medlemstilbud og fordeler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "medlemstilbud og fordeler"

Transkript

1 medlemstilbud og fordeler AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY

2 Det lønner seg å være medlem i AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY! AMCAR er en aktiv bilorganisasjon som jobber for deg som kjører amerikansk bil i Norge. AMCAR SOM BILORGANISASJON Bilorganisasjonen AMCAR har i over 34 år talt amcarbilistens sak i Norge! Vi er i dag involvert på en mengde områder hvor vi jobber for de som er medlemmer i vår organisasjon. AMCAR Bilpolitisk Utvalg jobber aktivt i forhold til våre politikere i bilpolitiske spørsmål. AMCAR Teknisk Utvalg jobber aktivt med registrerings- og ombyggingsproblematikk som våre medlemmer opplever i hverdagen. AMCAR Bilsportsutvalg jobber for de av våre medlemmer som er engasjert i bilsport og utvidelse av begrepet amerikansk bil i bilsport. AMCAR Arrangementsutvalg jobber med nytenkning og utvikling av nye aktivitetskonsepter som skal gjøre opplevelsen av å være med enda bedre. Vi har tilbud som passer alle med bil som hobby og amerikansk bil i særdeleshet. Vi spenner vidt med våre medlemmer og rundt 80 tilsluttede lokal- og merkebilklubber over hele landet. TEKNISK HJELP Vårt bibliotek inneholder den største samling av amerikansk billitteratur i Europa med over bøker, blader, originalbrosjyrer og delekataloger som dekker de fl este årsmodeller fra de eldste til de aller nyeste. AMCAR er tilsluttet over 30 merkeklubber og bilorganisasjoner i inn- og utland, og hver måned mottar vårt bibliotek over 50 forskjellige bilblader og magasiner. Medlemmer kan fritt benytte AMCAR s tekniske avdeling i forbindelse med restaurering eller ombygging. Enkel teknisk hjelp er gratis for medlemmer, mens mer omfattende kopiering, hjelp med data/ dokumentasjon i forbindelse med registrering og ombygging kan koste fra kr. 50,- til kr. 500,-, alt etter hvor mye arbeid dette innebærer. På Amcarsenteret i Trondheim er det rikelig med plass til å sette seg ned og ta del i opplevelsen det er å bla gjennom gamle og nye brosjyrer, verkstedmanualer, bøker og blader. I tillegg har vi et norsk amcarbilregister på over biler. BILPOLITISK ENGASJEMENT AMCAR er høringsinstans for Vegdirektoratet, Toll- og Avgiftsdirektoratet og Finansdepartementet i bilsaker. Vi mottar referater fra alle Stortingsforhandlinger og holder oss løpende orientert om hva som skjer angående amerikansk bil og bilpolitikk i Norge og i Europa. Vi taler medlemmenes sak ovenfor myndighetene for en mer fornuftig avgiftspolitikk, og for at registrering og godkjenning av amerikanske biler skal gå lettere. AMCAR s største bilpolitiske seire omfatter innføringen av 30-årsregelen i 1985, og sist de nye godkjenningsreglene for nyere biler fra USA som trådte i kraft i AMCAR PRISGUIDE KJØP- OG SALGSVEILEDNING AMCAR hjelper deg dersom du skal kjøpe eller selge amerikansk bil. Vi følger med i hva som skjer på markedene i inn- og utland, og utgir med jevne mellomrom AMCAR Prisguide. Mange har spart penger og fått gode råd i forbindelse med kjøp i inn- og utland ved å ringe oss først. Selgere kan ta kontakt for å høre hva bilen deres er verdt før de legger den ut for salg. AMCAR-kontrakten er en ekstra sikkerhet når du skal kjøpe eller selge bil. Den får du gratis som medlem i AMCAR. Vi kan beregne avgiften du må betale ved import og registrering av egen bil, eller for eksempel hva det koster å sette inn baksete i varebilen. I tillegg kan medlemmer søke støtte hos AMCAR og vår juridiske avdeling i forbrukertvistsaker. AMCARSENTER OG AMCAR DINER I jubileumsåret 2005 sto det nye Amcarsenteret ferdig på Rosten i Trondheim. Senteret huser blant annet administrasjonen i AMCAR og redaksjonen i AMCAR Magazine. Her fi nner du verdens største samling av amerikansk billitteratur utenfor USA. Det er lagt vekt på at medlemmene skal kunne besøke oss for å få en opplevelse av hvilket mangfold som fi nnes innenfor vår organisasjon. Det nye senteret er også tilrettelagt for kurs- og konferansevirksomhet som kan brukes i forskjellige sammenhenger. Vi anbefaler medlemmene å komme innom enten de trenger hjelp fra vår tekniske avdeling, tegne forsikring, søke om bilfi nansiering eller rett og slett vil tilbringe noen timer for å gjennomgå billitteratur eller brosjyremateriell. AMCAR Diner er bygget som en autentisk amerikansk 50 s diner og ligger i 4. etasje i Amcarsenteret. Her er du velkommen innom for en kopp kaffe i åpningstiden. Dineren er åpen for matservering ved spesielle anledninger. AMCAR SHOP AMCAR Shop er en trendy nettbasert butikk for de som ønsker klær og effekter knyttet til bil som hobby og amerikansk lifestyle. AMCAR Shop har utviklet egne kleskolleksjoner for Mechanics and Cruisers. Flere av produktene fi nnes også som barnestørrelser under labelen AMCAR Kids Club. Bestilling gjør du enkelt på amcar.no hvor du kan velge mellom nettbasert betaling eller postoppkrav. Produktene kan også kjøpes via vår shoputstilling på Amcarsenteret hvor du også har mulighet til å prøve produktene.

3 FORSIKRINGSAVTALE AMCAR-medlemskap og forsikring under avtalen med If betyr besparelser og en trygg forsikringsavtale. American Car Club of Norway kan tilby deg som medlem et omfattende tilbud på forsikringssiden gjennom vår avtale med If. Som AMCAR-medlem får du følgende rabatter; Amerikansk bil... 15% Bil... 10% Motorsykkel... 10% Villa... 8% Hjem... 8% Hytte... 8% Fritidsbåt... 8% Rabatten kommer på toppen av eventuell If Pluss-rabatt og bonus. Tilleggsrabatt for deg med flere forsikringer - If Pluss-kunde Du kan samle dine forsikringer hos If og få en samlerabatt. Tellende forsikringer er: Barn - Bil - Båt - Hjem - Hytte - Liv/uføretillegg - MC - Reise - Villa 3 forsikringer:... 8% 4 forsikringer:... 12% 5 forsikringer:... 16% 6 forsikringer:... 20% Denne besparelsen i forsikringspremien kommer i tillegg til de rabattene som medlemskapet i AMCAR gir. AMCAR s forsikringskomité er din garanti for et korrekt og sikkert oppgjør AMCAR og If er ledende på forsikring av amerikansk bil i Norge. Ingen har lengre erfaring og så mange amerikanske biler forsikret som oss. Vi kan amerikansk bil, og hos oss fi nner du medarbeidere som ivaretar dine interesser om det skulle oppstå en tvist i forbindelse med skadeoppgjør. Denne tjenesten kan du som AMCAR-medlem forsikret i If benytte uten kostnad. Tjenesten representerer selve tryggheten ved å ha din amerikanske bil forsikret gjennom oss. Spesiell forsikringsordning for eldre amcars For kjøretøy som er 30 år eller eldre har vi skreddersydde tariffer som kun er tilgjengelige for deg som er medlem i AMCAR. Vi følger med i markedet og etterstreber alltid å gi våre medlemmer det beste tilbudet. Vi har også spesialforsikring for radikalt ombygde gatebiler og street-rods. En besiktning (tilstandsrapport) og bilder av bilen er det vi trenger for å gi deg denne forsikringen. Besiktningsrapporten og bildene oppbevares av AMCAR og er uvurderlig dokumentasjon dersom uhellet skulle være ute. AMCAR har et godt utbygd besiktigelsesmannsapparat over hele landet. Klassikerforsikring Dette er forsikringen for deg som bare benytter bilen i hobby- og fritidssammenheng. Du må kunne dokumentere at du disponerer en bruksbil i tillegg. Forsikringsordningen er bonus-uavhengig og har ingen alderstillegg for unge bileiere. Tegning av forsikringen kan bare gjøres hos AMCAR. Det kreves besiktning og bilder av bilen for dekning ut over vanlig ansvarsforsikring. Bilen forsikres automatisk for inntil kroner med mulighet for utvidelse av maksimalgrensen dersom det skulle være nødvendig. Premien for tilleggsforsikring er 4 promille av overskytende forsikringssum. Egenandelen ved kaskoskade er kr Det stilles ikke krav til at bilen skal være helt original, men kjøretøyet må være i samsvar med vognkortet. All forsikring er helårig. PRISTABELL KLASSIKERFORSIKRING Kjøretøy 30 år og eldre, kjørelengde inntil km: Trafikk/ansvar, brann/tyveri og kasko kr. 500,- Ombygd kjøretøy 30 år og eldre, kjørelengde inntil km: Trafikk/ansvar, brann/tyveri og kasko kr ,- Nyere Entusiastbilforsikring, nyere enn 30 år, kjørelengde km: Trafikk/ansvar, brann/tyveri og kasko kr ,- *) Oppgitte priser er fratrukket AMCAR-rabatt (10%) og inkluderer førerog passasjerulykke (kr. 50,-). I tillegg beregner If kr. 190,- i grunnpremie pr. polise. For dekninger ut over trafi kk/ansvar kreves tilstandsrapport før forsikring innrømmes. Nyere Entusiastbilforsikring Forsikringen krever at du er medlem i AMCAR, og at du er (eller blir) If Pluss-kunde med bruksbil forsikret i selskapet. Entusiastbilforsikringen gjelder kun amerikanske personbiler som er nyere enn 30 år som kun benyttes i hobby- og fritidssammenheng og som er registrert og eid av privatperson. Maksimal årlig kjørelengde er km, og bilen skal oppbevares i separat, låst garasje når den ikke er i bruk. Som ved klassikerforsikring krever vi besiktning av bilen. Den må holde generell god standard og være EU-godkjent. Entusiastbilforsikringen medfører ikke opparbeidelse av bonus og heller ikke bonustap ved skade. Forsikringen tegnes kun for et helt år, og full kasko er eneste tilgjengelige dekning. Bileieren må alltid sitte på dersom bilen kjøres av annen person, og eierens minimumsalder må være minst 30 år for at du skal kunne tegne forsikringen. Bilen forsikres automatisk for inntil kr ,-. For bil med høyere verdi, kan tilleggsforsikring tegnes i bolker à kr ,-. Premien for tilleggsforsikring er 4 promille av overskytende forsikringssum. Nyere entusiastbilforsikring er kun tilgjengelig fra AMCAR s forsikringskontor.

4 Restaureringsforsikring Biler under restaurering/lagring representerer ofte store verdier. Derfor har AMCAR utarbeidet en egen restaurerings- og lagringsforsikring for amerikanske biler. Bilen kan forsikres mot brann, tyveri og andre uforutsette skader som skjer som følge av lagring eller transport. Deler som er sendt vekk til restaurering dekkes også. Årspremien er 4 promille av forsikringssummen. Egenerklæringsskjema må fylles ut. Denne får du ved henvendelse til AMCAR. Kunde i annet selskap? La If gi deg et tilbud på hva det koster å ha samme forsikring under AMCAR s forsikringsavtale. Er du kunde hos If fra før, så gi oss melding om det. Da sørger vi for at du får AMCAR-rabatten og våre spesielle forsikringsvilkår. Her kan det virkelig være penger å spare. Klassikerforsikring og entusiastbilforsikring tegner du hos AMCAR på tlf Andre forsikringer tegner du hos if på tlf TREFF, UTSTILLINGER OG RACING DOMMERE, FUNKSJONÆRER OG LØPSLEDERE AMCAR har utdannet egne dommere for bilbedømming på treff og utstillinger. Disse benytter et eget regelverk for bedømming, og de må hvert år gjennom en prøve for å beholde sin autorisasjon. Vi har egen hederspris for de som ivaretar originale, urestaurerte biler, samtidig som vi årlig deler ut både restaureringspriser og custompremier på AMCAR End of Season Party. AMCAR er engasjert innen mange bilsportsgrener. Innen Dragracing og Street Legal har vi utviklet regelverket, og vi jobber kontinuerlig med å utdanne egne funksjonær, løpsledere og dommere i samarbeid med Norges Bilsportforbund. AMCAR MAGAZINE 10 ganger i året mottar du som medlem bladet AMCAR Magazine. Hvert nummer inneholder 100 sider i 100% farger. I bladet fi nner du alt om amerikansk bil og lifestyle - både i Norge og i USA. Prismessig er løssalgsprisen av bladet alene nok til å forsvare medlemskontingenten sammenlignet med å kjøpe bladet i løssalg! Med medlemskap i AMCAR får du bladet rett i postkassen, pakket i plast, før det kommer ut i butikkhyllene. Cruising, treff og utstillinger startet amcarbevegelsen i Norge. Hvert år arrangerer tilsluttede klubber hundrevis av treff, utstillinger, AMCAR Cruise Nights og AMCAR Street Legal arrangementer i hele Norge. Fra sentralt hold er AMCAR med for å koordinere aktivitetene, og vi hjelper lokale klubber i forkant av arrangementer dersom det skulle være ønskelig. Vi arbeider stadig med utvikling av nye arrangementskonsepter i samarbeid med våre tilsluttede klubber. Og fra tid til annen arrangerer AMCAR store nasjonale stevner som samler tusenvis av bilinteresserte deltakere og publikummere. BILSPORT AMCAR er en av fem bilorganisasjoner som utgjør Norges Bilsportforbund. Det betyr at man som medlem i AMCAR kan løse nasjonale og internasjonale lisenser som er nødvendig for å kunne delta på løp eller trening i bilsportssammenheng. AMCAR, som bilsportsorganisasjon, har siden starten av hatt et stor engasjement og hjerte for amerikansk bilsport i Norge. Vi startet dragracingen i Norge på 1970-tallet. Og engasjementet har vokst etter hvert som miljøet i Norge har vokst. Vi har vært, og er, engasjert i Junior Dragracing, egen nasjonal klasse i asfaltracing (NARS), Formula Off-Road, Street Legal Racing med mer. Og hvert år på AMCAR End of Season Party deles det ut priser for Racer of the Year og Rookie of The Year. På AMCAR International Speedway, Gardermoen, kan du oppleve Europas raskeste og tøffeste dragrace. AMCAR inviterer fra tid til annen til egne cup er for medlemmer som konkurrerer i de forskjellige grenene der det kjøres med amerikansk bil i bilsporten. USA TURER AMCAR arrangerer fl ere medlemsturer til USA hvert år. Der besøker vi utvalgte arrangementer, gjerne av en viss størrelse. Turene er lagt opp slik at de passer både for førstegangsreisende og de mer erfarne. For førstegangsreisende er det betryggende å ha med reiseledere fra AMCAR s stab. De mer erfarne setter pris på at de kan nyte turen uten å måtte bruke for mye tid på planlegging og logistikk. Vi kaller turene Bad Boys Tours, men navnet tiltross, programmet er tilrettelagt både for boys, girls and kids. Vår erfaring og vårt kontaktnett i USA har gjort USA-turen til en uforglemmelig opplevelse for de som har vært med. Vi besvarer også mange reiserelaterte spørsmål våre medlemmer har angående USA-turer. Vår lange erfaring med reiser og opphold i USA står tilgjengelig for deg som medlem.

5 AMCAR FINANSIERING Unikt medlemstilbud! AMCAR Finansiering! Nå kan du fi nansiere klassikeren gjennom AMCAR og SpareBank 1 Finans. Mot pant i bilen kan du nå låne inntil 80% av kjøpesummen for å realisere bildrømmen. Alle som er medlem i AMCAR og som blir godkjent under SpareBank 1 Finans kredittvurderingssystem kan få fi nansiert kjøp av drømmebilen. Det er ingen nedre aldersgrense for ungdom som ønsker fi nansiering, noe man ofte fi nner andre steder. I utgangspunktet kan alle motorhistorisk interessante amerikanske biler, uansett alder, fi nansieres. Det betyr at du kan få fi nansiert alt fra en førkrigs Hudson til en 92 Corvette. Bilen skal være registrert i Norge. Bilen skal forsikres gjennom AMCAR s forsikringsavtale med If. Fått med deg siste nytt på USA-bilfronten? Hva skjer rundt omkring i amcar-norge? Hvor cruiser vi i dag? Hva skjer med bilavgiftene? Hva holder American Car Club of Norway på med? Følg med i det omfattende arbeidet American Car Club of Norway til enhver tid utfører. Ta en sniktitt i neste AMCAR Magazine. Les om månedens bil. Se video og web-cam fra enkelte begivenheter. Ta en titt på andres biler i Amcargarasjen. Våre websider amcar.no er plassen å gå for og fi nne ut av alt dette og mye, mye mer. Kjøpe eller selge amerikansk bil? På amcar.no/marked fi nner du Norges beste database for kjøp og salg av amerikanske biler og deler. Det stopper ikke der. Du kan selge litteratur, fi lmer, jukebokser, fl ipperspill, platesamlinger, inventar med mer. Vi har også gjort det mulig for selgere av amerikanske båter og motorsykler å tilby disse på amcar.no/marked. Vi vet at mange av våre medlemmer er pro amerikanske produkter og søker til vår kjøps- og salgsbase uansett hva de er på jakt etter. Alle kategoriene er inndelt i underkategorier så det skal være lett for både kjøper og selger å fi nne frem til hverandre. Hvordan går jeg frem? Ta kontakt med AMCAR Finansiering på telefon eller fi Det er to forhold som avgjør om du får fi nansiering. Det første er din egen kredittverdighet, altså om SpareBank 1 Finans kan tilby deg fi nansiering ut fra dine personlige økonomiske forhold. Det andre er tilstand og type bil du ønsker å fi nansiere. Bilen må være registrert for at det skal kunne tas salgspant i den, og det kreves at bilen besiktiges for at den skal kunne forsikres under AMCAR Forsikring. AMCAR Finansiering forbeholder seg retten til å avvise fi nansiering, eller kreve høyere egenkapital i tilfeller hvor prisen oppfattes som for høy i forhold til markedsverdi, eller hvor selve objektet ansees som for risikabelt. I tilfeller hvor vi allerede har en fersk besiktning vil du få svar på direkten under forutsetning av at bilen er i samme tilstand som i besiktigelsesrapporten. Det vil være aktuelt å kreve bekreftelse på besiktningen eller ny besiktning. Vi tilbyr lånetilsagn eller såkalt lånerettsbevis. På nett-treffplassen Amcargarasjen inviteres medlemmene til å legge ut bilder og beskrivelse av bilene sine. Her kan du dra på nett-treff med bilen din. Egne ratinger og mest sette biler er noen av mange trivelige funksjoner. Du kan også sette sammen ditt eget treff i mine favoritter. Lettere blir det ikke å dra på biltreff. Masse bilbilder av lesernes egne biler. På AMCAR On the Road vil man fi nne bilderike treff- og utstillingsreportasjer. Dette er amcarmiljøet og lokalklubbenes egne sider. Her sender leserne inn det de måtte ha av interessant stoff relatert til hva som skjer rundt omkring i amcar-norge. På nyhetssidene AMCAR Nyheter vil du til en hver tid kunne følge med i det omfattende arbeidet AMCAR legger ned på vegne av medlemmene opp mot politikere, toll- og avgift, Finansdepartementet, Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet, Trafi kkstasjonene, ombygging og registrering av bil, etc. På amcar.no fi nner du også AMCAR Prisguide og AMCAR Avgiftskalkulator for deg som vurderer kjøp, salg eller import av amerikansk bil. Du kan lese om hva som skal til for å arrangere Street Legal under Amcar Racing, og du fi nner oppdaterte Street Legal-resultater fra hele Norge. Her er det bilsportsreglement, oversikt over lokale klubber m.m. I tillegg kan du bestille klær og andre hobbyrelaterte ting fra AMCAR Shop, treffe administrasjonen på nett, ta en virtual tour på Amcarsenteret og fi nne ut hvordan du som privatperson eller fi rma kan annonsere i AMCAR Magazine eller på amcar.no. Norges desidert beste nettsted for alle med interesse for amerikansk bil...

6 JURIDISK BISTAND Samarbeidet med Advokatfi rmaet Tøtdal MNA gir medlemmer muligheten til å få juridisk førstehjelp i bilrelaterte saker. Som medlem kan du kontakte AMCAR og be om fri konsultasjonstime hos advokat. I samråd med deg avgjør vi om saken skal kanaliseres videre til vår advokat. En eventuell avtale om oppfølging av saken skjer direkte mellom medlemmet og advokatfi rmaet. Det er en fordel for deg å vite at du ved en eventuell rettssak har AMCAR i ryggen. RABATTAVTALER Ikke bare opplevelsen... Som AMCAR-medlem sparer du penger! AMCAR har inngått rabattavtaler med utvalgte fi rmaer som vi vet står for kvalitet og god service. Disse fi rmaene er håndplukkede ut fra en rekke kriterier, bl.a. seriøsitet, leveringsdyktighet og pålitelighet. Firmaene gir AMCAR-medlemmer rabatt i forskjellig grad på utvalgte produkter. Medlemmer som ofte benytter seg av rabattavtalene kan tjene inn medlemskontingenten mange ganger i løpet av et år. Nedenfor fi nner du en kort presentasjon av de fi rmaene vi har rabattavtale med. Mange av disse fi nner du mer om på AMCAR s nettsider, eller i annonser i bladet. Ved prisforespørsel/varekjøp skal medlemsnummeret i AMCAR bekjentgjøres. CYLMO AS Cylmo / Cylinder og Motorservice AS i Trondheim gir 10% AMCARrabatt på verkstedarbeid, motoroverhaling, boring, honing, linjeboring, topplokksoverhaling, veivakselsliping, rep. av råder etc. Det gis ikke rabatt på verkstedoppdrag hvor pris er avtalt på forhånd. 20 % AMCARrabatt på motordeler og lagerførte slitedeler. Det gis ikke rabatt på tilbudspriser/nettopriser. Ingvald Ystgaards vei 13b, P.O. Box 3989 Leangen, 7443 Trondheim, tlf , fax Web: WÜRTH NORGE AS WÜRTH forhandler bl.a. skruer, muttere, verktøy, kjemiske artikler og lakk. AMCAR-rabatt 27-50%. Hovedkontor: Würth Norge AS - Gjelleråsen Næringspark, tlf , fax Web.: Würth Norge AS har 26 butikker over hele Norge. Flere er under planlegging. Butikkene fi nner du på 4x4 SUPPLY Forhandler drivverk og chassisdeler til amerikanske 2/4WD biler, samt deler og utstyr til Jeep. AMCAR-rabatt på 12%. Lierstranda 55b, 3400 Lier, tlf , fax Web: SARPSBORG MOTORVERKSTED Sarpsborg Motorverksted utfører maskinering og balansering av motorer. AMCAR-medlemmer får 10% rabatt på maskineringsarbeid og 20% på deler. Elvegata 5b, P.O. Box 558, 1703 Sarpsborg. tlf , fax Web: AARNES AS Aarnes har delenummer på lager. Originaldeler til Ford, GM, Chrysler og Jeep. Aarnes forhandler merkevarer som Fel-Pro, TRW, Standard, Motor, EIS, Federal Mogul, Transtar m.m. Jellestadv. 35, P.O. Box 14, 1740 Borgenhaugen, tlf , fax Web: AMERIKANSKE BILDELER Amerikanske Bildeler har et stort utvalg i kvalitetsdeler til lav pris: Slitedeler, trimdeler, karosserideler, originaldeler, reprodeler, radiatorer, motordeler, overhalte deler, interiør, gummilister, gulvtepper, biltrekk, bilstereo m.m. AMCAR-medlemmer får 10% rabatt på slitedeler. Iddeveien 33, 1769 Halden, tlf , fax Web: BULAND AUTO INTERIØR Buland gir AMCAR-medlemmer 10% rabatt på ferdig sydde interiør, tepper og kalesjer (convertible tops). Monteringsarbeid utføres. Spesialiteter: originalstoffer til USA-biler, interiør til hot rods og custom cars. Alt i interiør, convertible tops m.m. P.O. Box 112, 2071 Råholt, tlf , fax Web: CLASSIC AUTO PARTS AS Amerikanske bildeler fra 1910 til dagens modeller. Originaldeler til GM, Ford & Chrysler samt alle utgåtte bilmerker. Kjempeutvalg i deler til gamle biler. Utgåtte deler og deler til Cadillac er en spesialitet. AMCARmedlemmer får 12% på bildeler (unntatt utgåtte deler, veteran & div. klassikerdeler). Søbstadvegen 23, 7088 Trondheim, tlf , fax Web: EIKER MOTORSHOP AS Eiker Motorshop forhandler dekk og bilutstyr. AMCAR-medlemmer får 10% rabatt på alle katalogvarer (også veteranbildekk), unntatt Michelin dekk og tilbudsvarer. P.O. Box 213, 3300 Hokksund, tlf , fax Web: CARS AS Cars AS your muscle cars connection! Bilverksted, motorverksted, bremsebenk, trimming, maskinering, service, delesalg (performance og slitedeler / servicedeler), speedshop, postordre og eget delelager. AMCAR-medlemmer gis 10% rabatt på verkstedarbeid, maskinering, bremsing og deler (unntatt tilbuds- og kampanjepriser). Stanseveien 6, (Kaldbakken industriområde) 0975 Oslo, tlf.: , fax.: Web: EXIDE SØNNAK AS Exide Sønnak er en av landets ledende leverandør av batterier til motorkjøretøyer og gir 40% rabatt/netto forhandlerpris på utvalgte batterier ved henvendelse til følgende avdelinger: Oslo: Brobekkveien 101, tlf , fax Stavanger: Maskinveien 4, tlf , fax Bergen: Sandviksboder 78C, tlf , fax Trondheim: Sluppenveien 13, tlf , fax Bodø: Notveien, tlf , fax Web: ERIK DRAGSNES Postordresalg av reparasjonshåndbøker og annen litteratur for og om amerikanske biler. Katalog sendes gratis på forespørsel. AMCAR-rabatt: 10%. Kvitsteinveien 14, 7027 Trondheim, tlf , fax ,

7 J. SVENDSEN EKSOSSERVICE AMCAR-rabatt på 10% ved kjøp av eksosanlegg og deler til eksosanlegg over kr. 500,-. Gratis telefon: 800-Eksos. Web: Skien: Bedriftsveien 42, tlf Tønsberg: Travveien 4, tlf Asker: Løxaveien 5, tlf Stavanger: Forusbeen 10, tlf Oslo: Gladengvn. 18, tlf Fredrikstad: Rolvsøyvn. 207, tlf Trondheim/Nardo: Sørenga 1, tlf Bergen: Liamyrane 14A, tlf Drammen: Husebysletta 19, tlf Lørenskog: Røyåsveien 5, tlf Trondheim/Tiller: Østre Rosten 4C, tlf PHOENIX US CARS Forhandler amcars og er landets største USA-bilhuggeri. Nye og brukte deler til alle amerikanske biler. AMCAR-rabatt gis på nye reservedeler/slitedeler (10-20%), dekk/felger min. 4 stk. (20-30%), brukte karosserideler m.m. (10-20%) på ordre over kr ,- eks. mva. Det gis ikke rabatt på tilbuds-/nettopriser. Ås Industriområde. P.O. Box 2121, 3103 Tønsberg, tlf , fax Web.: RIIS BILGLASS Landets ledende innen bilglass og montering av solfi lm, med 65 avdelinger/forhandlere på landsbasis. Fagkunnskap gir trygghet. AMCAR-rabatt: 30%. Hovedkontor: Trondheim, tlf , fax Web: SARPSBORG MOTOR AS Stort utvalg av deler til motorer og automatgearkasser til amerikanske, europeiske og japanske biler. Performance deler til amerikanske motorer. Ukentlige fl ysendinger med kun kvalitetsdeler. AMCAR-medlemmer får 23% rabatt. Det gis ikke rabatt på tilbuds- og nettopriser Borgenhaugen, tlf , fax Web: VANGBO AS Eksosanlegg, lydpotter, katalysatorer, effektanlegg, fl eksible stålslanger, silikonslanger, isolasjonsprodukter, klemmer, sprayprodukter med mer. AMCAR-rabatt: 20% Kløfta, tlf , fax Web: STEINAR STOLEN AS Stort utvalg i slitedeler, dekk, felger, hi-perf./racingdeler, 4x4/Off Roaddeler, verktøy, ekstrautstyr og spesialutstyr som senke/hevesatser, rollpans, neonlys etc, samt originaldeler til Ford, GM, Chrysler og Jeep. AMCAR rabatt på 15-25%, unntatt på kampanjepriser (som er nettopriset og tilsvarer 20-40% rabatt). Østlifaret 10, P.O. Box 28, 1476 Rasta, tlf , fax Web: INTERCONTACT AS Dekk og felger fra Cooper, BF Goodrich, Mickey Thompson og Dick Cepek m.m. AMCAR-rabatt: 15-30% (avhengig av produkt). Ved henvendelse, kontakt nærmeste STARCO-importør: InterContact AS, Kløfta, tlf Web.: Nord Norsk Dekkimport AS, Bodø, tlf Web.: Terje Vold AS, Trondheim, tlf Web.: Scan-Vest dekk AS, Ålesund, tlf Web.: Jæren dekk AS, Voll, tlf Web.: Hjulius AS, Kristiansand, tlf Web.: Solberg Dekk AS, Bergen, tlf Web.: Starco team Norges største dekkimportør-gruppe: Web.: WOKAS AS Ny rabattavtale for AMCAR-medlemmer. Medlemmer i AMCAR kan nå handle felger direkte fra norsk importør med gode rabatter. Firmaet WOKAS AS tilbyr medlemmer i AMCAR spesialpriser på American Racing, Boyd Coddington Wheels, Twenty Inches Strong, Weld Racing, Dale Ernhardt Jr., Carroll Shelby, ATX, Dropstars, Motegi Racing direkte fra USA. WOKAS A/S er hovedimportør av disse felgene her i Norge. Og medlemmer i AMCAR kan ringe kontaktmann Lars Kjelsrud for nærmere opplysninger om betingelser i forbindelse med kjøp av felger fra WOKAS A/S på telefon Web.: SKAL DU REISE TIL USA? Mange av våre medlemmer legger feriene til USA, og AMCAR har inngått avtale med leiebilfirmaet Alamo Rent A Car. Leiebilfirmaet Alamo Rent A Car Leiebilavtalen med Alamo sikrer medlemmer en rabatt på 10% ved leie av bil både i USA og resten av verden. Dersom du forhåndsbestiller leiebilen gjennom Alamo s norske kontor vil alle nødvendige forsikringer, skatter og avgifter, samt én tank bensin og fri kjørelengde være inkludert i prisen. I tillegg kan du ha med deg inntil tre ekstra sjåfører uten pristillegg. I utgangspunktet sparer du 40% ved å forhåndsbestille fra Norge sammenlignet med å leie bilen på stedet. Ved bestilling og forespørsel må du oppgi ditt medlemsnummer i AMCAR for å få rabatten. Reservasjon må skje gjennom kontoret i Oslo. Så neste gang du trenger leiebil, ring Alamo Rent A Car for et godt tilbud på tlf U.S. AUTO PARTS Butikken som har alt du trenger til amerikansk bil. Originaldeler fra Ford, GM, Chrysler & Jeep. Fra de eldste til de nyeste modellene. Ca delenummer på lager. AMCAR-rabatt: 12% på bildeler (unntatt tilbudsdeler). Veterandeler, trimdeler, verktøy & marine: nettopriser. Amcarsenteret, Østre Rosten 4a, P.O. Box 6060, 7434 Trondheim, tlf , fax Web:

8 AMCARforsikring levert av if Du har ikke en hvilken som helst bil, så hvorfor overlate forsikringen av den til et hvilket som helst forsikringsselskap? Bilen din er ikke bare en måte å komme seg fra a til b. Den kan være en del av din fortid, en forlengelse av din personlighet eller et samleobjekt. Vi vet hvor mye bilen din betyr for deg, og kan derfor tilby medlemmer av AMCAR et meget godt forsikringstilbud til alle amerikanske hobbybiler. Har du en original 50-taller, en Hot Rod eller en nyere entusiastbil: AMCAR har forsikringen for deg! SVARSENDING American Car Club of Norway Svarsending Oslo Priser: 30 år og eldre, kjørelengde inntil km. Ansvar, fører- og passasjerulykke og kasko kr. 500,- Ombygd/Hot-Rod Forsikring, 30 år og eldre, kjørelengde inntil km. Ansvar, fører- og passasjerulykke og kasko kr ,- Entusiastbilforsikring, nyere enn 30 år, kjørelengde inntil km. Ansvar, fører- og passasjerulykke og kasko kr ,- Prisene er fratrukket AMCAR-rabatt (10%). I tillegg beregner If en grunnpremie på kr. 190,- pr. polise. Evt. If-pluss rabatt kommer til fradrag (8-20%). Standard forsikringssum inntil kr ,-. En besiktning av bilen kreves før innvilgelse av forsikringen. Kontakt AMCAR forsikring på telefon Hovedmedlem kr 730,- Juniormedlem kr 445,- (t.o.m. fylte 18 år) Familiemedlem kr 295,- (inkl. ikke AMCAR Magazine) Navn på hovedmedlem: Medlemskap gir deg 10 nummer av AMCAR rett i postkassen! Ja, jeg ønsker straks å bli medlem! Send meg mer informasjon sammen med innbetalingsgiroen! Navn: Adresse: Postnr/sted: Telefon: Fødselsdato:

9 AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY - amcarentusiastens egen bilorganisasjon - American Car Club of Norway - AMCAR - ble stiftet i 1975, og har siden den gang jobbet for å bedre forholdene for alle våre medlemmer som eier amerikansk bil i Norge. Vi har medlemmer og snart 80 tilsluttede lokal- og merkebilklubber. Amcarsenteret og vårt hovedkontor ligger i Trondheim, hvor en fast ansatt administrasjon arbeider for at du som medlem skal finne det interessant og gunstig å eie og bruke amerikansk bil i Norge. Våre viktigste medlemstilbud er: - AMCAR Magazine. 10 nummer i året med tilsammen 1000 sider med 100% amerikansk bilstoff i 100% farger. - Forsikringsavtale. Vår forsikringsavtale med If er både lønnsom og sikker. Flere spesialforsikringer tilbys. - Bilfinansiering. Gjennom vår avtale med SpareBank 1 Finans kan du som medlem få fi nansiert kjøpet av drømmebilen. - AMCAR Online. Nettadressen inneholder kjøp- og salgsannonser, Street Legal resultatservice, avgiftskalkulator, nytt fra amcar-norge og mye, mye mer. - Teknisk assistanse. Teknisk assistanse over telefon, kopiservice, råd og hjelp ved import, godkjenning, kjøp og salg. - Bilpolitisk engasjement. AMCAR er høringsinstans for Vegdirektoratet, Toll- og Avgiftsdirektoratet og Finansdepartementet. Vi jobber i det politiske miljøet for å bedre rammevilkårene for deg som eier og bruker amerikansk bil. - Juridisk bistand. Gratis juridisk førstehjelp. Våre advokater er parat for å tale din sak. - Rabattavtaler. Våre seriøse samarbeidsfi rma på delesektoren gjør det fordelaktig å være medlem også når din amcar trenger deler. I tillegg har vi avtaler som gir deg gode priser på leiebiler for USA-reisen. - Arrangementer. Treff, utstillinger, AMCAR Street Legal og løpsarrangement for deg med bilen som hobby. - Amcarsenteret. Amcarsenteret er åpen for alle medlemmer på hverdager fra kl 08:00 til kl 15:30. Her kan du fi nne svar på tekniske spørsmål under kyndig ledelse av vår tekniske avdeling. På senteret fi nner du tema-utstillinger innen vår bilhobby, og ved spesielle anledninger er det også mulig å få seg lunch i AMCAR Diner som ligger på toppen av bygget. - Lokale klubber. Nesten 80 tilsluttede lokal- og merkebilklubber tilbyr kameratskap og aktiviteter der du bor. AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY P.O. BOX TRONDHEIM Tlf Fax: Åpningstid kontor: mandag-fredag. Åpningstid telefon: mandag-fredag. Din lokale AMCAR-klubb:

medlemstilbud og fordeler AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY www.amcar.no

medlemstilbud og fordeler AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY www.amcar.no medlemstilbud og fordeler AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY www.amcar.no Det lønner seg å være medlem i AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY! AMCAR er en aktiv bilorganisasjon som jobber for deg som kjører amerikansk

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2014 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet Januar 2006 Fellesforbundet (FF) er det største LO-forbundet i privat sektor med om lag 140 000 medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2013 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

LOfavør. - fordelene ved å være mange er mange

LOfavør. - fordelene ved å være mange er mange LOfavør - fordelene ved å være mange er mange 2010 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund. Noen av fordelene får du automatisk når

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)... er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball,

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi-

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL ) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i FO

Fordeler for deg som er medlem i FO Fordeler for deg som er medlem i FO 2013 FO... er fagforbundet til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge. Vi organiserer også studentene til disse yrkene. FO er i vekst

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer