Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet"

Transkript

1 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Norsk Side AirMini 1-2 Air10 Series Lumis Series 3-5 S9 Series 6-8 Stellar 9-11 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air S8 & S8 Series II VPAP Series III 15-18

2 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Norsk Medisinsk elektrisk utstyr krever spesielle forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet, og det skal monteres og brukes i henhold til denne håndbokens informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet. Denne erklæringen gjelder for tiden for følgende ResMed-enheter: AirMini TM Retningslinjer og produsenterklæring elektromagnetisk stråling Disse apparatene er konstruert for bruk i slike elektromagnetiske miljøer som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av apparatet skal forsikre seg om at apparatet brukes i et slikt miljø. Strålingstest Overholdelse Elektromagnetisk miljø veiledning RF-stråling CISPR 11 Gruppe 1 Apparatet bruker bare radiofrekvensenergi til sin interne funksjon. Derfor er radiofrekvensstrålingen svært lav, og det er lite sannsynlig at den vil forårsake forstyrrelser på nærliggende elektronisk utstyr. RF-stråling CISPR 11 Klasse B Apparatet egner seg til bruk i alle lokaler, inkludert boliger og lokaler tilkoblet det offentlige lavspenningsnettet som forsyner boliger med strøm. Harmonisk stråling IEC Stråling som følge av spenningssvingninger/- flimmer IEC Klasse A Overholder ADVARSEL Apparatet skal ikke brukes ved siden av eller stablet oppå annet utstyr. Hvis det likevel er nødvendig å sette apparatet ved siden av eller oppå annet utstyr, skal apparatet holdes under tilsyn for å sjekke at det fungerer normalt i konfigurasjonen det brukes i. Bruken av annet tilbehør (for eksempel fuktere) enn det som er angitt i denne håndboken, anbefales ikke. Dette kan føre til økt stråling eller redusert immunitet for apparatet. AirMini 1

3 Retningslinjer og produsenterklæring elektromagnetisk immunitet Disse apparatene er konstruert for bruk i slike elektromagnetiske miljøer som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av apparatet skal forsikre seg om at apparatet brukes i et slikt miljø. Immunitetstest Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø veiledning Elektrostatisk avledning (ESD) IEC Elektrisk hurtig støt/spiss IEC Strømstøt IEC Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner på inngangslinjer for strømforsyning. IEC ± 8 kv kontakt ± 15 kv luft ± 2 kv ± 1 kv for inngangs-/ utgangslinjer ±1 kv differensialmodus ±2 kv normalmodus 100V 200V Gulv skal være av tre, betong eller keramiske fliser. Hvis gulvene er belagt med et syntetisk materiale, skal den relative luftfuktigheten være minst 30 %. Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig nærings- eller Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig nærings- eller Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig nærings- eller Hvis brukeren av apparatet trenger kontinuerlig drift under strømbrudd, anbefales det at apparatet får strøm fra en avbruddsfri strømforsyning. Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetisk felt IEC A/m De magnetiske feltene for strømfrekvens skal ligge på nivåer som er karakteristiske for en vanlig plassering i et vanlig nærings- eller Ledet RF IEC Strålings-RF IEC Vrms 9 V/m til 85 V/m ved frekvenser opptil 5,785 GHz AirMini oppfyller alle relevante krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i henhold til IEC :2014 for bolig-, nærings- og lettindustrimiljøer. Bærbart og mobilt radiokommunikasjonsutstyr bør ikke brukes nærmere noen del av maskinen, inklusive kabler, enn den anbefalte separasjonsavstanden på 10 cm. AirMini er utformet for å oppfylle EMC-standardene. Hvis du imidlertid skulle mistenke at maskinens ytelse (f.eks. trykk eller flow) påvirkes av annet utstyr, skal du flytte maskinen bort fra den mulige kilden til forstyrrelsen. AirMini er i overensstemmelse med del 15 av FCC-reglene og RSS-standarder som er unntatt Industry Canadalisens. Driften er underlagt følgende to betingelser: Denne maskinen kan ikke forårsake skadelig interferens, og denne maskinen må håndtere eventuell interferens mottatt, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. FCC-ID: QOQBT121, IC: 5123A-BGTBT121 Ytterligere informasjon om FCC-reglene og IC-compliance for denne maskinen finner du på downloads/devices. AirMini 2

4 Air10 Series Lumis Series Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Norsk Medisinsk elektrisk utstyr krever spesielle forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet, og det skal monteres og brukes i henhold til denne håndbokens informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet. Denne erklæringen gjelder for tiden for følgende ResMed-enheter: Air10 Series Lumis Series Retningslinjer og produsenterklæring elektromagnetisk stråling Disse apparatene er konstruert for bruk i slike elektromagnetiske miljøer som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av apparatet skal forsikre seg om at apparatet brukes i et slikt miljø. Strålingstest Overholdelse Elektromagnetisk miljø veiledning RF-stråling CISPR 11 Gruppe 1 Apparatet bruker bare radiofrekvensenergi til sin interne funksjon. Derfor er radiofrekvensstrålingen svært lav, og det er lite sannsynlig at den vil forårsake forstyrrelser på nærliggende elektronisk utstyr. RF-stråling CISPR 11 Klasse B Apparatet egner seg til bruk i alle lokaler, inkludert boliger og lokaler tilkoblet det offentlige lavspenningsnettet som forsyner boliger med strøm. Harmonisk stråling IEC Stråling som følge av spenningssvingninger/- flimmer IEC Klasse A Overholder ADVARSEL Apparatet skal ikke brukes ved siden av eller stablet oppå annet utstyr. Hvis det likevel er nødvendig å sette apparatet ved siden av eller oppå annet utstyr, skal apparatet holdes under tilsyn for å sjekke at det fungerer normalt i konfigurasjonen det brukes i. Bruken av annet tilbehør (for eksempel fuktere) enn det som er angitt i denne håndboken, anbefales ikke. Dette kan føre til økt stråling eller redusert immunitet for apparatet. Air10 Series Lumis Series 3

5 Retningslinjer og produsenterklæring elektromagnetisk immunitet Disse apparatene er konstruert for bruk i slike elektromagnetiske miljøer som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av apparatet skal forsikre seg om at apparatet brukes i et slikt miljø. Immunitetstest IEC testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø veiledning Elektrostatisk avledning (ESD) IEC ± 6 kv kontakt ± 8 kv luft ± 8 kv kontakt ± 15 kv luft Gulv skal være av tre, betong eller keramiske fliser. Hvis gulvene er belagt med et syntetisk materiale, skal den relative luftfuktigheten være minst 30 %. Elektrisk hurtig støt/spiss IEC ± 2 kv for kraftforsyningslinjer ± 1 kv for inngangs-/ utgangslinjer ± 2 kv ± 1 kv for inngangs-/ utgangslinjer Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig næringseller Strømstøt IEC ±1 kv differensialmodus ±2 kv normalmodus ±1 kv differensialmodus ±2 kv normalmodus Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig næringseller Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner på inngangslinjer for strømforsyning. IEC <5 % Ut (>95 % fall i Ut) i 0,5 syklus 40 % Ut (60 % fall i Ut) i 5 sykluser 70 % Ut (30 % fall i Ut) i 25 sykluser <5 % Ut (>95 % fall i Ut) i 5 sekunder 100V 200V Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig næringseller Hvis brukeren av apparatet trenger kontinuerlig drift under strømbrudd, anbefales det at apparatet får strøm fra en avbruddsfri strømforsyning. Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetisk felt IEC A/m 30 A/m De magnetiske feltene for strømfrekvens skal ligge på nivåer som er karakteristiske for en vanlig plassering i et vanlig nærings- eller Ledet RF IEC Strålings-RF IEC Vrms 3 V/m 80 MHz til 2,5 GHz 3 Vrms 10 V/m 80 MHz til 2,5 GHz Bærbart og mobilt radiofrekvensbasert kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere apparatet, herunder ledninger, enn den anbefalte avstanden beregnet ut fra gjeldende formel for senderens frekvens. Anbefalt avstand mellom apparater d = 0,35 P d = 0,35 P 80 MHz til 800 MHz d = 0,70 P 800 MHz til 2,5 GHz der P er maksimal nominell utgangseffekt for senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen, og d er anbefalt avstand i meter (m). Feltstyrkene fra faste radiofrekvenssendere, som målt av en elektromagnetisk undersøkelse av stedet, a bør være lavere enn samsvarsnivåene for hvert frekvensområde. b Interferens kan skje i området rund utstyr som er merket med følgende symbol: a b Feltstyrker fra faste sendere, som basestasjoner for radiotelefoner (mobil/trådløs) og landmobilradioer, amatørradio, AM- og FM-radiokringkasting samt TVkringkasting, kan ikke anslås teoretisk med sikkerhet. Overvei å utføre en elektromagnetisk feltundersøkelse for å evaluere det elektromagnetiske miljøet som forårsakes av faste radiofrekvenssendere. Hvis den målte feltstyrken på stedet der apparatet brukes, overskrider samsvarsnivåene for radiofrekvensenergi som skal anvendes, skal du observere apparatet for å kontrollere at driften er normal. Hvis unormal ytelse oppdages, kan ytterligere tiltak være nødvendige, for eksempel å snu eller flytte apparatet. Over frekvensområdet fra skal feltstyrken være under 3 V/m. Ut er vekselstrømspenningen før anvendelse av testnivået. Ved 80 og 800 MHz gjelder det høyere frekvensområdet. refleksjon fra bygninger, gjenstander og mennesker. Air10 Series Lumis Series 4

6 Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt radiofrekvensbasert kommunikasjonsutstyr og apparatet Disse apparatene er ment for bruk i et miljø der utstrålt radiofrekvente forstyrrelser er kontrollert. Kunden eller brukeren av apparatet kan bidra til å hindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde minimumsavstanden mellom bærbart og mobilt radiofrekvent kommunikasjonsutstyr (sendere) og apparatet, som anbefalt nedenfor, i henhold til maksimal utgangseffekt for kommunikasjonsutstyr. Maksimal normert utgangseffekt for sender (W) Avstand i henhold til senderens frekvens (m) 150 khz to 80 MHz d = 0,35 P 80 MHz to 800 MHz d = 0,35 P 800MHz to 2,5 GHz d = 0,7 P 0,01 0,035 0,035 0,070 0,1 0,11 0,11 0,22 1 0,35 0,35 0, ,1 1,1 2, ,5 3,5 7,0 For sendere med en nominell maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan anbefalt avstand i meter (m) fastslås ved hjelp av formelen som gjelder for senderfrekvensen, der P er maksimal nominell utgangseffekt for senderen i watt (W), i henhold til senderprodusenten. Ved 80 og 800 MHz gjelder avstanden for det høyere frekvensområdet. refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker. Air10 Series Lumis Series 5

7 S9 Series Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Norsk Medisinsk elektrisk utstyr krever spesielle forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet, og det skal monteres og brukes i henhold til denne håndbokens informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet. Denne erklæringen gjelder for tiden for følgende ResMed-enheter: S9 Series (med eller uten H5i og ClimateLine). Retningslinjer og produsenterklæring elektromagnetisk stråling Disse apparatene er konstruert for bruk i slike elektromagnetiske miljøer som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av apparatet skal forsikre seg om at apparatet brukes i et slikt miljø. Strålingstest Overholdelse Elektromagnetisk miljø veiledning RF-stråling CISPR 11 Gruppe 1 Apparatet bruker bare radiofrekvensenergi til sin interne funksjon. Derfor er radiofrekvensstrålingen svært lav, og det er lite sannsynlig at den vil forårsake forstyrrelser på nærliggende elektronisk utstyr. RF-stråling CISPR 11 med eller uten USB-adapter med eller uten oksimeter-adapter Harmonisk stråling IEC med eller uten USB-adapter med eller uten oksimeter-adapter Stråling som følge av spenningssvingninger/- flimmer IEC med eller uten USB-adapter med eller uten oksimeter-adapter Klasse B Klasse A Overholder Apparatet egner seg til bruk i alle lokaler, inkludert boliger og lokaler tilkoblet det offentlige lavspenningsnettet som forsyner boliger med strøm. ADVARSEL Apparatet skal ikke brukes ved siden av eller stablet oppå annet utstyr. Hvis det likevel er nødvendig å sette apparatet ved siden av eller oppå annet utstyr, skal apparatet holdes under tilsyn for å sjekke at det fungerer normalt i konfigurasjonen det brukes i. Bruken av annet tilbehør (for eksempel fuktere) enn det som er angitt i denne håndboken, anbefales ikke. Dette kan føre til økt stråling eller redusert immunitet for apparatet. S9 Series 6

8 Retningslinjer og produsenterklæring elektromagnetisk immunitet Disse apparatene er konstruert for bruk i slike elektromagnetiske miljøer som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av apparatet skal forsikre seg om at apparatet brukes i et slikt miljø. Immunitetstest IEC testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø veiledning Elektrostatisk avledning (ESD) IEC ± 6 kv kontakt ± 8 kv luft ± 6 kv kontakt ± 8 kv luft Gulv skal være av tre, betong eller keramiske fliser. Hvis gulvene er belagt med et syntetisk materiale, skal den relative luftfuktigheten være minst 30 %. Elektrisk hurtig støt/spiss IEC ± 2 kv for kraftforsyningslinjer ± 1 kv for inngangs-/ utgangslinjer ±2 kv Ikke relevant Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig nærings- eller Strømstøt IEC ±1 kv differensialmodus ±2 kv normalmodus ±1 kv differensialmodus ±2 kv normalmodus Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig nærings- eller Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner på inngangslinjer for strømforsyning. IEC <5 % Ut (>95 % fall i Ut) i 0,5 syklus 40 % Ut (60 % fall i Ut) i 5 sykluser 70 % Ut (30 % fall i Ut) i 25 sykluser <12V (>95 % fall i 240 V) i 0,5 syklus 96 V (60 % fall i 240 V) i 5 sykluser 168 V (30 % fall i 240 V) i 25 sykluser Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig nærings- eller Hvis brukeren av apparatet trenger kontinuerlig drift under strømbrudd, anbefales det at apparatet får strøm fra en avbruddsfri strømforsyning. <5 % Ut (>95 % fall i Ut) i 5 sekunder <12 V (>95 % fall i 240 V) i 5 sekunder Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetisk felt IEC A/m 3 A/m De magnetiske feltene for strømfrekvens skal ligge på nivåer som er karakteristiske for en vanlig plassering i et vanlig nærings- eller Ledet RF IEC Strålings-RF IEC Vrms 3 V/m 80 MHz til 2,5 GHz 3 Vrms 10 V/m 80 MHz til 2,5 GHz Bærbart og mobilt radiofrekvensbasert kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere apparatet, herunder ledninger, enn den anbefalte avstanden beregnet ut fra gjeldende formel for senderens frekvens. Anbefalt avstand mellom apparater d = 1,17 P d = 0,35 P 80 MHz til 800 MHz d = 70 P 800 MHz til 2,5 GHz der P er maksimal nominell utgangseffekt for senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen, og d er anbefalt avstand i meter (m). Feltstyrkene fra faste radiofrekvenssendere, som målt av en elektromagnetisk undersøkelse av stedet, a bør være lavere enn samsvarsnivåene for hvert frekvensområde. b Interferens kan skje i området rund utstyr som er merket med følgende symbol: a b Feltstyrker fra faste sendere, som basestasjoner for radiotelefoner (mobil/trådløs) og landmobilradioer, amatørradio, AM- og FM-radiokringkasting samt TVkringkasting, kan ikke anslås teoretisk med sikkerhet. Overvei å utføre en elektromagnetisk feltundersøkelse for å evaluere det elektromagnetiske miljøet som forårsakes av faste radiofrekvenssendere. Hvis den målte feltstyrken på stedet der apparatet brukes, overskrider samsvarsnivåene for radiofrekvensenergi som skal anvendes, skal du observere apparatet for å kontrollere at driften er normal. Hvis unormal ytelse oppdages, kan ytterligere tiltak være nødvendige, for eksempel å snu eller flytte apparatet. Over frekvensområdet fra skal feltstyrken være under 3 V/m. Ut er vekselstrømspenningen før anvendelse av testnivået. Ved 80 og 800 MHz gjelder det høyere frekvensområdet. refleksjon fra bygninger, gjenstander og mennesker. S9 Series 7

9 Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt radiofrekvensbasert kommunikasjonsutstyr og apparatet Disse apparatene er ment for bruk i et miljø der utstrålt radiofrekvente forstyrrelser er kontrollert. Kunden eller brukeren av apparatet kan bidra til å hindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde minimumsavstanden mellom bærbart og mobilt radiofrekvent kommunikasjonsutstyr (sendere) og apparatet, som anbefalt nedenfor, i henhold til maksimal utgangseffekt for kommunikasjonsutstyr. Maksimal normert utgangseffekt for sender (W) Avstand i henhold til senderens frekvens (m) d = 1,17 P 80 til 800 MHz d = 0,35 P 800 MHz til 2,5 GHz d = 0,7 P 0,01 0,12 0,04 0,070 0,1 0,37 0,11 0,22 1 1,2 0,35 0, ,7 1,1 2, ,5 7,0 For sendere med en nominell maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan anbefalt avstand i meter (m) fastslås ved hjelp av formelen som gjelder for senderfrekvensen, der P er maksimal nominell utgangseffekt for senderen i watt (W), i henhold til senderprodusenten. Ved 80 og 800 MHz gjelder avstanden for det høyere frekvensområdet. refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker. S9 Series 8

10 Stellar Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Norsk Medisinsk elektrisk utstyr krever spesielle forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet, og det skal monteres og brukes i henhold til denne håndbokens informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet. Denne erklæringen gjelder for tiden for følgende ResMed-enheter: Stellar TM Veiledning og produsenterklæring elektromagnetisk immunitet Dette apparatet er beregnet på bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av apparatet skal forsikre seg om at apparatet brukes i et slikt miljø. Strålingstest Samsvar Elektromagnetisk miljø veiledning Radiofrekvensstråling CISPR11 Gruppe 1 Apparatet bruker bare radiofrekvensenergi til sin interne funksjon. RF-utslippene er derfor svært lave og vil mest sannsynlig ikke forårsake interferens på elektronisk utstyr i nærheten. Radiofrekvensstråling CISPR11 Klasse B Apparatet egner seg til bruk i alle lokaler, inkludert boliger og lokaler tilkoblet det offentlige lavspenningsnettet som forsyner boliger med strøm. Harmonisk stråling IEC Stråling som følge av spenningssvingninger/- flimmer IEC Klasse A Overholder Medisinsk elektrisk utstyr krever spesielle forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet, og det må monteres og brukes i henhold til dette dokumentets informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet. ADVARSEL Apparatet skal ikke brukes ved siden av eller stablet oppå annet utstyr. Hvis det likevel er nødvendig å sette apparatet ved siden av eller oppå annet utstyr, skal apparatet holdes under tilsyn for å sjekke at det fungerer normalt i konfigurasjonen det brukes i. Det anbefales ikke å bruke annet tilbehør (for eksempel luftfuktere) enn det som er angitt i håndboken. Dette kan føre til økt stråling eller redusert immunitet for apparatet. Stellar 9

11 Guidance and manufacturer s declaration electromagnetic immunity The device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the device should assure that it is used in such an environment. Immunitetstest IEC testnivå Samsvarsnivå Veiledning for elektromagnetisk miljø Elektrostatisk avledning (ESD) IEC ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±6 kv kontakt ±8 kv luft Gulv skal være av tre, betong eller keramiske fliser. Hvis gulvet er belagt med et syntetisk materiale, skal den relative luftfuktigheten være minst 30 %. Raske elektriske transienter/spenningstopper IEC ±2 kv for kraftforsyningslinjer ±1 kv for inngangs-/ utgangslinjer ±2 kv ±1 kv Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig næringseller Strømstøt IEC ±1 kv differensialmodus ±2 kv normalmodus ±1 kv differensialmodus ±2 kv normalmodus Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig næringseller Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner på inngangslinjer for strømforsyning IEC < 5 % Ut (> 95 % fall i Ut) i 0,5 syklus 40 % Ut (60 % fall i Ut) i 5 sykluser 70 % Ut (30 % fall i Ut) 25 sykluser < 5 % Ut (> 95 % fall i Ut) i 5 sek. < 12 V (> 95 % fall i 240 V) i 0,5 syklus 96 V (60 % fall i 240 V) i 5 sykluser 168 V (30 % fall i 240 V) i 25 sykluser < 12 V (> 95 % fall i 240 V) i 5 sek. Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig næringseller Hvis brukeren av apparatet trenger kontinuerlig drift under strømbrudd, anbefales det at apparatet får strøm fra en avbruddsfri strømforsyning. Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC A/m 3 A/m Magnetfelt fra strømfrekvens skal være på nivåer som er vanlige for en typisk plassering i et vanlig nærings- eller Ledet radiofrekvent stråling IEC Strålt radiofrekvent stråling IEC Vrms 3 V/m 80 MHz til 2,5 GHz 3 Vrms 3 V/m Bærbart og mobilt radiofrekvensbasert kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere apparatet, herunder ledninger, enn den anbefalte avstanden beregnet ut fra gjeldende formel for senderens frekvens. Anbefalt avstand mellom apparater: d = 1,17 P d = 1,17 P 80 MHz til 800 MHz d = 2,33 P 800 MHz til 2,5 GHz der P er maksimal nominell utgangseffekt for senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen, og d er anbefalt avstand i meter (m). Feltstyrke fra faste radiofrekvenssendere fastslått ved en elektromagnetisk feltundersøkelse a skal være mindre enn samsvarsnivået i hvert frekvensområde. b Forstyrrelser kan oppstå i nærheten av utstyr med følgende symbol: Ut er vekselstrømspenningen før anvendelse av testnivået. Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyere frekvensområdet. refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker. a Feltstyrker fra faste sendere, som basestasjoner for radiotelefoner (mobil/trådløs) og landmobilradioer, amatørradio, AM- og FM-radiokringkasting samt TVkringkasting, kan ikke anslås teoretisk med sikkerhet. Overvei å utføre en elektromagnetisk feltundersøkelse for å evaluere det elektromagnetiske miljøet som forårsakes av faste radiofrekvenssendere. Hvis den målte feltstyrken på stedet der apparatet brukes, overskrider samsvarsnivåene for radiofrekvensenergi som skal anvendes, skal du observere apparatet for å kontrollere at driften er normal. Hvis unormal ytelse oppdages, kan ytterligere tiltak være nødvendige, for eksempel å snu eller flytte apparatet. b Over frekvensområdet fra skal feltstyrken være under 3 V/m. Stellar 10

12 Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt radiofrekvensbasert kommunikasjonsutstyr og apparatet Apparatet er beregnet på bruk i et miljø med kontrollerte radiofrekvensforstyrrelser. Kunden eller brukeren av apparatet kan bidra til å hindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde minimumsavstanden mellom bærbart og mobilt radiofrekvent kommunikasjonsutstyr (sendere) og apparatet, som anbefalt nedenfor, i henhold til maksimal utgangseffekt for kommunikasjonsutstyr. Maksimal normert utgangseffekt for sender (W) d = 1,17 P Avstand i henhold til senderens frekvens (m) 80 til 800 MHz d = 1,17 P 800 MHz til 2,5 GHz d = 2,33 P 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,37 0,37 0,74 1 1,17 1,17 2, ,70 3,70 7, ,70 11,70 23,30 For sendere med en nominell maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan anbefalt avstand d i meter (m) fastslås ved hjelp av formelen som gjelder for senderfrekvensen, der P er maksimal nominell utgangseffekt for senderen i watt (W), i henhold til senderprodusenten. Ved 80 og 800 MHz gjelder avstanden for det høyere frekvensområdet. refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker. Stellar 11

13 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Norsk Medisinsk elektrisk utstyr krever spesielle forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet, og det skal monteres og brukes i henhold til denne håndbokens informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet. Denne erklæringen gjelder for tiden for følgende ResMed-enheter: ApneaLink TM ApneaLink TM Plus ApneaLink TM Air Veiledning og produsenterklæring elektromagnetisk immunitet Dette apparatet er beregnet på bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av apparatet skal forsikre seg om at apparatet brukes i et slikt miljø.. Strålingstest Samsvar Elektromagnetisk miljø veiledning Radiofrekvensstråling CISPR11 Gruppe 1 Apparatet bruker bare radiofrekvensenergi til sin interne funksjon. RF-utslippene er derfor svært lave og vil mest sannsynlig ikke forårsake interferens på elektronisk utstyr i nærheten. Radiofrekvensstråling CISPR11 Klasse B Apparatet egner seg til bruk i alle lokaler, inkludert boliger og lokaler tilkoblet det offentlige lavspenningsnettet som forsyner boliger med strøm. Medisinsk elektrisk utstyr krever spesielle forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet, og det må monteres og brukes i henhold til dette dokumentets informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet. ADVARSEL Apparatet skal ikke brukes ved siden av eller stablet oppå annet utstyr. Hvis det likevel er nødvendig å sette apparatet ved siden av eller oppå annet utstyr, skal apparatet holdes under tilsyn for å sjekke at det fungerer normalt i konfigurasjonen det brukes i. Det anbefales ikke å bruke annet tilbehør enn det som er angitt i håndboken. Dette kan føre til økt stråling eller redusert immunitet for apparatet. ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 12

14 Veiledning og produsenterklæring elektromagnetisk immunitet Dette apparatet er beregnet på bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av apparatet skal forsikre seg om at apparatet brukes i et slikt miljø. Immunitetstest IEC testnivå Samsvarsnivå Veiledning for elektromagnetisk miljø Elektrostatisk avledning (ESD) IEC ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±6 kv kontakt ±8 kv luft Gulv skal være av tre, betong eller keramiske fliser. Hvis gulvet er belagt med et syntetisk materiale, skal den relative luftfuktigheten være minst 30 %. Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC A/m 3 A/m Magnetfelt fra strømfrekvens skal være på nivåer som er vanlige for en typisk plassering i et vanlig nærings- eller Ledet radiofrekvent stråling IEC Vrms 3 Vrms Bærbart og mobilt radiofrekvensbasert kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere apparatet, herunder ledninger, enn den anbefalte avstanden beregnet ut fra gjeldende formel for senderens frekvens. Strålt radiofrekvent stråling IEC V/m 80 MHz til 2,5 GHz 3 V/m Anbefalt avstand mellom apparater: d = 1,2 P d = 1,2 P 80 MHz til 800 MHz d = 2,3 P 800 MHz til 2,5 GHz der P er maksimal nominell utgangseffekt for senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen, og d er anbefalt avstand i meter (m). Feltstyrke fra faste radiofrekvenssendere fastslått ved en elektromagnetisk feltundersøkelse a skal være mindre enn samsvarsnivået i hvert frekvensområde. b Forstyrrelser kan oppstå i nærheten av utstyr med følgende symbol: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyere frekvensområdet. refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker. a Feltstyrker fra faste sendere, som basestasjoner for radiotelefoner (mobil/trådløs) og landmobilradioer, amatørradio, AM- og FM-radiokringkasting samt TVkringkasting, kan ikke anslås teoretisk med sikkerhet. Overvei å utføre en elektromagnetisk feltundersøkelse for å evaluere det elektromagnetiske miljøet som forårsakes av faste radiofrekvenssendere. Hvis den målte feltstyrken på stedet der apparatet brukes, overskrider samsvarsnivåene for radiofrekvensenergi som skal anvendes, skal du observere apparatet for å kontrollere at driften er normal. Hvis unormal ytelse oppdages, kan ytterligere tiltak være nødvendige, for eksempel å snu eller flytte apparatet. b Over frekvensområdet fra skal feltstyrken være under 3 V/m. ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 13

15 Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt radiofrekvensbasert kommunikasjonsutstyr og apparatet Apparatet er beregnet på bruk i et miljø med kontrollerte radiofrekvensforstyrrelser. Kunden eller brukeren av apparatet kan bidra til å hindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde minimumsavstanden mellom bærbart og mobilt radiofrekvent kommunikasjonsutstyr (sendere) og apparatet, som anbefalt nedenfor, i henhold til maksimal utgangseffekt for kommunikasjonsutstyr. Maksimal normert utgangseffekt for sender (W) d = 1,2 P Avstand i henhold til senderens frekvens (m) 80 til 800 MHz d = 1,2 P 800 MHz til 2,5 GHz d = 2,33 P 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, For sendere med en nominell maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan anbefalt avstand d i meter (m) fastslås ved hjelp av formelen som gjelder for senderfrekvensen, der P er maksimal nominell utgangseffekt for senderen i watt (W), i henhold til senderprodusenten. Ved 80 og 800 MHz gjelder avstanden for det høyere frekvensområdet. refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker. I og med at Apnealink TM Air ikke er testet for essensiell ytelse (iht. IEC ), er alle ApneaLink TM Air immunitetstester gjennomført i opptaksmodus og via USB kommunikasjonsmodus. ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 14

16 S8 & S8 Series II VPAP Series III Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Norsk Medisinsk elektrisk utstyr krever spesielle forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet, og det skal monteres og brukes i henhold til denne håndbokens informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet. Denne erklæringen gjelder for tiden for følgende ResMed-enheter: S8 & S8 Series II VPAP Series III. Retningslinjer og produsenterklæring elektromagnetisk stråling Disse apparatene er konstruert for bruk i slike elektromagnetiske miljøer som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av apparatet skal forsikre seg om at apparatet brukes i et slikt miljø. Strålingstest Overholdelse Elektromagnetisk miljø veiledning RF-stråling CISPR 11 Gruppe 1 Apparatet bruker bare radiofrekvensenergi til sin interne funksjon. Derfor er radiofrekvensstrålingen svært lav, og det er lite sannsynlig at den vil forårsake forstyrrelser på nærliggende elektronisk utstyr. RF-stråling CISPR 11 med serieadapter med USB-adapter Harmonisk stråling IEC Stråling som følge av spenningssvingninger/- flimmer IEC Klasse B Klasse B* Klasse B Klasse A Overholder Apparatet egner seg til bruk i alle lokaler, inkludert boliger og lokaler tilkoblet det offentlige lavspenningsnettet som forsyner boliger med strøm. * Klasse B for alle systemkonfigurasjoner, unntatt når en personlig datamaskin er tilkoblet apparatet via en serieadapter. I så fall overholder systemet reglene for klasse A. (Kun S8 Series II) Klasse B for alle systemkonfigurasjoner, unntatt når en ResLink med oksimeter er tilkoblet et S8 Series II-apparat som får strøm fra en DC-12- adapter. I så fall overholder systemet reglene for klasse A. Klasse A egner seg for bruk i alle lokaler, unntatt boliger og enheter direkte tilkoblet et lavspenningsnett som forsyner bygninger som brukes til boligformål. ADVARSEL Apparatet skal ikke brukes ved siden av eller stablet oppå annet utstyr. Hvis det likevel er nødvendig å sette apparatet ved siden av eller oppå annet utstyr, skal apparatet holdes under tilsyn for å sjekke at det fungerer normalt i konfigurasjonen det brukes i. Bruken av annet tilbehør (for eksempel fuktere) enn det som er angitt i denne håndboken, anbefales ikke. Dette kan føre til økt stråling eller redusert immunitet for apparatet. S8 & S8 Series II VPAP Series III 15

17 Retningslinjer og produsenterklæring elektromagnetisk immunitet Disse apparatene er konstruert for bruk i slike elektromagnetiske miljø som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av apparatet skal forsikre seg om at apparatet brukes i et slikt miljø. Immunitetstest IEC testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø veiledning Elektrostatisk avledning (ESD) IEC ± 6 kv kontakt ± 8 kv luft ± 6 kv kontakt ± 8 kv luft Gulv skal være av tre, betong eller keramiske fliser. Hvis gulvene er belagt med et syntetisk materiale, skal den relative luftfuktigheten være minst 30 %. Elektrisk hurtig støt/spiss IEC ± 2 kv for kraftforsyningslinjer ± 1 kv for inngangs-/ utgangslinjer ±2 kv Ikke relevant Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig næringseller Strømstøt IEC ±1 kv differensialmodus ±2 kv normalmodus ±1 kv differensialmodus ±2 kv normalmodus Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig næringseller Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner på inngangslinjer for strømforsyning. IEC <5 % Ut (>95 % fall i Ut) i 0,5 syklus 40 % Ut (60 % fall i Ut) i 5 sykluser 70 % Ut (30 % fall i Ut) i 25 sykluser <12V (>95 % fall i 240 V) i 0,5 syklus 96 V (60 % fall i 240 V) i 5 sykluser 168 V (30 % fall i 240 V) i 25 sykluser Strømforsyningskvaliteten skal være den samme som i et vanlig næringseller Hvis brukeren av apparatet trenger kontinuerlig drift under strømbrudd, anbefales det at apparatet får strøm fra en avbruddsfri strømforsyning. <5 % Ut (>95 % fall i Ut) i 5 sekunder <12 V (>95 % fall i 240 V) i 5 sekunder Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetisk felt IEC A/m 3 A/m De magnetiske feltene for strømfrekvens skal ligge på nivåer som er karakteristiske for en vanlig plassering i et vanlig nærings- eller Ledet RF IEC Strålings-RF IEC Vrms 10 V/m 80 MHz til 2,5 GHz 10 Vms 150 khz to 80 MHz 10 V/m Bærbart og mobilt radiofrekvensbasert kommunikasjonsutstyr skal ikke brukes nærmere apparatet, herunder ledninger, enn den anbefalte avstanden beregnet ut fra gjeldende formel for senderens frekvens. Anbefalt avstand mellom apparater d = 1,17 P d = 0,35 P 80 MHz til 800 MHz d = 0.70 P 800 MHz til 2,5 GHz der P er maksimal nominell utgangseffekt for senderen i watt (W) i henhold til produsenten av senderen, og d er anbefalt avstand i meter (m). Feltstyrkene fra faste radiofrekvenssendere, som målt av en elektromagnetisk undersøkelse av stedet, a bør være lavere enn samsvarsnivåene for hvert frekvensområde. b Interferens kan skje i området rund utstyr som er merket med følgende symbol: a b Feltstyrker fra faste sendere, som basestasjoner for radiotelefoner (mobil/trådløs) og landmobilradioer, amatørradio, AM- og FM-radiokringkasting samt TVkringkasting, kan ikke anslås teoretisk med sikkerhet. Overvei å utføre en elektromagnetisk feltundersøkelse for å evaluere det elektromagnetiske miljøet som forårsakes av faste radiofrekvenssendere. Hvis den målte feltstyrken på stedet der apparatet brukes, overskrider samsvarsnivåene for radiofrekvensenergi som skal anvendes, skal du observere apparatet for å kontrollere at driften er normal. Hvis unormal ytelse oppdages, kan ytterligere tiltak være nødvendige, for eksempel å snu eller flytte apparatet. Over frekvensområdet fra skal feltstyrken være under 10 V/m. Ut er vekselstrømspenningen før anvendelse av testnivået. Ved 80 og 800 MHz gjelder det høyere frekvensområdet. refleksjon fra bygninger, gjenstander og mennesker. S8 & S8 Series II VPAP Series III 16

18 Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt radiofrekvensbasert kommunikasjonsutstyr og apparatet Disse apparatene er ment for bruk i et miljø der utstrålt radiofrekvente forstyrrelser er kontrollert. Kunden eller brukeren av apparatet kan bidra til å hindre elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde minimumsavstanden mellom bærbart og mobilt radiofrekvent kommunikasjonsutstyr (sendere) og apparatet, som anbefalt nedenfor, i henhold til maksimal utgangseffekt for kommunikasjonsutstyr. Maksimal normert utgangseffekt for sender (W) Avstand i henhold til senderens frekvens (m) d = 1,17 P 80 til 800 MHz d = 0,35 P 800 MHz til 2,5 GHz d = 0,7 P 0,01 0,17 0,04 0,07 0,1 0,37 0,11 0,22 1 1,17 0,35 0,7 10 3,69 1,11 2, ,70 3,50 7,0 For sendere med en nominell maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan anbefalt avstand i meter (m) fastslås ved hjelp av formelen som gjelder for senderfrekvensen, der P er maksimal nominell utgangseffekt for senderen i watt (W), i henhold til senderprodusenten. Ved 80 og 800 MHz gjelder avstanden for det høyere frekvensområdet. refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker. ApneaLink / Stellar ResMed Germany Inc. Fraunhoferstr Martinsried Tyskland Alle andre ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia Distribueres av ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA USA, ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA USA, ResMed UK (på vegne av ResMed Ltd) 96 Jubilee Avenue Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW Storbritannia Se ResMed.com for andre steder i verden der ResMed er lokalisert. AirMini, Air10, Lumis, ClimateLine, H5i, S9, S8, Stellar, ApneaLink, og VPAP er varemerker og/eller registrerte varemerker for ResMed-gruppen. For informasjon om patent og annen intellektuell eiendom, se ResMed.com/ip ResMed Ltd / ResMed.com

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Norsk Side AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Detaljer

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og

Detaljer

S8 Auto 25. User Guide. Norsk. Positive Airway pressure device

S8 Auto 25. User Guide. Norsk. Positive Airway pressure device S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide S8 Auto 25 POSITIV LUFTVEISTRYKKENHET Brukerveiledning 2008 ResMed Ltd. 268224-Nor/1 08 09 Innhold Innledning................................................

Detaljer

BRUKSANVISNING Hodestøtte HR-A til HR-P

BRUKSANVISNING Hodestøtte HR-A til HR-P ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK BRUKSANVISNING Hodestøtte HR-A HR-P 3. Edition / 2015 02 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no. 1500.7220433.04030 2015

Detaljer

Brukerhåndbok for EverFlo

Brukerhåndbok for EverFlo Brukerhåndbok for EverFlo Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Brukerhåndbok for EverFlo Innhold Symbolforklaring... 2 Forkortelser... 2 Kapittel 1: Innledning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Om EverFlo... 3 Delene

Detaljer

Tilleggsbruksanvisning for Exergen TAT-5000S-RS232-TTL

Tilleggsbruksanvisning for Exergen TAT-5000S-RS232-TTL Nøyaktig temperatur med en skånsom panneskanning www.exergen.com/s Tilleggsbruksanvisning for Exergen TAT-5000S-RS232-TTL Du finner flere spesifikasjoner i del 12 i bruksanvisningen til GE Health CARESCAPE

Detaljer

H5i -desinfiseringsveiledning

H5i -desinfiseringsveiledning H5i -desinfiseringsveiledning Norsk Denne desinfiseringsveiledningen skal følges når H5i brukes av flere pasienter på søvnlaboratorium, klinikk, sykehus eller hos helsepersonell. Hvis du bruker H5i hjemme

Detaljer

Bruksanvisning for Smart Control fjernkontroll

Bruksanvisning for Smart Control fjernkontroll Bruksanvisning for Smart Control fjernkontroll 029-5644-10c_SC_Gd_NOR.indd 1 21.09.2012 12:07:02 Takk Takk for at du har valgt Unitron Smart Control fjernkontroll for Unitron høreapparater. Hos Unitron

Detaljer

BRUKSANVISNING Instrumentbord HSM 901 M/E1

BRUKSANVISNING Instrumentbord HSM 901 M/E1 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK BRUKSANVISNING Instrumentbord HSM 901 M/E1 10. Edition / 2013 11 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no. 1500.7008300.04100

Detaljer

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device VPAP IV VPAP IV ST positive airway pressure device User Guide VPAP IV VPAP IV ST ENHET FOR POSITIVT LUFTVEISTRYKK Brukerveiledning Innhold Introduksjon............................................... 1

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Norsk. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Norsk. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs AutoSet & Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs Welcome Guide Norsk Velkommen Takk for at du valgte S9 AutoSet eller S9 Elite. Les hele velkomst- og informasjonsveiledningene før du bruker dette utstyret.

Detaljer

heated humidifier H5i Welcome Guide Norsk

heated humidifier H5i Welcome Guide Norsk H5i heated humidifier Welcome Guide Norsk Velkommen Takk for at du valgte H5i. Les hele velkomst- og informasjonsveiledningene før du bruker apparatet. Vippelokkforsegling Luftuttak Vippelokk ClimateLine-/

Detaljer

BRUKSANVISNING Kald lyskilde CLS 01

BRUKSANVISNING Kald lyskilde CLS 01 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK BRUKSANVISNING Kald lyskilde CLS 01 2. Edition / 2013 11 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no. 1500.1400209.04010 2013

Detaljer

MatrixPRO -driver Bruksanvisning

MatrixPRO -driver Bruksanvisning BESKRIVELSE: MatrixPRO-driveren (05.000.020) er utformet for innsetting av DePuy Synthes MatrixNEURO TM selvborende skruer (3 4 mm lengder) og selvborende skruer med lav profil (3 4 mm lengder) og har

Detaljer

Ventilatorer for voksne og barn. Hurtigstartveiledning. Norsk

Ventilatorer for voksne og barn. Hurtigstartveiledning. Norsk Ventilatorer for voksne og barn Hurtigstartveiledning Norsk Oppsett Ikke-invasiv bruk Vekselstrømledning Maske Stellar 2 Luftslange 3 4 5 1 Vekselstrømledning Vekselstrømlåseklemme H4i varmefukter Invasiv

Detaljer

Veiledning for frakoblingsalarm. Norsk

Veiledning for frakoblingsalarm. Norsk Veiledning for frakoblingsalarm Norsk Astral frakoblingsalarm Astral frakoblingsalarm måler konstant kretsmotstanden for å beregne graden av frakobling (vist som prosentandel). ). Frakoblingsalarm med

Detaljer

Hurtigveiledning. Norsk

Hurtigveiledning. Norsk Hurtigveiledning Norsk Astral-apparatet 1. Adapter-port Kan utstyres med en enkeltkretsadapter, enkeltkrets-lekkasjeadapter eller dobbeltkretsadapter (kun Astral 150) 2. Håndtak 3. Inspirasjonsport (til

Detaljer

BRUKSANVISNING OPPLÆRINGSENHET

BRUKSANVISNING OPPLÆRINGSENHET BRUKSANVISNING OPPLÆRINGSENHET Innhold Introduksjon......................................................... 1 Tiltenkt bruk......................................................... 1 Indikasjoner...............................................................

Detaljer

Reprosesseringsveiledning for AirSense 10 og AirCurve 10

Reprosesseringsveiledning for AirSense 10 og AirCurve 10 Reprosesseringsveiledning for AirSense 10 og AirCurve 10 Norsk Denne veiledningen er ment for bruk av AirSense 10- og AirCurve 10-apparater for flere pasienter. Ved bruk på flere pasienter, for eksempel

Detaljer

M Series CCT-defibrillator

M Series CCT-defibrillator M Series CCT-defibrillator ZOLL M Series CCTdefibrillator 9650-0222-20 Rev. B Utgivelsesdatoen eller revisjonsnummeret for denne veiledningen er oppgitt på forsiden. ZOLL og M Series er varemerker som

Detaljer

NORSK U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1

NORSK U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1 NORSK U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL BRUKSANVISNING 1 TONOMETER Icare TA01i BRUKSANVISNING TA01i-001 NO-3.0 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. I en konfliktsituasjon

Detaljer

Bedre livskvalitet gjennom innovasjon

Bedre livskvalitet gjennom innovasjon Bedre livskvalitet gjennom innovasjon Bruksanvisning 30MI Vaskulært behandlingssystem (Komprimerbart bentrekk) INNHOLD FORMÅL MED DENNE ENHETEN... 3 KONTRAINDIKASJONER... 3 ADVARSLER... 3 FORSIKTIGHETSREGLER...

Detaljer

User guide User guide Norsk

User guide User guide Norsk User guide Norsk NORSK Velkommen HumidAir er en fukter som leverer fukting med oppvarming, utviklet for bruk med AirSense 10- eller AirCurve 10-apparatet. Les denne veiledningen sammen med din brukerveiledning

Detaljer

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Norsk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Norsk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Norsk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen Takk for at du valgte

Detaljer

VERASENSE BRUKSANVISNING

VERASENSE BRUKSANVISNING BESKRIVELSE VERASENSE BRUKSANVISNING VERASENSE er et verktøy for å balansere kneet dynamisk under primær total kneartroplastikk (TKA) eller revisjons-tka. VERASENSE-enheten er et intelligent tibiainnlegg

Detaljer

Digital Color Printer

Digital Color Printer 2-059-516-32 (1) Digital Color Printer Bruksanvisning UP-D55 2004 Sony Corporation ADVARSEL For å redusere risikoen for brann eller støt, må ikke enheten utsettes for regn eller fuktighet. For å unngå

Detaljer

ZOLL Base PowerCharger 1x1. Brukerveiledning

ZOLL Base PowerCharger 1x1. Brukerveiledning ZOLL Base PowerCharger 1x1 Brukerveiledning Dette dokumentets revisjonsutgave er vist på forsiden. ZOLL, PowerCharger 1x1, QuickCharge og AutoTest er varemerker som eies av ZOLL Medical Corporation. 2003

Detaljer

CardioPerfect PRO Cardiograph Brukerhåndbok

CardioPerfect PRO Cardiograph Brukerhåndbok Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Dolomite Step Up. Gåbord Bruksanvisning 1521677, 1521678, 1521679, 1536121, 1536122, 1579540

Dolomite Step Up. Gåbord Bruksanvisning 1521677, 1521678, 1521679, 1536121, 1536122, 1579540 Dolomite Step Up 1521677, 1521678, 1521679, 1536121, 1536122, 1579540 no Gåbord Bruksanvisning 1521677 1521678 1536121 1521679 1579540 1536122 Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1

NORSK BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1 NORSK BRUKSANVISNING 1 Icare PRO (Modell: TA03) BRUKSANVISNING TA03-003 NO-3.0 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. I en konfliktsituasjon er det den engelske versjonen som gjelder.

Detaljer

Digital Color Printer

Digital Color Printer 3-207-494-22 (1) Digital Color Printer Bruksanvisning UP-D23MD 2003 Sony Corporation ADVARSEL For å redusere risikoen for brann eller støt, må ikke enheten utsettes for regn eller fuktighet. For å unngå

Detaljer

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Norsk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen Takk for at

Detaljer

Jording og skjerming i elektro og automatiseringsanlegg Gardermoen 2012 Eric Veng Andersen

Jording og skjerming i elektro og automatiseringsanlegg Gardermoen 2012 Eric Veng Andersen Jording og skjerming i elektro og automatiseringsanlegg Gardermoen 2012 Eric Veng Andersen 1 EMC direktiv 2004/108/EC 2 Elektromagnetisk kompatibilitet EMC (electromagnetic compatibility) - eller forenlighet:

Detaljer

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Norsk. ADAptive servo-ventilator

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Norsk. ADAptive servo-ventilator AutoSet CS-A ADAptive servo-ventilator Welcome Guide Velkommen Takk for at du valgte AutoSet CS-A. Les Velkommen og Informasjon-veilederne i sin helhet før du bruker enheten. Luftuttak Likestrøminntak

Detaljer

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO 2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO System Brukerhåndbok Forsiktig: I henhold til amerikansk nasjonal lov,

Detaljer

HeartSine samaritan PAD SAM 350P. Brukerhåndbok

HeartSine samaritan PAD SAM 350P. Brukerhåndbok HeartSine samaritan PAD SAM 350P Brukerhåndbok Innhold Innhold 2 Indikasjoner for bruk 4 Indikasjoner for bruk 4 Kontraindikasjoner 4 Tiltenkte brukere 4 Advarsler og forsiktighetsregler 6 Innledning 11

Detaljer

Brukerhåndbok. WarmTouch. Modell WT-5900 System for pasientoppvarming

Brukerhåndbok. WarmTouch. Modell WT-5900 System for pasientoppvarming Brukerhåndbok WarmTouch TM Modell WT-5900 System for pasientoppvarming Kontakt Covidien teknisk service på 1 800 635 5267 (USA) eller din lokale representant for å få informasjon om eventuell garanti.

Detaljer

Bruksanvisning Invivo-spoler for magnetresonanstomografi

Bruksanvisning Invivo-spoler for magnetresonanstomografi Bruksanvisning Invivo-spoler for magnetresonanstomografi NORSK 4535-302-42861 Rev10 Side 2 av 18 Bruksanvisning Invivo-spoler for magnetresonanstomografi Invivo Corporation 3545 SW 47th Avenue Gainesville,

Detaljer

Enheten kan kun selges etter ordre fra tannhelsepersonell. I. Introduksjon 242. II. Sikkerhet 242. III. Deler og beskrivelser 244

Enheten kan kun selges etter ordre fra tannhelsepersonell. I. Introduksjon 242. II. Sikkerhet 242. III. Deler og beskrivelser 244 Enheten kan kun selges etter ordre fra tannhelsepersonell. INNHOLDSFORTEGNELSE I. Introduksjon 242 II. Sikkerhet 242 III. Deler og beskrivelser 244 IV. Installasjon 244 V. Funksjoner og betjening av enheten

Detaljer

User guide User guide Norsk

User guide User guide Norsk User guide Norsk NORSK Om ClimateLineAir ClimateLineAir er en luftslange med oppvarming som leverer ønsket tempertur til masken. ClimateLineAir Oxy er en variant av ClimateLineAir, som har en innebygd

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning NO www.lucas-cpr.com Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning 100666-07 A, Gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Takk for at du valgte

Detaljer

Holter Recorder HR100/300/1200

Holter Recorder HR100/300/1200 Holter Recorder HR100/300/1200 HR100 Recorder HR300 eller HR1200 Recorder Brukerhåndbok ii Welch Allyn Holter Recorder Copyright 2006 Welch Allyn. Med enerett. Det er ikke tillatt å på noen måte reprodusere

Detaljer

Invacare Etude Plus. NO Seng Bruksanvisning. Etude Plus, Etude Plus Low

Invacare Etude Plus. NO Seng Bruksanvisning. Etude Plus, Etude Plus Low Invacare Etude Plus Etude Plus, Etude Plus Low NO Seng Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig

Detaljer

Trådløse systemer, hva skjer på Rikshospitalet?

Trådløse systemer, hva skjer på Rikshospitalet? Årsmøte Røros 20.-23. Mars 2003 Trådløse systemer, hva skjer på Rikshospitalet? Avd.sjef Øystein Jensen Rikshospitalet 1 Temaer vi skal belyse Hva er problemstillingen mht elektromagnetisk stråling vs

Detaljer

Enrich life. ResMed.com

Enrich life. ResMed.com Enrich life ResMed.com Beskrivelse av Astral Resmeds Astral ventilatorutvalg har blitt bygd for enkelhet, brukervennlighet og effektivitet. Den leverer en pakke med terapimodi som passer både voksne og

Detaljer

CardioPerfect PRO Cardiograph Brukerhåndbok

CardioPerfect PRO Cardiograph Brukerhåndbok European Regulatory Manager Welch Allyn Ltd. Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Tel.: +353 46 90 67700 Fax: +353 46 90 67754 Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles

Detaljer

EkoSonic kontrollenhet Bruksanvisning

EkoSonic kontrollenhet Bruksanvisning EkoSonic kontrollenhet Bruksanvisning Forsiktig: Føderal lovgivning begrenser bruk av dette apparatet til av eller etter ordre fra lege. 6084-003 REV F Beregnet bruk EKOS EkoSonic kontrollenhet er utelukkende

Detaljer

AVDELING FOR TEKNOLOGI

AVDELING FOR TEKNOLOGI AVDELING FOR TEKNOLOGI INSTITUTT FOR ELEKTROTEKNIKK Eksamensdato/date: 14. mai 2002/ May 14.th 2002 Varighet/Duration: 4 timer / 4 hours Fagnummer: SV802E Fagnavn/Subject: EMC Vekttall/Credits: 2 Klasse(r):

Detaljer

1083698 R00 CV 12/21/11 Norwegian SimplyGo BRUKERHÅNDBOK

1083698 R00 CV 12/21/11 Norwegian SimplyGo BRUKERHÅNDBOK Respironics Inc. 1001 Murry Ridge Lane Murrysville, PA 15668, USA Respironics Deutschland Gewerbestrasse 17 82211 Herrsching, Tyskland 1083709 1083698 R00 CV 12/21/11 Norwegian SimplyGo BRUKERHÅNDBOK Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dolomite Step Up 2016

Dolomite Step Up 2016 Dolomite Step Up 2016 1585401, 1587608, 1587609 no Gåbord ruksanvisning 1585401 1587608 1587609 Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og

Detaljer

CardioPerfect PRO Cardiograph Brukerhåndbok

CardioPerfect PRO Cardiograph Brukerhåndbok Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Bruksanvisning. Telefonadapter 2.0

Bruksanvisning. Telefonadapter 2.0 Bruksanvisning Telefonadapter 2.0 Innhold 171743NO / 03.08.16 Bruk av ConnectLine telefonadapter 4 Forskjeller Streamer Pro og Streamer 5 Innkommende samtaler 6 Utgående samtaler 10 Tileggsinformasjon

Detaljer

Swift LT NASAL PILLOWS SYSTEM. User Guide Norsk

Swift LT NASAL PILLOWS SYSTEM. User Guide Norsk Swift LT NASAL PILLOWS SYSTEM User Guide Norsk Swift LT NESEPUTESYSTEM Takk for at du valgte Swift LT. Tilsiktet bruk Swift LT kanaliserer luftstrøm ikke-invasivt til en pasient fra en positiv luftveistrykkenhet,

Detaljer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebralt oksymeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebralt oksymeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebralt oksymeter Brukerhåndbok Denne brukerhåndboken inneholder en beskrivelse av funksjonene i og bruken av FORE-SIGHT cerebralt oksymeter i MC-2000-serien: Programvareversjon

Detaljer

Advarsler. Medisinsk behandling som genererer induserte strømmer. Elektrokirurgi. Diatermi. Nevrostimulering

Advarsler. Medisinsk behandling som genererer induserte strømmer. Elektrokirurgi. Diatermi. Nevrostimulering Viktig informasjon Symboler Merk Viktig informasjon eller råd. Kan spare deg for besvær. Forsiktig (ikke farlig) Må være spesielt forsiktig for å garantere sikkerhet og effektivitet. Kan medføre skade

Detaljer

Tekniske funksjonskrav for lavspent tilknytning av PV-anlegg

Tekniske funksjonskrav for lavspent tilknytning av PV-anlegg Tekniske funksjonskrav for lavspent tilknytning av PV-anlegg Vedlegg 3 til Tilknytnings- og nettleieavtale for lavspente PV-enheter. Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder ÅPENT Utført av:

Detaljer

Tekniske krav - Plusskunde

Tekniske krav - Plusskunde 1. Krav til spenningskvalitet Innledning Den kraft som mates inn på Nettselskapets nett skal overholde de til enhver tid gjeldende krav til spenning og effektflyt som følger av Avtaleforholdet, med mindre

Detaljer

TEKNISKE KRAV. Produksjonsenheter(< 25kW) med inverter tilknyttet lavspent distribusjonsnett. Mal utarbeidet av: REN/Lyse Elnett

TEKNISKE KRAV. Produksjonsenheter(< 25kW) med inverter tilknyttet lavspent distribusjonsnett. Mal utarbeidet av: REN/Lyse Elnett TEKNISKE KRAV Produksjonsenheter(< 25kW) med inverter tilknyttet lavspent distribusjonsnett Mal utarbeidet av: REN/Lyse Elnett Mal godkjent av: AS(LARSHS) Utgave: 1.2 Eier Lyse Elnett AS Status: Utkast

Detaljer

TEKNISKE FUNKSJONSKRAV. Vedlegg 2

TEKNISKE FUNKSJONSKRAV. Vedlegg 2 TEKNISKE FUNKSJONSKRAV Vedlegg 2 til tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i Lavspenningsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i Lavspenningsnettet Vedlegg 3 Tekniske

Detaljer

Invacare Octave. Bruksanvisning

Invacare Octave. Bruksanvisning Invacare Octave no Seng Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2016 Invacare Corporation

Detaljer

Trådløse AC/DC-måletenger med sann RMS i Flukes 370 FC-serie

Trådløse AC/DC-måletenger med sann RMS i Flukes 370 FC-serie TEKNISKE DATA Trådløse AC/DC-måletenger med sann RMS i Flukes 370 FC-serie Flukes nye 370 FC-serie (376 FC, 375 FC og 374 FC) gir avansert feilsøking. Den fleksible strømproben iflex gir enkel tilkobling

Detaljer

VPAP ST VPAP S POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Norsk

VPAP ST VPAP S POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Norsk VPAP ST VPAP S POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Welcome Guide Norsk Velkommen Takk for at du valgte VPAP S eller VPAP ST. Les hele velkomst- og informasjonsveiledningene før du bruker apparatet. Modul-/adapterport

Detaljer

BRUKSANVISNING Imaging Module IM 600 Tilbehør til spaltelampene BQ 900 og BP 900

BRUKSANVISNING Imaging Module IM 600 Tilbehør til spaltelampene BQ 900 og BP 900 BRUKSANVISNING Imaging Module IM 600 Tilbehør til spaltelampene BQ 900 og BP 900 2. Edition / 2015 06 DOK. no. 1500 1500.1400209.04000 1 09-IFU_IM600-7220506-04020_nor.indd 1 05.07.2016 14:40:07 BRUKSANVISNING

Detaljer

Enteral ernæringspumpe Bruksanvisning

Enteral ernæringspumpe Bruksanvisning Enteral ernæringspumpe Bruksanvisning Innholdsfortegnelse N Bruksanvisning for APPLIX Smart Vennligst les gjennom bruksanvisningen før pumpen tas i bruk. Informasjon 4 Anvendelse 4 Indikasjoner 4 Kontraindikasjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING Perimeter Octopus 600

BRUKSANVISNING Perimeter Octopus 600 БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK BRUKSANVISNING Perimeter Octopus 600 7. versjon / 2017 02 HAAG STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS Doc. no. 1500.7220367.04070 7. Edition

Detaljer

S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES

S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES Information Guide Norsk Norsk Indikasjoner for bruk av S9 AutoSet S9 AutoSet egenjusterende system er indisert for behandling av obstruktiv søvnapné

Detaljer

www.heartsine.com HeartSine PDU 400 Personlig defibrilleringsenhet Brukerhåndbok Norsk

www.heartsine.com HeartSine PDU 400 Personlig defibrilleringsenhet Brukerhåndbok Norsk www.heartsine.com HeartSine PDU 400 Personlig defibrilleringsenhet Brukerhåndbok Norsk Innhold Innhold 2 Advarsler og forsiktighetsregler 3 Merknader og informasjon 4 Innledning 5 HeartSine PDU 400 5 Plutselig

Detaljer

BRUKSANVISNING Imaging Module IM 600 Tilbehør til spaltelampene BQ 900 og BP 900

BRUKSANVISNING Imaging Module IM 600 Tilbehør til spaltelampene BQ 900 og BP 900 ČESKY BRUKSANVISNING Imaging Module IM 600 Tilbehør til spaltelampene BQ 900 og BP 900 3. Edition / 2017 02 DOK. no. 1500 1500.1400209.04000 1 09-IFU_IM600-7220506-04030_nor.indd 1 13.03.2017 14:48:08

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Tekniske funksjonskrav for lavspent. tilknytning av pv-anlegg

Tekniske funksjonskrav for lavspent. tilknytning av pv-anlegg Tekniske funksjonskrav for lavspent tilknytning av pv-anlegg Vedlegg 3 til Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i Lavspenningsnettet Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder

Detaljer

User guide User guide Norsk

User guide User guide Norsk User guide Norsk NORSK Velkommen Lumis VPAP ST-A er et bilevel-apparat for positivt luftveistrykk. ADVARSEL Les hele veiledningen før du bruker apparatet. Bruk apparatet i henhold til tiltenkt bruk i denne

Detaljer

Bruksanvisning. TV Adapter 2.0

Bruksanvisning. TV Adapter 2.0 Bruksanvisning TV Adapter 2.0 Takk Takk for at du valgte produktet vårt for å hjelpe deg til å høre bedre. For å kunne være bedre til hjelp har vi lagt stor vekt på å sørge for at den nye TVadapteren din

Detaljer

FORE-SIGHT Oksymeter MC-2000-serien

FORE-SIGHT Oksymeter MC-2000-serien FORE-SIGHT Oksymeter MC-2000-serien Brukermanual Denne brukermanualen inneholder en beskrivelse av funksjonene i og bruken av FORE-SIGHT Oksymeter i MC-2000-serien: Programversjon 6.1.2 21-22-0227 Rev

Detaljer

Metoder for håndtering av elektrisk støy (og forstyrrelser) i industrien

Metoder for håndtering av elektrisk støy (og forstyrrelser) i industrien EMC og maskiner mm Metoder for håndtering av elektrisk støy (og forstyrrelser) i industrien Hva bransjen ønsker å høre. Hva bransjen trenger å høre for å endre atferd. (En programerklæring om å drøfte

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

DIREKTE LAGREDE LAGREDE LAGREDE

DIREKTE LAGREDE LAGREDE LAGREDE S9 -serien VA Adapt / AutoSet CS / Auto 25 / V-Auto / VA S / VA ST / VA ST-A / VA Adapt (acewave ) / AutoSet CS (acewave ) / AutoSet CS-A (acewave ) / VA ST (ivas) / VA ST-A (ivas) Veiledning for databehandling

Detaljer

HeartSine samaritan PAD SAM 500P. Brukerhåndbok

HeartSine samaritan PAD SAM 500P. Brukerhåndbok HeartSine samaritan PAD SAM 500P Brukerhåndbok Innhold Innhold 2 Indikasjoner for bruk 4 Indikasjoner for bruk 4 Kontraindikasjoner 4 Tiltenkte brukere 4 Advarsler og forsiktighetsregler 5 Innledning 10

Detaljer

StreamLine TV. Bruksanvisning. Hearing Systems

StreamLine TV. Bruksanvisning. Hearing Systems StreamLine TV Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Før du starter 4 Inkludert i leveransen 6 Komponenter 8 Komme i gang 10 Posisjonering 10 Tilkobling til strømforsyning 11 Koble til din elektroniske

Detaljer

BRUKSANVISNING Perimeter OCTOPUS 600

BRUKSANVISNING Perimeter OCTOPUS 600 БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK BRUKSANVISNING Perimeter OCTOPUS 600 6. versjon / 2016 09 HAAG STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS Doc. no. 1500.7220367.04060 6. Edition

Detaljer

myturf -basestasjonsett Trådløst timetellersystem

myturf -basestasjonsett Trådløst timetellersystem myturf -basestasjonsett Trådløst timetellersystem Modellnr. 114-5144 Modellnr. 114-5145 Modellnr. 115-4754 Modellnr. 115-9524 Modellnr. 115-9542 Modellnr. 115-9543 Form No. 3415-176 Rev A Quick Start Guide

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

Måling av elektromagnetisk feltnivå

Måling av elektromagnetisk feltnivå Måling av elektromagnetisk feltnivå Drammen tinghus Drammen fengsel November 2013 ammendrag En kort oppsummering av måleresultatene viser at den største eksponeringen som ble målt foran en enkelt antenne

Detaljer

4P S. Koplingsadapter for trådløst LAN <BRP069A42> Installasjonshåndbok

4P S. Koplingsadapter for trådløst LAN <BRP069A42> Installasjonshåndbok 4P359542-2S Koplingsadapter for trådløst LAN Installasjonshåndbok Tilkoplingsadapter for trådløst nettverk Installasjonshåndbok Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Detaljer

BRUKSANVISNING Spaltelampe BP 900

BRUKSANVISNING Spaltelampe BP 900 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK BRUKSANVISNING Spaltelampe BP 900 5. Edition / 2015 10 1 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY BRUKSANVISNING

Detaljer

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A IKKE-INVASIV VENTILATOR. Information Guide

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A IKKE-INVASIV VENTILATOR. Information Guide VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A IKKE-INVASIV VENTILATOR Information Guide Norsk Les hele Informasjons- og velkomstveiledningen før bruk av VPAP ST-A eller VPAP ST-A + ivaps (heretter 'VPAP ST-A'). Merk:

Detaljer

INNLEDNING. Nar du slar pa forstmeren, pumper. Det er viktig at du leser disse anvisningene

INNLEDNING. Nar du slar pa forstmeren, pumper. Det er viktig at du leser disse anvisningene Brukerhand -bok INNLEDNING Det er viktig at du leser disse anvisningene far bruk. Takk for at du har gatt til av forstiaveren Go m. Enkelte medisinske tilstander, for eksempel astma, KOLS (kronisk lungesykdom)

Detaljer

Hvilke tekniske utfordringer møter man ved innføring av Tetra offshore?

Hvilke tekniske utfordringer møter man ved innføring av Tetra offshore? Hvilke tekniske utfordringer møter man ved innføring av Tetra offshore? Frekvensvalg Dekning Hvordan oppnå tilfredsstillende dekning? God dekning (over alt) er helt avgjørende for et godt resultat og fornøyde

Detaljer

Røntgenavleser for dentalt bruk (Dental Computed Radiography Reader) Brukerhåndbok

Røntgenavleser for dentalt bruk (Dental Computed Radiography Reader) Brukerhåndbok Røntgenavleser for dentalt bruk (Dental Computed Radiography Reader) Brukerhåndbok Terminologimerknad: Denne håndboken vil bruke navnet Midmark CR dental avleser for å referere til to forskjellige produktnavn

Detaljer

Brukerhåndbok. Puritan Bennett. Power Pack

Brukerhåndbok. Puritan Bennett. Power Pack Brukerhåndbok Puritan Bennett TM Power Pack Informasjon om opphavsrett COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien logo og positive results for life er registrerte varemerker for Covidien AG i USA og internasjonalt.

Detaljer

MÅLERAPPORT. Måling av radiofrekvent eksponering fra basestasjon: 105075-JONGSÅSVEIEN-2 Bærum

MÅLERAPPORT. Måling av radiofrekvent eksponering fra basestasjon: 105075-JONGSÅSVEIEN-2 Bærum MÅLERAPPORT Måling av radiofrekvent eksponering fra basestasjon: 105075-JONGSÅSVEIEN-2 Bærum Dokumenttype: Rapport Målingen utført av: Roger Lien Rapport skrevet av: Roger Lien Telenor Norge AS EMF-Rapport

Detaljer

CVX-300 CVX-300 -P Excimer-lasersystem

CVX-300 CVX-300 -P Excimer-lasersystem CVX-300 CVX-300 -P Excimer-lasersystem Brukerhåndbok Versjon 22 08mai12 1/56 0086 2012 THE SPECTRANETICS CORPORATION. MED ENERETT. Innholdet i dette dokumentet er konfidensielt og merkevarebeskyttet. Det

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner Side: 1 / 7 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering A-Overordnede spesifikasjoner 4. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Side: 2 / 7 Innholdsfortegnelse A.4 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)...

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232)

MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232) MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232) BRUKSANVISNING Rev 20110525 Patent under behandling GENERELL INFORMASJON Takk for at du har kjøpt dette produktet.

Detaljer

Fluke 1587 FC / 1577 Isolasjonsmultimetere

Fluke 1587 FC / 1577 Isolasjonsmultimetere TEKNISKE DATA Fluke 1587 FC / 1577 Isolasjonsmultimetere Høytytende to-i-ett isolasjonsmultimeter Isolasjonsmultimetrene Fluke FC 1587 og 1577 kombinerer en digital isolasjonstester med et digitalt, sann

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Rev. 02. Juni 2015. MyLabGamma KOMME I GANG

Rev. 02. Juni 2015. MyLabGamma KOMME I GANG Rev. 02 Juni 2015 MyLabGamma KOMME I GANG 359010090 Innledning Denne håndboken omfatter alle MyLabGamma ultralydmodeller oppgitt i følgende kapitler som MyLab. MyLab er tilgjengelig både i bærbar og mobil

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer