medlemstilbud og fordeler AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "medlemstilbud og fordeler AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY www.amcar.no"

Transkript

1 medlemstilbud og fordeler AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY

2 Det lønner seg å være medlem i AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY! AMCAR er en aktiv bilorganisasjon som jobber for deg som kjører amerikansk bil i Norge. AMCAR SOM BILORGANISASJON Bilorganisasjonen AMCAR har i over 30 år talt amcarbilistens sak i Norge! Vi er i dag involvert på en mengde områder hvor vi jobber for de som er medlemmer i vår organisasjon. AMCAR Bilpolitisk Utvalg jobber aktivt i forhold til våre politikere i bilpolitiske spørsmål. AMCAR Teknisk Utvalg jobber aktivt med registrerings- og ombyggingsproblematikk våre medlemmer har i hverdagen. AMCAR Bilsportsutvalg jobber for de av våre medlemmer som er engasjert i bilsport og utvidelse av begrepet amerikansk bil i bilsport. AMCAR Arrangementsutvalg jobber med nytenkning og utvikling av nye aktivitetskonsepter som skal gjøre opplevelsen av å være med enda bedre. Vi har tilbud som passer alle med bil som hobby, og amerikansk bil i særdeleshet. Vi spenner vidt med våre medlemmer og nær 80 tilsluttede lokal- og merkebilklubber over hele landet. TEKNISK HJELP Vårt bibliotek inneholder den største samling av amerikansk billitteratur i Europa med over bøker, blader, originalbrosjyrer og delekataloger som dekker de fl este årsmodeller fra de eldste til de aller nyeste. AMCAR er tilsluttet over 30 merkeklubber og bilorganisasjoner i inn- og utland, og hver måned mottar vårt bibliotek over 50 forskjellige bilblader og magasiner. Medlemmer kan fritt benytte AMCAR s tekniske avdeling i forbindelse med restaurering eller ombygging. Enkel teknisk hjelp er gratis for medlemmer, mens mer omfattende hjelp som data/dokumentasjon i forbindelse med registrering og ombygging kan koste fra kr. 50,- til kr. 500,-, alt etter hvor mye arbeid dette innebærer. På Amcarsenteret i Trondheim er det rikelig med plass til å sette seg ned og ta del i opplevelsen det er å bla gjennom gamle og nye brosjyrer, verkstedmanualer, bøker og blader. I tillegg har vi et norsk amcarbilregister på over biler. BILPOLITISK ENGASJEMENT AMCAR er høringsinstans for Vegdirektoratet, Toll- og Avgiftsdirektoratet og Finansdepartementet i bilsaker. Vi mottar referater fra alle Stortings-forhandlinger og holder oss løpende orientert om hva som skjer angående amerikansk bil og bilpolitikk i Norge og i Europa. Vi taler medlemmenes sak ovenfor myndighetene for en mer fornuftig avgiftpolitikk, og for at registrering og godkjenning av amerikanske biler skal gå lettere. AMCAR s største bilpolitiske seire omfatter innføringen av 30-års regelen i 1985, og sist de nye godkjennings-reglene for nyere biler fra USA som trådte i kraft i AMCAR PRISGUIDE VEILEDNING VED KJØP OG SALG Vi hjelper deg når du skal kjøpe eller selge amerikansk bil. Vi overvåker markedet i inn- og utland, og utgir med jevne mellomrom AMCAR Prisguide. Mange har spart penger og fått gode råd i forbindelse med kjøp eller salg, ved først å ringe til oss. AMCAR-kontrakten er en ekstra sikkerhet når du kjøper eller selger bil. Den får du gratis når du er medlem. Vi kan beregne avgiften du må betale ved import og registrering av egen bil, eller f.eks. hva det koster å sette inn baksetet i varebilen. I tillegg kan medlemmer søke støtte hos AMCAR og vår juridiske avdeling i forbrukertvistsaker. AMCARSENTER OG AMCAR DINER I jubileumsåret 2005 sto det nye Amcarsenteret ferdig på Rosten i Trondheim. Senteret huser blant annet administrasjonen i AMCAR og redaksjonen i AMCAR Magazine. Her fi nner du verdens største samling av amerikansk billitteratur utenfor USA. Det er lagt vekt på at medlemmene skal kunne besøke oss for å få en opplevelse av hvilket mangfold som fi nnes innenfor vår organisasjon. Det nye senteret er også tilrettelagt for kurs- og konferansevirksomhet som kan brukes i forskjellige sammenhenger. For de av medlemmene som vil tilbringe dagen her fi nnes det en amerikansk diner hvor du som medlem kan sette deg ned (sjekk åpningstiden), slappe av, ta en matbit, noe å drikke og en kopp kaffe før du fortsetter samtalene eller utforskningen av den litteratur og kunnskap Amcarsenteret huser. AMCAR SHOP AMCAR Shop er en trendy nettbasert butikk for de som ønsker klær og effekter knyttet til bil som hobby og amerikansk lifestyle. AMCAR Shop har utviklet egne kleskolleksjoner for Mechanics and Cruisers. Flere av produktene fi nnes også som barnestørrelser under labelen AMCAR Kids Club. Bestilling gjør du enkelt på amcar.no eller du kan besøke vår shoputstilling på Amcarsenteret. AMCAR Shop vil i løpet 2006 ha nettbasert betalingsterminal, slik at du unngår dagens postoppkrav. FORSIKRINGSAVTALE AMCAR-medlemskap og forsikring under avtalen med If betyr besparelser og en trygg forsikringsavtale. American Car Club of Norway kan tilby deg som medlem et omfattende tilbud på forsikringssiden gjennom vår avtale med If. Som AMCARmedlem får du 10% ekstra rabatt på forsikring av din bil. Det betyr gunstigere priser på forsikring av din amerikanske hobbybil, bruksbil eller annen bil. I tillegg får du 7% rabatt på hus, innbo, hytte, storbil og båt. Rabatten kommer på toppen av eventuell If Pluss-rabatt og bonus.

3 FORSIKRINGSAVTALE Rabatt for deg med flere forsikringer Med tre eller fl ere tellende skadeforsikringer i If er du som If Pluss-kunde kvalifi sert for mellom 8% og 20% reduksjon i forsikringspremien. Denne besparelsen i forsikringspremien kommer i tillegg til de rabattene som medlemskapet i AMCAR gir. Tellende forsikringer er bil, båt, mc, villa, hjem, hytte, reise, barn og livsforsikring. AMCAR s forsikringskomité er din garanti for et korrekt og sikkert oppgjør AMCAR og If er ledende på forsikring av amerikansk bil i Norge. Ingen har lengere erfaring og så mange amerikanske biler forsikret som oss. Vi kan amerikansk bil, og hos oss fi nner du medarbeidere som ivaretar dine interesser om det skulle oppstå en tvist i forbindelse med skadeoppgjør. Denne tjenesten kan du som AMCAR-medlem forsikret i If benytte uten kostnad. Tjenesten representerer selve tryggheten ved å ha din amerikanske bil forsikret gjennom oss. Spesiell forsikringsordning for eldre amcars For kjøretøyer fra 1976 eller eldre har vi skreddersydde tariffer som kun er tilgjengelig for deg som er medlem i AMCAR. Vi følger med i markedet, og etterstreber alltid å gi våre medlemmer det beste tilbudet. Vi har også spesialforsikring for radikalt ombygde gatebiler og streetrods. En besiktning (tilstandsrapport) og bilder av bilen er det vi trenger for å gi deg denne forsikringen. Besiktningsrapporten og bildene oppbevares av AMCAR, og er uvurderlig dokumentasjon dersom uhellet skulle være ute. AMCAR har et godt utbygd besiktigelsesmannsapparat over hele landet. skulle være nødvendig. Egenandelen ved kaskoskade er kr Det stilles ikke krav til at bilen skal være original, men kjøretøyet må være i samsvar med vognkortet. All forsikring er helårig. Nyere Entusiastbilforsikring Forsikringen krever at du er medlem i AMCAR, og at du er (eller blir) If Pluss-kunde med annen bruksbil forsikret i selskapet. Entusiastbilforsikringen gjelder kun amerikanske personbiler av årsmodell som kun benyttes i hobby- og fritidssammenheng, og som er registrert og eid av privatperson. Maksimal årlig kjørelengde er km, og bilen skal oppbevares i separat, låst garasje når den ikke er i bruk. Som ved klassikerforsikring krever vi besiktning av bilen. Den må holde generell god standard og være EU-godkjent. Entusiastbilforsikringen medfører ikke opparbeidelse av bonus og heller ikke bonustap ved skade. Forsikringen tegnes kun for et helt år, og full kasko er eneste tilgjengelige dekning du kan velge. Bileieren må alltid sitte på dersom bilen kjøres av annen person, og eierens minimumsalder må være minst 30 år for at du skal kunne tegne forsikringen. Bilen forsikres automatisk for inntil kr ,-. For bil med høyere verdi, kan tilleggsforsikring tegnes i bolker à kr ,-. Premien for tilleggsforsikring er 1% av overskytende forsikringssum. Nyere entusiastbilforsikring er kun tilgjengelig fra AMCAR s forsikringskontor. Restaureringsforsikring Biler under restaurering/lagring representerer ofte store verdier. Derfor har AMCAR utarbeidet en egen restaurerings- og lagringsforsikring for amerikanske biler. Bilen kan forsikres mot brann, tyveri og andre uforutsette skader som skjer som følge av lagring eller transport. Deler som er sendt vekk til restaurering dekkes også. Årspremien er 6 promille av forsikringssummen. Egenerklæringsskjema må fylles ut. Denne får du ved henvendelse til AMCAR. PRISTABELL KLASSIKERFORSIKRING 1963-modeller og eldre, kjørelengde inntil km: Trafi kk/ansvar, brann/tyveri og kasko kr. 500, og nyere, men minimum 30 år, kjørelengde inntil km: Trafi kk/ansvar, brann/tyveri og kasko kr. 755,- Ombygd 1976 og eldre, kjørelengde inntil km: Trafi kk/ansvar, brann/tyveri og kasko kr ,- Nyere Entusiastbilforsikring, 1977 og nyere, kjørelengde km: Trafi kk/ansvar, brann/tyveri og kasko kr ,- *) Oppgitte priser er fratrukket AMCAR-rabatt (10%) og inkluderer førerog passasjerulykke (kr. 50,-) I tillegg beregner If kr. 190,- i grunnpremie pr. polise. For dekninger ut over trafi kk/ansvar kreves tilstandsrapport før forsikring innrømmes. Klassikerforsikring Dette er forsikringen for deg som bare benytter bilen i hobby- og fritidssammenheng. Du må kunne dokumentere at du disponerer en bruksbil i tillegg. Forsikringsordningen er bonus-uavhengig og har ingen alderstillegg for unge bileiere. Tegning av forsikringen kan bare gjøres hos AMCAR. Det kreves besiktning og bilder av bilen for dekning ut over vanlig ansvarsforsikring. Bilen forsikres automatisk for inntil kroner, med mulighet for utvidelse av maksimalgrensen dersom det Kunde i annet selskap? La If gi deg et tilbud på hva det koster å ha samme forsikring under AMCAR s forsikringsavtale. Er du kunde hos If fra før, så gi oss melding om det. Da sørger vi for at du får AMCAR-rabatten og våre spesielle forsikringsvilkår. Her kan det virkelig være penger å spare. Klassikerforsikring og entusiastbilforsikring tegner du hos AMCAR på tlf Andre forsikringer tegner du hos if på tlf

4 Bilforsikring i USA Kun hos AMCAR! Mange av våre medlemmer benytter USA-ferien til bilkjøp og ønsker gjerne å kjøre bilen sin på amerikanske highways før den sendes hjem til Norge. AMCAR har inngått en avtale med forsikringsselskapet American International Underwriters som gir AMCAR-medlemmer mulighet til å forsikre bilen i USA og Canada. Du kan velge mellom kun ansvarsdekning eller forsikring som også omfatter brann, tyveri, hærverk og skader på bilen som følge av trafi kkuhell. Du kan kun forsikre en bil du selv eier, ikke en leiebil eller en bil du har lånt. Du kan faktisk også forsikre en bil du har tatt med deg fra Norge. Prisene er rimelige og forsikringen er kun tilgjengelig gjennom AMCAR. TREFF, UTSTILLINGER OG RACING Cruising, treff og utstillinger startet amcarbevegelsen i Norge. Hvert år arrangerer tilsluttede klubber hundrevis av treff, utstillinger, AMCAR Cruise Nights og AMCAR Street Legal arrangementer i hele Norge. Fra sentralt hold er AMCAR med for å koordinere aktivitetene, og vi hjelper lokale klubber i forkant av arrangementer. Vi arbeider stadig med utvikling av nye arrangementskonsepter i samarbeid med våre tilsluttede klubber. Og fra tid til annen arrangerer AMCAR store nasjonale stevner som samler 1000-vis av bilinteresserte deltakere og publikummere. AMCAR TIMING TEAM AMCAR Timing Team leverer tidtakningstjenester til klubber som arrangerer Street Legal eller dragracing. Vårt mannskap og utstyr gir arrangører, førere og publikum profesjonell tidtakningstjeneste ved avvikling av løp. BILSPORT AMCAR er representert i Norges Bilsportforbund. Det vil si at du som medlem i AMCAR kan løse lisenser for bilsport på ditt medlemskap. AMCAR har siden 1970-tallet jobbet for amerikansk bilsport i Norge. Først med dragracing, senere med en egen nasjonal klasse for asfaltracing (NARS) Vi opprettet Junior Dragracing, og sist men ikke minst Street Legal Racing, som er lovlig gateracing. Vi tilhører også den fl øyen av motorsportentusiaster som synes traktorpulling og off-roading er interessant. Hvert år kårer AMCAR Racer of the Year og Dragracer of the Year. På AMCAR International Speedway på Gardermoen kan du oppleve Europa s tøffeste dragracere. DOMMERE, FUNKSJONÆRER OG LØPSLEDERE AMCAR har utdannet egne dommere for bilbedømming på treff og utstillinger. Disse benytter et eget regelverk for bedømming og de må hvert år gjennom en prøve for å beholde sin autorisasjon. Vi har egen hederspris for de som ivaretar originale urestaurerete biler, samtidig som vi årlig deler ut både restaureringspriser og custom premier. AMCAR er engasjert innen mange bilsportsgrener. Innen dragracing og Street Legal har vi utviklet regelverket, og vi jobber kontinuerlig med å utdanne egne funksjonær, løpsledere og dommere. Kjøpe eller selge amerikansk bil? Fått med deg siste nytt på USAbilfronten? Hva skjer i amcar-norge? Hvor cruiser vi i dag? Våre websider amcar.no er plassen å gå for og fi nne ut av alt dette og mye, mye mer. Stor database for kjøp og salg av biler og utstyr til amerikansk bil. Masse bilbilder av lesernes egne biler. Eget brosjyrearkiv. Egne bilpresentasjoner, billedrike treff- og utstillingsreportasjer i tillegg til at man får en sniktitt i neste nummer av AMCAR Magazine. Her kan man også søke opp gamle artikler fra bladet. I tillegg vil du fi nne en masse spennende på nyhetsidene, og til en hver tid kunne følge med i det omfattende arbeidet AMCAR legger ned på vegne av medlemmene opp mot politikere, toll- og avgift, Finansdepartementet, Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet, Trafi kkstasjonene, ombygging og registrering av bil, etc. På sidene fi nner du også AMCAR Prisguide og AMCAR Avgiftskalkulator for deg som vurderer kjøp, salg eller import av amerikansk bil. Du kan lese om hva som skal til for å arrangere Street Legal, og du fi nner oppdaterte resultater fra hele Norge. Her er det bilsportsreglement, oversikt over lokale klubber m.m. I tillegg kan du bestille klær og andre hobbyrelaterte ting fra AMCAR Shop, treffe administrasjonen på nett, annonsere i AMCAR Magazine eller på AMCAR Marked. De nye nettsidene vil være klare innen juni AMCAR MAGAZINE 10 ganger i året mottar du bladet AMCAR Magazine. Hvert nummer inneholder 100 sider i 100% farger. I bladet fi nner du alt om amerikansk bil og lifestyle - både i Norge og i USA. Prismessig er løssalgsprisen av bladet alene nok til å forsvare medlemskontingenten sammenlignet med å kjøpe bladet i løssalg! Med medlemskap i AMCAR får du bladet rett i postkassen, pakket i plast, vanligvis før det kommer ut i butikkhyllene. USA TURER Det har mer eller mindre blitt en tradisjon at AMCAR tar med rundt 40 medlemmer, en eller to ganger i året, til USA. Vår erfaring og vårt kontaktnett i USA har gjort USA-turen til en uforglemmelig opplevelse for de som har vært med. Vi besvarer også mange reiserelaterte spørsmål våre medlemmer har angående USA-turer. Vår lange erfaring med reiser og opphold i USA står tilgjengelig for deg som medlem.

5 American Car Club of Norway En organisasjon i bevegelse - et eventyr på hjul... Opplev treff og utstillinger Innen- og utendørs sammenkomster hvor man kan se masse biler og treffe en bred og sammensatt gruppe av folk med bilinteresse. Hot August Night Opplev Street Racing i AMCAR-regi Original eller ombygd 2005 Chrysler 300 Touring Vanlig eller spesiell 1970 Plymouth Cuda Ny eller gammel 1957 Cadillac Eldorado Biarritz Opplev Amcarsenteret Du finner oss rett inntil E6 Syd på Tiller, 10 minutter fra Trondheim sentrum. Som medlem..kan du søke råd, hjelp, kunnskap og opplevelser Som medlem.....kan du ta del i vår historiske kunnskapsrikdom Som medlem..kan du besøke vår AMCAR Diner Som medlem..kan du ta en liten tur gjennom USA eller norsk AMCAR historie

6 JURIDISK BISTAND Samarbeidet med advokatfi rmaene Klomsæt & Co og advokat Tore Tøtdal gir medlemmer muligheten til å få juridisk førstehjelp i bilrelaterte saker. Som medlem kan du kontakte AMCAR og be om fri konsultasjonstime hos advokat. I samråd med deg avgjør vi om saken skal kanaliseres videre til våre advokater. En eventuell avtale om oppfølging av saken skjer direkte mellom medlemmet og advokatfi rmaet. Det er en fordel for deg å vite at du ved en eventuell rettssak har AMCAR i ryggen. RABATTAVTALER Ikke bare opplevelsen... Som AMCAR-medlem sparer du penger! AMCAR har inngått rabattavtaler med utvalgte fi rmaer som vi vet står for kvalitet og god service. Disse fi rmaene er håndplukkede ut fra en rekke kriterier, bl.a. seriøsitet, leveringsdyktighet og pålitelighet. Firmaene gir AMCAR-medlemmer rabatt i forskjellig grad på utvalgte produkter. Medlemmer som ofte benytter seg av rabattavtalene kan tjene inn medlemskontingenten mange ganger i løpet av et år. Nedenfor fi nner du en kort presentasjon av de fi rmaene vi har rabattavtale med. Mange av disse fi nner du mer om på AMCAR s nettsider eller i annonser i bladet. CYLINDER OG MOTORSERVICE AS Cylinder og Motorservice i Trondheim gir 10% AMCAR-rabatt på verkstedarbeid, motoroverhaling, boring, honing, linjeboring, topplokksoverhaling, veivakselsliping, rep. av råder etc. Det gis ikke rabatt på verkstedoppdrag hvor pris er avtalt på forhånd. 20% AMCARrabatt på motordeler og lagerførte slitedeler. Det gis ikke rabatt på tilbudspriser/nettopriser. Ingvald Ystgaards vei 13b, P.O. Box 3989 Leangen 7443 Trondheim, tlf , fax SARPSBORG MOTORVERKSTED Sarpsborg Motorverksted utfører maskinering og balansering av motorer. AMCAR-medlemmer får 10% rabatt på maskinering og deler. Elvegata 5b, P.O. Box 558, 1703 Sarpsborg. tlf , fax WÜRTH NORGE AS WÜRTH forhandler bl.a. skruer, muttere, verktøy, kjemiske artikler og lakk. AMCAR-rabatt 27-50%. Skytta: Holum Skog/Gjelleråsen Næringspark, tlf , fax Oslo: Lørenveien 68, tlf Trondheim: Bård Iversens veg 2a, tlf Drammen: Bj. Bjørnsons gt. 86, tlf Lillehammer: Hovemovegen 39, tlf Sandnes: Jakob Askelandsvei 2, tlf Bergen: Kanalveien 5, tlf Skien: Telemarksvegen 36, tlf Tromsø: Terminalgaten 68, tlf Fredrikstad: Dikeveien 34, tlf Ålesund: Fremmerholen, tlf Gjøvik: Ringveien 11, tlf Kristiansand: Kongsgård Allé 53, tlf Tønsberg: Kilengaten 1, tlf Hamar: Midtstranda, tlf Bodø: Tjelberget 4, tlf Ski: Kjeppestadveien 4, tlf Lillestrøm: Depotgaten 34, tlf x4 SUPPLY Forhandler drivverk og chassisdeler til amerikanske 2/4WD biler, samt deler og utstyr til Jeep. AMCAR-rabatt på 12%. Lierstranda 55b, 3400 Lier, tlf , fax AARNES AS Aarnes har delenummer på lager. Originaldeler til Ford, GM, Chrysler og Jeep. Aarnes forhandler merkevarer som Fel-Pro, TRW, Standard, Motor, EIS, Federal Mogul, Transtar m.m. Jellestadv. 35, P.O. Box 14, 1740 Borgenhaugen, tlf , fax AMERIKANSKE BILDELER Amerikanske Bildeler har et stort utvalg i kvalitetsdeler til lav pris: Slitedeler, trimdeler, karosserideler, originaldeler, reprodeler, radiatorer, motordeler, overhalte deler, interiør, gummilister, gulvtepper, biltrekk, bilstereo m.m. Iddeveien 33, 1769 Halden, tlf , fax AMCAR-medlemmer får 10% rabatt på slitedeler. BULAND AUTO INTERIØR Buland gir AMCAR-medlemmer 10% rabatt på ferdig sydde interiør, tepper og kalesjer (convertible tops). Monteringsarbeid utføres. Spesialiteter: originalstoffer til USA-biler, interiør til hot rods og custom cars. Alt i interiør, convertible tops m.m. P.O. Box 112, 2071 Råholt, tlf , fax CLASSIC AUTO PARTS AS Amerikanske bildeler fra 1910 til dagens modeller. Originaldeler til GM, Ford & Chrysler samt alle utgåtte bilmerker. Kjempeutvalg i deler til gamle biler. Utgåtte deler og deler til Cadillac er en spesialitet. AMCARmedlemmer får 12% på bildeler (unntatt utgåtte deler, veteran & div. klassikerdeler). Søbstadvegen 23, 7088 Trondheim, tlf , fax EIKER MOTORSHOP AS Eiker Motorshop forhandler dekk og bilutstyr. AMCAR-medlemmer får 10% rabatt på alle katalogvarer (også veteranbildekk), unntatt Michelin dekk og tilbudsvarer. P.O. Box 213, 3300 Hokksund, tlf , fax /02. EXIDE SØNNAK AS Exide Sønnak, som er en av landets ledende leverandør av batterier til motorkjøretøyer, gir 40% rabatt/netto forhandlerpris på utvalgte batterier ved henvendelse til følgende avdelinger: Oslo: Brobekkveien 101, tlf , fax Stavanger: Maskinveien 4, tlf , fax Bergen: Sandviksboder 78C, tlf , fax Trondheim: Haakon IIV s gt. 23C, tlf , fax Bodø: Notveien, tlf , fax J. SVENDSEN EKSOSOSSERVICE AMCAR-rabatt på 10% ved kjøp av eksosanlegg og deler til eksosanlegg over kr. 500,- Skien: Bedriftsveien 42, tlf Sem: Travveien 4, tlf Sandvika: Leif Larsensvei 15, tlf Stavanger: Forusbeen 10, tlf Oslo: Gladengvn. 18, tlf Fredrikstad: Rolvsøyvn. 207, tlf Trondheim: Sørenga 1, tlf Bergen: Liamyrane 14A, tlf Lier: Husebysletta 19, tlf Lørenskog: Røyåsveien 5, tlf

7 ERIK DRAGSNES Postordresalg av reparasjonshåndbøker og annen litteratur for og om amerikanske biler. Katalog sendes gratis på forespørsel. AMCAR-rabatt: 10%. Kvitsteinveien 14, 7027 Trondheim, tlf , fax BILGLASSMONTØREN JAN GUSTAVSEN AS Jan Gustavsen leverer alt i bilglass og står for montering og detalj-/ engrossalg. Europa s største lager av glass til amcars. Originale maler til plant amcarglass fra 1950 til i dag. Montering av solfi lm (Trondheim). AMCAR-rabatt: 30% glass, 20% på bilspeil, bay-windows, klips og pyntelister til amcars, 10% på solfi lm. Langhus: Parkveien 4, tlf , fax Oslo Øst (Bryn): Fyrstikkbakken 2, 0667 Oslo, tlf , fax Oslo Vest (Skøyen): Hoffsvn. 17B, 0275 Oslo, tlf , fax Trondheim (sør): Østre Rosten 4a, tlf , fax Trondheim (nord): Th. Owesens gt. 35a, tlf , fax PHOENIX US CARS Forhandler amcars og er landets største USA-bilhuggeri. Nye og brukte deler til alle amerikanske biler. AMCAR-rabatt gis på nye reservedeler/slitedeler (10-20%), dekk/felger min. 4 stk. (20-30%), brukte karosserideler m.m. (10-20%) på ordre over kr ,- eks. mva. Det gis ikke rabatt på tilbuds-/nettopriser. Ås Industri område. P.O. Box 2121, 3103 Tønsberg, tlf , fax RIIS BILGLASS Landets ledende innen bilglass og montering av solfi lm. Fagkunnskap gir trygghet. AMCAR-rabatt: 30%. Tr.heim: Lade Allé 71, 7041 Trondheim, tlf , fax Tiller: Østre Rosten 4C, 7075 Tiller, tlf , fax Oslo: Grensevn. 80, 0663 Oslo, tlf , fax Alnabru: Vollavn. 20b, 0668 Oslo, tlf , fax Lillestrøm: Voldgata 58, 2000 Lillestrøm, tlf , fax Jessheim: Einerveien 10, 2050 Jessheim, tlf , fax Skien: Bedriftsvn 11f, 3735 Skien, tlf , fax Stavanger: Hillevågveien 97, 4016 Stavanger, tlf Kristiansand: Barstølvn. 42, 4636 Kristiansand, tlf , fax Haugesund: Raglamyrvn. 17a, 5536 Haugesund, tlf , fax Bergen: Minde Allé 35, 5032 Minde, tlf , fax Åsane: Heiane 2, 5131 Nyborg, tlf , fax Ålesund: Fremmerholen, 6011 Ålesund, tlf , fax SARPSBORG MOTOR AS Stort utvalg av deler til motorer og automatgearkasser til amerikanske, europeiske og japanske biler. Performance deler til amerikanske motorer. Ukentlige fl ysendinger med kun kvalitetsdeler. AMCAR-medlemmer får 23% rabatt. Det gis ikke rabatt på tilbuds- og nettopriser. Holmegil 2, 1739 Sarpsborg, tlf , fax STEINAR STOLEN AS Stort utvalg i slitedeler, dekk, felger, hi-perf./racingdeler, 4x4/Off Roaddeler, verktøy, ekstrautstyr og spesialutstyr som senke/hevesatser, rollpans, neonlys etc, samt originaldeler til Ford, GM, Chrysler og Jeep. AMCAR rabatt på 15-25%, unntatt på kampanjepriser (som er nettopriset og tilsvarer 20-40% rabatt). Østlifaret 10, P.O. Box 28, 1476 Rasta, tlf , fax U.S. AUTO PARTS Butikken som har alt du trenger til amerikansk bil. Originaldeler fra Ford, GM, Chrysler & Jeep. Fra de eldste til de nyeste modellene. Ca delenummer på lager. AMCAR-rabatt: 12% på bildeler (unntatt tilbudsdeler). Veterandeler, trimdeler, verktøy & marine: nettopriser. Amcarsenteret, Østre Rosten 4a, P.O. Box 6060, 7434 Trondheim, tlf , fax INTERCONTACT AS Dekk og felger fra Cooper, BF Goodrich, Mickey Thompson og Dick Cepek m.m. AMCAR-rabatt: 15-30% (avhengig av produkt). Ved henvendelse, kontakt nærmeste STARCO-importør: InterContact AS, Kløfta, tlf Nord Norsk Dekkimport AS, Bodø, tlf Terje Vold AS, Trondheim, tlf Scan-Vest dekk AS, Ålesund, tlf Jæren dekk AS, Voll, tlf Hjulius AS, Kristiansand, tlf Solberg Dekk AS, Bergen, tlf SKAL DU REISE TIL USA? Mange av våre medlemmer legger feriene til USA, og AMCAR har inngått avtaler med to fi rmaer i reisebransjen: Flyselskapet ICELANDAIR USA er et populært feriemål... AMCAR har inngått en avtale som gir deg adgang til spesielt gode tidsbegrensede tilbud på fl ybilletter fra fl yselskapet Icelandair. Med AMCAR-avtalen sparer du i tillegg bookingavgiften som er mellom kr 100,- og kr 550,- pr. billett. Tilbudene er KUN nettbaserte. Finn ut mer om dette på AMCAR s Internettsider amcar.no. Leiebilfirmaet Alamo Rent A Car Leiebilavtalen med Alamo sikrer medlemmer en rabatt på 10% ved leie av bil både i USA og resten av verden. Dersom du forhåndsbestiller leiebilen gjennom Alamo s norske kontor vil alle nødvendige forsikringer, skatter og avgifter, samt én tank bensin og fri kjørelengde være inkludert i prisen. I tillegg kan du ha med deg inntil tre ekstra sjåfører uten pristillegg. I utgangspunktet sparer du 40% ved å forhåndsbestille fra Norge sammenlignet med å leie bilen på stedet. Ved bestilling og forespørsel må du oppgi ditt medlemsnummer i AMCAR for å få rabatten. Reservasjon må skje gjennom kontoret i Oslo. Så neste gang du trenger leiebil, ring Alamo Rent A Car for et godt tilbud på tlf /50. VANGBO AS Eksosanlegg, lydpotter, katalysatorer, effektanlegg, fl eksible stålslanger, silikonslanger, isolasjonsprodukter, klemmer, sprayprodukter med mer. AMCAR-rabatt: 20% Kløfta, tlf , fax Web:

8 AMCARforsikring levert av if Du har ikke en hvilken som helst bil, så hvorfor overlate forsikringen av den til et hvilket som helst forsikringsselskap? Bilen din er ikke bare en måte å komme seg fra a til b. Den kan være en del av din fortid, en forlengelse av din personlighet eller et samleobjekt. Vi vet hvor mye bilen din betyr for deg, og kan derfor tilby medlemmer av AMCAR et meget godt forsikringstilbud til alle amerikanske hobbybiler. Har du en original 50-taller, en Hot Rod eller en nyere entusiastbil: AMCAR har forsikringen for deg! Priser: 1963-modeller og eldre, kjørelengde inntil km. Ansvar, fører- og passasjerulykke og kasko kr. 500,- Kan sendes ufrankert i Norge. Adressaten vil betale portoen. SVARSENDING Avtale nr /009 American Car Club of Norway Postterminalen 7008 Trondheim 1964-modeller og nyere, min. 30 år, kjørelengde inntil km. Ansvar, fører- og passasjerulykke og kasko kr. 755,- Hot-Rod Forsikring, 30 år og eldre, kjørelengde inntil km. Ansvar, fører- og passasjerulykke og kasko kr ,- Entusiastbilforsikring, nyere enn 30 år, kjørelengde inntil km. Ansvar, fører- og passasjerulykke og kasko kr ,- Prisene er fratrukket AMCAR-rabatt (10%). I tillegg beregner If en grunnpremie på kr. 190,- pr. polise. Evt. If-pluss rabatt kommer til fradrag (8-20%). Standard forsikringssum inntil kr ,-. En besiktning av bilen kreves før innvilgelse av forsikringen. Kontakt AMCAR forsikring på telefon Hovedmedlem kr 690,- Juniormedlem kr 420,- (t.o.m. fylte 18 år) Familiemedlem kr 280,- (inkl. ikke AMCAR Magazine) Navn på hovedmedlem: Medlemskap gir deg 10 nummer av AMCAR rett i postkassen! Ja, jeg ønsker straks å bli medlem! Send meg mer informasjon sammen med innbetalingsgiroen! Navn: Adresse: Postnr/sted: Telefon: Fødselsdato:

9 AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY - amcarentusiastens egen bilorganisasjon - American Car Club of Norway - AMCAR - ble stiftet i 1975, og har siden den gang jobbet for å bedre forholdene for alle våre medlemmer som eier amerikansk bil i Norge. Vi har over medlemmer og snart 80 tilsluttede lokal- og merkebilklubber. Amcarsenteret og vårt hovedkontor ligger i Trondheim, hvor en fast ansatt administrasjon arbeider for at du som medlem skal finne det interessant og gunstig å eie og bruke amerikansk bil i Norge. Våre viktigste medlemstilbud er: AMCAR Magazine. 10 nummer i året med tilsammen 1000 sider med 100% amerikansk bilstoff i 100% farger. Forsikringsavtale. Vår forsikringsavtale med If er både lønnsom og sikker. Flere spesialforsikringer tilbys. AMCAR Online. Nettadressen inneholder kjøp- og salgsannonser, Street Legal resultatservice, avgiftskalkulator, nytt fra amcar-norge og mye, mye mer. Teknisk assistanse. Teknisk assistanse over telefon, kopiservice, råd og hjelp ved import, godkjenning, kjøp og salg. Bilpolitisk engasjement. AMCAR er høringsinstans for Vegdirektoratet, Toll- og Avgiftsdirektoratet og Finansdepartementet. Vi jobber i det politiske miljøet for å bedre rammevilkårene for deg som eier og bruker amerikansk bil. Juridisk bistand. Gratis juridisk førstehjelp. Våre advokater er parat for å tale din sak. Rabattavtaler. Våre seriøse samarbeidsfi rma på delesektoren gjør det fordelaktig å være medlem også når din amcar trenger deler. I tillegg har vi avtaler som gir deg gode priser på fl ybilletter og leiebiler for USA-reisen. Arrangementer. Treff, utstillinger, AMCAR Street Legal og løpsarrangement for deg med bilen som hobby. Amcarsenteret. Amcarsenteret er åpen for alle medlemmer på hverdager fra kl 08:00 til kl 15:30. Her kan du fi nne svar på tekniske spørsmål under kyndig ledelse av vår tekniske avdeling. På senteret fi nner du tema-utstillinger innen vår bilhobby, og ved spesielle anledninger er det også mulig å få seg lunch i AMCAR Diner som ligger på toppen av bygget. Lokale klubber. Nesten 80 tilsluttede lokal- og merkebilklubber tilbyr kameratskap og aktiviteter der du bor. AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY P.O. BOX TRONDHEIM Tlf Fax: Åpningstid kontor: mandag-fredag. Åpningstid telefon: mandag-fredag. Din lokale AMCAR-klubb:

medlemstilbud og fordeler

medlemstilbud og fordeler medlemstilbud og fordeler AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY www.amcar.no Det lønner seg å være medlem i AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY! AMCAR er en aktiv bilorganisasjon som jobber for deg som kjører amerikansk

Detaljer

MEDLEMSTILBUD OG FORDELER

MEDLEMSTILBUD OG FORDELER AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY www.amcar.no Det lønner seg å være medlem i AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY! AMCAR er en aktiv bilorganisasjon som jobber for deg som kjører amerikansk bil i Norge. AMCAR SOM BILORGANISASJON

Detaljer

MEDLEMSTILBUD OG FORDELER

MEDLEMSTILBUD OG FORDELER MEDLEMSTILBUD OG FORDELER AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY www.amcar.no Det lønner seg å være medlem i American Car Club of Norway! amcar er en aktiv bilorganisasjon som jobber for deg som kjører amerikansk

Detaljer

MEDLEMSTILBUD OG FORDELER

MEDLEMSTILBUD OG FORDELER AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY www.amcar.no Det lønner seg å være medlem i American Car Club of Norway! amcar er en aktiv bilorganisasjon som jobber for deg som kjører amerikansk bil i Norge. AMCAR SOM BILORGANISASJON

Detaljer

Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks.

Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks. DINE MEDLEMS- FORDELER 2014 AS Miljømerket trykksak 241 749 Erik Tanche Nilssen AS Desember 2013 - Opplag: 18.000 eks. 2 Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer 120.000 jegere og fiskere. Dette betyr

Detaljer

K O N T R A K T Mellom

K O N T R A K T Mellom K O N T R A K T Mellom og AMCAR (American Car Club of Norway) Generelt: Denne kontrakt om tilslutning er regulert av AMCAR s lover. Tilsluttet klubb har før kontraktinngåelsen gjort seg kjent med disse

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

Nyhet! Hankook DW06 Nytt M+S-merket kvalitetsdekk! Lastebil & Anlegg 2012 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 01.03.

Nyhet! Hankook DW06 Nytt M+S-merket kvalitetsdekk! Lastebil & Anlegg 2012 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 01.03. Nyhet! Hankook DW06 Nytt M+S-merket kvalitetsdekk! Lastebil & Anlegg 2012 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 01.03.12 Hankook AH11 - AH22 - AL02 - AL10 AH11 8 R 17,5 117/116L 2795 8,5

Detaljer

TERMINLISTE 2011. Amcar Follo klubbkveld hver tirsdag fra kl. 18 på Tyrigrava.

TERMINLISTE 2011. Amcar Follo klubbkveld hver tirsdag fra kl. 18 på Tyrigrava. TERMINLISTE 2011 Der det ikke står spesifikt oppmøtested blir det ved felleskjøring til treff oppmøtested som i fjor; - turer sydover går fra vekta på E6 ca. 800 m sør for Korsegård krysset etter avkjøringen

Detaljer

TERMINLISTE 2011. Amcar Follo klubbkveld hver tirsdag fra kl. 18 på Tyrigrava.

TERMINLISTE 2011. Amcar Follo klubbkveld hver tirsdag fra kl. 18 på Tyrigrava. TERMINLISTE 2011 Der det ikke står spesifikt oppmøtested blir det ved felleskjøring til treff oppmøtested som i fjor; - turer sydover går fra vekta på E6 ca. 800 m sør for Korsegård krysset etter avkjøringen

Detaljer

Lastebil & Anlegg 2013 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 19.08.13

Lastebil & Anlegg 2013 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 19.08.13 Lastebil & Anlegg 2013 Fakturagrunnlag eks. mva og miljøbegyr. Gjelder fra 19.08.13 Nyhet! Nå også med kompletthjul til hengere! Hankook AH11 - AH22 / AL02 - AL10 AH11 205/75 R 17,5 123/121M 2150 215/75

Detaljer

LASTEBIL & ANLEGG 2013 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 19.08.13

LASTEBIL & ANLEGG 2013 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 19.08.13 LASTEBIL & ANLEGG 2013 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 19.08.13 NYHET! Nå også med kompletthjul til hengere! HANKOOK AH11 - AH22 / AL02 - AL10 AH11 205/75 R 17,5 123/121M 2150 215/75

Detaljer

Frittstående organisasjoner 2007

Frittstående organisasjoner 2007 Den Norske Jordmorforening (DNJ) Den Norske Diakonforbund Norsk Flygelederforening Norges Farmaceutiske Forening (NFF) norske Arkitekters Landsforening (NAL) universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund

Detaljer

medlemstilbud og fordeler

medlemstilbud og fordeler medlemstilbud og fordeler AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY www.amcar.no Det lønner seg å være medlem i AMERICAN CAR CLUB OF NORWAY! AMCAR er en aktiv bilorganisasjon som jobber for deg som kjører amerikansk

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2006

Nyhetsbrev juni 2006 Nyhetsbrev juni 2006 Endelig er høysesongen her. Det er nå bilene våre fylles med ferieklare og forventningsfulle kunder som skal erobre verden via landeveien. Noen ønsker større og nyere bil enn sin egen

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Sikkerhet i alle fall... Fallsikringsutstyr

Sikkerhet i alle fall... Fallsikringsutstyr Sikkerhet i alle fall... Fallsikringsutstyr Fallsikringssele Electra HT Art. nr. 9899 100 50 Avansert proff sele, behagelig å jobbe i Forankringer i front og rygg Justerbar ved skulder og lår Raskt av/på

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

Hyundai Assistanse. Garanti Ubegrenset kjørelengde. Hyundai Assistanse

Hyundai Assistanse. Garanti Ubegrenset kjørelengde. Hyundai Assistanse Hyundai Assistanse Garanti Ubegrenset kjørelengde Hyundai Assistanse Selv med en driftssikker bil kan uhell inntreffe Hyundai Motor Norway AS ønsker i samarbeid med Viking Redningstjeneste AS å gi deg

Detaljer

La noen du stoler på forsikre deg

La noen du stoler på forsikre deg La noen du stoler på forsikre deg Hva? Hvorfor? For hvem? Boligbyggelagenes Forsikring er: Forsikring skal gi deg trygghet for det som plutselig kan skje. Da er det viktig at du kan stole på forsikringsselskapet

Detaljer

TILBUD PÅ BILGLASS TIL. Bergen AmCar Club

TILBUD PÅ BILGLASS TIL. Bergen AmCar Club 5 februar 2016 TILBUD PÅ BILGLASS TIL Bergen AmCar Club Vi har herved gleden av å kunne tilby våre tjenester innen bilglass. Hurtigruta Carglass er etablert i Bergen med 4 avdelinger, hvor vi kan tilby

Detaljer

EKSPERTER PÅ Å FORSIKRE VOLVO SIDEN 1959

EKSPERTER PÅ Å FORSIKRE VOLVO SIDEN 1959 EKSPERTER PÅ Å FORSIKRE VOLVO SIDEN 1959 VÅR HISTORIE HAR BIDRATT TIL VÅR EKSPERTISE I 1927 grunnla Assar Gabrielsson Volvo. Han hadde en lidenskap for biler men også en visjon om å gjøre bilholdet enklere.

Detaljer

Tilbehør. Trygghet. Flerforsikring 40+ 30+ 24+ MC-FORSIKRINGER

Tilbehør. Trygghet. Flerforsikring 40+ 30+ 24+ MC-FORSIKRINGER + Trygghet + Tilbehør + Flerforsikring 40+ 30+ 24+ Classica Basis Scooter MC-FORSIKRINGER Forsikringen er en årsforsikring. Det innebærer at den gjelder med samme omfang året rundt. Oppsigelse må skje

Detaljer

Bli Ahlsell Partner!

Bli Ahlsell Partner! Bli Ahlsell Partner! Med fokus på DEG! Behold din egen profil Som Ahlsell Partner er du med i et faglig og sosialt fellesskap, uten å måtte melde deg inn i en kjede. Du beholder din egen profil, som du

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

Tilbud Til Harstad og Oppland Travlag Bergseng postboks 5541 9496 Harstad fra

Tilbud Til Harstad og Oppland Travlag Bergseng postboks 5541 9496 Harstad fra Tilbud Til Harstad og Oppland Travlag Bergseng postboks 5541 9496 Harstad fra SH-Partner AS Liakollveien 1, 8534 LILAND Tilbud dekk med tilhørende arbeid. First Stop er en kjede bestående av frittstående

Detaljer

DINE. Norges Jeger- og Fiskerforbund

DINE. Norges Jeger- og Fiskerforbund DINE medlemsfordeler Norges Jeger- og Fiskerforbund 1 Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer over 120.000 jegere og fiskere. Dette betyr at vi på vegne av deg kan framforhandle sentrale fordeler

Detaljer

DNMF Partnerservice - medlemsforsikringer til DNMFs medlemmer

DNMF Partnerservice - medlemsforsikringer til DNMFs medlemmer Forsikringer i Tryg DNMF Partnerservice - medlemsforsikringer til DNMFs medlemmer Det er gledelig å se at stadig flere av medlemmene velger å samle sine forsikringer i vår medlemsavtale med Tryg. Med DNMF

Detaljer

Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING

Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING bmf.no Hva betyr begrepene? Når forsikringsselskapene snakker med deg som kunde kan det noen ganger være ord eller uttrykk som er vanskelige å forstå.

Detaljer

LASTEBIL & ANLEGG 2014/15 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 01.08.14

LASTEBIL & ANLEGG 2014/15 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 01.08.14 LASTEBIL & ANLEGG 2014/15 FAKTURAGRUNNLAG EKS. MVA OG MILJØBEGYR. GJELDER FRA 01.08.14 Hankook Nytt styreaksel vinterdekk for krevende vinterforhold NYHET FRA HANKOOK! Nyheter vinterdekk Nytt styreaksel

Detaljer

NKF Romerike 2014. Medlemsfordeler i KLP v/seniorrådgiver Stein Klokkeråsen

NKF Romerike 2014. Medlemsfordeler i KLP v/seniorrådgiver Stein Klokkeråsen NKF Romerike 2014 Medlemsfordeler i KLP v/seniorrådgiver Stein Klokkeråsen Ansatte i kommunesektoren får som fortjent! Ansatte i offentlig sektor er statistisk en bedre risiko Dette skal dere få en (pris)fordel

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET

ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET MEDLEMSFORDEL I INDUSTRI ENERGI ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET KONTAKT ADVOKATEN DIN PÅ TELEFON 22 99 99 99 MEDLEMSFORDEL I INDUSTRI ENERGI ADVOKATFORSIKRING SIKRER DEG IKKE BARE I TILFELLE JURIDISK KONFLIKT,

Detaljer

KOMPLETT OG PROBLEMFRITT

KOMPLETT OG PROBLEMFRITT - DIN PARTNER I BIL MOTOR FORUM BERGEN Motor Forum Bergen er autorisert merkeforhandler for Mitsubishi og Renault. Vår viktigste oppgave er å gi deg som kunde profesjonelle råd om bil og tjenester som

Detaljer

Januar 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uke 1 1 Nyttårsdag. 2 3 4 5 6. Uke 2 7. 8 Amcar Follo klubbkveld fra kl. 18.

Januar 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uke 1 1 Nyttårsdag. 2 3 4 5 6. Uke 2 7. 8 Amcar Follo klubbkveld fra kl. 18. Januar 2013 Uke 1 1 Nyttårsdag. 2 3 4 5 6 Uke 2 7 8 Amcar Follo 9 10 11 12 13 Uke 3 14 15 Amcar Follo 16 17 18 19 20 Uke 4 21 22 Amcar Follo 23 24 25 26 27 Uke 5 28 29 Amcar Follo Årsmøte kl. 18.30, info

Detaljer

www.forbrukeradvokaten.no Ola Fæhn Forbrukeradvokaten Forbrukersaker, forsikringstvister og boligkrangler

www.forbrukeradvokaten.no Ola Fæhn Forbrukeradvokaten Forbrukersaker, forsikringstvister og boligkrangler 2013 Ola Fæhn Forbrukeradvokaten Forbrukersaker, forsikringstvister og boligkrangler Valg av produkter www.forbrukeradvokaten.no Ville dere omlakkert en bil hvis jeg kom med lakken jeg ville dere skulle

Detaljer

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no Stiftet 1996 Midt i den vanskelige tiden får du en ekstra belastning: RYDDE OG TA HÅND OM DØDSBOET Dette bevet kan hjelpe deg i jobben med dødsboet i tiden som kommer. Brevet gir deg en rekke tips for

Detaljer

LMK: 22 41 39 00, post@lmk.no. LMK Forsikring: 67 20 60 30 (Versjon 1.08 13. mai 2014)

LMK: 22 41 39 00, post@lmk.no. LMK Forsikring: 67 20 60 30 (Versjon 1.08 13. mai 2014) LMK: 22 41 39 00, post@lmk.no. LMK Forsikring: 67 20 60 30 (Versjon 1.08 13. mai 2014) Skreddersydd for ALLE typer kjøretøy 30 år og eldre. Også ombygde kjøretøy, og biler / mc mellom 15 og 30 år. LMK

Detaljer

AMCAR ble stiftet i Har direktemedlemmer ( indirekte) AMCAR har pr. i dag 118 tilsluttede landsdekkende og lokale klubber.

AMCAR ble stiftet i Har direktemedlemmer ( indirekte) AMCAR har pr. i dag 118 tilsluttede landsdekkende og lokale klubber. AMCAR ble stiftet i 1975. Har 18.500 direktemedlemmer (33.000 indirekte) AMCAR har pr. i dag 118 tilsluttede landsdekkende og lokale klubber. På hovedkontoret i Trondheim jobber det 13 heltids ansatte

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

bestevenn av viking hvis du har bil

bestevenn av viking hvis du har bil bestevenn av viking hvis du har bil Ingenting er verre enn å stå i veikanten og vente på hjelp som aldri kommer. Det er ikke bare irriterende, det kan også i noen tilfeller utgjøre fare for deg og andre

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Forsikring for NLF-medlemmer

Forsikring for NLF-medlemmer Forsikring for NLF-medlemmer Kjære medlem Godstransport på vei er en risikoutsatt næringsvirksomhet. Det vet våre medlemmer. Derfor har du behov for forsikringer som gir deg og din bedrift trygghet hver

Detaljer

Medlemsfordeler Se medlemsfordeler på pf.no og youtube Sivil vervefilm: HB-2017 Merkantil/Sivil. https://www.youtube.com/watch?

Medlemsfordeler Se medlemsfordeler på pf.no og youtube Sivil vervefilm: HB-2017 Merkantil/Sivil. https://www.youtube.com/watch? Medlemsfordeler 2017 Se medlemsfordeler på pf.no og youtube Sivil vervefilm: https://www.youtube.com/watch?v=u49udppdqyy Vervesekken - dette får du: Thermokopp Batteribank Minnebrikke Medlemsfordeler Gratis

Detaljer

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester ADVOKAT- BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. rettsområder du støter på som privatperson.

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2011

Ledernes forsikringstilbud 2011 Ledernes forsikringstilbud 2011 Forsikringstilbudet 2011 Nye forsikringsleverandører Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer

Detaljer

Medlems- fordeler 2016

Medlems- fordeler 2016 Medlems- fordeler 2016 Visste du at du kan finansiere medlemskontingenten med det du sparer på YS-forsikringene, YS-rabattene og de ekstra gode rentene hos banken? Nytt produkt: YS Hytteinnbo Økte forsikringssummer

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2012

Ledernes forsikringstilbud 2012 Ledernes forsikringstilbud 2012 Personforsikringer - obligatoriske - frivillige Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Forsikringstilbudet 2012 Forsikringer

Detaljer

båt USIKKER PÅ BÅTFORSIKRING? VI LOSER DEG UNNA SKJÆR I SJØEN!

båt USIKKER PÅ BÅTFORSIKRING? VI LOSER DEG UNNA SKJÆR I SJØEN! båt USIKKER PÅ BÅTFORSIKRING? VI LOSER DEG UNNA SKJÆR I SJØEN! HVORFOR BØR DU HA EN GOD BÅTFORSIKRING? Uten båtforsikring kan de økonomiske konsekvensene bli svært alvorlige om du skulle komme ut for en

Detaljer

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør!

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør! INSPIRERT Nå har vi også kontormøbler og interiør! Inspirasjon Dette er en inspirasjonsbrosjyre som vi håper kan inspirere til ytterligere å styrke deres profil, samt kvalitetsnivå på det du trenger til

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer

US CARS NEWS US CARS ENTHUSIASTS CLUB STIFTET 1975. September 2007 Nr. 8 Årgang 22. Power Meet, Føniks, Power Hot Rod Reunion,

US CARS NEWS US CARS ENTHUSIASTS CLUB STIFTET 1975. September 2007 Nr. 8 Årgang 22. Power Meet, Føniks, Power Hot Rod Reunion, US CARS NEWS September 2007 Nr. 8 Årgang 22 Power Meet, Føniks, Power Hot Rod Reunion, På vei inn til Power Meet US CARS ENTHUSIASTS CLUB STIFTET 1975 FREDRIKSTAD ØSTFOLD Hvem gjør hva i klubben Tillitsvalgte,

Detaljer

THE ORIGINAL ROUTE 66 JACKET Limited Edition

THE ORIGINAL ROUTE 66 JACKET Limited Edition ÅRETS JULEGAVE: THE ORIGINAL ROUTE 66 JACKET Limited Edition KUN 266 jakker er produsert, i anledning vårt 10-årsjubileum i år! Vi har patent på produksjon av denne jakka. Svært mange av jakkene er solgt

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

9.990,- S p e s i a l p r i s e r i p e r i o d e n 4 / 1 2-0 6 1 / 4-0 7

9.990,- S p e s i a l p r i s e r i p e r i o d e n 4 / 1 2-0 6 1 / 4-0 7 V e r k t ø y 9.990,- S p e s i a l p r i s e r i p e r i o d e n 4 / 1 2-0 6 1 / 4-0 7 Innhold Toolsystem... 2 13 Skrutrekkere... 14 Vinkeldrev... 14 Bitssett... 15 Bitspipesett... 16 Pipesett... 17

Detaljer

HVA ER FORDELEN VED Å OPPDATERE KARTENE DINE?

HVA ER FORDELEN VED Å OPPDATERE KARTENE DINE? OPPDATERINGS- GUIDE FOR MEDIA NAV NAVIGASJONSSYSTEM I DIN RENAULT GRATIS Oppdatering* www.renault.naviextras.com * Innen 90 dager etter at din bil er levert HVA ER FORDELEN VED Å OPPDATERE KARTENE DINE?

Detaljer

Ferrari Owners Club Norway

Ferrari Owners Club Norway Ferrari Owners Club Norway Kjære Ferrari eier Ferrari Club Norway er en klubb for eiere av Ferrarier, en klubb godkjent som Owners Club fra Ferrari S.p.a. og nr.27 i rekken av totalt 36 spredt over hele

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

UniTrans. Modulbasert logistikksystem for transportbransjen

UniTrans. Modulbasert logistikksystem for transportbransjen UniTrans fra Hogia Unitech Systems AS Modulbasert logistikksystem for transportbransjen Hogia Unitech Systems AS Hogia Unitech Systems AS ble etablert i 1988.Selskapet er en bedrift i Hogiakonsernet, som

Detaljer

Er du usikker på ditt forsikringsbehov?

Er du usikker på ditt forsikringsbehov? Forsikringer 2012 1 Er du usikker på ditt forsikringsbehov? På forsikringskontoret får du råd om hva slags løsning som passer best Her finner du alt om forsikring for deg. Vårt forsikringstilbud dekker

Detaljer

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND ADVOKAT BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. - Rask, tilgjengelig og effektiv behandling via internett - I utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig

Detaljer

Ny og forbedret tjeneste. Nå med utleieforsikring på kjøpet. TIL DEG SOM SKAL LEIE UT

Ny og forbedret tjeneste. Nå med utleieforsikring på kjøpet. TIL DEG SOM SKAL LEIE UT Ny og forbedret tjeneste. Nå med utleieforsikring på kjøpet. TIL DEG SOM SKAL LEIE UT DETTE ER BEKYMRINGSFRIHET. Der andre tilbyr leiekontrakter eller innkreving av husleie, byr vi på bekymringsfri utleie.

Detaljer

Forsvarets Personellservice

Forsvarets Personellservice Forsvarets Personellservice Med service som våpen FP har gode tilbud innen personlig økonomi. Med konto i FP får du tilgang til enkle og lønnsomme ordninger for sparing, lån, bensinkort, betalingsservice

Detaljer

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV 13 GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV 2 VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER 3 NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice 1. Beregningsmenyen 2. Bestillingsmenyen Hovedmenyen i Spekter Online er delt opp i 2 deler og består av Beregningsmenyen og Bestillingsmenyen som du kan

Detaljer

Fire skiområder. Skiglede i de beste bakkene. Trysil er variert. Ett fjell med fire store skiområder byr på noe for alle i familien!

Fire skiområder. Skiglede i de beste bakkene. Trysil er variert. Ett fjell med fire store skiområder byr på noe for alle i familien! Skiglede i de beste bakkene Fire skiområder Det er flere grunner til at Trysil er Norges mest populære skisted. Velpreparerte bakker, skikjøring i alle himmelretninger og hele 71 km nedfarter er bare noen

Detaljer

SPAR MOMSEN PÅ KJØKKEN OG BAD SPAR 50% og innredning KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER

SPAR MOMSEN PÅ KJØKKEN OG BAD SPAR 50% og innredning KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER PÅ KJØKKEN OG BAD på skyvedører KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER Dansk design til hele huset 93.580,- Designa er et dansk kjøkkenfirma, som med ekspressfart har inntatt danskenes hjerter og boliger. Nå

Detaljer

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring

FORSIKRINGSTILBUD Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. pf.no/forsikring FORSIKRINGSTILBUD 2016 Forsikring for medlemmer av Politiets Pensjonistforbund pf.no/forsikring 2 3 Pensjonistforsikring til svært rimelig PF Forsikring-pris! Mange pensjonerte medlemmer har klaget over

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

50% 10 ÅR I NORGE SPAR MOMSEN SPAR BURSDAGSTILBUD PÅ SKYVEDØRER OG INNREDNING BURSDAGSTILBUD PÅ KJØKKEN OG BAD KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER

50% 10 ÅR I NORGE SPAR MOMSEN SPAR BURSDAGSTILBUD PÅ SKYVEDØRER OG INNREDNING BURSDAGSTILBUD PÅ KJØKKEN OG BAD KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER PÅ KJØKKEN OG BAD LES MER PÅ SIDE 2 50% PÅ SKYVEDØRER OG INNREDNING LES MER PÅ SIDE 10 10 ÅR I NORGE KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER 10 ÅR I NORGE 79.995,- BORDPLAtE OG VASK Designa Kjøkken feirer 10

Detaljer

Slik selger vi annonser.

Slik selger vi annonser. Slik selger vi annonser. Medlemshåndboken kan bli en ny gullgruve for klubben. Voksne Y s Men har et stort kontaktnett av folk i firma som er glad for å kunne bidra. Forsikring, banker og andre bruker

Detaljer

Informasjonskontorene styrker deltakelsen på utdanningsmesser i 2014

Informasjonskontorene styrker deltakelsen på utdanningsmesser i 2014 Til skolen IKF Rundskriv 04-2013 Oslo, 13. mai 2013 (IF-skolene får tilsvarende informasjon i eget rundskriv) Informasjonskontorene styrker deltakelsen på utdanningsmesser i 2014 Informasjonskontorene

Detaljer

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund INVITASJON Aivo Brukerkonferanse 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund Aivo Norge AS har den glede av å kunne invitere deg og dine medarbeidere til vår årlige brukerkonferanse. Årets konferanse, som

Detaljer

Agria Katteforsikringer

Agria Katteforsikringer Agria Katteforsikringer Gjelder fra 1.4.2014 VÅRE FORSIKRINGER TILLEGGSFORSIKRINGER Agria Veterinærforsikring Agria Liv Agria Medisin Agria Avl Agria Skjulte Feil Agria Katteforsikringer Forsikringer som

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise Innhold Del 3, Å reise Billetter 1 Rutetabeller 6 Flybilletter 10 Ferie og fritid 11 Valuta 14 Kart og målestokk 16 Billetter

Detaljer

Pocketpoint Hyundai 5-års garanti

Pocketpoint Hyundai 5-års garanti Pocketpoint Hyundai 5-års garanti Garanti Ubegrenset kjørelengde Garanti Hyundai med fem års garant Seks viktige poeng vedrørende Hyundais garanti: 1. Med fem års garanti/ubegrenset kjørelengde tilbyr

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Bredbånd fra Telenor

Bredbånd fra Telenor Bredbånd fra Telenor Velkommen som bredbåndskunde hos Telenor Denne lille guiden skal hjelpe deg med å få mest mulig glede og nytte av ditt nye bredbåndsabonnement. Her finner du verdifulle tips om det

Detaljer

SIMPLY CLEVER ŠKODA SERVICE

SIMPLY CLEVER ŠKODA SERVICE SIMPLY CLEVER ŠKODA SERVICE 1 Bekymringsfritt bilhold 2 Hvorfor service? Å følge vedlikeholdsprogrammet til bilen din handler først og fremst om å sikre seg et problemfritt bilhold og trygge kjøreegenskaper.

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT?

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT? HVA ER TELEVAKT? Televakt er et sentralbord og en profesjonell svartjeneste som gjør det mulig for din bedrift aldri å gå glipp av telefonsamtaler - de anrop som ikke besvares av bedriften koples automatisk

Detaljer

Reforhandling av forsikringsordningene for 2016

Reforhandling av forsikringsordningene for 2016 Reforhandling av forsikringsordningene for 2016 1. Obligatoriske kollektive forsikringer... 2 Obligatorisk gruppelivsforsikring - Storebrand... 2 Obligatorisk ulykkesforsikring - AIG... 2 Obligatorisk

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private Parter Selger Navn: Adresse: Postnr/sted: Tlf.: E-post: Kjøper Navn: Adresse: Postnr/sted: Tlf.: E-post: Side 1 av 6 Kjøretøyopplysninger Kjøretøyets merke og type Årsmodell Første gang registrert Registreringsnr.

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av bruktbil mellom private Om kontrakten Kontrakten kan fylles ut elektronisk eller skrives ut og fylles ut på papir. Forbrukerrådet anbefaler at kontrakten fylles ut elektronisk av partene i fellesskap. Forbrukerrådet oppfordrer

Detaljer