Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 09032015 -"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja

2 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten - Øyvind Antonsen Helse Sør-Øst RHF Pasientopplevelser/pasienterfaringer og brukerundersøkelser i Helse Sør-Øst (PasOpp) Deltakelse ved bruk av PasOpp brukererfaringsundersøkelser i lokalt forbedringsarbeid, tilbakemelding. Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Hilde Jordal Saksbeh: Utviklingsenheten / Øyvind Antonsen 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Enhet for forskning og pasientsikkerhet - Pål Wiik Helse Sør-Øst RHF Avtalespesialister/avtalepraksis i Helse Sør-Øst Geografisk plassering av nye avtalespesialister samt en vurdering av behov i eget sykehusområde Saksansv: HR, avdeling rekruttering og bemanning / Grethe Kolloen Saksbeh: Enhet for forskning og pasientsikkerhet / Pål Wiik 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten - Marit Kise Bruk av tolketjenester Prosjekt Tolkesentralen med lokal tolkefilial ved Ahus, ledergruppesak Saksansv: Utviklingsenheten / Hilde Bratlie Hjellup Saksbeh: Utviklingsenheten / Marit Kise Side1

3 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Palliativt senter - Berit Karin Helland Organisering av palliativ behandling/palliativt team ved Ahus Palliativt senter - videre organisering av spesialisert diagnostikk og behandling innen palliasjon, ledergruppesak Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Sissel Steffensen Saksbeh: Palliativt senter / Berit Karin Helland 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Palliativt senter - Berit Karin Helland Organisering av palliativ behandling/palliativt team ved Ahus Palliativt senter - videre organisering av spesialisert diagnostikk og behandling innen palliasjon - justert mandat, ledergruppesak Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Sissel Steffensen Saksbeh: Palliativt senter / Berit Karin Helland 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool - Rrahman Mjaki Fullmakter ved Ahus Presisering i fullmaktsheftet og revideringsplan, ledergruppesak Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Rrahman Mjaki Side2

4 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Økonomi - Jørn Arthur Limi Sykehuspartner Lånefinansiering av helseforetak Lokalt finansierte IKT-prosjekter - låneavtale for investeringsformål 2014 mellom Ahus og Sykehuspartner, signert avtale. Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Økonomi / Jørn Arthur Limi 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Stab - Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) - Kerstin Karlsson Octapharma AS Det Norske Plasmafraksjoneringsprosjektet for blodbanker - samarbeid med Octapharma Epidata for 2014 og info fra blodbanken Saksansv: Stab - Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) / Janne Pedersen Saksbeh: Stab - Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) / Kerstin Karlsson 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: NAV Tiltak Akershus Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Lillian Steen HMS arbeid ved distriktspsykiatrisk senter (DPS), psykisk helsevern Tilsagn om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd ved DPS Grorud Saksansv: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Anne Lindgaard Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Lillian Steen Side3

5 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: NAV Tiltak Akershus Ortopedisk klinikk - Julianne Olaussen HMS arbeid ved Ortopedisk klinikk Tilsagn om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd ved Ortopedisk klinikk Saksansv: Ortopedisk klinikk / Julianne Olaussen Saksbeh: Ortopedisk klinikk / Julianne Olaussen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Lønn, nytt tillegg fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 04/ I Dok.dato: Jour.dato: RVTS-Ø Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforeb. FOU-avdeling psykisk helsevern Selvmordsforebyggende arbeid i Helse Sør-Øst Oppgaveavklaringsmøte og samarbeidet mellom RVTS Øst og Ahus om selvmordsforebyggende arbeid. Saksansv: Divisjon for psykisk helsevern / Øystein Kjos Saksbeh: FOU-avdeling psykisk helsevern Side4

6 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: RVTS-Ø Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforeb. FOU-avdeling psykisk helsevern - Ingrid Kyte Fjellestad Selvmordsforebyggende arbeid i Helse Sør-Øst Tilbud om kurset "Traumer, suicidialitet og selvskading" - todagers kompetansehevingsprogram for spesialisthelsetjenesten. Saksansv: Divisjon for psykisk helsevern / Øystein Kjos Saksbeh: FOU-avdeling psykisk helsevern / Ingrid Kyte Fjellestad 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten - Hilde Bratlie Hjellup Innføring og drift av arbeidsplansystemet GAT-turnus ved Ahus HF (GAT-Soft) Kompetanseverktøy i GAT - implementering, ledergruppesak Saksansv: Utviklingsenheten / Hilde Bratlie Hjellup Saksbeh: Utviklingsenheten / Hilde Bratlie Hjellup 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Divisjon Facilities Management (DFM) - Morten Løkken Bendiksen Miljøledelse og miljøstyring ved Ahus Verdens miljøverndag miljøsertifisering av Ahus, ledergruppesak Saksansv: Divisjon Facilities Management (DFM) / Morten Løkken Bendiksen Saksbeh: Divisjon Facilities Management (DFM) / Morten Løkken Bendiksen Side5

7 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Kvinneklinikken - Kjersti Linneà Heberg Ansettelse, fast 75 % stilling som jordmor ved føde og barsel fra Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Kvinneklinikken / Kjersti Linneà Heberg 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, fast 75 % stilling som jordmor ved KK, føde og barsel fra Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side6

8 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Ansettelse, sluttmelding i stilling som psykiatrisk sykepleier ved avdeling psykose 3, siste arbeidsdag Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, arbeidstaker slutter Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Bemanningscompaniet AS HR, avdeling rekruttering og bemanning - Tor Martin Antonsen Anskaffelse av vikartjenester og innleie av personell/helsepersonell Tjenesteavtale om kjøp av vikartjenester mellom Ahus og Bemanningskompaniet i perioden , signert avtale Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: HR, avdeling rekruttering og bemanning / Tor Martin Antonsen Side7

9 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Sun Medical AS HR, avdeling rekruttering og bemanning - Tor Martin Antonsen Anskaffelse av vikartjenester og innleie av personell/helsepersonell Tjenesteavtale om kjøp av vikartjenester melllom Ahus og Sun Medical AS i perioden , signert avtale Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: HR, avdeling rekruttering og bemanning / Tor Martin Antonsen 04/ I Dok.dato: Jour.dato: LegeLeasing Norge AS HR, avdeling rekruttering og bemanning - Tor Martin Antonsen Anskaffelse av vikartjenester og innleie av personell/helsepersonell Tjenesteavtale om kjøp av vikartjenester mellom Ahus HF og LegeLeasing Norge AS, signert avtale. Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: HR, avdeling rekruttering og bemanning / Tor Martin Antonsen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool - Tone Joranger Valg på ansattes representanter i styret for Ahus HF og styret for Helse Sør-Øst RHF (tidligere Helse Øst RHF) Referat fra møtet i Valgstyret Ahus Saksansv: HR-enhet / Marit Lea Sivertsen Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Tone Joranger Side8

10 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool - Tone Joranger Valg på ansattes representanter i styret for Ahus HF og styret for Helse Sør-Øst RHF (tidligere Helse Øst RHF) Valgprotokoll fra Valgstyret i Ahus Saksansv: HR-enhet / Marit Lea Sivertsen Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Tone Joranger 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool - Tone Joranger Valg på ansattes representanter i styret for Ahus HF og styret for Helse Sør-Øst RHF (tidligere Helse Øst RHF) Villighetserklæring i forbindelse med Valgstyret Ahus Saksansv: HR-enhet / Marit Lea Sivertsen Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Tone Joranger 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool - Sissel Steffensen Helse Sør-Øst RHF Valg på ansattes representanter i styret for Ahus HF og styret for Helse Sør-Øst RHF (tidligere Helse Øst RHF) Oppnevning av nye styremedlemmer valgt av de ansatte, tilbakemelding Saksansv: HR-enhet / Marit Lea Sivertsen Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Sissel Steffensen Side9

11 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Lønn, ansiennitet Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Økonomi Forsikringer for ansatte ved Ahus Mandat for forvaltning av person- og skadeforsikringer i helseforetaksgruppen Helse Sør-Øst - opprettelse av forsikringsutvalg. Saksansv: Divisjon Facilities Management (DFM) / Morten Løkken Bendiksen Saksbeh: Økonomi 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, forlenger 100 % vikariat i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen Side10

12 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Avtale, UTA og individuelle tillegg med virkning fra Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Medisinsk divisjon Organisering, drift og bemanning av Medisinsk divisjon Presentasjon av medisinsk overvåkning og avdeling for akuttmedisin, Medisinsk divisjon, ledergruppesak Saksansv: Medisinsk divisjon / Anita Bjørnstad Saksbeh: Medisinsk divisjon Side11

13 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, jobber 100 % stilling i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tidligere personaldokumentasjon Saksansv: HR-personal / Kjersti Ristebråten Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Kjersti Ristebråten Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side12

14 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, tilbake fra permisjon fra Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Enhet for forskning og pasientsikkerhet - Pål Wiik Helse Sør-Øst RHF Rituell omskjæring av gutter innen Helse Sør-Øst Lov om rituell omskjæring av gutter, tilbakemelding. Saksansv: Kvinneklinikken / Hege Lundring Saksbeh: Enhet for forskning og pasientsikkerhet / Pål Wiik 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Ansettelse, sluttmelding, siste dag Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side13

15 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Melding, forlenger vikariat i perioden Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Nyreavdeling Ansettelse, fast 100 % stilling som sykepleier ved nyresykdommer fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: Nyreavdeling 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, fast 100 % stilling som sykepleier ved nyresykdommer fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side14

16 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kvalitetsavdelingen - Kristin Biller Pasientsak - Avslutning av pasientsak - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Hilde Jordal Saksbeh: Kvalitetsavdelingen / Kristin Biller 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Økonomi - Jørn Arthur Limi Pasientstrømmer og oppgjørsordninger i Helse Sør-Øst Pasientstrømmer somatikk - kostnader og incentiver, ledergruppesak Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Økonomi / Jørn Arthur Limi 05/ S Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Kvinneklinikken Organisering og drift av Kvinneklinikken Presentasjon av avdeling for kontortjenester og avdeling for polikliniske tjenester ved Kvinneklinikken, ledergruppesak Saksansv: Kvinneklinikken / Hege Lundring Saksbeh: Kvinneklinikken Side15

17 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Voksenhabilitering - Gry Glorvigen Nittedal kommune Kurs/opplæring fra Avdeling for voksenhabilitering Tilbakemelding om kurs i målrettet miljøarbeid. Saksansv: Voksenhabilitering / Eva Male Davidsen Saksbeh: Voksenhabilitering / Gry Glorvigen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Diverse, tilbakebetalingsavtale lønnslån Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Ansettelse, sluttmelding for fast stilling ved anestesi med siste dag , fortsetter i 16 % stilling ved anestesi Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen Side16

18 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Ansettelse, overgang til timelønnet fra Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Diverse, innvilget uførepensjon fra KLP fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen Side17

19 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Divese, 100 % AFP fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side18

20 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Diverse, tidligere personaldokumentasjon. Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Diverse, avklaring med KLP angående pensjon Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Kvinneklinikken - Cecilie Åslie Ansettelse, fast 100 % stilling som seksjonsleder ved Kvinneklinikken, avdeling for gynekologi fra etter avtale Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: Kvinneklinikken / Cecilie Åslie Side19

21 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, stilling forlenges til Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Lønn, manglende utbetaling av lønn, jf lokale forhandlinger 2014 Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side20

22 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, 70,42 % stilling fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 05/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Anita Ervik Ansettelse, tilbud om tilkallingshjelp som psykiatrisk sykepleier ved avdeling akuttpsykiatri, psykose 2, i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-enhet / Anita Ervik 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Veronica Westby Pasientsak - Forespørsel om journalkopi - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Kristin Biller Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Veronica Westby Side21

23 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Ansettelse, oppsigelse fra stilling ved barselavdelingen (intern overgang) Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Lønn, nytt tillegg fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, tilkallingshjelp som sykepleier ved seksjon for vikarinnleie i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side22

24 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Anestesi - Elisabeth Ekren Jacobsen Møter med tillitsvalgt/verneombud samt avdelingsutvalg ved anestesiavdelingen Referat fra avdelingsutvalg ved anestesiavdelingen Saksansv: Anestesi / Liv Ingunn Dieseth Saksbeh: Anestesi / Elisabeth Ekren Jacobsen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Diverse, attest Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, tilbake i 100 % stilling Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side23

25 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt folkehelseinstitutt Medisinsk divisjon Influensavaksine for pasienter og ansatte ved Ahus Bestilling av influensavaksine for sesongen 2015/2016 til anbefalte målgrupper Saksansv: Medisinsk divisjon / Yngve Mikkelsen Saksbeh: Medisinsk divisjon 06/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: BUK, Avdeling for nyfødt - Mai Irene Austgulen Ansettelse 100 % engasjement som spesialutdannet sykepleier ved nyfødtseksjonen i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: BUK, Avdeling for nyfødt / Mai Irene Austgulen 06/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Anita Ervik Ansettelse, tilbud om tilkallingshjelp som miljøterapeut ved avdeling akuttpsykiatri, psykose 3, i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-enhet / Anita Ervik Side24

26 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Ansettelse, sluttmelding som driftsoperatør, siste dag Saksansv: HR-personal / Mona Borgersen Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, 14,08 % stilling i perioden Saksansv: HR-personal / Patrik Nilsson Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Hjertemedisinsk avdeling - Hanne Sætermo Ansettelse, 100 % vikariat som fagutviklingssykepleier ved hjertesykdommer i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: Hjertemedisinsk avdeling / Hanne Sætermo Side25

27 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, 100 % vikariat som fagutviklingssykepleier ved hjertesykdommer i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 06/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - May-Linn Nordstrøm Larsen Ansettelse, tilbud om 100 % sommervikariat som hjelpepleier ved kar-/thoraxkirurgi i perioden Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-enhet / May-Linn Nordstrøm Larsen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Heidi Thorkildsen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side26

28 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Aud Myreng Ansettelse, tilkallingshjelp som sykepleier ved DPS Øvre Romerike, Myrvegen døgn i perioden Saksansv: HR-personal / Hanna Moxness Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Aud Myreng 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for sikkerhet og service - Anita Jahrmann Pasientsak - Forespørsel om journalkopi - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Britha Bjerkaas Saksbeh: Avdeling for sikkerhet og service / Anita Jahrmann 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for sikkerhet og service - Anita Jahrmann Pasientsak - Utlevering av journalkopi - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Britha Bjerkaas Saksbeh: Avdeling for sikkerhet og service / Anita Jahrmann Side27

29 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Ortopedisk klinikk - Julianne Olaussen Ansettelse, 100 % vikariat som rådgiver ved Ortopedisk klinikk i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: Ortopedisk klinikk / Julianne Olaussen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, fast 100 % stilling som seksjonsleder ved Kvinneklinikken, avdeling føde og barsel, fra Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Melding, spesialutdannet sykepleier fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen Side28

30 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, 100 % fast stilling som seksjonsleder ved spesialpsykiatri fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, 30 % stilling fra Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tidligere dokumentasjon Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side29

31 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Anestesi - Mads Are Heie Ansettelse, tilkallingshjelp som anestesisykepleier ved anestesi i perioden Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Anestesi / Mads Are Heie 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, tilkallingshjelp som anestesisykepleier ved anestesi i perioden Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side30

32 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, 75,12 % stilling fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for sikkerhet og service - Vigdis Nordli Kristiansen Pasientsak - Forespørsel om journalkopi - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Mette Fagerhus Saksbeh: Avdeling for sikkerhet og service / Vigdis Nordli Kristiansen 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for sikkerhet og service - Vigdis Nordli Kristiansen Pasientsak - Utlevering av journalkopi - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Mette Fagerhus Saksbeh: Avdeling for sikkerhet og service / Vigdis Nordli Kristiansen Side31

33 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Lønn, ny årslønn fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Lønn, LIS B fra Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for sikkerhet og service - Anita Jahrmann Pasientsak - Utlevering av journalkopi - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Hilde Jordal Saksbeh: Avdeling for sikkerhet og service / Anita Jahrmann Side32

34 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Anestesi Ansettelse, 100 % fast stilling som overlege ved anestesi fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: Anestesi 07/ I Dok.dato: Jour.dato: BUK, Avdeling for barn og ungdom Ansettelse, tilkallingshjelp som hjelpepleier ved avdeling for barn og ungdom i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: BUK, Avdeling for barn og ungdom 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, tilkallingshjelp som hjelpepleier ved avdeling for barn og ungdom i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side33

35 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Lørenskog kommune Oppvekst og utdanning, Barneverntjenesten Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Veronica Westby Barnevernsak - Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Saksansv: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Veronica Westby Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Veronica Westby 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Den norske legeforening, Oslo Lungemedisin - Frank Kjelsberg Utdanningsvirksomheten ved Medisinsk divisjon fra år 2007 Purring på rapport om spesialistutdanning i lungesykdommer for 2014 Saksansv: Medisinsk divisjon / Lisbeth Sommervoll Saksbeh: Lungemedisin / Frank Kjelsberg 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Den norske legeforening, Oslo Nevrologi - Tormod Fladby Utdanningsvirksomheten ved Medisinsk divisjon fra år 2007 Purring på rapport om spesialistutdanning i nevrologi for 2014 Saksansv: Medisinsk divisjon / Lisbeth Sommervoll Saksbeh: Nevrologi / Tormod Fladby Side34

36 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Den norske legeforening, Oslo Kreftavdelingen - Olav Erich Yri Utdanningsvirksomheten ved Medisinsk divisjon fra år 2007 Purring på rapport om spesialistutdanning i onkologi for 2014 Saksansv: Medisinsk divisjon / Lisbeth Sommervoll Saksbeh: Kreftavdelingen / Olav Erich Yri 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Palliativt senter - Hege Lofthus Nitteberg Gaver og tilskudd til og fra Ahus Påminnelse om gave i forbindelse med bortgang - Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Palliativt senter / Hege Lofthus Nitteberg 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side35

37 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Avtale, arbeid på natt i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Samhandling og simulering - Bente Heggedal Gerner Mottakere iht liste Kurs til kommunene, registrert fra 2008 Invitasjon til temamøte "alvorlig sykdom og kreative uttrykksformer", Saksansv: Samhandling og simulering / Bente Heggedal Gerner Saksbeh: Samhandling og simulering / Bente Heggedal Gerner 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Personalia Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen Side36

kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende

kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 3 juni 2012 Stor glede i Barnas hage ved SiV Det ble en merkedag for barneavdelingen ved Sykehuset i Vestfold da Barnas hage ble

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

[2-13] SI magasinet. Feirer rundt tall 12. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013

[2-13] SI magasinet. Feirer rundt tall 12. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013 [2-13] SI magasinet Feirer rundt tall 12 Stor sak for små under 4 Tydelige brukerstemmer 18 Sammen på skjermen 34 Innhold SI-magasinet 2/13 3 Leder Viktige

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

Organisasjonskart for Vestre Viken HF Masterkart

Organisasjonskart for Vestre Viken HF Masterkart Organisasjonskart for Vestre Viken HF Masterkart Kartet viser alle ledere i VV på nivå 1-4. Støttefunksjoner er ikke synliggjort i dette kartet, kun de ledere som formelt har en lederrolle (fag/ økonomi/personal).

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund med rundt 93.000 medlemmer fra hele landet. NSF har til sammen ca. 230 ansatte

Detaljer

AVTALE OM FORHANDLINGSSYSTEM OVERENSKOMSTOM RÅDE HELSEFORETAK. Unntak fra hovedreglene i HovedavtaLen

AVTALE OM FORHANDLINGSSYSTEM OVERENSKOMSTOM RÅDE HELSEFORETAK. Unntak fra hovedreglene i HovedavtaLen I AVTALE OM FORHANDLINGSSYSTEM OVERENSKOMSTOM RÅDE HELSEFORETAK Unntak fra hovedreglene i HovedavtaLen ;ILAG År 2012, den 3. desember, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Rapport fra en intern arbeidsgruppe. Forslag til forbedringer. Kvinne-og barnedivisjonen Helse Stavanger

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Magasinet Utgave 1 Februar 2011

Magasinet Utgave 1 Februar 2011 Magasinet Utgave 1 Februar 2011 01 Startlån fikk familien tilbake til Karlsøy Side 20-23 verdige vinnere Møt de tre vinnerne av KLPs arbeidsmiljøpris for 2010 Side 6-15 Innbruddsikring Askim videregående

Detaljer

Årsrapport. Hjelp til hjelperne

Årsrapport. Hjelp til hjelperne Årsrapport 2011 Hjelp til hjelperne Innhold Forord ved senterleder Side 03 Terrorangrepet 22. juli 2011 Oslo/Utøya Side 04 1) Organisering og tilknytning Side 04 2) Personalressurser og intern organisering

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag. Protokoll fra LOs fylkeskonferanse i Sør- og Nord-Trøndelag 11. - 12.03.

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag. Protokoll fra LOs fylkeskonferanse i Sør- og Nord-Trøndelag 11. - 12.03. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag Protokoll Til: Kopi til: Fra: Organisasjonsavdelingen Fylkeskonferansens deltakere LOs distriktskontor i Sør- og Nord-Trøndelag Saksnr.: 2015000237-6

Detaljer

Sarpsborg kommune. 20 år

Sarpsborg kommune. 20 år Sarpsborg kommune 20 år Det skal visstnok være enestående i Norges-historien at en by er grunnlagt to ganger. Det er Sarpsborg, først i 1016 av Olav den Hellige. I 1567 brant byen ned, og sarpingene grunnla

Detaljer

Sykehjemsleger uten tid

Sykehjemsleger uten tid JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 3 / 2 0 0 7 Sykehjemsleger uten tid Dårligere enn forventet, sier professor Tor Inge Romøren, om resultatene i en ny undersøkelse fra Oslo. Geriatriprofessor

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07258-1 Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse- og

Detaljer

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon...

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon... Martha Høvik, Elisabeth Johnsgaard og Gunvor Hjelle Evalueringsrapport } Sykepleienettverket i Hedmark og Oppland for kreft og andre alvorlig syke Innhold 1.0 Sammendrag... 4 2.0 Introduksjon... 5 3.0

Detaljer

KONSEPT. Trygg i egen kommune Designdrevet innovasjonsprosjekt DIP

KONSEPT. Trygg i egen kommune Designdrevet innovasjonsprosjekt DIP KONSEPT Kompetansesentralen Trygg i egen kommune Designdrevet innovasjonsprosjekt DIP Et designdrevet innovasjonsprosjekt Pilotprosjektet «Trygg i egen kommune» har utforsket hvordan kommunene og Ahus

Detaljer

Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv. Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF

Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv. Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Pasientbehandling eller saksbehandling? Rapporten

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.03.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009 Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune Årsmelding og regnskap for Innhold Innholdsfortegnelse 1 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD OG MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE...4 1.1 REGIONRÅDET...4 1.2 MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNESTYRE...6

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer