Sak 01/15a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 01/15a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet"

Transkript

1 Ref. kt/ LANDSMØTE Saksordfører: Anders Garbom Backe Sak 01/15a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet Bakgrunn I tråd med vedtektene ble foreløpig innkalling til Landsmøte bekjentgjort alle medlemmer 10 uker før Landsmøtet. Endelig innkalling med sakspapir sendes ut til påmeldte delegater og observatører senest 3 uker før Landsmøtet. Direktemedlemsvalget hadde tre kandidater, og disse tre ble dermed ansett som valgt. Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet godkjenner innkalling til Landsmøtet og følgende delegater og varadelegater: Delegat- Navn: Rolle: nr: 1 Anders Garbom Backe Leder 2 Edda Fuhr Kristiansand 3 Ingjerd Cathrine Ristøl Johansen Arendal 4 Øistein Lysne Asker og Bærum 5 Magnus Osberg Asker og Bærum 7 Henrik Sønstebø Buskerud 8 Marte Berger Follo 9 Andrea Allmenningen Follo 10 Fredrik Hagen Glåmdal 11 Thomas Christensen Hammerfest 12 Solveig Ursin Harstad 13 Inger Grünbeck Haugalandet 14 My Solin Sofia Tomasdotter-Jonsson Hordaland 15 Johannes Fåberg Moldung Hordaland 16 Kristoffer Jonsson Hordaland 17 Amanda Isaksen Lillesand 18 Arnlaug Høgås Skjæveland Oslo 19 Gabriel Kjølsø-Morkemo Oslo 20 Einar Löve Oslo 21 Ragnhild Dahl Bjørklund Oslo

2 23 Didrik Votvik Solhaug Salten 24 Nora Edland Størksen Stavanger 25 Milica Maljkovic Stavanger 26 Olga Gritsenko Stavanger 27 Emma Skarstein Tromsø 28 Reidun Torske Jenssen Tromsø 29 Sarah Malena Kvassheim Trondheim 30 Nora Bakken Røsshag Trondheim 31 Kaia Øvstedal Trondheim 32 Veronika Antonsen Trondheim 33 Judith Aarseth Tunstad Vestfold 34 Rebecca Waksvik Vestfold 35 Trine Broch Sandnes og omegn 36 Aurora Lucie Henriksen Direktemedlem 37 Ingrid Garborg Østrem Direktemedlem 38 Lyka Camilla Solhaug Direktemedlem Varaer 101 Oskar Mawdsley Kristiansand 102 Ida Hovet Arendal 103 Gina Sutterud Warland Asker og Bærum 104 Astrid Langsrud Follo 105 Petter Olsson Glåmdal 106 Emil Blix Sørnes Hammerfest 107 Frida Marie Isachsen Harstad 108 Anja Strande Harstad 109 Odd Reidar Bygnes Harstad 110 Ivan-Louis Miranda Husebø Stavanger 111 Jone Andrè Tau Stavanger Sentralstyret, Valgkomiteen og Kontrollkomiteen 112 Joakim Damsgaard Sentralstyret 113 Juni Høiby Sentralstyret 114 Kristoffer Stokkeland Sentralstyret 115 Live J. S. Øverhaug Sentralstyret 116 Haakon Gunleiksrud Sentralstyret 117 Mathias Wiik Westberg Sentralstyret 118 Henriette Sakrisvold Sentralstyret 119 Anne Lindholm Sentralstyret 39/120 Espen Urkegjerde Oslo/Valgkomiteen 121 Mathilde Geitung Molde Valgkomiteen Katja Hansen Valgkomiteen 123 Johann Elven Valgkomiteen 124 Synøve Vang Kontrollkomiteen 125 Ida Keihl Olsen Kontrollkomiteen 126 Joakim Aleksander Mathisen Kontrollkomiteen 2

3 Sak 01/15b Valg av møteledere og referenter Ref.kt/ LANDSMØTET Saksordfører: Anders Garbom Backe Møtelederne har som oppdrag å lede møtet og styre debatten i tråd med forretningsorden, saksliste og tidsplan som Landsmøtet godkjenner. Referentene fører protokoll over alle talere, forslag som kommer inn, avstemminger og resultat. Det føres ikke referat fra debatten i saken. Det skal i sak 01/15e også velges protokollunderskrivere som leser og undertegner på at protokollen er korrekt. Sentralstyrets innstilling: «Som møteledere velges Lars-Petter Helgestad og Halvor Thengs. Som referenter velges Mari-Kristine Morberg og Dan-Raoul Miranda Husebø.» 3

4 Ref.kt/ LANDSMØTE Saksordfører: Anders Garbom Backe Sak 01/15c Godkjenning av saksliste og tidsplan Saksliste for møtet: Sak 01/15 Konstituering a) godkjenning av innkalling b) valg av møteledere og referenter c) godkjenning av saksliste og tidsplan d) godkjenning av Forretningsorden for Landsmøtet e) valg av protokollunderskrivere f) valg av tellekorps g) valg av redaksjonskomité Sak 02/15 Årsberetning 2014 Sak 03/15 Regnskap 2014 Sak 04/15 Fastsettelse av kontigent Sak 05/15 Kontrollkomiteens rapport Sak 06/15 Vedtektsendringer a) Sentralstyrets innstilling b) Landsstyre c) Ekslusjonsparagraf d) Beslutningsdyktighet til lokallagstyrer Sak 07/15 Arbeidsprogram Sak 08/15 Skoleplattform Sak 09/15 Valg a) Leder b) Suppleringsvalg av nestleder c) Økonomileder d) Tre sentralstyremedlemmer e) Suppleringsvalg av to sentralstyremedlemmer f) Fire varamedlemmer g) Revisor h) Valgkomitéleder i) To valgkomitemedlemmer j) Kontrollkomitèleder k) Medlem kontrollkomiteen 4

5 l) Varamedlem kontrollkomiteen Sak 10/15 Uttalelser 5

6 TIDSPLAN FREDAG 17.APRIL: Tid Sak Tittel Ankomst og registrering Velkommen og bli kjent Leders tale til Landsmøtet Middag Møtestart og møteregler 01/15 Konstituering av Landsmøtet 01a Godkjenning av innkalling 01b Valg av møteledere og referenter 01c Godkjenning av saksliste og tidsplan 01d Godkjenning av Forretningsorden for Landsmøtet 01e Valg av protokollunderskrivere 01f Valg av tellekorps 01g Valg av redaksjonskomité Møteslutt sosialt Leggetid TIDSPLAN LØRDAG 18.APRIL Frokost Møtesalen Hilsningstale /15 Årsberetning /15 Fastsettelse av kontigent /15 Arbeidsprogram /15 Kontrollkomiteens rapport /15 Uttalelser Lunsj Møtesalen /15 Skoleplattform Pause Møtesalen /15 Vedtektsendringer 06a Sentralstyrets innstilling 06b Landsstyre 06c Ekslusjonsparagraf 06d Beslutningsdyktighet i lokallagstyrer /15 Uttalelser fort Møteslutt Landsmøtemiddag Underholdning. Redaksjonskomitéarbeid Presentasjon av kandidater og Valgkomiteens innstilling. Sosial kveld Leggetid 6

7 TIDSPLAN SØNDAG 19.APRIL: Frokost Møtesalen Kåring av årets lokallag /15 Regnskap /15 Valg a) Leder b) Suppleringsvalg av nestleder c) økonomileder d) Tre sentralstyremedlemmer e) Suppleringsvalg av to sentralstyremedlemmer f) Fire varamedlemmer g) Revisor h) Valgkomiteleder i) To valgkomitemedlemmer j) Kontrollkomitèleder k) Medlem kontrollkomiteen l) Varamedlem kontrollkomiteen Lunsj /15 Uttalelser (fortsetter) Uavsluttede saker Landsmøte heves (av nyvalgt leder) 15:30 Presentasjon fra «Overformynderiet» 15:45 Rydding, nyvalgt Sentralstyre møtes Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet godkjenner saksliste og tidsplan. 7

8 Ref. agb/188 LANDSMØTE Saksordfører: Anders Garbom Backe Sak 01/15d Godkjenning av Forretningsorden for Landsmøtet Bakgrunn Forretningsorden sier hvordan vi skal gjennomføre Landsmøtet. Det er spillereglene for alt som hvordan innkallingen skal skje til hvordan man foretar avstemninger. Forretningsorden for Landsmøtet ble vedtatt på Stiftelsesmøtet 16. august 2007 og har gitt retningslinjer for hvordan Sentralstyret skal forholde seg til Landsmøteinnkalling, praktisk ordning av Landsmøtet, m.m. Den ble sist endret på Landsmøtet i Forretningsorden skal vedtas av hvert landsmøte. Forretningsorden som vedtas på Landsmøtet i år regulerer både gjennomføringen av Landsmøtet 2015 og perioden fram til Landsmøte Vurdering Siden fjorårets vedtatte forretningsorden, er det gjort flere redaksjonelle endringer (retting av skrivefeil). I tillegg er følgende endringer gjort for å tilpasse de innstilte vedtaksendringene: - 3, andre avsnitt, første setning: Fra 1. februar til 15. januar. - 3, siste avsnitt, to siste setninger: Antall varaer og delegater som dekkes alle delegater og en vara, to vara om mer enn 40 medlemmer) Videre er en setning fra Human-Etisk Forbunds forretningsorden kopiert til vår: - 4, tredje avsnitt, ny siste setning: «Observatører som forstyrrer møtets gjennomføring, kan vises bort fra møtet.» Til slutt er følgende endringer tatt med: - 4, siste avsnitt, første setning: Fjerne «kun i valg», så man også kan gis talerett også i saken valg - 8, første avsnitt, siste setning: Legge til «eller sendes til oppgitt epostadresse», så forslag også kan sendes inn elektronisk. Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet godkjenner Forretningsorden for Landsmøtet 8

9 Vedlegg: Forretningsorden for Landsmøtet sist vedtatt , med innstilte endringer 9

10 Forretningsorden for Humanistisk Ungdoms Landsmøte Vedtatt på Humanistisk Ungdoms stiftelsesmøte Sist endret på Landsmøte A. Innledning 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 5 i vedtekter for organisasjonen. I kollisjonstilfelle viker denne forretningsorden for bestemmelser gitt i nevnte vedtekter. Forretningsorden vedtas med absolutt flertall i forsamlingen, altså én stemme mer enn halvparten av avgitte stemmer. 2 Fravikelse Landsmøtet kan fravike denne forretningsorden med absolutt flertall av de avgitte stemmer. B. Landsmøtet 3 Sammensetning Landsmøtets sammensetning og delegatfordeling reguleres av organisasjonens vedtekter. Styret bekjentgjør delegatfordeling og Landsmøtets tid og sted innen 15. januar. Delegater fra lokallagene må innmeldes sentralt senest fire uker før Landsmøtet. Dersom de ikke gjør det, får ikke lokallagene delegater til Landsmøtet. Landsmøtet skal godkjenne at valg av delegater er gjort i tråd med vedtektene og kan underkjenne et delegatvalg ved simpelt flertall. Valg av delegater blant direktemedlemmer avholdes av Sentralstyret på den måten Sentralstyret finner mest hensiktsmessige. Ved en delegats forfall trer en vara valgt av lokallaget inn. Dersom ingen fra lokallaget kan møte, frafaller delegatplassen. Hvert lokallag får alle utgifter i forbindelse med Landsmøtet dekket for delegaten(e) og en vara. Lokallag med 40 medlemmer eller flere får det samme dekket for to varaer. 4 Rettigheter og plikter Landsmøtet er åpent, med mindre møtet med simpelt flertall velger å lukke møtet. Delegater og leder av styret har møteplikt med tale-, forslags- og stemmerett. Deltagelse i forhandlingene er obligatoriske for delegatene. Dersom en delegat forlater salen skal stemmeseddel leveres inn til møteledelsen. Stemmeseddelen gis ikke tilbake før ved åpning av neste sak. Sentralstyret, Kontrollkomiteen og Valgkomiteen har møteplikt med talerett. Sentralstyret har forslagsrett. Varaer og observatører gis talerett under møtet, med unntak av saken valg. Observatører som forstyrrer møtets gjennomføring, kan vises bort fra møtet. Alle medlemmer og ansatte i organisasjonen har møterett. Den ansatte daglige leder har talerett. 10

11 Landsmøtet kan ved simpelt flertall tildele talerett til andre tilstedeværende. Når saken valg åpner får alle kandidater tid til å presentere sitt kandidatur. Under påfølgende debatt har kun Sentralstyret, Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og delegater (ikke varaer) talerett. 5 Konstituering Landsmøtet vedtar sin saksliste i tråd med innkallingen og vedtar en tidsplan for gjennomføring av møtet. Det behandles ikke eventueltsaker på Landsmøtet. Landsmøtet velger minst to møteledere, to referenter, to protokollunderskrivere og et tellekorps etter innstilling fra Sentralstyret. Møteledere og referenter kan ikke være delegater ved Landsmøtet. C. Forhandlingene 6 Debatt Taletid Saksansvarlig gis tre minutters taletid til innledning. Innlegg til debatten gis to minutters taletid, med adgang til to replikker og en svarreplikk på ett minutt hver. Replikker kan kun tegnes dersom noe meningsbærende blir nevnt i innlegget, og må omhandle det foregående innlegget. Det gis ikke anledning til replikk på replikk (duplikk). Innlegg til voteringsorden, forretningsorden, dagsorden (saksliste og tidsplan) og saksopplysning gis ett minutts taletid uten adgang til replikk. Taletiden kan begrenses ved simpelt flertall i møtet. 7 Debatt Taleliste Møteleder fører taleliste. Møteleder fremmer forslag om når strek skal settes og opplyser om dette i god tid. Dersom det bes om ordet til voteringsorden, forretningsorden eller dagsorden, skal pågående innlegg med meldte replikker fullføres, før ordet umiddelbart gis til den som har meldt seg. Eventuelle forslag til forretningsorden tas opp til votering før den ordinære debatten fortsetter. Dersom det bes om ordet til saksopplysning skal denne gis ordet umiddelbart etter den som har ordet. 8 Debatt Forslag Forslag skal framsettes skriftlig, leveres og refereres av møtelederbordet innen strek er satt. Forslagene skal leveres på egne forslagsark, undertegnet av forslagstiller, eller sendes til oppgitt epostadresse. Det kan ikke fremmes nye forslag eller endringsforslag til organisasjonens vedtekter i møtet. Vedtektsendringsforslag skal være fremmet innen saksfristen til Landsmøtet, og være utsendt med sakspapirene til Landsmøtet. Innen saken åpnes på Landsmøtet kan det foreslås alternative formuleringer til forslag innkommet innen fristen. Forslag til formuleringsendringer kan ikke gjelde andre prinsipper i vedtektene enn det opprinnelige forslaget. 9 Votering Vedtak fattes med simpelt flertall, med mindre annet framgår av vedtekter for organisasjonen eller denne forretningsorden. Delegatene har stemmeplikt i alle saker, men kan stemme blankt dersom de ønsker det. 11

12 Votering skjer ved å vise stemmeskilt ved håndsopprekking, eller skriftlig ved simpelt flertall. Ved personvalg skal det avholdes skriftlig valg dersom en delegat krever det. Stemmetall ved personvalg skal ikke protokollføres og behandles med taushetsplikt av tellekorpset. Ved stemmelikhet gjenåpnes debatten før ny voteringsrunde. Ved gjentatt stemmelikhet ved personvalg, utfører tellekorpset loddtrekning. Ved gjentatt stemmelikhet i andre saker, gjelder sittende sentralstyreleders dobbeltstemme. Under en voteringssekvens er det ikke adgang til å fremsette nye forslag eller holde saksinnlegg til debatten. Møtelederne foreslår en voteringsorden for de enkelte sakene, som vedtas av Landsmøtet med simpelt flertall. En redaksjonskomité kan innstille på voteringsorden. Under en voteringssekvens lukkes møtesalen og delegatene kan ikke forlate salen uten å miste stemmeretten i den gjeldende sak. Delegater som trer inn i møtesalen under en votering har ikke stemmerett i den gjeldende sak. 10 Protokolltilførsler En eller flere delegater kan fremme en protokolltilførsel. Denne må varsles under den gjeldende sak, og leveres skriftlig til møteledelsen og kunngjøres for Landsmøtet innen møtets slutt. 11 Valgkomité Valgkomiteen har virketid fra ett Landsmøtes slutt, til neste valgkomité velges året etter. Kandidater til valg som er kjent fire uker før Landsmøtet skal presenteres i sakspapirene til Landsmøtet. Når saken Valg åpnes på Landsmøtet skal alle kandidater være kjent for Valgkomiteen. Ytterligere bestemmelser for Valgkomiteen er presisert i organisasjonens vedtekter. 12 Kontrollkomiteen Kontrollkomiteen skal gi en årlig rapport til Landsmøtet, og skal innstille om godkjenning av Humanistisk Ungdoms regnskap. Kontrollkomiteen avgir innstilling til valg av revisor. Ytterligere bestemmelser for Kontrollkomiteen er presisert i organisasjonens vedtekter. 13 Redaksjonskomité 12

13 Dersom Landsmøtet finner det hensiktsmessig kan det velge en eller flere redaksjonskomiteer. Kun delegater, varadelegater og Sentralstyret på Landsmøtet kan velges til redaksjonskomité. Redaksjonskomiteen har forslagsrett i saken(e) de har fått tildelt, og avgir innstilling i saken(e) før videre behandling av Landsmøtet. Redaksjonskomiteen kan innstille på voteringsorden D. Sluttbestemmelser 14 Endring i forretningsorden Denne forretningsorden gjelder for organisasjonens Landsmøter og mellom møtene, med mindre Landsmøtet vedtar å fravike forretningsorden. Endringer trer i kraft umiddelbart med mindre annet er vedtatt. 13

14 Sak 01/15e Valg av protokollunderskrivere kt/ LANDSMØTET Saksordfører: Landsmøtets protokoll skal underskrives av minst to personer som kan bekrefte at møtet foregikk slik det er protokollført. Det velges egne referenter som fører protokollen. Sentralstyrets innstilling: Til protokollunderskrivere velges Thomas Patrick Christensen og Amanda Isaksen. 14

15 kt/ LANDSMØTET Saksordfører: Live Øverhaug Sak 01/15f Valg av tellekorps Når det foretas avstemminger og valg, må stemmene telles. Det kan stemmes skriftlig, ved håndsopprekning eller ved akklamasjon (klapping). Ved akklamasjon og ved veldig tydelige flertall/mindretall ved håndsopprekning, oppsummerer møteledelsen resultatet av avstemmingen. Dersom resultatet ikke er helt klart eller det er en skriftlig votering, trenger møteledelsen hjelp til å telle stemmene. For å hjelpe møteledelsen velges det derfor et tellekorps. Det er praktisk at disse ikke har stemmerett selv, da det kan være vanskelig å stemme og telle samtidig. Sentralstyrets innstilling: Som tellekorps velges Juni Høiby, Live Øverhaug og Mathias Wiik Westberg. Som vara velges Kristin Tufte

16 Sak 01/15g Valg av redaksjonskomité Ref. kt/ LANDSMØTE Saksordfører: Juni Høiby Bakgrunn Endrings- og tilleggsforslagene som kommer i løpet av Landsmøtet kan ordnes og systematiseres av en komité slik at det er lettere for Landsmøtet å ta stilling til forslagene. Komiteen har som mandat å sette opp alle forslagene til avstemming i riktig voteringsrekkefølge. Dersom to eller flere forslag er tilnærmet like og komiteen klarer å ivareta intensjonen i begge forslagene, kan redaksjonskomiteen redigere forslagene sammen til ett. Komiteen må forholde seg til de innkomne forslagene og kan ikke fremme egne, selvstendige forslag etter at debatten er avsluttet. Alle delegater og ordstyrerbordet kan foreslå at forslag kan oversendes Redaksjonskomiteen. Saksbehandler anbefaler at Landsmøter velger 3 redaksjonskomiteer. Hver komite skal fokusere på henholdsvis Arbeidsprogrammet, Skoleplattformen og Vedtektene. Det er opp til Landsmøtet om endringer i andre dokumenter enn disse skal sendes til en av redaksjonskomiteene. Sentralstyrets innstilling: Som redaksjonskomité for Arbeidsprogrammet velges Haakon Gunleiksrud, Arnlaug Høgås Skjæveland og Ivan-Louis Miranda Husebø. Som redaksjonskomite for Skoleplattformen velges Joakim Damsgaard, Mathias Wiik Westberg og Anne Lindholm. Som redaksjonskomite for Vedtekter velges Anders Garbom Backe, Ida Keihl Olsen og Joakim Mathisen. Komiteene utpeker selv sin leder. 16

17 /188.0 Landsmøte Saksordfører: Anders Garbom Backe Sak 02/15 Årsberetning Bakgrunn Årsberetningen er en kort oppsummering av organisasjonen virksomhet i forrige kalenderår. Den inneholder informasjon om: - hvem som har sittet i sentrale verv - hva organisasjonen har gjort (styremøter, aktiviteter for medlemmer, aksjoner, deltakelse på andre arrangementer, osv.) - utvikling, lokallag, medlemskap, osv. Årsberetningen avgis og signeres av Sentralstyret, men det er Landsmøtet som har myndighet til å godkjenne den. Målgruppe for årsberetningen er (utenom Landsmøtedelegatene) Human-Etisk Forbund, Fordelingsutvalget og andre offentlige organer, revisor, fremtidige styremedlemmer, osv. Årsberetningen skal derfor være kort, men dekkende. Vurdering Sentralstyret mener at årsberetningen gir et godt innblikk i organisasjonens virksomhet, og at det er grunnlag for videre drift. Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet godkjenner Årsberetningen for Vedlegg: Humanistisk Ungdoms Årsberetning

18 ÅRSBERETNING HUMANISTISK UNGDOM ORGANISASJON Landsmøtet Det syvende ordinære landsmøtet i Humanistisk Ungdom (HU) ble avholdt mai 2014 med 28 delegater og totalt 46 tilstede. Landsmøtet vedtok tre politiske uttalelser, og ny nestleder og sentralstyremedlemmer ble valgt. I tillegg ble nye medlemmer av valgkomiteen og kontrollkomiteen innstilt. Landsmøteprotokollen ble offentliggjort i midten av juni og lagt ut på nettsidene. Sentralstyret Fram til Landsmøtet mai 2014 besto Sentralstyret av: Verv På valg Fornavn Etternavn Født Sted Leder: 2014 Anders Garbom Backe Oslo Nestleder: 2014 Arnlaug Høgås Skjæveland Oslo Økonomileder: 2015 Juni Amalie Høiby Skarnes Styremedlem: 2014 Marianne Tofte Stavanger 2014 Amund Bugge Skarnes 2014 Lyka Camilla Solhaug Brumunddal 2015 Sean Traynor Egersund Ivan-Louis 2015 Miranda Husebø Sandnes 2015 Lin-Marit Bjerkemo Bergen Vara: 2014 Cecilie Nordby Gjøstein Oslo 2014 Kristoffer Stokkeland Kvinesdal Live Johanna 2014 Steinsdatter Øverhaug Oslo Marianne Tofte trakk seg fra sitt verv i februar 2014, av personlige grunner. Sentralstyret besto av representanter valgt på Humanistisk Ungdoms syvende ordinære Landsmøte i Ved utgangen av året bestod styret av: Verv På valg Fornavn Etternavn Født Sted Leder: 2015 Anders Garbom Backe Oslo Nestleder: 2016 Joakim Damsgaard Oslo Økonomileder: 2015 Juni Amalie Høiby Skarnes Styremedlem: 2015 Lin-Marit Bjerkemo Bergen 2016 Kristoffer Stokkeland Oslo 2016 Live Johanne S. Øverhaug Oslo 2016 Haakon B. Gunleiksrud Asker 2015 Freja Norlen Ås Vara: 2015 Lars Laurent Nøtterøy 2015 Mathias Wiik Westberg Tromsø 18

19 2015 Henriette Sakrisvold Oslo 2015 Anne Lindholm Oslo Daniel Rømuld trakk seg fra sitt verv i september 2014 av personlige grunner. Leder har kunnet konsentrere seg fullt om sitt verv pga. honoreringen. I tillegg har nestleder og økonomileder mottatt et honorar for å frigjøre deres tid. Dette gjør det enklere for Arbeidsutvalget (AU) å jobbe med HU. I 2014 hadde Sentralstyret 6 styremøter, februar, mars, 02. mai, juni, august og 31.oktober 02.november. Møtene ble holdt på Humanismens Hus, St. Olavs gate 27 i Oslo, bortsett fra møtet i juni (Tvedestrand) og i november (nye lokaler i Brugata 19). Det ble arrangert overlappingshelg for det gamle og nye arbeidsutvalget på hytta til Joakim Damsgaard i Etnedal mai Sentralstyrets hovedfokus var, i tråd med arbeidsprogrammet vedtatt på Landsmøtet, å fremme HUs budskap og kjernesaker i media. Blant annet har HU vært aktive i debatten rundt Grunnlovsjubileet. Anders Garbom Backe (leder), Juni Høiby (økonomileder) og Joakim Damsgaard (nestleder) ble oppnevnt som Arbeidsutvalg. Sentralstyret er delt inn i flere utvalg, og alle medlemmene er med i ett eller flere utvalg. Utvalgene består av Lokallagsutvalget (LU), Ideologi og PR-Utvalget (IPU), Internasjonalt Utvalg (IU), Organisasjonsutvalget (OU), Nettsideutvalg, Høstseminar, Vinterseminar, Nordisk seminar, Presentasjonsgruppa og Grunnlovskampanjen. Valgkomiteen På Landsmøtet i 2014 ble følgende representanter valgt inn i valgkomiteen for ett år: Verv På valg Fornavn Etternavn Født Sted Leder: 2015 Espen Urkegjerde Oslo Medlem: 2015 Mathilde G. Molde Horten 2015 Katja Hansen Kolbotn Varamedlem: 2015 Johann Elven Sandnes Kontrollkomiteen På Landsmøtet i 2014 ble følgende representanter valgt inn i kontrollkomiteen for ett eller to år: Verv På valg Fornavn Etternavn Født Sted Leder: 2015 Synøve Vang Oslo Medlem: 2015 Ida Keihl Olsen Oslo 2016 Joakim A. Mathisen Hammerfest Kjølsø- Varamedlem: 2015 Gabriel Morkemo Oslo Sekretariatet Humanistisk Ungdom leier kontorer hos Human-Etisk Forbund (HEF) på Humanismens Hus i Oslo sentrum. 20 oktober flyttet vi til Brugata 19 sammen med hovedkontoret, Akershus og Oslo fylkeslag og Humanist Forlag. Sentralstyret vedtok i slutten av 2013 at en ny stilling, 19

20 kommunikasjonsmedarbeider skulle opprettes. Totalt 78 søkte, og 10. mars tiltrådde Ina Ytterstad Bjørnrå stillingen. Fra november 2013 til august 2014 ble Hans-Christian Nes og Oda Martine Øverhaug ansatt i prosjektstillinger som sommerleirsjefer. I oktober 2014 ble Jarle Sveen og Jørgen Hamre Sveen ansatt som sommerleirsjefer for sommerleir Lokallag I 2014 fortsatte Sentralstyret med samme utvalg som tidligere Sentralstyre; et lokallagsutvalg som fulgte opp lokallagene. Utvalget bestod av 5 medlemmer, og ordningen fungerte godt. 8 lokallag ble stiftet i Per 31. desember 2014 hadde Humanistisk Ungdom følgende lokallag, sortert etter stiftelsesdato: Lokallag Stiftelse i 2014 Lokallagsleder 1. Hordaland lokallag (tidl. Bergen) Espen Vaage 2. Haugalandet lokallag Hedda Strand Dybevik 3. Jæren og omegn lokallag Herdis Høiland 4. Oslo lokallag Gabriel Kjølsø-Morkemo 5. Trondheim studentlag Anine Hulmen 6. Tromsø lokallag Emma Skarstein Egersund og Dalane lokallag Ingrid Figved 8. Agder lokallag Ida Granseth Aasbakken 9. Buskerud lokallag Tor Einar Berget Erlandsen 10. Asker og Bærum lokallag Gina Sutterud Warland 11. Sandnes lokallag Tord-Viljar Miranda Husebø 12. Vestfold lokallag Lars Laurent 13. Glåmdal lokallag Fredrik Hagen 14. Stavanger lokallag Nora Edland Størksen 15. Hammerfest lokallag Anna Knudsen Rystad 16. Harstad lokallag Solveig Ursin 17. Follo lokallag Katja Hansen 18. Salten lokallag Didrik Solhaug 19. Arendal lokallag Adrian Shati 20. Lillesand lokallag Liv Malmberg Alle 20 lokallagene var tellende per 31. desember 2014 i forhold til Fordelingutvalgets kriterier. Vi hadde også et studentlag; Oslo studentlag, som ikke var formelt nedlagt i Møre og Romsdal lokallag ble nedlagt august MEDLEMMER Organisasjonen har arbeidet med profilering innenfor det livssynspolitiske området for å bli en mer synlig organisasjon. Bygging av aktivitetstilbud og identitet for en ung organisasjon tar tid selv om medlemspotensialet på sikt fremdeles vurderes som stort sto registret som innmeldt per 31. desember Til samme dato var det endelige tallet på tellende medlemmer 879. Det betyr at medlemsmassen har gått noe opp (fra 752 året før), men ikke like mye som ønsket. Sentralstyret 20

21 gjennomførte en ringerunde til medlemmer som ikke hadde betalt kontingent i 2014 før jul. Ringerunden førte til noen betalinger og et par utmeldinger. AKTIVITETER Sentralleddet har arrangert og deltatt på en rekke lokale, nasjonale og internasjonale arrangementer i Nasjonale arrangement Sentralstyret arrangerte livssynsseminaret Eureka på Haraldsheim vandrerhjem, i Oslo januar, med 30 deltakere. Sentralstyret arrangerte også Organisasjonsseminaret Org.Sem. på Humanismens Hus i Oslo, mars, med 24 deltakere. Sommerleiren fra juli ble holdt på Ringerike Folkehøgskole, hadde 71 deltakere, og tittelen Hum.fest -leir september samlet 10 ungdommer seg på Humanismens Hus for å kurses til å bli en del av Presentasjonsgruppa oktober var det lokallagsledersamling på Humanismens Hus, hvor 16 lokale tillitsvalgte deltok oktober ble høstseminaret Hvor likestilt er egentlig Norge? arrangert på Haraldsheim vandrerhjem, Oslo. Totalt 50 medlemmer deltok. Lokal og regional aktivitet Lokallagene har avholdt spennende aktiviteter av varierende natur. Flere av lokallagene har arrangert blant annet bli kjent-aktiviteter, informasjonsmøter, lokale hytteturer, filmkvelder, deltakvelder, offentlige debatter, bowlingkvelder, filosofimiddager og stands. Vestfold lokallag arrangerte en ungdomskonsert i samarbeid med HEF under Humanistisk uke. I tillegg har de aller fleste lokallagene også profilert seg ovenfor konfirmanter i Human-Etisk Forbund med tanke på videre rekruttering, blant annet ved å besøke konfirmantgrupper og fortelle om HU og humanisme. 30. august arrangerte Human-Etisk Forbund Akershus konfirmantreunion for årets konfirmantkull. Der deltok blant annet Haakon Bø Gunleiksrud, Katja Hansen og Sondre Wold. Resultatet var flere interesserte, og de fikk snakket om det regionale seminaret «Identitet» november, som ble arrangert av Oslo, Asker og Bærum, Vestfold og Agder. Andre eksempler på lokale aktiviteter: Glåmdal lokallag har hatt mange aktiviteter etter stiftelsen i september, og har blant annet arrangert kino, lasertag og ishockeykvelder. Asker og Bærum og Tromsø har begge arrangert dødscafé med stor suksess. Internasjonal deltagelse Lin-Marit Bjerkemo, Ivan-Louis Miranda Husebø, Amund Bugge og Live J. S. Øverhaug deltok på European Working Group (EWG) i Uttrecht, Nederland februar EWG er i regi av International Humanist and Ethical Youth Organization (IHEYO). HU sendte en delegasjon på 17 stykker (Lin-Marit Bjerkemo, Amund Bugge, Arnlaug Høgås Skjæveland, Anders Garbom Backe, Ivan-Louis Miranda Husebø, Kristoffer Stokkeland, Cecilie Nordby Gjøstein, Emil Andreas Ofstad, Dan-Raoul Husebø Miranda, Ragnhild Dahl Bjørklund, Lyka Camilla Solhaug, Nora Strand, Mathias Wiik Westberg, Joakim Damsgaard, Synøve Vang, Torbjørn Vik Lunde og Henriette Sakrisvold) til World Humanist Congress i Oxford, Storbritannia august. POLITISK ARBEID HU skrev totalt 5 høringsuttalelser i 2014 om følgende saker: 21

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Endret på Landsmøtet 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.Sist endret 18.04.2015 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

Protokoll fra Humanistisk Ungdoms landsmøte 17.-19.april 2015

Protokoll fra Humanistisk Ungdoms landsmøte 17.-19.april 2015 1 2 3 Protokoll fra Humanistisk Ungdoms landsmøte 17.-19.april 2015 4 5 6 7 8 9 10 Tid: Fredag 17.april kl. 20.00 søndag 19.april kl. 15.30. Sted: Scandic Hotel Helsfyr, Strømsveien 108, Oslo. Leder Anders

Detaljer

27.04.15/164.56. SENTRALSTYREMØTE 17.april Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 32/15 Referat sentralstyremøte 17.april 2015

27.04.15/164.56. SENTRALSTYREMØTE 17.april Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 32/15 Referat sentralstyremøte 17.april 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27.04.15/164.56 SENTRALSTYREMØTE 17.april Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 32/15 Referat sentralstyremøte 17.april 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard, Kristoffer

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 20.04.12 Saksbehandler: Marit Simonsen. Sak 39/12 Referat sentralstyremøte 20.04.12 22.04.12/163.41

SENTRALSTYREMØTE 20.04.12 Saksbehandler: Marit Simonsen. Sak 39/12 Referat sentralstyremøte 20.04.12 22.04.12/163.41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Sak 39/12 Referat sentralstyremøte 20.04.12 22.04.12/163.41 SENTRALSTYREMØTE 20.04.12 Saksbehandler:

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

12.05.14/163.56. SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 35/14 Referat sentralstyremøte 02.mai 2014

12.05.14/163.56. SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 35/14 Referat sentralstyremøte 02.mai 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 12.05.14/163.56 SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 35/14

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13. Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13. Saksbehandler: Marit Simonsen

SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13. Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13. Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19.04.13/163.47 SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13 Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13 Saksbehandler: Marit Simonsen Tilstede: Helene Haarklau-Kleppestø, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

ÅRSBERETNING HUMANISTISK UNGDOM 2009

ÅRSBERETNING HUMANISTISK UNGDOM 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Ref. lph/102 ÅRSBERETNING HUMANISTISK UNGDOM 2009 Året har bydd på utfordringer

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

33/07 Referat fra sentralstyremøte 19.-21. oktober

33/07 Referat fra sentralstyremøte 19.-21. oktober 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 21.11.07/Ref. 81613 Sentralstyremøte 30. november - 2. desember

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE Vedtatt på landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Liberalistene

Vedtekter for Liberalistene Vedtekter for Liberalistene Vedtatt 7. april 2014 Bilde: John Olsen/Openclipart.org Liberalistene.org Innhold 1.1 Navn... 3 1.2 Ideologisk fundament... 3 1.3 Formål... 3 1.4 Medlemskap... 3 1.5 Støttemedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter.

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Sak 26/10 Referat 5.-7. mars 09.04.10/163.16 SENTRALSTYREMØTE 5.-7. mars Saksbehandler:

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Sak 26/09 Referat sentralstyremøte 13.-15.03.09

Sak 26/09 Referat sentralstyremøte 13.-15.03.09 1 2 01.04.09 /161.12 3 SENTRALSTYREMØTE 4 5 6 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Sak 26/09

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 1 2 3 VEDTEKTER Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf... 0 2 Navn... 0 3 Organisasjon... 0 4 Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Referat årsmøte i WarpCrew

Referat årsmøte i WarpCrew Referat årsmøte i WarpCrew Metropolis 22. januar 2005 kl. 14:00 1. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent av årsmøtet 2. Regnskap for 2004

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Sentralstyremøte 1. - 2. februar 2008

Sentralstyremøte 1. - 2. februar 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 10.12.07/Ref. 81613 Sentralstyremøte 1. - 2. februar 2008 02/08 Referat

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 11.-13. juni 2010 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg. Sak 40/10 Referat

SENTRALSTYREMØTE 11.-13. juni 2010 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg. Sak 40/10 Referat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Sak 40/10 Referat 15.06.10/163.22 SENTRALSTYREMØTE 11.-13. juni 2010 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg Tilstede: Dan-Raoul Husebø Miranda,

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

Sak 15/08 Referat sentralstyremøte 02.-03.02.08

Sak 15/08 Referat sentralstyremøte 02.-03.02.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 29.02.08/81615 SENTRALSTYREMØTE 07.-09.03.08 Saksbehandler: Ingrid Stranger-Thorsen

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Vedtatt av årsmøtet den Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

ANSAs statutter 2015-2016

ANSAs statutter 2015-2016 ANSAs statutter 2015-2016 Vedtatt på ANSAs 59. Generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige,

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 17.-19.06.11. Sak 33/11 Referat Sentralstyremøte 08.04.11. Saksbehandler: Marit Simonsen. Saksliste: 13.04.11/163.

SENTRALSTYREMØTE 17.-19.06.11. Sak 33/11 Referat Sentralstyremøte 08.04.11. Saksbehandler: Marit Simonsen. Saksliste: 13.04.11/163. 1 2 3 4 13.04.11/163.27 SENTRALSTYREMØTE 17.-19.06.11 Sak 33/11 Referat Sentralstyremøte 08.04.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 5 6 7 8 9 Tilstede: Dan-Raoul Husebø Miranda, Anders Garbom Backe, Kjetil

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer