Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 02022015 -"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja

2 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Oslo universitetssykehus HF Barne- og ungdomsklinikken (BUK) - Christel Helen Wiik Behandling av nyfødte og premature Informasjon om fordeling av nyfødte og premature til behandling ved Oslo universitetssykehus HF. Saksansv: Barne- og ungdomsklinikken (BUK) / Teresa Farstad Saksbeh: Barne- og ungdomsklinikken (BUK) / Christel Helen Wiik 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Utviklingsenheten - Hilde Bratlie Hjellup Avtalespesialister/avtalepraksis i Helse Sør-Øst Geografisk plassering av nye avtalespesialister samt en vurdering av behov i eget sykehusområde Saksansv: HR, avdeling rekruttering og bemanning / Grethe Kolloen Saksbeh: Utviklingsenheten / Hilde Bratlie Hjellup 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet Enhet for forskning og pasientsikkerhet - Maj-Britt Hvammen Felles digitalt nødnett - Nødnettprosjektet (helseradionettet) Informasjon om brukerundersøkelse av nødnettet. Saksansv: Enhet for forskning og pasientsikkerhet / Maj-Britt Hvammen Saksbeh: Enhet for forskning og pasientsikkerhet / Maj-Britt Hvammen Side1

3 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Enhet for forskning og pasientsikkerhet - Maj-Britt Hvammen Felles digitalt nødnett - Nødnettprosjektet (helseradionettet) Informasjon om brukerundersøkelse av nødnettet. Saksansv: Enhet for forskning og pasientsikkerhet / Maj-Britt Hvammen Saksbeh: Enhet for forskning og pasientsikkerhet / Maj-Britt Hvammen 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Enhet for forskning og pasientsikkerhet - Pål Wiik Spesialistgodkjenning, spesialistutdanning og utdanningsinstitusjoner for leger Forespørsel om deltakere til møte , rådslag om felles kompetansemoduler i spesialistutdanningen. Saksansv: Enhet for forskning og pasientsikkerhet / Pål Wiik Saksbeh: Enhet for forskning og pasientsikkerhet / Pål Wiik 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Enhet for forskning og pasientsikkerhet - Pål Wiik Spesialistgodkjenning, spesialistutdanning og utdanningsinstitusjoner for leger Forslag til deltakere til møte i Helsedirektoratet rådslag vedrørende kompetansemoduler for leger i spesialistutdanning. Saksansv: Enhet for forskning og pasientsikkerhet / Pål Wiik Saksbeh: Enhet for forskning og pasientsikkerhet / Pål Wiik Side2

4 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Hovedverneombud - Finn Halvorsen AMU Vernetjenesten/verneombud ved Ahus HF Strategiplan, vernetjenesten i perioden , AMU-sak Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Hilde Alstad Saksbeh: Hovedverneombud / Finn Halvorsen 04/ S Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Barne- og ungdomsklinikken (BUK) - Jan Petter Odden AMU Korridorpasienter ved Ahus Optimalisere utnyttelse av senger , AMU-sak muntlig orientering. Saksansv: Medisinsk divisjon / Ivar Thor Jonsson Saksbeh: Barne- og ungdomsklinikken (BUK) / Jan Petter Odden 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, øker stilling fra 50 % til 55 % fra Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Side3

5 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilkallingshjelp som sykepleier ved seksjon for vikarinnleie i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Det Kongelige Slott Utviklingsenheten Norsk nettverk for helsefremmende arbeid (tidligere Nettverk av helsefremmende sykehus (NHFS/HPH)) Tilbakemelding på invitasjon til den 23. internasjonale konferanse om helsefremmende og forebyggende sykehus og helsetjenester i Oslo Saksansv: Senter for helsefremmende arbeid / Else Karin Kogstad Saksbeh: Utviklingsenheten 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, stoppdato som ekstrahjelp, siste dag Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Side4

6 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tidligere personaldokumentasjon Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, korrigering av timelønn fra Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilbake fra ulønnet permisjon i 75 % stilling fra Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Side5

7 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlenger stilling som tilkallingshjelp, siste arbeidsdag Saksansv: HR-personal / Stine Karlsen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool - Tone Joranger Valg på ansattes representanter i styret for Ahus HF og styret for Helse Sør-Øst RHF (tidligere Helse Øst RHF) Innkalling til møte nr. 2 i Valgstyret Saksansv: HR-enhet / Marit Lea Sivertsen Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Tone Joranger 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR, avdeling ledelse, organisasjon og arbeidsgiverpolitikk - Elisabeth Bjørge Lønn, avklaring om tillegg klinisk spesialist Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR, avdeling ledelse, organisasjon og arbeidsgiverpolitikk / Elisabeth Bjørge Side6

8 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 50 % vikariat som konsulent ved Medisinsk divisjon, divisjonsdirektørens sekretariat, i perioden / X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Farahnaz Ataie Diverse, tjenestebevis Saksbeh: HR-personal / Farahnaz Ataie 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Lønn, nytt tillegg fra Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side7

9 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 75 % vikariat som spesialutdannet sykepleier ved nevrologi i perioden Saksansv: HR-personal / Hanna Moxness 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, slutter som tilkallingshjelp fra Saksansv: HR-personal / Hanna Moxness Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlenger vikariat i perioden Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Side8

10 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Controlling - Kjell Åge Vold Koordinering av praksisplasser i Helse Sør-Øst - prosjekt praksisplasser Opplysninger om sengedøgn/døgnplasser i helseforetakene/sykehusene for fordeling av praksisplasser, forespørsel om tall for 2014, rapportert via Kostra. Saksansv: Utviklingsenheten / Helle Dorthea Gjetrang Saksbeh: Controlling / Kjell Åge Vold 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Utviklingsenheten - Hilde Bratlie Hjellup Koordinering av praksisplasser i Helse Sør-Øst - prosjekt praksisplasser Intensivmidler til økt inntak og kvalitet på praksis for høgskolestudenter i 2015 Saksansv: Utviklingsenheten / Helle Dorthea Gjetrang Saksbeh: Utviklingsenheten / Hilde Bratlie Hjellup 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen Side9

11 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Philips Norge AS Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) - Janne Pedersen Nye Ahus: Anskaffelsespakke 5200 Bildedannende utstyr Kontrakt Fast bildedannende utstyr - delavtale 4 Saksansv: Utviklingsenheten / Helle Dorthea Gjetrang Saksbeh: Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) / Janne Pedersen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, fast 60 % stilling som sykepleier ved nevroklinikken fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlenger stilling som ekstrahjelp i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Side10

12 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Kreftforeningen Sekretariat/rådgiverpool - Tone Joranger Forskningsmidler/fond fra Kreftforeningen, samarbeid Forespørsel om medlemsskap i Kreftforeningen. Saksansv: Forskningssenter / Karin Anne Vassbakk Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Tone Joranger 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø - Mona Hafeld AMU IK/HMS-systemet og prosedyrer ved Ahus Revidert HMS- prosedyre "Cytostatika", AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Mona Hafeld 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Ansettelse, sluttmelding som sykepleier ved dialysen med siste arbeidsdag Saksansv: HR-personal / Merethe Byman Andersen Side11

13 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Ansettelse, tilbud om fast 100 % stilling som forvaltningsleder ved DST, eiendomsenheten, fra Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Eiendom Ansettelse, fast 100 % stilling som sivilingeniør forvaltningsleder ved eiendomsforvaltning og utvikling fra Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: Eiendom 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, tilbake i 100 % stilling fra Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side12

14 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Kvinneklinikken - Kjersti Linneà Heberg Ansettelse, fast 50 % stilling som jordmor ved Kvinneklinikken, avdeling føde og barsel fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: Kvinneklinikken / Kjersti Linneà Heberg 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlenger stilling som tilkallingshjelp til Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Lønn, endring av tittel og lønn grunnet videreutdanning fra Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad Side13

15 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tidligere personaldokumentasjon Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tidligere personaldokumentasjon Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilkallingshjelp som spesialutdannet sykepleier ved Kvinneklinikken i perioden Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Side14

16 05/ I Dok.dato: Jour.dato: BUK, Avdeling for leger - Erik Borge Skei Ansettelse, fast 100 % stilling som overlege ved barn leger fra Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: BUK, Avdeling for leger / Erik Borge Skei 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Ansettelse, sluttmelding som psykiatrisk sykepleier, siste arbeidsdag / X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilkallingshjelp som sykepleier ved seksjon for vikarinnleie i perioden Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Side15

17 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlengelse av vikariat til Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim 05/ I Dok.dato: Jour.dato: HR, avdeling rekruttering og bemanning - Rita Alm Ansettelse, tilkallingshjelp som spesialutdannet sykepleier ved seksjon for vikarinnleie i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR, avdeling rekruttering og bemanning / Rita Alm 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Melding, tilkallingshjelp som spesialutdannet sykepleier ved seksjon for vikarinnleie i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen Side16

18 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Ansettelse, sluttmelding som spesial klinisk pedagog, siste arbeidsdag / X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Lønn, teamledertillegg fra Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 100 % vikariat som miljøterapeut ved ARA i perioden Side17

19 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tidligere personaldokumentasjon Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlenger stilling som tilkallingshjelp i perioden Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Ansettelse, sluttmelding som sykepleier ekstrahjelp, siste arbeidsdag Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Side18

20 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 100 % fast stilling som psykologspesialist ved DPS fra / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi - Kariann Frøystein Donasjon, uttak, testing, prosessering, konservering, oppbevaring og distribusjon av celler og vev (beinbanker) - forskrift, drift og tilsyn ved Ahus Årsrapportering for celler- og vev Saksansv: Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) / Janne Pedersen Saksbeh: Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi / Kariann Frøystein 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Lønn, endring av lønn som spesialsykepleier ved nyfødt fra Saksansv: HR-personal / Inger-Johanne Sande Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad Side19

21 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Solfrid Nyberg Evensen Pasientsak - Utlevering av journalkopi - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Kristin Biller Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Solfrid Nyberg Evensen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Nevrologi - Linda Jensen Ansettelse, 20 % vikariat som hjelpepleier ved nevrologi i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: Nevrologi / Linda Jensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Melding, 20 % vikariat som hjelpepleier ved nevrologi i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen Side20

22 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, psykiatrisk sykepleier fra / X Dok.dato: Jour.dato: Ansettelse, sluttmelding som helsesekretær, siste arbeidsdag / X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Diverse, dagarbeider av helsemessige årsaker i perioden Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad Side21

23 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, ny stilling som klinisk barnevernspedagog fra / X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Avtale, oppsigelse av 50 % stilling fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, autorisert sykepleier fra Saksansv: HR-personal / Inger-Johanne Sande Side22

24 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Tommy Roberg Melding, endring av overenskomst Saksansv: HR-personal / Inger-Johanne Sande Saksbeh: HR-personal / Tommy Roberg 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, individuelt tillegg i perioden Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Melding, fortsatt 30 % stilling til Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen Side23

25 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlenger 40 % vikariat i perioden Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, individuelle tillegg forlenges til Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 100 % vikariat som LIS kategori C ved gastro i tiden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Side24

26 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, fast 20 % stilling som fagutviklingssykepleier ved nevrologi fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Ansettelse, sluttmelding som sykepleier med siste arbeidsdag Saksansv: HR-personal / Tone Wright 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilkallingshjelp som overlege ved ortopedi, legetjeneste, i perioden Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Side25

27 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Ansettelse, sluttmelding fra ØNH søvn med siste dag Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tidligere personaldokumentasjon Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen Side26

28 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Lønn, tillegg i lønn i perioden Saksansv: HR-personal / Stine Karlsen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlengelse av vikariat til Saksansv: HR-personal / Patrik Nilsson 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Ansettelse, sluttmelding som sykepleier, siste arbeidsdag Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Side27

29 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlenger stilling som ekstrahjelp i perioden Saksansv: HR-personal / Hanna Moxness 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tidligere personaldokumentasjon Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Lønn, endring av lønn i henhold til lønnsoppgjøret 2014 Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad Side28

30 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Lønn, endring av stillingskode og lønn fra Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Tommy Roberg Lønn, korrigering av årslønn. Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Tommy Roberg 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side29

31 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlenger stilling som tilkallingshjelp i perioden / X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tidligere personaldokumentasjon Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlengelse av stilling som tilkallingshjelp til Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Side30

32 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, vikariat i perioden / X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Melding, konstituert seksjonsleder merkantil gastro i tiden Saksansv: HR-personal / Farahnaz Ataie Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Sanam Ayoub Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Sanam Ayoub Side31

33 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Ansettelse, tilbud om 100 % fast stilling som seksjonsleder ved føde og barsel felles fra Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlenger stilling som tilkallingshjelp til Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Farahnaz Ataie Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Farahnaz Ataie Side32

34 06/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Tommy Roberg Ansettelse, tilbud om tilkallinghjelp som sykepleier ved lungesykdommer i perioden Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Tommy Roberg 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 99,06 % fast stilling som sykepleier ved ASP, seksjon A fra / U Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Ansettelse, tilbud om 40 % vikariat som sykepleier ved endokrinologi poliklinikk i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad Side33

35 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Endokrinologi Ansettelse, 40 % vikariat som sykepleier ved endokrinologi i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: Endokrinologi 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilkallingshjelp som sykepleier ved avdeling hjertesykdommer i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Nevrologi - Nina Hedqvist Holter Ansettelse, 40 % vikariat som enhetsleder ved nevrologi i perioden Saksansv: HR-personal / Inger-Johanne Sande Saksbeh: Nevrologi / Nina Hedqvist Holter Side34

36 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, 50 % vikariat som sykepleier ved nyresykdommer i perioden Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Diverse, innvilgelse av attføringspensjon fra KLP fra Saksansv: HR-personal / Haukur Ragnarsson Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad Side35

37 07/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Kirurgisk divisjon - Inger Lene Brovold Organisering av Kirurgisk divisjon Omorganisering av merkantil enhet gastrokirurgisk avdeling, KAMU Saksansv: Kirurgisk divisjon / Pål Wiik Saksbeh: Kirurgisk divisjon / Inger Lene Brovold 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 11 % vikariat som sykepleier ved rus og avhengighet (ARA) i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, 100 % vikariat som LIS kategori C ved Kirurgisk divisjon i perioden Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side36

38 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 100 % fast stilling som bioingeniør ved patologisk anatomi fra Saksansv: HR-personal / Farahnaz Ataie 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, tillegg fra Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilkallingshjelp som assistent ved alderspsykiatri i perioden Side37

39 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Diverse, tjenestetid Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlenger 50 % stipendiat i perioden Saksansv: HR-personal / Safia Hussain 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilbake i 100 % stilling som overlege fra Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Side38

40 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Enhet for forskning og pasientsikkerhet Finansiering og refusjon av utgifter til medisiner/medikamenter/legemidler Overføring av finansieringsansvaret for Cosentyx, Vargatef og Otezla til de regionale helseforetakene, informasjon. Saksansv: Kirurgisk divisjon / Pål Wiik Saksbeh: Enhet for forskning og pasientsikkerhet 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlenger vikariat i perioden Saksansv: HR-personal / Inger-Johanne Sande 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, teamledertillegg fra Side39

41 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilkallingshjelp som spesialrådgiver administrasjon ved Enhet for utvikling i perioden Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Ansettelse, sluttmelding som LIS kategori A, siste arbeidsdag Saksansv: HR-personal / Torgeir Bøhn 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, UTA og vakttillegg i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Side40

42 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Farahnaz Ataie Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Farahnaz Ataie 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten - Marit Kise Helsedirektoratet Utbrudd av smittsomme sykdommer Interimversjon Nasjonal beredskapsplan mot ebola, høringssvar. Saksansv: Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) / Janne Pedersen Saksbeh: Utviklingsenheten / Marit Kise 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 100 % stilling fra Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Side41

43 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Avtale, forlengelse utover aldersgrensen til Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Avtale, arbeid på natt i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk teknologi og e-helse - Liv Sylvi Tordal BHM pasientsak - Søknad om knapp i BHM pasientsak - Saksansv: Medisinsk teknologi og e-helse / Elisabeth Fahlstrøm Saksbeh: Medisinsk teknologi og e-helse / Liv Sylvi Tordal Side42

44 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, jobber 20 % stilling fra Saksansv: HR-personal / Mehwish Bokhari 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, stoppdato som tilkallingshjelp, siste dag Saksansv: HR-personal / Mehwish Bokhari 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Ortopedisk klinikk - Julianne Olaussen Ansettelse, fast 100 % stilling som forsker ved Ortopedisk klinikk fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: Ortopedisk klinikk / Julianne Olaussen Side43

45 08/ I Dok.dato: Jour.dato: NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Kvalitetsavdelingen - Kristin Biller Pasientsak - Sakkyndig vurdering i erstatningssak - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Mette Fagerhus Saksbeh: Kvalitetsavdelingen / Kristin Biller 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, tilbake i 100 % stilling fra Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 08/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Ansettelse, tilbud om 100 % fast stilling som seksjonsleder ved føde og barsel felles fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad Side44

46 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Kvinneklinikken - Cecilie Skårer Ansettelse, fast 100 % stilling som seksjonsleder ved føde og barsel fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: Kvinneklinikken / Cecilie Skårer 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Monica Solem Sørensen Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksbeh: HR-personal / Monica Solem Sørensen 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlenger stilling som tilkallingshjelp i perioden Side45

Offentlig journal Periode: 26012015 -

Offentlig journal Periode: 26012015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 26012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-60 I Dok.dato: 28012015 Jour.dato: 30012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23022015 -

Offentlig journal Periode: 23022015 - 03032015 Offentlig journal Periode: 23022015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00059-20 U Dok.dato: 25022015 Jour.dato: 27022015 Medisinsk teknologi og e-helse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13042015 -

Offentlig journal Periode: 13042015 - 21042015 Offentlig journal Periode: 13042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-71 X Dok.dato: 08042015 Jour.dato: 13042015 Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27042015 -

Offentlig journal Periode: 27042015 - 05052015 Offentlig journal Periode: 27042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-72 U Dok.dato: 14042015 Jour.dato: 28042015 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23032015 -

Offentlig journal Periode: 23032015 - 31032015 Offentlig journal Periode: 23032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00169-41 S Dok.dato: 04122014 Jour.dato: 27032015 Utviklingsenheten - Marit Kise

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08072013 -

Offentlig journal Periode: 08072013 - 16072013 Offentlig journal Periode: 08072013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-44 X Dok.dato: 27062013 Jour.dato: 11072013 Bedriftshelsetjenesten - June Taje

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21042014 -

Offentlig journal Periode: 21042014 - 29042014 Offentlig journal Periode: 21042014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00125-44 I Dok.dato: 22042014 Jour.dato: 24042014 Tilg. kode: U Par.: Lørenskog kommune

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14012013 -

Offentlig journal Periode: 14012013 - 23012013 Offentlig journal Periode: 14012013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00041-16 U Dok.dato: 15012013 Jour.dato: 16012013 Tilg. kode: U Par.: Divisjon for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28072014 -

Offentlig journal Periode: 28072014 - 05082014 Offentlig journal Periode: 28072014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00761-12 X Dok.dato: 30072014 Jour.dato: 30072014 Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012 -

Offentlig journal Periode: 06082012 - 14082012 Offentlig journal Periode: 06082012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-44 I Dok.dato: 06082012 Jour.dato: 07082012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012 -

Offentlig journal Periode: 11062012 - 20062012 Offentlig journal Periode: 11062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-31 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012012 -

Offentlig journal Periode: 01012012 - 10012012 Offentlig journal Periode: 01012012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-44 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 05012012 Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24092012 -

Offentlig journal Periode: 24092012 - 02102012 Offentlig journal Periode: 24092012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-45 I Dok.dato: 24092012 Jour.dato: 24092012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21032011 -

Offentlig journal Periode: 21032011 - 29032011 Offentlig journal Periode: 21032011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-104 I Dok.dato: 24032011 Jour.dato: 24032011 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12042010 -

Offentlig journal Periode: 12042010 - 20042010 Offentlig journal Periode: 12042010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-26 I Dok.dato: 15042010 Jour.dato: 16042010 Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Pasientbehandling. Hos oss er pasienten i fokus.

Pasientbehandling. Hos oss er pasienten i fokus. Årsrapport 2010 På Akershus universitetssykehus loreum ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem. Eks: I Posten Norge gjennomfører vi hver dag små og store forbedringer. Til sammen utgjør de forskjellen.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer