Presentasjoner. Flemming Bo Hegerstrøm, Hospital IT AS Thomas Wærner, EveryCare AS Dagfinn Wåge, Lyse AS Johan Ivarson, Telenor Objects AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjoner. Flemming Bo Hegerstrøm, Hospital IT AS Thomas Wærner, EveryCare AS Dagfinn Wåge, Lyse AS Johan Ivarson, Telenor Objects AS"

Transkript

1 Presentasjoner Flemming Bo Hegerstrøm, Hospital IT AS Thomas Wærner, EveryCare AS Dagfinn Wåge, Lyse AS Johan Ivarson, Telenor Objects AS 1

2 Hospital IT 2

3 Samfunnsutfordring med 1 prioritet Velferdsteknologi skal effektivisere og øke kvaliteten til ansatte innen kommunal helsetjeneste. Kostnad i nok! Alle andre aktiviteter bør væree sideordnet/underordnet for å realisere dette målet! Dagens marked Ansattes kompetanse Ansatte Pasienter

4 Utfordringen kan kun løses ved innføring av avansert ny IT teknologi med tilhørende kompetanse og kunnskap knyttet til bruken av den! En betydelig samfunnsmobilisering må til for å klare oppgaven Potensialet er kjempestort og en effektiviseringsgevinst på % er realistisk Ansattes kompetanse IKT Ansatte Fra Handle strategisk Investere langsiktig Til Ansatte Pasienter Pasienter

5 Rammebetingelser Det må eksistere et økonomisk forutsigbart marked Det må eksistere et forutsigbart regulatorisk regime Det må være krystallklar og tillitsbasert rollefordeling mellom offentlig forvaltning og privat leverandørindustri Alle monopoler må avvikles Gode trygge og forutsigbare samarbeidsrelasjoner mellom partene Å bryte opp viktige verdikjeder er feil strategi!

6 Innovasjonsinsentiver fra våre myndigheter Målbare og reviderbare kvalitetskrav til helseoperatørene Økonomisk kompensasjon ved oppnådd målsetting Fravær av økonomisk kompensajon ved manglende oppfyllelse Inndragelse av konsesjon ved alvorlige ulykker og feilbehandling Revisjon

7 Dagens stituasjon Manglende teknologistøtte som muliggjør Optimal Helhetlig Intelligent bruk av tilgjengelige ressurser for å løse arbeidsoppgavene. Ikke optimal tilgang på IT støtte der oppgavene utføres Ingen automatisk informasjonsoppdatering i IT systemene Manglende IT og prosess støtte i utførelsen av oppgavene Teknologien kan være med på å løse utfordringene

8 Eksempler på områder som raskt kan realiseres Kommunisere elektronisk med alle Vite hvor alt befinner seg elektronisk Vite hva som hender elektronisk Kjenne person og ansvar elektronisk Beregne kvalitet og produktivitet elektronisk Løsningene er kommet lengre enn du kanskje tror

9 Tjenesteoverbyggende løsningskonsept Sykehjem/lokalmedisinsk senter Sykehus Omsorgsbolig Hjem En felles arbeidsplattform Muligheten er avanserte,varierte og mange

10 Produktivitetsgevinst på 5-10 %! Muligheten er klare til å bli tatt ibruk

11 Vår erfaring er Åpen dialog før ansaffelse gir innovasjon og beste løsning Markedet fungerer godt når forutsigbare rammebetingelsen er der Våre kunder beviser daglig at det er meget lønnsomt Markedet er i klar vekst Takk for oppmerksomheten. Sammen skaper vi fremtiden

12 EveryCare AS

13 Mer tid til omsorg

14

15 Utfordringer Hvor går veien videre? Føringer ifra staten Personvern Datasikkerhet Kompetanse i kommunene Velferdsteknologi - mer tid til omsorg

16 Lyse AS

17 Dagfinn Lyse Wåge og velferdsteknologi-markedet Leder - produkter - FoU & Innovasjon og erfaringer Lyse AS

18 Diversifisering har vært vår strategi siden 2001 ENERGY INFRASTRUCTURE TELECOM/IT Elektrisitet Naturgass LNG Fjernvarme og kjøling Bio-gass El-nett Fjernvarmenett Gassnett Hurtigladestasjoner Bio-gass stasjoner Fiber-infrastruktur Internett-aksess TV og underholdningstjenester Kommunikasjonstjenester Smarthus-tjenester og teknologi Velferdsteknologi-tjenester Alarmstasjons-tjenester

19 Veien mot Smartly Velferd og Video for Alle Felles utviklingsprosjekt innen velferdsteknologi ( ) Ledet av Lyse: Prosjektgruppe: Stavanger Kommune, Randaberg Kommune, UiS, SuS, Lyse og Altibox Deltagere: 28 eldre Bolig uten hindring selvstendighet, mestring og trygghet med smarthus ( ) Ledet av NAV Hjelpemiddelsentralen: Prosjektgruppe: NAV, Lyse, Stavanger Kommune Deltagere: Øyvind Smarte Pasientrom ( ) Ledet av Helse Vest IKT: Prosjektgruppe: Helse Vest IKT, SuS, Lyse Deltagere: Pasienter v./ Infeksjonsmedisinsk sengepost 3F

20 Prosjekterfaringer Løsningene krever modularitet og må kunne tilpasses den enkeltes behov Sats på design, unngå stigma. Mer bruk av teknologi i omsorg, krever ny kompetanse Hos bruker Hos helsepersonell Hos installatør og IT/drift Tilgjengelig og sikker drift er essensielt - stordriftsfordeler er mulig Trygghet og enkelhet trumfer alt! Alder og kjønn er ikke en begrensende faktor for aktiv bruk av velferdstekonologi. «Et smarthus som ikke er enkelt, er ikke smart»

21 Hva gjør vi nå? Lyse installerer «Smart gateway» sammen med ny måler i boliger i Sør-Rogaland for å muliggjøre Automatisk måleravlesing Virtualisering av strømnettet Laststyring Smarthus og automasjon Alarmtjenester Velferdsteknologi MADE IN NORWAY

22 og Smarthustjenester viktigheten av å og utnytte livsløpsstandard privatmarkedet

23 Eksempel: Det velferdsteknologiske hjemmet anno 2015! Varmestyring Lysstyring Brannalarm Innbruddsalarm Mobil Trygghetsalarm Elektronisk lås Bevegelsessensor Panikkbryter Tidsstyrt komfyrlås Sengesensor Lyse Smart Gateway kobler sensorer på tvers av teknologistandarder TV underholdning/styring Lysbryter Video for alle (VFA) / dørtelefon med video

24 Tjenester på tvers Smarthuset bryter ned de tradisjonelle siloene

25 Produktutvikling med bruker og enkelhet i fokus - «Video For Alle»

26 Viktige markedserfaringer så langt Ta personvern og sikkerhet på alvor Velferdsdelen av smarthus må leveres som en driftet tjeneste Bruk av åpne standarder, og etablering av åpne API er viktig Alle hverken kan eller vil skifte ut alt samtidig - interoperabilitet må sikres Åpne API sikrer åpen innovasjon og verdiøkning mellom bedrifter

27 Våre råd til Helsedepartementet og Helsedirektoratet

28 Våre råd til Helsedepartementet og Helsedirektoratet Ikke definer tekniske standarder, men still funksjonelle krav.

29 Våre råd til Helsedepartementet og Helsedirektoratet Ikke definer tekniske standarder, men still funksjonelle krav Utnytt fart og innovasjon fra privatmarkedet og reduser behovet for dobbeltinvesteringer

30 Våre råd til Helsedepartementet og Helsedirektoratet Ikke definer tekniske standarder, men still funksjonelle krav Utnytt fart og innovasjon fra privatmarkedet og reduser behovet for dobbeltinvesteringer tnytt markedskreftene og unngå dobbeltinvesteringer Få på plass ett felles grensesnitt for leverandører inn mot de ulike Elektroniske Pasient Journal systemene.

31 Våre råd til Helsedepartementet og Helsedirektoratet Ikke definer tekniske standarder, men still funksjonelle krav Utnytt fart og innovasjon fra privatmarkedet og reduser behovet for dobbeltinvesteringer Få på plass ett felles grensesnitt for leverandører inn mot de ulike Elektroniske Pasient Journal systemene. Flerårige nasjonale piloter kan gi uheldige effekter for norsk leverandørindustri.

32 Våre råd til Helsedepartementet og Helsedirektoratet Ikke definer tekniske standarder, men still funksjonelle krav Utnytt fart og innovasjon fra privatmarkedet og reduser behovet for dobbeltinvesteringer Få på plass ett felles grensesnitt for leverandører inn mot de ulike Elektroniske Pasient Journal systemene. Fler-årige nasjonale piloter kan også gi uheldige effekter for norsk leverandørindustri. Fler-årige nasjonale piloter kan også gi uheldige effekter for norsk leverandørindustri. Fjern regulatoriske flaskehalser som hindrer bruk av nye og innovative norske løsninger i helse og omsorgssektoren.

33 Våre råd til Helsedepartementet og Helsedirektoratet Ikke definer tekniske standarder, men still funksjonelle krav Utnytt fart og innovasjon fra privatmarkedet og reduser behovet for dobbeltinvesteringer Få på plass ett felles grensesnitt for leverandører inn mot de ulike Elektroniske Pasient Journal systemene. Flerårige nasjonale piloter kan også gi uheldige effekter for norsk leverandørindustri Fjern regulatoriske flaskehalser som hindrer bruk av nye og innovative norske løsninger i helse og omsorgssektoren.

34 Takk for oppmerksomheten! www,demolyse.no

35 Telenor Objects AS

36 Telenor Objects AS Telenor Objects er 100% eid av Telenor Norge AS Selskapet ble etablert i juni 2009 Jobbet med velferdsteknologi siden 2011 Jobber sammen med mange samarbeidspartnere Har helsefaglig digitalt alarmmottak 24/7 Telenor Objects leverer i dag velferdsløsninger til ca. 80 kommuner

37 En komplett verdikjeden for velferdsteknologi... Hjemmetjenesten Brukeren Helsefaglig mottak Alarmsentral Internett / GSM

38 Digitalisering av trygghetsalarmer En animasjon som forklarer fordelene med å digitalisere trygghetsalarmer: https://storage.telenorexpo.no/wl/?id=bmliwt3is89jgzy Dd28TqISnah2jktpz

39 Velferdsteknologi - veien videre Digitale trygghetsalarmer Digitalt responssenter Nye løsninger Integrering pasientjournal Økt trygghet, fleksibilitet og mobilitet for bruker Bedre utnyttelse av hjemmetjenesten

40 En komplett verdikjeden for velferdsteknologi... Hjemmetjenesten Brukeren Utstyr ute hos bruker Trygghetsalarm Trygghetsalarm m/gps Mobiltelefon med GPS Klokke med GPS Sensorer Medisinske sensorer Elektroniske lås Helsefaglig mottak Alarmsentral Internett / GSM

41 En komplett verdikjeden for velferdsteknologi... Pasientjournalen Shepherd Integrasjon mot pasientournalen Mobilløsning Hjemmetjenesten Helsefaglig mottak Brukeren Utstyr ute hos bruker Trygghetsalarm Trygghetsalarm m/gps Mobiltelefon med GPS Klokke med GPS Sensorer Medisinske sensorer Elektroniske lås Digital alarmsentral Internett / GSM

42 Vår anbefaling 1. Tydeliggjøre at Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske område, IS-2225, står i sin helhet 2. Tydeliggjøre at det ikke er grunnlag for at moderniseringen skal stoppe opp 3. Tydeliggjøre at Helsedirektoratet likestiller private og kommunale aktører 4. Enda tettere dialog med næringslivet

«Fremtidens Smarthus og velferdsteknologi - i dag» Gunnar Crawford - FoU & Innovasjon, Lyse Energi AS

«Fremtidens Smarthus og velferdsteknologi - i dag» Gunnar Crawford - FoU & Innovasjon, Lyse Energi AS «Fremtidens Smarthus og velferdsteknologi - i dag» Gunnar Crawford - FoU & Innovasjon, Lyse Energi AS Bakgrunn og utfordringer Lyse er et norsk industrikonsern med røtter innen vannkraft Salg og produksjon

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

30.05.2014. Det mest opplagte av alt: Kva kan et kraftselskap tilføre omsorgsteknologi-feltet? Dagfinn Wåge - Leder FoU & Innovasjon Lyse Energi AS

30.05.2014. Det mest opplagte av alt: Kva kan et kraftselskap tilføre omsorgsteknologi-feltet? Dagfinn Wåge - Leder FoU & Innovasjon Lyse Energi AS Det mest opplagte av alt: Kva kan et kraftselskap tilføre omsorgsteknologi-feltet? Dagfinn Wåge - Leder FoU & Innovasjon Lyse Energi AS Strøm og forsyningssikkerhet Lyse er et norsk industrikonsern med

Detaljer

"The Internet of Everything - vår neste store inntektsmulighet" Konserndirektør Toril Nag

The Internet of Everything - vår neste store inntektsmulighet Konserndirektør Toril Nag "The Internet of Everything - vår neste store inntektsmulighet" Konserndirektør Toril Nag Lyse - Mål og strategi Årsresultat på 1 mrd. kr Vekstområder: Fornybar kraft Fjernvarme og biogass LNG Elnett Fiber

Detaljer

Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi

Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi Fra analog trygghetsalarm til digital velferdsteknologi Telenors leveranser til Helse Norge Sykehuskommunikasjon Velferdsteknologi «Bo Hjemme Lenger» Nasjonal telefoni avtale Nasjonal datakommunikasjon

Detaljer

Bo lenger hjemme. Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen

Bo lenger hjemme. Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen Bo lenger hjemme Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen Velferdsteknologi i eldreomsorgen Velferdsteknologi åpner for at eldre kan bo lenger hjemme under trygge og gode forhold Hva er velferdsteknologi?

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen

Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen Elin Wikmark Darell IT-leder Hva er velferdsteknologi? «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet,

Detaljer

Velferdsteknologi i Stavanger-regionen presentasjon på NHV konferansen 2012

Velferdsteknologi i Stavanger-regionen presentasjon på NHV konferansen 2012 Velferdsteknologi i Stavanger-regionen presentasjon på NHV konferansen 2012 Dagfinn Wåge Leder FoU & Innovasjonsavdelingen Lyse Energi AS Anne Grødem Prosjektleder Helse & Omsorg Randaberg kommune Hvorfor

Detaljer

Velferdsteknologi muligheter og politiske barrierer for å ta i bruk innovative løsninger i helse- og omsorgssektoren

Velferdsteknologi muligheter og politiske barrierer for å ta i bruk innovative løsninger i helse- og omsorgssektoren Velferdsteknologi muligheter og politiske barrierer for å ta i bruk innovative løsninger i helse- og omsorgssektoren NTVA Teknologiforum 12. september 2013 Randi Eidsmo Reinertsen, forskningssjef, professor,

Detaljer

Rogaland går foran hvordan kan smarte hjem bli allemannseie? Dagfinn Wåge, Leder FoU & Innovasjon Lyse Energi

Rogaland går foran hvordan kan smarte hjem bli allemannseie? Dagfinn Wåge, Leder FoU & Innovasjon Lyse Energi Rogaland går foran hvordan kan smarte hjem bli allemannseie? Dagfinn Wåge, Leder FoU & Innovasjon Lyse Energi Hvem er Lyse? - et norsk industrikonsern med røtter innen vannkraft Salg og produksjon av energi-

Detaljer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Generell prosess Skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil nødvendigvis skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

Digital Hjemmetjeneste. Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution

Digital Hjemmetjeneste. Ta initiativet i helsetjenesten med SmartSolution Digital Hjemmetjeneste Ta initiativet i helsetjenesten med Hva er Digital Hjemmetjeneste? Kravene til produktivitet, kvalitet og effektivitetsforbedringer i helse- og omsorgsektoren er meget store. Uten

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder 1 Forord Prosjektet «Bo lengre hjemme» er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor Objekts,

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

Vi har utviklet den nye boligstandarden for smarthus

Vi har utviklet den nye boligstandarden for smarthus Vi har utviklet den nye boligstandarden for smarthus SAMMEN ER VI SMARTERE Med Smartly Enabled samarbeider Smartly med de fremste produsentene i boligmarkedet. Smartly Enabled produkter er spesielt tilrettelagt

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg Bildet eies av SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/

Detaljer

Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer

Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer Forprosjekt Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer Hva bør en trygghetspakke inneholde for å hjelpe den enkelte til å bo trygt i egen bolig? 20. juni 2012.. Prosjekttittel: Trygghetspakken - behovskartlegging

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Rapport IS-2225 Offentlig dokument Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Publikasjonens tittel: Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Utgitt:

Detaljer

Innst. 370 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 23 (2012 2013)

Innst. 370 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 23 (2012 2013) Innst. 370 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Meld. St. 23 (2012 2013) Innstilling fra næringskomiteen om digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping Til Stortinget

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer