Rotary Vest. Fem flotte fredsambassadører fra Brasil besøkte Askøy Rotary Klubb! Månedsbrev for Distrikt 2250 Mai 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rotary Vest. Fem flotte fredsambassadører fra Brasil besøkte Askøy Rotary Klubb! Månedsbrev for Distrikt 2250 Mai 2009"

Transkript

1 1 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 Mai 2009 DG Tor Leganger-Hansen Dette nr inneholder bl.a. GSE-team fra Brasil 2 Festspilltid i Bergen Rekrutteringssuksesser Vellykket mentorordning 5 4 Rotary Foundation 6 Kreftprosjektet til Stavanger International 7 Dugnad i Arna 9 Invitasjon til golfturnering. Inntektene til vaksinasjonsprosjekt i India FABELAKTIG INNSATS! Rekrutteringsboom i Gand Rotary Klubb. 8 nye medlemmer på kort tid og flere er på vei! Fem flotte fredsambassadører fra Brasil besøkte Askøy Rotary Klubb! GSE-teamet imponerte og begeistret med sin flotte presentasjon av seg selv, sine hjemsteder og Brazil Les mer side 2 VELLYKKET REKRUTTE- RINGS STRATEGI Gand Rotary Klubb sine nye medlemmer Fem av de 6 nye medlemmene Florø Rotary Klubb fikk 6 nye medlemmer

2 2 Sjarmerte med sang Mandag 18. mai fikk Askøy Fenring og Askøy Rotary Klubb besøk av GSE-teamet som gjester Distrikt Teamet, som kommer fra Brasil, består av agronomen Gisele Maria Artioli (29), journalisten Erika de Moraes (29), fysioterapeuten Fabiana Coalho Lino (28), språklæreren Viviane Lameu Ribero Paccini (28) og veterinæren Osvaldo Pontelli (49) som også er teamleder. Hver av de fem team-medlemmene presenterte seg ved hjelp av powerpoint, med illustrerende fotos av familie, venner, eksempler på hva de liker å gjøre og litt om hjemsted. Det ble og vist film fra hjemlandet ledsaget av kommentarer med faktaopplysninger. Brasil er like eksotisk for oss som Norge må fortone seg for de langveisfarende gjestene. Noe de og bekreftet da klubbmedlemmene fikk anledning til å stille spørsmål mot slutten av møtet. De fortalte at de hadde hatt en minnerik 17. mai i Bergen. De var fullstendig betatt (les: forelsket) i landet vårt, som de synes er svært vakkert. For riktig å sjarmere tilhørerne i senk fremførte de en brasiliansk sang. Viviane ledet an og resten fulgte på så godt de kunne. Flott innsats fra verdige representanter fra Bossa Novaens hjemland Avslutningsvis ble teamet takket av president Yngve Soltvedt og guvernør Tor Leganger-Hansen. Bossa Nova er en brasiliansk musikksjanger som har sitt utspring i samba og jazz. Stilen ble utviklet sent på tallet av en gruppe studenter og musikere som bodde i bydelene Copacabana og Ipanema i Rio de Janeiro. Musikken fikk sitt gjennombrudd i Brasil med plata «Chega de Saudade» som kom ut i 1958

3 3 Informasjon fra Distriktets Rotary Foundation komité 1. Så langt er det fra distriktet kommet inn dollar til Rotary fondet - og til PolioPlus dollar 2. Det betyr at det gjennomsnittlige bidraget fra distriktet er på dollar pr medlem for disse to områdene. Dette er bare 2 dollar pr medlem mindre enn siste år. Rekorden fra i fjor må vi kunne slå med glans, for enda er det bare halvparten av distriktets klubber som har betalt bidrag som gave og mindre enn 30% som har betalt bidrag til PolioPlus. Ja, vi burde kunne klare minimum 30 dollar pr medlem! 3. Men, det er viktig å merke seg at innbetalingen må skje så snart som mulig (helst i løpet av mai), for å sikre at det blir godskrevet inneværende Rotaryår. Derfor anmodes alle presidenter å kontakte klubbens kasserer og forsikre seg om at klubbenes bidrag er innbetalt. Informasjon om hvordan pengene overføres finnes i Årboken på sidene 71og 72. TIil alle klubber som planlegger et Matching Grant prosjekt i kommende Rotaryår: Som følge av den usikre økonomiske situasjonen vil midlene til Matching Grants bli redusert med ca 70% til 9.5 millioner dollar! Søknader mottas etter 1. juli (!) blir behandlet etter som de kommer inn! Derfor: Vent ikke, men begynn med en gang å utarbeide søknaden! Hvis noen har spørsmål, ta kontakt med Carl Lewin på eller en annen i TRF-komiteen. Lykke til: Rotaryfondet er til for all Rotarianere og er alle Roatarianeres ansvar! Med vennlig hilsen Carl Rotary Foundationkomite formann Viktig informasjon Distriktskonferansen i Stavanger oktober Stavanger RK fyller 85 år og står som arrangører. Konferansen vil foregå på Hotell Clarion. Et flott kurs og konferansehotell midt i Stavanger sentrum. Programmet vil bestå av Rotary-stoff m/ innledere og diskusjoner. Hovedforedrag vil bli om Etikk v/ Prof. Inge Lønning Videre vil det bli foredrag om Forskning/utdanning og næringslivets utfordringer på Vestlandet Herunder vil dere også bli presentert for Ungt entreprenørskap og Rotarys rolle som mentorer i dette opplegg Det blir eget ledsager-program på lørdag m/ natur og kultur. Festmiddag på lørdag kveld m/ dans til proff. orkester Distriktets Årsmøte finner sted på søndag. VI ønsker alle Rotarianere velkommen til Distriktskonferansen Månedsbrev for Distrikt og håper Redaktør at flere Per enn Ove de Askeland-Askøy vanlige delegater Rotary Klubb stiller. Detaljert program og påmeldingssystem vil bli sent ut og informert om i august.

4 4 Kjære rotaryvenner! Det er med stor glede og ikke så lite stolthet jeg videresender e-post med vedlagt brev og rapport om årets ungdomsbedrifter (UB) fra rektor på Bergen Handelsgymnasium. En stor takk til alle som har deltatt, og til klubbene som har prioritert dette arbeidet. Det er en flott måte å vise bredden i Rotary sin kompetanse, hvordan Rotary arbeider og ikke minst er det en flott måte å gjøre Rotary kjent på. Jeg viser også til e-post i mars med resultat av årets fylkesmesse for ungdomsbedrifter der BHG gjorde et betydelig innhugg i premiehyllen. Jeg regner med at klubbene nå allerede har hatt eller i nærmeste fremtid skal ha besøk ungdomsbedrifter for å la dem, sammen med sin(e) mentor(er), presentere sine arbeider og resultater. Foto: P.O.Askeland Vellykket mentorordning for entreprenørskapsskolen i Hordaland Jeg håper at klubbene også i fortsettelsen vil bistå UB-ordningen med sin kompetanse, for i denne sammenhengen er Rotary helt unik. Beste hilsen Grete Sæbøe AG, Bergensområdet Hjertelig takk for innsatsen! Det nærmer seg slutten av skoleåret, og våre ungdomsbedrifter kan også gjøre opp status. Resultatene de tre siste årene har vært overveldende, og vi kan slå fast at UB-satsingen har slått rot i skolekulturen. Fredag var det avslutning av NM for ungdomsbedrifter, og selv om vi ikke nådde opp i premiehyllene denne gang, har vi fått veldig fine tilbakemeldinger. Våre elever presenterte seg på en verdig måte. På fylkesmessen sikret skolen seg ca 2/3 av alle premier i de klasser vi deltok, og en bedrift har vært gjennom kvalifisering til europafinalen i Zürich for Business at school i regi av Boston Consulting Group. En skole fra Oslo trakk det lengste strået, men våre elever var så nær en finale som det går an å komme. For andre gang på tre forsøk ble BHG årets entreprenørskapsskole i Hordaland. I søknaden fra skolen har vi lagt stor vekt på at mentorordningen er selve nøkkelen til resultatene de siste år. Vi er svært takknemlige for den støtten vi får fra Rotary. At profesjonelle næringslivsledere bruker av sin kostbare tid til å hjelpe våre ungdomsbedrifter, fortjener den største ros. Lærerne som har hatt ansvaret for årets UB-satsing, har laget er liten oppsummering, og denne er vedlagt her. Vi takker Rotary for samarbeidet dette skoleåret, og på vegne av oss alle vil jeg tilby dere at vi kan stille på møter i Rotary for å gjøre rede for skolens satsingsområder, med vekt på UB og nye fagtilbud. Vennlig hilsen Svein Heggheim rektor

5 5 Fra evalueringsrapporten... Årets UB-satsing Vi har dette skoleåret hatt 17 ungdomsbedrifter. Metoden er benyttet i fagene: - markedsføring og ledelse 24 elever (studieforberedende) - entreprenørskap 17 elever (studieforberedende) - prosjekt til fordypning 29 elever (service og samferdsel) Mentorvirksomhet Hvert år stiller ledere fra næringslivet i Bergen opp som veiledere og ressurspersoner. Hver høst arrangerer vi et møte mellom mentorer og ungdomsbedrifter der hver bedrift får presentere sin forretningsidé. Målet med dette møtet er å spleise mentor og ungdomsbedrift. Skolen har med hjelp fra Rotary lykkes i å etablere et nettverk som sikrer alle bedrifter en faglig solid mentor. Lærere og elever har holdt og skal holde foredrag i ulike Rotary-klubber gjennom skoleåret. Det ble også avholdt et møte der mentorer og lærer møttes for å diskutere bedriftene, komme med tilbakemeldinger og utveksle erfaringer. Mentorene ga tilbakemelding om at dette var nyttig. Inneværende skoleår har skolen hatt 17 ledere fra næringslivet som mentorer for ungdomsbedriftene. Vellykket rekrutteringsstrategi i Florø Rotary Klubb Et gjennomgående tema for samtlige rotaryklubber over tid, har vært problemer med rekruttering av nye medlemmer og det faktum at gjennomsnittsalderen i medlemsmassen bare øker for hvert år som går. Hvordan man skal kunne få denne trenden til å snu, har vært et gjennomgående tema og en viktig post i planarbeidet for enhver innkommende president. Fem nye medlemmer i Florø RK Slik har det selvsagt også vært for Florø Rotaryklubb sin del. Man har satt seg mål og metoder for å bøte på dette som i alle fall har sett fornuftig ut på papiret, uten at man med hånden på hjertet kan si at man har lykkes. Man har vurdert personer i lokalsamfunnet som kunne tenkes å være interessert og som i sin daglige handel og vandel har vist at de kanskje ville kunne bli gode rotarianere og finne seg til rette i klubben vår. Etter at navn på mulige kandidater var blitt presentert på møter i plenum i henhold til vanlig prosedyre, blei noen av disse invitert til møtene våre for å bli kjent med klubbens medlemmer, for med selvsyn se hva et rotarymøte inneholdt og hva vi arbeider med. Og ikke minst at de fikk møte Rotarianere på hjemmebane, få innblikk i hva RI står for og hvilke saker vi er opptatt av både lokalt og internasjonalt. Resultatet av innsatsen har latt vente på seg. De mulige kandidatene som tok i mot invitasjonen, har sikkert fått et annet og mer korrekt syn på hva RI står for og hva som er Rotarys idealer, men så var dette med møteplikt og tidsklemma! I løpet av det siste halve året har imidlertid gledelige ting hendt og vervingsinnsatsen har båret frukt. Florø Rotaryklubb har fått seks nye medlemmer, en dame og fem menn! Og ikke nok med det, den prosentvise andel av kvinner i klubben har økt og gjennomsnittsalderen for medlemsmassen i klubben vår har gått ned, så her kan vi snakke om en vinn-vinn situasjon! Vi gammelgutta, har inntrykk av at de nye medlemmene er i ferd å finne seg til rette i klubben og vil stå sammen med oss i vårt arbeide for RI, til nytte for de som trenger vår hjelp og en utstrakt hånd med Rotarys formål som ledesnor: Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre! Bildet viser fem av de nye medlemmene i en liten pause med samfunnsnyttig arbeid for Flora kommune. Rydding og ugrasbekjempelse på gravplassen i Florø. Informasjonskomiteen Kjell og Mathias.

6 Forts. fra forrige nr. Paul Harris Fellow Først etter Paul Harris død i 1947 kom oppsvinget i fondet. Da begynte bidrag og gaver å strømme inn til minne om Rotarys stifter. I løpet av et år kom ytelsene opp i over en million dollar, nesten dobbelt så mye som i de foregående 30 årene! I 1957 ble Paul Harris Fellow (PHF) utmerkelsen lansert. Medaljen, sertifikatet og jakkeknappen skulle være synlige tegn, eller «kvittering», på at den som bærer knappen/medaljen har innbetalt et bidrag på 1000 $ til fondet. Hos oss er det mest vanlig at klubber betaler inn 1000 $ til TRF for så å utnevne klubbkamerater eller ikke-rotarianere til Paul Harris Fellows (PHF) som en hedersbevisning for samfunnsgagnlig innsats. Alle bidrag klubben gir til det Årlige programfondet (Annual Programs Fund), PolioPlus og/eller PolioPlus Partners blir summert og registrert som poeng (Recognition points) som klubbene senere kan bruke til å «kjøpe» PHF utmerkelser for. En PHF koster enten $ kontant, eller den kan betales med Recognition Points. I jubileumsåret ble det utdelt over nye PHF er og i oktober 2006 var det registert PHF er. 6 Rotary Foundation Hva er Rotary Foundation? SHARE Fra starten i 1917 og fram til i dag har det skjedd mange og store endringer i Rotaryfondet. I 1991 lanserte styret i Rotaryfondet SHARE systemet. Hensikten var bl. a. at distriktene skulle få større medbestemmelse over bruken av de midler klubbene bidrar med. Systemet virker slik: Det beløp klubbene i et distrikt bidrar med til det årlige programfondet (Annual Programs Fund) et år, blir delt i to like deler (share = dele), og kan brukes til ulike program tre år etter at bidragene er gitt. Bidrag til det Permanent Fund og Polio- Plus fondet blir ikke regnet med når delingen foretas. a) Halvparten av den summen alle klubbene i et distrikt bidrar med til det årlige programfondet (Annual Programs Fund) i ett Rotary år, går til Verdensfondet (The World Fund (WF)). Det er styret i Rotaryfondet (The Trustee) som bestemmer bruken av pengene på Verdensfondet (WF). Midlene blir blant annet brukt til den del av Matching Grant (se nedenfor) som Rotaryfondet bidrar med, noe av kostnadene ved GSE og de store 3-H prosjektene. b) Den andre halvparten, av bidragene går til Distriktsfondene (Distrikt Designated Fund (DDF)). Disse midlene avgjør det enkelte distrikt selv bruken av. Fram til Rotaryåret var delingen i SHARE 40 % til Verdensfonder (WF) og 60 % til Distriktsfondet (DDF). Den nye delingen på ble satt i verk fra 1. juli Regelen om at pengene skal stå til forrentning og planlegging av bruken av de i 3 år (3-års syklusen) gjør at endringen i prosent delingen fikk virkning i disponible midler på distriktenes DDF fond fra Rotary-året Organisering av TRF i distriktene Rotaryfondet satte i verk en ny modell for organiseringen av virksomheten i distriktene fra 1. juli 2003.

7 Hvert distrikt skal ha en Rotary Foundation komité (District Rotary Foundation Committee (DRFC)). Komiteen skal ha en leder (DRFC- Chair) som bør fungere i jobben i tre år. Det blir tilrådd at vedkommende er en tidligere Distriktsguvernør (PDG). Sittende guvernør kan ikke ha jobben. Det er Rotaryfondets distriktskomité (DRFC) med sin leder som i nært samarbeid med DG, disponerer distriktets DDF konto. Uten en slik organisering med en DRFC Chair som leder, vil ikke et distrikt ha tilgang til sin DDF konto. DRFC er også pålagt å sjekke alle søknader som skal gå til Rotaryfondet sentralt. Organisasjonsplanen fra Rotaryfondet anbefaler at det opprettes i alt sju underkomiteer. Fra Rotary året tilrådes det å opprette nok en underkomite som skal hete Rotary World Peace Fellowship. Mer informasjon om organisering av Rotaryfondet i distriktene finner en i: District Rotary Foundation Committee Manual (300-EN-(605) Stavanger Internasjonales kreftprosjekt Cornelia Gehrmann Stavanger International RC, sekretær Innkommende president Bente Bimberg (t.h) i samtale med medlemmer av kreftforeningen. Stavanger International Rotary Club (SIRC) fortsetter samarbeidet med Kreftforeningens Ungdomsgruppe. For andre året på rad samlet SIRC en gruppe unge kvinner fra Kreftforeningens ungdomsgruppe på et av Stavangers kjente parfymerier. Alle inviterte hadde vært gjennom 7 en hard kreftbehandling. På parfymeriet fikk damene råd og vink av fagfolk om stell av hud og opplæring i bruk av makeup. Produkter inkludert sminke ble sponset av SIRC. Det ble mange strålende øyne i løpet av kvelden og selvtilliten steg merkbart. Det var en gjeng flotte damer som tilslutt takket SIRC for tiltaket. BERGEN-SYD Spennende grep fra Paal Martens Påtroppende president Paal Martens hadde brukt påsken til å tenke strategi for neste rotaryår, og gav oss et innblikk i dette. Komitestrukturen blir opprettholdt, han lanserte en klubbkomite med inn- Foto: P.O. Askeland kommende president og komitelederne, samt et presidentstyre med past president, president og påtroppende president. Motivet er overføring av kompetanse og å jobbe mer langsiktig. Han hadde valgt som motto: mangfold og samfunnsansvar. Komiteene og ledere var allerede fordelt. Godt jobbet Paal Geir Torsteinson President Bergen-Syd RK ROTARY KLUBB

8 8..og huspoeten i Sogndal Rotary Klubb skriver videre Paul Harris i Stavanger RK Aslaug M. Neset Litt før påske, på Knaken får vi innblikk i saken: Kaupanger er ingen soveby Kaupanger er et sted som utvikler seg. På ny! Det arkeologiske er en side som skal fram: Og så er vi kommet med i et Bygdeutviklingsprogram!! Klubben kan få ny medlemsaktivitet: Atle Lægreid var det visst han het... Vi ønsker at flere til oss kommer; det være om vinter, høst, vår - - eller sommer! Om Sogndal Vidaregåande Skule sitt engasjement i Sør-Afrika: Midt i den daglige dont får vi utvida vår horisont. Marta Sofie Vange - skulerektor Ho formidlar med velvalde ord: Inntrykk frå det sørafrikanske land Fortel at nordmenn framleis kan Syne omtanke og gje ei hjelpande hand. Alle frå Sogndal føler takksemd ved å kunne få gi: Både vidaregåande, Per Steinar, Kommunen og Rotary (les: rotar i) Christen Knagenhjelm Sender litt omtale av tre som nylig er blitt hedret med PHF fra vår klubb. Som kjent er Stavanger Rotaryklubb den nest eldste i Norge, stiftet i Klubben har engasjert seg sterkt i Poliopluss programmet, og to av medlemmene har tidligere vært på vaksinasjonstur i India og Bangladesh. Det er samlet inn penger til transportbil for funksjonshemmede, og klubben har også finansiert en ambulerende helsestasjon i Calcutta, til hjelp for mødre med barn. Dette prosjektet venter nå på godkjenning far Rotary Foundation. Så til våre Paul Harris Fellows. Det ene bildet viser Astrid Lærdal Frøseth og Ove Sembsmoen. De fikk hedersbevisningen for sin mangeårige innsats i klubben, og for sitt store engasjement og generøse innsats for Polio Pluss og annet helsearbeid i India. Det andre bildet viser til venstre president Ole Norbø som gir PH til Sigvard Marnburg. Dette skjedde på klubbens 85-års jubileum som ble feiret 18.april. Kunstneren Sigvard Marnburg fikk prisen for mangeårig innsats, aktualisert i forbindelse med hans design av nytt presidentkjede. Det ble innviet på 85års jubileet.

9 9 DUGNAD I SANSEHAGEN PÅ ARNA HELSEHEIM PDG Leif Harald Kvaale Arna Rotaryklubb Stavanger International inviterer til Golf Turnering Onsdag 22. april hadde Arna Rotaryklubb dugnad for å setje sansehagen ved Arna Helseheim i stand til vår/sommar. gjekk med liv og lyst fekk stor merksemd. Dette er ein uteplass som beboarane nyttar svært mykje, og arbeidet som Etter tilvisningar frå avdelingsleiar Vigdis Ingebrigtsen vart beplantning klipt, områder rydda, planter flytta og områder gjort klar til ny beplantning, slik at han nå er frisert og gjort klar til ein ny, fin vår/sommar med mange fine stunder ute i det fri. Arna helseheim Kommunalt sykehjem Nybygg og ombygging Innflyttet i 2000 og 2002 Plass til 100 beboere ( ) Mandag den 29. juni kl blir det for tredje gang på rad "tee-off" for Golf Turnering på området til Stavanger Golf Klubb. Inntektene fra dagen går til et vaksinasjonsprosjekt i India som SIRC støtter i samarbeid med Poona RC. "Støtte-golfspillere" er meget velkommen, bring gjerne oppropet videre til dine venner og bekjente. Kontakt og videre informasjon: David Pinchin, tlf.: " Cornelia Gehrmann SIRC sekretær Fra et tidligere arrangement

10 10 Kære Rotarygolfer Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, hvor du kan læse om det Nordiske Mesterskab, der afholdes den august 2009 i Horsens. Der er sammensat et spændende program, som både byder på socialt samvær, kulturoplevelser og dejlige middage. Vi ser frem til nogle forrygende dage. I næste nyhedsbrev kan du læse mere om tilbud på overnatning i København fra vores sponsorer Hotel Avenue og Savoy. Ny tilmeldingsfrist Fristen for tilmelding til D. Kr er ændret fra 1. maj til 1. juli. De tilmeldte vil i løbet af maj modtage bekræftelse og mere information om betalingsmuligheder osv. Program Program for aftenarrangementer og ledsagerarrangementer er nu fastlagt: Aften arrangementer: Torsdag d. 20. august: Get-together åbningsaften med grill på terrassen på Hotel Opus Horsens Fredag d. 21. august: Home Hospitality hos Rotarymedlemmer i Horsens Lørdag d. 22. august: Festmiddag, vin ad libitum, præmieoverrækkelse og dans Ledsagerarrangementer: (dagsture for ikke-golfspillende ledsagere) Torsdag d. 20. august: Besøg i det tidligere Horsens statsfængsel som nu er indrettet som krimimuseum, samt frokost Fredag d. 21. august: Besøg hos Lego og Legoland i Billund med frokost Lørdag d. 22. august: Besøg på Horsens museum og Shopping med guide og frokost. Læs det mere detaljerede program for arrangementet på hjemmesiden Banerne Banerne i Danmark er i meget fin stand i dette forår Billund Lufthavn Den hurtigste vej fra hele Norden til Vejle og Horsens Billund Lufthavn ligger kun ca. ½ times kørsel fra Vejle eller Horsens, og er derfor den nemmeste og hurtigste vej når I rejser til de Nordiske Mesterskaber i Rotarygolf Rejs direkte til Billund Lufthavn fra: Bergen ( Hvis der ikke flyves direkte fra din lokale lufthavn til Billund har du mulighed for at flyve hertil med SAS viaet af deres knudepunkter i Norden. For yderligere information om Billund Lufthavn samt forbindelser til Vejle og Horsens se:

11 11 DISTRIKT GUVERNØR (DG) Tor Leganger-Hansen Askøy Rk Postboks Kleppestø (p) (a) (m) INNKOMMENDE GUVER- NØR (DGE) Ove Sembsmoen Stavanger Rk Sverdrupsgt Stavanger (p) (m) GUVERNØR NOMINÈ (DGN) Ulf Torkelsen Strand Rk. Prestnesvn 7, 4120 Tau (p) (a) (m) IMIDIATE PAST GU- VERNØR (IPDG) Carl Lewin Kopervik Rk Kalvatrev. 21, 4250 Kopervik (p) (a) ASS. GUVERNØR SOGN OG FJORDANE Grethe Amundsen Florø RK Friheten, Postboks Florø (a & p) (m) ASS. GUVERNØR HAR- DANGER/ SUNNHORDLAND/VOSS Asfrid Brunborg Benivoli Dale Rk. Dalseidvegen Dalekvam (p) (a) dale.no ASS. GUVERNØR BERGENSOMRÅDET Grete Sæbøe Bergen-Syd Rk. Georgernes Verft 17, 5011 Bergen (p) (m) ASS. GUVERNØR HAUGALANDET/RYFYLKE Odd Henning Johannessen Koppervik Rotary Klubb ASS. GUVERNØR STAVANGER/SANDNES Bjørn Arvesen Hafrsfjord RK Liarlundvegen Kopervik Gunhilsgt. 16B 4041 Hafrsfjord (p) (m) (h) (M) ASS. GUVERNØR JÆREN/DALANE Marit H. B. Kleppe Bryne Rk. Liljeveien 31, 4352 Kleppe (p) (a) (m) DISTRIKTSSEKRETÆR Bente Fauskanger Askøy Rk Monsakleiva 24, 5310 Hauglandshella (p) (a) (m) heller ikke er store nyhetssaker som man ønsker å gå ut bredt til hele pressen med.

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015 The Rotary Foundation TRF KK-/TRF-seminar mars 2015 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Prosjekter Klubbens Lim Rotary ER hva Rotary GJØR

Detaljer

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 DISTRIKT 2250 PETS President Elect Training Seminar _ D2250 Definisjon PETS (President Elect

Detaljer

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Distrikt 2275 DLP 2011-2012 (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas VISJON Rotary i vekst for å gagne andre Rotary den ledende

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Bidrag til Rotary Foundation Fokusområder Prosjektvurdering Krav til Rotary Klubben Rapportering THE ROTARY FOUNDATION

Detaljer

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 DEN SPEDE START: Arthur Klumph, fondets stifter i 1917 Første bidrag, Kansas City Rotary Club USD 26,50 Første prosjektet i TRF regi

Detaljer

The Rotary Foundation TRF

The Rotary Foundation TRF The Rotary Foundation TRF PETS 2015 Rune Bye TRF-ansvarlig 2013-16 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Global Grant i Kenya vann/sanitær

Detaljer

Klubbens mål og planer for rotaryåret

Klubbens mål og planer for rotaryåret Klubbens mål og planer for rotaryåret. RI-presidenten for, Ian Riesley har bedt alle klubbene melde inn sine mål og planer på nettet gjennom ROTARY CLUB CENTRAL. Dette området finner vi i MY ROTARY under

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen Rotary s prioritering Våre felles lederskapsressurser og ekspertise hos 1.2 millioner

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Organisasjonsnummer 997 062 949 Elnesvågen 4. juli 2014 Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305! I. Guvernørens månedsbrev nr 1/2014 Mine månedsbrev kommer i stor grad til å følge den kursen som ble staket

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev Organisasjonsnummer 997 062 949 Guvernørens månedsbrev 2013-2014 Kjære rotarianere og venner av Rotary i! Elverum 01 07 2013 Guvernørens månedsbrev nr 1/2013 Jeg håper at klubbsekretæren sørger for at

Detaljer

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for Club Leadership Plan Anbefalt organisasjonsstruktur for Rotary klubber i Distrikt 2280 Lover for Rotaryklubber Ufravikelig og gjelder for alle klubber Formål Medlemskap Klassifikasjon Fremmøte Styre Medlemskapets

Detaljer

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Rotary Distrikt 2275 Guvernørbesøk i klubbene Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas Hva er Rotary? ROTARY er verdens største yrkesbaserte service-organisasjon,

Detaljer

På vitale områder som medlemsutvikling og bidrag til Rotaryfondet (Annual Giving og Polio) kan klubbene fremdels nå sine mål for dette rotaryåret.

På vitale områder som medlemsutvikling og bidrag til Rotaryfondet (Annual Giving og Polio) kan klubbene fremdels nå sine mål for dette rotaryåret. Guvernørens månedsbrev Distrikt 2300 2010-2011 Nr. 8 Februar 2011 Kjære rotarianere! Februar World Understanding Month Vi har et ekstra fokus på vårt globale arbeid. Dessuten er 23.februar Rotary s Birthday

Detaljer

ÅRSMØTE I GIMSØY ROTARYKLUBB. 22. november 2016

ÅRSMØTE I GIMSØY ROTARYKLUBB. 22. november 2016 ÅRSMØTE I GIMSØY ROTARYKLUBB 22. november 2016 1) Åpning av årsmøtet 2) Valg av møteleder 3) Godkjenning av agenda 4) Valg av referent 5) Valg av 2 til å underskrive protokollen 6) Årsmelding 2015-2016

Detaljer

HÅNDBOK THE ROTARY FOUNDATION

HÅNDBOK THE ROTARY FOUNDATION HÅNDBOK THE ROTARY FOUNDATION DRFC gruppen i NORGE Ajourført januar 2015 2 Innhold 1 Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet... 4 2 Rotary Grants... 4 2.1 Rotary Grants - modellens prosjekt-/tilskuddsordninger...

Detaljer

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION 2 Innhold 1 Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet... 4 2 Bidrag til The Rotary Foundation... 4 2.1 Innbetaling/bidrag... 4 2.1.1 Individuell avtalegiro til TRF... 4

Detaljer

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION

HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION HÅ NDBOK THE ROTÅRY FOUNDÅTION 2 Innhold 1 Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet... 4 2 Bidrag til The Rotary Foundation... 4 2.1 Innbetaling/bidrag... 4 2.1.1 Individuell avtalegiro til TRF... 4

Detaljer

Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. PETS med Distriktsamling 2016 Solstrand Hotel & Bad

Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. PETS med Distriktsamling 2016 Solstrand Hotel & Bad Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM PETS med Distriktsamling 2016 Solstrand Hotel & Bad Definisjon PETS (President Elect Training Seminar) er en Rotary - lovpålagt opplæring for innkommende presidenter i

Detaljer

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 Jan Sverre Hanssen Årets motto Distriktsguvernør 2014/2015,Distrikt 2260 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor

Detaljer

Rotaryakademiet høsten 2016 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310

Rotaryakademiet høsten 2016 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Rotaryakademiet høsten 2016 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Hva er The Rotary Foundation Rotary hadde helt fra starten klare mål for sin virksomhet med fokus på samfunnstjeneste lokalt og internasjonalt.

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT Ja, jeg aksepterer oppdraget som DG for !

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT Ja, jeg aksepterer oppdraget som DG for ! Ja, jeg aksepterer oppdraget som DG for 2013-2014! PETS 2013 1 DGE`s ønsker, mål og planer for 2013 2014: Ti ønsker: 1. At vi sammen skal styrke engasjementet om Rotarys kjerneverdier i alle klubbene våre

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation HVA ER

Detaljer

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling.

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye medlemmer best rekrutteres til Rotary? Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Innhold Hva er Rotary? Hvem kan

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Prioriteringsområder De ulike fondene Muligheter/begrensninger, utfordringer, ansvar Nødvendig sertifisering/kvalifisering

Detaljer

TRF og Distrikt 2250

TRF og Distrikt 2250 TRF og Distrikt 2250 Rotaryfondets mål: Støtte Rotary International: I arbeidet med å skape verdensforståelse og fred gjennom lokale, nasjonale og internasjonale, programmer 100 YEARS OF DOING GOOD IN

Detaljer

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar Mars 2015 DPCC Thor Hægh for DRFC Sverre Bjønnes

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar Mars 2015 DPCC Thor Hægh for DRFC Sverre Bjønnes TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter Rotaryakademiets Introduksjonsseminar Mars 2015 DPCC Thor Hægh for DRFC Sverre Bjønnes Rotary s prioritering De felles lederskapsressurser og ekspertise hos våre

Detaljer

TITLE Rotary Foundation (TRF) Presentasjon på PETS / D2310 av Sverre Bjønnes, leder TRF-komitéen 22. Mars 2014

TITLE Rotary Foundation (TRF) Presentasjon på PETS / D2310 av Sverre Bjønnes, leder TRF-komitéen 22. Mars 2014 TITLE Rotary Foundation (TRF) Presentasjon på PETS / D2310 av Sverre Bjønnes, leder TRF-komitéen 22. Mars 2014 Begrepsavklaring Rotary er: En yrkes- / profesjonsbasert organisasjon med motto: SERVICE ABOVE

Detaljer

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf Styringsdokument 2013-2014 President Inger-Ruthgerda Wellendorf 1 Rotarys overordnede mål er å gagne andre I Rotaryåret 2013/14 er styringsmålet: Engage Rotary - Change Lives. (RI-president Ron D. Burton)

Detaljer

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary Distrikt 2250 Guvernørskifte 2015 Førde Rotaryklubb 22. juni 2015 Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary en organisasjon i endring Distriktets målsettinger: Støtte og styrke klubbene

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2016 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 INNHOLD Hva er Rotary? Er klubben en Rotaryklubb? Rotary International President (RIP) årets motto Hva er nytt av

Detaljer

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet H O V E D M Å L Side 1 av 7 1. Hovedmål for hele klubben En sterk klubb og et godt miljø fremme fornyelse og fleksibilitet i klubben - Forsterke profil, PR og omdømme - Fokusere på humanitær tjeneste En

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Kristiansand Øst Gaute Melhus Johannessen Wenche Storaker 1.

Detaljer

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET The Rotary Foundation Med utgangspunkt i Paul P. Harris' yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra starten tydeligst immaterielle mål med

Detaljer

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self»

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» TITLE Styringsdokument for Lade Rotaryklubb Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» Om Rotary Grunnlagt i 1905 1,3 millioner Rotarianere fordelt på 166 land Spennende historie! Rotary

Detaljer

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var:

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Ringebu Rotary Klubb. Distrikt 2305. Charterdato 18.12 1967. Møte kvar tysdag kl.18.30 I Ringebu ungdomssenter. Årsmelding og rekneskap for året 2011-12. Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Reach

Detaljer

The Rotary Foundation. John Stennes TRF-ansvarlig

The Rotary Foundation. John Stennes TRF-ansvarlig The Rotary Foundation John Stennes TRF-ansvarlig 2016-2018 Introduksjon Obligatorisk for distriktet å arrangere TRF seminar årlig Orientere om TRF Hva - hvordan - hvorfor Prosjekter Forskjellige typer

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

TITLE THE ROTARY FOUNDATION. DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb

TITLE THE ROTARY FOUNDATION. DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb TITLE THE ROTARY FOUNDATION DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb DOING GOOD IN THE WORLD THE ROTARY FOUNDATION Som organisasjon drar Rotary nytte av et globalt nettverk av rotarianere som investerer

Detaljer

ROTARYÅRET TITLE

ROTARYÅRET TITLE ROTARYÅRET 2017-18 TITLE D 2305 - PETS 2017-18 v/ DGE Wictor Sandvold Vår utfordring i 2017-18: Rotary gjør en forskjell mer enn et slagord 2 UTFORDRING FRA RIP: ROTARY GJØR EN FORSKJELL! Styrke og støtte

Detaljer

TITLE Rotary Young Friends Prosjektet

TITLE Rotary Young Friends Prosjektet TITLE Rotary Young Friends Prosjektet Rotary Young Friends Rådsmøte Erik H. Jørol, prosjektleder 2014-15 26. November 2014 Agenda 1. Velkommen 2. Oppsummering, erfaringer og evaluering av Rotary YOUNG

Detaljer

Distrikt D okt. 2012

Distrikt D okt. 2012 Distrikt D2260 10 okt. 2012 The Rotary Foundation(TRF) (Rotarystiftelsen) Per F Rismark Fra starten i 1905 Rotary Founder Paul Harris Yrkesetikk Service og sosialt engasjement 2 Rotarys formål Fremme og

Detaljer

HÅNDBOK THE ROTARY FOUNDATION

HÅNDBOK THE ROTARY FOUNDATION HÅNDBOK THE ROTARY FOUNDATION TRF-ansvarlige i distriktene i NORGE 24.02.2017 2 Innhold 1 Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet... 4 2 Rotary Grants... 4 2.1 Rotary Grants - modellens prosjekt-/tilskuddsordninger...

Detaljer

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT Behandlet i Distriktsrådsmøte 4. desember 2014 GENERELT:

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT Behandlet i Distriktsrådsmøte 4. desember 2014 GENERELT: VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER/ARRANGEMENTER I REGI AV ROTARY DISTRIKT 2310 Behandlet i smøte 4. desember 2014 GENERELT: 1. Felleskonferansene i D2310 er a. Prepets som gjennomføres i januar

Detaljer

Sekretærens oppgaver i Rotary

Sekretærens oppgaver i Rotary Sekretærens oppgaver i Rotary Distriktssamling 2016 Arendal 12.mars Sekretærens oppgaver Medlemsnett Føre medlemsfortegnelse Føre fremmøte frist 10. i etterfølgende måned Innkalling til klubb-, (komité-)

Detaljer

Bidra til stiftelsens arbeid!

Bidra til stiftelsens arbeid! The Rotary Foundation (TRF) er en selvstendig stiftelse som utelukkende finansieres gjennom rotarianernes frivillige bidrag. Mens Rotary International står for utviklingen av Rotary som organisasjon, blir

Detaljer

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Arbeidsliste for er, er og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Ansvar: Sort ens og innkommende, Rød ens, Grønn kassererens Redigert 10.03.2010 20.00 ww www.rotary.org www.rotary.no 01.11.09 Søknadsfrist

Detaljer

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=20 Page 1 of 1 27.06.2015 NOMINASJON AV GUVERNØR FOR ROTARYÅRET 2017-18 18.09.2014 Rotaryhjulet skal kontinuerlig drives videre og vi starter

Detaljer

Sekretærens oppgaver i Rotary. Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars

Sekretærens oppgaver i Rotary. Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars Sekretærens oppgaver i Rotary Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars Sekretærens oppgaver Medlemsnett Føre medlemsfortegnelse Føre fremmøte Innkalling til klubb-, komité- og styremøter

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2014. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke RK Morten Svagård Ole Sverre Lund 1. KLUBBEN

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302 Page 1 of 2 09.06.2015 Handicamp Norway et internasjonalt flaggskipprosjekt til å DISTRIKTSNYTT av Gisle Bjørnstad / DICO Peter 07.04.2014

Detaljer

Månedsbrev august 2014

Månedsbrev august 2014 Jan Sverre Hanssen August er medlemskapsmåned Guvernørens planlagte klubbesøk i august er: Nordby RK 18.8., Askim RK 19.8., Rygge 20.8., Gjersjøen RK 25.8. og Hobøl/Spydeberg 27.8. Medlemskapsseminar:

Detaljer

INVITASJON TIL PETS OG DISTRIKTSTRENING I DISTRIKT 2310, DEN 4. og 5. MARS 2017

INVITASJON TIL PETS OG DISTRIKTSTRENING I DISTRIKT 2310, DEN 4. og 5. MARS 2017 Til: Rotaryklubbene i Distrikt 2310 v/ Presidenter og innkommende Presidenter, DG, AG er og øvrige medlemmer av Distriktsrådet Oslo, 23. januar 2017 Rotary - PETS og Distriktstrening INVITASJON TIL PETS

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 2 FORORD Rotary international (RI) har presisert sine strategiske mål: Støtte og styrke klubbene, fokusere på og øke humanitær tjeneste samt

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2018 DEL I ROTARYS KJERNEVERDI: Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber hvor medlemmene kommer

Detaljer

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen Styringsdokument 2014-2015 President: John Aage Nilsen Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2014/-15 er styringsmålet: Tenn et lys... «Light up Rotary» - ROTARY INTERNATIONAL THEME 2014/-15

Detaljer

TILE. Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb

TILE. Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb TILE Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb 1. Rotarys formål: Å gagne andre 2. I-presidentens tema: Light up Rotary (+ hvordan vi i Rotary lever, tenker, føler og jobber) 3. Guvernørens hovedmål for distriktet:

Detaljer

INVITASJON TIL DISTRIKTSKONFERANSEN I DISTRIKT 2310, DEN 28. OKT. 2017

INVITASJON TIL DISTRIKTSKONFERANSEN I DISTRIKT 2310, DEN 28. OKT. 2017 Til: Rotaryklubbene i Distrikt 2310 v/ presidenter, sekretærer og øvrige medlemmer av Distriktsrådet Oslo, 14. august 2017 INVITASJON TIL DISTRIKTSKONFERANSEN I DISTRIKT 2310, DEN 28. OKT. 2017 Kjære Rotarymedlemmer,

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 Page 1 of 1 24.06.2015 LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 2015 (RYLA) 18.11.2014 Dette er et offisielt Rotaryprogam og har vært det siden 1971.

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL

KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL KLUBB: Stokke RK Dato: 20.04.2014 KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL 1. MEDLEMSUTVIKLING Beholde og rekruttere nye medlemmer Ansvarlig for klubbens medlemsutviklingsarbeid: Medlemskomiteen. Leder i 2014/2015: Even

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer 997 062 949

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer 997 062 949 Organisasjonsnummer 997 062 949 Elnesvågen 1. oktober 2014 I. Guvernørens månedsbrev nr. 4/2014 Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305! 1. Oktober er måneden vi fokuserer på yrkestjenesten. Oktober er den

Detaljer

VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1

VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1 VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1 Yvona - bakgrunn Siv.ing., prosjektleder, markedsføring Rotary: Vimpel, folder, FB, fotograf Sagelvafestivalen (FB, web, MF, bilder) TITLE 2 Program PETS del 1 17.00 Velkommen

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Notodden Rotary Klubb

Notodden Rotary Klubb Notodden Rotary Klubb Oversikt over komiteer, aktiviteter og hvem som gjør hva Arbeidsoppgaver for Hovedansvarlig for hver enkelt aktivitet: - Involvere medlemmene i aktiviteten - Innkalle til separate

Detaljer

LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI HANDLINGSPLAN

LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI HANDLINGSPLAN LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI 2017 2020 HANDLINGSPLAN 2017-2018 1 Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber der medlemmene kommer fra ulike yrker. Vi deler kunnskap, ideer og erfaring med hverandre.

Detaljer

Noen tanker og idéer rundt medlemsutvikling i D2260

Noen tanker og idéer rundt medlemsutvikling i D2260 Noen tanker og idéer rundt medlemsutvikling i D2260 Svein-Erik Dippner Leder, Klubb- og medlemsutvikling, D2260 (Skedsmo Nord Rotaryklubb) Medlemsutvikling Vi må jobbe målrettet for å sikre positiv medlemsutvikling

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

TITLE TRF kurs distrikt 2290 høsten 2013. Porsgrunn 8.oktober Kristiansand 9.oktober Tønsberg 10.oktober

TITLE TRF kurs distrikt 2290 høsten 2013. Porsgrunn 8.oktober Kristiansand 9.oktober Tønsberg 10.oktober TITLE TRF kurs distrikt 2290 høsten 2013 Porsgrunn 8.oktober Kristiansand 9.oktober Tønsberg 10.oktober Distriktets TRF komite 2013-14 DRFCC - PDG Edrund Olaisen DGSC AG Dag Helge Tvedt Kontroller AG Svein

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation Rotarymedlemmer/Rotarianere

Detaljer

Huseby-Flatås Rotaryklubb

Huseby-Flatås Rotaryklubb Styringsdokument 2014-2015 President : Roald Røhmen Organisasjonskart 2014-2015 President Roald Røhmen Sekretær Torstein Ryeng Kasserer Asbjørn Vanvik Prosjekt Arne Qvenild Fredrik Manum Jon E Johansen

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

TITLE Rotary Foundation (TRF) / Future Vision

TITLE Rotary Foundation (TRF) / Future Vision TITLE Rotary Foundation (TRF) / Future Vision Presentasjon på Distrikts-Opplærings-Samling (DOS) / D2310 av Sverre Bjønnes, leder TRF-komitéen 23. Mars 2014 Hva skal «barnet» hete? Fremtiden er her! Glem

Detaljer

Styringsdokument President: Arve Brenne Dato:

Styringsdokument President: Arve Brenne Dato: Styringsdokument 2016-2017 President: Arve Brenne Dato: 06.10.2016 1 ato: Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2016/-17 er styringsmålet: «Rotary Serving Humanity». R.I. President: John

Detaljer

Færder Rotary. Mål og planer President Mia Brambani

Færder Rotary. Mål og planer President Mia Brambani Færder Rotary Mål og planer 2011 2012 President Mia Brambani Rotary International 2011-12 Theme Reach Within to Embrace Humanity President Kalyan Banerjee Fritt oversatt: Vis verden et åpent sinn og by

Detaljer

INVITASJON TIL DISTRIKTSKONFERANSE ROTARY DISTRIKT 2275 STJØRDAL 21.-23. SEPTEMBER 2012

INVITASJON TIL DISTRIKTSKONFERANSE ROTARY DISTRIKT 2275 STJØRDAL 21.-23. SEPTEMBER 2012 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2275 Jon Eidsvik DGE 2011 2012 Helleberget 3, 7500 Stjørdal +47 905 11 142 jon.eidsvik@ktv.no INVITASJON TIL DISTRIKTSKONFERANSE ROTARY DISTRIKT 2275 STJØRDAL 21.-23. SEPTEMBER

Detaljer

Styringsdokument

Styringsdokument Namsos Rotaryklubb Styringsdokument 2012-2013 President Odd Arne Flasnes ROTARY INTERNATIONAL THEME 2012/13: Peace through service. Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE Namsos Rotary sin målsetting 2012-2013:

Detaljer

ROTARY CLUB CENTRAL. Distrikt PETS v/ PDG Margit Bjugstad, D 2305

ROTARY CLUB CENTRAL. Distrikt PETS v/ PDG Margit Bjugstad, D 2305 ROTARY CLUB CENTRAL Distrikt 2310 - PETS 2017 v/ PDG Margit Bjugstad, D 2305 «Smart» - i starten? Klubbens mål og planer - Club Central (CC) Tidligere på papir (D 2305 2012-13: 5 sider x 55= 330 sider)

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Rotary Foundation Muligheter resultaterprosjekter

Rotary Foundation Muligheter resultaterprosjekter Rotary Foundation Muligheter resultaterprosjekter TRF komiteen i distrikt 2290 DRFC Edrund Olaisen, Langesund District Rotary Foundation Chair DGSC Dag Helge Tvedt, Stavern District Grant Subcommittee

Detaljer

Omtanke uten baktanke - The Rotary Foundation (TRF) er Rotarys beste hjelpemiddel for «Doing good in the world».

Omtanke uten baktanke - The Rotary Foundation (TRF) er Rotarys beste hjelpemiddel for «Doing good in the world». Omtanke uten baktanke - The Rotary Foundation (TRF) er Rotarys beste hjelpemiddel for «Doing good in the world». 1. November er The Rotary Foundation-måned I Rotarys kalender Da Rotary ble grunnlagt i

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2016. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Holmestrand Rotary Klubb Berit Reppesgård Tobias Brodtkorb

Detaljer

Månedsbrev november 2014 Rotary Distrikt 2260 Guvernør 2014-15: Jan Sverre Hanssen Råde Rotary

Månedsbrev november 2014 Rotary Distrikt 2260 Guvernør 2014-15: Jan Sverre Hanssen Råde Rotary Jan Sverre Hanssen November er måneden for The Rotary Foundation. 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor alle det angår? - Vil det skape forståelse

Detaljer

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik Styringsdokument 2012-2013 President: Stein-Arne Flovik Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2012/-13 er styringsmålet: Fred ved hjelp av velvillighet... Peace through service - ROTARY

Detaljer

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Rotary er ikke ment å være et folkeakademi, hvor vi kun sitter avslappet og tilbakelent på de ukentlige klubbmøtene,

Detaljer

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Færder Rotaryklubb Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Rotary International 2013-2014 Motto: Aktiviser Rotary endre liv! En god rotaryklubb Beholde Færders image som en synlig, attraktiv og

Detaljer

Sortland Rotary Klubb MAI 2013

Sortland Rotary Klubb MAI 2013 Flaggkommandør/Sjef Kystvakten Lars Saunes, Hva som skjer i Kystvakten? Hva skjer i kommiteérne..? Vestvågøy RK feirer 50-års jubileum 1 Sortland Rotary Klubb MAI 2013 Møte 14. mai 2013 President Knut

Detaljer

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard)

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) X Rotary 00.00.12 Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye

Detaljer

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb OSLO VEST ROTARY KLUBB Distrikt 2310 Vedtekter for Oslo Vest Oslo 2011 Versjon: Godkjent på medlemsmøtet 15. juni 2011 Dato Innledning Alle Oslo Vest s aktiviteter skal utføres i henhold til Rotarys lover,

Detaljer