ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG. Sak 2/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG. Sak 2/14"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG Sak 2/14

2 Innhold: 1. STYRETS ARBEID 3 STYRET I TRONDHEIM LOKALLAG 3 STYREMØTENE 3 UTVALGENES MØTERETT OG MØTEPLIKT I STYRET 3 2. MEDLEMSUTVIKLING 3 3. UTVALG OG SEREMONIER SENIORUTVALGET HUMANISTISK KONFIRMASJONSUTVALG SKOLEUTVALGET NAVNEFESTUTVLGET ARRANGEMENTSUTVALGET OMSORGSUTVALGET HUMAISTISK UNGDOM (HU) VIGSLER OG GRAVFERD 6 4. ØVRIGE SOSIALE OG FAGLIGE ARRANGEMENTER 7 5. INFORMASJON, MEDIA OG SAMFUNN 8 6. ØKONOMI 8 7. ORGANISASJON 8 8. VIKTIGE SAKER

3 1 Styrets arbeid Styret i Trondheim Lokallag 2013 Leder: Marianne Bachen Ovesen Nestleder: Erlend Rønning Kasserer: Bjørn Bugge (til september 2013) Sekretær: Solbjørg With Styremedlem: Elin U. Refsdal (konstituert kasserer) Styremedlem : Trine Telnes Varamedlem 1: Emil A. Ofstad Varamedlem 2: Øystein Fostervold Styremøter 2013/14 Styret har avholdt 8 styremøter i løpet av perioden, og varamedlemmer har hatt møte- og talerett på møtene. Oppmøtet har vært tilfredsstillende. Utvalgenes møterett og møteplikt i styret Utvalgene har møterett og møteplikt på styremøtene, med tale og forslagsrett, men uten stemmerett. De som er satt opp som faste møtedeltakere denne perioden er: Konfirmasjonsutvalget: Astrid H. Carlsen Omsorgsutvalget: Sissel Honne Meyer Seniorutvalget: Bjørn Bugge Skoleutvalget: Annette Glaser Holthe Navnefestutvalget: Linda Dahle Arrangementsutvalget: Emil A. Ofstad (også repr. For Humanistisk Ungdom) 2 Medlemsutvikling Medlemstallet for Trondheim pr var på medlemmer, og indikerer en stigning på 2,3 %. For fylket var antall medlemmer på (+ 3,2%), og landsbasis på (+1,4%). Dette viser en jevn stigning både lokalt og på landsbasis. 3

4 3 Utvalg og seremonier 3.1 Seniorutvalget Leder: Bjørn Bugge Medlemmer arbeidsutvalg: Bjørn Bugge (leder), Aase Grethe Håland, Brynhild Hatvik, Fredrik Chr. Wolff og Arve Bordal. Seniorutvalget er en svært aktiv gruppe medlemmer på 60+, som møtes jevnlig for å debattere, engasjere og utvikle hverandre. Det er avholdt 9 medlemsmøter med godt oppmøte (15-20 medl. pr. møte). Medlemsmøtene har ulike tema, og spenner fra «gammel bosetting i Bymarka», «Den Gode Samtalen» til «Lagbygging» med Ola Bye Rise. Det er avholdt 8 møter i Arbeidsutvalget (5 medlemmer). 3 2 Humanistisk Konfirmasjonsutvalg (HKU) Humanistisk konfirmasjonsutvalg i Trondheim har i 2013 bestått av: Astrid Heian Carlsen (leder), Annette Glaser Holthe (nestleder), Ellen Husby, Elena Bogen Slydal, Håkon Åsenden, Håkon Watn, Erika Ross, Mari Lomsdalen, Runa Næss Korshavn, Jonas Lundli Buan, Fredrik Steinsvik, Robert Ditlefsen Johannessen og Svanhild Pettersen Landvik. Antall kursgrupper: 28 Antall kursledere: 24 Antall konfirmanter pr. gruppe: Totalt antall konfirmanter i Trondheim Lokallag i 2013 har vært 585. Lørdag 9 mars deltok årets konfirmanter på aktivitetsdag på Torget. Det var satt opp boder som kunne tilby ulike aktiviteter til publikum som stakk innom. I mai avviklet lokallaget 7 konfirmasjonsseremonier for sine 585 konfirmanter i Olavshallen. Alle seremoniene ble holdt på en helg, lørdag 4. mai klokken 10.00, 12.00, og 16.00, og søndag 5. mai klokken 10.00, og Skoleutvalget Medlemmer 2013: Annette Glaser Holthe (koordinator/leder) og Astrid Heian Carlsen. Ett nytt medlem har meldt interesse, Anne Berit Jordal, men vi har ikke kommet i gang med opplæring/hospitering av henne. Aktivitet: Skolebesøksgruppa har avholdt totalt 19 besøk, alle i løpet av vårsemesteret. Dette er en nedgang på 5 besøk fra Av de 19 besøkene har 12 vært på ungdomsskoler og 7 på videregående skole. På grunn av begrenset kapasitet i Skoleutvalget ble det bestemt at vi ikke skulle sende ut «reklame» for oss selv slik vi gjorde ved både høst- og vårsemester i 2012, men vi opplever at skoler som vi har besøkt tidligere, ønsker oss tilbake flere år. Hensikten med besøkene er å informere om vårt konfirmasjonstilbud, samt gi en bedre forståelse av det humanistiske livssynet og hva vi i HEF driver med. Skoleutvalget har fått én ny interessert person, men vi har ikke satt i gang opplæring eller hospitering, da interessen ble meldt før sommeren, og vi ikke har hatt besøk i løpet av høstsemesteret. I framtiden ønsker vi å fokusere besøkene våre mer mot ungdomsskolen alene, samt drive kartleggingsog opplysningsarbeid rundt alternativ til skolegudstjenester, livssynslikestilling og andre relevante saker for HEF her i Trondheim altså noe mer enn ren besøksvirksomhet. 4

5 3 4 Navnefestutvalget (NFU) Leder: Linda Dahle Antall medlemmer inkl permisjoner: 8 Navnefestutvalget består per av: Linda Dahle, Johanne Mosheim, Line Grethe Holan Husby, Marie Korsmo, Åshild Nygård, Kathrine O. Westheim, Stine Yeoman, Ellen Cecilie Tokle Lien. Aktivitet: Vi har arrangert navnefest for 204 barn (av disse er 91 barn av medlemmer og 113 barn av ikke-medlemmer), fordelt på 15 seremonier og fem seremonidager. Evt merknader/kommentarer: Tilbakemeldinger fra både foreldre og andre gjester er svært gode. I 2011 begynte vi å arrangere alle navnefestene i Olavshallene og deltagertallene gikk litt ned, trolig som følge av dette. Mange signaliserte at de ønsket seg til Ringve slik som før. I løpet av 2012 har tallene steget. I 2013 har vi hatt nedgang i antall navnebarn. Hva dette skyldes er vanskelig å vite siden vi har hatt like mange seremonier som i Vi har hatt tre seremonier alle seremonidager og fylt opp seremoniene til maks antall barn der det har vært etterspørsel. Øker opp med en seremonidag i 2014 og ser om deltagertallet øker. Alle seremonier ble holdt i Olavshallens Lille sal. Følgende har holdt festtale: Ina Spinnangr (mars), Yngve Brox (april) Eirik Lien (juni) Solveig Sandsør (sept), Jo Stein Moen (nov). Seremoniledere har vært Lucie Kathrine Eidem (mars+nov), Åsmund A. Nyre (april), Åshild Nygård (juni+sept). Geir Brede Hagerup på klaver sammen med medlemmer av Billuca Ensemble har stått for musikalske innslag. 3 5 Arrangementsutvalget Arrangementsutvalget pr. i dag: Emil A. Ofstad, Benjamin Aarø, Fredrik Weisethaunet. Medlemmer som har gått ut løpet av året: Paul Haakonsen og Arve Bordal. Arrangementsutvalget har i løpet av 2013 avholdt 4 møter og 5 arrangementer, som alle har vært arrangert på Nova konferansesenter. I løpet av vårsemesteret arrangerte vi foredrag med Andrew Copson om internasjonal humanisme. Vi arrangerte i samarbeid med foreningen Skepsis foredrag med Sanal Edamaruku om hans historie og det religiøse landskapet i India. Før sommerferien fikk vi besøk av Kjell Totland som holdt foredraget Nyreligiøse bevegelser og religionspsykologi. I løpet av høstsemesteret startet vi opp med foredrag av Are Sende Osen, som fortalte om de erfaringer han gjorde under innspillingen av På tro og Are. Årets siste arrangement var et foredrag om hvorfor rituell omskjæring av barn burde være forbudt av Mats Liland. Oppmøte på de forskjellige arrangementene har ligget jevnt rundt stk, med unntak av foredraget med Are under Humanist Uka hvor det møtte opp nærmere 80 stk. 15. Desember avholdt vi en liten juleavslutning for medlemmene av utvalget på Big Horn Steak House. 3 6 Omsorgsutvalget Medlemmer Leder: Guri Zeiner, i nært samarbeid med Wenche Malmedal og Sissel Honne Meyer. Omsorgsgruppa består per av: Guri Zeiner (leder), Wenche Malmedal, Sissel Honne Meyer, Åse Skjervold, Inger Norum og Marianne B. Ovesen. For mulig rekruttering har vi 6 deltagere fra et samtaleseminar i oktober som har sagt seg interesserte i å bli innkalt til første møte i

6 Aktivitet Det har vært holdt 6 gruppemøter i Gruppa har arrangert Filosofisk Kafe 4 ganger, med bra oppmøte. Samtaleledere har vært Sissel Honne Meyer (Omsorgsgruppa) og Solveig Sandsør (vigsler og gravferdstaler). Gruppa har arrangert et samtaleseminar for 16 medlemmer av lokallaget helga oktober. Henvendelser og tiltak Det har vært 4 individuelle henvendelser til gruppa i løpet av året. Vi har holdt vår egen målsetting om at alle som henvender seg skal få svar og vurderes for tilbud om samtale innen få dager. Vi har hatt to samtalerekker med enkeltmennesker: en på tre samtaler m. møter på HEFs kontor, en m. to møter på kontoret fulgt av ca 1 times telefonsamtale hver annen uke i 3 måneder. Sist nevnte samtalerekke vil etter planen vare ut januar Faglig påfyll og motivasjon Omsorgsgruppa arrangerte helgeseminar for lokallagsmedlemmer og gruppemedlemmer 6-7 oktober. 16 deltagere. Faglig ledelse v. Wenche Malmedal (Omsorgsgruppa) og psykiater/prosessveileder Unni Kristiansen. Resten av året har faglig påfyll foregått mellom av gruppas egne medlemmer. Vi har brukt diskusjoner, læringsvideo og rollespill. 3.7 Humanistisk Ungdom Styret: Ved Humanistisk Ungdom, Trondheim studentlags årsmøte 2013 ble Emil Andreas Ofstad valgt som Leder for studentlaget, Anine Humlen som Nestleder, Anna Marie Antonsen som Økonomisk ansvarlig og Sigmund Ramberg, Lars Oskar Dale og Eirik Herring valgt som styremedlemmer. Sigmund Ramberg trakk seg ifra sitt verv i slutten av vårsemesteret pga. flytting. Det har i løpet av 2013 blitt avholdt 5 styremøter. Aktivitet: I Mars stilte studentlaget opp med stand på Trondheim Torg under Human-Etisk Forbunds arrangement for konfirmantene med blant annet informasjon om sommerleir. I løpet året har studentlaget arrangert 3 spillkvelder med brettspill, pizza og brus. Det har vært i gjennomsnitt 15 stk til stedet på brettspillkveldene. Spillkveldene har blitt arrangert med intensjon å gjøre dette til et regelmessig tilbud førstkommende søndag hver måned. Dessverre har ikke styret greid å nå denne målsetningen grunnet mangel på tid og kapasitet blant styrets medlemmer. I løpet av vårsemesteret arrangerte studentlaget et foredrag med Maarten Andersen, etterfulgt av sosialt samvær og pils på Den Gode Nabo, oppmøtet var på ca. 10 personer. Under Humanist Uka i starten av høst semesteret hadde studentlaget planlagt stand på NTNU, men fikk avslag på forespørsel om å sette opp stand da vi ikke var registrert som studentlag ved NTNU samtidig som det var mangel på noen prosedyre for å knytte studentlag til universitetet. 3.8 Vigsel og gravferd Dette ligger under Sør-Trøndelag fylkeslag, men kort oppsummert bistod HEF i 2013 ved 62 vigsler og 24 gravferder. 6

7 4: Øvrige sosiale og faglige arrangement Kick-Off Januar 2013 Flere i styret sammen med andre engasjerte tillitsvalgte og medlemmer deltok Kick-Off og Estetikk-kurs i Januar. Denne samlingen har flere tema, og er en fin anledning til å bli kjent med andre engasjerte frivillige i forbundet, samt få påfyll for videre arbeid framover. Landsmøte Oslo 2013 Vi var 4 delegater valgt til å representere Sør-Trøndelag/Trondheim Lokallag på Landsmøte i mai. Dette gav et godt innblikk i arbeidet med de ulike saker Human-Etisk Forbund jobber med både sentralt og lokalt. 17.mai 2013 I år fikk vi muligheten til å gjøre oss synlig i Folketoget 17. mai. Dette ønsker vi også å gjenta i år. Humanistisk Uke september 2013 Gjennom to uker skulle lokallag synliggjøre Human-Etisk Forbund sin kampanje «Gi Plass Til Tanken». I løpet av disse ukene ble det arrangert foredrag, stand på Nordre, filosofikafe, temamøte i Seniorutvalget, og fra sentralt hold ble det opprettet nettradio hvor flere kjente personer kunne reflektere over livets ulike sider. Dette vil i ettertid bli arrangert årlig. Midt-Norsk 2013 Humanistisk uke ble avsluttet med Midt-Norsk, i regi av Sør-Trøndelag Fylkeslag, siste helg i september. Temaet var «dialog», og gjennom helgen fikk vi oppleve interessante foredrag, og ikke minst, en paneldebatt hvor medlemmer fra ulike tro- og livssyn var representert. Landskonferanse Oslo oktober To delegater fra Lokallaget var tilstede på Landskonferansen i Oslo, som denne gang hadde Livssynspolitikk som tema Helgeseminar «Modige samtaler» Oktober 2013 Det var 15 deltakere denne helgen, med Unni Kristiansen (psykiatriker) som seminarleder. Hun ledet oss gjennom ulike sider av samtaler, samt evnen til å lytte/reflektere. Fra styret var leder representert. Humanistskolen Hovedkontoret har igangsatt et pilotprosjekt, Humanistskolen, som går over 3 samlinger. Meningen er å skolere tillitsvalgte i organisasjonsarbeid, knytte nettverk, samt gi inspirasjon til videre arbeid innen Human-Etisk Forbund. Fra Trondheim Lokallag deltok leder for styret. Åpent Hus Vi har forsøkt arrangere «Åpent Hus» flere ganger i løpet av året, med varierende helle. Styret har valgt å legge dette på is i 2014, og heller se om det er andre måter å få medlemmene mer engasjert i det som foregår i lokallaget. 7

8 5 Informasjon, media og samfunn Informasjon Styret har brukt medlemslistene for å sende ut mail med informasjon om de ulike arrangementer. Dette vil vi fortsette med, men også fokusere på å få ut informasjon bedre på våre nettsider. Media Det har vært skrevet enkelte innlegg i Adresseavisen under «Kommentarer» og «Meninger», og hovedsakelig har disse vært svart på fra sentralt hold, da disse har inneholdt referanser til pressesjefen ved hovedkontoret. Leder i TLL har hatt inn en kommentar før jul, når politisk redaktør Siri Wahl-Olsen gikk til angrep på Human-Etisk Forbund ang julefeiring og skole- og barnehagebarn under fanen «Tåler barna Jesus?». Vi hadde stand på Nordre under «Humanistisk Uke», og vil i 2014 bli mer aktivt tilstede med informasjonsmateriale når det avholdes navnefest eller konfirmasjon. Samfunn Tove Brekke har representert Human- Etisk Forbund i Samarbeidsrådet for Tro- og Livssyn», godt hjulpet av Solveig Sandsør. Sistnevnte har nå overtatt som vår representant i rådet. Her ønsker vi å få til et tettere samarbeid. 6 Økonomi Årets resultat viser et overskudd på kr Budsjettet anslo kr i underskudd, og vi har dermed brukt Kr mindre enn budsjettert. Egenkapitalen er nå på kr , og forenlig med kravet om 30% i egenkapital. Soldi brukes som regnskapsbyrå, og vi ønsker å fortsette vårt samarbeid med selskapet på bakgrunn av rask oppdatering på økonomi og tilbakemeldinger, samt oversiktlige månedlige rapporter. Det er varslet en liten økning i pris på tjenestene i Organisasjon Lokallaget har i dag egen organisasjonssekretær som bistår lokallagets styre og ulike utvalg i det daglige arbeidet. Ikke minst har Navnefestutvalget og Konfirmasjonsutvalget stor glede av denne ressursen. Kontoret er også blitt styrket med flere organisasjonssekretærer, noe som letter arbeidet både for lokal- og fylkeslag. 8

9 8 Viktige saker 2014 Lokallaget vil i samarbeid med aktuelle personer og grupper, jobbe for opprettelse av flere livssynsåpne seremonirom i Trondheim. I samarbeid med Samarbeidsrådet for Tro- og Livssyn vil vi være med å fremme en god dialog med andre livssynssamfunn, samt arbeide for å synliggjøre mangfoldet også på kommunalt plan (kontaktinformasjon på kommunen sine nettsider o.l.). Lokallaget har stødig egenkapital, og dermed midler til rådighet. Dette forplikter, og lokallaget har startet planleggingen med å finne et prosjekt i nærmiljøet hvor vi kan bidra både med økonomiske og menneskelige ressurser til vanskeligstilt grupper/personer. Styret i Trondheim lokallag takker alle aktive for innsatsen i året som har gått. Trondheim 25. februar 2014 For styret i HEF, Trondheim lokallag Marianne Bachen Ovesen (leder) Erlend Rønning (nestleder) Elin U. Refsdal (konstituert kasserer) 9

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Årsberetninger ANSA-land og utvalg 2014-2015

Årsberetninger ANSA-land og utvalg 2014-2015 Årsberetninger ANSA-land og utvalg 2014-2015 Til ANSAs 59. generalforsamling ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

BLIR DET SALG AV DØVES HUS?

BLIR DET SALG AV DØVES HUS? MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING Dato på nyhetsbrev NR. 1 Mars 2004 41. ÅRGANG BLIR DET SALG AV DØVES HUS? Oslo Døveforening har årsmøte Lørdag 27.mars kl 12.00 Årsberetningen - se side 9 SIDE 2 SE HER

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Det er lagt stor vekt på utadrettet virksomhet i vår forening og Tekna

Detaljer

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter 1 Årsrapport 2014 Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2014 med hovedfokus på autorisasjonssøknaden, kommunikasjonsstrategien og blodforskriften. Medlemmer Pr. 31. desember

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer