ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013"

Transkript

1 STYRET. ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra Hovedstyret har bestått av arbeidsutvalget og ledere i alle grupper. Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Varamedlem: Tone Nordli Bjørn Brede Baklid Bente Tandberg Ingen fast sekretær Terje Sandvik Frode Skjemstad Cathrine Johannessen Per Einar Sand Leder friidrett: Leder ski: Leder fotball: Leder trim: Leder damegruppe: Leder Spiten skileik: Leder Skiskyting: Huskomite: Per Roar Brox / Kjetil Irby Gunnar Sanden Erik Aasen Else Rhoden Eldbjørg Hansen Håkon Hauge Asbjørnsen Per Arne Fossli Erik Aasen, Sigurd Flaget, Ole Herman Nyhus STYRETS ARBEID. Det har i perioden årsmeldingen gjelder for, vært avholdt 10 ordinære styremøter, årsmøte og juleavslutning. Etter årsmøte i 2012 hvor det ble besluttet at vi skulle starte arbeidet med å planlegge bygging av 7` er kunstgressbane og at vi tidligere hadde bestemt at kjelleren skulle leies ut til ytterligere barnehageplasser for Øvre Eiker Kommune, har hovedstyrets arbeid i 2013 bestått av mye arbeid med søknader og formaliteter rundt denne planlagte utbyggingen. Spillemiddel søknader, godkjenninger av tegninger hos kommunen, nabovarsler osv er tidkrevende arbeid. Vi mottok forøvrig i juni avslag på spillemiddel søknaden om kunstgressbane med begrunnelse i at det ikke var flere midler igjen til utdeling fra fylket, men at søknaden var formelt i orden og kunne fornyes. Vi fornyet søknaden innen fristen 1. oktober. Tilslaget om rentefritt lån fra Øvre Eiker Kommune til bygging av kunstgressbane kom først i september, så arbeidet med å ferdigstille barnehageplassene i kjelleren ble først prioritert. Barnehageplassene var lovet ferdig til 1. oktober men rehabiliteringen gikk raskere enn antatt så barnehagen flyttet inn allerede 1. september. Motytelsen fra kommunen om nytt garderobeanlegg til oss har også vært et arbeid som har krevd mye tid i Tegninger og økonomien rundt dette garderobeanlegget er under utarbeidelse så hovedstyrets arbeid i 2014 vil fortsatt ha mye fokus på videreutvikling av anlegget. Søknaden til naturskadefondet om erstatning etter Frida stormen høsten 2012 ligger fortsatt til behandling hos naturskadefondet og det er forventet et endelig svar fra de

2 første halvdel av Erstatningskravet er satt til ca 1.6 millioner kroner etter at lensmann og takserings selskap var på befaring. Hvis dette kravet blir godkjent ligger det an til at friidrettsbanen også vil få en opprustning i Forsikringsoppgjøret på skaden i underetasjen etter Frida stormen ble delvis utbetalt i 2012,men vi manglet erstatning på løsøre. Dette arbeidet ble sluttført i 2013 og utbetaling på løsøret i kjelleren etter Frida stormen på ,- ble godkjent og utbetalt i høst. NIF påla alle idrettsforeninger en ny felles lovnorm i Dette medførte at Eiker Kvikk måtte skrive om sitt tidligere lovverk så den ble tilpasset den nye pålagte lovnormen fra NIF. Det omgjorte lovverket ble godkjent på årsmøte i februar 2013 og sendt til NIF i april hvor den ble endelig vedtatt. Klubbhuset hadde nytt tilsyn av Drammensregionens brannvesen i januar og fikk avvik på manglende dokumentasjon på serviceavtaler med firmaene som skal ta årlig sjekk på slukkeutstyr og branntavle. Skiftelig dokumentasjon ble anskaffet og sendt inn innen tidsfristen til Drammensregionens brannvesen. Søknad om tilskudd til hjertestarter på Eiker Kvikk ble sendt til Røren Grendeutvalg i vår og vi fikk tildelt ,- i støtte. Hjertestarteren kostet ca ,- og vi var så heldige at regnskapsfører Thor Egil Stølen tilbød seg å dekke resten av kostnadene til denne hjertestarteren. Vi retter en stor takk til begge for at IF. Eiker Kvikk kunne gå til anskaffelse av denne. Hjertestarteren ble overrekt på julemøte i desember hvor for øvrig ordføreren også var tilstede for å snakke om hvor viktig frivilligheten er for Øvre Eiker Kommune. Eiker Kvikk er en stor bidragsyter til frivilligheten i Øvre Eiker Styrets arbeid gjennom året består ellers av å passe på at alle søknader og tall som skal rapporteres inn til forbund og kommune, blir sendt inn til rett tid for å få tildelt økonomiske midler. Andre oppgaver for styret er å stille på møter til idrettsrådet, holde kontakt med gruppene og passe på vedlikeholdet av anlegget. Av andre nærmiljøtiltak har vi også i år hatt en representant fra Eiker Kvikk i bydelsutvalget for 59 grader nord. Seieren gikk nok en gang til Røren. Eiker Kvikk har lite profileringsmateriell, noe vi fikk merke da vi var med på mangfoldfestivalen arrangert av Øvre Eiker Kommune i rådhusets festsal. Vi hadde lite å vise fram og på bakgrunn av dette bevilget styret til å lage en reklame film og en informasjonsbrosjyre som kan brukes når vi ønsker å presentere klubben. Jobben skal utføres av en gruppe medie elever på Rosthaug videregående skole og filmingen av de forskjellige gruppene vil starte i 2014.

3 ØKONOMI. Inntektene til klubben kommer i hovedsak fra medlemskontingenter, bingospill, grasrotandel, tilskudd fra NIF, LAM midler, vare og tjeneste momskompensasjon på drift, julekalendersalg og utleieinntekter. Midlene fra NIF var i år på ,-. LAM midler (lokale aktivitetsmidler fra kommunen) 65164,-. Hovedstyret har som i fjor overført ,-av disse inntektene til undergruppene. (fotball ,- friidrett 30000,- ski 20000,- og skiskyting 15000,-). Medlemsmassen øker og det er godt belegg på utleie av klubbhuset. Hovedstyret har vært flinke dette året med å sende inn søknader til alle instanser i rett tid og fått bra uttelling på dette i år. Dette har ført til et bra overskudd i 2013 som vil komme godt med når vi skal starte med utbyggingen i Regnskapene har vært litt vanskelig å lese for gruppene har operert med forskjellige kontoplaner. Det har blitt utarbeidet av styret en ny felles kontoplan som blir prøvd ut på regnskapet nå i 2013, det kan hende vi må utvide enkelte kontoer og dette vil vi tilpasse utover i Medlemsantallet som ble rapportert inn til NIF i 2013 var: Kjønn : Kvinner Alderstrinn: 0-5 år 6-12 år år år 26 år > Medlemmer : Kjønn: Menn Alderstrinn: 0-5 år 6-12 år år år 26 år > Medlemmer : Totalt: 670 BANEANLEGG. Klipping av anlegget utenom gressbanene er i år som i fjor utført av foreldrene til G13 og J13 fra fotballen som en dugnads bringende inntekt til dem. Fotballgruppa har også stått for vanning av anlegget. Hullpipelufting er utført på begge banene. Vår dugnad på anlegget ble avholdt 7. mai.. Erik og Bjørn hadde ansvaret med å fordele oppgaver til de som møtte opp. Det ble utført beising av benker, raking, rydding og nye nett på tennisbanene ble montert. Ellers består dugnaden av å gjøre anlegget klart for sesong start. Det var bra oppmøte på dugnaden og det er vi svært godt fornøyd med. Vi er opptatt av å holde anlegget vårt i orden. Tennis anlegget ble i august rammet av hærverk som resulterte i at vi måtte reparere. gjerdet. I lysløypa på Eiker Kvikk og særlig i tilførsel løype mot Ormåsen ble det i høst utført en etterlengtet dugnad. Det ble kvistet og gjort en oppryddingsjobb som vi håper vil føre til at vi kan få kjørt opp skisporet litt oftere enn vi gjør i dag. Lysløypa på Eiker Kvikk har pr. i dag bare fått prioritert løypekjøring en gang i uka. Vi retter en stor takk til de som bidro med dette arbeidet. Både skolen og barnehagen vil også få god nytte av dette arbeidet. Skolen benytter ofte gymtimene til skigåing hvis det er forhold til det. Vi har i tillegg fått til en avtale med Øvre Eiker Energi om sponsing av strømmen i lysløypa.

4 FRIIDRETT. Antall aktive utøvere i den eldste gruppa er inne i et generasjons skifte og de få utøverne som har vært igjen blant de eldste har gått over til større klubber som Sturla. For å øke rekrutteringen ble det avholdt friidrett skole i juni og flere av deltagerne der har fortsatt, så andelen av de yngste utøverne øker og satsingen videre i friidretten er å bygge opp denne gruppen med utøvere. Utfordringen har også vært å få skaffet trenere. Av egne arrangement kan det nevnes terrengløpet 1. mai i Stryken, Maxbo lekene og klubbmesterskap. Forøvrig vises det til friidrettsgruppas egen årsberetning. SKI. Ski gruppa til Eiker Kvikk er samlet under navnet Eiker Ski sammen med HIL og VIF. Antall aktive blant den eldste gruppa er noe synkende, mens det er stor tilstrømming av de yngre. Egne arrangement er Eiker Skifestival og 2 karusellrenn. Forøvrig vises det til skigruppas egen årsberetning. FOTBALL Fotballgruppa har hatt 16 påmeldte aldersbestemte lag i 2013 sesongen, i tillegg til A- lag herrer og damer. Aktiviteten og idrettsgleden har vært stor. Alle lagene har deltatt i diverse cuper. A- lag herrer har spilt i 6 divisjon. Fotball gruppa har ellers jobbet med prosjekt kunstgressbane, videreutvikling og organisering av fotballen. Forøvrig vises det til fotballgruppas egen årsberetning. DAMEGRUPPE. Aktiviteten til damegruppa har ikke vært så høy denne sesongen, men de hjalp til med vaffelsteking og kaffekoking under jentefotballens dag og vårdugnaden i mai. De stiller alltid velvillig opp ved forespørsler. Tove Brenne som er medlem av damegruppa står for utleie av klubbhuset. Pussing og støv tørking av pokalene i premieskapet står også damegruppa for Forøvrig vises det til damegruppas egen årsberetning. TRIMGRUPPE. Oppmøte på treningskveldene har i snitt vært på ca 20 stk. Trening hver mandag på Røren skole. For øvrig vises det til trimgruppas egen årsberetning. SKISKYTING / SPITEN SKILEIK Interessen for skiskyting holder seg stabil. Det er med ca 20 utøvere i snitt på onsdagstreningene. Flere utøvere har også stilt opp i renn i nybegynner klassen denne sesongen med fine resultater. Skiskytergruppa søkte om småanleggsmidler i 2013 til innkjøp av et skiskyttergevær og fikk tildelt ,-. For øvrig vises det til skiskytter gruppas egen årsberetning. Spiten skileik hadde innbrudd i bua i høst. Det ble stjålet noe utstyr, taket var revet opp og det måtte gjøres en jobb for å sette bua i stand. Dette ble tatt på forsikringen og utført av et eksternt firma. Forsikringsoppgjøret kom på Spiten skileik er ellers veldig godt besøkt spesielt i helgene av barnefamilier.

5 Hoensmarkas venner. Masseuttak i Hoensmarka ble vedtatt og godkjent i kommunestyret i februar. Hoensmarkas venner har jobbet mye med å få omgjort disse planene, men dessverre valgte kommunestyret det annerledes. Etter det kraftige vindværet i høst som resulterte i at det falt ned flere hundre trær, måtte HIL og Eiker Kvikk gå til stenging av løypa siden det ikke var forsvarlig å holde den oppe med alle ødeleggelsene vindværet hadde medført. Grunneier ønsker å rydde opp selv så vi må bare avvente gjenåpning av Hoensmarka. Forøvrig vises det til Hoensmarkasvenner egen årsberetning. ALLIDRETT. Eiker Kvikk hadde koordineringsansvaret for allidretten våren Tilbudet om allidrett gikk ut til 1-3 klassene skolene. Det var bra oppmøte blant 1. klassingene og tilbudet har vært variert og er et godt tilbud til de som ønsker å prøve ut forskjellige aktiviteter. HIL tok over stafettpinnen med koordineringsansvaret høsten De ønsket å tilby allidrett til 5 åringene siden det hadde vært etterspørsel etter det fra barnehagene i kommunene. Det er ikke mottatt årsberetning fra HIL for høstsesongen så hvordan dette har fungert og hvorvidt dette vil bli tilbudt neste sesong er foreløpig uvisst. HIL har fortsatt ansvaret for allidretten våren 2014 og vil gi koordineringsansvaret videre til Hokksund Fotball klubb til høsten. Hokksund Fotball klubb har for øvrig gått inn i HIL, så om HIL tar en sesong til eller om det går videre til Hokksund Turn blir opp til de å avgjøre. Hovedstyret vil på vegne av IF. Eiker Kvikk få rette en stor takk til alle som har tatt i et tak for idrettsforeningen i Det være seg i form av dugnader/arrangementer, som ledere av undergruppene, trenere, lagledere eller som deltakere i gruppestyrer. Klubben er fortsatt i vekst og det er stor aktivitet i alle grupper. Røren Hovedstyret IF: Eiker Kvikk v/ Tone Nordli

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Hegra IL har søkt Idrettsrådet om Aktivitetsmidler og laget tildelt kr 55.339 (i2011 fikk vi kr 40.805).

Hegra IL har søkt Idrettsrådet om Aktivitetsmidler og laget tildelt kr 55.339 (i2011 fikk vi kr 40.805). Årsmelding Hovedlaget 2012 Møter Det har i 2012 vært avholdt 5 hovedstyremøter og 4 møter i arbeidsutvalget. Økonomi Aktiviteten i idrettslaget har økt fra 2011 til 2012 og dette gjenspeiler seg i lagets

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Lederens betraktninger av 2013

Lederens betraktninger av 2013 Årsmelding Neverdal ungdoms- og idrettslag 2013 Lederens betraktninger av 2013 Året 2013 var tenkt som et år uten de store prosjektene noe vi klarte med glans Neverdal U&IL er et lite men godt drevet idrettslag

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 1.0 INNLEDNING/BAKGRUNN... 4 2.0 OM IDRETTSLAGET... 5 2.1 Kort historisk tilbakeblikk... 5 2.2 Organisering... 5 2.3 Medlemstall og aktive utøvere...

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

ÅRMØTEREFERAT HEMNES IL 2005

ÅRMØTEREFERAT HEMNES IL 2005 ÅRMØTEREFERAT HEMNES IL 2005 Dato: 31/1-2006 kl. 19.00 STED: Den Gyldne Oter. TILSTEDE: Ca. 20 stykker Saksliste Sak 1 Åpning v/ avtroppende leder Karina Sørensen Sak 2 Valg av møteleder og referent. Petter

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Komiterapporter til årsmøte 2014) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2013 fra

Detaljer