U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o )"

Transkript

1 Internasjonal Bruksanvisning Norsk U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a ( H v o r d u e n n m å t t e b o )

2 Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener at det kreves et godt grunnlag for å bygge et overlegent produkt, både når det gjelder design og filosofi. Arctic Spas lages i Canada av de fineste materialer og avansert teknologi med tanke på å holde ut de mest ekstreme værforhold, og de er laget for å tilfredsstille uansett hvor du måtte bo. For å bruke ditt spa på en tryggest og mest mulig effektiv måte, anbefaler vi at du tar deg tid til å lese denne brukermanualen før du kobler opp ditt spa og begynner å bruke det. Denne manualen vil gjøre deg fortrolig med massasjebadets mekanismer, fremgangsmåtene for å koble det opp, samt vedlikehold og sikkerhet. Dette slik at du er garantert en trivelig opplevelse helt fra begynnelsen. Hvis du ønsker tilleggsinformasjon, ring din lokale Arctic Spas forhandler på eller besøk vår webside på com. VIKTIG! I de fleste byer og land, vil det trengs tillatelse for å installere elektriske kretser og for å konstruere ytre overflater (dekk og tak). I tillegg vil det være enkelte distrikter som har innført regler som krever inngjerding og/eller selvlukkende porter på eiendommen for å unngå at bassenget (eller spaet) benyttes ubevoktet av barn under 5 år. Din Arctic Spa er utstyrt med et låsbart deksel som tilfredsstiller ASTM F kravene for sikkerhetsdeksel. Dermed er produktet vanligvis fritatt fra loven om inngjerding. Generelt kan det sies at din lokale bygningsetat vil informere deg om slike eventuelle lover idet du får skriftlig tillatelse for å installere de elektriske kretsene. Din lokale Arctic Spa-forhandler vil gi deg informasjon om hvilke tillatelser som behøves. 2

3 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4 Hypertermi (overoppheting)... 6 Instruksjoner for installasjon... 8 Elektriske spesifikasjoner... 9 Instruksjoner for elektrisk installasjon Startprosedyrer Fusion dysesystem Venturi-kontroller Dyser Kontrollpanelet Vedlikehold og behandling av spa Vedlikehold av vann Vanlige problemer med vann i spa ~ Årsaker & tiltak Løsning på problemer med spa Les og følg alle instruksjoner Det er viktig å informere nye brukere av badet om FARER, FORBE- HOLD OG ADVARSLER beskrevet i denne manualen før de bruker et spa FORBEHOLD! Angir en situasjon der det kan oppstå skade på utstyr eller materiale. FARE! Angir skaderisiko. ADVARSEL! Gir informasjon av avgjørende betydning 3

4 Viktige sikkerhetsinstruksjoner: VIKTIG! LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONER NØYE Når du installerer og bruker dette elektriske utstyret, må grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges, inkludert: 1) ADVARSEL: Ikke bruk badet hvis strømkabelen er skadet. 2) ADVARSEL: For å redusere skaderisiko, la ikke barn bruke dette produktet, med mindre de er strengt bevoktet hele tiden. 3) ADVARSEL: Et feste for jording følger med for å kunne koble sammen minst 8.4 mm2 solid kobberleder mellom denne enheten og ethvert annet metallutstyr, metallbeholdere for elektrisk utstyr, vannpipe av metall, eller føring innenfor 1.5 meters avstand fra enheten. 4) FARE: Drukningsrisiko. Man må være ekstremt forsiktig for å unngå at barn bruker badet uten tillatelse. For å unngå ulykker må man forsikre seg om at barn ikke kan bruke badet med mindre de overvåkes hele tiden. 5) FARE: Skaderisiko. Dekslene foran innsugene i fotbrønnen av badet er tilpasset den vannmengden som pumpes gjennom systemet. Skulle det være behov for å erstatte dekslene eller pumpen, vær sikker på at vannstrømmen og dekslene blir tilpasset hverandre. Bruk aldri det badet hvis dekslene mangler eller er ødelagt. Ta kontakt med din lokale forhandler for å få hjelp til å velge et nytt deksel som passer. Denne manualen er skrevet for å forsikre om riktig bruk og installasjon av ethvert Arctic Spa. Enhver modifikasjon av prosedyrene beskrevet ovenfor kan føre til at din garanti blir ugyldiggjort. Vær vennlig og les denne manualen for å unngå unødvendig skade på ditt spa og ditt utstyr. 6) FARE: Risiko for elektrisk støt. Installer badet minst 1.5m, fra alle metalloverflater. Som et alternativ, kan et bad installeres innen 1.5m fra metalloverflater, hvis hver metalloverflate er permanent tilknyttet hverandre av en minst 6mm2 solid kobberfører festet til jordingens wirefeste på siden av koblingsboksen inne i badet. 7) FARE: Risiko for elektrisk støt. Alle kontroller og annet elektrisk utstyr som er tilgjengelige fra badet tillater maksimalt 12vdc. Tillat ikke noe elektrisk utstyr som ikke har styrke på 12vdc eller mindre innen en radius på 1.5m fra badet. 8) ELEKTRISK UTSTYR: Det elektriske utstyret for dette produktet må inkludere en passende kontakt eller bryter. Frakoblingen må være umiddelbart tilgjengelig og synlig for den som befinner seg i badet, men må være installert minst 1.5m fra vannet i badet. 9) ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade: a) Vannet i et massasjebad bør aldri overstige 40 C. Vanntemperaturer mellom 38 C og 40 C regnes som trygge for en frisk voksen. Lavere vanntemperaturer anbefales for unge barn og når man bruker badet i mer enn 10 minutter. 4

5 b) Ettersom for høye vanntemperaturer ofte kan forårsake fosterskade under de første månedene av en graviditet, bør gravide eller kanskje gravide kvinner begrense vanntemperaturene til under 38 C. Hvis du er gravid, ta kontakt med din lege før du bruker ditt spa. c) Før man går ned i det varme badet, bør man måle vanntemperaturen med et presist termometer, ettersom termostatstyringen for vanntemperatur kan variere med så mye som +/- 2 C. d) Bruk av alkohol, narkotika eller medisin før eller under bruk av badet kan føre til tap av bevissthet med mulig drukning som følge. e) Personer som lider av fedme eller hjertesykdommer, lavt eller høyt blodtrykk, problemer i sirkulasjonssystemet eller diabetes, bør konsultere en lege før bruk av et massasjebad. f) Personer som bruker medikamenter bør konsultere sin fastlege før bruk av et massasjebad, ettersom noen medisiner kan forårsake søvnighet, mens andre medisiner kan påvirke hjerterytme, blodtrykk og blodomløp. 10) Ditt spa er utstyrt med en rekkeklemme på ene siden av koblingsboksen inne i badet for å lett kunne jorde hele spa-anlegget. For å risikere sjansen for elektrisk sjokk, koble disse terminalene med en jordet eller bar kobberleder som ikke er mindre enn 8.4 mm2 til jord. 11) Alle installerte metallgjennstander innen 3m fra badet må kobles til jordingen med en kobberleder som ikke skal være mindre enn 8.4 mm2. 12) Lokket til massasjebadet er utstyrt med stropper og klips for å låse av badet når det ikke er i bruk. Dette vil forhindre barn i å komme ned i badet uten å være under oppsyn. Det er ingen garantier for at lokket, klipsene eller låsene vil hindre tilgangen. ADVARSLER! ADVARSEL: Barn bør ikke bruke det badet uten en voksens oppsyn. ADVARSEL: Bruk ikke badet med mindre alle deksel forran innsugene i fotbrønnen er installert, for å forhindre at hår eller kroppsdeler setter seg fast. WARNING: Mennesker med smittsomme sykdommer bør ikke benytte badet. ADVARSEL: For å unngå skade, vis forsiktighet når du går ned i eller ut av badet. ADVARSEL: For å unngå bevisstløshet og mulig drukning, bruk ikke narkotika eller alkohol før eller under bruk av det badet. ADVARSEL: Gravide eller mulig gravide kvinner bør konsultere en lege før de bruker det varme badet. ADVARSEL: Dette utstyret er ikke beregnet på små barn eller personer med funksjonshemming, med mindre de er under forsvarlig tilsyn av en ansvarlig person som kan påse at de bruker spaet riktig Små barn skal alltid være under tilsyn av voksne som påser at de ikke leker med utstyret. ADVARSEL: Vanntemperaturer over 38 C kan være helseskadelige. 5

6 ADVARSEL: Før du går ned i badet, mål vannets temperatur med et presist termometer. ADVARSEL: Bruk ikke badet umiddelbart etter anstrengende fysisk aktivitet. ADVARSEL: Lengre opphold i et varmt bad kan være helseskadelig. ADVARSEL: Tillat ikke elektriske apparater (som lys, telefon, radio, TV osv.) innenfor en radius på 1.5 meter fra dette varme badet. FORBEHOLD: Pass på at vannets kjemi holdes i overensstemmelse med produsentens instruksjoner. ADVARSEL: Bruk av alkohol og narkotika gjør risikoen for dødelig hypertermi (overopphetning) i varme bad betydelig høyere. ADVARSE: Bruk ikke et spa hvis strømforsyningskabelen er skadet. Hypertermi (overopphetning) Lengre opphold i varmt vann kan føre til hypertermi. Hypertermi oppstår når kroppens indre temperatur blir flere grader høyere enn normal kroppstemperatur (37 C). Symptomene på hypertermi kan være søvnighet, letargi og en økning i kroppens indre temperatur. Effektene av hypertermi er: ADVARSEL! Bruk av alkohol og narkotika gjør risikoen for dødelig hypertermi i varme bad eller spa betydelig høyere. Manglende oppmerksomhet på fare; Manglende evne til å oppdage varme; Manglende evne til å gjenkjenne behovet for å forlate det varme badet; Manglende fysisk evne til å forlate det varme badet; Fosterskade hos gravide kvinner; og Bevisstløshet og fare for drukning. For å unngå fare for hypertermi (og heteslag) så anbefaler vi at den gjennomsnittlige vanntemperaturen ikke overskrider 40 C. 6

7 INTERNASJONALE OPPLYSNINGER FOR SPA Utsiden Dimensjoner Høyder Varmesystem (Watt) Vann Kapasitet Tørr Vekt Fylt Vekt* Vekt per kvadratmeter Elektriske krav Avalanche 92 3/4 x 92 3/4 235 cm x 235 cm 38 3/4 98 cm Liter 436 Kg 3072 Kg 557 Kg per kvadratmeter 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser Cub 85 3/4 x 85 3/4 217 cm x 217 cm 34 3/4 88 cm Liter 327 Kg 2195 Kg 469 Kg per kvadratmeter 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser Fox Frontier 85 3/4 x 68 3/4 218 cm x 174 cm 85 3/4 x 92 3/4 218 cm x 235 cm 38 3/4 98 cm 38 3/4 98 cm Liter 1960 Liter 308 Kg 1875 Kg 424 Kg 2829 Kg 507 Kg per kvadratmeter 590 Kg per kvadratmeter 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser Glacier 85 3/4 x 92 3/4 218 cm x 235 cm 38 3/4 98 cm Liter 337 Kg 2354 Kg 499 Kg per kvadratmeter 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser Klondiker 92 3/4 x 92 3/4 235 cm x 235 cm 38 3/4 98 cm Liter 435 Kg 2647 Kg 491 Kg per kvadratmeter 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser Kodiak 92 3/4 x 92 3/4 235 cm x 235 cm 38 3/4 98 cm Liter 436 Kg 2864 Kg 524 Kg per kvadratmeter 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser Summit 92 3/4 x 92 3/4 235 cm x 235 cm 38 3/4 98 cm Liter 439 Kg 2733 Kg 504 Kg per kvadratmeter 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser Tundra 92 3/4 x 92 3/4 235 cm x 235 cm 38 3/4 98 cm Liter 458 Kg 3289 Kg 594 Kg per kvadratmeter 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser Yukon 85 3/4 x 85 3/4 217 cm x 217 cm 34 3/4 88 cm Liter 340 Kg 2477 Kg Kg per kvadratmeter *Fylt vekt inkluderer vekten på vann og det maksimale antall mennesker anbefalt for et spa. 230 Volt, 32 Amp enfaset eller 2-16 Amp eller 3-16 Amp RCD Beskyttede kretser

8 Instruksjoner for installasjon Forberedelser av stedet Forsikre deg alltid om følgende ting: Plasser alltid ditt spa på en trygg og flat overflate. Et spa fylt med vann kan veie svært mye. Vær sikker på at stedet du velger kan tåle vekten av et oppfylt spa. Plasser utstyret ditt, blant annet alle elektriske komponenter, på et sted hvor det vil være enkelt tilgjengelig med tanke på jevnlig vedlikehold av spa-anlegget. Muliggjør tilstrekkelig tilgang til alle andre dører med tanke på service. Utendørs installasjon på flat bakke Uansett hvor du installerer ditt nye spa, er det viktig at du har et solid støttegrunnlag. Hvis du installerer et spa med et gulv av tre utendørs, anbefaler vi at du plasserer hellesteiner med jevn avstand mellom hverandre under ditt spa. Steinene bør være minst to tommer tykke og tolv kvadrattommer (5 cm x 30 cm). Selv med steinene på plass, vil ditt spa kunne bli ujevnt, og kan etter hvert komme til å kreve justering på nytt. Hvis du installerer et spa med et Forever Floor utendørs, kan du sette det på praktisk talt hvilken som helst overflate, så lenge det er flatt. Installasjon av dekk For å være sikker på at din terrasse kan tåle et spa, må du vite hva den er dimensjonert for. Konsulter en kvalifisert bygningsekspert eller bygningsingeniør. For å finne ut vekten på ditt spa, dets innhold og dets brukere, se oversikten Internasjonale opplysninger for spa. Denne vekten per kvadratmeter må ikke overstige strukturens bæreevne. Ellers vil det kunne oppstå alvorlig skade på strukturen. ADVARSEL! ADVARSEL! Vi anbefaler at Arctic Spa installeres over bakken. Konsulter en sertifisert bygningsekspert for å designe eller evaluere dimensjoneringen av din terrasse. 8

9 Elektriske opplysninger ADVARSEL! Alle elektriske oppkoblinger må gjøres av en sertifisert elektriker! Strøminntak Alle Arctic Spas er blitt testet for følgende ting: 230 VAC, 50 Hz, 32 A (Internasjonal) Koble strøminntaksledningene til terminalen med påskriften AC-Input. Vær sikker på at du kontrollerer rekkefølgen og at skruene er godt nok skrudd igjen. FARE! Fare for elektrisk støt. IKKE FORTSETT hvis du ikke er en sertifisert elektriker. Dette diagrammet er bare et oppslagsverk! Elektriske Koplinger Jording Kabelsko Advarsel! Dette produktet må alltid bli koplet til en krets med reststrømsvern. Korrekt oppkopling til sikringsskapet, reststrømsvernet og koplingskassen for in.xm er absolutt nødvendig! Følg alle lokale lover og forskrifter for elektriske installasjoner.bruk bare kopperledninger, aldri aluminiumsledninger. For å installere ledningene til in.xm-ens spakontroll må du ha en Phillips skrutrekker, en 14 mm muttertrekker eller en flat skrutrekker. Løsne de to skruene på døren til spaets strømsforsyningsboks og åpne enheten. Fjern 20 cm av kabelens mantel. Skrell bort 2,5 cm av hver lednings isolasjon.trekk kabelen gjennom åpningen i strømforsyningsboksen og fest den med en strekkavlastningsklemme (klemmens størrelse 2,5 cm; hullets diameter: 3,4 cm). Forsikre deg om at bare intakt kabelmantel blir spent fast ved denne åpningen. Dytt de fargekodede ledningene inn i tilkoplingspunktene som vist på klistremerket og bruk en 14 mm skrunøkkel eller en flat skrutrekker til å stramme boltene på tilkoplingspunktene. Når du er sikker på at koplingene er korrekt utført, skyv dem tilbake i strømforsyningsboksen 9 og lukk døren. Stram til de 2 skruene på døren strømsforsyningsboksen. Kople jordingslederen til jordingstappen på den venstre siden av spaets in.xm strømforsyningsboks (en jordet elektrode-leder må brukes når man kopler utstyret til jordingsledere).

10 Instruksjoner for elektrisk installasjon ARCTIC SPAS MÅ VÆRE TILKOBLET I OVERENSSTEMMELSE MED ALT GJELDENDE LOKALT ELEKTRISK REGLEMENT. ALT ELEKTRISK ARBEID BØR GJØRES AV EN ERFAREN, SERTIFISERT ELEKTRIKER OG GODTATT OG INSPISERT AV LOKALE MYNDIGHETER. VI ANBE- FALER BRUK AV GODKJENTE LINJEFØRINGER, MONTASJEUTSTYR OG LEDNINGER FOR ALLE KRETSER. Et spa kan kobles med en 32 amp 230 volt enkel krets eller tre 16 amp kretser (tre-fase). Vi anbefaler at det benyttes en automatsikring m/ integrert jordfeilbryter for å tilføre strøm og beskytte ditt spa. Jordelederen må være av minst samme diameter som linjelederen, men ikke mindre enn 6mm 2. Et kobberbånd av minst 6 mm 2 solid kobberbåndledning er også nødvendig. En kvalifisert elektriker må installere den elektriske kretsen. 1. Massasjebadet må være permanent tilknyttet strømkilden (fast el-opplegg). Ingen stikkontakt eller ledninger skal brukes i forbindelse med operasjon av det varme massasjebadet. Om man tilfører elektrisitet til det varme badet uten at det gjøres i samsvar med disse instruksjonene, vil man miste retten til produsentens garanti. 2. Elektrisiteten som tilføres badet, må være en selvstendig krets som ikke deler sin elektrisitet med noen andre apparater eller lys. 3. Ikke bruk aluminiumledning. 4. Badet bør tilføres strøm gjennom en jordfeilbryter som ikke tåler mer enn 30mA før sikringen går. 5. For å få tilgang til massasjebadets strømtilkoblinger, fjern de fire skruene som sikrer de to kabinettlukene på den siden av badet som har CE-merket. Åpne deretter luken til kontrollboksen. (Se diagrammet på forrige side.) 6. VIKTIG For å opprettholde TUV Ratings, må en vanntett avlastning (klassifisert som IPx5 eller bedre) brukes på kabelen som tilfører elektrisitet, der den kommer inn i pakken. Vi anbefaler Heyco Liquid Tight Straight Through Fittings. Merk: For kabler fra 12.4mm til 20mm del # M4346 For kabler fra 15.0mm til 25.4mm del # M Koble opp ledninger, riktige farger sammen, på tilkoblingsterminal TB1. FEST GODT! Alle ledninger må kobles opp, ellers kan skade oppstå. 8. Steng kontrollboksen og sett på igjen sidepanelene på kabinettet. 10

11 ADVARSEL: Fyll ditt spa med vann før du skrur på strømmen. Så snart det er fylt med vann, skru ditt spa på og test sikringene. MERK: Dersom sikringen går med én gang, bekreft av den BLÅ nøytrale ledningen er koblet til nøytrallederen i sikringen. Hver sikring bør testes hver gang før den brukes. Dette gjøres slik: 1. Trykk på TEST -knappen på hver sikring, og kontroller at den er OFF. 2. Før sikringsbryteren til OFF (for å forsikre at den er fullstendig avskrudd), og før deretter sikringsbryteren til ON. Hvis noen av sikringene ikke virker når dette gjøres, kan ditt spa ha en elektrisk feil, og du kan risikere elektrisk støt. Skru av alle kretser og ikke bruk det før problemet er løst av en autorisert fagmann. ADVARSEL: Om man fjerner eller omgår en RCD-sikring, vil resultatet være et utrygt spa, som vil gjøre garantien ugyldig. VIKTIG: Om du noen gang skulle ha behov for å flytte ditt Arctic Spa, er det av avgjørende betydning at du forstår og respekterer disse kravene til installasjon. Ditt Arctic Spa er nøye konstruert for å gi deg maksimal beskyttelse mot elektrisk sjokk. Husk at det å koble ditt spa til en krets som ikke er godt nok oppkoblet, vil være å gi avkall på mange av dets sikkerhetsfunksjoner. 11

12 Startprosedyrer VIKTIG: Ditt Arctic Spa er blitt nøye testet under produksjonen, for å sikre at det er pålitelig og gir langsiktig kundetilfredsstillelse. Før ditt spa fylles med vann, vask det rent med en myk klut. Følgende instruksjoner må leses og følges til punkt og prikke, om man skal være sikker på å kunne starte opp eller fylle opp på en vellykket måte. 1) Vær sikker på at elektriske tilkoblinger er blitt gjort i samsvar med det som står i denne manualen, og at strømkabelen ikke er blitt skadet på noen måte. 2) Vær sikker på at alle O-ringer er blitt installert, og at koblingene er tilstrekkelig tilskrudd, slik at lekkasjer unngås. 3) Vær sikker på at alle kuleventiler er åpne, og at tappekranen er stengt. 4) Ved hjelp av en hageslange med et MicroPure filter, fyll badet med det filtrerte vannet opp til nedre kant av putene. 5) Så snart ditt spa er tilstrekkelig oppfylt, slå på strømmen ved å slå over automatsikringen i sikringsskapet. Hold et øye med displayet på øverste del av kontrollen. Når du har skrudd på, vil displayet blinke helt til det trykkes på en knapp. Dette gjøres for å vise deg at det har vært et strømbrudd. 6) Pumper, varmekolbe og hele det indre rørsystemet bli delvis fylt idet badet fylles. For å sjekke systemets operasjon og for å fjerne luft som eventuelt skulle være igjen i rørene, følg disse trinnene: a) Alle modeller: Trykk to ganger på knappen på pumpe 1 for å sette den på høy hastighet. La den gå i ett minutt. CAUTION! b) Signature, Ultra, og Legend: Trykk på knappen på pumpe 2 også. Denne pumpen holder høy hastighet hele tiden. La den gå i ett minutt. c) Bare Legend-modeller: Trykk på knappen på pumpe 3 også. Denne pumpen Do Not turn on power holder høy hastighet hele tiden. La den gå i ett minutt. Med én gang dysesystemet er to the spa until the fullt operativt (noe som indikeres av sterke ikke-bølgende støt av luft), vil ditt spa være ferdig oppfylt. Trykk på hver pumpeknapp én gang for å skru pumpene av. spa is filled to the VIKTIG: Hvis strømmen fra dysene er svak eller beveger seg i bølger, betyr required level. Running det at vannmengden er for liten eller at filterbeholderen er tett. the spa pump without water could cause immediate damage and invalidate your warranty! 7) Juster kjemikaliene og balanser vannet etter din forhandlers instruksjoner. Det finnes også retningslinjer for dette i denne manualen, under seksjonene for vedlikehold av vann. 8) Still temperaturkontrollen inn på ønsket temperatur (mellom 38 C og 40 C eller 12

13 100 ºF og 104 ºF), og plasser deretter det isolerende lokket og tillat at vanntemperaturen stabiliserer seg (cirka 16 timer). Husk å forsikre deg om at lokket holdes på plass ved å bruke låsene til lokket. Sjekk vanntemperaturen til ditt spa regelmessig. Når den begynner å overstige 29 C, gå videre til neste steg. 9) Test og tilpass hygienenivået (klor, ideell mengde 1-3 ppm, eller brom, ideell mengde 3-5 ppm). 10) Roter retningsventilene til midtposisjon og trykk PUMPE 2 -knappen øverst på kontrollpanelet i 5 sekunder for å aktivere filtreringssystemet. Dette vil garantere tilstrekkelig sirkulasjon og filtrering for hele dysesystemet. Når det er påskrudd vil displayet vise meldingen BOO (boost = økning). 11) Du kan stille temperaturen (mellom 38 C og 40 C, 100 F til 104 F) ved å trykke på knappene TEMP ( ) og TEMP ( ) på kontrollpanelet. Ditt spa vil normalt oppnå den ønskede temperaturen innen 16 til 24 timer. Erstatt spa-dekselet mens den ønskede temperaturen er i ferd med å stille seg inn. VIKTIG: For sikekrhets skyld kan du låse bryteren ved din ønskede temperatur. Se seksjonen for øvre kontrollpanel for nærmere detaljer. Fusion TM dysesystem (Fusion ) Jetting System lar deg regulere og kontrollere spaets massasjeeffekt. Ved å bruke (Fusion ) avlederen, kan du aktivere jetdysene gruppevis, kjent som et klasejet-system. Velg jetklase ved å vri avlederen til den ene eller andre siden, eller velg begge klasene ved å la avlederen stå i senterposisjon. Antall avledere vil variere med hvilken modell og serie Arctic Spa du har. Ikke nøl med å kontakte din lokale forhandler hvis du har spørsmål om jetsystemet, eller bare hopp inn og prøv deg frem. Venturi-kontroller Venturikontrollene lar deg stille inn hver dyses massasjestyrke ved å justere luft/vann-blandingen. Bare vri venturispaken mot klokken for å oppnå en kraftigere jetstråle og med klokken for en mykere jetstråle. De fleste jetdyser kan også reguleres ved å vri på selve munnstykket, med klokken for en kraftiger jetstråle og mot klokken for en mykere jetstråle eller for eventuelt å slå massasjestrålen helt av. 13

14 Jetsystemet Femtoms (5 ) Jetdyser De femtoms vannmassasje-jetdysene har to forskjellige dyseinnstillinger: Tri-face enkeltpuls & Triface dobbelpuls, tri-face jetdysene gir en stor sirkulær massasje. Jetdysene kan justeres ved å skru på selve munnstykket, med klokken for en sterkere stråle og mot klokken for en svakere stråle, eller for eventuelt å skru massasjestrålen helt av. Tretoms (3 ) Jetdyser De tretoms vannmassasje-jetdysene har tre forskjellige innstillinger: De to nevnt ovenfor, pluss retningsinnstilling. Retningsdysene lar deg sette strålen i den retningen du helst vil ha den. Tri-face jetdysene gir en stor sirkulær massasje. De tretoms jetdysene er designet for en grundig massasje av musklene i den øvre ryggen, skuldrene og nakken. Jetdysene kan justeres ved å skru på selve munnstykket, med klokken for en sterkere stråle og mot klokken for en svakere stråle, eller for eventuelt å skru massasjestrålen helt av. Krom Jetdysepakke (Tilleggsopsjon) Jetdysene i krom er laget av rustfritt stål av beste kvalitet; likevel vil en dårlig vannkjemi kunne få krommet til å ruste. Samme fantastiske massasje, men i en mer estetisk utforming. Orca Jetdyser Orca dysen er en stor hydromassasjedyse som er utviklet for å maksimere massasjen på en bestemt del av kroppen Den befinner seg i nedre del av ditt spa, med lett tilgang for føtter, ben, hofter og nedre del av ryggen. Intensiteten til Orcadysen kan justeres ved at man bruker en av Fusion TM bryterne (som befinner seg på ulikt sted etter hvilken modell man har). Ta gjerne kontakt med din lokale forhandler for å spørre hvilken bryter det er, eller hopp uti og prøv det frem selv. Luftmassasje (Bare tilgjengelige med seriene Designer, Ultra, Legend Extreme og Legend SE) Når terapiluftsystemet skrus på (se kontrollfunksjonene til ditt spa), vil myk luft boble opp overalt omkring deg og gi deg en frydefull massasje. Fossefall Fossefallet skrus på og av ved hjelp av en liten ventil. Den befinner seg på ulikt sted etter hvilken modell man har. (Bare på utvalgte modeller.) 14

15 Kontrollpanelet Ditt spa er spesielt utviklet slik at det automatisk oppnår ønsket temperatur hvis man simpelthen kobler det til en strømkabel, og følger startprosedyrene i denne manualen. Mange andre funksjoner, som filtrering, sikkerhetskontroll og påminnelse om vedlikehold, er konstruert slik at din spa-opplevelse skal være så fri for bekymringer som mulig. Men det er du som har kontrollen! Kontrollpanelet gir deg muligheten til å stille inn temperaturen, begynne filtreringssyklusen, kontrollere lysene og aktivere eller deaktivere pumpen(e) og luftkompressoren. Panelets display svarer deg og forteller deg at du har trykket på en knapp, og at den valgte funksjonen er blitt utført. Når ditt spa skrus på igjen etter et strømbrudd De første 10 sekundene vil displayet veksle mellom softwarenummeret og revisjon. Displayet vil så blinke helt til noen trykker på en knapp. Denne egenskapen forteller deg at det har vært et strømbrudd og at alt er blitt stilt tilbake til fabrikkoppsett. Side 15 15

16 Hovedfunksjoner Start Pumpe 1 Start Pumpe 2 Start Lys Hvordan Starte Blower (injektor) økonomimodus Standbymodus Vis tid Fremdriftslinjer Denne menyen lar deg kontrollere pumpene, injektoren, og alle lys, og lar deg aktivere økonomi- eller standbymodus. Hver gang en mekanisme er aktivert så vil et tilhørende ikon bli synlig på displayet. All pumpeaktivitet slås av momentant når du aktiverer standbymodusen. Trykk på modusknappen modus-valg vinduet. for å vise Velg Spa for å komme til spamenyen. Hvordan slå på Lyset. Trykk på Lysknappen for å sette på lyset. Trykk på Lysknappen igjen for å slå av lyset. (120 minutters innebygget tidsbryter) Hvordan starte Pumpe 1 Trykk på Pumpe 1 for å slå på Pumpe 1. Trykk på Pumpe 1 gjenntatte ganger for å kontrollere pumpens hastighet. (20 minutters innebygget tidsbryter) Hvordan starte Pumpe 2 Trykk på Pumpe 2 for å slå på Pumpe 2 Trykk på Pumpe 2 gjenntatte ganger for å kontrollere pumpens hastighet. (20 minutters innebygget tidsbryter) Hvordan starte Pumpe 3 Trykk på Pumpe 3 for å slå på Pumpe 3 Trykk på Pumpe 3 igjen for å slå av Pumpe 3. (20 minutters innebygget tidsbryter) Neste menyside Trykk på Next for å gå til neste side i spamenyen. Gå til Blower (injektoren). Hvordan starte Blower (injektoren) Trykk på Blower-knappen for starte injektoren. Trykk på Blower-knappen igjen for å slå injektoren av (20 innebygget tidsbryter). Hvordan starte Super Jet Trykk på Blower-knappen for å starte injektoren. Trykk på Blower-knappen igjen for å slå injektoren av (20 innebygget tidsbryter). Hvordan sette spaen i økonomimodus Setter ned temperaturen med 20 F (11 C). Velg Economy for å aktivere økonomimodusen. Velg Economy igjen for å forbikople økonomi-programmeringen (se kapittel om spaens montering) Standbymodus Stopper alle pumper samtidig med et trykk på knappen! Velg Standby for å aktivere denne modusen. Velg Standby en gang til for å gjennopprette normal drift. Systemet returnerer til normal modus etter en viss tid, såfremt ikke standbymodusen har blitt reaktivert. Hvordan vise tid Trykk OK knappen for å vise tiden. Trykk OK knappen en gang til for å vise vanntemperaturen på nytt. Hvordan se de aktive fremdriftslinjene. En fremdriftslinje er en visuell indikator som viser den tiden som er igjen før en mekanisme blir slått av eller før standbymodusen koples inn. Bare en linje vises av gangen. Bruk Venstre eller Høyre knappen for å se fremdriftslinjen for hver aktiv mekanisme. Spa-lyset vil blinke et par sekunder før standbymodusen ender og pumpene slås på igjen. En Standby-melding vises så lenge spaen fungerer i standbymodus. * Pumpen vil arbeide så lenge det er behov for mer varme. 16

17 Programmering Filtreringssyklus Økonomimodus Påminnelser Advarsler Programmering av spasystemet De følgende parametre må tastes inn når du programmerer filtreringssyklusen: Starttid, varighet og hyppighet. I løpet av. en filtreringssyklus vil pumpene først fungere i ett minutt for å rense rørene. Så vil Pumpe 1 kjøre i følge den programmerte tiden.e først fungere i ett minutt for å rense rørene. Så vil Pumpe 1 kjøre i følge den programmerte tiden. Trykk Modus-knappen Velg Options-menyen (tilleggsvalg) Velg Spa Sub-Menu (undermeny) Velg Filter. Hvordan programmere filtreringssyklusens starttid. Displayet vil vise den forrige starttiden. Bruk (+) eller (-) knappen for å velge timer. Bruk Høyre-knappen for å stille minutter. Bruk (+) eller (-) knappen for å forandre minutter. Trykk på Next-pilen på displaymenyen for å gå til neste parameter: filtreringssyklusens varighet. Hvordan sette filtreringssyklusens varighet Her kan vi sette en verdi for filtreringssyklusens varighet i timer og minutter. Bruk (+) eller (-) knappen for å stille timer. Bruk Høyre-knappen for å stille minutter. Bruk (+) eller (-) knappen for å forandre minuttinnstillingen. Trykk på Next-pilen på displaymenyen for å lagre forandringene og gå til neste funksjon: filtreringssyklusens hyppighet. Hvordan programmere filtreringssyklusens hyppighet Her kan vi se hvor mange filtreringssykluser systemet kan kjøre hvert døgn. Bruk (+) eller (-) knappen for å velge hyppighet. Velg Enter på displaymenyen for å lagre forandringene og vende tilbake til spaens hovedmeny. Hvordan programmere økonomimodusen Velg Economy. Hvordan sette spaen i økonomimodus Bruk (+) knappen for å kople inn økonomimodus. Displayet vil vise On. Bruk (-) knappen for å kople ut økonomimodus. Displayet vil vise Off. Hvordan programmere starttid for økonomimodus. Trykk på Next-pilen på displaymenyen for å lagre forandringene og gå til neste parameter: økonomisysklusens starttid. Bruk (+) eller (-) knappen til å stille timer. Bruk Venstre-knappen for komme til minutter. Bruk (+) eller (-) knappen for å stille minutter. Trykk på Next-pilen på displaymenyen for å lagre forandringene og for å gå til neste parameter som er Stop økonomimodus. Hvordan sette økonomimodusens stopptid Bruk (+) eller (-) knappen for å stille timer. Bruk Venstre-knappen for å komme til minutter. Bruk (+) eller (-) knappen for å stille minuttene. Velg Enter på displaymenyen for å lagre forandringene og gå tilbake til spaens valgmeny. Hvordan programmere vedlikeholdsprompter. Denne menyen lar deg aktivere/ deaktivere eller ganske enkelt tilbakestille vedlikeholdsprompter. Velg Reminder (påminnelse) Hvordan kople av/på vedlikeholdsprompter. Bruk (+) eller (-) knappen for å aktivere eller deaktivere prompter. Trykk på Next-pilen på displaymenyen for å lagre forandringene og gå til neste menyskjerm. Tilbakestilling av prompter. Bruk Venstre eller Høyre knappen for å gjennomgå alle aktive vedlikeholdsmeldinger en for en. Velg Enter på displaymenyen for å tilbakestille en melding og se neste oppgave eller gå tilbake til hovedmenyen. 17

18 Hvordan lese vedlikeholdsprompter Påminnelsesikonet vil lyse for å gjøre deg oppmerksom på at du har aktive vedlikeholdsbeskjeder. Spa-advarsler Denne menyen lar deg se alle aktive varselmeldinger, for eksempel : Varmtvann. Velg Warning (advarsel) Hvordan kople advarslene av eller på Bruk Venstre eller Høyre knappen for å gå gjennom alle varselmeldingene. Trykk på modusknappen en gang til for å gå tilbake til hovedmenyen. Hvordan lese spaets varselmeldinger. Et advarselsikon vil lyse og gjøre deg oppmerksom på at du har aktive varselsmeldinger. Hvordan programmere klokken Tid på dagen Andre innstillinger Kontrollpanelets display Lyd Regionale innstillinger Sikkerhet Hvordan programmere tiden Trykk på modusknappen. Velg Options (valg). Trykk på Clock for å stille klokken. Hvordan stille timer: Bruk (+) eller (-) knappen for å stille timer. Bruk Venstre eller Høyre knappen for å komme til minutter. Bruk (+) eller (-) knappen for å stille minutter. Velg Enter på displaymenyen for å komme tilbake til kontrollpanelets hovedmeny. Hvordan programmere kontrollpanelets innstillinger Trykk på modusknappen Velg Options menyen Velg Keypad (kontrolpanelets) undermeny Hvordan programmere kontrollpanelets displayfunksjoner. Denne undermenyen brukes til å programmere visningsformat, som for eksempel kontrast, bakgrunnslys, o.s.v. Velg Display Hvordan justere kontrasten. Bruk Venstre eller Høyre knappen for å justere kontrasten. displaymeny. Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå til neste Hvordan justere bakgrunnslyset. Bruk Venstre eller Høyre knappen for å justere bakgrunnslys og lysstyrke. Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå til neste displaymeny. Normal/Omvendt visning Bruk (+) eller (-) knappen for å aktivere eller deaktivere omvendt visning Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå til neste displaymeny. Vis orientering (speilvending) Bruk (+) eller (-) knappen for å aktivere eller deaktivere omvendt visning Velg Enter på displaymeny en for å komme tilbake til kontrollpanelets hovedmeny Hvordan stille inn kontrollpanelets lydvalg. Denne undermenyen brukes til å stille inn kontrollpanelets lydfunksjoner, som for eksempel Panel på (pipetone) og alarm. Velg Sound (lydfunksjoner) Beep on/off (pipetone på/av) Bruk (+) eller (-) knappen for å aktivere eller deaktivere omvendt visning. Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringer og gå til neste displaymeny. 18

19 Hvordan sette på alarmen Hvordan sette regionale innstillinger Hvordan velge språk Temperaturenheter Bruk (+) eller (-) knappen for å aktivere eller deaktivere alarmen. Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå til neste displaymeny. Denne undermenyen brukes til å programmere regionale innstillinger, som for eksempel språk, temperaturenhet, og klokkeslettformat. Velg Regional. Bruk (+) eller (-) til å velge mellom de følgende språkene: engelsk, fransk, spansk & tysk. Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå til neste displaymeny. Vanntemperaturen kan vises i F eller C. Bruk (+) eller (-) for å endre innstillingen. Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå til displaymenyen. Velg klokkeformat. Sikkerhetsvalg Delvis tastatursperring: Full tastatursperring: Bruk (+) eller (-) for å forandre innstillingene. Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå tilbake til kontrollpanelets hovedmeny. Delvis tastelås:spaens basisfunksjoner vil forbli tilgjengelige (pumpe og lysstyrke), men det blir umulig å forandre temperaturinnstillingen eller programmeringmodusen. tastelås: Alle taster blir sperret. Når kontrollpanelet er låst, vil låse-ikonet være synlig. Velg Security (sikkerhet) Bruk (+) eller (-) knappen for å velge Partial (delvis lås). Velg Enter på displaymeny en for å vende tilbake til kontrollpanelets hovedmeny. Hvordan låse opp kontrollpanelet: Velg Modus-knappen) Trykk og hold Option-knappen i 5 sekunder Bruk (+) eller (-) knappen for å velge Full (full tastelås). Velg Enter på displaymeny en for å vende tilbake til kontrollpanelets hovedmeny. For å låse opp kontrollpanelet, trykk og hold lysknappen i 5 sekunder. Systeminformasjon Spaet Vannvarmeren Kontrollpanelet Tilbakestilling Oppgradering Hvordan se informasjon om systemet For å se informasjon om spautstyr, som f. eks. jetsystemet, vannvarmeren og kontrollpanelet, programvareversjon, eller for å tilbakestille de programmerte innstillingene eller oppgradere kontrollpanelets programvare. Trykk på Modusknappen Velg Options-menyen Velg Info under-menyen Hvordan se informasjon om spaet Spaets programvarenummer og versjon vil vises på displayet.. Trykk på Next pilen for å gå til neste menyvalg. Hvordan se informasjon om vannvarmerprogramvaren. Spaets programvarenummer og versjon vil vises på displayet. Trykk på Next pilen for å gå til neste menyvalg. Hvordan se informasjon om kontrollpanelets programvare Kontrollpanelets programvarenummer og versjon vil vises på displayet. Trykk på Next pilen for å gå til neste menyvalg Tilbakestilling av kontrollpanelets programmerte verdier Trykk på OK for å reaktivere fabrikkinnstillingene. Trykk på Next pilen for å gå til neste menyvalg. Hvordan oppgradere kontrollpanelets programvare. Trykk på OK knappen for å starte oppgraderingen av kontrollpanelets programvare. Trykk Enter for å gå tilbake til kontrollpanelets hovedmeny og for ikke å oppgradere kontrollpanelets programvare. 19

20 Vedlikehold og behandling av spa Ditt spa er produsert av materialer av høyeste kvalitet og sterkeste sort. Til tross for dette, er det din egen forsiktighet og dine egne vedlikeholdsvaner som til slutt vil avgjøre hvor lenge ditt spa og dets enkelte komponenter vil vare. Jevnlig vedlikehold med utgangspunkt i rådene i denne seksjonen, vil hjelpe deg å beskytte din investering. VIKTIG: Før du utfører noen form for vedlikehold av ditt spa, foreta en visuell inspeksjon for å danne deg et inntrykk av hvilken forfatning det kan være i og om noe ser uvanlig ut. Hvis én eller flere deler ser ut til å være skadet, løs eller borte, fortsett ikke herfra. Ta umiddelbart kontakt med din fabrikkautoriserte forhandler. Å tømme ut vannet gjennom sluken Rester fra vaskemiddel og oppløste stoffer fra badedrakter og kjemiske stoffer vil gradvis samle seg i vannet på ditt spa. Vanligvis vil vannet, etter omtrent tre til fire måneder, være vanskelig å balansere og bør erstattes. Å dusje uten såpe før man går ned i et spa, eller å bare bruke skyllesyklusen når du vasker badedrakten din, vil bidra til å redusere rester fra vaskemiddel i vannet. Skumproblemer har imidlertid større sjanse for å være forårsaket av en opphopning av organiske forurensningskilder i ditt spa - for det meste av kroppsoljer. Hvis du bruker ditt spa ofte med mye såpe, vil du trenge å skifte ut vannet oftere. Vannet forfaller gradvis i kvalitet på grunn av opphopninger av ufiltrerbare forurensningskilder. VIKTIG: Husk å skifte vann hver tredje eller fjerde måned. For å tømme ditt spa: 1. Skru av strømmen ved å slå av sikringen i sikringsskapet. 2. Finn tappekranen, på utsiden av kabinettet til høyre for utstyrboksen. Fest den ene enden av en hageslange til kranen, og sett den andre enden av slangen inn i et passende område for tømming. (Alternativt kan man benytte hevert-prinsippet med en slange over kanten på karet til et lavereliggende punkt med god drenering. 3. Åpne opp kranen ved å dreie på den store ringen på utsiden i motsatt retning av klokken. Ditt spa vil tømmes ved hjelp av tyngdekraften. Husk: Alle Arctic Spas modeller vil tømmes gjennom sluket på gulvet. Utstyr som pumpen(e) og varmekolben vil tømmes. Alle modeller vil etterlate seg en liten mengde vann i fotbrønnen. Det som måtte være igjen av vann i rørene eller utstyret etter tømming, vil bare måtte fjernes hvis ditt spa er i ferd med å fryse til. 4. Når ditt spa er tomt, undersøk spa-karet, og rens det slik det er foreskrevet. 5. Steng av kranen på sluket. 6. Fyll opp ditt spa igjen FØR du skrur på strømmen. VIKTIG: Med gjenbruksfilter er det viktig å spyle filtrene ukentlig. Hver måned, og hver gang ditt spa tømmes i forbindelse med rensing, rens filtrene grundig med Filterrens. (Med Arctic Spas MicroPure engangsfilter, er det bare å erstatte filteret når ditt spa er tømt, eller omtrent hver tredje måned). 20

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

Brukerveiledning. Internasjonal. utviklet for verdens tøffeste klimaer... (uansett hvor du bor)

Brukerveiledning. Internasjonal. utviklet for verdens tøffeste klimaer... (uansett hvor du bor) Brukerveiledning Internasjonal 2014 utviklet for verdens tøffeste klimaer... (uansett hvor du bor) Gratulerer! Valget ditt av et Arctic Spa tyder på at bare det beste er bra nok for deg. Hos Arctic Spas

Detaljer

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S M A N U A L

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S M A N U A L M A R Q U I S S P A S M A N U A L Vi håper du får mange hyggelige stunder med spaen. Ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas -forhandler hvis det oppstår problemer. Du kan også ta kontakt med Marquis

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Velkommen til familien av fornøyde kunder som eier et bad fra Sunbelt Massasjebad Norge (SMN).

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. BASERT PÅ PRINSIPPET Wet Dust Can t Fly BRUKER RAINBOW The Power of Water FOR Å EFFEKTIVT FJERNE SKITT OG PARTIKLER

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Montering 6 Drift og justeringer 13 Flytting og folding av tredemøllen 22 Feilsøk 23 Retningslinjer 26 Deleliste 37 Oversiktsdiagram

Detaljer

Sikkerhet og komfort

Sikkerhet og komfort Sikkerhet og komfort Også tilgjengelig på www.hp.com/ergo Document Part Number: 297660-092 Denne veiledningen beskriver riktig utforming av arbeidsplassen, arbeidsstilling og helse- og arbeidsvaner for

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU R KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU LUFTRENSER med luftfuktingsfunksjon BRUKERHÅNDBOK NORSK Enhet av dette merket er et varemerke for Sharp Corporation. Plasmacluster er et registrert varemerke eller varemerke

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK NORGE INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER Når du skal av gårde første gang 4 Sjekkliste før avreise 4 Lasting 4 Kopling til bil 4 Under kjøring

Detaljer

Eierens Håndbok MEDDELESE FRA REXAIR GARANTIBETINGELSER

Eierens Håndbok MEDDELESE FRA REXAIR GARANTIBETINGELSER MEDDELESE FRA REXAIR GARANTIBETINGELSER R12977S-2 Rexair 2005 REXAIR, selger Rainbow-rengjøringssystemet bare til selvstendige autoriserte distributører med lang erfaring i direkte dørsalg. Ettersom Rexair

Detaljer