Offentlig journal Periode:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 09032015 -"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja

2 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten - Øyvind Antonsen Helse Sør-Øst RHF Pasientopplevelser/pasienterfaringer og brukerundersøkelser i Helse Sør-Øst (PasOpp) Deltakelse ved bruk av PasOpp brukererfaringsundersøkelser i lokalt forbedringsarbeid, tilbakemelding. Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Hilde Jordal Saksbeh: Utviklingsenheten / Øyvind Antonsen 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Enhet for forskning og pasientsikkerhet - Pål Wiik Helse Sør-Øst RHF Avtalespesialister/avtalepraksis i Helse Sør-Øst Geografisk plassering av nye avtalespesialister samt en vurdering av behov i eget sykehusområde Saksansv: HR, avdeling rekruttering og bemanning / Grethe Kolloen Saksbeh: Enhet for forskning og pasientsikkerhet / Pål Wiik 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten - Marit Kise Bruk av tolketjenester Prosjekt Tolkesentralen med lokal tolkefilial ved Ahus, ledergruppesak Saksansv: Utviklingsenheten / Hilde Bratlie Hjellup Saksbeh: Utviklingsenheten / Marit Kise Side1

3 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Palliativt senter - Berit Karin Helland Organisering av palliativ behandling/palliativt team ved Ahus Palliativt senter - videre organisering av spesialisert diagnostikk og behandling innen palliasjon, ledergruppesak Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Sissel Steffensen Saksbeh: Palliativt senter / Berit Karin Helland 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Palliativt senter - Berit Karin Helland Organisering av palliativ behandling/palliativt team ved Ahus Palliativt senter - videre organisering av spesialisert diagnostikk og behandling innen palliasjon - justert mandat, ledergruppesak Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Sissel Steffensen Saksbeh: Palliativt senter / Berit Karin Helland 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool - Rrahman Mjaki Fullmakter ved Ahus Presisering i fullmaktsheftet og revideringsplan, ledergruppesak Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Rrahman Mjaki Side2

4 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Økonomi - Jørn Arthur Limi Sykehuspartner Lånefinansiering av helseforetak Lokalt finansierte IKT-prosjekter - låneavtale for investeringsformål 2014 mellom Ahus og Sykehuspartner, signert avtale. Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Økonomi / Jørn Arthur Limi 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Stab - Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) - Kerstin Karlsson Octapharma AS Det Norske Plasmafraksjoneringsprosjektet for blodbanker - samarbeid med Octapharma Epidata for 2014 og info fra blodbanken Saksansv: Stab - Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) / Janne Pedersen Saksbeh: Stab - Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) / Kerstin Karlsson 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: NAV Tiltak Akershus Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Lillian Steen HMS arbeid ved distriktspsykiatrisk senter (DPS), psykisk helsevern Tilsagn om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd ved DPS Grorud Saksansv: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Anne Lindgaard Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Lillian Steen Side3

5 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: NAV Tiltak Akershus Ortopedisk klinikk - Julianne Olaussen HMS arbeid ved Ortopedisk klinikk Tilsagn om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd ved Ortopedisk klinikk Saksansv: Ortopedisk klinikk / Julianne Olaussen Saksbeh: Ortopedisk klinikk / Julianne Olaussen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Lønn, nytt tillegg fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 04/ I Dok.dato: Jour.dato: RVTS-Ø Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforeb. FOU-avdeling psykisk helsevern Selvmordsforebyggende arbeid i Helse Sør-Øst Oppgaveavklaringsmøte og samarbeidet mellom RVTS Øst og Ahus om selvmordsforebyggende arbeid. Saksansv: Divisjon for psykisk helsevern / Øystein Kjos Saksbeh: FOU-avdeling psykisk helsevern Side4

6 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: RVTS-Ø Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforeb. FOU-avdeling psykisk helsevern - Ingrid Kyte Fjellestad Selvmordsforebyggende arbeid i Helse Sør-Øst Tilbud om kurset "Traumer, suicidialitet og selvskading" - todagers kompetansehevingsprogram for spesialisthelsetjenesten. Saksansv: Divisjon for psykisk helsevern / Øystein Kjos Saksbeh: FOU-avdeling psykisk helsevern / Ingrid Kyte Fjellestad 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten - Hilde Bratlie Hjellup Innføring og drift av arbeidsplansystemet GAT-turnus ved Ahus HF (GAT-Soft) Kompetanseverktøy i GAT - implementering, ledergruppesak Saksansv: Utviklingsenheten / Hilde Bratlie Hjellup Saksbeh: Utviklingsenheten / Hilde Bratlie Hjellup 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Divisjon Facilities Management (DFM) - Morten Løkken Bendiksen Miljøledelse og miljøstyring ved Ahus Verdens miljøverndag miljøsertifisering av Ahus, ledergruppesak Saksansv: Divisjon Facilities Management (DFM) / Morten Løkken Bendiksen Saksbeh: Divisjon Facilities Management (DFM) / Morten Løkken Bendiksen Side5

7 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Kvinneklinikken - Kjersti Linneà Heberg Ansettelse, fast 75 % stilling som jordmor ved føde og barsel fra Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Kvinneklinikken / Kjersti Linneà Heberg 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, fast 75 % stilling som jordmor ved KK, føde og barsel fra Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side6

8 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Ansettelse, sluttmelding i stilling som psykiatrisk sykepleier ved avdeling psykose 3, siste arbeidsdag Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, arbeidstaker slutter Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Bemanningscompaniet AS HR, avdeling rekruttering og bemanning - Tor Martin Antonsen Anskaffelse av vikartjenester og innleie av personell/helsepersonell Tjenesteavtale om kjøp av vikartjenester mellom Ahus og Bemanningskompaniet i perioden , signert avtale Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: HR, avdeling rekruttering og bemanning / Tor Martin Antonsen Side7

9 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Sun Medical AS HR, avdeling rekruttering og bemanning - Tor Martin Antonsen Anskaffelse av vikartjenester og innleie av personell/helsepersonell Tjenesteavtale om kjøp av vikartjenester melllom Ahus og Sun Medical AS i perioden , signert avtale Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: HR, avdeling rekruttering og bemanning / Tor Martin Antonsen 04/ I Dok.dato: Jour.dato: LegeLeasing Norge AS HR, avdeling rekruttering og bemanning - Tor Martin Antonsen Anskaffelse av vikartjenester og innleie av personell/helsepersonell Tjenesteavtale om kjøp av vikartjenester mellom Ahus HF og LegeLeasing Norge AS, signert avtale. Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: HR, avdeling rekruttering og bemanning / Tor Martin Antonsen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool - Tone Joranger Valg på ansattes representanter i styret for Ahus HF og styret for Helse Sør-Øst RHF (tidligere Helse Øst RHF) Referat fra møtet i Valgstyret Ahus Saksansv: HR-enhet / Marit Lea Sivertsen Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Tone Joranger Side8

10 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool - Tone Joranger Valg på ansattes representanter i styret for Ahus HF og styret for Helse Sør-Øst RHF (tidligere Helse Øst RHF) Valgprotokoll fra Valgstyret i Ahus Saksansv: HR-enhet / Marit Lea Sivertsen Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Tone Joranger 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool - Tone Joranger Valg på ansattes representanter i styret for Ahus HF og styret for Helse Sør-Øst RHF (tidligere Helse Øst RHF) Villighetserklæring i forbindelse med Valgstyret Ahus Saksansv: HR-enhet / Marit Lea Sivertsen Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Tone Joranger 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool - Sissel Steffensen Helse Sør-Øst RHF Valg på ansattes representanter i styret for Ahus HF og styret for Helse Sør-Øst RHF (tidligere Helse Øst RHF) Oppnevning av nye styremedlemmer valgt av de ansatte, tilbakemelding Saksansv: HR-enhet / Marit Lea Sivertsen Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Sissel Steffensen Side9

11 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Lønn, ansiennitet Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Økonomi Forsikringer for ansatte ved Ahus Mandat for forvaltning av person- og skadeforsikringer i helseforetaksgruppen Helse Sør-Øst - opprettelse av forsikringsutvalg. Saksansv: Divisjon Facilities Management (DFM) / Morten Løkken Bendiksen Saksbeh: Økonomi 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, forlenger 100 % vikariat i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen Side10

12 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Avtale, UTA og individuelle tillegg med virkning fra Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Medisinsk divisjon Organisering, drift og bemanning av Medisinsk divisjon Presentasjon av medisinsk overvåkning og avdeling for akuttmedisin, Medisinsk divisjon, ledergruppesak Saksansv: Medisinsk divisjon / Anita Bjørnstad Saksbeh: Medisinsk divisjon Side11

13 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, jobber 100 % stilling i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tidligere personaldokumentasjon Saksansv: HR-personal / Kjersti Ristebråten Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Kjersti Ristebråten Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side12

14 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, tilbake fra permisjon fra Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Enhet for forskning og pasientsikkerhet - Pål Wiik Helse Sør-Øst RHF Rituell omskjæring av gutter innen Helse Sør-Øst Lov om rituell omskjæring av gutter, tilbakemelding. Saksansv: Kvinneklinikken / Hege Lundring Saksbeh: Enhet for forskning og pasientsikkerhet / Pål Wiik 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Ansettelse, sluttmelding, siste dag Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side13

15 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Melding, forlenger vikariat i perioden Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Nyreavdeling Ansettelse, fast 100 % stilling som sykepleier ved nyresykdommer fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: Nyreavdeling 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, fast 100 % stilling som sykepleier ved nyresykdommer fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side14

16 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kvalitetsavdelingen - Kristin Biller Pasientsak - Avslutning av pasientsak - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Hilde Jordal Saksbeh: Kvalitetsavdelingen / Kristin Biller 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Økonomi - Jørn Arthur Limi Pasientstrømmer og oppgjørsordninger i Helse Sør-Øst Pasientstrømmer somatikk - kostnader og incentiver, ledergruppesak Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Økonomi / Jørn Arthur Limi 05/ S Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Kvinneklinikken Organisering og drift av Kvinneklinikken Presentasjon av avdeling for kontortjenester og avdeling for polikliniske tjenester ved Kvinneklinikken, ledergruppesak Saksansv: Kvinneklinikken / Hege Lundring Saksbeh: Kvinneklinikken Side15

17 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Voksenhabilitering - Gry Glorvigen Nittedal kommune Kurs/opplæring fra Avdeling for voksenhabilitering Tilbakemelding om kurs i målrettet miljøarbeid. Saksansv: Voksenhabilitering / Eva Male Davidsen Saksbeh: Voksenhabilitering / Gry Glorvigen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Diverse, tilbakebetalingsavtale lønnslån Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Ansettelse, sluttmelding for fast stilling ved anestesi med siste dag , fortsetter i 16 % stilling ved anestesi Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen Side16

18 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Ansettelse, overgang til timelønnet fra Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Diverse, innvilget uførepensjon fra KLP fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen Side17

19 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Divese, 100 % AFP fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side18

20 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Diverse, tidligere personaldokumentasjon. Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Diverse, avklaring med KLP angående pensjon Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Kvinneklinikken - Cecilie Åslie Ansettelse, fast 100 % stilling som seksjonsleder ved Kvinneklinikken, avdeling for gynekologi fra etter avtale Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: Kvinneklinikken / Cecilie Åslie Side19

21 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, stilling forlenges til Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Lønn, manglende utbetaling av lønn, jf lokale forhandlinger 2014 Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side20

22 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, 70,42 % stilling fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 05/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Anita Ervik Ansettelse, tilbud om tilkallingshjelp som psykiatrisk sykepleier ved avdeling akuttpsykiatri, psykose 2, i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-enhet / Anita Ervik 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Veronica Westby Pasientsak - Forespørsel om journalkopi - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Kristin Biller Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Veronica Westby Side21

23 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Ansettelse, oppsigelse fra stilling ved barselavdelingen (intern overgang) Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Lønn, nytt tillegg fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, tilkallingshjelp som sykepleier ved seksjon for vikarinnleie i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side22

24 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Anestesi - Elisabeth Ekren Jacobsen Møter med tillitsvalgt/verneombud samt avdelingsutvalg ved anestesiavdelingen Referat fra avdelingsutvalg ved anestesiavdelingen Saksansv: Anestesi / Liv Ingunn Dieseth Saksbeh: Anestesi / Elisabeth Ekren Jacobsen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Diverse, attest Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, tilbake i 100 % stilling Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side23

25 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt folkehelseinstitutt Medisinsk divisjon Influensavaksine for pasienter og ansatte ved Ahus Bestilling av influensavaksine for sesongen 2015/2016 til anbefalte målgrupper Saksansv: Medisinsk divisjon / Yngve Mikkelsen Saksbeh: Medisinsk divisjon 06/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: BUK, Avdeling for nyfødt - Mai Irene Austgulen Ansettelse 100 % engasjement som spesialutdannet sykepleier ved nyfødtseksjonen i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: BUK, Avdeling for nyfødt / Mai Irene Austgulen 06/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Anita Ervik Ansettelse, tilbud om tilkallingshjelp som miljøterapeut ved avdeling akuttpsykiatri, psykose 3, i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-enhet / Anita Ervik Side24

26 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Ansettelse, sluttmelding som driftsoperatør, siste dag Saksansv: HR-personal / Mona Borgersen Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, 14,08 % stilling i perioden Saksansv: HR-personal / Patrik Nilsson Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Hjertemedisinsk avdeling - Hanne Sætermo Ansettelse, 100 % vikariat som fagutviklingssykepleier ved hjertesykdommer i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: Hjertemedisinsk avdeling / Hanne Sætermo Side25

27 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, 100 % vikariat som fagutviklingssykepleier ved hjertesykdommer i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 06/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - May-Linn Nordstrøm Larsen Ansettelse, tilbud om 100 % sommervikariat som hjelpepleier ved kar-/thoraxkirurgi i perioden Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-enhet / May-Linn Nordstrøm Larsen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Heidi Thorkildsen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side26

28 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Aud Myreng Ansettelse, tilkallingshjelp som sykepleier ved DPS Øvre Romerike, Myrvegen døgn i perioden Saksansv: HR-personal / Hanna Moxness Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Aud Myreng 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for sikkerhet og service - Anita Jahrmann Pasientsak - Forespørsel om journalkopi - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Britha Bjerkaas Saksbeh: Avdeling for sikkerhet og service / Anita Jahrmann 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for sikkerhet og service - Anita Jahrmann Pasientsak - Utlevering av journalkopi - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Britha Bjerkaas Saksbeh: Avdeling for sikkerhet og service / Anita Jahrmann Side27

29 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Ortopedisk klinikk - Julianne Olaussen Ansettelse, 100 % vikariat som rådgiver ved Ortopedisk klinikk i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: Ortopedisk klinikk / Julianne Olaussen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, fast 100 % stilling som seksjonsleder ved Kvinneklinikken, avdeling føde og barsel, fra Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Melding, spesialutdannet sykepleier fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen Side28

30 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, 100 % fast stilling som seksjonsleder ved spesialpsykiatri fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, 30 % stilling fra Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tidligere dokumentasjon Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side29

31 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Anestesi - Mads Are Heie Ansettelse, tilkallingshjelp som anestesisykepleier ved anestesi i perioden Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Anestesi / Mads Are Heie 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, tilkallingshjelp som anestesisykepleier ved anestesi i perioden Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side30

32 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, 75,12 % stilling fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for sikkerhet og service - Vigdis Nordli Kristiansen Pasientsak - Forespørsel om journalkopi - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Mette Fagerhus Saksbeh: Avdeling for sikkerhet og service / Vigdis Nordli Kristiansen 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for sikkerhet og service - Vigdis Nordli Kristiansen Pasientsak - Utlevering av journalkopi - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Mette Fagerhus Saksbeh: Avdeling for sikkerhet og service / Vigdis Nordli Kristiansen Side31

33 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Lønn, ny årslønn fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Lønn, LIS B fra Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for sikkerhet og service - Anita Jahrmann Pasientsak - Utlevering av journalkopi - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Hilde Jordal Saksbeh: Avdeling for sikkerhet og service / Anita Jahrmann Side32

34 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Anestesi Ansettelse, 100 % fast stilling som overlege ved anestesi fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: Anestesi 07/ I Dok.dato: Jour.dato: BUK, Avdeling for barn og ungdom Ansettelse, tilkallingshjelp som hjelpepleier ved avdeling for barn og ungdom i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: BUK, Avdeling for barn og ungdom 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, tilkallingshjelp som hjelpepleier ved avdeling for barn og ungdom i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side33

35 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Lørenskog kommune Oppvekst og utdanning, Barneverntjenesten Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Veronica Westby Barnevernsak - Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Saksansv: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Veronica Westby Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Veronica Westby 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Den norske legeforening, Oslo Lungemedisin - Frank Kjelsberg Utdanningsvirksomheten ved Medisinsk divisjon fra år 2007 Purring på rapport om spesialistutdanning i lungesykdommer for 2014 Saksansv: Medisinsk divisjon / Lisbeth Sommervoll Saksbeh: Lungemedisin / Frank Kjelsberg 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Den norske legeforening, Oslo Nevrologi - Tormod Fladby Utdanningsvirksomheten ved Medisinsk divisjon fra år 2007 Purring på rapport om spesialistutdanning i nevrologi for 2014 Saksansv: Medisinsk divisjon / Lisbeth Sommervoll Saksbeh: Nevrologi / Tormod Fladby Side34

36 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Den norske legeforening, Oslo Kreftavdelingen - Olav Erich Yri Utdanningsvirksomheten ved Medisinsk divisjon fra år 2007 Purring på rapport om spesialistutdanning i onkologi for 2014 Saksansv: Medisinsk divisjon / Lisbeth Sommervoll Saksbeh: Kreftavdelingen / Olav Erich Yri 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Palliativt senter - Hege Lofthus Nitteberg Gaver og tilskudd til og fra Ahus Påminnelse om gave i forbindelse med bortgang - Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Palliativt senter / Hege Lofthus Nitteberg 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side35

37 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Avtale, arbeid på natt i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Samhandling og simulering - Bente Heggedal Gerner Mottakere iht liste Kurs til kommunene, registrert fra 2008 Invitasjon til temamøte "alvorlig sykdom og kreative uttrykksformer", Saksansv: Samhandling og simulering / Bente Heggedal Gerner Saksbeh: Samhandling og simulering / Bente Heggedal Gerner 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Personalia Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen Side36

Offentlig journal Periode: 27072015 -

Offentlig journal Periode: 27072015 - 04082015 Offentlig journal Periode: 27072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00707-32 X Dok.dato: 29072015 Jour.dato: 29072015 HR-personal - Monica Solem Sørensen

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13102014 -

Offentlig journal Periode: 13102014 - 21102014 Offentlig journal Periode: 13102014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00218-11 I Dok.dato: 14102014 Jour.dato: 14102014 Tilg. kode: U Par.: NKS Helsehus

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09092013 -

Offentlig journal Periode: 09092013 - 17092013 Offentlig journal Periode: 09092013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00184-70 U Dok.dato: 05092013 Jour.dato: 13092013 Tilg. kode: U Par.: HR-enhet -

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10112014 -

Offentlig journal Periode: 10112014 - 18112014 Offentlig journal Periode: 10112014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-56 X Dok.dato: 12112014 Jour.dato: 12112014 Tilg. kode: U Par.: Hovedverneombud

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10082015 -

Offentlig journal Periode: 10082015 - 18082015 Offentlig journal Periode: 10082015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/01282-101 U Dok.dato: 10082015 Jour.dato: 10082015 Tilg. kode: U Par.: Avdeling samhandling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18082014 -

Offentlig journal Periode: 18082014 - 27082014 Offentlig journal Periode: 18082014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-64 I Dok.dato: 18082014 Jour.dato: 18082014 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17082015 -

Offentlig journal Periode: 17082015 - 26082015 Offentlig journal Periode: 17082015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00254-39 U Dok.dato: Udatert Jour.dato: 18082015 Tilg. kode: U Par.: Sekretariatet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12082013 -

Offentlig journal Periode: 12082013 - 20082013 Offentlig journal Periode: 12082013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00621-8 I Dok.dato: 14082013 Jour.dato: 14082013 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08062015 -

Offentlig journal Periode: 08062015 - 16062015 Offentlig journal Periode: 08062015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00694-29 I Dok.dato: 09062015 Jour.dato: 09062015 Tilg. kode: U Par.: Direktoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19012015 -

Offentlig journal Periode: 19012015 - 27012015 Offentlig journal Periode: 19012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00135-24 I Dok.dato: 22012015 Jour.dato: 23012015 Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19102015 -

Offentlig journal Periode: 19102015 - 28102015 Offentlig journal Periode: 19102015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00376-52 I Dok.dato: 20102015 Jour.dato: 23102015 Tilg. kode: U Par.: Skatteetaten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06072015 -

Offentlig journal Periode: 06072015 - 14072015 Offentlig journal Periode: 06072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00254-39 I Dok.dato: 02072015 Jour.dato: 06072015 Uppsala University Hospital Forskningssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01122014 -

Offentlig journal Periode: 01122014 - 09122014 Offentlig journal Periode: 01122014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00218-12 I Dok.dato: 04122014 Jour.dato: 05122014 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18052015 -

Offentlig journal Periode: 18052015 - 26052015 Offentlig journal Periode: 18052015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00680-29 X Dok.dato: 20052015 Jour.dato: 20052015 HR-personal - Patrik Nilsson Melding,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05012015 -

Offentlig journal Periode: 05012015 - 13012015 Offentlig journal Periode: 05012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-59 I Dok.dato: 22122014 Jour.dato: 06012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20072015 -

Offentlig journal Periode: 20072015 - 28072015 Offentlig journal Periode: 20072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00282-34 U Dok.dato: 10072015 Jour.dato: 20072015 Divisjon for diagnostikk og teknologi

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13042015 -

Offentlig journal Periode: 13042015 - 21042015 Offentlig journal Periode: 13042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-71 X Dok.dato: 08042015 Jour.dato: 13042015 Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09112015 -

Offentlig journal Periode: 09112015 - 18112015 Offentlig journal Periode: 09112015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00158-26 S Dok.dato: 11092015 Jour.dato: 09112015 Tilg. kode: U Par.: Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02032015 -

Offentlig journal Periode: 02032015 - 10032015 Offentlig journal Periode: 02032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00125-47 I Dok.dato: 04032015 Jour.dato: 06032015 Tilg. kode: U Par.: Lørenskog kommune

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04052015 -

Offentlig journal Periode: 04052015 - 12052015 Offentlig journal Periode: 04052015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00096-25 U Dok.dato: 24042015 Jour.dato: 05052015 Tilg. kode: U Par.: Drift og vedlikehold

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26102015 -

Offentlig journal Periode: 26102015 - 03112015 Offentlig journal Periode: 26102015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00270-70 I Dok.dato: 28102015 Jour.dato: 28102015 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22092014 -

Offentlig journal Periode: 22092014 - 30092014 Offentlig journal Periode: 22092014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00158-23 I Dok.dato: 12092014 Jour.dato: 25092014 NAV Tiltak Akershus Kvinneklinikken

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08122014 -

Offentlig journal Periode: 08122014 - 16122014 Offentlig journal Periode: 08122014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00857-29 X Dok.dato: 08122014 Jour.dato: 08122014 HR-personal - Mikkel Christensen

Detaljer

Offentlig journal Periode: 30032015 -

Offentlig journal Periode: 30032015 - 08042015 Offentlig journal Periode: 30032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-50 S Dok.dato: 02022015 Jour.dato: 30032015 HR, avdeling arbeidsmiljø - Hege

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23062014 -

Offentlig journal Periode: 23062014 - 02072014 Offentlig journal Periode: 23062014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00286-27 I Dok.dato: 19062014 Jour.dato: 23062014 Helse Sør-Øst RHF Divisjon for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21092015 -

Offentlig journal Periode: 21092015 - 29092015 Offentlig journal Periode: 21092015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00298-96 I Dok.dato: 21092015 Jour.dato: 24092015 Tilg. kode: U Par.: Helse-, sosial-

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26052014 -

Offentlig journal Periode: 26052014 - 04062014 Offentlig journal Periode: 26052014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00346-32 I Dok.dato: 28052014 Jour.dato: 29052014 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21072014 -

Offentlig journal Periode: 21072014 - 29072014 Offentlig journal Periode: 21072014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00169-31 U Dok.dato: 17072014 Jour.dato: 21072014 Tilg. kode: U Par.: Senter for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 16092013 -

Offentlig journal Periode: 16092013 - 24092013 Offentlig journal Periode: 16092013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-45 I Dok.dato: 09092013 Jour.dato: 17092013 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25052015 -

Offentlig journal Periode: 25052015 - 04062015 Offentlig journal Periode: 25052015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00282-32 U Dok.dato: 15052015 Jour.dato: 25052015 Tilg. kode: U Par.: Divisjon for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06042015 -

Offentlig journal Periode: 06042015 - 14042015 Offentlig journal Periode: 06042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00135-30 I Dok.dato: 10042015 Jour.dato: 10042015 Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23032015 -

Offentlig journal Periode: 23032015 - 31032015 Offentlig journal Periode: 23032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00169-41 S Dok.dato: 04122014 Jour.dato: 27032015 Utviklingsenheten - Marit Kise

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05052014 -

Offentlig journal Periode: 05052014 - 13052014 Offentlig journal Periode: 05052014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00423-9 S Dok.dato: 08042014 Jour.dato: 11052014 Tilg. kode: U Par.: HR-enhet - Marit

Detaljer

Ahus - Offentlig journal

Ahus - Offentlig journal Internt notat uten oppfølging, 15/00075-3 - Personalmappe - HR, avdeling ledelse, organisasjon og arbeidsgiverpolitikk Dok. dato: 08.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/00075-5

Detaljer

Offentlig journal Periode: 16032015 -

Offentlig journal Periode: 16032015 - 24032015 Offentlig journal Periode: 16032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00125-49 U Dok.dato: 16032015 Jour.dato: 18032015 Tilg. kode: U Par.: Mat og drikke

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22062015 -

Offentlig journal Periode: 22062015 - 30062015 Offentlig journal Periode: 22062015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00208-29 I Dok.dato: 22062015 Jour.dato: 22062015 Tilg. kode: U Par.: Det kongelige

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012015 -

Offentlig journal Periode: 01012015 - 06012015 Offentlig journal Periode: 01012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00515-35 I Dok.dato: 31122014 Jour.dato: 02012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15122014 -

Offentlig journal Periode: 15122014 - 23122014 Offentlig journal Periode: 15122014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-56 I Dok.dato: 18122014 Jour.dato: 18122014 Tilg. kode: UO Par.: 24 Offl Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02062014 -

Offentlig journal Periode: 02062014 - 10062014 Offentlig journal Periode: 02062014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00492-39 S Dok.dato: 15042014 Jour.dato: 04062014 Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/Rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28072014 -

Offentlig journal Periode: 28072014 - 05082014 Offentlig journal Periode: 28072014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00761-12 X Dok.dato: 30072014 Jour.dato: 30072014 Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17032014 -

Offentlig journal Periode: 17032014 - 26032014 Offentlig journal Periode: 17032014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00203-17 X Dok.dato: 14032014 Jour.dato: 19032014 Tilg. kode: U Par.: Mikrobiologisk

Detaljer

Offentlig journal Periode: 16022015 -

Offentlig journal Periode: 16022015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 16022015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00169-38 I Dok.dato: 18022015 Jour.dato: 18022015 Tilg. kode: U Par.: Integrerings-

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23112015 -

Offentlig journal Periode: 23112015 - 01122015 Offentlig journal Periode: 23112015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 09/00975-27 X Dok.dato: Udatert Jour.dato: 24112015 Rus og avhengighet (ARA) - Mette

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01102012 -

Offentlig journal Periode: 01102012 - 10102012 Offentlig journal Periode: 01102012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-161 I Dok.dato: 26092012 Jour.dato: 02102012 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02022015 -

Offentlig journal Periode: 02022015 - 11022015 Offentlig journal Periode: 02022015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00135-27 I Dok.dato: 04022015 Jour.dato: 04022015 Tilg. kode: U Par.: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12012015 -

Offentlig journal Periode: 12012015 - 20012015 Offentlig journal Periode: 12012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00218-14 N Dok.dato: 08012015 Jour.dato: 13012015 Nevrologi - Laila Gullerud Jus

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06102014 -

Offentlig journal Periode: 06102014 - 14102014 Offentlig journal Periode: 06102014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00298-92 I Dok.dato: 06102014 Jour.dato: 06102014 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23022015 -

Offentlig journal Periode: 23022015 - 03032015 Offentlig journal Periode: 23022015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00059-20 U Dok.dato: 25022015 Jour.dato: 27022015 Medisinsk teknologi og e-helse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19052014 -

Offentlig journal Periode: 19052014 - 28052014 Offentlig journal Periode: 19052014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-49 I Dok.dato: 16052014 Jour.dato: 22052014 Tilg. kode: U Par.: NAV Tiltak

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01072013 -

Offentlig journal Periode: 01072013 - 09072013 Offentlig journal Periode: 01072013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00125-37 I Dok.dato: 26062013 Jour.dato: 01072013 Tilg. kode: U Par.: Lørenskog kommune

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08092014 -

Offentlig journal Periode: 08092014 - 16092014 Offentlig journal Periode: 08092014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-49 S Dok.dato: 01072014 Jour.dato: 08092014 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15092014 -

Offentlig journal Periode: 15092014 - 23092014 Offentlig journal Periode: 15092014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00169-35 U Dok.dato: 05092014 Jour.dato: 15092014 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10022014 -

Offentlig journal Periode: 10022014 - 19022014 Offentlig journal Periode: 10022014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00032-69 I Dok.dato: 11022014 Jour.dato: 12022014 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29062015 -

Offentlig journal Periode: 29062015 - 07072015 Offentlig journal Periode: 29062015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00635-27 I Dok.dato: 23062015 Jour.dato: 02072015 Tilg. kode: U Par.: Statsministerens

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24022014 -

Offentlig journal Periode: 24022014 - 04032014 Offentlig journal Periode: 24022014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00203-15 X Dok.dato: 13022014 Jour.dato: 26022014 Mikrobiologisk avdeling - Merete

Detaljer

Offentlig journal Periode: 30062014 -

Offentlig journal Periode: 30062014 - 09072014 Offentlig journal Periode: 30062014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-48 I Dok.dato: 06072014 Jour.dato: 06072014 NAV Arbeidslivssenter HR, avdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10032014 -

Offentlig journal Periode: 10032014 - 18032014 Offentlig journal Periode: 10032014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-46 I Dok.dato: 10032014 Jour.dato: 10032014 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 31082015 -

Offentlig journal Periode: 31082015 - 08092015 Offentlig journal Periode: 31082015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00346-37 U Dok.dato: 05082015 Jour.dato: 02092015 Tilg. kode: U Par.: Enhet for medisin

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25112013 -

Offentlig journal Periode: 25112013 - 03122013 Offentlig journal Periode: 25112013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00168-48 I Dok.dato: 20112013 Jour.dato: 26112013 Tilg. kode: U Par.: Statens strålevern

Detaljer

Offentlig journal Periode: 07092015 -

Offentlig journal Periode: 07092015 - 15092015 Offentlig journal Periode: 07092015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00034-77 N Dok.dato: 20082015 Jour.dato: 11092015 Tilg. kode: U Par.: Nevrologi Logistikkavdelingen

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14102013 -

Offentlig journal Periode: 14102013 - 23102013 Offentlig journal Periode: 14102013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00298-86 I Dok.dato: 18102013 Jour.dato: 18102013 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06012014 -

Offentlig journal Periode: 06012014 - 14012014 Offentlig journal Periode: 06012014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00203-14 I Dok.dato: 02012014 Jour.dato: 07012014 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27042015 -

Offentlig journal Periode: 27042015 - 05052015 Offentlig journal Periode: 27042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-72 U Dok.dato: 14042015 Jour.dato: 28042015 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03112014 -

Offentlig journal Periode: 03112014 - 11112014 Offentlig journal Periode: 03112014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00168-50 X Dok.dato: 23102014 Jour.dato: 06112014 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Ahus - Offentlig journal

Ahus - Offentlig journal Internt notat uten oppfølging, 15/00017-1 - Dok. dato: 04.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00054-2 - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00089-2

Detaljer

Offentlig journal Periode: 16062014 -

Offentlig journal Periode: 16062014 - 25062014 Offentlig journal Periode: 16062014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-47 S Dok.dato: 03032014 Jour.dato: 20062014 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01092014 -

Offentlig journal Periode: 01092014 - 09092014 Offentlig journal Periode: 01092014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00169-30 U Dok.dato: 27112013 Jour.dato: 02092014 Senter for helsefremmende arbeid

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15102012 -

Offentlig journal Periode: 15102012 - 23102012 Offentlig journal Periode: 15102012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-166 I Dok.dato: 15102012 Jour.dato: 15102012 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18012016 -

Offentlig journal Periode: 18012016 - 26012016 Offentlig journal Periode: 18012016 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 05/01587-109 U Dok.dato: 01112015 Jour.dato: 21012016 Eidsvoll kommune Drift og organisering

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13082012 -

Offentlig journal Periode: 13082012 - 22082012 Offentlig journal Periode: 13082012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-34 U Dok.dato: 09082012 Jour.dato: 16082012 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24032014 -

Offentlig journal Periode: 24032014 - 02042014 Offentlig journal Periode: 24032014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00032-70 I Dok.dato: 24032014 Jour.dato: 24032014 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26012015 -

Offentlig journal Periode: 26012015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 26012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-60 I Dok.dato: 28012015 Jour.dato: 30012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Ahus - Offentlig journal

Ahus - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00012-1 - Blodsykdommer Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00055-3 - Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012014 -

Offentlig journal Periode: 01012014 - 07012014 Offentlig journal Periode: 01012014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00522-16 I Dok.dato: 02012014 Jour.dato: 02012014 Tilg. kode: U Par.: IN SITU ApS

Detaljer

Offentlig journal Periode: 05082013 -

Offentlig journal Periode: 05082013 - 13082013 Offentlig journal Periode: 05082013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00096-22 I Dok.dato: 08082013 Jour.dato: 09082013 Avdeling for drift og vedlikehold

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14042014 -

Offentlig journal Periode: 14042014 - 23042014 Offentlig journal Periode: 14042014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00462-25 I Dok.dato: 07042014 Jour.dato: 15042014 Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29122014 -

Offentlig journal Periode: 29122014 - 06012015 Offentlig journal Periode: 29122014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-57 I Dok.dato: 30122014 Jour.dato: 30122014 Helse Sør-Øst RHF Enhet for forskning

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02122013 -

Offentlig journal Periode: 02122013 - 11122013 Offentlig journal Periode: 02122013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-62 I Dok.dato: 05122013 Jour.dato: 05122013 Tilg. kode: UO Par.: 5 Offl Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18112013 -

Offentlig journal Periode: 18112013 - 27112013 Offentlig journal Periode: 18112013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00140-19 X Dok.dato: 09092013 Jour.dato: 21112013 Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/Rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17022014 -

Offentlig journal Periode: 17022014 - 26022014 Offentlig journal Periode: 17022014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00140-26 X Dok.dato: 31012014 Jour.dato: 19022014 Avdeling for sikkerhet og service

Detaljer

Offentlig journal Periode: 16122013 -

Offentlig journal Periode: 16122013 - 07012014 Offentlig journal Periode: 16122013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00140-21 S Dok.dato: 13112013 Jour.dato: 22122013 Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/Rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27102014 -

Offentlig journal Periode: 27102014 - 04112014 Offentlig journal Periode: 27102014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00203-20 X Dok.dato: 08102014 Jour.dato: 31102014 Tilg. kode: U Par.: Divisjon for

Detaljer

Ahus - Offentlig journal

Ahus - Offentlig journal Internt notat uten oppfølging, 15/00020-1 - Dok. dato: 05.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 15/00083-2 - Dok. dato: 05.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 30082010 -

Offentlig journal Periode: 30082010 - 07092010 Offentlig journal Periode: 30082010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-35 I Dok.dato: 24082010 Jour.dato: 01092010 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11112013 -

Offentlig journal Periode: 11112013 - 20112013 Offentlig journal Periode: 11112013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-60 X Dok.dato: 23102013 Jour.dato: 17112013 Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/Rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21042014 -

Offentlig journal Periode: 21042014 - 29042014 Offentlig journal Periode: 21042014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00125-44 I Dok.dato: 22042014 Jour.dato: 24042014 Tilg. kode: U Par.: Lørenskog kommune

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02092013 -

Offentlig journal Periode: 02092013 - 10092013 Offentlig journal Periode: 02092013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00032-67 I Dok.dato: 01092013 Jour.dato: 03092013 Tilg. kode: U Par.: KLP Kommunal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012 -

Offentlig journal Periode: 06082012 - 14082012 Offentlig journal Periode: 06082012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-44 I Dok.dato: 06082012 Jour.dato: 07082012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23042012 -

Offentlig journal Periode: 23042012 - 02052012 Offentlig journal Periode: 23042012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00059-12 I Dok.dato: 19042012 Jour.dato: 25042012 Statistisk sentralbyrå Oslo Divisjon

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29092014 -

Offentlig journal Periode: 29092014 - 07102014 Offentlig journal Periode: 29092014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00298-91 I Dok.dato: 30092014 Jour.dato: 30092014 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11042011 -

Offentlig journal Periode: 11042011 - 19042011 Offentlig journal Periode: 11042011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00114-5 S Dok.dato: 05112010 Jour.dato: 17042011 Tilg. kode: U Par.: Laboratoriet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26122011 -

Offentlig journal Periode: 26122011 - 03012012 Offentlig journal Periode: 26122011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00466-103 I Dok.dato: 22122011 Jour.dato: 27122011 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02112015 -

Offentlig journal Periode: 02112015 - 11112015 Offentlig journal Periode: 02112015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00032-73 I Dok.dato: 05112015 Jour.dato: 05112015 Tilg. kode: U Par.: KLP Kommunal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15072013 -

Offentlig journal Periode: 15072013 - 23072013 Offentlig journal Periode: 15072013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00125-38 I Dok.dato: 18072013 Jour.dato: 19072013 Tilg. kode: U Par.: Lørenskog kommune,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15042013 -

Offentlig journal Periode: 15042013 - 23042013 Offentlig journal Periode: 15042013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-43 S Dok.dato: Udatert Jour.dato: 18042013 Tilg. kode: U Par.: Hovedverneombud

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03032014 -

Offentlig journal Periode: 03032014 - 11032014 Offentlig journal Periode: 03032014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-46 I Dok.dato: 28022014 Jour.dato: 04032014 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23092013 -

Offentlig journal Periode: 23092013 - 01102013 Offentlig journal Periode: 23092013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00130-54 X Dok.dato: 19092013 Jour.dato: 23092013 Tilg. kode: U Par.: Dokumentasjonssenteret

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04022013 -

Offentlig journal Periode: 04022013 - 12022013 Offentlig journal Periode: 04022013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00171-34 I Dok.dato: 04022013 Jour.dato: 05022013 Tilg. kode: U Par.: Statens helsetilsyn

Detaljer