Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt"

Transkript

1 Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt

2

3 Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet og ro hjemme, hele døgnet - selv når du sover. Det er et alt i ett høre- og varslingssystem som bringer sammen varslene i hjemmet ditt med høreløsningen, slik at du alltid er klar over viktige lydsignaler - telefonsamtaler, dørklokker, røykalarmer og mer. I tillegg er den nye fjernkontrollen for Smart Alert den samme fjernkontrollen du vil bruke til funksjonene for høreapparatene, som volumkontroll, programendringer og mer - høre- og varslingskontrollene er nå samlet i en fjernkontroll som er svært smart og svært enkel i bruk. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg å sette opp systemet ditt så du kan begynne å glede deg over fordelene i dag. Se, høre og føle varsler i hjemmet Smart Alert-systemet styrker bevisstheten rundt signaler hjemme ved å integrere tre teknologier: Telefonvarsler, ringeklokkedetektor og røykdetektor sammen med vibrasjonsalarm Smart Alert fjernkontroll (den samme fjernkontrollen du bruker til funksjonene på høreapparatet) Høreapparatene dine Når et varsel høres i hjemmet vil du se et LED-ikon lyse opp på fjernkontrollen din, føle fjernkontrollen vibrere og høre et pip i høreapparatene. Om natten, når du sover uten høreapparatene, står fjernkontrollen på nattbordladeren, og sammen med vibrasjonsalarmen, leverer den øyeblikkelige varsler for å la deg vite at en detektor er aktivert.

4 2 MERKNADER MERKNADER

5 INNLEDNING 3 Komme i gang Sidene 7 til 10 Systeminstallasjon og varslingsfunksjoner Sidene 11 til 26 Funksjonene til høreapparatene Sidene 27 til 34 Veiledning for problemløsning Sidene 35 til 47

6 4 INNLEDNING Visuell veiledning - Smart Alert og tilbehør Ringeklokkedetektor Systemkomponenter sidene 14 til 15 Påviser dørklokken, sender signal til fjernkontrollen. Fjernkontrollen sender så et varsel til høreapparatene eller vibrasjonsalarmen. Telefonvarsler Systemkomponenter sidene 16 til 17 Påviser innkommende samtaler, sender signal til fjernkontrollen. Fjernkontrollen sender et varsel til høreapparatene eller vibrasjonsalarmen. Røykvarsler Systemkomponenter side 18 til 19 Påviser røyk, lydalarm og sender signal til fjernkontrollen. Fjernkontrollen sender et varsel til høreapparatene eller vibrasjonsalarmen.

7 INNLEDNING 5 Fjernkontrollader Systemkomponenter sidene 20 til 21 Lader fjernkontrollen og virker sammen med vibrasjonsalarmen som primærvarsling når høreapparatene ikke er i bruk. Vibrasjonsalarm Systemkomponenter side 22 Aktiveres av fjernkontrollen i nattbordladeren. Smart Alert fjernkontroll Varslingsfunksjoner side 12 Funksjonene til høreapparatet side 27 Mottar varsler fra telefon- dørklokkeog røykdetektorene og overfører signalet til høreapparatene eller vibrasjonsalarmen. Tilbehør Telefonledning Telefonadapter Laderens strømforsyning Funksjonene til høreapparatene Diskret og avansert høreapparat med kontroll ved et tastetrykk. Se sidene 27 til 33 Varslingsfunksjoner Se side 12 LED-lys for dørklokke LED for røykvarsler Godkjenningsknapp LED for telefon Ekstra varslere kan legges til her

8 6 MERKNADER MERKNADER

9 KOMME I GANG 7 Komme i gang Sidene 7 til 10 Hva som er i esken Slik virker det side 8 side 9

10 8 KOMME I GANG Hva er i esken 1. Smart Alerts fjernkontroll 2. Fjernkontrollader 3. Telefonvarsler 4. Telefonvarsler 5. Ringeklokkedetektor 6. Røykvarsler (bare med pakken Safety Awareness*) 7. Vibrasjonsalarm 8. Monteringsskruer og selvklebende borrelåsteip for montering 9. Batterier for alarmer, fjernkontroll og reservebatterier for laderen Høreapparatene dine leveres separat og med egen bruksanvisning. De er en integrert del av Smart Alert-systemet. Ekstra detektorer (også kalt sendere) kan kjøpes gjennom audiografen du bruker. * Hvis du valgte pakken Safety Awareness, leveres den med 3 detektorer: telefon-, dørklokke- og røykvarsler. Hvis du valgte pakken Awareness, leveres den med 2 detektorer: telefon- og dørklokkevarsler.

11 KOMME I GANG 9 Slik virker det Smart Alert -systemet styrker bevisstheten 24/ 7 Slik virker det: Detektorene reagerer på spesifikke hendelser i hjemmet og overfører identifiserende signaler til Smart Alerts fjernkontroll Det samsvarende LED-ikonet lyser på Smart Alerts fjernkontroll, og indikerer hvilken hendelse som er påvist Smart Alerts fjernkontroll vibrerer Når høreapparatet ditt er i bruk: Smart Alerts fjernkontroll senter pipesignaler til høreapparatene Uviktige varsler (dørklokke, telefon) høres som doble pip. Viktige varsler (røyk) høres som raskere, firedoble pip Stopp pipene ved å trykke på godkjenningsknappen Ved viktige (røyk) varsler, fortsetter fjernkontrollen å vibrere og pipene høres i høreapparatene til situasjonen er klart opp direkte ved røykdetektoren Når høreapparatene dine ikke er i bruk: Fjernkontrollen virker som et primærvarsel når høreapparatene dine ikke er i bruk. Varslene angis via fjernkontrollens LED-ikoner og vibrering Om natten mottar fjernkontrollen på nattbordladeren fra detektorene, og aktiverer så fjernkontrollens LED-ikonlys i tillegg til vibrasjonsalarmen

12 10 MERKNADER MERKNADER

13 SYSTEMDELER 11 Systeminstallasjon og varslingsfunksjoner Sidene 11 til 26 Smart Alert fjernkontroll Stell og rengjøring av fjernkontrollen Ringeklokkedetektor Telefonvarsler Røykvarsler Nattbordlader for fjernkontroll Vibrasjonsalarm Personliggjøring av Smart Alert -systemet ditt side 12 side 13 side 14 side 16 side 18 side 20 side 22 side 23

14 12 SYSTEMDELER Smart Alert fjernkontroll AAA Hva den gjør Smart Alert fjernkontroll er kommunikasjonssenteret i systemet ditt. Den virker som en mottaker av signaler fra detektorene, i tillegg til at den sender signaler til høreapparatene dine og aktiverer vibrasjonsalarmen. Den er i seg selv et varslingsapparat: LED-lampene og vibrasjonen gjør deg bevisst på en detektor som løses ut i hjemmet. I tillegg til varslingsfunksjonene, har Smart Alert mange fjernkontroll kontrollfunksjoner for høreapparatene dine. Disse forklares i avsnittet Funksjonene til høreapparatet i denne bruksanvisningen. LED-IKONER LED-ikoner er bilde- og fargekodet etter ulike hendelser. Når en detektor aktiveres, vil det tilsvarende LED-ikonet lyse i 30 sekunder*: 1. Grønt LED-lys - dørklokke 2. Gult LED-lys - telefon 3. Rødt LED-lys - røykvarsler 4. Oransje LED-lys - kan stilles inn etter eget behov for å angi en annen type varsel, som for eksempel en babycall 5. Godkjenningsknapp 6. Batterirom MERK! Hvis en røykdetektor utløses, vil LED-lampen bare kunne slås av etter at årsaken til røykalarmen er fjernet. Godkjenningsknapp Når du trykker på godkjenningsknappen ved varsler som ikke er viktige, godkjennes og stanser pipene i høreapparatet og vibrasjonen til fjernkontrollen. LED-lampen på fjernkontrollen vil fortsette å lyse i 30 sekunder. Når det gjelder viktige varler (røykvarsleren) kan piping, vibrering og LED-lamper på fjernkontrollen bare slås av ved å finne årsaken til røykvarselet. (Når du tester røykalarmen, vil pipene stoppe når du trykker på godkjenningsknappen. Vibrasjonen og LED-lampen vil lyse i 30 sekunder).

15 SYSTEMDELER 13 Skifte batteriet Batterirommet er plassert på baksiden av fjernkontrollen. 1. Ta av belteklemmen. 2. Før batteridekselet av. 3. Ta tak i det gamle batteriet med tommelen og pekefingeren og ta det ut. 4. Sett inn det nye batteriet i batterirommet i riktig +/- stilling, og sett batteriets minus (-) ende inn i rommet først. 5. Før batteridekselet tilbake i lukket stilling. VIKTIG, MERK! Hvis du skifter det ut med et batteri som ikke er oppladbart, må fjernkontrollen ikke plasseres i nattbordladeren. Advarsel ved lavt batterinivå Når venstre og høyre indikatorlys blinker vekselvis i 2 sekunder, varsler fjernkontrollen at batterinivået er lavt. Smart Alert fjernkontroll varsler brukeren hvert 30. sekund når batteriet begynner å bli flatt. Stell av batteriene Batterier må alltid kastes på en sikker og miljøvennlig måte. For å forlenge batteriets levetid, husk å skru av fjernkontrollen når den ikke er i bruk. Brukerveiledning Før du bruker fjernkontrollen, skru på høreapparatene for å se til at de kan motta kommandoene fra fjernkontrollen. Fjernkontrollen er laget for å kunne brukes naturlig i hånden med en maksimal avstand på en armlengde. Du trenger ikke å peke fjernkontrollen mot høreapparatene dine. Å plassere fjernkontrollen direkte ved siden av eller for nær høreapparatene kan redusere effektiviteten til fjernkontrollen. Stell av fjernkontrollen Åpne batterirommet og ta ut batteriet dersom fjernkontrollen ikke skal brukes i lengre perioder. Ikke bruk fjernkontrollen når du bader eller dusjer eller senk den ned i vann. Hvis fjernkontrollen blir våt, må du ikke forsøke å tørke den i en ovn eller mikrobølgeovn. Ikke juster noen av kontrollene. Åpne batteridekselet straks, og la fjernkontrollen tørke naturlig i 24 timer. Beskytt fjernkontrollen din mot overdreven varme (hårtørker, hanskerommet i bilen eller på dashbordet). Ikke slipp ned fjernkontrollen eller slå dem mot harde overflater. Rengjøring av fjernkontrollen Ikke bruk alkohol til rengjøring av fjernkontrollen. Bruk en fuktig klut til rengjøring på utsiden av fjernkontrollen.

16 14 SYSTEMDELER Ringeklokkedetektor Hva det er Smart Alert ringeklokkedetektor påviser lyden fra dørklokken din, og overfører signalet til fjernkontrollen, som varsler deg via fjernkontrollens LED dørikon og vibrasjoner. Fjernkontrollen sender også pipesignaler til høreapparatene dine eller aktiverer vibrasjonsalarmen (når den er plassert på nattbordladeren) Normal Int. Mic 1 Int. Mic 2 Ext. Mic Ext. Mic Tegnforklaring 1. LED-overføring og batterikontroll 2. Testknapp/trykknapp 3. Programmeringsbryter (forblir Normal ) 4. Kontakt for ekstern mikrofon 5. Batterideksel 6. Mikrofon 7. Nøkkelhull 8. Signalbryter 9. Radiotastbryter

17 SYSTEMDELER 15 Det du må gjøre: sett inn batterier, test og installer 1. Åpne batteridekselet (5). Sett inn det medleverte 9V batteriet ved å koble batterikontaktene og lukke batteridekselet. 2. Trykk på testknappen (2). LED-lampen på detektoren (1) vil lyse, og det vil det grønne LED-ikonet på fjernkontrollen også, og den vil også vibrere. Det vil høres et pipevarsel i høreapparatene dine. Trykk på godkjenningsknappen på fjernkontrollen for å stanse varslene. (Hvis dette ikke virker som beskrevet, se i problemløsningsavsnittet). 3. For å installere, plasser den på veggen slik at den "røde trekanten" ikke er mer enn 3 cm/1,5 tommer fra dørklokkens ringeboks. Bruk enten de medleverte skruene for å henge fra nøkkelhullet (7), eller en selvklebende borrelåsteip (se illustrasjonene A - C på denne siden). Hvis det benyttes en vegg som varsleren skal henges på, kan den rengjøres med den medleverte våtservietten for best feste. A B Maks. 3 cm eller Tips Ringeklokkedetektoren skal være i stand til å påvise de fleste dørklokker, inkludert elektromekaniske og intercom telefoner, dersom de utstråler en klar tone uten betydelige og raske lydvariasjoner. C

18 16 SYSTEMDELER Telefondetektor Hva det er Smart Alert telefondetektor påviser lyden fra innkommende samtaler, og overfører signalet til fjernkontrollen, som varsler deg via fjernkontrollens LED telefonikon og vibrasjon. Fjernkontrollen sender også pipesignaler til høreapparatene dine eller aktiverer vibrasjonsalarmen (når den er plassert på nattbordladeren) Ext. Trigger 7 Tegnforklaring 1. LED-overføring og batterikontroll 2. Testknapp/trykknapp 3. Utvendig ekstern utløser 4. Signalbryter 5. Radiotastbryter 6. Analog telefonkobling 7. Koblingsboks for ekstern utløser inne 8. Batterideksel 9. Nøkkelhull

19 SYSTEMDELER 17 Det du må gjøre: sett inn batteriet, koble til adapteren, test og installer 1. Åpne batteridekselet (8). Koble til telefonkabelen til telefonutgangen (6) og sett inn adapterkontakten i uttaket. Sett inn det medleverte 9V batteriet ved å koble batterikontaktene og lukke batteridekselet. 2. Trykk på testknappen (2). LED-lampen (1) på telefondetektoren vil lyse, og det vil også det gule LED telefonikonet på fjernkontrollen. Fjernkontrollen vil også vibrere. Det vil høres et pipevarsel i høreapparatene dine. Trykk på godkjenningsknappen på fjernkontrollen for å stanse varslene. (Hvis dette ikke virker som beskrevet, se i problemløsningsavsnittet). 3. For å installere, plasser den på veggen eller en hvilken som helst jevn overflate. Bruk enten de medleverte skruene for å henge fra nøkkelhullet, eller en selvklebende borrelåsteip. Hvis det benyttes en vegg som varsleren skal henges på, kan den rengjøres med den medleverte våtservietten for best feste. MERK: Ikke plasser varsleren på gulvet.

20 18 SYSTEMDELER Røykdetektor Hva det er Smart Alert røykdetektor bidrar til å påvise røyk og brann i boligen. Den monteres i taket, på samme måten som en vanlig røykdetektor. Hvis den skulle påvise røyk eller brann, vil det høres en alarm, og i tillegg sender den et signal til fjernkontrollen din. Fjernkontrollens LED røykikon vil lyse, og fjernkontrollen vil vibrere. Fjernkontrollen sender også et påtrengende pipesignal til høreapparatene dine og aktiverer vibrasjonsalarmen (når den er plassert på nattbordladeren). Tegnforklaring LED-lampe Testknapp/følsomhetsbryter 2. Antenne 3. Temperatursensor 4. Batterideksel 5. Takbrakett 6. Radiosignalbryter Kringkastingsbryter 8. Bryter for BE-1460 Bellman Visit 868 brannalarmsystem VIKTIGE MERKNADER Når det gjelder viktige varsler fra røykdetektoren, kan piping, vibrering og LED-lamper på fjernkontrollen bare slås av ved å finne årsaken til alarmen. En røykdetektor med lavt batterinivå vil fortsette å varsle deg til batteriet er skiftet. Varslene er ekstra advarsler til den selvstendige driften av røykdektoren. Varselsignalet vil avhenge av omgivelsene og rekkevidden.

21 SYSTEMDELER 19 Det du må gjøre: sett inn batteriet, test og installer 1. Fest monteringsbraketten (5) og monter røykdetektoren ved å dreie den mot klokken. Sett inn 9V batteriet ved å koble batterikontaktene. 2. Vent i ca. 10 sekunder mens røykdetektoren foretar en selvtest. Selvtesten er ferdig når LED-lampen (1) blinker en gang. 3. Trekk ut antennen (2) slik at den peker nedover (helt uttrukket). Hold testknappen nede (1). Etter flere sekunder vil røykdetektoren sende en gjennomtrengende alarm, og overføre et signal til fjernkontrollen. Det røde LED røykikonet på fjernkontrollen vil lyse, og fjernkontrollen vil vibrere. Det vil høres et påtrengende pipevarsel i høreapparatene dine. Trykk på godkjenningsknappen på fjernkontrollen for å stanse i høreapparatene. Varslene påfjernkontrollen vil fortsette å lyse i 30 sekunder. (Hvis dette ikke virker som beskrevet, se i problemløsningsavsnittet). Plassering av røykdetektoren: følg disse retningslinjene så nøye som det er mulig i boligen din: Plasser røykvarsleren nær, eller på det stedet den nåværende røykvarsleren er. Om mulig, minst 50 cm/20 tommer fra en vegg. Hvis soverommene er plassert i et annet område i boligen anbefales det å installere røykvarsler utenfor hvert soverom. Det skal installeres minst en røykdetektor i hver etasje i en bolig med flere etasjer. Antennen (2) må være rett, og peke rett nedover (eller være helt uttrukket hvis røykvarsleren er montert på en vegg) for å oppnå best dekning og kommunikasjon mellom røykdetektorene og fjernkontrollen. Bekreft at fjernkontrollen fremdeles er innenfor røykvarslerens dekningsområde: få noen andre til å trykke på testknappen på røykdetektoren når systemet er på, mens du flytter deg så langt unna varsleren med fjernkontrollen som mulig. Hvis fjernkontrollen aktiveres, er du innenfor området. Hvis den ikke gjør det, vet du at fjernkontrollen er for langt unna røykvarsleren til å fange opp signalene dens. Unngå å installere røykvarslere i kjøkken, ved peiser eller i garasjer, siden matlaging, kontrollerte flammer og bileksos kan gjøre at røykvarslere aktiveres. Ikke installer røykvarslere i fuktige områder eller i nærheten av vifter. Du må aldri male over røykdetektoren.

22 20 SYSTEMDELER Nattbordslader for fjernkontrollen Hva det er Fjernkontrolladeren brukes til å lade opp fjernkontrollen din. Sett fjernkontrollen i laderen hver kveld før du går til sengs. Denne kombinasjonen vil sikre at du fortsetter å motta varsler når du fjernstyrer høreapparatene dine om natten. Fjernkontrollen vil gi LED-varsler og vil signalisere til den tilkoblete vibrasjonsalarmen hvis noen av Smart Alert-detektorene skulle aktiveres i løpet av natten Tegnforklaring 1. Festestykke 2. Fjernkontrollen i riktig stilling 3. Testknapp 4. Statuslampe for batterilading 5. Statuslampe for strømforsyning 6. Utgang for vibrasjonsalarm 7. Laderens ledningsutgang (under laderen) 7

23 SYSTEMDELER 21 Det du må gjøre: plugge inn, aktivere og koble til vibrasjonsalarmen 1. Koble strømkontakten i laderen og så setter du støpselet til laderen i en stikkontakt nær sengen din. 2. Trekk i fliken for å aktivere de 4 NiMH oppladbare batteriene som befinner seg i bunnen av laderen. 3. Koble vibrasjonsalarmen til laderen ved å sette inn kontakten til den medleverte vibrasjonsalarmen i det angitte utgangen på laderen (se side 22 for detaljer om vibrasjonsalarmen). 4. Test vibrasjonsalarmen og reservebatteriet ved å trykke på "Test"-knappen. Batteriene må lades. Strømforsyningsstatus for nattbordladeren LED-lampen på laderen angir statusen til strømforsyningen: En LED-lampe med fast lys angir at laderen får strøm fra en ekstern strømforsyning. En blinkende LED-lampe angir at laderen ikke er koblet til en ekstern strømforsyning, men at laderens reservebatteri er nok ladet opp til bruk. Ladestatus for batteriene til Smart Alert fjernkontroll Ladestatusen til Smart Alert fjernkontroll angis av lysmønsteret på LED-lampen: En sakte blinkende LED-lampe angir at batteriet til Smart Alert fjernkontroll lades opp En LED-lampe med fast lys angir at batteriet til Smart Alert fjernkontroll er fulladet En hurtig blinkende LED-lampe angir at batteriet til Smart Alert fjernkontroll enten er skadet eller at det er satt inn et batteri som ikke er oppladbart Tips Fjernkontrolladeren har reservebatterier som fortsetter å lade opp Smart Alert fjernkontroll og å forsyne vibrasjonsalarmen med strøm i tilfellet strømbrudd. De oppladbare batteriene til laderen leveres med systemet ditt. Det er svært viktig at det brukes oppladbare batterier med samme styrke ved utskiftning.

24 22 SYSTEMDELER Vibrasjonsalarm Hva det er Vibrasjonsalarmen er plassert mellom madrassen og fjærbunnen på sengen din. Når den kobles til nattbordet (med fjernkontrollen plassert i laderen), gir den et bevegelsesvarsel om natten dersom en av detektorene dine skulle løses ut. Dette bidrar til å sikre at du blir gjort oppmerksom på viktige varsler selv når du sover og høreapparatene dine ikke er i bruk. Det du må gjøre: koble til laderen, plassere og teste Koble vibrasjonsalarmen til en strømforsyning ved å sette den medleverte kontakten i den angitte utgangen på laderen. Plasser fjernkontrollen i laderen. Trykk på testknappen på hvilken som helst av detektorene, og kontroller at vibrasjonsalarmen virker. (Hvis den ikke gjør det, se i avsnittet om problemløsning). VIKTIG, MERK! Fjernkontrollen må plasseres i laderen for at vibrasjonsalarmen skal aktiveres ved et varsel. Laderen må være koblet til et strømuttak eller være tilstrekkelig ladet opp, som angitt av LED-lampen på laderen.

25 SYSTEMDELER 23 Ekstra Bellman & Symfon-detektorer I tillegg til de detektorene som leveres med Smart Alert-systemet, tilbyr Bellman & Symfon mange forskjellige varslingssystemer, inkludert babycall, som kan legges til Smart Alert-systemet ditt. Ta kontakt med audiografen for å få mer informasjon om å personliggjøre systemet slik at det passer for deg. Personlig oppsett av Smart Alert -systemet Når du mottar Smart Alert-systemet, er det stilt inn på et standard "radiotast" uten at det er nødvendig å gjøre ytterligere innstillinger. Hvis du imidlertid har en nabo med samme system, kan det være du må endre radiotasten for å unngå interferens. Dette kan gjøres enkelt ved å bruke radiosignalbryterne på hver av detektorene. Alle detektorer må stilles til samme radiotast. Etter at du har endret radiotasten på hver av detektorene, vil du måtte pare Smart Alerts fjernkontroll med detektorene, som beskrevet på de etterfølgende sidene.

26 24 SYSTEMDELER Paring av fjernkontrollen med detektorer 1. Kontroller at alle detektorer er stilt til samme radiotast. Ta av bakdekselet fra hver av detektorene og finn radiotasten ved å se i komponentdiagrammene i denne veiledningen. 2. Velg hvilken som helst kombinasjon av opp og ned for tastene og gjenta dette identisk for alle detektorene. 3. Sett fjernkontrollen i paringsmodus ved å holde godkjenningsknappen nede i ca. 6 sekunder. De grønne og gule LEDlampene vil lyse annen hver gang. Når de gjør det, slipp godkjenningsknappen. 4. Så snart de 2 LED-lampene på fjernkontrollen starter å lyse vekselvis, trykk på testknappen på hvilken som helst av detektorene. Hvis paringen er vellykket, lyser alle 4 LED-lamper vekselvis. 5. Paring er gjennomført for alle detektorer. 6. Trykk på testknappen på hvilken som helst av detektorene for å kontrollere om paringen var vellykket. Smart Alert fjernkontroll skal nå gi deg varselsignalet. 7. Hvis paringen ikke var vellykket, gjenta trinnene 3-6. Å lære ringeklokkedetektoren å identifisere ulike dørklokker Ringeklokkedetektoren kan læres opp dersom den ikke aktiveres når dørklokken ringer, eller hvis den utløser en falsk alarm. For å lære opp dørklokkedetektoren, følg disse trinnene: 1. Skift programmeringsbryteren (på siden til detektoren) fra Normal til ønsket stilling, enten Int. Mik. 1 eller int. Mik. 2 eller ekst. Mik. (for varsling via en ekstra Bellman utvendig ytterdørsmikrofon). 2. Plasser ringeklokkedetektoren nær dørklokken. 3. Kontroller at den er rolig. 4. Trykk på testknappen på ringeklokkedetektoren. 5. LED-lampen lyser gult for å angi at ringeklokkedetektoren er i læremodus og venter på at klokken skal ringe. 6. Ring på dørklokken. 7. LED-lampen vil nå blinke grønt mens ringeklokkedetektoren analyserer lyden. 8a. Hvis varsleren er riktig lært opp, vil LED-lampen lyse med fast, grønt lys og ringeklokkedetektoren er klar til bruk. 8b. Hvis lyden ikke kan analyseres vil LED lampen lyse gult. Du kan forsøke å lære varsleren lyden igjen ved å gjenta trinnene 1 til 6. Hvis det fremdeles ikke virker, har dørklokken en lyd som ringeklokkedetektoren ikke kan analysere. 9. Tilbakestill programmeringsbryteren på ringeklokkedetektoren til Normal stilling.

27 SYSTEMDELER 25 Å koble ut den magnetiske detektoren på ringeklokkedetektoren Hvis dørklokken er mekanisk, og derfor ikke utstråler et elektromagnetisk felt, kan den indre elektromagnetiske spolen på innsiden av detektoren kobles ut ved å bruke funksjonsbryteren inne i batterirommet. Funksjonsbryter nr. 1 styrer den elektromagnetiske sensoren. Den kan stilles slik at bare lydsignaler fra dørklokken kan påvises. Dette er nyttig dersom et elektromagnetisk felt fra et induktivt sløyfesystem eller transformator o.l. aktiverer ringeklokkedetektoren. Sendt signal, se bruksanvisning Magnetisk påvisning På/ opp Av/ ned Tips Du kan trene opp ringeklokkedetektoren til å skille mellom opp til 2 dørklokker, dersom de to har forskjellig lyd. Fjernkontrollen vil da sende deg forskjellige signaler, slik at du vil vite hvilken dør du skal åpne. For å lære opp ringeklokkedetektoren i en annen dørklokke, gjenta trinnene 1 til 8 med en forskjellig intern mikrofonposisjon. Noen lyder er vanskelige å analysere, og derfor vanskelige å påvise etterpå. Du må alltid sjekke at ringeklokkedetektoren påviser dørklokken riktig etter opplæring.

28 26 MERKNADER MERKNADER

29 FUNKSJONENE TIL HØREAPPARATENE 27 Høreapparatets funksjoner Visuell veiledning Skru fjernkontrollen på og av Valg og innstilling av høreapparat Rullehjul, volumkontroll og programendring Knapper og tilbehør side 28 side 29 side 30 side 31 side 31 side 32 Funksjonene til høreapparatene Sidene 27 til 34

30 28 FUNKSJONENE TIL HØREAPPARATENE FUNKSJONENE TIL HØREAP- PARATENE I tillegg til varslingsfunksjonene, har Smart Alert fjernkontroll kontrollfunksjoner for høreapparatene dine. Dette gjør det mulig for dag å håndtere ytelsen deres i alle situasjoner, for å tilpasse dem best mulig til dine lyttebehov. Selv om høreapparatene dine stiller seg inn automatisk, kan det finnes noen situasjoner der dine egne, personlige innstillinger forbedrer høreopplevelsen ytterligere. Med hørefunksjonene til Smart Alerts fjernkontroll kan du enkelt justere volumnivåer, veksle mellom lytteprogrammer og justere komfort og klarhetsbalansen til lyder, alt fra håndflaten. Vær også oppmerksom på at dette er en generell veiledning, og den audiografen du bruker kan ha koblet inn eller ut spesielle funksjoner på fjernkontrollen, avhengig av dine behov. Ta alltid kontakt med audiografen du bruker når det gjelder eventuelle justeringer som er nødvendige for deg, slik at du er fornøyd med fjernkontrollen din.

31 Visuell veiledning FUNKSJONENE TIL HØREAPPARATENE Tegnforklaring 1 På/av-bryter 2 Bryter for venstre-begge-høyre 3 Venstre (blå) indikatorlampe 4 Høyre (rød) indikatorlampe 5 Klarhets/ komfort rullehjul 6 Volumkontrollknapper 7 Hjemknapp 8 Knapp for skifte av program 9 LearnNow knapp 10 Batterirom

32 30 FUNKSJONENE TIL HØREAPPARATENE Å skru fjernkontrollen på og av Fjernkontrollen har en på-/av-bryter (eller reiselås) på venstre side av apparatet. Denne påvirker ikke varslingsfunksjonene. For å skru fjernkontrollen på, før bryteren til på eller ulåst stilling. For å skru fjernkontrollen av, før bryteren til av-stilling. Å føre bryteren til av stilling vil unngå at det sendes utilsiktete kommandoer til høreapparatene (mens fjernkontrollen er i håndvesken eller lommen din, for eksempel). AAA

33 FUNKSJONENE TIL HØREAPPARATENE 31 Velge hvilket høreapparat du vil justere Øverst på fjernkontrollen er det en bryter for venstre-begge-høyre. Denne bryteren lar deg velge det høreapparatet du ønsker å justere. Før bryteren til venstre stilling for å justere bare det venstre høreapparatet. Den venstre (blå) indikatorlampen vil blinke for å angi at det venstre høreapparatet blir justert. Før bryteren til høyre stilling for å justere bare det høyre høreapparatet. Den høyre (røde) indikatorlampen blinker for å angi at det høyre høreapparatet blir justert. Før bryteren til midtstilling for å justere begge høreapparatene. Begge indikatorlampene vil blinke for å angi at både det venstre og høyre høreapparatet blir justert samtidig. Innstilling av høreapparatene Fjernkontrollen har bakgrunnsbelysning når den først skrus på og hver gang en av knappene blir trykket, for å la deg se knappene på fjernkontrollen i dårlig opplyste omgivelser. Innstilling av smartfocus rullehjul for komfort og klarhetsbalanse SmartFocus-rullehjulet gjør det mulig å styre talenivåer og bakgrunnsstøy i høreapparatene dine, og gir mulighet for ekstra fininnstilling i tillegg til tradisjonell volumkontroll. Rull hjulet sakte oppover for å øke klarheten til lyder, som for eksempel tale. Rull hjulet sakte nedover for å øke komforten i støyende lyttesituasjoner. Etter som hjulet justeres kan høreapparatet ditt pipe. Se i bruksanvisningen til høreapparatene for mer informasjon om denne funksjonen. Volumkontrollknapper For å øke volumet på høreapparatene, trykk på + knappen på fjernkontrollen. For å redusere volumet på høreapparatene, trykk på - knappen på fjernkontrollen. Etter som volumet justeres, kan høreapparatet ditt pipe. Se i bruksanvisningen til høreapparatene for mer detaljert informasjon om pipelydene i høreapparatene dine. Knapp for å skifte program For å endre det nåværende høreprogrammet til høreapparatene, trykker du på knappen for å skifte program. Høreapparatet vil gå frem til det neste høreprogrammet. Se i bruksanvisningen for høreapparatet for å finne hvilke programmer som er tilgjengelig for deg, og de tilhørende pipevarslene.

34 32 FUNKSJONENE TIL HØREAPPARATENE LearnNow -knapp LearnNow-knappen lærer høreapparatet ditt innstillingene for volum og smartfocus som du ønsker i forskjellige lytteomgivelser. Når du trykker på learnnow-knappen, sender fjernkontrollen din en kommando til høreapparatene for å endre det forhåndsprogrammerte volumet og innstillingene for smartfocus til de nye, foretrukne innstillingene dine. Høreapparatene vil huske de foretrukne innstillingene dine, og dermed personliggjøre innstillingene og det reduserer behovet for justeringer når du er i lignende lyttemiljøer i fremtiden. Merk: LearnNow-knappen på fjernkontrollen kan være deaktivert av audiografen du bruker, og kan derfor være inaktiv. Hjem-knapp Når du trykker på hjem-knappen stilles begge høreapparatene tilbake til oppstartsprogrammet, lik det som var første gang du skrudde på høreapparatene. Denne knappen kan være nyttig når du ønsker å stille høreapparatene, uansett stillingen til bryteren, tilbake til oppstartprogrammet og innstillingene for volum og smartfocus som høreapparatene hadde første gangen du skrudde dem på. Se i bruksanvisningen for høreapparatet for å finne hvilket program som er ditt oppstartsprogram. Tips LearnNow-knappen vil bare virke når høreapparatene er stilt til automatikkprogrammet, og skal trykkes etter at du har justert volumet og/eller smartfocus til det nivået du ønsker. Når learnnowknappen har blitt trykket inn, hører du et pip i høreapparatene dersom kommandoen ble mottatt. Se i bruksanvisningen for høreapparatet for å finne ut mer om automatikkprogrammet.

35 FUNKSJONENE TIL HØREAPPARATENE 33 Tilbehør Fjernkontrollen kan brukes med en snor slik at du kan ha den rundt halsen eller håndleddet. Den leveres også med en belteklemme. Fest snoren på fjernkontrollen slik:

36 34 MERKNADER MERKNADER

37 VEILEDNING FOR PROBLEMLØSNING 35 Smart Alert fjernkontroll - varslingsfunksjoner Smart Alert fjernkontroll - Hørefunksjoner Ringeklokkedetektor Telefonvarsler Vibrasjonsalarm Røykdetektor Advarsler Erklæringer side 36 side 37 side 37 side 39 side 40 side 40 side 42 side 43 Veiledning for problemløsning Sidene 35 til 47

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 Micro og Compact Power BTE Bak-øret høreapparater BRUKSANVISNING INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av apparat med ørepropp 10 Fjerning av apparat og ørepropp 12 Plassering

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer