkere stråle og mot klokken for en svakere stråle, eller for eventuelt å skru massasjestrålen helt av. Krom Jetdysepakke (Tilleggsopsjon) Jetdysene i krom er laget av rustfritt stål av beste kvalitet; likevel vil en dårlig vannkjemi kunne få krommet til å ruste. Samme fantastiske massasje, men i en mer estetisk utforming. Orca Jetdyser Orca dysen er en stor hydromassasjedyse som er utviklet for å maksimere massasjen på en bestemt del av kroppen Den befinner seg i nedre del av ditt spa, med lett tilgang for føtter, ben, hofter og nedre del av ryggen. Intensiteten til Orcadysen kan justeres ved at man bruker en av Fusion TM bryterne (som befinner seg på ulikt sted etter hvilken modell man har). Ta gjerne kontakt med din lokale forhandler for å spørre hvilken bryter det er, eller hopp uti og prøv det frem selv. Luftmassasje (Bare tilgjengelige med seriene Designer, Ultra, Legend Extreme og Legend SE) Når terapiluftsystemet skrus på (se kontrollfunksjonene til ditt spa), vil myk luft boble opp overalt omkring deg og gi deg en frydefull massasje. Fossefall Fossefallet skrus på og av ved hjelp av en liten ventil. Den befinner seg på ulikt sted etter hvilken modell man har. (Bare på utvalgte modeller.) 14

15 Kontrollpanelet Ditt spa er spesielt utviklet slik at det automatisk oppnår ønsket temperatur hvis man simpelthen kobler det til en strømkabel, og følger startprosedyrene i denne manualen. Mange andre funksjoner, som filtrering, sikkerhetskontroll og påminnelse om vedlikehold, er konstruert slik at din spa-opplevelse skal være så fri for bekymringer som mulig. Men det er du som har kontrollen! Kontrollpanelet gir deg muligheten til å stille inn temperaturen, begynne filtreringssyklusen, kontrollere lysene og aktivere eller deaktivere pumpen(e) og luftkompressoren. Panelets display svarer deg og forteller deg at du har trykket på en knapp, og at den valgte funksjonen er blitt utført. Når ditt spa skrus på igjen etter et strømbrudd De første 10 sekundene vil displayet veksle mellom softwarenummeret og revisjon. Displayet vil så blinke helt til noen trykker på en knapp. Denne egenskapen forteller deg at det har vært et strømbrudd og at alt er blitt stilt tilbake til fabrikkoppsett. Side 15 15

16 Hovedfunksjoner Start Pumpe 1 Start Pumpe 2 Start Lys Hvordan Starte Blower (injektor) økonomimodus Standbymodus Vis tid Fremdriftslinjer Denne menyen lar deg kontrollere pumpene, injektoren, og alle lys, og lar deg aktivere økonomi- eller standbymodus. Hver gang en mekanisme er aktivert så vil et tilhørende ikon bli synlig på displayet. All pumpeaktivitet slås av momentant når du aktiverer standbymodusen. Trykk på modusknappen modus-valg vinduet. for å vise Velg Spa for å komme til spamenyen. Hvordan slå på Lyset. Trykk på Lysknappen for å sette på lyset. Trykk på Lysknappen igjen for å slå av lyset. (120 minutters innebygget tidsbryter) Hvordan starte Pumpe 1 Trykk på Pumpe 1 for å slå på Pumpe 1. Trykk på Pumpe 1 gjenntatte ganger for å kontrollere pumpens hastighet. (20 minutters innebygget tidsbryter) Hvordan starte Pumpe 2 Trykk på Pumpe 2 for å slå på Pumpe 2 Trykk på Pumpe 2 gjenntatte ganger for å kontrollere pumpens hastighet. (20 minutters innebygget tidsbryter) Hvordan starte Pumpe 3 Trykk på Pumpe 3 for å slå på Pumpe 3 Trykk på Pumpe 3 igjen for å slå av Pumpe 3. (20 minutters innebygget tidsbryter) Neste menyside Trykk på Next for å gå til neste side i spamenyen. Gå til Blower (injektoren). Hvordan starte Blower (injektoren) Trykk på Blower-knappen for starte injektoren. Trykk på Blower-knappen igjen for å slå injektoren av (20 innebygget tidsbryter). Hvordan starte Super Jet Trykk på Blower-knappen for å starte injektoren. Trykk på Blower-knappen igjen for å slå injektoren av (20 innebygget tidsbryter). Hvordan sette spaen i økonomimodus Setter ned temperaturen med 20 F (11 C). Velg Economy for å aktivere økonomimodusen. Velg Economy igjen for å forbikople økonomi-programmeringen (se kapittel om spaens montering) Standbymodus Stopper alle pumper samtidig med et trykk på knappen! Velg Standby for å aktivere denne modusen. Velg Standby en gang til for å gjennopprette normal drift. Systemet returnerer til normal modus etter en viss tid, såfremt ikke standbymodusen har blitt reaktivert. Hvordan vise tid Trykk OK knappen for å vise tiden. Trykk OK knappen en gang til for å vise vanntemperaturen på nytt. Hvordan se de aktive fremdriftslinjene. En fremdriftslinje er en visuell indikator som viser den tiden som er igjen før en mekanisme blir slått av eller før standbymodusen koples inn. Bare en linje vises av gangen. Bruk Venstre eller Høyre knappen for å se fremdriftslinjen for hver aktiv mekanisme. Spa-lyset vil blinke et par sekunder før standbymodusen ender og pumpene slås på igjen. En Standby-melding vises så lenge spaen fungerer i standbymodus. * Pumpen vil arbeide så lenge det er behov for mer varme. 16

17 Programmering Filtreringssyklus Økonomimodus Påminnelser Advarsler Programmering av spasystemet De følgende parametre må tastes inn når du programmerer filtreringssyklusen: Starttid, varighet og hyppighet. I løpet av. en filtreringssyklus vil pumpene først fungere i ett minutt for å rense rørene. Så vil Pumpe 1 kjøre i følge den programmerte tiden.e først fungere i ett minutt for å rense rørene. Så vil Pumpe 1 kjøre i følge den programmerte tiden. Trykk Modus-knappen Velg Options-menyen (tilleggsvalg) Velg Spa Sub-Menu (undermeny) Velg Filter. Hvordan programmere filtreringssyklusens starttid. Displayet vil vise den forrige starttiden. Bruk (+) eller (-) knappen for å velge timer. Bruk Høyre-knappen for å stille minutter. Bruk (+) eller (-) knappen for å forandre minutter. Trykk på Next-pilen på displaymenyen for å gå til neste parameter: filtreringssyklusens varighet. Hvordan sette filtreringssyklusens varighet Her kan vi sette en verdi for filtreringssyklusens varighet i timer og minutter. Bruk (+) eller (-) knappen for å stille timer. Bruk Høyre-knappen for å stille minutter. Bruk (+) eller (-) knappen for å forandre minuttinnstillingen. Trykk på Next-pilen på displaymenyen for å lagre forandringene og gå til neste funksjon: filtreringssyklusens hyppighet. Hvordan programmere filtreringssyklusens hyppighet Her kan vi se hvor mange filtreringssykluser systemet kan kjøre hvert døgn. Bruk (+) eller (-) knappen for å velge hyppighet. Velg Enter på displaymenyen for å lagre forandringene og vende tilbake til spaens hovedmeny. Hvordan programmere økonomimodusen Velg Economy. Hvordan sette spaen i økonomimodus Bruk (+) knappen for å kople inn økonomimodus. Displayet vil vise On. Bruk (-) knappen for å kople ut økonomimodus. Displayet vil vise Off. Hvordan programmere starttid for økonomimodus. Trykk på Next-pilen på displaymenyen for å lagre forandringene og gå til neste parameter: økonomisysklusens starttid. Bruk (+) eller (-) knappen til å stille timer. Bruk Venstre-knappen for komme til minutter. Bruk (+) eller (-) knappen for å stille minutter. Trykk på Next-pilen på displaymenyen for å lagre forandringene og for å gå til neste parameter som er Stop økonomimodus. Hvordan sette økonomimodusens stopptid Bruk (+) eller (-) knappen for å stille timer. Bruk Venstre-knappen for å komme til minutter. Bruk (+) eller (-) knappen for å stille minuttene. Velg Enter på displaymenyen for å lagre forandringene og gå tilbake til spaens valgmeny. Hvordan programmere vedlikeholdsprompter. Denne menyen lar deg aktivere/ deaktivere eller ganske enkelt tilbakestille vedlikeholdsprompter. Velg Reminder (påminnelse) Hvordan kople av/på vedlikeholdsprompter. Bruk (+) eller (-) knappen for å aktivere eller deaktivere prompter. Trykk på Next-pilen på displaymenyen for å lagre forandringene og gå til neste menyskjerm. Tilbakestilling av prompter. Bruk Venstre eller Høyre knappen for å gjennomgå alle aktive vedlikeholdsmeldinger en for en. Velg Enter på displaymenyen for å tilbakestille en melding og se neste oppgave eller gå tilbake til hovedmenyen. 17

