Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 29062015 -"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja

2 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Statsministerens kontor Sekretariatet - Tone Joranger Møter/besøk fra Helse Sør-Øst og Regjeringen Tilbakemelding etter omvisning ved Ahus Saksansv: Sekretariatet / Hilde Alstad Saksbeh: Sekretariatet / Tone Joranger 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Kvinneklinikken - Trine Liseth Ansettelse, tilkallingshjelp som jordmor ved føde og barsel i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: Kvinneklinikken / Trine Liseth 04/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Tommy Roberg Ansettelse, tilbud om 100 % fast stilling som avdelingssjef ved gastrokirurgi fra Saksansv: HR-personal / Stine Karlsen Saksbeh: HR-personal / Tommy Roberg Side1

3 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Avdeling for drift og vedlikehold - Trine C. Helgerud Miljøledelse og miljøstyring ved Ahus Bekreftelse fra Sykehuspartner om utøvelse av substitusjonsplikten ved anskaffelse av miljøfarlige kjemikalier Saksansv: Divisjon Facilities Management (DFM) / Morten Løkken Bendiksen Saksbeh: Drift og vedlikehold / Trine C. Helgerud 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlengelse av konstituering til Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, 100 % fast stilling som spesialrådgiver ved avdeling for samhandling fra Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen Side2

4 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk kontortjeneste Ansettelse, 100 % fast stilling som seksjonsleder ved medisinsk kontortjeneste, infeksjon/hematologi/onkologi fra Saksansv: HR-personal / Hanna Moxness Saksbeh: Medisinsk kontortjeneste 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Venke Nordmo Ansettelse, tilkallingshjelp som psykiatrisk sykepleier ved DPS i perioden Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Venke Nordmo 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet Sekretariatet - Ingrid Ursin Endring og evaluering av barnevernloven, sosialtjenesteloven og smittevernloven Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10 - utkast til IS-2355, høring. Saksansv: Sekretariatet / Hilde Alstad Saksbeh: Sekretariatet / Ingrid Ursin Side3

5 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilbake fra permisjon Saksansv: HR-personal / Patrik Nilsson 05/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: NOKLUS Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus Medisinsk teknologi og e-helse - Trine Brenna Kontakt og samarbeid med NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus) Avtale mellom Noklus og Ahus HF om midler til opplæring i egenkontroll av Wafarinbehandling, signert. Saksansv: Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi / Kariann Frøystein Saksbeh: Medisinsk teknologi og e-helse / Trine Brenna 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 50 % stilling fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Side4

6 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, stoppdato som tilkallingshjelp, siste arbeidsdag Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Kvinneklinikken - Trine Liseth Ansettelse, 50 % vikariat som hjelpepleier ved Kvinneklinikken, avdeling for føde og barsel, i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: Kvinneklinikken / Trine Liseth 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 50 % vikariat som hjelpepleier ved Kvinneklinikken, avdeling for føde og barsel, i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Side5

7 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, stoppdato som tilkallingshjelp, siste arbeidsdag Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 90 % stilling fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Sekretariatet - Ingrid Ursin Endringer i helseregisterlovgivningen Forslag til endring i helseregisterloven for å opprette et nytt kommunalt pasient- og brukerregister, høring. Saksansv: Sekretariatet / Hilde Alstad Saksbeh: Sekretariatet / Ingrid Ursin Side6

8 05/ I Dok.dato: Jour.dato: NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Gastroenterologisk kirurgi - Anne Karine Angeltun Pasientsak - Vedtak i erstatningssak - Saksansv: Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet / Hilde Jordal Saksbeh: Gastroenterologisk kirurgi / Anne Karine Angeltun 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Fordøyelse Ansettelse, tilkallingshjelp som overlege ved fordøyelsessykdommer i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: Fordøyelse 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, konstituert som enhetsleder fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Side7

9 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Akuttpsykiatri - Gull Cicilie Wildendahl Ansettelse, 100 % fast stilling som spesialutdannet sykepleier ved akuttpsykiatri fra Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: Akuttpsykiatri / Gull Cicilie Wildendahl 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt folkehelseinstitutt Mikrobiologisk avdeling - Silje B. Jørgensen Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) Infeksjoner etter kirurgiske inngrep og prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner, rapport fra NOIS 2014 Saksansv: Mikrobiologisk avdeling / Merete Holth Saksbeh: Mikrobiologisk avdeling / Silje B. Jørgensen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Divisjon Facilities Management (DFM) Parkeringsforhold ved Ahus Tilbakemelding på økt parkeringsavgift for ansatte - Saksansv: Divisjon Facilities Management (DFM) / Morten Løkken Bendiksen Saksbeh: Divisjon Facilities Management (DFM) Side8

10 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, forlenger vikariat i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, avtale om permisjon til videreutdanning i operasjonssykepleie i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool - Tone Joranger Generell informasjon fra Helse Sør-Øst (tidligere Helse Øst) Kontaktinformasjon for ledelsen ved Ahus sommeren 2015 Saksansv: Sekretariatet / Hilde Alstad Saksbeh: Sekretariatet / Tone Joranger Side9

11 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlengelse av vikariat til Saksansv: HR-personal / Hanna Moxness 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø - Stian Wessel Johnsen AMU HMS-plan/-handlingsplan ved Ahus Elektroniske HMS handlingsplaner - hensiktsmessig rapportformat, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø - Mona Hafeld AMU IK/HMS-systemet og prosedyrer ved Ahus Revidert prosedyre: Håndtering av farlig avfall, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Mona Hafeld Side10

12 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø - Mona Hafeld AMU IK/HMS-systemet og prosedyrer ved Ahus Revidert prosedyre: Risikovurdering innen helse, miljø og sikkerhet, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Mona Hafeld 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø - Mona Hafeld AMU IK/HMS-systemet og prosedyrer ved Ahus Revidert prosedyre: Uønskede HMS-hendelser/avvik, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Mona Hafeld 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø - Mona Hafeld AMU IK/HMS-systemet og prosedyrer ved Ahus Status på handlingsplan etter årlig gjennomgang av HMS-systemet på foretaksnivå, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Mona Hafeld Side11

13 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Ansettelse, sluttmelding som sykepleier, siste arbeidsdag Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Ansettelse, sluttmelding i stilling som sykepleier ved barne- og ungdomsklinikken post 4 fra Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 90 % stilling fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Side12

14 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Lønn, konstituert som fagsykepleier med tillegg i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Ansettelse, sluttmelding som sekretær, siste dag Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, nye tillegg fra Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Side13

15 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Avtale, permisjon til videreutdanning i operasjonssykepleie i perioden Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet, avdeling psykisk helsevern og rus Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) - Anne Mari Sahlberg Tilskudd/prosjektmidler fra Helsedirektoratet (tidl. Sosial- og helsedirektoratet) Bekreftelse på mottatt søknad om tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet - Musikkterapi for pasienter med psykoseproblematikk/psykiske lidelser Saksansv: Divisjon Facilities Management (DFM) / Morten Løkken Bendiksen Saksbeh: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) / Anne Mari Sahlberg 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk divisjon Ansettelse, 50 % engasjement som fagutviklingssykepleier ved divisjonsdirektørens sekretariat i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: Medisinsk divisjon Side14

16 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Patrik Nilsson Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Ansettelse, sluttmelding som miljøterapeut, siste dag Saksansv: HR-personal / Farahnaz Ataie Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Urologi - Monica Nesheim Nordli Ansettelse, 100 % engasjement som sekretær ved urologi i perioden Saksansv: HR-personal / Patrik Nilsson Saksbeh: Urologi / Monica Nesheim Nordli Side15

17 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 100 % engasjement som sekretær ved urologi i perioden Saksansv: HR-personal / Patrik Nilsson 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) - Jeanette Borthen Helsedirektoratet Godkjenning av Immunologi og transfusjonsmedisin (blodbanken) ved Ahus Inntekter av transfusjonsmedisinsk pasientbehandling ved immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling på Ahus. Saksansv: Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling / Teresa Knutsen Saksbeh: Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) / Jeanette Borthen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 90 % stilling fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Side16

18 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Hjertemedisinsk avdeling - Karen By Ansettelse, 100 % vikariat som sykepleier ved hjertesykdommer i perioden Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Hjertemedisinsk avdeling / Karen By 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, tilbake til stilling som onkologisk sykepleier fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilbake i 100 % stilling Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Side17

19 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, jobber 90 % stilling fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Avtale, arbeid på natt i 50 % stilling i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, tilkallingshjelp som jordmor ved føde og barsel i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen Side18

20 05/ I Dok.dato: Jour.dato: BUK, Avdeling for nyfødt - Marianne Lien Bergan Ansettelse, tilkallingshjelp som spesialutdannet sykepleier ved BUK, avdeling for nyfødt, i perioden Saksansv: HR-personal / Inger-Johanne Sande Saksbeh: BUK, Avdeling for nyfødt / Marianne Lien Bergan 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilkallingshjelp som spesialutdannet sykepleier ved BUK, avdeling for nyfødt, i perioden Saksansv: HR-personal / Inger-Johanne Sande 05/ I Dok.dato: Jour.dato: BUK, Avdeling for nyfødt - Marianne Lien Bergan Ansettelse, tilkallingshjelp som spesialutdannet sykepleier ved nyfødtseksjonen i perioden Saksansv: HR-personal / Inger-Johanne Sande Saksbeh: BUK, Avdeling for nyfødt / Marianne Lien Bergan Side19

21 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, nytt tillegg fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlengelse av konstituering til Saksansv: HR-personal / Mehwish Bokhari 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlengelse av vikariat til Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Side20

22 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, jobber 40 % fra Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Avtale, begrenset hviletid mellom aftenvakt og dagvakt på ukedager Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Avtale, gjennomsnittsberegning av søn- og helgedager i perioden Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side21

23 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Divisjon Facilities Management (DFM) - Morten Løkken Bendiksen Personalsak - Innkalling til møte Saksansv: Sikkerhet og service / Ruth Ann Gullbekk Saksbeh: Divisjon Facilities Management (DFM) / Morten Løkken Bendiksen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, stoppdato fra 20 % vikariat, siste dag Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Kommunikasjonsenheten - Marie Sleveland Samarbeid med Leger Uten Grenser Plassering av Leger Uten Grensers opplevelsesutstilling i perioden , tilbakemelding Saksansv: Kommunikasjonsenheten / Marie Sleveland Saksbeh: Kommunikasjonsenheten / Marie Sleveland Side22

24 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, nytt tillegg fra Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilkallingshjelp som operasjonssykepleier ved operasjon i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Avtale, begrenset hviletid mellom aftenvakt og dagvakt på ukedager Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side23

25 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Avtale, gjennomsnittsberegning av søn- og helgedager i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlengelse av vikariat til Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) - Anne Mari Sahlberg Forlenget dispensasjon fra kompetansekrav til faglig ansvarlig for vedtak etter psykisk helsevernforskriften 5, annet ledd - Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) / Anne Mari Sahlberg Side24

26 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlengelse av vikariat til Saksansv: HR-personal / Mona Borgersen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Lønn, individuelt tillegg i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, jobber 100 % stilling i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen Side25

27 06/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - May-Linn Nordstrøm Larsen Ansettelse, tilbud om 60 % fast stilling som spesialutdannet sykepleier ved avdeling akuttmedisin fra Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-enhet / May-Linn Nordstrøm Larsen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, tilkallingshjelp som assistent - pleie ved gynekologi i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Ansettelse, sluttmelding som tilkallingshjelp, siste arbeidsdag Saksansv: HR-personal / Hanna Moxness Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen Side26

28 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Avtale, individuelle tillegg med virkning fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny årslønn fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Avtale, begrenset hviletid mellom aftenvakt og dagvakt på ukedager Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side27

29 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Avtale, gjennomsnittsberegning av søn- og helgedager i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, arbeidstaker slutter Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Side28

30 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Avtale, permisjon til videreutdanning i operasjonssykepleie i perioden Saksansv: HR-personal / Inger-Johanne Sande Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 06/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - May-Linn Nordstrøm Larsen Ansettelse, tilbud om 100 % fast stilling som spsesialutdannet sykepleier ved avdeling onkologi fra Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-enhet / May-Linn Nordstrøm Larsen 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Kreftavdelingen Ansettelse, fast 100 % stilling som spesialutdannet sykepleier ved avdeling onkologi fra Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Kreftavdelingen Side29

31 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Divisjon for psykisk helsevern - Per Thysnes Ansettelse, 30 % vikariat som fagsjef ved Divisjon psykisk helsevern i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: Divisjon for psykisk helsevern / Per Thysnes 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, tilbake i 100 % stilling etter permisjon fra Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool - Vivian Annaniassen Olsen Helse Sør-Øst RHF Informasjonssikkerhet ved Ahus og i Helse Sør-Øst Oppnevnelse og forankring av informasjonssikkerhetsressurs fra det enkelte helseforetak inn i den regionale styringsstruktur for teknologi og e-helse. Saksansv: Sekretariatet / Halvor Sandodden Saksbeh: Sekretariatet / Vivian Annaniassen Olsen Side30

32 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, 100 % ferievikariat som sykepleier ved BUK, avdeling for nyfødt, i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlengelse av vikariat til Saksansv: HR-personal / Inger-Johanne Sande 06/ U Dok.dato: Jour.dato: HR, avdeling ledelse, organisasjon og arbeidsgiverpolitikk - Sylvi Stenseng Personalsak - Foreløpig tilbakemelding i personalsak - Saksansv: HR-enhet / Jan Inge Pettersen Saksbeh: HR, avdeling ledelse, organisasjon og arbeidsgiverpolitikk / Sylvi Stenseng Side31

33 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Avtale, gjennomsnittsberegning av søn- og helgedager i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Ansettelse, tilbud om 100 % stilling som spesialrådgiver ved Divisjon psykisk helsevern fra Saksansv: HR-personal / Patrik Nilsson 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Divisjon for psykisk helsevern - Per Thysnes Ansettelse, 100 % fast stilling som spesialrådgiver ved Divisjon psykisk helsevern fra Saksansv: HR-personal / Patrik Nilsson Saksbeh: Divisjon for psykisk helsevern / Per Thysnes Side32

34 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny lønn fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilkallingshjelp som vernepleier ved ARA i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Regnskapsavdelingen - Elin Holand Helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte - sykefraværsprosjektet "Raskere tilbake" Utbetaling av aktivitetsbasert refusjon fra prosjektet Raskere tilbake 1. tertial Saksansv: Ortopedisk klinikk / Jan Harald Myhreng Røtterud Saksbeh: Regnskapsavdelingen / Elin Holand Side33

35 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Lønn, konstituert som fagsykepleier med tillegg i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 07/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Akuttmedisinsk avdeling - Kashif W. Faiz Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet - Ellen Eie Tilsyn ved akuttmottaket, avdeling for akuttmedisin Uttalelse i tilsynssak ved akuttmottaket Saksansv: Enhet for medisin og helsefag / Maj-Britt Hvammen Saksbeh: Akuttmedisinsk avdeling / Kashif W. Faiz 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, tilbake fra permisjon i 100 % stilling fra Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen Side34

36 07/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Rus og avhengighet (ARA) Ansettelse, fast 100 % stilling som psykolog C ved ARA fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: Rus og avhengighet (ARA) 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Anestesi - Inger Westblom Ansettelse, 100 % fast stilling som fagutviklingssykepleier ved anestesi fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: Anestesi / Inger Westblom Side35

37 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, jobber 85 % i perioden Saksansv: HR-personal / Heidi Thorkildsen Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, 14,05 % vikariat i perioden Saksansv: HR-personal / Heidi Thorkildsen Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 07/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Hanna Moxness Ansettelse, tilbud om 60 % fast stilling som sykepleier ved gynekologisk sengeområde fra Saksansv: HR-personal / Patrik Nilsson Saksbeh: HR-personal / Hanna Moxness Side36

38 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Melding, forlengelse av 100 % vikariat som psykolog A ved DPS Øvre Romerike til Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HELFO Helseøkonomiforvaltningen veiledning Økonomi Refusjoner for egenandeler/polikliniske takster, generelt Regulering av honorartakster for legeerklæring (L-takster) fra Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Økonomi 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HELFO Helseøkonomiforvaltningen Økonomi Refusjoner for egenandeler/polikliniske takster, generelt Ny poliklinikkforskrift fra , ingen takstendringer Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Økonomi Side37

39 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny lønn fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen 07/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR-enhet AMU Tertialrapportering til AMU Rapport, ledelsens gjennomgåelse (LGG) og status på HMS-indikatorer etter 1. tertial 2015, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR-enhet 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Avtale, begrenset hviletid mellom aftenvakt og dagvakt på ukedager fra Saksansv: HR-personal / Sanam Ayoub Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side38

40 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Avtale, gjennomsnittsberegning av søn- og helgedager i perioden Saksansv: HR-personal / Sanam Ayoub Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, ny lønn fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilkallingshjelp som spesialutdannet sykepleier ved nyfødtseksjonen i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Side39

41 07/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) - Jeanette Borthen AMU Utbrudd av smittsomme sykdommer Risikovurdering av Ahus-ansattes eksponering for biologiske faktorer - revidert pandemiplan, AMU-sak Saksansv: Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) / Janne Pedersen Saksbeh: Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) / Jeanette Borthen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilkallingshjelp som overlege ved fordøyelsessykdommer i perioden Saksansv: HR-personal / Sanam Ayoub 08/ N Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) - Heidi Lisbeth Ebbestad Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet Barnevernsak - Redegjørelse i barnevernsak - Saksansv: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) / Morten Grøvli Saksbeh: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) / Heidi Lisbeth Side40

Offentlig journal Periode: 22062015 -

Offentlig journal Periode: 22062015 - 30062015 Offentlig journal Periode: 22062015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00208-29 I Dok.dato: 22062015 Jour.dato: 22062015 Tilg. kode: U Par.: Det kongelige

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23032015 -

Offentlig journal Periode: 23032015 - 31032015 Offentlig journal Periode: 23032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00169-41 S Dok.dato: 04122014 Jour.dato: 27032015 Utviklingsenheten - Marit Kise

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13042015 -

Offentlig journal Periode: 13042015 - 21042015 Offentlig journal Periode: 13042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-71 X Dok.dato: 08042015 Jour.dato: 13042015 Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26012015 -

Offentlig journal Periode: 26012015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 26012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-60 I Dok.dato: 28012015 Jour.dato: 30012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23022015 -

Offentlig journal Periode: 23022015 - 03032015 Offentlig journal Periode: 23022015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00059-20 U Dok.dato: 25022015 Jour.dato: 27022015 Medisinsk teknologi og e-helse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27042015 -

Offentlig journal Periode: 27042015 - 05052015 Offentlig journal Periode: 27042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-72 U Dok.dato: 14042015 Jour.dato: 28042015 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21042014 -

Offentlig journal Periode: 21042014 - 29042014 Offentlig journal Periode: 21042014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00125-44 I Dok.dato: 22042014 Jour.dato: 24042014 Tilg. kode: U Par.: Lørenskog kommune

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02022015 -

Offentlig journal Periode: 02022015 - 11022015 Offentlig journal Periode: 02022015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00135-27 I Dok.dato: 04022015 Jour.dato: 04022015 Tilg. kode: U Par.: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19052014 -

Offentlig journal Periode: 19052014 - 28052014 Offentlig journal Periode: 19052014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-49 I Dok.dato: 16052014 Jour.dato: 22052014 Tilg. kode: U Par.: NAV Tiltak

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28072014 -

Offentlig journal Periode: 28072014 - 05082014 Offentlig journal Periode: 28072014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00761-12 X Dok.dato: 30072014 Jour.dato: 30072014 Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08072013 -

Offentlig journal Periode: 08072013 - 16072013 Offentlig journal Periode: 08072013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-44 X Dok.dato: 27062013 Jour.dato: 11072013 Bedriftshelsetjenesten - June Taje

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14012013 -

Offentlig journal Periode: 14012013 - 23012013 Offentlig journal Periode: 14012013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00041-16 U Dok.dato: 15012013 Jour.dato: 16012013 Tilg. kode: U Par.: Divisjon for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03122012 -

Offentlig journal Periode: 03122012 - 11122012 Offentlig journal Periode: 03122012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-172 I Dok.dato: 03122012 Jour.dato: 03122012 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012 -

Offentlig journal Periode: 06082012 - 14082012 Offentlig journal Periode: 06082012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-44 I Dok.dato: 06082012 Jour.dato: 07082012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24092012 -

Offentlig journal Periode: 24092012 - 02102012 Offentlig journal Periode: 24092012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-45 I Dok.dato: 24092012 Jour.dato: 24092012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012012 -

Offentlig journal Periode: 01012012 - 10012012 Offentlig journal Periode: 01012012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-44 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 05012012 Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28112011 -

Offentlig journal Periode: 28112011 - 06122011 Offentlig journal Periode: 28112011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00042-17 U Dok.dato: 28112011 Jour.dato: 28112011 Tilg. kode: U Par.: E-helse og

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26032012 -

Offentlig journal Periode: 26032012 - 03042012 Offentlig journal Periode: 26032012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-27 I Dok.dato: 27032012 Jour.dato: 30032012 Tilg. kode: U Par.: NAV Tiltak

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21032011 -

Offentlig journal Periode: 21032011 - 29032011 Offentlig journal Periode: 21032011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-104 I Dok.dato: 24032011 Jour.dato: 24032011 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012 -

Offentlig journal Periode: 11062012 - 20062012 Offentlig journal Periode: 11062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-31 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12042010 -

Offentlig journal Periode: 12042010 - 20042010 Offentlig journal Periode: 12042010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-26 I Dok.dato: 15042010 Jour.dato: 16042010 Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer