medlemstilbud og fordeler AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "medlemstilbud og fordeler AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY www.amcar.no"

Transkript

1 medlemstilbud og fordeler AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY

2 Det lønner seg å være medlem i AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY! AMCAR er en aktiv bilorganisasjon som jobber for deg som kjører amerikansk bil i Norge. AMCAR SOM BILORGANISASJON Bilorganisasjonen AMCAR har i over 30 år talt amcarbilistens sak i Norge! Vi er i dag involvert på en mengde områder hvor vi jobber for de som er medlemmer i vår organisasjon. AMCAR Bilpolitisk Utvalg jobber aktivt i forhold til våre politikere i bilpolitiske spørsmål. AMCAR Teknisk Utvalg jobber aktivt med registrerings- og ombyggingsproblematikk våre medlemmer har i hverdagen. AMCAR Bilsportsutvalg jobber for de av våre medlemmer som er engasjert i bilsport og utvidelse av begrepet amerikansk bil i bilsport. AMCAR Arrangementsutvalg jobber med nytenkning og utvikling av nye aktivitetskonsepter som skal gjøre opplevelsen av å være med enda bedre. Vi har tilbud som passer alle med bil som hobby, og amerikansk bil i særdeleshet. Vi spenner vidt med våre medlemmer og nær 80 tilsluttede lokal- og merkebilklubber over hele landet. TEKNISK HJELP Vårt bibliotek inneholder den største samling av amerikansk billitteratur i Europa med over bøker, blader, originalbrosjyrer og delekataloger som dekker de fl este årsmodeller fra de eldste til de aller nyeste. AMCAR er tilsluttet over 30 merkeklubber og bilorganisasjoner i inn- og utland, og hver måned mottar vårt bibliotek over 50 forskjellige bilblader og magasiner. Medlemmer kan fritt benytte AMCAR s tekniske avdeling i forbindelse med restaurering eller ombygging. Enkel teknisk hjelp er gratis for medlemmer, mens mer omfattende hjelp som data/dokumentasjon i forbindelse med registrering og ombygging kan koste fra kr. 50,- til kr. 500,-, alt etter hvor mye arbeid dette innebærer. På Amcarsenteret i Trondheim er det rikelig med plass til å sette seg ned og ta del i opplevelsen det er å bla gjennom gamle og nye brosjyrer, verkstedmanualer, bøker og blader. I tillegg har vi et norsk amcarbilregister på over biler. BILPOLITISK ENGASJEMENT AMCAR er høringsinstans for Vegdirektoratet, Toll- og Avgiftsdirektoratet og Finansdepartementet i bilsaker. Vi mottar referater fra alle Stortings-forhandlinger og holder oss løpende orientert om hva som skjer angående amerikansk bil og bilpolitikk i Norge og i Europa. Vi taler medlemmenes sak ovenfor myndighetene for en mer fornuftig avgiftpolitikk, og for at registrering og godkjenning av amerikanske biler skal gå lettere. AMCAR s største bilpolitiske seire omfatter innføringen av 30-års regelen i 1985, og sist de nye godkjennings-reglene for nyere biler fra USA som trådte i kraft i AMCAR PRISGUIDE VEILEDNING VED KJØP OG SALG Vi hjelper deg når du skal kjøpe eller selge amerikansk bil. Vi overvåker markedet i inn- og utland, og utgir med jevne mellomrom AMCAR Prisguide. Mange har spart penger og fått gode råd i forbindelse med kjøp eller salg, ved først å ringe til oss. AMCAR-kontrakten er en ekstra sikkerhet når du kjøper eller selger bil. Den får du gratis når du er medlem. Vi kan beregne avgiften du må betale ved import og registrering av egen bil, eller f.eks. hva det koster å sette inn baksetet i varebilen. I tillegg kan medlemmer søke støtte hos AMCAR og vår juridiske avdeling i forbrukertvistsaker. AMCARSENTER OG AMCAR DINER I jubileumsåret 2005 sto det nye Amcarsenteret ferdig på Rosten i Trondheim. Senteret huser blant annet administrasjonen i AMCAR og redaksjonen i AMCAR Magazine. Her fi nner du verdens største samling av amerikansk billitteratur utenfor USA. Det er lagt vekt på at medlemmene skal kunne besøke oss for å få en opplevelse av hvilket mangfold som fi nnes innenfor vår organisasjon. Det nye senteret er også tilrettelagt for kurs- og konferansevirksomhet som kan brukes i forskjellige sammenhenger. For de av medlemmene som vil tilbringe dagen her fi nnes det en amerikansk diner hvor du som medlem kan sette deg ned (sjekk åpningstiden), slappe av, ta en matbit, noe å drikke og en kopp kaffe før du fortsetter samtalene eller utforskningen av den litteratur og kunnskap Amcarsenteret huser. AMCAR SHOP AMCAR Shop er en trendy nettbasert butikk for de som ønsker klær og effekter knyttet til bil som hobby og amerikansk lifestyle. AMCAR Shop har utviklet egne kleskolleksjoner for Mechanics and Cruisers. Flere av produktene fi nnes også som barnestørrelser under labelen AMCAR Kids Club. Bestilling gjør du enkelt på amcar.no eller du kan besøke vår shoputstilling på Amcarsenteret. AMCAR Shop vil i løpet 2006 ha nettbasert betalingsterminal, slik at du unngår dagens postoppkrav. FORSIKRINGSAVTALE AMCAR-medlemskap og forsikring under avtalen med If betyr besparelser og en trygg forsikringsavtale. American Car Club of Norway kan tilby deg som medlem et omfattende tilbud på forsikringssiden gjennom vår avtale med If. Som AMCARmedlem får du 10% ekstra rabatt på forsikring av din bil. Det betyr gunstigere priser på forsikring av din amerikanske hobbybil, bruksbil eller annen bil. I tillegg får du 7% rabatt på hus, innbo, hytte, storbil og båt. Rabatten kommer på toppen av eventuell If Pluss-rabatt og bonus.

3 FORSIKRINGSAVTALE Rabatt for deg med flere forsikringer Med tre eller fl ere tellende skadeforsikringer i If er du som If Pluss-kunde kvalifi sert for mellom 8% og 20% reduksjon i forsikringspremien. Denne besparelsen i forsikringspremien kommer i tillegg til de rabattene som medlemskapet i AMCAR gir. Tellende forsikringer er bil, båt, mc, villa, hjem, hytte, reise, barn og livsforsikring. AMCAR s forsikringskomité er din garanti for et korrekt og sikkert oppgjør AMCAR og If er ledende på forsikring av amerikansk bil i Norge. Ingen har lengere erfaring og så mange amerikanske biler forsikret som oss. Vi kan amerikansk bil, og hos oss fi nner du medarbeidere som ivaretar dine interesser om det skulle oppstå en tvist i forbindelse med skadeoppgjør. Denne tjenesten kan du som AMCAR-medlem forsikret i If benytte uten kostnad. Tjenesten representerer selve tryggheten ved å ha din amerikanske bil forsikret gjennom oss. Spesiell forsikringsordning for eldre amcars For kjøretøyer fra 1976 eller eldre har vi skreddersydde tariffer som kun er tilgjengelig for deg som er medlem i AMCAR. Vi følger med i markedet, og etterstreber alltid å gi våre medlemmer det beste tilbudet. Vi har også spesialforsikring for radikalt ombygde gatebiler og streetrods. En besiktning (tilstandsrapport) og bilder av bilen er det vi trenger for å gi deg denne forsikringen. Besiktningsrapporten og bildene oppbevares av AMCAR, og er uvurderlig dokumentasjon dersom uhellet skulle være ute. AMCAR har et godt utbygd besiktigelsesmannsapparat over hele landet. skulle være nødvendig. Egenandelen ved kaskoskade er kr Det stilles ikke krav til at bilen skal være original, men kjøretøyet må være i samsvar med vognkortet. All forsikring er helårig. Nyere Entusiastbilforsikring Forsikringen krever at du er medlem i AMCAR, og at du er (eller blir) If Pluss-kunde med annen bruksbil forsikret i selskapet. Entusiastbilforsikringen gjelder kun amerikanske personbiler av årsmodell som kun benyttes i hobby- og fritidssammenheng, og som er registrert og eid av privatperson. Maksimal årlig kjørelengde er km, og bilen skal oppbevares i separat, låst garasje når den ikke er i bruk. Som ved klassikerforsikring krever vi besiktning av bilen. Den må holde generell god standard og være EU-godkjent. Entusiastbilforsikringen medfører ikke opparbeidelse av bonus og heller ikke bonustap ved skade. Forsikringen tegnes kun for et helt år, og full kasko er eneste tilgjengelige dekning du kan velge. Bileieren må alltid sitte på dersom bilen kjøres av annen person, og eierens minimumsalder må være minst 30 år for at du skal kunne tegne forsikringen. Bilen forsikres automatisk for inntil kr ,-. For bil med høyere verdi, kan tilleggsforsikring tegnes i bolker à kr ,-. Premien for tilleggsforsikring er 1% av overskytende forsikringssum. Nyere entusiastbilforsikring er kun tilgjengelig fra AMCAR s forsikringskontor. Restaureringsforsikring Biler under restaurering/lagring representerer ofte store verdier. Derfor har AMCAR utarbeidet en egen restaurerings- og lagringsforsikring for amerikanske biler. Bilen kan forsikres mot brann, tyveri og andre uforutsette skader som skjer som følge av lagring eller transport. Deler som er sendt vekk til restaurering dekkes også. Årspremien er 6 promille av forsikringssummen. Egenerklæringsskjema må fylles ut. Denne får du ved henvendelse til AMCAR. PRISTABELL KLASSIKERFORSIKRING 1963-modeller og eldre, kjørelengde inntil km: Trafi kk/ansvar, brann/tyveri og kasko kr. 500, og nyere, men minimum 30 år, kjørelengde inntil km: Trafi kk/ansvar, brann/tyveri og kasko kr. 755,- Ombygd 1976 og eldre, kjørelengde inntil km: Trafi kk/ansvar, brann/tyveri og kasko kr ,- Nyere Entusiastbilforsikring, 1977 og nyere, kjørelengde km: Trafi kk/ansvar, brann/tyveri og kasko kr ,- *) Oppgitte priser er fratrukket AMCAR-rabatt (10%) og inkluderer førerog passasjerulykke (kr. 50,-) I tillegg beregner If kr. 190,- i grunnpremie pr. polise. For dekninger ut over trafi kk/ansvar kreves tilstandsrapport før forsikring innrømmes. Klassikerforsikring Dette er forsikringen for deg som bare benytter bilen i hobby- og fritidssammenheng. Du må kunne dokumentere at du disponerer en bruksbil i tillegg. Forsikringsordningen er bonus-uavhengig og har ingen alderstillegg for unge bileiere. Tegning av forsikringen kan bare gjøres hos AMCAR. Det kreves besiktning og bilder av bilen for dekning ut over vanlig ansvarsforsikring. Bilen forsikres automatisk for inntil kroner, med mulighet for utvidelse av maksimalgrensen dersom det Kunde i annet selskap? La If gi deg et tilbud på hva det koster å ha samme forsikring under AMCAR s forsikringsavtale. Er du kunde hos If fra før, så gi oss melding om det. Da sørger vi for at du får AMCAR-rabatten og våre spesielle forsikringsvilkår. Her kan det virkelig være penger å spare. Klassikerforsikring og entusiastbilforsikring tegner du hos AMCAR på tlf Andre forsikringer tegner du hos if på tlf

4 Bilforsikring i USA Kun hos AMCAR! Mange av våre medlemmer benytter USA-ferien til bilkjøp og ønsker gjerne å kjøre bilen sin på amerikanske highways før den sendes hjem til Norge. AMCAR har inngått en avtale med forsikringsselskapet American International Underwriters som gir AMCAR-medlemmer mulighet til å forsikre bilen i USA og Canada. Du kan velge mellom kun ansvarsdekning eller forsikring som også omfatter brann, tyveri, hærverk og skader på bilen som følge av trafi kkuhell. Du kan kun forsikre en bil du selv eier, ikke en leiebil eller en bil du har lånt. Du kan faktisk også forsikre en bil du har tatt med deg fra Norge. Prisene er rimelige og forsikringen er kun tilgjengelig gjennom AMCAR. TREFF, UTSTILLINGER OG RACING Cruising, treff og utstillinger startet amcarbevegelsen i Norge. Hvert år arrangerer tilsluttede klubber hundrevis av treff, utstillinger, AMCAR Cruise Nights og AMCAR Street Legal arrangementer i hele Norge. Fra sentralt hold er AMCAR med for å koordinere aktivitetene, og vi hjelper lokale klubber i forkant av arrangementer. Vi arbeider stadig med utvikling av nye arrangementskonsepter i samarbeid med våre tilsluttede klubber. Og fra tid til annen arrangerer AMCAR store nasjonale stevner som samler 1000-vis av bilinteresserte deltakere og publikummere. AMCAR TIMING TEAM AMCAR Timing Team leverer tidtakningstjenester til klubber som arrangerer Street Legal eller dragracing. Vårt mannskap og utstyr gir arrangører, førere og publikum profesjonell tidtakningstjeneste ved avvikling av løp. BILSPORT AMCAR er representert i Norges Bilsportforbund. Det vil si at du som medlem i AMCAR kan løse lisenser for bilsport på ditt medlemskap. AMCAR har siden 1970-tallet jobbet for amerikansk bilsport i Norge. Først med dragracing, senere med en egen nasjonal klasse for asfaltracing (NARS) Vi opprettet Junior Dragracing, og sist men ikke minst Street Legal Racing, som er lovlig gateracing. Vi tilhører også den fl øyen av motorsportentusiaster som synes traktorpulling og off-roading er interessant. Hvert år kårer AMCAR Racer of the Year og Dragracer of the Year. På AMCAR International Speedway på Gardermoen kan du oppleve Europa s tøffeste dragracere. DOMMERE, FUNKSJONÆRER OG LØPSLEDERE AMCAR har utdannet egne dommere for bilbedømming på treff og utstillinger. Disse benytter et eget regelverk for bedømming og de må hvert år gjennom en prøve for å beholde sin autorisasjon. Vi har egen hederspris for de som ivaretar originale urestaurerete biler, samtidig som vi årlig deler ut både restaureringspriser og custom premier. AMCAR er engasjert innen mange bilsportsgrener. Innen dragracing og Street Legal har vi utviklet regelverket, og vi jobber kontinuerlig med å utdanne egne funksjonær, løpsledere og dommere. Kjøpe eller selge amerikansk bil? Fått med deg siste nytt på USAbilfronten? Hva skjer i amcar-norge? Hvor cruiser vi i dag? Våre websider amcar.no er plassen å gå for og fi nne ut av alt dette og mye, mye mer. Stor database for kjøp og salg av biler og utstyr til amerikansk bil. Masse bilbilder av lesernes egne biler. Eget brosjyrearkiv. Egne bilpresentasjoner, billedrike treff- og utstillingsreportasjer i tillegg til at man får en sniktitt i neste nummer av AMCAR Magazine. Her kan man også søke opp gamle artikler fra bladet. I tillegg vil du fi nne en masse spennende på nyhetsidene, og til en hver tid kunne følge med i det omfattende arbeidet AMCAR legger ned på vegne av medlemmene opp mot politikere, toll- og avgift, Finansdepartementet, Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet, Trafi kkstasjonene, ombygging og registrering av bil, etc. På sidene fi nner du også AMCAR Prisguide og AMCAR Avgiftskalkulator for deg som vurderer kjøp, salg eller import av amerikansk bil. Du kan lese om hva som skal til for å arrangere Street Legal, og du fi nner oppdaterte resultater fra hele Norge. Her er det bilsportsreglement, oversikt over lokale klubber m.m. I tillegg kan du bestille klær og andre hobbyrelaterte ting fra AMCAR Shop, treffe administrasjonen på nett, annonsere i AMCAR Magazine eller på AMCAR Marked. De nye nettsidene vil være klare innen juni AMCAR MAGAZINE 10 ganger i året mottar du bladet AMCAR Magazine. Hvert nummer inneholder 100 sider i 100% farger. I bladet fi nner du alt om amerikansk bil og lifestyle - både i Norge og i USA. Prismessig er løssalgsprisen av bladet alene nok til å forsvare medlemskontingenten sammenlignet med å kjøpe bladet i løssalg! Med medlemskap i AMCAR får du bladet rett i postkassen, pakket i plast, vanligvis før det kommer ut i butikkhyllene. USA TURER Det har mer eller mindre blitt en tradisjon at AMCAR tar med rundt 40 medlemmer, en eller to ganger i året, til USA. Vår erfaring og vårt kontaktnett i USA har gjort USA-turen til en uforglemmelig opplevelse for de som har vært med. Vi besvarer også mange reiserelaterte spørsmål våre medlemmer har angående USA-turer. Vår lange erfaring med reiser og opphold i USA står tilgjengelig for deg som medlem.

5 American Car Club of Norway En organisasjon i bevegelse - et eventyr på hjul... Opplev treff og utstillinger Innen- og utendørs sammenkomster hvor man kan se masse biler og treffe en bred og sammensatt gruppe av folk med bilinteresse. Hot August Night Opplev Street Racing i AMCAR-regi Original eller ombygd 2005 Chrysler 300 Touring Vanlig eller spesiell 1970 Plymouth Cuda Ny eller gammel 1957 Cadillac Eldorado Biarritz Opplev Amcarsenteret Du finner oss rett inntil E6 Syd på Tiller, 10 minutter fra Trondheim sentrum. Som medlem..kan du søke råd, hjelp, kunnskap og opplevelser Som medlem.....kan du ta del i vår historiske kunnskapsrikdom Som medlem..kan du besøke vår AMCAR Diner Som medlem..kan du ta en liten tur gjennom USA eller norsk AMCAR historie

6 JURIDISK BISTAND Samarbeidet med advokatfi rmaene Klomsæt & Co og advokat Tore Tøtdal gir medlemmer muligheten til å få juridisk førstehjelp i bilrelaterte saker. Som medlem kan du kontakte AMCAR og be om fri konsultasjonstime hos advokat. I samråd med deg avgjør vi om saken skal kanaliseres videre til våre advokater. En eventuell avtale om oppfølging av saken skjer direkte mellom medlemmet og advokatfi rmaet. Det er en fordel for deg å vite at du ved en eventuell rettssak har AMCAR i ryggen. RABATTAVTALER Ikke bare opplevelsen... Som AMCAR-medlem sparer du penger! AMCAR har inngått rabattavtaler med utvalgte fi rmaer som vi vet står for kvalitet og god service. Disse fi rmaene er håndplukkede ut fra en rekke kriterier, bl.a. seriøsitet, leveringsdyktighet og pålitelighet. Firmaene gir AMCAR-medlemmer rabatt i forskjellig grad på utvalgte produkter. Medlemmer som ofte benytter seg av rabattavtalene kan tjene inn medlemskontingenten mange ganger i løpet av et år. Nedenfor fi nner du en kort presentasjon av de fi rmaene vi har rabattavtale med. Mange av disse fi nner du mer om på AMCAR s nettsider eller i annonser i bladet. CYLINDER OG MOTORSERVICE AS Cylinder og Motorservice i Trondheim gir 10% AMCAR-rabatt på verkstedarbeid, motoroverhaling, boring, honing, linjeboring, topplokksoverhaling, veivakselsliping, rep. av råder etc. Det gis ikke rabatt på verkstedoppdrag hvor pris er avtalt på forhånd. 20% AMCARrabatt på motordeler og lagerførte slitedeler. Det gis ikke rabatt på tilbudspriser/nettopriser. Ingvald Ystgaards vei 13b, P.O. Box 3989 Leangen 7443 Trondheim, tlf , fax SARPSBORG MOTORVERKSTED Sarpsborg Motorverksted utfører maskinering og balansering av motorer. AMCAR-medlemmer får 10% rabatt på maskinering og deler. Elvegata 5b, P.O. Box 558, 1703 Sarpsborg. tlf , fax WÜRTH NORGE AS WÜRTH forhandler bl.a. skruer, muttere, verktøy, kjemiske artikler og lakk. AMCAR-rabatt 27-50%. Skytta: Holum Skog/Gjelleråsen Næringspark, tlf , fax Oslo: Lørenveien 68, tlf Trondheim: Bård Iversens veg 2a, tlf Drammen: Bj. Bjørnsons gt. 86, tlf Lillehammer: Hovemovegen 39, tlf Sandnes: Jakob Askelandsvei 2, tlf Bergen: Kanalveien 5, tlf Skien: Telemarksvegen 36, tlf Tromsø: Terminalgaten 68, tlf Fredrikstad: Dikeveien 34, tlf Ålesund: Fremmerholen, tlf Gjøvik: Ringveien 11, tlf Kristiansand: Kongsgård Allé 53, tlf Tønsberg: Kilengaten 1, tlf Hamar: Midtstranda, tlf Bodø: Tjelberget 4, tlf Ski: Kjeppestadveien 4, tlf Lillestrøm: Depotgaten 34, tlf x4 SUPPLY Forhandler drivverk og chassisdeler til amerikanske 2/4WD biler, samt deler og utstyr til Jeep. AMCAR-rabatt på 12%. Lierstranda 55b, 3400 Lier, tlf , fax AARNES AS Aarnes har delenummer på lager. Originaldeler til Ford, GM, Chrysler og Jeep. Aarnes forhandler merkevarer som Fel-Pro, TRW, Standard, Motor, EIS, Federal Mogul, Transtar m.m. Jellestadv. 35, P.O. Box 14, 1740 Borgenhaugen, tlf , fax AMERIKANSKE BILDELER Amerikanske Bildeler har et stort utvalg i kvalitetsdeler til lav pris: Slitedeler, trimdeler, karosserideler, originaldeler, reprodeler, radiatorer, motordeler, overhalte deler, interiør, gummilister, gulvtepper, biltrekk, bilstereo m.m. Iddeveien 33, 1769 Halden, tlf , fax AMCAR-medlemmer får 10% rabatt på slitedeler. BULAND AUTO INTERIØR Buland gir AMCAR-medlemmer 10% rabatt på ferdig sydde interiør, tepper og kalesjer (convertible tops). Monteringsarbeid utføres. Spesialiteter: originalstoffer til USA-biler, interiør til hot rods og custom cars. Alt i interiør, convertible tops m.m. P.O. Box 112, 2071 Råholt, tlf , fax CLASSIC AUTO PARTS AS Amerikanske bildeler fra 1910 til dagens modeller. Originaldeler til GM, Ford & Chrysler samt alle utgåtte bilmerker. Kjempeutvalg i deler til gamle biler. Utgåtte deler og deler til Cadillac er en spesialitet. AMCARmedlemmer får 12% på bildeler (unntatt utgåtte deler, veteran & div. klassikerdeler). Søbstadvegen 23, 7088 Trondheim, tlf , fax EIKER MOTORSHOP AS Eiker Motorshop forhandler dekk og bilutstyr. AMCAR-medlemmer får 10% rabatt på alle katalogvarer (også veteranbildekk), unntatt Michelin dekk og tilbudsvarer. P.O. Box 213, 3300 Hokksund, tlf , fax /02. EXIDE SØNNAK AS Exide Sønnak, som er en av landets ledende leverandør av batterier til motorkjøretøyer, gir 40% rabatt/netto forhandlerpris på utvalgte batterier ved henvendelse til følgende avdelinger: Oslo: Brobekkveien 101, tlf , fax Stavanger: Maskinveien 4, tlf , fax Bergen: Sandviksboder 78C, tlf , fax Trondheim: Haakon IIV s gt. 23C, tlf , fax Bodø: Notveien, tlf , fax J. SVENDSEN EKSOSOSSERVICE AMCAR-rabatt på 10% ved kjøp av eksosanlegg og deler til eksosanlegg over kr. 500,- Skien: Bedriftsveien 42, tlf Sem: Travveien 4, tlf Sandvika: Leif Larsensvei 15, tlf Stavanger: Forusbeen 10, tlf Oslo: Gladengvn. 18, tlf Fredrikstad: Rolvsøyvn. 207, tlf Trondheim: Sørenga 1, tlf Bergen: Liamyrane 14A, tlf Lier: Husebysletta 19, tlf Lørenskog: Røyåsveien 5, tlf

7 ERIK DRAGSNES Postordresalg av reparasjonshåndbøker og annen litteratur for og om amerikanske biler. Katalog sendes gratis på forespørsel. AMCAR-rabatt: 10%. Kvitsteinveien 14, 7027 Trondheim, tlf , fax BILGLASSMONTØREN JAN GUSTAVSEN AS Jan Gustavsen leverer alt i bilglass og står for montering og detalj-/ engrossalg. Europa s største lager av glass til amcars. Originale maler til plant amcarglass fra 1950 til i dag. Montering av solfi lm (Trondheim). AMCAR-rabatt: 30% glass, 20% på bilspeil, bay-windows, klips og pyntelister til amcars, 10% på solfi lm. Langhus: Parkveien 4, tlf , fax Oslo Øst (Bryn): Fyrstikkbakken 2, 0667 Oslo, tlf , fax Oslo Vest (Skøyen): Hoffsvn. 17B, 0275 Oslo, tlf , fax Trondheim (sør): Østre Rosten 4a, tlf , fax Trondheim (nord): Th. Owesens gt. 35a, tlf , fax PHOENIX US CARS Forhandler amcars og er landets største USA-bilhuggeri. Nye og brukte deler til alle amerikanske biler. AMCAR-rabatt gis på nye reservedeler/slitedeler (10-20%), dekk/felger min. 4 stk. (20-30%), brukte karosserideler m.m. (10-20%) på ordre over kr ,- eks. mva. Det gis ikke rabatt på tilbuds-/nettopriser. Ås Industri område. P.O. Box 2121, 3103 Tønsberg, tlf , fax RIIS BILGLASS Landets ledende innen bilglass og montering av solfi lm. Fagkunnskap gir trygghet. AMCAR-rabatt: 30%. Tr.heim: Lade Allé 71, 7041 Trondheim, tlf , fax Tiller: Østre Rosten 4C, 7075 Tiller, tlf , fax Oslo: Grensevn. 80, 0663 Oslo, tlf , fax Alnabru: Vollavn. 20b, 0668 Oslo, tlf , fax Lillestrøm: Voldgata 58, 2000 Lillestrøm, tlf , fax Jessheim: Einerveien 10, 2050 Jessheim, tlf , fax Skien: Bedriftsvn 11f, 3735 Skien, tlf , fax Stavanger: Hillevågveien 97, 4016 Stavanger, tlf Kristiansand: Barstølvn. 42, 4636 Kristiansand, tlf , fax Haugesund: Raglamyrvn. 17a, 5536 Haugesund, tlf , fax Bergen: Minde Allé 35, 5032 Minde, tlf , fax Åsane: Heiane 2, 5131 Nyborg, tlf , fax Ålesund: Fremmerholen, 6011 Ålesund, tlf , fax SARPSBORG MOTOR AS Stort utvalg av deler til motorer og automatgearkasser til amerikanske, europeiske og japanske biler. Performance deler til amerikanske motorer. Ukentlige fl ysendinger med kun kvalitetsdeler. AMCAR-medlemmer får 23% rabatt. Det gis ikke rabatt på tilbuds- og nettopriser. Holmegil 2, 1739 Sarpsborg, tlf , fax STEINAR STOLEN AS Stort utvalg i slitedeler, dekk, felger, hi-perf./racingdeler, 4x4/Off Roaddeler, verktøy, ekstrautstyr og spesialutstyr som senke/hevesatser, rollpans, neonlys etc, samt originaldeler til Ford, GM, Chrysler og Jeep. AMCAR rabatt på 15-25%, unntatt på kampanjepriser (som er nettopriset og tilsvarer 20-40% rabatt). Østlifaret 10, P.O. Box 28, 1476 Rasta, tlf , fax U.S. AUTO PARTS Butikken som har alt du trenger til amerikansk bil. Originaldeler fra Ford, GM, Chrysler & Jeep. Fra de eldste til de nyeste modellene. Ca delenummer på lager. AMCAR-rabatt: 12% på bildeler (unntatt tilbudsdeler). Veterandeler, trimdeler, verktøy & marine: nettopriser. Amcarsenteret, Østre Rosten 4a, P.O. Box 6060, 7434 Trondheim, tlf , fax INTERCONTACT AS Dekk og felger fra Cooper, BF Goodrich, Mickey Thompson og Dick Cepek m.m. AMCAR-rabatt: 15-30% (avhengig av produkt). Ved henvendelse, kontakt nærmeste STARCO-importør: InterContact AS, Kløfta, tlf Nord Norsk Dekkimport AS, Bodø, tlf Terje Vold AS, Trondheim, tlf Scan-Vest dekk AS, Ålesund, tlf Jæren dekk AS, Voll, tlf Hjulius AS, Kristiansand, tlf Solberg Dekk AS, Bergen, tlf SKAL DU REISE TIL USA? Mange av våre medlemmer legger feriene til USA, og AMCAR har inngått avtaler med to fi rmaer i reisebransjen: Flyselskapet ICELANDAIR USA er et populært feriemål... AMCAR har inngått en avtale som gir deg adgang til spesielt gode tidsbegrensede tilbud på fl ybilletter fra fl yselskapet Icelandair. Med AMCAR-avtalen sparer du i tillegg bookingavgiften som er mellom kr 100,- og kr 550,- pr. billett. Tilbudene er KUN nettbaserte. Finn ut mer om dette på AMCAR s Internettsider amcar.no. Leiebilfirmaet Alamo Rent A Car Leiebilavtalen med Alamo sikrer medlemmer en rabatt på 10% ved leie av bil både i USA og resten av verden. Dersom du forhåndsbestiller leiebilen gjennom Alamo s norske kontor vil alle nødvendige forsikringer, skatter og avgifter, samt én tank bensin og fri kjørelengde være inkludert i prisen. I tillegg kan du ha med deg inntil tre ekstra sjåfører uten pristillegg. I utgangspunktet sparer du 40% ved å forhåndsbestille fra Norge sammenlignet med å leie bilen på stedet. Ved bestilling og forespørsel må du oppgi ditt medlemsnummer i AMCAR for å få rabatten. Reservasjon må skje gjennom kontoret i Oslo. Så neste gang du trenger leiebil, ring Alamo Rent A Car for et godt tilbud på tlf /50. VANGBO AS Eksosanlegg, lydpotter, katalysatorer, effektanlegg, fl eksible stålslanger, silikonslanger, isolasjonsprodukter, klemmer, sprayprodukter med mer. AMCAR-rabatt: 20% Kløfta, tlf , fax Web:

8 AMCARforsikring levert av if Du har ikke en hvilken som helst bil, så hvorfor overlate forsikringen av den til et hvilket som helst forsikringsselskap? Bilen din er ikke bare en måte å komme seg fra a til b. Den kan være en del av din fortid, en forlengelse av din personlighet eller et samleobjekt. Vi vet hvor mye bilen din betyr for deg, og kan derfor tilby medlemmer av AMCAR et meget godt forsikringstilbud til alle amerikanske hobbybiler. Har du en original 50-taller, en Hot Rod eller en nyere entusiastbil: AMCAR har forsikringen for deg! Priser: 1963-modeller og eldre, kjørelengde inntil km. Ansvar, fører- og passasjerulykke og kasko kr. 500,- Kan sendes ufrankert i Norge. Adressaten vil betale portoen. SVARSENDING Avtale nr /009 American Car Club of Norway Postterminalen 7008 Trondheim 1964-modeller og nyere, min. 30 år, kjørelengde inntil km. Ansvar, fører- og passasjerulykke og kasko kr. 755,- Hot-Rod Forsikring, 30 år og eldre, kjørelengde inntil km. Ansvar, fører- og passasjerulykke og kasko kr ,- Entusiastbilforsikring, nyere enn 30 år, kjørelengde inntil km. Ansvar, fører- og passasjerulykke og kasko kr ,- Prisene er fratrukket AMCAR-rabatt (10%). I tillegg beregner If en grunnpremie på kr. 190,- pr. polise. Evt. If-pluss rabatt kommer til fradrag (8-20%). Standard forsikringssum inntil kr ,-. En besiktning av bilen kreves før innvilgelse av forsikringen. Kontakt AMCAR forsikring på telefon Hovedmedlem kr 690,- Juniormedlem kr 420,- (t.o.m. fylte 18 år) Familiemedlem kr 280,- (inkl. ikke AMCAR Magazine) Navn på hovedmedlem: Medlemskap gir deg 10 nummer av AMCAR rett i postkassen! Ja, jeg ønsker straks å bli medlem! Send meg mer informasjon sammen med innbetalingsgiroen! Navn: Adresse: Postnr/sted: Telefon: Fødselsdato:

9 AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY - amcarentusiastens egen bilorganisasjon - American Car Club of Norway - AMCAR - ble stiftet i 1975, og har siden den gang jobbet for å bedre forholdene for alle våre medlemmer som eier amerikansk bil i Norge. Vi har over medlemmer og snart 80 tilsluttede lokal- og merkebilklubber. Amcarsenteret og vårt hovedkontor ligger i Trondheim, hvor en fast ansatt administrasjon arbeider for at du som medlem skal finne det interessant og gunstig å eie og bruke amerikansk bil i Norge. Våre viktigste medlemstilbud er: AMCAR Magazine. 10 nummer i året med tilsammen 1000 sider med 100% amerikansk bilstoff i 100% farger. Forsikringsavtale. Vår forsikringsavtale med If er både lønnsom og sikker. Flere spesialforsikringer tilbys. AMCAR Online. Nettadressen inneholder kjøp- og salgsannonser, Street Legal resultatservice, avgiftskalkulator, nytt fra amcar-norge og mye, mye mer. Teknisk assistanse. Teknisk assistanse over telefon, kopiservice, råd og hjelp ved import, godkjenning, kjøp og salg. Bilpolitisk engasjement. AMCAR er høringsinstans for Vegdirektoratet, Toll- og Avgiftsdirektoratet og Finansdepartementet. Vi jobber i det politiske miljøet for å bedre rammevilkårene for deg som eier og bruker amerikansk bil. Juridisk bistand. Gratis juridisk førstehjelp. Våre advokater er parat for å tale din sak. Rabattavtaler. Våre seriøse samarbeidsfi rma på delesektoren gjør det fordelaktig å være medlem også når din amcar trenger deler. I tillegg har vi avtaler som gir deg gode priser på fl ybilletter og leiebiler for USA-reisen. Arrangementer. Treff, utstillinger, AMCAR Street Legal og løpsarrangement for deg med bilen som hobby. Amcarsenteret. Amcarsenteret er åpen for alle medlemmer på hverdager fra kl 08:00 til kl 15:30. Her kan du fi nne svar på tekniske spørsmål under kyndig ledelse av vår tekniske avdeling. På senteret fi nner du tema-utstillinger innen vår bilhobby, og ved spesielle anledninger er det også mulig å få seg lunch i AMCAR Diner som ligger på toppen av bygget. Lokale klubber. Nesten 80 tilsluttede lokal- og merkebilklubber tilbyr kameratskap og aktiviteter der du bor. AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY P.O. BOX TRONDHEIM Tlf Fax: Åpningstid kontor: mandag-fredag. Åpningstid telefon: mandag-fredag. Din lokale AMCAR-klubb:

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2014 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

LOfavør. - fordelene ved å være mange er mange

LOfavør. - fordelene ved å være mange er mange LOfavør - fordelene ved å være mange er mange 2010 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund. Noen av fordelene får du automatisk når

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet Januar 2006 Fellesforbundet (FF) er det største LO-forbundet i privat sektor med om lag 140 000 medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet Image source / Johner 2009 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med nær 160 000 medlemmer. Forbundets

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet 2008 er det største LO-forbundet i privat sektor med nær 160 000 medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har likevel røtter tilbake med lange

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi-

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag 2014 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Tjenestemannslag

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Tjenestemannslag LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Tjenestemannslag 2008 Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)... er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball,

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL ) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2013 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer