Årsmelding Styrets årsberetning Medlemskomiteens årsberetning Turneringskomiteens årsberetning Banekomiteens årsberetning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning 2012 Herregruppens årsberetning 2012 Elitegruppens årsberetning 2012 Regnskap 2012 Revisors beretning 2012 Styrets økonomiske beretning 2012 Budsjett 2013 Valgkomiteens innstilling 2013

2 Styrets årsmelding 2012 Gjennom året har det blitt holdt 9 styremøter og 4 samarbeidsmøter med Herdla Golf AS. Klubben har deltatt i de samarbeidsfora med naboklubber som er naturlig. Aktiviteten i herre-, dame- og seniorkomiteene har vært god, lik foregående år. Knøtte/juniorkomite har ikke hatt aktivitet, da det ikke har lykkes å finne komiteleder. VTG/Opplæringskomite har hatt begrenset aktivitet, da det ikke har lykkes å finne komiteleder. Det har blitt holdt to VTG kurs ledet av hhv John Skogheim og Eilert Svellingen. Elitegruppen har assistert en del med praktisk opplæring. Elitegruppen gjorde tidenes beste innsats i NM. Ellers vises det til årsmeldinger fra komiteene. Det har også i år blitt arrangert treningsgrupper, med Anders Liesèn som pro. Tilbudet har blitt til dels godt mottatt, men det har vist seg vanskelig å selge treningsgrupper før kl 18 og etter kl 20. Samarbeidet med Herdla Golf AS har i stor grad vært preget av den langvarige uenighet som har rådet mellom bane og klubb med hensyn til tolkning av gjeldende Samarbeidsavtale. Begge parter har søkt juridisk hjelp til fortolkning av avtalen, uten at dette har ført til enighet. På tampen av året ble bane og klubb enige om å sette ned et samarbeidsutvalg for å prøve å finne løsninger begge parter kan leve med. Sp langt har dette fungert etter hensikten, og det lover bra for videre samarbeid. På årsmøtet 2011 ble det vedtatt forslag om at klubben skulle forsøke å kjøpe en andel i Herdla Golf AS. Styret har behandlet forslaget og funnet det ugjennomførbart. Det er styrets klare oppfatning at et slikt forslag ville bli mottatt som en uvennlig handling. Vi har dessverre opplevd en negativ utvikling i antall medlemmer gjennom året. Ved inngangen til året hadde klubben 448 medlemmer, ved utgangen 390 medlemmer. Denne utviklingen må snus om vi fortsatt skal spille golf på Herdla. Samarbeidsutvalget arbeider med flere modeller for rekruttering, men glade og fornøyde golfere som reklamerer for sporten er nok vårt beste virkemiddel. Klubben fikk ny og funksjonell hjemmeside i Tilbakemelding fra noen medlemmer er at siden oppdateres for sjelden. Styret vil oppfordre medlemmene til selv å bidra med bilder og historier fra golfbanen. Styret takker for samarbeidet i året som er gått og ønsker alle lykke til med golfsesongen Rune Ask Rolf Aasebø Britt Kristiansen Vanja Granheim Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Tone Haugland Atle Jakobsen Hildegunn Heggernes Styremedlem Styremedlem Styremedlem

3 Årsmelding 2012, Medlemskomiteen. Komiteen har bestått av Hildegunn Heggernes, Janet Dyrstad, Helge Rong, Trine Thomsen Medlemskomiteen har som oppgave å iverksette / legge til rette for aktiviteter for medlemmene slik at alle - både nye og gamle medlemmer trives i klubben. Utsendelse av informasjon, og ved behov, arrangere møter for medlemmene, Rekruttering Klubben fikk en del færre nye medlemmer enn tidligere år. De fleste av de 31 nye medlemmene kom via nybegynnerkursene som var arrangert på vår og høst. Alle nye medlemmer får tilsendt en mail der de blir ønsket velkommen som medlem i Herdla Golfklubb, en får oppgitt sitt medlemsnummer, info om golfkort, betalingsinformasjon. etc. Mailen inneholder også generell info om klubb / hjemmeside, hvilke tilbud og aktiviteter klubben tilbyr. Herdla Golfklubb har pr medlemmer, av disse er 67 medlemmer uten spillerett. Det var 32 medlemmer som etter gjentatte purringer ble meldt ut pga. manglende kontingent innbetaling. Rekrutteringstiltak bør være en prioritert oppgave neste sesong. Miljø og trivselstiltak Medlemskomiteen kunne også i år gi et tilbud om Golfreise til utlandet. Lørdag var det 40 reiseklare og spente deltakere som gledet seg til en uke med golf i Belek, Tyrkia. For flere var det aller første gang de skulle spille golf i utlandet! Det var tidlig vår i Belek og ganske kaldt på morningene, men banene var grønne og holdt svært god kvalitet. Den sosiale faktoren blant deltakerne var høy, og mange er allerede påmeldt neste års tur som har avreise 9. februar Takk til reisegeneralen Helge som hadde all kontakt med operatøren Golfbutikken AS, påmelding, samt ordnet alt det praktiske før avreise. Medlemskomiteen ønsker å arrangere flere sosiale og faglige sammenkomster, men vi ønsker innspill fra medlemmene med forslag til tema. Medlemmer som har tips om turer, og som kan bidra til å få dette i stand, ta kontakt! Hjemmesiden: Vi oppfordrer alle medlemmene til å følge med på hjemmesiden, her skal all aktivitet og viktig informasjon publiseres. Klubben ønsker å ha en er informativ og levende hjemmeside som gir et godt bilde av aktivitetene som tilbys medlemmene. Vi ser et forbedringspotensial i enda mer omtale av aktiviteter, i det hele tatt så bør aktiviteten på nettet økes, med mer informasjon om tilbud og mer bilder og resultater som viser aktvitetsnivået i klubben. Om det er medlemmer som ønsker å bidra i klubbarbeidet til neste år er vi takknemlig om dere tar kontakt med styret. For medlemskomiteen. Trine Thomsen

4 Årsmelding turneringskomiteen var et krevende år for turneringskomiteen. Litt lite mannskap gjør at belastningen på de som er med blir ganske stor. Likevel er nesten hele turneringsprogrammet gjennomført. Unntaket er den planlagte midtsommerturneringen, som ble avlyst grunnet dårlig værmelding. I ettertid viste det seg at turneringen kunne vært avviklet under rimelig gode spilleforhold. Antallet deltakere varierer stort fra turnering til turnering. Det viser seg også at noen ikke melder fra at de likevel ikke kan møte, men bare uteblir fra start. Slikt skaper ubalanse i oppsettet og bidrar til å forringe kvaliteten på arrangementene. To personer har i løpet av sesongen fått startnekt i neste turnering grunnet manglende tilbakemelding om at de likevel ikke kan møte Inntektsmessig kom det inn mer i startpenger enn budsjettert, noe som proposjonalt har økt utgiftene. Klubben sitter likevel igjen med større overskudd enn budsjettet la opp til. Forklaringen er at premiene får sin fast andel av startavgiften, rundt 50 prosent. Etter det turneringskomiteen har erfart fungerer ordningen med gavekort som premie godt. Vinnerne kan bruke disse i Proshopen på Herdla og ved Bergen Golfsenter. Turneringskomiteen har også benyttet seg av ymse golfgjenstander som premie Mest bekymringsfullt er den magre deltakelsen av kvinner og juniorer. Fasilitetsmessig mangler turneringskomiteen et godt sted å oppholde seg under turneringene. Det er ikke bare enkelt å få med seg alle meldinger som kommer når klubbhuset er fylt opp med ivrige golfere, i lystig prat om dagens runde. Det mangler også noe utstyr, som skriver for å kjøre ut ymse lister. Etikettmaskinen og PCen turneringskomiteen disponerer oppbevares hjemme hos turneringsleder. Det gjør at systemet er sårbart om denne ikke kan stille. Ideelt sett skulle man hatt et klubb/turneringskontor, hvor utstyret kunne vært oppbevart. For øvrig disponerer klubben fire stk jaktradioer, som et et utmerket hjelpemiddel for å få rapportert inn score underveis. I turneringer der dette utstyret er i bruk klarer Herdla Golfklubb å kjøre en godt oppdatert livescore. Tilbakemeldingen på denne servicen er svært god. I 2012 har turneringskomiteen bestått av: Eilert Svellingen og Helge Rong Komiteen har hatt god hjelp av Janet Dyrstad, Gunnar Knudsvik, Frode Kristensen, Endre Kristensen, Olaf Kristensen og Arvid Jacobsen. Turneringsprogrammet ble gjennomført slik: April 14: Vårsleppet, åpningsturnering, brutto og netto (Å) 21-22: GTHordaland (Å)

5 Mai 1: Senior, slaggolf (Å) 5: Junior Tour (Å) 17. mai: Hurra-Tour, Flaggturnering (Å) 19: Nabofeiden (Å) 26: Ladies Tour (Å) Juni 9. Nordea Pairs 11-17: Pink Cup-uke (Å) Juli 28: Sekskanten, seniorturnering (Å, shotgun) August 4: Tre køller (Å) 11-12: Herdla Match, finalespill 25-26: Klubbmesterskap, alle klasser September 1: 8: Regionfinale Senior Tour (Å) 15: HGK Stableford 29: HG Open (Å) Oktober 6: Høstløvet (Å) For turneringskomiteen Helge Rong Leder

6 Årsrapport fra banekomiteen 2012 Årets banekomite har i 2012 bestått av Arnljot Kjerrgard og Atle Færevåg fra Herdla Golf AS samt Atle Jakobsen og Rolf Aasebø fra Herdla GK. Det er avholdt et formelt komite møte i 2012, kl 1330 i klubbhuset på Herdla. Det er utført en felles dugnad tirsdag Til sammen var vi 7 personer, 3 fra bane selskapet og 4 fra klubben litt skuffende fremmøte. Sand bunkerne på hull 6 og bunkeren på hull 9 ble utbedret. Senere ble også andre sandbunkere utbedret. Er nå blitt en fryd å slå seg ut i enhver sammenheng - eller? Det ble gjort to ytterligere forsøk på felles dugnader, første gang og senere Den siste var godt annonsert, både på Herdla Golf sin hjemmeside, gjennom e-poster til HGK sine medlemmer og via face book. Dessverre måtte vi avlyse grunnet dårlig vær/værmeldinger. NGF var på befaring onsdag , for å re-slope banen. Utføres ved nytt baneanlegg, deretter hvert 3dje år de seks første årene. Etter det, når det er påkrevd. Nye slope tabeller ble tatt i bruk noe senere. Resultatet ble tilleggs slag for de fleste, dvs banen er vurdert å være litt vanskeligere enn opprinnelig. Hvite OB staker er satt opp langs treningsfelt for å skille trenings felt fra spille felt. Det er som kjent ikke tillatt å trene på spille feltet i forkant av- og under turneringer. Har nok bidratt til økt vanskelighet på hull 8. OB staker mellom hull 1 og 5 ble vurdert. Komiteen besluttet ikke å anbefale merking i denne omgang siden det er et svært oversiktlig område. I stedet var det enighet om å beskytte gang vei fra green 5 til utslag på hull 6, samt utslag på hull 6 på en måte som straffet personer som bevisst slår over utslaget på hull 6 fra utslag på hull 1. Det ble gjort forsøk på å holde rough en i området litt høyere i et gitt område mellom rød og gul T på hull 6 og mot green på hull 5. Men etter hvert falt en tilbake til vanlig klipping av området som det var før. Avstandsmerking på treningsfelt (gamle hull 5) er utført på hhv 20, 40, 60, 80 og 100 meter. Herdla Golf AS valgte å markere med spray maling i gresset. Noe som må friskes opp flere ganger gjennom sesongen. Ikke helt optimalt. HGK anbefaler godt synlige merker. Sandbunkere: De fleste har fått en ansiktsløfting. Meget bra! Herdla Golf AS sin utbedring av baneanlegget: Flere av sakene har vært tema i komitéen og i HGK samt i AS et over en tid. Det er kjekt å se resultatene. Skur ved utslaget på hull 4. Det er satt opp et flott skur i glass og et par trær er fjernet. Begge deler bidrar til trivsel og forhåpentligvis bedret gressutslag.

7 Damegruppen hadde sesongstart med tur til London fra 12. til 15.april. Vi var 11 damer som reiste og turen ble en suksess. Dette gjør vi nok igjen. Vi har i 2012-sesongen hatt 13 samlinger med varierende oppmøte, våren var bra, høsten litt mindre bra. Vi ber damene komme med ønsker om spillformer etc. til neste år, dersom det er dette som skal til for at flere vil komme på damedagen, onsdager. Lørdag 26.mai arrangerte vi Ladies Tour i strålende sol på Herdla med 36 deltakere. Vi fikk gode tilbakemeldinger for arrangementet, som ble avsluttet med premieutdeling, mat og drikke på terrassen utenfor klubbhuset. Pink Cup ble i år arrangert av alle gruppene hver sine dager. Damegruppen hadde sitt arrangement onsdag 13.juni. Totalt innsamlede midler ble kr 6.470,- som ble sendt til Norges Golfforbund. 22.august arrangerte vi en 9 hulls invitasjonsturnering for damer fra andre klubber i regionen. 44 damer stilte til start og mange gode score ble oppnådd. Etter turneringen ble det fiskesuppe og premieutdeling på Biologen, Herdla. Vi avrunder sesongen med en liten sammenkomst den 2.november. Herdla-damene har i sesongen deltatt på flere rene dame arrangementer i regionen: Ladies Tour på Meland, Bergen, Fana, Voss og Bjørnefjorden Damekveld på Bergen med rebusgolf. Damene fra Herdla har hevdet seg svært godt i samtlige turneringer. Kontingent på kr 30 pr trening har gått til premier i sin helhet, loddtrekning blant deltakerne. Vi takker damene i klubben for en flott sesong og ser frem til neste sesong. For damekomiteen i HGK Torill Vindenes, Vanja Granheim, Anne Toftevåg, Torill Gjelsvik Tone Haugland til juni, Astrid Brox til juni, Marina Kristensen fra juni

8 Årsmelding Herregruppen ( Gutta Boys) 2012 Herregruppen eller Gutta Boys som vi liker å kalle oss har fast møtedag torsdag kl og i 2012 startet vi opp i midten av april. Gutta boys har vært og vil bli drevet med stor vekt på det sosiale, dette for å flest mulige nye golfere med på og overvinne konkurransefrykten. Det kan se ut som vi har truffet blink med dette, det har vært god oppslutning hele året med en topp på 25 personer til start en sen august kveld. Selv i ufyselig vær har det golfere som har stilt opp. Vi er mange som møter i god tid før start og blir til lenge etter premieutdeling bare for å få med seg alle "gullkornene" som alltid kommer. Vi bruker facebook flittig for å informere om turneringer og andre hendelser i gutta boys, så følg med på herregruppen på facebook. Her blir det lagt ut bilder og noen kommentarer om våre turneringer. Vi har møttes 16 torsdager i løpet av sesongen og ved evaluering ser en at oppslutningen er størst i perioden april-august/september. Det er vel naturlig all den tid september har regnet bort og mørket kommer tidligere og tidligere. Ved gjennomgang av lister viser det seg at max potensiale ligger på rundt herrer. Vi ser at også at gutta boys er blitt populær også for damene!! Vi bidro også med en liten sum til Pink Cup, i ettertid ser jeg at den kunne vært større men men. Sesongen ble avsluttet med en 18 hulls turnering søndag 21 okt med en blanding av 29 gutter og jenter til start. Det ble en uhøytidelig premieutdeling med premier til nesten alle! Og vinner av Gutta Boys sin Le Grande Finale ble nesten selvsagt en jente ( Janet). Skulle undertegnede bli ansvarlig for gruppen også neste år, så vil vi videreutvikle turneringsformen videre etter ønske fra medlemmene, men fremdeles med vekt på det sosiale og at alle har mulighet til å "vinne". Herregruppen ble tildelt et budsjett på kr Dette er ikke rørt og etter samtale med klubbens leder ble vi enig om at det kan brukes der det tengs. Personlig ser jeg ikke helt hva vi skulle brukt pengene til. Vi har tatt kr 30.- i startpenger og det har holdt til premier i massevis. Til slutt vil jeg takke alle golfere som stiller opp uansett vær, det er fornøyelig å komme på Herdla å se en gjeng golfere smile for at det også idag blir turnering. Vi sees. Atle Fosse

9 Årsmelding 2012 Elitegruppen Herdla GK Elitegruppen Målsetningen for gruppen har vært å utvikle klubbens talenter og representere klubben i Norges Mesterskap, Region Tour Hordaland og andre turneringer. Gjennom å være synlige i golf miljøet hvor de beste samles å bidra til at Herdla regnes med blant de aktive klubbene i distriktet. Leder for gruppen har også i 2012 vært Nils Klyve. Spillere Gruppen har bestått av følgende spillere: Christer Heggernes, Tony Kristensen, Kevin Kristensen, Steinar Ingvaldsen, Magnus Utkilen, og Nils Klyve. Aktiviteter Trening Det har vært organisert 15 treninger for gruppen. Klubbens pro Anders Liesen har i år stått for treningen og gruppen er fornøyd med Anders sin innsats. Fast treningsdag har vært torsdag. Fremmøtet på treningene var bra gjennom vår sesongen, noe dårligere på høsten. Turneringer Region tour Hordaland Herdla har gjennom elitegruppen hatt deltagere i seks av syv lokale Golf Tour Hordaland turneringene som i år er arrangert i Bergensdistriktet og alle på laget har deltatt i minst en turnering. Turnering Deltagere/fra Vår beste mann Plassering Herdla Herdla 41/8 Tony 5 Sotra 40/0 Bergen 38/5 Magnus 13 Bjørnefjorden 38/4 Steinar 18 Voss 31/3 Magnus 9 Meland 50/3 Tony 10 Fana 19/1 Steinar 18

10 Bergen Tour for lag ble desverre ikke arrangert i Lag NM, 2. divisjon, Solastranden golfklubb juli 2011 Som vanlig stilte Herdla på lag NM for herrer. I år ble dette arrangert på Solastranden GK utenfor Stavanger. Laget vårt bestod av Tony Kristensen, Kevin Kristensen, Magnus Utkilen, Steinar Ingvaldsen og Nils Klyve. Forventningene var beskjedne. Det var snakk om å komme oss inn blant de ti beste i år etter at vi var nr 14 i fjor og denne gangen innfride gjengen med glans. For oss startet turnering med innspillsrunde fredag ettermiddag. Det blåste en stiv kuling som fikk selv oss fra Herdla til å kneppe igjen jakken og surre fast capsen. Vi fikk selvsagt en god titt på banen, men det var ingen vits å planlegge køllevalg under slike forhold. Nils stilte på kapteinsmøte og fikk blant annet gjennomgang av reglene rundt en ball som flyttes av vinden. Lørdag morgen startet med foursome spill i flott spillevær. Tony og Steinar var på lag og Kevin og Magnus var vårt andre par. To solide runder på 81 og 78 slag gjorde at vi kunne innta en delt 5 plass. En rask lunsj, så er det på an igjen med fourball spill. Nå er Tony og Nils det ene paret og Magnus og Steinar det andre paret. Spillet sitter fremdeles meget bra og vi leverer scorekort med 72 og 69 slag (Par er 69). Fire lag har skilt seg ut og ligger et godt stykke foran resten, men først i resten ligger vi med 5 slags ledelse til Mandal på 6 plass og enda 3 slag ned til Sotra på 9ende. Etter 36 hull og elleve timer på golfbanen blir det en rask middag og tidlig i seng. Godt spill blir belønnet med "sen" start søndag kl

11 Søndag er det singel spill. Vi spiller med Fana og Mandal. Det vil si at hver av oss spiller med en spiller fra de klubbene i 3-baller. Nils, Magnus, Tony og Kevin spiller.på tross av noen putter for mye, rikelig med bunker besøk og et par lost balls så holder vi motet og spillet oppe. Det regner og blåser på det siste ni, men det gjør det for alle. Jevnt og godt og når regnskapet gjøres opp til slutt har vi sikret den 5 plassen vi etterhvert hadde begynt å håpe på. For øvrig verdt å merke seg at Sotra stilte damelag for første gang. Utfordringen er herved overbrakt våre damer om å mobilisere til neste år. Damelagene består av tre spillere og det klarer vel vi også å stille med? En fornøyd gjeng tok farvel med Solastranden og takket for oss. Det var en hyggelig opplevelse. Banen var i fantastisk fin stand, særlig greenene holdt høy standard. Dommere og funksjonærer hjelpsome og hyggelige og været i det store og hele ganske greit. Til slutt en liten takk til de som fulgte med oss i NM-helgen, både dem i Stavanger og også dem som fulgte med på Golfbox. Kort tid etter turneringen var avsluttet hadde vi fått telefoner, mail og SMS med positive tilbakemeldinger fra mange personer. Det er hyggelig å vite at klubbens medlemmer er interessert. For elitegruppen Nils Klyve

12 Regnskap 2012 Konto nr Kontonavn Regnskap Budsjett Avvik 3100 Turneringsinntekter , , , Nybegynnerkurs - Bruttoinntekter , , , Offentlig tilskudd/refusjon , , , Egenandeler trening / reise , , , Årskontingenter , , , Diverse inntekter 1 770, ,00 Sum inntekter , , , Spillerett til Herdla Golf AS , , , Premier - turneringer , , , Golfkort NGF , , Kostnader VTG kurs og treningsgrupper , , , Lønn til regnskap og administrasjon , , Godtgjørelse til styremedlemmer , , , Kostn. Jr./knøtte trening,lag NM,turnering + Elite tilskudd (8000,-) , , , Tilskudd til Seniorgruppen , , , Tilskudd til Damegruppen , , Tilskudd til Herregruppen , , Tilskudd til Medlemskomiteen , , Honorar - Trenere junior, knøtter , , , Honorar for juridisk bistand, ikke fradragsberettiget , , IT Kostnader , , , Bladet Norsk Golf , , , Møte, kurs, ledere, trenere, aktive , , , Div.kostnader , , , Annonse /reklame/vimpel/skilt kostnader , , Medlemskontingent NGF , , Bankomkostninger , , Annen renteinntekt 6 529, , ,10 Sum utgifter , , ,19 Resultat 0, ,40 Eiendeler Bankinnskudd Gjeld Klubbvarer - Innkjøpte varer for videresalg 7156 Påløpt inntekter 2400 Kasse, kontanter 7801 Sum egenkapital

13 Til årsmøtet i Herdla Golfklubb. UTTALELSE TIL REGNSKAPET FOR Vi har revidert årsregnskapet for Idrettslaget Herdla Golfklubb i henhold til Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, kapittel 4. Årsregnskapet for regnskapsåret 2012 viser et underskudd på kr ,40,- Vi har utført følgende revisjonshandlinger: Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprisnippene og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. Vi mener at dokumentasjonen for regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med idrettens regnskapsbestemmelser, og vi mener at årsregnskapet for 2012 kan fastsettes som idrettslagets årsregnskap for Kleppestø, Tone Berntsen Lerø Revisor Olav K. Kristensen Revisor

14

15 NOTER TIL BUDSJETT 2013 Note 1 Antall Kontingent Sum Hovedmedlem år HGASmedlem år Ektefelle / samboer Senior Ungdom / Student/militær Junior Knøtter Greenfee-Medlem B-Medlem Utenfor Hordaland/syk/gravid Note 2 Antall Startavg. Sum Turneringsinntekter Kostnader Turneringer = 40% av startkontingent Note 3 Inntekter av salg logoprodukter proshop Note 4 VTG Greenfeemedlemsskap 1870 VTG kursavgift 630 VTG Se note 10 VTG kostnader Sum Kursene priset rimelig for å bruke dette som rekruttering Note 5 Egenandel junior Note 6 Antall Pris Sum Se note 10 PRO kostnader Egenandel 7 stk Treningsgrupper Våren , timer man/tors - 1 time Junior Egenandel 3 stk treningsgrupper høsten , timer torsdag - 1 time Junior Egenandel Junior vår/høst Note 7 Diverse inntekter (for eksempel salg av bag tags) Note 8 Driftstilskudd fra Norges Golfforbund - Grasrotandelen Driftstilskudd fra Askøy Kommune

16 Note 9 Antall Spillerett 2013 Sum Hovedmedlem år HGASmedlem år 18 - Ektefelle / samboer Senior Ungdom / Student/militær Junior Knøtter Greenfee-Medlem B-medlem Note 10 Golfkortet (Ny type fra NGF til nye medlemmer og erstatningskort Sum Prokostnad treningsgrupper Antall grupper Antall dager Pris pr time Sum våren høsten VTG kostnader Til HGAS Antall deltakere Pris pr deltakersum Rangekort Greenfeemedlemsskap Sum Note 11 Antall Pris Sum Møteutgifter (Styremøter/Årsmøte/medlemsmøter - Lokale, kaffe, etc ) Kurs og møter i regi av NGF Aktivitetskurs for trenere Note 12 Kontingentrefusjon styret og komitèledere Note 13 Reiseutgifter Kurs / NGF møter

17 Note 14 Protimer Junior gruppe , ,00 Protimer knøtte/rekrutt gruppe Note 15 Utlegg ifm. Juniorer/knøtter, rangekort + lekeutstyr Antall Pris Sum Range Baller utendørstrening junior/knøtter , ,00 Lekeutstyr knøtter / premiering , ,00 Sosial samling / spillermøter 3 800, , Deltagelse med juniorlag i LagNM 2 div. 0 - Turneringsstøtte A-tour 0 - Turneringsstøtte B-tour (noen med "billig" overnatting ) 0 - Turneringsstøtte C/D-tour (noen med "billig" overnatting ) Note 16 Antall Pris Sum Startkontingent + Reisetilskudd ifm. Lag-NM Herrer , Refusjon RTH 5 000, Note 17 Klubbvarer til styret deltagere i Lag NM - Bruker det vi har av logoprodukter i Note 18 Antall Kontingent Sum Kontingent NGF ( for medlemmer over 20 år ) Note 19 Antall Kontingent Sum * 17,50 * 8 = 140 pr husstand (hovedmedlemmer.) , Bladet Norsk Golf - 8 utgaver Note 20 Antall kostnad Sum Utgifter Herdla Golfklubbs domene og medlemsarkiv (mamut) Utgifter i forbindelse med Herdla Golfklubbs Supportavgift til GolfBox Fakturakostnader innkreving av medlemsavgift ( Golfbox ) Purre kostnader innkreving av medlemsavgift ( Golfbox ) Diverse utgifter PC/USB leser og Touchscreen i Årsavgift Norton antivirus 500 Vedlikehold HGK hjemmeside, Geir Dalen Serviceavtale regnskapsprogram ( Mamut Foreningsøkonomi ) Note 21 Antall kostnad Sum Rangekort styret og komitèledere ( 2 stk. pr aktuell for 2012 ) , Honorar kasserer , Honorar regnskapsføring , Honorar adm inkl medlemsarkiv , Diverse andre utgifter , Hjertestarter, kurs og vedlikehold , Note 22 Tilskudd til Utvidet sportslig satsning for øket bredde - Tilskudd seniorgruppen sosiale tiltak Tilskudd Damegruppen rekruttering/sosiale tiltak/ Tilskudd til Herregruppe Tilskudd Medlemskomiteen arrangementer Note 23 Estimerte renteinntekter Sum Sum

18 INNSTILLING FRA VALGKOMITÈEN FOR DRIFTSÅRET 2013 I styret er leder Rune Ask ikke på valg, mens nestleder Rolf Åsebø har frasagt seg gjenvalg etter sine 2 år i sin andre periode. Styremedlemmene Vanja Granheim og Atle Jakobsen ønsker avløsning etter 2 år i styret, mens Hildegunn Heggernes ikke er på valg, men har ett år igjen av sin andre periode. Mangeårig styremedlem og seniorkomitèleder Britt Kristiansen ønsker gjerne en ny periode som styremedlem (hennes 4. periode!!!). Styremedlem Tone Haugland foreslås som ny nestleder (sittet 1 år som styremedlem). Valgkomitèen har foreslått to nye varamedlemmer. KLUBBENS VERV I 2012 OG VALG FOR 2013 Verv Styre/verv 2012 Valgkomitèens Styre /verv 2013 Tid navn kommentar navn Leder Rune ASk Leder ikke på valg Rune Ask 1 år nestleder Rolf Åsebø Ny nestleder velges Tone Haugland 2 år styremedlem Vanja Granheim Nytt styremedlem Torill H. Vindenes 2 år Styremedlem Hildegunn Heggernes Ikke på valg Hildegunn Heggernes 1 år Styremedlem Atle Jakobsen Nytt styremedlem Gunnar J. Knutsvik 2 år Styremedlem Tone Haugland Tone opprykk nestleder / Helge nytt styremedlem Helge Rong 1 år Styremedlem Britt Kristiansen Velges pånytt Britt Kristiansen 2 år varamedlem Helge Rong Forslag nytt varamedlem Steinar Ingvaldsen 1 år varamedlem Nils Klyve Forslag nytt varamedlem Erik Wollertsen 1 år Revisor Tone Berntsen Lerø Forslag gjenvalg Tone Berntsen Lerø 1 år Revisor Olav K. Kristensen Forslag gjenvalg Olav K. Kristensen 1 år Kontrollkomitè Paal Lohne Forslag nytt medlem Eilert Svellingen 1 år Kontrollkomitè Jonny Vindenes Forslag gjenvalg Jonny Vindenes 1 år Valgkomitè Janet Dyrstad Ikke på valg Janet Dyrstad 1 år Valgkomitè Steinar ingvaldsen Ikke på valg Steinar Ingvaldsen 1 år Valgkomitè Eilert Svellingen Forslag nytt medlem 2 år

19

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2016 Haugesund Golfklubb - ' 8. februar 2016 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2016 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016:

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016: Årsberetning 2016 Pr. dags dato har klubben 119 medlemmer, dvs. tilsvarende tall som ved årsskiftet 2015/2016. Av disse er 79 spillerettsmedlemmer, 32 distansemedlemmer, 4 juniorer og 4 barn. Banen ble

Detaljer

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Turneringleder Einar Olsvik. 14.02.2012 1 Kortfattet sammendrag. Golf året 2011 har vært langt og innholdsrikt, på en bane som var i meget god stand. Turneringene

Detaljer

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Informasjonsmøte for nye medlemmer Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Agenda 1. Hvordan komme inn i miljøet og bli kjent? (Tore) 2. Treningstilbudene, både for voksne og barn 3. Veiledning om utstyr 4. Tips

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012.

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. TRYSIL GOLFBANE HULL NR.3 ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. Styret har i 2012 bestått av følgende personer: Bjarne Sletten Styreleder Juul Arne Norum Nestleder Anne Marit Myhre Kasserer Øystein Kristiansen

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Agenda Velkommen Damedag Aktiviteter/konkurranser/trening Lavterskeltilbud/fadderrunder Bane Informasjonsaktiviteter Damedag Damedag onsdag kl. 17.30, 9 hull front,

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18:00-2015 Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda:

Detaljer

Årsmelding 2017 fra Seniorkomiteen.

Årsmelding 2017 fra Seniorkomiteen. Årsmelding 2017 fra Seniorkomiteen. Seniorkomitéen 2017 har bestått av: Seniorleder Åse Scheie, kasserer Odd Sletten, øvrige medlemmer i komiteen: Helle Vik, Kjell Roger Bolstad, Arne Faannessen, Sigvor

Detaljer

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du?

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du? 485 responses View all responses Summary Hvilket kjønn er du? Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% Hvor gammel er du? < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hva er ditt handicap?

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt;

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt; Årsberetning 2013 Styre har bestått av, Odd Magne Alexandersen, leder Kirsten Wirkola, nestleder Gerd Vollan, sekretær Gunnar Harila, styremedlem Alf Roger Storhaug, styremedlem Greta Suhr Thornmassen,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32 Årsmøte Salten Golfklubb 23.02.17 Side 1 av 32 ÅRSMØTE SALTEN GOLFKLUBB 23 FEBRUAR 2017 Kantinen på fylkeshuset kl 1800 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av antall stemmeberettigede 3. Godkjenning av

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON

PRAKTISK INFORMASJON PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET 1. DIVISJON 2014 ÅLESUND GOLFKLUBB, 18-20. JULI 2014 TURNERINGSKOMITE: TD Reidar Stølan 960 15 599 Reidar.Stolan@evry.com Turneringsleder Geir Torvik 928 94 347 Geir.Torvik@gk.no

Detaljer

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Golfcamp 2014 Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Juniorleder Jon Peder Ryste 934 78 995 jp.ryste@online.no Medlem Rikke Naglestad 464 10 121 rikke.naglestad@bi.no Erik Rinde Olsen 900 82 507 erik.rinde_olsen@no.abb.om

Detaljer

Handlingsplan 2009 - Hakadal Golfklubb

Handlingsplan 2009 - Hakadal Golfklubb Handlingsplanen er ikke et statisk dokument, men et arbeidsverktøy som styret kommer til å endre og utvikle gjennom sesongen. Delmål: Klubben og klubbens medlemmer Strategi Handling Arbeidsoppgave Ansvarlig

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen Agenda Komiteen 2012 Treningstider og avgifter for juniorene sesongen 2012 Juniorturneringer nytt fra NGF Juniorturneringer i vårt turneringsområde Barn og Golf Gi oss gjerne tilbakemelding Kan sendes

Detaljer

SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012

SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012 SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012 Soon Golfklubbs har etter de retningslinjer som er beskrevet i Sportslig plan Soon Golfklubbs juniorvirksomhet utarbeidet det sportslige tilbudet for 2012. Tilbudet

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no Bergen Golfklubb Ervikveien 0, 506 Øvre Ervik 55 9 9 80, info@bgk.no www.bgk.no Byens grønne lunge Stiftet 937 Bergen Golfklubb Bergen Golfklubb (BGK) er på utkikk etter nye samarbeidspartnere. Du har

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK

Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK Endelig! Gresset er grønt og vi er i gang. Vi i juniorutvalget er veldig glade for at klubben har mange juniorer som syns det er gøy å spille

Detaljer

Kjære medlem. Vi i styret ønsker alle medlemmer en god golfsommer. Christian

Kjære medlem. Vi i styret ønsker alle medlemmer en god golfsommer. Christian Kjære medlem. Så står sommerferien for døren, normalt en veldig aktiv periode på Nøtterøy golfbane. Våren i år har gitt oss mulighet til å spille ofte, og i godt vær. Det hjelper på humøret og opplevelsen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 Torsdag 26. februar 2015, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2014

Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2014 Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2014 Sorknes Golfklubb Styrets årsberetning 2014 Innhold Samarbeidsavtalen... 3 Videreføring av avtalen... 3 Styrets sammensetning... 3 Styrearbeid 2014... 4 Medlemmer...

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

DAMEKOMITÉEN Mandat: Arbeidsoppgaver: Mulige andre aktiviteter: Annet: Fana Golfklubb Juni 2010

DAMEKOMITÉEN Mandat: Arbeidsoppgaver: Mulige andre aktiviteter: Annet: Fana Golfklubb Juni 2010 DAMEKOMITÉEN tilbud til damer over juniornivå. Komitéen skal gi konstruktive - Etablere turneringsprogram med varierende turneringsformer. - Arrangere turneringer i løpet av sesongen sammen med herregruppen.

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet av turneringsåret) Turneringen

Detaljer

Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn

Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Nytt i 2014... 2 Generelt... 2 Spill og bestemmelser... 2 Spilleformer... 2 Baneoppsett og banelengder... 2 Informasjon om den

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Velkommen til Titleist Tour 2. til 4. Juli 2012

Velkommen til Titleist Tour 2. til 4. Juli 2012 Velkommen til Titleist Tour 2. til 4. Juli 2012 Titleist Tour er den øverste turneringsserien for juniorer i Norge. Titleist Tour skaper en god arena for utvikling og forbereder spillerne på internasjonal

Detaljer

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort 2008 Klubbsjekken [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering a v innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsmøtet 2013. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2013. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2013 Haugesund Golfklubb - ' 19. februar 2014 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2013 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Årlig møte i Tennis. Onsdag 8. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Tennis. Onsdag 8. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Tennis Onsdag 8. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede 4.

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2015 Tid: Tirsdag 24. mars 2014 kl. 19.00 Sted: Clarion Collection Hotel Arcticus,

Detaljer

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Logo Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Virksomhetsplan Austrått Golfklubb 1 16.11.2013 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organisering

Detaljer

Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5. P r i n s d a l T e n n i s k l u b b

Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5. P r i n s d a l T e n n i s k l u b b Å r s b e r e t n i n g 2 0 1 5 P r i n s d a l T e n n i s k l u b b Stiftelsesdato 28. februar 1989 STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder Sekretær Kasserer Sportslig Hus Baneanlegg Nils Ally Petter Are Naustdal

Detaljer

Ballerud Golfklubb Resultatregnskap 01.01.2012 31-12-2012

Ballerud Golfklubb Resultatregnskap 01.01.2012 31-12-2012 Årsmøte 2013 vedlegg 1 Ballerud Golfklubb Resultatregnskap 01.01.2012 31-12-2012 2012 2011 INNTEKTER KURS -71 660-77 390 INNTEKTER JUNIOR Note 1-331 163-171 275 INNTEKTER ELITE Note 9 0 0 INNTEKTER SENIOR

Detaljer

Referat utvidet styremøte i Tjøme Golfklubb

Referat utvidet styremøte i Tjøme Golfklubb Referat utvidet styremøte i Tjøme Golfklubb Møtenummer: 2/2017 Dato: 03.04.2017 Kl: 17.00 20.30 Sted: Klubbhuset Til stede: Emil Blom Onshuus Petter Bye (Nestleder) Nina Bjurhult (Styremedlem) Hege Buschmann

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Ekstraordinært årsmøte Grenland Golfklubb 3.desember 2012

Ekstraordinært årsmøte Grenland Golfklubb 3.desember 2012 Ekstraordinært årsmøte Grenland Golfklubb 3.desember 2012 Styret Grenland Golfklubb 22.10.2012 Grenland Golfklubb Ekstra Ordinært Årsmøte Mandag 3.desember 2012 Kl 1900 Thon Hotel Høyers Innhold Saksliste...

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

Møte innkalt av: Frode Lein Sørbø Innkallelse: Per e-post Møteleder: Frode Lein Sørbø Protokollfører: Frode Lein Sørbø

Møte innkalt av: Frode Lein Sørbø Innkallelse: Per e-post Møteleder: Frode Lein Sørbø Protokollfører: Frode Lein Sørbø Møtereferat 06.05.10 17.00 20.00 Møte innkalt av: Frode Lein Sørbø Innkallelse: Per e-post Møteleder: Frode Lein Sørbø Protokollfører: Frode Lein Sørbø Møtedeltakere: Jens Grini Tor Erik Øistad Åse Jeweren

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET

PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET Drammen GK OG Norges Golfforbund ØNSKER VELKOMMEN TIL LAG NM JUNIOR 2014 Turneringskomite: TD: Kay R. Harlem HD: Arve Josephson TL: Hans Petter Nilsen tlf: 905 65 737,

Detaljer

Juniorgruppen Borre GK 2008. Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver

Juniorgruppen Borre GK 2008. Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver Juniorgruppen Borre GK 2008 Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver Visjon Fremme golfidretten som en av de mest attraktive idretter for ungdom i lokalmiljøet. Jobbe med å få fram elitespillere, samtidig

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Tema. Litt info om gruppene Golfbox påmelding Narvesen tour Merkeprøve (Birdie gruppen) Golfskole Spørsmål

Tema. Litt info om gruppene Golfbox påmelding Narvesen tour Merkeprøve (Birdie gruppen) Golfskole Spørsmål Foreldremøte 2017 Tema Litt info om gruppene Golfbox påmelding Narvesen tour Merkeprøve (Birdie gruppen) Golfskole Spørsmål Navne bytte på gruppene Knøtter bytter til Birdie Mellom bytter til Eagle Bredde

Detaljer

Velkommen 11. 13. juli 2014

Velkommen 11. 13. juli 2014 Velkommen 11. 13. juli 2014 Titleist Tour er den øverste turneringsserien for juniorer i Norge. Titleist Tour skaper en god arena for utvikling og forbereder spillerne på internasjonal turneringsdeltagelse.

Detaljer

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden:

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: ÅRSMØTE 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: 1. Godkjenne innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Fastsettelse

Detaljer

Praktisk informasjon Lag-NM juli Meland Golfklubb

Praktisk informasjon Lag-NM juli Meland Golfklubb Praktisk informasjon Lag-NM 2016 16. 17. juli Meland Golfklubb Avmelding Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no. Beskjeder/Informasjon

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 55 +

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 55 + STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 55 + SENIORPOKALEN UPPER NINE - KRUSET MATCHPLAY UPPER TEN VINTERPUTTEN Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet av turneringsåret) SENIORPOKALEN

Detaljer

Callaway/Mar Menor Golf week 2014 8-15 Februar 2014

Callaway/Mar Menor Golf week 2014 8-15 Februar 2014 Premium Golfreiser, Østfold Golfsenter og Callaway Golf inviterer til: Callaway/Mar Menor Golf week 2014 8-15 Februar 2014 G O L F R E I S E R Reisen: Golftur til Mar Menor Golf Resort i Murcia, Spania

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Ladies Tour 2014 Bakgrunn Norges Golfforbund (NGF) innførte Ladies Tour i 1998, og den har siden blitt arrangert i litt ulike varianter. Ladies Tour er en lavterskelturnering for jenter og kvinner, hvor

Detaljer

Statusrapport. Aktivitetsgruppa 2010

Statusrapport. Aktivitetsgruppa 2010 Statusrapport Aktivitetsgruppa 2010 Generelt: Etter et par runder og møte med markedssjef Torve og formann Fredrikstad for å få klarhet i ansvarsområdene som Aktivitetsgruppa har jeg følgende status: Turneringsgruppa

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 Mandag 18. Februar 2013, kl 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på klubbens

Detaljer

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 50 +

STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 50 + STATUTTER FOR TURNERINGER SENIOR HERRER 50 + SENIORPOKALEN MATCHPLAY UPPER TEN VINTERPUTTEN Turnering for herrer over 50 år (Eller som fyller 50 år i løpet av turneringsåret) SENIORPOKALEN Turneringen

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

SPILLER INFO. Drammen GK OG Norges Golfforbund LAG NM JUNIOR 2015. Turneringskomite: HD:Bernt Kristoffersen

SPILLER INFO. Drammen GK OG Norges Golfforbund LAG NM JUNIOR 2015. Turneringskomite: HD:Bernt Kristoffersen SPILLER INFO Drammen GK OG Norges Golfforbund ØNSKER VELKOMMEN TIL LAG NM JUNIOR 2015 Turneringskomite: TD: Kay R. Harlem, TL: Hans Petter Nilsen HD:Bernt Kristoffersen tlf: 905 65 737, epost: k.harlem@getmail.no

Detaljer

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER. www.haugergolf.no

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER. www.haugergolf.no Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER www.haugergolf.no BLI SYNLIG PÅ EN AV NORGES TØFFESTE GOLFBANER Nå kan du få en unik mulighet til å tilby dine kunder, ansatte og andre firmarelasjoner

Detaljer

NGFs dommerrapport 2011

NGFs dommerrapport 2011 NGFs dommerrapport 2011 Arrangørklubb: Gjerdrum gk Turneringens navn: Junior tour Dato: f.o.m. t.o.m. 21.08.10 Hoveddommer: Henrik L orange Aspirant: Arild Kristiansen Aspirant: TD: Turneringsleder: Rolf

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2015

Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2015 Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2015 Sorknes Golfklubb Styrets årsberetning 2015 Innhold Virksomhet... 3 Arbeidsmiljø og personale... 3 Forskning og utviklingsaktiviteter... 3 Miljørapport... 3

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014 Tirsdag 25. februar 2013, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2013 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Ladies Tour 2013 Bakgrunn NGF innførte begrepet Ladies Tour i 1998. Det har siden blitt attraktivt å arrangere Ladies Tour og både nye og etablerte spillere kan delta, samtidig som det sosiale spiller

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere. Årsmelding

Kristiansand Bueskyttere. Årsmelding Kristiansand Bueskyttere Årsmelding 2016 Styret Styret i 2016 har bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Wiggo Nordskag Steinar Risinggård Elise Stray, Anne Marit, Egil Sæterlid og Berit Nordskag

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2010 23. november 2010 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2010 23. november 2010 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2010 23. november 2010 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, august 2017 Sist revidert 6.februar 2017

Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, august 2017 Sist revidert 6.februar 2017 Turneringsbestemmelser 2017 Golf Grønn Glede Open Asker GK, 28.-29.august 2017 Sist revidert 6.februar 2017 Generell informasjon I 2017 vil Golf Grønn Glede Open (GGG Open) spilles over to dager med ulike

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2016

Årsmelding HSV Fotball 2016 Årsmelding HSV Fotball 2016 Styrets årsberetning 2016 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Gunnar Koren Bjørn Richard Hansen Morten Westby Christin Westby Tor-Arne Madsen Tone Stensen Charlotte Røvig-Morbech

Detaljer

Tidspunkt: Fredag 25.Januar 2007 kl.19:00 (ferdig 19:40 med selve årsmøtet) Sted: Blåbærmyra Idrettspark Tilstede: 8stk

Tidspunkt: Fredag 25.Januar 2007 kl.19:00 (ferdig 19:40 med selve årsmøtet) Sted: Blåbærmyra Idrettspark Tilstede: 8stk Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Sagbråtenfeltet, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 95858778 Org.nr.883 852 532, Web: www.vfkm.no, Email: post06@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa)

Detaljer