KABB. Universell utforming. Hvem får være med? Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte. Leder side 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KABB. Universell utforming. Hvem får være med? Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte. Leder side 4"

Transkript

1 KABB 01 Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte 2013 Universell utforming Hvem får være med? Leder side 4

2 2 KABBNYTT FRA SPESIALLØSNING TIL GENERE TEKST OG FOTO: TERJE KINGSRØD - Før var tanken at funksjonshemmede skulle spesialbehandles. For eksempel med handikaptoaletter. Universell utforming gjør alle toaletter tilgjengelig for alle - også for personer med nedsatt funksjonsevne. I stedet for å lage spesialløsninger, er altså målet å lage generelle løsninger som kan brukes av alle. Mye er gjort, men mye står igjen, forteller daglig leder i MediaLT, Magne Lunde. Han arbeider med dette til daglig. Universitet North Carolina University i USA var de første som benyttet begrepet universell utforming. Det ble formulert 7 prinsipper om hva universell utforming handlet om. prinsippene gjennomslag i Norge og har vært dominerende siden. - tilgjengelighetsloven. Her formuleres hva det vi si å gjøre ting tilgjengelig regnes som universelt utformet. Et overordnet prinsipp - Universell utforming er et overordnet prinsipp i samfunnet, og det vil ta tid å få gjennomført dette Magne Lunde i MediaLT jobber med universell utforming til daglig Lunde. Hvis man for alvor mener deler av samfunnet. Ved nybygg og andre samfunns- universelt utformet samfunn. - Til syvende og sist handler dette mye om viljen til å sette makt bak prinsippet - ved hjelp av ressurser og ordninger. - Det har vært en positiv utvikling i samfunnet og blant politikerne når det gjelder universell utforming. Det er diskriminerings- og tilgjengelighetsloven et godt eksempel på. Man forsøker å sette tidsfrister og konkretisere hva dette betyr i praksis. Men det er ikke alltid at dette får gjennomslag når politikerne møter den harde virkeligheten, med begrensede budsjetter og økonomiske rammer. Alle kan bidra og delta - tro på at dette vil lønne seg. - Da kan alle få delta og bidra, og vi trenger ikke å gå inn for å lage spesialløsninger. Vi skaper tilgjengelighet ved et langsiktig arbeid. MediaLT Morten Tollefsen og Magne Lunde har ledet og deltatt Bedriften ble startet i 1999 og har som visjon å gjøre begrensninger til muligheter. - Vi vil forbedre funksjonshemmedes levesituasjon i Norge og i resten av verden ved hjelp av nyskaping og innovasjon. Mennesker har ulike forutsetninger og behov, og det skal ny teknologi ta høyde for! (Dette kan du lese på bedriftens nettside:

3 KABBNYTT LL LØSNING Hva er universell utforming? Hvis dette blir et prinsipp som når inn i arbeidslivet, vil det bli enklere for folk med forskjellige forutsetninger å bidra - og tilgjengelighetsloven. Dette - Diskrimineringsloven skal også gjelde på arbeidsområdet, men dette vil være en lang prosess. Til slutt vil universell utforming gjennomsyre hele samfunnet vårt sier Magne Lunde. Optimistisk samfunnet bør tilrettelegges for alle. - Derfor vil samfunnet om fem til ti år, være mer universelt utformet enn det er i dag. Samtidig er det et enormt arbeid som gjenstår. Dette er en prosess som sagt. Blir denne prosessen god, vil en kunne oppnå gode resultater. Jeg ser at viljen er større, kunnskapen bedre og oppmerksomheten økende. Det vil føre til at vi vil se bedre løsninger i framtiden «Med universell utforming menes: utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det.» «Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.» for universell utforming. Prinsippene er utarbeidet for evaluering av «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige Videre fremdrift CRPD i juli Handlingsplanen for universell utforming og økt tilgjengelighet Kilder: og Lydtilbud for barn/unge Barnas Lydavis Lydaviser med spennende og variert innehold. Norea/NLM gir ut Superblink og Jarle Waldemar gir ut det samme antallet fra Barnas Klubb. Til sammen blir dette ti CDer i løpet av et år. Solveig og Hans Ovin Andreassens stiftelse til støtte for blinde og svaksynte -

4 4 KABBNYTT Leder Hvem får være med? arenaer. Med begrepet «universell utforming» er det mange som bygninger og transportmidler. På enn noen gang. Universell utforming - om alle får delta på de sosiale arenaene. Man regner med at 1 milliard er slagordet til Arbeiderpartiet og parti. Det tyder på at den rødgrønne regjeringen har gode målsettinger mange som føler seg utenfor. eller festtaler. Det må også omsettes og innenfra. Det starter hos deg og meg. Hvordan er våre holdninger? noen utenfor eller invitere inn til til livsutfoldelse? Jeg trener meg på å bli bedre. Ingvar Nevland Generalsekretær KABB nytt Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte KABB er en diakonal, tverrkirkelig, landsdekkende og medlemsstyrt organisasjon. Postboks 333, 1802 Askim Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: Redaktør: Anna Berit Føyen Gironr.: ISSN Layout og trykk: Østfold Trykkeri AS 241 MILJØMERKET Trykksak 796

5 KABBNYTT «Ingen tanke er større for meg enn at Gud kan ha blitt menneske, klatret ned og vist oss hvem han er gjennom å peke på oss. Det er jeg ikke ferdig med enda» Jan Kjærstad i Krigsropet nr. 47, 2008 ET MENIGHETSBYGG FOR ALLE - Vi har gjort en del prioriteringer. Det er mange ønsker og behov. Vi tar litt om gangen. Vi ønsker å bruke bygget litt før den endelig beslutningen om utsmykning fattes, forteller universell utforming. - Bygget er i dag godkjent og fyller kravet til universell utforming forteller Nicolaisen. - Vi oppfylte også kravet til brede gangveier og dører. Dette gir god tilgjengelighet for rullestolbrukere, og det er gode plasser i kaféen og inne i møtesalen. - Vi vil at dette skal være et lokale for hele bygda, uansett funksjonsevne Ord fra Bibelen For det er Gud som virksom i dere, så dere både vil og gjør etter Guds gode vilje.

6 6 KABBNYTT GODE HJELPEMIDLER GIR MANGE Leselist (Foto: Terje Kingsrød) TEKST: TERJE KINGSRØD begge steder. Bojo Bojo er en frittstående distributør av hjelpemidler til synshemmede. De - Vi er i en unik situasjon i Norge når det gjelder hjelpemidler. Prinsippet er enkelt. «Har du behov, har du rett.» Alle som trenger hjelpemidler og kan dokumentere det, har rett til å få de hjelpemidlene de trenger. Det kan hende de må argumentere ovenfor NAV, men de får det Simensen i Bojo. produsenter verden over og henter inn utstyr til Norge. - Det blir fornorsket så langt det lar seg gjøre, og så leveres det videre til NAV eller til privatpersoner som ønsker å kjøpe det. Sortimentet er innenfor fem hoved- - Det mest avanserte produktet er leselist Lese-TV - til passende størrelse. Det er også annen farge. lese den opp. det åpnet seg mange muligheter. - og forstørres opp. Her er det også - Enklere enn dette er det nesten ikke mulig å få det Leselist

7 KABBNYTT MULIGHETER Noteringsenheter lignes med et nettbrett for seende. Noen noteringsenheter har PC- på nettbrett for seende. Programvare den lesbar. Programmet inneholder - lese det opp. Disse spillerne er allerede meget - Adaptor Hjelpemidler AS Adaptor Hjelpemidler AS har en hel - Vi har innpå 1200 produkter for synshemmede, og det er for det meste hjelpemiddelsentralene rundt omkring i Norge som kjøper produktene. GPS for synshemmede - Den hvite stokken har vært i bruk i mange år, og den er uerstattelig i Adaptor. Men i det siste har det lagt for synshemmede. - Vi har fått utviklet en GPS som er enkel i bruk. Du snakker til den, og den snakker til deg. Spør GPSen hvor du er, og den vil svare deg, så sant du ikke er under tak GPSen. Du kan spørre om batterikapasitet, hva klokken er osv. rettlede deg Helseth viser frem et talende - Legg merke til at den sier klokken ti om formiddagen, klokken ett om natten osv. Armbåndsurene er inndelt i tre eller digital presentasjon. Den Adaptor har en egen spillavdeling. - er det lagt inn bjeller, slik at en kan høre hvor de er. Noen har pipetone opplyser Morten Halseth. Det er mange gode hjelpemidler - - Helseth demonstrerer en - Her kan du i prinsippet legge inn et dypfryst ribbestykke, programmere ovnen og få ribbestykket tint og så satt til grilling. Når prosessen er ferdig skal den være gjennomstekt med sprøstekt svor. Vel, jeg tør ikke å garantere det Halseth. Ytterligere informasjon om til og Elektronisk lupe (Foto: Terje Kingsrød) Kinasjakk for svaksynte og blinde (Foto: Adaptor) Microbølgeovnen som taler og leverer ferdig tilberedt mat (Foto: Adaptor)

8 KABBNYTT Innspill Vanskeleg kunst sjå meg, ikkje vurder meg TEKST: JOSTEIN BILDØY DAGLIG LEDER I JOVISJON OG FYLKESSEKRETÆR I KRF, SOGN OG FJORDANE av personane skil seg elles ut, dei ser spreke og vanlege ut. sist. Då måtte dei ta heisa opp att til billettøren. Å ringe desse utfordringane verte delt gjennom humor eller av å vere einsam. Midt i ein kyrkjelyd. Enten ein er barn eller vaksen.

9 KABBNYTT Synshemmede diskrimineres TEKST: ELI KNØSEN, SENIORRÅDGIVER LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET Universell utforming skal ivareta være en del av «alle». etter bestemmelsen om universell Likestillings- og diskrimineringsombudet 60 prosent om mangel på universell utforming. fortau som mange synshemmede store deler av tiden. For mange heiser og billettautomater om disse stor utfordring. Synshemmede er programløsninger som er universelt automater og nettsider ute på diskrimineringsombudet Med universell utforming utforming eller tilrettelegging Med det menes den måten samme transportmiddel. restaurantens å selge mat og

10 10 KABBNYTT Lytt til Bibelen! BIBEL 2011 Lydbibelen fra KABB er en bruksbibel som kan brukes om igjen og om igjen, i ulike livssituasjoner og for mennesker i alle aldere. Bibelen er lest inn av Frank Tangen, Nils Ole Oftebro, Birgitte Bjørnstad Sæbø og Magne Bruteig. Porto kommer i tillegg på kjøp av lydbøker fra KABB

11 LydBøkEr fra kabb 11 fra Karen Karen Kingsbury Ellison forlot misjonsmarken i Indonesia til fordel for misjons- kan forandre verden. Men da inn- Lest av Per Kristian Tovsrud Karen Kingsbury etter berømmelse. Lest av Per Kristian Tovsrud over én million kroner, i sekten. Historiene om maktmisbruk, slutt orket ikke Dam mer. Tvilen og barn, jobb og alle nære venner. Lest av Per Kristian Tovsrud Ted Dekker & Erin Healy jeg vet sikkert. Navnet mitt. I rommet befant min omsorgsfulle man blir velsignet med mange Lest av Liv Aakvik Dan Baumann Dan Baumann jobber som bistands- - - bare ikke kan legge fra deg. Dan er en ekte gudsmann. Det er en Lest av Bjarne Andersen Lest av Per Kristian Tovsrud

12 Returadresse: KABB, Postboks 333, 1802 Askim Siden sist - som et vedvarende under. Alt dette er det som har bedt dere å gjøre har god bør og seiler i medvind. Hva er et godt livsprosjekt? AV BJØRN HANSSEN, DIAKON I KABB Hvordan det var å gå fra lys til Jeg har lyst til å hylle de mange men som møysommelig arbeidet - Bibelordet Jeg er imponert over hvordan du snudde livet. Fra å være passiv deg i mulighetene. Det var tøft for fra. Tøft å realitetsorientere familie barn og barnebarn. Du snudde det. Du ble en ressurs i familien og en ressurs blant andre synshemmede. livet en overbygning - til trøst for dem du hjalp på veien. Sånne som deg var det som ga ne for synshemmede. Gjennom et Nedlatende vurdering fra en byrå- og inspirasjonen henter vi fra syns- i Herrens nåde og barmhjertighet Herren er nådig, vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt, den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor

KABBnytt. Alle skal med! Hvem bestemmer hva som er mangfold? Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte 01 2015. Leder side 4

KABBnytt. Alle skal med! Hvem bestemmer hva som er mangfold? Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte 01 2015. Leder side 4 KABBnytt Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte 01 2015 Alle skal med! Hvem bestemmer hva som er mangfold? Leder side 4 2 KABBNYTT 01 2015 Alle skal med, sier NOVA-forsker Lars Grue TEKST: ANNA BERIT

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Universell utforming av læringsmiljø

Universell utforming av læringsmiljø Universell utforming av læringsmiljø Veileder 2 Universell utforming av læringsmiljø Veileder Innhold Forord... 3 Kapittel 1: Hva er universiell utforming?... 4 Intervju med Randi Tiller.... 9 Kapittel

Detaljer

FRITT FRAM. Universell utforming lønner seg. Japan 15 år foran. Pilotkommunene. NSB ruster opp. et temabilag om universell utforming.

FRITT FRAM. Universell utforming lønner seg. Japan 15 år foran. Pilotkommunene. NSB ruster opp. et temabilag om universell utforming. FRA GAZELLE COMMUNICATION et temabilag om universell utforming Japan 15 år foran side 15 Pilotkommunene side 10-11 Universell utforming lønner seg side 12-13 NSB ruster opp side 17 PERSPEKTIV: Funksjonshemmedes

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: Istock Inkludering Gud gir - vi deler med absolutt alle tema nr Av Tor Ivar Torgauten

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: Istock Inkludering Gud gir - vi deler med absolutt alle tema nr Av Tor Ivar Torgauten O f t e n e Ve il ed M e -h nin g t i l t ro s o pp lær eren tema nr 11 Foto: Istock Inkludering Av Tor Ivar Torgauten Gud gir - vi deler med absolutt alle 1 VISJON: Barn og unge, uavhengig av funksjonsevne,

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Kulturminner for alle

Kulturminner for alle Kulturminner for alle Hvordan kan vi gjøre museer tilgjengelige for mennesker med funksjonsnedsettelser? Skal mennesker som har funksjonsnedsettelser kunne besøke museer og severdigheter? Er krav om å

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Se på - ta på - høre på

Se på - ta på - høre på Se på - ta på - høre på Pantone Pantone Om tilgjengelighet og formidling. Erfaringer fra Bergen Byarkiv. 459 c6 m7 y55 k0 r242 g255 b140 #F2E18C 151 484 c0 m43 y87 k0 r249 g161 b58 #F9A13A Pantone c0 m87

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

NÅR SJEFEN SKAPER FRYKT

NÅR SJEFEN SKAPER FRYKT NÅR SJEFEN SKAPER FRYKT Du blir oversett, latterliggjort og fratatt spennende arbeidsoppgaver. Sjefenes hersketeknikker skremmer flere bort fra jobben. Lær deg å slå tilbake. tekst LISE TØNSBERG VANGERUD

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI?

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Kjære landsmøte! Et av barna som ble født i mars i år ble innbygger nummer 5 millioner. Når dette barnet blir 18 år i 2030 har vi trolig

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Hjelp eller barrierer?

Hjelp eller barrierer? Hjelp eller barrierer? En undersøkelse av betingelser for høyere utdanning for ungdom med nedsatt funksjonsevne LARS GRUE & JON ERIK FINNVOLD Rapport nr 8/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer