CommVault Simpana 10. "En teknisk beskrivelse"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CommVault Simpana 10. "En teknisk beskrivelse""

Transkript

1 CommVault Simpana 10 "En teknisk beskrivelse" Mars, 2014

2 Innhold Innledning... 3 En helhetlig plattform... 4 Oppbygging Roller i Simpana... 4 Sentrale funksjoner Teknologi... 5 Administrasjonsgrensesnitt... 5 Sikkerhet... 5 Rapportering og jobbstyring... 6 Sikring av data... 6 Indeksering... 7 Indeksering av data... 7 Indeksering av innhold (Content Indexing)... 8 Deduplisering... 9 Deduplisering på backupserver... 9 Deduplisering på klient... 9 Deduplisering på lagringsløsning Fagområder i Simpana Backup & Recovery Fil, e-post, katalogtjenester (AD) og SharePoint Databaser Virtuelle servere IntelliSnap Integrasjon mot HW snap Arkivering E-post Filer OnePass kombinert backup, arkiv og analyse av data Replisering av data Support Dokumentasjon Dokumentasjon ved installasjon Lisensmodell Kurs- / Opplæringstjenester Sertifisering Installasjonsmetodikk Side 2 av 20

3 Innledning Dagens informasjonssamfunn genererer voldsomme mengder med data. Vi forholder oss til data over alt, i mange former og ikke minst i mange systemer. Disse systemene er ment å fungere som verktøy for brukerne, og dataene de innehar er ment å være en ressurs for bedriften. Mange bedrifter møter "veggen" nettopp her. Mengden data og antall systemer blir rett og slett for uoversiktlig, ikke minst for sluttbrukerne. Resultatet er at vi ikke helt vet hva vi fører tilbake til kjerneområdene i bedriften i form av gevinst. Vi bare fortsetter å ta vare på dataene "i tilfelle" CommVault Intl. (CVLT) er et selskap som siden starten i 1996 har hatt et sterkt fokus på å hjelpe bedrifter med administrasjon av data. Før etableringen av selskapet i 1996 var løsningen et strategisk satsningsområde internt i AT&T. Etter et ønske om å tilby løsningene kommersielt, ble CommVault etablert. CommVault er i dag et børsnotert selskap på NYSE og er et av verdens raskest voksende selskaper innen programvare for datalagring. Innovasjon og nytenkning er nøkkelbegreper i CommVault. Vårt mål er å tilføre tradisjonelle oppgaver som backup og arkiv en ny dimensjon i form av å administrere data, snarere enn "å kopiere dem et sted og holde dem der en gitt periode". Denne innovasjonen har brakt oss ganske langt og vi ser at ledende teknologiselskaper etablerer strategiske samarbeid med CommVault. Disse samarbeidene dekker alt fra OEM partnerskap til teknologi allianser. Blant de samarbeidende selskapene finner vi bl.a. Microsoft, Oracle, SAP, VMware, Fujitsu, HP, Citrix, Bull og ikke minst OEM partnerne NetApp, og Hitachi Data Systemer. For CommVault er det gledelig når ledende analyseselskaper legger merke til hva selskapet gjør og ønsker denne type endring velkommen. Den anerkjennelsen som kanskje blir lagt mest merke til er Gartner sin rapport kalt "2013 Magic Quadrant For Enterprise Backup/Recovery Software", der CommVault for tredje år på rad ble plassert på topp i lederkvadranten. Lenke til rapporten (hold ctrl nede og klikk på bildet): Gartner sier bl.a. at CommVault er veldig uttalte i sin visjon, men at vi samtidig viser evne til å utføre. CommVault er også plassert innerst i ledersirkelen i Forrester sin rapport "Forrester Wave: Enterprise Backup And Recovery Software, Q2 2013" (http://news.commvault.com/analyst_reports.asp). Å bli plassert som leder av begge disse anerkjente analyseselskapene gir oss i CommVault en følelse av å være på rett vei i vår visjon om å forenkle måten bedrifter administrerer data på, enten det dreier seg om å beskytte, administrere, eller finne tilbake informasjon. Vi i CommVault håper du og din bedrift, etter å ha lest resten av dette dokumentet, vil dele denne visjonen, og gir oss mulighet til å bevise at det er fremtidens måte å administrere data på. Dette dokumentet er på ingen måte en fullstendig beskrivelse, og vi henviser derfor til våre on-line brukerdokumentasjon for tekniske detaljer (http://documentation.commvault.com/commvault/v10/). Side 3 av 20

4 En helhetlig plattform CommVault Simpana har noe unikt ved seg, ikke fordi hvert enkelt fagområde er spesielt i seg selv, men fordi man i CommVault har en helhetlig tilnærming til administrasjon av data og kunders informasjonshåndtering. Hovedelementet i denne unikheten er en felles kildekode for alle fagområder, kalt Common Technology Engine (CTE). CTE er en plattform som gjenbruker og kombinerer teknologi på tvers, enten det er snakk om deduplisering, kryptering, rettigheter, indeksering, tidsstyring av oppgaver eller rapportering. Alt styrt av et felles brukergrensesnitt for alle moduler. Det å ha én applikasjon å administrere, uavhengig av hva oppgaven er, gir rom for store besparelser med tanke på datavekst, sikkerhet og administrasjon, noe som også gir gevinst rent økonomisk. CommVault Simpana er en entrepriseløsning som beskytter fysiske og virtuelle miljøer like bra, og som har fokus på de tjenestene som kjører på serverne. For de aller fleste organisasjoner er det applikasjonene og tjenestene som er viktig, og de er i fokus med Simpana. CommVault Simpana dekker mange unike metoder og teknologiske verktøy for håndtering av data, og vi ønsker her å beskrive noen av de mest sentrale. Oppbygging Roller i Simpana Simpana som plattform er meget modulært oppbygd. Her vil vi forklare noen av begrepene som brukes og hvilke roller de har. CommCell (CC): Dette er den overordnede betegnelsen på en CommVault Simpana installasjon. Hver CommCell har en unik ID som brukes i lisenssammenheng, og flere CommCell kan administreres overordnet via et verktøy for rapportering på tvers. CommServe (CS): Dette er Simpana sin administrasjonsserver. Denne serveren kan være fysisk eller virtuell, men må ha ressurser til å kjøre en MS SQL database som følger med i lisensen. Det er denne serveren som styrer brukergrensesnittet og holder styr på alle innstillinger og klienter som administreres i løsningen. CS serveren rører ikke selve dataene. Media Agent (MA): Dette er arbeidshesten i løsningen. Det er denne som kobles til lagringen (disk, tape, VTL, sky-lagring, m.m.) der backup- og arkivdata skal legges, samt indekserer, flytter og kopierer data. Det er også her behovet for I/O er størst, spesielt ved bruk av deduplisering i Simpana. Flere Media Agenter kan settes sammen i noe som kalles "Grid Store" for å oppnå lastbalansering og feilhåndtering for jobber. Antall Media Agenter som behøves styres i hovedsak av tre ting: Side 4 av 20

5 o o o Ressursbehov i forhold til de jobber som skal utføres. Dette er som oftest styrt av mengde data som skal håndteres og tiden som er til rådighet. Ved behov for mer ressurser for å opprettholde et tidsvindu, eller for å støtte flere funksjoner i løsningen (backup, arkiv, indeksering & søk, m.m.), setter man inn flere Media Agenter. Distribuerte oppgaver på utekontor. Ved behov for lokal backup/arkiv på en ekstern lokalitet vil man kunne sette ut en Media Agent der, eller installere tjenesten "Media Agent" på en eksisterende server om det er snakk om små mengder data. Ved spesielle funksjoner der Media Agent oppgaven for eksempel dekker rollen som Proxy server ved backup av større virtuelle miljøer, eller liknende. Agenter (ida): Dette er funksjonalitet som installeres lokalt, eller i tilknytning til spesifikke oppgaver mot servere, applikasjoner og/eller PC'er. Det finnes et stort antall agenter for operativsystemer og applikasjoner, og det meste er støttet. I figuren under vises en typisk installasjon. Sentrale funksjoner Teknologi Administrasjonsgrensesnitt Brukergrensesnittet i Simpana er bygd opp etter klassisk Windows standard, med et hovedvindu og støttevinduer avhengig av hva man utfører. Det er ett administrasjonsverktøy for alle oppgaver og moduler i Simpana, og dette kan aksesseres som installert applikasjon på server/pc, eller som WEB applikasjon (Java). Utseendet er likt hele veien. Sikkerhet Tilgang til funksjoner og rettigheter til data kan delegeres i Simpana. Man kan etablere grupper der spesielle miljøer, eller funksjoner i en organisasjon, har tilpassede rettigheter til funksjoner og objekter. Medlemmer i disse gruppene får kun se og utføre oppgaver mot de objektene og dataene de Side 5 av 20

6 har rettigheter til. Brukere og grupper fra Active Directory kan meldes inn i de etablerte gruppene i Simpana. Det er støtte for mange parallelle AD domener, samt "Single Sign On". Rapportering og jobbstyring Simpana har som grunntanke at alle oppgaver skal kunne tidsstyres for å redusere belastningen på IT-personell. Dette innebærer at for omtrent alle oppgaver man utfører, vil det finnes et valg for å planlegge oppgaven og gjøre den tidsstyrt. Dette gjelder alle typer jobber, rapporteringer, installasjonsoppgaver, m.m. Simpana har også en funksjon kalt "Workflow Automation" som er en funksjon for å sy sammen og automatisere mange manuelle steg til å bli en enhetlig utført oppgave. Denne funksjonen gjør det mulig å skreddersy gjentagende oppgaver som f.eks. å teste tilbakekopiering, og på den måten reduserer tiden man bruker på administrasjon. Videre finnes det en innebygd detaljrik rapportmodul der man kan kjøre forhåndsdefinerte rapporter, eller skreddersy egne etter behov. Rapportene kan tidsstyres, og man kan velge flere formater på resultatet (PDF, HTML, XML, Tekst). Resultatet kan også sendes til e-postmottakere, eller andre former for distribusjon. Simpana støtter bl.a. varsler via SCOM og SNMP. Det finnes også en analysefunksjon kalt SRM (Storage Resource Management) som gir verdifull informasjon om data man har på tvers av lagringssystemer og lokale disker. Slik informasjon omfatter bl.a. type data, mengde, plassering, eier, sist aksessert, m.m. Rapporter fra denne funksjonen kan fremstilles med diagrammer og tabeller. Nedenfor vises et eksempel på en SRM rapport der bruk av plass på SAN per forretningsenhet er fremstilt i diagram og tabell. Slik informasjon kan brukes til for eksempel å vurdere om arkivering skal tas i bruk. Sikring av data Simpana har løsninger for å sikre kommunikasjon og lagring av data på flere nivåer. Side 6 av 20

7 Kryptering av kommunikasjon: Simpana støtter SSL for kommunikasjon mellom enheter i løsningen. Dette er et alternativ for bedrifter som ikke har eget sikret WAN nettverk. Det kan også være et alternativ ved backup av data for reisende brukere. Kryptering av data: Simpana er FIPS sertifisert og støtter flere krypteringsstandarder ved lagring av data, deriblant AES (Advanced Encryption Standard med 128 eller 256 bits) med egen bedriftsintern nøkkel. Kryptering kan utføres på klient før data sendes over nettet. Rettigheter til data: Når Simpana tar backup av, eller arkiverer data, kan man ta med rettighetene til objektene som administreres (Access Control List - ACL). Brukere som senere skal finne eller hente ut data via selvhjelpsverktøy vil kun se data de har rettigheter til basert på AD og ACL. FireWall oppsett: Simpana har en fleksibel støtte for kommunikasjon via FW. Støtten inkluderer både enveis og toveis FW med valgfri initiering av trafikk. Det betyr at man kan initiere trafikk fra klientsiden, eller man kan initiere trafikk fra målsiden etter behov. Dette er nyttig i miljøer med flere soner. Det er også støtte for å endre de forhåndsdefinerte portene som brukes til administrasjon og transport av data. DNS oppsett: Siden Simpana installeres på frittstående og/eller virtuelle servere med standard operativsystemer som Windows og Linux / Unix, vil man ikke ha noe spesifikt DNS oppsett i Simpana. Simpana benytter kun IP og slår opp basert på operativsystemet sin DNS konfigurasjon. Indeksering Simpana har en innebygd indekseringsfunksjon som er sentral. Denne indekseringen foregår på flere områder i løsningen og på flere plan. Indeksering av data Når data berøres av enten en backup- eller arkivjobb, vil datablokkene som skrives til disk/tape bli indeksert. Denne indeksen er sentral i Simpana sin evne til å tilbakekopiere data og sikres deretter. Det er i hovedsak tre nivåer av sikring for denne indeksen: Indeksen genereres på Media Agenten når data passerer denne, og lagres lokalt der. Når en jobb skrives til et lagringsmedium vil det også lagres en kopi av indeksen tilhørende disse dataene. Disse første to måtene er standard i Simpana. En tredje mulighet er å opprette en sentral indeks server som deler indeksene fra flere Media Agenter. Denne funksjonen etableres når man setter opp Media Agenter i en redundant konfigurasjon, for å ha en uavhengighet til indeksen. Det er således ingen enkel kilde til feil for indeksen i Simpana. Illustrasjonen viser hvordan indeksen tas med når data kopieres i løsningen. Side 7 av 20

8 Indeksering av metadata Når data kopieres eller flyttes basert på backup- / arkivjobber, vil metadata lagres i indeksen (beskrevet i forrige avsnitt). Dette gjør det mulig å søke på objekter som er i løsningen, basert på metadata. Søk kan utføres fra flere steder avhengig av hva som er tatt i bruk, og tilgang til data styres av brukerens rettigheter i AD og tilgang basert på ACL (se sikkerhet). Slik tilgang kan være via Outlook for e-post, eller frittstående web baserte søkeverktøy. Indeksering av innhold (Content Indexing) Vi har tidligere sett at man i Simpana kan søke basert på metadata, men indeksering av innhold tar steget helt inn i objektene og gjør innholdet søkbart. Indekserer man e-postmeldinger, vedlegg, frittstående dokumenter og liknende, og gjør innholdet søkbart for brukerne så gir det nye muligheter med tanke på gjenfinning av informasjon. Dette er en egen lisensiert modul i Simpana, og vil ha behov for dedikerte ressurser. Ser man denne muligheten fra en sluttbruker sitt ståsted vil det kunne gi følgende muligheter: Søkbarhet i data på tvers av applikasjoner og dokumenttyper (filområder) som SharePoint, Exchange MB, Documentum, Lotus Notes, NAS og/eller Windows Linux Unix MAC baserte filer. Søkbarhet i arkiverte data administrert av Simpana (OnePass). Søkbarhet i backupkopier av data inkludert historiske kopier (retention). Illustrasjonen viser prinsippet i hvordan en sluttbruker lettere kan få tilgang til informasjon i bedriften, uavhengig om det er tilnærmet on-line (siste backup), near-line (arkiv), eller off-line (kopier i backup). Områder der mange bedrifter ser nytten av slik søkbarhet er: Finne data for juridisk gjennomgang / dokumentasjon. Finne data man har behov for i HR sammenheng. Finne data som er kritisk eller verdifull for bedriften. Finne data som sluttbrukere trenger i sitt daglige virke. Side 8 av 20

9 Deduplisering Simpana har hatt deduplisering tilgjengelig i flere generasjoner av løsningen. Deduplisering i dagens Simpana støttes på klient, på Media Agent, eller om bedriften ønsker det på en ekstern dedupliseringsboks. CommVault ser på deduplisering som en nyttig teknologi, men ønsker ikke å begrense en bedrifts valgmulighet ved å diktere hvor det skal skje. Vår mening er at teknologien skal anvendes der man mener det har en ønsket effekt og ikke la teknologien diktere hvordan en løsning skal designes. Her forsøker vi å beskrive forskjellene ved de tilgjengelige alternativene for deduplisering. Hva er deduplisering? Deduplisering er kort og godt at man eliminerer at like data lagres flere ganger i en lagringsløsning. For å få dette til analyserer man dataene og finner ut av om man har en kopi lagret tidligere. Tidligere dedupliseringsløsninger så på hele filer for å finne ut av om de var like (Single Instance), mens dagens deduplisering stort sett foregår ved å analysere datablokker (biter av dataobjekter). For å få dette til benytter man kryptografiske algoritmer som kalkulerer innholdet i blokker for å se om de eksisterer fra før. Resultatet skrives til en tabell kalt "Hash" tabell. Denne kalkulasjonen krever en del ressurser i form av I/O mot databasen (diskområdet) som håndterer prosessen. Simpana benytter en algoritme kalt SHA-512 og betraktes som meget god, i motsetning til SHA-1 som betraktes å ha matematiske svakheter. I Simpana benyttes deduplisering kun til kalkulering og skriving av data, og ikke til restore. Deduplisering i Simpana er således ikke et enkelt punkt for feil. En enhet som skal deduplisere data består stort sett av de samme komponentene, selv om det kan være designmessige forskjeller, uavhengig av om det er standard servere, eller spesialiserte bokser: Prosessorkraft og minne Operativsystem med programvare som utfører deduplisering Diskplass for dedupliseringsdatabasen Lagringsplass for data Deduplisering på backupserver Ved å utføre deduplisering på backupserver (Media Agent) vil man kunne lagre deduplisert data på hvilken som helst type lagring og lagringsteknologi. Simpana støtter deduplisering til standard "dum" disk, til avanserte disksystemer (SAN / NAS), til virtuelle tape systemer (VTL), eller til tape om man ønsker (sistnevnte vil kunne ha konsekvenser man må vurdere). Deduplisering i Simpana foregår In- Line, dvs. at data dedupliseres etter hvert som det passerer Media Agenten. Rent økonomisk vil standard disk som regel være billigere enn spesialisert HW. Deduplisering i backupapplikasjonen gir en frihet til å velge lagring basert på pris, teknologi, eller en blanding av de to. Det gir også frihet til å blande teknologier i samme løsning ved å ha ulike lagringssystemer for backupdata på forskjellige lokasjoner (f.eks. DR lokasjon). Med Simpana er man uavhengig av produsent, teknologi, eller spesialisert funksjonalitet i forbindelse med lagring av data. Deduplisering på klient I foregående funksjon er det backup serveren som må gjøre hele jobben. Ved å deduplisere ute på klienten vil man avlaste Media Agenten med noe av jobben. Det vil i denne sammenheng være agenten ute på klienten som benytter noen ressurser lokalt for å deduplisere data før de kopieres til Media Agenten. Klientbasert deduplisering er fordelaktig der man har behov for: Å redusere backuptiden. Å redusere belastningen på WAN kommunikasjon. Side 9 av 20

10 Deduplisering på klient egner seg ikke like godt på klienter der man har behov for alle ressurser for tjenesten som kjører der, slik som databaser med høye ytelseskrav. Deduplisering på lagringsløsning Med lagringsløsning i denne sammenheng snakker vi om spesialiserte dedupliseringsbokser. Slike løsninger er sammensatt primært for en oppgave, å motta data og redusere dem mest mulig. Slike bokser anses ofte som effektive med tanke på selve dedupliseringseffekten, men det er noen ting man bør tenke gjennom før man velger denne type løsning. Her er noen: Ting man må vurdere når man kjøper en lagringsløsning for deduplisering er: Skalerbarhet: Hvor mye data skal jeg lagre over løsningens levetid, og kan den utvides nok? Dette er det samme som man må vurdere ved anskaffelsen av SAN/NAS type lagring. Kopier av data: Skal man ha en kopi av dataene til en DR lokalitet eller sekundært datasenter, må man som regel tenke en dobling av løsningen, da de fleste systemer krever at det er like enheter begge steder. Kobling til data: Når man mottar en backupjobb vil backupapplikasjonen ha en relasjon til dataene. Når en lagringsløsning dedupliserer dataene vil de bli lagret på en måte som gjør dem "uleselige" for backupløsningen hvis de interne funksjonene i disksystemet får problemer (korrupt dedupdatabase, etc.). Migrering av data: Om man på et gitt tidspunkt ønsker å bytte leverandør, eller annen HW basert løsning, vil man måtte re-hydrere data i en migreringsprosess. Dette kan være både tidkrevende og kostbart. Kjøre virtuelle servere direkte fra backup: Enkelte backupløsninger tilbyr oppstart av virtuelle maskiner direkte fra backup. En dedupliseringsboks kan være en begrensende faktor i slike situasjoner da data må re-hydreres for å kunne presenteres ut og dette er en resurskrevende prosess. Økonomi: Argumentene for å velge en HW basert dedupliseringsboks peker ofte i retning av en mer effektiv dedupliseringsrate. Ved å velge en HW basert dedupliseringsboks får man kanskje en marginalt bedre dedupliseringsrate, men samtidig låser man seg teknisk og økonomisk til det valget man har tatt. I dagens IT-samfunn utvikler teknologien seg raskt, data vokser kraftig, og det er ikke sikkert at det valget man tok for to år siden passer i ytterligere tre år (eller mer). Det man til syvende og sist må spørre seg selv om er hvilken gevinst man forventer å ha ved å velge en HW basert løsning rent teknisk, men også kommersielt, hvis den SW baserte løsningen allerede inkluderer deduplisering og man kan benytte standard diskløsninger. Hvorfor betale for deduplisering flere ganger? Generelt sett vil det være en fordel om backup SW får administrere dedupliseringen av data i tillegg til indeksering og håndtering av livssyklusen til de samme dataene. Blant annet fordi: Man er totalt HW uavhengig og låser seg ikke til én leverandør, eller merke/modell. Så lenge backup SW eier de dedupliserte dataene, vil man kunne kopiere backupdata mellom lagringsløsninger uavhengig av teknologi, merke og modell ved utfasing. Man kan blande forskjellige lagringsløsninger for mottak av backupdata, og i enkelte tilfeller velge og deduplisere ut til tape, noe Simpana er alene om å gjøre. Sistnevnte bør ikke benyttes som DR strategi, men kan vurderes med tanke på å lagre en historisk kopi. Man kan ha forskjellige lagringsløsninger på primær og sekundær lokalitet. Det kan også benyttes mindre rimeligere løsninger på f.eks. avdelingskontor. Dermed reduseres kostnader ved anskaffelse og vedlikehold. Side 10 av 20

11 Man kan valgfritt benytte kildebasert og målbasert deduplisering, noe som lar organisasjonen bestemme hvordan de vil benytte teknologien, og ikke motsatt at teknologien skal begrense mulighetene. Man kan deduplisere på tvers av fagområder som backup, arkiv og kopier av disse i Simpana. Det innebærer også at man kan kopiere kun nye unike blokker (allerede deduplisert data) mellom primær og sekundær lokasjon (kalt DASH kopi). DASH kopi, hva er det? DASH står for "Dedupe Accelerated Streaming Hash" og er en metode for å kopiere data mellom datasentre, DR lokalitet, sky-tjeneste, eller annet sted basert på allerede deduplisert data. I motsetning til mange dedupliseringsbokser så muliggjør denne teknologien at man kan ha forskjellig oppbevaringstid (retention) på de forskjellige stedene. Global deduplisering Global deduplisering løses i Simpana ved at man knytter forskjellige regelsett (Storage Policy) sammen i det som kalles en global dedupliseringspolicy. Deduplisering skjer da på tvers av fagområder (backup og arkiv), på tvers av Storage Policy'er og på tvers av Media Agenter. Fagområder i Simpana Backup & Recovery Backup i Simpana favner over en unik mengde operativsystemer, applikasjoner og måter å utføre backup på. Ofte fokuseres det nokså ensidig på backup, mens CommVault har et minst like stort fokus på tryggheten på at tilbakeføring av data lar seg gjøre innenfor de rammer og krav organisasjonen har til sin forretningsdrift. Det innebærer at både stabilitet, automatisering og ikke minst enkelhet i hvordan man tilbakekopierer data er viktig. Simpana gjør det mulig å velge hvilke nivå du som administrator, skal kunne gå inn og hente tilbake data på, enten det er en enkel e-post, en hel postkasse, hele e-post databasen, eller serveren. Denne filosofien gjelder enten vi snakker om e- post, filbasert data, Active Directory attributter, eller SharePoint dokumenter. For databaser er det en rekke andre nyttige måter å tilbakekopiere data på, og da løst på en måte som er preferert av databaseleverandørene. Side 11 av 20

12 Fil, e-post, katalogtjenester (AD) og SharePoint Backup av tjenestene nevnt over skjer på en applikasjonskonsistent måte. Det vil si at via agent, eller API mot virtualisering, sørger man for at applikasjonen er klar for å tas backup av. Her benytter man teknikker som VSS for Microsoft, vstorage API og snap for VMware, m.fl. Alle de nevnte tjenestene kan sikres og tilbakekopieres basert på enkeltobjekter hvis det konfigureres for det. Det vil i praksis si: Fil: For fysiske og virtuelle maskiner kan filer tilbakekopieres helt ned til enkeltfiler med agent installert. For virtuelle servere kan det samme utføres på MS Windows og Unix/Linux selv om backup er basert på VM image. E-post: For fysiske servere med agent installert kan e-post tilbakekopieres basert på hele databasen (DB backup), enkelte postbokser og helt ned til enkelte e-poster (MB backup), avhengig av konfigurasjon. Det samme kan utføres mot Exchange i virtuelt miljø, forutsatt at man benytter Simpana sin IntelliSnap teknologi mot lagringsløsningen og at denne har lisens for HW basert snap. Det vil kunne være tekniske forutsetninger for de enkelte måter å løse oppgaven på. Active Directory: Kan tilbakekopieres fra valgfritt nivå helt ned til enkelte attributter. SharePoint: Kan tilbakekopieres basert på database, site, eller enkeltdokumenter, forutsatt at man har både DB backup og dokument backup konfigurert. Databaser Simpana har en tett og god støtte for mange databasetyper. Generelt for dem alle er at det anbefales å benytte databaseagent enten man kjører på fysisk eller virtuell server. Dette begrunnes først og fremst med at det er agenten som tilfører de unike måtene å håndtere den enkelte databasen på. De fleste agentene støtter bruken av HW basert snap teknologi (IntelliSnap). Dette gjelder bl.a. MS SQL, MySQL, Oracle, DB2, Sybase, SAP m.fl. MS SQL: Med agent for MS SQL kan man automatisk oppdage nye DB instanser og inkludere disse i en backupsyklus. Backup av MS SQL inkluderer både database, logger og trunkering av sistnevnte. Agenten tilfører også følgende muligheter for tilbakekopiering: o Tilbakekopiering av fulle eller deler av databasen. o Tilbakekopiering og tilbakespoling av transaksjonslogger. o Tilbakekopiering av systemdatabasen. o Utføre offline tilbakekopiering. o Point-in-Time tilbakekopiering forenklet med automatisk loggavspilling. o M.m. Oracle: Agenten for Oracle er meget tett integrert med RMAN. Simpana agenten for Oracle har de aller fleste RMAN kommandoer integrert i brukergrensesnittet og letter dermed administrasjonen uten dyp Oracle kompetanse. Her er noen av funksjonene som støttes: o Full oversikt over RMAN i GUI. o Mulighet for forhåndsvisning av RMAN skript som vil bli utført (inkl. tilpasning). o Mulighet for å se RMAN skript og resultater mens backupjobb kjører. o Tilbakekopiering av individuelle datafiler/tablespace. o Tilbakekopiering av arkivlogger. SAP: Agenten for SAP er fullt ut sertifisert av SAP og støtter de tre SAP grensesnittene for backup (RMAN_UTIL, UTIL_FILE og UTIL_FILE_OFFLINE). Simpana støtter også bruken av BRTOOLS og BACKINT grensesnittene fra SAP for å kontrollere backup. Samme agent som benyttes for SAP på Oracle benyttes også for SAP på DB2. Side 12 av 20

13 I tillegg til nevnte databaser er det støtte med egen agent for bl.a. MySQL, PostgreSQL, Sybase, m.fl. Virtuelle servere Både VMware og Hyper-V er støttet av agenten for virtuelle miljøer (Virtual Server Agent VSA). Andre virtualiseringsløsninger er støttet ved bruk av spesifikk agent for det aktuelle operativsystemet eller applikasjonen. Av slike miljøer kan nevnes Oracle VM, AIX WPAR, AIX LPAR og Solaris Zones. Virtualisering basert på Parallel og Fusion vil måtte ha egen agent installert i VM. CommVault ble av DCIG kåret til beste produkt for virtualisering i Backup Software Buyer s Guide Dette er andre gang på rad at man får denne plasseringen, noe vi er stolte over og håper det reflekterer CommVault sin styrke og satsning på at alle servertyper skal ha den beste form for beskyttelse. VMware Simpana sin Virtual Server Agent (VSA) settes opp til å kommunisere med vcenter. Agenten støtter vstorage API (VADP) og gir full funksjonalitet inn mot de virtuelle maskinene. Man kan sette opp miljøet slik at tilbakekopiering av enkeltfiler og enkeltobjekter for spesifikke applikasjoner kan skje selv om selve backup skjer basert på VM image. Det finnes mange tekniske muligheter for å designe et best mulig backupmiljø for VMware. Hva som er beste løsning for den enkelte bedrift varierer og bør være tema i en separat diskusjon. Simpana støtter mange automatiserte funksjoner i VMware, slik som: Automatisk å plukke opp nye VM er og inkludering dem i en backupsyklus. Granulær tilbakekopiering av enkeltobjekter. Skalerbare "byggeklosser" for store virtuelle miljøer. Konsistent applikasjonsbeskyttelse inne i en VM. Fysisk til virtuell konvertering. Selvbetjeningskonsoll for sluttbrukere. vcenter plugg-in for backup og tilbakekopiering direkte fra vcenter. Støtte for vcloud og multi-tenancy (leide miljøer). Mulighet for styring av livssyklus for VM'er / VM arkivering. Mulighet for å starte VM direkte fra backup. Hyper-V Simpana sin støtte for Hyper-V vil være nokså lik som for VMware på mange områder, men tilsvarende annerledes på områder der man ikke har kommet like langt med integrasjon eller at Hyper-V ikke muliggjør tilsvarende funksjon. Det er en Virtual Server Agent (VSA) som installeres per Hyper-V node og som tilfører funksjonaliteten inn mot Hyper-V. Design og muligheter i et Hyper-V miljø bør være tema i en separat diskusjon. Liste over støttede operativsystemer, applikasjoner og databaser IntelliSnap Integrasjon mot HW snap IntelliSnap er en funksjon i Simpana som muliggjør beskyttelse av virtuelle miljøer, kritiske applikasjoner, m.m. på en meget effektiv måte. IntelliSnap er en funksjon som er bygget inn i Side 13 av 20

14 agentene, der man går inn og tar kontroll (administrerer) snap funksjonen i et SAN/NAS, og samtidig koordinerer backup med applikasjonen slik at data er konsistente i det øyeblikket HW snap tas. I virtuelle miljøer innebærer dette at man har en tett dialog med hypervisor og utnytter dennes snap funksjon koordinert, slik at VM'ene er konsistente før HW basert snap av volum på SAN/NAS tas. HW snappet som er tatt på SAN/NAS gjøres i ettertid tilgjengelig for Simpana og kan benyttes som et tilbakekopieringspunkt i seg selv, eller som kilde for å kopiere data ut av lagringsløsningen til en ekte DR kopi i backupsammenheng. I og med at det tar kort tid å utføre et HW snap vil applikasjonen det koordineres snap mot kunne komme raskt tilbake i produksjon og man unngår unødig ressursbruk på produksjonssystemet, noe som etter hvert er en stor utfordring for enkelte databasemiljøer og/eller store virtuelle servere. Snappet er tilgjengelig på lagringsløsningen og i backup slik at det kan brukes i tilfelle applikasjonen eller annen data som det er et bilde av skulle bli korrupte innen neste snap tas. Kopien man tar ut av lagringsløsningen basert på snappet vil dekke behovet for katastrofesikring. Til sammen løses både resurskritiske og tidkrevende oppgaver på en effektiv måte. IntelliSnap er kanskje den mest effektive sikringen av kritiske applikasjoner, men ikke minst store virtuelle servere. Den største fordelen med HW snap i virtuelle miljøer er som tidligere nevnt at man reduserer belastningen på produksjonsmiljøet ved at ressurser låses kortest mulig. Ved en tradisjonell backup vil mye data skrives til en endringslogg mens data kopieres ut fra den virtuelle serveren. Endringene må så skrives tilbake til den virtuelle maskinen før den er oppdatert og fullt tilbake i produksjon. Det kan bety til dels stor ressursbruk både under selve backup fasen og når endringer skrives tilbake til VM'en. Bruken av HW snap endrer ikke på den grunnleggende måten backup tas, men snur på rekkefølgen ting skjer og tar i bruk HW snap som en del av prosessen. Siden data kopieres ut basert på HW snap og dette er meget raskt å ta, vil de virtuelle maskinene komme langt raskere tilbake til normal status. I et VMware miljø har man sett følgende forskjell i sikring av en enkelt VM. Faktisk kopiering av data vil da foregå i ettertid og direkte fra lagring, slik at ressursene i det virtuelle miljøet er frigitt. Arkivering Et annet fagområde i Simpana er arkiv. Arkiv er noe som etterspørres stadig mer i norske organisasjoner, og dekker først og fremst to behov: Arkivering av statiske data for å demme opp for vekst på produksjonssystemer. Side 14 av 20

15 Juridisk arkiv (Compliance) for å sikre at dokumentasjon, korrespondanse m.m. er sporbart og tilgjengelig. Ofte designes en løsning for arkiv også med funksjon for å indeksere innhold slik at det blir søkbart. Simpana støtter begge former for arkiv og dekker først og fremst områdene e-post og fildata (inkl. NAS). E-post Arkiv av e-post støttes for Lotus Domino og MS Exchange. Løsningen består av to elementer der den ene installeres som agent på Exchange / Domino, mens den andre tilfører funksjon mot Outlook / Notes. Rent praktisk vil man kunne velge at e-post arkiveres basert på forskjellige kriterier, og om hele e-posten skal arkiveres eller bare vedlegg. Som regel legges det igjen en peker (Stub) til e- postene slik at brukerne har synlighet direkte i sin postboks. Brukerne vil kunne nå e-postene basert på flere grensesnitt avhengig av hva som tilgjengeliggjøres. (Se også emnet "OnePass" senere i dokumentet for mer informasjon). Filer Funksjonen for filarkiv virker på en tilsvarende måte som for e-postarkiv. Det installeres en agent på filserver, eller integrasjon mot NAS. På samme måte som for e-post, settes det regler for når dokumenter skal arkiveres ut, og man avgjør om disse filene skal erstattes med pekere i filsystemet slik at brukerne ser dokumentene som vanlig og kan åpne dem ved å klikke på pekeren (Stub) i filsystemet. Brukerne vil også her kunne nå filer basert på flere grensesnitt avhengig av hva som tilgjengeliggjøres. OnePass kombinert backup, arkiv og analyse av data OnePass er en unik funksjon som bare finnes i Simpana. Som tidligere nevnt gir en løsning som er basert på en felles plattform (en kildekode) mange muligheter og fordeler. OnePass er et eksempel på dette. Tradisjonelt har man holdt backup og arkiv adskilt, og man har måttet sørge for å ta backup av arkivet i ettertid siden det jo fortsatt dreier seg om "originalen" som er flyttet ut i arkivet. OnePass er backup, arkiv og analyse av data utført i en oppgave mot de samme dataene. Dette gir mindre belastning på produksjonssystemer og reduserer administrasjon av løsningen. De fleste leverandører tilbyr backup, arkiv og analyse av data med tre forskjellige løsninger og dermed tre forskjellige miljøer å administrere og vedlikeholde, samt separate infrastrukturer. Hva er OnePass? La oss ta backup først. Prosessen sikrer data ved bruk av backupmetoden "Syntetisk Full". Syntetisk full er en slags inkrementell backup der man bygger nye fulle backuper basert på tidligere data (første fulle backup + etterfølgende inkrementelle = neste syntetiske full backup). Dette gir en redusert belastning på produksjonsmiljøet ved fremtidige backupjobber. Siden mye av dataene allerede er tatt backup av, er det unødvendig å ta en ny full backup fra produksjonsmiljøet. Denne metoden utnytter det beste fra to verdener, nemlig en form for evig inkrementell kombinert med regelmessige fulle backupdata, slik at referanser til data oppdateres jevnlig og sikrer en effektiv backup og tilbakekopiering. Å slippe og kopiere fulle backupjobber fra produksjonsmiljøet er det beste alternativet for å håndtere "Big Data". Side 15 av 20

16 Hva så med arkiv? Arkivdata er i praksis data som flyttes fra produksjonslagring til rimeligere lagring, samtidig som man ivaretar tilgjengelighet for brukerne. Men det som gjør OnePass unikt er hvor arkivdataene hentes fra. Tradisjonelt skanner man et filområde, eller et e-postsystem for å finne data som stemmer med de reglene man har satt for når data skal arkiveres ut. I OnePass prosessen ble disse dataene allerede skannet da det ble tatt backup, og de finnes allerede i backupjobben som er lagret. Det er tross alt snakk om data på blokknivå og disse blokkene er ikke noe annerledes for backup enn for arkiv. OnePass kombinerer derfor disse to prosessene i en. I tillegg, siden dataene allerede finnes, kan man vite noe om dem ved å analysere dataene, fortsatt uten å utføre separate oppgaver på produksjonssystemet. Slik fungerer One Pass for backup, arkiv og analyse av data: Normalt vil hver agent utføre en skanneprosess på produksjonssystemene for hver av de tre funksjonene backup, arkiv og analyse av data (Fig.1) De tre agentene erstattes av en agent som kan utføre skanneprosessen en gang og dermed redusere belastningen på produksjonssystemene (Fig.2). Dette utføres slik: 1. Skann av produksjonsdata. 2. Backup av produksjonsdata. 3. Analyse av dataene som er beskyttet. 4. Sjekk av arkivregler mot allerede kopiert data. 5. Data som tilfredsstiller arkivkrav får arkivregler lagt til (blokkene finnes allerede i backup så her er det kun snakk om å legge til arkivregler i form av oppbevaringstid), og tilsvarende produksjonsdata erstattes med pekere. Originaldataene i produksjonssystemet slettes. 6. Data dedupliseres på blokknivå av Simpana på standard disksystem. 7. Data ivaretas av Simpana basert på backup- og arkivregler som er satt (oppbevaringstid). Figur 1. Figur 2. OnePass er tilgjengelig for Exchange og filbasert data fra MS Windows, Linux, Unix, MAC og utvalgte NAS systemer. Side 16 av 20

17 Replisering av data Replisering av data i Simpana (Continuous Data Replicator CDR) er en funksjon som gjør det mulig å sette opp en ende til ende replisering mellom to systemer. Det er ikke først og fremst en konkurrent til speiling eller replisering på SAN/NAS nivå, men snarere en applikasjonskonsistent måte å ha to systemer (f.eks. databaser) oppdatert med så liten variasjon som mulig. En slik tett oppdatering er ikke praktisk gjennomførbart med tradisjonell backuptankegang, men med a-synkron replisering der agentene snakker direkte med databasene på hver side og sørger for logghåndtering, vil man kunne sikre tjenester på en optimal og konsistent måte. Support CommVault har et verdensomspennende supportapparat med redundans på supportsentre og dekning i flere verdensdeler. For Europa ligger dette senteret i Reading utenfor London. Det tilbys i utgangspunktet to typer direkte support til kunder. Supportnivå er avhengig av hvilke vedlikeholdsavtale man har valgt. I hovedsak er forskjellen på supportavtalene hvilke tidsrom man har tilgang til support. Premium support er en 24/7/365 tjeneste som gir kunden tilgang til ressurser året rundt. Standard support er begrenset til kl fem dager i uken (ikke helger og helligdager). Begge typer support gir tilgang til on-line ressurser, supporttelefon, fri tilgang til neste versjon av SW, oppdateringer, m.m. SLA i supportsammenheng bestemmes av kunden selv når en hendelse logges. Hvis den logges med høy prioritet forventes det at kunden er tilgjengelig, og en respons vil normalt være mellom 2-4 timer. CommVault tilbyr også en Business Critical Support (BCS) for meget kritiske miljøer. Det vil da være en teknisk ansvarlig person knyttet til kunden. BCS kan kjøpes for perioder av gangen, for eksempel ved kritiske oppdateringer, eller større utskiftninger i datasenteret. Det finnes også en proaktiv fjerndriftstjeneste kalt ROMS, der vårt supportsenter overvåker kundens miljø og igangsetter tiltak, ofte før kunden selv er klar over situasjonen. I en undersøkelse utført av Storage Magazine fikk CommVault pris for god kundesupport med hele 97% kundetilfredshet, noe vi er stolte av i en bransje der over 70% regnes som bra. Dokumentasjon CommVault har en praksis der all dokumentasjon er åpent tilgjengelig. Det betyr at vi har basert dokumentasjonen av Simpana on-line og holder den dynamisk oppdatert. Det betyr samtidig at alle, også konkurrentene, kan se hva og hvordan vår teknologi fungerer. Vi kaller denne dokumentasjonen for Books On Line og den finnes på linken: documentation.commvault.com Side 17 av 20

18 Her kan man finne installasjonsbeskrivelser, forklaring på hvordan agenter eller funksjoner virker, forutsetninger og Best Practice dokumenter. Sidene er indeksert slik at man også kan søke i fritekst. Som oftest vil menyene være en god måte å finne frem til funksjoner på da de sorterer på fagområde og løsning. Dokumentasjonen er kun på engelsk. Dokumentasjon ved installasjon I de prosjekter der CommVault sine konsulenter benyttes så inngår det en grundig dokumentasjon av kundens installerte miljø. Dette kan anses som en "brukerhåndbok" på eget miljø. Det vil i de fleste sammenhenger også utarbeides en "katastrofeplan" som dokumenteres separat. Denne planen er ment som en veiledning om man kommer ut for en katastrofe og større mengder data må tilbakekopieres. Dokumentasjonen tar utgangspunkt i en designfase sammen med kunden, en installasjonsfase, samt en sluttføring av dokumentet etter endt installasjon (se kapitlet "Installasjonsmetodikk"). Dokumentasjonen leveres på engelsk. Lisensmodell CommVault tilbyr flere former for lisensiering, der de to vanligste er agentbasert (SLA) og kapasitet (CLA). Den agentbaserte er tradisjonell lisensiering der alle moduler, agenter og elementer i løsningen har en kostnad per enhet. Den kapasitetsbaserte lisensen tar utgangspunkt i hvor mye data som er i produksjon og som skal sikres, enten som backup, arkiv, eller en kombinasjon. Indeksering og søk (Content Index) er lisensiert separat. Kapasitetslisensen baserer seg på det vi kaller Front End Terabyte. Det vil si den mengde produksjonsdata, sett fra applikasjons- / serversiden, som skal beskyttes. Ofte kan man sidestille dette med størrelsen på en full backup. Her er noen fakta om kapasitetslisensen: Den gir i utgangspunktet fri bruk av alle agenter og moduler innen det faget som er lisensiert (f.eks. backup) og innen en CommCell. Det finnes alternative lisenspakker som dekker alle, eller deler av funksjonene i Simpana. Disse selges som kapasitetslisens, men kan gi fri bruk av et begrenset utvalg agenter og funksjoner. Det kan genereres så mange kopier av dataene i backup - / arkivsammenheng som man har behov for uten konsekvens for lisenskostnadene (f.eks. historiske kopier, DR kopi, langtidskopi, osv.). Arkivlisensene dekker funksjonen OnePass og kombinerer således backup og arkiv under en lisens. Konfigurasjoner kan forekomme der data beskyttes under backuplisens inntil det er arkivert og deretter flyttes til arkivlisens. Flere kapasitetslisenser (typer) kan kombineres i samme løsning, men det vil kunne være begrensninger der man ønsker å kombinere to lisenspakker for backup. Det er ingen "audit" på lisensbruk da systemet kontrollerer dette selv. Det er ingen "hard stopp" før man når en bruk på 110%. Før dette skjer vil man ha mottat en rekke varslinger og måttet utføre bekreftelser som tilsier at man er oppmerksom på overforbruk. Side 18 av 20

19 De aller fleste nye lisenssalg fra CommVault er basert på en kapasitetslisens. Dette skyldes som oftest en gunstig avtale med tanke på pris, at det er fleksibelt med tanke på etablering av nye produksjonssystemer og at man forenkler administrasjon av lisenser. Kurs- / Opplæringstjenester CommVault tilbyr standardiserte kurs ved faste kurssentre bl.a. i England, Nederland, Tyskland, samt av og til i Stockholm. Ved spesielle situasjoner tilbyr vi lokale kurs hos, eller nær kunde, men dette innebærer en del krav til utstyr og logistikk hos kunden. Alle kurs er kommersielle og har en kostnad, men det er mulig å kombinere web baserte kurs, deltagelse på kommersielle kurs og/eller en kombinasjon der medvirkning ved installasjon er en del av opplæringen (sistnevnte krever et tredagers administrasjonskurs som minimum i forkant av installasjonen). Kurs tilbys og selges basert på begrepet TR-CREDIT. En TR-CREDIT = 1 dag for en person. Et anbefalt minimum for nye kunder er kurset Core Fundamentals som går over tre dager. Dette er et basiskurs som må tas før deltakelse på andre kurs. Ofte suppleres dette med kurset Implementation & Maintenance som går over ytterligere to dager og settes som regel opp i sammenheng med det første. "Disaster Recover Design and Implementation" (2 dager) er et tredje kurs mange kunder finner nyttig. Det er sterkt anbefalt at kurs fullføres før installasjonen finner sted. Erfaring viser at læringseffekten ved deltagelse på egen installasjon da blir mye større. Sertifisering CommVault har et eget program for sertifisering. Sertifiseringstitlene man kan oppnå er: "CommVault Certified Professional" der fokus er generell administrasjon, administrasjon av lagring for backup/arkiv, samt installasjon av en CommCell. "CommVault Certified Specialist" har som mål å spesialisere deltakeren innen utvalgte områder. Slike områder kan være virtualisering, katastrofesikring, lagringsarkitektur (deduplisering, snap integrasjon, m.m.). Kravet for å ta denne sertifiseringen er at man som minimum er "Certified Professional" og tar minst ett av de spesialiserte kursene. "CommVault Certified Master" er den høyeste sertifiseringen og forutsetter at man har begge de foregående sertifiseringene. I tillegg må man delta på en såkalt "Master Class" og bestå eksamen som følger denne. Installasjonsmetodikk Når et nytt prosjekt skal planlegges tar man utgangspunkt i kundens tekniske miljø, behov og ønsker for sin løsning. CommVault tilbyr erfarne konsulenter som selges via våre partnere. Våre konsulenter har lang erfaring og spisskompetanse, samtidig som de kommuniserer tett med vår utviklingsavdeling. Ved kundedeltagelse under installasjonen vil konsulenten ha en rolle som lærer også, men det forutsettes da at man har deltatt på kurs i forkant og at det settes av tid til det. CommVault arbeider etter standardiserte prosjektmetoder (PMBOK) når et oppdrag skal gjennomføres. Uavhengig av valgt omfang er følgende elementer som regel med: Side 19 av 20

20 Teknisk analyse og design sammen med kunde (omfang varierer, men ca. 1 2 dager). o Alle interessenter som DBA, backupansvarlig m.fl. bør ha noe å si i dette møtet. Utarbeidelse av teknisk designdokument for prosjektet (omfang vil variere, 2 4 dager). o Dette blir arbeidsdokumentet for resten av installasjonen. Utarbeidelse av Best Practice plan for utrullingsstrategi (1 2 dager). Installasjon og konfigurasjon av kjerneelementer i tilbudt design (tid vil variere). o Oppsett av sentrale elementer som CommServe, Media Agenter og globale CommCell parametere, rapporter, varsler, og andre generelle innstillinger. o Kunnskapsoverføring er en løpende del av installasjonen. Installasjon og konfigurasjon av tilbudt design for klienter og applikasjoner i datasentrene (tid vil variere). o Her vil en liste med omfang, antall servere, m.m. være spesifisert. o Testing av basisfunksjonalitet (test er en løpende oppgave i våre prosjekter). Installasjon og konfigurasjon av tilbudt design for eksterne lokaliteter (tid vil variere). o Som over, men for evt. andre kontorsteder. Utarbeidelse, overlevering og opplæring i bruk av endelig installasjons- og operasjonsdokument "As Built". Prosjektledelse fra CommVault (oppfølging av konsulent og koordinering mot kunde). o Dette er et element vi erfarer er nødvendig i de fleste prosjekter og prises som regel på timebasis. Side 20 av 20

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 1b Virtualisering Tradisjonell arkitektur Virtualisering og virtuelle maskiner Hypervisor» Hosted type 2» Native type 1 Eksempler på produkter for virtualisering

Detaljer

Kundens tekniske plattform

Kundens tekniske plattform Kundens tekniske plattform Statens vegvesen IKT-avdelingen Versjon: 1.1 27.02 2015 Status: Godkjent Side 1 av 5 Innhold 1 Innledning 2 Teknisk plattform 2.1 Interne miljøer 2.1.1 Systemtest (UTV) 2.1.2

Detaljer

www.nhh.no epost: post@nhh.no IKT ved NHH Disaster recovery Virtualisering thor-inge.nesset@nhh.no

www.nhh.no epost: post@nhh.no IKT ved NHH Disaster recovery Virtualisering thor-inge.nesset@nhh.no IKT ved NHH Disaster recovery Virtualisering thor-inge.nesset@nhh.no Innledning Visjon, oppdrag og fokus Duplisering av tjenester Sikring av data Sikring av serverressurser NHHs Visjon NHH-miljøet skal

Detaljer

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon. Løsning for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon. Løsning for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Løsning for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data Side 1 av 5 Vi ønsker å etablere en ny løsning for sikkerhetskopiering, med program- og maskinvare. Denne skal gå over

Detaljer

EGA Svar på spørsmål, oppdatert pr

EGA Svar på spørsmål, oppdatert pr EGA-12132 Svar på spørsmål, oppdatert pr 17.10.12 Spørsmål 1: Dere har i Bilag 3 skrevet at dere har bl.a et EVA disksubsystem. Er det riktig å forstå at dere har 7TB data på EVAen i dag som skal tas backup

Detaljer

Rammer for minikonkurranse

Rammer for minikonkurranse Rammer for minikonkurranse UNINETT Rammeavtale 13-003 Datalagring Side 1 av 5 Tildelingskriterier ved minikonkurranse Tildelingskriteriene ved for både kategori A og B minikonkurransene vil være: Tildelingskriterium

Detaljer

Katastrofeløsninger Hva er sikkert nok og hva skal jeg velge? Steinar Aalvik, Atea

Katastrofeløsninger Hva er sikkert nok og hva skal jeg velge? Steinar Aalvik, Atea Katastrofeløsninger Hva er sikkert nok og hva skal jeg velge? Steinar Aalvik, Atea Atea Unified Storage. Hvilke byggeklosser består dette av og hvordan innføre det i din virksomhet? Steinar Aalvik steinar.aalvik@atea.no

Detaljer

Bilag 3: Beskrivelse av det som skal driftes

Bilag 3: Beskrivelse av det som skal driftes Bilag 3: Beskrivelse av det som skal driftes 1 Innledning I dette bilaget beskrives arkitektur og systemlandskap for Visma Flyt PPT. 2 Visma Flyt Plattform Visma Flyt PPT er bygget på Vismas Flyt Plattform

Detaljer

Anskaffelse av forbedret distribusjonsløsning for SCCM 2012

Anskaffelse av forbedret distribusjonsløsning for SCCM 2012 Vedlegg A: Kravspesifikasjon Anskaffelse av forbedret distribusjonsløsning for SCCM 2012 For Hedmark IKT Vedlegg A - Kravspesifikasjon Side 1 av 5 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen inneholder følgende:

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Bakgrunnsinformasjon for Øyeren IKT prosjekter Målgruppe: leverandører

Bakgrunnsinformasjon for Øyeren IKT prosjekter Målgruppe: leverandører Bakgrunnsinformasjon for Øyeren IKT prosjekter Målgruppe: leverandører B a l a z s H a l a s y 0 3. 0 4. 2 0 0 9 Enebakk, Fet og Rælingen kommune har valgt å slå sammen IKT-avdelingene sine. Ny organisasjon

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Ta spranget mot en enkel og trygg IT-hverdag

Ta spranget mot en enkel og trygg IT-hverdag Ta spranget mot en enkel og trygg IT-hverdag Telefon 22 12 98 00 post@iterum.no iterum.no SKYTJENESTER ASP Med skytjenester fra Iterum får dere hele IT-funksjonen levert gjennom en plugg i veggen. Du logger

Detaljer

Atea Unified Storage. Hvilke byggeklosser består dette av og hvordan innføre det i din virksomhet? Arild S. Birkelund arild.birkelund@atea.

Atea Unified Storage. Hvilke byggeklosser består dette av og hvordan innføre det i din virksomhet? Arild S. Birkelund arild.birkelund@atea. . Hvilke byggeklosser består dette av og hvordan innføre det i din virksomhet? Arild S. Birkelund arild.birkelund@atea.no Utfordringer til dagens bedrifter Endrede forretningsbehov Nye strategier, nye

Detaljer

9 Online Backup. Priser KR 100 / PC lisens KR 300 / Server lisens (inkluderer bl.a. SQL/Exchange) KR 0,50 / GB

9 Online Backup. Priser KR 100 / PC lisens KR 300 / Server lisens (inkluderer bl.a. SQL/Exchange) KR 0,50 / GB 9 Online Backup Det finnes mange tilbydere av Online Backup. Vi skiller oss ut med å være norske, gode på pris, men først og fremst med å la deg bygge din egen Backup tjeneste. Fordel for partner Bygg

Detaljer

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER Bachelor 2015 048E Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER 1. Introduksjon Hvem er vi? Vi er to studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som i år fullfører vår bachelorgrad i studiet

Detaljer

Kravspesifikasjon. Detaljerte krav for kjøp av hardware for utvikling av IKT-infrastruktur og tilhørende tjenester for Finansdepartementet

Kravspesifikasjon. Detaljerte krav for kjøp av hardware for utvikling av IKT-infrastruktur og tilhørende tjenester for Finansdepartementet Kravspesifikasjon Detaljerte krav for kjøp av hardware for utvikling av IKT-infrastruktur og tilhørende tjenester for Finansdepartementet Februar 2013 Bilag 1 Kravspesifikasjonen Side 2 av 6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Disaster Recovery as a Service

Disaster Recovery as a Service Disaster Recovery as a Service Storage Services Tjenestebeskrivelse Versjon: 2.0 Dato: 08.02.2017 Skrevet av: Børre Bergluynd Næss Eier: Eyvind Lund Agent: Eyvind Lund Tekniker: Børre Berglund Næss Designer:

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

Valg av virtualiseringsløsning

Valg av virtualiseringsløsning Valg av virtualiseringsløsning VMware, Citrix, Microsoft lars.troen@atea.no Et spørsmål om pris? Microsoft Hyper-V er inkludert i Windows Server 2008 VMware ESXi, XenServer Express og Hyper-V Server (Server

Detaljer

Automatisering av datasenteret

Automatisering av datasenteret Automatisering av datasenteret 2012-04-23 1 / 53 Automatisering av datasenteret Stig Sandbeck Mathisen Redpill Linpro 2012-04-23 Automatisering av datasenteret Introduksjon 2012-04-23 2 / 53 Stig Sandbeck

Detaljer

NOVUG 3 februar 2009

NOVUG 3 februar 2009 NOVUG 3 februar 2009 Tjenestekatalog og CMDB En kombinasjon som fungerer i praksis 2008 Prosesshuset AS All tillhørende informasjon kan bli endret uten varsel 1 Introduksjon Stig Bjørling Ellingsen Gründer

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

Datacenter Appliance hva moren din IKKE fortalte deg om effektiv infrastruktur i datasenteret Sven Ole Skrivervik Direktør Kundetjenester Proact IT

Datacenter Appliance hva moren din IKKE fortalte deg om effektiv infrastruktur i datasenteret Sven Ole Skrivervik Direktør Kundetjenester Proact IT Datacenter Appliance hva moren din IKKE fortalte deg om effektiv infrastruktur i datasenteret Sven Ole Skrivervik Direktør Kundetjenester Proact IT Norge AS Infrastruktur i praksis: Virtualiseringslag

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

HP StoreVirtual Spesifikasjoner HP StoreVirtual 4000 arkitektur

HP StoreVirtual Spesifikasjoner HP StoreVirtual 4000 arkitektur 4300 iscsi baserte SAN løsninger med avanserte egenskaper Alle StoreVirtual 4000 SAN støtter RAID over flere systemer og synkron fjernspeiling 4000 SAN (LeftHand) benytter innovativ teknologi og egenskaper

Detaljer

Info-team dagene 27. og 28. mars 2012 Datasikkerhet og tilgjengelighet til dine systemer

Info-team dagene 27. og 28. mars 2012 Datasikkerhet og tilgjengelighet til dine systemer Info-team dagene 27. og 28. mars 2012 Datasikkerhet og tilgjengelighet til dine systemer Tore Thon Avdelingsleder IBM Center of Excellence Forretningsverdi EVRY Sparer kundene for kostnader Bistår kundene

Detaljer

IT-forum 2011. ITA og Mac ved UiB. Jan Ivar Beddari Faggruppe Unix. http://bit.ly/itamac

IT-forum 2011. ITA og Mac ved UiB. Jan Ivar Beddari Faggruppe Unix. http://bit.ly/itamac http://www.cad-comic.com IT-forum 2011 ITA og Mac ved UiB http://bit.ly/itamac Jan Ivar Beddari Faggruppe Unix #1 Er drift av Mac vanskelig? Nei, fordi... ... det ligner mye på Linux* TCP/IP DHCP TFTP

Detaljer

1. Intro om System Center

1. Intro om System Center Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om System Center Stein Meisingseth 16.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI2001 Drift av datasystemer 1. Intro om System Center

Detaljer

Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr)

Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr) Vedlegg B: Kravspesifikasjon Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr) 1. Overordnete mål med rammeavtalen a. Overordnede mål for AV-utstyr - Gode, tekniske løsninger, med god posisjon

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Tekniske Krav Aditro Lønn

Tekniske Krav Aditro Lønn 1 (6) Tekniske Krav Aditro Lønn Tekniske krav 2 (6) Innhold 1 Tekniske krav... 3 1. Generelt... 3 2. Database server... 3 3. Applikasjons-server / Klient... 4 4. Web server... 5 5. Klient... 5 6. Filserver...

Detaljer

HP ConvergedSystem 700 Vidar Audum

HP ConvergedSystem 700 Vidar Audum HP ConvergedSystem 700 Vidar Audum Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. Visjon møter virkelighet Virtualisering

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

EMC. Neste generasjon datalagring. Roger Samdal Technology Consultant EMC Norge. Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved.

EMC. Neste generasjon datalagring. Roger Samdal Technology Consultant EMC Norge. Copyright 2009 EMC Corporation. All rights reserved. EMC Neste generasjon datalagring Roger Samdal Technology Consultant EMC Norge 1 Storagetrender 2009-2010 Teknologier Solid State Drives 8Gbps Fibre Channel 10Gbps iscsi 6Gbps SAS 2.0 FCoE Smartere lagring

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over noen mulige leverandører

Vedlegg 1: Oversikt over noen mulige leverandører Vedlegg 1: Oversikt over noen mulige leverandører OwnCloud / Owncloud Enterprise Owncloud er en open-source løsning, der det også finnes en enterprise-løsning. Owncloud støtter stort sett alle mulige bakenforliggende

Detaljer

Symantec Backup Exec 2010

Symantec Backup Exec 2010 Produktoversikt Symantec Backup Exec 2010 gir bransjeledende sikkerhetskopiering og gjenoppretting fra server til datamaskin. Beskytter enkelt mer data samtidig som du reduserer lagringskostnader og bedrer

Detaljer

Tom Bjærum Løsningssalg Software. AD og SharePoint administrasjon

Tom Bjærum Løsningssalg Software. AD og SharePoint administrasjon Tom Bjærum Løsningssalg Software AD og SharePoint administrasjon Roller og ansvar mot Active Directory Hvilke holdninger har IT-avdelingen til å la brukeren utføre oppgaver som naturlig hører til hos IT,

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Ekte versus hybride skyløsninger IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Xledger 2000 2003 Design og utvikling 2003 2005 Pilotfase 2005 2010 Forretningsmessig vekst i Norge Lang erfaring med skytjenester

Detaljer

Generelt om permanent lagring og filsystemer

Generelt om permanent lagring og filsystemer Generelt om permanent lagring og filsystemer Filsystem Den delen av OS som kontrollerer hvordan data lagres på og hentes frem fra permanente media Data deles opp i individuelle deler, filer, som får hvert

Detaljer

SENTRALISERT OG SIKKER DRIFT AV WINDOWS KLIENTER OG TILKNYTTET MASKINVARE

SENTRALISERT OG SIKKER DRIFT AV WINDOWS KLIENTER OG TILKNYTTET MASKINVARE SENTRALISERT OG SIKKER DRIFT AV WINDOWS KLIENTER OG TILKNYTTET MASKINVARE John Bothner & Olav Ligaarden Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sikkerhetskonferansen 2017 Oslo Kongressenter 28 29.03.2017 SLIDE 1

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal?

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal? I Igels verden går de tynne klientene lengre Besøk din personlige Igel nettside og motta en gratis rapport verdt over 3000 kroner, eller meld deg på kostnadsfrie tekniske webinarer. www.igel.biz/customer.name.

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi Navn på utdanningen Nettverksadministrator med design Navn på emnet Windows klient/skybasert klient programvare Nivå 5,1 Kandidaten har kunnskap om bruk og oppsett av gjeldende Windows operativsystem.

Detaljer

Østre Toten kommune Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon

Østre Toten kommune Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon Østre Toten kommune Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon Lagringsløsning 2012 1.3.2012 v.3 - HKE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 1 Behovsbeskrivelse...3 1.1 Beskrivelse av nå situasjonen...3

Detaljer

Hva, Hvorfor og litt om Hvordan

Hva, Hvorfor og litt om Hvordan Dokumentasjon Hva, Hvorfor og litt om Hvordan Basert på materiale fra SAGE og andre kilder Hva skal du dokumentere Dokumentere for ditt spesifikke miljø/behov Kilder som er eksterne er ikke tilgjengelig

Detaljer

VMware Virtual Infrastructure. Leiv Jarle Larsen

VMware Virtual Infrastructure. Leiv Jarle Larsen VMware Virtual Infrastructure Leiv Jarle Larsen Agenda VMware kjapp oversikt over produkter Nøkkelteknologier Lagring/SAN Nettverk Virtual appliances Litt om fremtiden VMware Amerikansk selskap grunnlagt

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag CMS-løsning Saksnr.: INTER-030-13 Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag # 2, utsendt 20.11.2013 1. Introduksjon 1.1 Formål Formålet med dette dokumentet er å gi svar på innkomne spørsmål til Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Bilag til kjøpsavtalen for Antivirusløsning K Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon

Bilag til kjøpsavtalen for Antivirusløsning K Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon Helse Vest Innkjøps saksnummer: 2015/22 Helse Vest IKTs avtalenummer: 901502 Bilag til kjøpsavtalen for Antivirusløsning K Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon ist oppdatert: 06.01.2016

Detaljer

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Konsulenten skal bistå Kunden med drift av Solaris, Red Hat og CentOS operativsystemer, samt sørge for samhandling med Windows plattformen.

Detaljer

Proact har siden starten i 1994, vært en verdiøkende kompetansepartner på utvalgte teknologier og løsninger fra EMC.

Proact har siden starten i 1994, vært en verdiøkende kompetansepartner på utvalgte teknologier og løsninger fra EMC. Proact har siden starten i 1994, vært en verdiøkende kompetansepartner på utvalgte teknologier og løsninger fra EMC. EMC og Proact jobber tett sammen mot nye og eksisterende kunder gjennom kompetanseheving,

Detaljer

Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform

Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform Helse Vest IKT: Saksnummer 2013/105 og Avtalenummer 901238 Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform Status: Tilbud Sist oppdatert: 25.02.2014 Signert dato:

Detaljer

Teknisk hjørne RiskManager

Teknisk hjørne RiskManager Teknisk hjørne RiskManager Nye muligheter med RiskManager levert i skyen Tor Myklebust Peter Hjelvik Tom Martens Meyer Solem WWW.EVRY.NO/SAKOGPORTAL Tor Myklebust (46) Utvikler på RiskManager siden 2011

Detaljer

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Kjøpsavtale datalagringskomponenter. Bilag 2, kjøpsavtalen Leverandørens løsningsspesifikasjon. Sak Versjon 1.1

Kjøpsavtale datalagringskomponenter. Bilag 2, kjøpsavtalen Leverandørens løsningsspesifikasjon. Sak Versjon 1.1 Kjøpsavtale datalagringskomponenter Bilag 2, kjøpsavtalen Leverandørens løsningsspesifikasjon Sak 201000157 Versjon 1.1 Leverandørens løsningsspesifkasjon versjon 1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELLES... 4

Detaljer

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam Infor 10 EAM Add-on Suite for Infor EAM Psiam forhandler Doc+ OpenCAD GlobalSearch Leveres som integrerte «plugins» til InforEAM 2 Agenda Doc+, GlobalSearch,

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning DIPS Communicator 6.x Installasjonsveiledning 11. oktober 2010 DIPS Communicator DIPS Communicator er en markedsledende kommunikasjons- og integrasjonsløsning for helsesektoren i Norge i dag. Systemet

Detaljer

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker?

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker? Ressursguide for IT-løsninger til Bedrifter Her forsøker vi å svare på de vanligste spørsmålene vi får fra kunder, og flere spørsmål vi ikke får, som vi mener bedrifter burde stilt oftere. Hvor holder

Detaljer

Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet

Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet Side 2 av 14 Innhold 1 KRAV TIL VEDLIKEHOLDSAVTALE... 3 1.1 KRAV TIL BRUKERSTØTTE OG OPPFØLGING.3 1.2

Detaljer

Distribusjon, klargjøring og oppdatering av Windows Server med System Center

Distribusjon, klargjøring og oppdatering av Windows Server med System Center Automatisert og sentralisert distribusjon, klargjøring og oppdatering av Windows Server Å distribuere og vedlikeholde Windows Server - operativsystemer i datasentre og på tvers av ITmiljøer kan være en

Detaljer

ZFS. Solaris og ZFS som ny hjemmekatalogløsning for ansatte og studenter ved UiB

ZFS. Solaris og ZFS som ny hjemmekatalogløsning for ansatte og studenter ved UiB ZFS Solaris og ZFS som ny hjemmekatalogløsning for ansatte og studenter ved UiB Hva er ZFS? ZFS (Zettabyte filesystem) er utviklet fra grunnen med en del helt radikale endringer i forhold til eksisterende

Detaljer

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Utrulling, testing og piloter vil ha verdi i lang tid fremover Full kompatibilitet Det meste som går på Windows Vista, fungerer på Windows 7.

Detaljer

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0 Tekniske krav Operativsystem og web-server Windows 2000 med IIS 5.0 eller høyere Windows 2000 Server med IIS 5.0 eller høyere Windows XP med IIS 5.0 eller høyere Windows 2003 Server med IIS 6.0 eller høyere

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse

ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse ephorte Integration Services (eis) produktbeskrivelse Versjon 2 31.10.2012 Gecko Informasjonssystemer AS Robert Vabo INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 COPYRIGHT... 3 EPHORTE INTEGRATION SERVICES...

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Generelt om operativsystemer

Generelt om operativsystemer Generelt om operativsystemer Operativsystemet: Hva og hvorfor Styring av prosessorer (CPU), elektronikk, nettverk og andre ressurser i en datamaskin er komplisert, detaljert og vanskelig. Maskinvare og

Detaljer

ephorte krav til teknisk plattform

ephorte krav til teknisk plattform ephorte krav til teknisk plattform Versjon 2010.1 og senere 05.12.2011 Gecko Informasjonssystemer AS Robert Vabo INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 COPYRIGHT...3 EPHORTE KRAV TIL TEKNISK PLATTFORM...4

Detaljer

PC Drift og Leie Tjenestebeskrivelse versjon Q for tjenester levert under Nettskyavtale versjon 5 eller senere mellom Kunden og Leverandøren.

PC Drift og Leie Tjenestebeskrivelse versjon Q for tjenester levert under Nettskyavtale versjon 5 eller senere mellom Kunden og Leverandøren. PC Drift og Leie Tjenestebeskrivelse versjon Q2 2017 for tjenester levert under Nettskyavtale versjon 5 eller senere mellom Kunden og Leverandøren. Om PC Drift og Leie tjenestene PC Drift er en løsning

Detaljer

Acronis Backup 12 Fleksibel backup for bedriftsmarkedet

Acronis Backup 12 Fleksibel backup for bedriftsmarkedet Acronis Backup 12 Fleksibel backup for bedriftsmarkedet TEL SALES WWW TWITTER CVR +45 35 36 95 05 orders@liga.com liga.com @ligainsights DK31938260 Side 2 af 6 Acronis Backup 12 en teknisk gjennomgang

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

PowerOffice Mobile Server

PowerOffice Mobile Server PowerOffice Mobile Server 20 14 Po we ro ffice AS - v20 12.1.0 PowerOffice SQL - PowerOffice Mobile Server Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

Evaluering av backupprogramvare for Hemit. Prosjektgruppe 50E Kim Gunnar Bøkseth Ståle Forbregd Presentasjon backupprogramvare for Hemit

Evaluering av backupprogramvare for Hemit. Prosjektgruppe 50E Kim Gunnar Bøkseth Ståle Forbregd Presentasjon backupprogramvare for Hemit Evaluering av backupprogramvare for Hemit Prosjektgruppe 50E Kim Gunnar Bøkseth Ståle Forbregd 23.04.2012 Presentasjon backupprogramvare for Hemit Agenda 1/2 Metode Demonstrasjon av test Struktur IBM Tivoli

Detaljer

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem.

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurere server er en oppgave for administrator. All installasjon og konfigurasjon må utføres ved å kjøre

Detaljer

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft AGENDA En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen Office 365 del 1 Marie Johansen, Microsoft PAUSE Office 365 del 2 Marie Johansen, Microsoft Avslutning Hege Line Eiliv

Detaljer

Bilag 3: Kundens tekniske plattform

Bilag 3: Kundens tekniske plattform Bilag 3: Kundens tekniske plattform Versjon 1.3 23 november 2011 Innhold 1 OMFANG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 ARKITEKTUR OG INFRASTRUKTUR... 4 2.1.1 Microsoft... 4 2.1.2 Datarom... 4 2.1.3 LAN/WAN... 4

Detaljer

Lab 1: Installasjon av Virtualiseringsløsning (VMWare Server ESXi 6.5) med en Virtuell Linux maskin (Cent OS 7 64-bit)

Lab 1: Installasjon av Virtualiseringsløsning (VMWare Server ESXi 6.5) med en Virtuell Linux maskin (Cent OS 7 64-bit) Operativsystemer med Linux Lab 1: Installasjon av Virtualiseringsløsning (VMWare Server ESXi 6.5) med en Virtuell Linux maskin (Cent OS 7 64-bit) Generell Info: Før dere kan starte med lab oppgaven må

Detaljer

Hvordan velge en leverandør for cloud backup

Hvordan velge en leverandør for cloud backup Hvordan velge en leverandør for cloud backup WHITEPAPER Hvorfor bør du beskytte dine data? Før eller senere via skade, uhell eller feil er det statistisk sannsynlig at du vil miste verdifull data. Flere

Detaljer

Vedlegg G - Kundens tekniske plattform

Vedlegg G - Kundens tekniske plattform Vedlegg G - Kundens tekniske plattform Teknisk infrastruktur Klient/Applikasjon Helse Vest kjører i dag på en Windows 7 plattform. Ingen brukere er lokal administrator, så brukermiljøet er låst ned, og

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 2b Introduksjon til Windows Server Moderne tjeneroperativsystemer Windows Server 2008, 2012 og 2016 Krav til maskinvare Lisensiering og klientlisenser (CAL) Arbeidsgruppe

Detaljer

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon. Rammeavtale for kjøp av IT konsulenttjenster knyttet til infrastruktur

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon. Rammeavtale for kjøp av IT konsulenttjenster knyttet til infrastruktur Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Rammeavtale for kjøp av IT konsulenttjenster knyttet til infrastruktur Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BESKRIVELSE... 3 SCENARIER... 3 INNLEDNING... 3 MINSTEKRAV TIL YTELSEN...

Detaljer

Installasjon av OneStop Reporting Produktene på Terminalserver

Installasjon av OneStop Reporting Produktene på Terminalserver Installasjon av OneStop Reporting Produktene på Terminalserver Innhold 1 Introduksjon 2 Planlegging 3 Installasjon 4 Eksempel 2010 OneStop Reporting http://www.onestopreporting.com support@onestopreporting.com

Detaljer

Problemfri IT for bedrifter som ikke får ligge nede.

Problemfri IT for bedrifter som ikke får ligge nede. IT Online Problemfri IT for bedrifter som ikke får ligge nede. Hvis du skal nå dine bedriftsmål, må du kunne stole på at effektiviteten ikke forstyrres av kompliserte prosedyrer, systemer eller applikasjoner

Detaljer

UA Tjenestebeskrivelse NTNU e-rom

UA Tjenestebeskrivelse NTNU e-rom UA Tjenestebeskrivelse NTNU e-rom 0. Innhold 0. Innhold 1. Om dokumentet 2. Om NTNU e-rom 3. Innhold i tjenesten Funksjonalitet Bestilling Løsningen består av følgende elementer Teknisk skisse av løsning

Detaljer

P L A N I A 8 S Y S T E M K R A V PLANIA 8 SYSTEM KRAV. Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8

P L A N I A 8 S Y S T E M K R A V PLANIA 8 SYSTEM KRAV. Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8 PLANIA 8 SYSTEM KRAV Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1-3 1.1 Generell beskrivelse... 1-3 1.1.1 Plania DESKTOP og Plania WEB... 1-3 2 SYSTEMKRAV... 2-4 2.1 Krav til ulike

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 30.11.2011 1 DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 30.11.2011 Installere på TerminalServer

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Sist endret: 2004-12-01 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 NYTTEVERDI WEBHOTELLTJENESTER FRA TELENOR... 3 2 FUNKSJONALITET... 4 2.1 INNHOLD

Detaljer

Kontakt oss i Egroup for mer informasjon!

Kontakt oss i Egroup for mer informasjon! Oversikt System Replikering Integrasjon Web Services API I Utviklingsmiljø 3.0 Nyheter 3.0 Nyheter Publisering Publisering Publisering sansvarlig, Webmaster Konsulent, Rådgiver Utvikler Kontakt oss i Egroup

Detaljer

Document Distributor 1. Fordeler. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordeler. Document Distributor 1 Med Lexmark -pakken kan du skrive egendefinerte skript som tar seg av deler av papirarbeidsflyten. Du kan sette sammen slike egenutviklede skript med skanneinnstillinger (format, oppløsning, fargedybde,

Detaljer

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo Ementor SharePacks Breakfast Club 23. september 2008 Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo SharePoint hva er det? Enkelt forklart: Microsofts webbaserte samhandlings- og lagringsplattform Kan

Detaljer