Innkalling til Landsmøtet 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Landsmøtet 2014"

Transkript

1 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, ref. kt/187 Til Humanistisk Ungdoms delegater og observatører. Innkalling til Landsmøtet 2014 Vi sender med dette ut innkalling til Landsmøtet 2014, i tråd med vedtektene og Landsmøtets forretningsorden. Humanistisk Ungdoms 7. ordinære landsmøte avholdes i Oslo fra fredag 02.mai kl til søndag 04. mai kl (se sak 01/14c for nærmere tidsplan). Her møter sentralstyret, valgkomiteen, kontrollkomiteen og representanter valgt av lokallagene for å utøve den høyeste myndigheten i Humanistisk Ungdom. Les sakspapirene godt! Merk at det er endringer i sakslisten fra foreløpig innkalling. Viktig informasjon: Sted: Landsmøtet foregår på Humanismens Hus i St. Olavsgate 27. Møt opp her fredag 02.mai kl. 1730, se vedlagt kart. Losjering: Dersom du ikke bor i Oslo er det bestilt rom til deg på Cochs Pensjonat. Vi går samlet i grupper opp til pensjonatet i løpet av lørdagen. Reise: Vi kjøper flybillett til dere som skal fly. Resten bestiller selv og får reisen refundert. Vi minner om at alle HU-arrangementer er alkoholfrie. Dette gjelder også for deltagere over 18 år. Dersom vi oppdager bruk av alkohol, vil deltageren umiddelbart bli sendt hjem på egen regning og vil bli utestengt fra Humanistisk Ungdoms arrangementer i 12 måneder. Forsikring: Alle deltagere er forsikret gjennom Humanistisk Ungdom så lenge arrangementet varer, men bes tegne privat reiseforsikring i tillegg. Ansvarlig arrangører er sentralstyret. Vi kan kontaktes om spørsmål i forkant av arrangementet og hele døgnet i tidsrommet 02.mai kl til 04. mai kl Kontaktinfo: HU-telefonen Alltid på Tlf: Anders: Tlf: Arnlaug: Tlf: Kristin: Tlf: Vennlig hilsen, Anders Garbom Backe Leder 1 av

2 Ref. kt/ Ref. kt/ LANDSMØTE Saksordfører: Anders Garbom Backe Sak 01/14a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet Bakgrunn I tråd med vedtektene ble foreløpig innkalling til Landsmøte bekjentgjort alle lokallag 8 uker før Landsmøtet. Endelig innkalling med sakspapir sendes ut til påmeldte delegater og observatører senest tre uker før landsmøtet. Direktemedlemsvalget hadde fire kandidater, og disse fire ble dermed ansett som valgt. En trakk seg etter hun ble innstilt, og da står 3 direktemedlemsdelegater igjen. Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet godkjenner innkalling til Landsmøtet og følgende delegater og varadelegater: Delegat- Navn: Rolle: nr: 1 Anders Garbom Backe Leder 2 Gina Sutterud Warland Asker og Bærum 3 Henrik Sønstebø Buskerud 4 Eirik Magnus Mjåseth Haugalandet 5 Ingrid Figved Egersund og Dalane 6 Torstein Rundhovde Hordaland 7 Daniel Stønjum Romuld Hordaland 8 Johannes Fåberg Moldung Hordaland 9 Einar Love Oslo lokallag 2 av

3 10 Joakim Damsgaard Oslo lokallag 11 Ragnhild Dahl Bjørklund Oslo lokallag 12 Gabriel A. Kjølsø-Morkemo Oslo lokallag 13 Tarjei Funderud Oslo lokallag 14 Martin Talgø Sandnes og Omegn 15 Silja Lomakka Tromsø 16 Emma Skarstein Tromsø 17 Jens-Fredrik Nakken Trondheim 18 Anna Marie Antonsen Trondheim 19 Mathilde Geitung Molde Vestfold 20 Hanna Kristensen Holm Direktemedlem 21 Katja Hansen Direktemedlem 22 Solveig Ursin Direktemedlem Varaer 101 Sigmund Ramberg Oslo lokallag 102 Henriette Sakrisvold Vestfold 103 Judith Tunstad Vestfold 104 Haakon Bø Gunleiksrud Asker og Bærum Joakim Mathiesen (observatør) Sentralstyret, Valgkomiteen og Kontrollkomiteen 105 Ivan-Louis Miranda Husebø Sentralstyret 106 Kristoffer Stokkeland Sentralstyret 107 Tor Einar Berget Erlandsen Sentralstyret 108 Arnlaug Høgås Skjæveland Sentralstyret 109 Cecilie Nordby Gjøstein Sentralstyret 110 Lin-Marit Bjerkemo Sentralstyret 111 Amund Bugge Sentralstyret 112 Live Johanna Øverhaug Sentralstyret 113 Juni Høiby Sentralstyret 114 Sean Traynor Sentralstyret 115 Lyka Camilla Solhaug Sentralstyret 116 Espen Urkegjerde Valgkomitè 117 Johann Elven Valgkomitè 118 Reidun Torske Jenssen Valgkomitè 119 Dan-Raoul Husebø Miranda Kontrollkomiteen 120 Ida Keihl Olsen Kontrollkomiteen 121 Mathias Wiik Westberg Kontrollkomiteen 3 av

4 Sak 01/14b Valg av møteledere og referenter Ref.kt/ LANDSMØTET Saksordfører: Anders Garbom Backe Møtelederne har som oppdrag å lede møtet og styre debatten i tråd med forretningsorden, saksliste og tidsplan som Landsmøtet godkjenner. Referentene fører protokoll over alle talere, forslag som kommer inn, avstemminger og resultat. Det føres ikke referat fra debatten i saken. Det skal i sak 01/14e også velges protokollunderskrivere som leser og undertegner på at protokollen er korrekt. Sentralstyrets innstilling: Som møteledere velges Lars-Petter Helgestad og Maarten Andersen. Som referenter velges Oda Martine Øverhaug og Marianne Egerdal. 4 av

5 Sak 01/14c Godkjenning av saksliste og tidsplan Ref.kt/ LANDSMØTE Saksordfører: Anders Garbom Backe Saksliste for møtet: Sak 01/14 Konstituering a) godkjenning av innkalling b) valg av møteledere og referenter c) godkjenning av saksliste og tidsplan d) godkjenning av Forretningsorden for Landsmøtet e) valg av protokollunderskrivere f) valg av tellekorps g) valg av redaksjonskomité Sak 02/14 Årsberetning 2013 Sak 03/14 Regnskap 2013 Sak 04/14 Kontrollkomiteens rapport Sak 05/14 Vedtektsendringer a) Redaksjonelle endringer b) Frist for innsending av saker c) Offentliggjøring av referat d) Kontrollkomiteens referat e) Antall delegater f) Landsmøteprotokoll g) Studentmedlemskap h) Endringer fra OU Sak 06/14 Arbeidsprogram Sak 07/14 Plattform Sak 08/14 HUs IT-system med ønske om eget e-post system Sak 09/14 Valg a) Leder b) Nestleder c) Tre sentralstyremedlemmer d) Fire varamedlemmer e) Revisor f) Valgkomitéleder g) To valgkomitemedlemmer 5 av

6 h) Vara til valgkomiteen i) Kontrollkomitèleder j) Medlem kontrollkomiteen k) Varamedlem kontrollkomiteen Sak 10/14 Uttalelser TIDSPLAN FREDAG 02. MAI: Tid Sak Tittel Ankomst og registrering Velkommen og bli kjent Hilsningstale Middag Møtestart og møteregler 01/14 Konstituering av Landsmøtet 01a Godkjenning av innkalling 01b Valg av møteledere og referenter 01c Godkjenning av saksliste og tidsplan 01d Godkjenning av Forretningsorden for Landsmøtet 01e Valg av protokollunderskrivere 01f Valg av tellekorps 01g Valg av redaksjonskomité Møteslutt sosialt Første avgang til Cochs Siste avgang til Cochs TIDSPLAN LØRDAG 03.MAI: Frokost Leders tale til landsmøtet /14 Årsberetning /14 HUs IT-system med ønske om eget e-post system /14 Plattform Pause /14 Arbeidsprogram :30 04/14 Kontrollkomiteens rapport Lunsj Avgang fra Humanismens Hus til aksjon Aksjon for Humanisme og Humanistisk Ungdom Tilbake på Huset /14 Vedtektsendringer a) Redaksjonelle endringer b) Frist for innsending av saker c) Offentliggjøring av referat d) Kontrollkomiteens referat e) Antall delegater f) Landsmøteprotokoll g) Studentmedlemskap h) Endringer fra Organisasjonsutvalget 17:30 10/14 Uttalelser Møteslutt Landsmøtemiddag Underholdning. Redaksjonskomitéarbeid 6 av

7 Fremføringer. Presentasjon av kandidater og valgkomiteens innstilling. Sosial kveld 21:30 Første avgang Cochs 22:00 Andre avgang Cochs 23:00 Siste avgang Cochs (og Humanismens hus stenger) TIDSPLAN SØNDAG 04. MAI: Frokost 09:45 Kåring av årets lokallag 10:00 03/14 Regnskap /14 Valg a) Leder b) Nestleder c) Tre sentralstyremedlemmer d) Fire varamedlemmer e) Revisor f) Valgkomiteleder g) To valgkomitemedlemmer h) Vara til valgkomiteen i) Kontrollkomiteleder j) Medlem kontrollkomiteen k) Varamedlem kontrollkomiteen Lunsj /14 Uttalelser (fortsetter) Uavsluttede saker Landsmøte heves (av nyvalgt leder) 15:30 Presentasjon fra «overformynderiet» 15:45 Rydding, nyvalgt sentralstyre møtes Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet godkjenner saksliste og tidsplan. 7 av

8 Ref.kt/ LANDSMØTE Sak 01/14d Godkjenning av Forretningsorden for Landsmøtet Saksordfører: Juni Høiby Bakgrunn Forretningsorden for Landsmøtet ble vedtatt på Stiftelsesmøtet 16. august 2007 og har gitt retningslinjer for hvordan sentralstyret skal forholde seg til Landsmøteinnkalling, praktisk ordning av Landsmøtet, m.m. Den ble sist endret på Landsmøtet i Forretningsorden skal vedtas av hvert landsmøte. Forretningsorden som vedtas på Landsmøtet i år regulerer både gjennomføringen av Landsmøtet 2014 og perioden fram til Landsmøte Vurdering Det er ikke vurdert som nødvendig med endringer til årets møte. Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet godkjenner Forretningsorden for Landsmøtet Vedlegg: Forretningsorden for Landsmøtet, sist vedtatt av

9 Sak 01/14e Valg av protokollunderskrivere kt/ LANDSMØTET Saksordfører: Live Øverhaug Landsmøtets protokoll skal underskrives av minst to personer som kan bekrefte at møtet foregikk slik det er protokollført. Det velges egne referenter som fører protokollen. Sentralstyrets innstilling: Til protokollunderskrivere velges Daniel Rømuld og Henriette Sakrisvold. 9 av

10 kt/ LANDSMØTET Saksordfører: Cecilie Nordby Gjøstein Sak 01/14f Valg av tellekorps Når det foretas avstemminger og valg, må stemmene telles. Det kan stemmes skriftlig, ved håndsopprekning eller ved akklamasjon (klapping). Ved akklamasjon og ved veldig tydelige flertall/mindretall ved håndsopprekning, oppsummerer møteledelsen resultatet av avstemmingen. Dersom resultatet ikke er helt klart eller det er en skriftlig votering, trenger møteledelsen hjelp til å telle stemmene. For å hjelpe møteledelsen velges det derfor et tellekorps. Det er praktisk at disse ikke har stemmerett selv, da det kan være vanskelig å stemme og telle samtidig. Sentralstyrets innstilling: Som tellekorps velges Sean Traynor, Dan-Raoul Husebø Miranda og Kristin Tufte. Som vara velges Tor Einar Berget Erlandsen av

11 Sak 01/14g Valg av redaksjonskomité Ref. kt/ LANDSMØTE Saksordfører: Sean Traynor Bakgrunn Endrings- og tilleggsforslagene som kommer i løpet av Landsmøtet kan ordnes og systematiseres av en komité slik at det er lettere for Landsmøtet å ta stilling til forslagene. Komiteen har som mandat å sette opp alle forslagene til avstemming i riktig voteringsrekkefølge. Dersom to eller flere forslag er tilnærmet like og komiteen klarer å ivareta intensjonen i begge forslagene, kan redaksjonskomiteen redigere forslagene sammen til ett. Komiteen må forholde seg til de innkomne forslagene og kan ikke fremme egne, selvstendige forslag etter at debatten er avsluttet. Alle delegater og ordstyrerbordet kan foreslå at forslag kan oversendes Redaksjonskomiteen. Redaksjonskomiteen kan dele seg og fordele saksoppgaver ved behov. Sentralstyrets innstilling: Som redaksjonskomité velges Ivan-Louis Miranda Husebø, Solveig Ursin, Kristoffer Stokkeland og Ida Keihl Olsen. Som varaer velges Mathias Wiik Westberg og Amund Bugge. Komiteen utpeker selv sin leder. 11 av

12 /187.0 Landsmøte Saksordfører: Anders Garbom Backe Sak 02/14 Årsberetning Bakgrunn Årsberetningen er en kort oppsummering av organisasjonen virksomhet i forrige kalenderår. Den inneholder informasjon om: - hvem som har sittet i sentrale verv - hva organisasjonen har gjort (styremøter, aktiviteter for medlemmer, aksjoner, deltakelse på andre arrangementer, osv.) - utvikling, lokallag, medlemskap, osv. Årsberetningen avgis og signeres av Sentralstyret, men det er Landsmøtet som har myndighet til å godkjenne den. Målgruppe for årsberetningen er (utenom Landsmøtedelegatene) Human-Etisk Forbund, Fordelingsutvalget og andre offentlige organer, revisor, fremtidige styremedlemmer, osv. Årsberetningen skal derfor være kort, men dekkende. Vurdering Sentralstyret mener at årsberetningen gir et godt innblikk i organisasjonens virksomhet, og at det er grunnlag for videre drift. Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet godkjenner Årsberetningen for Vedlegg: Humanistisk Ungdoms Årsberetning av

13 /187.0 Landsmøte Saksfører: Dan-Raoul Miranda Husebø Sak 03/14 Rekneskap Samandrag Dette er ein oversikt over kommentarar til rekneskapen 2013, saman med kontrollkomiteen si vurdering. Bakgrunn Rekneskapen for 2013 vart godkjent av sentralstyret Sentralstyret står ansvarleg for rekneskapen, mens kontrollkomiteen førar kontroll og instillar til landsmøtet. Landsmøtet informerast med dette om den økonomiske tilstanden i organisasjonen. Vurdering Lagdrift Dette er en av HUs største utgiftsposter, og omfatter lønn husleie og annet som har med drift å gjøre. Det store overskuddet i 2013 skyldes i hovedsak at vi har fått mer i offentlig støtte enn budsjettert, og at husleien for 2012 og 2013 etter avtal med HEF, ikke er betalt. Husleien er normalt på pr. år og drar med til det positive resultatet. Det er ikke en ønskelig trend fra HUs side. Det er avtalt at vi skal fortsette å betale leie for kontorer i HEFs lokaler i Årsmøte Landsmøte i 2013 hadde ingen observatører, derfor litt mindre i reiseutgifter og inntekter. Utover dette er det er ingen store avvik på denne posten. Sentralstyremøte Utgiftene til sentralstyremøter er litt lavere enn budsjettert. Dette skyldes at flere sentralstyremedlemmer i perioden har bodd på Østlandet, som betyr mindre reise- og overnattingsutgifter. Det har også vært praksis at sentralstyremedlemmer overnatter hos hverandre slik at vi har spart inn på seminarkostnadene. Innsparingene her er gjort for å få mer til andre utgiftsposter. Rekruttering Alle utgifter i forbindelse med presentasjonsgruppa blir ført på denne posten som forklarer det store avviket fra budsjettet. Det innebærer et helgeseminar og en del reising. I tillegg har det vært nødt til å bestille nye brosjyrer som har kostet en del. Aksjoner 13 av

14 Her er det ført utgifter i forbindelse med humanismekampanjen. Lønn til kampanjeansatt og utgifter til å lage film, samt brosjyrer. OrgSem Organisasjonsseminaret ble billigere enn antatt. Vinterseminar Reiseutgiftene ble høyere enn antatt, dette skyldes sannsynligvis at noen reiseutgifter er ført på feil post, høstseminaret har reiseutgifter som er veldig lave. Forklaringen kan ligge i at utgiftene er ført feil her. Høstseminar Reiseutgiftene er lavere enn antatt, (se også forklaring over) ellers ingen større avvik. Sommerleir Avviket fra budsjettet på lønn og honorar skyldes unøyaktig budsjettering. Eller ingen store avvik. Internasjonalt Lite internasjonal aktivitet i 2011 betyr at inntekten på offentlig støtt er litt lav. Avviket på reisekostnader skyldes at vi vedtok å sende en delegasjon til European Humanist Youth Days i Brussel. Frifond Ingen nevneverdige avvik. Lokallagene var flinke til å søke og vi fikk delt ut alle firfondsmidlene i Internett Vi prioriterte å få nettsidene klare til publisering innen utgangen av året. Det ble gitt honorar i forbindelse med dette arbeidet. Kontrollkomiteen si vurdering Humanistisk Ungdom har, for rekneskapsåret 2013, eit positivt årsresultat på kr etter et positivt driftsresultat på kr Kontrollkomiteen er orientert om organisasjonen si økonomistyring og bakgrunnen for årsresultatet, og har gjennomført ein eiga gjennomgang av rekneskapen. Komiteen vil merke kommentarane frå revisjonsselskapet RevisorGruppen FMØ DA til økonomirutinar i organisasjonen. Ingen opplysningar lagt føre kontrollkomiteen tilseier merknadar til rekneskapen. Kontrollkomiteen føreset at HU fortløypande vurderer størleika på den totale eigenkapitalen. På bakgrunn av dette tilrår kontrollkomiteen at HU sitt rekneskap for 2013 blir godkjent. Kontrollkomiteen si innstilling: Landsmøtet godkjenner Rekneskap av

15 Vedlegg - Budsjett og regnskap Aktivitetsregnskap og balanseregnskap 2013 med noter - Revisjonsberetning fra RevisorGruppen FMØ DA 15 av

16 Sak 04/14 Rapport fra Kontrollkomiteen /187.0 Landsmøte Saksfører: Ida Keihl Olsen Bakgrunn Arbeidet i kontrollkomiteen er nedfelt i Humanistisk Ungdom sine vedtekter 7. Kontrollkomiteen har til oppgåve å føyre tilsyn med rekneskapsførselen og forvaltinga av HU sine midlar. Kontrollkomiteen skal au føre kontroll med at organisasjonen arbeider i høve til vedtektene og vedtak fatta av landsmøtet. Vurdering Kontrollkomiteen har i laupet av perioden mottatt alle referat og saksdokument som er lagt fram for sentralstyret, og har hatt moglegheit til å kontrollere arbeidet i styret i høve til vedtektene og vedtak frå forrige landsmøte. Kontrollkomiteen har au observert dei fleste sentralstyremøtane i denne perioden. Kontrollkomiteen har opplevd det som uheldig at det framleis ikkje er klar nokon offisiell landsmøteprotokoll frå landsmøtet Det er ikkje nokon formelle retningsliner på kor tid det skal liggje klart, men det bør vere rimeleg å rekne at det ikkje bør gå for langt frå landsmøtet. Det ligg for landsmøtet 2014 eit forslag frå Hordaland lokallag om å få inn ein frist, noko kontrollkomiteen kan sjå for seg at kan vere greitt å få på plass. Kontrollkomiteen har kontrollert at innkalling til årsmøtar i lokallag har førekome i høve til fellesvedtektane for lokallag, og opplever at det i stor grad har førekome utan større avvik. Kontrollkomiteen opplever at trass overnemnte problem med landsmøteprotokoll 2013 at organisasjonsledda har overhalde organisasjonen sine vedtekter og vedtak fatta av landsmøtet. Kontrollkomiteen si innstilling: Saka blir lagt fram som ein orientering, utan forslag til vedtak. 16 av

17 /14a Redaksjonelle vedtektsendringer /187.0 Landsmøte Saksfører: Juni Høiby Bakgrunn Redaksjonelle endringer i vedtektene omfatter endringer som ikke har noen betydning for tekstens innhold eller mening. For eksempel retting av skrivefeil, ordlyd eller setningsoppbygging. Disse endringene gjøres for å få en bedre flyt og kontinuitet i teksten og skal ikke påvirke vedtektenes innhold. De foreslåtte forslagen er satt opp i et eget vedlegg. Forslag som omfatter teksten generelt: HUMANISTISK UNGDOM er endret til Humanistisk Ungdom. Styremedlemmer og styret skal konsekvent omtales som sentralstyremedlemmer og Sentralstyret. Sentralstyret, Landsmøtet, Kontrollkomiteen og Valgkomiteen er i denne sammenhengen egennavn. Derfor bør de skrives med stor forbokstav. 5 Linje 78-79: Overflødig setning foreslås strøket. Landsmøtet vedtar selv sin forretningsorden. Andre saker nevnt i innkallingen og saksliste utsendt i forkant er det samme. 6 Første avsnitt: Setningene har byttet plass slik at det er en mer ryddig rekkefølge. Linje : Foreslås strøket, hører hjemme under Valgkomité hvor det allerede står Linje 112: Ny setning, samme innhold. 8 Valgkomité linje 133: Understrek under overskrift. 9 Linje : Står også under 5 Landsmøte, men det har også med vedtekter å gjøre. 7 Linje 216: Skrivefeil rettet. 17 av

18 Linje : Overflødig del av setningen strøket. Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet vedtar de redaksjonelle vedtektsendringene som nevnt i teksten Vedlegg - Vedtekter med innstilte redaksjonelle endringer 18 av

19 Sak 05/14b Frist for innsending av saker /187.0 Landsmøte Saksfører: Sean Traynor Bakgrunn Hordaland lokallag foreslår følgende vedtektsendring i 5 Landsmøtet avsnitt 4 (linje 67-68) til Landsmøtet holdes innen 1. juni. Forslag som ønskes behandlet, inkludere vedtektsendringer, skal være styret i hende innen utgangen av februar.. De begrunner med at det da blir mulig å ta opp saker til Landsmøtet på årsmøtene til lokallag. Vurdering Slik det er i dag er det nesten umulig for lokallagene å ta opp landsmøtesaker på årsmøtene. Dette gjør det blant annet vanskelig for medlemmer som ikke sitter i et lokallagstyre å fremme saker på landsmøte, noe som er et demokratisk problem. Å flytte fristen for innsending av saker til landsmøtet blir flyttet fra utgangen av januar til utgangen av februar vil dette bety store ulemper for sentralstyret. Sentralstyret har vanlig vis sitt siste møte før Landsmøtet helt i starten av mars, og det er en stor fordel for sentralstyret å få gjennomarbeidet sakene før de fatter en endelig innstilling. På den andre siden er det praktisk gjennomførbart for sentralstyret. Sentralstyret ønsker å prioritere at lokallagene sin mulighet til å fremme saker fremfor enkelhet for Sentralstyret. Sentralstyret støtter derfor Hordaland lokallag sitt forslag. Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet vedtar følgende vedtektsendring: 5 Landsmøtet avsnitt 4 endres Landsmøtet holdes innen 1. juni. Forslag som ønskes behandlet, inkludere vedtektsendringer, skal være styret i hende innen utgangen av januar. til Landsmøtet holdes innen 1. juni. Forslag som ønskes behandlet, inkludere vedtektsendringer, skal være styret i hende innen utgangen av februar.. 19 av

20 Sak 05/14c Offentliggjøring av referat /187.0 Landsmøte Saksfører: Lin-Marit Bjerkemo Bakgrunn Hordaland lokallag har sendt inn forslag til vedtektsendringer, og sentralstyret har innstillingsplikt. Et av forslagene er som følger: legge til setningen "Sentralstyret skal offentliggjøre for alle organisasjonsledd alle møtereferater." Vurdering Å vedtektsfeste at Sentralstyret offentliggjør møtereferater vil være en formalisering av en praksis som stort sett har blitt fulgt. Å legge ut mesteparten av Sentralstyrets referater vil ikke være noe problem, men forslaget fra Hordaland slik det står formulert gir ikke rom for at konfidensielle saker ikke publiseres. Det kan være sees på som en fordel for lokallagene at Sentralstyret er forpliktet til å offentliggjøre sine referater gjennom vedtektene. Likevel behandler også Sentralstyret konfidensielle saker, og ser det nødvendig at det må kunne gjøres unntak for disse. Sentralstyrets innstilling: Sentralstyret innstiller på at forslaget endres til Sentralstyret skal offentliggjøre referat fra sentralstyremøter, med unntak av konfidensielle saker. 20 av

21 Sak 05/14d Kontrollkomiteens referat /187.0 Landsmøte Saksfører: Amund Bugge Bakgrunn Hordaland lokallag ønsker at kontrollkomiteen skal offentliggjøre sine referater. Vurdering Sentralstyret er enig med Hordaland lokallag i at Kontrollkomiteen skal offentliggjøre referater, spesielt der det har vært tvil om vedtekter etc. Sentralstyret er derimot uenig i formuleringen i forslaget. Kontrollkomiteen behandler en del konfidensielle saker, der det gjerne er viktig å opprettholde personvernet eller holdes konfidensielt av andre årsaker. Sentralstyret er også uenig i bruk av organisasjonsledd siden dette sikter til Landsmøtet, Sentralstyret og lokallag, og ønsker heller at referatene skal være offentlige altså publisert på nettsidene. Det bør også legges inn en tidsfrist for når referatet skal offentliggjøres fordi det kan gå lang tid mellom hvert møte, og derfor bør referatet legges ut før det. Sentralstyret anser 1 måned som en naturlig frist siden møtene stort sett ikke er veldig lange og det er få i komiteen. Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet vedtar at i 7 Kontrollkomiteen,2 avsnitt, 2 setning legges Kontrollkomiteen skal offentliggjøre referater fra sine møter, med unntak av konfidensielle saker, innen en måned etter avholdt møte." 21 av

22 /187.0 Landsmøte Saksfører: Ivan-Louis Miranda Husebø Sak 05/14e Endring av maks antall Landsmøtedelegater Bakgrunn Hordaland Lokallag sendte inn flere forslag til vedtektsendringer. Ett av dem var å endre hvor mange og hvor fort lokallag skulle få delegater. Forslaget fra Hordaland var at lokallag skulle få en delegat per 30. medlem, med maks antall delegater på 3. Videre foreslår Hordaland at alle varaer skal få dekket reise. Formålet med endringsforslagene er at større lokallag ikke skal kneble mindre og at lokallag som ligger øst ikke skal få fordel med at det er lett å sende mange varaer og dermed ivareta stemmeretten ved eventuell sykdom. Slik det er nå får lokallag en delegat per 20. medlem, med mask antall på 5. Videre dekkes bare en vara reise dersom lokallaget ikke har mer enn 1 delegat. Vurdering Sentralstyret synes det er en god ide og begrense antall delegater, men mener det å senke det til 3 fra 5 kan være litt strengt og drastisk, da vi ikke vet hvilke resultater det vil gi i fremtiden. Foreslår derfor at maks antall delegater settes til 4, så kan det eventuelt forandres igjen senere. Videre så mener Sentralstyret at det ikke er ønskelig å øke hvor fort lokallag får delegater da vi føler det vil kneble mindre lokallag. Til slutt mener vi at det ikke er ønskelig å dekke ubegrenset antall varaer til Landsmøtet da dette kunne bety en betydelig økning av utgifter. Men Sentralstyret forstår problemstillingen at det er lettere for lokallag i øst har det lettere å sende mer varaer, så vi foreslår derfor at alle lokallag får dekket 1 vara, mens lokallav som har mer enn 20 medlemmer får dekket en andre vara også. Dette fordi det er viktig å ivareta stemmeretten til alle lokallag. Økonomiske konsekvenser Dersom alle lokallag skulle få sende så mange varaer de vil til Landsmøtet vil HU kunne stå ovenfor en stor økning i kostnader til Landsmøtet. Bare det å gi alle 2 varaer dekket kunne bety en økning på ,- bare i reiseutgifter. 22 av

23 Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet endrer vedtektene til Humanistisk Ungdom. Endringen forandrer antallet delegater til Landsmøte til maks 4 delegater (regnes per 20. medlem). Hvert lokallag får alle utgifter i forbindelse med Landsmøtet dekket for en vara. Lokallag med 20 medlemmer eller flere får det samme dekket for to varaer. 23 av

24 /187.0 Landsmøte Saksfører: Juni Høiby Sak 05/14f Landsmøteprotokoll Bakgrunn Etter landsmøtet 2013 oppstod det en helt spesiell situasjon som har gjort at landsmøteprotokollen ikke har vært tilgjenglig for Sentralstyret. Dette har ført til stor frustrasjon hos Sentralstyret og lokallagene. Hordaland lokallag har sendt inn et forslag om å ha inn i vedtektene at protokollen skal offentliggjøres og at det skal kalles inn til et ekstraordinært landsmøte om dette ikke skjer, det ligger også i forslaget at landsmøtevedtak ikke er gyldige før protokollen er offentliggjort. Vurdering Situasjonen slik den har vært i år ser Sentralstyret behovet for en frist for offentliggjøring av protokollen og klare retningslinjer på hva man gjør i en situasjon der dette ikke skjer. Første del av forslaget som går ut på at vedtak ikke er gyldige før protokollen er offentliggjort kan få store konsekvenser og Sentralstyret fraråder Landsmøtet å vedta dette. For det første er de fleste vedtak på Landsmøtet nødvendig at er gyldige under Landsmøtet (valg av referent, ordstyrer, foretningsorden, etc.). I tillegg får vi ikke en gyldig protokoll uten at valg av protokollunderskrivere er gyldig. I noen tilfeller er det viktig at vedtektsendringer som blir gjort på landsmøtet trer i kraft umiddelbart, for eksempel i 2011 der virketid for Sentralstyret ble endret. Man kan også komme i en situasjon der det nye Sentralstyret skal ta over på overlappingsmøtet, men vedtaket ikke er gyldig. Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet vedtar at i 5 Landsmøtet 5 avsnitt legges det til Landsmøteprotokollen skal offentliggjøres innen 10 uker etter Landsmøtet. Om dette ikke overholdes skal det innkalles til ekstraordinært landsmøte. 24 av

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG Start et lokallag du også, og få besøk av en fra Sentralstyret! På bildet: Bak f.v.: Daniel, Anders, Joakim, Lin-Marit, Mathias. Foran f.v.: Henriette, Juni, Live, Kristoffer,

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet:

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: Sak 8. Årsmelding 2014/2015 Sak 9. Regnskap 2014 Sak 10. Rammebudsjett for 2016 1 Saksliste for Norges

Detaljer

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe) REFERAT FRA NRRS 47. GENERALFORSAMLING 2010 Vettre, 5.mars 7.mars 2010 Åpning av NRRs Generalforsamling 2010 og innledning ved president Christer Einvik. Da vil jeg ønske alle som er tilstede hjertelig

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer