CASE verktøy. Systemutviklingsverktøy. Verktøyenes rolle. Hvorfor CASE verktøy. Eksempler på verktøy. Verktøyenes rolle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CASE verktøy. Systemutviklingsverktøy. Verktøyenes rolle. Hvorfor CASE verktøy. Eksempler på verktøy. Verktøyenes rolle"

Transkript

1 CASE verktøy Systemutviklingsverktøy og litt om.net Kirsten Ribu Computer Aided System Engineering: data-verktøy til utvikling og vedlikehold av data-systemer Eksempler: Microsoft Project Microsoft Visio Modellator (norsk) Rational Rose Poseidon 1 2 Verktøyenes rolle Verktøy har alltid vært viktig for menneskeheten Verktøy har vært sentralt i informatikken siden 50-tallet Hvorfor CASE verktøy Effektiviserer arbeidet Letter endringer Skaper et logisk sammenhengende system Unngår feil som inkonsistente navn Standardiserer beskrivelser Standardiserer arbeidsmetoder Kommunikasjon innad i teamet blir enklere Letter dokumentasjon 3 4 Verktøyenes rolle Eksempler på verktøy God systemutvikling kjennetegnes blant annet ved hensiktsmessig bruk av verktøy Tenk over hvilke verktøy som vil kunne hjelpe på de ulike stadier i en konkret systemutviklingskontekst Viktig å få et bevisst forhold til verktøy 5 6 1

2 CASE-klassifisering Klassifisering gjør det mulig å vurdere og sammenligne CASE-verktøy CASE-verktøy kan klassifiseres i henhold til: Funksjonalitet hvilke funksjoner tilbys Prosess-støtte hvilke utviklingsaktiviteter støttes Kvaliteten på støtten (generelt ikke trivielt å angi, krever empiri/systematisk erfaring fra bruk) 7 Verktøy-klassifisering Tool type Examples Planning tools PERT tools, estimation tools, spreadsheets Editing tools Text editors, diagram editors, word processors Change management tools Requirements traceability tools, change control systems Configuration management tools Version management systems, system building tools Prototyping tools Very high-level languages, user interface generators Method-support tools Design editors, data dictionaries, code generators Language-processing tools Compilers, interpreters Program analysis tools Cross reference generators, static analysers, dynamic analysers Testing tools Test data generators, file comparators Debugging tools Interactive debugging systems Documentation tools Page layout programs, image editors Re-engineering tools Cross-reference systems, program restructuring systems 8 CASE - eksempler Verktøy Støtte for individuelle prosesser som tekstbehandling etc. Arbeidsbenker (work benches) Støtte for en fase i utviklingsprosessen som spesifikasjon, design. Vanligvis flere integrerte verktøy Omgivelser Støtte for hele eller deler av Verktøy, arbeidsbenker, omgivelser Analysis and design File comparators Programming Integrated environments Multi-method Single-method General-purpose Language-specific workbenches workbenches workbenches workbenches 9 10 utviklingsprosessen (RUP ) Editors Tools Compilers CASE technology Workbenches Environments Testing Process-centred environments Ulemper CASE-verktøy passer ikke for alle og i alle prosesser Kan virke sementerende på prosessen Kostbart Høy læringsterskel Kan ikke løse alle problemer Integrert CASE Individuelle CASE-verktøy er nyttige, men bedre effekt oppnås hvis verktøyene kan fungere sammen, f.eks. i form av CASE-arbeidsbenker Spesialiserte verktøy kan kombineres og dermed gi bedre støtte for prosess-aktiviteter, f.eks.: Integrering av design-verktøy med dokumentasjonsverktøy Integrering av verktøy for analyse, design og programmering med konfigurasjonsstyringsverktøy

3 CASE-arbeidsbenker Analyse og design arbeidsbenk Verktøysamling som gir omfattende støtte i bestemte faser av systemutviklingen. Arbeidsbenker for analyse og design (Rational ROSE, Poseidon etc.) Arbeidsbenker for programmering (JBuilder, Borland Delphi etc.) Arbeidsbenker for testing (JUnit) Programmeringsarbeidsbenk Arbeidsbenk for testing Kode-konvensjoner Java kodekonvensjoner 80% av utgiftene i hele livssyklusen (levetiden) går med til vedlikehold. Software vedlikeholdes av andre enn de som lager det Kode-konvensjoner forbedrer lesbarheten Lar andre programmerere forstå ny kode raskere og lettere Verktøystøtte: QStudio Java CodeCompanion (http://www.jenssoft.com/)

4 QStudio Java Oppsummering: Valg av verktøy Inneholder en rekke sjekker som kan slås av og på, f.eks. Dårlig programmerings praksis Konsistens med kodestandard Misbruk av Java Dårlig kodestruktur Potensielle bugs i tidlige stadier Men mangler muligheten for å definere egne regler 19 Hvilke verktøy, metoder og teknikker skal bedriften anvende? Valg vil avhenge av: hvilke oppgaver skal løses for hvilke utviklere i hvilke omgivelser til hvilken pris 20 CASE-verktøy - potensielle fordeler Krav til CASE-verktøy med tanke på vedlikehold Enklere oppsetting, integrasjon og vedlikehold av systemspesifikasjoner Kontroll av systemspesifikasjoner Økte muligheter for gjenbruk av systemspesifikasjoner Automatisk systemgenerering Billig produksjon av prototyper Innføring av standarder Bedret prosjektstyring og kostnadskontroll Letter gruppearbeid, også over avstand Høyere kvalitet på det ferdige datasystemet Vedlikehold og tilpasninger bør skje ved å endre eller re-generere brukersystemet tilpasse data, dvs. datakonvertering Viktig: Sporbarhet av endringer (hvem, hva, hvor, hvorfor?) Konfigurasjons- og versjonskontroll Funksjoner for overføring av data til ny versjon av systemet Husk at vedlikehold koster! (80%...) Poseidon Spørsmål? Problemer? Diagram med vannmerke

5 Uten vannmerke bruk Save graphics Diagrammer for kodegenerering Les dokumentasjonen Fullversjonen - kodegenereringsvindu Java code generation is usually based on the classes of a model and other information displayed in the respective Class Diagrams. Select Generate Classes of Model and a dialog will appear. Here you can select or deselect model elements from the tree, specify an output and a template folder, indicate if the destination folder should be cleared (and select either Java for code generation or HTML and UMLdoc for the documentation generation ikke i demo versjonen) Kodegenerering eks. Kodeskjelettet /** Java class "Kunde.java" generated from Poseidon for UML. */ package package_1; import java.util.*; /** protected class Kunde { // attributes /** * Represents... */ public static int attribute_1; // operations 29 void finnkunde() { /** lock-end */ // your code here } // end finnkunde /** lock-begin */ public void operation_2() { /** lock-end */ // your code here } // end operation_2 /** lock-begin */ } // end Kunde 30 5

6 Hvorfor generere kodeskjelett? Støtter standarder Letter vedlikehold og lesbarhet Effektivisering - kostnadsbesparelser Programvare for å kople informasjon, folk, systemer og mobile enheter 31.NET: Microsofts nye programvareplattform. 32 Web services Ved hjelp av den nye innebygde støtten for XML Web services (XML-webtjenester) kan ulike programmer kommunisere med hverandre og dele data, uavhengig av operativsystem og programmeringsspråk..net-plattformen inneholder en rekke produkter som bygger på XML og bransjestandarder for Internett. Disse letter alle trinn i utviklingen, håndteringen og bruken av webtjenester. 33.NET-plattformen: Organisasjonskoplinger Org A Mobile ansatte 34 Org B Mobile ansatte Pasienter, Pasienter, pårørende Leverandø Leverandører, rer, partnere Myndigheter 35 Verktøy Servere XML Web services Klienter.NET-opplevelser 36 6

7 Verktøy Servere Visual Studio.NET er en løsning for å bygge XML Web services Visual Studio.NET er neste generasjons utviklingsverktøy. Nytt programmeringsspråk: C#. I dette programmeringsspråket er C++, Visual Basic og Java kombinert. 37 Serverne utgjør infrastrukturen og grunnmuren i den nye teknologien Microsofts.NET Enterprise-servere (inkludert serverfamilien Windows 2000) danner infrastrukturen for å utvikle, håndtere og realisere XML Web services. Serverne er designet for høy prestasjonsevne. De gir bedriften din den hurtigheten og fleksibiliteten som kreves for å kunne integrere ulike systemer, applikasjoner og partnere via XML Web services. Teknologien tilpasses skiftende forretningsbehov. 38 Klienter Klienter kan være stasjonære eller bærbare datamaskiner, arbeidsstasjoner, telefoner, håndholdte PC er, tynne klienter, spillkonsoller eller andre smarte enheter. Det som gjør disse klientene (eller enhetene) smarte, er evnen til å støtte webtjenester. På denne måten er det mulig å få tilgang til data uavhengig av hvor klienten er, hvilken type klient det er eller antallet klienter som Tjenester XML Web services Websidene er serverens kommunikasjonskanal. De gir deg informasjonen direkte, uavhengig av om du er bruker eller besøker. Med XML Web services (XML-webtjenester) er det mulig å integrere applikasjoner med andre applikasjoner både eksterne og interne. De kan fritt kommunisere med hverandre via Internett ved å bruke XML meldinger. benyttes Opplevelser.NET knytter informasjon, datamaskiner, XML Web services (XML-webtjenester) og mennesker sammen på en enhetlig måte. Noen eksempler på ferdige.netløsninger er MSN, Passport og Microsoft Visual Studio.NET..NET løsninger i dag: Eksempel 1: SAS SAS fikk mobilt Internett med.net Ved hjelp av Visual Studio.NET og Microsoft Mobile Internet Toolkit har SAS utviklet mobilt Internett Reisende kan kontrollere flystatus og forandre bilettbestillingen på fra mobiltelefoner og håndholdte PC er

8 Eksempel 2: skoleporten.no Grunntanke En distribuert løsning bygget på.net Skoleporten.no er et offentlig nettsted for kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i grunnskolen og videregående opplæring. 43 Skoleporten.no er et nettsted som samler informasjon om skolen. Portalen legger til rette for en vurdering av tilstanden i grunnopplæringen ved å kartlegge læringsutbytte, læringsmiljø, gjennomstrømming, ressurser og rammefaktorer. Denne kunnskapen skal bidra til å vurdere forbedringstiltak i skolesektoren. Nettstedet inneholder videre hjelp og veiledning til aktuelle tiltak gjennom å ha relevante rapporter, artikler og undersøkelser lett tilgjengelig. På den måten blir det et samspill mellom kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling. 44 Utfordringer: Teknologivalg Prosessering av store datamengder, og visning av dette samtidig som man har god ytelse rett etter publisering av nye tall og ivaretagelse av personvernet 45 Datavarehus Verktøy for massering av innsamlet data Aggregering på alle tenkelige nivåer Umiddelbar respons på uthenting av data Web Services Integrasjon mot fremtidige systemer EPI Server Grei publiseringsløsning 46 Løsningsarkitektur Sykehusløsning med.net 1. Bruker klikker seg inn på Akershus EPI Server Portal User Controls Web service client Brukeradministrasjon Datavarehus web services SQL Web service client web services SQL OLAP 2. Portalen bygger forespørsel, og sender denne til Datavarehuset 3. Datavarehuset kontrollerer tilgang 4. Tallmaterialet hentes ut av kubene 5. Data prikkes ihht regler 6. Data returneres til portalen 7. Portalen genererer side til brukeren 47 Utvikling og salg av mobile elektroniske dataløsninger for helsesektoren 48 8

9 Journalen Papirjournal medfører at originaldokumenter er på kontinuerlig reise i sykehuset Elektronisk pasientjournal basert på stasjonære terminaler dekker ikke behovet for tilgang Ikke nok terminaler Ikke terminal der jeg trenger det Løsning: Distribuér pasientdata til personalet ved hjelp av rimelige mobile enheter og trådløst nettverk Funksjonalitet Oversikt over sengeposter Oversikt over dokumenter Digital diktering

10 Løsningen Ukeoppgave: Moderne flerlags-arkitektur Integreres mot eksisterende systemer for journal, laboratorie osv. Ingen datalagring lokalt gir økt sikkerhet Digital diktering, labrekvisisjon og prøvesvar, samt løpende journal i én enhet 55 Angi hvilke systemutviklingsverktøy dere benytter i prosjektet Beskriv fordeler og ulemper med bruk av disse verktøyene i forhold til oppgavene som skal løses. 56 Neste gang Mer om UML - aktivitetsdiagrammer, tilstandsdiagrammer, pakker UML Distilled kap. 7,8, 9 Using UML, kap. 11, 12,

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 TEMA: E-POSTHÅNDTERING NY UNDERSØKELSE: E-POSTARKIVERING I OFFENTLIG SEKTOR KAN

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1019 Objektorientert systemutvikling 1. Om prosesser Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere Elektroniske spor Rapport Rapportnr 1008 Forfattere Jerker Danielsson, Arne-Kristian Groven, Thor Kristoffersen, Hans Jakob Rivertz, Åsmund Skomedal Dato 6. juni 2005 ISBN ISBN-13 : 978-82-53-90516-7 ISBN-10

Detaljer

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

Utvikle bedriften din trygt og sikkert

Utvikle bedriften din trygt og sikkert Utvikle bedriften din trygt og sikkert La bedriften vokse og utvikle seg Uansett om du lager gadgets, selger tjenester eller flytter varer, er du avhengig av dine ansatte, og dine ansatte er avhengige

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Masteroppgave (60 studiepoeng)

Masteroppgave (60 studiepoeng) UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk The Mobile Phone as Doorkeeper Masteroppgave (60 studiepoeng) Thomas Halvorsen 1. august 2006 Forord Jeg vil takke hovedveileder Josef Noll som har vært en

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Åpne data. Del og skap verdier. Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data

Åpne data. Del og skap verdier. Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data Åpne data Del og skap verdier Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data Dette er 2. versjon av veilederen, oppdatert januar 2013. Den elektroniske versjonen finner du (alltid oppdatert) på data.norge.no.

Detaljer

Utvikling av informasjonsnettverk (IN)

Utvikling av informasjonsnettverk (IN) ININ-M Utvikling av informasjonsnettverk Utvikling av informasjonsnettverk (IN) Notat fra ININ-M forprosjekt Kari Thoresen, NR Håvard Hegna, NR Tone Bratteteig, UiO OMNI/02/99 Norsk Regnesentral Oslo April

Detaljer

Neste utfordring for IT-avdelingen: Tre hovedtrender innen dokumentsamarbeid og -utveksling

Neste utfordring for IT-avdelingen: Tre hovedtrender innen dokumentsamarbeid og -utveksling Adobe Acrobat Teknisk dokument Neste utfordring for IT-avdelingen: Tre hovedtrender innen dokumentsamarbeid og -utveksling Oppfylle kunnskaparbeidernes krav i dag og i fremtiden Innhold 1: Globale samarbeidspartnere

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

//Høgskolefag i IT på internett

//Høgskolefag i IT på internett //Høgskolefag i IT på internett S t u d e r h j e m m e f r a o g t a e k s a m e n d e r d u b o r Studieåret 2011-2012 NYHETER! digital fotografering HTmL5 microsoft SharePoint Samarbeidsverktøy og deling

Detaljer

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted Fremtidens medietjenester finner du i nettskyen! Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted >>> Alt på ett sted Portalen som gir tilgang, styring og oversikt over medieaktivitetene Det du

Detaljer

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Masteroppgave, Teknisk Kybernetikk Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Henrik Børstad Eriksen henrik.eriksen@gmail.com Veileder: Professor Tor E. Onshus, NTNU Ekstern veileder:

Detaljer

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Henrik Børstad Eriksen Master i teknisk kybernetikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Tor Engebret Onshus, ITK Medveileder: Stig Ole Johnsen,

Detaljer

Big Data. personvernprinsipper under press. September 2013

Big Data. personvernprinsipper under press. September 2013 Big Data personvernprinsipper under press September 2013 Innhold Sammendrag... 4 1 Innledning... 6 1.1 Problemstilling... 6 1.2 Definisjoner... 7 1.2.1 Big Data... 7 1.2.2 Personopplysningsbegrepet...

Detaljer

Erfaringer fra bruk av Skolelinux

Erfaringer fra bruk av Skolelinux Rapport 2003:24 Erfaringer fra bruk av Skolelinux Bruk av åpen programvare på fire norske skoler 1 Forord Denne undersøkelsen har hentet inn synspunkter fra skoler om deres erfaringer ved innføring og

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Dette er vår andre obligatoriske oppgave i kurset Moderne Databaseteknologi.

Dette er vår andre obligatoriske oppgave i kurset Moderne Databaseteknologi. Innledning Dette er vår andre obligatoriske oppgave i kurset Moderne Databaseteknologi. Vi har valgt oppgave 5, Data Mining. I denne oppgaven skal vi utarbeide en rapport der vi gir en bred fremstilling

Detaljer

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Når alt er en selvfølge EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Tanke og følelse på Internett Hva er det som gjør at en person oppfattes som

Detaljer