ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK"

Transkript

1 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2300 HÅNDBOK

2 Innhold 1. Guvernørens forord 2. RI - presidenten motto og logo 3. Rotary`s verdigrunnlag 4. Overordnede og konkrete målsettinger 5. Distriktets målsettinger 6. Medlemsutvikling 7. Rotaryfondet (TRF) 8. Group Study Exchange (GSE) 9. Ungdomsutvekslingen 10. Distriktsorganisasjon 11. Roller og ansvar for ledende posisjoner i distrikt og klubb -Assisterende guvernør -Klubbpresidenten -Klubbsekretæren -Klubbkasserer Vedlegg 1. Distrikt organisasjonskart 2. RI- Europe/Africa Office 3. Klubb presidenter, -sekretærer, kassererer 4. Plan for guvernørens besøk 5. Klubbens mål og planer 6. Tilbakemelding i forbindelse med klubbesøk

3 Distrikt Forord Rotary er en stor organisasjon. Skal denne fungere må vi kjenne godt til struktur, forskjellige regler og frister. Informasjon om dette blir gitt under PETS/Distrikssamlingen. I tillegg finnes informasjon på distriktets hjemmeside: fra Norsk Rotary Forum(NORFO): (www.rotary.no ) og fra Rotary International(RI): Distriktets håndbok inneholder viktige opplysninger, spesielt om Rotaryåret Den er ment å være et oppslagsverk både for Distriktsrådets representanter og klubbene, og da spesielt for presidenter, sekretærer og kasserere. Si gjerne i fra om det er noe du savner i boka. Sammen er vi med på noe stort i Rotary! Velkommen til samarbeid og felles innsats! Hilsen Ole Amund Gillebo DG D2300 3

4 RI-PRESIDENT : Ray Klinginsmith Ray Klinginsmith kommer fra Rotary Club of Kirksville, Missouri, USA Pensjonert advokat. Om sitt motto og logo sier Klinginsmith: Hva er Rotary? Hva gjør en Rotaryklubb? Disse spørsmål stilles ofte til rotarianere av potensielle medlemmer og andre interesserte personer. Det er vanskelig å gi fyllestgjørende svar på spørsmålene på noen få minutter. Selv om vårt hovedmotto Service Above Self belyser det idealistiske i vår organisasjon, gir det ikke svaret på de to spørsmålene. Derfor besluttet jeg å forsøke å finne et kort tema som skulle dekke alle behov; både forklare Rotarys formål for ikke-rotarianere, og bekrefte betydningen av de ledende prinsippene for oss rotarianere. Da jeg lette etter de rette ordene, gjennomgikk jeg de fire tjenesteveiene, og la merke til at Klubbtjeneste og Yrkestjeneste både hjelper oss til å nyte livet og å være gode innbyggere. Samfunnstjenesten og Yrkestjenesten virker sammen, for å gjøre våre lokalsamfunn til bedre steder å bo og arbeide. Og Internasjonal tjeneste gjør det mulig for oss å samarbeide med Rotaryklubber i andre land og i ulike verdensdeler for å endre verden til det bedre og øke mulighetene for internasjonal forståelse, goodwill og fred. 4

5 Det er viktig å huske på at Rotary representerer en servicesjel, så vel som det er en organisasjon av Rotaryklubber, og vi trenger å dele våre kjerneverdier av service, kameratskap, mangfold, integritet og lederskap med andre mennesker og organisasjoner. Jeg tenkte på mange ord og fraser for å fange essensen av Rotary, og de ord jeg til slutt valgte for å beskrive Rotarys nåværende oppgave og for å fremheve hva vi har oppnådd, beskriver nettopp det vi er best på å gjøre: Building Communities Bridging Continents (utvikle lokalsamfunn, forene kontinenter) (Distriktsguvernørens oversettelse) Jeg håper du er enig i at disse fire ordene på en treffende måte reflekterer hvem vi er og hva vi gjør som rotarianere. Vi er en unik og ledende organisasjon unektelig en av verdens beste. På en viktig måte oppmuntrer vi til økt innsats og bringer ressurser til våre lokalsamfunn, og vi er verdens beste til å forene mennesker som ønsker å gjøre en innsats - gi dem mulighet til å samarbeide, og derigjennom oppnå deres støtte og innsats for å gjøre verden til et mye bedre sted å bo og arbeide. Som Ed Cadman (RI-president ) sa: Rotary er enhet uten å være ensrettet. Vi er virkelig heldige som får være rotarianere! Ray Klinginsmith President, Rotary International

6 3. Rotary`s verdigrunnlag A. ROTARY`S MOTTO: Service Above Self - Å gagne andre B. ROTARY`S FORMÅL: Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet. De fire tjenestegrener er sentrale i dette arbeidet; I II KLUBBTJENESTE; Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre YRKESTJENESTE; Å stille høye etiske krav til oss selv, å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid III SAMFUNNSTJENESTE; Å søke og virkeliggjøre Rotary s idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere IV INTERNASJONAL TJENESTE; Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom vennskap over landegrensene mellom mennesker fra alle yrker. C. FIRE SPØRSMÅLSPRØVEN Er det sant? Er det rettferdig for alle parter? Vil det skape godvilje og bedre vennskap? Vil det være til beste for alle parter? D. YRKESKODEKS FOR ROTARIANERE Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av meg at: 1. Jeg ser mitt yrke som en mulighet til å gange andre 2. Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i samfunnet 3. Jeg gjør at for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes etiske standard 4. Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, konkurrenter, kunder, allmennheten og alle jeg har yrkesmessig forbindelser med 5. Jeg er kjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi 6. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker 7. Jeg gir allmennheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min yrkesvirksomhet 8. Jeg verken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i yrkesmessig sammenheng. 6

7 4. RI `s overordnede og konkrete målsetninger Overordnende målsettinger: Fremme anerkjennelse for Rotarys innsats og forbedre Rotarys omdømme. Øke antall medlemmer globalt, både i antall og kvalitet. Fremheve Rotarys unike engasjement i yrkestjeneste, spesielt gjennom høy etisk standard. Utvikle ledertalenter innen Rotary. Konkrete målsettinger: Utrydde polio vårt høyest prioriterte mål. Øke Rotarys muligheter til å gjennomføre prosjekter for sikring av rent vann, møte utfordringen fra årsaker til sykdom og styrke det medisinske behandlingstilbud, fokus på mor og barns helse, samt bidra til senking av analfabetisme i verden. Gjennomføre en strategisk planleggingsprosess som sikrer kontinuitet. Rotary`s flaggskip og økonomiske motor er Rotaryfondet (TRF) Alle klubber bør delta i et TRF-prosjekt Alle medlemmer bør personlig delta med bidrag til TRF (Every Rotarian Every Year) Alle klubber bør bidra med minst US$ 100 pr medlem til TRF Alle klubber bør bidra til Polio Pluss med minst US $ pr år fram til 30. juni

8 5. Distriktets målsetninger. Vårt overordnede motto er: Service Above Self. Vi tjener ikke et system eller en organisasjon, men mennesker. Rotary gjør en forskjell i mange lokalsamfunn, på mange arbeidsplasser, for mange barn og mødre, unge og voksne. Et Rotary som ikke tjener andre, tjener ikke til noe. Dette er det vi bygger på. Det vi bygger opp er den enkeltes yrkesetiske standard, det er vennskap, kjennskap og kunnskap, større forståelse, et bedre samfunn å leve i for flere, en tryggere verden å vokse opp i for barn og unge, en lysere fremtid for alle. Dette gjør vi ikke alene, men sammen og sammen med andre. Dette gjør vi ved å gjøre Rotary større og sterkere. I vårt distrikt vil vi gjøre mer av det vi er gode på med fokus på : Ungdomsutveksling, Group Study Exchange (GSE), RYLA, Handicamp. Basis er den enkelte klubb og Rotaryfondet er vårt beste verktøy. Ut fra RI`s hovedfokus, bør klubbene i D2300 ha følgende satsingsområder videre: Fortsatt fokus på medlemsutviklingen, både antall og kvalitet. Pr. februar 2010 har vårt distrikt 1214 medlemmer. Det betyr at vi er sakte på vei oppover. Målet bør være at vi kan komme tilbake til nivået pr. 1.juli 2007 som var 1280 medlemmer. På distriktets 3-årsplan står det som en målsetting for at medlemstallet skal opp til Øker hver klubb med 2 nye medlemmer, er målet innen rekkevidde. Det er et mål med kvinner i alle klubber. Flere av våre nye landsmenn må få muligheten til å bli rotarianere. Det er behov for å utvide yrkesbredden og gjenspeile lokalsamfunnet. Oppstart av nye klubber er viktig. Den siste klubben som ble etablert i vårt distrikt var i Kan vi etablere andre typer klubber(frokostklubb, lunsjklubb) og klubber for unge (Rotaract) vil det bety en vesentlig styrking og vitalisering. 8

9 Styrke medlemmenes kunnskaper om Rotary og bevisstgjøring på yrkesetiske problemstillinger samt styrke lederopplæringen i klubbene er en strategisk viktig oppgave. Videre bør økt bidrag til Rotaryfondet og Polio Pluss stå sentralt i alle klubbene. En ser gjerne at alle klubber har et TRF prosjekt og gjerne et miljøprosjekt! Distriktets idebank kan være nyttig. Samarbeid i AG-områdene kan være en god mulighet. I vår del av verden og ikke minst i vårt eget land, er vi bortskjemt med en velfungerende velferdsstat. Derfor blir våre bidrag ofte i form av økonomisk sponsing av gode prosjekter som Rotary International allerede er involvert i. Se for eksempel Informasjon og omdømmebygging (Branding)er viktig i en organisasjon som Rotary. Synliggjøre klubben i lokalsamfunn og i lokale media. Internett og hemmeside er en nøkkel i dagens samfunn for å nå videre ut. RI har sin hjemmeside med adresse: https://www.rotary.org. NORFO har en hjemmeside som er i stil med RI sin. Adressen er: https://www.rotary.no. Distriktet har sin egen webside hvor medlemmene kan gå og hente opplysninger. Denne finnes under NORFO sin side eller direkte på Det er viktig at alle klubbene oppretter sin egne hjemmeside, som kan være både til nytte å glede for andre klubber og distriktet. Her kan gode ideer hentes, og ikke minst kan den enkelte hente inn opplysninger og ideer om programopplegg. Klubbsidene finnes igjen under Distriktets side. Mål: Alle klubber med egen hjemmeside og med et medieoppslag /år. 9

10 6. Medlemsutvikling Rotary er en internasjonal serviceorganisasjon med medlemmer i over 200 land og georafiske områder. Organisasjonen er fortsatt i vekst, men i den vestlige verden og spesielt i Norge har medlemstallet stagnert. Siden 2002 har de norske distriktene mistet ca medlemmer. Vårt distrikt har i løpet av det siste året mistet 20 til 30 medlemmer på årsbasis. Til tross for denne utviklingen i distriktet, er det heldigvis mange klubber som har en positiv medlemsvekst. Er så Rotary i en særstilling når det gjelder rekruttering av nye medlemmer? Tilbudet av organisasjoner er overveldende, og bare i Norge finnes det over forskjellige organisasjoner og lag. Det er derfor viktig med en positiv vinkling på rekrutteringsarbeidet, og at Rotary har noe å tilby sine nye medlemmer. Gode foredrag på medlemsmøtene er ikke nok, det må også være muligheter for medlemmene å bidra med sine kunnskaper. Husk at Rotary er en organisasjon hvor medlemmene kommer fra ulike yrkesgrupper. Rotary er også en organisasjon med gode tradisjoner og rutiner. Dette bør vi ta vare på fordi det gir organisasjonen et særpreg, selv om noen opplever Rotary som litt byråkratisk. Det er derfor en utfordring til oss alle å ta vare på særpreget, samtidig som vi makter å fornye og tilpasse oss den tida vi lever i. Som medlemmer og tillitsvalgte i Rotary har vi funnet noe vi setter pris på ved å være medlem, men er vi flinke nok til å formidle hva dette handler om til våre omgivelser? De fleste av oss treffer daglig mange mennesker gjennom jobb, og gjennom å tilhøre ulike nettverk. Er vi flinke nok til å ta vare på og motivere hverandre? Sprer vi glede og optimisme innad i klubben? Føler folk seg hjemme på klubbmøtene? Er vi inkluderende nok, og får våre tillitsvalgte i ulike deler av organisasjonen en klapp på skulderen for jobben de gjør? Vi mennesker beveger oss gjennom flere faser i livet med endrede forhold for jobb og privatliv. Derfor skulle det være muligheter for å hente inn igjen tidligere medlemmer. Dette er bare noen eksempler på spørsmål som er viktig å ta opp i klubbene våre. Når vi tenker medlemsutvikling er det derfor viktig å tenke på flere fronter samtidig: - å holde på de medlemmene vi har - fange opp igjen tidligere medlemmer - rekruttering av nye medlemmer 10

11 Det er også viktig å understreke at rekruttering av nye medlemmer er en kontinuerlig prosess, det er ikke noe en skal gjennomføre andrehvert år eller tilsvarende. Klubbene må lage sin egen plan for dette, og alle medlemmene har et ansvar til å bidra. Distriktsorganisasjonen i D 2300 vil gjerne være med og bistå de enkelte klubbene i arbeidet med medlemsutvikling. For å kunne gjøre det på en god måte, er vi avhengige at klubbene tar kontakt med oss. Vi ønsker også å være en idebank for klubbene på dette området. Det foregår mye godt og kreativt arbeid knyttet til medlemsutvikling i distriktet, og det ville vært fint om klubbene kunne dele ideer og erfaringer med hverandre. Følgende kan kontaktes når det gjelder hjelp og støtte fra distriktet; Magne Sveen, Løten Rotaryklubb, leder Anne Elisabeth Bye Nilsen, Raufoss Rotaryklubb, Finn Egil Sandmo, Nord-Odal Rotaryklubb, 11

12 7. Rotaryfondet (TRF) The Rotary Foundation, TRF, er det viktigste verktøy den enkelte Rotaryklubb har for å kunne nå Rotarys målsettinger om lokalt og internasjonalt engasjement. Rotaryfondet bidrar til å skape fred og forståelse gjennom nasjonale og internasjonale prosjekter innen humanitære program, kultur og utdanning. Fra en sped begynnelse i 1917, har Rotary Foundation vokst til å bli verdens største frivillige humanitære hjelpeprogram. The Rotary Foundation er en selvstendig organisasjon med eget styre og egen administrasjon, men i nært samarbeid med Rotary International. Fondet har sin økonomiske basis i årlige bidrag fra hver enkelt rotarianer i klubbene. I tillegg kommer det gaver og donasjoner fra rotarianere verden over. Administrasjonskostnadene er svært lave og fondets midler er helt uavhengige av distrikt eller klubbers regnskap. I Norge er nå gaver til Rotary Foundation kommet inn under ordningen med skattefritak (min kr 500). De årlige bidragene, Annual Givings, forrentes i 3 år i USA, og så blir 50 % av vårt bidrag 3 år tilbake stilt til distriktets disposisjon, mens 50 % går til verdensfondet, SHARE-systemet. Gjennom distriktet kan den enkelte klubb søke om støtte til forskjellige prosjekter og tiltak etter bestemte regler, men helt uavhengig av hva klubben tidligere har bidratt med. Klubben skal oppnevne en Foundation kontakt som kan være et bindeledd i arbeidet. Distriktets Foundationkomite vil alltid bistå med råd og hjelp til vurdering av prosjekter og utforming av søknader. Og vi holder hver høst et Foundation seminar. De programmer Rotaryfondet støtter kan deles i 3 hovedgrupper. Felles for alle er at de ikke kan søkes av rotarianere eller deres familie, fordi innsamlede midler ikke skal brukes på oss selv: 1. Humanitære program: MATCHING GRANTS betyr at klubb og distrikt, går i samarbeid med et distrikt og/eller en klubb i et annet land om et internasjonalt prosjekt, og hvor Rotary Foundation matcher det budsjetterte innsatsbeløpet. 12

13 DISTRICT SIMPLIFIED GRANT er enklere program hvor klubbene kan søke støtte fra distriktet til lokale eller internasjonale prosjekt. En viss del av distriktets samlede midler er til rådighet, og godkjenningsprosessen er forenklet og avgjøres i distriktet. HEALTH, HUNGER AND HUMANITY (3-H) GRANTS og VOLUNTEER SERVICE GRANTS (også for rotarianere) er andre, mer spesielle programmer. 2. Utdannings- og kulturelle programmer: GROUP STUDY EXCHANGE, GSE, er best kjent. Dette er et yrkesbasert utvekslingsprogram for unge, yrkesaktive mellom 25 og 40 år. For tiden har vi slik utveksling hvert 2 år, og klubbene deltar sterkt i utforming og gjennomføring av denne utvekslingen. Rotary har også STUDIESTIPEND for ulike målgrupper og studier. ROTARY CENTERS FOR INTERNATIONAL STUDIES er et 2-årig mastergradstudium for inntil 70 ungdommer (årlig) ved sju anerkjente universiteter i verden. Studiene er konsentrert om konfliktløsning, fredsforskning og internasjonale relasjoner. Et krevende, men meget givende program og klubbene oppfordres sterkt til å finne aktuelle kandidater. ROTARY PEACE AND CONFLICT STUDIES er et helt nytt, korttids studium i Bangkok, Thailand 3. ALUMNI: Et Foundation program som er lite kjent, men som innebærer en oversikt, database, over alle tidligere stipendmottakere i distriktet. Gjennom dette kan klubben finne potensielle medlemmer, foredragsholdere osv. 4. PAUL HARRIS FELLOW RECOGNITION, PHF, er en utmerkelse klubben kan dele ut. For hver US $ 1000 klubben har gitt til fondet, har den rett til en PHF som kan gis et klubbmedlem eller en utenforstående som har fortjent en ekstra oppmerksomhet.. 5. PolioPlus har vært Rotary Foundations store satsningsområde i flere år, i samarbeide med bl.a. WHO. Det er oppnådd mye men det er fortsatt fire land i verden som har Polio endemisk. Rotarys mål er å bidra til få denne sykdommen utryddet. Dette krever store ressurser. Bill og Melinda Gates stiftelse har donert store summer, det samme har flere andre regjeringer bl.a. Forutsetninger er at Rotary bidrar med US $ 200 millioner innen Dette betyr at hver enkelt av oss blir bedt om til sammen 1000 kr. i løpet av disse årene, hvilket sant å si skulle være høyst overkommelig for oss. 13

14 Innbetaling til Rotary Foundation kan skje til RI s vanlige norske bankkonto, , men husk å merk tydelig at det er til Rotary Foundation, men husk at skal medlemmene få skattefradrag gjelder særskilte innbetalingsregler, se Håndboka. Klubbpresident eller sekretær kan finne oversikt over innbetalte beløp og disponible PHF på Rotary Internationals hjemmesider: Rotary Foundations fremtidsplaner, Future Visions, innebærer vesentlige endringer og forenklinger i strukturen. Ca. 100 distrikter verden over er med i Pilot-prosjektet effektivt fra 1.juli 2010 for en 3 års utprøving. Kontaktpersoner: se organisasjonsplan (s.20) og organisasjonskart (vedlegg 1) 14

15 8. Group Study Exchange (GSE) GSE er et utvekslingsprogram for unge yrkesaktive i alderen år. Hensikten med GSE er at Rotary skal bidra til internasjonal forståelse og at det kan knyttes internasjonale kontakter blant ulike profesjoner. GSE er et program som synliggjør Rotary International og Rotary Foundation som internasjonale nettverk blant ledere i det private næringsliv og i offentlig virksomhet. GSE er en fantastisk mulighet for arbeidsgivere, både i det private næringsliv og innen det offentlige, til å stimulere framgangsrike ansatte som de mener har potensial til å se sin egen profesjon i et internasjonalt perspektiv. Videre er det en mulighet til å presentere bedriften sin for næringslivsledere i et annet land, og til å knytte internasjonale kontakter. Foruten å arbeide for de internasjonale målene for GSE, har distrikt 2300 bestemt seg for å bruke GSE som et middel for å markedsføre Rotarys idealer for næringslivet i Innlandet. Dette innebærer at distriktsrådet ønsker at alle klubbene skal delta aktivt i GSE arbeidet hvert år, uansett om de fremmer en egen kandidat til GSE teamet eller ei. Alle klubbene bør derfor arbeide for å gjøre GSE kjent blant lokale arbeidsgivere, enten gjennom direkte kontakt, eller ved å invitere dem til orienteringsmøter om GSE. Til slike orienteringer bør en trekke inn tidligere GSE representanter. Distriktsrådet ser også GSE som et middel for å få klubbene i hver region i distriktet til å samarbeide om felles prosjekter. Dette skjer når klubbene inviteres til å samarbeide for å utarbeide gode faglige program, og for å skaffe vertsfamilier til GSE team som besøker distriktet. Det er et ønske at et slikt samarbeid skal gjøre det mer naturlig for å arrangere InterCity møter. Besøk av GSE team bør også utnyttes til å styrke det faglige og sosiale nettverket, og for å øke samholdet innad i Rotary. Selve arbeidet med GSE stimulerer også til å bli bedre kjent med det distriktet vi skal utveksle med. Søk på hjemmesidene øker interessen for å besøke klubber i dette distriktet og åpner for nye ideer og muligheter for prosjekter det kan samarbeides om. GSE utvekslingen med Tyrkia noen år tilbake, ga starten til et spennende samarbeidsprosjekt mellom Raufoss Rotaryklubb og en Rotaryklubb i Tyrkia. Her er det også knyttet varige vennskapsbånd mellom rotarianere på tvers av landegrensene. Det er viktig at alle klubbene oppnevner en GSE ansvarlig. Dette kan med fordel være en rotarianer med spesiell interesse for internasjonalt arbeide. Klubbens GSE ansvarlig bør etablere kontakt med tilsvarende i naboklubbene, for i fellesskap å utarbeide program ved besøk av GSE team. 15

16 For at GSE arbeidet ikke skal bli altfor ressurskrevende, har Distriktsrådet bestemt at Distrikt 2300 skal delta i GSE hvert annet år. På grunn av den internasjonale økonomiske krisen, har Rotary International nå bestemt at utveksling går over 2 år, gruppe ut et år, gruppe inn et år. Distrikt 2300 er av RI tildelt Distrikt 4845 i Argentina for årene og Mer om GSE finner du på distriktets hjemmeside Kontaktpersoner, se Organisasjonsplan og organisasjonskart. 16

17 9. Ungdomsutvekslingen Ungdomsutvekslingen er en del av Rotary s internasjonale tjeneste. Leder av utvekslingskomitè /DYEO Bente Akre, Nord-Odal Rk tlf e-post: Hjemmeside: For distriktet: på landsbasis: Aktuelle datoer: 1. november Søknadsfrist for studenter til å levere søknad til klubben. 15. november: Klubbens frist for å levere søknad til DYEO. 1. desember: DYEO frist for å levere søknadene til Multidistriktet. NB: Det er viktig at klubbene har kontinuitet i utvekslingsarbeidet og de som jobber med ungdomsutveksling bør sitte i minst 3 år, jf også matrikkelen. Distriktets oppgaver og ansvar: Informasjon til klubbene Støtte klubbene Intervjue studenter og familie og behandle/videresende søknader Informere og godkjenne utreisende studenter og deres familier Delta i PETS/Distriktssamling Delta på Distriktskonferanse Arrangere aktuelle samlinger og aktiviteter for studentene, både inbounds og outbounds Delta på Multidistriktets samlinger og møter Markedsføre og informere om ungdomsutveksling generelt 17

18 Klubbens aktiviteter og ansvar: Utveksling må settes på møteplanen på våren for å vedta studentutveksling neste år. Klubbens arbeid i forbindelse med utreisende studenter: Markedsføre og informere om ungdomsutveksling. Vi anbefaler å henvende seg til både ungdomsskoler og videregående skoler. Brosjyrer og infomateriell fås ved henvendelse til DYEO. Behandle søknader og intervjue studenter og familie Invitere aktuelle studenter som skal ut, til møte i klubben før avreise Invitere studenten til klubben etter hjemkomst for å fortelle om utvekslingsåret Velge en rådgiver/kontaktperson for utreisende student Klubbens arbeid i forbindelse med innkommende studenter: Skaffe og kvalitetssikre vertsfamilier Stille med rådgiver for studenten. Fortrinnsvis kvinnelig til jenter og mannlig til gutter Skaffe skoleplass, det skal meldes fra til skolen innen 1. mars våren før studenter kommer. Rådgiver skal delta på PETS for å bli informert om oppgaver, rettigheter og plikter, og bringe dette videre til klubb og vertsfamilier. Informere skolen om Rotary s krav til skolegang, - regler som for en ordinær norsk student Følge opp skolen og skolegangen. Skolegang er grunnlaget for hele oppholdet Informere og støtte vertsfamiliene Ha ukentlig kontakt med studenten og invitere studenten til klubbmøtene, studentene er å betrakte som Rotarymedlemmer. Studenten skal holde foredrag om seg selv og hjemlandet sitt for klubben. Studenten bør si noen ord på hvert møte, på norsk, både for å lære språket og for å få god kontakt mellom student og klubb NB: Klubbmedlemmene må invitere studenten med på ulike aktiviteter og hjembesøk da litt av ideen bak utvekslingen er å bli kjent med kultur og levesett i landet de kommer til. 18

19 Det henvises til håndbok for rådgivere og vertsfamilier som ligger på hjemmesiden med link Økonomi: Klubben dekker skolemateriell, 50 % av kr 5000 for språkcamp ved ankomst, kr. 800 hver måned i lommepenger, skyss og til Holmenkolltreff og reise og opphold ved høstmøtet for studentene, diverse gaver til bursdag, jul m.m. Øvrige utgifter til turer m.m. er ikke klubbens ansvar. Alle klubber som tar imot student får kr fra distriktet. En student koster normalt netto mellom kr Rotex Norge Fem tidligere utvekslingsstudenter fra D-2300 har i 2006 stiftet Rotex Norge. Dette er en klubb for Rotary utvekslingsstudenter som er kommet hjem etter endt år i utlandet. Rotex har som hovedoppgave å bistå arbeidet med ungdomsutveksling. Det er Hilda Nyfløt fra Nord-Odal som er leder i Rotex Norge fra februar 2008, og vi oppfordrer klubbene om å benytte seg av ungdommene i aktuelle fora vedr. ungdomsutveksling. Ta kontakt med DYEO. 19

20 10. Distriktsorganisasjon Guvernør Ole Amund Gillebo Moelv Rk Ringsaker prestegård Storgt 554,2390 Moelv T: ,Kont /72 Mob IPDG Per Joar Mediås, Raufoss Rk Neverveien 8, 2827 Hunndalen T: mob: PG/leder Medlemskom. Magne Sveen, Løten Rk Pettersheim, 2340 Løten Mob: DGE/AG Einar Driveklepp, Hadeland Syd Rk Karimoen Harestua T: A: Mob: DGN Margit Bjugstad, Lillehammer Rk Hougnerssgt.32 B, 2609 Lillehammer T: , A: Mob: AG Åshild Lundgaard, Raufoss Rk Helsetvegen 211, 2840 Reinsvoll T: ,A: Mob: AG Rune Bye, Brumunddal Rk Østhagv.17,2380 Brumunddal T: , A: Mob: AG Jon A. Holthe, Moelv Rk Pinnerudv.48 B, 2390 Moelv T: Mob: PDG/ leder TRF Einar Horneman Øfsti, Brumunddal Rk Nerkvernveien 21, 2380 Brumunddal T: , Mob: PDG/leder Samfunnsprosjekter Einar Henriksen, Mesna Rk Gustav Frødingsveg 5, 2613 Lillehammer T: / ,Mob: Leder Distriktsadministrasjon Wictor Sandvold, Ringebu Rk Storfuglv. 1, 2630 Ringebu T: , Mob: Distriktssekretær Jan Ø. Bark, Raufoss Rk Roterudvegen 7, 2830 Raufoss T: , Mob: IT-DICO Thor I. Egeberg, Hamar Rk Disenvn 8, 2318 Hamar T: , Mob: Månedsbrevredaktør Jon P. Christensen, Moelv Rk Møllerbakken 4, 2390 Moelv T: , Mob: Distriktskasserer Marianne Johanstuen, Hunn/Gjøvik Rk Vikenveien 14, 2816 Gjøvik T: , Mob: Leder Distriktsadministrasjonen Wictor Sandvold, Ringebu Rk Storfuglv.1, 2630 Ringebu T: , Mob: e-post: Leder GSE Egil B. Berglund, Østre Toten Rk Furuseth, 2847 Kolbu T: , Mob: DYEO/Ungdomsutvekslingen Bente Akre, Nord-Odal Rk Nedre Halmhaugvn 3, 2120 Sagstua T: , Mob: Leder Ryla Odd Håvard Larsen, Hunn/Gjøvik Rk Øverbyvegen 56, 2830 Raufoss T: , Mob: Leder Lovrådet Anders Huuse, Mesna Rk Huse Gård, 2625 Fåberg T: ,mob:

21 11. Roller og ansvar for ledende posisjoner i distriktet/klubbene A. ASSISTERENDE GUVERNØRER (AG) a. Funksjon og roller; Assisterende Guvernører blir utpekt av distriktsguvernøren (DG), og vil ha samme funksjonstid som sittende Guvernør. AG skal støtte DG i samsvar med retningslinjene (se nedenfor), og skal også kunne avlaste DG i rene rutinesaker. AG skal ikke erstatte DG i noen som helst sammenheng, og alle presidenter skal kunne ha direkte kontakt med DG. Funksjonen AG kan også kombineres med ansvaret for et spesielt arbeidsområde innenfor distriktet. b. Ansvarsområder; Kontakt med tildelte klubber (se pkt c nedenfor) i alle rutinesaker eller innenfor konkrete arbeidsområder Gjennomføre minst to besøk (før jul/etter jul) til alle tildelte klubber, og som ikke faller sammen med planlagt besøk av DG Holde DG orientert om spesielle saker fra tildelte klubber Ivareta spesielle saker etter anmodning fra DG AG ene skal være distriktets representanter overfor tildelte klubber, å gi støtte og råd i de saker som reises c. Geografiske ansvarsområder; AG Åshild Lundgaard (Raufoss RK) Lillehammer, Mesna, Gjøvik, Hunn/Gjøvik, Vinstra, Otta, Raufoss, Ringebu. AG Rune Bye (Brumunddal Rk) Hamar, Hamar Vest, Eda-Eidskog, Flisa, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Odal, Vinger, Brumunddal. 21

22 AG Jon A. Holthe ( Moelv Rk) Tynset, Alvdal, Rena, Alvarheim, Stange, Ottestad, Løten, Elverum, Moelv. AG Einar Driveklepp (Hadeland Syd Rk) Hadeland, Hadeland - Syd, Jevnaker, Land, Sør-Valdres, Valdres, Østre Toten, Øystre Slidre. Kontaktinfo: 10 Distriktsorganisasjon ovenfor. 22

23 B. KLUBBPRESIDENTENES ANSVAR OG OPPGAVER Club President s Manual omhandler presidentens ansvar og oppgaver før og etter 1. juli. Følgende momenter presiseres; Som innkommende president Før 1. juli Få administrasjonen og komiteene på plass i god tid herunder utpeking av klubbens TRFansvarlig (Rotaryfondet) og data-ansvarlig CICO (club internet coordinator) Hold gjerne det første møte med komitélederne og styret før 1. juli Delta på PETS/Distriktssamlingen sammen med påtroppende sekretær, pluss eventuelle andre nøkkelpersoner Gå gjennom status for løpende klubbprosjekter og vurdere hvordan de vil virke inn på programmet for kommende år. Evaluere klubbens aktiviteter og fastsette hvilke områder man vil prioritere I samråd med styret utarbeide klubbens mål og planer. Sendes assisterende guvernør sammen med oppgave over klubbens styre og komiteledelse senest 9.april 2010 (Skjema, vedlegg) Utarbeide budsjettforslag i samråd med kasserer og vurdere hvordan det vil innvirke på planene for kommende år. I den forbindelse, sørge for fastsettelse av klubbens mål for bidraget til Rotary Foundation, jf. punkt 10 i denne håndboka Få bekreftet at klubben er a jour med innbetalinger til RI og distriktet Presidentperioden Overta som president fra 1. juli Planlegge og gjennomfør styremøter etter behov Sørge for at hver komité har eksakte mål å arbeide mot Følge opp at klubben følger de fastsatte betalings- og rapporteringsfrister Sørge for at all korrespondanse blir behandlet og besvart innen fastsatte frister Vurdere deltakelse på kurs mv i regi av distriktet (TRF, RYLA med videre) 23

På vitale områder som medlemsutvikling og bidrag til Rotaryfondet (Annual Giving og Polio) kan klubbene fremdels nå sine mål for dette rotaryåret.

På vitale områder som medlemsutvikling og bidrag til Rotaryfondet (Annual Giving og Polio) kan klubbene fremdels nå sine mål for dette rotaryåret. Guvernørens månedsbrev Distrikt 2300 2010-2011 Nr. 8 Februar 2011 Kjære rotarianere! Februar World Understanding Month Vi har et ekstra fokus på vårt globale arbeid. Dessuten er 23.februar Rotary s Birthday

Detaljer

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015 The Rotary Foundation TRF KK-/TRF-seminar mars 2015 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Prosjekter Klubbens Lim Rotary ER hva Rotary GJØR

Detaljer

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Distrikt 2275 DLP 2011-2012 (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas VISJON Rotary i vekst for å gagne andre Rotary den ledende

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 2 FORORD Rotary international (RI) har presisert sine strategiske mål: Støtte og styrke klubbene, fokusere på og øke humanitær tjeneste samt

Detaljer

Kjerneverdier: VÅR HISTORIE

Kjerneverdier: VÅR HISTORIE OPPDAG ROTARY HVEM ER VI? Kjerneverdier: fellesskap,integritet, mangfold, tjenester og lederskap Vekt på etikk og yrkestjeneste Finansierer prosjekter som leder til varige endringer VÅR HISTORIE 1905 Grunnlagt

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT 2305 PrePETS 2013 1 Hva legger vi i dette mottoet? Aktiviser Rotary endre liv! «Service above self!» Det handler om at den enkelte rotarianer engasjerer seg, involverer seg forpliktende i en aktivitet, et prosjekt,

Detaljer

The Rotary Foundation TRF

The Rotary Foundation TRF The Rotary Foundation TRF PETS 2015 Rune Bye TRF-ansvarlig 2013-16 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Global Grant i Kenya vann/sanitær

Detaljer

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling.

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye medlemmer best rekrutteres til Rotary? Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Innhold Hva er Rotary? Hvem kan

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2305 HÅNDBOK

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2305 HÅNDBOK ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 HÅNDBOK 2011-2012 2 Innhold 1. Guvernørens forord 2. RI - presidenten motto og logo 3. Rotary`s verdigrunnlag 4. Overordnede og konkrete målsettinger 5. Distriktets målsettinger

Detaljer

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Arbeidsliste for er, er og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Ansvar: Sort ens og innkommende, Rød ens, Grønn kassererens Redigert 10.03.2010 20.00 ww www.rotary.org www.rotary.no 01.11.09 Søknadsfrist

Detaljer

Workshop for sekretærer

Workshop for sekretærer Distriktstrening 16.04.2016 Høvik skole, Lier Workshop for sekretærer v/ Distriktssekretær 2016-17 Øivind Hannisdal 1 Agenda: 1. Distriktets håndbok 2. Årshjulet for Rotaryklubber 3. Medlemsnett 4. Rotary

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2018 DEL I ROTARYS KJERNEVERDI: Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber hvor medlemmene kommer

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Rotary Distrikt 2275 Guvernørbesøk i klubbene Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas Hva er Rotary? ROTARY er verdens største yrkesbaserte service-organisasjon,

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Kristiansand Øst Gaute Melhus Johannessen Wenche Storaker 1.

Detaljer

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var:

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Ringebu Rotary Klubb. Distrikt 2305. Charterdato 18.12 1967. Møte kvar tysdag kl.18.30 I Ringebu ungdomssenter. Årsmelding og rekneskap for året 2011-12. Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Reach

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev Organisasjonsnummer 997 062 949 Guvernørens månedsbrev 2013-2014 Kjære rotarianere og venner av Rotary i! Elverum 01 07 2013 Guvernørens månedsbrev nr 1/2013 Jeg håper at klubbsekretæren sørger for at

Detaljer

The Rotary Foundation. John Stennes TRF-ansvarlig

The Rotary Foundation. John Stennes TRF-ansvarlig The Rotary Foundation John Stennes TRF-ansvarlig 2016-2018 Introduksjon Obligatorisk for distriktet å arrangere TRF seminar årlig Orientere om TRF Hva - hvordan - hvorfor Prosjekter Forskjellige typer

Detaljer

Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260

Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260 Strategisk plan for Rotary Distrikt 2260 Gjelder for perioden 01.01.2010 30.06.2012 Bakgrunn Distriktet har sett behovet for å utarbeide en strategisk plan som tar hensyn til den utvikling som distriktet

Detaljer

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 1 Hensikt Hensikten med klubben er å: Arbeide mot Rotary s mål. Gjennomføre prosjekter basert på Rotary s 5 tjenesteområder. Bidra til å fremme Rotary ved å styrke

Detaljer

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Rotary er ikke ment å være et folkeakademi, hvor vi kun sitter avslappet og tilbakelent på de ukentlige klubbmøtene,

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 Rotaryskolen i D2250 1 Bilde av klubbens banner/vimpel 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 Klubbvimpel Askøy Rotary Klubb Medlemsutviklig og kameratskap Kommunikasjon og opplæring The Rotary Foundation TRF Serviceprosjekter

Detaljer

Rotary International Distrikt 2290, sone 16 Elisabet Stray Distrikts Guvernør Håndbok for Klubbene Distrikt 2290

Rotary International Distrikt 2290, sone 16 Elisabet Stray Distrikts Guvernør Håndbok for Klubbene Distrikt 2290 Rotary International Distrikt 2290, sone 16 Elisabet Stray Distrikts Guvernør 2013-14 Håndbok for Klubbene 2013-14 Distrikt 2290 Revidert 5.6.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Guvernøren har ordet 3 ROTARY INTERNATIONAL

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Bidrag til Rotary Foundation Fokusområder Prosjektvurdering Krav til Rotary Klubben Rapportering THE ROTARY FOUNDATION

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Guvernøren månedsbrev nr. 3-4, september/oktober 2012 Kjære rotaryvenner! Årets begivenhet i Distriktet er vel over! Først en hjertelig takk for sist på Distriktskonferansen

Detaljer

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter Rotaryakademiets Introduksjonsseminar November 2015 Trygve A. Siqueland Knudsen Rotary s prioritering Våre felles lederskapsressurser og ekspertise hos 1.2 millioner

Detaljer

LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI HANDLINGSPLAN

LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI HANDLINGSPLAN LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI 2017 2020 HANDLINGSPLAN 2017-2018 1 Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber der medlemmene kommer fra ulike yrker. Vi deler kunnskap, ideer og erfaring med hverandre.

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Rev.: 8, 15.2.2013 HÅNDBOK for klubbene 2012-2013 2 Innhold: 1 FORORD 2 RI-PRESIDENT 2012-2013 3 DISTRIKTSGUVERNØR D2305 2012-2013 4 ROTARYS S FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG

Detaljer

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self»

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» TITLE Styringsdokument for Lade Rotaryklubb Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» Om Rotary Grunnlagt i 1905 1,3 millioner Rotarianere fordelt på 166 land Spennende historie! Rotary

Detaljer

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260. Arbeids- og milepelplan for klubbkasserere

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260. Arbeids- og milepelplan for klubbkasserere Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Arbeids- og milepelplan for klubbkasserere Denne arbeids- og milepelplan for klubbkasserere er utarbeidet av Herman Stabell, Skedsmokorset Rotaryklubb leder Jan

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2300 HÅNDBOK 2010-2011 Innhold 1. Guvernørens forord 2. RI - presidenten motto og logo 3. Rotary`s verdigrunnlag 4. Overordnede og konkrete målsettinger 5. Distriktets målsettinger

Detaljer

RI-president John Kenny. Utfordringer og forventninger til kommende rotaryår. Skøyen Rotary Klubb R.I. distrikt 2310

RI-president John Kenny. Utfordringer og forventninger til kommende rotaryår. Skøyen Rotary Klubb R.I. distrikt 2310 Skøyen Rotary Klubb R.I. distrikt 2310 Utfordringer og forventninger til kommende rotaryår PE Tor Petter Gulbrandsen 27. mai 2009 1 RI-president John Kenny 2 RI-presidentens mål m (1): Utrydde polio vårt

Detaljer

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr. 996 144 917 Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 Sist endret den 5. januar 2015 1 - Formål Rotarys formål er Service above self. Mesna Rotaryklubb vil etter

Detaljer

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 ROTARYKLUBB. Hva er det? Rotary Klubb Komité Komité Komité Komité Komité MEDLEMMENE 04.04.2016

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel "Rotaryskolen i D2250"

Bilde av klubbens banner/vimpel Rotaryskolen i D2250 Bilde av klubbens banner/vimpel 1 Den 5. tjenesteveien: Ny generasjon Vedtak i Lovrådet (COL) 2013: Navnet på Rotarys 5. Aveny, som ved Lovrådet i 2010 ble benevnt «Ny generasjon», ble vedtatt. 2 Tjenesteområdene

Detaljer

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 DISTRIKT 2250 PETS President Elect Training Seminar _ D2250 Definisjon PETS (President Elect

Detaljer

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for Club Leadership Plan Anbefalt organisasjonsstruktur for Rotary klubber i Distrikt 2280 Lover for Rotaryklubber Ufravikelig og gjelder for alle klubber Formål Medlemskap Klassifikasjon Fremmøte Styre Medlemskapets

Detaljer

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 INNHOLD Hva er Rotary? Er klubben en Rotaryklubb? Rotary International President (RIP) årets motto Hva er nytt av

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORD-ODAL ROTARY KLUBB

VEDTEKTER FOR NORD-ODAL ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR NORD-ODAL ROTARY KLUBB Vedtatt på møte den 29.11.2016 Artikkel 1 Styret i klubben 1.1 Styrets sammensetning Styret i klubben skal være klubbens styrende organ. Styret består av: 1. Styre:

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2014. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke RK Morten Svagård Ole Sverre Lund 1. KLUBBEN

Detaljer

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten?

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten? ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten Haakon Eriksen Haraldsrud Hvor er jeg Rotarys historie og arv (1905 PH) Rotarys målsetting (gagne andre) Rotarys org. (sone/distrikt/region/klubb) Rotarys administrasjon

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation HVA ER

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

TILE. Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb

TILE. Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb TILE Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb 1. Rotarys formål: Å gagne andre 2. I-presidentens tema: Light up Rotary (+ hvordan vi i Rotary lever, tenker, føler og jobber) 3. Guvernørens hovedmål for distriktet:

Detaljer

ROTARYÅRET TITLE

ROTARYÅRET TITLE ROTARYÅRET 2017-18 TITLE D 2305 - PETS 2017-18 v/ DGE Wictor Sandvold Vår utfordring i 2017-18: Rotary gjør en forskjell mer enn et slagord 2 UTFORDRING FRA RIP: ROTARY GJØR EN FORSKJELL! Styrke og støtte

Detaljer

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar

Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN. District Rotary Foundation Seminar Distrikt 2260 ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN ROTARY FOUNDATION FUTURE VISION PLAN AGENDA Bakgrunn Prioriteringsområder De ulike fondene Muligheter/begrensninger, utfordringer, ansvar Nødvendig sertifisering/kvalifisering

Detaljer

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb OSLO VEST ROTARY KLUBB Distrikt 2310 Vedtekter for Oslo Vest Oslo 2011 Versjon: Godkjent på medlemsmøtet 15. juni 2011 Dato Innledning Alle Oslo Vest s aktiviteter skal utføres i henhold til Rotarys lover,

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 HÅNDBOK for klubbene 2013-2014 RHO rev 13 05 2013 Innhold: side 1 Rotary International, Rotaryklubben og den enkelte rotarianer 4 1.2 RI president Ron D. Burton, hilsen,

Detaljer

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard)

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) X Rotary 00.00.12 Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer ROTARY INTERNATIONAL Organisasjonsnummer 997 062 949 KLUBBENS MÅL OG PLANER FOR ROTARYÅRET 2015-2016 1. ROTARYKLUBBEN 2015-2016 Klubbens navn: Volda Rotaryklubb Charter år: 1953 Evt. e-postadresse: Møtedag:

Detaljer

Styringsdokument

Styringsdokument Namsos Rotaryklubb Styringsdokument 2012-2013 President Odd Arne Flasnes ROTARY INTERNATIONAL THEME 2012/13: Peace through service. Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE Namsos Rotary sin målsetting 2012-2013:

Detaljer

Rotary International Strategiske prioriteter og mål Støtte og forsterke klubber: Fokusere på og øke den humanitære tjeneste:

Rotary International Strategiske prioriteter og mål Støtte og forsterke klubber: Fokusere på og øke den humanitære tjeneste: Rotary International Strategiske prioriteter og mål Støtte og forsterke klubber: Støtte innovasjon og fleksibilitet i klubbene Oppmuntre klubbene til å delta i utvalgte serviceprosjekter Oppmuntre til

Detaljer

Hvordan kan de viktigste beslutningene i Lovrådet implementeres i klubbenes vedtekter. Ole-Ludvik Kleven

Hvordan kan de viktigste beslutningene i Lovrådet implementeres i klubbenes vedtekter. Ole-Ludvik Kleven Vedlegg 2 til referatet fra midtveismøtet Hvordan kan de viktigste beslutningene i Lovrådet implementeres i klubbenes vedtekter Ole-Ludvik Kleven Innledning Det initiativet som Distriktet har tatt ved

Detaljer

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260

Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: 40-45 min. Oppdatert 04.01. Dette kurset handler om Introduksjon til Rotary Kurset er

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT Ja, jeg aksepterer oppdraget som DG for !

ROTARY INTERNATIONAL, DISTRIKT Ja, jeg aksepterer oppdraget som DG for ! Ja, jeg aksepterer oppdraget som DG for 2013-2014! PETS 2013 1 DGE`s ønsker, mål og planer for 2013 2014: Ti ønsker: 1. At vi sammen skal styrke engasjementet om Rotarys kjerneverdier i alle klubbene våre

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation Rotarymedlemmer/Rotarianere

Detaljer

KARMØY VEST ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250

KARMØY VEST ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

Notodden Rotary Klubb

Notodden Rotary Klubb Notodden Rotary Klubb Oversikt over komiteer, aktiviteter og hvem som gjør hva Arbeidsoppgaver for Hovedansvarlig for hver enkelt aktivitet: - Involvere medlemmene i aktiviteten - Innkalle til separate

Detaljer

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar Mars 2015 DPCC Thor Hægh for DRFC Sverre Bjønnes

TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter. Rotaryakademiets Introduksjonsseminar Mars 2015 DPCC Thor Hægh for DRFC Sverre Bjønnes TRF (The Rotary Foundation) / Prosjekter Rotaryakademiets Introduksjonsseminar Mars 2015 DPCC Thor Hægh for DRFC Sverre Bjønnes Rotary s prioritering De felles lederskapsressurser og ekspertise hos våre

Detaljer

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf Styringsdokument 2013-2014 President Inger-Ruthgerda Wellendorf 1 Rotarys overordnede mål er å gagne andre I Rotaryåret 2013/14 er styringsmålet: Engage Rotary - Change Lives. (RI-president Ron D. Burton)

Detaljer

Klubbens mål og planer for rotaryåret

Klubbens mål og planer for rotaryåret Klubbens mål og planer for rotaryåret. RI-presidenten for, Ian Riesley har bedt alle klubbene melde inn sine mål og planer på nettet gjennom ROTARY CLUB CENTRAL. Dette området finner vi i MY ROTARY under

Detaljer

Sekretærens oppgaver i Rotary. Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars

Sekretærens oppgaver i Rotary. Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars Sekretærens oppgaver i Rotary Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars Sekretærens oppgaver Medlemsnett Føre medlemsfortegnelse Føre fremmøte Innkalling til klubb-, komité- og styremøter

Detaljer

TITLE Sekretærens oppgaver i Rotary. Distriktssamling 2017 Tor Endre V. Bakken Arendal 11. mars

TITLE Sekretærens oppgaver i Rotary. Distriktssamling 2017 Tor Endre V. Bakken Arendal 11. mars TITLE Sekretærens oppgaver i Rotary Distriktssamling 2017 Tor Endre V. Bakken Arendal 11. mars Sekretærens oppgaver Medlemsnett - Føre medlemsfortegnelse, dersom ikke klubbens vedtekter sier noe annet.

Detaljer

Sekretærens oppgaver i Rotary

Sekretærens oppgaver i Rotary Sekretærens oppgaver i Rotary Distriktssamling 2011 Arendal 19. mars Sekretærens oppgaver iflg. vedtekter Føre medlemsfortegnelse Føre liste over fremmøte Sende innkallelse til møter Skrive møtereferater

Detaljer

HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250

HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250 HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250 Håndboken er revidert av Distriktsadministrasjon 2250, juli 2015 s. 1 av 33 Håndboken for klubbene i Rotarydistrikt 2250 Håndboken er et praktisk hjelpemiddel som vi

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2016. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Holmestrand Rotary Klubb Berit Reppesgård Tobias Brodtkorb

Detaljer

Rotary ungdomsutveksling. Hva er det?

Rotary ungdomsutveksling. Hva er det? Rotary ungdomsutveksling Hva er det? Peace Through Service Service above self Lend a hand Building communities bridging continents Reach within to embrace humanity Gagne andre PEACE THROUGH SERVICE Internasjonal

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Fadderens ansvar og plikter

Fadderens ansvar og plikter Bærum Rotary Klubb Fadderens ansvar og plikter En veiledning for deg som er fadder for et nytt Rotarymedlem Har du foreslått et nytt medlem, og fått din medlemskandidat opptatt i klubben, er du "fadder"

Detaljer

HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250

HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250 HÅNDBOK FOR KLUBBENE I DISTRIKT 2250 Håndboken er revidert av Distriktsadministrasjon 2250 s. 1 av 33 Håndboken for klubbene i Rotarydistrikt 2250 Håndboken er et praktisk hjelpemiddel som vi håper skal

Detaljer

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310

Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 Distrikts-trening 5. mars 2017 Trygve Danielsen, DRFCC Distrikt 2310 DEN SPEDE START: Arthur Klumph, fondets stifter i 1917 Første bidrag, Kansas City Rotary Club USD 26,50 Første prosjektet i TRF regi

Detaljer

ROTARY CLUB CENTRAL. Distrikt PETS v/ PDG Margit Bjugstad, D 2305

ROTARY CLUB CENTRAL. Distrikt PETS v/ PDG Margit Bjugstad, D 2305 ROTARY CLUB CENTRAL Distrikt 2310 - PETS 2017 v/ PDG Margit Bjugstad, D 2305 «Smart» - i starten? Klubbens mål og planer - Club Central (CC) Tidligere på papir (D 2305 2012-13: 5 sider x 55= 330 sider)

Detaljer

Future Vision Plan. Rotaryfondet et fond for framtiden Arendal mars 2011

Future Vision Plan. Rotaryfondet et fond for framtiden Arendal mars 2011 Future Vision Plan Rotaryfondet et fond for framtiden 1917 2017 Arendal mars 2011 Rotary Foundation Motto & Mission Doing Good in the World to enable Rotarians to advance world understanding, goodwill,

Detaljer

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill

Rotary Distrikt 2250. Guvernørskifte 2015. Førde Rotaryklubb 22. juni 2015. Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary Distrikt 2250 Guvernørskifte 2015 Førde Rotaryklubb 22. juni 2015 Året som guvernør (2014-2015) DG Veena Gill Rotary en organisasjon i endring Distriktets målsettinger: Støtte og styrke klubbene

Detaljer

Treårsplan 2014/ /2017 Stokke Rotaryklubb - Vedtatt i styremøte pr

Treårsplan 2014/ /2017 Stokke Rotaryklubb - Vedtatt i styremøte pr Treårsplan 2014/2015 2016/ Stokke Rotaryklubb - Vedtatt i styremøte pr. 20.03.2014 Benyttes som grunnlag for treårsplan 2014/2015 2016/ og årsplan 2014/2015 som skal sendes til Distrikt 2290 Grunnlag:

Detaljer

VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1

VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1 VELKOMMEN TIL PETS 2017 TITLE 1 Yvona - bakgrunn Siv.ing., prosjektleder, markedsføring Rotary: Vimpel, folder, FB, fotograf Sagelvafestivalen (FB, web, MF, bilder) TITLE 2 Program PETS del 1 17.00 Velkommen

Detaljer

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Færder Rotaryklubb Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Rotary International 2013-2014 Motto: Aktiviser Rotary endre liv! En god rotaryklubb Beholde Færders image som en synlig, attraktiv og

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Organisasjonsnummer 997 062 949 Elnesvågen 4. juli 2014 Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305! I. Guvernørens månedsbrev nr 1/2014 Mine månedsbrev kommer i stor grad til å følge den kursen som ble staket

Detaljer

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN

STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN ROTARY INTERNATIONAL - ROTARY DISTRIKT 2310 ROTARY DISTRIKT 2310 STRATEGI- OG AKTIVITETSPLAN 2015-17 DISTRIKTGUVERNØR BJØRG MANUM ANDERSSON 2 Innhold Forord ved DG Hvordan definerer Rotary fremtidig suksess?

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

FADDERVEILEDNING. Utarbeidet av kommunikasjonskomiteen februar En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem

FADDERVEILEDNING. Utarbeidet av kommunikasjonskomiteen februar En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem FADDERVEILEDNING Utarbeidet av kommunikasjonskomiteen februar 2016 En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem I salg og kundebehandling brukes ofte følgende gode tommelfingerregel: "Det

Detaljer

«Hvis vi fortsetter å gjøre det vi har gjort, vil vi fortsette å få det vi har fått.» - Stephen R. Covey

«Hvis vi fortsetter å gjøre det vi har gjort, vil vi fortsette å få det vi har fått.» - Stephen R. Covey ROTARY DISTRICT 2260 KLUBBENS PLANER OG MÅL 2017-2018 (KPM) Skjemaet fylles ut og sendes til DGE Yvona Holbein (yvona.holbein@gmail.com) innen 30.04.2017. Områdets AG (assisterende guvernør) skal ha kopi.

Detaljer

KPM Klubbens planer og mål

KPM Klubbens planer og mål KPM Klubbens planer og mål 2016 2017 KPM er ment å sette hovedretning for klubbens virksomhet i de tre kommende år, og den skal være forenlig med Rotary Internationals strategi. Det forutsetter at klubben

Detaljer

STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN FOR

STRATEGIPLAN AKTIVITETSPLAN FOR ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 Service Above Self STRATEGIPLAN 2011-15 AKTIVITETSPLAN 2011-13 FOR DISTRIKTET, REGIONENE OG KLUBBENE DISTRIKT 2310 KUNNSKAPSSIRKEL 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Sekretærens oppgaver i Rotary

Sekretærens oppgaver i Rotary Sekretærens oppgaver i Rotary Distriktssamling 2016 Arendal 12.mars Sekretærens oppgaver Medlemsnett Føre medlemsfortegnelse Føre fremmøte frist 10. i etterfølgende måned Innkalling til klubb-, (komité-)

Detaljer

Skogn Rotary Klubb. Vedtekter for Skogn Rotary Klubb. Distrikt 2280 Rotary International. Møtedag: Torsdag kl

Skogn Rotary Klubb. Vedtekter for Skogn Rotary Klubb. Distrikt 2280 Rotary International. Møtedag: Torsdag kl 1 Skogn Rotary Klubb Vedtekter for Skogn Rotary Klubb Distrikt 2280 Rotary International Møtedag: Torsdag kl. 18.30 19.30 Charterdato: 28. desember 1981 2 Hensikten med disse vedtekter er å beskrive og

Detaljer

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 Jan Sverre Hanssen Årets motto Distriktsguvernør 2014/2015,Distrikt 2260 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor

Detaljer

KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL

KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL KLUBB: Stokke RK Dato: 20.04.2014 KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL 1. MEDLEMSUTVIKLING Beholde og rekruttere nye medlemmer Ansvarlig for klubbens medlemsutviklingsarbeid: Medlemskomiteen. Leder i 2014/2015: Even

Detaljer

Velkommen. Introduksjon til Rotary

Velkommen. Introduksjon til Rotary Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: ca 45 min. Oppdatert 26.08.2014 Dette kurset handler om Introduksjon til Rotary Kurset

Detaljer

GOL ROTARYKLUBB. Vedtekter

GOL ROTARYKLUBB. Vedtekter GOL ROTARYKLUBB Vedtekter Vedtatt på årsmøte 24. September 2007 Revidert og godkjent på årsmøte 03. September 2012 Revidert og godkjent på årsmøte 16. September 2013 VEDTEKTER FOR GOL ROTARY KLUBB VEDTATT

Detaljer

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb

V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb V e d t e k t e r for Drammen Syd-Vest Rotary Klubb ++++++++++++++++ 1. Klubbens ledelse Årsmøte og vanlig klubbmøte er klubbens høyeste organer. Styret leder klubbens virksomhet. Presidenten leder klubbens

Detaljer

VEDTEKTER EIKSMARKA ROTARYKLUBB

VEDTEKTER EIKSMARKA ROTARYKLUBB VEDTEKTER For EIKSMARKA ROTARYKLUBB DISTRIKT 2310 REVIDERT 31. MAI 2011 Vedtekter ERK 31. mai 2011 Side 1 av 9 Vedtekter for Eiksmarka Rotaryklubb 1. Innledning Lover for ERK er til enhver tid i samsvar

Detaljer

Distrikt D okt. 2012

Distrikt D okt. 2012 Distrikt D2260 10 okt. 2012 The Rotary Foundation(TRF) (Rotarystiftelsen) Per F Rismark Fra starten i 1905 Rotary Founder Paul Harris Yrkesetikk Service og sosialt engasjement 2 Rotarys formål Fremme og

Detaljer

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen Styringsdokument 2014-2015 President: John Aage Nilsen Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2014/-15 er styringsmålet: Tenn et lys... «Light up Rotary» - ROTARY INTERNATIONAL THEME 2014/-15

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 HÅNDBOK for klubbene 2014-2015 Rev. 11.03.2014 1 Innhold Forord... 5 1 Rotary International... 5 1.1 Fra RI president Gary C.K. Huang til klubbpresidenter 2014-2015...

Detaljer

Fadderens ansvar og plikter

Fadderens ansvar og plikter Fadderens ansvar og plikter En veiledning for deg som er fadder for nytt Rotarymedlem I salg og kundebehandling bruker man ofte følgende gode tommelfingerregel: "Det koster fem til seks ganger så mye å

Detaljer

KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel

KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel AG Leif A. Ellevset, Distriktskonferansen 25. september 2010 Hvem er jeg? Per-Erik Thomassen Medlem av Modum RK siden 1980 Gjenbruks artikkel President

Detaljer