18 Hvordan lese vedlikeholdsprompter Påminnelsesikonet vil lyse for å gjøre deg oppmerksom på at du har aktive vedlikeholdsbeskjeder. Spa-advarsler Denne menyen lar deg se alle aktive varselmeldinger, for eksempel : Varmtvann. Velg Warning (advarsel) Hvordan kople advarslene av eller på Bruk Venstre eller Høyre knappen for å gå gjennom alle varselmeldingene. Trykk på modusknappen en gang til for å gå tilbake til hovedmenyen. Hvordan lese spaets varselmeldinger. Et advarselsikon vil lyse og gjøre deg oppmerksom på at du har aktive varselsmeldinger. Hvordan programmere klokken Tid på dagen Andre innstillinger Kontrollpanelets display Lyd Regionale innstillinger Sikkerhet Hvordan programmere tiden Trykk på modusknappen. Velg Options (valg). Trykk på Clock for å stille klokken. Hvordan stille timer: Bruk (+) eller (-) knappen for å stille timer. Bruk Venstre eller Høyre knappen for å komme til minutter. Bruk (+) eller (-) knappen for å stille minutter. Velg Enter på displaymenyen for å komme tilbake til kontrollpanelets hovedmeny. Hvordan programmere kontrollpanelets innstillinger Trykk på modusknappen Velg Options menyen Velg Keypad (kontrolpanelets) undermeny Hvordan programmere kontrollpanelets displayfunksjoner. Denne undermenyen brukes til å programmere visningsformat, som for eksempel kontrast, bakgrunnslys, o.s.v. Velg Display Hvordan justere kontrasten. Bruk Venstre eller Høyre knappen for å justere kontrasten. displaymeny. Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå til neste Hvordan justere bakgrunnslyset. Bruk Venstre eller Høyre knappen for å justere bakgrunnslys og lysstyrke. Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå til neste displaymeny. Normal/Omvendt visning Bruk (+) eller (-) knappen for å aktivere eller deaktivere omvendt visning Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå til neste displaymeny. Vis orientering (speilvending) Bruk (+) eller (-) knappen for å aktivere eller deaktivere omvendt visning Velg Enter på displaymeny en for å komme tilbake til kontrollpanelets hovedmeny Hvordan stille inn kontrollpanelets lydvalg. Denne undermenyen brukes til å stille inn kontrollpanelets lydfunksjoner, som for eksempel Panel på (pipetone) og alarm. Velg Sound (lydfunksjoner) Beep on/off (pipetone på/av) Bruk (+) eller (-) knappen for å aktivere eller deaktivere omvendt visning. Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringer og gå til neste displaymeny. 18

19 Hvordan sette på alarmen Hvordan sette regionale innstillinger Hvordan velge språk Temperaturenheter Bruk (+) eller (-) knappen for å aktivere eller deaktivere alarmen. Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå til neste displaymeny. Denne undermenyen brukes til å programmere regionale innstillinger, som for eksempel språk, temperaturenhet, og klokkeslettformat. Velg Regional. Bruk (+) eller (-) til å velge mellom de følgende språkene: engelsk, fransk, spansk & tysk. Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå til neste displaymeny. Vanntemperaturen kan vises i F eller C. Bruk (+) eller (-) for å endre innstillingen. Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå til displaymenyen. Velg klokkeformat. Sikkerhetsvalg Delvis tastatursperring: Full tastatursperring: Bruk (+) eller (-) for å forandre innstillingene. Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå tilbake til kontrollpanelets hovedmeny. Delvis tastelås:spaens basisfunksjoner vil forbli tilgjengelige (pumpe og lysstyrke), men det blir umulig å forandre temperaturinnstillingen eller programmeringmodusen. tastelås: Alle taster blir sperret. Når kontrollpanelet er låst, vil låse-ikonet være synlig. Velg Security (sikkerhet) Bruk (+) eller (-) knappen for å velge Partial (delvis lås). Velg Enter på displaymeny en for å vende tilbake til kontrollpanelets hovedmeny. Hvordan låse opp kontrollpanelet: Velg Modus-knappen) Trykk og hold Option-knappen i 5 sekunder Bruk (+) eller (-) knappen for å velge Full (full tastelås). Velg Enter på displaymeny en for å vende tilbake til kontrollpanelets hovedmeny. For å låse opp kontrollpanelet, trykk og hold lysknappen i 5 sekunder. Systeminformasjon Spaet Vannvarmeren Kontrollpanelet Tilbakestilling Oppgradering Hvordan se informasjon om systemet For å se informasjon om spautstyr, som f. eks. jetsystemet, vannvarmeren og kontrollpanelet, programvareversjon, eller for å tilbakestille de programmerte innstillingene eller oppgradere kontrollpanelets programvare. Trykk på Modusknappen Velg Options-menyen Velg Info under-menyen Hvordan se informasjon om spaet Spaets programvarenummer og versjon vil vises på displayet.. Trykk på Next pilen for å gå til neste menyvalg. Hvordan se informasjon om vannvarmerprogramvaren. Spaets programvarenummer og versjon vil vises på displayet. Trykk på Next pilen for å gå til neste menyvalg. Hvordan se informasjon om kontrollpanelets programvare Kontrollpanelets programvarenummer og versjon vil vises på displayet. Trykk på Next pilen for å gå til neste menyvalg Tilbakestilling av kontrollpanelets programmerte verdier Trykk på OK for å reaktivere fabrikkinnstillingene. Trykk på Next pilen for å gå til neste menyvalg. Hvordan oppgradere kontrollpanelets programvare. Trykk på OK knappen for å starte oppgraderingen av kontrollpanelets programvare. Trykk Enter for å gå tilbake til kontrollpanelets hovedmeny og for ikke å oppgradere kontrollpanelets programvare. 19

20 Vedlikehold og behandling av spa Ditt spa er produsert av materialer av høyeste kvalitet og sterkeste sort. Til tross for dette, er det din egen forsiktighet og dine egne vedlikeholdsvaner som til slutt vil avgjøre hvor lenge ditt spa og dets enkelte komponenter vil vare. Jevnlig vedlikehold med utgangspunkt i rådene i denne seksjonen, vil hjelpe deg å beskytte din investering. VIKTIG: Før du utfører noen form for vedlikehold av ditt spa, foreta en visuell inspeksjon for å danne deg et inntrykk av hvilken forfatning det kan være i og om noe ser uvanlig ut. Hvis én eller flere deler ser ut til å være skadet, løs eller borte, fortsett ikke herfra. Ta umiddelbart kontakt med din fabrikkautoriserte forhandler. Å tømme ut vannet gjennom sluken Rester fra vaskemiddel og oppløste stoffer fra badedrakter og kjemiske stoffer vil gradvis samle seg i vannet på ditt spa. Vanligvis vil vannet, etter omtrent tre til fire måneder, være vanskelig å balansere og bør erstattes. Å dusje uten såpe før man går ned i et spa, eller å bare bruke skyllesyklusen når du vasker badedrakten din, vil bidra til å redusere rester fra vaskemiddel i vannet. Skumproblemer har imidlertid større sjanse for å være forårsaket av en opphopning av organiske forurensningskilder i ditt spa - for det meste av kroppsoljer. Hvis du bruker ditt spa ofte med mye såpe, vil du trenge å skifte ut vannet oftere. Vannet forfaller gradvis i kvalitet på grunn av opphopninger av ufiltrerbare forurensningskilder. VIKTIG: Husk å skifte vann hver tredje eller fjerde måned. For å tømme ditt spa: 1. Skru av strømmen ved å slå av sikringen i sikringsskapet. 2. Finn tappekranen, på utsiden av kabinettet til høyre for utstyrboksen. Fest den ene enden av en hageslange til kranen, og sett den andre enden av slangen inn i et passende område for tømming. (Alternativt kan man benytte hevert-prinsippet med en slange over kanten på karet til et lavereliggende punkt med god drenering. 3. Åpne opp kranen ved å dreie på den store ringen på utsiden i motsatt retning av klokken. Ditt spa vil tømmes ved hjelp av tyngdekraften. Husk: Alle Arctic Spas modeller vil tømmes gjennom sluket på gulvet. Utstyr som pumpen(e) og varmekolben vil tømmes. Alle modeller vil etterlate seg en liten mengde vann i fotbrønnen. Det som måtte være igjen av vann i rørene eller utstyret etter tømming, vil bare måtte fjernes hvis ditt spa er i ferd med å fryse til. 4. Når ditt spa er tomt, undersøk spa-karet, og rens det slik det er foreskrevet. 5. Steng av kranen på sluket. 6. Fyll opp ditt spa igjen FØR du skrur på strømmen. VIKTIG: Med gjenbruksfilter er det viktig å spyle filtrene ukentlig. Hver måned, og hver gang ditt spa tømmes i forbindelse med rensing, rens filtrene grundig med Filterrens. (Med Arctic Spas MicroPure engangsfilter, er det bare å erstatte filteret når ditt spa er tømt, eller omtrent hver tredje måned). 20

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o )

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Internasjonal Bruksanvisning Norsk U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende

Detaljer

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o )

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Internasjonal Bruksanvisning Norsk U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende

Detaljer

Gratulerer! Coyote Spa Coyote Spa Coyote Spas Coyote Spas VIKTIG! Coyote Spa Coyote Spa

Gratulerer! Coyote Spa Coyote Spa Coyote Spas Coyote Spas VIKTIG! Coyote Spa Coyote Spa Internasjonal Bruksanvisning Norsk Gratulerer! Ditt valg av Coyote Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Coyote Spa mener at det kreves et godt grunnlag for å bygge et overlegent produkt,

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonal Opplysninger for Spa... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonal Opplysninger for Spa... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Når du bruker elektrisk utstyr, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende:

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Når du bruker elektrisk utstyr, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende: Gjøre og IKKE gjøre : IKKE Sjokk vannet med KLORHOLDIGE kjemikalier! ( kun SpaShock ) Cyanuric syre skal ALDRI tilsettes i ditt spa! La aldri barn bade uten konstant tilsyn av voksne. Forlat aldri badet

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Bruksanvisning HotSpot

Bruksanvisning HotSpot Bruksanvisning HotSpot Innhold Sikkerhet/feilsøking... 3 Varmeelementets sikring (High limit switch)... 3 Trykkvakt (Pressure switch)... 3 Termostat (Control thermostat)... 3 Kontrollpanelet... 4 Utvendig

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

SPA-BAD Bruksanvisning

SPA-BAD Bruksanvisning SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske utstyret, må du alltid følge sikkerhetsanvisningene, som følger under: Viktige sikkerhetsanvisninger

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

BADEKAR & MASSASJEBADEKAR

BADEKAR & MASSASJEBADEKAR BADEKAR & MASSASJEBADEKAR & Takk for at du har valgt et massasjebadekar fra Noro Scandinavia. Her finner du det du behøver å tenke på ved installasjon når det gjelder elektrisitet og vann, funksjonene

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Brukerhåndbok for Duscholive Steamdusj

Brukerhåndbok for Duscholive Steamdusj Brukerhåndbok for Duscholive Steamdusj INNHOLDSFORTEGNELSE I. GRUNNLEGGENDE OM STEAMBAD... 2 II. FØR BRUK... 2 III. STEAM MODUS PROGRAM... 4 IV. DUSJ PROGRAM... 5 V. LYS PROGRAM... 6 VI. PROGRAMMERINGS/-MINNEFUNKSJON...

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien MASSASJEBAD MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING 2009-12 G9000- SERIEN INNHOLD SIDE G9000-serien inkluderer alle massasjebad med modellnummer fra G9001 til og med G9095 inkludert benevnelse "B" og "E".

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

INSTALLASJONS BRUKSANVISNING

INSTALLASJONS BRUKSANVISNING INSTALLASJONS & BRUKSANVISNING MASSASJEBADEKAR Takk for at du har valgt et massasjebadekar fra NORO. ved installasjon når det gjelder elektrisitet og vann, funksjonene i ditt massasjebadekar og tips for

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Massasjestol med fjernkontroll

Massasjestol med fjernkontroll Massasjestol med fjernkontroll Les bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den til senere bruk. Oversikt over deler (se side 3 i den originale bruksanvisningen) Framside: Head pad hodepute Armrest

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service 1 Generell informasjon: Denne maskinen er designet kommersiell og profesjonell bruk av trenet personell. Maskinen er ikke ment for utendørs

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren.

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren. Brukerveiledning Nuten 1 og Nuten 2 Brannvarsling Alle røkvarslerne vil gi lyd dersom èn løser ut. Ved utløsning finn sentral i garderoben i 1. etasje. For å deaktivere hold inne svart knapp på Elotek

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager

BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager BUILT FOR HEALTH Takk for at du kjøpte Shoulder and Neck massager. Før du starter å bruke produktet, les nøye gjennom brukermanualen, spesielt i den delen som

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET GENERELL INFORMASJON Strømomformer: Inn: 100 240V ~ 50/60 Hz 0,8A Ut: 12V 2,5A Strømforbruk: 7,5W (hvilemodus) 25W ved bruk Vanntrykk:

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

CRISTIAL HORIZON INSTRUKSJONSMANUAL. Slush Distribusjon AS Tastagaten 34 4007 Stavanger 51 51 03 50 post@mrslush.no www.slush.no.

CRISTIAL HORIZON INSTRUKSJONSMANUAL. Slush Distribusjon AS Tastagaten 34 4007 Stavanger 51 51 03 50 post@mrslush.no www.slush.no. CRISTIAL HORIZON Slush Distribusjon AS Tastagaten 34 4007 Stavanger 51 51 03 50 post@mrslush.no www.slush.no INSTRUKSJONSMANUAL Vanlig bruk: Plasser maskinen på en jevn og flat overflate. La det være minst

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Elecro VARMEKOLBE. Varmekolbe for svømmebasseng og spa av syrefast stål og Titan. Installasjon og brukermanual.

Elecro VARMEKOLBE. Varmekolbe for svømmebasseng og spa av syrefast stål og Titan. Installasjon og brukermanual. Side 1 Elecro VARMEKOLBE Varmekolbe for svømmebasseng og spa av syrefast stål og Titan Installasjon og brukermanual. Feil installering og bruk kan få følger for garantien. Side 2 PLASSERING Varmekolben

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer