Sak 01/15a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 01/15a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet"

Transkript

1 Ref. kt/ LANDSMØTE Saksordfører: Anders Garbom Backe Sak 01/15a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet Bakgrunn I tråd med vedtektene ble foreløpig innkalling til Landsmøte bekjentgjort alle medlemmer 10 uker før Landsmøtet. Endelig innkalling med sakspapir sendes ut til påmeldte delegater og observatører senest 3 uker før Landsmøtet. Direktemedlemsvalget hadde tre kandidater, og disse tre ble dermed ansett som valgt. Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet godkjenner innkalling til Landsmøtet og følgende delegater og varadelegater: Delegat- Navn: Rolle: nr: 1 Anders Garbom Backe Leder 2 Edda Fuhr Kristiansand 3 Ingjerd Cathrine Ristøl Johansen Arendal 4 Øistein Lysne Asker og Bærum 5 Magnus Osberg Asker og Bærum 7 Henrik Sønstebø Buskerud 8 Marte Berger Follo 9 Andrea Allmenningen Follo 10 Fredrik Hagen Glåmdal 11 Thomas Christensen Hammerfest 12 Solveig Ursin Harstad 13 Inger Grünbeck Haugalandet 14 My Solin Sofia Tomasdotter-Jonsson Hordaland 15 Johannes Fåberg Moldung Hordaland 16 Kristoffer Jonsson Hordaland 17 Amanda Isaksen Lillesand 18 Arnlaug Høgås Skjæveland Oslo 19 Gabriel Kjølsø-Morkemo Oslo 20 Einar Löve Oslo 21 Ragnhild Dahl Bjørklund Oslo

2 23 Didrik Votvik Solhaug Salten 24 Nora Edland Størksen Stavanger 25 Milica Maljkovic Stavanger 26 Olga Gritsenko Stavanger 27 Emma Skarstein Tromsø 28 Reidun Torske Jenssen Tromsø 29 Sarah Malena Kvassheim Trondheim 30 Nora Bakken Røsshag Trondheim 31 Kaia Øvstedal Trondheim 32 Veronika Antonsen Trondheim 33 Judith Aarseth Tunstad Vestfold 34 Rebecca Waksvik Vestfold 35 Trine Broch Sandnes og omegn 36 Aurora Lucie Henriksen Direktemedlem 37 Ingrid Garborg Østrem Direktemedlem 38 Lyka Camilla Solhaug Direktemedlem Varaer 101 Oskar Mawdsley Kristiansand 102 Ida Hovet Arendal 103 Gina Sutterud Warland Asker og Bærum 104 Astrid Langsrud Follo 105 Petter Olsson Glåmdal 106 Emil Blix Sørnes Hammerfest 107 Frida Marie Isachsen Harstad 108 Anja Strande Harstad 109 Odd Reidar Bygnes Harstad 110 Ivan-Louis Miranda Husebø Stavanger 111 Jone Andrè Tau Stavanger Sentralstyret, Valgkomiteen og Kontrollkomiteen 112 Joakim Damsgaard Sentralstyret 113 Juni Høiby Sentralstyret 114 Kristoffer Stokkeland Sentralstyret 115 Live J. S. Øverhaug Sentralstyret 116 Haakon Gunleiksrud Sentralstyret 117 Mathias Wiik Westberg Sentralstyret 118 Henriette Sakrisvold Sentralstyret 119 Anne Lindholm Sentralstyret 39/120 Espen Urkegjerde Oslo/Valgkomiteen 121 Mathilde Geitung Molde Valgkomiteen Katja Hansen Valgkomiteen 123 Johann Elven Valgkomiteen 124 Synøve Vang Kontrollkomiteen 125 Ida Keihl Olsen Kontrollkomiteen 126 Joakim Aleksander Mathisen Kontrollkomiteen 2

3 Sak 01/15b Valg av møteledere og referenter Ref.kt/ LANDSMØTET Saksordfører: Anders Garbom Backe Møtelederne har som oppdrag å lede møtet og styre debatten i tråd med forretningsorden, saksliste og tidsplan som Landsmøtet godkjenner. Referentene fører protokoll over alle talere, forslag som kommer inn, avstemminger og resultat. Det føres ikke referat fra debatten i saken. Det skal i sak 01/15e også velges protokollunderskrivere som leser og undertegner på at protokollen er korrekt. Sentralstyrets innstilling: «Som møteledere velges Lars-Petter Helgestad og Halvor Thengs. Som referenter velges Mari-Kristine Morberg og Dan-Raoul Miranda Husebø.» 3

4 Ref.kt/ LANDSMØTE Saksordfører: Anders Garbom Backe Sak 01/15c Godkjenning av saksliste og tidsplan Saksliste for møtet: Sak 01/15 Konstituering a) godkjenning av innkalling b) valg av møteledere og referenter c) godkjenning av saksliste og tidsplan d) godkjenning av Forretningsorden for Landsmøtet e) valg av protokollunderskrivere f) valg av tellekorps g) valg av redaksjonskomité Sak 02/15 Årsberetning 2014 Sak 03/15 Regnskap 2014 Sak 04/15 Fastsettelse av kontigent Sak 05/15 Kontrollkomiteens rapport Sak 06/15 Vedtektsendringer a) Sentralstyrets innstilling b) Landsstyre c) Ekslusjonsparagraf d) Beslutningsdyktighet til lokallagstyrer Sak 07/15 Arbeidsprogram Sak 08/15 Skoleplattform Sak 09/15 Valg a) Leder b) Suppleringsvalg av nestleder c) Økonomileder d) Tre sentralstyremedlemmer e) Suppleringsvalg av to sentralstyremedlemmer f) Fire varamedlemmer g) Revisor h) Valgkomitéleder i) To valgkomitemedlemmer j) Kontrollkomitèleder k) Medlem kontrollkomiteen 4

5 l) Varamedlem kontrollkomiteen Sak 10/15 Uttalelser 5

6 TIDSPLAN FREDAG 17.APRIL: Tid Sak Tittel Ankomst og registrering Velkommen og bli kjent Leders tale til Landsmøtet Middag Møtestart og møteregler 01/15 Konstituering av Landsmøtet 01a Godkjenning av innkalling 01b Valg av møteledere og referenter 01c Godkjenning av saksliste og tidsplan 01d Godkjenning av Forretningsorden for Landsmøtet 01e Valg av protokollunderskrivere 01f Valg av tellekorps 01g Valg av redaksjonskomité Møteslutt sosialt Leggetid TIDSPLAN LØRDAG 18.APRIL Frokost Møtesalen Hilsningstale /15 Årsberetning /15 Fastsettelse av kontigent /15 Arbeidsprogram /15 Kontrollkomiteens rapport /15 Uttalelser Lunsj Møtesalen /15 Skoleplattform Pause Møtesalen /15 Vedtektsendringer 06a Sentralstyrets innstilling 06b Landsstyre 06c Ekslusjonsparagraf 06d Beslutningsdyktighet i lokallagstyrer /15 Uttalelser fort Møteslutt Landsmøtemiddag Underholdning. Redaksjonskomitéarbeid Presentasjon av kandidater og Valgkomiteens innstilling. Sosial kveld Leggetid 6

7 TIDSPLAN SØNDAG 19.APRIL: Frokost Møtesalen Kåring av årets lokallag /15 Regnskap /15 Valg a) Leder b) Suppleringsvalg av nestleder c) økonomileder d) Tre sentralstyremedlemmer e) Suppleringsvalg av to sentralstyremedlemmer f) Fire varamedlemmer g) Revisor h) Valgkomiteleder i) To valgkomitemedlemmer j) Kontrollkomitèleder k) Medlem kontrollkomiteen l) Varamedlem kontrollkomiteen Lunsj /15 Uttalelser (fortsetter) Uavsluttede saker Landsmøte heves (av nyvalgt leder) 15:30 Presentasjon fra «Overformynderiet» 15:45 Rydding, nyvalgt Sentralstyre møtes Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet godkjenner saksliste og tidsplan. 7

8 Ref. agb/188 LANDSMØTE Saksordfører: Anders Garbom Backe Sak 01/15d Godkjenning av Forretningsorden for Landsmøtet Bakgrunn Forretningsorden sier hvordan vi skal gjennomføre Landsmøtet. Det er spillereglene for alt som hvordan innkallingen skal skje til hvordan man foretar avstemninger. Forretningsorden for Landsmøtet ble vedtatt på Stiftelsesmøtet 16. august 2007 og har gitt retningslinjer for hvordan Sentralstyret skal forholde seg til Landsmøteinnkalling, praktisk ordning av Landsmøtet, m.m. Den ble sist endret på Landsmøtet i Forretningsorden skal vedtas av hvert landsmøte. Forretningsorden som vedtas på Landsmøtet i år regulerer både gjennomføringen av Landsmøtet 2015 og perioden fram til Landsmøte Vurdering Siden fjorårets vedtatte forretningsorden, er det gjort flere redaksjonelle endringer (retting av skrivefeil). I tillegg er følgende endringer gjort for å tilpasse de innstilte vedtaksendringene: - 3, andre avsnitt, første setning: Fra 1. februar til 15. januar. - 3, siste avsnitt, to siste setninger: Antall varaer og delegater som dekkes alle delegater og en vara, to vara om mer enn 40 medlemmer) Videre er en setning fra Human-Etisk Forbunds forretningsorden kopiert til vår: - 4, tredje avsnitt, ny siste setning: «Observatører som forstyrrer møtets gjennomføring, kan vises bort fra møtet.» Til slutt er følgende endringer tatt med: - 4, siste avsnitt, første setning: Fjerne «kun i valg», så man også kan gis talerett også i saken valg - 8, første avsnitt, siste setning: Legge til «eller sendes til oppgitt epostadresse», så forslag også kan sendes inn elektronisk. Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet godkjenner Forretningsorden for Landsmøtet 8

9 Vedlegg: Forretningsorden for Landsmøtet sist vedtatt , med innstilte endringer 9

10 Forretningsorden for Humanistisk Ungdoms Landsmøte Vedtatt på Humanistisk Ungdoms stiftelsesmøte Sist endret på Landsmøte A. Innledning 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 5 i vedtekter for organisasjonen. I kollisjonstilfelle viker denne forretningsorden for bestemmelser gitt i nevnte vedtekter. Forretningsorden vedtas med absolutt flertall i forsamlingen, altså én stemme mer enn halvparten av avgitte stemmer. 2 Fravikelse Landsmøtet kan fravike denne forretningsorden med absolutt flertall av de avgitte stemmer. B. Landsmøtet 3 Sammensetning Landsmøtets sammensetning og delegatfordeling reguleres av organisasjonens vedtekter. Styret bekjentgjør delegatfordeling og Landsmøtets tid og sted innen 15. januar. Delegater fra lokallagene må innmeldes sentralt senest fire uker før Landsmøtet. Dersom de ikke gjør det, får ikke lokallagene delegater til Landsmøtet. Landsmøtet skal godkjenne at valg av delegater er gjort i tråd med vedtektene og kan underkjenne et delegatvalg ved simpelt flertall. Valg av delegater blant direktemedlemmer avholdes av Sentralstyret på den måten Sentralstyret finner mest hensiktsmessige. Ved en delegats forfall trer en vara valgt av lokallaget inn. Dersom ingen fra lokallaget kan møte, frafaller delegatplassen. Hvert lokallag får alle utgifter i forbindelse med Landsmøtet dekket for delegaten(e) og en vara. Lokallag med 40 medlemmer eller flere får det samme dekket for to varaer. 4 Rettigheter og plikter Landsmøtet er åpent, med mindre møtet med simpelt flertall velger å lukke møtet. Delegater og leder av styret har møteplikt med tale-, forslags- og stemmerett. Deltagelse i forhandlingene er obligatoriske for delegatene. Dersom en delegat forlater salen skal stemmeseddel leveres inn til møteledelsen. Stemmeseddelen gis ikke tilbake før ved åpning av neste sak. Sentralstyret, Kontrollkomiteen og Valgkomiteen har møteplikt med talerett. Sentralstyret har forslagsrett. Varaer og observatører gis talerett under møtet, med unntak av saken valg. Observatører som forstyrrer møtets gjennomføring, kan vises bort fra møtet. Alle medlemmer og ansatte i organisasjonen har møterett. Den ansatte daglige leder har talerett. 10

11 Landsmøtet kan ved simpelt flertall tildele talerett til andre tilstedeværende. Når saken valg åpner får alle kandidater tid til å presentere sitt kandidatur. Under påfølgende debatt har kun Sentralstyret, Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og delegater (ikke varaer) talerett. 5 Konstituering Landsmøtet vedtar sin saksliste i tråd med innkallingen og vedtar en tidsplan for gjennomføring av møtet. Det behandles ikke eventueltsaker på Landsmøtet. Landsmøtet velger minst to møteledere, to referenter, to protokollunderskrivere og et tellekorps etter innstilling fra Sentralstyret. Møteledere og referenter kan ikke være delegater ved Landsmøtet. C. Forhandlingene 6 Debatt Taletid Saksansvarlig gis tre minutters taletid til innledning. Innlegg til debatten gis to minutters taletid, med adgang til to replikker og en svarreplikk på ett minutt hver. Replikker kan kun tegnes dersom noe meningsbærende blir nevnt i innlegget, og må omhandle det foregående innlegget. Det gis ikke anledning til replikk på replikk (duplikk). Innlegg til voteringsorden, forretningsorden, dagsorden (saksliste og tidsplan) og saksopplysning gis ett minutts taletid uten adgang til replikk. Taletiden kan begrenses ved simpelt flertall i møtet. 7 Debatt Taleliste Møteleder fører taleliste. Møteleder fremmer forslag om når strek skal settes og opplyser om dette i god tid. Dersom det bes om ordet til voteringsorden, forretningsorden eller dagsorden, skal pågående innlegg med meldte replikker fullføres, før ordet umiddelbart gis til den som har meldt seg. Eventuelle forslag til forretningsorden tas opp til votering før den ordinære debatten fortsetter. Dersom det bes om ordet til saksopplysning skal denne gis ordet umiddelbart etter den som har ordet. 8 Debatt Forslag Forslag skal framsettes skriftlig, leveres og refereres av møtelederbordet innen strek er satt. Forslagene skal leveres på egne forslagsark, undertegnet av forslagstiller, eller sendes til oppgitt epostadresse. Det kan ikke fremmes nye forslag eller endringsforslag til organisasjonens vedtekter i møtet. Vedtektsendringsforslag skal være fremmet innen saksfristen til Landsmøtet, og være utsendt med sakspapirene til Landsmøtet. Innen saken åpnes på Landsmøtet kan det foreslås alternative formuleringer til forslag innkommet innen fristen. Forslag til formuleringsendringer kan ikke gjelde andre prinsipper i vedtektene enn det opprinnelige forslaget. 9 Votering Vedtak fattes med simpelt flertall, med mindre annet framgår av vedtekter for organisasjonen eller denne forretningsorden. Delegatene har stemmeplikt i alle saker, men kan stemme blankt dersom de ønsker det. 11

12 Votering skjer ved å vise stemmeskilt ved håndsopprekking, eller skriftlig ved simpelt flertall. Ved personvalg skal det avholdes skriftlig valg dersom en delegat krever det. Stemmetall ved personvalg skal ikke protokollføres og behandles med taushetsplikt av tellekorpset. Ved stemmelikhet gjenåpnes debatten før ny voteringsrunde. Ved gjentatt stemmelikhet ved personvalg, utfører tellekorpset loddtrekning. Ved gjentatt stemmelikhet i andre saker, gjelder sittende sentralstyreleders dobbeltstemme. Under en voteringssekvens er det ikke adgang til å fremsette nye forslag eller holde saksinnlegg til debatten. Møtelederne foreslår en voteringsorden for de enkelte sakene, som vedtas av Landsmøtet med simpelt flertall. En redaksjonskomité kan innstille på voteringsorden. Under en voteringssekvens lukkes møtesalen og delegatene kan ikke forlate salen uten å miste stemmeretten i den gjeldende sak. Delegater som trer inn i møtesalen under en votering har ikke stemmerett i den gjeldende sak. 10 Protokolltilførsler En eller flere delegater kan fremme en protokolltilførsel. Denne må varsles under den gjeldende sak, og leveres skriftlig til møteledelsen og kunngjøres for Landsmøtet innen møtets slutt. 11 Valgkomité Valgkomiteen har virketid fra ett Landsmøtes slutt, til neste valgkomité velges året etter. Kandidater til valg som er kjent fire uker før Landsmøtet skal presenteres i sakspapirene til Landsmøtet. Når saken Valg åpnes på Landsmøtet skal alle kandidater være kjent for Valgkomiteen. Ytterligere bestemmelser for Valgkomiteen er presisert i organisasjonens vedtekter. 12 Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen skal gi en årlig rapport til Landsmøtet, og skal innstille om godkjenning av Humanistisk Ungdoms regnskap. Kontrollkomiteen avgir innstilling til valg av revisor. Ytterligere bestemmelser for Kontrollkomiteen er presisert i organisasjonens vedtekter. 13 Redaksjonskomité 12

13 Dersom Landsmøtet finner det hensiktsmessig kan det velge en eller flere redaksjonskomiteer. Kun delegater, varadelegater og Sentralstyret på Landsmøtet kan velges til redaksjonskomité. Redaksjonskomiteen har forslagsrett i saken(e) de har fått tildelt, og avgir innstilling i saken(e) før videre behandling av Landsmøtet. Redaksjonskomiteen kan innstille på voteringsorden D. Sluttbestemmelser 14 Endring i forretningsorden Denne forretningsorden gjelder for organisasjonens Landsmøter og mellom møtene, med mindre Landsmøtet vedtar å fravike forretningsorden. Endringer trer i kraft umiddelbart med mindre annet er vedtatt. 13

14 Sak 01/15e Valg av protokollunderskrivere kt/ LANDSMØTET Saksordfører: Landsmøtets protokoll skal underskrives av minst to personer som kan bekrefte at møtet foregikk slik det er protokollført. Det velges egne referenter som fører protokollen. Sentralstyrets innstilling: Til protokollunderskrivere velges Thomas Patrick Christensen og Amanda Isaksen. 14

15 kt/ LANDSMØTET Saksordfører: Live Øverhaug Sak 01/15f Valg av tellekorps Når det foretas avstemminger og valg, må stemmene telles. Det kan stemmes skriftlig, ved håndsopprekning eller ved akklamasjon (klapping). Ved akklamasjon og ved veldig tydelige flertall/mindretall ved håndsopprekning, oppsummerer møteledelsen resultatet av avstemmingen. Dersom resultatet ikke er helt klart eller det er en skriftlig votering, trenger møteledelsen hjelp til å telle stemmene. For å hjelpe møteledelsen velges det derfor et tellekorps. Det er praktisk at disse ikke har stemmerett selv, da det kan være vanskelig å stemme og telle samtidig. Sentralstyrets innstilling: Som tellekorps velges Juni Høiby, Live Øverhaug og Mathias Wiik Westberg. Som vara velges Kristin Tufte

16 Sak 01/15g Valg av redaksjonskomité Ref. kt/ LANDSMØTE Saksordfører: Juni Høiby Bakgrunn Endrings- og tilleggsforslagene som kommer i løpet av Landsmøtet kan ordnes og systematiseres av en komité slik at det er lettere for Landsmøtet å ta stilling til forslagene. Komiteen har som mandat å sette opp alle forslagene til avstemming i riktig voteringsrekkefølge. Dersom to eller flere forslag er tilnærmet like og komiteen klarer å ivareta intensjonen i begge forslagene, kan redaksjonskomiteen redigere forslagene sammen til ett. Komiteen må forholde seg til de innkomne forslagene og kan ikke fremme egne, selvstendige forslag etter at debatten er avsluttet. Alle delegater og ordstyrerbordet kan foreslå at forslag kan oversendes Redaksjonskomiteen. Saksbehandler anbefaler at Landsmøter velger 3 redaksjonskomiteer. Hver komite skal fokusere på henholdsvis Arbeidsprogrammet, Skoleplattformen og Vedtektene. Det er opp til Landsmøtet om endringer i andre dokumenter enn disse skal sendes til en av redaksjonskomiteene. Sentralstyrets innstilling: Som redaksjonskomité for Arbeidsprogrammet velges Haakon Gunleiksrud, Arnlaug Høgås Skjæveland og Ivan-Louis Miranda Husebø. Som redaksjonskomite for Skoleplattformen velges Joakim Damsgaard, Mathias Wiik Westberg og Anne Lindholm. Som redaksjonskomite for Vedtekter velges Anders Garbom Backe, Ida Keihl Olsen og Joakim Mathisen. Komiteene utpeker selv sin leder. 16

17 /188.0 Landsmøte Saksordfører: Anders Garbom Backe Sak 02/15 Årsberetning Bakgrunn Årsberetningen er en kort oppsummering av organisasjonen virksomhet i forrige kalenderår. Den inneholder informasjon om: - hvem som har sittet i sentrale verv - hva organisasjonen har gjort (styremøter, aktiviteter for medlemmer, aksjoner, deltakelse på andre arrangementer, osv.) - utvikling, lokallag, medlemskap, osv. Årsberetningen avgis og signeres av Sentralstyret, men det er Landsmøtet som har myndighet til å godkjenne den. Målgruppe for årsberetningen er (utenom Landsmøtedelegatene) Human-Etisk Forbund, Fordelingsutvalget og andre offentlige organer, revisor, fremtidige styremedlemmer, osv. Årsberetningen skal derfor være kort, men dekkende. Vurdering Sentralstyret mener at årsberetningen gir et godt innblikk i organisasjonens virksomhet, og at det er grunnlag for videre drift. Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet godkjenner Årsberetningen for Vedlegg: Humanistisk Ungdoms Årsberetning

18 ÅRSBERETNING HUMANISTISK UNGDOM ORGANISASJON Landsmøtet Det syvende ordinære landsmøtet i Humanistisk Ungdom (HU) ble avholdt mai 2014 med 28 delegater og totalt 46 tilstede. Landsmøtet vedtok tre politiske uttalelser, og ny nestleder og sentralstyremedlemmer ble valgt. I tillegg ble nye medlemmer av valgkomiteen og kontrollkomiteen innstilt. Landsmøteprotokollen ble offentliggjort i midten av juni og lagt ut på nettsidene. Sentralstyret Fram til Landsmøtet mai 2014 besto Sentralstyret av: Verv På valg Fornavn Etternavn Født Sted Leder: 2014 Anders Garbom Backe Oslo Nestleder: 2014 Arnlaug Høgås Skjæveland Oslo Økonomileder: 2015 Juni Amalie Høiby Skarnes Styremedlem: 2014 Marianne Tofte Stavanger 2014 Amund Bugge Skarnes 2014 Lyka Camilla Solhaug Brumunddal 2015 Sean Traynor Egersund Ivan-Louis 2015 Miranda Husebø Sandnes 2015 Lin-Marit Bjerkemo Bergen Vara: 2014 Cecilie Nordby Gjøstein Oslo 2014 Kristoffer Stokkeland Kvinesdal Live Johanna 2014 Steinsdatter Øverhaug Oslo Marianne Tofte trakk seg fra sitt verv i februar 2014, av personlige grunner. Sentralstyret besto av representanter valgt på Humanistisk Ungdoms syvende ordinære Landsmøte i Ved utgangen av året bestod styret av: Verv På valg Fornavn Etternavn Født Sted Leder: 2015 Anders Garbom Backe Oslo Nestleder: 2016 Joakim Damsgaard Oslo Økonomileder: 2015 Juni Amalie Høiby Skarnes Styremedlem: 2015 Lin-Marit Bjerkemo Bergen 2016 Kristoffer Stokkeland Oslo 2016 Live Johanne S. Øverhaug Oslo 2016 Haakon B. Gunleiksrud Asker 2015 Freja Norlen Ås Vara: 2015 Lars Laurent Nøtterøy 2015 Mathias Wiik Westberg Tromsø 18

19 2015 Henriette Sakrisvold Oslo 2015 Anne Lindholm Oslo Daniel Rømuld trakk seg fra sitt verv i september 2014 av personlige grunner. Leder har kunnet konsentrere seg fullt om sitt verv pga. honoreringen. I tillegg har nestleder og økonomileder mottatt et honorar for å frigjøre deres tid. Dette gjør det enklere for Arbeidsutvalget (AU) å jobbe med HU. I 2014 hadde Sentralstyret 6 styremøter, februar, mars, 02. mai, juni, august og 31.oktober 02.november. Møtene ble holdt på Humanismens Hus, St. Olavs gate 27 i Oslo, bortsett fra møtet i juni (Tvedestrand) og i november (nye lokaler i Brugata 19). Det ble arrangert overlappingshelg for det gamle og nye arbeidsutvalget på hytta til Joakim Damsgaard i Etnedal mai Sentralstyrets hovedfokus var, i tråd med arbeidsprogrammet vedtatt på Landsmøtet, å fremme HUs budskap og kjernesaker i media. Blant annet har HU vært aktive i debatten rundt Grunnlovsjubileet. Anders Garbom Backe (leder), Juni Høiby (økonomileder) og Joakim Damsgaard (nestleder) ble oppnevnt som Arbeidsutvalg. Sentralstyret er delt inn i flere utvalg, og alle medlemmene er med i ett eller flere utvalg. Utvalgene består av Lokallagsutvalget (LU), Ideologi og PR-Utvalget (IPU), Internasjonalt Utvalg (IU), Organisasjonsutvalget (OU), Nettsideutvalg, Høstseminar, Vinterseminar, Nordisk seminar, Presentasjonsgruppa og Grunnlovskampanjen. Valgkomiteen På Landsmøtet i 2014 ble følgende representanter valgt inn i valgkomiteen for ett år: Verv På valg Fornavn Etternavn Født Sted Leder: 2015 Espen Urkegjerde Oslo Medlem: 2015 Mathilde G. Molde Horten 2015 Katja Hansen Kolbotn Varamedlem: 2015 Johann Elven Sandnes Kontrollkomiteen På Landsmøtet i 2014 ble følgende representanter valgt inn i kontrollkomiteen for ett eller to år: Verv På valg Fornavn Etternavn Født Sted Leder: 2015 Synøve Vang Oslo Medlem: 2015 Ida Keihl Olsen Oslo 2016 Joakim A. Mathisen Hammerfest Kjølsø- Varamedlem: 2015 Gabriel Morkemo Oslo Sekretariatet Humanistisk Ungdom leier kontorer hos Human-Etisk Forbund (HEF) på Humanismens Hus i Oslo sentrum. 20 oktober flyttet vi til Brugata 19 sammen med hovedkontoret, Akershus og Oslo fylkeslag og Humanist Forlag. Sentralstyret vedtok i slutten av 2013 at en ny stilling, 19

20 kommunikasjonsmedarbeider skulle opprettes. Totalt 78 søkte, og 10. mars tiltrådde Ina Ytterstad Bjørnrå stillingen. Fra november 2013 til august 2014 ble Hans-Christian Nes og Oda Martine Øverhaug ansatt i prosjektstillinger som sommerleirsjefer. I oktober 2014 ble Jarle Sveen og Jørgen Hamre Sveen ansatt som sommerleirsjefer for sommerleir Lokallag I 2014 fortsatte Sentralstyret med samme utvalg som tidligere Sentralstyre; et lokallagsutvalg som fulgte opp lokallagene. Utvalget bestod av 5 medlemmer, og ordningen fungerte godt. 8 lokallag ble stiftet i Per 31. desember 2014 hadde Humanistisk Ungdom følgende lokallag, sortert etter stiftelsesdato: Lokallag Stiftelse i 2014 Lokallagsleder 1. Hordaland lokallag (tidl. Bergen) Espen Vaage 2. Haugalandet lokallag Hedda Strand Dybevik 3. Jæren og omegn lokallag Herdis Høiland 4. Oslo lokallag Gabriel Kjølsø-Morkemo 5. Trondheim studentlag Anine Hulmen 6. Tromsø lokallag Emma Skarstein Egersund og Dalane lokallag Ingrid Figved 8. Agder lokallag Ida Granseth Aasbakken 9. Buskerud lokallag Tor Einar Berget Erlandsen 10. Asker og Bærum lokallag Gina Sutterud Warland 11. Sandnes lokallag Tord-Viljar Miranda Husebø 12. Vestfold lokallag Lars Laurent 13. Glåmdal lokallag Fredrik Hagen 14. Stavanger lokallag Nora Edland Størksen 15. Hammerfest lokallag Anna Knudsen Rystad 16. Harstad lokallag Solveig Ursin 17. Follo lokallag Katja Hansen 18. Salten lokallag Didrik Solhaug 19. Arendal lokallag Adrian Shati 20. Lillesand lokallag Liv Malmberg Alle 20 lokallagene var tellende per 31. desember 2014 i forhold til Fordelingutvalgets kriterier. Vi hadde også et studentlag; Oslo studentlag, som ikke var formelt nedlagt i Møre og Romsdal lokallag ble nedlagt august MEDLEMMER Organisasjonen har arbeidet med profilering innenfor det livssynspolitiske området for å bli en mer synlig organisasjon. Bygging av aktivitetstilbud og identitet for en ung organisasjon tar tid selv om medlemspotensialet på sikt fremdeles vurderes som stort sto registret som innmeldt per 31. desember Til samme dato var det endelige tallet på tellende medlemmer 879. Det betyr at medlemsmassen har gått noe opp (fra 752 året før), men ikke like mye som ønsket. Sentralstyret 20

21 gjennomførte en ringerunde til medlemmer som ikke hadde betalt kontingent i 2014 før jul. Ringerunden førte til noen betalinger og et par utmeldinger. AKTIVITETER Sentralleddet har arrangert og deltatt på en rekke lokale, nasjonale og internasjonale arrangementer i Nasjonale arrangement Sentralstyret arrangerte livssynsseminaret Eureka på Haraldsheim vandrerhjem, i Oslo januar, med 30 deltakere. Sentralstyret arrangerte også Organisasjonsseminaret Org.Sem. på Humanismens Hus i Oslo, mars, med 24 deltakere. Sommerleiren fra juli ble holdt på Ringerike Folkehøgskole, hadde 71 deltakere, og tittelen Hum.fest -leir september samlet 10 ungdommer seg på Humanismens Hus for å kurses til å bli en del av Presentasjonsgruppa oktober var det lokallagsledersamling på Humanismens Hus, hvor 16 lokale tillitsvalgte deltok oktober ble høstseminaret Hvor likestilt er egentlig Norge? arrangert på Haraldsheim vandrerhjem, Oslo. Totalt 50 medlemmer deltok. Lokal og regional aktivitet Lokallagene har avholdt spennende aktiviteter av varierende natur. Flere av lokallagene har arrangert blant annet bli kjent-aktiviteter, informasjonsmøter, lokale hytteturer, filmkvelder, deltakvelder, offentlige debatter, bowlingkvelder, filosofimiddager og stands. Vestfold lokallag arrangerte en ungdomskonsert i samarbeid med HEF under Humanistisk uke. I tillegg har de aller fleste lokallagene også profilert seg ovenfor konfirmanter i Human-Etisk Forbund med tanke på videre rekruttering, blant annet ved å besøke konfirmantgrupper og fortelle om HU og humanisme. 30. august arrangerte Human-Etisk Forbund Akershus konfirmantreunion for årets konfirmantkull. Der deltok blant annet Haakon Bø Gunleiksrud, Katja Hansen og Sondre Wold. Resultatet var flere interesserte, og de fikk snakket om det regionale seminaret «Identitet» november, som ble arrangert av Oslo, Asker og Bærum, Vestfold og Agder. Andre eksempler på lokale aktiviteter: Glåmdal lokallag har hatt mange aktiviteter etter stiftelsen i september, og har blant annet arrangert kino, lasertag og ishockeykvelder. Asker og Bærum og Tromsø har begge arrangert dødscafé med stor suksess. Internasjonal deltagelse Lin-Marit Bjerkemo, Ivan-Louis Miranda Husebø, Amund Bugge og Live J. S. Øverhaug deltok på European Working Group (EWG) i Uttrecht, Nederland februar EWG er i regi av International Humanist and Ethical Youth Organization (IHEYO). HU sendte en delegasjon på 17 stykker (Lin-Marit Bjerkemo, Amund Bugge, Arnlaug Høgås Skjæveland, Anders Garbom Backe, Ivan-Louis Miranda Husebø, Kristoffer Stokkeland, Cecilie Nordby Gjøstein, Emil Andreas Ofstad, Dan-Raoul Husebø Miranda, Ragnhild Dahl Bjørklund, Lyka Camilla Solhaug, Nora Strand, Mathias Wiik Westberg, Joakim Damsgaard, Synøve Vang, Torbjørn Vik Lunde og Henriette Sakrisvold) til World Humanist Congress i Oxford, Storbritannia august. POLITISK ARBEID HU skrev totalt 5 høringsuttalelser i 2014 om følgende saker: 21

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Endret på Landsmøtet 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.Sist endret 18.04.2015 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Sist endret 16.04.2016 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Sist endret 06.05.2017 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Vedtekter

Detaljer

Protokoll fra Humanistisk Ungdoms landsmøte MAI 2014

Protokoll fra Humanistisk Ungdoms landsmøte MAI 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Protokoll fra Humanistisk Ungdoms landsmøte 02.-04. MAI 2014 Tid: Fredag 02.mai kl.

Detaljer

Protokoll fra Humanistisk Ungdoms landsmøte 17.-19.april 2015

Protokoll fra Humanistisk Ungdoms landsmøte 17.-19.april 2015 1 2 3 Protokoll fra Humanistisk Ungdoms landsmøte 17.-19.april 2015 4 5 6 7 8 9 10 Tid: Fredag 17.april kl. 20.00 søndag 19.april kl. 15.30. Sted: Scandic Hotel Helsfyr, Strømsveien 108, Oslo. Leder Anders

Detaljer

27.04.15/164.56. SENTRALSTYREMØTE 17.april Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 32/15 Referat sentralstyremøte 17.april 2015

27.04.15/164.56. SENTRALSTYREMØTE 17.april Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 32/15 Referat sentralstyremøte 17.april 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27.04.15/164.56 SENTRALSTYREMØTE 17.april Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 32/15 Referat sentralstyremøte 17.april 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard, Kristoffer

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Vedtekter. Human-Etisk Forbund revidert juni 2015

Vedtekter. Human-Etisk Forbund revidert juni 2015 Vedtekter Human-Etisk Forbund revidert juni 2015 Fellesvedtekter for Human-Etisk Forbund Fellesvedtekter for fylkeslag Fellesvedtekter for lokallag Revidert juni 2015 INNHOLD VEDTEKTER FOR HUMAN-ETISK

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 20.04.12 Saksbehandler: Marit Simonsen. Sak 39/12 Referat sentralstyremøte 20.04.12 22.04.12/163.41

SENTRALSTYREMØTE 20.04.12 Saksbehandler: Marit Simonsen. Sak 39/12 Referat sentralstyremøte 20.04.12 22.04.12/163.41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Sak 39/12 Referat sentralstyremøte 20.04.12 22.04.12/163.41 SENTRALSTYREMØTE 20.04.12 Saksbehandler:

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

12.05.14/163.56. SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 35/14 Referat sentralstyremøte 02.mai 2014

12.05.14/163.56. SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 35/14 Referat sentralstyremøte 02.mai 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 12.05.14/163.56 SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 35/14

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13. Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13. Saksbehandler: Marit Simonsen

SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13. Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13. Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19.04.13/163.47 SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13 Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13 Saksbehandler: Marit Simonsen Tilstede: Helene Haarklau-Kleppestø, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell Vedtekter 2016 2017 Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 05.11.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 KONTINGENT... 4 4 LANDSMØTET... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

ÅRSBERETNING HUMANISTISK UNGDOM 2009

ÅRSBERETNING HUMANISTISK UNGDOM 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Ref. lph/102 ÅRSBERETNING HUMANISTISK UNGDOM 2009 Året har bydd på utfordringer

Detaljer

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter Sak 1. Konstituering Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité og protokollunderskrivere

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Fylkesstyrets innstilling til dagsorden for Oslo SVs årsmøte 2016: Fredag: 4.3 kl. 16.00-21.00 Åpning ved Benjamin E. Larsen Sak 1 Konstituering, forretningsorden

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

Forslag til reviderte Vedtekter

Forslag til reviderte Vedtekter Seniornett Norge Forslag til reviderte Vedtekter Forklaring: Venstre kolonne er dagens Vedtekter og Høre kolonne inneholder det reviderte forslaget. I området mellom de ulike paragrafene er det satt inn

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 vedlegg 1 1 2 VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 Vedtatt på NSOs landsmøte 2016. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FORRETNINGSORDEN

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Liberalistene

Vedtekter for Liberalistene Vedtekter for Liberalistene Vedtatt 7. april 2014 Bilde: John Olsen/Openclipart.org Liberalistene.org Innhold 1.1 Navn... 3 1.2 Ideologisk fundament... 3 1.3 Formål... 3 1.4 Medlemskap... 3 1.5 Støttemedlemskap...

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE Vedtatt på landsmøtet

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom

Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom 1. Formalia Disse møtereglene gjelder for hele landstreffet, også utenfor møtesalen. Møtereglene vedtas med simpelt flertall. Møtereglene

Detaljer

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1 Formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet er Norwegian organization for children

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

33/07 Referat fra sentralstyremøte 19.-21. oktober

33/07 Referat fra sentralstyremøte 19.-21. oktober 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 21.11.07/Ref. 81613 Sentralstyremøte 30. november - 2. desember

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

NORILCOs Ungdom EKSTRAORDINÆR UNGDOMSKONFERANSE Sakspapirer

NORILCOs Ungdom EKSTRAORDINÆR UNGDOMSKONFERANSE Sakspapirer NORILCOs Ungdom EKSTRAORDINÆR UNGDOMSKONFERANSE 2017 Sakspapirer Sjusjøen Lodge i Lillehammer, 11. februar 2017 1 NORILCOs Ungdoms vedtekter 1 NAVN Foreningens navn er NORILCOs Ungdom (NU). Lokale ungdomslag

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Anna Tresse, Gülay Kutal, Bjørn Kjensli og Bård Vegar Solhjell (fra 16:50). Forfall Rolf

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november Landsmøte 2015 Sarpsborg, 6. 8. november SAK 2 Konstituering Inneholder: 1) Landsstyrets forslag til forretningsorden for landsmøtet 2) Landsstyrets forslag til tidsplan 3) Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Sak 26/09 Referat sentralstyremøte 13.-15.03.09

Sak 26/09 Referat sentralstyremøte 13.-15.03.09 1 2 01.04.09 /161.12 3 SENTRALSTYREMØTE 4 5 6 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Sak 26/09

Detaljer

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet SAK 1 KONSTITUERING 4 / 64 a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet b. Valg a referent c. Godkjenning av innkalling Første innkalling ble sendt

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

LM-10 VEDTEKTSENDRINGER

LM-10 VEDTEKTSENDRINGER VEDTEKTSENDRINGER LM-10 F1 Navn: Kevin Johnsen Fylkeslag: Hordaland Unge Venstre Linjenummer: s. 3. 140 Type forslag: Endringsforslag Forslaget (I hermetegn): Endre «12. Valg av seks representanter til

Detaljer

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité Vedtekter 2008 2009 Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring 1 Elevorganisasjonen er en landsomfattende

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 1 2 3 VEDTEKTER Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf... 0 2 Navn... 0 3 Organisasjon... 0 4 Medlemskap...

Detaljer