ØKE KVALITETEN PÅ OG EFFEKTIVITETEN I PLEIEN. with people in mind

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKE KVALITETEN PÅ OG EFFEKTIVITETEN I PLEIEN. with people in mind"

Transkript

1 ØKE KVALITETEN PÅ OG EFFEKTIVITETEN I PLEIEN with people in mind

2

3 ArjoHuntleigh er opptatt av å øke kvaliteten på og effektiviteten i pleien. with people in mind Vår visjon er å være verdensleder når det gjelder å levere integrerte løsninger for pleie av personer med redusert bevegelighet og beslektede tilstander. Denne brosjyren gir en oversikt over hvordan vi øker kvaliteten på pleien på syv viktige områder, med løsninger som: Gjør daglige pleierutiner sikrere og mer behagelige Opprettholder og bedrer pasientenes bevegelighet Gir sikker og grei atkomst til dusj og badekar Reduserer forekomsten av blodpropp Reduserer forekomsten av trykksår Reduserer den menneskelige og økonomiske belastningen i forbindelse med sårbehandling Bekjemper kryssinfeksjoner På alle disse områdene fokuserer vi på å forstå og tilfredsstille behovene til de som er direkte involvert i pleieprosessen pasienten, pleieren og helseinstitusjonen.

4 Forstå pasienten Beskytte pleieren Pasienten ønsker trygge og behagelige omgivelser som ivaretar og fremmer helse og velvære. For pasienten innebærer kvalitet på pleien: Så mye hjelp at det bidrar til å opprettholde det vi mennesker verdsetter aller mest: Bevegelighet og uavhengighet. Pleierutiner som reduserer risikoen for tilstander som det er mulig å unngå, for eksempel sykehusinfeksjoner, trykksår og blodpropp. Å få en pleie som ivaretar verdigheten og øker livskvaliteten. Pleieren ønsker et trygt arbeidsmiljø som gjør det enklere å gjøre en god jobb. For pleieren innebærer kvalitet på pleien: Å arbeide under trygge forhold med utstyr og ergonomiske arbeidsmetoder som gjør at han eller hun ikke blir utsatt for fysisk overbelastning og som reduserer risikoen for ryggskader. Å kunne arbeide effektivt med brukervennlig utstyr samt prosedyrer og protokoller som er enkle å forstå. Å arbeide under minimalt press og med tilstrekkelig tid til å oppnå god personlig kontakt med pasientene. 4

5 Støtte helseinstitusjonen Å støtte helseinstitusjonen vil si å tilby optimale forhold for å yte pleie på en mest mulig kostnadseffektiv måte. For helseinstitusjonen innebærer kvalitet på pleien: Å iverksette løsninger som støtter pasientenes sikkerhet, komfort og bevegelighet og medarbeidernes produktivitet, helse og moral. Å sikre at alle risikofaktorene i pleieprosessen reduseres til et minimum for pasienter og pleiere. Å ta i bruk klinisk virksomme løsninger og løsninger som øker effektiviteten, for å oppnå kvalitetspleie og samlet lønnsomhet. 5

6 Opptil 89 % av alle ryggskader blant pleiere skyldes manuelle forflytninger av pasienter. TEMA Komfort og sikkerhet Alle pasienter har rett til å bli behandlet på en trygg, behagelig og verdig måte. Pleierne foretar ofte manuelle forflytninger eller skifte av stilling på pasientene, ved hjelp av prosedyrer som innebærer belastning og risiko for skader. Standardutgavene av sykehussenger har ingen alternativer til manuelle metoder når det er påkrevd å skifte stilling på pasienten i sengen. Manuelle løft og gale arbeidsmetoder fører til yrkesskader innen helsevesenet. Pleierne utsettes for dynamisk belastning gjennom manuell håndtering av pasienter, og statisk belastning gjennom gale arbeidsstillinger, noe som særlig er et problem i forbindelse med bruk av ikke-høyderegulerbart utstyr eller arbeid rundt senger. Helseinstitusjonene opplever de vidtrekkende konsekvensene av og kostnadene knyttet til skader og belastning på medarbeiderne: Sykemeldinger, stor gjennomtrekk og rettssaker. En tilleggsutfordring er å sørge for komfort og sikkerhet for det økende antallet hjelpetrengende pasienter innenfor langtidspleien samt de tyngre pasientene innenfor alle områder i helsevesenet. 6

7 LØSNING Hver dag utfører pasientløftere fra ArjoHuntleigh mer enn pasientforflytninger over hele verden. Sikrere pasienthåndtering Med ArjoHuntleighs integrerte løsninger føler pasientene seg alltid trygge på at de blir håndtert trygt og skånsomt, både i sengen og under forflytninger. ArjoHuntleigh produserer en lang rekke medisinske senger og brukervennlige løftere beregnet på å brukes sammen for å skape et trygt og ergonomisk arbeidsmiljø. Våre medisinske senger og madrasser spiller en viktig rolle når det gjelder å tilby pasientene maksimal komfort og sikkerhet. Senger med profileringssystemet Bio-Contour reduserer behovet for pasienthåndtering ved skifte av stilling, og gir pasienten bedre kontroll over sin egen stilling. Alle de passive og aktive løfterne er hundre prosent integrert med de medisinske sengene for å sikre trygge og effektive forflytninger. Vi tilbyr optimale løsninger for alle mobilitetsnivåer og en hel serie med løsninger beregnet på overvektige. Dermed kan pleierne skifte stilling på pasienter og foreta forflytninger med et minimum av anstrengelse og uten manuelle løft. Pasientløfterne fra ArjoHuntleigh spiller en viktig rolle når det gjelder å forebygge ryggskader og skape et trygt arbeidsmiljø, ettersom behovet for manuelle løft faller bort. 7

8 Bevegelighet er viktig for å opprettholde funksjonene til skjelett, ledd og skjelettmuskulatur de er skapt for å brukes. TEMA Opprettholde bevegeligheten Pasientene ønsker å opprettholde den bevegeligheten de har så lenge som mulig. Bevegelighet og livskvalitet henger nøye sammen. Å opprettholde bevegeligheten er viktig når det gjelder å redusere risikoen for sykdom og hindre blodpropp og trykksår. Pasientenes bevegelighet avgjør hvor mye pleie som er nødvendig innenfor alle områder av helsesektoren. Uten riktig utstyr blir pasienthåndteringen mer anstrengende jo mindre bevegeligheten er og jo mer støtte som trengs. Å gi riktig grad av støtte er viktig. Med for mye hjelp mister pasienten gradvis sine eksisterende evner. Med for lite hjelp øker risikoen for skader både for pasienten og pleieren. I mange tilfeller tar ikke helseinstitusjonene systematisk hensyn til pasientens mobilitetsnivå ved valg av metoder for håndtering og forflytning. Hvis en person ikke får riktig grad av støtte til å opprettholde bevegeligheten, vil de økte kostnadene til pleie av en mer hjelpetrengende pasient oppstå fortere enn nødvendig. 8

9 LØSNING Tilstrekkelig plass, riktige hjelpemidler og riktige arbeidsteknikker er nøklene til kvalitetspleie. Aktivisere pasienten ArjoHuntleigh mener at det å opprettholde og stimulere funksjonell mobilitet er av avgjørende betydning for kvaliteten på pleien. Derfor er vårt pasienthåndteringsutstyr tilpasset bestemte mobilitetsnivåer, med den rette kombinasjonen av støtte og aktivisering. Alle våre produkter, fra senger til hygienesystemer, er konstruert med tanke på å hjelpe pasientene med å bruke sine eksisterende evner. Det er enkelt å finne riktig produkt til en pasient. Produktene er matchet til mobilitetsnivåene i vårt kommunikasjonsverktøy, Beboergalleriet, som presenterer fem personer med ulike nivåer av funksjonell bevegelighet: Fra helt mobile og selvhjulpne beboere til beboere som er hundre prosent sengeliggende. Bevegelighet utgjør kjernen i vår filosofi for å øke kvaliteten på og effektiviteten i pleien. Å stimulere og opprettholde bevegelighet øker beboernes livskvalitet og redu serer belastningen på medarbeiderne, og skaper dermed et bedre arbeidsmiljø. Dette er gunstig for helseinstitusjonen, fordi pleierne blir friskere og mer produktive. 9

10 Pleiere som bruker en ikkehøyderegulerbar hygienstol når de skal vaske og dusje beboere, har en usunn arbeidsstilling i 69 % av tiden. TEMA Hygiene og velvære Daglig dusjing er i ferd med å bli mer utbredt innen helseinstitusjonene. Altfor ofte opplever pasientene det som ubehagelig å sitte på en stol med rett rygg mens de får hjelp til å dusje. Den økte utbredelsen av dusjing gjør det også mer sannsynlig at pasientene går glipp av de positive nytteeffektene som et bad gir for kropp og sjel. I våte og glatte baderom og dusjanlegg, hvor risikoen for å falle øker, er det spesielt viktig å sørge for pleiernes sikkerhet. Bruk av ikke-høyderegulerbare stoler ved assistert dusjing utsetter pleieren for statisk belastning, noe som også er tilfelle når pleierne arbeider rundt tradisjonelle ikke-regulerbare badekar. Ved planlegging av nye helseinstitusjoner har man mulighet til å skape optimale forhold for hygienerutiner. Helseinstitusjonene står overfor utfordringen med å finne sikre og kostnadseffektive hygieneløsninger for å redusere risikoen. I mange tilfeller har det å velge mellom dusjing og bading en negativ innvirkning på pasientenes livskvalitet. 10

11 LØSNING Hvis pleierne bruker en høyderegulerbar hygienestol i forbindelse med dusjing, øker tiden hvor de har en sunn arbeidsstilling, vesentlig. Løsninger for dusjing og bading ArjoHuntleigh mener at pasientene har krav på trygg atkomst til dusjanlegg for daglig hygiene, samt regelmessig bading for avslapping og økt velvære. Utvalget av løsninger for dusjing og bading tilbyr optimale systemer for sentrale hygieneområder og bad i private hjem. Vi leverer sikker og behagelig atkomst til dusjanlegg beregnet på alle mobilitetsnivåer, gjennom en serie ergonomiske, høyderegulerbare dusjstoler. Stolene er dessuten integrert med det nylanserte Care-O-Line-systemet en komplett og fleksibel løsning for optimal tilpasning av badet i private hjem til en pasients bestemte behov. Våre høyderegulerbare badekar og mobile løftere utgjør komplette badesystemer med integrerte løsninger for tilknyttet pasienttransport og -forflytning. Gleden ved et bad økes ytterligere ved hjelp av ekstrautstyr som hydromassasje, luftspa og hydrosound. Mer enn badesystemer fra ArjoHuntleigh benyttes i helseinstitusjoner over hele verden. ArjoHuntleigh-løsningene gir sikrere og mer effektive hygienerutiner og øker dermed pasientens livskvalitet. 11

12 I USA dør hele pasienter hvert år av blodpropp.* TEMA Forebygging av blodpropp Personer som opplever perioder med ubevegelighet, enten i forbindelse med kirurgiske inngrep i akuttpleien eller i langtidspleien, har større risiko for å få blodpropp. Blodkoagulering kan medføre alvorlige og eventuelt dødelige komplikasjoner, deriblant lungeemboli. Effektiv forebygging av blodpropp er viktig i helseisntitusjonen, i den hensikt å hindre at pasienten lider samt å unngå de høye kostnadene i forbindelse med tilleggsbehandling. Bruk av tradisjonell antikoagulantbehandling gjennom medisiner som heparin er effektivt, men kan være relativt kostbart og ikke uten eventuelle komplikasjoner. * American Public Health (APHA) Deep Vein Thrombosis: Advancing awareness to protect patient lives (White Paper) Washington DC Alpha 2003: Feb

13 LØSNING Kliniske tester viser at Flowtron IPC-systemene gir effektiv forebygging av blodpropp, og reduserer hyppigheten av blodpropp til samme nivå som ved bruk av antikoagulanter. Forebyggende behandling uten inngrep ArjoHuntleigh tilbyr forebyggende behandling av blodpropp gjennom produktserien Flowtron, som benytter intermitterende pneumatisk kompresjon. Lett kompresjon i form av en kompresjonsstrømpe på et lem, øker blodomløpet. IPC er en vel utprøvd og sikker metode for forebygging av blodpropp, som ikke krever inngrep. Våre kostnadseffektive løsninger for forebygging av blodpropp kan i noen tilfeller brukes som et supplement til koagulantbehandling, eller som et alternativ før, etter og under en operasjon, hvis farmakologiske medikamenter innebærer tilleggsrisikoer for pasienten eller er kontraindikert. 13

14 I USA ligger gjennomsnittskostnaden for behandling av trykksår som en pasient har fått i institusjon på dollar. TEMA Forebygging av trykksår Trykksår rammer ofte personer med redusert bevegelighet under sykehusopphold og langtidspleie. For pasienten innebærer trykksår smerter og ubehag, økt risiko for infeksjon og sykdom samt redusert selvrespekt og livskvalitet. I tillegg til den menneskelige kostnaden pålegger trykksår også helseinstitusjonene en byrde. Behandling av trykksår er ofte en lang og kostbar prosess som forlenger pasientens opphold i en institusjon, medfører økte kostnader til pleie, tøyer medarbeiderressursene og som i siste instans kan medføre rettssak. 14

15 LØSNING Vekslende behandling er mer kostnadseffektivt enn all annen behandling (inkludert kirurgi) for pasienter med trykksår av grad 3 eller 4, eller for personer med størst risiko.* Kostnadseffektive trykkavlastningsprodukter ArjoHuntleigh tilbyr en omfattende serie klinisk godkjente trykkavlastningsprodukter som sikrer effektiv forebygging og håndtering av trykksår. Våre systemer omfatter dynamiske underlag som gir vekslende trykkavlastning og -fordeling, og madrasser med konstant lavt trykk beregnet på bruk hjemme og på sykehus. I tillegg har vi avanserte systemer beregnet på pasienter med spesielle behov, for eksempel overvektige pasienter eller pasienter som krever intensivbehandling. Serien omfatter også sitteløsninger som, når de brukes sammen med madrasserstatninger og overmadrasser, sikrer døgnkontinuerlig, gjennomført pleie av trykkområder. ArjoHuntleigh tilbyr dessuten kliniske evalueringer beregnet på å måle en institusjons kvalitet med hensyn til pleie og håndtering av trykksår. * Clark M (2001). Models of pressure ulcer care: costs and outcomes. British Journal of Health Care Management; 7(10):

16 Hvert år brukes det mer enn 25 milliarder dollar på sårpleie i USA. TEMA Leging av sår Noen sår er vanskeligere å lege enn andre. Kompliserte sår kan være smertefulle og tidkrevende å lege, noe som ofte fører til forlenget sykehusopphold for pasienten. Jo lengre tid det tar, desto større er sjansen for at pasienten utsettes for ytterligere komplikasjoner som for eksempel infeksjoner. Kostnadene for helseinstitusjonene i form av ekstra behandling og avsetting av ekstra medarbeiderressurser i forbindelse med sår som ikke er leget, er vesentlige. En effektiv løsning som kan redusere tiden det tar å lege sår vil bidra til å redusere lidelser, kutte kostnader og frigjøre sykehussenger, ettersom pasientene da kan sendes hjem tidligere. 16

17 LØSNING Etter av vi tok i bruk WoundAssist TNP-systemet der jeg jobber, er jeg imponert over hvilke resultater vi har oppnådd når det gjelder mange kroniske og kompliserte sår. Redusere helingstiden Med WoundAssist TNP-systemet har ArjoHuntleigh for første gang begitt seg inn på behandlingsfeltet negativt trykk. Denne nye, flyttbare løsningen påskynder helingsprosessen ved å ta i bruk sug lokalt negativt trykk på sår. Bruk av lokalt negativt trykk har en veldokumentert positiv effekt når det gjelder håndtering av kompliserte sår og reduksjon av helingstiden. WoundAssist TNP-systemet er en komplett, kostnadseffektiv løsning for sårbehandling med negativt trykk, som lett kan flyttes mellom forskjellige pleiemiljøer. En pasient kan ta med den kompakte enheten hjem og fortsette behandlingen der etter et sykehusopphold. Systemet kan integreres med våre trykkavlastningsprodukter i henhold til pasienthåndteringsprogrammer. For helseinstitusjonene kan den kortere helingstiden som følge av effektiv behandling med lokalt negativt trykk bidra til å redusere behandlingstiden og lengden på en pasients opphold i en helseinstitusjon, noe som frigjør tid til å behandle andre pasienter. 17

18 Sykehusinfeksjoner rammer mellom 2 og 5 millioner pasienter i USA hvert år, og forårsaker ca dødsfall. TEMA Infeksjonskontroll Infeksjoner som pasienter pådrar seg i pleiemiljøer sykehusinfeksjoner er et stort og økende problem. Mikroorganismer i pleiemiljøene forårsaker alvorlige infeksjoner blant pasientgrupper med redusert immunforsvar. Bakterier og virus overføres lett fra en person til en annen via artikler som ikke er skikkelig rengjort. Pleierne og deres familier kan risikere å bli utsatt for sykdomsfremkallende mikroorganismer hvis det ikke benyttes hensiktsmessige protokoller og prosedyrer. Hvis grunnleggende hygienregler som håndvask ikke blir fulgt, kan pleierne uforvarende bli bærere av kryssinfeksjoner. Kampen mot kryssinfeksjon er i ferd med å trappes opp i helseinstitusjonene. Antall organismer som er resistente mot antibiotika er økende, og gjør det vanskeligere og mer kostbart å håndtere utbrudd av infeksjoner. Et økende antall rammede personer går til rettssak i forbindelse med infeksjoner de har pådratt seg i helsevesenet. 18

19 LØSNING Det rette desinfiseringssystemet kombinert med nøye uttenkte hygienerutiner vil redusere både risikoene og kostnadene. Bekjempe kryssinfeksjoner ArjoHuntleigh har utviklet en modell, Desinfisering 8, som fastsetter de viktigste forutsetningene for en effektiv infeksjonskontroll: Riktig planlegging, korrekt utstyr og effektive hygienerutiner. Vi hjelper helseinstitusjonene med å få alle disse elementene på plass gjennom en fullt integrert løsning. I samarbeid med helseinstitusjonen skaper vi et optimalt desinfeksjonsrom som passer til behovet, ved å tilby ekspertråd i planleggingsfasen og levere effektive spyledesinfektorer for rengjøring og desinfisering av gjenbruksartikler. Vi fungerer dessuten som en verdifull ressurs med hensyn til opplæring og fornuftige retnings linjer for gode hygienerutiner. Infeksjonskontroll er en integrert del av vår produktdesign, fra innebygde desinfiseringssystemer i badeløsningene til rengjørings vennlige underlag i senger og løftere. Produkter innenfor pasientspesifikke konsepter, for eksempel engangsseilene Flite, bidrar til å hindre risikoen for kryssinfeksjon som følge av at flere pasienter deler utstyr. Desinfisering 8-systemet sikrer effektiv infeksjonskontroll og setter i gang en kjede av konsekvenser, som medfører en rekke positive nyteeffekter for pasienter, pleiere og helseinstitusjoner. 19

20 Integrerte løsninger Vårt omfattende produktutvalg spenner over viktige områder av pleiesektoren, med en rekke kvalitetsprodukter, opplæring, tjenester, evalueringsverktøy og rådgivningsressurser som kan kombineres så de utgjør integrerte løsninger som bedrer kvaliteten på og effektiviteten i pleien. Opplæring og støtte I tillegg til å tilby grundig produktopplæring fungerer ArjoHuntleigh som en verdifull ressurs med hensyn til kunnskap og opplæring. Vi deler våre kunnskaper om ergonomi og andre klinisk aktuelle emner gjennom studieveiledninger, opplæringsseanser, studiedager, interaktive nettbaserte programmer og kliniske testresultatbrosjyrer og referater. Teknisk støtte og service For at våre produkter skal yte optimalt tilbyr ArjoHuntleigh en rekke fleksible servicekontrakter tilpasset ulike behov og budsjetter. Vårt erfarne team av selgere og servicemedarbeidere tilbyr installasjons-, vedlikeholds- og reparasjonstjenester for hele ArjoHuntleighs produktutvalg. 20

21 Støtte til planlegging av institusjoner ArjoHuntleigh arbeider tett med personer som er engasjert i pleieprosessen, og får dermed en eksepsjonell innsikt. I Håndbok for arkitekter og planleggere tilbyr vi derfor ekspertråd vedrørende viktige sider ved planleggingen av helseinstitusjoner. Ytterligere praktisk bistand finner du på Klinisk evaluering og rådgivning Gjennom grundige evalueringer og en rekke evalueringsverktøy kan ArjoHuntleigh analysere situasjonen i en helseinstitusjon ut fra nøkkelperspektiver som pasient håndtering, forebygging av trykksår og infeksjonskontroll, og foreslå en bevisbasert integrert løsning. Rådgivningsprogrammet Diligent bringer positive kulturelle endringer til helseinstitusjonene gjennom tilpassede pasienthåndteringsprogrammer. Gjennom et veletablert samarbeid med helseinstitusjoner verden over har Diligent forbedret pleieprosessen for tusenvis av pleiere og pasienter. Kjøpe eller leie? ArjoHuntleigh erkjenner at kundene har forskjellige behov, og dette gjelder spesielt i forbindelse med budsjettrelaterte saker. Vi har utviklet en rekke finansieringsalternativer i visse markeder og produktsegmenter, med det formål å gi kundene en optimal løsning når det gjelder leie av utstyr. 21

22 22

23 ArjoHuntleigh er opptatt av å øke kvaliteten på og effektiviteten i pleien. Vår visjon er å være verdensleder når det gjelder å levere integrerte løsninger for pleie av personer med redusert bevegelighet og beslektede tilstander. Med sine engasjerte medarbeidere er ArjoHuntleigh et verdensomspennende konsern med en årlig omsetning på 750 millioner Euro. Vi leverer produkter til intensivavdelinger og langtidspleiesektoren i mer enn 100 land. 23

24 Vår visjon er å være verdensleder når det gjelder å levere integrerte løsninger for pleie av personer med redusert bevegelighet og beslektede tilstander. Printed in Sweden 01.ZZ.76.1.NO.1.AH February 2009 with people in mind

CONCERTO. with people in mind

CONCERTO. with people in mind CONCERTO Dusjvogn with people in mind Concerto 3 Assistert dusjing med ekstra pleie Stadig flere pleieinstitusjoner tar i bruk dusjing i forbindelse med beboernes personlige hygienerutiner. Concerto er

Detaljer

BROSJYRE OVER PRODUKTUTVALG

BROSJYRE OVER PRODUKTUTVALG BROSJYRE OVER PRODUKTUTVALG with people in mind ArjoHuntleigh er opptatt av å øke kvaliteten på og effektiviteten i pleien. Vår visjon er å være verdensleder når det gjelder å levere integrerte løsninger

Detaljer

mange fordeler med UlIKe SeIl

mange fordeler med UlIKe SeIl mange fordeler med ULIKE SEIL Produktspesifikasjoner Plassbehov Produktinformasjon Maks. sikker arbeidsbelastning Veiekapasitet Vekt Vekt inkludert vekt 190 kg 140 kg 85 kg 95 kg 3000 mm Total lengde 1033

Detaljer

MAXI TWIN. with people in mind

MAXI TWIN. with people in mind MAXI TWIN Den NYSKAPENDE løfteren med to bøyler with people in mind STØRRE STABILITET OG OVERLEGEN MANØVRERINGSEVNE Maxi Twin er den mobile løfteren som kjennetegnes av sin unike, åpne design hvor masten

Detaljer

UANSTRENGT MANØVRERING OG BEDRE PLEIE

UANSTRENGT MANØVRERING OG BEDRE PLEIE UANSTRENGT MANØVRERING OG BEDRE PLEIE Ved hjelp av Maxi Twin kan du forbedre rutinene for håndtering av beboere. Personalet får maksimal hjelp til å løfte, plassere og snu beboeren i seilet. All løfting

Detaljer

SARA PLUS DET AVANSERTE STÅ- OG OPPREISNINGSHJELPEMIDDELET

SARA PLUS DET AVANSERTE STÅ- OG OPPREISNINGSHJELPEMIDDELET SARA PLUS DET AVANSERTE STÅ- OG OPPREISNINGSHJELPEMIDDELET...with people in mind SIKKERHET, MOBILISERING, TRENING SARA Plus er sammen med SARA 3000 et avansert tillegg til ArjoHuntleigh-familien av ståog

Detaljer

Seba: Løsning for forflytning fra liggende til sittende på sengekanten

Seba: Løsning for forflytning fra liggende til sittende på sengekanten Seba: Løsning for forflytning fra liggende til sittende på sengekanten Seba er det eneste hjelpemiddelet som gjør at du trygt og komfortabelt kan flytte en pasient fra liggende til sittende stilling på

Detaljer

CARENDO. with people in mind

CARENDO. with people in mind CARENDO Multifunksjonell hygienestol med unik omsorgsfunksjon with people in mind Carendo 3 En ekte problemløser Det å dusje blir stadig mer vanlig innenfor langsiktig pleie, men de eksisterende metodene

Detaljer

innføring AV DEN NyE CareVO DuSjVOGN with people in mind

innføring AV DEN NyE CareVO DuSjVOGN with people in mind innføring av den nye carevo dusjvogn with people in mind Min verdighet Da jeg fikk slag for tre år siden, mistet jeg all mobilitet i løpet av noen måneder, og nå trenger jeg hjelp i alle hygienesituasjoner.

Detaljer

VENDLET V5S Verdig vending og forflytning av sengeliggende

VENDLET V5S Verdig vending og forflytning av sengeliggende VENDLET V5S Verdig vending og forflytning av sengeliggende ARBEIDSMILJØ PASIENTKOMFORT BRUK AV VENDLET BIDRAR TIL: RESSURSER Bedre arbeidsmiljø Bedre pasientkomfort Redusert arbeidsbelastning og sykefravær

Detaljer

SARA with people in mind

SARA with people in mind SARA 3000 Det originale stå- og oppreisningshjelpemiddelet with people in mind FORTSETTER TRADISJONEN MED HENSYN TIL LØFTESTANDARDER... ...OG FORNYER MED TANKE PÅ FREMTIDEN Beboere på pleieinstitusjoner

Detaljer

Pasientvendesystem VENDLET V5

Pasientvendesystem VENDLET V5 Pasientvendesystem VENDLET V5 Pasienthåndtering med VENDLET V5 Hva kan jeg bruke VENDLET til? Bruk VENDLET til å: Forflytte den sengeliggende over på siden, magen eller ryggen i forbindelse med posisjonering,

Detaljer

DUSJLØSNINGER SKAP ET TRYGT, EFFEKTIVT OG VERDIG PLEIEMILJØ

DUSJLØSNINGER SKAP ET TRYGT, EFFEKTIVT OG VERDIG PLEIEMILJØ DUSJLØSNINGER SKAP ET TRYGT, EFFEKTIVT OG VERDIG PLEIEMILJØ with people in mind FAKTISKE BEHOV OG HVERDAGENS REALITETER Hver dag går hygienerutiner i seng ut over verdigheten og sikkerheten til pasienter

Detaljer

CARINO HØYDEREGULERBAR HYGIENESTOL

CARINO HØYDEREGULERBAR HYGIENESTOL CARINO HØYDEREGULERBAR HYGIENESTOL KOMFORTABEL DUSJING I KOMFORTABEL HØYDE I helsesektoren blir dusjing en stadig mer populær løsning for å dekke daglige hygienebehov. Men for at pleiesituasjonen ved

Detaljer

Trykkavlastning Muskelspenninger. Forebygging og behandling Liggesår

Trykkavlastning Muskelspenninger. Forebygging og behandling Liggesår Trykkavlastning Muskelspenninger Forebygging og behandling Liggesår -labben NORSKE PRODUKTER TIL FOREBYGGENDE BRUK OG BEHANDLING AV TRYKKSÅR Avlaster områder som er utsatt for trykk-/liggesår Bedrer mulighetene

Detaljer

carendo ergonomisk HYGIeneSToL For FLere ForMÅL Med UnIK omsorgsfunksjon

carendo ergonomisk HYGIeneSToL For FLere ForMÅL Med UnIK omsorgsfunksjon carendo ERGONOMISK HYGIENESTOL FOR FLERE FORMÅL MED UNIK OMSORGSFUNKSJON Carendo 3 En ekte problemløser Det å dusje blir stadig mer vanlig innenfor langsiktig pleie, men de eksisterende metodene er ubehagelige

Detaljer

Camel. «Camel gir et verdig og bekvemt løft.»

Camel. «Camel gir et verdig og bekvemt løft.» Camel «Camel gir et verdig og bekvemt løft.» Camel Camel løftepute en praktisk løsning på en daglig utfordring. Hovedfordeler Gir alle et trygt og verdig løft Reduserer muskel- og skjelettskader og de

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109113 Innhold 4 Årsak til hofteproteseoperasjon Hva er en hofteproteseoperasjon?

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109116 Operasjonsdato: Innhold 4 Årsak til kneproteseoperasjon Hva er en kneproteseoperasjon?

Detaljer

Last ned Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus - Bjørg Marit Andersen. Last ned

Last ned Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus - Bjørg Marit Andersen. Last ned Last ned Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus - Bjørg Marit Andersen Last ned Forfatter: Bjørg Marit Andersen ISBN: 9788293274643 Antall sider: 696 Format: PDF Filstørrelse:21.22 Mb Håndbok i hygiene

Detaljer

Flowtron ACS900 Aktivt kompresjonssystem. Uniform og sekvensiell forebygging av VTE i ETT praktisk system

Flowtron ACS900 Aktivt kompresjonssystem. Uniform og sekvensiell forebygging av VTE i ETT praktisk system Flowtron ACS900 Aktivt kompresjonssystem Uniform og sekvensiell forebygging av VTE i ETT praktisk system VTE KAN UNNGÅS. LUNGEEMBOLI (PE) SOM SKYLDES DYPVENETROMBOSE (DVT), ER DEN VANLIGSTE ÅRSAKEN TIL

Detaljer

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 INFEKSJONSBEKJEMPELSE ENKELT OG PRAKTISK Med sin attraktive, moderne design, brukervennlighet og utmerkede desinfeksjonsytelse

Detaljer

BADEKAR MED HØYDEJUSTERING

BADEKAR MED HØYDEJUSTERING BADEKAR MED HØYDEJUSTERING Velvære for bruker og pleier Det å kunne ta seg et avslappende bad og tilbringe litt kvalitetstid for seg selv er noe alle burde unne seg. Også de som bor på pleie- og omsorgshjem,

Detaljer

carevo with people in mind

carevo with people in mind innføring av den nye carevo dusjvogn with people in mind Min verdighet Nå som jeg trenger hjelp til dusj, venter jeg noen ganger hele uken bare for å føle meg ren igjen. Jeg har begynt å utvikle liggesår,

Detaljer

madrasser Trykkavlastende

madrasser Trykkavlastende madrasser Trykkavlastende NAV (c) Care of Sweden Det er en menneskerett å være fri for trykksår. Vi har produktene som bidrar til det! Du kan føle deg trygg når du bruker våre hjelpemidler! Klinisk dokumentert

Detaljer

ASCOM telecare IP TRÅDLØST PASIENTSIGNAL MED POSISJONERING GIR NYE FORDELER TIL ELDREOMSORGEN

ASCOM telecare IP TRÅDLØST PASIENTSIGNAL MED POSISJONERING GIR NYE FORDELER TIL ELDREOMSORGEN ASCOM telecare IP TRÅDLØST PASIENTSIGNAL MED POSISJONERING GIR NYE FORDELER TIL ELDREOMSORGEN 2 ASCOM telecare IP En aldrende og mer krevende befolkning, underbemanning, aldersrelaterte sykdommer og færre

Detaljer

DUSJSTELLEBORD. Den fleksible løsning

DUSJSTELLEBORD. Den fleksible løsning DUSJSTELLEBORD Den fleksible løsning Dusjstellebord serie 1000-2000 - 3000 Innhold Dusjstellebord 1000... Side 4 Pressalit Care tilbyr et godt utvalg fleksible dusjstellebord i høy kvalitet. De er designet

Detaljer

Tryggere Hjem. høyere livskvalitet, færre bekymringer

Tryggere Hjem. høyere livskvalitet, færre bekymringer Tryggere Hjem høyere livskvalitet, færre bekymringer Mulighet til å bli boende i eget hjem - også i vanskelige faser av livet Tryggere Hjem er et konsept som gjør det mulig å bo lengre, tryggere og bedre

Detaljer

Etac Nova 100 Løftemotor

Etac Nova 100 Løftemotor Etac Nova 100 Løftemotor Gir personalet frie hender Sikre hjelpemidler skaper trygghet og tilstedeværelse. Nova 100 løftemotor er utviklet med utgangspunkt i at produktet må være trygt, fleksibelt og enkelt

Detaljer

Et eksempel. FUNKSJONS- og BEHOVSBASERT KRAVSSPESIFIKASJON. Anskaffelse av

Et eksempel. FUNKSJONS- og BEHOVSBASERT KRAVSSPESIFIKASJON. Anskaffelse av Et eksempel FUNKSJONS- og BEHOVSBASERT KRAVSSPESIFIKASJON Anskaffelse av SAÅ RBEHANDLINGSLØSNINGER Vedlegg nr X, Ma l og Behov Leverandørenes versjon, basert på Difis mal på www.anskaffelser.no Virksomheten

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Disposisjon Infeksjonskontrollprogram (IKP) o Bakgrunn

Detaljer

Vi kan mer, enn du aner...

Vi kan mer, enn du aner... Vi kan mer, enn du aner... VI KAN MER, ENN DU ANER... Lokal forankring. Global rekkevidde. Logitrans ble grunnlagt i 1940 som en liten smie og har en lang og tradisjonsrik historie bak seg. I dag er virksomheten

Detaljer

Sykehusseng. Enkelhet og komfort PASIENTROM

Sykehusseng. Enkelhet og komfort PASIENTROM Sykehusseng Enkelhet og komfort PASIENTROM Ny Adatto sykehusseng for enkel og komfortabel pasientpleie Merivaara s nye Adatto er en kostnadseffektiv og slitesterk sykehusseng som dekker forskjellige behov

Detaljer

AUTO LOGIC AUTOMATISK TRYKKREDISTRIBUSJONSSYSTEM

AUTO LOGIC AUTOMATISK TRYKKREDISTRIBUSJONSSYSTEM AUTO LOGIC AUTOMATISK TRYKKREDISTRIBUSJONSSYSTEM with people in mind MADRASS- OG OVERMADRASSYSTEMER Madrassen Auto logic 200 og overmadrassystemet AUTO logic 110 er en del av den nye Logic-serien fra ArjoHuntleigh.

Detaljer

GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR. Always with you

GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR. Always with you GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR Always with you 2 Getinge FD1800 Getinge FD1800 3 VELPRØVD I KAMPEN MOT KRYSSKONTAMINERING Den utmerkede rengjørings- og desinfeksjonsytelsen til Getinge FD1800 har gjort

Detaljer

Visste du at. Medisiner kan også være medvirkende årsak l fall. Hva øker risikoen for fall? Hva kan du gjøre selv?

Visste du at. Medisiner kan også være medvirkende årsak l fall. Hva øker risikoen for fall? Hva kan du gjøre selv? Visste du at Faren for å falle øker med alderen. 1 av 3 over 65 år faller minst én gang i løpet av ett år Når du først har falt en gang, er det dobbel så stor risiko for at du faller igjen De leste fall

Detaljer

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell Innledning Dette heftet er utviklet for å øke folks bevissthet og kunnskap om trykksår, og for å

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Artroskopisk behandling av hofte Denne folderen inneholder informasjon til pasienter som skal få utført artoskopisk behandling av hofte. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk Pasientguide Lymfødempoliklinikk 1 Lymfødempoliklinikk Enhet fysioterapi og ergoterapi på Klinikk Kirkenes har poliklinisk tilbud til pasienter med lymfødem. Lymfødempoliklinikken prioriterer Pasienter

Detaljer

GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR

GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR 2 Getinge FD1800 Getinge FD1800 3 VELPRØVD I KAMPEN MOT KRYSSKONTAMINERING Den utmerkede rengjørings- og desinfeksjonsytelsen til Getinge FD1800 har gjort den til en

Detaljer

Posisjonerende puter. Forebygger, behandler og gir økt komfort

Posisjonerende puter. Forebygger, behandler og gir økt komfort Posisjonerende puter Forebygger, behandler og gir økt komfort Rhombo-Medical Rhombo-Medical er varemerket for produkter av høy kvalitet: Madrasser for komfortabel og trykksårforebyggende liggestilling

Detaljer

Soft Tilt. Case Studier

Soft Tilt. Case Studier Soft Tilt Case Studier Introduksjon Invacare Soft Tilt er et unikt og innovativt nytt system utviklet for automatisk reposisjonering av bruker, samt for å hjelpe pleiepersonalet med daglig stell av bruker

Detaljer

Nova Friløfter en stabil løfter for forskjellige miljøer

Nova Friløfter en stabil løfter for forskjellige miljøer Nova Friløfter en stabil løfter for forskjellige miljøer Friløfteren er et godt hjelpemiddel ved personløft i dagliglivet. Løfteren er stabil og monteres uten inngrep i tak og vegger. Med en stilren design

Detaljer

Heving av vurderingskompetanse

Heving av vurderingskompetanse Kommunehelsesamarbeidet Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING Lier, Røyken og Hurum kommuner. 1 Innledning Helse- og omsorgstjenesteloven understreker kommunenes ansvar for systematisk kvalitetsforbedringsarbeid

Detaljer

Human Care. Velkommen til Human Care.

Human Care. Velkommen til Human Care. Senger Human Care Human Care produserer og tilbyr løsninger innen forflytning for mennesker med spesielle behov. Våre produkter streber etter å være en naturlig del av livet for alle brukere. Human Care

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Smittevern- er det så nøye? Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse Årskonferanse Tromsø 9. mai Regional smittevernsykepleier Merete Lorentzen KORSN

Smittevern- er det så nøye? Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse Årskonferanse Tromsø 9. mai Regional smittevernsykepleier Merete Lorentzen KORSN Smittevern- er det så nøye? Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse Årskonferanse Tromsø 9. mai Regional smittevernsykepleier Merete Lorentzen KORSN Smittevern i vinden Hva er smittevern? Forebygge helsetjenesteassosierte

Detaljer

Kap.2 Sentrale begreper og definisjoner 1

Kap.2 Sentrale begreper og definisjoner 1 Kap.2 Sentrale begreper og definisjoner 1 Sentrale begreper og definisjoner Antibiotikaassosiert diaré colitt forårsaket av antibiotikabehandling, hvor bakterien Clostridium difficile produserer toksiner

Detaljer

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt Lindab RdBX Innovative Raskere helt enkelt Lindab RdBX Doble timene hver dag Lindab har forenklet bygging av vegger. Resultatet er de nye Lindab RdBXveggprofilene en innovativ løsning som gjør monteringen

Detaljer

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Agenda 1. Pasientsikkerhet 2. Kampanjen 3. Brukermedvirkning 28.10.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hva er pasientsikkerhet?

Detaljer

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt Innovative Raskere helt enkelt Doble timene hver dag Lindab har forenklet bygging av vegger. Resultatet er de nye veggprofilene en innovativ løsning som gjør monteringen raskere, enklere og mer fleksibel

Detaljer

keep living STELLEBORD Høyderegulering for sunne arbeidsstillinger

keep living STELLEBORD Høyderegulering for sunne arbeidsstillinger STELLEBORD Høyderegulering for sunne arbeidsstillinger Fleksible stellebord Gode og sunne arbeidsstillinger krever fleksible løsninger. Stellebordene fra Pressalit Care har et gjennomtenkt design som gjør

Detaljer

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten Pasientsikkerhet handler om å forebygge unødvendige pasientskader. Hvert år

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Helse og velvære. med. naturlige teknikker

Helse og velvære. med. naturlige teknikker Din Naturlige Vei til Sunnhet og Velvære Lær hvordan du kan behandle deg selv med enkle og effektive teknikker! Hei, og velkommen til dette minikurset der du vil lære om forskjellige teknikker du kan ta

Detaljer

ELK. «Reduserer risikoen for muskel- og skjelettskader»

ELK. «Reduserer risikoen for muskel- og skjelettskader» ELK «Reduserer risikoen for muskel- og skjelettskader» ELK-løftepute en praktisk løsning på en daglig utfordring. Hovedfordeler Reduserer muskel- og skjelettskader og de tilhørende kostnadene Gir et trygt

Detaljer

Oppfølging av risikopasienter

Oppfølging av risikopasienter Oppfølging av risikopasienter Lise Bjerke Avdelingssykepleier Spinalenheten Nevrologisk avd. Haukeland Universitetssykehus Spinalenhetens målsetningm Spinalenheten skal ha ansvar for rehabilitering og

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 14 Ergonomi

Figurer og tabeller kapittel 14 Ergonomi Side 296 Riktig kroppsholdning minsker belastningen på sener og ledd. Med tyngdepunktet for langt fram eller bak øker belastningen på sener og ledd. Side 301 Type tungt arbeid Beskrivelse Eksempel Ergonomiske

Detaljer

TILBEHØR MED UBEGRENSET FLEKSIBILITET FOR GETINGE 46-SERIEN VASKEDEKONTAMINATORER

TILBEHØR MED UBEGRENSET FLEKSIBILITET FOR GETINGE 46-SERIEN VASKEDEKONTAMINATORER TILBEHØR MED UBEGRENSET FLEKSIBILITET FOR GETINGE 46-SERIEN VASKEDEKONTAMINATORER Always Alltid med with deg you 2 Lasteutstyr Kombiner etter eget ønske Endre når du trenger det Instrumentsett og kurver

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring?

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? Problemstillinger Hovedpunkter fra mandat: Beskriv hva som kjennetegner en kultur og en praksis hvor HOtjenester på et tidlig

Detaljer

GETINGE WD14 TABLO EN VASKEDEKONTAMINATOR FOR BORDPLASSERING. Always with you

GETINGE WD14 TABLO EN VASKEDEKONTAMINATOR FOR BORDPLASSERING. Always with you GETINGE WD14 TABLO EN VASKEDEKONTAMINATOR FOR BORDPLASSERING Always with you 2 GETINGE WD14 TABLO DET HANDLER BARE OM TID Små avdelinger og klinikker har store krav når det gjelder å kunne bruke instrumenter

Detaljer

Mobil heis og rullestol for badeanlegg

Mobil heis og rullestol for badeanlegg Utgave 1/15 Mobil heis og rullestol for badeanlegg - med deg i fokus Nordisk Helse Design Nordisk Helse Design jobber kontinuerlig med å fremskaffe de beste løsninger innen hjelpemidler, for brukere og

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

Får ikke kontakt. Sengeliggende. Ingen bevegelighet. 1/2 porsjon. Skade som omfatter både epidermis, Mindre enn 500 ml. pr. dag. dermis og subcutis.

Får ikke kontakt. Sengeliggende. Ingen bevegelighet. 1/2 porsjon. Skade som omfatter både epidermis, Mindre enn 500 ml. pr. dag. dermis og subcutis. Madrasser Luft Søvn er viktig for god helse og et godt sovemiljø bidrar til dette. Våre madrasser har svært gode egenskaper når det gjelder liggekomfort og trykkavlastning. Et bredt spekter av madrasskjerner

Detaljer

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING Fysioterapeut Elin Os Haare Fylkeskommunen Modul 3 kurs 09.november 2017 / SIDE 1 Agenda Hva er ergonomi? Hva er muskel- og skjelettplager? Hva sier lovverket

Detaljer

Mål og vekt SENGER - OPUS. Opus med integrert sengegrind. Lager- og transport stilling. 625072 Pleieseng Opus 85 c

Mål og vekt SENGER - OPUS. Opus med integrert sengegrind. Lager- og transport stilling. 625072 Pleieseng Opus 85 c SENGER - OPUS 625072 Pleieseng Opus 85 c Opus med integrert sengegrind Lager- og transport stilling 85 cm 31 cm 59 cm Mål Transportbredde 85 cm Transportlengde 138 cm 25 cm 214 cm Bredde Opus 85 98 cm

Detaljer

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien!

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! Ortoped kirurg Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! it is one of the most dramatic life changing surgical procedures performed in medicine today. Etter

Detaljer

Føl deg hel igjen. En ny tilværelse uten proteser.

Føl deg hel igjen. En ny tilværelse uten proteser. Føl deg hel igjen. En ny tilværelse uten proteser. Når tok du sist en god bit av et saftig eple? Gruer du deg for å snakke i forsamlinger fordi protesene sitter dårlig? Skaper protetikken problemer og

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

PRODUKTKATALOG. PRIMA og Optimal skummadrasser

PRODUKTKATALOG. PRIMA og Optimal skummadrasser PRODUKTKATALOG PRIMA og Optimal skummadrasser 2015 PRIMA BM Overmadrass med god komfort og slitestyrke PRIMA BM PRIMA BM er en overmadrass med homogen madrasskjerne som gir brukeren god komfort og trykkutjevning.

Detaljer

Operasjon ved Seneskade i Skulderen

Operasjon ved Seneskade i Skulderen Operasjon ved Seneskade i Skulderen Andre navn: Rotator cuff ruptur. Skade i rotatormansjetten. ( alle bilder: www.alltheweb.com ) Rotatorsenene i skulderen er 4 kraftige sener, som stabiliserer leddkulen

Detaljer

Seilprogram. Invacare. Optimal passform med høy grad av komfort og sikkerhet

Seilprogram. Invacare. Optimal passform med høy grad av komfort og sikkerhet Optimal passform med høy grad av komfort og sikkerhet s nye seilprogram tilbyr et bredt spekter av seil til brukere med forskjellig grad av funksjonsnedsettelse. Seilene er utviklet i samarbeid med terapeuter

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid Kompetansemål Karakteren 2 lav Mål 1 Gjøre rede for individuelle og miljømessige faktorer

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 11. september 27 Individuell plan Formålet med individuell

Detaljer

Smittevern satt i system Infeksjonskontrollprogram

Smittevern satt i system Infeksjonskontrollprogram Smittevern satt i system Infeksjonskontrollprogram Smittevernkurs Sandefjord 05.11.13 Per Espen Akselsen Seksjon for pasientsikkerhet/ Regionalt kompetansesenter i sykehushygiene for Helse vest Haukeland

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helseservicefag Fagkode og programfag: HES 2001 Helsefremmende arbeid Kompetansemål Karakteren 2 lav Mål 1 Gjør rede for individuelle og miljømessige faktorar

Detaljer

Bio-Strath 100 tabletter

Bio-Strath 100 tabletter Bio-Strath 100 tabletter Bio-Strath 100 tabletter 0650 Bio-Strath AG (Sveits); Overskudd og vitalitet med naturlig næringsekstrakt i tablettform, med immunstyrkende betaglukaner og 60 andre nyttige stoffer,

Detaljer

Dusj med verdighet. Diplom våren 2013, Sinan Softic Veiledere: Nina Bjørnstad & Tom Vavik

Dusj med verdighet. Diplom våren 2013, Sinan Softic Veiledere: Nina Bjørnstad & Tom Vavik Dusj med verdighet Diplom våren 2013, Sinan Softic Veiledere: Nina Bjørnstad & Tom Vavik Mange eldre møter utfordringer med personlig hygiene og søker om hjelp. Flere av disse er fortsatt oppegående og

Detaljer

Fagdag innen palliasjon Symptomkartlegging. Karen J.H.Tyldum Kreftsykepleier

Fagdag innen palliasjon Symptomkartlegging. Karen J.H.Tyldum Kreftsykepleier Fagdag innen palliasjon Symptomkartlegging Karen J.H.Tyldum Kreftsykepleier 16.09.16 Innhold Palliasjon Symptomkartlegging Bruk av ESAS-r Palliasjon Palliasjon ; Palliasjon er aktiv behandling, pleie og

Detaljer

3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen

3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen 3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen Hva er pasientsikkerhet? Skade på pasient som kan unngås Definisjon Vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens

Detaljer

Support. Teknisk fakta

Support. Teknisk fakta Support Ved valg av Etac som leverandør av skinnesystemer, har kunden alltid tilgang til profesjonell support. I prosjekteringsfase tilbyr våre faglig kompetente konsulenter kunden bistand med råd og veiledning

Detaljer

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Hvordan skape medarbeiderengasjement i SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Dale Carnegie Training White Paper www.dalecarnegie.no Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_102914_wp_norway

Detaljer

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Oppretting av skjevstilling i kneet Kneosteotomier Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført osteotomi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Todelt vannmadrass og liggebåser

Todelt vannmadrass og liggebåser Fordelen med Glad Q AS sin total-løsning : Arbeidsbesparende Om B.U.C og Glad Q AS Renere båser En lidenskap for kvegdrift har ført til stiftelsen av B.U.C som er et hollandsk selskap. Siden 1999 har B.U.C

Detaljer

NHD. Hjelpemidler forflytning og inkontinens. glidelaken for inkontinens og væskesperre glidelaken og stikklaken forflytningshjelpemidler

NHD. Hjelpemidler forflytning og inkontinens. glidelaken for inkontinens og væskesperre glidelaken og stikklaken forflytningshjelpemidler Hjelpemidler forflytning og inkontinens glidelaken for inkontinens og væskesperre glidelaken og stikklaken forflytningshjelpemidler - med deg i fokus Vår visjon med deg i fokus Nordisk Helse Design jobber

Detaljer

BADEKAR MED DØR OG STOL

BADEKAR MED DØR OG STOL BADEKAR MED DØR OG STOL Innhold Funksjonalitet i fokus... 4 Sittebadekar med dør Bazz smart flexidør... 6 Bazz hjørnebadekar... 8 Coniston... 10 Bimini... 11 Derwent... 12 Ennerdale... 13 Windermere...

Detaljer

AVÆRE TILGJENGELIG PÅ JOBB

AVÆRE TILGJENGELIG PÅ JOBB VELVÆRE PÅ JOBB VELVÆRE PÅ JOBB HVORFOR ER DET SÅ VIKTIG? Det er stadig flere bevis for at ytelsen i et selskap er direkte knyttet til de ansattes velvære. Ettersom de fleste mennesker bruker hoveddelen

Detaljer

Hvilke symptomer skal jeg se etter når jeg har mistanke om hjerteinfarkt?

Hvilke symptomer skal jeg se etter når jeg har mistanke om hjerteinfarkt? Hjerteinfarkt Et hjerteinfarkt oppstår når blodtilførselen til en del av hjertet stopper opp slik at denne del av muskelen dør. I løpet av 1 times tid etter stopp i blodtilførselen er hjertemuskelfibrene

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

GETINGE 9100-serien VASKEDEKONTAMINATOR FOR VOGNER OG UTSTYR

GETINGE 9100-serien VASKEDEKONTAMINATOR FOR VOGNER OG UTSTYR GETINGE 9100-serien VASKEDEKONTAMINATOR FOR VOGNER OG UTSTYR 2 GETINGE 9100-serien SPAR TID, STRØM OG VANN Getinges 9100-serie har flere unike, nye funksjoner som kan redusere prosesstidene og forbruket

Detaljer

Føl deg hel igjen. Slik kan du få bedre livskvalitet med rekonstruksjon av tennene.

Føl deg hel igjen. Slik kan du få bedre livskvalitet med rekonstruksjon av tennene. Føl deg hel igjen. Slik kan du få bedre livskvalitet med rekonstruksjon av tennene. Unngår du å smile fordi du mangler én eller flere tenner? Når tok du sist en god bit av et saftig eple? Har du sluttet

Detaljer

Molift RgoSling. Innebygd ergonomi for komfortable løft

Molift RgoSling. Innebygd ergonomi for komfortable løft Molift RgoSling Innebygd ergonomi for komfortable løft Molift RgoSling Innebygd ergonomi for komfortable løft Maksimal komfort Alle våre seil er konstruert for å fordele vekt og trykk jevnt, for maksimal

Detaljer

Forflytningsteknikk. Coperio Bedriftshelse

Forflytningsteknikk. Coperio Bedriftshelse Forflytningsteknikk Ergoterapeut Coperio Bedriftshelse Kristian Hovde Lie Forflytning en bevegelse fra et sted til et annet med en pasient eller en gjenstand, en bevegelse som i all hovedsak foregår i

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Nova Takløftersystem anvendelig og sikkert

Nova Takløftersystem anvendelig og sikkert Nova Takløftersystem anvendelig og sikkert Med Nova takløftersystem er belastningene små ved forflytninger fra gulv, seng, toalett og rullestol. Det fast installerte systemet gjør løftene sikre og enkle

Detaljer