NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april"

Transkript

1 NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er blitt påmeldt, skal denne ha overlevert papirene. Dersom avdeling ikke stiller med samtlige av sine tillatte representanter, må det gis fullmakt fra den/de som ikke møter til andre som møter med stemmerett, for at avdelingen skal få benyttet alle sine stemmer. Lovlig valgte vararepresentanter trenger ikke fullmakt når vedkommende stiller i stedet for en som er valgt som representant. Representantene må være lovlig valgt på avdelingsårsmøtet, og ha betalt medlemsavgift for inneværende år. Sandnes,, den

2 Ordfører Varaordfører Østfold Verv / Avdeling Oslo/Akershus Buskerud Vestfold Telemark Agder Rogaland Hordaland Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Trøndelag Hovedstyret Inviterte deltakere REPRESENTANTSKAPET 2009 Representant Terje Johnsen Jostein Halvorsen Vibeke Gundersen Ann Marlen Hagen Bodil S. Andersen Kristin Undheim Kari Knutsen Ståle Akersveen Liv Anine Imset Bjørn Sylte Trine Svartås Ann Helen Brandal Ingeborg Brekstad Per Løkken Lars Ellingsen Bjørn Jensen June Olsen Lena Nord Inger C. Neset Jørn Røtting Kristin Handeland Oddvar Hausken Linda Øxnevad Grete M. Sæter Marianne Sæther Inger Handegård Arvid Solheim Borghild Birkenes Tone G. Larsen Tor Magne Gramstad Snorre Aslaksen Geir Høgås Eva Bjelland redaktør Våre Spaniels Stein Andersen regnskapsfører KONSTITUERING 1 Valg av 2 personer til å føre protokollen 2 Valg av tellekorps 3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen Vararepresentant (ikke personlig) Gunni Fiane Kjersti Staaf Anette K Petersen Ellen Getz Wold Knut Mathisen Hilde Smutts Muller Jill Augustinussen Torill van Riesen Anne Lise Nystrand Anne Walbeck Hans Hodne Rita Solberg Nina Beate Voll Monica Brugrand Hege Ulseth Sagmyr Monica G. Holthe 4 Behandling av ordførerskapets innstilling vedrørende godkjenning av de frammøtte representanter og eventuelle fullmakter 5 Godkjenning av innkalling 6 Godkjenning av saksliste Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 2

3 SAKSLISTE (inkl. innholdsoversikt for Årsberetningen) 1 Ordførerens rapport vedrørende Hovedstyrets disposisjoner Styrets årsberetning Klubbens tillitsvalgte og funksjonsfordelinger Hovedstyrets arbeidsform Representasjon Disiplinærutvalget Ordensutvalget PR-komiteen / Medlemsbutikken / Premiebutikken Valpeformidlingen Årets-konkurransene Hovedstyrets kontakttelefon Publikasjoner Våre Spaniels Den store Spanielboken (DsS) Rasekompendier Spanielhåndboken Web-siden Utstilling Utstillingskomiteen - Hovedutstillingen (UTK) Hovedutstilling Fagkomité Utstilling Avls- og sunnhetsutvalget (ASU) Brukshundarbeid Årsrapport brukshundkomiteen (BK) Årsrapport jaktkomiteen (JK) Aktiviteter Fagkomiteen for spanielprøver Avdelinger og distriktskontakter Avdelingene Rapporter fra avdelingene Økonomi Medlemsrekruttering og kontingentinngang: Medlemsutvikling Medlemmene fordelt avdelings- og regionsvis Regnskapet Regnskap og balanse Vurdering av driftsåret Revisors beretning Oversikt over kontorutstyr Oversikt over utstillingsmateriell Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 3

4 4 Saker forelagt av Hovedstyret, komiteer, utvalg, avdelingsstyre eller medlem av Representantskapet Forslag fra HS ; Godkjenning av opprettelse av egen raseklubb for Wachtelhund Forslag fra HS vedrørende æresmedlemmers grunnkontigent Forslag fra HS om endring av statuttene for Årets Spaniel Forslag fra HS om økning av medlemsavgiften Krav om opprettelse av avdelingssider i tilknytning til NSK s hovedside Budsjett Budsjettet 2009: Valg Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 4

5 1 Ordførerens rapport vedrørende Hovedstyrets disposisjoner Ordførerskapet fremmet på RS 2006 ønske om å fremlegge rapport vedrørende Hovedstyrets disposisjoner for RS på representantskapsmøtet. Dette for å ha en mer helhetlig oversikt over disposisjonene ved for eksempel innsikt i fremlagt regnskap og budsjett som sendes med i årsberetningen. Det forventes dermed at rapporten deles ut på RS 2009 av ordfører eller varaordfører. 2 Styrets årsberetning Klubbens tillitsvalgte og funksjonsfordelinger HOVEDSTYRET REPRESENTANT- SKAPETS ORGANER HOVEDSTYRETS ORGANER og FUNKSJONS- FORDELINGER Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem 1. varamedlem 2. varamedlem Representantskapets ordfører Representantskapets varaordfører Valgkomité Ordensutvalget Disiplinærutvalget PR-komitéen Avls- og Sunnhetsutvalget (ASU) Hovedstyrets utstillingskomité Tor Magne Gramstad Grete Melbye Sæther Snorre Aslaksen Willy Sjøstrøm Kari Knutsen Geir Høgås Ronny Bekkevold Terje Johnsen Jostein Halvorsen Oddvar Hausken (leder) Rigmor Anholt Elin Borgersen Ragnar Kaale (leder) Mona Klypen Geir Aronsen Harald Refsland (leder) Heidi Fosberg Sølvi Ellefsen Halvor Støylen (leder) Willy Sjøstrøm Per Løkken Vibeke Kjær (leder) Geir Aronsen, Per Løkken Elin H. Borgersen Ass. Medl: Morten Bakken & Wenche Farstad Anne Laberg Olsen (leder) + Avd.Buskerud Jaktkomiteen (JK) Brukshundkomiteen (BK) Fagkomité Utstilling NSKs repr. Jakthunddivisjonen Våre Spaniels (VS), redaktør Knut Framstad (leder) Inger Handegård (leder) Gunnar Kvammen Helene Berglund Heidi Fosberg, Anne Buvik Tor Magne Gramstad Eva Bjelland Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 5

6 Klubbadresse og arkiv Kontakttelefon Valpeformidling, administrering Medlemsregister/butikk Regnskapsfører HS' kontaktperson til avd. Webmaster / Internettansvarlig Snorre Aslaksen Willy Sjøstrøm Webmaster & Leder HS Stein Andersen Stein Andersen Willy Sjøstrøm Eva Bjelland 2.2 Hovedstyrets arbeidsform Hovedstyret (HS) har hatt 8 styremøter derav 4 telefonmøter, samt e-postkontakt. Også i år har 2 møter blitt slått sammen og avholdt som et helgemøte i Stavanger. Det er også avholdt arbeidsmøter mellom leder & sekretær. Møtene er blitt avholdt på forskjellige steder, bl.a i Sandefjord, Stavanger og Gardermoen. Tidligere år er møtene blitt lagt til veikroen By The Way på Kløfta. Dette har styret funnet uholdbart pga støynivå fra andre kunder på restauranten. Det er derfor valgt den løsningen å leie møterom på hotell. Flyruter har vært bestemmende for hvilken dag møtene er avholdt på og av hensyn til tilreisende har møtene vært avholdt på søndager. Til ett av møtene var ASU også deltakere deler av tiden. Alle telefonmøter avholdes kveldstid i ukedager. Leder har representert NSK i Jakthunddivisjonen (JD) og her har det vært avholdt 4 styremøter som telefonmøter, samt 2 møter med oppmøte. Leder har også representert NSK på møter hos NKK. Representanter for HS og ASU har deltatt på møte med NKK/ Agria i tilknytning til forskningsprosjekter på hund, samt deltatt på NKK s Avlsrådskurs den januar i år. NSK har videre deltatt på NKK s representantskapsmøte. Her møtte Snorre Aslaksen og Tor M Gramstad. Snorre Aslaksen har vært sekretær og hatt klubbens adresse. Willy Sjøstrøm har også dette året vært klubbens telefonkontakt. Snorre Aslaksen har vært hovedstyrets kontaktperson overfor Jaktkomiteen og Brukshundkomiteen, samt innehatt ansvaret for medlemsregisteret. Tor M Gramstad, Snorre Aslaksen og Kari Knutsen har vært tilstede på samtlige møter. Varamedlem Bekkevold har flere forfall, og kun møtt på telefonmøter. Styrets øvrige medlemmer har to til tre forfall hver. 2.3 Representasjon Tor Magne Gramstad er av NKK s hovedstyre oppnevnt som NKK s representant i FCIkomiteen for spaniels. Det er avholdt ett møte hos NKK hvor alle NKK s representanter i FCIkomiteer var til stede. Møtets hensikt var å belyse aktivitetsnivået i de forskjellige komiteer samt å gjennomgå NKK s egen politikk ved tilstedeværelse/ representasjon for NKK i utenlandske fora. Nødvendige rapporteringsrutiner ble fremlagt. Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 6

7 2.4 Disiplinærutvalget Disiplinærkomiteen har i 2008 bestått av Harald Refsland (leder), Heidi Fosberg og Sølvi Ellefsen. Komiteen har ikke mottatt noen disiplinære saker, og heller ikke behandlet saker i denne perioden. 2.5 Ordensutvalget Ordensutvalget har i 2008 bestått av: Geir Aronsen, Ingunn Ansok Fagervold og Ragnar Kaale(leder) Ordensutvalget har ikke hatt ordnære møter i 2008, men har hatt kontakt på mail. Ordensutvalget fremmer ingen forslag på nye æresmedlemmer til RS Ordensutvalget har heller ikke fått forslag på æresmedlemmer fra organer som i henhold til lovene har forslagsrett overfor Ordensutvalget. Det fremmes således ingen forslag på nye æresmedlemmer til RS PR-komiteen / Medlemsbutikken / Premiebutikken Det har vært aktivitet for PR-komiteen i Komiteens medlemmer Willy Sjøstrøm og Halvor Støylen har innhentet diverse tilbud på profileringsartikler og fremlagt alternativene for HS. Det er viktig å minne om innføringen av tidsbegrensninger på premiekort. Denne endringen ble gjort gyldig fra , og innebefatter en gyldighetstid på tre år for premiekort fra utstedelsesdatoen. Kort vunnet før er gyldig tre år fra denne datoen. Dvs Valpeformidlingen Oversikt valpeformidling 2008 Rase Kull Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des AMC Clumber CS ESS Field IVS Sussex WSS Totalt Valpeformidlingen var ute av funksjon i deler av 2008 inntil vår web-baserte løsning ble satt i funksjon i mai Driftstiden av denne løsningen viser at NSK her har en mer kostnadseffektiv løsning enn tidligere, der honorarer og telefonkostnader var høye. Det diskuteres hvorvidt friheten denne løsningen gir for den enkelte oppdretter er for stor, da det er oppdaget flere innlagte kull som skrider mot ASU s regleverk for avl og oppdrett. Dette har i hovedsak vært knyttet til dokumentasjon av gjeldende krav om øyelysning for rasene. Den kontroll som er utført er gjort av HS leder eller webmaster, samt tilbakemeldinger gitt av brukere av tjenesten. HS er allikevel godt fornøyd med tjenesten som også er ment å være Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 7

8 utformet slik at oppdrettere i større grad nytter rasekubbens tjenester for valpeformidling da dette gir oss en bedre oversikt over den avl som foretas på rasene i Norge. Administreringen av tjenesten faller inn under webmaster s arbeidsoppgaver. Det har vært 325 valper innom formidlingen mot 149 valper I Dette er mer enn en fordobling på antall valper på vår valpeformidling, målt mot fjorårets antall til tross for manglende tjenester I årets første måneder. NKK s registreringstall for 2008 var på 1014 valper (importerte hunder inkludert) mot 1025 spaniels I Vi kan fastslå at 32 % av valpene er blitt formidlet via NSK. Tallene for foregående år for NSK s valpeformidling er : 2007 :14,5%, 2006 : 25 %, 2005 : 30 % - og 2004 : 35 % Den rasen som er minst representert på formidlingen I forhold til registrerte valper er Amerikansk Cocker Spaniel. Registreringstall fra NKK 2008 Rase Antall hunder registrert 2008 Antall hunder registrert 2007 Amerikansk Cocker Spaniel Clumber Spaniel 6 0 Cocker Spaniel Engelsk Springer Spaniel Field Spaniel 8 0 Irsk Vann Spaniel 0 0 Sussex Spaniel 0 0 Wachtelhund 14 0 Welsh Springer Spaniel Totalt Årets-konkurransene Ingen endringer er foretatt ifm utregning av årets brukshunder Arbeidet er utført av Hilde Rognlien som tidligere og disse er blitt publisert på NSK s nettsider med kommentarfrist. Det er innarbeidet at deltagende hunder selv er ansvarlig for innsendelse av sine resultater. Bilder av vinnere er publisert i Våre Spaniels. Egen liste er laget over alle spaniels med godkjent jaktanleggsprøve og premiering på jaktprøver, listene er publisert sammen med Åretskonkurransen uten å være tellende til denne. Årets utstillingshunder er i år beregnet av Solveig Holth. Dette gjelder rasevinnere, årets veteraner og årets spaniel. De offisielle resultatene ble beregnet etter årsslutt og baserer seg på tilgjengelige resultater fra Dogweb. Utregningen av årets spaniel er avhengig av innsendte resultater fra arrangører. Ingen foreløpige lister har vært publisert og endelige lister er trykket i våre Spaniels nr 1/09 for kommentarer. 2.9 Hovedstyrets kontakttelefon Tjenesten har også i år vært betjent av Willy Sjøstrøm. Kontakttelefonen har vært mye i bruk, selv om det har vært en nedgang fra tidligere år. Dette skyldes hovedsakelig andre i HS som nå svarer på de spørsmål som før gikk til kontakttelefonen. Skal denne servicen fortsette, noe den burde, må ikke alle som har et eller annet verv i sin region være orakelet fra Delfi. Det som er viktig er at kunden får et enhetlig svar som er fundamentert på NSK og NKKs etiske retningslinjer. Den som har kontakttelefonen må ha en integritet og må predike alle raser. Slik det er i dag virker det som Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 8

9 om den som svarer på spørsmål har lett for å havne på og markedsføre sin egen rase og glemme de ANDRE. Det er viktig for den som innehar kontakttelefonen kan se ut over sin egen rase og snakke om spaniels, hvis det da ikke er et rasespesifikt spørsmål. Det er mye av det samme som går igjen. Hovedsakelig helserelaterte spørsmål, samt forespørsel om oppdrettere på de forskjellige rasene. Noen spørsmål er reist om gemytt på amerikansk cocker spaniel og cocker spaniel. Alle forespørsler etter rasespesifikke oppdrettere blir henvist til oppdretterlisten. Andre ting som går igjen er sosiale treff og aktiviteter for spaniels. Dette er gjengangere og jeg tror det er mange avdelinger som også i år taper både kroner og aktive medlemmer på mangel av treff og sosiale aktiviteter. Det er i dag kun to avdelinger som oppgir sine aktiviteter, Telemark og Østfold. Hvis kontakttelefonen kan få dette er vi behjelpelig med å innformere om hva som foregår i ditt område. En annen ting som også går igjen er hvor vanskelig det er å bli medlem. Det som er tilbakemeldingene er at når de kommer inn på NKK sine sider får de ikke meldt inn hvilke klubb de skal de vil være medlem av. Dette vil i mange tilfelle medføre en noe større arbeidsbyrde for Web master. medlemsregisteret ikke er tilgjengelig, og når de får kontakt, blir henvist til websidene. Her må de lokale avdelinger bli flinkere til å hjelpe til. Se til Telemark.. Selv om vi skriver 2009 er det mange som ikke har- og er redd for PC-en. Kontakttelefonen har også vært behjelpelig med påmelding til utstillere fra inn og utland. Det er også mange spørsmål om hvem som dømmer de forskjellige rasene der spaniels er med. Det er også mange forespørsler om hva som skal til for å bli oppdretter. Her blir det opplyst om NSK`s etiske retningslinjer, om ansvaret ved å være oppdretter og forvalter av en rase. Det har kommet mange gode tilbakemeldinger med takk for hjelpen og all info om dette emnet Publikasjoner Våre Spaniels 2008 Våre Spaniels kom ut med 4 nummer med totalt 616 sider, hvorav innholdsmessig fordelte stoffet seg slik: VS nr VS nr VS nr VS nr Sum 2008 Sum 2007 Fordeling Amerikanerspalten % Cockerspalten ,5 % Eng. Springer spalten % Welshspalten % Øvrige spaniels ,5 % Brukshundspalten % Jakthundspalten % Temaspalte ,5 % Annonser % Leserinnlegg % Avdelingsnytt ,5 % Resultatstoff/champions % Fagstoff/avlsopplysning % Diverse % Til sammen % Våre Spaniels har også i 2008 kommet i sine 4 tradisjonelle utgaver. Bladet er trykket i fullfarge A5 format innbundet med omslag. Redaktør for bladet har vært Eva Bjelland. I tillegg har redaktør også trukket inn Hans Hodne til redaksjonen, der Hans nå håndterer all Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 9

10 billedredigering. Bladet har vært trykket ved Prinfo i Porsgrunn. Overgangen til fargetrykk har bidratt til en vesentlig kvalitetshøyning av bladet vårt. Spaltistene har også gjort et solid arbeid. VS har økt sitt sidetall med i overkant av 15 % siste driftsår. Fordelingen av spaltesidene viser at bladet vårt dekker et bredt spekter av aktiviteter for spaniels og dette er med på å gi leserne våre - uansett eget aktivitetsnivå mye interessant lesestoff Den store Spanielboken (DsS) Prosjektet ligger åpent og bør ikke datosettes før det foreligger et grunnlag for igangsetting av prosjektet. Tidligere RS (05 & 06) har satt prioriteten på rasekompendiene Rasekompendier ESS-kompendiet er trykket i 500 eksemplarer og ligger ute for salg på klubbens nettside. Interessen for trykksaken er begrenset, det er anslagsvis solgt ca 30 eksemplarer. I tillegg er kompendiet utsendt til alle norske dommere på rasen, samt rasens dommerelever/aspiranter. Kompendiet for Cocker Spaniel er for det meste ferdigskrevet av forfatter Inger Handegård, men det mangler billedmaterialer. Dette er etterlyst fra forfatter og hovedstyret er klar over at flere må gjøre en innsats for å få fullendt dette kompendiet. Kompendiet for Amerikansk Cocker Spaniel er utarbeidet av forfatterne Anne Buvik og Kari Granaas Hansen. Innholdet er ferdig og arbeidet med å redigere kompendiet etter samme lest som for ESS-kompendiet utføres av vår VS-redaktør, Eva Bjelland. AMC-kompendiet skal utgis i Etter erfaringen med de antall som er trykket for ESS-kompendiet, vil antallet trykksaker naturlig bli redusert. Kompendiet for Welsh Springer Spaniel er det ikke blitt arbeidet med i Forfatter vil være Vibeke Kjær som vil hente nødvendig rasekompetanse fra oppdrettere av rasen i Norge Spanielhåndboken Selges via regnskapsfører, Stein Andersen. Boksalget er ren nettoinntekt. Det finnes fremdeles 230 bøker på lager hos hhv Tor M Gramstad og Stein Andersen. Dette representerer en verdi på kr , Web-siden Webmaster for perioden har vært Eva Bjelland. Ved forrige RS ble NSK s nye nettside fremvist for representantene og de mulighetene som ligger i denne løsningen ble fremsatt. Nettsiden ble offentliggjort noen uker etter RS. I all hovedsak har HS opplevd bare positive tilbakemeldinger på denne webløsningen. I mai ble også valpeformidlingstjenesten satt i system sammen med en rekke andre justeringer/ forbedringer av innhold. I vår ble også salg av voksne hunder etablert som egen tjeneste. Ennå gjenstår det å luke ut gammelt innhold og erstatte dette med ny farge & layout. Bl.a gjelder det rasepresentasjonene og jaktsiden som bør prioriteres i kommende periode. Fremtidens premiesystem må også inn på nettsiden. Et engasjement fra medlemmene er ønskelig alle innspill som vi får gir oss ideer om videre utbedringer av sidene. Nettsiden er også tilrettelagt slik at avdelingene kan knytte seg til siden med egne passord og dermed administrere dette selv. Tjenesten er gratis. Det er et uttalt mål at alle står samlet i et felles system. For å stimulere avdelingene til å ta i bruk dette ble det i perioden satt opp 3 kurs for dataopplæring, hvorav det ene ble avlyst pga manglende påmeldinger. Ett kurs ble avholdt i Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 10

11 Rogaland og ett i Oslo. Totalt 6 avdelinger har deltatt på kurs og 4 av disse er nå inne med sine nettsider på NSK s system. Det er også satt opp et nytt kurs i juni i år som legges til Vestfold/Telemark-området. Et større engasjement for denne løsningen fra avdelingshold hadde vært ventet Utstilling Utstillingskomiteen - Hovedutstillingen (UTK) Utstillingskomiteens leder har vært Anne Laberg Olsen. Andre komitemedlemmer er blitt rekruttert fra avd. Buskerud som innehar ansvaret for den tekniske gjennomføringen av arrangementet. Etter hovedutstillingen 2008 har dessverre utstillingens leder blitt syk, og det er nå nedsatt ny komité bestående av : Anne Buvik (leder), Heidi Fosberg og Kari Knutsen Hovedutstilling (skrevet av HS-leder pga Anne L. Olsen s sykdom) Hovedutstillingen ble dette året arrangert på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker. Arrangementet gikk i samarbeid med NSK avd. Buskerud. Været var ikke på vår side, men deltakelsen var allikevel meget god. Dommere var Karin Linde-Klerholm, Merja Järnstedt og Penny Williams. Det ble arrangert vår tradisjonelle middag påfølgende kveld, hvor bl.a våre nye æresmedlemmer ble hedret. HS har ikke mottatt eget regnskap fra utstillingen, men henviser til regnskapstallene i dette dokumentet. Hovedutstillingen har voldet hovedstyret betydelige problemer i ettertid. Som nevnt i pkt er det nå nedsatt ny komité. Denne kom i stand noe seint av hensyn til avventing på Buskerud s holdning til arrangementet som har innehatt en særs viktig funksjon i gjennomføringen av utstillingen. Dette har påvirket flere forhold for årets arrangement, så om forespørsel tidsnok til dommere og avklaring av arrangementsted. Det er dessverre slik at hverken Klækken eller Thorbjørnrud ønsker NSK velkommen lenger pga våre utstilleres oppførsel på hotellet. Dette er knyttet til hundeholdet spesielt inne på rommene. Til forsvar kan sies at været i fjor ikke var det beste, dog hjelper det lite når hunder trimmes, bades og tørkes med hotellenes håndklær, samt at hundene løper løse på rommene uten eiers tilsyn. For å få til et arrangement i år har Norsk Spaniel Klub måtte stille seg økonomisk ansvarlig for arrangementet og de eventuelle ødeleggelser våre deltakere ev. påfører hotellet. Avd. Buskerud stiller også denne gang som teknisk arrangør for 2009 i samarbeid med utstillingskomiteen. For fremtidige Hovedutstillinger arbeides nå aktivt med å finne et nytt tilholdssted som vil motta oss og hvor våre dyrekjøpte erfaringer kan legges bak oss. Hovedutstillingen for 2010 vil til en viss grad det året konkurrere med NSK s Jubileumsutstilling hva gjelder HS s oppmerksomhet. Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 11

12 Fagkomité Utstilling Årsberetning Fagkomité Utstilling FKU har i 2008 bestått av Anne Buvik (leder) og Heidi Fosberg. Komiteen utfører sitt arbeid kun via telefon og mail, og har således ikke møter. Utstillingssøknader Komiteen behandlet utstillingssøknader fra klubbene for Antall utstillinger for 2010 ligger på ca. 60, noe som er tilsvarende antall som de siste to år. Noen mindre justeringer på arrangører er gjort. Som tidligere tilstrebes god geografisk spredning og skjerming av avdelingenes egne utstillinger. Dommerutdanning Stig Arne Kjellevold, Karl Eddie Berge, Anne Berit Waskaas, Jan Roger Sauge og Børge Espeland er blitt autorisert for noen eller alle spanielrasene i løpet av det siste halve året. Hele fire av disse har selv bakgrunn som eiere eller oppdrettere av spaniels, noe som er svært gledelig. Avdelingen oppfordres til å benytte seg av nyautoriserte dommere, slik at disse kan få erfaring og komme i gang med sin dommergjerning på våre raser. Flere andre er innvilget elevstatus på spanielrasene, men vi ønsker oss fortsatt flere kandidater fra egne rekker. Se for detaljinformasjon om dommerutdanning. Bruk av engelske dommere Norsk Kennel Klub har endret reglene for bruk av engelske dommere. Det betyr at de gamle reglene (krav om 40 klasser) faller bort. Heretter skal alle dommere stå på enten A- eller B- listen for ALLE rasene de skal gi cert til i Norge. Dette kan skape problemer for de av våre spesialutstillinger som baserer seg på bruk av én dommer. FKU har tatt kontakt med NKK for å få klargjort hvordan reglene vil bli praktisert, og om de skal oppfattes absolutt. NKK bekrefter at dommerne SKAL ha A- eller B-status, men at det kan søkes dispensasjon for andre raser. Ordningen settes i verk fra FKU vil legge ut mer informasjon om dette på NSKs hjemmesider. Nye autorisasjonsregler for dommere NKK har vedtatt nye regler for autorisasjon av dommere, Det innebærer for vårt vedkommende at det som tidligere var én autorisasjonsgruppe, nemlig welsh springer + øvrige, nå blir splittet opp i de enkelte raser. Da vi har to svært sjeldne raser i vår klubb, irsk vannspaniel og sussex spaniel, gjorde de nye reglene det i praksis umulig å bli dommer på alle spanielrasene uten å ta hele Gruppe 8 og få en direkteautorisasjon. Etter anbefaling fra FKU tok HS kontakt med NKK, og reglene ble endret, slik at direkteautorisasjon av disse rasene nå er knyttet mot clumber (sussex) og alle spaniels (irsk vannspaniel), men ikke hele gruppe 8. Dommere til NKKs utstilling Vi kommer årlig med innspill til NKKs utstillinger om spanielspesialister. Mange av våre ønsker er etterkommet de senere år. FKU oppfordrer avdelinger og enkeltpersoner om å komme med forslag. NKK er dog mest mottakelig for forslag på dommere som har flere raser, slik at de kan dømme to dager. Forslag på dommere utenfor FCI-systemet må inneholde kontaktinformasjon og oversikt over hvilke raser dommeren dømmer. Konklusjon: FKU har en grei arbeidsform og alle saker tas fortløpende unna. Vi har et utmerket samarbeid med HS og har løst oppgaver i fellesskap. Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 12

13 2.13 Avls- og sunnhetsutvalget (ASU) Avls- og sunnhetsutvalg har i perioden bestått av Vibeke Kjær, Geir Aronsen, Per Løkken og Elin Borgersen. Som ASUs fagkonsulenter har Wenche Farstad og Morten Bakken vært oppført. ASU har i 2008 avholdt to møter i tillegg til kontakt på telefon og e-post. ASU har møtt HS til diskusjon om ASUs mandat og for å tilrettelegge for en god kontakt mellom de to organene. I tillegg har ASUs leder deltatt på møte i tilknytning til NKK/Agria dyreforsikring for gjennomgang av helsedata for de ulike spanielrasene. ASU har også deltatt i forskningsmøte på NVH sammen med medlemmer av HS. Informasjon om helsetilstander hos spaniels til oppdrettere og andre medlemmer av klubben, bidrag i forhold til pågående forskningsprosjekter, hundehold, arbeid med uttalelse/informasjon om PRA og gentesting samt revidering av informasjon til klubbens hjemmeområder har vært fokusområder i den inneværende perioden. Informasjons- og opplysningsarbeid ser ut til å være svært viktig i forhold til et helhetlig fokus på helse hos spaniels i Norge i dag, og vil være prioritert i utvalgets fremtidige arbeid Brukshundarbeid Årsrapport brukshundkomiteen (BK) 2008 Leder: Inger Handegård. Medlemmer Gunnar Kvammen og Helene Berglund. Aktiviteten i komiteen har vært lav i 2008 med ingen møtevirksomhet og ingen saker til høring. BK har i 2008 bidratt til å bygge opp de nye hjemmesidene på Sidene til brukshundkomiteen oppdateres jevnlig med nyheter som angår spaniels og brukshundarbeid. Leder av komiteen innehar også ansvaret for brukshundspalten i Våre Spaniels Årsrapport jaktkomiteen (JK) 2008 Året 2008 har Jaktkomiteen bestått av: Knut Framstad (leder) Aktiviteter I 2008 har JK prioritert administrative oppgaver med hovedfokus på regelendringer og dommerkvalifikasjoner: Gitt innspill til foreløpige endringer/forbedringer av klubbens hjemmeside/jakt Innspill til aktiviteter og budsjett i forbindelse med HS sin søknad til Jakthunddivisjonen om penger til dommerutdanning Laget utkast til omfattende endringer av regelverket for jaktprøver for spaniels. Gjennomført høring, bearbeidet høringsuttalelsene og laget forslag til HS på konkrete regelendringer. Endringene ble akseptert av NKKs HS og er nå publisert som nye regler på NKKs hjemmeside Gjennomført undersøkelse av dagens jaktprøvedommere: aktivitetsnivå, formelle kvalifikasjoner og ambisjoner for videre dommeraktivitet. Oppsummert undersøkelsen og utformet anbefaling til HS i form av en powerpointpresentasjon Oversendt forslag til HS om endring av praksis for diplom, premiering mv ved klubbens jaktlige aktiviteter Knut Framstad deltok som instruktør på NSK avd. Buskeruds jaktsamling på Kongsberg 26.april Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 13

14 Aktiviteter og budsjett for 2009 JK har ikke laget eget budsjett for 2009; men viser til forslaget oversendt HS ad. aktiviteter og budsjett for klubbens dommeraktiviteter. (i forbindelse med klubbens søknad til Jakthunddivisjonen) Aktivitet Utredning av kvalifikasjoner og ambisjoner for dagens dommere, dommerelever og aspiranter. Legge planer for deres videre utvikling og praksis Budsjett (kroner) 0 Faglig samling for elever og aspiranter som del av deres formelle utdanning kombinert med en praktisk jaktprøve og konferanse for autoriserte dommere Reisestøtte for dommerelever i forbindelse med fagsamling, elev- og aspirantarbeider 2000 Reisestøtte for autoriserte dommere til jaktprøver i England, èn dommer per år Deltakelse for norsk dommer på svensk dommerkonferanse Sum Regnskap for JK 2009 JK har ikke dokumentert utgifter i Aktiviteter Fagkomiteen for spanielprøver Fagkomiteen for spanielprøver har i perioden bestått av: Wenche Dyreng og Ragnar Kaale (leder) Fagkomiteen har i perioden ikke hatt saker til behandling innenfor de arbeidsområder/ oppgaver som mandatet for FK omfatter. Det har derfor ikke vært avholdt møter i komiteen i Avdelinger og distriktskontakter Avdelingene Klubben har 11 avdelinger: Trøndelag, Hordaland, Sogn og Fjordane, Rogaland, Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo/Akershus, Møre og Romsdal og Østfold. Hedmark har distriktskontakt. Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 14

15 Rapporter fra avdelingene Buskerud Vestfold Oslo/Akers Østfold Sogn & fj. Møre & R. Styremøter mailkontakt 1 Komitémøter 3 ja 2 1 Medlemstreff / møte 1 ja 2 Årsmøtet (deltakere) 8 ja Utstilling 1(deltakere) Utstilling 2(deltakere) Jaktprøve Jaktprøve del I (delt.) Jaktprøve del II (delt.) 10 JAL (deltakere) Fersksporprøve (delt) Blodsporprøve (delt.) (2prøver) 14 Andre prøver (delt.) 6 Valpeshow (delt.) Kurs Andre arr. ja Utsendelse ja ja ja ja Tr.lag Agder Telemark Rogaland Hordaland Styremøter Komitémøter Medlemstreff / møte Årsmøtet (deltakere) Ant.? Utstilling 1 (deltakere) Utstilling 2 (deltakere) Jaktprøve Jaktprøve del I (delt.) 4 Jaktprøve del II (delt.) 38 9 JAL (deltakere) Fersksporprøve (delt) Blodsporprøve (delt.) 35 2 Andre prøver 1 1 Valpeshow (delt.) Kurs Andre arr Utsendelse ja ja ja ja ja Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 15

16 2.17 Økonomi Medlemsrekruttering og kontingentinngang: Medlemstallet har økte til 2167 i Av disse er hovedmedlemmer 2026, og husstandsmedlemmer 141. Det er etablert mulighet for innmelding til NSK via våre nettsider. Herfra ble det i 2008 rekruttert 127 nye medlemmer Medlemsutvikling Hovedmedlemmer Husstandsmedlemmer Medlemmer TOTALT Klubben har 1 livsvarig medlem. Klubben har 8 æresmedlemmer: Anna-Cathrine og Svein Brenna, Ingeborg (Lita) Heyerdahl-Larsen, Rolf Solheim, Harald Refsland, Willy Sjøstrøm, Brit Halvorsen og Terje Johnsen Medlemmene fordelt avdelings- og regionsvis Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Fram / pr. pr. pr. pr. pr. Pr.31.1 Pr.31.1 Pr.31.1 Pr.31.1 Pr.31.1 pr tilbake Østfold Akershus Oslo Oslo/Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Trøndelag Nordland Troms Finnmark SUM fylker u/ avd Utland TOTAL Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 16

17 3 Regnskapet 3.1 Regnskap og balanse For 2008 vises et underskudd på kr ,- mot et budsjettert underskudd på kr ,- Således er årsresultatet kr ,- bedre enn budsjettert. Økonomien i klubben er fortsatt god, og klubben har betydelige midler på konto. Vår mest betydningsfulle inntektskilde er medlemskontigenten. Ved forrige RS led økonomien under sviktende medlemstall, noe som også ble gjenspeilt i budsjettet for Det er derfor gledelig å se at medlemstallene er på vei opp. Nettopp dette faktum er en hovedårsak til et forbedret økonomisk resultat i forhold til budsjett. Trenden i medlemstall viser at vi kan forvente en ytterligere forbedring hva gjelder antall medlemmer for kommende år. Renteinntektene våre er positive. Ventelig vil denne inntekten bli lavere for kommende år. Kostnader med reiser for hovedstyret er høyt. Dette skyldes bl.a restkostnader fra 2007 som er bokført i NSK s største utgiftspost er utgivelsen av Våre Spaniels som i år viser en samlet kostnad på i overkant av NOK. Økte sidetall og omlegging til fargetrykk er hovedårsaken. Regnskap Norsk Spaniel Klub Resultatregnskap Konto Betegnelse /3110 Salgsinntekter , , , Medlemskontingent , , , Inntekt Arrangementer , , , Inntekter tjenester/service , ,00 0, Annonseinntekter , , ,00 Sum driftsinntekter , , , /4190/4300 Vareforbruk , , ,00 Sum inntekter , , , Kontor honorarer , , , Inventar og utstyr ,00 0, Rep. Vedlikehold/oppgradering 7 470,00 0,00 0, Revisjon 1 000, ,00 0, Pakking av vs 3 052, , , Forfatter- og fotografhonorarer o.l 6780 WEB utvikling og drift 4 062, , , Brukshund - jaktkomite 0,00 0, Avls- og sunnhetsutvalget 0 0,00 0, Andre tjenester 1 080, ,00 Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 17

18 6800 Kontorrekvisita , , , Trykkerikost , , , Hodeark, konv. Giro, etc. 0 0,00 0, Andre trykksaker, brevpapir, konv. 0 0,00 0, Møteutgifter , , , NSK-konferanser/seminarer 3 729,40 200, , Fagutvikling/ representasjon 0,00 0, EDB 0 0 0, Telefon , , , Porto , , , Reisekostnader 1 934,00 0,00 0, Gaver 0 0,00 0, Premier Hoveduts , Representantskapet , , , Hundesport (kollektiv) ,50 0,00 0, NKK samarb.avg ,50 0,00 0, Tilskudd avd , , , Tilskudd bruksprøver ,00 0,00 0, Tilskudd andre aktiviteter 0 0,00 0, Bank- og kortgebyrer (ovf.8170) 0, , Hovedutstilling , , , Andre kostnader 1 400,00 123,00 505, Tap på fordringer 0 0,00 0,00 Sum kostnader , , ,00 Driftresultat , , , Renteinntekter , , , Rentekostnader 8170 Bankomkostninger , ,00-226, Vekslingsgebyr -339,15 Sum finans 9 448, , ,00 Årsresultat , , ,00 Balanse Eiendeler Omløpsmidler 1400 Innkj. Varer for videresalg , , , Kundefordringer , , , Andre korts. Fordringer , , , , , , , , , ,00 Sum omløpsmidler , , ,00 Sum eiendeler , , ,00 Egenkapital og gjeld 2050 Egenkapital , , ,00 Avvik -147,00 0 Årets resultat , , ,00 Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 18

19 Sum egenkapital , , ,00 Gjeld 2400 Kortsiktig gjeld 396 0,00 0, Skattetrekk , , , Forsk. Betalt kontingent , , , Påløpte kostnader , ,00 Sum gjeld , , ,00 Sum egenkapital og gjeld , , , Vurdering av driftsåret I 2008 har vi i styresammenheng hatt et fulltallig styre, hvor ett nytt styremedlem har tiltrådt sitt verv. Det har ikke vært endringer i lederfunksjonene eller i sekretærvervet, som Snorre Aslaksen har innehatt. Medlemmene av HS har vært engasjerte i de saker som har vært til behandling vurderes som et godt driftsår, hvor forskjellige oppgaver og prosjekter er blitt arbeidet målrettet med. Effektivisering av NSK s drift er et tema som opptar det sittende styret. Mye gjøres for å strukturere driften på best mulig og effektiv måte. Gjennom langsiktig planlegging for organisasjonen legges forholdene best mulig til rette for fremtidens tillitsvalgte. Dette arbeidet pågår hele tiden og ansees som særlig viktig. De tjenester som kan web-baseres søkes det slike løsninger for. Det er startet et arbeid med bygging av dokumentarkiv som skal legges til nettsidene. Opparbeidelse av styringsdokumenter for komiteer og utvalg pågår også, så som for Avls- og Sunnhetsutvalget, Utstillingskomiteen, Fagkomité utstilling og JK/BK. Omlegging av fakturarutiner gjennomføres denne våren. Det er behov for en styrket kontroll for de utbetalinger klubben foretar både av hensyn til økonomisk ansvar og en bedret økonomisk oversikt for det sittende styret. Rasekompendiet for Engelsk Springer Spaniel er ferdig og ligger for salg på våre nettsider. Trykksaken er distribuert til alle norske dommere på rasen. Det ble trykket 500 eksemplarer. Videre er det arbeidet med tilsvarende kompendium for Amerikansk Cocker Spaniel. Dette heftet er klart fra redaktørenes side, som har vært Kari Granaas Hansen og Anne Livø Buvik. Redigering og billedsammenstilling har redaktøren av Våre Spaniels, Eva Bjelland, håndtert. Bladet sendes snarlig ut for kommentar og målsettingen er å få dette trykket i inneværende år. Arbeidene med de øvrige kompendiene har ikke pågått i Medlemsbladet Våre Spaniels har fått et kraftig oppsving under redaktør Eva Bjelland. Sidetallene er økt med ca 15 %. Overgangen til fargetrykk har vist seg å være en riktig vei å gå. Spaltistene ser et bedre produkt og leverer et stadig forbedret grunnlag for redaktøren å arbeide med. I tillegg er Hans Hodne trukket inn i redaksjonen og håndterer billedbehandlingen, noe som gir bedre bilder riktigere lyssatt og presentert i bladet. Ny temaspalte er opprettet, som kanskje fanger en større allmenninteresse og gir en større nytteverdig til passive medlemmer noe som er viktig for klubbens pleie av medlemsmassen. Dagens Våre Spaniels er sannsynligvis blant de beste medlemsbladene i det organiserte hundenorge. Samtidig har kostnadene økt vesentlig for bladet vårt, og det må alltid ligge til grunn en vurdering hvorvidt kostnadsnivået kan sies å være fornuftig. Regelverket for spanielprøver er blitt revidert nok en gang. Alle prøveformer er samlet i et dokument. Vår tidligere fullprøve er fjernet fra reglementet og eksisterer ikke lenger. Del 1 vann og spor er gitt nytt navn og heter nå apportprøve. Reglene er nå langt bedre tilrettelagt Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 19

20 og oppdatert i forhold til dagens nivå og bruk på spanielprøver. Forut for revisjonen ble det gjennomført en høringsrunde blant dommere og instruktører. Det har etter hvert vist seg et behov for flere dommere på jaktsiden i NSK. Dette ble det satt fokus på våren 08, og i dag er der 4 nye dommerelever/ aspiranter fordelt på både jaktanleggsprøver og jaktprøver. Det er også gjennomført en spørreundersøkelse blant våre nåværende dommere for å avdekke deres ambisjonsnivå for sin fremtidige dommergjerning. Valpeformidlingen er operativ på vår nye nettside. Tjenesten fungerer godt og tiltrekker seg oppdretterne i større grad enn tilfellet var med vår gamle løsning. Dette gir oss bedret oversikt og mulighet for føring av visse statistikker om ønskelig. Det må være en målsetting å få vår valpeformidling til å bli det foretrukne medium for formidling av spaniels i Norge. Enda en tjeneste er blitt opprettet i tilknytning til nettsidene våre. Det er nå også åpnet for formidling av voksne hunder noe det tidvis har vært forespørsel om fra våre brukere av nettsidene. Regelverket for oppføring på Oppdretterlistene er også endret. Dette er gjort for å forsøke å tilnærme oss majoriteten av oppdrettere av spaniels, og å få disse inn under NSK s regelverk for avl og oppdrett. Jo flere oppføringer vi har på oppdretterlistene, jo mer populært vil det være å stå oppført der. NSK er medlem av JD Jakthunddivisjonen, som er en tilslutning av de fleste jakthundklubber og forbund med medlemskap i NKK. Leder for HS sitter i JD s styringsgruppe og er også innvalgt i JD s arbeidsutvalg. Denne sammenslutningen er særdeles aktiv og har et bredt kontaktnett innad i NKK s organisasjon. HS leder har i året som har gått deltatt på mange telefonmøter, samt møter avholdt i Oslo-regionen i tilknytning til JD. Som et resultat av JD s aktive rolle i NKK ble det tatt et initiativ fra NKK s HS Leder Nils-Erik Haagenrud om opprettelse av en egen jakthundkomite i NKK. Første møtet ble avholdt i oktober 2008 og NSK var representert v/ leder. I dag er denne komiteen operativ og ledes av JD s tidligere leder, Gunnar Handberg. NSK ser positivt på denne utviklingen, noe som gir en kortere rute for saksbehandling hos NKK og samtidig reduserer dagens JD til en mer politisk rettet organisasjon, som arbeider i første rekke med saker knyttet opp mot NKK s RS. Våre nye nettsider ble offentliggjort i mai 08, like etter fjorårets RS. Dette har utgjort et omfattende arbeid for HS, og det er fremdeles innhold på nettsidene som skal forbedres. Allikevel er vi godt fornøyd med resultatet og tilbakemeldingene fra publikum har vært positive. Webansvarlig for NSK er Eva Bjelland. NKK har i perioden gjennomført et avlsrådskurs. NSK hadde deltakere på dette kurset både fra hovedstyret og avls og sunnhetsutvalget. Ved foregående RS ble det bestemt å gjennomføre endringer på fakturarutiner for premiesystemet der våre leverandører skal fakturere avdelinger direkte for de varer som bestilles. Bestillinger skal i fremtiden også kunne gå direkte til leverandørene. Det er nedlagt mye arbeid i disse planlagte endringer uten at HS har funnet en ny, tydelig mal for en slik gjennomføring. Årsakene til dette er flere og sammensatte. Det er avdekket flere forhold knyttet til DUB og dennes leveranser, blant annet er det over tid blitt fakturert overpris for tjenestene, uten at våre prislister er blitt revidert. Hovedstyret har i praksis dekket ca 30 % av premiekostnadene for alle avdelingene over flere år. Det er i denne anledning avholdt møte med leverandør for å få avdekket disse forholdene. NSK har i sin tid investert i transfers for brenning på porselen. Disse forefinnes hos DUB i et opplag på ca Etter års drift med gjeldende premiesystem er lageret ennå ikke halvert. Det må planlegges å åpne for regulært salg av premiegjenstander og startes en langsiktig planlegging for framtidens premiesystem. Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2009 SIDE 20

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe) REFERAT FRA NRRS 47. GENERALFORSAMLING 2010 Vettre, 5.mars 7.mars 2010 Åpning av NRRs Generalforsamling 2010 og innledning ved president Christer Einvik. Da vil jeg ønske alle som er tilstede hjertelig

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Årsregnskap for 2008 Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: RISNES REGNSKAP SANDBREKKETOPPEN 36 5224 NESTTUN Org.nr. 956524415 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer