Årsmelding Styrets årsberetning Medlemskomiteens årsberetning Turneringskomiteens årsberetning Banekomiteens årsberetning 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning 2012 Herregruppens årsberetning 2012 Elitegruppens årsberetning 2012 Regnskap 2012 Revisors beretning 2012 Styrets økonomiske beretning 2012 Budsjett 2013 Valgkomiteens innstilling 2013

2 Styrets årsmelding 2012 Gjennom året har det blitt holdt 9 styremøter og 4 samarbeidsmøter med Herdla Golf AS. Klubben har deltatt i de samarbeidsfora med naboklubber som er naturlig. Aktiviteten i herre-, dame- og seniorkomiteene har vært god, lik foregående år. Knøtte/juniorkomite har ikke hatt aktivitet, da det ikke har lykkes å finne komiteleder. VTG/Opplæringskomite har hatt begrenset aktivitet, da det ikke har lykkes å finne komiteleder. Det har blitt holdt to VTG kurs ledet av hhv John Skogheim og Eilert Svellingen. Elitegruppen har assistert en del med praktisk opplæring. Elitegruppen gjorde tidenes beste innsats i NM. Ellers vises det til årsmeldinger fra komiteene. Det har også i år blitt arrangert treningsgrupper, med Anders Liesèn som pro. Tilbudet har blitt til dels godt mottatt, men det har vist seg vanskelig å selge treningsgrupper før kl 18 og etter kl 20. Samarbeidet med Herdla Golf AS har i stor grad vært preget av den langvarige uenighet som har rådet mellom bane og klubb med hensyn til tolkning av gjeldende Samarbeidsavtale. Begge parter har søkt juridisk hjelp til fortolkning av avtalen, uten at dette har ført til enighet. På tampen av året ble bane og klubb enige om å sette ned et samarbeidsutvalg for å prøve å finne løsninger begge parter kan leve med. Sp langt har dette fungert etter hensikten, og det lover bra for videre samarbeid. På årsmøtet 2011 ble det vedtatt forslag om at klubben skulle forsøke å kjøpe en andel i Herdla Golf AS. Styret har behandlet forslaget og funnet det ugjennomførbart. Det er styrets klare oppfatning at et slikt forslag ville bli mottatt som en uvennlig handling. Vi har dessverre opplevd en negativ utvikling i antall medlemmer gjennom året. Ved inngangen til året hadde klubben 448 medlemmer, ved utgangen 390 medlemmer. Denne utviklingen må snus om vi fortsatt skal spille golf på Herdla. Samarbeidsutvalget arbeider med flere modeller for rekruttering, men glade og fornøyde golfere som reklamerer for sporten er nok vårt beste virkemiddel. Klubben fikk ny og funksjonell hjemmeside i Tilbakemelding fra noen medlemmer er at siden oppdateres for sjelden. Styret vil oppfordre medlemmene til selv å bidra med bilder og historier fra golfbanen. Styret takker for samarbeidet i året som er gått og ønsker alle lykke til med golfsesongen Rune Ask Rolf Aasebø Britt Kristiansen Vanja Granheim Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Tone Haugland Atle Jakobsen Hildegunn Heggernes Styremedlem Styremedlem Styremedlem

3 Årsmelding 2012, Medlemskomiteen. Komiteen har bestått av Hildegunn Heggernes, Janet Dyrstad, Helge Rong, Trine Thomsen Medlemskomiteen har som oppgave å iverksette / legge til rette for aktiviteter for medlemmene slik at alle - både nye og gamle medlemmer trives i klubben. Utsendelse av informasjon, og ved behov, arrangere møter for medlemmene, Rekruttering Klubben fikk en del færre nye medlemmer enn tidligere år. De fleste av de 31 nye medlemmene kom via nybegynnerkursene som var arrangert på vår og høst. Alle nye medlemmer får tilsendt en mail der de blir ønsket velkommen som medlem i Herdla Golfklubb, en får oppgitt sitt medlemsnummer, info om golfkort, betalingsinformasjon. etc. Mailen inneholder også generell info om klubb / hjemmeside, hvilke tilbud og aktiviteter klubben tilbyr. Herdla Golfklubb har pr medlemmer, av disse er 67 medlemmer uten spillerett. Det var 32 medlemmer som etter gjentatte purringer ble meldt ut pga. manglende kontingent innbetaling. Rekrutteringstiltak bør være en prioritert oppgave neste sesong. Miljø og trivselstiltak Medlemskomiteen kunne også i år gi et tilbud om Golfreise til utlandet. Lørdag var det 40 reiseklare og spente deltakere som gledet seg til en uke med golf i Belek, Tyrkia. For flere var det aller første gang de skulle spille golf i utlandet! Det var tidlig vår i Belek og ganske kaldt på morningene, men banene var grønne og holdt svært god kvalitet. Den sosiale faktoren blant deltakerne var høy, og mange er allerede påmeldt neste års tur som har avreise 9. februar Takk til reisegeneralen Helge som hadde all kontakt med operatøren Golfbutikken AS, påmelding, samt ordnet alt det praktiske før avreise. Medlemskomiteen ønsker å arrangere flere sosiale og faglige sammenkomster, men vi ønsker innspill fra medlemmene med forslag til tema. Medlemmer som har tips om turer, og som kan bidra til å få dette i stand, ta kontakt! Hjemmesiden: Vi oppfordrer alle medlemmene til å følge med på hjemmesiden, her skal all aktivitet og viktig informasjon publiseres. Klubben ønsker å ha en er informativ og levende hjemmeside som gir et godt bilde av aktivitetene som tilbys medlemmene. Vi ser et forbedringspotensial i enda mer omtale av aktiviteter, i det hele tatt så bør aktiviteten på nettet økes, med mer informasjon om tilbud og mer bilder og resultater som viser aktvitetsnivået i klubben. Om det er medlemmer som ønsker å bidra i klubbarbeidet til neste år er vi takknemlig om dere tar kontakt med styret. For medlemskomiteen. Trine Thomsen

4 Årsmelding turneringskomiteen var et krevende år for turneringskomiteen. Litt lite mannskap gjør at belastningen på de som er med blir ganske stor. Likevel er nesten hele turneringsprogrammet gjennomført. Unntaket er den planlagte midtsommerturneringen, som ble avlyst grunnet dårlig værmelding. I ettertid viste det seg at turneringen kunne vært avviklet under rimelig gode spilleforhold. Antallet deltakere varierer stort fra turnering til turnering. Det viser seg også at noen ikke melder fra at de likevel ikke kan møte, men bare uteblir fra start. Slikt skaper ubalanse i oppsettet og bidrar til å forringe kvaliteten på arrangementene. To personer har i løpet av sesongen fått startnekt i neste turnering grunnet manglende tilbakemelding om at de likevel ikke kan møte Inntektsmessig kom det inn mer i startpenger enn budsjettert, noe som proposjonalt har økt utgiftene. Klubben sitter likevel igjen med større overskudd enn budsjettet la opp til. Forklaringen er at premiene får sin fast andel av startavgiften, rundt 50 prosent. Etter det turneringskomiteen har erfart fungerer ordningen med gavekort som premie godt. Vinnerne kan bruke disse i Proshopen på Herdla og ved Bergen Golfsenter. Turneringskomiteen har også benyttet seg av ymse golfgjenstander som premie Mest bekymringsfullt er den magre deltakelsen av kvinner og juniorer. Fasilitetsmessig mangler turneringskomiteen et godt sted å oppholde seg under turneringene. Det er ikke bare enkelt å få med seg alle meldinger som kommer når klubbhuset er fylt opp med ivrige golfere, i lystig prat om dagens runde. Det mangler også noe utstyr, som skriver for å kjøre ut ymse lister. Etikettmaskinen og PCen turneringskomiteen disponerer oppbevares hjemme hos turneringsleder. Det gjør at systemet er sårbart om denne ikke kan stille. Ideelt sett skulle man hatt et klubb/turneringskontor, hvor utstyret kunne vært oppbevart. For øvrig disponerer klubben fire stk jaktradioer, som et et utmerket hjelpemiddel for å få rapportert inn score underveis. I turneringer der dette utstyret er i bruk klarer Herdla Golfklubb å kjøre en godt oppdatert livescore. Tilbakemeldingen på denne servicen er svært god. I 2012 har turneringskomiteen bestått av: Eilert Svellingen og Helge Rong Komiteen har hatt god hjelp av Janet Dyrstad, Gunnar Knudsvik, Frode Kristensen, Endre Kristensen, Olaf Kristensen og Arvid Jacobsen. Turneringsprogrammet ble gjennomført slik: April 14: Vårsleppet, åpningsturnering, brutto og netto (Å) 21-22: GTHordaland (Å)

5 Mai 1: Senior, slaggolf (Å) 5: Junior Tour (Å) 17. mai: Hurra-Tour, Flaggturnering (Å) 19: Nabofeiden (Å) 26: Ladies Tour (Å) Juni 9. Nordea Pairs 11-17: Pink Cup-uke (Å) Juli 28: Sekskanten, seniorturnering (Å, shotgun) August 4: Tre køller (Å) 11-12: Herdla Match, finalespill 25-26: Klubbmesterskap, alle klasser September 1: 8: Regionfinale Senior Tour (Å) 15: HGK Stableford 29: HG Open (Å) Oktober 6: Høstløvet (Å) For turneringskomiteen Helge Rong Leder

6 Årsrapport fra banekomiteen 2012 Årets banekomite har i 2012 bestått av Arnljot Kjerrgard og Atle Færevåg fra Herdla Golf AS samt Atle Jakobsen og Rolf Aasebø fra Herdla GK. Det er avholdt et formelt komite møte i 2012, kl 1330 i klubbhuset på Herdla. Det er utført en felles dugnad tirsdag Til sammen var vi 7 personer, 3 fra bane selskapet og 4 fra klubben litt skuffende fremmøte. Sand bunkerne på hull 6 og bunkeren på hull 9 ble utbedret. Senere ble også andre sandbunkere utbedret. Er nå blitt en fryd å slå seg ut i enhver sammenheng - eller? Det ble gjort to ytterligere forsøk på felles dugnader, første gang og senere Den siste var godt annonsert, både på Herdla Golf sin hjemmeside, gjennom e-poster til HGK sine medlemmer og via face book. Dessverre måtte vi avlyse grunnet dårlig vær/værmeldinger. NGF var på befaring onsdag , for å re-slope banen. Utføres ved nytt baneanlegg, deretter hvert 3dje år de seks første årene. Etter det, når det er påkrevd. Nye slope tabeller ble tatt i bruk noe senere. Resultatet ble tilleggs slag for de fleste, dvs banen er vurdert å være litt vanskeligere enn opprinnelig. Hvite OB staker er satt opp langs treningsfelt for å skille trenings felt fra spille felt. Det er som kjent ikke tillatt å trene på spille feltet i forkant av- og under turneringer. Har nok bidratt til økt vanskelighet på hull 8. OB staker mellom hull 1 og 5 ble vurdert. Komiteen besluttet ikke å anbefale merking i denne omgang siden det er et svært oversiktlig område. I stedet var det enighet om å beskytte gang vei fra green 5 til utslag på hull 6, samt utslag på hull 6 på en måte som straffet personer som bevisst slår over utslaget på hull 6 fra utslag på hull 1. Det ble gjort forsøk på å holde rough en i området litt høyere i et gitt område mellom rød og gul T på hull 6 og mot green på hull 5. Men etter hvert falt en tilbake til vanlig klipping av området som det var før. Avstandsmerking på treningsfelt (gamle hull 5) er utført på hhv 20, 40, 60, 80 og 100 meter. Herdla Golf AS valgte å markere med spray maling i gresset. Noe som må friskes opp flere ganger gjennom sesongen. Ikke helt optimalt. HGK anbefaler godt synlige merker. Sandbunkere: De fleste har fått en ansiktsløfting. Meget bra! Herdla Golf AS sin utbedring av baneanlegget: Flere av sakene har vært tema i komitéen og i HGK samt i AS et over en tid. Det er kjekt å se resultatene. Skur ved utslaget på hull 4. Det er satt opp et flott skur i glass og et par trær er fjernet. Begge deler bidrar til trivsel og forhåpentligvis bedret gressutslag.

7 Damegruppen hadde sesongstart med tur til London fra 12. til 15.april. Vi var 11 damer som reiste og turen ble en suksess. Dette gjør vi nok igjen. Vi har i 2012-sesongen hatt 13 samlinger med varierende oppmøte, våren var bra, høsten litt mindre bra. Vi ber damene komme med ønsker om spillformer etc. til neste år, dersom det er dette som skal til for at flere vil komme på damedagen, onsdager. Lørdag 26.mai arrangerte vi Ladies Tour i strålende sol på Herdla med 36 deltakere. Vi fikk gode tilbakemeldinger for arrangementet, som ble avsluttet med premieutdeling, mat og drikke på terrassen utenfor klubbhuset. Pink Cup ble i år arrangert av alle gruppene hver sine dager. Damegruppen hadde sitt arrangement onsdag 13.juni. Totalt innsamlede midler ble kr 6.470,- som ble sendt til Norges Golfforbund. 22.august arrangerte vi en 9 hulls invitasjonsturnering for damer fra andre klubber i regionen. 44 damer stilte til start og mange gode score ble oppnådd. Etter turneringen ble det fiskesuppe og premieutdeling på Biologen, Herdla. Vi avrunder sesongen med en liten sammenkomst den 2.november. Herdla-damene har i sesongen deltatt på flere rene dame arrangementer i regionen: Ladies Tour på Meland, Bergen, Fana, Voss og Bjørnefjorden Damekveld på Bergen med rebusgolf. Damene fra Herdla har hevdet seg svært godt i samtlige turneringer. Kontingent på kr 30 pr trening har gått til premier i sin helhet, loddtrekning blant deltakerne. Vi takker damene i klubben for en flott sesong og ser frem til neste sesong. For damekomiteen i HGK Torill Vindenes, Vanja Granheim, Anne Toftevåg, Torill Gjelsvik Tone Haugland til juni, Astrid Brox til juni, Marina Kristensen fra juni

8 Årsmelding Herregruppen ( Gutta Boys) 2012 Herregruppen eller Gutta Boys som vi liker å kalle oss har fast møtedag torsdag kl og i 2012 startet vi opp i midten av april. Gutta boys har vært og vil bli drevet med stor vekt på det sosiale, dette for å flest mulige nye golfere med på og overvinne konkurransefrykten. Det kan se ut som vi har truffet blink med dette, det har vært god oppslutning hele året med en topp på 25 personer til start en sen august kveld. Selv i ufyselig vær har det golfere som har stilt opp. Vi er mange som møter i god tid før start og blir til lenge etter premieutdeling bare for å få med seg alle "gullkornene" som alltid kommer. Vi bruker facebook flittig for å informere om turneringer og andre hendelser i gutta boys, så følg med på herregruppen på facebook. Her blir det lagt ut bilder og noen kommentarer om våre turneringer. Vi har møttes 16 torsdager i løpet av sesongen og ved evaluering ser en at oppslutningen er størst i perioden april-august/september. Det er vel naturlig all den tid september har regnet bort og mørket kommer tidligere og tidligere. Ved gjennomgang av lister viser det seg at max potensiale ligger på rundt herrer. Vi ser at også at gutta boys er blitt populær også for damene!! Vi bidro også med en liten sum til Pink Cup, i ettertid ser jeg at den kunne vært større men men. Sesongen ble avsluttet med en 18 hulls turnering søndag 21 okt med en blanding av 29 gutter og jenter til start. Det ble en uhøytidelig premieutdeling med premier til nesten alle! Og vinner av Gutta Boys sin Le Grande Finale ble nesten selvsagt en jente ( Janet). Skulle undertegnede bli ansvarlig for gruppen også neste år, så vil vi videreutvikle turneringsformen videre etter ønske fra medlemmene, men fremdeles med vekt på det sosiale og at alle har mulighet til å "vinne". Herregruppen ble tildelt et budsjett på kr Dette er ikke rørt og etter samtale med klubbens leder ble vi enig om at det kan brukes der det tengs. Personlig ser jeg ikke helt hva vi skulle brukt pengene til. Vi har tatt kr 30.- i startpenger og det har holdt til premier i massevis. Til slutt vil jeg takke alle golfere som stiller opp uansett vær, det er fornøyelig å komme på Herdla å se en gjeng golfere smile for at det også idag blir turnering. Vi sees. Atle Fosse

9 Årsmelding 2012 Elitegruppen Herdla GK Elitegruppen Målsetningen for gruppen har vært å utvikle klubbens talenter og representere klubben i Norges Mesterskap, Region Tour Hordaland og andre turneringer. Gjennom å være synlige i golf miljøet hvor de beste samles å bidra til at Herdla regnes med blant de aktive klubbene i distriktet. Leder for gruppen har også i 2012 vært Nils Klyve. Spillere Gruppen har bestått av følgende spillere: Christer Heggernes, Tony Kristensen, Kevin Kristensen, Steinar Ingvaldsen, Magnus Utkilen, og Nils Klyve. Aktiviteter Trening Det har vært organisert 15 treninger for gruppen. Klubbens pro Anders Liesen har i år stått for treningen og gruppen er fornøyd med Anders sin innsats. Fast treningsdag har vært torsdag. Fremmøtet på treningene var bra gjennom vår sesongen, noe dårligere på høsten. Turneringer Region tour Hordaland Herdla har gjennom elitegruppen hatt deltagere i seks av syv lokale Golf Tour Hordaland turneringene som i år er arrangert i Bergensdistriktet og alle på laget har deltatt i minst en turnering. Turnering Deltagere/fra Vår beste mann Plassering Herdla Herdla 41/8 Tony 5 Sotra 40/0 Bergen 38/5 Magnus 13 Bjørnefjorden 38/4 Steinar 18 Voss 31/3 Magnus 9 Meland 50/3 Tony 10 Fana 19/1 Steinar 18

10 Bergen Tour for lag ble desverre ikke arrangert i Lag NM, 2. divisjon, Solastranden golfklubb juli 2011 Som vanlig stilte Herdla på lag NM for herrer. I år ble dette arrangert på Solastranden GK utenfor Stavanger. Laget vårt bestod av Tony Kristensen, Kevin Kristensen, Magnus Utkilen, Steinar Ingvaldsen og Nils Klyve. Forventningene var beskjedne. Det var snakk om å komme oss inn blant de ti beste i år etter at vi var nr 14 i fjor og denne gangen innfride gjengen med glans. For oss startet turnering med innspillsrunde fredag ettermiddag. Det blåste en stiv kuling som fikk selv oss fra Herdla til å kneppe igjen jakken og surre fast capsen. Vi fikk selvsagt en god titt på banen, men det var ingen vits å planlegge køllevalg under slike forhold. Nils stilte på kapteinsmøte og fikk blant annet gjennomgang av reglene rundt en ball som flyttes av vinden. Lørdag morgen startet med foursome spill i flott spillevær. Tony og Steinar var på lag og Kevin og Magnus var vårt andre par. To solide runder på 81 og 78 slag gjorde at vi kunne innta en delt 5 plass. En rask lunsj, så er det på an igjen med fourball spill. Nå er Tony og Nils det ene paret og Magnus og Steinar det andre paret. Spillet sitter fremdeles meget bra og vi leverer scorekort med 72 og 69 slag (Par er 69). Fire lag har skilt seg ut og ligger et godt stykke foran resten, men først i resten ligger vi med 5 slags ledelse til Mandal på 6 plass og enda 3 slag ned til Sotra på 9ende. Etter 36 hull og elleve timer på golfbanen blir det en rask middag og tidlig i seng. Godt spill blir belønnet med "sen" start søndag kl

11 Søndag er det singel spill. Vi spiller med Fana og Mandal. Det vil si at hver av oss spiller med en spiller fra de klubbene i 3-baller. Nils, Magnus, Tony og Kevin spiller.på tross av noen putter for mye, rikelig med bunker besøk og et par lost balls så holder vi motet og spillet oppe. Det regner og blåser på det siste ni, men det gjør det for alle. Jevnt og godt og når regnskapet gjøres opp til slutt har vi sikret den 5 plassen vi etterhvert hadde begynt å håpe på. For øvrig verdt å merke seg at Sotra stilte damelag for første gang. Utfordringen er herved overbrakt våre damer om å mobilisere til neste år. Damelagene består av tre spillere og det klarer vel vi også å stille med? En fornøyd gjeng tok farvel med Solastranden og takket for oss. Det var en hyggelig opplevelse. Banen var i fantastisk fin stand, særlig greenene holdt høy standard. Dommere og funksjonærer hjelpsome og hyggelige og været i det store og hele ganske greit. Til slutt en liten takk til de som fulgte med oss i NM-helgen, både dem i Stavanger og også dem som fulgte med på Golfbox. Kort tid etter turneringen var avsluttet hadde vi fått telefoner, mail og SMS med positive tilbakemeldinger fra mange personer. Det er hyggelig å vite at klubbens medlemmer er interessert. For elitegruppen Nils Klyve

12 Regnskap 2012 Konto nr Kontonavn Regnskap Budsjett Avvik 3100 Turneringsinntekter , , , Nybegynnerkurs - Bruttoinntekter , , , Offentlig tilskudd/refusjon , , , Egenandeler trening / reise , , , Årskontingenter , , , Diverse inntekter 1 770, ,00 Sum inntekter , , , Spillerett til Herdla Golf AS , , , Premier - turneringer , , , Golfkort NGF , , Kostnader VTG kurs og treningsgrupper , , , Lønn til regnskap og administrasjon , , Godtgjørelse til styremedlemmer , , , Kostn. Jr./knøtte trening,lag NM,turnering + Elite tilskudd (8000,-) , , , Tilskudd til Seniorgruppen , , , Tilskudd til Damegruppen , , Tilskudd til Herregruppen , , Tilskudd til Medlemskomiteen , , Honorar - Trenere junior, knøtter , , , Honorar for juridisk bistand, ikke fradragsberettiget , , IT Kostnader , , , Bladet Norsk Golf , , , Møte, kurs, ledere, trenere, aktive , , , Div.kostnader , , , Annonse /reklame/vimpel/skilt kostnader , , Medlemskontingent NGF , , Bankomkostninger , , Annen renteinntekt 6 529, , ,10 Sum utgifter , , ,19 Resultat 0, ,40 Eiendeler Bankinnskudd Gjeld Klubbvarer - Innkjøpte varer for videresalg 7156 Påløpt inntekter 2400 Kasse, kontanter 7801 Sum egenkapital

13 Til årsmøtet i Herdla Golfklubb. UTTALELSE TIL REGNSKAPET FOR Vi har revidert årsregnskapet for Idrettslaget Herdla Golfklubb i henhold til Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, kapittel 4. Årsregnskapet for regnskapsåret 2012 viser et underskudd på kr ,40,- Vi har utført følgende revisjonshandlinger: Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprisnippene og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. Vi mener at dokumentasjonen for regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med idrettens regnskapsbestemmelser, og vi mener at årsregnskapet for 2012 kan fastsettes som idrettslagets årsregnskap for Kleppestø, Tone Berntsen Lerø Revisor Olav K. Kristensen Revisor

14

15 NOTER TIL BUDSJETT 2013 Note 1 Antall Kontingent Sum Hovedmedlem år HGASmedlem år Ektefelle / samboer Senior Ungdom / Student/militær Junior Knøtter Greenfee-Medlem B-Medlem Utenfor Hordaland/syk/gravid Note 2 Antall Startavg. Sum Turneringsinntekter Kostnader Turneringer = 40% av startkontingent Note 3 Inntekter av salg logoprodukter proshop Note 4 VTG Greenfeemedlemsskap 1870 VTG kursavgift 630 VTG Se note 10 VTG kostnader Sum Kursene priset rimelig for å bruke dette som rekruttering Note 5 Egenandel junior Note 6 Antall Pris Sum Se note 10 PRO kostnader Egenandel 7 stk Treningsgrupper Våren , timer man/tors - 1 time Junior Egenandel 3 stk treningsgrupper høsten , timer torsdag - 1 time Junior Egenandel Junior vår/høst Note 7 Diverse inntekter (for eksempel salg av bag tags) Note 8 Driftstilskudd fra Norges Golfforbund - Grasrotandelen Driftstilskudd fra Askøy Kommune

16 Note 9 Antall Spillerett 2013 Sum Hovedmedlem år HGASmedlem år 18 - Ektefelle / samboer Senior Ungdom / Student/militær Junior Knøtter Greenfee-Medlem B-medlem Note 10 Golfkortet (Ny type fra NGF til nye medlemmer og erstatningskort Sum Prokostnad treningsgrupper Antall grupper Antall dager Pris pr time Sum våren høsten VTG kostnader Til HGAS Antall deltakere Pris pr deltakersum Rangekort Greenfeemedlemsskap Sum Note 11 Antall Pris Sum Møteutgifter (Styremøter/Årsmøte/medlemsmøter - Lokale, kaffe, etc ) Kurs og møter i regi av NGF Aktivitetskurs for trenere Note 12 Kontingentrefusjon styret og komitèledere Note 13 Reiseutgifter Kurs / NGF møter

17 Note 14 Protimer Junior gruppe , ,00 Protimer knøtte/rekrutt gruppe Note 15 Utlegg ifm. Juniorer/knøtter, rangekort + lekeutstyr Antall Pris Sum Range Baller utendørstrening junior/knøtter , ,00 Lekeutstyr knøtter / premiering , ,00 Sosial samling / spillermøter 3 800, , Deltagelse med juniorlag i LagNM 2 div. 0 - Turneringsstøtte A-tour 0 - Turneringsstøtte B-tour (noen med "billig" overnatting ) 0 - Turneringsstøtte C/D-tour (noen med "billig" overnatting ) Note 16 Antall Pris Sum Startkontingent + Reisetilskudd ifm. Lag-NM Herrer , Refusjon RTH 5 000, Note 17 Klubbvarer til styret deltagere i Lag NM - Bruker det vi har av logoprodukter i Note 18 Antall Kontingent Sum Kontingent NGF ( for medlemmer over 20 år ) Note 19 Antall Kontingent Sum * 17,50 * 8 = 140 pr husstand (hovedmedlemmer.) , Bladet Norsk Golf - 8 utgaver Note 20 Antall kostnad Sum Utgifter Herdla Golfklubbs domene og medlemsarkiv (mamut) Utgifter i forbindelse med Herdla Golfklubbs Supportavgift til GolfBox Fakturakostnader innkreving av medlemsavgift ( Golfbox ) Purre kostnader innkreving av medlemsavgift ( Golfbox ) Diverse utgifter PC/USB leser og Touchscreen i Årsavgift Norton antivirus 500 Vedlikehold HGK hjemmeside, Geir Dalen Serviceavtale regnskapsprogram ( Mamut Foreningsøkonomi ) Note 21 Antall kostnad Sum Rangekort styret og komitèledere ( 2 stk. pr aktuell for 2012 ) , Honorar kasserer , Honorar regnskapsføring , Honorar adm inkl medlemsarkiv , Diverse andre utgifter , Hjertestarter, kurs og vedlikehold , Note 22 Tilskudd til Utvidet sportslig satsning for øket bredde - Tilskudd seniorgruppen sosiale tiltak Tilskudd Damegruppen rekruttering/sosiale tiltak/ Tilskudd til Herregruppe Tilskudd Medlemskomiteen arrangementer Note 23 Estimerte renteinntekter Sum Sum

18 INNSTILLING FRA VALGKOMITÈEN FOR DRIFTSÅRET 2013 I styret er leder Rune Ask ikke på valg, mens nestleder Rolf Åsebø har frasagt seg gjenvalg etter sine 2 år i sin andre periode. Styremedlemmene Vanja Granheim og Atle Jakobsen ønsker avløsning etter 2 år i styret, mens Hildegunn Heggernes ikke er på valg, men har ett år igjen av sin andre periode. Mangeårig styremedlem og seniorkomitèleder Britt Kristiansen ønsker gjerne en ny periode som styremedlem (hennes 4. periode!!!). Styremedlem Tone Haugland foreslås som ny nestleder (sittet 1 år som styremedlem). Valgkomitèen har foreslått to nye varamedlemmer. KLUBBENS VERV I 2012 OG VALG FOR 2013 Verv Styre/verv 2012 Valgkomitèens Styre /verv 2013 Tid navn kommentar navn Leder Rune ASk Leder ikke på valg Rune Ask 1 år nestleder Rolf Åsebø Ny nestleder velges Tone Haugland 2 år styremedlem Vanja Granheim Nytt styremedlem Torill H. Vindenes 2 år Styremedlem Hildegunn Heggernes Ikke på valg Hildegunn Heggernes 1 år Styremedlem Atle Jakobsen Nytt styremedlem Gunnar J. Knutsvik 2 år Styremedlem Tone Haugland Tone opprykk nestleder / Helge nytt styremedlem Helge Rong 1 år Styremedlem Britt Kristiansen Velges pånytt Britt Kristiansen 2 år varamedlem Helge Rong Forslag nytt varamedlem Steinar Ingvaldsen 1 år varamedlem Nils Klyve Forslag nytt varamedlem Erik Wollertsen 1 år Revisor Tone Berntsen Lerø Forslag gjenvalg Tone Berntsen Lerø 1 år Revisor Olav K. Kristensen Forslag gjenvalg Olav K. Kristensen 1 år Kontrollkomitè Paal Lohne Forslag nytt medlem Eilert Svellingen 1 år Kontrollkomitè Jonny Vindenes Forslag gjenvalg Jonny Vindenes 1 år Valgkomitè Janet Dyrstad Ikke på valg Janet Dyrstad 1 år Valgkomitè Steinar ingvaldsen Ikke på valg Steinar Ingvaldsen 1 år Valgkomitè Eilert Svellingen Forslag nytt medlem 2 år

19

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Komiterapporter til årsmøte 2014) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2013 fra

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 Årsmøte Sunnmøre Golfklubb 2010 Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av møteleiar, referent og 2 personar

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Orientering om baneprosjektet Orientering om golf-psykiatriprosjektet Premieutdeling klubbmesterskapet Loddtrekking boblebad FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTET

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Vi ønsker nok en gang velkommen til Norsk Bridgefestival på Lillehammer.

Vi ønsker nok en gang velkommen til Norsk Bridgefestival på Lillehammer. ulletin velkomst- L rdag, 1. august Innhold Program 2 På n igjen! 2 Velkommen 3 Nordialogprisen 4 Bridgenøtter 5 Profil: Sten Bjertnes 9 Festivalinformasjon 11 Svineinfluensa beredskap 14 Inger Hjellemarken

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Hilsen fra Andreas Mikkelsen 3 2012 kort fortalt 4 Styret og eierstruktur 7 Generalsekretæren har ordet 8 Administrasjonen 9 Medlemstilbud 10 Oddane

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer