VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT BERGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT BERGEN

2 Margit Tanners Minne er et aldershjem sentralt i Bergen sentrum. Eier av bygningen er Bergen Sanitetsforening, og det er de som driver Margit Tanners Minne. Margit Tanners Minne har driftsavtale med Bergen kommune om å drive aldershjem. Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) er Norges største kvinneorganisasjon. Organisasjonen ble stiftet 26. februar 1896 på initiativ fra Norsk kvinnesaksforening, blant annet av Fredrikke Marie Qvam. Qvam var formann frem til NKS sin logo - rotfestet i mer enn 100 års historie Hovedmålet med organisasjonen var opprinnelig å sørge for utdanning av sykepleiere til Hærens sanitet, i tilfelle arbeidet med unionsoppløsningen skulle lede til krigshandling. Arbeidet ble imidlertid snart utvidet til mange områder: kampen mot tuberkulose, opprettelse av lokale sanitetsforeninger, førstehjelpskurs, barnehager, drift av sykehus og så videre. NKS opprettet i 1914 en "Kontrollstasjon for mor og barn", noe som ble forløperen til de nå kommunalt drevne helsestasjonene som har fått svært stor betydning for barselomsorg og spebarnspleie i Norge. Det har vært og er fremdeles lokale avdelinger av NKS over hele Norge. De har i 2011 over medlemmer, organisert i omkring 1000 lokale lag. Bygningen som Margit Tanners Minne ligger i, er opprinnelig en leiegård oppført Arkitekten var Schak Bull, og bygningen har tydelige likhetstrekk med Kong Oscarsgt. nr 18, som ble oppført av samme arkitekt. Bygget huset et utsalg for vinmonopolet fra 1949 til 1985, også kalt "Vossapolet". Bergen Sanitetsforening overtok gården fra Jernbanehospitset i 1951 og drev deretter et sykehotell her, og har fra 1979 drevet aldershjemmet Margit Tanners Minne. Navnet kommer fra tidligere leder for Bergen Sanitetsforening, Margit Tanner ( ). Margit Tanners Minne har 30 rom. 27 av disse er forbehold langtidsopphold, de andre korttidsopphold. Alle har egne rom, men 12 av rommene deler bad/toalett. Styrer er øverste leder for aldershjemmet, og forholder seg til et nedsatt styre for Margit Tanners Minne.

3 A: Adresse : Aldershjemmet Margit Tanners Minne Kong Oscarsgt Bergen Andakt: Det tilbys andakt med jevne mellomrom ved Margit Tanners Minne. Følg med på aktivitetsoversikten når dette er. Ønsker du å gå til kirke eller annet religiøst møte, ber vi deg om å avtale med dine pårørende slik at de kan følge deg til dette. Akutt sykdom: Det er alltid helsepersonell på vakt. Ta kontakt med personalet, og de vil hjelpe deg. Alarm: På hvert rom er det installert en alarm på rommet, og en på toalettet. Dra i snoren for hjelp. Har du trygghetsalarm med hjemmefra, vil den ikke fungere her på aldershjemmet. Aviser/blader: Det er mulig å abonnere på de avisene/bladene man ønsker. Ta kontakt med pårørende, så får du den hjelp du trenger for å ordne med abonnement. Dette må du betale selv. Avreise: Om du er på korttidsopphold, har du fått en dato for hjemreise. Når på dagen du vil reise, blir opp til deg. Dette kan være avhengig av skyss, hjemmesykepleie, pårørende osv. Avtal med personalet når du vil reise, slik at de har anledning å lage i stand papirer, medisiner osv. Aktiviteter: Margit Tanners Minne tilbyr flere aktiviteter. Det er opp til deg selv å bestemme hva du vil være med på og ikke. Vi oppfordrer deg til å være med på mest mulig. Dette er viktig for å opprettholde de funksjonene og det nivået du har i dag. Følg med på oppslagene på informasjonstavlen i 1. etasje ved heisen. Det er flott om du, dersom du er i stand til det, rer opp sengen din hver dag, rydder litt på badet og generelt på rommet ditt. Dette er med på å hjelpe deg til å opprettholde funksjonene dine og er kjempeviktig for at du skal kunne bo på aldershjemmet B: Bemanning: Margit Tanners Minne har en styrer, en avdelingssykepleier, sykepleiere, hjelpepleiere og ufaglærte ansatt ved aldershjemmet. Det skal alltid være noen med fagkompetanse på jobb. I tillegg har vi eget kjøkkenpersonell, aktivitører, renhold, kontor og vaktmester. Vi har tilknyttet en tilsynslege som er til stede en

4 gang pr uke. Ved akutt sykdom på kveld/natt, bruker vi sykehjemslegene tilknyttet Bergen Legevakt. Margit Tanners Minne er bemannet 24 timer i døgnet. Beskjedbok: På døren skal det henge en liten beskjedbok. Der kan beboere og pårørende skrive beskjeder til personalet og vise versa, og på den måten gi beskjeder til hverandre. Ikke skriv i boken om det er noe som haster, ta da kontakt med personalet. Besøk: Vi har ikke noen faste besøkstider, og alle er velkomne på besøk. Alle beboerne har eget rom som man kan trekke seg tilbake på ved besøk. Det er også veldig hyggelig at beboerne får komme ut av institusjonen, på besøk til familie og venner. Dette bidrar til økt fleksibilitet hos beboer, og andre inntrykk Betaling for opphold: Dette skjer gjennom Bergen kommune. Ingen betaling skal skje direkte til institusjonen Blodprøver: Margit Tanners Minne ordner med taking av blodprøver om du trenger dette. Brannalarm: Brannalarmen hører du godt dersom den utløses. Høres ut som en ulende sirene. Det er en branninstruks på rommet, denne må du gjøre deg kjent med når du kommer til Margit Tanners Minne. Det finnes også branninstrukser i korridorer, spisesal osv. Det er viktig at du ikke ignorerer brannalarmen, men sjekker om det er reelt eller ikke. Det er alltid personale til stede, som vil bistå, men det er viktig at den enkelte bidrar med det man kan om en slik situasjon skal oppstå. Ved brannalarm: Åpne døren. Dersom det er god sikt går du til trappen og ned til utgangen. Dersom det er mye røyk i korridoren og du ikke har sikt, bli på rommet. Personalet har full oversikt over alle beboere ved en eventuell evakuering. I alle korridorer er det også merket med grønne skilt, med bilde av en person og en pil i retningen du skal gå. Disse er selvlysende, men i tykk røyk kan de likevel være vanskelig å se. OBS at det er de grønne skiltene du skal se etter. Det finnes også nødlys, bruk disse for å orientere deg. Heisen skal ikke brukes ved brann! Brannslukningsutstyr: Ved Margit Tanners Minne har vi både brannslanger og brannslukningsapparat som kan brukes ved en eventuell slukning. I tillegg har vi pledd og branntepper som kan brukes til å legge over brannstedet og på den måten kvele brannen. Det er merket med røde skilt der hvor brannslukningsutstyr finnes. Briller: Briller ordinert av lege (gjelder endret styrke av glass), dekkes av aldershjemmet. Tidligere innfatninger kan brukes. Briller som må skiftes av andre

5 grunner, må dekkes av beboer selv. Aldershjemmet kan være erstatningspliktig om det er utvist forsømmelse fra aldershjemmets side. Forsikring kan tegnes. Butikk: Det er ikke alle som er i stand til å gå ut på egenhånd. Pårørende må derfor bidra til å handle inn det som beboer har behov for, det kan være shampoo, tannkrem, blomster, blader, litt frukt, undertøy, klær osv. Det henger en liten notisbok på tavlen på døren på hvert rom. Denne brukes som en liten dialogbok mellom personalet og pårørende, og ting man har behov for osv, noteres der, og strykes ut når utført. Ellers er det primærkontakten for den enkelte beboer som skal kontaktes C: D: Døgnrytme: Alle er selvfølgelig velkomne til å sove så lenge de vil og følge sin egen og vanlige døgnrytme. Personalet ved Margit Tanners Minne har mange og ulike gjøremål i løpet av sine vakter, derfor må vi ha noen faste rutiner for at vi hver dag skal komme gjennom disse. For dere som har behov for tilrettelegging/hjelp i pleiesituasjoner til morgen/kveldsstell, bør dette utføres innen visse tider av hensyn til dagens andre gjøremål. Måltidene serveres til faste klokkeslett. Det er mulig å få mat utover disse tidspunktene for eksempel dersom du skal ut på tur, er sulten mellom måltidene eller på kvelden. Avtal dette med personalet. Dører: Du kan få utlevert en nøkkel til døren inn til rommet ditt dersom du ønsker det. Denne virker også på inngangsdøren. Du kan selv bestemme om du ønsker å låse døren når du forlater rommet eller om det står åpent, men vi anbefaler at du låser når du ikke er på rommet. Personalet ved Margit Tanners Minne har alle egne nøkler, slik at de kan låse seg inn på alle rom. Diverse: Man bør ha utstyr til personlig hygiene, og dette må pårørende sørge for at beboer alltid har tilgjengelig. Det kan være hårbørste/kam, neglesaks, pinsett, tannbørste, tannkrem, deodorant, parfyme, bodylotion og annet den enkelte har behov for. E: Elektrisk utstyr: Det er mulig å ha med privat elektrisk utstyr, som for eksempel kaffetrakter, TV, radio, vannkoker o.l. Dette er du selv og dine pårørende pliktig til å kontrollere at er i forskriftsmessig stand. Det finnes egen sjekkliste som skal fylles ut om man har med slikt utstyr.

6 Evaluering: Vi tar gjerne i mot ris og ros. Ved å få tilbakemeldinger, får vi en pekepinn på hva som er bra og hva som er mindre bra. Dette kan vi bruke som veiledning i arbeidet med å forbedre oss F: Frokost: Serveres i spisesalen fra kl. 08:45 10:00 Fysioterapi: Vi har fysioterapeut tilknyttet Margit Tanners Minne i en liten stillingsprosent. Fysioterapeuten sørger for fellestrim med beboerne, eller i små grupper. Fysioterapeuten kan også utarbeide individuelle treningsplaner for de som har behov for det, og følger disse opp. Forsikring: Beboer selv er ansvarlig for private eiendeler. Kun aldershjemmets eiendeler er forsikret av aldershjemmet. Se også under Forsikring og Innboforsikring. Vi anbefaler på det sterkeste at det tegnes forsikring for møbler og private eiendeler som tas med ved innflytting og det som erverves under oppholdet Fotpleie: Margit Tanners Minne har avtale med en fotpleier som kommer en gang pr uke. Bestill time hos personalet. De som er langtidsbeboere ved aldershjemmet, betaler kun en egenandel fastsatt av Bergen kommune. De som er på korttidsopphold, må betale fotpleien i sin helhet. Frisør: Margit Tanners Minne har avtale med en frisør som kommer ca. 2 ganger pr uke. Bestill time hos personalet om du ønsker time hos frisør. Dersom frisøren er borte, og det er behov for frisør, må man bestille dette hos frisør utenfor huset, og pårørende må følge. Frukt: Serveres daglig ved Margit Tanners Minne. Frivillige: Det er alltid ønskelig med frivillige personer som kan komme innom å være besøksvenn for beboerne, som kan bistå på utflukter, spille instrumenter m.m., så om du kjenner noen som kan tenke seg, det være familie, venner eller bekjente, oppfordre disse til å ta kontakt. G: H: Helpensjon: Du får alle måltider under ditt opphold på Margit Tanners Minne, enten det er på korttid eller langtids/fast plass.

7 Håndklær: Skiftes etter behov. Vi setter stor pris på om du legger på gulvet de håndklærne du ønsker å få bytte, og henger opp de som du vil beholde. På den måten bidrar vi til mindre vask og det er positivt i et miljøperspektiv. Hjelpemidler: Vi har heis til hjelp ved forflytning, vi har toalettforhøyere, vi har toalettstol / dusjstol dersom du har behov for det. Personalet hjelper deg med dette. Dersom du har hjelpemidler i hjemmet ditt, men nå skal oppholde deg på Margit Tanners Minne, anbefaler vi at du får pårørende til å ta med hjelpemidlene hit. Høreapparat: Nye høreapparat pga endring i hørsel, dekkes av aldershjemmet. Det samme gjelder utgifter til reparasjon. Utgifter til batteri må den enkelte beboer selv dekke. Anbefaler at pårørende kjøper et lager av dette, som varer en stund. Batteriene må skiftes relativt hyppig. Aldershjemmet dekker ikke utgifter dersom høreapparatet blir borte. Høresentralen anbefaler at man tegner forsikring for høreapparatet. I: Innboforsikring: Margit Tanners Minne dekker ikke innboforsikring for eiendeler den enkelte har på sine rom. Om dette ønskes, må man selv ordne dette. J: K: Kontaktperson: Du vil få en kontaktperson som vil få et spesielt ansvar for deg. Navnet på kontaktpersonen står på tavlen som henger på døren. Denne personen er den personen som har det overordnede ansvaret for deg under ditt opphold, og ser til at du får den hjelp du trenger. Det kan være for eksempel sørge for at du får hjelp til dusj/sengeskift, måle blodtrykk, puls, vekt og blodsukker hver måned, være i dialog med pårørende osv. Kontanter: Du vil trenge å ha litt kontanter tilgjengelig. Dette brukes til frisør, fotpleie, utflukter, bingo osv. Vi anbefaler at man ikke har så mye liggende på rommet, men at man oppbevarer dette i safe hos økonomiansvarlig som har kontor i 2. etasje. Det blir ført regnskap forløpende, og du kan når som helst be om å få en kopi av dette. Det er ønskelig med 200, 100 eller 50 kroners sedler, da det er vanskelig med vekslepenger

8 Kopper og kar: Om dere tar med kopper, fat og glass på rommet, setter vi stor pris på om dere bidrar til å ta det med tilbake til spisesalen. Man kan ha private kopper og fat på rommet om ønskelig, men må da sørge for renhold av dette selv. Kirke: Margit Tanners Minne tilbyd andakt ved aldershjemmet. Følg med på aktivitetstavlen når dette er. Om du har ønske om å gå i kirken, må du avtale med pårørende om følge. Kildesortering: Vi kildesorterer papp og papir. Dersom du har aviser eller blader du ønsker kastet, vennligst legg disse i bunker på rommet. Er du i stand til det, kan du kaste det direkte i papir beholder ved inngangsdør i 1. etasje. Kjøkkenkrok på rommet: Om du benytter deg av kjøkkenkroken på rommet, må du være oppmerksom på at du selv har ansvar for oppvask og opprydding i tilknytning til dette. De fleste knapper tilknyttet ovnsplatene er fjernet pga brannfare og platene kan ikke benyttes. Kjøleskapene fungerer, men kan i noen tilfeller være avslått, og kan slåes på ved behov Kjøleskap: OBS at det er et lite kjøleskap tilknyttet kjøkkenseksjonen på hvert rom (i korridor for de som har hjørnerom). Her må du selv sørge for å holde orden, og vi ber også pårørende sjekke i kjøleskapet når de er på besøk. Klage: Dersom det er situasjoner du er misfornøyd med, eller andre ting du ser kan gjøres bedre, ta kontakt med personalet eller styrer for å kartlegge situasjonen. Det er også mulig å klage til Bergen kommune. Klær: Margit Tanners Minne vasker klær for beboerne dersom det er ønskelig. Unntak er klær som krever særskilt behandling, som for eksempel ull, silke, håndvask, stryking, stiving osv. Alle eiendeler, som klær (gjelder også sokker, undertøy, BH osv.), rullator, stav, krykker og lignende, må merkes med navn. Dersom det ikke merkes, tar Margit Tanners Minne ikke ansvar for bortkommet tøy. Vask av tøy er et tilbud, og Margit Tanners Minne kan ikke ta ansvar for at tøy forsvinner eller at tøyet ikke tåler den behandlingen som er forskrevet på tøyets vaskeanvisning. Pårørende står fritt til å vaske tøyet, vennligst ta kontakt med personalet for å avtale vask av tøy. Angående merking av tøy så bør dette helst gjøres før innkomst, senest i løpet av noen dager etter innkomst. Det finnes mange typer merking, tusj, klistremerker, merker til å stryke på, merker som klipses på osv. For bestilling av navnemerker: 1.aspx Tlf eller Tlf

9 Man må også sørge for at du har nok klær, undertøy og sko til enhver tid. Dette må du selv ta ansvar for, eller dine pårørende. Husk å merke klær etter hvert som man får nytt. Det anbefales at pårørende sjekker klesskapet jevnlig når de er på besøk, og fjerner det som er for lite/stort/slitt/ødelagt, og sørger for at det blir kjøpt nytt. På denne måten holdes det god orden, og det blir mer oversiktlig. Kveldsmat: Serveres i spisesalen fra kl. 19:00 19:40 L: Lege: Det er tilsynslege tilknyttet Margit Tanners Minne. Legen er til stede en gang pr uke, og kan også kontaktes ved behov. Ved akutt sykdom på kveld/natt/helger, bruker Margit Tanners Minne sykehjemslegene tilknyttet Bergen Legevakt. Tilsynslegen utfører årlige helsekontroller for alle fastboende ved Margit Tanners Minne, samt gjennomgang av medikamenter x 2 pr år. M: Måltider: Alle måltider serveres i spisesalen som ligger i 1. etasje, og det er ønskelig at alle kommer til fellesmåltidene. Middag: Serveres i spisesalen fra kl. 14:00-14:45 Medikamenter: Du får alle dine medikamenter av personalet så lenge du er ved Margit Tanners Minne. Personalet passer på alle endringer, og sørger for at du til enhver tid får det du skal ha til riktige tidspunkt. Man kan selv ta ansvar for egne medisiner, men du må da signere på et dokument som sier at du tar dette ansvaret. Miljø: Vi kildesorterer papp og papir. Dersom du har aviser eller blader du ønsker kastet, vennligst legg disse i bunker på rommet. Om du er i stand til det, kan du kaste det direkte i papir beholder på bossrommet i 1. etasje. Husk også på å bruke håndklær om igjen dersom det er mulig. Husk å slukke lyset når du forlater rommet, og ikke la vinduet stå åpent og ovnen på. Møbler: Alle rom er standardutstyrt med seng, nattbord og klesskap. Rommene til korttidsopphold har også møblement. For de som er på langtidsopphold/fast plass, må man ha med egne møbler. Vi anbefaler at man prøver å gjøre det så hjemmekoselig som mulig på rommet, med bilder, litt planter osv. Der er imidlertid viktig at rommet ikke blir overmøblert. Det skal være plass til eventuelle hjelpemidler, og beboer skal kunne bevege seg fritt på rommet uten fare for fall. Det skal være gode arbeidsforhold for personalet. Det kan ikke være løse tepper på rommene, både av hygienemessige årsaker, og på grunn av fare for fall. Så vi ber

10 pårørende fjerne det som ikke brukes av beboer og ta hensyn til dette når rommet møbleres Når man flytter ut av rommet til annen institusjon, ved dødsfall eller annet, (gjelder de på langtidsplass), må rommet ryddes innen 3 dager. Beklager den korte fristen, men situasjonen er slik at det alltid er ventelister på ledige plasser, og det er begrenset hvor lenge vi kan la et rom stå tomt. Det er pårørende sitt ansvar å sørge for at rommet blir ryddet. Margit Tanners Minne har ikke kapasitet til å overta møbler eller annet, så rommet må tømmes i sin helhet, unntatt det som eventuelt måtte tilhøre institusjonen N: O: Opphold: Ved Margit Tanners Minne har vi 27 langtidsplasser og to korttidsplasser. Dette er regulert gjennom driftsavtalen med Bergen kommune. Saksgang i forbindelse med opphold, gjøres gjennom forvaltningen i den bydelen man tilhører. Det er Bergen kommune som tar betaling for oppholdet, ingenting skal betales direkte til institusjonen P: Private eiendeler: Beboer selv er ansvarlig for private eiendeler. Kun aldershjemmets eiendeler er forsikret av aldershjemmet. Se også under Forsikring og Innboforsikring. Vi anbefaler på det sterkeste at det tegnes forsikring for møbler og private eiendeler som tas med ved innflytting og det som erverves under oppholdet Pårørende: Vi ønsker en god dialog med pårørende, og vi ber om at dere tar kontakt dersom dere har spørsmål. Vi tilstreber også å få gjennomført oppfølgingssamtaler med pårørende ca. en gang pr år, dersom det er ønskelig fra beboer sin side. R: Rutiner: Margit Tanners Minne har noen faste rutiner i forhold til å komme gjennom faste oppdrag og gjøremål på hver vakt. Derfor vil hverdagen i noen grad være påvirket av dette. Det gjelder måltider, åpningstider i aktivitetsrommet osv. Renhold: Renhold av rommet gjøres to ganger pr uke, toalett/bad annenhver dag.

11 Sengetøy skiftes etter behov, men minimum x 1 pr uke. Margit Tanners Minne vasker klær for beboerne. Unntak er klær som krever særskilt behandling, som for eksempel ull, silke osv. Alle eiendeler, som klær, rullator, stav, krykker og lignende, må merkes med navn, se også under punktet klær. Radio / TV: På rommene tilegnet korttid, er det TV. For de som er på langtid/fast plass, er det uttak på rommene, slik at det er mulig å ta med eget TV. Røyking: Det er IKKE tillatt å røyke på rommene, eller på andre fellesområder. Det finnes ett røykerom på Margit Tanners Minne og det ligger i 3. etasje, helt i enden av korridoren. Margit Tanners Minne er et gammelt bygg, og vi har strenge forholdsregler når det gjelder brann. På røykerommet er det ikke brennbare stoler og bord, utover dette er det ingen annen innredning. Dette for å minke brannfaren. Vinduet må stå på gløtt til enhver tid i forhold til ventilasjon. Man skal ikke oppholde seg flere på røykerommet samtidig. På sommerstid er det også mulig å bruke terrassen med utgang fra 2 etasje. Rom: Alle rom er standardutstyrt med seng, nattbord og klesskap. Rommene til korttidsopphold har også møblement. For de som er på langtidsopphold/fast plass, må man ha med egne møbler. Vi anbefaler at man prøver å gjøre det så hjemmekoselig som mulig på rommet, med bilder, litt planter osv. Der er imidlertid viktig at rommet ikke blir overmøblert. Det skal være plass til eventuelle hjelpemidler slik at beboer kan bevege seg fritt uten fare for fall. Det skal være gode arbeidsforhold for personalet. Det kan ikke være løse tepper på rommene, både av hygienemessige årsaker, og på grunn av fare for fall. Når man flytter ut av rommet til annen institusjon, ved dødsfall eller annet, (gjelder de på langtidsplass), må rommet ryddes innen 3 dager. Beklager den korte fristen, men situasjonen er slik at det alltid er ventelister på ledige plasser, og det er begrenset hvor lenge vi kan la et rom stå tomt. Det er pårørende sitt ansvar å sørge for at rommet blir ryddet. Margit Tanners Minne har ikke kapasitet til å overta møbler eller annet, så rommet må tømmes i sin helhet, unntatt det som eventuelt måtte tilhøre institusjonen S: Stearinlys: Av sikkerhetsmessige årsaker, er det ikke lov å brenne stearinlys på rommene. Stearinlys kun tillatt i fellesområder der personalet har oversikt og er tilstede.

12 Stikkkontakter og skjøteledninger: OBS bruk av for mange skjøteledninger osv. Dette kan gi økt brannfare og bør unngås i størst mulig grad. Spesialistundersøkelser/andre undersøkelser: Det er vanskelig for personalet å følge til ulike undersøkelser, det kan være tannlege, øyelege, kontroller/undersøkelser på sykehus, hørselssentral osv., så det er ønskelig at pårørende kan bistå med følge til undersøkelser. OBS at man som pårørende kan søke velferdspermisjon på sin arbeidsplass for slike gjøremål Sengetøy: Skiftes en gang pr uke, eller ved behov. Safe: Det finnes en safe på Margit Tanners Minne. Denne finnes på kontor i 2 etasje, og vi anbefaler at man får innlåst kontanter der. Økonomiansvarlig ved Margit Tanners Minne fører regnskap over dette, så det er helt trygt å oppbevare penger der. Du kan til enhver tid be om å få en kopi av regnskapet ditt. T: Tannlege: De som har fast plass på Margit Tanners Minne, har etter 3 måneder rett til fri tannlegebehandling, og dekkes av den offentlige tannhelsetjenesten. Personalet har oversikt over dette, og passer på at du får plass hos tannlegen ved behov. Margit Tanners Minne har avtale med Kalfaret tannklinikk, så behandling hos dem medfører ingen utgifter for deg. Velger du å bruke andre tannleger, må du selv betale utgiftene til tannbehandling. For de på korttidsplass, må man selv dekke utgifter til dette. TV / radio: På rommene tilegnet korttid, er det TV. For de som er på langtid/fast plass, er det uttak på rommene, slik at det er mulig å ta med eget TV. Toalett: Finnes på hvert rom, med unntak av hjørnerommene, der to og to deler toalett og dusj. I tillegg finnes det toalett i 1. etasje til bruk for beboere og pårørende. Telefon: Det er mulig å legge inn telefon på rommet. Dette må ordnes og betales av den enkelte. U: Ull: Institusjonen har dessverre ikke anledning å ta på seg å vaske ullprodukter, da disse krever særskilt behandling. Det finnes egne kurver i alle klesskap, merket med ull, og pårørende må sørge for å få vasket all ullplagg. Det er også viktig å sørge for at beboer at tilstrekkelig med ulltøy gjennom vinteren, da eldre ofte fryser lett.

13 Utflukter: Ut på tur, aldri sur!! Margit Tanners Minne arrangerer med jevne mellomrom utflukter. Beboerne må da betale en egenandel i forhold til leie av transport. Det kan være at vi vil ha behov for ledsagere inni mellom, så om det er noen pårørende som har tid og anledning til å bistå, er det veldig greit at dere gir oss beskjed om det. Utgifter vedrørende reise/medisinsk behandling: Dersom lege ved Margit Tanners Minne rekvirerer ulike undersøkelser, dekker Margit Tanners Minne alle utgifter i forbindelse med dette. Dersom du selv velger å ta i mot timer som er rekvirert av andre, eller velger å bruke din egen fastlege, må du selv betale alle utgifter forbundet med dette. V: Verdisaker: Du har selv ansvar for verdisaker du har tatt med deg til Margit Tanners Minne. Du bør ha en låsbar skuff eller lignende på rommet som du kan oppbevare dette i. Kontanter anbefaler vi at du låser inn i safen som finnes på Margit Tanners Minne. Aldershjemmet er ikke ansvarlig for tap av verdisaker, smykker, penger eller annet som oppbevares på beboers rom. Vaktrom: Personalet har sitt vaktrom i 1. etasje. Det er også et sykepleiekontor i 1. etasje. Avdelingssykepleier sitter i 2. etasje, mens styrer har kontor i 4. etasje. Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på. Vask av tøy: Margit Tanners Minne vasker klær for beboerne. Unntak er klær som krever særskilt behandling, som for eksempel ull, silke osv. Alle eiendeler, som klær, rullator, stav, krykker og lignende, må merkes med navn, se informasjon under punktet Klær Ø: Økonomi: Betaling for oppholdet er det Bergen kommune som administrerer. Dersom dere lurer på noe i den forbindelse, må dere ta kontakt med forvaltningsenheten i den bydelen dere bor. Man bør alltid ha kontanter tilgjengelig, helst små sedler da det er vanskelig med vekslepenger. Dette brukes til utflukter, frisør, fotpleier, småting, bingo osv.

14 MARGIT TANNERS MINNE: OVERSIKT OVER HUSET 1. ETG: Inngang, frisør/fotpleie, vaktrom, sykepleiekontor, spisesal, TV stue, kjøkken, aktivitetsrom 2. ETG: Rom 201 til 210. Kontor avdelingssykepleier 3. ETG: Rom 301 til 310. Vaskerom og røykerom 4. ETG: Rom Kontor til styrer, lager 5. ETG: Bergen Sanitetsforening Arbeidstid personalet ved Margit Tanners Minne: Dagvakt : fra kl 07:30 til 15:00 Aftenvakt : fra kl 15:00 til 22:00 Nattevakt : fra kl 22:00 til kl 07:30 Rutiner ved Margit Tanners Minne: Fra kl 07:30 til ca 10:30 er personalet behjelpelig med tilrettelegging i pleiesituasjon, dusj, rydding av rom, fjerne brukte håndklær, legge inn rene håndklær, reiing av senger osv. Frokost fra 08:45 til 10:00 Fra 10:00 frem til middag kl 14:00: Aktiviteter, trening og/eller utflukter 14:00-14:45 Middag 14:45 til ca 16:00 Stille tid. Torsdag ettermiddag er fysioterapeut tilstede, så da kan man delta på trim. Fra ca 16:00 til 19:00 Kaffe med noget attåt, aktiviteter, spill, musikk eller annet Fra 19:00 19:40: Kveldsmat

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE

EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE - 1 - INFORMASJON TIL FORESATTE Det er virksomhet Habilitering som har ansvaret for drift av Eikenga barne- og avlastningsbolig. Eikenga barnebolig

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

SENIORGAMER. En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer. QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer.

SENIORGAMER. En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer. QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer. SENIORGAMER En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer. Innledning Velkommen til denne håndboken! Den er ment både som inspirasjon og en

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus INFORMASJON til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET Haukeland Universitetssykehus Denne brosjyren inneholder en del informasjon om avdelingen vår. Den er kun ment som et hjelpemiddel og er ingen erstatning

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE INFORMASJON TIL NYE FORELDRE Å begynne i barnehagen er ofte en like stor forandring for foreldre/foresatte som barn. Derfor synes vi at det er viktig at overgangen mellom hjem og barnehage blir så myk

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 10.09.2009 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon

Detaljer

Reiseinformasjon om Valle Marina Helsesenter til barnegruppa 2011

Reiseinformasjon om Valle Marina Helsesenter til barnegruppa 2011 Rikshospitalet, seksjon for Behandlingsreiser Reiseinformasjon om Valle Marina Helsesenter til barnegruppa 2011 Adressen til Valle Marina Det Norske Helsesenter S.A. Valle Marina c/bjørn Lyng 2 35120 Arguineguin

Detaljer

Vår Frue - åpen kirke

Vår Frue - åpen kirke Vår Frue - åpen kirke Er det rom for meg i ditt hus? Spørsmålet gikk til gateprest Dag Aakre fra en av gatas slitne sjeler. Han spurte etter en kirke som kunne romme livet hans slik det nå en gang var.

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av Berlevåg kommunestyre 24. november 2005 1 INNHOLD 1.0 Innledning s 3 2.0 s 3 3.0 Søknad om tjenester s 4 4.0 Vurdering/tildeling

Detaljer

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir!

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir! Denne håndboken er laget for å samle praktiske opplysninger og erfaringer i forbindelse med NUKs leirarrangementer. Håpet er at vi skal kunne gjøre leirene våre enda bedre, og at vi skal kunne spare tid,

Detaljer

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest.

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Rapport februar 2014 Sammendrag Bakgrunn Helse- og omsorgstilbudet har i de senere år blitt påvirket av desentralisering og reformer.

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Informasjon og reglement. Elevhefte

Informasjon og reglement. Elevhefte Informasjon og reglement Elevhefte Velkommen til Agder folkehøgskole Du har sikkert hørt at folkehøgskolen er en annerledes skole. Den er kreativ, spennende og utfordrende. Vi vil legge til rette for at

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Til Kina med Grenda. Beijing og Baoding. 1. 10. November 2006

Til Kina med Grenda. Beijing og Baoding. 1. 10. November 2006 Beijing Baoding Den kinesiske eske Kirkeveien 79B P.O.Box 5925 Majorstuen 0308 OSLO, Norway Phone: +47 23 33 28 80 Fax: +47 23 33 28 81 E-mail:kina@mittkina.no www.mittkina.no Til Kina med Grenda Beijing

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

INFORMASJON OM BEHANDLINGSREISEN OG VALLE MARINA HELSESENTER

INFORMASJON OM BEHANDLINGSREISEN OG VALLE MARINA HELSESENTER Seksjon for Behandlingsreiser INFORMASJON OM BEHANDLINGSREISEN OG VALLE MARINA HELSESENTER Adresse til Valle Marina Det Norske Helsesenter S.A. Valle Marina c/bjørn Lyng 2 35120 Arguineguin Gran Canaria

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6 SAMEIET ST.OLAV PROSEDYRER OG ORDENSREGLER INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 4 2. Betaling av andel felleskostnader 5 3. Adgangssikkerhet 6 3.1 Adgangssikkerhet generelt 6 3.2 Nøkler og nøkkelkort

Detaljer