BRUKERVEILEDNING MELDINGSVALIDATOR TEST OG GODKJENNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NORSK HELSENETTS TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERVEILEDNING MELDINGSVALIDATOR TEST OG GODKJENNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NORSK HELSENETTS TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK"

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING MELDINGSVALIDATOR TEST OG GODKJENNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NORSK HELSENETTS TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE Klar til publisering

2 INNHOLD 1 Ordforklaringer Om samsvarstest i Norsk Helsenett Godkjenninger Validering (deler av tjenesten krever innlogging) Samsvarstest (krever innlogging) Teknisk arkiv Innlogging Validering Status Validerte meldinger XML-validering Samsvarstest Kommunikasjonspart hos NHN for test og godkjenning Legg til nytt system Ny samsvarstest Oppsett av samsvarstest Manuell test Manuell input Restart eller Avbryt test-case Innsending av Manuell test for godkjenning Automatisk test Godkjenninger Oversikt over godkjenninger Sammenligning av EPJ systemer med meldingstjener Detaljert oversikt pr EPJ leverandør Veiledning samsvarstest side 2

3 1 ORDFORKLARINGER Meldingsvalidator Multifunksjonelt verktøy for validering av meldinger opp mot standarder for elektronisk samhandling. Flere instanser er gjort tilgjengelige for bruk både på Helsenett og Internett (se under). Meldingsvalidator Statistikk Instans av Meldingsvalidatoren som er tilgjengelig på Helsenett og kan nås via Den viser statistikk og rapporter over avvik i konvolutten i den daglige meldingstrafikken på Helsenett. Tilbyr også fullvalidering (se under). Krever innlogging for å se detaljer for egen virksomhet. Meldingsvalidator Test og godkjenning Instans av Meldingsvalidatoren som er tilgjengelig på Internett og kan nås via Den tilbyr samsvarstest (se under), fullvalidering (se under), samt visning av godkjente kombinasjoner av EPJ-system/meldingstjener pr. meldingsprofil. Enkelte av funksjonene krever innlogging. Samsvarstest En test og godkjenning av EPJ-system mht. sending eller mottak av en gitt versjon av en meldingsstandard. Samsvarstester skal hjelpe systemleverandører med enhetlig bruk og korrekt implementering av standarder for elektronisk samhandling. Samsvarstest er en funksjon i Meldingsvalidator Test og godkjenning. Fullvalidering En funksjon i Meldingsvalidator på både Helsenett og Internett, hvor man kan sende elektroniske meldinger til - eller motta elektroniske meldinger fra Meldingsvalidator. Meldingene valideres både på konvolutt- og fagmeldingsnivå, samt koblinger og sammenheng mellom de to nivåene. Validerer også tilhørende samtale (se under). Samtale Et sett av elektroniske meldinger med originalmelding med eventuelle kopier og med tilhørende transport- og applikasjonskvitteringer. Sarepta Teknisk arkiv for standarder. Sarepta inneholder dokumentasjon knyttet til sentrale nasjonale e-helsestandarder. Dette omfatter teknisk dokumentasjon av standardene som kravdokumenter, informasjonsmodeller, XML-meldingsbeskrivelser, XML-schema, eksempelfiler, visningsfiler m.m. Veiledning samsvarstest side 3

4 2 OM SAMSVARSTEST I NORSK HELSENETT Norsk Helsenett SF (heretter kalt NHN) skal gjennom sin test- og godkjenningsordning hjelpe systemleverandører med enhetlig bruk og korrekt implementering av standarder for elektronisk samhandling. Våre samsvarstester dekker krav til bruk av standarder ved elektronisk samhandling. Kravene er blant annet beskrevet i Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten. Dette dokumentet beskriver hvordan samsvarstest av elektroniske meldinger i NHNs testsenter gjennomføres. Ta kontakt med oss på e-post om dere har spørsmål. Testmateriell og testverktøy som benyttes i samsvarstesten er tilgjengelig på også kalt Meldingsvalidator Test og godkjenning (heretter kalt MV-Togg). MV-Togg er delt inn i Godkjenninger, Validering, Samsvarstest og link til Teknisk arkiv. Dette er nærmere beskrevet i påfølgende kapitler. 2.1 Godkjenninger Under Godkjenninger gis en offentlig oversikt over leverandørsystemer som har gjennomgått samsvarstesting og hvilke meldingstyper de er godkjent for. Kun godkjente samsvarstester publiseres; påbegynte eller underkjente samsvarstester vises ikke i oversikten. Se også kapittel Validering (deler av tjenesten krever innlogging) Under Validering kan dere selv kontrollere at ebxml-konvolutter, fagmeldinger og kvitteringer dere sender er i henhold til standarder for meldingsutveksling i helsesektoren. Det forutsettes at dere har kvalitetssikret sending, mottak og innhold av meldingene deres under Validering før dere setter i gang med Samsvarstest. Se også kapittel 4. Veiledning samsvarstest side 4

5 2.3 Samsvarstest (krever innlogging) Under Samsvarstest blir deres system grundig testet for å se om det er i samsvar med anbefalte standarder for meldingsutveksling i helsesektoren. En samsvarstest innebærer sending eller mottak av en hel rekke testmeldinger som er designet for å kontrollere ulike aspekter i meldingsutvekslingen. Dette er aspekter som endring og kansellering, ulike pasientscenario, adressering, duplikathåndtering mv. Samsvarstester inneholder mange automatiske steg, men også enkelte manuelle steg hvor det kreves en opplastning av ytterligere dokumentasjon. Slik dokumentasjon vil gjennomgås av en testkonsulent i NHN. Ved start av en samsvarstest kan dere velge å hoppe over alle de manuelle stegene ved å huke av en egenerklæring for at manuelle steg etterleves. Dette kalles da en automatisk samsvarstest. En automatisk samsvarstest blir ikke gjennomgått av testkonsulent, men NHN kan ta kontakt på et senere tidspunkt for å verifisere etterlevelse av manuelle steg. En automatisk samsvarstest godkjennes automatisk når feilfri og publiseres på godkjenningssiden hvis ikke annet er bedt om. Godkjenningssiden skiller mellom automatiske og manuelle samsvarstester. Se også kapittel Teknisk arkiv Dette er en lenke til teknisk arkiv for standarder på ehelse.no også kalt Sarepta. Sarepta inneholder dokumentasjon knyttet til sentrale nasjonale e-helsestandarder. Dette omfatter teknisk dokumentasjon av standardene som kravdokumenter, informasjonsmodeller, XML-meldingsbeskrivelser, XML-schema, eksempelfiler, visningsfiler m.m. Informasjon om standardene og tilhørende filer blir kontinuerlig oppdatert, slik at den til enhver tid gjeldende versjon av hver enkelt fil kan finnes her. Veiledning samsvarstest side 5

6 3 INNLOGGING For å bruke Meldingsvalidator Test og godkjenning må du: 1. Registrere virksomheten hos Norsk Helsenett i Test Adresseregisteret, TestAR. 2. Ha en tilknyttet bruker i TestAR. Kontakt din IT-ansvarlige dersom du ikke vet påloggingsinformasjonen for din virksomhet eller ta kontakt med Kundesenter hos Norsk Helsenett. 3. Kontakt kundesenter hos Norsk Helsenett for å få knyttet brukeren i TestAR til Meldingsvalidator test og godkjenning, samt virksomheten du skal ha tilgang til. Husk å gi informasjon om brukernavn, virksomhet og formål med registrering. Som EPJ leverandør vil du tildeles rollen "Meldingsvalidator Samsvar Leverandør". 4. Logg deg på Meldingsvalidator med samme pålogging som for TestAR. Har du problemer med pålogging? Kontakt din IT-ansvarlige eller be om bistand fra kundesenter hos Norsk Helsenett Med kan dere nå TestAR fra internett for videre registrering. Med kan dere nå TestAR fra helsenettet for videre registrering. MV-Togg vil sjekke mot TestAR og gi dere tilgang til tjenester tilsvarende de rettigheter brukeren deres har. Kommunikasjonsparten ved Samsvarstesting er Meldingsvalidering med HER-ID Dere må registrere denne partneren i deres system for utveksling av data under Norsk Helsenett SF Hovedkontor Veiledning samsvarstest side 6

7 4 VALIDERING Det forutsettes at dere har kvalitetssikret sending, mottak og innhold av meldingene deres under Validering før dere setter i gang med Samsvarstest. Valideringstjenesten er tilgjengelig på Internett og kan benyttes av innlogget bruker. 4.1 STATUS Denne siden krever innlogging. Siden samler resultatet av siste fullvalidering for alle kommunikasjonsparter i det valgte filteret, presentert per meldingstype. Kun deres egne virksomheter og kommunikasjonsparter kan bli valgt i filteret. For å få en grønn andel for en meldingstype må en full samtale bli validert korrekt. Validering av sending inkluderer en fagmelding fra kommunikasjonsparten, transportkvittering og applikasjonskvittering som svar fra MV-Togg og en transportkvittering fra kommunikasjonsparten tilbake til MV-Togg. Validering av mottak inkluderer en fagmelding fra MV-Togg, transportkvittering og applikasjonskvittering fra kommunikasjonsparten og en transportkvittering tilbake fra MV- Togg. Hvis dere begrenser filteret til én kommunikasjonspart vil dere finne detaljer om fullvalideringer gjort til og fra denne kommunikasjonsparten. Veiledning samsvarstest side 7

8 4.2 VALIDERTE MELDINGER Denne siden krever innlogging. På denne siden kan dere selv kontrollere at ebxmlmeldinger og fagmeldinger dere sender er i henhold til standarder for meldingsutveksling i helsesektoren. Egne meldinger som dere sender til Meldingsvalidering (HER-Id på internett og på helsenett) for validering vil lagres her, og dere kan se detaljer rundt resultatene. Dere kan bare se meldinger fra deres egne kommunikasjonsparter. Dere kan også motta meldinger FRA Meldingsvalidator som følger standarden ved å sende en melding herfra til en av deres kommunikasjonsparter: Velg først hvilken meldingstype dere ønsker å motta, og med hvilken testpasient. Pasientene velges fra en liste med forhåndsdefinerte pasienter. Oppgi deretter hvilken kommunikasjonspart som skal være hovedmottaker av meldingen. Etter oppgitt hovedmottaker kan flere mottakere legges til som kopimottakere. Trykk deretter 'Send', og mottakerne vil motta en melding som er i henhold til standard. Om dere ønsker å motta en egenspesifisert melding, kan dere trykke 'Velg fil' og laste opp en XML-fil som deretter pakkes inn i ebxml-konvolutt og sendes ut når man trykker 'Send'. Det vil også kontrolleres for at det kommer korrekte kvitteringer i retur til MV-Togg. Kvitteringer lagres sammen med fagmeldinger så lenge referansene dem imellom er korrekte. Detaljer for validerte meldinger er lik i både Fullvalidering og i Samsvarstesting. Veiledning samsvarstest side 8

9 4.3 XML-VALIDERING Hvis dere ønsker å validere kun fagmelding uten bruk av konvolutt og ebxml innpakking, kan dere benytte tjenesten XML-validering. Velg XML-fil (med eller uten ebxml-konvolutt) som skal lastes opp, trykk 'Valider'. Tjenesten sjekker følgende: Syntaktisk test mot XML-schema Om obligatoriske elementer er med og har verdi Om ikke obligatoriske elementer som er tatt med, har verdi Kodeverdiene til de fleste mindre kodeverk, og også noen større. Der tilgang til kodeverk mangler oppgis dette. At datatyper som CV og CS er korrekt utfylt med riktige datafelt (V, DN, S, OT osv.) Avhengigheter mellom to eller flere element (f.eks. et manglende element påkrever et annet) Spesialtilpasninger av standarden (f.eks. valgfrie element som ikke skal være med) Tjenesten gir umiddelbart tilbakemelding på resultatet av valideringen i samme skjermbilde. Vil dere se hele resultatet, trykk 'Se fullstendig valideringsresultater'. Her vil tilbakemelding på feil bli oppgitt med rød tekst, kommentarer med blå tekst, og godkjent validering med sort tekst. Om det er funnet avvik i meldingens innhold eller i forhold til skjema vil dette angis med rød sirkel på fanene. Det gis også fyldig feilmelding med henvisning til linjenummer i meldingen hvor avviket er registrert. Resultatene av XML-valideringen blir ikke lagret. Veiledning samsvarstest side 9

10 Veiledning samsvarstest side 10

11 5 SAMSVARSTEST Det forutsettes at dere har kvalitetssikret sending, mottak og innhold av meldingene deres under Validering før man setter i gang med Samsvarstest. Alle steg i samsvarstest valideres på samme måte som for Fullvalidering av både konvolutt, fagmelding og kryssvalidering. Før dere kan ta i bruk Samsvarstest-tjenesten må dere være innlogget. Følg instruksjonene i kapittel Innlogging for detaljer. Trykk så på 'Samsvarstest' og deretter 'Mine samsvarstester'. Siden dere da kommer til gir en oversikt over hvilke system dere har registrert og hvilke samsvarstester dere har utført eller er pågående. Nye brukere må først registrere sitt system med EPJ system og Meldingstjener med riktig versjon. Det er denne beskrivelsen som vil bli synliggjort på offentlige sider for godkjenning. 5.1 KOMMUNIKASJONSPART HOS NHN FOR TEST OG GODKJENNING. Kommunikasjonsparten Meldingsvalidering med HER-ID brukes i test og godkjenning, og dere må registrere denne partneren i deres system for utveksling av data under Norsk Helsenett SF Hovedkontor Veiledning samsvarstest side 11

12 5.2 LEGG TIL NYTT SYSTEM For å registrere systemet deres, trykk 'Legg til nytt system'. Oppgi systemnavn og hvilken sektor av helse- og omsorgstjenesten systemet deres dekker. Dere kan velge flere sektorer. Godkjenningssiden kan sorteres etter sektor, så vær sikker på at dere velger alle aktuelle sektorer. Last også opp en logo om dere ønsker. Trykk 'OK' og deres system vil komme opp på oversiktssiden. Oppsett av kombinasjon med Meldingstjener utføres i neste steg. 5.3 NY SAMSVARSTEST Trykk på systemet dere ønsker å utføre samsvarstest på i oversikten. Siden dere da kommer til gir en oversikt over alle godkjenninger som er gitt for det valgte systemet. For å starte en ny godkjenning trykk 'Ny godkjenning'. Veiledning samsvarstest side 12

13 Velg så om dere ønsker å teste meldingsmottak eller sending av melding. Velg så meldingstypen i nedtrekkslisten over tilgjengelige tester. Trykk 'OK' for å starte testen. Dere kan filtrere oversikten på systemversjon og meldingstjener. Trykk på dato i oversikten for å se testdetaljer. 5.4 OPPSETT AV SAMSVARSTEST En samsvarstest går over flere sider. Sporangivelsen på siden viser hvilken side dere står på, og er også klikkbar slik at dere kan hoppe til ønsket side. Dere kan også navigere vha. sidenavigering for å se detaljer for hver side i den komplette testen. På første side av en samsvarstest må dere konfigurere Oppsett og oppgi informasjon om systemet som skal testes. Oppgi først hvilken systemversjon av systemet som skal testes. Dersom systemversjonen allerede er benyttet til samsvarstesting så ligger den i nedtrekksmenyen. Hvis ikke, velg 'Ny versjon' og skriv inn versjonen. Oppgi deretter hvilken meldingstjener som skal benyttes og versjon av denne. Velg 'Ny meldingstjener' i menyen om den som skal benyttes ikke listes opp. Likeså for meldingstjenerversjon. Veiledning samsvarstest side 13

14 Velg så hvilken kommunikasjonspart som skal være hovedmottaker i samsvarstestingen. Dere kan velge blant kommunikasjonspartene som er registrert i Test-AR under virksomheten dere tilhører og vil være HER-ID til løsningen dere ønsker å teste. Hvis testen har lagt opp til bruk av kopimottaker, må dere også oppgi kommunikasjonspart fra deres egen virksomhet som skal være kopimottaker i testen. I gitte tilfeller vil det sendes testcase til KUN kopimottaker, så denne tjenesten vil bli en del av testgjennomføringen. Hvis dere mangler kommunikasjonspart for testen må dere opprette ny(e) kommunikasjonspart(er) i Test-AR. Først når alle disse felter er utfylt, vil dere kunne starte på en Automatisk eller Manuell test. Husk å krysse av for egenerklæring under Automatisk test. Veiledning samsvarstest side 14

15 5.5 MANUELL TEST NHN kan kreve at dere gjennomfører en manuell test i stedet for en automatisk test. Etter at oppsettet på første side av samsvarstesten er tilfredsstillende utfylt, vil Manuell test bli tilgjengelig ved at knappen aktiveres. Start en manuell test ved å klikke på knappen. En samsvarstest består av mange steg pr side, manuelle og automatiserte, hvor de 'manuelle' stegene krever input fra bruker. MV-Togg vil gå suksessivt gjennom stegene på første testside. Steg som er merket med grønn rute er godkjente steg. Steg som er merket med rød rute er enten manuelle steg som ennå ikke er utført eller underkjente steg. MV-Togg vil ikke gå til neste side i testen før alle de manuelle stegene er tilfredsstillende gjennomført på nåværende side MANUELL INPUT Manuell input kan være i form av å huke av en egenerklæring om at kravet beskrevet i steget etterleves, eller en opplastning av ytterligere informasjon i form av skjermbilder e.l. som dokumenterer at kravet etterleves. Veiledning samsvarstest side 15

16 5.5.2 RESTART ELLER AVBRYT TEST-CASE Ønsker dere å kjøre en side på nytt kan dere trykke Restart case knappen oppe til høyre over stegene. Casene på den siden blir da lagt til i 'køen' slik at de blir kjørt på nytt etter at siste side er gjennomført. Dere kan også manuelt avbryte en test ved å trykke på 'Avbryt test'- knappen. Hele testen vil da slettes fra oversikten INNSENDING AV MANUELL TEST FOR GODKJENNING Når en manuell test er gjennomført innen 14 dager og alle stegene er merket grønn, vil knappen for innsending aktiveres. Når dere trykker, vil testen bli gjennomgått i sin helhet av en testkonsulent hos NHN innen 14 dager. Etter innsending havner testen under Mine godkjenninger for gitt systemkombinasjon. Tidligere tester for samme Systemkombinasjon og Meldingsprofil vil finnes under Dersom det avdekkes feil og mangler i mottatt testmateriell, vil dere få beskrivelse av avvikene slik at feil kan rettes. Test gjentas inntil det er verifisert at mottatt testmateriell er uten feil og mangler. Dersom Norsk Helsenett er i tvil om resultatet er i henhold til standard, skal Direktoratet for e-helse være avgjørende myndighet. Veiledning samsvarstest side 16

17 NHN må i så fall innhente en avklaring fra Direktoratet før vi kan konkludere. Mottatt testmateriell og dokumentasjon fra testen skal lagres hos Norsk Helsenett, slik at det er tilgjengelig så lenge de aktuelle meldingsprofilene er i bruk. Hvis deres innsendte test blir godkjent, vil dette bli publisert på siden for Godkjenninger. Testresultatet vil bli merket med et ikonet for manuell test: 5.6 AUTOMATISK TEST Dere kan også velge en Automatisk gjennomkjøring av testen. En slik test er kjøring av den samme testen som ved en manuell test med unntak av de manuelle stegene som hoppes over. Får å få aktivert knappen for automatisk test må dere først huke av en egenerklæring hvor dere bekrefter at de manuelle stegene etterleves. Ved godkjent gjennomført Automatisk test vil resultatet automatisk publiseres på godkjenningssidene med mindre man fjerner avkrysning for offentlig visning. I en oppstartsperiode vil man måtte sende inn også automatiske tester manuelt i siste steg. Når testen er startet kan dere kunne følge med på testforløpet samt se meldingsdetaljer for hvert steg, med validering ev både ebxml konvolutt og fagmelding. Veiledning samsvarstest side 17

18 For sider i testen som enda ikke er påstartet, kan dere fortsatt se beskrivelse og forventet resultat for hvert teststeg, f.eks. forventet applikasjonskvittering fra både hoved- og kopimottaker med riktig rollebeskrivelse. Veiledning samsvarstest side 18

19 Det fremkommer av små ikon at det er en automatisk test som er godkjent, og ikke en manuell test. NHN kan ta kontakt på et senere tidspunkt for å verifisere manuelle teststeg. Veiledning samsvarstest side 19

20 6 GODKJENNINGER 6.1 OVERSIKT OVER GODKJENNINGER Den offentlige siden viser godkjente EPJ systemer pr meldidingstype i kombinasjon med meldingstjener. Kun godkjenning innenfor siste 2 årsperiode vil være synlig. Man kan sortere på "Nyeste godkjenning" eller "Antall godkjenninger" Veiledning samsvarstest side 20

21 6.2 SAMMENLIGNING AV EPJ SYSTEMER MED MELDINGSTJENER Ved å merke flere systemer for sammenligning, vil man kunne se alle godkjente tester pr profil av en meldingstype. 6.3 DETALJERT OVERSIKT PR EPJ LEVERANDØR Ved å trykke på Navnet til den enkelte leverandøren, kan man se siste godkjenning av alle profiler av en meldingstype, type godkjenning (manuell eller automatisk) for hver systemkombinasjon av EPJ og Meldingstjener. Veiledning samsvarstest side 21

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 INNHOLD 1 Om samsvarstest i NHN... 3 2 Validere XML-filer... 4 3 Forberedelser

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger IS-0526 1 Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Kolofon Publikasjonens tittel: Brukerveiledning til registrering

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

WinMed 2 NHN Adresseregister

WinMed 2 NHN Adresseregister 1 WinMed 2 NHN Adresseregister Introduksjon og brukerveiledning 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Kort om NHN Adresseregister fra NHN sine sider... 3 Funksjonalitet... 3 Brukerveiledning... 4 Adresseregister-bildet...

Detaljer

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av sending Epikrise 2 Informasjon om avsendersystem Programvareleverandør:

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: versjon 1.4, datert 20.05.2005 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Informasjon om mottakersystem Programvareleverandør: Navn og

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger FORORD Denne brukerveiledningen er laget for fastleger og tannleger som skal registrere

Detaljer

Innrapportering av trekk til NAV

Innrapportering av trekk til NAV .. Innrapportering av trekk til NAV XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.0 7. april 2010 Sist oppdatert: 2. februar 2012 Innhold Innrapportering av trekk til NAV... i XML meldingsbeskrivelse... i 1 Dokumenthistorie...

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over oppdateringer... 3 1 Andre endringer... 3 2 WMadmin... 3 2.1 Passord... 3 2.2 Kassadagbok... 3 2.3 PKI... 4 3 For de som har

Detaljer

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Meldingsversjon: 1.0 Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi)

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi) Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester (Klinisk kjemi) Meldingsversjon: 1.2 datert 14.03.2005 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO)

Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO) Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO) Meldingsversjon: Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold, versjon 1.0, datert 25.03.08 Akseptansetest mottak - Overføring

Detaljer

GS1 Validering Brukerdokumentasjon 24.06.2008

GS1 Validering Brukerdokumentasjon 24.06.2008 GS1 Validering Brukerdokumentasjon 24.06.2008 24.06.2008 All contents copyright GS1 2008 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Bruksområde... 3 1.4.

Detaljer

Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn

Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Versjonshistorikk Versjon Dato Kommentar Forfatter 0.1 2011-10-05 Første utkast Sølve Monteiro 0.2 2011-10-06 Legge til oppsummering Sølve Monteiro

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger Brukerveiledning X Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger FORORD Denne brukerveiledningen er laget for fastleger og tannleger som skal registrere

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

Vedlegg til meldinger

Vedlegg til meldinger Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger TEKNISK SPESIFIKASJON VERSJON 2.0 13.5.2011 KITH-rapport 1036 : 2011 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger Forfatter Espen Stranger

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no For kontaktpersoner i selskaper Enkelte illustrasjoner i brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i kommunene. Dette fordi virkemåten på

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid IS-0524 1 Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid Kolofon

Detaljer

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 1 Informasjon om Doffin Den nasjonale publiseringstjenesten www. Doffin.no er databasen hvor oppdragsgivere publiserer innkjøp. Alle innkjøp over den norske terskelverdi, pålydende 500 000 NOK skal publiseres

Detaljer

Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere

Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere Innhold Innledning... 2 Hva er selvbetjening for eksterne?... 2 Hvem er ekstern?... 2 Hvem har tilgang

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS «Amatør uten kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens forespørsler

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Fokus på sikkerhet pass på pasientdata

Fokus på sikkerhet pass på pasientdata Fokus på sikkerhet pass på pasientdata Sensitive personopplysninger: Må ikke forsvinne (tilgjengelighet) Må finnes lett og oversiktlig (tilgjengelighet) Må ikke endres av uvedkommende (integritet) Må ikke

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows Side 1 av 21 Brukermanual for installasjon av Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 2.4 08.11.2014 Litt om Elektronisk

Detaljer

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster i skjemaet... 3 Data lagres

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS Ny spillerstatus «Amatør med kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Driftsavtale for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold.

Driftsavtale for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold. Driftsavtale for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold. Driftsavtalen er hjemlet i delavtale 9 samarbeid om lokale IKT-løsninger 1. Rutinen trer

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Byrådssak 1051 /16 Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling KRTO ESARK-03-201600085-13 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt utkast

Detaljer

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer...

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer... INNHOLD Bakgrunn... 1 Innlogging... 1 Brukere med tilgang... 3 Registrere infeksjoner... 4 Registrere antibiotika... 5 Registreringer... 8 XML (for sykehus)... 9 Rapporter... 9 Validering/logiske kontroller...

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Custodis AS, orgnr: 999 235 336 MVA post@custodis.no tlf: 21 64 02 63 Kristian IVs gate 1, NO-0164 Oslo Velkommen til installasjonsveilednisngen

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider 1. Innloggingsbildet... 3 2. Navigering... 4 2.1 Hvordan navigere til ditt lags sider?... 5 3. Hvordan lage sider på rett sted og publisere de...

Detaljer

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling Begreper ved Lars-Andreas Wikbo Norsk Helsenett: Et lukket nettverk for elektronisk kommunikasjon og samhandling i helse- og sosialsektoren

Detaljer

Brukermanual Wateachu

Brukermanual Wateachu Brukermanual Wateachu Dette er en kortfattet innføring i Wateachu og de viktigste funksjonene i webapplikasjonen. Wateachu er veldig enkel å bruke og krever lite forklaring på forhånd. Elevenes brukergrensesnitt

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerveiledning ny utgave av ST-Nytt ut på internett FPL Felles publiseringsløsning for internett i HSØ

Brukerveiledning ny utgave av ST-Nytt ut på internett FPL Felles publiseringsløsning for internett i HSØ Brukerveiledning ny utgave av ST-Nytt ut på internett FPL Felles publiseringsløsning for internett i HSØ Denne veiledningen omfatter: 1. Logg på til løsningen 2. Legg inn ny utgave av ST-nytt i inneværende

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2013 1 Innhold: Denne kvikkguiden gir en beskrivelse av tjenestene: - Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift - Motta efaktura

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-40 Boligsameie likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for boligsameier ved bruk av manuelt inntastingsskjema i Altinn. Målgruppe

Detaljer

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 SuperUser Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Dette dokumentet beskriver de funksjonene i SecureAware som en superbruker vanligvis

Detaljer

Sertifisering. Avdelingssjef Bjarte Aksnes

Sertifisering. Avdelingssjef Bjarte Aksnes Sertifisering Avdelingssjef Bjarte Aksnes www.kith.no Test- og godkjenningsordningen Formål for T&G: Å gi brukerne trygghet for at informasjonen overføres korrekt Å senke terskelen for å ta i bruk elektronisk

Detaljer

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Velkommen som søker på Enovas tilbud til boligeiere! Denne veilederen beskriver framgangsmåten for å søke om

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0 9.5.0 W i n T i d Nyheter versjon 9.5.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator. Hitra Legekontor

HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator. Hitra Legekontor HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator Hitra Legekontor 7240 Hitra Tlf. 72 44 17 00 postmottak@hitra.kommune.no www.hitra.kommune.no 1 Innhold 1. Daglige rutiner

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato Versjonskontroll Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato 1.0 Godkjent for produksjon / Pål Arve Sollie 30.juni 2011 1.1 /revidert Pål Arve Sollie 12.okt 2011 1.2 /ikoner og tekster oppdatert Pål Arve Sollie

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 13.04.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus

Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus Rutinene er hjemlet i delavtale 9 samarbeid om lokale IKT-løsninger 1. Rutinene

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 TILGANG ENDRE PASSORD INNLOGGING SAMTYKKE PASIENTOPPSLAG ELEKTRONISK REGISTRERING VIA AV HELSENETT MS PASIENTER I NORGE NOVEMBER 2014 1 1. PORTAL Den nye versjonen av MS-MRS

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

Selvbetjeningsportalen

Selvbetjeningsportalen Selvbetjeningsportalen Når du skal bruke Selvbetjeningsportalen for første gang Når du har mottatt e-post om at du har nye oppgaver i din innkurv i SAP-portalen 7Slik korrigerer du reise-/utgiftsrefusjon

Detaljer

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 8.02 (Oracle) og 8.03 (MSSQL)

Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 8.02 (Oracle) og 8.03 (MSSQL) Feilrettinger og endringer Gerica versjon 8.0 Dette dokumentet beskriver feilrettinger og endringer gjort i patcher til versjon 8.02 (Oracle) og 8.03 (MSSQL) Innhold Feilrettinger og endringer Gerica versjon

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

BRUKERVEILEDNING KOMMUNIKASJONSPROGRAM UTDANNINGSVALG: https://troms.skoleogarbeidsliv.com

BRUKERVEILEDNING KOMMUNIKASJONSPROGRAM UTDANNINGSVALG: https://troms.skoleogarbeidsliv.com ROLLE: RÅDGIVER/LÆRER GRUNNSKOLE HVA VIL DU GJØRE? SLIK GJØR DU DET KOMMENTAR/MERKNAD Finne nyttig info og viktige grunnlagsdokumenter Gå til: https://troms.skoleogarbeidsliv.com Klikk på fanen "Lærer

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning

Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning Meldingsversjon: 0.9 datert 10.10.2003 Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1.Revisjonshistorikk... 3 2.Akseptansetest

Detaljer

Reiseregning - brukerveiledning. Visma - Expense

Reiseregning - brukerveiledning. Visma - Expense Reiseregning - brukerveiledning Visma - Expense Innholdsfortegnelse Visma Expens reiseregning... 3 Pålogging til Visma Expense reiseregning... 4 Utenfor kontorløsningen... 4 Innenfor kontorløsningen...

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Brukerhåndbok. UPS Billing Center

Brukerhåndbok. UPS Billing Center Brukerhåndbok UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, merkenavnet UPS og den brune fargen er varemerker for United Parcel Service of America, Inc. Med enerett. no_no Innholdsfortegnelse

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer