stillingskode: VESO Trondheim Bevaringsbiologi, ferskvannsøkologi, stamfiskhold, prosjektledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "stillingskode: VESO Trondheim Bevaringsbiologi, ferskvannsøkologi, stamfiskhold, prosjektledelse"

Transkript

1 Personalia Navn: Bjørn Bjøru Fødselsdato: Stilling Stillingskategori: Stillingsbetegnelse: Stillingskode: Ved første ansettelse i VI i 1996 var stillingsbetegnelsen Forsker. I VESO er stillingsbetegnelsen prosjektleder Stillingsstørrelse: 100 % Ansiennitet Samlet arbeids ansiennitet Militærtjeneste år Div relevante korttidsengasjement fra år Arbeidsansieitet 1.des 1994 dd, -11år. 15 år 12 år I nåværende stillingskode: Ved ansettelse i VI i 1996 var stillingskoden VESO har ingen stillingskode. Eksamensansiennitet: 10 år 01.mai 2006 Cand.scient år Høgskole kandidat år Arbeidsoppgaver Seksjon: Fagområde: VESO Trondheim Bevaringsbiologi, ferskvannsøkologi, stamfiskhold, prosjektledelse Ansvarsområder: Prosjektleder for genbank for vill-laks i Midt Norge siden Arbeidet består i å bygge opp og vedlikeholde truede populasjoner laks i levende genbankanlegg. Opprettholde genetisk bredde og produksjonskapasitet fram til reetablering av populasjonene, samt ivareta fiskehelse og hygiene. Budsjettering, regnskap og rapportering inngår. Prosjektleder for sædbanken. Organisere og fryse ned laksemelke fra villaks stammer. Budsjettering, regnskap og rapportering inngår. Andre oppgaver: Prosjektleder i andre mer kortsiktige prosjekt: Prosjekt leder for prosjektet Evaluering av badebehandlingsmetodikk mot lus i oppdrettsanlegg. Prosjektet ble finansiert av Fiskeri og havbruksforeningens forskningsfond, rapport publisert i Bidrar i andre prosjekt ved behov (stamfisk kontroll, fiskehelsetjenesten og gyro bekjempelse) Har sammen med eksternt IT-personale ansvar for utvikling av et dataprogram for styring og administrering av levende genbank for vill laks kalt LGBAS Presentasjoner av genbank og andre prosjekt jeg har hatt ved ulike. møter og konferanser Kurs/veiledning i stamfiskhold, stryking og innlegg av rogn på lokale anlegg. Bakgrunn Utdanning/eksamener: Hovedfag i Zoologi, retning ferskvannsøkologi ved den Allmennvitenskapelige høyskolen (AVH) i Trondheim Ulike realfag emner ved AVH (regional cand.mag. grad) årig studium i Natur og miljøvern fag med valgretning naturinventering og planleggingsfag ved Telemark distriktshøgskole Yrkeserfaring: Konsulent ved Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Møre og Romsdal. Sluttføring av prosjektet Bedre bruk av fiskeressurser i regulerte vassdrag, 1.des 1994-mai 96. File: r:\9039 veso trondheim\plan, strategi og rapportering\eventuell overgang til vi\bjørn-cv.doc Feil! Fant ikke ref

2 1994 Statens veterinære laboratorium (SVL); Innsamling og nedfrysing av laksemelke for genbank for villaks. Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1; engasjement som feltassistent ved prøvefiske i reguleringsmagasin 2; Lagleder ved rotenon behandling av Batnfjordselva Veterinær medisinsk oppdragsforskning (VESO); Innsamling og nedfrysing av laksemelke for genbank for vill laks Fylkesmannen i Møre og Romsdal; Assistent ved rotenonbehandling av Rauma. Nord Trøndelag distriktshøgskole. Utarbeide og holde kurs i ferskvannsøkologi og fiskestell for utmarkslinjen Norsk institutt for naturforskning (NINA); Feltarbeid og bearbeiding av innsamlede data Allmennvitenskapelige høyskolen (AVH) i Trondheim. Assistent ved felt kurs i Faunistikk Avtjent verneplikt i Hæren Etterutdanning/kurs:NTNU NEVR 8003 Forsøksdyrlære for forskere 6 ECTS Prosjektlederkurs, 4 vkt, i regi av Høgskolen i Østfold, Diverse software kurs: Alle Office program, Arc Gis, Super office. Publikasjoner, undervisning og foredrag:

3 Bjøru B., Anvendelse av bedre frysemetoder for laksemelke i genbank for villaks DN-notat ISBN (Trykt): ISBN (PDF): Bjøru B. ; Utfordringer knyttet til dosering av bademiddel i merd dNorsk fiskeoppdrett, Temanr; Lakselus. 6a, juni Bjørn, B. and Garseth, A.H Biosecurity strategy of the live gene bank programme for wild atlantic salmon in Norway Poster ved International Aquaculture Biosecurity Conference (IABC) Trondheim, August , Bjøru B., A.Aunsmo, V. Moen, A. Nielsen, F. Oppedal, F. Fridell, R.N. Grøntvedt, Evaluation of Bath treatrment against sealice in aquaculture. Oral presentation at 14th EAFP int. conference. Diseases of fish and shellfish. Prague, september Bjøru B, Lo H. Statusrapport for 2006 genbank for villaks. Annual report 2007.VESO ISBN Sandodden R, Bjøru B.2007.Bekjempelse av signalkreps i Dammane landskapsvernområde. Veterinary institute Thoen, E. B.Bjøru, I. Skaar Comparison of two methods for Quantification of viable Saprolegnia sp. Propagules in water samples. Poster ved 8. international mycological congress (IMC8) Cairns California / Bjøru, B Lo, H. A. Guttvik Status rapport genbank for villaks VESO rapport sider. ISBN Bjøru, B.,A. Aunsmo, V. Moen, og T. Markussen Evaluering av badebehandlingsmetodikk mot lus i oppdrettsanlegg. VESO-rapport s. ISBN Bjøru,B Fiskeribiologiske undersøkelser I regulerte vassdrag. Ångårds-vatnet, Vermevatnet, Berildvatnet, Langfjelldalelva. Fylkesmannen i Møre og Romsdal rapport nr s Bjøru,B Fiskeribiologiske undersøkelser I regulerte vassdrag I Møre og Romsdal. Reguleringsmagasin Statkraft Fylkesmannen i Møre og Romsdal rapport nr s Bjøru,B Fiskeribiologiske undersøkelser I regulerte vassdrag I Møre og Romsdal Reguleringsmagasin Tussa kraft Fylkesmannen i Møre og Romsdal rapport nr s Bjøru, B &Eklo, M Fiskeribiologiske undersøkelser I regulerte vassdrag I Møre og Romsdal. Vatnevatnet, Årdalselva, Sjøbolvatnet Fylkesmannen i Møre og Romsdal rapport nr s. Bjøru, B &Eklo, M Fiskeribiologiske undersøkelser i Tafjordvassdraget Nordal kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal rapport nr s. Bjøru, B. & Sandlund, O.T Differences in Morphology and Ecology within a Stunted Artic Char Population. Nordic J. Freshw. Res. 71: Undervisning: Nord Trøndelag distriktshøgskole 1993.: Utarbeide og holde kurs i ferskvannsøkologi og fiskestell for utmarkslinjen. Konferanser/seminar/foredrag Presentasjon av genbank for vill-laks for den internasjonale sportsfiskekonferansen 14. juni 2005 i Trondheim. Innlegg om badebehandling med pyretroider mot lakselus i Nordisk workshop -fiskevelferds teknologi juni Presentasjon av prosjektet Evaluering av badebehandlings metodikk mot lus i oppdrettsmerd. Havbrukskonferansen Presentasjon av prosjektet Evaluering av badebehandlings metodikk mot lus i oppdrettsmerd. Fagmøte i Hardanger fiskehelse nettverk

4 e File: r:\9039 veso trondheim\plan, strategi og rapportering\eventuell overgang til vi\bjørn-cv.doc Feil! Fant ikke ref Foredrag om trusselsfaktorer for norsk vill-laks og tiltak for å møte disse. For utmarksgruppe i en svensk folkehøgskole på oppdrag for DN. Ble gjennomført våren 2002, 2003 og 2004 på Haukvik genbank stasjon. Siste oppdatering av CV: 12,jan 2009 Sign Signert av leder: Dato Sign

5 e

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 1 RAPPORTEN

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 1 RAPPORTEN

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk våren og sommeren 2013

Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk våren og sommeren 2013 Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk våren og sommeren 213 Innledning Havforskningsinstituttet (HI) har på oppdrag fra Mattilsynet (MT) og Fiskeri og kystdepartementet

Detaljer

Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk?

Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Statistisk bearbeiding av data fra nasjonal lakselusovervåking, 2004-2010 Ingeborg Palm Helland, Bengt Finstad, Ingebrigt Uglem, Ola H. Diserud, Anders

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen 275 Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018

NR 7 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING. Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 7 Råd om beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018 ANDRE MEDLEMMER [sett inn navn] RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING

Detaljer

www.imr.no Fisken og havet, særnummer 3-2010 Risikovurdering miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett

www.imr.no Fisken og havet, særnummer 3-2010 Risikovurdering miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett Fisken og havet, særnummer 3-2010 Risikovurdering miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett Redaktører: Geir Lasse Taranger, Karin Kroon Boxaspen, Abdullah S. Madhun og Terje Svåsand Medforfattere ved Havforskningsinstituttet:

Detaljer

TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1. Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander

TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1. Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1 Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2 2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2-2014 Publisert: 23.01.2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Redaktører: Geir Lasse Taranger,

Detaljer

Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken.

Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken. æ Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken. 1 Innledning... 3 Genetiske ressurser... 3 Oppfølging av internasjonale forpliktelser... 3 Norsk genressurssenter

Detaljer

FOLKEFJØSET. Sluttrapport for Folkefjøset. -smartere -enklere - billigere. 1. Bakgrunn og formål. 2. Gjennomføring av prosjektet

FOLKEFJØSET. Sluttrapport for Folkefjøset. -smartere -enklere - billigere. 1. Bakgrunn og formål. 2. Gjennomføring av prosjektet FOLKEFJØSET -smartere -enklere - billigere Sluttrapport for Folkefjøset Den vanligste bygningsinvesteringen i landbruket i dag er modernisering og utvidelse av den eksisterende driftsbygningen. Interessen

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Rapport fra evalueringsgruppen. Evaluering av Stiftelse for helsetjenesteforskning, HELTEF, ved Sentralsykehuset. NIFU skriftserie nr.

Rapport fra evalueringsgruppen. Evaluering av Stiftelse for helsetjenesteforskning, HELTEF, ved Sentralsykehuset. NIFU skriftserie nr. Rapport fra evalueringsgruppen Evaluering av Stiftelse for helsetjenesteforskning, HELTEF, ved Sentralsykehuset i Akershus NIFU skriftserie nr. 1/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L.

Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. UTREDNING DN-utredning 10-2011 Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. Kunnskapsoversikt med forslag til handlingsplan Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. Kunnskapsoversikt med

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3:9 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Styresak 13-2015 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014

Styresak 13-2015 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014 Direktøren Styresak 13-2015 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014 Saksbehandler: Benedikte Stoknes, Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/408 Dato: 06.02.2015

Detaljer

Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris fra Vänern og Klarälven til norske vassdrag ved reetablering av laks i Trysil- / Femundselva

Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris fra Vänern og Klarälven til norske vassdrag ved reetablering av laks i Trysil- / Femundselva 991 Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris fra Vänern og Klarälven til norske vassdrag ved reetablering av laks i Trysil- / Femundselva Kjetil Olstad, Sigurd Hytterød og Haakon Hansen NINAs publikasjoner

Detaljer

Årsmelding 2012 Årsmelding FHF 2012

Årsmelding 2012 Årsmelding FHF 2012 Årsmelding 2012 1 Innledning Norge er en av verdens ledende sjømatnasjoner, og fiskeri- og havbruksnæringen er kunnskapsbasert. Dette gjør forskning og utvikling (FoU) til et viktig virkemiddel for å videreføre

Detaljer

Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige

Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Overvåking av signalkreps og krepsepestsituasjonen Stein I. Johnsen Tomas Jansson Jon K. Høye Trond Taugbøl 356 NINAs publikasjoner NINA Rapport

Detaljer

Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige

Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Overvåking av signalkreps og krepsepestsituasjonen Stein I. Johnsen Tomas Jansson Jon K. Høye Trond Taugbøl 356 NINAs publikasjoner NINA Rapport

Detaljer

Fisk. &Vilt. Kommunale mål i hjorteviltforvaltningen. Vestlendinger etabler samarbeid i hjorteforvaltningen!

Fisk. &Vilt. Kommunale mål i hjorteviltforvaltningen. Vestlendinger etabler samarbeid i hjorteforvaltningen! Fisk &Vilt Nr.1-2003 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Kommunale mål i hjorteviltforvaltningen Vestlendinger etabler samarbeid i hjorteforvaltningen! Fang og slipp hindring for lokal næringsutvikling?

Detaljer

Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6

Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6 1123 Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6 John D. C. Linnell, Ole-Gunnar Støen, Inger Hansen, Svein Eilertsen, Øystein Flagstad, Vincenzo Gervasi, Henrik Brøseth, Jon

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

JUNI 2010 FISKEHELSE. Ny kunnskap om østersparasitt og sykdommen marteiliose. ... side 10

JUNI 2010 FISKEHELSE. Ny kunnskap om østersparasitt og sykdommen marteiliose. ... side 10 JUNI 2010 FISKEHELSE Ny kunnskap om østersparasitt og sykdommen marteiliose... side 10 Fagtidsskriftet Fiskehelse INNHOLD ISBN 978-82-8208-019-4 Utgiver: Tekna Fiskehelseforeningen Faglig gruppe i Tekna

Detaljer