Velferdsteknologi i Stavanger-regionen presentasjon på NHV konferansen 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velferdsteknologi i Stavanger-regionen presentasjon på NHV konferansen 2012"

Transkript

1 Velferdsteknologi i Stavanger-regionen presentasjon på NHV konferansen 2012 Dagfinn Wåge Leder FoU & Innovasjonsavdelingen Lyse Energi AS Anne Grødem Prosjektleder Helse & Omsorg Randaberg kommune

2 Hvorfor Lyse og velferdsteknologi?

3 Lyses og altibox fortrinn M2M-plattform Tilstedeværelse på mange flater

4 Prosjekter som startes/pågår i 2012 Implementering av velferdsteknologi IRIS, UiS, Stavanger kommune NAV-prosjektet e-seng 2015 (SuS)

5 Felles utviklingsprosjekt innen velferdsteknologi Hovedmålsetting: Teknologien skal føre til større trygghet, selvstendighet og mestring for brukeren hjemme bedre livskvalitet!

6 Delmål Større trygghet for pårørende Bo lenger hjemme i egen bolig, og dermed redusere behovet for å flytte i kommunal bolig eller sykehjem Utsette hjelpebehovet for kommunal hjemmetjeneste Bedre og mer målrettet bruk av fagkompetansen Ressursbesparing

7 Hva menes med velferdsteknologi? Teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne (Kilde: NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg)

8 Prosjekt-omfang Installasjon i 19+1 boliger 16 på fiber, 4 på mobilt bredbånd. Hele piloten er bygget rundt 3 vanlige brukerhistorier forfattet av hjemmesykepleien i Stavanger og Randaberg: Eldre aleneboende kvinne, begynnende demens, bekymrede pårørende (Randaberg) Eldre bevegelseshemmet person, gradvis mer isolert. (Stavanger) Friske eldre, som ønsker tryggere og enklere hverdag (Stavanger) Rekruttering av pilotdeltakere skjedde i samarbeid med kommunene, og interesseorganisasjoner. Boligene har koblet opp og vært i drift siden oktober Evaluering skjer underveis, og i etterkant. Ansvarlige er SuS v/senter for Eldremedisin og Samhandling) og UiS (masterstudent ved Institutt for Helsefag deltar)

9 Pilotene i Randaberg og Stavanger 6 brukere i Randaberg, - hukommelsesvansker 13 brukere i Stavanger, - friske eldre og bevegelsesvansker

10 Prosjektets 3 tjenestekategorier: Smarthus-tjenester Automatiserer, forenkler og gir mer komfort i hverdagen Trygghets- og sikkerhetstjenester Økt trygghet for deg og dine pårørende Kommunikasjons-tjenester Gjør det enklere å holde kontakt, og se de som betyr noe for deg

11 Visjonsfilm

12 NOEN EKSEMPLER PÅ EKTE TJENESTER

13 Styring av smarthus Alle smarthustjenestene kan enkelt styres via medfølgende Apple ipad. Virtuelle brytere og fysiske brytere bruker samme logikk/program i bakkant. De fleste smarthustjenestene kan også styres via enkle brytere Noen av smarthustjenestene er automatiske og krever ingen manuell styring. Eks. nattlys.

14 Lysstyring Løsning for manuell og automatisk styring av lyskilder Støtte for flere lyssoner med ulik innstilling (kveld, tv, etc) Kombinasjon av bevegelses- og tidsstyrt (dag-/ nattstilling) lyssetting og lysdeteksjon Fallforebyggende lys Automatisk lys med lav intensitet ved bevegelse om natten Kan fjernstyring eksternt, f.eks. hvis du er på reise og har glemt å skru av lyset. Styring foregår da via en pc, iphone eller ipad Nødlys ved brannalarm

15 Gardin og persiennestyring Motorisert åpning/ lukking av gardiner og persienner styrt manuelt eller automatisk Kan fjernstyring eksternt, f.eks. hvis du er på reise og har glemt å trekke for vinduet. Styring foregår da via en pc, iphone eller ipad

16 KOMMUNIKASJONSTJENESTER

17 Kommunikasjon: Videosamtale på TV Se de du ringer til, med høy bilde- og lydkvalitet på din egen tv (Full HD) Inkluderer Røde Kors besøkstjeneste Bli oppringt av en besøksvenn ukentlig Ring en pårørende/venn Kontakt med hjemmesykepleier Motta eller legg igjen videobeskjed Fokus på ENKELHET!

18 Dørtelefon med kamera Se og hør hvem som ringer på døren uten å måtte åpne døren først Lås opp enkelt ved å trykke en tast

19 TRYGGHET- OG SIKKERHETSTJENESTER

20 Trygghet: Brannalarm+ Med basis i standard Altibox brannalarm Brannalarm+ utløser følgende parallelle aksjoner: Brannalarm med direktekobling til brannvesenet med utrykning og varsling til bruker (finnes i dagens løsning) Alarmsensor tar stillbilde i det aktuelle rom, og bildet overføres til alarmselskapet Ytterdøren låses automatisk opp. Automatisk avstengning av strømkilder ved røykutvikling og brann (f.eks. komfyr og villavent-anlegg) Alt lys i boligen slås på (så sant det er strøm).

21 Innbruddsalarm+ Med basis i standard Altibox innbruddsalarm Alarm med kobling mot døgnovervåket alarmstasjon med vekterutrykning og varsling til bruker Alarm utløser stillbilde tatt av PIR-kamera (innebygget i alarmsensoren) i det aktuelle rom. Bildet sendes alarmstasjonen for å gi best mulig oversikt over situasjonen. SMS/tale varsling til bruker og pårørende Alarm kan settes i «skallsikring», til bruk når brukeren selv er hjemme (om natten osv.)

22 Varsling Aktiv varsling: Pårørende Smykke-/ klokkeliknende enhet med alarmknapp. Utløst alarm varsler pårørende og åpner for toveis tale i rommet hvor alarmen ble utløst. Sender melding om innendørs posisjon (hvilket rom) når alarmknappen benyttes, ved bruk av stasjonære enheter. Alarm utløser stillbilde tatt av PIR-kamera (innebygget i alarmsensoren) i det aktuelle rom. Passiv varsling: Pårørende og hjemmesykepleie Varsling til pårørende og/eller hjemmesykepleie ved for lav temperatur (SMS) Varsling til pårørende og/eller hjemmesykepleie ved ingen bevegelse i for eksempel 12 timer. (SMS) Flom -varsling basert på vannsensor i bolig.

23 Nytte og underholdning hand i hand TV På = TV slås på, lys dempes og gardin bak sofa går ned

24 Kommunens forventninger til prosjektet Søke svar på følgende spørsmål: Vil pilotdeltakerne oppleve større livskvalitet som trygghet og egenmestring? Vil pilotdeltakerne ha tro på at de kan bo lenger hjemme ved bruk av velferdsteknologi? Vil pårørende oppleve større trygghet? Hva vil kreves av brukergrensesnittet for pilotdeltakerne? Hva vil kreves av oppfølging fra kommunens side? kompetanse, tid, organisering Vil ansatte i hjemmesykepleien se nytten av velferdsteknologi?

25 Nytte av videotelefon for hjemmesykepleien Tilsyn hos bruker trygghet, sjekke allmenntilstand Sjekke om bruker har tatt medisin Trygghetsalarm Oppfølging av tildelte hjelpemidler Kommunen sparer tid brukeren får økt kontaktfrekvens

26 Erfaringer hittil for brukerne med hukommelsesvansker De automatiserte tjenestene fungerer best skaper trygghet for pårørende. Ipad fungerer godt for pårørende vanskelig for brukerne å bruke Vanskelig å huske ny innlæring gjør det de alltid har gjort. Videotelefon øker mulighet for sosial kontakt. Enkel i bruk!

27 Våre erfaringer (I): Gjør som i Skottland: Learning by doing Smarte hjem er ikke nødvendigvis det samme som enkle hjem. Hjemmeautomasjon, trygghet og alarmløsninger smelter sammen. Nytte og underholdning smelter sammen, noe som sikrer bruk, og indirekte opplæring og vedlikehold av kunnskap. Spennende å jobbe med så ulike profesjoner (Tablet)

28 Våre erfaringer (II): Grad av psykisk helsetilstand påvirker bruk og mottakelighet for nye tjenester basert på teknologi. Opplæring er essensielt, og særlig viktig å ha med yngre pårørende som da avlaster kundesenteret. De friske eldre ser ut til å enkelt forstå og bruke tjenestene.

29 Evaluering - noen overordnede funn Kognitiv svekkelse (MMSE cutoff på 25) er uforenelig med bruk av ipad til kontroll av smarthusfunksjoner. Self efficacy (mestringstro) påvirker evne til bruk av smarthusteknologi. Dette er et viktig funn, da mestringstro kan økes ved bruk av gode opplæringsstrategier for eksempel ved likemannsgrupper/samlinger og bruk av instruktører brukerne kan identifisere seg med (WP3 relevant). Teknologierfaring spiller klart inn. De som hadde mest teknologierfaring hadde minst trøbbel med ipad og smarthusdelen. Alder hadde ingen effekt. Gamle klarte å bruke ipad hvis de var kognitivt normale. Kjønn har ingen betydning Trygghets og alarmtjenester er blitt veldig godt mottatt av nesten alle deltakere. Meget bra evaluering på det. De rapporterer om økt trygghetsfølelse.

30 Viktige utfordringer for kommunen Holdninger, - teknologivegring Teknologisk infrastruktur Teknologikompetanse Samhandlingskompetanse, forutsetning for innovasjon og utvikling Kompetanse på offentlige anskaffelser som fremmer innovasjon

31 Viktige forutsetninger for å lykkes:

32 The whole is more than the sum of its parts

33 Stavanger Aftenblad 2. november 2011

Rogaland går foran hvordan kan smarte hjem bli allemannseie? Dagfinn Wåge, Leder FoU & Innovasjon Lyse Energi

Rogaland går foran hvordan kan smarte hjem bli allemannseie? Dagfinn Wåge, Leder FoU & Innovasjon Lyse Energi Rogaland går foran hvordan kan smarte hjem bli allemannseie? Dagfinn Wåge, Leder FoU & Innovasjon Lyse Energi Hvem er Lyse? - et norsk industrikonsern med røtter innen vannkraft Salg og produksjon av energi-

Detaljer

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 Velferdsteknologi En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 I løpet av de neste 30 årene vil andelen nordmenn over 67 år dobles, fra dagens ca. 600 000 til ca. 1,2 millioner. Ansettelse

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

Vi har utviklet den nye boligstandarden for smarthus

Vi har utviklet den nye boligstandarden for smarthus Vi har utviklet den nye boligstandarden for smarthus SAMMEN ER VI SMARTERE Med Smartly Enabled samarbeider Smartly med de fremste produsentene i boligmarkedet. Smartly Enabled produkter er spesielt tilrettelagt

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Automation C o m p o n e nts. Løsninger med Smart-house for. Velferdsteknologi

Automation C o m p o n e nts. Løsninger med Smart-house for. Velferdsteknologi CARLO GAV AZZI Automation C o m p o n e nts Løsninger med Smart-house for Velferdsteknologi Gjennom et livsløp kan ulike hendelser medføre funk sjons svikt. Mange vil oppleve at hu kommelse og førlighet

Detaljer

Riktigere medisinering og mer selvstendighet?

Riktigere medisinering og mer selvstendighet? - Åpen Rapport Riktigere medisinering og mer selvstendighet? Erfaringer med automatisk medisindispenser i Bærum kommune Forfatter Ingrid Storruste Svagård, Dag Ausen, Mette Røhne, SINTEF IKT Elisabeth

Detaljer

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret Veileder IS-1216 Smarthusteknologi Planlegging og drift i kommunale tjenester Deltasenteret SMARTHUSTEKNOLOGI Planlegging og drift i kommunale tjenester ISBN-82-8081-057-9 Bestillingsnummer: IS-1216 Utgitt

Detaljer

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder 1 Forord Prosjektet «Bo lengre hjemme» er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor Objekts,

Detaljer

Som tiden går Som tiden går Hjelpemidler som gjør hverdagen lettere

Som tiden går Som tiden går Hjelpemidler som gjør hverdagen lettere Som tiden går Som tiden går Hjelpemidler som gjør hverdagen lettere Å ha oversikt over dagen og huske det du skal gjøre Memoplanner er en enkel og oversiktlig aktivitetskalender med påminnelsesfunksjon

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG BO SMARTERE micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG Den tradisjonelle elektroinstallasjonen er på vei ut til fordel for den nye standarden KNX smarthus.

Detaljer

GPS nøkkelen til frihet for personer med demens?

GPS nøkkelen til frihet for personer med demens? GPS nøkkelen til frihet for personer med demens? Sammendrag Demens er en utfordring for helsetjenestene over hele verden. I Norge har mer enn 70 000 personer demens, og antallet vil stige til det dobbelte

Detaljer

Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen

Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen Elin Wikmark Darell IT-leder Hva er velferdsteknologi? «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet,

Detaljer

Nye muligheter i eldreomsorgen

Nye muligheter i eldreomsorgen Helse-Norge mot 2030 Nye muligheter i eldreomsorgen NyAnalyse Sammendrag Norge og norske kommuner møter allerede i dag eldrebølgen, men dette vil forsterke seg mot 2030. Derfor trenger vi å bygge enda

Detaljer

FlexiLife. Praktiske eksempler

FlexiLife. Praktiske eksempler VESTFOLD AUDIO AS FlexiLife Dok. nr: 1531A1 Dato: 2013-06-03 Kapittel Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 2 EGENVARSLING... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 SIKKERHETSVARSEL... 4 2.2.1 Brannalarm med røykvarsler...

Detaljer

Fra behov til anskaffelse

Fra behov til anskaffelse - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Forfattere Ingrid Svagård, Øystein Dale, Dag Ausen; SINTEF SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi

Detaljer

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Rapport IS-2225 Offentlig dokument Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Publikasjonens tittel: Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Utgitt:

Detaljer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Livsløpstandard i boliger For Bedre Innemiljø For Bedre Etablering For Bedre Omsorg Utarbeidet av: ELBUS Forskningsveien 3B 0313 OSLO Telefon: 22 95 56

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt Velferdsteknologi Gjør det enkelt Innhold Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Bruk av velferdsteknologi i Norge... 4 Fokus på trygghet... 4 Et paradoks... 8 Bruken av trygghetsalarm i Europa... 10 Bruk av velferdsteknologi

Detaljer

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Prosjektrapport SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Forord «Dette var kjempegøy! Jeg kan ikke huske sist jeg hadde det så gøy.» Dette sitatet fra en mannlig bowler oppsummerer godt hva

Detaljer

Velferdsteknologi muligheter og politiske barrierer for å ta i bruk innovative løsninger i helse- og omsorgssektoren

Velferdsteknologi muligheter og politiske barrierer for å ta i bruk innovative løsninger i helse- og omsorgssektoren Velferdsteknologi muligheter og politiske barrierer for å ta i bruk innovative løsninger i helse- og omsorgssektoren NTVA Teknologiforum 12. september 2013 Randi Eidsmo Reinertsen, forskningssjef, professor,

Detaljer

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Martin Fløystad Master i energi og miljø Oppgaven levert: September 2010 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

«Visningsrommet» ved HOBOS

«Visningsrommet» ved HOBOS «Visningsrommet» ved HOBOS I visningsrommet finnes det et utvalg av nye og eksisterende løsninger og teknologi som kan bidra til sosial mestring og gi bruker og pårørende bedre livskvalitet. Entre i Her

Detaljer

IKT-Norge, NEO2014, 29. april 2014 (manus til finansbyråden) Tusen takk for invitasjonen til NEO-konferansen. Dette er første gangen jeg

IKT-Norge, NEO2014, 29. april 2014 (manus til finansbyråden) Tusen takk for invitasjonen til NEO-konferansen. Dette er første gangen jeg IKT-Norge, NEO2014, 29. april 2014 (manus til finansbyråden) Tusen takk for invitasjonen til NEO-konferansen. Dette er første gangen jeg snakker som ny finansbyråd og det er første gangen jeg snakker om

Detaljer

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015 Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge, januar 2015 prosjektrapport 2015 Standard Norge rapport Tittel Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Detaljer