Innkalling til Landsmøtet 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Landsmøtet 2014"

Transkript

1 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, ref. kt/187 Til Humanistisk Ungdoms delegater og observatører. Innkalling til Landsmøtet 2014 Vi sender med dette ut innkalling til Landsmøtet 2014, i tråd med vedtektene og Landsmøtets forretningsorden. Humanistisk Ungdoms 7. ordinære landsmøte avholdes i Oslo fra fredag 02.mai kl til søndag 04. mai kl (se sak 01/14c for nærmere tidsplan). Her møter sentralstyret, valgkomiteen, kontrollkomiteen og representanter valgt av lokallagene for å utøve den høyeste myndigheten i Humanistisk Ungdom. Les sakspapirene godt! Merk at det er endringer i sakslisten fra foreløpig innkalling. Viktig informasjon: Sted: Landsmøtet foregår på Humanismens Hus i St. Olavsgate 27. Møt opp her fredag 02.mai kl. 1730, se vedlagt kart. Losjering: Dersom du ikke bor i Oslo er det bestilt rom til deg på Cochs Pensjonat. Vi går samlet i grupper opp til pensjonatet i løpet av lørdagen. Reise: Vi kjøper flybillett til dere som skal fly. Resten bestiller selv og får reisen refundert. Vi minner om at alle HU-arrangementer er alkoholfrie. Dette gjelder også for deltagere over 18 år. Dersom vi oppdager bruk av alkohol, vil deltageren umiddelbart bli sendt hjem på egen regning og vil bli utestengt fra Humanistisk Ungdoms arrangementer i 12 måneder. Forsikring: Alle deltagere er forsikret gjennom Humanistisk Ungdom så lenge arrangementet varer, men bes tegne privat reiseforsikring i tillegg. Ansvarlig arrangører er sentralstyret. Vi kan kontaktes om spørsmål i forkant av arrangementet og hele døgnet i tidsrommet 02.mai kl til 04. mai kl Kontaktinfo: HU-telefonen Alltid på Tlf: Anders: Tlf: Arnlaug: Tlf: Kristin: Tlf: Vennlig hilsen, Anders Garbom Backe Leder 1 av

2 Ref. kt/ Ref. kt/ LANDSMØTE Saksordfører: Anders Garbom Backe Sak 01/14a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet Bakgrunn I tråd med vedtektene ble foreløpig innkalling til Landsmøte bekjentgjort alle lokallag 8 uker før Landsmøtet. Endelig innkalling med sakspapir sendes ut til påmeldte delegater og observatører senest tre uker før landsmøtet. Direktemedlemsvalget hadde fire kandidater, og disse fire ble dermed ansett som valgt. En trakk seg etter hun ble innstilt, og da står 3 direktemedlemsdelegater igjen. Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet godkjenner innkalling til Landsmøtet og følgende delegater og varadelegater: Delegat- Navn: Rolle: nr: 1 Anders Garbom Backe Leder 2 Gina Sutterud Warland Asker og Bærum 3 Henrik Sønstebø Buskerud 4 Eirik Magnus Mjåseth Haugalandet 5 Ingrid Figved Egersund og Dalane 6 Torstein Rundhovde Hordaland 7 Daniel Stønjum Romuld Hordaland 8 Johannes Fåberg Moldung Hordaland 9 Einar Love Oslo lokallag 2 av

3 10 Joakim Damsgaard Oslo lokallag 11 Ragnhild Dahl Bjørklund Oslo lokallag 12 Gabriel A. Kjølsø-Morkemo Oslo lokallag 13 Tarjei Funderud Oslo lokallag 14 Martin Talgø Sandnes og Omegn 15 Silja Lomakka Tromsø 16 Emma Skarstein Tromsø 17 Jens-Fredrik Nakken Trondheim 18 Anna Marie Antonsen Trondheim 19 Mathilde Geitung Molde Vestfold 20 Hanna Kristensen Holm Direktemedlem 21 Katja Hansen Direktemedlem 22 Solveig Ursin Direktemedlem Varaer 101 Sigmund Ramberg Oslo lokallag 102 Henriette Sakrisvold Vestfold 103 Judith Tunstad Vestfold 104 Haakon Bø Gunleiksrud Asker og Bærum Joakim Mathiesen (observatør) Sentralstyret, Valgkomiteen og Kontrollkomiteen 105 Ivan-Louis Miranda Husebø Sentralstyret 106 Kristoffer Stokkeland Sentralstyret 107 Tor Einar Berget Erlandsen Sentralstyret 108 Arnlaug Høgås Skjæveland Sentralstyret 109 Cecilie Nordby Gjøstein Sentralstyret 110 Lin-Marit Bjerkemo Sentralstyret 111 Amund Bugge Sentralstyret 112 Live Johanna Øverhaug Sentralstyret 113 Juni Høiby Sentralstyret 114 Sean Traynor Sentralstyret 115 Lyka Camilla Solhaug Sentralstyret 116 Espen Urkegjerde Valgkomitè 117 Johann Elven Valgkomitè 118 Reidun Torske Jenssen Valgkomitè 119 Dan-Raoul Husebø Miranda Kontrollkomiteen 120 Ida Keihl Olsen Kontrollkomiteen 121 Mathias Wiik Westberg Kontrollkomiteen 3 av

4 Sak 01/14b Valg av møteledere og referenter Ref.kt/ LANDSMØTET Saksordfører: Anders Garbom Backe Møtelederne har som oppdrag å lede møtet og styre debatten i tråd med forretningsorden, saksliste og tidsplan som Landsmøtet godkjenner. Referentene fører protokoll over alle talere, forslag som kommer inn, avstemminger og resultat. Det føres ikke referat fra debatten i saken. Det skal i sak 01/14e også velges protokollunderskrivere som leser og undertegner på at protokollen er korrekt. Sentralstyrets innstilling: Som møteledere velges Lars-Petter Helgestad og Maarten Andersen. Som referenter velges Oda Martine Øverhaug og Marianne Egerdal. 4 av

5 Sak 01/14c Godkjenning av saksliste og tidsplan Ref.kt/ LANDSMØTE Saksordfører: Anders Garbom Backe Saksliste for møtet: Sak 01/14 Konstituering a) godkjenning av innkalling b) valg av møteledere og referenter c) godkjenning av saksliste og tidsplan d) godkjenning av Forretningsorden for Landsmøtet e) valg av protokollunderskrivere f) valg av tellekorps g) valg av redaksjonskomité Sak 02/14 Årsberetning 2013 Sak 03/14 Regnskap 2013 Sak 04/14 Kontrollkomiteens rapport Sak 05/14 Vedtektsendringer a) Redaksjonelle endringer b) Frist for innsending av saker c) Offentliggjøring av referat d) Kontrollkomiteens referat e) Antall delegater f) Landsmøteprotokoll g) Studentmedlemskap h) Endringer fra OU Sak 06/14 Arbeidsprogram Sak 07/14 Plattform Sak 08/14 HUs IT-system med ønske om eget e-post system Sak 09/14 Valg a) Leder b) Nestleder c) Tre sentralstyremedlemmer d) Fire varamedlemmer e) Revisor f) Valgkomitéleder g) To valgkomitemedlemmer 5 av

6 h) Vara til valgkomiteen i) Kontrollkomitèleder j) Medlem kontrollkomiteen k) Varamedlem kontrollkomiteen Sak 10/14 Uttalelser TIDSPLAN FREDAG 02. MAI: Tid Sak Tittel Ankomst og registrering Velkommen og bli kjent Hilsningstale Middag Møtestart og møteregler 01/14 Konstituering av Landsmøtet 01a Godkjenning av innkalling 01b Valg av møteledere og referenter 01c Godkjenning av saksliste og tidsplan 01d Godkjenning av Forretningsorden for Landsmøtet 01e Valg av protokollunderskrivere 01f Valg av tellekorps 01g Valg av redaksjonskomité Møteslutt sosialt Første avgang til Cochs Siste avgang til Cochs TIDSPLAN LØRDAG 03.MAI: Frokost Leders tale til landsmøtet /14 Årsberetning /14 HUs IT-system med ønske om eget e-post system /14 Plattform Pause /14 Arbeidsprogram :30 04/14 Kontrollkomiteens rapport Lunsj Avgang fra Humanismens Hus til aksjon Aksjon for Humanisme og Humanistisk Ungdom Tilbake på Huset /14 Vedtektsendringer a) Redaksjonelle endringer b) Frist for innsending av saker c) Offentliggjøring av referat d) Kontrollkomiteens referat e) Antall delegater f) Landsmøteprotokoll g) Studentmedlemskap h) Endringer fra Organisasjonsutvalget 17:30 10/14 Uttalelser Møteslutt Landsmøtemiddag Underholdning. Redaksjonskomitéarbeid 6 av

7 Fremføringer. Presentasjon av kandidater og valgkomiteens innstilling. Sosial kveld 21:30 Første avgang Cochs 22:00 Andre avgang Cochs 23:00 Siste avgang Cochs (og Humanismens hus stenger) TIDSPLAN SØNDAG 04. MAI: Frokost 09:45 Kåring av årets lokallag 10:00 03/14 Regnskap /14 Valg a) Leder b) Nestleder c) Tre sentralstyremedlemmer d) Fire varamedlemmer e) Revisor f) Valgkomiteleder g) To valgkomitemedlemmer h) Vara til valgkomiteen i) Kontrollkomiteleder j) Medlem kontrollkomiteen k) Varamedlem kontrollkomiteen Lunsj /14 Uttalelser (fortsetter) Uavsluttede saker Landsmøte heves (av nyvalgt leder) 15:30 Presentasjon fra «overformynderiet» 15:45 Rydding, nyvalgt sentralstyre møtes Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet godkjenner saksliste og tidsplan. 7 av

8 Ref.kt/ LANDSMØTE Sak 01/14d Godkjenning av Forretningsorden for Landsmøtet Saksordfører: Juni Høiby Bakgrunn Forretningsorden for Landsmøtet ble vedtatt på Stiftelsesmøtet 16. august 2007 og har gitt retningslinjer for hvordan sentralstyret skal forholde seg til Landsmøteinnkalling, praktisk ordning av Landsmøtet, m.m. Den ble sist endret på Landsmøtet i Forretningsorden skal vedtas av hvert landsmøte. Forretningsorden som vedtas på Landsmøtet i år regulerer både gjennomføringen av Landsmøtet 2014 og perioden fram til Landsmøte Vurdering Det er ikke vurdert som nødvendig med endringer til årets møte. Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet godkjenner Forretningsorden for Landsmøtet Vedlegg: Forretningsorden for Landsmøtet, sist vedtatt av

9 Sak 01/14e Valg av protokollunderskrivere kt/ LANDSMØTET Saksordfører: Live Øverhaug Landsmøtets protokoll skal underskrives av minst to personer som kan bekrefte at møtet foregikk slik det er protokollført. Det velges egne referenter som fører protokollen. Sentralstyrets innstilling: Til protokollunderskrivere velges Daniel Rømuld og Henriette Sakrisvold. 9 av

10 kt/ LANDSMØTET Saksordfører: Cecilie Nordby Gjøstein Sak 01/14f Valg av tellekorps Når det foretas avstemminger og valg, må stemmene telles. Det kan stemmes skriftlig, ved håndsopprekning eller ved akklamasjon (klapping). Ved akklamasjon og ved veldig tydelige flertall/mindretall ved håndsopprekning, oppsummerer møteledelsen resultatet av avstemmingen. Dersom resultatet ikke er helt klart eller det er en skriftlig votering, trenger møteledelsen hjelp til å telle stemmene. For å hjelpe møteledelsen velges det derfor et tellekorps. Det er praktisk at disse ikke har stemmerett selv, da det kan være vanskelig å stemme og telle samtidig. Sentralstyrets innstilling: Som tellekorps velges Sean Traynor, Dan-Raoul Husebø Miranda og Kristin Tufte. Som vara velges Tor Einar Berget Erlandsen av

11 Sak 01/14g Valg av redaksjonskomité Ref. kt/ LANDSMØTE Saksordfører: Sean Traynor Bakgrunn Endrings- og tilleggsforslagene som kommer i løpet av Landsmøtet kan ordnes og systematiseres av en komité slik at det er lettere for Landsmøtet å ta stilling til forslagene. Komiteen har som mandat å sette opp alle forslagene til avstemming i riktig voteringsrekkefølge. Dersom to eller flere forslag er tilnærmet like og komiteen klarer å ivareta intensjonen i begge forslagene, kan redaksjonskomiteen redigere forslagene sammen til ett. Komiteen må forholde seg til de innkomne forslagene og kan ikke fremme egne, selvstendige forslag etter at debatten er avsluttet. Alle delegater og ordstyrerbordet kan foreslå at forslag kan oversendes Redaksjonskomiteen. Redaksjonskomiteen kan dele seg og fordele saksoppgaver ved behov. Sentralstyrets innstilling: Som redaksjonskomité velges Ivan-Louis Miranda Husebø, Solveig Ursin, Kristoffer Stokkeland og Ida Keihl Olsen. Som varaer velges Mathias Wiik Westberg og Amund Bugge. Komiteen utpeker selv sin leder. 11 av

12 /187.0 Landsmøte Saksordfører: Anders Garbom Backe Sak 02/14 Årsberetning Bakgrunn Årsberetningen er en kort oppsummering av organisasjonen virksomhet i forrige kalenderår. Den inneholder informasjon om: - hvem som har sittet i sentrale verv - hva organisasjonen har gjort (styremøter, aktiviteter for medlemmer, aksjoner, deltakelse på andre arrangementer, osv.) - utvikling, lokallag, medlemskap, osv. Årsberetningen avgis og signeres av Sentralstyret, men det er Landsmøtet som har myndighet til å godkjenne den. Målgruppe for årsberetningen er (utenom Landsmøtedelegatene) Human-Etisk Forbund, Fordelingsutvalget og andre offentlige organer, revisor, fremtidige styremedlemmer, osv. Årsberetningen skal derfor være kort, men dekkende. Vurdering Sentralstyret mener at årsberetningen gir et godt innblikk i organisasjonens virksomhet, og at det er grunnlag for videre drift. Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet godkjenner Årsberetningen for Vedlegg: Humanistisk Ungdoms Årsberetning av

13 /187.0 Landsmøte Saksfører: Dan-Raoul Miranda Husebø Sak 03/14 Rekneskap Samandrag Dette er ein oversikt over kommentarar til rekneskapen 2013, saman med kontrollkomiteen si vurdering. Bakgrunn Rekneskapen for 2013 vart godkjent av sentralstyret Sentralstyret står ansvarleg for rekneskapen, mens kontrollkomiteen førar kontroll og instillar til landsmøtet. Landsmøtet informerast med dette om den økonomiske tilstanden i organisasjonen. Vurdering Lagdrift Dette er en av HUs største utgiftsposter, og omfatter lønn husleie og annet som har med drift å gjøre. Det store overskuddet i 2013 skyldes i hovedsak at vi har fått mer i offentlig støtte enn budsjettert, og at husleien for 2012 og 2013 etter avtal med HEF, ikke er betalt. Husleien er normalt på pr. år og drar med til det positive resultatet. Det er ikke en ønskelig trend fra HUs side. Det er avtalt at vi skal fortsette å betale leie for kontorer i HEFs lokaler i Årsmøte Landsmøte i 2013 hadde ingen observatører, derfor litt mindre i reiseutgifter og inntekter. Utover dette er det er ingen store avvik på denne posten. Sentralstyremøte Utgiftene til sentralstyremøter er litt lavere enn budsjettert. Dette skyldes at flere sentralstyremedlemmer i perioden har bodd på Østlandet, som betyr mindre reise- og overnattingsutgifter. Det har også vært praksis at sentralstyremedlemmer overnatter hos hverandre slik at vi har spart inn på seminarkostnadene. Innsparingene her er gjort for å få mer til andre utgiftsposter. Rekruttering Alle utgifter i forbindelse med presentasjonsgruppa blir ført på denne posten som forklarer det store avviket fra budsjettet. Det innebærer et helgeseminar og en del reising. I tillegg har det vært nødt til å bestille nye brosjyrer som har kostet en del. Aksjoner 13 av

14 Her er det ført utgifter i forbindelse med humanismekampanjen. Lønn til kampanjeansatt og utgifter til å lage film, samt brosjyrer. OrgSem Organisasjonsseminaret ble billigere enn antatt. Vinterseminar Reiseutgiftene ble høyere enn antatt, dette skyldes sannsynligvis at noen reiseutgifter er ført på feil post, høstseminaret har reiseutgifter som er veldig lave. Forklaringen kan ligge i at utgiftene er ført feil her. Høstseminar Reiseutgiftene er lavere enn antatt, (se også forklaring over) ellers ingen større avvik. Sommerleir Avviket fra budsjettet på lønn og honorar skyldes unøyaktig budsjettering. Eller ingen store avvik. Internasjonalt Lite internasjonal aktivitet i 2011 betyr at inntekten på offentlig støtt er litt lav. Avviket på reisekostnader skyldes at vi vedtok å sende en delegasjon til European Humanist Youth Days i Brussel. Frifond Ingen nevneverdige avvik. Lokallagene var flinke til å søke og vi fikk delt ut alle firfondsmidlene i Internett Vi prioriterte å få nettsidene klare til publisering innen utgangen av året. Det ble gitt honorar i forbindelse med dette arbeidet. Kontrollkomiteen si vurdering Humanistisk Ungdom har, for rekneskapsåret 2013, eit positivt årsresultat på kr etter et positivt driftsresultat på kr Kontrollkomiteen er orientert om organisasjonen si økonomistyring og bakgrunnen for årsresultatet, og har gjennomført ein eiga gjennomgang av rekneskapen. Komiteen vil merke kommentarane frå revisjonsselskapet RevisorGruppen FMØ DA til økonomirutinar i organisasjonen. Ingen opplysningar lagt føre kontrollkomiteen tilseier merknadar til rekneskapen. Kontrollkomiteen føreset at HU fortløypande vurderer størleika på den totale eigenkapitalen. På bakgrunn av dette tilrår kontrollkomiteen at HU sitt rekneskap for 2013 blir godkjent. Kontrollkomiteen si innstilling: Landsmøtet godkjenner Rekneskap av

15 Vedlegg - Budsjett og regnskap Aktivitetsregnskap og balanseregnskap 2013 med noter - Revisjonsberetning fra RevisorGruppen FMØ DA 15 av

16 Sak 04/14 Rapport fra Kontrollkomiteen /187.0 Landsmøte Saksfører: Ida Keihl Olsen Bakgrunn Arbeidet i kontrollkomiteen er nedfelt i Humanistisk Ungdom sine vedtekter 7. Kontrollkomiteen har til oppgåve å føyre tilsyn med rekneskapsførselen og forvaltinga av HU sine midlar. Kontrollkomiteen skal au føre kontroll med at organisasjonen arbeider i høve til vedtektene og vedtak fatta av landsmøtet. Vurdering Kontrollkomiteen har i laupet av perioden mottatt alle referat og saksdokument som er lagt fram for sentralstyret, og har hatt moglegheit til å kontrollere arbeidet i styret i høve til vedtektene og vedtak frå forrige landsmøte. Kontrollkomiteen har au observert dei fleste sentralstyremøtane i denne perioden. Kontrollkomiteen har opplevd det som uheldig at det framleis ikkje er klar nokon offisiell landsmøteprotokoll frå landsmøtet Det er ikkje nokon formelle retningsliner på kor tid det skal liggje klart, men det bør vere rimeleg å rekne at det ikkje bør gå for langt frå landsmøtet. Det ligg for landsmøtet 2014 eit forslag frå Hordaland lokallag om å få inn ein frist, noko kontrollkomiteen kan sjå for seg at kan vere greitt å få på plass. Kontrollkomiteen har kontrollert at innkalling til årsmøtar i lokallag har førekome i høve til fellesvedtektane for lokallag, og opplever at det i stor grad har førekome utan større avvik. Kontrollkomiteen opplever at trass overnemnte problem med landsmøteprotokoll 2013 at organisasjonsledda har overhalde organisasjonen sine vedtekter og vedtak fatta av landsmøtet. Kontrollkomiteen si innstilling: Saka blir lagt fram som ein orientering, utan forslag til vedtak. 16 av

17 /14a Redaksjonelle vedtektsendringer /187.0 Landsmøte Saksfører: Juni Høiby Bakgrunn Redaksjonelle endringer i vedtektene omfatter endringer som ikke har noen betydning for tekstens innhold eller mening. For eksempel retting av skrivefeil, ordlyd eller setningsoppbygging. Disse endringene gjøres for å få en bedre flyt og kontinuitet i teksten og skal ikke påvirke vedtektenes innhold. De foreslåtte forslagen er satt opp i et eget vedlegg. Forslag som omfatter teksten generelt: HUMANISTISK UNGDOM er endret til Humanistisk Ungdom. Styremedlemmer og styret skal konsekvent omtales som sentralstyremedlemmer og Sentralstyret. Sentralstyret, Landsmøtet, Kontrollkomiteen og Valgkomiteen er i denne sammenhengen egennavn. Derfor bør de skrives med stor forbokstav. 5 Linje 78-79: Overflødig setning foreslås strøket. Landsmøtet vedtar selv sin forretningsorden. Andre saker nevnt i innkallingen og saksliste utsendt i forkant er det samme. 6 Første avsnitt: Setningene har byttet plass slik at det er en mer ryddig rekkefølge. Linje : Foreslås strøket, hører hjemme under Valgkomité hvor det allerede står Linje 112: Ny setning, samme innhold. 8 Valgkomité linje 133: Understrek under overskrift. 9 Linje : Står også under 5 Landsmøte, men det har også med vedtekter å gjøre. 7 Linje 216: Skrivefeil rettet. 17 av

18 Linje : Overflødig del av setningen strøket. Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet vedtar de redaksjonelle vedtektsendringene som nevnt i teksten Vedlegg - Vedtekter med innstilte redaksjonelle endringer 18 av

19 Sak 05/14b Frist for innsending av saker /187.0 Landsmøte Saksfører: Sean Traynor Bakgrunn Hordaland lokallag foreslår følgende vedtektsendring i 5 Landsmøtet avsnitt 4 (linje 67-68) til Landsmøtet holdes innen 1. juni. Forslag som ønskes behandlet, inkludere vedtektsendringer, skal være styret i hende innen utgangen av februar.. De begrunner med at det da blir mulig å ta opp saker til Landsmøtet på årsmøtene til lokallag. Vurdering Slik det er i dag er det nesten umulig for lokallagene å ta opp landsmøtesaker på årsmøtene. Dette gjør det blant annet vanskelig for medlemmer som ikke sitter i et lokallagstyre å fremme saker på landsmøte, noe som er et demokratisk problem. Å flytte fristen for innsending av saker til landsmøtet blir flyttet fra utgangen av januar til utgangen av februar vil dette bety store ulemper for sentralstyret. Sentralstyret har vanlig vis sitt siste møte før Landsmøtet helt i starten av mars, og det er en stor fordel for sentralstyret å få gjennomarbeidet sakene før de fatter en endelig innstilling. På den andre siden er det praktisk gjennomførbart for sentralstyret. Sentralstyret ønsker å prioritere at lokallagene sin mulighet til å fremme saker fremfor enkelhet for Sentralstyret. Sentralstyret støtter derfor Hordaland lokallag sitt forslag. Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet vedtar følgende vedtektsendring: 5 Landsmøtet avsnitt 4 endres Landsmøtet holdes innen 1. juni. Forslag som ønskes behandlet, inkludere vedtektsendringer, skal være styret i hende innen utgangen av januar. til Landsmøtet holdes innen 1. juni. Forslag som ønskes behandlet, inkludere vedtektsendringer, skal være styret i hende innen utgangen av februar.. 19 av

20 Sak 05/14c Offentliggjøring av referat /187.0 Landsmøte Saksfører: Lin-Marit Bjerkemo Bakgrunn Hordaland lokallag har sendt inn forslag til vedtektsendringer, og sentralstyret har innstillingsplikt. Et av forslagene er som følger: legge til setningen "Sentralstyret skal offentliggjøre for alle organisasjonsledd alle møtereferater." Vurdering Å vedtektsfeste at Sentralstyret offentliggjør møtereferater vil være en formalisering av en praksis som stort sett har blitt fulgt. Å legge ut mesteparten av Sentralstyrets referater vil ikke være noe problem, men forslaget fra Hordaland slik det står formulert gir ikke rom for at konfidensielle saker ikke publiseres. Det kan være sees på som en fordel for lokallagene at Sentralstyret er forpliktet til å offentliggjøre sine referater gjennom vedtektene. Likevel behandler også Sentralstyret konfidensielle saker, og ser det nødvendig at det må kunne gjøres unntak for disse. Sentralstyrets innstilling: Sentralstyret innstiller på at forslaget endres til Sentralstyret skal offentliggjøre referat fra sentralstyremøter, med unntak av konfidensielle saker. 20 av

21 Sak 05/14d Kontrollkomiteens referat /187.0 Landsmøte Saksfører: Amund Bugge Bakgrunn Hordaland lokallag ønsker at kontrollkomiteen skal offentliggjøre sine referater. Vurdering Sentralstyret er enig med Hordaland lokallag i at Kontrollkomiteen skal offentliggjøre referater, spesielt der det har vært tvil om vedtekter etc. Sentralstyret er derimot uenig i formuleringen i forslaget. Kontrollkomiteen behandler en del konfidensielle saker, der det gjerne er viktig å opprettholde personvernet eller holdes konfidensielt av andre årsaker. Sentralstyret er også uenig i bruk av organisasjonsledd siden dette sikter til Landsmøtet, Sentralstyret og lokallag, og ønsker heller at referatene skal være offentlige altså publisert på nettsidene. Det bør også legges inn en tidsfrist for når referatet skal offentliggjøres fordi det kan gå lang tid mellom hvert møte, og derfor bør referatet legges ut før det. Sentralstyret anser 1 måned som en naturlig frist siden møtene stort sett ikke er veldig lange og det er få i komiteen. Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet vedtar at i 7 Kontrollkomiteen,2 avsnitt, 2 setning legges Kontrollkomiteen skal offentliggjøre referater fra sine møter, med unntak av konfidensielle saker, innen en måned etter avholdt møte." 21 av

22 /187.0 Landsmøte Saksfører: Ivan-Louis Miranda Husebø Sak 05/14e Endring av maks antall Landsmøtedelegater Bakgrunn Hordaland Lokallag sendte inn flere forslag til vedtektsendringer. Ett av dem var å endre hvor mange og hvor fort lokallag skulle få delegater. Forslaget fra Hordaland var at lokallag skulle få en delegat per 30. medlem, med maks antall delegater på 3. Videre foreslår Hordaland at alle varaer skal få dekket reise. Formålet med endringsforslagene er at større lokallag ikke skal kneble mindre og at lokallag som ligger øst ikke skal få fordel med at det er lett å sende mange varaer og dermed ivareta stemmeretten ved eventuell sykdom. Slik det er nå får lokallag en delegat per 20. medlem, med mask antall på 5. Videre dekkes bare en vara reise dersom lokallaget ikke har mer enn 1 delegat. Vurdering Sentralstyret synes det er en god ide og begrense antall delegater, men mener det å senke det til 3 fra 5 kan være litt strengt og drastisk, da vi ikke vet hvilke resultater det vil gi i fremtiden. Foreslår derfor at maks antall delegater settes til 4, så kan det eventuelt forandres igjen senere. Videre så mener Sentralstyret at det ikke er ønskelig å øke hvor fort lokallag får delegater da vi føler det vil kneble mindre lokallag. Til slutt mener vi at det ikke er ønskelig å dekke ubegrenset antall varaer til Landsmøtet da dette kunne bety en betydelig økning av utgifter. Men Sentralstyret forstår problemstillingen at det er lettere for lokallag i øst har det lettere å sende mer varaer, så vi foreslår derfor at alle lokallag får dekket 1 vara, mens lokallav som har mer enn 20 medlemmer får dekket en andre vara også. Dette fordi det er viktig å ivareta stemmeretten til alle lokallag. Økonomiske konsekvenser Dersom alle lokallag skulle få sende så mange varaer de vil til Landsmøtet vil HU kunne stå ovenfor en stor økning i kostnader til Landsmøtet. Bare det å gi alle 2 varaer dekket kunne bety en økning på ,- bare i reiseutgifter. 22 av

23 Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet endrer vedtektene til Humanistisk Ungdom. Endringen forandrer antallet delegater til Landsmøte til maks 4 delegater (regnes per 20. medlem). Hvert lokallag får alle utgifter i forbindelse med Landsmøtet dekket for en vara. Lokallag med 20 medlemmer eller flere får det samme dekket for to varaer. 23 av

24 /187.0 Landsmøte Saksfører: Juni Høiby Sak 05/14f Landsmøteprotokoll Bakgrunn Etter landsmøtet 2013 oppstod det en helt spesiell situasjon som har gjort at landsmøteprotokollen ikke har vært tilgjenglig for Sentralstyret. Dette har ført til stor frustrasjon hos Sentralstyret og lokallagene. Hordaland lokallag har sendt inn et forslag om å ha inn i vedtektene at protokollen skal offentliggjøres og at det skal kalles inn til et ekstraordinært landsmøte om dette ikke skjer, det ligger også i forslaget at landsmøtevedtak ikke er gyldige før protokollen er offentliggjort. Vurdering Situasjonen slik den har vært i år ser Sentralstyret behovet for en frist for offentliggjøring av protokollen og klare retningslinjer på hva man gjør i en situasjon der dette ikke skjer. Første del av forslaget som går ut på at vedtak ikke er gyldige før protokollen er offentliggjort kan få store konsekvenser og Sentralstyret fraråder Landsmøtet å vedta dette. For det første er de fleste vedtak på Landsmøtet nødvendig at er gyldige under Landsmøtet (valg av referent, ordstyrer, foretningsorden, etc.). I tillegg får vi ikke en gyldig protokoll uten at valg av protokollunderskrivere er gyldig. I noen tilfeller er det viktig at vedtektsendringer som blir gjort på landsmøtet trer i kraft umiddelbart, for eksempel i 2011 der virketid for Sentralstyret ble endret. Man kan også komme i en situasjon der det nye Sentralstyret skal ta over på overlappingsmøtet, men vedtaket ikke er gyldig. Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet vedtar at i 5 Landsmøtet 5 avsnitt legges det til Landsmøteprotokollen skal offentliggjøres innen 10 uker etter Landsmøtet. Om dette ikke overholdes skal det innkalles til ekstraordinært landsmøte. 24 av

Protokoll fra Humanistisk Ungdoms landsmøte MAI 2014

Protokoll fra Humanistisk Ungdoms landsmøte MAI 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Protokoll fra Humanistisk Ungdoms landsmøte 02.-04. MAI 2014 Tid: Fredag 02.mai kl.

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Endret på Landsmøtet 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.Sist endret 18.04.2015 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Sist endret 16.04.2016 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Sist endret 06.05.2017 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Vedtekter

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13. Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13. Saksbehandler: Marit Simonsen

SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13. Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13. Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19.04.13/163.47 SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13 Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13 Saksbehandler: Marit Simonsen Tilstede: Helene Haarklau-Kleppestø, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

27.04.15/164.56. SENTRALSTYREMØTE 17.april Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 32/15 Referat sentralstyremøte 17.april 2015

27.04.15/164.56. SENTRALSTYREMØTE 17.april Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 32/15 Referat sentralstyremøte 17.april 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27.04.15/164.56 SENTRALSTYREMØTE 17.april Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 32/15 Referat sentralstyremøte 17.april 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard, Kristoffer

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/10

Program og saksliste Sak: GF 03/10 Program og saksliste Sak: GF 03/10 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva, det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité Vedtekter 2008 2009 Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring 1 Elevorganisasjonen er en landsomfattende

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Om dokumentet Dagsorden forteller hvilke saker generalforsamlingen skal behandle og når sakene skal behandles. Dokumenter - Styrets forslag til dagsorden Forslag

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Sak 26/09 Referat sentralstyremøte 13.-15.03.09

Sak 26/09 Referat sentralstyremøte 13.-15.03.09 1 2 01.04.09 /161.12 3 SENTRALSTYREMØTE 4 5 6 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Sak 26/09

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010 Vedtekter 2009/2010 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Aust-Agders virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygning og struktur i Aust-Agder.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

12.05.14/163.56. SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 35/14 Referat sentralstyremøte 02.mai 2014

12.05.14/163.56. SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 35/14 Referat sentralstyremøte 02.mai 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 12.05.14/163.56 SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 35/14

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Sak 01/15a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet

Sak 01/15a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet 1 17.04.15 Ref. kt/188.00 LANDSMØTE 17.-19.04.15 Saksordfører: Anders Garbom Backe Sak 01/15a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet Bakgrunn I tråd med vedtektene ble foreløpig innkalling til Landsmøte

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008 Vedtekter 2007/2008 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Finnmarks virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbyggning og struktur i Finnmark.

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Framfylkingen

Vedtekter for Framfylkingen Vedtekter for Framfylkingen Vedtatt på det 17.ordinære landsmøte På Ringsaker 19.-21. juni 2015 1 FORMÅL Organisasjonens formelle navn er Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon. Vi ser det som

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 20.04.12 Saksbehandler: Marit Simonsen. Sak 39/12 Referat sentralstyremøte 20.04.12 22.04.12/163.41

SENTRALSTYREMØTE 20.04.12 Saksbehandler: Marit Simonsen. Sak 39/12 Referat sentralstyremøte 20.04.12 22.04.12/163.41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Sak 39/12 Referat sentralstyremøte 20.04.12 22.04.12/163.41 SENTRALSTYREMØTE 20.04.12 Saksbehandler:

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for Liberalistene

Vedtekter for Liberalistene Vedtekter for Liberalistene Vedtatt 7. april 2014 Bilde: John Olsen/Openclipart.org Liberalistene.org Innhold 1.1 Navn... 3 1.2 Ideologisk fundament... 3 1.3 Formål... 3 1.4 Medlemskap... 3 1.5 Støttemedlemskap...

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Protokoll fra Humanistisk Ungdoms landsmøte 17.-19.april 2015

Protokoll fra Humanistisk Ungdoms landsmøte 17.-19.april 2015 1 2 3 Protokoll fra Humanistisk Ungdoms landsmøte 17.-19.april 2015 4 5 6 7 8 9 10 Tid: Fredag 17.april kl. 20.00 søndag 19.april kl. 15.30. Sted: Scandic Hotel Helsfyr, Strømsveien 108, Oslo. Leder Anders

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

Helsepersonell for plantebasert kosthold

Helsepersonell for plantebasert kosthold Helsepersonell for plantebasert kosthold HePla Vedtekter Vedtatt/endret på årsmøtet den 14.04.2016 Helsepersonell for plantebasert kosthold Vedtekter 1 Formål Helsepersonell for plantebasert kosthold arbeider

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter. Human-Etisk Forbund revidert juni 2015

Vedtekter. Human-Etisk Forbund revidert juni 2015 Vedtekter Human-Etisk Forbund revidert juni 2015 Fellesvedtekter for Human-Etisk Forbund Fellesvedtekter for fylkeslag Fellesvedtekter for lokallag Revidert juni 2015 INNHOLD VEDTEKTER FOR HUMAN-ETISK

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 1 2 3 VEDTEKTER Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf... 0 2 Navn... 0 3 Organisasjon... 0 4 Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Navn og formål 1 Elevorganisasjonen i Nordland er et fylkeslag i Elevorganisasjonen i Norge. Fylkeslaget skal aktivt arbeide i samsvar med Elevorganisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

NORILCOs Ungdom EKSTRAORDINÆR UNGDOMSKONFERANSE Sakspapirer

NORILCOs Ungdom EKSTRAORDINÆR UNGDOMSKONFERANSE Sakspapirer NORILCOs Ungdom EKSTRAORDINÆR UNGDOMSKONFERANSE 2017 Sakspapirer Sjusjøen Lodge i Lillehammer, 11. februar 2017 1 NORILCOs Ungdoms vedtekter 1 NAVN Foreningens navn er NORILCOs Ungdom (NU). Lokale ungdomslag

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk:

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Lørdag 25.oktober 12:00-13:00 Registrering og oppmøte i konferanserommet 13:00-13:30 Lunsj 13:30-13:40 Velkommen ved leder Joakim Kasin

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Vedtekter for Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Årsmøte 3 5 Elevforsamling 4 6 Basisgrupper

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 17.-19.06.11. Sak 33/11 Referat Sentralstyremøte 08.04.11. Saksbehandler: Marit Simonsen. Saksliste: 13.04.11/163.

SENTRALSTYREMØTE 17.-19.06.11. Sak 33/11 Referat Sentralstyremøte 08.04.11. Saksbehandler: Marit Simonsen. Saksliste: 13.04.11/163. 1 2 3 4 13.04.11/163.27 SENTRALSTYREMØTE 17.-19.06.11 Sak 33/11 Referat Sentralstyremøte 08.04.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 5 6 7 8 9 Tilstede: Dan-Raoul Husebø Miranda, Anders Garbom Backe, Kjetil

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer