Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 23032015 -"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja

2 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Utviklingsenheten - Marit Kise Bruk av tolketjenester Status tolketjeneste, pilotprosjekt og etablering av lokal tolkefilial på Ahus, ledergruppesak Saksansv: Utviklingsenheten / Hilde Bratlie Hjellup Saksbeh: Utviklingsenheten / Marit Kise 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Palliativt senter - Berit Karin Helland Organisering av palliativ behandling/palliativt team ved Ahus Palliativt senter - videre organisering av spesialisert diagnostikk og behandling innen palliasjon, ledergruppesak Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Sissel Steffensen Saksbeh: Palliativt senter / Berit Karin Helland 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Utviklingsenheten - Marit Kise Retningslinjer ved helsekrav for førerkort Forslag til endringer i førerkortforskriften - vedlegg 1 helsekrav, høring Saksansv: Divisjon for psykisk helsevern / Trond Rangnes Saksbeh: Utviklingsenheten / Marit Kise Side1

3 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Islamsk Råd Norge (IRN) Mat og drikke - Arne Øverlien Matvarer, -tilbud og -servering ved Ahus Tillegg til halal-sertifiseringsavtale mellom IRN og Ahus, avtale til signering Saksansv: Divisjon Facilities Management (DFM) / Morten Løkken Bendiksen Saksbeh: Mat og drikke / Arne Øverlien 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Divisjon for psykisk helsevern - Per Thysnes Distriktspsykiatriske sentra (DPS) i regionale helseforetak Invitasjon til DPS-lederkonferanse i Tromsø. Saksansv: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Wenche Brandtzæg Nikolaisen Saksbeh: Divisjon for psykisk helsevern / Per Thysnes 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side2

4 04/ I Dok.dato: Jour.dato: HELFO Helseøkonomiforvaltningen veiledning Enhet for forskning og pasientsikkerhet Forvaltning av blåreseptordningen, blåreseptforskriften og deltakelse i Blåreseptnemnda Langtidsvirkende granulocytt kolonistimulerende faktor (Longuex) er forhåndsgodkjent fra og hjemlet i blåreseptforskriften. Saksansv: Enhet for forskning og pasientsikkerhet / Pål Wiik Saksbeh: Enhet for forskning og pasientsikkerhet 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Senter for helsefremmende arbeid - Solveig Korsmoe Diverse mottakere Norsk nettverk for helsefremmende arbeid (tidligere Nettverk av helsefremmende sykehus (NHFS/HPH)) Invitasjon til den 23. internasjonale konferanse for helsefremmende sykehus og helsetjenester i Oslo Saksansv: Senter for helsefremmende arbeid / Else Karin Kogstad Saksbeh: Senter for helsefremmende arbeid / Solveig Korsmoe 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side3

5 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Gastroenterologisk kirurgi Ansettelse, 100 % vikariat som overlege ved gastrokirurgisk avdeling i perioden Saksansv: HR-personal / Hanna Moxness Saksbeh: Gastroenterologisk kirurgi 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Divisjon for psykisk helsevern - Per Thysnes Midler til videreutdanning og kompetansetiltak innen psykisk helsevern Kunngjøring av tilskudd til kompetansetiltak innen psykisk helse og rusarbeid, kapittel 765 post 61. Saksansv: Divisjon for psykisk helsevern / Grete Hovd Saksbeh: Divisjon for psykisk helsevern / Per Thysnes 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Spesialpsykiatri - Camilla Aanestad Ansettelse, fast 70,58 % stilling som psykiatrisk sykepleier ved spesialpsykiatri fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: Spesialpsykiatri / Camilla Aanestad Side4

6 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for forskning og pasientsikkerhet - Pål Wiik Helse Sør-Øst RHF Ventetider i Helse Sør-Øst Plan for oppfølging av ventetid, pasientforløp og effektivitet 2015, tilbakemelding. Saksansv: Enhet for forskning og pasientsikkerhet / Pål Wiik Saksbeh: Enhet for forskning og pasientsikkerhet / Pål Wiik 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Ansettelse, sluttmelding i stilling som hjelpepleier ved ARA Elvestad døgn, siste dag Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side5

7 05/ S Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - Anita Ervik Arbeidsgruppe for samarbeid, medbestemmelse og medvirkning Medvirkning ved Ahus, ledergruppesak Saksansv: HR-enhet / Marit Lea Sivertsen Saksbeh: HR-enhet / Anita Ervik 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Sekretariat/rådgiverpool Generell informasjon fra Helse Sør-Øst (tidligere Helse Øst) Kontaktliste for ledergruppen i Helse Sør-Øst påsken 2015 Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Hilde Alstad Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Lønn, jordmor fra , korrigering Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen Side6

8 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Nevrologi - Linda Jensen Ansettelse, fast 100 % stilling som seksjonsleder ved nevrologi fra Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Nevrologi / Linda Jensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Ansettelse, tilbud om 10 % engasjement i prosjekt implementering av ungdomsmedisin ved poliklinikk for barn og ungdom i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Melding, tilbake til stilling som assisterende avdelingsleder fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen Side7

9 05/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Hanna Moxness Ansettelse, tilbud om 90 % fast stilling som spesialutdannet sykepleier ved hjerteovervåkning B403-B fra Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Hanna Moxness 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, slutter Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side8

10 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Ansettelse, sluttmelding i stilling som sykepleier ved skadelegevakten med siste dag Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, fast 100 % stilling som seksjonsleder ved Kvinneklinikken, avdeling for gynekologi fra Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Saksarkivet - Silje Røssel Larsen Enhetsmøter ved saksarkivet Referat fra gruppemøte Saksansv: Saksarkivet / Monica Kjelvik Kristiansen Saksbeh: Saksarkivet / Silje Røssel Larsen Side9

11 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Avtale, UTA og individuelle tillegg med virkning fra Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Ansettelse, sluttmelding i stilling som sykepleier ved ARA Elvestad døgn med siste dag Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Tommy Roberg Lønn, lønnsoppgjør Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Tommy Roberg Side10

12 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk divisjon - Anita Bjørnstad Ansettelse, fast 100 % stilling som avdelingssjef ved akuttmedisin fra etter avtale. Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: Medisinsk divisjon / Anita Bjørnstad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, fast 100 % stilling som avdelingssjef ved akuttmedisin fra etter avtale. Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk divisjon - Anita Bjørnstad Ansettelse, fast 100 % stilling som avdelingssjef ved akuttmedisin fra etter avtale Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: Medisinsk divisjon / Anita Bjørnstad Side11

13 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Medling, tilbake til stilling som seksjonsleder fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Akuttmedisinsk avdeling Ansettelse, 100 % konstituering som enhetsleder ved akuttmottak i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: Akuttmedisinsk avdeling 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, 100 % konstituering som enhetsleder ved akuttmottaket i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side12

14 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Akuttpsykiatri - Aham Okeke Ansettelse, tilkallingshjelp som miljøterapeut ved akuttpsykiatri i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: Akuttpsykiatri / Aham Okeke 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Anestesi - Mads Are Heie Ansettelse, 100 % vikariat som anestesisykepleier ved anestesi i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: Anestesi / Mads Are Heie Side13

15 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Melding, stoppdato ved anestesiavdelingen fra Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Ansettelse, tilbud om fast 100 % stilling ved intensiv fra Saksansv: HR-personal / Hanna Moxness Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side14

16 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Melding, LIS kategori B fra Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, 100 % vikariat som hjelpepleier ved kar- og thoraxkirurgi i perioden Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, tilkallingshjelp som sykepleier ved DPS Øvre Romerike, Myrvegen døgn i perioden Saksansv: HR-personal / Hanna Moxness Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side15

17 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Hjertemedisinsk avdeling Ansettelse, 100 % vikariat som LIS C ved hjertesykdommer i perioden Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Hjertemedisinsk avdeling 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Avtale, UTA og individuelle tillegg fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side16

18 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Oslo kommune Helseetaten, Allmennlegevakten Enhet for forskning og pasientsikkerhet Informasjon fra Oslo kommune Redusert kapasitet på legevakten og , informasjon. Saksansv: Enhet for forskning og pasientsikkerhet / Pål Wiik Saksbeh: Enhet for forskning og pasientsikkerhet 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Lørenskog kommune Barnehagene - Kristin Amine Sund Bemanning ved barnehagene Vedtak om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder ved barnehage 3 - Saksansv: Barnehagene / Anne Grethe Christensen Saksbeh: Barnehagene / Kristin Amine Sund 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Sekretariat/rådgiverpool - Hilde Alstad Informasjon, kurs og seminarer fra Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet) Nasjonale mål og prioriterte områder for 2015 innenfor helse- og omsorgsområdet, runskriv IS-1/2015 Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Eva Moxness Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Hilde Alstad Side17

19 06/ I Dok.dato: Jour.dato: HivNorge Senter for helsefremmende arbeid Informasjon, kurs og seminarer fra Helsedirektoratet (tidligere Sosial- og helsedirektoratet) Invitasjon til workshop om verdens aidsdag , Oslo Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Eva Moxness Saksbeh: Senter for helsefremmende arbeid 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Diverse, korrigering av pensjonsinnmelding. Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Anestesi - Antje Günther Ansettelse, tilkallingshjelp som intensivsykepleier ved anestesi i perioden Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Anestesi / Antje Günther Side18

20 07/ S Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk divisjon - Anita Bjørnstad Tilbud til pasienter med epilepsi Utvidet tilbud om utredning og oppfølgende behandling av epilepsipasienter ved Ahus, ledergruppesak Saksansv: Barne- og ungdomsklinikken (BUK) / Jan Petter Odden Saksbeh: Medisinsk divisjon / Anita Bjørnstad 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Melding, forlenger 50 % stilling til og med Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen Side19

21 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Melding, forlengelse av vikariat til og med Saksansv: HR-personal / Heidi Thorkildsen Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Patrik Nilsson Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Ortopedisk klinikk - Britt Kaldestad Wiik Ansettelse, tilkallingshjelp som sykepleier ved avdeling Ski ortopedi i perioden Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Ortopedisk klinikk / Britt Kaldestad Wiik Side20

22 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, slutter på Åråsen fra Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, forlengelse av vikariat til og 100 % vikariat i perioden Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Melding, 100 % fast stilling som overlege ved anestesi fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen Side21

23 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Lønn, ny lønn fra Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Nasjonalforeningen for folkehelsen Medisinsk divisjon Forskningsmidler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen Utlysning av FOU-midler til arbeid innen hjerte-kar, demens eller tuberkulose. Saksansv: Medisinsk divisjon / Yngve Mikkelsen Saksbeh: Medisinsk divisjon 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Stab - Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) - Jeanette Borthen Nasjonalt folkehelseinstitutt Nasjonalt oppfølgingsprosjekt HPV, vaksinering og testing av HPV (humant papillomavirus), prosjektnummer Endringer i MSIS-forskriften for overvåking av HPV-vaksinens effekt, og endring i nasjonal overvåking av HPV-vaksinasjonsprogrammet, tilbakemelding Saksansv: Mikrobiologisk avdeling / Merete Holth Saksbeh: Stab - Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) / Jeanette Borthen Side22

24 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Codan Norge AS Anestesi - Karin Bakken Utstyr ved Anestesiavdelingen Reklamasjon på PVB trykkmålesett single artikkel nr. CP Saksansv: Anestesi / Liv Ingunn Dieseth Saksbeh: Anestesi / Karin Bakken 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk teknologi og e-helse - Gøril Hall BHM pasientsak - Søknad om utstyr i BHM pasientsak - Saksansv: Medisinsk teknologi og e-helse / Elisabeth Fahlstrøm Saksbeh: Medisinsk teknologi og e-helse / Gøril Hall 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Pasientskadenemnda Kvalitetsavdelingen Pasientsak - Forespørsel om journalkopi i erstatningssak - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Hilde Jordal Saksbeh: Kvalitetsavdelingen Side23

25 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Melding, stoppdato fra 50 % stilling med siste arbeidsdag Saksansv: HR-personal / Sanam Ayoub Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Kvinneklinikken - Cecilie Åslie Ansettelse, tilkallingshjelp som sykepleier ved Kvinneklinikken i perioden Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Kvinneklinikken / Cecilie Åslie 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Melding, tilkallingshjelp som sykepleier ved Kvinneklinikken i perioden Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen Side24

26 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Fordøyelse Ansettelse, tilkallingshjelp som assistent, pleie ved fordøyelse i perioden Saksansv: HR-personal / Mehwish Bokhari Saksbeh: Fordøyelse 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Avdeling for drift og vedlikehold - Alf Christian Jørgensen Miljø, energibruk og klimapolitikk innen helseforetakene, prosjekt Grønt sykehus Påminnelse av oppfølging av rapport "Miljø- og klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten". Saksansv: Divisjon Facilities Management (DFM) / Morten Løkken Bendiksen Saksbeh: Avdeling for drift og vedlikehold / Alf Christian Jørgensen Side25

27 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Ullevål universitetssykehus HF Utviklingsenheten - Marit Kise Fødselsomsorgen innen Helse Sør-Øst RHF Høring på forslag til underavtale innen svangerskap, fødsel og barselomsorg, ny frist. Saksansv: Kvinneklinikken / Hege Lundring Saksbeh: Utviklingsenheten / Marit Kise 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Ansettelse, avslag på tilbud. Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, 80 % stilling fra Saksansv: HR-personal / Khazaima Hussain Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side26

28 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Akuttpsykiatri - Yvonne Ramsvik Arbeidstid ved avdeling akuttpsykiatri, Divisjon for psykisk helsevern Protokoll fra drøftingsmøte mellom Ahus, Norsk sykepleierforbund og Fagforbundet om arbeidsplan ved akuttpsykiatri, mottaket i perioden Saksansv: Akuttpsykiatri / Mette Garvoll Værøy Saksbeh: Akuttpsykiatri / Yvonne Ramsvik 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling - Teresa Knutsen Samarbeid med Oslo universitetssykehus, Ullevål om bruk av Blodbussen Avtale om bruk om mobil blodtappeenhet (Blodbussen) mellom Blodbanken i Oslo og Ahus, signert avtale Saksansv: Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling / Teresa Knutsen Saksbeh: Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling / Teresa Knutsen 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Lungemedisin - Eivind Espeland Ansettelse, 100 % vikariat som sykepleier ved lungesykdommer i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: Lungemedisin / Eivind Espeland Side27

29 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Forskningssenter - Randi Otterstad Personalsak - Orientering om funn i forskningsprosjekt - Saksansv: Enhet for forskning og pasientsikkerhet / Pål Wiik Saksbeh: Forskningssenter / Randi Otterstad 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus Forskningssenter Personalsak - Utfall av tilsynssak, oversendelse - Saksansv: Enhet for forskning og pasientsikkerhet / Pål Wiik Saksbeh: Forskningssenter 09/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Brith Fremstad Melding, uførepensjon fra Saksansv: HR-personal / Mehwish Bokhari Saksbeh: HR-personal / Brith Fremstad Side28

30 09/ I Dok.dato: Jour.dato: NAV Grünerløkka Anestesi - Jon Sverre Holten HMS-sak - Utvidet rett til omsorgspenger - melding om vedtak, kopi av brev - Saksansv: Barne- og ungdomsklinikken (BUK) / Cathrine Elona Elisenberg Saksbeh: Anestesi / Jon Sverre Holten 09/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Tommy Roberg Lønn, korrigering av årslønn i perioden Saksansv: HR-personal / Mehwish Bokhari Saksbeh: HR-personal / Tommy Roberg 09/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-enhet - May-Linn Nordstrøm Larsen Ansettelse, tilbud om 100 % ferievikariat som pleiemedhjelper ved palliativt senter i perioden Saksansv: HR-personal / Linda Jacobsen Harsem Saksbeh: HR-enhet / May-Linn Nordstrøm Larsen Side29

31 09/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, slutter Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Venke Nordmo HMS-sak - Legeerklæring ved arbeidsuførhet - Saksansv: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Venke Nordmo Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Venke Nordmo 09/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Hanna Moxness Ansettelse, tilbud om 100 % vikariat som psykolog C ved BUP Grorud i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Hanna Moxness Side30

32 09/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Tommy Roberg Ansettelse, tilbud om 60 % vikariat som sekretær ved gastro merkantil i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Tommy Roberg 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Gastroenterologisk kirurgi - Margareth Wold Ansettelse, 60 % vikariat som sekretær ved gastroenterologisk avdeling i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: Gastroenterologisk kirurgi / Margareth Wold 10/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, attføringspensjon fra KLP Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side31

33 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Spesialpsykiatri - Camilla Aanestad Ansettelse, 14,08 % fast stilling som hjelpepleier ved spesialpsykiatri fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: Spesialpsykiatri / Camilla Aanestad 10/ I Dok.dato: Jour.dato: NAV Aurskog-Høland Medisinsk kontortjeneste HMS-sak - Avlysning av dialogmøte Saksansv: Medisinsk kontortjeneste / Irene Aaberg Saksbeh: Medisinsk kontortjeneste 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Fresenius Kabi Norge AS Medisinsk divisjon Avvik på medisinsk utstyr fra år 2010 Reklamasjon på VLON 42, foreløpig tilbakemelding. Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Hilde Jordal Saksbeh: Medisinsk divisjon Side32

34 10/ I Dok.dato: Jour.dato: NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Ortopedisk klinikk - Hanne Birkeland Pasientsak - Skademelding i erstatningssak - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Hilde Jordal Saksbeh: Ortopedisk klinikk / Hanne Birkeland 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Kvalitetsavdelingen - Anette Karine Dehli NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Pasientsak - Skademelding i erstatningssak - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Hilde Jordal Saksbeh: Kvalitetsavdelingen / Anette Karine Dehli 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) Eidsvoll kommune, Barneverntjenesten Barnevernsak - Bekymringsmelding i barnevernsak - Saksansv: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) / Morten Grøvli Saksbeh: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) Side33

35 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Kvalitetsavdelingen - Anette Karine Dehli NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Pasientsak - Skademelding i erstatningssak - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Hilde Jordal Saksbeh: Kvalitetsavdelingen / Anette Karine Dehli 10/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Ansettelse, tilbud om stilling som assisterende seksjonsleder fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Akuttpsykiatri - Yvonne Ramsvik Ansettelse, fast 100 % stilling som assisterende seksjonsleder ved akuttpsykiatri fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: Akuttpsykiatri / Yvonne Ramsvik Side34

36 10/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, tilkallingshjelp som sykepleier ved lungemedisin i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 10/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Ansettelse, tilbud om ferievikariat ved KK i tiden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 10/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, tilkallingshjelp som sykepleier ved ARA i perioden Saksansv: HR-personal / Inger-Johanne Sande Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side35

37 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Kvalitetsavdelingen - Kristin Biller Fylkesmannen i Oslo og Akershus Pasientsak - Utlevering av dokumentasjon og uttalelse i tilsynssak - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Hilde Jordal Saksbeh: Kvalitetsavdelingen / Kristin Biller 10/ I Dok.dato: Jour.dato: NAV Nannestad Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi - Siri Beisland Mortensen HMS-sak - Referat fra dialogmøte Saksansv: Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi / Trude Haga Flatås Saksbeh: Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi / Siri Beisland Mortensen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Lungemedisin - Eivind Espeland Ansettelse, tilkallingshjelp som sykepleier ved lungemedisin i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: Lungemedisin / Eivind Espeland Side36

38 10/ I Dok.dato: Jour.dato: BUK, Avdeling for barn og ungdom - Ingunn T. Thoresen Ansettelse, tilkallingshjelp som sykepleier ved avdeling barn og ungdom i perioden Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: BUK, Avdeling for barn og ungdom / Ingunn T. Thoresen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Enhet for forskning og pasientsikkerhet Behandlingstilbud til kroniske smertepasienter i Helse Sør-Øst Veileder for organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker for pasienter med langvarige smerter, rundskriv IS-2190 Saksansv: Enhet for forskning og pasientsikkerhet / Pål Wiik Saksbeh: Enhet for forskning og pasientsikkerhet 10/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Gunnel Holte Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side37

Offentlig journal Periode: 27042015 -

Offentlig journal Periode: 27042015 - 05052015 Offentlig journal Periode: 27042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-72 U Dok.dato: 14042015 Jour.dato: 28042015 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26012015 -

Offentlig journal Periode: 26012015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 26012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-60 I Dok.dato: 28012015 Jour.dato: 30012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28072014 -

Offentlig journal Periode: 28072014 - 05082014 Offentlig journal Periode: 28072014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00761-12 X Dok.dato: 30072014 Jour.dato: 30072014 Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08072013 -

Offentlig journal Periode: 08072013 - 16072013 Offentlig journal Periode: 08072013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-44 X Dok.dato: 27062013 Jour.dato: 11072013 Bedriftshelsetjenesten - June Taje

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012 -

Offentlig journal Periode: 06082012 - 14082012 Offentlig journal Periode: 06082012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-44 I Dok.dato: 06082012 Jour.dato: 07082012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14012013 -

Offentlig journal Periode: 14012013 - 23012013 Offentlig journal Periode: 14012013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00041-16 U Dok.dato: 15012013 Jour.dato: 16012013 Tilg. kode: U Par.: Divisjon for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24092012 -

Offentlig journal Periode: 24092012 - 02102012 Offentlig journal Periode: 24092012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-45 I Dok.dato: 24092012 Jour.dato: 24092012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012 -

Offentlig journal Periode: 11062012 - 20062012 Offentlig journal Periode: 11062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-31 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012012 -

Offentlig journal Periode: 01012012 - 10012012 Offentlig journal Periode: 01012012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-44 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 05012012 Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.06.2011 Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/64202-14 Overgang til fast ansettelse - Personalmappe - dokumentsenter, seksjon 2 23.06.2015-221 Personalarkiv tgående internt produsert, 14/13694-9 Fratredelse -

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2012 tkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring tkast

Detaljer