Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 13042015 -"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja

2 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool - Tone Joranger Samarbeid med arbeidsgiverforeningen Spekter (tidligere NAVO) Fullmakt i anledning Spekters generalforsamling Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Tone Joranger 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool - Sissel Steffensen Ski sykehus' venner Organisering av palliativ behandling/palliativt team ved Ahus Beslutningsprosessen om palliative sengeposter tilhørende Ahus, tilbakemelding. Saksansv: Palliativt senter / Berit Karin Helland Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Sissel Steffensen 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Enhet for medisin og helsefag - Pål Wiik Utvikling av rehabiliteringstjenestene/habiliteringstjenestene i Helse Sør-Øst og samarbeid med private rehabiliteringsinstitusjoner Forslag til møtetidspunkt vedr. informasjon om rehabiliteringsanskaffelsen, tilbakemelding. Saksansv: Medisinsk divisjon / Anita Bjørnstad Saksbeh: Enhet for medisin og helsefag / Pål Wiik Side1

3 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, søknad om uførepensjon Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: NAV Tiltak Akershus Ortopedisk klinikk - Pia Kauslund Tangstad HMS arbeid ved Ortopedisk klinikk Tilsagn om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for gjennomføring av tiltak ved Ortopedisk klinikk. Saksansv: Ortopedisk klinikk / Julianne Olaussen Saksbeh: Ortopedisk klinikk / Pia Kauslund Tangstad 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HELFO Helseøkonomiforvaltningen veiledning Enhet for medisin og helsefag Forvaltning av blåreseptordningen, blåreseptforskriften og deltakelse i Blåreseptnemnda Forhåndsgodkjenning av langtidsvirkende pegfilgrastim (Neulasta) på blå resept fra Saksansv: Enhet for medisin og helsefag / Pål Wiik Saksbeh: Enhet for medisin og helsefag Side2

4 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Senter for helsefremmende arbeid - Solveig Korsmoe International Network of HPH Secretariat Norsk nettverk for helsefremmende arbeid (tidligere Nettverk av helsefremmende sykehus (NHFS/HPH)) "Letter of intent" - intensjonsavtale med Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Saksansv: Senter for helsefremmende arbeid / Else Karin Kogstad Saksbeh: Senter for helsefremmende arbeid / Solveig Korsmoe 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-personal / Mehwish Bokhari Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side3

5 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Ansettelse, sluttmelding i stilling som førstesekretær ved BUK, siste dag Saksansv: HR-personal / Mehwish Bokhari Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, 100 % fast stilling som konsulent - administrasjon ved ARA fra etter avtale. Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Lønn, tillegg i perioden Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side4

6 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Kvinneklinikken - Hildegunn Erichsen Faraas Ansettelse, 100 % vikariat som jordmor ved Kvinneklinikken, polikliniske tjenester i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: Kvinneklinikken / Hildegunn Erichsen Faraas 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, 100 % vikariat som jordmor ved Kvinneklinikken, polikliniske tjenester i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Jus og informasjonssikkerhet - Marianne B. Blair Sykehuspartner Ventetider i Helse Sør-Øst Oversendelse av signert tilleggsavtale til databehandleravtale - Saksansv: Enhet for medisin og helsefag / Pål Wiik Saksbeh: Jus og informasjonssikkerhet / Marianne B. Blair Side5

7 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, 60,8 % stilling fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Ansettelse, 80 % vikariat som miljøterapeut ved akuttpsykiatri i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 05/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Anita Ervik Ansettelse, tilbud om 70 % vikariat som sykepleier ved avdeling akuttmedisin i perioden Saksansv: HR-personal / Mie Madeleine Moestue Saksbeh: HR-enhet / Anita Ervik Side6

8 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Divisjon Facilities Management (DFM) - Morten Løkken Bendiksen Branntilsyn ved Avdeling for spesialpsykiatri (tidl. Allmennpsykiatrisk avdeling Lurud) Varsel om ordinært tilsyn ved avdeling for spesialpsykiatri, Lurud, gnr 56, bnr 7. Saksansv: Drift og vedlikehold / Anders Brammer Saksbeh: Divisjon Facilities Management (DFM) / Morten Løkken Bendiksen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, 100 % fast stilling som sykepleier ved fordøyelsessykdommer fra Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Ansettelse, sluttmelding i stilling som sykepleier ved S304 fordøyelse, fortsetter ved dialyseenheten fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side7

9 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Merethe Byman Andersen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ U Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Voksenhabilitering - Vårin Glorvigen Nes kommune Kurs/opplæring fra Avdeling for voksenhabilitering Kurs i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9, tilbakemelding. Saksansv: Voksenhabilitering / Eva Male Davidsen Saksbeh: Voksenhabilitering / Vårin Glorvigen 05/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Anita Ervik Ansettelse, tilbud om tilkallingshjelp som hjelpepleier ved avdeling gastroenterologisk kirurgi i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-enhet / Anita Ervik Side8

10 05/ I Dok.dato: Jour.dato: NAV Ullern Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Tone Finøen Mathisen HMS-sak - Orientering vedr. utbetaling av sykepenger - Saksansv: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Lillian Steen Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Tone Finøen Mathisen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, jobber på palliativ enhet i bindingstiden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side9

11 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, tilkallingshjelp som jordmor ved Kvinneklinikken, føde og barsel, i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Mikrobiologisk avdeling - Anne Borling Ansettelse, 100 % fast stilling som enhetsleder ved mikrobiologi og smittevern fra Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: Mikrobiologisk avdeling / Anne Borling 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, jobber på palliativ enhet i bindingstiden Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side10

12 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tidligere personaldokumentasjon Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Brith Fremstad Personalia Saksansv: HR-personal / Farahnaz Ataie Saksbeh: HR-personal / Brith Fremstad Side11

13 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Inger-Johanne Sande Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, forlengelse av vikariat til Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side12

14 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Ansettelse, oppsigelse fra stilling ved Kvinneklinikken, observasjonsposten fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, 60 % stilling fra Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Lønn, LIS kategori D fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side13

15 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Anestesi - Elisabeth Ekren Jacobsen Møter med tillitsvalgt/verneombud samt avdelingsutvalg ved anestesiavdelingen Referat fra avdelingsutvalg ved anestesiavdelingen Saksansv: Anestesi / Liv Ingunn Dieseth Saksbeh: Anestesi / Elisabeth Ekren Jacobsen 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt folkehelseinstitutt Medisinsk divisjon Influensavaksine for pasienter og ansatte ved Ahus Påminnelse om bestilling av influensavaksine for sesongen 2015/2016 til anbefalte målgrupper Saksansv: Medisinsk divisjon / Yngve Mikkelsen Saksbeh: Medisinsk divisjon 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Ansettelse, sluttmelding i 50 % stilling som anestesisykepleier ved anestesiavdelingen, siste dag Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side14

16 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, forlengelse av vikariat til Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten - Marit Kise Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Forskrifter, retningslinjer og informasjon vedr. vaksinasjoner (SYSVAK) - nasjonalt vaksinasjonsprogram Høringsuttalelse om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram, tilbud om hepatitt B-vaksine til alle barn. Saksansv: Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) / Janne Pedersen Saksbeh: Utviklingsenheten / Marit Kise 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, forlengelse av vikariat til Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side15

17 06/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Anestesi - Karin Bakken Ansettelse, 100 % fast stilling som intensivsykepleier ved intensiv/intermediær fra Saksansv: HR-personal / Hanna Moxness Saksbeh: Anestesi / Karin Bakken 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side16

18 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, 100 % fast stilling som seksjonsleder ved spesialpsykiatri fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for sikkerhet og service - Vigdis Nordli Kristiansen Pasientsak - Utlevering av journalkopi - Saksansv: Sikkerhet og service / Ruth Ann Gullbekk Saksbeh: Sikkerhet og service / Vigdis Nordli Kristiansen Side17

19 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Tommy Roberg Melding, korrigering av lønnsgruppe Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Tommy Roberg 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet Kirurgisk divisjon Veiledere for Doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultet Gjenpart av avtale for gjennomføring av doktorgradsutdanning i samarbeid med ekstern part - Saksansv: Forskningssenter / Nina Viksløkken Ødegård Saksbeh: Kirurgisk divisjon 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling - Teresa Knutsen Transfusjonstjenesten i Norge Veileder for transfusjonstjenesten i Norge, utgave 7.1. Saksansv: Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling / Teresa Knutsen Saksbeh: Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling / Teresa Knutsen Side18

20 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet HR-enhet - Jan Inge Pettersen Informasjon, kurs og seminarer fra Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet) "Gode rutiner - gode tilsettinger", veileder i gode tilsettinger av helsepersonell. Saksansv: HR-enhet / Jan Inge Pettersen Saksbeh: HR-enhet / Jan Inge Pettersen 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Økonomi - Jørn Arthur Limi Helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte - sykefraværsprosjektet "Raskere tilbake" Utbetaling av aktivitetsbasert refusjon i "Raskere tilbake" 3. tertial 2014 Saksansv: Ortopedisk klinikk / Jan Harald Myhreng Røtterud Saksbeh: Økonomi / Jørn Arthur Limi 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Lønn, forlengelse av tillegg fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side19

21 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Samhandling og simulering - Bente Heggedal Gerner Mottakere iht. liste Informasjon til Rehabiliteringsnettverket Invitasjon til nettverksmøte i Rehabiliteringsnettverket Saksansv: Samhandling og simulering / Bente Heggedal Gerner Saksbeh: Samhandling og simulering / Bente Heggedal Gerner 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Fordøyelse - Elisabeth Vassgård Ansettelse, 50 % vikariat som servicearbeider ved fordøyelse i perioden Saksansv: HR-personal / Guro Kristin Marki Saksbeh: Fordøyelse / Elisabeth Vassgård 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, 50 % vikariat som servicearbeider ved fordøyelse i perioden Saksansv: HR-personal / Guro Kristin Marki Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side20

22 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet - Anette Karine Dehli NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Pasientsak - Utlevering av journalkopi i erstatningssak - Saksansv: Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet / Mette Fagerhus Saksbeh: Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet / Anette Karine Dehli 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Kvalitetsavdelingen - Kristin Biller Fylkesmannen i Oslo og Akershus Tilsyn ved akuttmottaket, avdeling for akuttmedisin Tilsyn ved akuttmottaket, tilbakemelding Saksansv: Enhet for medisin og helsefag / Maj-Britt Hvammen Saksbeh: Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet / Kristin Biller 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Kristin Biller Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side21

23 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co Rus og avhengighet (ARA) - Saara Rian Pasientsak - Forespørsel om journalkopi - Saksansv: Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet / Hilde Jordal Saksbeh: Rus og avhengighet (ARA) / Saara Rian 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Lønn, ny lønn fra Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side22

24 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Lønn, nytt individuelt tillegg fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Lørenskog kommune Oppvekst og utdanning, Barneverntjenesten Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Veronica Westby Barnevernsak - Purring på anmodning om opplysninger i barnevernsak - Saksansv: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Veronica Westby Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Veronica Westby 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Lønn, nytt tillegg fra Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side23

25 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Brith Fremstad Diverse, 100 % alderspensjon fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Brith Fremstad 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Dagkirurgisk senter (DKS) - Hilde Skikkelstadødegård Ansettelse, 100 % fast stilling som anestesisykepleier ved DKS fra etter avtale Saksansv: HR-personal / Mehwish Bokhari Saksbeh: Dagkirurgisk senter (DKS) / Hilde Skikkelstadødegård 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Hjertemedisinsk avdeling - Karen By Ansettelse, tilkallingshjelp som sykepleier ved hjertesykdommer i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: Hjertemedisinsk avdeling / Karen By Side24

26 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Hjertemedisinsk avdeling - Karen By Ansettelse, 100 % vikariat som sykepleier ved hjertesykdommer i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: Hjertemedisinsk avdeling / Karen By 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk teknologi og e-helse - Elisabeth Fahlstrøm BHM pasientsak - Søknad om CSA/ASV i BHM pasientsak - Saksansv: Medisinsk teknologi og e-helse / Elisabeth Fahlstrøm Saksbeh: Medisinsk teknologi og e-helse / Elisabeth Fahlstrøm 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Sanam Ayoub Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side25

27 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Lønn, lege C fra Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Nordre Follo brannvesen IKS Divisjon Facilities Management (DFM) - Morten Løkken Bendiksen Branntilsyn ved avdeling DPS Rapport etter tilsyn ved Follo DPS døgnenheten Saksansv: Drift og vedlikehold / Anders Brammer Saksbeh: Divisjon Facilities Management (DFM) / Morten Løkken Bendiksen 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Lønn, nytt tillegg fra Saksansv: HR-personal / Inger-Johanne Sande Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side26

28 08/ X Dok.dato: Udatert Jour.dato: Anestesi - Ann-Christin Pettersen BHM pasientsak - Opplæring i utstyr ved langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) for BHM pasient - Saksansv: Medisinsk teknologi og e-helse / Elisabeth Fahlstrøm Saksbeh: Anestesi / Ann-Christin Pettersen 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, 80 % sommervikariat som hjelpepleier ved hjertesykdommer i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Sivilombudsmannen HR-enhet - Ida Kinn Nilsen Klager på ansettelser ved Ahus Fristutsettelse i tilsettingssak - Saksansv: HR-enhet / Jan Inge Pettersen Saksbeh: HR-enhet / Ida Kinn Nilsen Side27

29 08/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Ida Kinn Nilsen Sivilombudsmannen Klager på ansettelser ved Ahus Klage på ansettelse, oversendelse av saksdokumenter - Saksansv: HR-enhet / Jan Inge Pettersen Saksbeh: HR-enhet / Ida Kinn Nilsen 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, 100 % stilling fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Lønn, lege kategori B fra Saksansv: HR-personal / Mie Madeleine Moestue Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side28

30 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Oslo kommune Bydel Alna, Helsestasjon og skolehelsetjenesten Kvinneklinikken - Brit Roland Fødselsomsorgen innen Helse Sør-Øst RHF Forespørsel om om samarbeidsavtale mellom Ahus og tilhørende kommuner/bydeler. Saksansv: Kvinneklinikken / Hege Lundring Saksbeh: Kvinneklinikken / Brit Roland 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tidligere personaldokumentasjon Saksansv: HR-personal / Sanam Ayoub Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Lønn, lege i spesialisering C fra Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side29

31 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Brith Fremstad Personalia Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Brith Fremstad Side30

32 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk teknologi og e-helse - Elisabeth Fahlstrøm BHM pasientsak - Søknad om coaguchek i BHM pasientsak - Saksansv: Medisinsk teknologi og e-helse / Elisabeth Fahlstrøm Saksbeh: Medisinsk teknologi og e-helse / Elisabeth Fahlstrøm 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Anestesi - Jon Sverre Holten Arbeidstid ved anestesiavdelingen, Kirurgisk divisjon Protokoll fra drøftingsmøte mellom Ahus og Fagforbundet om arbeidsplan ved postoperativ seksjon for perioden Saksansv: Anestesi / Vegard Dahl Saksbeh: Anestesi / Jon Sverre Holten Side31

33 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Anestesi - Jon Sverre Holten Arbeidstid ved anestesiavdelingen, Kirurgisk divisjon Avtale mellom Ahus og Fagforbundet om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden og forkortet arbeidsfri/hviletid ved postoperativ seksjon for arbeidsplanperioden Saksansv: Anestesi / Vegard Dahl Saksbeh: Anestesi / Jon Sverre Holten 09/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Nes kommune, Barneverntjenesten Akuttpsykiatri - Torill Jahren Larsen Barnevernsak - Tilbakemelding til melder i barnevernsak - Saksansv: Akuttpsykiatri / Torill Jahren Larsen Saksbeh: Akuttpsykiatri / Torill Jahren Larsen Side32

34 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Divisjon for psykisk helsevern - Sjur Seim Regionale fagråd i Helse Sør-Øst RHF Bekreftelse på oppnevning til Fagråd for psykisk helsevern, kopi av brev. Saksansv: Enhet for medisin og helsefag / Pål Wiik Saksbeh: Divisjon for psykisk helsevern / Sjur Seim 09/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 09/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side33

35 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Sikkerhet og service - Vigdis Nordli Kristiansen Pasientsak - Forespørsel om journalkopi og behandling i pasientsak - Saksansv: Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet / Hilde Jordal Saksbeh: Sikkerhet og service / Vigdis Nordli Kristiansen 09/ I Dok.dato: Jour.dato: NAV Tiltak Akershus Anestesi - Line Schjelderup Berger HMS-sak - Tilsagn om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd - Saksansv: Anestesi / Jon Sverre Holten Saksbeh: Anestesi / Line Schjelderup Berger 09/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Haukur Ragnarsson Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side34

36 09/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, forlengelse av vikariat til Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 09/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 09/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Anita Ervik Ansettelse, tilbud om 100 % ferievikariat som lege i spesialisering A ved divisjonsdirektørens sekretariat i perioden Saksansv: HR-personal / Patrik Nilsson Saksbeh: HR-enhet / Anita Ervik Side35

37 09/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Kvalitetsavdelingen - Kristin Biller Pasientsak - Foreløpig tilbakemelding i pasientsak - Saksansv: Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet / Hilde Jordal Saksbeh: Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet / Kristin Biller 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Tine Helen Ekhøy Møter ved Skytta døgn, distriktspsykiatrisk senter (DPS) Referat fra personalmøte Saksansv: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Tine Helen Ekhøy Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Tine Helen Ekhøy Side36

38 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Tine Helen Ekhøy Møter ved Skytta døgn, distriktspsykiatrisk senter (DPS) Referat fra personalmøte Saksansv: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Tine Helen Ekhøy Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Tine Helen Ekhøy 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Tine Helen Ekhøy Møter ved Skytta døgn, distriktspsykiatrisk senter (DPS) Referat fra personalmøte Saksansv: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Tine Helen Ekhøy Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Tine Helen Ekhøy 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Tine Helen Ekhøy Møter ved Skytta døgn, distriktspsykiatrisk senter (DPS) Referat fra personalmøte Saksansv: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Tine Helen Ekhøy Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Tine Helen Ekhøy Side37

39 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Tine Helen Ekhøy Møter ved Skytta døgn, distriktspsykiatrisk senter (DPS) Referat fra personalmøte Saksansv: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Tine Helen Ekhøy Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Tine Helen Ekhøy 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Tine Helen Ekhøy Møter ved Skytta døgn, distriktspsykiatrisk senter (DPS) Referat fra personalmøte Saksansv: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Tine Helen Ekhøy Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Tine Helen Ekhøy 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Tine Helen Ekhøy Møter ved Skytta døgn, distriktspsykiatrisk senter (DPS) Referat fra personalmøte Saksansv: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Tine Helen Ekhøy Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Tine Helen Ekhøy Side38

Offentlig journal Periode: 27042015 -

Offentlig journal Periode: 27042015 - 05052015 Offentlig journal Periode: 27042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-72 U Dok.dato: 14042015 Jour.dato: 28042015 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23032015 -

Offentlig journal Periode: 23032015 - 31032015 Offentlig journal Periode: 23032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00169-41 S Dok.dato: 04122014 Jour.dato: 27032015 Utviklingsenheten - Marit Kise

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26012015 -

Offentlig journal Periode: 26012015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 26012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-60 I Dok.dato: 28012015 Jour.dato: 30012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28072014 -

Offentlig journal Periode: 28072014 - 05082014 Offentlig journal Periode: 28072014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00761-12 X Dok.dato: 30072014 Jour.dato: 30072014 Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08072013 -

Offentlig journal Periode: 08072013 - 16072013 Offentlig journal Periode: 08072013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-44 X Dok.dato: 27062013 Jour.dato: 11072013 Bedriftshelsetjenesten - June Taje

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14012013 -

Offentlig journal Periode: 14012013 - 23012013 Offentlig journal Periode: 14012013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00041-16 U Dok.dato: 15012013 Jour.dato: 16012013 Tilg. kode: U Par.: Divisjon for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012 -

Offentlig journal Periode: 06082012 - 14082012 Offentlig journal Periode: 06082012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-44 I Dok.dato: 06082012 Jour.dato: 07082012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012 -

Offentlig journal Periode: 11062012 - 20062012 Offentlig journal Periode: 11062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-31 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012012 -

Offentlig journal Periode: 01012012 - 10012012 Offentlig journal Periode: 01012012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-44 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 05012012 Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24092012 -

Offentlig journal Periode: 24092012 - 02102012 Offentlig journal Periode: 24092012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-45 I Dok.dato: 24092012 Jour.dato: 24092012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/64202-14 Overgang til fast ansettelse - Personalmappe - dokumentsenter, seksjon 2 23.06.2015-221 Personalarkiv tgående internt produsert, 14/13694-9 Fratredelse -

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03.

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2011 Søknad om å fortsette etter fylte 65 år ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 Anna Stamnes Vedrørende anmodning om

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Stilling: 1580189804

Detaljer