Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 27042015 -"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja

2 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling rekruttering og bemanning - Hilde Wergeland Arbeidsgiverforeningen Spekter Samarbeid med arbeidsgiverforeningen Spekter (tidligere NAVO) Beregningsgrunnlag for legers utdanningsfond III - avklaring Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: HR, avdeling rekruttering og bemanning / Hilde Wergeland 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Enhet for medisin og helsefag - Maj-Britt Hvammen Helsetjenestens driftsorganisasjon Felles digitalt nødnett - Nødnettprosjektet (helseradionettet) Tjenesteavtale mellom Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett og Ahus om drift, vedlikehold og brukerstøtte av utstyr og programvare knyttet til nytt digitalt nødnett, signert avtale. Saksansv: Enhet for medisin og helsefag / Maj-Britt Hvammen Saksbeh: Enhet for medisin og helsefag / Maj-Britt Hvammen 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Kirurgisk divisjon - Ivar Thor Jonsson Behandling av pasienter med kreft Evaluering av kreftkirurgien 2014, forespørsel. Saksansv: Medisinsk divisjon / Anita Bjørnstad Saksbeh: Kirurgisk divisjon / Ivar Thor Jonsson Side1

3 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Norsk Helsenett AS Sekretariat/rådgiverpool Tilknytning til Norsk Helsenett SF (NHN), Helse Sør-Øst Anmodning om inntrengningstest hos Ahus i løpet av Q2/Q Saksansv: Medisinsk teknologi og e-helse / Trine Brenna Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Utviklingsenheten - Marit Kise Forvaltning av blåreseptordningen, blåreseptforskriften og deltakelse i Blåreseptnemnda Forslag til endring i blåreseptforskriften, høring. Saksansv: Enhet for medisin og helsefag / Pål Wiik Saksbeh: Utviklingsenheten / Marit Kise 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Advokatfirmaet Thommessen AS Økonomi Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) for helseforetakene LIS levering av enteral ernæring til avtaleparter tilsluttet LIS, forespørsel Saksansv: Enhet for medisin og helsefag / Stein Vaaler Saksbeh: Økonomi Side2

4 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Senter for helsefremmende arbeid - Solveig Korsmoe International Network of HPH Secretariat Norsk nettverk for helsefremmende arbeid (tidligere Nettverk av helsefremmende sykehus (NHFS/HPH)) "Agreement on coordination of health promotion between the National/Regional Network of Health Promoting Hospitals & Health Services in Norway and the International HPH Secretariat", avtale mellom NHFS og the International HPH Secretariat i København Saksansv: Senter for helsefremmende arbeid / Else Karin Kogstad Saksbeh: Senter for helsefremmende arbeid / Solveig Korsmoe 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Mikkel Christensen Ansettelse, sluttmelding fra 60 % stilling, siste dag Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Mikkel Christensen 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: DNV GL Business Assurance Norway AS Drift og vedlikehold - Trine C. Helgerud Miljøledelse og miljøstyring ved Ahus Miljørevisjon ISO 14001, rapport og funnliste fra hovedsertifisering Saksansv: Divisjon Facilities Management (DFM) / Morten Løkken Bendiksen Saksbeh: Drift og vedlikehold / Trine C. Helgerud Side3

5 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Statistisk sentralbyrå Oslo Sekretariat/rådgiverpool - Tone Joranger Reklame, markedsføring og spørreundersøkelser ved Ahus - søknad, tillatelse og distribusjon Forespørsel om intervju i forbindelse med Lederskapsundersøkelsen 2015 Saksansv: Divisjon Facilities Management (DFM) / Thorun Lundring Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Tone Joranger 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Gastroenterologisk kirurgi - Sonja Kristoffersen Ansettelse, fast 100 % stilling som sykepleier ved gastroenterologisk kirurgi fra Saksansv: HR-personal / Tommy Roberg Saksbeh: Gastroenterologisk kirurgi / Sonja Kristoffersen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tidligere personaldokumentasjon Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side4

6 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Ansettelse, 70 % stilling som sykepleier ved akuttmedisin fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling - Teresa Knutsen Rutiner ved testing og identifikasjon av blodgivere Oppsummering fra møte i transfusjonstjenestens kvalitetsråd, testing av blodgivere for hepatitt B virus Saksansv: Stab - Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) / Janne Pedersen Saksbeh: Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling / Teresa Knutsen Side5

7 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet BUK, Avdeling for barn og ungdom - Cathrine Elona Elisenberg Tilskudd/prosjektmidler fra Helsedirektoratet (tidl. Sosial- og helsedirektoratet) Bekreftelse på mottatt søknad om tilskudd til "Hvordan lykkes med ungdomsråd i helseforetak" Saksansv: Divisjon Facilities Management (DFM) / Morten Løkken Bendiksen Saksbeh: BUK, Avdeling for barn og ungdom / Cathrine Elona Elisenberg 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet Barne- og ungdomsklinikken (BUK) - Jan Petter Odden Tilskudd/prosjektmidler fra Helsedirektoratet (tidl. Sosial- og helsedirektoratet) Bekreftelse på mottatt søknad om tilskudd til "Opplæringspakke til Operasjon selvstendighet 2" Saksansv: Divisjon Facilities Management (DFM) / Morten Løkken Bendiksen Saksbeh: Barne- og ungdomsklinikken (BUK) / Jan Petter Odden 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Brith Fremstad Avtale, delegering av myndighet som faglig ansvarlig for vedtak etter psykisk helsevernloven Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Brith Fremstad Side6

8 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tidligere personaldokumentasjon Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Ortopedisk klinikk - Wenche Bjerkestrand Jacobsen Ansettelse, tilkallingshjelp som sykepleier ved Ortopedisk klinikk, seksjon S205 i perioden Saksansv: HR-personal / Hanna Moxness Saksbeh: Ortopedisk klinikk / Wenche Bjerkestrand Jacobsen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Brith Fremstad Avtale, delegering av myndighet som faglig ansvarlig for vedtak etter psykisk helsevernloven Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Brith Fremstad Side7

9 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Saksarkivet - Marte Skarelven Enhetsmøter ved saksarkivet Referat fra gruppemøte Saksansv: Saksarkivet / Monica Kjelvik Kristiansen Saksbeh: Saksarkivet / Marte Skarelven 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side8

10 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Kvinneklinikken - Trine Liseth Ansettelse, 100 % vikariat som jordmor ved Kvinneklinikken, avdeling for føde og barsel i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: Kvinneklinikken / Trine Liseth 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Brith Fremstad Avtale, delegering av myndighet som faglig ansvarlig for vedtak etter psykisk helsevernloven Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Brith Fremstad 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Urologi - Solfrid Nadden Ansettelse, 100 % fast stilling som sykepleier ved urologi fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: Urologi / Solfrid Nadden Side9

11 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, tilbake fra permisjon i 60 % stilling Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Fordøyelse - Elisabeth Vassgård Ansettelse, 80 % vikariat som sykepleier ved fordøyelsessykdommer i perioden Saksansv: HR-personal / Hanna Moxness Saksbeh: Fordøyelse / Elisabeth Vassgård 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk kontortjeneste Ansettelse, fast 50 % stilling som helsesekretær ved medisinsk kontortjeneste fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: Medisinsk kontortjeneste Side10

12 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Tommy Roberg Lønn, korrigert doktorgradstillegg Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Tommy Roberg 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Ansettelse, tilbud om fast 100 % stilling som intensivsykepleier ved intensiv/intermediær fra Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 07/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Hanna Moxness Ansettelse, tilbud om 50 % fast stilling som forsker ved avdeling for helsetjenesteforskning, HØKH fra Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Hanna Moxness Side11

13 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Brith Fremstad Avtale, arbeid på natt i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Brith Fremstad 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Pasientskadenemnda Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet - Ellen Eie Pasientsak - Pasientskadenemndas vedtak i erstatningssak, kopi av brev - Saksansv: Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet / Mette Fagerhus Saksbeh: Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet / Ellen Eie 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Logistikkavdelingen - Inger Jorun Andersen Ansettelse, tilkallingshjelp som assistent ved sentralvaskeriet i perioden Saksansv: HR-personal / Farahnaz Ataie Saksbeh: Logistikkavdelingen / Inger Jorun Andersen Side12

14 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, tilbake fra permisjon Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Kvinneklinikken - Trine Liseth Ansettelse, tilkallingshjelp som sykepleier ved avdeling for føde og barsel i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: Kvinneklinikken / Trine Liseth 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side13

15 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Sanam Ayoub Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, vedtak om endring av uførepensjon fra KLP fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Tommy Roberg Lønn, korrigert doktorgradstillegg Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Tommy Roberg Side14

16 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: 14 Offl Saksarkivet - Silje Røssel Larsen Restanseoppfølging fra saksarkivet ved Ahus Utsendelse av restanseliste 1. kvartal Saksansv: Saksarkivet / Monica Kjelvik Kristiansen Saksbeh: Saksarkivet / Silje Røssel Larsen 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi - Trude Haga Flatås Ansettelse, 100 % ferievikariat som pleiemedhjelper ved tverrfaglig laboratoriemedisin i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi / Trude Haga Flatås 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Brith Fremstad Lønn, tilbakebetalingsavtale av for mye utbetalt lønn Saksansv: HR-personal / Hanna Moxness Saksbeh: HR-personal / Brith Fremstad Side15

17 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk teknologi og e-helse - Bente Hennie Bakke BHM pasientsak - Søknad om Tracheal kanyle i BHM pasientsak - Saksansv: Medisinsk teknologi og e-helse / Ingunn Elisabeth Janbu Saksbeh: Medisinsk teknologi og e-helse / Bente Hennie Bakke 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Tommy Roberg Melding, ansiennitetsendring fra Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Tommy Roberg 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk kontortjeneste - Ingunn Kristin Solum Wold Pasientvert - frivillig tjeneste ved Ahus Registrering til frivillig tjeneste som pasientvert ved Ahus HF - Saksansv: Medisinsk kontortjeneste / Irene Aaberg Saksbeh: Medisinsk kontortjeneste / Ingunn Kristin Solum Wold Side16

18 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk teknologi og e-helse - Elisabeth Fahlstrøm BHM pasientsak - Søknad om kompresjonsstrømper i BHM pasientsak - Saksansv: Medisinsk teknologi og e-helse / Thedchanamoorty Nanthakumar Saksbeh: Medisinsk teknologi og e-helse / Elisabeth Fahlstrøm 09/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Brith Fremstad Ansettelse, tilbud om fast 20 % stilling som sekretær ved dagkirurgisk senter, merkantil fra snarest. Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Brith Fremstad 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Dagkirurgisk senter (DKS) - Beate Kongsrud Ansettelse, 20 % fast stilling som sekretær ved dagkirurgisk senter fra snarest Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: Dagkirurgisk senter (DKS) / Beate Kongsrud Side17

19 09/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Brith Fremstad Ansettelse, bindingstid på intensiv i 80 % stilling i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Brith Fremstad 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Karin Lindvall Pasientsak - Bekreftelse på opphold ved telefonforespørsel - Saksansv: Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet / Kristin Biller Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Karin Lindvall 09/ I Dok.dato: Jour.dato: NAV Rælingen Rus og avhengighet (ARA) - Monique Gracia HMS-sak - Avlysning av dialogmøte Saksansv: Rus og avhengighet (ARA) / Monique Gracia Saksbeh: Rus og avhengighet (ARA) / Monique Gracia Side18

20 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Enhet for medisin og helsefag Kontaktmøter/stormøter mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo kommune Varsel om stormøte med Oslo kommune , forespørsel om innspill. Saksansv: Enhet for medisin og helsefag / Pål Wiik Saksbeh: Enhet for medisin og helsefag 09/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Oras AS Drift og vedlikehold - Morten Simonsen Oras AS - serviceavtale - rør- og gassanlegg Servicerapporter fra Oras AS Saksansv: Drift og vedlikehold / Morten Simonsen Saksbeh: Drift og vedlikehold / Morten Simonsen 09/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Ansettelse, tilbud om vikariat i 100 % stilling som intensivsykepleier med bindingstid ved intensiv/intermediær i tiden Saksansv: HR-personal / Stine Karlsen Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen Side19

21 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Bravida Norge AS Drift og vedlikehold - Alf Christian Jørgensen Bravida AS (tidligere Siemens Installation AS) - garantioppfølging - elektro infrastruktur. Fase 2 - eierskifte 6711 og tiltransporterte entrepriser Krav knyttet til mangler ved selektiviteten i det elektriske anlegget, tilbakemelding Saksansv: Drift og vedlikehold / Øyvind Opdan Martinsen Saksbeh: Drift og vedlikehold / Alf Christian Jørgensen 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet - Ellen Eie Pasientsak - Klage i pasientsak, tilbakemelding - Saksansv: Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet / Hilde Jordal Saksbeh: Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet / Ellen Eie 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Oslo kommune Bydel Stovner, Stovner barneverntjeneste Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) - Kristin Wiig Barnevernsak - Innkalling som vitne i barnevernsak - Saksansv: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Tone Finøen Mathisen Saksbeh: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) / Kristin Wiig Side20

22 09/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Brith Fremstad Avtale, delegering av myndighet som faglig ansvarlig for vedtak etter psykisk helsevernloven Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Brith Fremstad 10/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Ansettelse, tilbud om vikariat i 100 % stilling som intensivsykepleier ved intensiv/intermediær i tiden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Gastroenterologisk kirurgi - Anne Karine Angeltun Pasientsak - Sakkyndig vurdering i erstatningssak - Saksansv: Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet / Hilde Jordal Saksbeh: Gastroenterologisk kirurgi / Anne Karine Angeltun Side21

23 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Samhandling og simulering - Bente Heggedal Gerner Mottakere iht. liste Symposium/kurs/foredrag ved Ahus for eksterne deltakere Invitasjon til kurs "Amputasjonspasienten - en tverrfaglig tilnærming" på Ahus. Saksansv: HR-enhet / Jan Inge Pettersen Saksbeh: Samhandling og simulering / Bente Heggedal Gerner 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Mermaid Medical AS Bildediagnostisk avdeling - Hasan Banitalebi Avvik på medisinsk utstyr fra år 2010 Reklamasjon på "Tweezer Bone Marrow Biopsy 11 Gauge-4", foreløpig tilbakemelding. Saksansv: Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet / Hilde Jordal Saksbeh: Bildediagnostisk avdeling / Hasan Banitalebi 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Mermaid Medical AS Bildediagnostisk avdeling - Hasan Banitalebi Avvik på medisinsk utstyr fra år 2010 Reklamasjon på "Tweezer Bone Marrow Biopsy 11 Gauge-4", tilbakemelding. Saksansv: Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet / Hilde Jordal Saksbeh: Bildediagnostisk avdeling / Hasan Banitalebi Side22

24 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: AbbVie AS Medisinsk divisjon Avvik på medisinsk utstyr fra år 2010 Klage på Duodopa pumpe (NC ), tilbakemelding. Saksansv: Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet / Hilde Jordal Saksbeh: Medisinsk divisjon 10/ I Dok.dato: Jour.dato: NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Lillian Steen Pasientsak - Purring på forespørsel om journalkopi - Saksansv: Sikkerhet og service / Ruth Ann Gullbekk Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Lillian Steen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet - Kristin Biller Pasientsak - Oversendelse av klage i pasientsak - Saksansv: Sikkerhet og service / Ruth Ann Gullbekk Saksbeh: Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet / Kristin Biller Side23

25 10/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Ansettelse, tilbud om fast 100 % stilling som intensivsykepleier ved intensiv/intermediær fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Gjensidige Forsikring ASA Sikkerhet og service - Vigdis Nordli Kristiansen Pasientsak - Forespørsel om journalkopi - Saksansv: Avdeling kvalitet og pasientsikkerhet / Hilde Jordal Saksbeh: Sikkerhet og service / Vigdis Nordli Kristiansen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: NAV Nes Akershus Barne- og ungdomsklinikken (BUK) - Christel Helen Wiik HMS-sak - Endret tidspunkt for dialogmøte til Saksansv: Barne- og ungdomsklinikken (BUK) / Christel Helen Wiik Saksbeh: Barne- og ungdomsklinikken (BUK) / Christel Helen Wiik Side24

26 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Ortopedisk klinikk - Pia Kauslund Tangstad Ansettelse, 100 % ferievikariat som assistent - pleie ved Ortopedisk klinikk i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: Ortopedisk klinikk / Pia Kauslund Tangstad 10/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - May-Linn Nordstrøm Larsen Ansettelse, tilbud om 100 % vikariat som assistent ved sentralvaskeriet i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-enhet / May-Linn Nordstrøm Larsen 10/ X Dok.dato: Jour.dato: Anestesi - Inger Westblom HMS-sak - Tidligere dokumentasjon i HMS-sak - Saksansv: Anestesi / Inger Westblom Saksbeh: Anestesi / Inger Westblom Side25

27 10/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, tilkallingshjelp som renholder ved operasjon i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 10/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) - Anne Mari Sahlberg Forlengelse av vedtak om dispensasjon fra kompetansekrav til faglig ansvarlig for vedtak, psykisk helsevernforskrift 5, annet ledd. Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) / Anne Mari Sahlberg Side26

28 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Kvinneklinikken - Inger Johanne Bysting NAV Skanning HMS-sak - Oppfølgingsplan ved sykmelding - Saksansv: Kvinneklinikken / Monica Sandvold Saksbeh: Kvinneklinikken / Inger Johanne Bysting 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Tana kommune, Hjelpetjenesten Rus og avhengighet (ARA) - John Arrowsmith Wilhelmsen Barnevernsak - Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Saksansv: Rus og avhengighet (ARA) / Geir Ebbestad Saksbeh: Rus og avhengighet (ARA) / John Arrowsmith Wilhelmsen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Tana kommune, Hjelpetjenesten Rus og avhengighet (ARA) - John Arrowsmith Wilhelmsen Barnevernsak - Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Saksansv: Rus og avhengighet (ARA) / Geir Ebbestad Saksbeh: Rus og avhengighet (ARA) / John Arrowsmith Wilhelmsen Side27

29 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Samhandling og simulering - Anne Marie Lervik Oppegård kommune Prosjektet "Samhandlingsreformen i Follokommunene" - etablering av lokalmedisinsk senter i Follo Virksomhetsoverdragelse og flytting av legevakt Ski og opprettelse av Øyeblikkelig hjelp tilbud, Follo, tilbakemelding. Saksansv: Samhandling og simulering / Anne Marie Lervik Saksbeh: Samhandling og simulering / Anne Marie Lervik 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Oppegård kommune Enhet for medisin og helsefag Prosjektet "Samhandlingsreformen i Follokommunene" - etablering av lokalmedisinsk senter i Follo Virksomhetsoverdragelse og flytting av legevakt på Ski og opprettelse av kommunal akutt døgnenhet (KAD) i Follo, forespørsel. Saksansv: Samhandling og simulering / Anne Marie Lervik Saksbeh: Enhet for medisin og helsefag 10/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Ansettelse, sluttmelding som lege i spesialisering ved avdeling anestesi med siste dag Saksansv: HR-personal / Stine Karlsen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side28

30 10/ I Dok.dato: Jour.dato: NAV Aurskog-Høland BUK, Avdeling for nyfødt - Mai Irene Austgulen HMS-sak - Forespørsel om inntektsopplysninger til krav om foreldrepenger - Saksansv: BUK, Avdeling for nyfødt / Mai Irene Austgulen Saksbeh: BUK, Avdeling for nyfødt / Mai Irene Austgulen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Notodden kommune, Notodden og Hjartdal barneverntjeneste Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) - Kristin Wiig Barnevernsak - Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Saksansv: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) / Morten Grøvli Saksbeh: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) / Kristin Wiig 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Notodden kommune, Notodden og Hjartdal barneverntjeneste Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Veronica Westby Barnevernsak - Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Saksansv: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) / Morten Grøvli Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Veronica Westby Side29

31 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Infeksjon - Lillian Reiten NAV HMS-sak - Refusjonskrav for forebyggings- og tilretteleggingstilskudd - Saksansv: Infeksjon / Inger Anne B. Kolstad Saksbeh: Infeksjon / Lillian Reiten 10/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Hanna Moxness Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Hjertemedisinsk avdeling Ansettelse, fast 100 % stilling som overlege ved hjertesykdommer fra Saksansv: HR-personal / Gunnel Holte Saksbeh: Hjertemedisinsk avdeling Side30

32 11/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Oslo kommune Bydel Stovner, Stovner barneverntjeneste Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Lillian Steen Barnevernsak - Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Saksansv: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Lillian Steen Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Lillian Steen 11/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Ansettelse, sluttmelding i stilling som overlege ved Follo DPS allmennpoliklinikk, siste dag Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side31

33 11/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Brith Fremstad Avtale, delegering av myndighet som faglig ansvarlig for vedtak etter psykisk helsevernloven Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Brith Fremstad 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Rus og avhengighet (ARA) - Saara Rian Ansettelse, fast 60 % stilling som vernepleier med videreutdanning ved ARA fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: Rus og avhengighet (ARA) / Saara Rian 11/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Ansettelse, sluttmelding som seksjonsleder ved Follo døgnenheten, siste dag Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side32

34 11/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Brith Fremstad Avtale, delegering av myndighet som faglig ansvarlig for vedtak etter psykisk helsevernloven Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Brith Fremstad 11/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 11/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Brith Fremstad Diverse, søknad om uførepensjon Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Brith Fremstad Side33

35 11/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Brith Fremstad Avtale, delegering av myndighet som faglig ansvarlig for vedtak etter psykisk helsevernloven Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Brith Fremstad 11/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Ansettelse, sluttmelding i nattstilling som sykepleier ved akuttpsykiatrisk, psykose 3 med siste dag Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Ski kommune Eiendomsforvaltning og -utvikling - Elvira Maric Organisering og drift av Ski sykehus Husleieøkning for kommunale utleieleiligheter, Vardeåsen 38 og 40. Saksansv: Enhet for medisin og helsefag / Pål Wiik Saksbeh: Eiendomsforvaltning og -utvikling / Elvira Maric Side34

Offentlig journal Periode: 26012015 -

Offentlig journal Periode: 26012015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 26012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-60 I Dok.dato: 28012015 Jour.dato: 30012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012 -

Offentlig journal Periode: 06082012 - 14082012 Offentlig journal Periode: 06082012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-44 I Dok.dato: 06082012 Jour.dato: 07082012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012012 -

Offentlig journal Periode: 01012012 - 10012012 Offentlig journal Periode: 01012012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-44 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 05012012 Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24092012 -

Offentlig journal Periode: 24092012 - 02102012 Offentlig journal Periode: 24092012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-45 I Dok.dato: 24092012 Jour.dato: 24092012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012 -

Offentlig journal Periode: 11062012 - 20062012 Offentlig journal Periode: 11062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-31 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008.

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1092612&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok.

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2015 NE sak nr. 2015/00175 - Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** ***** NE sak nr. 2015/00175 2015/849-9

Detaljer

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer):

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1151153&jp_... Side 1 av 54 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2015-2.3.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 13/00007-7 Oppsummering av sykefraværsoppfølging i perioden 051212-250214 Ressursenheten Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer