NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april"

Transkript

1 NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er blitt påmeldt, skal denne ha overlevert papirene. Dersom avdeling ikke stiller med samtlige av sine tillatte representanter, må det gis fullmakt fra den/de som ikke møter til andre som møter med stemmerett, for at avdelingen skal få benyttet alle sine stemmer. Lovlig valgte vararepresentanter trenger ikke fullmakt når vedkommende stiller i stedet for en som er valgt som representant. Representantene må være lovlig valgt på avdelingsårsmøtet, og ha betalt medlemsavgift for inneværende år. Sandnes,, den

2 Ordfører Varaordfører Østfold Verv / Avdeling Oslo/Akershus Buskerud Vestfold Telemark Agder Rogaland Hordaland Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Trøndelag Hovedstyret Inviterte deltakere REPRESENTANTSKAPET 2009 Representant Terje Johnsen Jostein Halvorsen Vibeke Gundersen Ann Marlen Hagen Bodil S. Andersen Kristin Undheim Kari Knutsen Ståle Akersveen Liv Anine Imset Bjørn Sylte Trine Svartås Ann Helen Brandal Ingeborg Brekstad Per Løkken Lars Ellingsen Bjørn Jensen June Olsen Lena Nord Inger C. Neset Jørn Røtting Kristin Handeland Oddvar Hausken Linda Øxnevad Grete M. Sæter Marianne Sæther Inger Handegård Arvid Solheim Borghild Birkenes Tone G. Larsen Tor Magne Gramstad Snorre Aslaksen Geir Høgås Eva Bjelland redaktør Våre Spaniels Stein Andersen regnskapsfører KONSTITUERING 1 Valg av 2 personer til å føre protokollen 2 Valg av tellekorps 3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen Vararepresentant (ikke personlig) Gunni Fiane Kjersti Staaf Anette K Petersen Ellen Getz Wold Knut Mathisen Hilde Smutts Muller Jill Augustinussen Torill van Riesen Anne Lise Nystrand Anne Walbeck Hans Hodne Rita Solberg Nina Beate Voll Monica Brugrand Hege Ulseth Sagmyr Monica G. Holthe 4 Behandling av ordførerskapets innstilling vedrørende godkjenning av de frammøtte representanter og eventuelle fullmakter 5 Godkjenning av innkalling 6 Godkjenning av saksliste Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 2

3 SAKSLISTE (inkl. innholdsoversikt for Årsberetningen) 1 Ordførerens rapport vedrørende Hovedstyrets disposisjoner Styrets årsberetning Klubbens tillitsvalgte og funksjonsfordelinger Hovedstyrets arbeidsform Representasjon Disiplinærutvalget Ordensutvalget PR-komiteen / Medlemsbutikken / Premiebutikken Valpeformidlingen Årets-konkurransene Hovedstyrets kontakttelefon Publikasjoner Våre Spaniels Den store Spanielboken (DsS) Rasekompendier Spanielhåndboken Web-siden Utstilling Utstillingskomiteen - Hovedutstillingen (UTK) Hovedutstilling Fagkomité Utstilling Avls- og sunnhetsutvalget (ASU) Brukshundarbeid Årsrapport brukshundkomiteen (BK) Årsrapport jaktkomiteen (JK) Aktiviteter Fagkomiteen for spanielprøver Avdelinger og distriktskontakter Avdelingene Rapporter fra avdelingene Økonomi Medlemsrekruttering og kontingentinngang: Medlemsutvikling Medlemmene fordelt avdelings- og regionsvis Regnskapet Regnskap og balanse Vurdering av driftsåret Revisors beretning Oversikt over kontorutstyr Oversikt over utstillingsmateriell Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 3

4 4 Saker forelagt av Hovedstyret, komiteer, utvalg, avdelingsstyre eller medlem av Representantskapet Forslag fra HS ; Godkjenning av opprettelse av egen raseklubb for Wachtelhund Forslag fra HS vedrørende æresmedlemmers grunnkontigent Forslag fra HS om endring av statuttene for Årets Spaniel Forslag fra HS om økning av medlemsavgiften Krav om opprettelse av avdelingssider i tilknytning til NSK s hovedside Budsjett Budsjettet 2009: Valg Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 4

5 1 Ordførerens rapport vedrørende Hovedstyrets disposisjoner Ordførerskapet fremmet på RS 2006 ønske om å fremlegge rapport vedrørende Hovedstyrets disposisjoner for RS på representantskapsmøtet. Dette for å ha en mer helhetlig oversikt over disposisjonene ved for eksempel innsikt i fremlagt regnskap og budsjett som sendes med i årsberetningen. Det forventes dermed at rapporten deles ut på RS 2009 av ordfører eller varaordfører. 2 Styrets årsberetning Klubbens tillitsvalgte og funksjonsfordelinger HOVEDSTYRET REPRESENTANT- SKAPETS ORGANER HOVEDSTYRETS ORGANER og FUNKSJONS- FORDELINGER Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem 1. varamedlem 2. varamedlem Representantskapets ordfører Representantskapets varaordfører Valgkomité Ordensutvalget Disiplinærutvalget PR-komitéen Avls- og Sunnhetsutvalget (ASU) Hovedstyrets utstillingskomité Tor Magne Gramstad Grete Melbye Sæther Snorre Aslaksen Willy Sjøstrøm Kari Knutsen Geir Høgås Ronny Bekkevold Terje Johnsen Jostein Halvorsen Oddvar Hausken (leder) Rigmor Anholt Elin Borgersen Ragnar Kaale (leder) Mona Klypen Geir Aronsen Harald Refsland (leder) Heidi Fosberg Sølvi Ellefsen Halvor Støylen (leder) Willy Sjøstrøm Per Løkken Vibeke Kjær (leder) Geir Aronsen, Per Løkken Elin H. Borgersen Ass. Medl: Morten Bakken & Wenche Farstad Anne Laberg Olsen (leder) + Avd.Buskerud Jaktkomiteen (JK) Brukshundkomiteen (BK) Fagkomité Utstilling NSKs repr. Jakthunddivisjonen Våre Spaniels (VS), redaktør Knut Framstad (leder) Inger Handegård (leder) Gunnar Kvammen Helene Berglund Heidi Fosberg, Anne Buvik Tor Magne Gramstad Eva Bjelland Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 5

6 Klubbadresse og arkiv Kontakttelefon Valpeformidling, administrering Medlemsregister/butikk Regnskapsfører HS' kontaktperson til avd. Webmaster / Internettansvarlig Snorre Aslaksen Willy Sjøstrøm Webmaster & Leder HS Stein Andersen Stein Andersen Willy Sjøstrøm Eva Bjelland 2.2 Hovedstyrets arbeidsform Hovedstyret (HS) har hatt 8 styremøter derav 4 telefonmøter, samt e-postkontakt. Også i år har 2 møter blitt slått sammen og avholdt som et helgemøte i Stavanger. Det er også avholdt arbeidsmøter mellom leder & sekretær. Møtene er blitt avholdt på forskjellige steder, bl.a i Sandefjord, Stavanger og Gardermoen. Tidligere år er møtene blitt lagt til veikroen By The Way på Kløfta. Dette har styret funnet uholdbart pga støynivå fra andre kunder på restauranten. Det er derfor valgt den løsningen å leie møterom på hotell. Flyruter har vært bestemmende for hvilken dag møtene er avholdt på og av hensyn til tilreisende har møtene vært avholdt på søndager. Til ett av møtene var ASU også deltakere deler av tiden. Alle telefonmøter avholdes kveldstid i ukedager. Leder har representert NSK i Jakthunddivisjonen (JD) og her har det vært avholdt 4 styremøter som telefonmøter, samt 2 møter med oppmøte. Leder har også representert NSK på møter hos NKK. Representanter for HS og ASU har deltatt på møte med NKK/ Agria i tilknytning til forskningsprosjekter på hund, samt deltatt på NKK s Avlsrådskurs den januar i år. NSK har videre deltatt på NKK s representantskapsmøte. Her møtte Snorre Aslaksen og Tor M Gramstad. Snorre Aslaksen har vært sekretær og hatt klubbens adresse. Willy Sjøstrøm har også dette året vært klubbens telefonkontakt. Snorre Aslaksen har vært hovedstyrets kontaktperson overfor Jaktkomiteen og Brukshundkomiteen, samt innehatt ansvaret for medlemsregisteret. Tor M Gramstad, Snorre Aslaksen og Kari Knutsen har vært tilstede på samtlige møter. Varamedlem Bekkevold har flere forfall, og kun møtt på telefonmøter. Styrets øvrige medlemmer har to til tre forfall hver. 2.3 Representasjon Tor Magne Gramstad er av NKK s hovedstyre oppnevnt som NKK s representant i FCIkomiteen for spaniels. Det er avholdt ett møte hos NKK hvor alle NKK s representanter i FCIkomiteer var til stede. Møtets hensikt var å belyse aktivitetsnivået i de forskjellige komiteer samt å gjennomgå NKK s egen politikk ved tilstedeværelse/ representasjon for NKK i utenlandske fora. Nødvendige rapporteringsrutiner ble fremlagt. Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 6

7 2.4 Disiplinærutvalget Disiplinærkomiteen har i 2008 bestått av Harald Refsland (leder), Heidi Fosberg og Sølvi Ellefsen. Komiteen har ikke mottatt noen disiplinære saker, og heller ikke behandlet saker i denne perioden. 2.5 Ordensutvalget Ordensutvalget har i 2008 bestått av: Geir Aronsen, Ingunn Ansok Fagervold og Ragnar Kaale(leder) Ordensutvalget har ikke hatt ordnære møter i 2008, men har hatt kontakt på mail. Ordensutvalget fremmer ingen forslag på nye æresmedlemmer til RS Ordensutvalget har heller ikke fått forslag på æresmedlemmer fra organer som i henhold til lovene har forslagsrett overfor Ordensutvalget. Det fremmes således ingen forslag på nye æresmedlemmer til RS PR-komiteen / Medlemsbutikken / Premiebutikken Det har vært aktivitet for PR-komiteen i Komiteens medlemmer Willy Sjøstrøm og Halvor Støylen har innhentet diverse tilbud på profileringsartikler og fremlagt alternativene for HS. Det er viktig å minne om innføringen av tidsbegrensninger på premiekort. Denne endringen ble gjort gyldig fra , og innebefatter en gyldighetstid på tre år for premiekort fra utstedelsesdatoen. Kort vunnet før er gyldig tre år fra denne datoen. Dvs Valpeformidlingen Oversikt valpeformidling 2008 Rase Kull Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des AMC Clumber CS ESS Field IVS Sussex WSS Totalt Valpeformidlingen var ute av funksjon i deler av 2008 inntil vår web-baserte løsning ble satt i funksjon i mai Driftstiden av denne løsningen viser at NSK her har en mer kostnadseffektiv løsning enn tidligere, der honorarer og telefonkostnader var høye. Det diskuteres hvorvidt friheten denne løsningen gir for den enkelte oppdretter er for stor, da det er oppdaget flere innlagte kull som skrider mot ASU s regleverk for avl og oppdrett. Dette har i hovedsak vært knyttet til dokumentasjon av gjeldende krav om øyelysning for rasene. Den kontroll som er utført er gjort av HS leder eller webmaster, samt tilbakemeldinger gitt av brukere av tjenesten. HS er allikevel godt fornøyd med tjenesten som også er ment å være Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 7

8 utformet slik at oppdrettere i større grad nytter rasekubbens tjenester for valpeformidling da dette gir oss en bedre oversikt over den avl som foretas på rasene i Norge. Administreringen av tjenesten faller inn under webmaster s arbeidsoppgaver. Det har vært 325 valper innom formidlingen mot 149 valper I Dette er mer enn en fordobling på antall valper på vår valpeformidling, målt mot fjorårets antall til tross for manglende tjenester I årets første måneder. NKK s registreringstall for 2008 var på 1014 valper (importerte hunder inkludert) mot 1025 spaniels I Vi kan fastslå at 32 % av valpene er blitt formidlet via NSK. Tallene for foregående år for NSK s valpeformidling er : 2007 :14,5%, 2006 : 25 %, 2005 : 30 % - og 2004 : 35 % Den rasen som er minst representert på formidlingen I forhold til registrerte valper er Amerikansk Cocker Spaniel. Registreringstall fra NKK 2008 Rase Antall hunder registrert 2008 Antall hunder registrert 2007 Amerikansk Cocker Spaniel Clumber Spaniel 6 0 Cocker Spaniel Engelsk Springer Spaniel Field Spaniel 8 0 Irsk Vann Spaniel 0 0 Sussex Spaniel 0 0 Wachtelhund 14 0 Welsh Springer Spaniel Totalt Årets-konkurransene Ingen endringer er foretatt ifm utregning av årets brukshunder Arbeidet er utført av Hilde Rognlien som tidligere og disse er blitt publisert på NSK s nettsider med kommentarfrist. Det er innarbeidet at deltagende hunder selv er ansvarlig for innsendelse av sine resultater. Bilder av vinnere er publisert i Våre Spaniels. Egen liste er laget over alle spaniels med godkjent jaktanleggsprøve og premiering på jaktprøver, listene er publisert sammen med Åretskonkurransen uten å være tellende til denne. Årets utstillingshunder er i år beregnet av Solveig Holth. Dette gjelder rasevinnere, årets veteraner og årets spaniel. De offisielle resultatene ble beregnet etter årsslutt og baserer seg på tilgjengelige resultater fra Dogweb. Utregningen av årets spaniel er avhengig av innsendte resultater fra arrangører. Ingen foreløpige lister har vært publisert og endelige lister er trykket i våre Spaniels nr 1/09 for kommentarer. 2.9 Hovedstyrets kontakttelefon Tjenesten har også i år vært betjent av Willy Sjøstrøm. Kontakttelefonen har vært mye i bruk, selv om det har vært en nedgang fra tidligere år. Dette skyldes hovedsakelig andre i HS som nå svarer på de spørsmål som før gikk til kontakttelefonen. Skal denne servicen fortsette, noe den burde, må ikke alle som har et eller annet verv i sin region være orakelet fra Delfi. Det som er viktig er at kunden får et enhetlig svar som er fundamentert på NSK og NKKs etiske retningslinjer. Den som har kontakttelefonen må ha en integritet og må predike alle raser. Slik det er i dag virker det som Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 8

9 om den som svarer på spørsmål har lett for å havne på og markedsføre sin egen rase og glemme de ANDRE. Det er viktig for den som innehar kontakttelefonen kan se ut over sin egen rase og snakke om spaniels, hvis det da ikke er et rasespesifikt spørsmål. Det er mye av det samme som går igjen. Hovedsakelig helserelaterte spørsmål, samt forespørsel om oppdrettere på de forskjellige rasene. Noen spørsmål er reist om gemytt på amerikansk cocker spaniel og cocker spaniel. Alle forespørsler etter rasespesifikke oppdrettere blir henvist til oppdretterlisten. Andre ting som går igjen er sosiale treff og aktiviteter for spaniels. Dette er gjengangere og jeg tror det er mange avdelinger som også i år taper både kroner og aktive medlemmer på mangel av treff og sosiale aktiviteter. Det er i dag kun to avdelinger som oppgir sine aktiviteter, Telemark og Østfold. Hvis kontakttelefonen kan få dette er vi behjelpelig med å innformere om hva som foregår i ditt område. En annen ting som også går igjen er hvor vanskelig det er å bli medlem. Det som er tilbakemeldingene er at når de kommer inn på NKK sine sider får de ikke meldt inn hvilke klubb de skal de vil være medlem av. Dette vil i mange tilfelle medføre en noe større arbeidsbyrde for Web master. medlemsregisteret ikke er tilgjengelig, og når de får kontakt, blir henvist til websidene. Her må de lokale avdelinger bli flinkere til å hjelpe til. Se til Telemark.. Selv om vi skriver 2009 er det mange som ikke har- og er redd for PC-en. Kontakttelefonen har også vært behjelpelig med påmelding til utstillere fra inn og utland. Det er også mange spørsmål om hvem som dømmer de forskjellige rasene der spaniels er med. Det er også mange forespørsler om hva som skal til for å bli oppdretter. Her blir det opplyst om NSK`s etiske retningslinjer, om ansvaret ved å være oppdretter og forvalter av en rase. Det har kommet mange gode tilbakemeldinger med takk for hjelpen og all info om dette emnet Publikasjoner Våre Spaniels 2008 Våre Spaniels kom ut med 4 nummer med totalt 616 sider, hvorav innholdsmessig fordelte stoffet seg slik: VS nr VS nr VS nr VS nr Sum 2008 Sum 2007 Fordeling Amerikanerspalten % Cockerspalten ,5 % Eng. Springer spalten % Welshspalten % Øvrige spaniels ,5 % Brukshundspalten % Jakthundspalten % Temaspalte ,5 % Annonser % Leserinnlegg % Avdelingsnytt ,5 % Resultatstoff/champions % Fagstoff/avlsopplysning % Diverse % Til sammen % Våre Spaniels har også i 2008 kommet i sine 4 tradisjonelle utgaver. Bladet er trykket i fullfarge A5 format innbundet med omslag. Redaktør for bladet har vært Eva Bjelland. I tillegg har redaktør også trukket inn Hans Hodne til redaksjonen, der Hans nå håndterer all Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 9

10 billedredigering. Bladet har vært trykket ved Prinfo i Porsgrunn. Overgangen til fargetrykk har bidratt til en vesentlig kvalitetshøyning av bladet vårt. Spaltistene har også gjort et solid arbeid. VS har økt sitt sidetall med i overkant av 15 % siste driftsår. Fordelingen av spaltesidene viser at bladet vårt dekker et bredt spekter av aktiviteter for spaniels og dette er med på å gi leserne våre - uansett eget aktivitetsnivå mye interessant lesestoff Den store Spanielboken (DsS) Prosjektet ligger åpent og bør ikke datosettes før det foreligger et grunnlag for igangsetting av prosjektet. Tidligere RS (05 & 06) har satt prioriteten på rasekompendiene Rasekompendier ESS-kompendiet er trykket i 500 eksemplarer og ligger ute for salg på klubbens nettside. Interessen for trykksaken er begrenset, det er anslagsvis solgt ca 30 eksemplarer. I tillegg er kompendiet utsendt til alle norske dommere på rasen, samt rasens dommerelever/aspiranter. Kompendiet for Cocker Spaniel er for det meste ferdigskrevet av forfatter Inger Handegård, men det mangler billedmaterialer. Dette er etterlyst fra forfatter og hovedstyret er klar over at flere må gjøre en innsats for å få fullendt dette kompendiet. Kompendiet for Amerikansk Cocker Spaniel er utarbeidet av forfatterne Anne Buvik og Kari Granaas Hansen. Innholdet er ferdig og arbeidet med å redigere kompendiet etter samme lest som for ESS-kompendiet utføres av vår VS-redaktør, Eva Bjelland. AMC-kompendiet skal utgis i Etter erfaringen med de antall som er trykket for ESS-kompendiet, vil antallet trykksaker naturlig bli redusert. Kompendiet for Welsh Springer Spaniel er det ikke blitt arbeidet med i Forfatter vil være Vibeke Kjær som vil hente nødvendig rasekompetanse fra oppdrettere av rasen i Norge Spanielhåndboken Selges via regnskapsfører, Stein Andersen. Boksalget er ren nettoinntekt. Det finnes fremdeles 230 bøker på lager hos hhv Tor M Gramstad og Stein Andersen. Dette representerer en verdi på kr , Web-siden Webmaster for perioden har vært Eva Bjelland. Ved forrige RS ble NSK s nye nettside fremvist for representantene og de mulighetene som ligger i denne løsningen ble fremsatt. Nettsiden ble offentliggjort noen uker etter RS. I all hovedsak har HS opplevd bare positive tilbakemeldinger på denne webløsningen. I mai ble også valpeformidlingstjenesten satt i system sammen med en rekke andre justeringer/ forbedringer av innhold. I vår ble også salg av voksne hunder etablert som egen tjeneste. Ennå gjenstår det å luke ut gammelt innhold og erstatte dette med ny farge & layout. Bl.a gjelder det rasepresentasjonene og jaktsiden som bør prioriteres i kommende periode. Fremtidens premiesystem må også inn på nettsiden. Et engasjement fra medlemmene er ønskelig alle innspill som vi får gir oss ideer om videre utbedringer av sidene. Nettsiden er også tilrettelagt slik at avdelingene kan knytte seg til siden med egne passord og dermed administrere dette selv. Tjenesten er gratis. Det er et uttalt mål at alle står samlet i et felles system. For å stimulere avdelingene til å ta i bruk dette ble det i perioden satt opp 3 kurs for dataopplæring, hvorav det ene ble avlyst pga manglende påmeldinger. Ett kurs ble avholdt i Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 10

11 Rogaland og ett i Oslo. Totalt 6 avdelinger har deltatt på kurs og 4 av disse er nå inne med sine nettsider på NSK s system. Det er også satt opp et nytt kurs i juni i år som legges til Vestfold/Telemark-området. Et større engasjement for denne løsningen fra avdelingshold hadde vært ventet Utstilling Utstillingskomiteen - Hovedutstillingen (UTK) Utstillingskomiteens leder har vært Anne Laberg Olsen. Andre komitemedlemmer er blitt rekruttert fra avd. Buskerud som innehar ansvaret for den tekniske gjennomføringen av arrangementet. Etter hovedutstillingen 2008 har dessverre utstillingens leder blitt syk, og det er nå nedsatt ny komité bestående av : Anne Buvik (leder), Heidi Fosberg og Kari Knutsen Hovedutstilling (skrevet av HS-leder pga Anne L. Olsen s sykdom) Hovedutstillingen ble dette året arrangert på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker. Arrangementet gikk i samarbeid med NSK avd. Buskerud. Været var ikke på vår side, men deltakelsen var allikevel meget god. Dommere var Karin Linde-Klerholm, Merja Järnstedt og Penny Williams. Det ble arrangert vår tradisjonelle middag påfølgende kveld, hvor bl.a våre nye æresmedlemmer ble hedret. HS har ikke mottatt eget regnskap fra utstillingen, men henviser til regnskapstallene i dette dokumentet. Hovedutstillingen har voldet hovedstyret betydelige problemer i ettertid. Som nevnt i pkt er det nå nedsatt ny komité. Denne kom i stand noe seint av hensyn til avventing på Buskerud s holdning til arrangementet som har innehatt en særs viktig funksjon i gjennomføringen av utstillingen. Dette har påvirket flere forhold for årets arrangement, så om forespørsel tidsnok til dommere og avklaring av arrangementsted. Det er dessverre slik at hverken Klækken eller Thorbjørnrud ønsker NSK velkommen lenger pga våre utstilleres oppførsel på hotellet. Dette er knyttet til hundeholdet spesielt inne på rommene. Til forsvar kan sies at været i fjor ikke var det beste, dog hjelper det lite når hunder trimmes, bades og tørkes med hotellenes håndklær, samt at hundene løper løse på rommene uten eiers tilsyn. For å få til et arrangement i år har Norsk Spaniel Klub måtte stille seg økonomisk ansvarlig for arrangementet og de eventuelle ødeleggelser våre deltakere ev. påfører hotellet. Avd. Buskerud stiller også denne gang som teknisk arrangør for 2009 i samarbeid med utstillingskomiteen. For fremtidige Hovedutstillinger arbeides nå aktivt med å finne et nytt tilholdssted som vil motta oss og hvor våre dyrekjøpte erfaringer kan legges bak oss. Hovedutstillingen for 2010 vil til en viss grad det året konkurrere med NSK s Jubileumsutstilling hva gjelder HS s oppmerksomhet. Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 11

12 Fagkomité Utstilling Årsberetning Fagkomité Utstilling FKU har i 2008 bestått av Anne Buvik (leder) og Heidi Fosberg. Komiteen utfører sitt arbeid kun via telefon og mail, og har således ikke møter. Utstillingssøknader Komiteen behandlet utstillingssøknader fra klubbene for Antall utstillinger for 2010 ligger på ca. 60, noe som er tilsvarende antall som de siste to år. Noen mindre justeringer på arrangører er gjort. Som tidligere tilstrebes god geografisk spredning og skjerming av avdelingenes egne utstillinger. Dommerutdanning Stig Arne Kjellevold, Karl Eddie Berge, Anne Berit Waskaas, Jan Roger Sauge og Børge Espeland er blitt autorisert for noen eller alle spanielrasene i løpet av det siste halve året. Hele fire av disse har selv bakgrunn som eiere eller oppdrettere av spaniels, noe som er svært gledelig. Avdelingen oppfordres til å benytte seg av nyautoriserte dommere, slik at disse kan få erfaring og komme i gang med sin dommergjerning på våre raser. Flere andre er innvilget elevstatus på spanielrasene, men vi ønsker oss fortsatt flere kandidater fra egne rekker. Se for detaljinformasjon om dommerutdanning. Bruk av engelske dommere Norsk Kennel Klub har endret reglene for bruk av engelske dommere. Det betyr at de gamle reglene (krav om 40 klasser) faller bort. Heretter skal alle dommere stå på enten A- eller B- listen for ALLE rasene de skal gi cert til i Norge. Dette kan skape problemer for de av våre spesialutstillinger som baserer seg på bruk av én dommer. FKU har tatt kontakt med NKK for å få klargjort hvordan reglene vil bli praktisert, og om de skal oppfattes absolutt. NKK bekrefter at dommerne SKAL ha A- eller B-status, men at det kan søkes dispensasjon for andre raser. Ordningen settes i verk fra FKU vil legge ut mer informasjon om dette på NSKs hjemmesider. Nye autorisasjonsregler for dommere NKK har vedtatt nye regler for autorisasjon av dommere, Det innebærer for vårt vedkommende at det som tidligere var én autorisasjonsgruppe, nemlig welsh springer + øvrige, nå blir splittet opp i de enkelte raser. Da vi har to svært sjeldne raser i vår klubb, irsk vannspaniel og sussex spaniel, gjorde de nye reglene det i praksis umulig å bli dommer på alle spanielrasene uten å ta hele Gruppe 8 og få en direkteautorisasjon. Etter anbefaling fra FKU tok HS kontakt med NKK, og reglene ble endret, slik at direkteautorisasjon av disse rasene nå er knyttet mot clumber (sussex) og alle spaniels (irsk vannspaniel), men ikke hele gruppe 8. Dommere til NKKs utstilling Vi kommer årlig med innspill til NKKs utstillinger om spanielspesialister. Mange av våre ønsker er etterkommet de senere år. FKU oppfordrer avdelinger og enkeltpersoner om å komme med forslag. NKK er dog mest mottakelig for forslag på dommere som har flere raser, slik at de kan dømme to dager. Forslag på dommere utenfor FCI-systemet må inneholde kontaktinformasjon og oversikt over hvilke raser dommeren dømmer. Konklusjon: FKU har en grei arbeidsform og alle saker tas fortløpende unna. Vi har et utmerket samarbeid med HS og har løst oppgaver i fellesskap. Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 12

13 2.13 Avls- og sunnhetsutvalget (ASU) Avls- og sunnhetsutvalg har i perioden bestått av Vibeke Kjær, Geir Aronsen, Per Løkken og Elin Borgersen. Som ASUs fagkonsulenter har Wenche Farstad og Morten Bakken vært oppført. ASU har i 2008 avholdt to møter i tillegg til kontakt på telefon og e-post. ASU har møtt HS til diskusjon om ASUs mandat og for å tilrettelegge for en god kontakt mellom de to organene. I tillegg har ASUs leder deltatt på møte i tilknytning til NKK/Agria dyreforsikring for gjennomgang av helsedata for de ulike spanielrasene. ASU har også deltatt i forskningsmøte på NVH sammen med medlemmer av HS. Informasjon om helsetilstander hos spaniels til oppdrettere og andre medlemmer av klubben, bidrag i forhold til pågående forskningsprosjekter, hundehold, arbeid med uttalelse/informasjon om PRA og gentesting samt revidering av informasjon til klubbens hjemmeområder har vært fokusområder i den inneværende perioden. Informasjons- og opplysningsarbeid ser ut til å være svært viktig i forhold til et helhetlig fokus på helse hos spaniels i Norge i dag, og vil være prioritert i utvalgets fremtidige arbeid Brukshundarbeid Årsrapport brukshundkomiteen (BK) 2008 Leder: Inger Handegård. Medlemmer Gunnar Kvammen og Helene Berglund. Aktiviteten i komiteen har vært lav i 2008 med ingen møtevirksomhet og ingen saker til høring. BK har i 2008 bidratt til å bygge opp de nye hjemmesidene på Sidene til brukshundkomiteen oppdateres jevnlig med nyheter som angår spaniels og brukshundarbeid. Leder av komiteen innehar også ansvaret for brukshundspalten i Våre Spaniels Årsrapport jaktkomiteen (JK) 2008 Året 2008 har Jaktkomiteen bestått av: Knut Framstad (leder) Aktiviteter I 2008 har JK prioritert administrative oppgaver med hovedfokus på regelendringer og dommerkvalifikasjoner: Gitt innspill til foreløpige endringer/forbedringer av klubbens hjemmeside/jakt Innspill til aktiviteter og budsjett i forbindelse med HS sin søknad til Jakthunddivisjonen om penger til dommerutdanning Laget utkast til omfattende endringer av regelverket for jaktprøver for spaniels. Gjennomført høring, bearbeidet høringsuttalelsene og laget forslag til HS på konkrete regelendringer. Endringene ble akseptert av NKKs HS og er nå publisert som nye regler på NKKs hjemmeside Gjennomført undersøkelse av dagens jaktprøvedommere: aktivitetsnivå, formelle kvalifikasjoner og ambisjoner for videre dommeraktivitet. Oppsummert undersøkelsen og utformet anbefaling til HS i form av en powerpointpresentasjon Oversendt forslag til HS om endring av praksis for diplom, premiering mv ved klubbens jaktlige aktiviteter Knut Framstad deltok som instruktør på NSK avd. Buskeruds jaktsamling på Kongsberg 26.april Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 13

14 Aktiviteter og budsjett for 2009 JK har ikke laget eget budsjett for 2009; men viser til forslaget oversendt HS ad. aktiviteter og budsjett for klubbens dommeraktiviteter. (i forbindelse med klubbens søknad til Jakthunddivisjonen) Aktivitet Utredning av kvalifikasjoner og ambisjoner for dagens dommere, dommerelever og aspiranter. Legge planer for deres videre utvikling og praksis Budsjett (kroner) 0 Faglig samling for elever og aspiranter som del av deres formelle utdanning kombinert med en praktisk jaktprøve og konferanse for autoriserte dommere Reisestøtte for dommerelever i forbindelse med fagsamling, elev- og aspirantarbeider 2000 Reisestøtte for autoriserte dommere til jaktprøver i England, èn dommer per år Deltakelse for norsk dommer på svensk dommerkonferanse Sum Regnskap for JK 2009 JK har ikke dokumentert utgifter i Aktiviteter Fagkomiteen for spanielprøver Fagkomiteen for spanielprøver har i perioden bestått av: Wenche Dyreng og Ragnar Kaale (leder) Fagkomiteen har i perioden ikke hatt saker til behandling innenfor de arbeidsområder/ oppgaver som mandatet for FK omfatter. Det har derfor ikke vært avholdt møter i komiteen i Avdelinger og distriktskontakter Avdelingene Klubben har 11 avdelinger: Trøndelag, Hordaland, Sogn og Fjordane, Rogaland, Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo/Akershus, Møre og Romsdal og Østfold. Hedmark har distriktskontakt. Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 14

15 Rapporter fra avdelingene Buskerud Vestfold Oslo/Akers Østfold Sogn & fj. Møre & R. Styremøter mailkontakt 1 Komitémøter 3 ja 2 1 Medlemstreff / møte 1 ja 2 Årsmøtet (deltakere) 8 ja Utstilling 1(deltakere) Utstilling 2(deltakere) Jaktprøve Jaktprøve del I (delt.) Jaktprøve del II (delt.) 10 JAL (deltakere) Fersksporprøve (delt) Blodsporprøve (delt.) (2prøver) 14 Andre prøver (delt.) 6 Valpeshow (delt.) Kurs Andre arr. ja Utsendelse ja ja ja ja Tr.lag Agder Telemark Rogaland Hordaland Styremøter Komitémøter Medlemstreff / møte Årsmøtet (deltakere) Ant.? Utstilling 1 (deltakere) Utstilling 2 (deltakere) Jaktprøve Jaktprøve del I (delt.) 4 Jaktprøve del II (delt.) 38 9 JAL (deltakere) Fersksporprøve (delt) Blodsporprøve (delt.) 35 2 Andre prøver 1 1 Valpeshow (delt.) Kurs Andre arr Utsendelse ja ja ja ja ja Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 15

16 2.17 Økonomi Medlemsrekruttering og kontingentinngang: Medlemstallet har økte til 2167 i Av disse er hovedmedlemmer 2026, og husstandsmedlemmer 141. Det er etablert mulighet for innmelding til NSK via våre nettsider. Herfra ble det i 2008 rekruttert 127 nye medlemmer Medlemsutvikling Hovedmedlemmer Husstandsmedlemmer Medlemmer TOTALT Klubben har 1 livsvarig medlem. Klubben har 8 æresmedlemmer: Anna-Cathrine og Svein Brenna, Ingeborg (Lita) Heyerdahl-Larsen, Rolf Solheim, Harald Refsland, Willy Sjøstrøm, Brit Halvorsen og Terje Johnsen Medlemmene fordelt avdelings- og regionsvis Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Fram / pr. pr. pr. pr. pr. Pr.31.1 Pr.31.1 Pr.31.1 Pr.31.1 Pr.31.1 pr tilbake Østfold Akershus Oslo Oslo/Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Trøndelag Nordland Troms Finnmark SUM fylker u/ avd Utland TOTAL Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 16

17 3 Regnskapet 3.1 Regnskap og balanse For 2008 vises et underskudd på kr ,- mot et budsjettert underskudd på kr ,- Således er årsresultatet kr ,- bedre enn budsjettert. Økonomien i klubben er fortsatt god, og klubben har betydelige midler på konto. Vår mest betydningsfulle inntektskilde er medlemskontigenten. Ved forrige RS led økonomien under sviktende medlemstall, noe som også ble gjenspeilt i budsjettet for Det er derfor gledelig å se at medlemstallene er på vei opp. Nettopp dette faktum er en hovedårsak til et forbedret økonomisk resultat i forhold til budsjett. Trenden i medlemstall viser at vi kan forvente en ytterligere forbedring hva gjelder antall medlemmer for kommende år. Renteinntektene våre er positive. Ventelig vil denne inntekten bli lavere for kommende år. Kostnader med reiser for hovedstyret er høyt. Dette skyldes bl.a restkostnader fra 2007 som er bokført i NSK s største utgiftspost er utgivelsen av Våre Spaniels som i år viser en samlet kostnad på i overkant av NOK. Økte sidetall og omlegging til fargetrykk er hovedårsaken. Regnskap Norsk Spaniel Klub Resultatregnskap Konto Betegnelse /3110 Salgsinntekter , , , Medlemskontingent , , , Inntekt Arrangementer , , , Inntekter tjenester/service , ,00 0, Annonseinntekter , , ,00 Sum driftsinntekter , , , /4190/4300 Vareforbruk , , ,00 Sum inntekter , , , Kontor honorarer , , , Inventar og utstyr ,00 0, Rep. Vedlikehold/oppgradering 7 470,00 0,00 0, Revisjon 1 000, ,00 0, Pakking av vs 3 052, , , Forfatter- og fotografhonorarer o.l 6780 WEB utvikling og drift 4 062, , , Brukshund - jaktkomite 0,00 0, Avls- og sunnhetsutvalget 0 0,00 0, Andre tjenester 1 080, ,00 Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 17

18 6800 Kontorrekvisita , , , Trykkerikost , , , Hodeark, konv. Giro, etc. 0 0,00 0, Andre trykksaker, brevpapir, konv. 0 0,00 0, Møteutgifter , , , NSK-konferanser/seminarer 3 729,40 200, , Fagutvikling/ representasjon 0,00 0, EDB 0 0 0, Telefon , , , Porto , , , Reisekostnader 1 934,00 0,00 0, Gaver 0 0,00 0, Premier Hoveduts , Representantskapet , , , Hundesport (kollektiv) ,50 0,00 0, NKK samarb.avg ,50 0,00 0, Tilskudd avd , , , Tilskudd bruksprøver ,00 0,00 0, Tilskudd andre aktiviteter 0 0,00 0, Bank- og kortgebyrer (ovf.8170) 0, , Hovedutstilling , , , Andre kostnader 1 400,00 123,00 505, Tap på fordringer 0 0,00 0,00 Sum kostnader , , ,00 Driftresultat , , , Renteinntekter , , , Rentekostnader 8170 Bankomkostninger , ,00-226, Vekslingsgebyr -339,15 Sum finans 9 448, , ,00 Årsresultat , , ,00 Balanse Eiendeler Omløpsmidler 1400 Innkj. Varer for videresalg , , , Kundefordringer , , , Andre korts. Fordringer , , , , , , , , , ,00 Sum omløpsmidler , , ,00 Sum eiendeler , , ,00 Egenkapital og gjeld 2050 Egenkapital , , ,00 Avvik -147,00 0 Årets resultat , , ,00 Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 18

19 Sum egenkapital , , ,00 Gjeld 2400 Kortsiktig gjeld 396 0,00 0, Skattetrekk , , , Forsk. Betalt kontingent , , , Påløpte kostnader , ,00 Sum gjeld , , ,00 Sum egenkapital og gjeld , , , Vurdering av driftsåret I 2008 har vi i styresammenheng hatt et fulltallig styre, hvor ett nytt styremedlem har tiltrådt sitt verv. Det har ikke vært endringer i lederfunksjonene eller i sekretærvervet, som Snorre Aslaksen har innehatt. Medlemmene av HS har vært engasjerte i de saker som har vært til behandling vurderes som et godt driftsår, hvor forskjellige oppgaver og prosjekter er blitt arbeidet målrettet med. Effektivisering av NSK s drift er et tema som opptar det sittende styret. Mye gjøres for å strukturere driften på best mulig og effektiv måte. Gjennom langsiktig planlegging for organisasjonen legges forholdene best mulig til rette for fremtidens tillitsvalgte. Dette arbeidet pågår hele tiden og ansees som særlig viktig. De tjenester som kan web-baseres søkes det slike løsninger for. Det er startet et arbeid med bygging av dokumentarkiv som skal legges til nettsidene. Opparbeidelse av styringsdokumenter for komiteer og utvalg pågår også, så som for Avls- og Sunnhetsutvalget, Utstillingskomiteen, Fagkomité utstilling og JK/BK. Omlegging av fakturarutiner gjennomføres denne våren. Det er behov for en styrket kontroll for de utbetalinger klubben foretar både av hensyn til økonomisk ansvar og en bedret økonomisk oversikt for det sittende styret. Rasekompendiet for Engelsk Springer Spaniel er ferdig og ligger for salg på våre nettsider. Trykksaken er distribuert til alle norske dommere på rasen. Det ble trykket 500 eksemplarer. Videre er det arbeidet med tilsvarende kompendium for Amerikansk Cocker Spaniel. Dette heftet er klart fra redaktørenes side, som har vært Kari Granaas Hansen og Anne Livø Buvik. Redigering og billedsammenstilling har redaktøren av Våre Spaniels, Eva Bjelland, håndtert. Bladet sendes snarlig ut for kommentar og målsettingen er å få dette trykket i inneværende år. Arbeidene med de øvrige kompendiene har ikke pågått i Medlemsbladet Våre Spaniels har fått et kraftig oppsving under redaktør Eva Bjelland. Sidetallene er økt med ca 15 %. Overgangen til fargetrykk har vist seg å være en riktig vei å gå. Spaltistene ser et bedre produkt og leverer et stadig forbedret grunnlag for redaktøren å arbeide med. I tillegg er Hans Hodne trukket inn i redaksjonen og håndterer billedbehandlingen, noe som gir bedre bilder riktigere lyssatt og presentert i bladet. Ny temaspalte er opprettet, som kanskje fanger en større allmenninteresse og gir en større nytteverdig til passive medlemmer noe som er viktig for klubbens pleie av medlemsmassen. Dagens Våre Spaniels er sannsynligvis blant de beste medlemsbladene i det organiserte hundenorge. Samtidig har kostnadene økt vesentlig for bladet vårt, og det må alltid ligge til grunn en vurdering hvorvidt kostnadsnivået kan sies å være fornuftig. Regelverket for spanielprøver er blitt revidert nok en gang. Alle prøveformer er samlet i et dokument. Vår tidligere fullprøve er fjernet fra reglementet og eksisterer ikke lenger. Del 1 vann og spor er gitt nytt navn og heter nå apportprøve. Reglene er nå langt bedre tilrettelagt Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 19

20 og oppdatert i forhold til dagens nivå og bruk på spanielprøver. Forut for revisjonen ble det gjennomført en høringsrunde blant dommere og instruktører. Det har etter hvert vist seg et behov for flere dommere på jaktsiden i NSK. Dette ble det satt fokus på våren 08, og i dag er der 4 nye dommerelever/ aspiranter fordelt på både jaktanleggsprøver og jaktprøver. Det er også gjennomført en spørreundersøkelse blant våre nåværende dommere for å avdekke deres ambisjonsnivå for sin fremtidige dommergjerning. Valpeformidlingen er operativ på vår nye nettside. Tjenesten fungerer godt og tiltrekker seg oppdretterne i større grad enn tilfellet var med vår gamle løsning. Dette gir oss bedret oversikt og mulighet for føring av visse statistikker om ønskelig. Det må være en målsetting å få vår valpeformidling til å bli det foretrukne medium for formidling av spaniels i Norge. Enda en tjeneste er blitt opprettet i tilknytning til nettsidene våre. Det er nå også åpnet for formidling av voksne hunder noe det tidvis har vært forespørsel om fra våre brukere av nettsidene. Regelverket for oppføring på Oppdretterlistene er også endret. Dette er gjort for å forsøke å tilnærme oss majoriteten av oppdrettere av spaniels, og å få disse inn under NSK s regelverk for avl og oppdrett. Jo flere oppføringer vi har på oppdretterlistene, jo mer populært vil det være å stå oppført der. NSK er medlem av JD Jakthunddivisjonen, som er en tilslutning av de fleste jakthundklubber og forbund med medlemskap i NKK. Leder for HS sitter i JD s styringsgruppe og er også innvalgt i JD s arbeidsutvalg. Denne sammenslutningen er særdeles aktiv og har et bredt kontaktnett innad i NKK s organisasjon. HS leder har i året som har gått deltatt på mange telefonmøter, samt møter avholdt i Oslo-regionen i tilknytning til JD. Som et resultat av JD s aktive rolle i NKK ble det tatt et initiativ fra NKK s HS Leder Nils-Erik Haagenrud om opprettelse av en egen jakthundkomite i NKK. Første møtet ble avholdt i oktober 2008 og NSK var representert v/ leder. I dag er denne komiteen operativ og ledes av JD s tidligere leder, Gunnar Handberg. NSK ser positivt på denne utviklingen, noe som gir en kortere rute for saksbehandling hos NKK og samtidig reduserer dagens JD til en mer politisk rettet organisasjon, som arbeider i første rekke med saker knyttet opp mot NKK s RS. Våre nye nettsider ble offentliggjort i mai 08, like etter fjorårets RS. Dette har utgjort et omfattende arbeid for HS, og det er fremdeles innhold på nettsidene som skal forbedres. Allikevel er vi godt fornøyd med resultatet og tilbakemeldingene fra publikum har vært positive. Webansvarlig for NSK er Eva Bjelland. NKK har i perioden gjennomført et avlsrådskurs. NSK hadde deltakere på dette kurset både fra hovedstyret og avls og sunnhetsutvalget. Ved foregående RS ble det bestemt å gjennomføre endringer på fakturarutiner for premiesystemet der våre leverandører skal fakturere avdelinger direkte for de varer som bestilles. Bestillinger skal i fremtiden også kunne gå direkte til leverandørene. Det er nedlagt mye arbeid i disse planlagte endringer uten at HS har funnet en ny, tydelig mal for en slik gjennomføring. Årsakene til dette er flere og sammensatte. Det er avdekket flere forhold knyttet til DUB og dennes leveranser, blant annet er det over tid blitt fakturert overpris for tjenestene, uten at våre prislister er blitt revidert. Hovedstyret har i praksis dekket ca 30 % av premiekostnadene for alle avdelingene over flere år. Det er i denne anledning avholdt møte med leverandør for å få avdekket disse forholdene. NSK har i sin tid investert i transfers for brenning på porselen. Disse forefinnes hos DUB i et opplag på ca Etter års drift med gjeldende premiesystem er lageret ennå ikke halvert. Det må planlegges å åpne for regulært salg av premiegjenstander og startes en langsiktig planlegging for framtidens premiesystem. Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 20

REFERAT FRA. NORSK SPANIEL KLUBs. 23. ordinære Representantskapsmøte

REFERAT FRA. NORSK SPANIEL KLUBs. 23. ordinære Representantskapsmøte REFERAT FRA NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte Hotell Hadeland, Gran 9. - 10. 4. 2005 KONSTITUERING 1 Valg av 2 personer til å føre protokollen Jette Bugge og Hilde Rognlien ble enstemmig

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 3.utsendelse mars 2015

NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 3.utsendelse mars 2015 NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 3.utsendelse mars 2015 Det vises til dokumentet 2. utsendelse. Dette dokumentet kommer i tillegg og inneholder disse sakene: 2.7 Registreringstall

Detaljer

Saksnummer se innholdsfortegnelsen fra 1. utsendelse 3 Regnskap

Saksnummer se innholdsfortegnelsen fra 1. utsendelse 3 Regnskap 2. utsendelse NORSK SPANIEL KLUBs 34. ordinære Representantskapsmøte 9. og 10.april 2016 Saksnummer se innholdsfortegnelsen fra 1. utsendelse 3 Regnskap 1 2 3 4 5 4.4 NORSK SPANIEL KLUBS UTSTILLINGSPOLITIKK

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 25. ordinære Representantskapsmøte 17. til 18. mars 2007

NORSK SPANIEL KLUBs 25. ordinære Representantskapsmøte 17. til 18. mars 2007 NORSK SPANIEL KLUBs 25. ordinære Representantskapsmøte 17. til 18. mars 2007 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 12.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 28. ordinære Representantskapsmøte 10.april 2010

NORSK SPANIEL KLUBs 28. ordinære Representantskapsmøte 10.april 2010 NORSK SPANIEL KLUBs 28. ordinære Representantskapsmøte 10.april 2010 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 26. ordinære Representantskapsmøte

NORSK SPANIEL KLUBs 26. ordinære Representantskapsmøte NORSK SPANIEL KLUBs 6. ordinære Representantskapsmøte 19. til 0. april 008 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 1.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den

Detaljer

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels Velkommen til avd. Buskerud En lokal avdeling for deg og dine spaniels Norsk Spanielklubb avdeling Buskerud, er en avdeling i utvikling, som satser på aktiviteter til glede for sine medlemmer. Generell

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 29. ordinære Representantskapsmøte 02.april 2011

NORSK SPANIEL KLUBs 29. ordinære Representantskapsmøte 02.april 2011 NORSK SPANIEL KLUBs 29. ordinære Representantskapsmøte 02.april 2011 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemark's 31. ordinære årsmøte mandag 29. februar 2016

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemark's 31. ordinære årsmøte mandag 29. februar 2016 NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemark's 31. ordinære årsmøte mandag 29. februar 2016 Sportellet, Moflatvegen 59, Skien MØTET STARTER KL 18.00 OBS! Pga. servering, ønsker styret at medlemmer som ønsker å delta

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemark's 30. ordinære årsmøte onsdag 25. februar 2015

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemark's 30. ordinære årsmøte onsdag 25. februar 2015 NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemark's 30. ordinære årsmøte onsdag 25. februar 2015 Sportellet, Moflatvegen 59, Skien MØTET STARTER KL 18.00 OBS! Pga. servering, ønsker styret at medlemmer som ønsker å delta

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 24. ordinære Representantskapsmøte 1. - 2. 4. 2006

NORSK SPANIEL KLUBs 24. ordinære Representantskapsmøte 1. - 2. 4. 2006 NORSK SPANIEL KLUBs 24. ordinære Representantskapsmøte 1. - 2. 4. 2006 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 28. ordinære årsmøte 27.februar Hei Klubbhus, Heistad Lundedalen Porsgrunn

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 28. ordinære årsmøte 27.februar Hei Klubbhus, Heistad Lundedalen Porsgrunn NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 28. ordinære årsmøte 27.februar 2013 Hei Klubbhus, Heistad Lundedalen 41 3940 Porsgrunn Telemark, den 03.03.2013 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder

Detaljer

NSK ARBEIDSGRUPPE utrede klubbens fremtidige utstillingspolitikk

NSK ARBEIDSGRUPPE utrede klubbens fremtidige utstillingspolitikk ARBEIDSDOKUMENT NSK ARBEIDSGRUPPE utrede klubbens fremtidige utstillingspolitikk Arbeidsgruppen har bestått av: Ellen Getz Wold, Oddvar Hausken, Leif Josef Borgersen og Trine Svartås Arbeidsgruppens mandat:

Detaljer

Norsk Spaniel Klub avd. Trøndelag Saksliste til årsmøtet 2015

Norsk Spaniel Klub avd. Trøndelag Saksliste til årsmøtet 2015 Norsk Spaniel Klub avd. Trøndelag Saksliste til årsmøtet 2015 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen 3. Årsberetning for 2014 4. Godkjenning av årsregnskap

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte NSK avd. Oslo og Akershus innkaller med dette til årsmøte Onsdag 11.02.2015 kl 19:00 Møtet finner sted i NKK's lokaler i Nils Hansensvei 20 i Oslo Møteagenda: 1. Konstituering 2.

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april

NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april 2013 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 1 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Forbundets navn er Norske Harehundklubbers

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte NSK avd. Oslo og Akershus innkaller med dette til a rsmøte Onsdag 08.02.2017 kl 19:00 Møtet finner sted i NKKs lokaler, Brynseng Møteagenda: 1. Konstituering 2. Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser Lover for Raseklubben for Portugisisk Vannhund stiftet 17.06.2006. Vedtatt av Årsmøte den 17/06/2006. Sist endret på Årsmøte den 06.04.2013. Lovene er godkjent av Norsk kennel Klubb den 06.01.2014 Kap

Detaljer

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012.

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet 1976. Vedtatt av årsmøtet den 30. september 1976. Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 26.02.2015 Kap 1 Innledende

Detaljer

Norsk Spaniel Klub Hovedstyret

Norsk Spaniel Klub Hovedstyret Norsk Spaniel Klub Hovedstyret PROTOKOLL FRA MØTE 8/2015 møte på Comfort Runway Hotell, Gardermoen lørdag 29.august 2015 Kl. 09.00 17.00. Til stede: Kari Knudsen, Arild Stenbråten, Eva Hemmingsen og Inger

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30. NORSK LHASA APSO KLUBB. Karmøy, 26. mars 2011 Innkalling til årsmøte i Norsk Lhasa Apso

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs. Lover

NORSK SPANIEL KLUBs. Lover NORSK SPANIEL KLUBs Lover Innholdsfortegnelse Lover for Norsk Spaniel Klub stiftet 13.03.1935... 3 Kap. 1 Innledende bestemmelser... 3 1-1 Organisasjon og virkeområde... 3 1-2 Formål... 3 1-3 Definisjoner...

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Sted: Pettvet, Uelandsgate 85, Oslo Tid: kl. 12.15 Tilstede: 10 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: Sak 1: Konstituering

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Lover for Norsk American Akita Klubb stiftet 2001 Vedtatt av årsmøtet den 2.juni 2013 med senere endringer, senest av [ dato] Lovene er godkjent

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen Norsk Retrieverklubb Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen 1) Åpning Leder ønsket velkommen til årets GF. 2) a) Valg av Dirigent - Jan Eyolf Brustad

Detaljer

Lover for Hedmark Harehundklubb stiftet 31. august 1946

Lover for Hedmark Harehundklubb stiftet 31. august 1946 Lover for Hedmark Harehundklubb stiftet 31. august 1946 Vedtatt av årsmøtet den 3. mars 2012 Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) for Norsk Kennel Klub den 1/10-2012 Kap 1. Innledende

Detaljer

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Referat fra Dachshundtinget Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Johan Malm Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder: Cecilie A. Vardvik

Detaljer

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB Vedtatt av årsmøte den 26. mars 2017 KAPITEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Akita Klubb (forkortes NAK). Klubben er selvstendig

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB Lover for NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB stiftet 01.12.1979 - Revidert på generalforsamlingen, 13.01.1990 - Godkjent av Norsk kennel klubb, 22.02.1990 - Endret av årsmøtet I følge NKK s lovmal på årsmøtet,

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Årsmelding 2012. Årsmøte 2011. Styremøter. NSK's representantskap. Norsk Spaniel Klub Avdeling Oslo og Akershus

Årsmelding 2012. Årsmøte 2011. Styremøter. NSK's representantskap. Norsk Spaniel Klub Avdeling Oslo og Akershus Norsk Spaniel Klub Avdeling Oslo og Akershus Årsmelding 2012 Årsmøte 2011 Årsmøte ble avholdt på Årvoll skole 15.02.2012. Tilstede var 11 stemmeberettigede medlemmer samt en representant fra Hovedstyret.

Detaljer

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal STYREMØTEREFERAT DATO: 12. - 13.1.2007 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter DELTAGERE: FORFALL: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

Representantskapsmøte. NVK, Malungen

Representantskapsmøte. NVK, Malungen Representantskapsmøte NVK, Malungen 13.02.11 Saksliste: 1. Godkjenne innkalling: Godkjent 2. Valg av ordstyrer: Valgt: Tor Frigård 3: Valg av referent og protokollunderskrivere. Valgt referent: Ellen Marie

Detaljer

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK. Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland.

Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland. Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland. 1. Godkjennelse av møteinnkalling 2. Godkjennelse av sakslista 3. Valg av referent 4. Fastsettelse av forretningsorden ( 9 og 10 i NKK s regler av 30.04.05.

Detaljer

Lover for Norsk Shiba Klubb

Lover for Norsk Shiba Klubb Lover for Norsk Shiba Klubb Vedtatt av årsmøtet den. Sist endret av årsmøtet den. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Shiba Klubb, her forkortet til NSK 2 Tilknytning Norsk Shiba

Detaljer

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984 Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den... Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012. KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb,

Detaljer

MØTET STARTER KL 10.00

MØTET STARTER KL 10.00 NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 1.utsendelse 21.februrar 2015 Quality Airport hotell Gardermoen, Lokeveien7, 2557 Jessheim MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen

Detaljer

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Dagsorden: 1. Åpning og valg av ordstyrer. 2. Valg av referent, tellekorps og to personer

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Wachtelhundklubb stiftet 26. mars 2007 Vedtatt av årsmøtet Februar 2011 med senere endringer, senest av 9. Februar 2013 Lovene

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Vedtatt på Generalforsamlingen den 13. april 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover vedtatt på årsmøte 18 mars 2006, nye lover vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 2 juni 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets

Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets Lover for Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets stiftet 10. august 1985 Vedtatt av årsmøtet den 10. august 1985 med senere endringer, senest av 1998 De nye endringene i lovverket trer i

Detaljer

MØTET STARTER KL 10.00

MØTET STARTER KL 10.00 NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 2.utsendelse mars2015 Quality Airport hotell Gardermoen, Lokeveien, Jessheim Nord, 2067 Jessheim MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Stiftet 28.6.1998 Vedtatt av årsmøtet den Med senere endringer av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen

Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen 1 Åpning. Torstein Rudi ønsket velkommen. På grunn av aske etter vulkanutbrudd på Island ble

Detaljer

Lover for Norsk Lundehund Klubb

Lover for Norsk Lundehund Klubb Lover for Norsk Lundehund Klubb Stiftet 22. november 1962 Siste endringer vedtatt av årsmøtet den 8. juli 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 19. oktober 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Leonberger Klubb stiftet 01.01.1991 Vedtatt av årsmøtet den 16.03.1991 med senere endringer, senest av 22.05.2010 Lovene er godkjent

Detaljer

Innkalling(til(årsmøte(2015 ( Tid:( Søndag(22.(Mars(2015,(kl.(12.15( ( Sted:( PettVett(Dyresykehus( ( Uelandsgate(85,(Oslo(

Innkalling(til(årsmøte(2015 ( Tid:( Søndag(22.(Mars(2015,(kl.(12.15( ( Sted:( PettVett(Dyresykehus( ( Uelandsgate(85,(Oslo( Innkallingtilårsmøte2015 DuinnkallesmeddettetilårsmøteiRaseklubbfordansk/svenskgårdshund, Tid: Søndag22.Mars2015,kl.12.15 Registreringvilskjefrakl.12) Sted: PettVettDyresykehus Uelandsgate85,Oslo http://www.1881.no/veterinaer/veterinaerioslo/veterinaerisagene/petvettidyresykehus_103676289s1/kart/

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.30 NORSK LHASA APSO KLUBB. Sandefjord, 26. mars 2016 Innkalling

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum DAGSORDEN 1. Valg av møteleder, referent 2 medlemmer

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 21.4.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL19.00. Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten.

Detaljer

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Vedtatt av årsmøtet den 27. april 1988 med senere endringer, senest av 25. februar 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 09.03.2015

Detaljer

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet 13.06.2015 Vedtatt av årsmøtet den 13.06.2015 med senere endringer, senest av 13.06.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx.xx.xxxx Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av årsmøtet Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ]

Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av årsmøtet Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Lover for Hollandsk Gjeterhundklubb, Norge stiftet 02.10.1998 Vedtatt av årsmøtet den 24.03.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 09.03.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1

Detaljer

Styremøte 26. februar 2014

Styremøte 26. februar 2014 Styremøte 26. februar 2014 Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Kersti Winger, Henning Lund, Tone Granli, Ingunn Terjesen, Linda Acay (via skype) Faste poster: Godkjenning av referat fra forrige møte A)

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund. Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av..

Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund. Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av.. Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av.. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 1-1 Organisasjon

Detaljer

ÅRSMØTET 2014 - FORSLAG FRA STYRET

ÅRSMØTET 2014 - FORSLAG FRA STYRET ÅRSMØTET 2014 - FORSLAG FRA STYRET VESTFOLDBOXER - KONTAKTOMRÅDE ELLER AVDELING? Bakgrunn for forslaget Det har i flere år vært diskutert hvorvidt Vestfoldboxer burde gå over fra å være kontaktområde til

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Lover for Agder Fuglehundklubb

Lover for Agder Fuglehundklubb Lover for Agder Fuglehundklubb Lover for Agder Fuglehundklubb. Klubb stiftet 3. april 1960. Vedtatt av årsmøtet den 27.02.2013. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29.05.2013. Kap 1 Innledende

Detaljer

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Vedtekter 2011 Norsk Bichon Havanais Klubb Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Det ble på årsmøtet 2011 vedtatt noen mindre tilpasninger i teksten sammenlignet med vedtektene vedtatt i 2010. Noen få paragrafer

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4. april 2014 og 14.4.2015. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den XXXX Kap 1 Innledende

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NTK`s rasegruppe for WHWT

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NTK`s rasegruppe for WHWT Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NTK`s rasegruppe for WHWT tirsdag 7. januar 2014 kl. 19.00 Sted: Rica Helsfyr Hotel Adresse: Strømsveien 108, 0602 Oslo Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2.

Detaljer