Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 Evaluering Simuleringsnavn: Evaluering Tid/dato simulering: 0:43 5/-200 Sone: Alle soner Evaluering av Energitiltak Varmetapsramme Energiramme Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 8-2 a Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall) ihht. 8-2 a Bygningen tilfredsstiller energirammen ihht. 8-2 b Bygningen tilfredstiller ikke minstekravene i 8-2 c Luftmengdene tilfredsstiller ikke minstekrav gitt i NS303:2007 (tabell A.6) Bygningen tilfredsstiller ikke byggeforskriftenes energikrav Energitiltak ( 8-2 a) Krav Samlet glass-, vindus og dørareal delt på bruksarealet [%] U-verdi yttervegger [W/m²K] U-verdi tak [W/m²K] U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] Normalisert kuldebroverdi [W/m²K] Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] Årsmidlere temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner ventilasjon [%] Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: Omfordeling energitiltak ( 8-2 a, varmetapstall) Krav Varmetapstall yttervegger Varmetapstall tak Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri Varmetapstall glass/vinduer/dører Varmetapstall kuldebroer Varmetapstall infiltrasjon Varmetapstall ventilasjon Totalt varmetapstall.6.8 SIMIEN; Evaluering Side av 4

8 Evaluering Simuleringsnavn: Evaluering Tid/dato simulering: 0:43 5/-200 Sone: Alle soner Energiramme ( 8-2 b, samlet netto energibehov) a Beregnet energibehov romoppvarming 80.9 kwh/m² b Beregnet energibehov ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0.4 kwh/m² 2 Beregnet energibehov varmtvann (tappevann) 0. kwh/m² 3a Beregnet energibehov vifter 2.3 kwh/m² 3b Beregnet energibehov pumper 2.2 kwh/m² 4 Beregnet energibehov belysning 56.3 kwh/m² 5 Beregnet energibehov teknisk utstyr 3.8 kwh/m² 6a Beregnet energibehov romkjøling 0.0 kwh/m² 6b Beregnet energibehov ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 8. kwh/m² Totalt beregnet netto energibehov, sum kwh/m² Forskriftskrav netto energibehov kwh/m² Minstekrav ( 8-2 c) Krav U-verdi yttervegger [W/m²K] U-verdi tak [W/m²K] U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] SIMIEN; Evaluering Side 2 av 4

9 Evaluering Simuleringsnavn: Evaluering Tid/dato simulering: 0:43 5/-200 Sone: Alle soner Dokumentasjon av sentrale inndata () Dokumentasjon Areal yttervegger [m²]: 024 <dokumentasjonstekst> Areal tak [m²]: 244 <dokumentasjonstekst> Areal gulv [m²]: 244 <dokumentasjonstekst> Areal vinduer og ytterdører [m²]: 45 <dokumentasjonstekst> Oppvarmet bruksareal (BRA) [m²]: 244 <dokumentasjonstekst> Oppvarmet luftvolum [m³]: 8544 <dokumentasjonstekst> U-verdi yttervegger [W/m²K] 0.6 <dokumentasjonstekst> U-verdi tak [W/m²K] 0.42 <dokumentasjonstekst> U-verdi gulv [W/m²K] 0.8 <dokumentasjonstekst> U-verdi vinduer og ytterdører [W/m²K].20 <dokumentasjonstekst> Areal vinduer og dører delt på bruksareal [%].8 <dokumentasjonstekst> Normalisert kuldebroverdi [W/m²K]: 0.06 <dokumentasjonstekst> Normalisert varmekapasitet [Wh/m²K] 83 <dokumentasjonstekst> Lekkasjetall (n50) [/h]:.50 <dokumentasjonstekst> Temperaturvirkningsgr. varmegjenvinner [%]: 80 <dokumentasjonstekst> Dokumentasjon av sentrale inndata (2) Dokumentasjon Estimert temperaturvirk. varmegjenvinner pga. frostsikring [%]: 80.0 <dokumentasjonstekst> Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 2.00 <dokumentasjonstekst> Luftmengde i driftstiden [m³/hm²] 0.2 <dokumentasjonstekst> Luftmengde utenfor driftstiden [m³/hm²] 0.0 <dokumentasjonstekst> Systemvirkningsgrad oppvarmingsanlegg: 0.8 <dokumentasjonstekst> Installert effekt romoppv. og varmebatt. [W/m²]: 64 <dokumentasjonstekst> Settpunkttemperatur for romoppvarming [ C] 20.0 <dokumentasjonstekst> Systemeffektfaktor kjøling: 2.50 <dokumentasjonstekst> Settpunkttemperatur for romkjøling [ C] 22.0 <dokumentasjonstekst> Installert effekt romkjøling og kjølebatt. [W/m²]: 30 <dokumentasjonstekst> Spesifikk pumpeeffekt romoppvarming [kw/(l/s)]: 0.50 <dokumentasjonstekst> Spesifikk pumpeeffekt romkjøling [kw/(l/s)]: 0.00 <dokumentasjonstekst> Spesifikk pumpeeffekt varmebatteri [kw/(l/s)]: 0.50 <dokumentasjonstekst> Spesifikk pumpeeffekt kjølebatteri [kw/(l/s)]: 0.60 <dokumentasjonstekst> Driftstid oppvarming (timer) 2.0 <dokumentasjonstekst> SIMIEN; Evaluering Side 3 av 4

10 Evaluering Simuleringsnavn: Evaluering Tid/dato simulering: 0:43 5/-200 Sone: Alle soner Dokumentasjon av sentrale inndata (3) Dokumentasjon Driftstid kjøling (timer) 0.0 <dokumentasjonstekst> Driftstid ventilasjon (timer) 2.0 <dokumentasjonstekst> Driftstid belysning (timer) 2.0 <dokumentasjonstekst> Driftstid utstyr (timer) 2.0 <dokumentasjonstekst> Oppholdstid personer (timer) 2.0 <dokumentasjonstekst> Effektbehov belysning i driftstiden [W/m²] 5.0 <dokumentasjonstekst> Varmetilskudd belysning i driftstiden [W/m²] 5.0 <dokumentasjonstekst> Effektbehov utstyr i driftstiden [W/m²].0 <dokumentasjonstekst> Varmetilskudd utstyr i driftstiden [W/m²].0 <dokumentasjonstekst> Effektbehov varmtvann på driftsdager [W/m²].4 <dokumentasjonstekst> Varmetilskudd varmtvann i driftstiden [W/m²] 0.0 <dokumentasjonstekst> Varmetilskudd personer i oppholdstiden [W/m²] 0.0 <dokumentasjonstekst> Total solfaktor for vindu og solskjerming: 0.55 <dokumentasjonstekst> Gjennomsnittlig karmfaktor vinduer: 0.20 <dokumentasjonstekst> Solskjermingsfaktor horisont/bygningsutspring:.00 <dokumentasjonstekst> Bygningskategori Simuleringsansvarlig Kommentar Inndata bygning Forretningsbygg Stein Hellem. SIMIEN; Evaluering Side 4 av 4

11 Resultater vintersimulering Simuleringsnavn: Vintersimulering Tid/dato simulering: 0:45 5/-200 Dimensjonerende verdier Tidspunkt Maks. samtidig effekt varmebatterier: 79.2 kw / 32.4 W/m² 07:00 Totalt installert effekt varmebatterier 00. kw / 4.0 W/m² 07:00 Maks. samtidig effekt romoppvarming: 25.5 kw / 88.3 W/m² 07:5 Totalt installert effekt romoppvarming kw / 23.0 W/m² 07:5 Min. romlufttemperatur: 7.0 C 07:5 Min. operativ temperatur: 7.2 C 07:00 Maksimal CO2 konsentrasjon (Hele bygningen ) 579 PPM 3:5 Sammendrag av nøkkelverdier for Hele bygningen Tidspunkt Min. innelufttemperatur 7.0 C 02:00 Min. operativ temperatur 7.2 C 07:00 Maks. CO2 konsentrasjon 579 PPM 3:5 Maksimal effekt varmebatterier: 79.2 kw / 32.4 W/m² 07:5 Installert effekt varmebatterier 00. kw / 4.0 W/m² 07:5 Maksimal effekt oppvarmingsanlegg: 25.5 kw / 88.3 W/m² 07:5 Installert effekt romoppvarming kw / 23.0 W/m² 07:5 SIMIEN; Resultater vintersimulering Side av 2

12 Resultater vintersimulering Simuleringsnavn: Vintersimulering Tid/dato simulering: 0:45 5/-200 Temp. [ C] Temperaturer Tid [h] Utetemperatur 2 Lufttemperatur i sone 3 Operativtemperatur i sone 4 Tilluftstemperatur Ventilasjon fast luftmengde CAV (ventilasjon) SIMIEN; Resultater vintersimulering Side 2 av 2

13 Resultater vintersimulering Simuleringsnavn: Vintersimulering Tid/dato simulering: 0:45 5/-200 [PPM] CO2 konsentrasjon CO2 konsentrasjon inneluft 2 CO2 konsentrasjon uteluft Tid [h] SIMIEN; Resultater vintersimulering Side 3 av 2

14 Resultater vintersimulering Simuleringsnavn: Vintersimulering Tid/dato simulering: 0:45 5/-200 [%] PPD indeks Prosent misfornøyde med innetemperaturen 2 Prosent misfornøyde med CO2 nivået 2 Tid [h] SIMIEN; Resultater vintersimulering Side 4 av 2

15 Resultater vintersimulering Simuleringsnavn: Vintersimulering Tid/dato simulering: 0:45 5/-200 [%] Relativ luftfuktighet Relativ luftfuktighet inneluft Tid [h] SIMIEN; Resultater vintersimulering Side 5 av 2

16 Resultater vintersimulering Simuleringsnavn: Vintersimulering Tid/dato simulering: 0:45 5/-200 [W] Varmetilskudd/oppvarming/kjøling Tid [h] Internlaster 2 Oppvarming 3 Varmebatteri 4 Solstråling 5 Forvarmebatteri frostsikring varmegjenvinner SIMIEN; Resultater vintersimulering Side 6 av 2

17 Resultater vintersimulering Simuleringsnavn: Vintersimulering Tid/dato simulering: 0:45 5/-200 [m³/h] Tilluft Tid [h] Infiltrasjon 2 Tilluft fra Ventilasjon fast luftmengde CAV (CAV-Ventilasjon) SIMIEN; Resultater vintersimulering Side 7 av 2

18 Resultater vintersimulering Simuleringsnavn: Vintersimulering Tid/dato simulering: 0:45 5/-200 Temp. [ C] Duggpunkt og overflatetemperatur på vinduer Duggpunktstemperatur romluft 2 Overflatetemperatur Vinduer SV (på Fasade SV ) 3 Overflatetemperatur Vinduer SV (på Fasade SV ) 4 Overflatetemperatur Vindu SV (på Fasade NV) 5 Overflatetemperatur Glassdør (på Fasade NV) 6 Overflatetemperatur Vindu SV (på Fasade NV) Tid [h] SIMIEN; Resultater vintersimulering Side 8 av 2

19 Resultater vintersimulering Simuleringsnavn: Vintersimulering Tid/dato simulering: 0:45 5/-200 Temp. [ C] Temperaturasymmetri vendt mot kalde vinduflater Tid [h] Temperaturassymmetri vendt mot Vinduer SV (på Fasade SV ) 2 Temperaturassymmetri vendt mot Vinduer SV (på Fasade SV ) 3 Temperaturassymmetri vendt mot Vindu SV (på Fasade NV) 4 Temperaturassymmetri vendt mot Glassdør (på Fasade NV) 5 Temperaturassymmetri vendt mot Vindu SV (på Fasade NV) SIMIEN; Resultater vintersimulering Side 9 av 2

20 Resultater vintersimulering Simuleringsnavn: Vintersimulering Tid/dato simulering: 0:45 5/-200 [%] PPD kaldras vinduer PPD kaldras fra Vinduer SV (Fasade SV ) 2 PPD kaldras fra Vinduer SV (Fasade SV ) 3 PPD kaldras fra Vindu SV (Fasade NV) 4 PPD kaldras fra Glassdør (Fasade NV) 5 PPD kaldras fra Vindu SV (Fasade NV) Tid [h] SIMIEN; Resultater vintersimulering Side 0 av 2

21 Resultater vintersimulering Simuleringsnavn: Vintersimulering Tid/dato simulering: 0:45 5/-200 Dokumentasjon av sentrale inndata () Areal yttervegger [m²]: 024 Areal tak [m²]: 244 Areal gulv [m²]: 244 Areal vinduer og ytterdører [m²]: 45 Oppvarmet bruksareal (BRA) [m²]: 244 Oppvarmet luftvolum [m³]: 8544 U-verdi yttervegger [W/m²K] 0.6 U-verdi tak [W/m²K] 0.42 U-verdi gulv [W/m²K] 0.8 U-verdi vinduer og ytterdører [W/m²K].20 Areal vinduer og dører delt på bruksareal [%].8 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K]: 0.06 Normalisert varmekapasitet [Wh/m²K] 83 Lekkasjetall (n50) [/h]:.50 Temperaturvirkningsgr. varmegjenvinner [%]: 80 Estimert temperaturvirk. varmegjenvinner pga. frostsikring [%]: 80.0 Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 2.00 Luftmengde i driftstiden [m³/hm²] 0.2 Luftmengde utenfor driftstiden [m³/hm²] 0.0 Systemvirkningsgrad oppvarmingsanlegg: 0.8 Installert effekt romoppv. og varmebatt. [W/m²]: 64 SIMIEN; Resultater vintersimulering Side av 2

22 Resultater vintersimulering Simuleringsnavn: Vintersimulering Tid/dato simulering: 0:45 5/-200 Dokumentasjon av sentrale inndata (2) Settpunkttemperatur for romoppvarming [ C] 9.9 Systemeffektfaktor kjøling: 2.50 Settpunkttemperatur for romkjøling [ C] 0.0 Installert effekt romkjøling og kjølebatt. [W/m²]: 30 Spesifikk pumpeeffekt romoppvarming [kw/(l/s)]: 0.50 Spesifikk pumpeeffekt romkjøling [kw/(l/s)]: 0.00 Spesifikk pumpeeffekt varmebatteri [kw/(l/s)]: 0.50 Spesifikk pumpeeffekt kjølebatteri [kw/(l/s)]: 0.60 Driftstid oppvarming (timer) 4.0 Driftstid kjøling (timer) 0.0 Driftstid ventilasjon (timer) 4.0 Driftstid belysning (timer) 4.0 Driftstid utstyr (timer) 4.0 Oppholdstid personer (timer) 3.0 Effektbehov belysning i driftstiden [W/m²] 5.0 Varmetilskudd belysning i driftstiden [W/m²] 5.0 Effektbehov utstyr i driftstiden [W/m²].0 Varmetilskudd utstyr i driftstiden [W/m²].0 Effektbehov varmtvann på driftsdager [W/m²].4 Varmetilskudd varmtvann i driftstiden [W/m²] 0.0 Varmetilskudd personer i oppholdstiden [W/m²] 0.0 Inndata simulering av dimensjonerende vinterforhold Simuleringsdato 6/0 Simulerte døgn 3 Dagtype Normal driftsdag Bekledning [clo].0 Aktivitetsnivå personer [met].0 Bruker dim. klimadata fra database - SIMIEN; Resultater vintersimulering Side 2 av 2

23 Resultater vintersimulering Simuleringsnavn: Vintersimulering Tid/dato simulering: 0:45 5/-200 Bygningskategori Simuleringsansvarlig Kommentar Inndata bygning Forretningsbygg Stein Hellem. Inndata klima Klimasted Gardermoen Breddegrad 60 3' Lengdegrad 3' Tidssone GMT + Klimadata Fra database Transmissivitet atmosfære 0.88 Absolutt luftfuktighet 0 g/kg Markrefleksjonskoeffisient 0.60 Minimum utetemperatur C Maksimum utetemperatur C Vindhastighet 0.9 m/s SIMIEN; Resultater vintersimulering Side 3 av 2

24 Resultater vintersimulering Simuleringsnavn: Vintersimulering Tid/dato simulering: 0:45 5/-200 Inndata energiforsyning a Direkte elektrisitet Systemvirkningsgrad: 0.90 Kjølefaktor: 2.50 Energipris: 0.80 kr/kwh CO2-utslipp: 355 g/kwh Andel romoppvarming: 30.0% Andel oppv. tappevann: 0.0% Andel varmebatteri: 0.0 % Andel kjølebatteri: 0.0 % Andel romkjøling: 00.0 % Andel el. spesifikt: 00.0 % 2 Olje Systemvirkningsgrad: 0.77 Kjølefaktor: 2.40 Energipris: 0.80 kr/kwh CO2-utslipp: 330 g/kwh Andel romoppvarming: 70.0% Andel oppv. tappevann: 00.0% Andel varmebatteri: 00.0 % Andel kjølebatteri: 00.0 % Andel romkjøling: 0.0 % Andel el. spesifikt: 0.0 % Inndata ekspertverdier Konvektiv andel varmetilskudd belysning 0.30 Konvektiv andel varmetilsk. teknisk utstyr 0.50 Konvektiv andel varmetilsikudd personer 0.50 Konvektiv andel varmetilsikudd sol 0.50 Konvektiv varmoverføringskoeff. vegger 2.50 Konvektiv varmoverføringskoeff. himling 2.00 Konvektiv varmoverføringskoeff. gulv 3.00 Bypassfaktor kjølebatteri 0.25 Innv. varmemotstand på vinduruter 0.3 Midlere lufthastighet romluft 0.5 Turbulensintensitet romluft Avstand fra vindu 0.60 Termisk konduktivitet akk. sjikt [W/m²K]: SIMIEN; Resultater vintersimulering Side 4 av 2

25 Resultater vintersimulering Simuleringsnavn: Vintersimulering Tid/dato simulering: 0:45 5/-200 Inndata rom/sone Oppvarmet gulvareal m² Oppvarmet luftvolum m² Normalisert kuldebroverdi 0.06 W/K/m² Varmekapasitet møbler/interiør 5.0 Wh/m² (Lette møbler/lette skillekonstruksjoner) Lekkasjetall (luftskifte v. 50pa).50 ach Skjerming i terrenget Moderat skjerming Fasadesituasjon Flere eksponerte fasader Driftsdager i Januar 26 Driftsdager i Februar 24 Driftsdager i Mars 27 Driftsdager i April 26 Driftsdager i Mai 26 Driftsdager i Juni 26 Driftsdager i Juli 27 Driftsdager i August 26 Driftsdager i September 26 Driftsdager i Oktober 26 Driftsdager i November 26 Driftsdager i Desember 27 Inndata gulv mot friluft/kryprom/grunn Gulv på grunn (gulv) Oppvarmet gulvareal m² Gulvtype Gulv på grunn Utvendig omkrets m Tykkelse grunnmur 0.30 m Grunnforhold Sand/grus Varmekapasitet: 556 Wh/m³K Varmeledningsevne: 2.00 W/mK Ekstra kantisolering Type: Horisontal 70 mm Hard steinull (varmeledningsevne 0.037) Høyde/bredde: 3.00 m Tykkelse: 7.0 cm Varmeledingsevne: 0.04 W/mK Innv. akk. sjikt gulv Tungt gulv Varmekapasitet 63.0 Wh/m²K Gulvkonstruksjon Egendefinert Uverdi: 2.9 W/m²K SIMIEN; Resultater vintersimulering Side 5 av 2

26 Resultater vintersimulering Simuleringsnavn: Vintersimulering Tid/dato simulering: 0:45 5/-200 Inndata fasade/yttervegg Fasade NØ (fasade) Totalt areal m² Retning (0=Nord, 80=Sør) 50 Innv. akkumulerende sjikt Standard akkumulerende sjikt Varmekapasitet 8.0 Wh/m²K Konstruksjon Egendefinert Uverdi: 0.6 W/m²K Inndata fasade/yttervegg Fasade SØ (fasade) Totalt areal 94.5 m² Retning (0=Nord, 80=Sør) 40 Innv. akkumulerende sjikt Standard akkumulerende sjikt Varmekapasitet 8.0 Wh/m²K Konstruksjon Egendefinert Uverdi: 0.6 W/m²K Inndata fasade/yttervegg Fasade SV (fasade) Totalt areal m² Retning (0=Nord, 80=Sør) 230 Innv. akkumulerende sjikt Standard akkumulerende sjikt Varmekapasitet 8.0 Wh/m²K Konstruksjon Egendefinert Uverdi: 0.6 W/m²K SIMIEN; Resultater vintersimulering Side 6 av 2

27 Resultater vintersimulering Simuleringsnavn: Vintersimulering Tid/dato simulering: 0:45 5/-200 Inndata vinduselement Vinduer SV (Vindu(er) på Fasade SV ) Antall vinduer 6 Høyde vindu(er).20 m Bredde vindu(er).80 m Karm-/ramme faktor 0.20 Total U-verdi (rute+karm/rammekonstr.).20 W/m²K Konstant (fast) solskjerming To lag glass, hvorav det indre er energispareglass Total solfaktor: 0.55 Inndata vinduselement Vinduer SV (Vindu(er) på Fasade SV ) Antall vinduer 2 Høyde vindu(er).20 m Bredde vindu(er) 0.90 m Karm-/ramme faktor 0.20 Total U-verdi (rute+karm/rammekonstr.).20 W/m²K Konstant (fast) solskjerming To lag glass, hvorav det indre er energispareglass Total solfaktor: 0.55 Inndata fasade/yttervegg Fasade NV (fasade) Totalt areal 94.5 m² Retning (0=Nord, 80=Sør) 320 Innv. akkumulerende sjikt Standard akkumulerende sjikt Varmekapasitet 8.0 Wh/m²K Konstruksjon Egendefinert Uverdi: 0.6 W/m²K Utvendig absorptionskoeffisient 0.80 SIMIEN; Resultater vintersimulering Side 7 av 2

28 Resultater vintersimulering Simuleringsnavn: Vintersimulering Tid/dato simulering: 0:45 5/-200 Inndata vinduselement Vindu SV (Vindu(er) på Fasade NV) Antall vinduer 2 Høyde vindu(er) 2.0 m Bredde vindu(er) 3.50 m Karm-/ramme faktor 0.20 Total U-verdi (rute+karm/rammekonstr.).20 W/m²K Konstant (fast) solskjerming To lag glass, hvorav det indre er energispareglass Total solfaktor: 0.55 Inndata vinduselement Glassdør (Vindu(er) på Fasade NV) Antall vinduer Høyde vindu(er) 2.0 m Bredde vindu(er) 2.70 m Karm-/ramme faktor 0.20 Total U-verdi (rute+karm/rammekonstr.).20 W/m²K Konstant (fast) solskjerming To lag glass, hvorav det indre er energispareglass Total solfaktor: 0.55 Inndata vinduselement Vindu SV (Vindu(er) på Fasade NV) Antall vinduer Høyde vindu(er) 2.0 m Bredde vindu(er) 4.30 m Karm-/ramme faktor 0.20 Total U-verdi (rute+karm/rammekonstr.).20 W/m²K Konstant (fast) solskjerming To lag glass, hvorav det indre er energispareglass Total solfaktor: 0.55 SIMIEN; Resultater vintersimulering Side 8 av 2

29 Resultater vintersimulering Simuleringsnavn: Vintersimulering Tid/dato simulering: 0:45 5/-200 Inndata yttertak Tak (yttertak) Totalt areal m² Retning (0=Nord, 80=Sør) 230 Takvinkel 0.0 Innv. akkumulerende sjikt Gassbetong Varmekapasitet 7.0 Wh/m²K Konstruksjon Egendefinert Uverdi: 0.42 W/m²K Inndata belysning Lys og annet el (internlaster, belysning) Effekt/Varmetilskudd belysning I driftstiden; Effekt: 5.0 W/m²; Varmetilskudd: 00 % Utenfor driftstiden; Effekt: 0.0 W/m²; Varmetilskudd: 00 % På helg/feriedager; Effekt: 0.0 W/m²; Varmetilskudd: 00 % Antall timer drift pr døgn: 4:00 Inndata teknisk utstyr (internlast) Lys og annet el (internlaster, teknisk utstyr) Effekt/Varmetilskudd teknisk utstyr I driftstiden; Effekt:.0 W/m²; Varmetilskudd: 00 % Utenfor driftstiden; Effekt: 0.0 W/m²; Varmetilskudd: 00 % På helg/feriedager; Effekt: 0.0 W/m²; Varmetilskudd: 00 % Antall timer drift pr døgn: 4:00 Tappevann Inndata varmtvann (tappevann) Lys og annet el (internlaster, tappevann) Driftsdag; Midlere effekt:.4 W/m²; Varmetilskudd: 0 %; Vanndamp: 0.0 g/m² Helg/feriedag: Midlere effekt: 0.0 W/m²; Varmetilskudd: 0 %; ; Vanndamp: 0.0 g/m² SIMIEN; Resultater vintersimulering Side 9 av 2

30 Resultater vintersimulering Simuleringsnavn: Vintersimulering Tid/dato simulering: 0:45 5/-200 Varmetilskudd personer Inndata varmetilskudd personer (internlast) Lys og annet el (internlaster, varmetilskudd personer) I arbeidstiden: 0.0 W/m² Utenfor arbeidstiden: 0.0 W/m² Ferie/helgedager: 0.0 W/m² Antall arbeidstimer: 3:00 Inndata CAV Ventilasjon fast luftmengde CAV (CAV ventilasjon) Ventilasjonstype Balansert ventilasjon Driftstid 4:00 timer drift pr døgn Luftmengde I driftstiden: tilluft = 0.2 m³/hm², avtrekk = 0.2 m³/hm² Utenfor driftstiden: tilluft = 0.0 m³/hm², avtrekk = 0.0 m³/hm² Helg/feridag: tilluft = 0.0 m³/hm², avtrekk = 0.0 m³/hm² Tilluftstemperatur Min. tillufttemp: 5.0 C<br>Maks. tillufttemp: 20.0 C<br>Høy utetemp: 22.0 C<br>L Varmebatteri Ja Maks. kapasitet: 4 W/m² Vannbåren distribusjon til varmebatteri Delta-T: 20.0 C SPP: 0.5 kw/(l/s) Kjølebatteri Maks. kapasitet: 30 W/m² Vannbåren distribusjon til kjølebatteri Delta-T: 5.0 C SPP: 0.6 kw/(l/s) Varmegjenvinner Ja, temperaturvirkningsgrad: 0.80 Vifter Plassering tilluftsvifte: Etter gjenvinner Plassering avtrekksvifte: Etter gjenvinner SFP-faktor vifter 2.0 kw/m³/s SIMIEN; Resultater vintersimulering Side 20 av 2

31 Resultater vintersimulering Simuleringsnavn: Vintersimulering Tid/dato simulering: 0:45 5/-200 Inndata oppvarming Oppvarming (oppvarming) Settpunkttemperatur i driftstid 22.0 C Settpunkttemperatur utenfor driftstiden 7.0 C Maks. kapasitet 23 W/m² Konvektiv andel oppvarming 0.50 Driftstid 4:00 timer drift pr døgn Annen drifsstrategi i sommermåneder Fra Mai til September Settpunkttemperatur i driftstiden (sommer) 20.0 C Settpunttemperatur uten driftstiden (sommer) 5.0 C Driftstid sommermåneder 4:00 timer drift pr døgn Vannbårent oppvarmingsanlegg Ja Turtemperatur 70.0 C Returtemperatur 50.0 C Spesifikk pumpeeffekt 0.50 kw/(l/s) SIMIEN; Resultater vintersimulering Side 2 av 2

32 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering Tid/dato simulering: 0:47 5/-200 Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming kwh 96.3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 23 kwh 0.5 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) kwh 0. kwh/m² 3a Vifter kwh 24.8 kwh/m² 3b Pumper 747 kwh 3. kwh/m² 4 Belysning kwh 65.7 kwh/m² 5 Teknisk utstyr 0694 kwh 4.4 kwh/m² 6a Romkjøling 0 kwh 0.0 kwh/m² 6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 2937 kwh 2.0 kwh/m² Totalt netto energibehov, sum kwh 26.9 kwh/m² Levert energi til bygningen (beregnet) Energivare Levert energi Spesifikk levert energi a Direkte elektrisitet kwh 34.9 kwh/m² b El. til varmepumpesystemer 0 kwh 0.0 kwh/m² c El. til solenergisystemer 0 kwh 0.0 kwh/m² 2 Olje kwh 0.3 kwh/m² 3 Gass 0 kwh 0.0 kwh/m² 4 Fjernvarme 0 kwh 0.0 kwh/m² 5 Biobrensel 0 kwh 0.0 kwh/m² 6 Annen energivare () 0 kwh 0.0 kwh/m² Totalt levert energi, sum kwh kwh/m² SIMIEN; Resultater årssimulering Side av 2

33 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering Tid/dato simulering: 0:47 5/-200 Årlige utslipp av CO2 Energivare Utslipp Spesifikt utslipp a Direkte elektrisitet 6895 kg 47.9 kg/m² b El. til varmepumpesystemer 0 kg 0.0 kg/m² c El. til solenergisystemer 0 kg 0.0 kg/m² 2 Olje 8623 kg 33.4 kg/m² 3 Gass 0 kg 0.0 kg/m² 4 Fjernvarme 0 kg 0.0 kg/m² 5 Biobrensel 0 kg 0.0 kg/m² 6 Annen energivare () 0 kg 0.0 kg/m² Totalt utslipp, sum kg 8.3 kg/m² Kostnad kjøpt energi Energivare Energikostnad Spesifikk energikostnad a Direkte elektrisitet kr 07.9 kr/m² b El. til varmepumpesystemer 0 kr 0.0 kr/m² c El. til solenergisystemer 0 kr 0.0 kr/m² 2 Olje kr 8. kr/m² 3 Gass 0 kr 0.0 kr/m² 4 Fjernvarme 0 kr 0.0 kr/m² 5 Biobrensel 0 kr 0.0 kr/m² 6 Annen energivare () 0 kr 0.0 kr/m² Årligee energikostnader, sum kr 89.0 kr/m² SIMIEN; Resultater årssimulering Side 2 av 2

34 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering Tid/dato simulering: 0:47 5/-200 Årlig energibudsjett Romoppvarming 44.4 % Ventilasjonsvarme 0.2 % Tappevann 4.7 % Vifter.4 % Ventilasjonskjøling 5.5 % Teknisk utstyr 2.0 % Pumper.4 % Belysning 30.3 % a Romoppvarming kwh b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 23 kwh 2 Varmtvann (tappevann) kwh 3a Vifter kwh 3b Pumper 747 kwh 4 Belysning kwh 5 Teknisk utstyr 0694 kwh 6a Romkjøling 0 kwh 6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 2937 kwh Totalt netto energibehov, sum kwh SIMIEN; Resultater årssimulering Side 3 av 2

35 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering Tid/dato simulering: 0:47 5/-200 Levert energi til bygningen (beregnet) a Direkte elektrisitet 57. % 2 Olje 42.9 % a Direkte elektrisitet kw b El. til varmepumpesystemer 0 kw c El. til solenergisystemer 0 kw 2 Olje kw 3 Gass 0 kw 4 Fjernvarme 0 kw 5 Biobrensel 0 kw 6 Annen energivare () 0 kw Totalt levert energi, sum kw SIMIEN; Resultater årssimulering Side 4 av 2

36 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering Tid/dato simulering: 0:47 5/-200 Varmetapsbudsjett (varmetapstall) Varmetap tak 34.7 % Varmetap gulv 5. % Varmetap yttervegger 5.6 % Varmetap vinduer/dører.8 % Varmetap kuldebroer 5.0 % Varmetap infiltrasjon 0.0 % Varmetap ventilasjon 27.8 % Varmetapstall yttervegger Varmetapstall tak Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri Varmetapstall glass/vinduer/dører Varmetapstall kuldebroer Varmetapstall infiltrasjon Varmetapstall ventilasjon Totalt varmetapstall 0.07 W/m²K 0.42 W/m²K 0.8 W/m²K 0.02 W/m²K 0.06 W/m²K 0.2 W/m²K 0.34 W/m²K.2 W/m²K SIMIEN; Resultater årssimulering Side 5 av 2

37 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering Tid/dato simulering: 0:47 5/-200 [kwh] Månedlig energibudsjett Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Romoppvarming Ventilasjonsvarme Tappevann Vifter Pumper Belysning Teknisk utstyr Romkjøling Ventilasjonskjøling SIMIEN; Resultater årssimulering Side 6 av 2

38 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering Tid/dato simulering: 0:47 5/-200 [kwh] Månedlig varmebalanse Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Romoppvarming Varmegjenvinner (ventilasjon) Ventilasjonsvarme (varmebatterier) Varmtvann Vifter Belysning Teknisk utstyr Personer Sol Romkjøling (lokal kjøling) Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) Infiltrasjon (luftlekkasjer) Ventilasjon Transmisjon (bygningskropp) SIMIEN; Resultater årssimulering Side 7 av 2

39 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering Tid/dato simulering: 0:47 5/-200 Månedlige temperaturdata (lufttemperatur) Måned Midlere ute Maks. ute Min. ute Midlere sone Maks. sone Min. sone Januar -4.9 C 5.7 C -2. C 20.4 C 22.0 C 7.0 C Februar -4. C 8.3 C -9.8 C 20.5 C 22.0 C 7.0 C Mars -0.9 C.4 C -3.3 C 20.7 C 22.0 C 7.0 C April 4.3 C 4.3 C -6.2 C 20.9 C 22.0 C 7.0 C Mai 9.9 C 22.2 C -.3 C 9.2 C 2. C 5.0 C Juni 3.5 C 24.4 C 3.7 C 9.9 C 2.8 C 6.7 C Juli 6.3 C 26. C 6.5 C 20.6 C 23.2 C 8.7 C August 6.0 C 27.0 C 6.6 C 20.5 C 23.6 C 7.6 C September 0.9 C 20.0 C.2 C 9.5 C 22.0 C 6.2 C Oktober 5.0 C 4.6 C -4.8 C 20.9 C 22.2 C 7.0 C November 0.4 C 0.6 C -9.2 C 20.8 C 22.3 C 7.0 C Desember -3.8 C 7. C -7.4 C 20.6 C 22.0 C 7.0 C SIMIEN; Resultater årssimulering Side 8 av 2

40 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering Tid/dato simulering: 0:47 5/-200 Temp. [ C] Årlig temperaturvarighet Tid [h] Varighet utetemperaturur 2 Varighet lufttemperatur 3 Varighet operativ temperatur SIMIEN; Resultater årssimulering Side 9 av 2

41 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering Tid/dato simulering: 0:47 5/-200 Temp. [ C] 25 Årlig temperaturvarighet i arbeidstiden Tid [h] Varighet lufttemperatur (i arbeidstiden) 2 Varighet operativ temperatur (i driftstiden) SIMIEN; Resultater årssimulering Side 0 av 2

42 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering Tid/dato simulering: 0:47 5/-200 [W] Varighet effekt kjøling og oppvarming Tid [h] Varighetskurve oppvarmingsanlegg 2 Varighetskurve varmebatterier (ventilasjon) 3 Varighetskurve kjølebatterier (ventilasjon) SIMIEN; Resultater årssimulering Side av 2

43 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering Tid/dato simulering: 0:47 5/-200 Dokumentasjon av sentrale inndata () Areal yttervegger [m²]: 024 Areal tak [m²]: 244 Areal gulv [m²]: 244 Areal vinduer og ytterdører [m²]: 45 Oppvarmet bruksareal (BRA) [m²]: 244 Oppvarmet luftvolum [m³]: 8544 U-verdi yttervegger [W/m²K] 0.6 U-verdi tak [W/m²K] 0.42 U-verdi gulv [W/m²K] 0.8 U-verdi vinduer og ytterdører [W/m²K].20 Areal vinduer og dører delt på bruksareal [%].8 Normalisert kuldebroverdi [W/m²K]: 0.06 Normalisert varmekapasitet [Wh/m²K] 83 Lekkasjetall (n50) [/h]:.50 Temperaturvirkningsgr. varmegjenvinner [%]: 80 Estimert temperaturvirk. varmegjenvinner pga. frostsikring [%]: 80.0 Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kw/m³/s]: 2.00 Luftmengde i driftstiden [m³/hm²] 0.2 Luftmengde utenfor driftstiden [m³/hm²] 0.0 Systemvirkningsgrad oppvarmingsanlegg: 0.8 Installert effekt romoppv. og varmebatt. [W/m²]: 64 Settpunkttemperatur for romoppvarming [ C] 9.9 SIMIEN; Resultater årssimulering Side 2 av 2

44 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering Tid/dato simulering: 0:47 5/-200 Dokumentasjon av sentrale inndata (2) Systemeffektfaktor kjøling: 2.50 Settpunkttemperatur for romkjøling [ C] 0.0 Installert effekt romkjøling og kjølebatt. [W/m²]: 30 Spesifikk pumpeeffekt romoppvarming [kw/(l/s)]: 0.50 Spesifikk pumpeeffekt romkjøling [kw/(l/s)]: 0.00 Spesifikk pumpeeffekt varmebatteri [kw/(l/s)]: 0.50 Spesifikk pumpeeffekt kjølebatteri [kw/(l/s)]: 0.60 Driftstid oppvarming (timer) 4.0 Driftstid kjøling (timer) 0.0 Driftstid ventilasjon (timer) 4.0 Driftstid belysning (timer) 4.0 Driftstid utstyr (timer) 4.0 Oppholdstid personer (timer) 3.0 Effektbehov belysning i driftstiden [W/m²] 5.0 Varmetilskudd belysning i driftstiden [W/m²] 5.0 Effektbehov utstyr i driftstiden [W/m²].0 Varmetilskudd utstyr i driftstiden [W/m²].0 Effektbehov varmtvann på driftsdager [W/m²].4 Varmetilskudd varmtvann i driftstiden [W/m²] 0.0 Varmetilskudd personer i oppholdstiden [W/m²] 0.0 Total solfaktor for vindu og solskjerming: 0.55 Gjennomsnittlig karmfaktor vinduer: 0.20 Solskjermingsfaktor horisont/bygningsutspring:.00 Bygningskategori Simuleringsansvarlig Kommentar Inndata bygning Forretningsbygg Stein Hellem. SIMIEN; Resultater årssimulering Side 3 av 2

45 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering Tid/dato simulering: 0:47 5/-200 Inndata klima Klimasted Gardermoen Breddegrad 60 3' Lengdegrad 3' Tidssone GMT + Årsmiddeltemperatur 5.3 C Midlere solstråling horisontal flate 06 W/m² Midlere vindhastighet 2.8 m/s Inndata energiforsyning a Direkte elektrisitet Systemvirkningsgrad: 0.90 Kjølefaktor: 2.50 Energipris: 0.80 kr/kwh CO2-utslipp: 355 g/kwh Andel romoppvarming: 30.0% Andel oppv. tappevann: 0.0% Andel varmebatteri: 0.0 % Andel kjølebatteri: 0.0 % Andel romkjøling: 00.0 % Andel el. spesifikt: 00.0 % 2 Olje Systemvirkningsgrad: 0.77 Kjølefaktor: 2.40 Energipris: 0.80 kr/kwh CO2-utslipp: 330 g/kwh Andel romoppvarming: 70.0% Andel oppv. tappevann: 00.0% Andel varmebatteri: 00.0 % Andel kjølebatteri: 00.0 % Andel romkjøling: 0.0 % Andel el. spesifikt: 0.0 % SIMIEN; Resultater årssimulering Side 4 av 2

46 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering Tid/dato simulering: 0:47 5/-200 Inndata ekspertverdier Konvektiv andel varmetilskudd belysning 0.30 Konvektiv andel varmetilsk. teknisk utstyr 0.50 Konvektiv andel varmetilsikudd personer 0.50 Konvektiv andel varmetilsikudd sol 0.50 Konvektiv varmoverføringskoeff. vegger 2.50 Konvektiv varmoverføringskoeff. himling 2.00 Konvektiv varmoverføringskoeff. gulv 3.00 Bypassfaktor kjølebatteri 0.25 Innv. varmemotstand på vinduruter 0.3 Midlere lufthastighet romluft 0.5 Turbulensintensitet romluft Avstand fra vindu 0.60 Termisk konduktivitet akk. sjikt [W/m²K]: Inndata rom/sone Oppvarmet gulvareal m² Oppvarmet luftvolum m² Normalisert kuldebroverdi 0.06 W/K/m² Varmekapasitet møbler/interiør 5.0 Wh/m² (Lette møbler/lette skillekonstruksjoner) Lekkasjetall (luftskifte v. 50pa).50 ach Skjerming i terrenget Moderat skjerming Fasadesituasjon Flere eksponerte fasader Driftsdager i Januar 26 Driftsdager i Februar 24 Driftsdager i Mars 27 Driftsdager i April 26 Driftsdager i Mai 26 Driftsdager i Juni 26 Driftsdager i Juli 27 Driftsdager i August 26 Driftsdager i September 26 Driftsdager i Oktober 26 Driftsdager i November 26 Driftsdager i Desember 27 SIMIEN; Resultater årssimulering Side 5 av 2

47 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering Tid/dato simulering: 0:47 5/-200 Inndata gulv mot friluft/kryprom/grunn Gulv på grunn (gulv) Oppvarmet gulvareal m² Gulvtype Gulv på grunn Utvendig omkrets m Tykkelse grunnmur 0.30 m Grunnforhold Sand/grus Varmekapasitet: 556 Wh/m³K Varmeledningsevne: 2.00 W/mK Ekstra kantisolering Type: Horisontal 70 mm Hard steinull (varmeledningsevne 0.037) Høyde/bredde: 3.00 m Tykkelse: 7.0 cm Varmeledingsevne: 0.04 W/mK Innv. akk. sjikt gulv Tungt gulv Varmekapasitet 63.0 Wh/m²K Gulvkonstruksjon Egendefinert Uverdi: 2.9 W/m²K Inndata fasade/yttervegg Fasade NØ (fasade) Totalt areal m² Retning (0=Nord, 80=Sør) 50 Innv. akkumulerende sjikt Standard akkumulerende sjikt Varmekapasitet 8.0 Wh/m²K Konstruksjon Egendefinert Uverdi: 0.6 W/m²K SIMIEN; Resultater årssimulering Side 6 av 2

48 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering Tid/dato simulering: 0:47 5/-200 Inndata fasade/yttervegg Fasade SØ (fasade) Totalt areal 94.5 m² Retning (0=Nord, 80=Sør) 40 Innv. akkumulerende sjikt Standard akkumulerende sjikt Varmekapasitet 8.0 Wh/m²K Konstruksjon Egendefinert Uverdi: 0.6 W/m²K Inndata fasade/yttervegg Fasade SV (fasade) Totalt areal m² Retning (0=Nord, 80=Sør) 230 Innv. akkumulerende sjikt Standard akkumulerende sjikt Varmekapasitet 8.0 Wh/m²K Konstruksjon Egendefinert Uverdi: 0.6 W/m²K Inndata vinduselement Vinduer SV (Vindu(er) på Fasade SV ) Antall vinduer 6 Høyde vindu(er).20 m Bredde vindu(er).80 m Karm-/ramme faktor 0.20 Total U-verdi (rute+karm/rammekonstr.).20 W/m²K Konstant (fast) solskjerming To lag glass, hvorav det indre er energispareglass Total solfaktor: 0.55 SIMIEN; Resultater årssimulering Side 7 av 2

49 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering Tid/dato simulering: 0:47 5/-200 Inndata vinduselement Vinduer SV (Vindu(er) på Fasade SV ) Antall vinduer 2 Høyde vindu(er).20 m Bredde vindu(er) 0.90 m Karm-/ramme faktor 0.20 Total U-verdi (rute+karm/rammekonstr.).20 W/m²K Konstant (fast) solskjerming To lag glass, hvorav det indre er energispareglass Total solfaktor: 0.55 Inndata fasade/yttervegg Fasade NV (fasade) Totalt areal 94.5 m² Retning (0=Nord, 80=Sør) 320 Innv. akkumulerende sjikt Standard akkumulerende sjikt Varmekapasitet 8.0 Wh/m²K Konstruksjon Egendefinert Uverdi: 0.6 W/m²K Utvendig absorptionskoeffisient 0.80 Inndata vinduselement Vindu SV (Vindu(er) på Fasade NV) Antall vinduer 2 Høyde vindu(er) 2.0 m Bredde vindu(er) 3.50 m Karm-/ramme faktor 0.20 Total U-verdi (rute+karm/rammekonstr.).20 W/m²K Konstant (fast) solskjerming To lag glass, hvorav det indre er energispareglass Total solfaktor: 0.55 SIMIEN; Resultater årssimulering Side 8 av 2

50 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering Tid/dato simulering: 0:47 5/-200 Inndata vinduselement Glassdør (Vindu(er) på Fasade NV) Antall vinduer Høyde vindu(er) 2.0 m Bredde vindu(er) 2.70 m Karm-/ramme faktor 0.20 Total U-verdi (rute+karm/rammekonstr.).20 W/m²K Konstant (fast) solskjerming To lag glass, hvorav det indre er energispareglass Total solfaktor: 0.55 Inndata vinduselement Vindu SV (Vindu(er) på Fasade NV) Antall vinduer Høyde vindu(er) 2.0 m Bredde vindu(er) 4.30 m Karm-/ramme faktor 0.20 Total U-verdi (rute+karm/rammekonstr.).20 W/m²K Konstant (fast) solskjerming To lag glass, hvorav det indre er energispareglass Total solfaktor: 0.55 Inndata yttertak Tak (yttertak) Totalt areal m² Retning (0=Nord, 80=Sør) 230 Takvinkel 0.0 Innv. akkumulerende sjikt Gassbetong Varmekapasitet 7.0 Wh/m²K Konstruksjon Egendefinert Uverdi: 0.42 W/m²K SIMIEN; Resultater årssimulering Side 9 av 2

51 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering Tid/dato simulering: 0:47 5/-200 Inndata belysning Lys og annet el (internlaster, belysning) Effekt/Varmetilskudd belysning I driftstiden; Effekt: 5.0 W/m²; Varmetilskudd: 00 % Utenfor driftstiden; Effekt: 0.0 W/m²; Varmetilskudd: 00 % På helg/feriedager; Effekt: 0.0 W/m²; Varmetilskudd: 00 % Antall timer drift pr døgn: 4:00 Inndata teknisk utstyr (internlast) Lys og annet el (internlaster, teknisk utstyr) Effekt/Varmetilskudd teknisk utstyr I driftstiden; Effekt:.0 W/m²; Varmetilskudd: 00 % Utenfor driftstiden; Effekt: 0.0 W/m²; Varmetilskudd: 00 % På helg/feriedager; Effekt: 0.0 W/m²; Varmetilskudd: 00 % Antall timer drift pr døgn: 4:00 Tappevann Inndata varmtvann (tappevann) Lys og annet el (internlaster, tappevann) Driftsdag; Midlere effekt:.4 W/m²; Varmetilskudd: 0 %; Vanndamp: 0.0 g/m² Helg/feriedag: Midlere effekt: 0.0 W/m²; Varmetilskudd: 0 %; ; Vanndamp: 0.0 g/m² Varmetilskudd personer Inndata varmetilskudd personer (internlast) Lys og annet el (internlaster, varmetilskudd personer) I arbeidstiden: 0.0 W/m² Utenfor arbeidstiden: 0.0 W/m² Ferie/helgedager: 0.0 W/m² Antall arbeidstimer: 3:00 SIMIEN; Resultater årssimulering Side 20 av 2

52 Resultater årssimulering Simuleringsnavn: Årssimulering Tid/dato simulering: 0:47 5/-200 Inndata CAV Ventilasjon fast luftmengde CAV (CAV ventilasjon) Ventilasjonstype Balansert ventilasjon Driftstid 4:00 timer drift pr døgn Luftmengde I driftstiden: tilluft = 0.2 m³/hm², avtrekk = 0.2 m³/hm² Utenfor driftstiden: tilluft = 0.0 m³/hm², avtrekk = 0.0 m³/hm² Helg/feridag: tilluft = 0.0 m³/hm², avtrekk = 0.0 m³/hm² Tilluftstemperatur Min. tillufttemp: 5.0 C<br>Maks. tillufttemp: 20.0 C<br>Høy utetemp: 22.0 C<br>L Varmebatteri Ja Maks. kapasitet: 4 W/m² Vannbåren distribusjon til varmebatteri Delta-T: 20.0 C SPP: 0.5 kw/(l/s) Kjølebatteri Maks. kapasitet: 30 W/m² Vannbåren distribusjon til kjølebatteri Delta-T: 5.0 C SPP: 0.6 kw/(l/s) Varmegjenvinner Ja, temperaturvirkningsgrad: 0.80 Vifter Plassering tilluftsvifte: Etter gjenvinner Plassering avtrekksvifte: Etter gjenvinner SFP-faktor vifter 2.0 kw/m³/s Inndata oppvarming Oppvarming (oppvarming) Settpunkttemperatur i driftstid 22.0 C Settpunkttemperatur utenfor driftstiden 7.0 C Maks. kapasitet 23 W/m² Konvektiv andel oppvarming 0.50 Driftstid 4:00 timer drift pr døgn Annen drifsstrategi i sommermåneder Fra Mai til September Settpunkttemperatur i driftstiden (sommer) 20.0 C Settpunttemperatur uten driftstiden (sommer) 5.0 C Driftstid sommermåneder 4:00 timer drift pr døgn Vannbårent oppvarmingsanlegg Ja Turtemperatur 70.0 C Returtemperatur 50.0 C Spesifikk pumpeeffekt 0.50 kw/(l/s) SIMIEN; Resultater årssimulering Side 2 av 2

SIMIEN Resultater sommersimulering

SIMIEN Resultater sommersimulering Tid/dato simulering: 2:6 /4-204 Sone: Alle soner Dimensjonerende verdier Tidspunkt Maks. samtidig effekt kjølebatterier (alle soner) 0, kw / 9,0 W/m² 07:45 Totalt installert effekt kjølebatterier 0, kw

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 22760 kwh 382,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 068 kwh 7,9 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Tid/dato simulering: 3:33 8/4-205 Programversjon: 5.50 Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 342 kwh 575,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 576 kwh 64,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 068 kwh 7,9 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 707 kwh 4,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 5500 kwh 9,8 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 2327 kwh 20,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 68 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 29758 kwh 26,4 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 39 kwh 97,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 4049 kwh 9,8 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 24073 kwh 27,2 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 8593 kwh 9,7 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 20095 kwh 22,7 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 28330 kwh 52,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 753 kwh 2,8 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 542 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 17189 kwh 5,6 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 10196 kwh 15,1 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 0 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 52504 kwh 6,3 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 25250 kwh 3,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 41586 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 264828 kwh 3,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 3042 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 9830 kwh 4,9 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 189974 kwh 8,7 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 244520 kwh 11,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 108969 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 33259 kwh 6,6 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 2509 kwh 5,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 22268 kwh 42,4 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN. Resultater årssimulering

SIMIEN. Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 34588 kwh 3,5 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 14696 kwh 14,5 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 98661 kwh 10,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater vintersimulering

SIMIEN Resultater vintersimulering Sammendrag av nøkkelverdier for Barnehage Ny del Tidspunkt Min. innelufttemperatur 9,0 C 00:45 Min. operativ temperatur 9,4 C 07:00 Maks. CO konsentrasjon 48 PPM :00 Maksimal effekt varmebatterier: 5,7

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Evaluering TEK 10

SIMIEN Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Resultater av evalueringen Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Energiytelse Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Minstekrav Bygningen

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

TEGNINGSLISTE VVS GRUNNLAG TOTALENTREPRISE

TEGNINGSLISTE VVS GRUNNLAG TOTALENTREPRISE Side 1 av 1. TEGNINGSLISTE VVS GRUNNLAG TOTALENTREPRISE Dato : 30.04.13 Sign.: MK Prosj.nr : 12020 Prosekt : SVV, STATENS VEGVESEN, LEIKANGER Byggherre : STATSBYGG Tegn.nr. : Tegn.navn/tekst : Dato: Mål:

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Resultater av evalueringen Evaluering av Energitiltak Bygningen tilfredsstiller ikke kravene til energitiltak i paragraf 14-3(1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller ikke omfordeling energitiltak (varmetapstall)

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering SIMIEN Simuleringsnavn: Arssimulering Skedsmo VGS del A Tid/dato simulering: 15:32 5/10-2009 Inndatafil: U:\...\Skedsmo VGS Energisimulering Del A.smi Sone: 1 etg Del A Beskrivelse Inndata teknisk utstyr

Detaljer

jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av

jrg SIM IEN dap,1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av jrg SIM IEN dap,"1. Evaluering TEK 10 Resultater av evalueringen Evaluering av Beskrivelse Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i paragraf 14-3 (1) Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 Energiberegning TEK 10 og lavenergi etter NS 3701 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16 NOTAT Oppdrag 1350002287 Kunde Peab AS Notat nr. H-not-001 Dato 2014/03/19 Til Fra Kopi Kåre I. Martinsen / Peab AS Margrete Wik Bårdsen / Rambøll Norge AS Kristofer Akre Aarnes / Rambøll Norge AS Energiberegning

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

ffsimien Resultater årssimulering

ffsimien Resultater årssimulering ffsimien Energipost Energibudsjett Energibruk Spesifikk energibruk Romoppvarming 43114 kwh 48./m2 Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 1915 21.3 kwh/m2 111 Oppvarming av tappevann Vifter (ventilasjon) 10635

Detaljer

1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1.

1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1. Skadberg Felt A, blokk B1 Energiberegning MULTICONSULT 1. Generelt Boligblokk BB1-BB4 på Skadberg Felt A er evaluert mot TEK 10 og kriterier for lavenergistandard klasse 1. 1.1 Generelt om beregningene

Detaljer

Kritiske snitt utover tradisjonelt bindingsverk som beregnes er mønsås, drager over vindus felt, taksperrer og forankring av vindkrefter.

Kritiske snitt utover tradisjonelt bindingsverk som beregnes er mønsås, drager over vindus felt, taksperrer og forankring av vindkrefter. Prosjektering og utførelse tiltak, 60/347 Konstruksjonen '71(tiWf å Snølast i henhold til Eurocode 1, Laster på konstruksjoner, snølaster. NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008 Tabell NA 4.1(901)- Karakteristisk

Detaljer

HOS Depotbygg - Energiberegninger

HOS Depotbygg - Energiberegninger HOS Depotbygg - Energiberegninger Dette notatet beskriver resultat av beregninger av energibruk til drift av bygget. Beregningene er gjort med programmet SIMIEN (www.programbyggerne.no) og iht. NS 303.

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse

Søknad om igangsettingstillatelse Søknad om igangsettingstillatelse etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 2008/356 Kommune Ørland Gnr. 68 Bnr. 76 Adresse Yrjarsgate 20, 7130 BREKSTAD

Detaljer

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD

NOTAT TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD NOTAT Oppdrag 5120076 Kunde Notat nr. 001 Til Øygarden kommune Jan Vidar Monsen ToreWiger Fra Kopi Kari Dahle Haukland Helge Gaarder TJELDSTØ SKOLE - LAVENERGISTANDARD Dato 2012-06-25 Det er utført en

Detaljer

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Vår oppgave: - Fra 70-talls hus mot passivhus standard Utføre tilstandsanalyse

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Riska Boas tilbygg RAPPORT. Sandnes kommune. Evaluering av bygningens energiytelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Riska Boas tilbygg OPPDRAGSGIVER Sandnes kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. mars 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 217010 RIEn RAP 01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning Bygget generelt Forutsetninger 2

ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning Bygget generelt Forutsetninger 2 MALVIK KOMMUNE ENERGIBEREGNING AV SANDFJÆRA BARNEHAGE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no - FORPROSJEKT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bygget

Detaljer

Prosjektingeniører Rev. Dato Sign

Prosjektingeniører Rev. Dato Sign Notat Dato: 24.02.204 Dokument nr:: 2040-204-00-2040224 Prosjektnr.: 204 0 Prosjekt: 204 0 Storgata 33 Molde Emne: Oppdragsgiver: Varmetapsberegning i Simien Molde Eiendom KF ved Åsmund Vestad Prosjektingeniører

Detaljer

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER.

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Siv.ing Arve Bjørnli MAJ 203 SIDE Grunnlag fra forskrifter: TEK 0 og kravene til bygninger: Kapittel 4. Energi I. Innledende bestemmelser om energi

Detaljer

RAPPORT LEKKASJEMÅLING

RAPPORT LEKKASJEMÅLING RAPPORT LEKKASJEMÅLING Oppdragsgiver: Arendal Eiendom KF Oppdragsadresse: Birkenlund Barnehage, Arendal Oppdrag: Dokumentere bygningens lekkasjetall Testdato: 09.10.12 Til stede: Rambøll v/jørn Samuelsen

Detaljer

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen Skanska Teknikk - Miljøavdelingen 1/12 Rapport Prosjekt : Veitvet Skole og Flerbrukshall Tema: Energistrategi Rådgiver, Miljøriktig Bygging Niels Lassen Kontrollert av: Henning Fjeldheim Prosjektkontakt

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen. Adresse MØLLEVANNSVEIEN 40 Postnr 4616 Sted KRISTIANSAND S Leilighetsnr. Gnr. 151 Bnr. 1434 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 168165056 Bolignr. Merkenr. A2011-106632 Dato 01.07.2011 Eier Innmeldt av KRISTIANSAND

Detaljer

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10

Forskriftskrav til energieffektivitet og energiforsyning i TEK10 Til: PG Fra: Norconsult AS v/ Dennis Joseph Dato/rev.: 2014-11-24 TRØGSTADSKOLENE VURDERING AV ENERGIEFFEKTIVITET Bakgrunn Norconsult AS har på oppdrag fra Trøgstad Kommune utført energisimuleringer av

Detaljer

Energivurdering av Marienlyst skole

Energivurdering av Marienlyst skole Energivurdering av Marienlyst skole Sammendrag/konklusjon De foreløpige energiberegningene for Marienlyst skole viser at bygningen tilfredsstiller energikravene til passivhus i NS 3701:2012 gitt forutsetningene

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR PROSJEKTERENDE NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

Kattem barnehage. Johnny N. Holst OPPDRAGSGIVER. Trondheim Eiendom OPPDRAGSGIVERS REF PROSJEKTNUMMER PROSJEKTLEDER. Johnny N.

Kattem barnehage. Johnny N. Holst OPPDRAGSGIVER. Trondheim Eiendom OPPDRAGSGIVERS REF PROSJEKTNUMMER PROSJEKTLEDER. Johnny N. TITTEL Kattem barnehage ENERGIKONSEPT Postadresse: Hoeggveien 66 7036 TRONDHEIM Telefon: 73 96 65 20 Telefax: 73 96 65 21 Mobil: 930 45 037 FORFATTER Johnny N. Holst OPPDRAGSGIVER Trondheim Eiendom OPPDRAGSGIVERS

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Hallagerbakken 76A Postnr 1256 Sted oslo Leilighetsnr. 1072 Gnr. 185 Bnr. 43 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2016-657574 Dato 21.04.2016 Eier Innmeldt av Ellen J Nygaard OBOS

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Næringshagen Tolga Postnr 2540 Sted Tolga Leilighetsnr. Gnr. 39 Bnr. 3 Seksjonsnr. 1ET Festenr. Bygn. nr. 7418809 Bolignr. Merkenr. A2010-13962 Dato 05.08.2010 Ansvarlig Utført av NØK ENERGI EIENDOM

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år Adresse Strandgata 15 Postnr 2815 Sted Gjøvik Leilighetsnr. Gnr. 62 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96144 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as v/ Bjørn

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 952 062 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 952 062 kwh pr. år Adresse Geitmyrsveien 69 Postnr 0455 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 220 Bnr. 0046 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96796 Dato 30.05.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET I OSLO Reinertsen

Detaljer

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS 2013 ENERGIBEREGNING Eirik Skogvold Sletten AS 2013-04-09 Innholdsfortegnelse 1. Konklusjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. 14-3 Energitiltak TEK10... 4 3. 14-4 Energiramme TEK10... 6 5. 14-5 Minstekrav

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Nymoens Torg 11 Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7816 Bnr. 01 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96072 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i bygningen. Adresse Blindernveien 31 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0254 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL16 Preklinisk Odontologi Merkenr. A2011-104318 Dato 22.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning.

PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER PREMISSNOTAT INNHOLD. 1 Innledning. VEDLEGG 1.10 KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF PASSIVHUSEVALUERING LOKALER FOR KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT OG HJEMMETJENESTEBASER ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Georg Frølichs vei, leil. 213 Postnr 1482 Sted Nittedal Leilighetsnr. Gnr. 13 Bnr. 205 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2012-212263 Dato 25.05.2012 Eier Innmeldt av NCC UTVIKLING

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

14-2. Krav til energieffektivitet

14-2. Krav til energieffektivitet 14-2. Krav til energieffektivitet Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 14-2. Krav til energieffektivitet (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene

Detaljer

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF

NYE ENERGIKRAV FERRY SMITS, M.SC. MRIF NYE ENERGIKRAV 01.01.2016 FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE?

NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER I TEK 10: HVA BLIR UTFORDRINGEN FOR DE PROSJEKTERENDE? NYE ENERGIREGLER Gjelder fra 01.01.2016 Overgangsperiode på 1 år til 01.01.2017 Gjelder for hele Norge; fra Kirkenes til Kristiansand!

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Adresse FISKÅVEIEN 4 Postnr 4621 Sted KRISTIANSAND S Leilighetsnr. Gnr. 14 Bnr. 30 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 12979681 Bolignr. Merkenr. A2013-334752 Dato 07.06.2013 Eier Innmeldt av Mjølner AS Rejlers

Detaljer

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes Eiendomsselskap KF. Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard OPPDRAGSGIVER EMNE

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes Eiendomsselskap KF. Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Sandnes brannstasjon OPPDRAGSGIVER Sandnes Eiendomsselskap KF EMNE Energiberegning TEK10 med vurdering mot lavenergistandard DATO / REVISJON: 19. november 2014 / 1 DOKUMENTKODE: 217213 RIEn RAP

Detaljer

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi

Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav. TEK10 Forslag nye energikrav 2015. 14-1. Generelle krav om energi Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav TEK10 Forslag nye energikrav 2015 Kapittel 14 Energi Kapittel 14 Energi 14-1. Generelle krav om energi (1) Byggverk skal prosjekteres

Detaljer

KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER. NAL, 5. oktober i Stavanger

KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER. NAL, 5. oktober i Stavanger KURS I NYE TEKNISKE FORSKRIFTER Beregning av en bygnings energibehov. (prns 3031, metode og hovedtrekk) NAL, 5. oktober i Stavanger Forskningsleder, PhD Marit Thyholt 1 Generelt om nytt kravnivå og metoder

Detaljer

Energimerket angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Hoffsveien 1A Postnr 0275 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 3 Bnr. 624 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-6783 Dato 01.07.2010 Ansvarlig Utført av STOREBRAND EIENDOM NORGE AS Evotek

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 10 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 319 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300371840 Bolignr. Merkenr. A2014-400568 Dato 10.01.2014 Eier Innmeldt av KVERNELAND

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Solbergliveien 89 B Postnr 0683 Sted Oslo Leilighetsnr. 1070 Gnr. 144 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2016-649490 Dato 31.03.2016 Eier Innmeldt av Ardalan Fadai OBOS

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Plogfabrikkvegen 12 Postnr 4353 Sted KLEPP STASJON Leilighetsnr. Gnr. 8 Bnr. 315 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 300317112 Bolignr. Merkenr. A2013-389467 Dato 18.11.2013 Eier Innmeldt av SALTE EIENDOMSINVEST

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Dyrmyrgata 43b Postnr 3611 Sted Kongsberg Leilighetsnr. Gnr. 7980 Bnr. 1 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-29862 Dato 21.09.2010 Ansvarlig Utført av KS INDUSTRITUNET GK Norge

Detaljer

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger

Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger Kriterier for Passivhus og Lavenergiboliger - Møte arbeidsgruppa 23 mai 2008 - Tor Helge Dokka & Inger Andresen SINTEF Byggforsk AS 1 Bakgrunn Tysk Standard Årlig oppvarmingsbehov skal ikke overstige 15

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN

Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN Nye energikrav til yrkesbygg Dokumentasjon iht. NS3031 Beregningsverktøy SIMIEN 16.april 2009, Nito, Oslo Catherine Grini SINTEF Byggforsk 1 NS 3031 - Forord Standardens kompleksitet og omfang tilsier

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Radarveien 27 Postnr 1152 Sted OSLO Leilighetsnr. Gnr. 159 Bnr. 158 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80386702 Bolignr. Merkenr. A2013-334784 Dato 07.06.2013 Eier Innmeldt av Knausen Borettslag Evotek

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se  Målt energibruk: kwh pr. år Adresse Møllergata 24 Postnr 0179 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 208 Bnr. 426 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-9877 Dato 15.07.2010 Ansvarlig Utført av STOREBRAND KONTOR OSLO SENTRUM

Detaljer

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å:

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å: Til: Fra: Oslo Byggeadministrasjon AS v/egil Naumann Norconsult AS v/filip Adrian Sørensen Dato: 2012-11-06 Persveien 26 og 28 - Energiberegninger Bakgrunn Norconsult har utført foreløpige energiberegninger

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Er det overhodet behov for å installere varmeanlegg i godt isolerte bygg Ulike løsninger overordnet diskusjon og prosjekteksempler

Er det overhodet behov for å installere varmeanlegg i godt isolerte bygg Ulike løsninger overordnet diskusjon og prosjekteksempler Er det overhodet behov for å installere varmeanlegg i godt isolerte bygg Ulike løsninger overordnet diskusjon og prosjekteksempler Arne Førland-Larsen Docent Sivilingeniør Asplan Viak Presentasjon NAL

Detaljer

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt.

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt. Notat Prosjekt: Bogafjell S3 Pnr: 8070190A Sak: Energiberegning Fag: ENØK Dato: 30.04.2008 Notatnr: 3 Rev: A Utarb. av: Lars Aksnes Distr: Rambøll Norge AS Vassbotnen 1 Postboks 8058 4068 Stavanger www.ramboll.no

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 6 057 528 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 6 057 528 kwh pr. år Adresse Molkte Moes vei 39 Postnr 0851 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. 044 Bnr. 0085 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. BL27 Georg Sverdrups Hus Merkenr. A2011-104590 Dato 23.06.2011 Eier Innmeldt av

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen.

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt. Det er ikke oppgitt hvor mye energi som er brukt i boligen. Adresse Blindernveien 40 Postnr 0371 Sted Oslo Leilighetsnr. Gnr. Bnr. Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 081361851 Bolignr. BL31 Husmannsplassene Merkenr. A2011-104941 Dato 24.06.2011 Eier Innmeldt av UNIVERSITETET

Detaljer

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Adresse Industriveien 25 Postnr 2020 Sted SKEDSMOKORSET Leilighetsnr. Gnr. 37 Bnr. 419 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 6863817 Bolignr. Merkenr. A2013-310836 Dato 09.04.2013 Eier Innmeldt av Galleberg Eiendom

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Beddingen 10 Postnr 7014 Sted Trondheim Leilighetsnr. Gnr. 410 Bnr. 658 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2010-36991 Dato 12.10.2010 Ansvarlig Utført av ABERDEEN SKIPSBYGGET AS

Detaljer

Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen

Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen Ny TEK og EU s direktiv om bygningers energiytelse. Bransjenes utfordring for å imøtekomme de nye krav i Varme-delen 5. Oktober 2007 Leif Amdahl Generalsekretær Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Detaljer

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley 14-2. KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET - ENERGIRAMME Bygningskategori Nye Energikrav I TEK10 - Totalt netto

Detaljer