VELKOMMEN TIL BERGSODDEN SYKEHJEM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL BERGSODDEN SYKEHJEM"

Transkript

1 Harstad kommune

2 VELKOMMEN TIL BERGSODDEN SYKEHJEM Du er hjertelig velkommen til oss på BERGSODDEN SYKEHJEM. Sykehjemmet er det nyeste og mest moderne sykehjem som Harstad kommune har (oppstart høst 2014). Sykehjemmet gir tilbud om langtidsopphold og korttidsopphold, i tillegg planlegges det dagsenteraktivitet. Bogruppe Hagan er spesielt tilrettelagt ift. personer med demens. Sykehjemmet gir bo, helse og omsorgstilbud til 72 personer. Bogruppene er organisert i 3 enheter, Ervik( 1 etg. vest), Hagan (1 etg øst)og Vågen (2 etg.). Hver bogruppe (24 personer) er inndelt i 3 fløyer hvor det i hver bor 8 personer som deler kjøkken/spisestue og dagligstue. Sykehjemmet har i tillegg store fellesareal tilrettelagt for sosiale sammenkomster for hele sykehjemmet. Alle pasientrom er tilrettelagt ift. følgende: Takheis (fra seng til bad) Store tilrettelagte bad med dusj Spesialgulvbelegg (ekstra tykkelse) som skal redusere eventuelle konsekvenser ved fall Hotellås, kan individuelt tilpasses mht åpen/stengt. Fra pas.rom er dør alltid åpen ut til korridor/fellesareal. Dersom det er mulig vil du bli kontaktet av avdelingen for å avtale tid, svare på spørsmål, gi nødvendig informasjon om praktiske forhold. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.

3 I løpet av de første dagene vil det bli gjennomført innkomstsamtale med sykepleier. Du kan ha med deg pårørende (eller andre)under samtalen dersom du ønsker det. I denne samtalen vil du få informasjon om avdelingen, og vi vil snakke om hva du og vi forventer av oppholdet ditt. Mål med oppholdet vil utarbeides, blant annet ut i fra vedtaket ditt. Av hensyn til ditt personvern og vår taushetsplikt må du opplyse oss om hvem du regner som nærmeste pårørende. Hvis du ønsker at flere skal ha tilgang til opplysninger om deg må du gi beskjed om dette. Vi har fleksibel besøkstid, mulighet for å få eget kort/adgangskontroll for nærmeste pårørende(kontakt personalet hvis ønske om dette) Vi skal gjøre det vi kan for at du og dine nærmeste skal trives og ha utbytte av oppholdet.

4 Standard beboerrom: Store rom på 42,7 m2. Mulighet for TV (forutsetter at du har med egen tv/dekoder), trådløst internett er tilgjengelig. Det er ikke telefon på rommet, mobiltelefon må ordnes av den enkelte. Stort bad med egen dusj og toalett. Rommet er møblert med sykeseng, nattbord, 2 stoler, bord,3 stk. skap. Vi ivaretar renhold av møblementet, dersom man ønsker annet personlig iventar må du selv/pårørende sørge for renhold av dette. Gardiner i moderne farger og design. I den grad at gardiner ikke ønskes brukt (spesielle hensyn) må andre gardiner være av flammehemmende stoff (dokumentasjon må fremlegges), må ordnes av beboer/pårørende. Dører fra beboerrom i etg. har utgang til veranda deles med nabobeboer. Beboerrom i 2 etg. har ikke veranda(kun veranda fra fellesrom). Pga at vegger er i gipsmateriale må bilder/annet som skal henges opp ordnes fra egen skinne (3 m lengde). Det er montert hylle på vegg som også kan brukes. Alle beboerrom er tilkoblet sykehjemmets sykesignalanlegg.(mulighet for 2-veis kommunikasjon mellom pasient/ansatt - faglig vurdering) Beboerrom i Ervik og Vågen har i tillegg mulighet for veggmontert surstofftilkobling.

5 Måltider: Frokost fra kl Middag fra kl Ettermiddagskaffe fra kl Kveldsmat fra kl Utenom de faste måltidene, er det anledning til å få mat og drikke ved behov. Helsefaglig tilbud: Dine helse og omsorgsbehov skal bli forsvarlig ivaretatt, egen tiltaksplan vil bli utarbeidet i eget fagprogram/din journal. Vi følger opp retningslinjer iht gjeldene verdighetsgaranti: 2.Tjenestens verdigrunnlag De kommunale pleie- og omsorgstjenestene skal legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig og så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov. 3.Tjenestens innhold Tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel og sikre at medisinske behov blir ivaretatt. For å oppnå disse målsettingene skal tjenestetilbudet legge til rette for at følgende hensyn ivaretas: a) En riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand. b) Et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider. c) Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang

6 til å komme ut, samt nødvendig hjelp til personlig hygiene. d) Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål. e) Lindrende behandling og en verdig død. f) Å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen. Omsorgen skal bidra til habilitering og rehabilitering. g) Faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant personell, som sikrer kontinuitet i behandlingen. h) Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom. Sykehjemmet har følgende legeordning: Ervik: tilsynsleger fra Vågsfjorden legesenter Hagan: tilsynsleger fra Sjøkanten legesenter Vågen: tilsynsleger fra Vågsfjorden legesenter -Fysioterapi og ergoterapi formidles ved henvisning. Årlig tannhelsetilsyn av tannlege/tannpleier + ved behov. Vaksiner: Samtlige pasienter får tilbud om influensavaksine. Frisør og fotpleier formidles ved behov. Institusjonen dekker nødvendig medisinsk behandling. Transport: Når du som pasient får frikort ber vi om at dette leveres til sykehjemmet.

7 Medisin (gjelder ved tilbud om midlertidig opphold): Dersom hjemmesykepleien har ansvar for å administrere medisin ønsker vi at du har med en full dosett og du vil da få med en full dosett ved utreise. Hvis du selv har ansvaret for dine medisiner er det ønskelig at du tar med medisinene i original forpakning. Sosiale tilbud: Sykehjemmet har tilsatt egen kulturarbeider. Stillingen har som formål å bringe sang, musikk og kulturaktiviteter inn i sykehjemmet. Stillingen skal bidra til at kultur og aktivitet blir en naturlig del av hverdagen, dette for å sikre en god og meningsfull hverdag Kulturarbeiderstillingen vil ivareta: Ansvarlig for å lage ukeplan, månedsplan, halvårsplaner for all kulturaktivitet Eksempler på type aktiviteter det legges opp til: - tilrettelagt trim/bevegelsesaktivitet (ute/inne) - kulturopplevelser (sang, musikk ++) - Andakt i tilrettelagte lokaler - Diverse utflukter - Røde Kors Besøkstjeneste - Vårfest / Julefest - Bingo -Aktiviteter i regi av den «kulturelle spaserstokken» STILLEROM: Sykehjemmet har eget «stillerom», dette kan brukes til «egentid/refleksjon», arrangement i regi av prest o.l., minnestund.

8 DAGSENTER: På sykehjemmet er det planlagt oppstart av dagsenterdrift. Dagsenteret har til disposisjon stort «treningskjøkken/spisestue og egen hvilestue. I tillegg kan sykehjemmets ute- og inneareal/fellesrom kunne benyttes. Oppstart av dagsenteret er avhengig av at det blir fattet vedtak om drift. Hva du bør ha med deg til sykehjemmet: Hygieneartikler. Sykehjemmet har standard såpe/kremer/tannkrem. Ta med klær i henhold til behovet. Klær bør være mest mulig lettstelt og må tåle maskinvask på 40 grader. Det er viktig å bemerke at kommunen ikke kan ta ansvar for klær som ikke tåler 40 grader. Alle klær og personlige eiendeler må merkes på forhånd. Det er anledning å ta med private ting som for eks. stol, bilder, bord og lignende. OBS! Det anbefales at gulvtepper eller matter ikke tas med, dette for å forebygge fallskader og av hensyn til rengjøring. Lommepenger og verdisaker Det kan være praktisk å ha med litt kontanter for utgifter til frisør,fotpleie, toalettartikler og kioskvarer med mer.

9 NB!Pasient er selv ansvarlig for oppbevaring av lommepenger og verdisaker. Praktiske opplysninger! RØYKING: Bergsodden sykehjem har vedtatt at vi har «Røykfritt område». Vi håper alle tar hensyn og følger opp ift. dette. Røyking er ikke tillatt inne på sykehjemmet(vedtak Brannvernleder sept. 2014) Begrunnelse: Røyking inne på sykehjemmet er vurdert til å representere en vesentlig risiko ift. brann. Røyking innendørs innebærer risiko ift. ansattes arbeidsmiljø, i tillegg oppstår det fare for at ikke-røykende beboere blir plaget av luft som siver ut i korridor/fellesrom. Av brannvernmessige årsaker forutsettes det at beboer som røyker må gjøre dette på avtalt plass på utsiden av bygget. Røykeavfall skal håndteres som brannfarlig avfall, og derfor legges i egen spesialdunk. Det er viktig at sykehjemmet har oversikt over hvem som røyker slik at vi kan være behjelpelig med at gjeldene regler kan følges opp. For pasienter som ikke selv kan administrere alle gjøremål ift. røyking SKAL det avtales hvordan røyking skal skje, hvilken hjelp som er påkrevet, hvem som skal hjelpe, tilsyn under røyking, bruk av

10 hjelpemidler/røykeforkle. Tiltak ift. dette skal journalføres i tiltaksplan/profil. PERSONLIG ØKONOMI: Dersom du synes det er vanskelig å ta hånd om egne penger, kan du gi fullmakter eller få oppnevnt verge. Personlige toalettsaker, klær og øvrige personlige eiendeler må beboer selv betale. Vi gjør oppmerksom på at du i løpet av oppholdet kan komme i kontakt med studenter, elever og lærlinger. Reise til eller fra institusjonen i forbindelse med innskriving eller utskriving, må du også betale selv (gjelder ikke ved avlastningsopphold). Forsikring: Har du fått innvilget korttidsplass eller avlastningsplass, gjelder egen hjemmeforsikring. Vi vil oppfordre personer med langtidsplass å tegne egen innboforsikring. Husk å melde adresseforandring hvis du har langtidsplass. Fellesmøter: Sykehjemmet gjennomfører min 2 x pr. år «Fellesmøte» med alle pasienter Sykehjemmet gjennomfører min. 2 x pr. år møter med pårørende/verger.

11 Diverse: Bergsodden sykehjem er en helseinstitusjon. ALLERGIforebygging: Vi ønsker å forebygge ubehag/sykdom hos pasienter/ansatte, anmoder om forsiktig bruk av parfyme/etterbarberingsvann, kan det unngås er det fint. Vi ønsker å unngå julestjerner/svibler o.l da erfaringsmessig slike blomster skaper personlige problemer for mange. Din vurdering av oss: For at vi stadig skal kunne forbedre oss er vi avhengig av tilbakemeldinger. Har du synspunkter, erfaringer, forbedringsforslag ønsker vi at du deler dette med oss. TA KONTAKT MED avdelingsledelsen. Hilsen Ledelse og ansatte ved Bergsodden sykehjem

12 KONTAKTINFORMASJON: Adresse: Bergsodden sykehjem Bergsodden 21, 9404 Harstad Tlf.nr.: Enhetsleder: Baard B. Haugen Tlf.nr.: / mob Konsulent: Sylvi Slettbakk Tlf.nr.: Avdelingsleder: Elin S. Vang Tlf.nr.: Mail: Ass. Avd.leder: Sølvi Storhaug Tlf.nr.:

13 Avd.leder Natt: Inger Reppen Tlf.nr.: Bogruppe Ervik: Tlf.nr.: Bogruppe Hagan: Tlf.nr.: Bogruppe Vågen (2 etg.) Tlf.nr.: Servicekoordinator: Petter Bakken Tlf.nr

14

Velkommen til Aspøy omsorgssenter

Velkommen til Aspøy omsorgssenter Velkommen til Aspøy omsorgssenter Oppdatert 27.05.14 1 1 VELKOMMEN TIL ASPØY OMSORGSSENTER 3 1.1 VERDIGRUNNLAG 3 2 ASPØY OMSORGSSENTER 3 2.1 AVDELINGER 3 2.2 ADRESSE, TELEFON- OG TELEFAKSNUMMER 3 2.3 LEDELSE,

Detaljer

Velkommen til Feviktun

Velkommen til Feviktun FEVIKTUN BO-OG OMSORGSSENTER Velkommen til Feviktun Informasjon til nye beboere Innhold Kontakt informasjon... 3 Hjertelig velkommen til Feviktun bo- og omsorgssenter... 4 Livsgledesykehjem... 5 Lokaler...

Detaljer

Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune.

Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Oppdal helsesenter eies og drives av Oppdal kommune. Pr. i dag er det 62 sykehjemsplasser for langtids og korttidsopphold fordelt på 2 sykehjemsavdelinger: Tunet og Høa. Sykehjemmet har institusjonskjøkken,

Detaljer

VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN

VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN Margit Tanners Minne er et aldershjem sentralt i Bergen sentrum. Eier av bygningen er Bergen Sanitetsforening, og det er de som driver Margit

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for målrettet miljøarbeid i hjemmet (praktisk bistand og opplæring) Vedtatt i KST d.d. 25.2.13, revidert 26.3.15 Formål med standard:

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE

EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE EIKENGA BARNE OG AVLASTNINGSBOLIG INFORMASJON TIL FORESATTE - 1 - INFORMASJON TIL FORESATTE Det er virksomhet Habilitering som har ansvaret for drift av Eikenga barne- og avlastningsbolig. Eikenga barnebolig

Detaljer

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Barneavdelingen Nyfødtintensiv seksjon Tlf. 75 53 44 85 Nyfødtintensiv seksjon L1 Nyfødtinteinsiv seksjon L1 er en avdeling for premature og syke nyfødte barn. Vi holder

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

Viktig informasjon til deg som ny beboer og dine pårørende

Viktig informasjon til deg som ny beboer og dine pårørende VELKOMMEN! Viktig informasjon til deg som ny beboer og dine pårørende NORDBERGHJEMMET er et somatisk sykehjem som ligger fredelig til i grønne omgivelser i bydel Nordre Aker. Vi åpnet 8. august 1977 og

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Vedtatt i Sel kommunestyre 14.12.12 Gjelder fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE Adressen til Reuma-Sol er: C/Falguera no. 2 Telefon: 00 34 9668 14113 Urb. Foya Blanca Telefaks: 00 34 9658 87390 03580 Alfas del

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av Berlevåg kommunestyre 24. november 2005 1 INNHOLD 1.0 Innledning s 3 2.0 s 3 3.0 Søknad om tjenester s 4 4.0 Vurdering/tildeling

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

REISEINFORMASJON OM VALLE MARINA TIL UNGDOMSGRUPPA 2011

REISEINFORMASJON OM VALLE MARINA TIL UNGDOMSGRUPPA 2011 REISEINFORMASJON OM VALLE MARINA TIL UNGDOMSGRUPPA 2011 Adressen til Valle Marina Det Norske Helsesenter S.A. Valle Marina c/bjørn Lyng 2 35120 Arguineguin Gran Canaria Telefon resepsjonen: 0034 928 15

Detaljer