Søknad om igangsettingstillatelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om igangsettingstillatelse"

Transkript

1

2

3 Søknad om igangsettingstillatelse etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 2008/356 Kommune Ørland Gnr. 68 Bnr. 76 Adresse Yrjarsgate 20, 7130 BREKSTAD Ansvarlig søker Navn VOLL ARKITEKTER AS Organisasjonsnummer Kontaktperson Vibeke Kristoffersen Telefon Mobiltelefon e-postadresse Arbeidstilsynet Tiltaket berører eksisterende eller fremtidig arbeidsplasser. Samtykke fra Arbeidstilsynet må foreligge før igangsetting av tiltaket. Det søkes om igangsettingstillatelse for Deler av tiltaket Søknaden gjelder følgende deler av tiltaket: resterende arbeider untatt heis Delsøknad gjelder Dato for deltillatelse Kommentar Riving av eksisterende bygg grunn og fundamenter plass støpte vegger i kjeller Merknader fra ByggSøk Kontroll av søknaden viser at følgende sider mangler signaturer: Gjennomføringsplan - Ansvarsfordeling - Ansvarlig søker Vedlegg Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes vedlegget? Søknad/erklæring om ansvarsrett Søknad/erklæring om ansvarsrett Søknad/erklæring om ansvarsrett Søknad/erklæring om ansvarsrett G erklæring ansvar Fosen ventilasjon elektronisk G erklæring ansvar Honeywell Life Safety AS elektronisk G erklæring ansvar Fosen kraft AS elektronisk G erklæring ansvar ADB Rorservice AS elektronisk Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 2

4 Søknad om igangsettingstillatelse Søknad/erklæring om ansvarsrett G erklæring ansvar Spenncon AS elektronisk Uttalelse fra offentlig myndighet I Arbeidstilsynets samtykke elektronisk Annet Q søknad om disp for piper elektronisk Annet Q Års simulering TEK 07 elektronisk Annet Q Evaluering TEK 16 elektronisk Beskrivelse F Følgeskriv elektronisk Signering Ansvarlig søker Dato. Signatur. Gjentas med blokkbokstaver. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

5 Gjennomføringsplan Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Ørland Gnr. 68 Bnr. 76 Adresse Yrjarsgate 20, 7130 BREKSTAD Dato Sign.Ansv.søker Kommunens saksnr. 2008/356 Beskrivelse fagområde Prosjektering Fagområde Beskrivelse av ansvarsområde, hentet fra søknad/erklæring om ansvarsrett Tiltaksklasse Foretakets navn Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettings tillatelse /ett-trinn søknad Søknad om midlertidig bruks tillatelse Søknad om ferdigattest Arbeidet innenfor ansvarsretten er avsluttet Arkitektur Arkitektur VOLL ARKITEKTER AS prosjektering riving prosjektering av riving FOSENHUS AS geoteknisk prosjektering geoteknikk RAMBØLL NORGE AS konstruksjonssikkerhet konstruksjonssikkerhet BYGGKOMPETANSE MIDT-NORGE AS brannteknisk prosjektering brannteknisk prosjektering RAMBØLL NORGE AS X prosjektering av brannalarm og ledelys prosjektering av brannalarm og ledelys HONEYWELL LIFE SAFETY AS Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 3

6 Gjennomføringsplan prosjektering av sanitær og slukkeanlegg prosjektering av sanitær og sprinkleranlegg ABD RØRSERVICE AS prosjektering av prefabrikkerte element prosjektering av prefabrikkerte elementer SPENNCON AS prosjektering av ventilasjons anlegg prosjektering av ventilasjonsanlegg FOSEN VENTILASJON AS Utførelse Fagområde Ansvarsområde Tiltaksklasse Foretakets navn Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettings tillatelse /ett-trinn søknad Søknad om midlertidig bruks tillatelse Søknad om ferdigattest Arbeidet innenfor ansvarsretten er avsluttet utførelse riving utførelse av riving FOSENHUS AS tømrerarbeider arbeider tømrerarbeider PETTER BAKØY AS gravearbeider gravearbeider ENTREPRENØR EIVIND ØVERGÅRD AS plass støpt betong plass støpt betong PETTER BAKØY AS utførelse av ventilasjons anlegg utførelse av ventilasjonsanlegg FOSEN VENTILASJON AS X X X X X utførelse av brannalarm og ledelys utførelse av brannalarm og ledelys FOSENKRAFT INSTALLASJON AS X utførelse av sanitær og sprinkleranlegg utførelse av sanitær og slukkeanlegg ABD RØRSERVICE AS X Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 3

7 Gjennomføringsplan montering av prefabikkerte element montering av prefabrikkerte elementer SPENNCON AS X Kontroll Fagområde Ansvarsområde Tiltaksklasse Foretakets navn Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettings tillatelse /ett-trinn søknad Søknad om midlertidig bruks tillatelse Søknad om ferdigattest kontroll av brannkonsept kontroll av brannkonsept BRANNRÅDGIVERNE AS kontroll av geoteknisk prosjektering kontroll av geoteknisk prosjektering SWECO NORGE AS Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 3 av 3

8

9

10

11

12

13

14

15 Notat Yrjarsgate 20 Ørland Oppdragsgiver: Petter Bakøy AS Prosjekt: Energiforsyning ny boligblokk Skrevet av Magne Vågsland Dato Ant. Sider 2 Pens AS Prosjekt- og energiservice Kjøpmannsgata Trondheim Org.nr: Bankkonto: Navn Firma / Organisasjon E-post Bjørnar Bakken Petter Bakøy AS Yrjarsgate 20 boligblokk For dette bygget er det søkt byggetilatelse i Bygget kan derfor bli prosjektert og bygd etter de krav til bygningsfysikk som gjaldt på dette tidspunkt. I dette bygget er det 17 leiligheter, hvorav det er 4 leiligheter som er under 50 m². Samlet boligareal er på 1425 m². Utfra tidspunkt for byggesøknad skal bygget evalueres i forhold til den gjeldende Byggeteknisk Forskrift (TEK07) som gjaldt da bygget fikk byggetilatelse. Siden bygget først vil bli oppført i 2017 ønsker byggherre at bygget skal tilfredsstille de krav til bygningsfysikk som gjelder i Med de kvaliteter som da blir lagt inn for golv, vegger, tak og vinduer, viser årssimulering at boligarealer vil ha et energibehov til romoppvarming på kwh/år tilsvarende 29 kwh/m²,år. Hver leilighet vil ha egen vv-bereder og eget ventilasjonsanlegg. Dette for å unngå unødvendig forbruk og systemtap. I Teknisk Forskrift 1997 med endringer av (TEK07) til Plan- og bygningsloven er det 8-22 som omhandler energiforsyning.

16 Etter andre ledd 8-22 har en anledning til å bygge uten vannbårent oppvarmingsanlegg. Beregning viser at et vannbårent oppvarmingssystem ville gitt et merforbruk av energi på kwh/år gitt en bygningsstandard ut fra TEK07. Den årlige merkostnaden for beboerne ville blitt på ca kr pr. år inkl. mva. Det vil derfor være rimelig at en her kan bygge uten at en her kan se bort fra første ledd i Nå er det sånn at med de kvaliteter som dette bygget vil tilfredsstille (TEK16) vil samlet energibehov bli på ca kwh/år. Av dette er samlet behov for romoppvarming kwh/år. Dette er ca kwh (36 %) mindre enn det ville vært om en hadde bygd etter TEK07. Etter tredje ledd 8-22 vil det være krav om at leiligheter over 50 m² skal ha skorstein. I dette tilfellet 13 leiligheter. Dersom en skal innfri dette vil det i praksis bety en investering på kr for å dekke et varmebehov som bare vil utgjøre en mindre del av de kwh som er referert over. I praksis vil ekstra behov for romoppvarming være så lite at vedfyring i liten grad vil bli benyttet. I tillegg kommer problemene som oppstår i forhold til romløsning. Vedfyring vil også kunne påvirke den lokale luftkvaliteten i området. På bakgrunn av dette søkes det om dispensasjon fra kravet om at leiligheter over 50 m² skal ha skorstein, tredje ledd 8-22 (ETK07). Vedlagt Evaluering Yrjarsgate 20 TEK16 Årssim Yrjarsgt 20 TEK07 vb Notat energiforsyning Yrjarsgate 20 R1 Side 2 av 2

17 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering 07 vb Tid/dato simulering: 14:35 23/ Inndatafil: \\p...\yrjarsgate 20 TEK 07.smi Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming kwh 35,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 7340 kwh 5,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) kwh 29,8 kwh/m² 3a Vifter 8681 kwh 6,2 kwh/m² 3b Pumper 0 kwh 0,0 kwh/m² 4 Belysning kwh 11,4 kwh/m² 5 Teknisk utstyr kwh 17,5 kwh/m² 6a Romkjøling 0 kwh 0,0 kwh/m² 6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Totalt netto energibehov, sum kwh 105,3 kwh/m² Levert energi til bygningen (beregnet) Energivare Levert energi Spesifikk levert energi 1a Direkte el kwh 48,7 kwh/m² 1b El. til varmepumpesystem 0 kwh 0,0 kwh/m² 1c El. til solfangersystem 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Olje 0 kwh 0,0 kwh/m² 3 Gass 0 kwh 0,0 kwh/m² 4 Fjernvarme kwh 68,9 kwh/m² 5 Biobrensel 0 kwh 0,0 kwh/m² 6. Annen energikilde 0 kwh 0,0 kwh/m² 7. Solstrøm til egenbruk -0 kwh -0,0 kwh/m² Totalt levert energi, sum kwh 117,7 kwh/m² Solstrøm til eksport -0 kwh -0,0 kwh/m² Netto levert energi kwh 117,7 kwh/m² SIMIEN; Resultater årssimulering Side 1 av 15

18 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering 07 vb Tid/dato simulering: 14:35 23/ Inndatafil: \\p...\yrjarsgate 20 TEK 07.smi Dekning av energibudsjett fordelt på energikilder Energikilder Romoppv. Varmebatterier Varmtvann Kjølebatterier Romkjøling El. spesifikt El. 7,0 kwh/m² 5,2 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 35,1 kwh/m² Olje 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² Gass 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² Fjernvarme 28,1 kwh/m² 0,0 kwh/m² 29,8 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² Biobrensel 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² Varmepumpe 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² Sol 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² Annen 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² Sum 35,1 kwh/m² 5,2 kwh/m² 29,8 kwh/m² 0,0 kwh/m² 0,0 kwh/m² 35,1 kwh/m² Årlige utslipp av CO2 Energivare Utslipp Spesifikt utslipp 1a Direkte el kg 19,3 kg/m² 1b El. til varmepumpesystem 0 kg 0,0 kg/m² 1c El. til solfangersystem 0 kg 0,0 kg/m² 2 Olje 0 kg 0,0 kg/m² 3 Gass 0 kg 0,0 kg/m² 4 Fjernvarme kg 15,9 kg/m² 5 Biobrensel 0 kg 0,0 kg/m² 6. Annen energikilde 0 kg 0,0 kg/m² 7. Solstrøm til egenbruk -0 kg -0,0 kg/m² Totalt utslipp, sum kg 35,2 kg/m² Solstrøm til eksport -0 kg -0,0 kg/m² Netto CO2-utslipp kg 35,2 kg/m² SIMIEN; Resultater årssimulering Side 2 av 15

19 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering 07 vb Tid/dato simulering: 14:35 23/ Inndatafil: \\p...\yrjarsgate 20 TEK 07.smi Kostnad kjøpt energi Energivare Energikostnad Spesifikk energikostnad 1a Direkte el kr 39,0 kr/m² 1b El. til varmepumpesystem 0 kr 0,0 kr/m² 1c El. til solfangersystem 0 kr 0,0 kr/m² 2 Olje 0 kr 0,0 kr/m² 3 Gass 0 kr 0,0 kr/m² 4 Fjernvarme kr 51,7 kr/m² 5 Biobrensel 0 kr 0,0 kr/m² 6. Annen energikilde 0 kr 0,0 kr/m² 7. Solstrøm til egenbruk -0 kr -0,0 kr/m² Årlige energikostnader, sum kr 90,7 kr/m² Solstrøm til eksport 0 kr 0,0 kr/m² Netto energikostnad kr 90,7 kr/m² SIMIEN; Resultater årssimulering Side 3 av 15

20 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering 07 vb Tid/dato simulering: 14:35 23/ Inndatafil: \\p...\yrjarsgate 20 TEK 07.smi Årlig energibudsjett 1b Ventilasjonsvarme 5,0 % 1a Romoppvarming 33,4 % Tappevann 28,3 % 5 Teknisk utstyr 16,6 % Vifter 5,9 % 4 Belysning 10,8 % 1a Romoppvarming kwh 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 7340 kwh 2 Varmtvann (tappevann) kwh 3a Vifter 8681 kwh 3b Pumper 0 kwh 4 Belysning kwh 5 Teknisk utstyr kwh 6a Romkjøling 0 kwh 6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kwh Totalt netto energibehov, sum kwh SIMIEN; Resultater årssimulering Side 4 av 15

21 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering 07 vb Tid/dato simulering: 14:35 23/ Inndatafil: \\p...\yrjarsgate 20 TEK 07.smi Levert energi til bygningen (beregnet) 1a Direkte el. 41,4 % 4 Fjernvarme 58,6 % 1a Direkte el kwh 1b El. til varmepumpesystem 0 kwh 1c El. til solfangersystem 0 kwh 2 Olje 0 kwh 3 Gass 0 kwh 4 Fjernvarme kwh 5 Biobrensel 0 kwh 6. Annen energikilde 0 kwh Totalt levert energi, sum kwh SIMIEN; Resultater årssimulering Side 5 av 15

22 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering 07 vb Tid/dato simulering: 14:35 23/ Inndatafil: \\p...\yrjarsgate 20 TEK 07.smi Varmetapsbudsjett (varmetapstall) Varmetap gulv 4,7 % Varmetap tak 6,2 % Varmetap yttervegger 20,4 % Varmetap vinduer/dører 33,4 % Varmetap ventilasjon 16,1 % Varmetap kuldebroer 7,2 % Varmetap infiltrasjon 12,0 % Varmetapstall yttervegger Varmetapstall tak Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri Varmetapstall glass/vinduer/dører Varmetapstall kuldebroer Varmetapstall infiltrasjon Varmetapstall ventilasjon Totalt varmetapstall 0,14 W/m²K 0,04 W/m²K 0,03 W/m²K 0,23 W/m²K 0,05 W/m²K 0,08 W/m²K 0,11 W/m²K 0,70 W/m²K SIMIEN; Resultater årssimulering Side 6 av 15

23 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering 07 vb Tid/dato simulering: 14:35 23/ Inndatafil: \\p...\yrjarsgate 20 TEK 07.smi [kwh] Månedlig netto energibehov Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 1a Romoppvarming 1b Ventilasjonsvarme Tappevann Vifter 3b Pumper 4 Belysning 5 Teknisk utstyr 6a Romkjøling 6b Ventilasjonskjøling SIMIEN; Resultater årssimulering Side 7 av 15

24 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering 07 vb Tid/dato simulering: 14:35 23/ Inndatafil: \\p...\yrjarsgate 20 TEK 07.smi [kwh] Månedlig varmebalanse Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Romoppvarming Varmegjenvinner (ventilasjon) Ventilasjonsvarme (varmebatterier) Varmtvann Vifter (ventilasjon) Belysning Teknisk utstyr Personer Sol Romkjøling (lokal kjøling) Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) Infiltrasjon (luftlekkasjer) Ventilasjon Transmisjon (bygningskropp) SIMIEN; Resultater årssimulering Side 8 av 15

25 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering 07 vb Tid/dato simulering: 14:35 23/ Inndatafil: \\p...\yrjarsgate 20 TEK 07.smi Månedlige temperaturdata (lufttemperatur) Måned Midlere ute Maks. ute Min. ute Maks. sone Min. sone Jan -0,8 C 6,4 C -13,5 C 21,4 C (Sør 2, etg) 19,0 C (Kjeller) Feb -0,4 C 8,2 C -11,6 C 28,2 C (Sør 2, etg) 19,0 C (Nord m trapp 1, etg) Mar 1,4 C 10,3 C -8,3 C 33,3 C (Sør 2, etg) 19,0 C (Nord m trapp 1, etg) Apr 4,1 C 13,4 C -6,9 C 33,3 C (Sør 2, etg) 19,0 C (Nord m trapp 1, etg) Mai 8,7 C 18,5 C 0,2 C 34,6 C (Sør 2, etg) 19,0 C (Sør 2, etg) Jun 11,3 C 21,7 C 3,6 C 37,1 C (Sør 2, etg) 19,0 C (Sør 2, etg) Jul 12,9 C 23,6 C 4,8 C 39,4 C (Sør 2, etg) 19,0 C (Sør 2, etg) Aug 13,0 C 23,6 C 4,1 C 40,5 C (Sør 2, etg) 19,0 C (Sør 2, etg) Sep 9,8 C 19,5 C -0,5 C 34,0 C (Sør 2, etg) 19,0 C (Nord m trapp 1, etg) Okt 6,9 C 14,6 C -2,0 C 33,9 C (Sør 2, etg) 19,0 C (Nord m trapp 1, etg) Nov 2,5 C 10,3 C -8,1 C 22,2 C (Sør 2, etg) 19,0 C (Nord m trapp 1, etg) Des 0,6 C 10,0 C -11,5 C 21,0 C (Kjeller) 19,0 C (Nord m trapp 1, etg) Månedlige temperaturdata (operativ temperatur) Måned Midlere ute Maks. ute Min. ute Maks. sone Min. sone Jan -0,8 C 6,4 C -13,5 C 22,5 C (Sør 2, etg) 19,5 C (Nord m trapp 2, etg) Feb -0,4 C 8,2 C -11,6 C 26,8 C (Sør 2, etg) 19,5 C (Nord m trapp 2, etg) Mar 1,4 C 10,3 C -8,3 C 33,4 C (Sør 2, etg) 19,6 C (Sør 3, etg) Apr 4,1 C 13,4 C -6,9 C 34,5 C (Sør 2, etg) 19,4 C (Sør 3, etg) Mai 8,7 C 18,5 C 0,2 C 36,2 C (Sør 2, etg) 20,1 C (Sør 2, etg) Jun 11,3 C 21,7 C 3,6 C 38,5 C (Sør 2, etg) 20,5 C (Kjeller) Jul 12,9 C 23,6 C 4,8 C 41,0 C (Sør 2, etg) 20,3 C (Sør 2, etg) Aug 13,0 C 23,6 C 4,1 C 41,4 C (Sør 2, etg) 20,3 C (Sør 3, etg) Sep 9,8 C 19,5 C -0,5 C 34,8 C (Sør 2, etg) 19,5 C (Sør 3, etg) Okt 6,9 C 14,6 C -2,0 C 33,7 C (Sør 2, etg) 19,7 C (Nord m trapp 3, etg) Nov 2,5 C 10,3 C -8,1 C 22,4 C (Sør 2, etg) 19,4 C (Nord m trapp 2, etg) Des 0,6 C 10,0 C -11,5 C 22,3 C (Sør 2, etg) 19,4 C (Nord m trapp 3, etg) SIMIEN; Resultater årssimulering Side 9 av 15

26 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering 07 vb Tid/dato simulering: 14:35 23/ Inndatafil: \\p...\yrjarsgate 20 TEK 07.smi [W] Varighet effekt kjøling og oppvarming Tid [h] Varighetskurve oppvarmingsanlegg 2 Varighetskurve varmebatterier (ventilasjon) SIMIEN; Resultater årssimulering Side 10 av 15

27 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering 07 vb Tid/dato simulering: 14:35 23/ Inndatafil: \\p...\yrjarsgate 20 TEK 07.smi Dekningsgrad effekt/energi oppvarming Effekt (dekning) Dekningsgrad energibruk 32 kw (90 %) 100 % 29 kw (80 %) 100 % 25 kw (70 %) 99 % 22 kw (60 %) 97 % 18 kw (50 %) 94 % 14 kw (40 %) 87 % 11 kw (30 %) 75 % 7 kw (20 %) 59 % 4 kw (10 %) 36 % Nødvendig effekt til oppvarming av tappevann er ikke inkludert - Dokumentasjon av sentrale inndata (1) Beskrivelse Verdi Dokumentasjon Areal yttervegger [m²]: 897 Tegninger fra Voll arkitekter Areal tak [m²]: 450 Tegninger fra Voll arkitekter Areal gulv [m²]: 327 Tegninger fra Voll arkitekter Areal vinduer og ytterdører [m²]: 268 Tegninger fra Voll arkitekter Oppvarmet bruksareal (BRA) [m²]: 1399 Tegninger fra Voll arkitekter Oppvarmet luftvolum [m³]: 3509 Tegninger fra Voll arkitekter U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,22 Tegninger fra Voll arkitekter U-verdi tak [W/m²K] 0,13 Tegninger fra Voll arkitekter U-verdi gulv [W/m²K] 0,14 Tegninger fra Voll arkitekter U-verdi vinduer og ytterdører [W/m²K] 1,22 Areal vinduer og dører delt på bruksareal [%] 19,2 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K]: 0,05 Normalisert varmekapasitet [Wh/m²K] 70 Verdier fra NS 3031 Lekkasjetall (n50) [1/h]: 1,44 Temperaturvirkningsgr. varmegjenvinner [%]: 80 SIMIEN; Resultater årssimulering Side 11 av 15

28 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering 07 vb Tid/dato simulering: 14:35 23/ Inndatafil: \\p...\yrjarsgate 20 TEK 07.smi Dokumentasjon av sentrale inndata (2) Beskrivelse Verdi Dokumentasjon Estimert virkningsgrad gjenvinner justert for frostsikring [%]: 80,0 Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 1,50 Luftmengde i driftstiden [m³/hm²] 1,70 Verdier fra NS 3031 Luftmengde utenfor driftstiden [m³/hm²] 0,00 Verdier fra NS 3031 Systemvirkningsgrad oppvarmingsanlegg: 0,85 Verdier fra NS 3031 Installert effekt romoppv. og varmebatt. [W/m²]: 80 Verdier fra NS 3031 Settpunkttemperatur for romoppvarming [ C] 20,3 Verdier fra NS 3031 Systemeffektfaktor kjøling: 2,50 Settpunkttemperatur for romkjøling [ C] 0,0 Installert effekt romkjøling og kjølebatt. [W/m²]: 0 Spesifikk pumpeeffekt romoppvarming [kw/(l/s)]: 0,00 Verdier fra NS 3031 Spesifikk pumpeeffekt romkjøling [kw/(l/s)]: 0,00 Spesifikk pumpeeffekt varmebatteri [kw/(l/s)]: 0,00 Verdier fra NS 3031 Spesifikk pumpeeffekt kjølebatteri [kw/(l/s)]: 0,00 Driftstid oppvarming (timer) 16,0 Verdier fra NS 3031 Dokumentasjon av sentrale inndata (3) Beskrivelse Verdi Dokumentasjon Driftstid kjøling (timer) 0,0 Driftstid ventilasjon (timer) 24,0 Verdier fra NS 3031 Driftstid belysning (timer) 16,0 Verdier fra NS 3031 Driftstid utstyr (timer) 16,0 Verdier fra NS 3031 Oppholdstid personer (timer) 24,0 Verdier fra NS 3031 Effektbehov belysning i driftstiden [W/m²] 1,95 Verdier fra NS 3031 Varmetilskudd belysning i driftstiden [W/m²] 1,95 Verdier fra NS 3031 Effektbehov utstyr i driftstiden [W/m²] 3,00 Verdier fra NS 3031 Varmetilskudd utstyr i driftstiden [W/m²] 1,80 Verdier fra NS 3031 Effektbehov varmtvann på driftsdager [W/m²] 3,40 Verdier fra NS 3031 Varmetilskudd varmtvann i driftstiden [W/m²] 0,00 Verdier fra NS 3031 Varmetilskudd personer i oppholdstiden [W/m²] 1,50 Verdier fra NS 3031 Total solfaktor for vindu og solskjerming: 0,55 Verdier fra NS 3031 Gjennomsnittlig karmfaktor vinduer: 0,18 Solskjermingsfaktor horisont/utspring (N/Ø/S/V): 0,64/0,88/0,70/0,67 Tegninger fra Voll arkitekter SIMIEN; Resultater årssimulering Side 12 av 15

29 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering 07 vb Tid/dato simulering: 14:35 23/ Inndatafil: \\p...\yrjarsgate 20 TEK 07.smi Beskrivelse Bygningskategori Simuleringsansvarlig Kommentar Inndata bygning Verdi Boligblokker Magne Vågsland Inndata klima Beskrivelse Verdi Klimasted Ørlandet Breddegrad 63 25' Lengdegrad 9 22' Tidssone GMT + 1 Årsmiddeltemperatur 5,9 C Midlere solstråling horisontal flate 108 W/m² Midlere vindhastighet 5,6 m/s SIMIEN; Resultater årssimulering Side 13 av 15

30 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering 07 vb Tid/dato simulering: 14:35 23/ Inndatafil: \\p...\yrjarsgate 20 TEK 07.smi Beskrivelse Inndata energiforsyning 1a Direkte el. Systemvirkningsgrad romoppv,: 0,90 Systemvirkningsgrad varmtvann: 0,90 Systemvirkningsgrad varmebatterier: 0,90 Kjølefaktor romkjøling: 2,50 Kjølefaktor kjølebatterier: 2,50 Energipris: 0,80 kr/kwh CO2-utslipp: 395 g/kwh Andel romoppvarming: 20,0% Andel oppv, tappevann: 0,0% Andel varmebatteri: 100,0 % Andel kjølebatteri: 100,0 % Andel romkjøling: 100,0 % Andel el, spesifikt: 100,0 % 4 Fjernvarme Systemvirkningsgrad romoppv,: 0,84 Systemvirkningsgrad varmtvann: 0,84 Systemvirkningsgrad varmebatterier: 0,84 Kjølefaktor romkjøling: 2,50 Kjølefaktor kjølebatterier: 2,50 Energipris: 0,75 kr/kwh CO2-utslipp: 231 g/kwh Andel romoppvarming: 80,0% Andel oppv, tappevann: 100,0% Andel varmebatteri: 0,0 % Andel kjølebatteri: 0,0 % Andel romkjøling: 0,0 % Andel el, spesifikt: 0,0 % Verdi SIMIEN; Resultater årssimulering Side 14 av 15

31 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering 07 vb Tid/dato simulering: 14:35 23/ Inndatafil: \\p...\yrjarsgate 20 TEK 07.smi Inndata ekspertverdier Beskrivelse Verdi Konvektiv andel varmetilskudd belysning 0,30 Konvektiv andel varmetilsk. teknisk utstyr 0,50 Konvektiv andel varmetilsikudd personer 0,50 Konvektiv andel varmetilsikudd sol 0,50 Konvektiv varmoverføringskoeff. vegger 2,50 Konvektiv varmoverføringskoeff. himling 2,00 Konvektiv varmoverføringskoeff. gulv 3,00 Bypassfaktor kjølebatteri 0,25 Innv. varmemotstand på vinduruter 0,13 Midlere lufthastighet romluft 0,15 Turbulensintensitet romluft 25,00 Avstand fra vindu 0,60 Termisk konduktivitet akk. sjikt [W/m²K]: 20,00 SIMIEN; Resultater årssimulering Side 15 av 15

32 Evaluering TEK 16 Simuleringsnavn: Evaluering Yrjarsgate 20 Tid/dato simulering: 10:51 23/ Inndatafil: \\p...\yrjarsgate 20 R2 TEK16.smi Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i 14-2 (2) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall) ihht (2) Energiramme Bygningen tilfredsstiller ikke energirammen ihht (1) Minstekrav Bygningen tilfredstiller minstekravene i 14-3 Luftmengder ventilasjon Luftmengdene tilfredsstiller minstekrav gitt i NS3031:2014 (tabell A.6) Energiforsyning Fossilt brensel benyttes ikke i oppvarmingsanlegget ( 14-4) Samlet evaluering Bygningen tilfredsstiller byggeforskriftenes energikrav Energitiltak ( 14-2 (2)) Beskrivelse Verdi Krav Samlet glass-, vindus og dørareal delt på bruksarealet [%] 19,2 25,0 U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,22 0,18 U-verdi tak [W/m²K] 0,13 0,13 U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,14 0,10 U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 1,02 0,80 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K] 0,05 0,07 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 0,30 0,6 Årsmidlere temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner ventilasjon [%] Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 1,50 1,50 Omfordeling energitiltak ( 14-2 (2), varmetapstall) Beskrivelse Verdi Krav Varmetapstall yttervegger 0,14 0,10 Varmetapstall tak 0,04 0,04 Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri 0,03 0,02 Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,20 0,20 Varmetapstall kuldebroer 0,05 0,07 Varmetapstall infiltrasjon 0,02 0,03 Varmetapstall ventilasjon 0,10 0,10 Totalt varmetapstall 0,58 0,58 SIMIEN; Evaluering TEK 16 Side 1 av 6

33 Evaluering TEK 16 Simuleringsnavn: Evaluering Yrjarsgate 20 Tid/dato simulering: 10:51 23/ Inndatafil: \\p...\yrjarsgate 20 R2 TEK16.smi Energiramme ( 14-2 (1), samlet netto energibehov) Beskrivelse Verdi 1a Beregnet energibehov romoppvarming 24,4 kwh/m² 1b Beregnet energibehov ventilasjonsvarme (varmebatterier) 5,4 kwh/m² 2 Beregnet energibehov varmtvann (tappevann) 29,8 kwh/m² 3a Beregnet energibehov vifter 5,6 kwh/m² 3b Beregnet energibehov pumper 0,0 kwh/m² 4 Beregnet energibehov belysning 16,9 kwh/m² 5 Beregnet energibehov teknisk utstyr 17,5 kwh/m² 6a Beregnet energibehov romkjøling 0,0 kwh/m² 6b Beregnet energibehov ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0,0 kwh/m² Totalt beregnet energibehov 99,7 kwh/m² Forskriftskrav netto energibehov 95,0 kwh/m² Minstekrav ( 14-3) Beskrivelse Verdi Krav U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,22 0,22 U-verdi tak [W/m²K] 0,13 0,18 U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,14 0,18 U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 1,02 1,20 Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 0,30 1,50 Beskrivelse Bruker fossilt brensel til oppvarming Energiforsyning ( 14-4 (1)) Verdi Nei SIMIEN; Evaluering TEK 16 Side 2 av 6

34 Evaluering TEK 16 Simuleringsnavn: Evaluering Yrjarsgate 20 Tid/dato simulering: 10:51 23/ Inndatafil: \\p...\yrjarsgate 20 R2 TEK16.smi Krav til energifleksible varmeløsninger ( 14-4 (2)) Bygning over 1000 m2 oppvarmet bruksareal skal ha energifleksible varmesystemer og tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger. Dette er ikke en del av evaluering i SIMIEN og må derfor dokumenteres på annen måte. Energibudsjett reelle verdier ( 14-2 (5)) Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming kwh 24,3 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 6204 kwh 4,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) kwh 29,8 kwh/m² 3a Vifter 7864 kwh 5,6 kwh/m² 3b Pumper 0 kwh 0,0 kwh/m² 4 Belysning kwh 11,4 kwh/m² 5 Teknisk utstyr kwh 17,5 kwh/m² 6a Romkjøling 0 kwh 0,0 kwh/m² 6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Totalt netto energibehov, sum kwh 93,1 kwh/m² SIMIEN; Evaluering TEK 16 Side 3 av 6

35 Evaluering TEK 16 Simuleringsnavn: Evaluering Yrjarsgate 20 Tid/dato simulering: 10:51 23/ Inndatafil: \\p...\yrjarsgate 20 R2 TEK16.smi Levert energi til bygningen (beregnet) Energivare Levert energi Spesifikk levert energi 1a Direkte el kwh 99,6 kwh/m² 1b El. til varmepumpesystem 0 kwh 0,0 kwh/m² 1c El. til solfangersystem 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Olje 0 kwh 0,0 kwh/m² 3 Gass 0 kwh 0,0 kwh/m² 4 Fjernvarme 0 kwh 0,0 kwh/m² 5 Biobrensel 0 kwh 0,0 kwh/m² 6. Annen energikilde 0 kwh 0,0 kwh/m² 7. Solstrøm til egenbruk -0 kwh -0,0 kwh/m² Totalt levert energi, sum kwh 99,6 kwh/m² Solstrøm til eksport -0 kwh -0,0 kwh/m² Netto levert energi kwh 99,6 kwh/m² Dokumentasjon av sentrale inndata (1) Beskrivelse Verdi Dokumentasjon Areal yttervegger [m²]: 897 Tegninger fra Voll arkitekter Areal tak [m²]: 450 Tegninger fra Voll arkitekter Areal gulv [m²]: 327 Tegninger fra Voll arkitekter Areal vinduer og ytterdører [m²]: 268 Tegninger fra Voll arkitekter Oppvarmet bruksareal (BRA) [m²]: 1399 Tegninger fra Voll arkitekter Oppvarmet luftvolum [m³]: 3509 Tegninger fra Voll arkitekter U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,22 Tegninger fra Voll arkitekter U-verdi tak [W/m²K] 0,13 Tegninger fra Voll arkitekter U-verdi gulv [W/m²K] 0,14 Tegninger fra Voll arkitekter U-verdi vinduer og ytterdører [W/m²K] 1,02 Areal vinduer og dører delt på bruksareal [%] 19,2 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K]: 0,05 Normalisert varmekapasitet [Wh/m²K] 67 Verdier fra NS 3031 Lekkasjetall (n50) [1/h]: 0,30 Temperaturvirkningsgr. varmegjenvinner [%]: 80 SIMIEN; Evaluering TEK 16 Side 4 av 6

36 Evaluering TEK 16 Simuleringsnavn: Evaluering Yrjarsgate 20 Tid/dato simulering: 10:51 23/ Inndatafil: \\p...\yrjarsgate 20 R2 TEK16.smi Dokumentasjon av sentrale inndata (2) Beskrivelse Verdi Dokumentasjon Estimert virkningsgrad gjenvinner justert for frostsikring [%]: 80,0 Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 1,50 Luftmengde i driftstiden [m³/hm²] 1,54 Verdier fra NS 3031 Luftmengde utenfor driftstiden [m³/hm²] 0,00 Verdier fra NS 3031 Systemvirkningsgrad oppvarmingsanlegg: 0,90 Verdier fra NS 3031 Installert effekt romoppv. og varmebatt. [W/m²]: 80 Verdier fra NS 3031 Settpunkttemperatur for romoppvarming [ C] 20,3 Verdier fra NS 3031 Systemeffektfaktor kjøling: 2,50 Settpunkttemperatur for romkjøling [ C] 22,0 Installert effekt romkjøling og kjølebatt. [W/m²]: 0 Spesifikk pumpeeffekt romoppvarming [kw/(l/s)]: 0,00 Verdier fra NS 3031 Spesifikk pumpeeffekt romkjøling [kw/(l/s)]: 0,00 Spesifikk pumpeeffekt varmebatteri [kw/(l/s)]: 0,00 Verdier fra NS 3031 Spesifikk pumpeeffekt kjølebatteri [kw/(l/s)]: 0,00 Driftstid oppvarming (timer) 16,0 Verdier fra NS 3031 Dokumentasjon av sentrale inndata (3) Beskrivelse Verdi Dokumentasjon Driftstid kjøling (timer) 24,0 Driftstid ventilasjon (timer) 24,0 Verdier fra NS 3031 Driftstid belysning (timer) 16,0 Verdier fra NS 3031 Driftstid utstyr (timer) 16,0 Verdier fra NS 3031 Oppholdstid personer (timer) 24,0 Verdier fra NS 3031 Effektbehov belysning i driftstiden [W/m²] 2,90 Verdier fra NS 3031 Varmetilskudd belysning i driftstiden [W/m²] 2,90 Verdier fra NS 3031 Effektbehov utstyr i driftstiden [W/m²] 3,00 Verdier fra NS 3031 Varmetilskudd utstyr i driftstiden [W/m²] 1,80 Verdier fra NS 3031 Effektbehov varmtvann på driftsdager [W/m²] 3,40 Verdier fra NS 3031 Varmetilskudd varmtvann i driftstiden [W/m²] 0,00 Verdier fra NS 3031 Varmetilskudd personer i oppholdstiden [W/m²] 1,50 Verdier fra NS 3031 Total solfaktor for vindu og solskjerming: 0,55 Verdier fra NS 3031 Gjennomsnittlig karmfaktor vinduer: 0,18 Solskjermingsfaktor horisont/utspring (N/Ø/S/V): 0,63/0,88/0,69/0,64 Tegninger fra Voll arkitekter SIMIEN; Evaluering TEK 16 Side 5 av 6

37 Evaluering TEK 16 Simuleringsnavn: Evaluering Yrjarsgate 20 Tid/dato simulering: 10:51 23/ Inndatafil: \\p...\yrjarsgate 20 R2 TEK16.smi Beskrivelse Bygningskategori Simuleringsansvarlig Kommentar Inndata bygning Verdi Boligblokker Magne Vågsland SIMIEN; Evaluering TEK 16 Side 6 av 6

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 17189 kwh 5,6 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 10196 kwh 15,1 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 0 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 264828 kwh 3,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 3042 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 9830 kwh 4,9 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 24073 kwh 27,2 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 8593 kwh 9,7 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 20095 kwh 22,7 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 52504 kwh 6,3 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 25250 kwh 3,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 41586 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 189974 kwh 8,7 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 244520 kwh 11,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 108969 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 33259 kwh 6,6 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 2509 kwh 5,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 22268 kwh 42,4 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN. Resultater årssimulering

SIMIEN. Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 34588 kwh 3,5 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 14696 kwh 14,5 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 98661 kwh 10,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 2327 kwh 20,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 68 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 29758 kwh 26,4 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 39 kwh 97,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 4049 kwh 9,8 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 22760 kwh 382,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 068 kwh 7,9 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Tid/dato simulering: 3:33 8/4-205 Programversjon: 5.50 Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 342 kwh 575,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Resultater av evalueringen Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Energiytelse Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Minstekrav Bygningen

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 576 kwh 64,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 068 kwh 7,9 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller ikke omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 Energiberegning TEK 10 og lavenergi etter NS 3701 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 707 kwh 4,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 5500 kwh 9,8 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av

jrg SIM IEN dap,1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering SIMIEN Simuleringsnavn: Arssimulering Skedsmo VGS del A Tid/dato simulering: 15:32 5/10-2009 Inndatafil: U:\...\Skedsmo VGS Energisimulering Del A.smi Sone: 1 etg Del A Beskrivelse Inndata teknisk utstyr

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 28330 kwh 52,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 753 kwh 2,8 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 542 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16 NOTAT Oppdrag 1350002287 Kunde Peab AS Notat nr. H-not-001 Dato 2014/03/19 Til Fra Kopi Kåre I. Martinsen / Peab AS Margrete Wik Bårdsen / Rambøll Norge AS Kristofer Akre Aarnes / Rambøll Norge AS Energiberegning

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD NOTAT Oppdrag 5120076 Kunde Notat nr. 001 Til Øygarden kommune Jan Vidar Monsen ToreWiger Fra Kopi Kari Dahle Haukland Helge Gaarder TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD Dato 2012-06-25 Det er utført en

Detaljer

ffsimien Resultater årssimulering

ffsimien Resultater årssimulering ffsimien Energipost Energibudsjett Energibruk Spesifikk energibruk Romoppvarming 43114 kwh 48./m2 Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 1915 21.3 kwh/m2 111 Oppvarming av tappevann Vifter (ventilasjon) 10635

Detaljer

Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Riska Boas tilbygg OPPDRAGSGIVER Sandnes kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. mars 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 217010 RIEn RAP 01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

Prosjektingeniører Rev. Dato Sign

Prosjektingeniører Rev. Dato Sign Notat Dato: 24.02.204 Dokument nr:: 2040-204-00-2040224 Prosjektnr.: 204 0 Prosjekt: 204 0 Storgata 33 Molde Emne: Oppdragsgiver: Varmetapsberegning i Simien Molde Eiendom KF ved Åsmund Vestad Prosjektingeniører

Detaljer

HOS Depotbygg - Energiberegninger

HOS Depotbygg - Energiberegninger HOS Depotbygg - Energiberegninger Dette notatet beskriver resultat av beregninger av energibruk til drift av bygget. Beregningene er gjort med programmet SIMIEN (www.programbyggerne.no) og iht. NS 303.

Detaljer

1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1.

1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1. Skadberg Felt A, blokk B1 Energiberegning MULTICONSULT 1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1. 1.1 Generelt om beregningene

Detaljer

TEGNINGSLISTE VVS GRUNNLAG TOTALENTREPRISE

TEGNINGSLISTE VVS GRUNNLAG TOTALENTREPRISE Side 1 av 1. TEGNINGSLISTE VVS GRUNNLAG TOTALENTREPRISE Dato : 30.04.13 Sign.: MK Prosj.nr : 12020 Prosekt : SVV, STATENS VEGVESEN, LEIKANGER Byggherre : STATSBYGG Tegn.nr. : Tegn.navn/tekst : Dato: Mål:

Detaljer

SIMIEN Resultater sommersimulering

SIMIEN Resultater sommersimulering Tid/dato simulering: 2:6 /4-204 Sone: Alle soner Dimensjonerende verdier Tidspunkt Maks. samtidig effekt kjølebatterier (alle soner) 0, kw / 9,0 W/m² 07:45 Totalt installert effekt kjølebatterier 0, kw

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse

Søknad om igangsettingstillatelse igangsettings etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 2013/536 Kommune Ørland Gnr. 68 Bnr. 261 Adresse Maren Juelsgate 2, 7130 BREKSTAD Ansvarlig

Detaljer

ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning Bygget generelt Forutsetninger 2

ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning Bygget generelt Forutsetninger 2 MALVIK KOMMUNE ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no - FORPROSJEKT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bygget

Detaljer

RAPPORT LEKKASJEMÅLING

RAPPORT LEKKASJEMÅLING RAPPORT LEKKASJEMÅLING Oppdragsgiver: Arendal Eiendom KF Oppdragsadresse: Birkenlund Barnehage, Arendal Oppdrag: Dokumentere bygningens lekkasjetall Testdato: 09.10.12 Til stede: Rambøll v/jørn Samuelsen

Detaljer

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Vår oppgave: - Fra 70-talls hus mot passivhus standard Utføre tilstandsanalyse

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE?

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS 2013 ENERGIBEREGNING Eirik Skogvold Sletten AS 2013-04-09 Innholdsfortegnelse 1. Konklusjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. 14-3 Energitiltak TEK10... 4 3. 14-4 Energiramme TEK10... 6 5. 14-5 Minstekrav

Detaljer

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF NYE ENERGIKRAV 01.01.2016 FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år Adresse Strandgata 15 Postnr 2815 Sted Gjøvik Leilighetsnr. Gnr. 62 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96144 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as v/ Bjørn

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Nymoens Torg 11 Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7816 Bnr. 01 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96072 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Næringshagen Tolga Postnr 2540 Sted Tolga Leilighetsnr. Gnr. 39 Bnr. 3 Seksjonsnr. 1ET Festenr. Bygn. nr. 7418809 Bolignr. Merkenr. A2010-13962 Dato 05.08.2010 Ansvarlig Utført av NØK ENERGI EIENDOM

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Georg Frølichs vei, leil. 213 Postnr 1482 Sted Nittedal Leilighetsnr. Gnr. 13 Bnr. 205 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2012-212263 Dato 25.05.2012 Eier Innmeldt av NCC UTVIKLING

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen. Adresse Blindernveien 31 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0254 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL16 Preklinisk Odontologi Merkenr. A2011-104318 Dato 22.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Hoved endringer fra TEK'10 1. Hovedkrav: Beregnet netto energibehov, reduksjon: Boliger

Detaljer

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen Skanska Teknikk - Miljøavdelingen 1/12 Rapport Prosjekt : Veitvet Skole og Flerbrukshall Tema: Energistrategi Rådgiver, Miljøriktig Bygging Niels Lassen Kontrollert av: Henning Fjeldheim Prosjektkontakt

Detaljer

Evaluering Simuleringsnavn: Evaluering Tid/dato simulering: 0:43 5/-200 Sone: Alle soner Evaluering av Energitiltak Varmetapsramme Energiramme Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater

Detaljer

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10 Til: PG Fra: Norconsult AS v/ Dennis Joseph Dato/rev.: 2014-11-24 TRØGSTADSKOLENE VURDERING AV ENERGIEFFEKTIVITET Bakgrunn Norconsult AS har på oppdrag fra Trøgstad Kommune utført energisimuleringer av

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Energimerket angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Hoffsveien 1A Postnr 0275 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 3 Bnr. 624 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-6783 Dato 01.07.2010 Ansvarlig Utført av STOREBRAND EIENDOM NORGE AS Evotek

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse

Søknad om igangsettingstillatelse igangsettings etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 Søknaden gjelder ns saksnummer 2008/356 Ansvarlig søker 960949412 Kontaktperson Vibeke Kristoffersen Telefon 73873800 Mobiltelefon 73873800 e-postadresse

Detaljer

Energivurdering av Marienlyst skole

Energivurdering av Marienlyst skole Energivurdering av Marienlyst skole Sammendrag/konklusjon De foreløpige energiberegningene for Marienlyst skole viser at bygningen tilfredsstiller energikravene til passivhus i NS 3701:2012 gitt forutsetningene

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 10 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 319 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300371840 Bolignr. Merkenr. A2014-400568 Dato 10.01.2014 Eier Innmeldt av KVERNELAND

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Radarveien 27 Postnr 1152 Sted OSLO Leilighetsnr. Gnr. 159 Bnr. 158 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80386702 Bolignr. Merkenr. A2013-334784 Dato 07.06.2013 Eier Innmeldt av Knausen Borettslag Evotek

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER.

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Siv.ing Arve Bjørnli MAJ 203 SIDE Grunnlag fra forskrifter: TEK 0 og kravene til bygninger: Kapittel 4. Energi I. Innledende bestemmelser om energi

Detaljer

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt.

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt. Notat Prosjekt: Bogafjell S3 Pnr: 8070190A Sak: Energiberegning Fag: ENØK Dato: 30.04.2008 Notatnr: 3 Rev: A Utarb. av: Lars Aksnes Distr: Rambøll Norge AS Vassbotnen 1 Postboks 8058 4068 Stavanger www.ramboll.no

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

Kritiske snitt utover tradisjonelt bindingsverk som beregnes er mønsås, drager over vindus felt, taksperrer og forankring av vindkrefter.

Kritiske snitt utover tradisjonelt bindingsverk som beregnes er mønsås, drager over vindus felt, taksperrer og forankring av vindkrefter. Prosjektering og utførelse tiltak, 60/347 Konstruksjonen '71(tiWf å Snølast i henhold til Eurocode 1, Laster på konstruksjoner, snølaster. NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008 Tabell NA 4.1(901)- Karakteristisk

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 12 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 315 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300317112 Bolignr. Merkenr. A2013-389467 Dato 18.11.2013 Eier Innmeldt av SALTE EIENDOMSINVEST

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se  Målt energibruk: kwh pr. år Adresse Møllergata 24 Postnr 0179 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 208 Bnr. 426 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-9877 Dato 15.07.2010 Ansvarlig Utført av STOREBRAND KONTOR OSLO SENTRUM

Detaljer

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley 14-2. KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET - ENERGIRAMME Bygningskategori Nye Energikrav I TEK10 - Totalt netto

Detaljer

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes Eiendomsselskap KF. Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard OPPDRAGSGIVER EMNE

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes Eiendomsselskap KF. Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Sandnes brannstasjon OPPDRAGSGIVER Sandnes Eiendomsselskap KF EMNE Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard DATO / REVISJON: 19. november 2014 / 1 DOKUMENTKODE: 217213 RIEn RAP

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN 16.april 2009, Nito, Oslo Catherine Grini SINTEF Byggforsk 1 NS 3031 - Forord Standardens kompleksitet og omfang tilsier

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere?

Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere? Nye energikrav til yrkesbygg Bygningers energiytelse Kontroll av energikrav vil dette fungere? Erling Weydahl, Multiconsult AS Hva skal jeg snakke om? Det nye innholdet i Byggesaksforskriften som omtaler

Detaljer

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning.

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning. VEDLEGG 1.10 KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Dyrmyrgata 43b Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7980 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-29862 Dato 21.09.2010 Ansvarlig Utført av KS INDUSTRITUNET GK Norge

Detaljer

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget»

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Beddingen 10 Postnr 7014 Sted Trondheim Leilighetsnr. Gnr. 410 Bnr. 658 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-36991 Dato 12.10.2010 Ansvarlig Utført av ABERDEEN SKIPSBYGGET AS

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Mellombølgen 26 Postnr 1157 Sted Oslo Leilighetsnr. 412 Gnr. 159 Bnr. 137 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2016-641010 Dato 29.02.2016 Eier Innmeldt av Sofie Sørum OBOS Prosjekt

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 6 057 528 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 6 057 528 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 39 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0085 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL27 Georg Sverdrups Hus Merkenr. A2011-104590 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Adresse Industriveien 25 Postnr 2020 Sted SKEDSMOKORSET Leilighetsnr. Gnr. 37 Bnr. 419 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 6863817 Bolignr. Merkenr. A2013-310836 Dato 09.04.2013 Eier Innmeldt av Galleberg Eiendom

Detaljer

Kattem barnehage. Johnny N. Holst OPPDRAGSGIVER. Trondheim Eiendom OPPDRAGSGIVERS REF PROSJEKTNUMMER PROSJEKTLEDER. Johnny N.

Kattem barnehage. Johnny N. Holst OPPDRAGSGIVER. Trondheim Eiendom OPPDRAGSGIVERS REF PROSJEKTNUMMER PROSJEKTLEDER. Johnny N. TITTEL Kattem barnehage ENERGIKONSEPT Postadresse: Hoeggveien 66 7036 TRONDHEIM Telefon: 73 96 65 20 Telefax: 73 96 65 21 Mobil: 930 45 037 FORFATTER Johnny N. Holst OPPDRAGSGIVER Trondheim Eiendom OPPDRAGSGIVERS

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Solbergliveien 89 B Postnr 0683 Sted Oslo Leilighetsnr. 1070 Gnr. 144 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2016-649490 Dato 31.03.2016 Eier Innmeldt av Ardalan Fadai OBOS

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Kapittel 14 Energi 14-1. Generelle krav om energi (1) Byggverk skal prosjekteres

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Tastatunet 16 Postnr 4027 Sted STAVANGER Leilighetsnr. 2009 Gnr. 28 Bnr. 3648 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2017-811902 Dato 07.09.2017 Eier Innmeldt av Espen Liland OBOS Prosjekt

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Adresse Hjortefaret 87 Postnr 3176 Sted UNDRUMSDAL Leilighetsnr. Gnr. 142 Bnr. 68 Seksjonsnr. 25 Festenr. Bygn. nr. 300493650 Bolignr. H0102 Merkenr. A2016-714343 Dato 20.10.2016 Eier Innmeldt av SOLRIKE

Detaljer

Energikonsept Strindveien 4

Energikonsept Strindveien 4 Energikonsept Strindveien 4 Thommesen AS Bakgrunn Teori Integrert Design Prosess Integrert Energi Design Integrert bygnings konsept Praksis Prosjekt 1 met Prosjekt 2 Hagaløkkveien Prosjekt 3 Strindveien4

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se  Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse Blindernveien 42 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. Bnr. Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081361851 Bolignr. BL32 Husmannsplassene Merkenr. A2011-104943 Dato 24.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse Blindernveien 40 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. Bnr. Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081361851 Bolignr. BL31 Husmannsplassene Merkenr. A2011-104941 Dato 24.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10 KNUT HELGE SANDLI 09.11.2016 Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Færre og enklere krav Gamle energikrav 14-1 Generelle krav om energi 14-2 Energieffektivitet

Detaljer

Energimerket angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Ullerudveien 25-26 Postnr 1443 Sted Drøbak Leilighetsnr. Gnr. 69 Bnr. 39 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2017-823494 Dato 10.10.2017 Eier Innmeldt av Frogn kommune SWECO Norge

Detaljer