Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 16062014 -"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja

2 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø - Stian Wessel Johnsen AMU Inkluderende arbeidsliv (IA) Evaluering av IA-handlingsplan , AMU-sak Saksansv: HR-enhet / Jan Inge Pettersen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Forskningssenter Pasientopplevelser/pasienterfaringer og brukerundersøkelser i Helse Sør-Øst (PasOpp) Informasjon om PasOpp Nasjonal undersøkelse om voksne pasienters erfaring med døgnopphold på somatiske sykehus Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Hilde Jordal Saksbeh: Forskningssenter 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: NAV Tiltak Akershus Kvinneklinikken - Inger Johanne Bysting HMS arbeid ved Kvinneklinikken Tilsagn om tilskudd til tilrettelegging for gjennomføring av tiltak ved Kvinneklinikken. Saksansv: Kvinneklinikken / Kjersti Linneà Heberg Saksbeh: Kvinneklinikken / Inger Johanne Bysting Side1

3 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Hovedverneombud - Finn Halvorsen AMU Vernetjenesten/verneombud ved Ahus HF Vernetjenesten ved Ahus, AMU-sak Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Hilde Alstad Saksbeh: Hovedverneombud / Finn Halvorsen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø - Stian Wessel Johnsen HMS arbeid ved avdeling for drift og vedlikehold (tidligere Drift-service avdelingen) Revisjonsrapport fra revisjon ved avdeling drift og vedlikehold Saksansv: Avdeling for drift og vedlikehold / Alf Christian Jørgensen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Avdeling for drift og vedlikehold - Øyvind Opdan Martinsen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Tilsyn/revisjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Tilbakemelding etter tilsyn ved Ahus i perioden Saksansv: Divisjon for service og teknikk (DST) / Morten Løkken Bendiksen Saksbeh: Avdeling for drift og vedlikehold / Øyvind Opdan Martinsen Side2

4 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling - Beate Tandberg Wangen Ansettelse, 30% vikariat som helsesekretær ved immunologi og transfusjonsmedisin i perioden Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling / Beate Tandberg Wangen 04/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Berit Meyer Næsheim Ansettelse, tilbud om tilkallingshjelp som overlege ved anestesiavdelingen i perioden Saksansv: HR-personal / Mehwish Bokhari Saksbeh: HR-personal / Berit Meyer Næsheim 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Senter for helsefremmende arbeid - Else Karin Kogstad Norsk nettverk for helsefremmende arbeid (tidligere Nettverk av helsefremmende sykehus (NHFS/HPH)) Helsefremmende sykehus og helsetjenester i Norge - konferanse 2015, orientering. Saksansv: Senter for helsefremmende arbeid / Else Karin Kogstad Saksbeh: Senter for helsefremmende arbeid / Else Karin Kogstad Side3

5 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Avdeling for drift og vedlikehold - Trine C. Helgerud AMU Miljøledelse og miljøstyring ved Ahus Årsrapport - miljøledelse 2013 og miljøledelse som obligatorisk tema på HMS-runden, AMU-sak Saksansv: Divisjon for service og teknikk (DST) / Morten Løkken Bendiksen Saksbeh: Avdeling for drift og vedlikehold / Trine C. Helgerud 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, tilbake fra permisjon Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, konstituert som enhetsleder i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Side4

6 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sentralvaskeriet - Merete Gimse Håndtering av avfall ved Ahus Avslutning av kontroll av håndtering av farlig avfall ved Ahus Saksansv: Divisjon for service og teknikk (DST) / Thorun Lundring Saksbeh: Sentralvaskeriet / Merete Gimse 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Spesialpsykiatri - Britt Junge Organisering, drift og bemanning ved avdeling spesialpsykiatri (tidligere Allmennpsykiatrisk avdeling) Lurud Referat fra drøftingsmøte knyttet til omgjøring av stillinger ved spesialpsykiatri. Saksansv: Divisjon for psykisk helsevern / Trond Rangnes Saksbeh: Spesialpsykiatri / Britt Junge 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Farahnaz Ataie Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Farahnaz Ataie Side5

7 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, innregistrering 50% vikariat som bioingeniør ved tverrfaglig laboratoriemedisin i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Hanna Moxness Avtale, UTA og individuelle tillegg fra Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Hanna Moxness 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Lønn, UTA fra Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side6

8 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Lønn, endring av stillingskode og lønn til sykepleier fra Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Endokrinologi - Ingrid Nermoen Forebygging og behandling av overvekt og fedme Behandling av pasienter med sykelig overvekt, returnering av henvisninger. Saksansv: Medisinsk divisjon / Yngve Mikkelsen Saksbeh: Endokrinologi / Ingrid Nermoen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Enhet for forskning og pasientsikkerhet - Pål Wiik Ventetider i Helse Sør-Øst Innkalling til felles oppfølgingsmøte vedr. arbeidet med ventetider og fristbrudd. Saksansv: Enhet for forskning og pasientsikkerhet / Pål Wiik Saksbeh: Enhet for forskning og pasientsikkerhet / Pål Wiik Side7

9 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Enhet for forskning og pasientsikkerhet - Pål Wiik Ventetider i Helse Sør-Øst Felles oppfølgingsmøte vedr. arbeidet med ventetider og fristbrudd, oversendelse av forhåndsmateriale. Saksansv: Enhet for forskning og pasientsikkerhet / Pål Wiik Saksbeh: Enhet for forskning og pasientsikkerhet / Pål Wiik 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Bedriftshelsetjenesten - Ingun Kristiansen Jenssen AMU Bedriftshelsetjenesten ved Ahus HF Årsrapport for bedriftshelsetjenesten 2013, AMU-sak Saksansv: Bedriftshelsetjenesten / Ingun Kristiansen Jenssen Saksbeh: Bedriftshelsetjenesten / Ingun Kristiansen Jenssen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlenger vikariat i perioden Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Side8

10 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilbake fra permisjon i 100% stilling fra Saksansv: HR-personal / Safia Hussain 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Berit Meyer Næsheim Personalia Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Berit Meyer Næsheim 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Berit Meyer Næsheim Lønn, korrigering av stillingskode og lønn som psykologspesialist fra Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Side9

11 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Farahnaz Ataie Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Farahnaz Ataie 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Anestesi Organisering, drift og bemanning ved anestesiavdelingen Drift og arbeidstid ved intensivavdelingen, bekymringsmelding. Saksansv: Anestesi / Vegard Dahl Saksbeh: Anestesi 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlenger vikariat i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Side10

12 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Farahnaz Ataie Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Farahnaz Ataie 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Ansettelse, melding om opphør av vikariat ved samhandling fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Sekretariat/Rådgiverpool - Tone Joranger Generell informasjon fra Helse Sør-Øst (tidligere Helse Øst) Beredskapsliste for sommeren 2014, purring. Saksansv: Sekretariatet/Rådgiverpool / Hilde Alstad Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Tone Joranger Side11

13 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Divisjon for service og teknikk (DST) - Wenche Thorkildsen Akershus fylkeskommune, Eiendom Drift og organisering av Stensby sykehus Varsel om avhending av eiendommen Stensby sykehus, gnr. 220, bnr. 3 i Eidsvoll kommune. Saksansv: Administrerende direktør / Øystein Mæland Saksbeh: Divisjon for service og teknikk (DST) / Wenche Thorkildsen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 90% vikariat som assistent ved tverrfaglig laboratoriemedisin i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Ullensaker kommune Sekretariat/Rådgiverpool - Sissel Steffensen Reguleringsplaner for Ullensaker kommune Rullering av boligbyggeprogrammet 2014, høring. Saksansv: Divisjon for service og teknikk (DST) / Thorun Lundring Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Sissel Steffensen Side12

14 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Nevrologi Ansettelse, fast 100 % stilling som overlege ved nevrologi fra Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Nevrologi 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Divisjon for service og teknikk (DST) - Wenche Thorkildsen Nittedal kommune Lokaler for DPS døgnenhet og alderspsykiatri, Grorud (Skytta) Søknad om tillatelse for oppføring av midlertidig kontorbrakke etter plan- og bygningsloven 20-2, psykiatrisk institusjon. Saksansv: Divisjon for psykisk helsevern / Trond Rangnes Saksbeh: Divisjon for service og teknikk (DST) / Wenche Thorkildsen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Håheim prosjekter AS Jus og informasjonssikkerhet - Rrahman Mjaki Lokaler for DPS døgnenhet og alderspsykiatri, Grorud (Skytta) Tilsvar på krav knyttet til mangler og forsinkelser - Brennaveien 18, Nittedal. Saksansv: Divisjon for psykisk helsevern / Trond Rangnes Saksbeh: Jus og informasjonssikkerhet / Rrahman Mjaki Side13

15 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Føyen Advokatfirma DA Jus og informasjonssikkerhet - Rrahman Mjaki Lokaler for DPS døgnenhet og alderspsykiatri, Grorud (Skytta) Krav knyttet til påståtte mangler ved prosjektmateriale - Brennaveien 18 Invest AS. Saksansv: Divisjon for psykisk helsevern / Trond Rangnes Saksbeh: Jus og informasjonssikkerhet / Rrahman Mjaki 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø - Kirsti Paulsen AMU HMS-plan/-handlingsplan ved Ahus Elektronisk HMS-handlingsplan fra AMU , AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Kirsti Paulsen 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø - Mona Hafeld AMU IK/HMS-systemet og prosedyrer ved Ahus Revidert prosedyre IK-HMS: Vernetjenesten, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Mona Hafeld Side14

16 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø - Mona Hafeld AMU IK/HMS-systemet og prosedyrer ved Ahus Revidert prosedyre IK-HMS: HMS-årshjulet, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Mona Hafeld 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø - Mona Hafeld AMU IK/HMS-systemet og prosedyrer ved Ahus Revidert prosedyre IK-HMS: HMS-internkontroll, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Mona Hafeld 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø - Mona Hafeld AMU IK/HMS-systemet og prosedyrer ved Ahus Revidert prosedyre IK-HMS: Arbeidsmiljøutvalg, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Mona Hafeld Side15

17 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø - Mona Hafeld AMU IK/HMS-systemet og prosedyrer ved Ahus Revidert prosedyre IK-HMS: Medarbeiderundersøkelsen, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Mona Hafeld 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø - Mona Hafeld AMU IK/HMS-systemet og prosedyrer ved Ahus Revidert prosedyre IK-HMS: Uhell med fare for blodsmitte, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Mona Hafeld 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø - Mona Hafeld AMU IK/HMS-systemet og prosedyrer ved Ahus Revidert prosedyre IK-HMS: Formalin, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Mona Hafeld Side16

18 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø - Mona Hafeld AMU IK/HMS-systemet og prosedyrer ved Ahus Revidert mandat og sammensetning HMS-utvalget - vedlegg til prosedyre 6521, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Mona Hafeld 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø - Mona Hafeld AMU IK/HMS-systemet og prosedyrer ved Ahus Revisjon av prosedyrer for uønskede HMS-hendelser/avvik, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Mona Hafeld 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø - Mona Hafeld AMU IK/HMS-systemet og prosedyrer ved Ahus Revidert prosedyre IK-HMS: HMS-opplæring, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Mona Hafeld Side17

19 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 100% engasjement som stipendiat ved HØKH i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Ansettelse, sluttmelding som førstekonsulent ved sikkerhet og service, siste arbeidsdag Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 100% stilling som underordnet lege kategori D ved fordøyelsessykdommer i perioden Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Side18

20 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Melding, stopp av fungeringstillegg fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilbake i 100% stilling fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, jobber 40% stilling i perioden Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Side19

21 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, fast 100% stilling som spesialbioingeniør ved tverrfaglig laboratoriemedisin fra Saksansv: HR-personal / Safia Hussain 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk divisjon Ansettelse, 50% vikariat som konsulent ved Medisinsk divisjon, direktørens sekretariat i perioden Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Medisinsk divisjon 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlenger stilling som tilkallingshjelp i perioden Saksansv: HR-personal / Patrik Nilsson Side20

22 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk divisjon - Anita Bjørnstad Ansettelse, 20% vikariat som fagutviklingssykepleier ved divisjonsdirektørens sekretariat i perioden Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Medisinsk divisjon / Anita Bjørnstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilbake fra permisjon i 100% stilling fra Saksansv: HR-personal / Inger-Johanne Sande 05/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Berit Meyer Næsheim Ansettelse, 100% fast stilling som avdelingsingeniør ved Barne- og ungdomsklinikken fra Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Side21

23 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Senter for kliniske fellesfunksjoner - Ellen Gabrielsen Hjelle Ansettelse, tilkallingshjelp som assistent ved senter for kliniske fellesfunksjoner i perioden Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: Senter for kliniske fellesfunksjoner / Ellen Gabrielsen Hjelle 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilkallingshjelp som assistent ved senter for kliniske fellesfunksjoner i perioden Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Ansettelse, sluttmelding for 100% stilling som overlege ved spesialpsykiatri med siste dag Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad Side22

24 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Tine Helen Ekhøy Ansettelse, fast 100 % stilling som overlege ved DPS fra Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Tine Helen Ekhøy 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Farahnaz Ataie Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Farahnaz Ataie 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Ansettelse, sluttmelding fra 50% stilling, siste dag Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Side23

25 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Farahnaz Ataie Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Farahnaz Ataie 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Avtale, arbeid på natt fra Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Avtale, arbeid på kveld ved Ortopedisk klinikk. Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson Side24

26 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Melding, innregistrering i fast 75% stilling som spesialhjelpepleier ved barselhotell fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Farahnaz Ataie Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Farahnaz Ataie 05/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 100% vikariat som sykepleier ved medisinsk teknisk avdeling i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Side25

27 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Gloria Owoses-Vuma Diverse, tidligere personaldokumentasjon Saksansv: HR-personal / Merethe Byman Andersen Saksbeh: HR-personal / Gloria Owoses-Vuma 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø - Mona Hafeld AMU HMS arbeid og opplæring ved Ahus, generelt Halvårig HMS-opplæringsplan, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Mona Hafeld 05/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø - Mona Hafeld AMU HMS arbeid og opplæring ved Ahus, generelt HMS-opplæring for ledere, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø / Mona Hafeld Side26

28 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Farahnaz Ataie Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Farahnaz Ataie 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Lønn, individuelle tillegg stoppes fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Avtale, arbeid på natt fra Saksansv: HR-personal / Mie Madeleine Moestue Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad Side27

29 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Melding, 40% stilling ved kar/thorax i perioden Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Ansettelse, sluttmelding som overlege ved helsefremmende, siste dag Saksansv: HR-personal / Vallipuram Rajakulasingham 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlenger 20% stilling i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Side28

30 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, individuelt tillegg fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, 100% stilling fra Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, psykologspesialist fra Saksansv: HR-personal / Halvor Bjørnsrud Side29

31 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, gruppeledertillegg til Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 100% stilling fra Saksansv: HR-personal / Mona Borgersen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Ansettelse, sluttmelding som overlege ved anestesi, siste dag Saksansv: HR-personal / Mehwish Bokhari Side30

32 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Diverse, forlengelse av arbeidsforhold etter fylte 65 år Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Ortopedisk klinikk - Marianne Waet Hulby Ansettelse, 50% vikariat som sykepleier ved skadelegevakten i perioden Saksansv: HR-personal / Merethe Byman Andersen Saksbeh: Ortopedisk klinikk / Marianne Waet Hulby 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Farahnaz Ataie Diverse, tidligere personaldokumentasjon Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Farahnaz Ataie Side31

33 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 100% vikariat som psykolog ved ABUP i perioden Saksansv: HR-personal / Safia Hussain 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Gloria Owoses-Vuma Diverse, tidligere personaldokumentasjon Saksansv: HR-personal / Heidi Thorkildsen Saksbeh: HR-personal / Gloria Owoses-Vuma 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Hanne Torgerstuen Johnsen Ansettelse, 100% fast stilling som psykiatrisk sykepleier ved DPS fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Hanne Torgerstuen Johnsen Side32

34 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Avtale, 40% permisjon og 60% stilling ved KK fra , særavtale med varighet i 2 år. Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad 06/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Hanna Moxness Ansettelse, tilbud om tilkallingshjelp som rådgiver ved Divisjon for diagnostikk og teknologi i perioden Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Hanna Moxness 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilbake fra permisjon i 14,79% stilling fra Saksansv: HR-personal / Inger-Johanne Sande Side33

35 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, jobber 40% stilling fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, telefongodtgjørelse fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Ansettelse, sluttmelding som psykiatrisk sykepleier, siste dag Saksansv: HR-personal / Inger-Johanne Sande Side34

36 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 100% fast stilling som konsulent - administrasjon ved ARA fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlenger stilling som tilkallingshjelp i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, fast 100% stilling som seniorrådgiver ved E-helse og IKT fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Side35

37 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, jobber 70% stilling fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Ansettelse, sluttmelding som bioingeniør ved cytologi, siste dag Saksansv: HR-personal / Safia Hussain 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Enhet for forskning og pasientsikkerhet - Pål Wiik Traumehåndtering Helse Sør-Øst, traumesystem i Norge - organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Oppfølging av rapporten regionalt traumesystem i Helse Sør-Øst etter kartlegging i Saksansv: Enhet for forskning og pasientsikkerhet / Pål Wiik Saksbeh: Enhet for forskning og pasientsikkerhet / Pål Wiik Side36

38 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, stoppdato som tillitsvalgt, siste dag Saksansv: HR-personal / Safia Hussain 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, stoppdato fra 50% stilling som jordmor, siste dag Saksansv: HR-personal / Safia Hussain 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 100% vikariat som lege i spesialisering B ved Kirurgisk divisjon, felles i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Side37

39 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, stedfortredertillegg til Saksansv: HR-personal / Patrik Nilsson 07/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Medisinsk divisjon - Anita Bjørnstad AMU Organisering og drift av akuttmedisinsk avdeling Gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelse i avdeling for akuttmedisin, AMU-sak Saksansv: Medisinsk divisjon / Anita Bjørnstad Saksbeh: Medisinsk divisjon / Anita Bjørnstad 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Brith Fremstad Ansettelse, oppsigelse fra ortopedisk avdeling. Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Brith Fremstad Side38

40 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for sikkerhet og service - Anita Jahrmann Pasientsak - Forespørsel om journalkopi - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Hilde Jordal Saksbeh: Avdeling for sikkerhet og service / Anita Jahrmann 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 50% stilling i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 80% stilling fra Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Side39

41 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Farahnaz Ataie Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Farahnaz Ataie 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Ansettelse, sluttmelding fra 50% stilling som jordmor ved barsel, siste dag Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen 07/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling arbeidsmiljø AMU Rapportering til AMU innen HMS og sykefravær Rapport 1. tertial 2014 og ledelsens gjennomgåelse (LGG) 1. tertial 2014, AMU-sak Saksansv: HR, avdeling arbeidsmiljø / Stian Wessel Johnsen Saksbeh: HR, avdeling arbeidsmiljø Side40

42 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Berit Meyer Næsheim Melding, innregistrering tilkallingshjelp som overlege ved anestesi i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Berit Meyer Næsheim 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Farahnaz Ataie Diverse, tidligere personaldokumentasjon Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Farahnaz Ataie 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Ansettelse, sluttmelding som hjelpepleier ved spesialpsykiatri seksjon C, siste dag Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Side41

43 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 79,81% stilling fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Brith Fremstad Personalia Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Brith Fremstad 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Berit Meyer Næsheim Melding, innregistrert i 100 % fast stilling som operasjonssykepleier fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Side42

44 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 70% stilling i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, individuelt tillegg i perioden Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, tillegg som gruppeleder i perioden Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Side43

45 07/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, nytt kostnadssted og ny årslønn fra Saksansv: HR-personal / Mehwish Bokhari 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Mehwish Bokhari Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Farahnaz Ataie Diverse, tidligere personaldokumentasjon Saksansv: HR-personal / Mehwish Bokhari Saksbeh: HR-personal / Farahnaz Ataie Side44

46 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Pasientskadenemnda Kvalitetsavdelingen - Gunnvor Flaa Marum Pasientsak - Vedtak i erstatningssak - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Hilde Jordal Saksbeh: Kvalitetsavdelingen / Gunnvor Flaa Marum 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Berit Meyer Næsheim Melding, avslutning av individuelle tillegg, vakt og UTA som LIS ved voksenpsykiatri fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Berit Meyer Næsheim 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for sikkerhet og service - Robertino Ivanov Ansettelse, 91,23% sommervikariat som vekter ved sikkerhet og service i perioden Saksansv: HR-personal / Monica Solem Sørensen Saksbeh: Avdeling for sikkerhet og service / Robertino Ivanov Side45

47 08/ I Dok.dato: Jour.dato: HR, avdeling rekruttering og bemanning Ansettelse, tilkallingshjelp som sykepleier ved seksjon for vikarinnleie i perioden Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR, avdeling rekruttering og bemanning 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Berit Meyer Næsheim Melding, innregistrert som tilkallingshjelp som sykepleier ved seksjon for vikarinnleie i perioden Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Berit Meyer Næsheim 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilbake fra permisjon i 100% stilling fra Saksansv: HR-personal / Mehwish Bokhari Side46

48 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Anestesi - Mads Are Heie Ansettelse, 100% vikariat som sykepleier ved anestesi i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: Anestesi / Mads Are Heie 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, stoppdato som sykepleier i 43% stilling, siste dag Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad 08/ I Dok.dato: Jour.dato: BUK, Avdeling for nyfødt - Selma Numanovic Ansettelse, fast 75% stilling som sykepleier ved BUK, nyfødt fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: BUK, Avdeling for nyfødt / Selma Numanovic Side47

49 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Berit Meyer Næsheim Melding, fast 43% stilling fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Berit Meyer Næsheim 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, 100% stilling fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for sikkerhet og service - Vigdis Nordli Kristiansen Pasientsak - Forespørsel om journalkopi - Saksansv: Avdeling for sikkerhet og service / Ruth Ann Gullbekk Saksbeh: Avdeling for sikkerhet og service / Vigdis Nordli Kristiansen Side48

50 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Brith Fremstad Melding, tilbake etter permisjon fra Saksansv: HR-personal / Hanna Moxness Saksbeh: HR-personal / Brith Fremstad 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 20,7% fast stilling som assistent ved akuttpsykiatri fra Saksansv: HR-personal / Safia Hussain 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilkallingshjelp som hjelpepleier ved fordøyelsessykdommer i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Side49

51 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlenger stilling som tilkallingshjelp i perioden Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 75% stiling i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Lønn, ansiennitetsberegning fra Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad Side50

52 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 100% stilling fra Saksansv: HR-personal / Inger-Johanne Sande 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk teknisk avdeling - Kari Skogheim BHM pasientsak - Søknad om maske i BHM pasientsak - Saksansv: Medisinsk teknisk avdeling / Ingunn Elisabeth Janbu Saksbeh: Medisinsk teknisk avdeling / Kari Skogheim 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 100% fast stilling som sosionom ved senter for kliniske fellesfunksjoner fra Saksansv: HR-personal / Khazaima Hussain Side51

53 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Akuttpsykiatri - Ole Sennerud Ansettelse, fast 13,14 % stilling som miljøterapeut ved akuttpsykiatri fra Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Saksbeh: Akuttpsykiatri / Ole Sennerud 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk overvåkning Ansettelse, 100% konstituering som overlege ved medisinsk overvåkning i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: Medisinsk overvåkning 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 100% stilling som LIS i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Side52

54 08/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Hanna Moxness Ansettelse, tilbud om 100% vikariat som LIS kategori A ved Kvinneklinikken i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Hanna Moxness 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, rykker opp fra LIS kategori A til LIS kategori B fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Kvinneklinikken - Marry Anne Hellan Ansettelse, tilkallingshjelp som sykepleier ved avdeling for føde og barsel i perioden Saksansv: HR-personal / Mehwish Bokhari Saksbeh: Kvinneklinikken / Marry Anne Hellan Side53

55 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Akuttpsykiatri - Merete Tiseth Helsedirektoratet, Divisjon spesialisthelsetjenester Pasientsak - Utlevering av journalkopi - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Hilde Jordal Saksbeh: Akuttpsykiatri / Merete Tiseth 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, forlengelse av vikariat til Saksansv: HR-personal / Mehwish Bokhari Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Anestesi - Jon Sverre Holten Arbeidstid ved Anestesiavdeling Avtale om daglig og ukentlig arbeidsfri mellom postoperativ og NSF i perioden Saksansv: Anestesi / Vegard Dahl Saksbeh: Anestesi / Jon Sverre Holten Side54

56 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Anestesi - Jon Sverre Holten Arbeidstid ved Anestesiavdeling Drøfting om turnusplan mellom postoperativ og NSF i perioden Saksansv: Anestesi / Vegard Dahl Saksbeh: Anestesi / Jon Sverre Holten 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Anestesi - Jon Sverre Holten Arbeidstid ved Anestesiavdeling Avtale om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid mellom postoperativ og NSF i perioden Saksansv: Anestesi / Vegard Dahl Saksbeh: Anestesi / Jon Sverre Holten 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, individuelt tillegg i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen Side55

57 09/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, innregistrering 50% fast stilling som fagutviklingssykepleier ved nevrologi fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, tilbake fra permisjon i 100% stilling fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for patologi Ansettelse, tilkallingshjelp som assistent ved patologisk anatomi i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: Avdeling for patologi Side56

58 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 100% stilling i perioden Saksansv: HR-personal / Mikkel Christensen 09/ I Dok.dato: Jour.dato: BUK, Avdeling for barn og ungdom - Judith Schrøder Ansettelse, tilkallingshjelp som sykepleier ved BUK i perioden Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: BUK, Avdeling for barn og ungdom / Judith Schrøder 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Ansettelse, sluttmelding som bioingeniør i 100% stilling, siste dag Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Side57

59 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Akuttpsykiatri - Linn Elisabeth Hanssen Ansettelse, tilkallingshjelp som miljøarbeider ved akuttpsykiatri i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: Akuttpsykiatri / Linn Elisabeth Hanssen 09/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Berit Meyer Næsheim Melding. levert dokumentasjon som psykologspesialist fra Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Berit Meyer Næsheim 09/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Berit Meyer Næsheim Personalia Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Side58

60 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Ansettelse, sluttmelding som psykolog C fra Furuset BUP, siste dag Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, stoppdato på 43% stilling som stipendiat, siste dag Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad 09/ I Dok.dato: Jour.dato: BUK, Avdeling for nyfødt - Selma Numanovic Ansettelse, fast 80% stilling som sykepleier ved BUK, avdeling for nyfødt fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: BUK, Avdeling for nyfødt / Selma Numanovic Side59

61 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, fast 80% stilling som sykepleier ved BUK, avdeling for nyfødt fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad 09/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Farahnaz Ataie Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Farahnaz Ataie 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, 60% stilling til Saksansv: HR-personal / Inger-Johanne Sande Side60

62 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Jeanette Gilje Møter ved Skytta døgn, Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Referat fra personalmøte Saksansv: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Tine Helen Ekhøy Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Jeanette Gilje 09/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Innkjøps- og forsyningsavdelingen - Dag Erik Danielsen AMU Etikk og etiske retningslinjer i innkjøpsarbeidet i Helse Sør-Øst Etisk handel, AMU-sak Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Innkjøps- og forsyningsavdelingen / Dag Erik Danielsen 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Melding, forlenger 100% vikariat som sykepleier ved gastroenterologisk kirurgi i perioden Saksansv: HR-personal / Stine Karlsen Side61

63 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Lønn, tillegg som gruppeleder i perioden Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Avdeling for drift og vedlikehold - Stig Tore Ose YIT Building System AS - serviceavtale for tøy- og avfallssug Anskaffelsesprotokoll - oppgradering av styresystem for suganlegg for tøy og avfall inkl. ny server og PC for systemklient. Saksansv: Avdeling for drift og vedlikehold / Øyvind Opdan Martinsen Saksbeh: Avdeling for drift og vedlikehold / Stig Tore Ose 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Akuttpsykiatri - Britt Aandal HMS-sak - Oppfølgingsplan ved sykmelding - Saksansv: Akuttpsykiatri / Britt Aandal Saksbeh: Akuttpsykiatri / Britt Aandal Side62

64 09/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Berit Meyer Næsheim Lønn, teamledertillegg fra og et år Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-personal / Berit Meyer Næsheim 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling rekruttering og bemanning - Tor Martin Antonsen Statistisk sentralbyrå Oslo Innrapportering av ledige stillinger til Statistisk sentralbyrå Undersøkelse om ledige stillinger for 2. kvartal 2014, tilbakemelding. Saksansv: HR, avdeling rekruttering og bemanning / Hilde Wergeland Saksbeh: HR, avdeling rekruttering og bemanning / Tor Martin Antonsen 10/ U Dok.dato: Udatert Jour.dato: Blodsykdommer - Anne Heidi Lund HMS-sak - Innkalling til drøftingsmøte Saksansv: Blodsykdommer / Anne Heidi Lund Saksbeh: Blodsykdommer / Anne Heidi Lund Side63

65 10/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Ansettelse, tilbud om 100% fast stilling som seniorrådgiver administrasjon ved FOU, psykisk helsevern fra Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad 10/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Berit Meyer Næsheim Ansettelse, 100% fast stilling som seniorrådgiver ved FOU, Divisjon psykisk helsevern fra Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Berit Meyer Næsheim 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Jus og informasjonssikkerhet - Rrahman Mjaki Fortum fjernvarme AS Avtale og avtaleoppfølging vedr. energiproduksjon/dampanlegg - Fortum Fjernvarme Overgang av ansvar for utføring av driftstjenester ved avtaleopphør, invitasjon til møte Saksansv: Avdeling for drift og vedlikehold / Øystein Bentzen Saksbeh: Jus og informasjonssikkerhet / Rrahman Mjaki Side64

66 10/ I Dok.dato: Jour.dato: NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Kvalitetsavdelingen - Anette Karine Dehli Pasientsak - Medisinskfaglig vurdering i erstatningssak - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Hilde Jordal Saksbeh: Kvalitetsavdelingen / Anette Karine Dehli 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Barne- og ungdomsklinikken (BUK) - Christel Helen Wiik NAV Skanning HMS-sak - Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar - Saksansv: Barne- og ungdomsklinikken (BUK) / Cathrine Elona Elisenberg Saksbeh: Barne- og ungdomsklinikken (BUK) / Christel Helen Wiik 10/ I Dok.dato: Jour.dato: NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Kvalitetsavdelingen - Kristin Biller Pasientsak - Skademelding i erstatningssak - Saksansv: Spesialpsykiatri / Omar Ørn Jonasson Saksbeh: Kvalitetsavdelingen / Kristin Biller Side65

67 10/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Hanna Moxness Personalia Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Hanna Moxness 10/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Hanna Moxness Lønn, ansiennitetsberegning Saksansv: HR-personal / Safia Hussain Saksbeh: HR-personal / Hanna Moxness 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) Oslo kommune bydel Alna, Alna barneverntjeneste Barnevernsak - Opplysninger i barnevernsak - Saksansv: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) / Morten Grøvli Saksbeh: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) Side66

68 10/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/Rådgiverpool - Sissel Steffensen AdmLØ - anskaffelse av regionalt logistikk- og økonomisystem Anskaffelse av felles økonomi- og logistikkløsning, testrapport ERP LUP R1 akseptansetest. Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Sissel Steffensen 10/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, innregistrering 100% vikariat som miljøterapeut/psykologstudent ved DPS i perioden Saksansv: HR-personal / Inger-Johanne Sande Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 10/ I Dok.dato: Jour.dato: NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Kvalitetsavdelingen - Kristin Biller Pasientsak - Medisinskfaglig vurdering i erstatningssak - Saksansv: Kvalitetsavdelingen / Hilde Jordal Saksbeh: Kvalitetsavdelingen / Kristin Biller Side67

69 10/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Patrik Nilsson Melding, dødsfall Saksansv: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-personal / Patrik Nilsson 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk overvåkning Ansettelse, tilkallingshjelp som sykepleier ved medisinsk overvåkning i perioden Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Medisinsk overvåkning 10/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Berit Meyer Næsheim Melding, innregistrert tilkallingshjelp som sykepleier ved medisinsk overvåkning i perioden Saksansv: HR-personal / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-personal / Berit Meyer Næsheim Side68

70 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Oslo kommune Bydel Stovner, Stovner barneverntjeneste Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Lillian Steen Barnevernsak - Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Saksansv: Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) / Morten Grøvli Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Lillian Steen 10/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-personal - Bodil Vigrestad Melding, tilbake i 20% stilling ved generell radiologi fra Saksansv: HR-personal / Brith Fremstad Saksbeh: HR-personal / Bodil Vigrestad 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Anestesi - Reidun Fosby Ansettelse, tilkallingshjelp som overlege ved anestesi i perioden Saksansv: HR-personal / Inger-Johanne Sande Saksbeh: Anestesi / Reidun Fosby Side69

Offentlig journal Periode: 19052014 -

Offentlig journal Periode: 19052014 - 28052014 Offentlig journal Periode: 19052014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-49 I Dok.dato: 16052014 Jour.dato: 22052014 Tilg. kode: U Par.: NAV Tiltak

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12012015 -

Offentlig journal Periode: 12012015 - 20012015 Offentlig journal Periode: 12012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00218-14 N Dok.dato: 08012015 Jour.dato: 13012015 Nevrologi - Laila Gullerud Jus

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22062015 -

Offentlig journal Periode: 22062015 - 30062015 Offentlig journal Periode: 22062015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00208-29 I Dok.dato: 22062015 Jour.dato: 22062015 Tilg. kode: U Par.: Det kongelige

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26012015 -

Offentlig journal Periode: 26012015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 26012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-60 I Dok.dato: 28012015 Jour.dato: 30012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02022015 -

Offentlig journal Periode: 02022015 - 11022015 Offentlig journal Periode: 02022015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00135-27 I Dok.dato: 04022015 Jour.dato: 04022015 Tilg. kode: U Par.: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21102013 -

Offentlig journal Periode: 21102013 - 30102013 Offentlig journal Periode: 21102013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-59 I Dok.dato: 21102013 Jour.dato: 21102013 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21042014 -

Offentlig journal Periode: 21042014 - 29042014 Offentlig journal Periode: 21042014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00125-44 I Dok.dato: 22042014 Jour.dato: 24042014 Tilg. kode: U Par.: Lørenskog kommune

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23022015 -

Offentlig journal Periode: 23022015 - 03032015 Offentlig journal Periode: 23022015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00059-20 U Dok.dato: 25022015 Jour.dato: 27022015 Medisinsk teknologi og e-helse

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28072014 -

Offentlig journal Periode: 28072014 - 05082014 Offentlig journal Periode: 28072014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00761-12 X Dok.dato: 30072014 Jour.dato: 30072014 Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad

Detaljer

Offentlig journal Periode: 30062014 -

Offentlig journal Periode: 30062014 - 09072014 Offentlig journal Periode: 30062014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-48 I Dok.dato: 06072014 Jour.dato: 06072014 NAV Arbeidslivssenter HR, avdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13042015 -

Offentlig journal Periode: 13042015 - 21042015 Offentlig journal Periode: 13042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-71 X Dok.dato: 08042015 Jour.dato: 13042015 Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012 -

Offentlig journal Periode: 11062012 - 20062012 Offentlig journal Periode: 11062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-31 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08072013 -

Offentlig journal Periode: 08072013 - 16072013 Offentlig journal Periode: 08072013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-44 X Dok.dato: 27062013 Jour.dato: 11072013 Bedriftshelsetjenesten - June Taje

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29062015 -

Offentlig journal Periode: 29062015 - 07072015 Offentlig journal Periode: 29062015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00635-27 I Dok.dato: 23062015 Jour.dato: 02072015 Tilg. kode: U Par.: Statsministerens

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29102012 -

Offentlig journal Periode: 29102012 - 06112012 Offentlig journal Periode: 29102012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00106-47 I Dok.dato: 01112012 Jour.dato: 01112012 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04052015 -

Offentlig journal Periode: 04052015 - 12052015 Offentlig journal Periode: 04052015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00096-25 U Dok.dato: 24042015 Jour.dato: 05052015 Tilg. kode: U Par.: Drift og vedlikehold

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012 -

Offentlig journal Periode: 06082012 - 14082012 Offentlig journal Periode: 06082012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-44 I Dok.dato: 06082012 Jour.dato: 07082012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25052015 -

Offentlig journal Periode: 25052015 - 04062015 Offentlig journal Periode: 25052015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00282-32 U Dok.dato: 15052015 Jour.dato: 25052015 Tilg. kode: U Par.: Divisjon for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14012013 -

Offentlig journal Periode: 14012013 - 23012013 Offentlig journal Periode: 14012013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00041-16 U Dok.dato: 15012013 Jour.dato: 16012013 Tilg. kode: U Par.: Divisjon for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23032015 -

Offentlig journal Periode: 23032015 - 31032015 Offentlig journal Periode: 23032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00169-41 S Dok.dato: 04122014 Jour.dato: 27032015 Utviklingsenheten - Marit Kise

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27042015 -

Offentlig journal Periode: 27042015 - 05052015 Offentlig journal Periode: 27042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-72 U Dok.dato: 14042015 Jour.dato: 28042015 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24062013 -

Offentlig journal Periode: 24062013 - 02072013 Offentlig journal Periode: 24062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00294-19 I Dok.dato: 16062013 Jour.dato: 27062013 Omsorgspartner AS Divisjon for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03122012 -

Offentlig journal Periode: 03122012 - 11122012 Offentlig journal Periode: 03122012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-172 I Dok.dato: 03122012 Jour.dato: 03122012 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012012 -

Offentlig journal Periode: 01012012 - 10012012 Offentlig journal Periode: 01012012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-44 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 05012012 Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24092012 -

Offentlig journal Periode: 24092012 - 02102012 Offentlig journal Periode: 24092012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-45 I Dok.dato: 24092012 Jour.dato: 24092012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012015 -

Offentlig journal Periode: 01012015 - 06012015 Offentlig journal Periode: 01012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00515-35 I Dok.dato: 31122014 Jour.dato: 02012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28112011 -

Offentlig journal Periode: 28112011 - 06122011 Offentlig journal Periode: 28112011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00042-17 U Dok.dato: 28112011 Jour.dato: 28112011 Tilg. kode: U Par.: E-helse og

Detaljer