Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt"

Transkript

1 Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt

2

3 Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet og ro hjemme, hele døgnet - selv når du sover. Det er et alt i ett høre- og varslingssystem som bringer sammen varslene i hjemmet ditt med høreløsningen, slik at du alltid er klar over viktige lydsignaler - telefonsamtaler, dørklokker, røykalarmer og mer. I tillegg er den nye fjernkontrollen for Smart Alert den samme fjernkontrollen du vil bruke til funksjonene for høreapparatene, som volumkontroll, programendringer og mer - høre- og varslingskontrollene er nå samlet i en fjernkontroll som er svært smart og svært enkel i bruk. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg å sette opp systemet ditt så du kan begynne å glede deg over fordelene i dag. Se, høre og føle varsler i hjemmet Smart Alert-systemet styrker bevisstheten rundt signaler hjemme ved å integrere tre teknologier: Telefonvarsler, ringeklokkedetektor og røykdetektor sammen med vibrasjonsalarm Smart Alert fjernkontroll (den samme fjernkontrollen du bruker til funksjonene på høreapparatet) Høreapparatene dine Når et varsel høres i hjemmet vil du se et LED-ikon lyse opp på fjernkontrollen din, føle fjernkontrollen vibrere og høre et pip i høreapparatene. Om natten, når du sover uten høreapparatene, står fjernkontrollen på nattbordladeren, og sammen med vibrasjonsalarmen, leverer den øyeblikkelige varsler for å la deg vite at en detektor er aktivert.

4 2 MERKNADER MERKNADER

5 INNLEDNING 3 Komme i gang Sidene 7 til 10 Systeminstallasjon og varslingsfunksjoner Sidene 11 til 26 Funksjonene til høreapparatene Sidene 27 til 34 Veiledning for problemløsning Sidene 35 til 47

6 4 INNLEDNING Visuell veiledning - Smart Alert og tilbehør Ringeklokkedetektor Systemkomponenter sidene 14 til 15 Påviser dørklokken, sender signal til fjernkontrollen. Fjernkontrollen sender så et varsel til høreapparatene eller vibrasjonsalarmen. Telefonvarsler Systemkomponenter sidene 16 til 17 Påviser innkommende samtaler, sender signal til fjernkontrollen. Fjernkontrollen sender et varsel til høreapparatene eller vibrasjonsalarmen. Røykvarsler Systemkomponenter side 18 til 19 Påviser røyk, lydalarm og sender signal til fjernkontrollen. Fjernkontrollen sender et varsel til høreapparatene eller vibrasjonsalarmen.

7 INNLEDNING 5 Fjernkontrollader Systemkomponenter sidene 20 til 21 Lader fjernkontrollen og virker sammen med vibrasjonsalarmen som primærvarsling når høreapparatene ikke er i bruk. Vibrasjonsalarm Systemkomponenter side 22 Aktiveres av fjernkontrollen i nattbordladeren. Smart Alert fjernkontroll Varslingsfunksjoner side 12 Funksjonene til høreapparatet side 27 Mottar varsler fra telefon- dørklokkeog røykdetektorene og overfører signalet til høreapparatene eller vibrasjonsalarmen. Tilbehør Telefonledning Telefonadapter Laderens strømforsyning Funksjonene til høreapparatene Diskret og avansert høreapparat med kontroll ved et tastetrykk. Se sidene 27 til 33 Varslingsfunksjoner Se side 12 LED-lys for dørklokke LED for røykvarsler Godkjenningsknapp LED for telefon Ekstra varslere kan legges til her

8 6 MERKNADER MERKNADER

9 KOMME I GANG 7 Komme i gang Sidene 7 til 10 Hva som er i esken Slik virker det side 8 side 9

10 8 KOMME I GANG Hva er i esken 1. Smart Alerts fjernkontroll 2. Fjernkontrollader 3. Telefonvarsler 4. Telefonvarsler 5. Ringeklokkedetektor 6. Røykvarsler (bare med pakken Safety Awareness*) 7. Vibrasjonsalarm 8. Monteringsskruer og selvklebende borrelåsteip for montering 9. Batterier for alarmer, fjernkontroll og reservebatterier for laderen Høreapparatene dine leveres separat og med egen bruksanvisning. De er en integrert del av Smart Alert-systemet. Ekstra detektorer (også kalt sendere) kan kjøpes gjennom audiografen du bruker. * Hvis du valgte pakken Safety Awareness, leveres den med 3 detektorer: telefon-, dørklokke- og røykvarsler. Hvis du valgte pakken Awareness, leveres den med 2 detektorer: telefon- og dørklokkevarsler.

11 KOMME I GANG 9 Slik virker det Smart Alert -systemet styrker bevisstheten 24/ 7 Slik virker det: Detektorene reagerer på spesifikke hendelser i hjemmet og overfører identifiserende signaler til Smart Alerts fjernkontroll Det samsvarende LED-ikonet lyser på Smart Alerts fjernkontroll, og indikerer hvilken hendelse som er påvist Smart Alerts fjernkontroll vibrerer Når høreapparatet ditt er i bruk: Smart Alerts fjernkontroll senter pipesignaler til høreapparatene Uviktige varsler (dørklokke, telefon) høres som doble pip. Viktige varsler (røyk) høres som raskere, firedoble pip Stopp pipene ved å trykke på godkjenningsknappen Ved viktige (røyk) varsler, fortsetter fjernkontrollen å vibrere og pipene høres i høreapparatene til situasjonen er klart opp direkte ved røykdetektoren Når høreapparatene dine ikke er i bruk: Fjernkontrollen virker som et primærvarsel når høreapparatene dine ikke er i bruk. Varslene angis via fjernkontrollens LED-ikoner og vibrering Om natten mottar fjernkontrollen på nattbordladeren fra detektorene, og aktiverer så fjernkontrollens LED-ikonlys i tillegg til vibrasjonsalarmen

12 10 MERKNADER MERKNADER

13 SYSTEMDELER 11 Systeminstallasjon og varslingsfunksjoner Sidene 11 til 26 Smart Alert fjernkontroll Stell og rengjøring av fjernkontrollen Ringeklokkedetektor Telefonvarsler Røykvarsler Nattbordlader for fjernkontroll Vibrasjonsalarm Personliggjøring av Smart Alert -systemet ditt side 12 side 13 side 14 side 16 side 18 side 20 side 22 side 23

14 12 SYSTEMDELER Smart Alert fjernkontroll AAA Hva den gjør Smart Alert fjernkontroll er kommunikasjonssenteret i systemet ditt. Den virker som en mottaker av signaler fra detektorene, i tillegg til at den sender signaler til høreapparatene dine og aktiverer vibrasjonsalarmen. Den er i seg selv et varslingsapparat: LED-lampene og vibrasjonen gjør deg bevisst på en detektor som løses ut i hjemmet. I tillegg til varslingsfunksjonene, har Smart Alert mange fjernkontroll kontrollfunksjoner for høreapparatene dine. Disse forklares i avsnittet Funksjonene til høreapparatet i denne bruksanvisningen. LED-IKONER LED-ikoner er bilde- og fargekodet etter ulike hendelser. Når en detektor aktiveres, vil det tilsvarende LED-ikonet lyse i 30 sekunder*: 1. Grønt LED-lys - dørklokke 2. Gult LED-lys - telefon 3. Rødt LED-lys - røykvarsler 4. Oransje LED-lys - kan stilles inn etter eget behov for å angi en annen type varsel, som for eksempel en babycall 5. Godkjenningsknapp 6. Batterirom MERK! Hvis en røykdetektor utløses, vil LED-lampen bare kunne slås av etter at årsaken til røykalarmen er fjernet. Godkjenningsknapp Når du trykker på godkjenningsknappen ved varsler som ikke er viktige, godkjennes og stanser pipene i høreapparatet og vibrasjonen til fjernkontrollen. LED-lampen på fjernkontrollen vil fortsette å lyse i 30 sekunder. Når det gjelder viktige varler (røykvarsleren) kan piping, vibrering og LED-lamper på fjernkontrollen bare slås av ved å finne årsaken til røykvarselet. (Når du tester røykalarmen, vil pipene stoppe når du trykker på godkjenningsknappen. Vibrasjonen og LED-lampen vil lyse i 30 sekunder).

15 SYSTEMDELER 13 Skifte batteriet Batterirommet er plassert på baksiden av fjernkontrollen. 1. Ta av belteklemmen. 2. Før batteridekselet av. 3. Ta tak i det gamle batteriet med tommelen og pekefingeren og ta det ut. 4. Sett inn det nye batteriet i batterirommet i riktig +/- stilling, og sett batteriets minus (-) ende inn i rommet først. 5. Før batteridekselet tilbake i lukket stilling. VIKTIG, MERK! Hvis du skifter det ut med et batteri som ikke er oppladbart, må fjernkontrollen ikke plasseres i nattbordladeren. Advarsel ved lavt batterinivå Når venstre og høyre indikatorlys blinker vekselvis i 2 sekunder, varsler fjernkontrollen at batterinivået er lavt. Smart Alert fjernkontroll varsler brukeren hvert 30. sekund når batteriet begynner å bli flatt. Stell av batteriene Batterier må alltid kastes på en sikker og miljøvennlig måte. For å forlenge batteriets levetid, husk å skru av fjernkontrollen når den ikke er i bruk. Brukerveiledning Før du bruker fjernkontrollen, skru på høreapparatene for å se til at de kan motta kommandoene fra fjernkontrollen. Fjernkontrollen er laget for å kunne brukes naturlig i hånden med en maksimal avstand på en armlengde. Du trenger ikke å peke fjernkontrollen mot høreapparatene dine. Å plassere fjernkontrollen direkte ved siden av eller for nær høreapparatene kan redusere effektiviteten til fjernkontrollen. Stell av fjernkontrollen Åpne batterirommet og ta ut batteriet dersom fjernkontrollen ikke skal brukes i lengre perioder. Ikke bruk fjernkontrollen når du bader eller dusjer eller senk den ned i vann. Hvis fjernkontrollen blir våt, må du ikke forsøke å tørke den i en ovn eller mikrobølgeovn. Ikke juster noen av kontrollene. Åpne batteridekselet straks, og la fjernkontrollen tørke naturlig i 24 timer. Beskytt fjernkontrollen din mot overdreven varme (hårtørker, hanskerommet i bilen eller på dashbordet). Ikke slipp ned fjernkontrollen eller slå dem mot harde overflater. Rengjøring av fjernkontrollen Ikke bruk alkohol til rengjøring av fjernkontrollen. Bruk en fuktig klut til rengjøring på utsiden av fjernkontrollen.

16 14 SYSTEMDELER Ringeklokkedetektor Hva det er Smart Alert ringeklokkedetektor påviser lyden fra dørklokken din, og overfører signalet til fjernkontrollen, som varsler deg via fjernkontrollens LED dørikon og vibrasjoner. Fjernkontrollen sender også pipesignaler til høreapparatene dine eller aktiverer vibrasjonsalarmen (når den er plassert på nattbordladeren) Normal Int. Mic 1 Int. Mic 2 Ext. Mic Ext. Mic Tegnforklaring 1. LED-overføring og batterikontroll 2. Testknapp/trykknapp 3. Programmeringsbryter (forblir Normal ) 4. Kontakt for ekstern mikrofon 5. Batterideksel 6. Mikrofon 7. Nøkkelhull 8. Signalbryter 9. Radiotastbryter

17 SYSTEMDELER 15 Det du må gjøre: sett inn batterier, test og installer 1. Åpne batteridekselet (5). Sett inn det medleverte 9V batteriet ved å koble batterikontaktene og lukke batteridekselet. 2. Trykk på testknappen (2). LED-lampen på detektoren (1) vil lyse, og det vil det grønne LED-ikonet på fjernkontrollen også, og den vil også vibrere. Det vil høres et pipevarsel i høreapparatene dine. Trykk på godkjenningsknappen på fjernkontrollen for å stanse varslene. (Hvis dette ikke virker som beskrevet, se i problemløsningsavsnittet). 3. For å installere, plasser den på veggen slik at den "røde trekanten" ikke er mer enn 3 cm/1,5 tommer fra dørklokkens ringeboks. Bruk enten de medleverte skruene for å henge fra nøkkelhullet (7), eller en selvklebende borrelåsteip (se illustrasjonene A - C på denne siden). Hvis det benyttes en vegg som varsleren skal henges på, kan den rengjøres med den medleverte våtservietten for best feste. A B Maks. 3 cm eller Tips Ringeklokkedetektoren skal være i stand til å påvise de fleste dørklokker, inkludert elektromekaniske og intercom telefoner, dersom de utstråler en klar tone uten betydelige og raske lydvariasjoner. C

18 16 SYSTEMDELER Telefondetektor Hva det er Smart Alert telefondetektor påviser lyden fra innkommende samtaler, og overfører signalet til fjernkontrollen, som varsler deg via fjernkontrollens LED telefonikon og vibrasjon. Fjernkontrollen sender også pipesignaler til høreapparatene dine eller aktiverer vibrasjonsalarmen (når den er plassert på nattbordladeren) Ext. Trigger 7 Tegnforklaring 1. LED-overføring og batterikontroll 2. Testknapp/trykknapp 3. Utvendig ekstern utløser 4. Signalbryter 5. Radiotastbryter 6. Analog telefonkobling 7. Koblingsboks for ekstern utløser inne 8. Batterideksel 9. Nøkkelhull

19 SYSTEMDELER 17 Det du må gjøre: sett inn batteriet, koble til adapteren, test og installer 1. Åpne batteridekselet (8). Koble til telefonkabelen til telefonutgangen (6) og sett inn adapterkontakten i uttaket. Sett inn det medleverte 9V batteriet ved å koble batterikontaktene og lukke batteridekselet. 2. Trykk på testknappen (2). LED-lampen (1) på telefondetektoren vil lyse, og det vil også det gule LED telefonikonet på fjernkontrollen. Fjernkontrollen vil også vibrere. Det vil høres et pipevarsel i høreapparatene dine. Trykk på godkjenningsknappen på fjernkontrollen for å stanse varslene. (Hvis dette ikke virker som beskrevet, se i problemløsningsavsnittet). 3. For å installere, plasser den på veggen eller en hvilken som helst jevn overflate. Bruk enten de medleverte skruene for å henge fra nøkkelhullet, eller en selvklebende borrelåsteip. Hvis det benyttes en vegg som varsleren skal henges på, kan den rengjøres med den medleverte våtservietten for best feste. MERK: Ikke plasser varsleren på gulvet.

20 18 SYSTEMDELER Røykdetektor Hva det er Smart Alert røykdetektor bidrar til å påvise røyk og brann i boligen. Den monteres i taket, på samme måten som en vanlig røykdetektor. Hvis den skulle påvise røyk eller brann, vil det høres en alarm, og i tillegg sender den et signal til fjernkontrollen din. Fjernkontrollens LED røykikon vil lyse, og fjernkontrollen vil vibrere. Fjernkontrollen sender også et påtrengende pipesignal til høreapparatene dine og aktiverer vibrasjonsalarmen (når den er plassert på nattbordladeren). Tegnforklaring LED-lampe Testknapp/følsomhetsbryter 2. Antenne 3. Temperatursensor 4. Batterideksel 5. Takbrakett 6. Radiosignalbryter Kringkastingsbryter 8. Bryter for BE-1460 Bellman Visit 868 brannalarmsystem VIKTIGE MERKNADER Når det gjelder viktige varsler fra røykdetektoren, kan piping, vibrering og LED-lamper på fjernkontrollen bare slås av ved å finne årsaken til alarmen. En røykdetektor med lavt batterinivå vil fortsette å varsle deg til batteriet er skiftet. Varslene er ekstra advarsler til den selvstendige driften av røykdektoren. Varselsignalet vil avhenge av omgivelsene og rekkevidden.

21 SYSTEMDELER 19 Det du må gjøre: sett inn batteriet, test og installer 1. Fest monteringsbraketten (5) og monter røykdetektoren ved å dreie den mot klokken. Sett inn 9V batteriet ved å koble batterikontaktene. 2. Vent i ca. 10 sekunder mens røykdetektoren foretar en selvtest. Selvtesten er ferdig når LED-lampen (1) blinker en gang. 3. Trekk ut antennen (2) slik at den peker nedover (helt uttrukket). Hold testknappen nede (1). Etter flere sekunder vil røykdetektoren sende en gjennomtrengende alarm, og overføre et signal til fjernkontrollen. Det røde LED røykikonet på fjernkontrollen vil lyse, og fjernkontrollen vil vibrere. Det vil høres et påtrengende pipevarsel i høreapparatene dine. Trykk på godkjenningsknappen på fjernkontrollen for å stanse i høreapparatene. Varslene påfjernkontrollen vil fortsette å lyse i 30 sekunder. (Hvis dette ikke virker som beskrevet, se i problemløsningsavsnittet). Plassering av røykdetektoren: følg disse retningslinjene så nøye som det er mulig i boligen din: Plasser røykvarsleren nær, eller på det stedet den nåværende røykvarsleren er. Om mulig, minst 50 cm/20 tommer fra en vegg. Hvis soverommene er plassert i et annet område i boligen anbefales det å installere røykvarsler utenfor hvert soverom. Det skal installeres minst en røykdetektor i hver etasje i en bolig med flere etasjer. Antennen (2) må være rett, og peke rett nedover (eller være helt uttrukket hvis røykvarsleren er montert på en vegg) for å oppnå best dekning og kommunikasjon mellom røykdetektorene og fjernkontrollen. Bekreft at fjernkontrollen fremdeles er innenfor røykvarslerens dekningsområde: få noen andre til å trykke på testknappen på røykdetektoren når systemet er på, mens du flytter deg så langt unna varsleren med fjernkontrollen som mulig. Hvis fjernkontrollen aktiveres, er du innenfor området. Hvis den ikke gjør det, vet du at fjernkontrollen er for langt unna røykvarsleren til å fange opp signalene dens. Unngå å installere røykvarslere i kjøkken, ved peiser eller i garasjer, siden matlaging, kontrollerte flammer og bileksos kan gjøre at røykvarslere aktiveres. Ikke installer røykvarslere i fuktige områder eller i nærheten av vifter. Du må aldri male over røykdetektoren.

22 20 SYSTEMDELER Nattbordslader for fjernkontrollen Hva det er Fjernkontrolladeren brukes til å lade opp fjernkontrollen din. Sett fjernkontrollen i laderen hver kveld før du går til sengs. Denne kombinasjonen vil sikre at du fortsetter å motta varsler når du fjernstyrer høreapparatene dine om natten. Fjernkontrollen vil gi LED-varsler og vil signalisere til den tilkoblete vibrasjonsalarmen hvis noen av Smart Alert-detektorene skulle aktiveres i løpet av natten Tegnforklaring 1. Festestykke 2. Fjernkontrollen i riktig stilling 3. Testknapp 4. Statuslampe for batterilading 5. Statuslampe for strømforsyning 6. Utgang for vibrasjonsalarm 7. Laderens ledningsutgang (under laderen) 7

23 SYSTEMDELER 21 Det du må gjøre: plugge inn, aktivere og koble til vibrasjonsalarmen 1. Koble strømkontakten i laderen og så setter du støpselet til laderen i en stikkontakt nær sengen din. 2. Trekk i fliken for å aktivere de 4 NiMH oppladbare batteriene som befinner seg i bunnen av laderen. 3. Koble vibrasjonsalarmen til laderen ved å sette inn kontakten til den medleverte vibrasjonsalarmen i det angitte utgangen på laderen (se side 22 for detaljer om vibrasjonsalarmen). 4. Test vibrasjonsalarmen og reservebatteriet ved å trykke på "Test"-knappen. Batteriene må lades. Strømforsyningsstatus for nattbordladeren LED-lampen på laderen angir statusen til strømforsyningen: En LED-lampe med fast lys angir at laderen får strøm fra en ekstern strømforsyning. En blinkende LED-lampe angir at laderen ikke er koblet til en ekstern strømforsyning, men at laderens reservebatteri er nok ladet opp til bruk. Ladestatus for batteriene til Smart Alert fjernkontroll Ladestatusen til Smart Alert fjernkontroll angis av lysmønsteret på LED-lampen: En sakte blinkende LED-lampe angir at batteriet til Smart Alert fjernkontroll lades opp En LED-lampe med fast lys angir at batteriet til Smart Alert fjernkontroll er fulladet En hurtig blinkende LED-lampe angir at batteriet til Smart Alert fjernkontroll enten er skadet eller at det er satt inn et batteri som ikke er oppladbart Tips Fjernkontrolladeren har reservebatterier som fortsetter å lade opp Smart Alert fjernkontroll og å forsyne vibrasjonsalarmen med strøm i tilfellet strømbrudd. De oppladbare batteriene til laderen leveres med systemet ditt. Det er svært viktig at det brukes oppladbare batterier med samme styrke ved utskiftning.

24 22 SYSTEMDELER Vibrasjonsalarm Hva det er Vibrasjonsalarmen er plassert mellom madrassen og fjærbunnen på sengen din. Når den kobles til nattbordet (med fjernkontrollen plassert i laderen), gir den et bevegelsesvarsel om natten dersom en av detektorene dine skulle løses ut. Dette bidrar til å sikre at du blir gjort oppmerksom på viktige varsler selv når du sover og høreapparatene dine ikke er i bruk. Det du må gjøre: koble til laderen, plassere og teste Koble vibrasjonsalarmen til en strømforsyning ved å sette den medleverte kontakten i den angitte utgangen på laderen. Plasser fjernkontrollen i laderen. Trykk på testknappen på hvilken som helst av detektorene, og kontroller at vibrasjonsalarmen virker. (Hvis den ikke gjør det, se i avsnittet om problemløsning). VIKTIG, MERK! Fjernkontrollen må plasseres i laderen for at vibrasjonsalarmen skal aktiveres ved et varsel. Laderen må være koblet til et strømuttak eller være tilstrekkelig ladet opp, som angitt av LED-lampen på laderen.

25 SYSTEMDELER 23 Ekstra Bellman & Symfon-detektorer I tillegg til de detektorene som leveres med Smart Alert-systemet, tilbyr Bellman & Symfon mange forskjellige varslingssystemer, inkludert babycall, som kan legges til Smart Alert-systemet ditt. Ta kontakt med audiografen for å få mer informasjon om å personliggjøre systemet slik at det passer for deg. Personlig oppsett av Smart Alert -systemet Når du mottar Smart Alert-systemet, er det stilt inn på et standard "radiotast" uten at det er nødvendig å gjøre ytterligere innstillinger. Hvis du imidlertid har en nabo med samme system, kan det være du må endre radiotasten for å unngå interferens. Dette kan gjøres enkelt ved å bruke radiosignalbryterne på hver av detektorene. Alle detektorer må stilles til samme radiotast. Etter at du har endret radiotasten på hver av detektorene, vil du måtte pare Smart Alerts fjernkontroll med detektorene, som beskrevet på de etterfølgende sidene.

26 24 SYSTEMDELER Paring av fjernkontrollen med detektorer 1. Kontroller at alle detektorer er stilt til samme radiotast. Ta av bakdekselet fra hver av detektorene og finn radiotasten ved å se i komponentdiagrammene i denne veiledningen. 2. Velg hvilken som helst kombinasjon av opp og ned for tastene og gjenta dette identisk for alle detektorene. 3. Sett fjernkontrollen i paringsmodus ved å holde godkjenningsknappen nede i ca. 6 sekunder. De grønne og gule LEDlampene vil lyse annen hver gang. Når de gjør det, slipp godkjenningsknappen. 4. Så snart de 2 LED-lampene på fjernkontrollen starter å lyse vekselvis, trykk på testknappen på hvilken som helst av detektorene. Hvis paringen er vellykket, lyser alle 4 LED-lamper vekselvis. 5. Paring er gjennomført for alle detektorer. 6. Trykk på testknappen på hvilken som helst av detektorene for å kontrollere om paringen var vellykket. Smart Alert fjernkontroll skal nå gi deg varselsignalet. 7. Hvis paringen ikke var vellykket, gjenta trinnene 3-6. Å lære ringeklokkedetektoren å identifisere ulike dørklokker Ringeklokkedetektoren kan læres opp dersom den ikke aktiveres når dørklokken ringer, eller hvis den utløser en falsk alarm. For å lære opp dørklokkedetektoren, følg disse trinnene: 1. Skift programmeringsbryteren (på siden til detektoren) fra Normal til ønsket stilling, enten Int. Mik. 1 eller int. Mik. 2 eller ekst. Mik. (for varsling via en ekstra Bellman utvendig ytterdørsmikrofon). 2. Plasser ringeklokkedetektoren nær dørklokken. 3. Kontroller at den er rolig. 4. Trykk på testknappen på ringeklokkedetektoren. 5. LED-lampen lyser gult for å angi at ringeklokkedetektoren er i læremodus og venter på at klokken skal ringe. 6. Ring på dørklokken. 7. LED-lampen vil nå blinke grønt mens ringeklokkedetektoren analyserer lyden. 8a. Hvis varsleren er riktig lært opp, vil LED-lampen lyse med fast, grønt lys og ringeklokkedetektoren er klar til bruk. 8b. Hvis lyden ikke kan analyseres vil LED lampen lyse gult. Du kan forsøke å lære varsleren lyden igjen ved å gjenta trinnene 1 til 6. Hvis det fremdeles ikke virker, har dørklokken en lyd som ringeklokkedetektoren ikke kan analysere. 9. Tilbakestill programmeringsbryteren på ringeklokkedetektoren til Normal stilling.

27 SYSTEMDELER 25 Å koble ut den magnetiske detektoren på ringeklokkedetektoren Hvis dørklokken er mekanisk, og derfor ikke utstråler et elektromagnetisk felt, kan den indre elektromagnetiske spolen på innsiden av detektoren kobles ut ved å bruke funksjonsbryteren inne i batterirommet. Funksjonsbryter nr. 1 styrer den elektromagnetiske sensoren. Den kan stilles slik at bare lydsignaler fra dørklokken kan påvises. Dette er nyttig dersom et elektromagnetisk felt fra et induktivt sløyfesystem eller transformator o.l. aktiverer ringeklokkedetektoren. Sendt signal, se bruksanvisning Magnetisk påvisning På/ opp Av/ ned Tips Du kan trene opp ringeklokkedetektoren til å skille mellom opp til 2 dørklokker, dersom de to har forskjellig lyd. Fjernkontrollen vil da sende deg forskjellige signaler, slik at du vil vite hvilken dør du skal åpne. For å lære opp ringeklokkedetektoren i en annen dørklokke, gjenta trinnene 1 til 8 med en forskjellig intern mikrofonposisjon. Noen lyder er vanskelige å analysere, og derfor vanskelige å påvise etterpå. Du må alltid sjekke at ringeklokkedetektoren påviser dørklokken riktig etter opplæring.

28 26 MERKNADER MERKNADER

29 FUNKSJONENE TIL HØREAPPARATENE 27 Høreapparatets funksjoner Visuell veiledning Skru fjernkontrollen på og av Valg og innstilling av høreapparat Rullehjul, volumkontroll og programendring Knapper og tilbehør side 28 side 29 side 30 side 31 side 31 side 32 Funksjonene til høreapparatene Sidene 27 til 34

30 28 FUNKSJONENE TIL HØREAPPARATENE FUNKSJONENE TIL HØREAP- PARATENE I tillegg til varslingsfunksjonene, har Smart Alert fjernkontroll kontrollfunksjoner for høreapparatene dine. Dette gjør det mulig for dag å håndtere ytelsen deres i alle situasjoner, for å tilpasse dem best mulig til dine lyttebehov. Selv om høreapparatene dine stiller seg inn automatisk, kan det finnes noen situasjoner der dine egne, personlige innstillinger forbedrer høreopplevelsen ytterligere. Med hørefunksjonene til Smart Alerts fjernkontroll kan du enkelt justere volumnivåer, veksle mellom lytteprogrammer og justere komfort og klarhetsbalansen til lyder, alt fra håndflaten. Vær også oppmerksom på at dette er en generell veiledning, og den audiografen du bruker kan ha koblet inn eller ut spesielle funksjoner på fjernkontrollen, avhengig av dine behov. Ta alltid kontakt med audiografen du bruker når det gjelder eventuelle justeringer som er nødvendige for deg, slik at du er fornøyd med fjernkontrollen din.

31 Visuell veiledning FUNKSJONENE TIL HØREAPPARATENE Tegnforklaring 1 På/av-bryter 2 Bryter for venstre-begge-høyre 3 Venstre (blå) indikatorlampe 4 Høyre (rød) indikatorlampe 5 Klarhets/ komfort rullehjul 6 Volumkontrollknapper 7 Hjemknapp 8 Knapp for skifte av program 9 LearnNow knapp 10 Batterirom

32 30 FUNKSJONENE TIL HØREAPPARATENE Å skru fjernkontrollen på og av Fjernkontrollen har en på-/av-bryter (eller reiselås) på venstre side av apparatet. Denne påvirker ikke varslingsfunksjonene. For å skru fjernkontrollen på, før bryteren til på eller ulåst stilling. For å skru fjernkontrollen av, før bryteren til av-stilling. Å føre bryteren til av stilling vil unngå at det sendes utilsiktete kommandoer til høreapparatene (mens fjernkontrollen er i håndvesken eller lommen din, for eksempel). AAA

33 FUNKSJONENE TIL HØREAPPARATENE 31 Velge hvilket høreapparat du vil justere Øverst på fjernkontrollen er det en bryter for venstre-begge-høyre. Denne bryteren lar deg velge det høreapparatet du ønsker å justere. Før bryteren til venstre stilling for å justere bare det venstre høreapparatet. Den venstre (blå) indikatorlampen vil blinke for å angi at det venstre høreapparatet blir justert. Før bryteren til høyre stilling for å justere bare det høyre høreapparatet. Den høyre (røde) indikatorlampen blinker for å angi at det høyre høreapparatet blir justert. Før bryteren til midtstilling for å justere begge høreapparatene. Begge indikatorlampene vil blinke for å angi at både det venstre og høyre høreapparatet blir justert samtidig. Innstilling av høreapparatene Fjernkontrollen har bakgrunnsbelysning når den først skrus på og hver gang en av knappene blir trykket, for å la deg se knappene på fjernkontrollen i dårlig opplyste omgivelser. Innstilling av smartfocus rullehjul for komfort og klarhetsbalanse SmartFocus-rullehjulet gjør det mulig å styre talenivåer og bakgrunnsstøy i høreapparatene dine, og gir mulighet for ekstra fininnstilling i tillegg til tradisjonell volumkontroll. Rull hjulet sakte oppover for å øke klarheten til lyder, som for eksempel tale. Rull hjulet sakte nedover for å øke komforten i støyende lyttesituasjoner. Etter som hjulet justeres kan høreapparatet ditt pipe. Se i bruksanvisningen til høreapparatene for mer informasjon om denne funksjonen. Volumkontrollknapper For å øke volumet på høreapparatene, trykk på + knappen på fjernkontrollen. For å redusere volumet på høreapparatene, trykk på - knappen på fjernkontrollen. Etter som volumet justeres, kan høreapparatet ditt pipe. Se i bruksanvisningen til høreapparatene for mer detaljert informasjon om pipelydene i høreapparatene dine. Knapp for å skifte program For å endre det nåværende høreprogrammet til høreapparatene, trykker du på knappen for å skifte program. Høreapparatet vil gå frem til det neste høreprogrammet. Se i bruksanvisningen for høreapparatet for å finne hvilke programmer som er tilgjengelig for deg, og de tilhørende pipevarslene.

34 32 FUNKSJONENE TIL HØREAPPARATENE LearnNow -knapp LearnNow-knappen lærer høreapparatet ditt innstillingene for volum og smartfocus som du ønsker i forskjellige lytteomgivelser. Når du trykker på learnnow-knappen, sender fjernkontrollen din en kommando til høreapparatene for å endre det forhåndsprogrammerte volumet og innstillingene for smartfocus til de nye, foretrukne innstillingene dine. Høreapparatene vil huske de foretrukne innstillingene dine, og dermed personliggjøre innstillingene og det reduserer behovet for justeringer når du er i lignende lyttemiljøer i fremtiden. Merk: LearnNow-knappen på fjernkontrollen kan være deaktivert av audiografen du bruker, og kan derfor være inaktiv. Hjem-knapp Når du trykker på hjem-knappen stilles begge høreapparatene tilbake til oppstartsprogrammet, lik det som var første gang du skrudde på høreapparatene. Denne knappen kan være nyttig når du ønsker å stille høreapparatene, uansett stillingen til bryteren, tilbake til oppstartprogrammet og innstillingene for volum og smartfocus som høreapparatene hadde første gangen du skrudde dem på. Se i bruksanvisningen for høreapparatet for å finne hvilket program som er ditt oppstartsprogram. Tips LearnNow-knappen vil bare virke når høreapparatene er stilt til automatikkprogrammet, og skal trykkes etter at du har justert volumet og/eller smartfocus til det nivået du ønsker. Når learnnowknappen har blitt trykket inn, hører du et pip i høreapparatene dersom kommandoen ble mottatt. Se i bruksanvisningen for høreapparatet for å finne ut mer om automatikkprogrammet.

35 FUNKSJONENE TIL HØREAPPARATENE 33 Tilbehør Fjernkontrollen kan brukes med en snor slik at du kan ha den rundt halsen eller håndleddet. Den leveres også med en belteklemme. Fest snoren på fjernkontrollen slik:

36 34 MERKNADER MERKNADER

37 VEILEDNING FOR PROBLEMLØSNING 35 Smart Alert fjernkontroll - varslingsfunksjoner Smart Alert fjernkontroll - Hørefunksjoner Ringeklokkedetektor Telefonvarsler Vibrasjonsalarm Røykdetektor Advarsler Erklæringer side 36 side 37 side 37 side 39 side 40 side 40 side 42 side 43 Veiledning for problemløsning Sidene 35 til 47

Bruksanvisning for Smart Control fjernkontroll

Bruksanvisning for Smart Control fjernkontroll Bruksanvisning for Smart Control fjernkontroll 029-5644-10c_SC_Gd_NOR.indd 1 21.09.2012 12:07:02 Takk Takk for at du har valgt Unitron Smart Control fjernkontroll for Unitron høreapparater. Hos Unitron

Detaljer

Passport Shift bruksanvisning

Passport Shift bruksanvisning Passport Shift bruksanvisning Innholdsfortegnelse Shift høreapparater...1 Oversikt over Passport Shift... 2 Funksjonene i Passport høreapparatet ditt... 3 Sette høreapparatene dine på ørene... 4 Å skru

Detaljer

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og

Detaljer

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Norsk Side AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Passport BTE bruksanvisning

Passport BTE bruksanvisning Passport BTE bruksanvisning Moxi 3G 029_5822-10e_PassportMoxi3G_UG_NOR_noFDA.indd 1 21.09.2012 11:57:47 029_5822-10e_PassportMoxi3G_UG_NOR_noFDA.indd 2 21.09.2012 11:57:47 Innholdsfortegnelse Dine Passport

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT HMS art.nr. 165827 FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT B-ISB5e v2 Art.nr. 1348 2013-01-07 Dok.nr.: 0263A3 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Rekkevidde...

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe 2012-03-15 Dok.nr.: 0304B Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rekkevidde... 3 Iris-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Tandem bruksanvisning

Tandem bruksanvisning Tandem bruksanvisning Innholdsfortegnelse Dine Tandem høreapparater...1 Oversikt over Tandem høreapparatene... 2 Funksjonene til Tandem høreapparatene... 6 Sette høreapparatene dine på ørene... 7 Skru

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning Innovative Hearing Solutions............................................... RC-S Fjernkontroll Bruksanvisning.......... Følgende fjernkontroll beskrives i denne bruksanvisningen: RC-S Gratulerer med din

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Samtaleforsterker CM Light

Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light Bruker- og vedlikeholdsveiledning Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light: HMS art. nr.: 135355 Best. nr.: 1104945 INNHOLD Samtaleforsterker CM Light... 1 Sikkerhetshensyn...

Detaljer

Passport BTE- og ITEbruksanvisning

Passport BTE- og ITEbruksanvisning Passport BTE- og ITEbruksanvisning 029-5749-10b_Passport_CombinedGd_NOR.indd 1 11/1/2012 8:33:13 PM Innholdsfortegnelse Ditt Passport høreapparat...1 Funksjonene til Passport høreapparat... 2 Informasjon

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Lisa røykvarsler: HMS art. nr. 020233 Bestillingsnr.: 1104825

Lisa røykvarsler: HMS art. nr. 020233 Bestillingsnr.: 1104825 Lisa røykvarsler med innebygd sirene Brukerveiledning Lisa røykvarsler INNHOLD Lisa røykvarsler: HMS art. nr. 020233 Bestillingsnr.: 1104825 Lisa røykvarsler med innebygd sirene... 1 Kjære kunde... 2 Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

HMS art.nr FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med lys, lyd og tale KOLIBRI VARENR.: Dok. nr.: 0633B

HMS art.nr FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med lys, lyd og tale KOLIBRI VARENR.: Dok. nr.: 0633B Bruksanvisning Mottaker med lys, lyd og tale KOLIBRI VARENR.: 1371 Dok. nr.: 0633B 2015-04-09 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 2 Brukerveiledning...

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett.

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett. Binatone MR650 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Indicator light Varselslampe som lyser rødt under

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR.

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR. Bruksanvisning Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling B-SVB15e VARENR.: 1375 Dok. nr.: 0737A3 2013-04-22 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET homeguard Smokesense for kjøkken Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for kjøkken som er basert på såkalt

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

ALERTpager, Repeaterstasjon Varenr: 330 303

ALERTpager, Repeaterstasjon Varenr: 330 303 Brukerveiledning ALERTpager, Repeaterstasjon Varenr: 330 303 ALERTpager Repeaterstasjon er en kombinert sender og mottager, som videresender signalene fra Alertpager Personsøker. Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593B 2013.04.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593B 2013.04. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593B 2013.04.09 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på.

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. ActivSound 75 (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. () Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. () Infrarød volumkontroll for mikrofon [Teacher(Lærer) 1 og ] Bruk denne kontrollen til

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA Brukerveiledning Siro komfyrvakt v4.2.2 NOR RM Siro 1 RØROS HETTA Siro komfyrvakt Brukerveiledning Vi gratulerer deg med kjøpet av Siro komfyrvakt. Denne veiledningen beskriver bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

Dokumentasjon - P117 telefon oppringer (Gjelder P117B med kabel og P117C med radio)

Dokumentasjon - P117 telefon oppringer (Gjelder P117B med kabel og P117C med radio) Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P117 telefon oppringer (Gjelder P117B med kabel og P117C med radio) Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. 24.09.13 Finn Hagane

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen.

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. HURTIGGUIDE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. Flere tilbehørsartikler finner du på www.zodiac.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Hvordan lade Conversor Pro 6. Klargjøring av Conversor Pro første gang 7. Sjekk om høreapparatet virker 7

Innholdsfortegnelse. Hvordan lade Conversor Pro 6. Klargjøring av Conversor Pro første gang 7. Sjekk om høreapparatet virker 7 Bruksanvisning 1 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Hvordan lade Conversor Pro 6 Klargjøring av Conversor Pro første gang 7 Sjekk om høreapparatet virker 7 Klargjøring av sender 7 Bruk av retnings- og

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00.

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00. Best.nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift 2166-392 Rev. B 9/10 Hearth & Home Technologies fraskriver seg alt ansvar, og garantien opphører ved følgende handlinger: Montering

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Feilsøkingsveiledning

Feilsøkingsveiledning Feilsøkingsveiledning Pediatrisk 0 5 år Life is on Vi er opptatt av å hjelpe alle som trenger vår kunnskap, våre ideer og våre tjenester. Gjennom kreativ utfordring av den teknologiske utviklingen, vil

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. GARO SR2 komfyrvakt 20823 V4.6.0 NOR SR2

BRUKERVEILEDNING. GARO SR2 komfyrvakt 20823 V4.6.0 NOR SR2 BRUKERVEILEDNING GARO SR2 komfyrvakt 20823 V4.6.0 NOR SR2 1 GARO SR2 KOMFYRVAKT Brukerveiledning Vi gratulerer deg med kjøpet av GARO SR2 komfyrvakt. Denne veiledningen beskriver bruk og vedlikehold av

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Dok. nr.: 0195C 2012.04.30 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Audiodetektor-pakken inneholder... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

Varsling på smarttelefon med AppSender

Varsling på smarttelefon med AppSender FlexiApp Varenr. 1485 HMS-nr.: 215564 Varsling på smarttelefon med AppSender Brukerhåndbok Dok. nr.: 2217A Dato: 2016.05.26 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 AppSenderen 4 3. Komme i gang

Detaljer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll Innhold Det kan være at fjernkontrollen og det tilbehøret som er vist i denne bruksanvisningen ikke ser likt ut som det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr. Lisa bærbar lommemottaker Brukerveiledning Lisa bærbar lommemottaker Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.: 1104805 INNHOLD Lisa bærbar lommemottaker... 1 Skisse av Lisa bærbar

Detaljer

Falck 6709 Magnetkontakt sender

Falck 6709 Magnetkontakt sender Brukerveiledning Falck 6709 Magnetkontakt sender Varenr: 320 067 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Falck 6709 Magnetkontakt sender består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Magnetkontakt sender...

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien DC-108 Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien INNHOLD I. SIKKERHETSINFORMASJON II. III. IV. GENERELL BESKRIVELSE SPESIFIKASJON NAVN OG FUNKSJONER V. BRUKE DISPLAYET VI. VII. VIII. KONFIGURERE

Detaljer

SuperNova BabyCall. Varenr: 221 110. Brukerveiledning

SuperNova BabyCall. Varenr: 221 110. Brukerveiledning Brukerveiledning SuperNova BabyCall Varenr: 221 110 Abilia AS, Buvikveien 22, 4950 Risør, Norway Phone +47 37 14 94 50 Fax +47 37 14 94 51 info@abilia.no www.abilia.no Innholdsfortegnelse Gratulerer...

Detaljer

ALERTpager Personsøker Varenr: 330 301

ALERTpager Personsøker Varenr: 330 301 Brukerveiledning ALERTpager Personsøker Varenr: 330 301 ALERTpager består av en senderenhet og en mottager. 2 Innholdsfortegnelse 1. Om ALERTpager... 4 2. Dette medfølger i esken... 4 3. Mottager... 5

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Varenr.: 1393 2014-12-17 Dok.nr.: 1809B Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen... 3 Varslingsmåter...

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Varenr.: 1326 2014-12-22 Dok.nr.: 0274B1 Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Telefonsender-pakken

Detaljer

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Vi takker for tilliten ved ditt valg av SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, utviklet for optimal sikkerhet og komfort, basert på ny, avansert

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn Brukerveiledning Varenr.: 540 541 Innholdsfortegnelse: Innledning:... 2 Noen ideer til bruk av LITTLEmack:... 3 Batteri /Strømforbruk... 3 Slik setter du batteriet på

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Brukerveiledning Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Lisa dørsender/ringeklokkesender: HMS art. nr. 020224 Bestillingsnr.:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack Brukerveiledning IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack: HMS art. nr.: 029136 Best. nr.: 2402500 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 GENERELT

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Brukerveiledning. Okayo sendere. Okayo trådløse sendere INNHOLD

Brukerveiledning. Okayo sendere. Okayo trådløse sendere INNHOLD Okayo trådløse sendere Brukerveiledning Okayo sendere EJ-8LT, Frekvens 863-865MHz HMS art. nr. 135128 Bestillingsnr.: 1104510 EJ-8LT, Frekvens 794-806MHz HMS art. nr. 135129 Bestillingsnr.: 1104515 EJ-9LT,

Detaljer

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062 Brukerveiledning Falck 6709 Mottaker Varenr: 320 062 Innholdsfortegnelse Falck 6709 Mottaker består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Mottaker... 2 Beskrivelse av funksjoner... 2 Montering... 4 Test...

Detaljer