Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 14. november 2011 kl Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 14. november 2011 kl Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf."

Transkript

1 0. I > Oslo kommune Bydel Østensjo Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 14. november 2011 kl Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf Møteleder: Tilstede: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Kristin Sandaker (A) Kristin Sandaker (A) Mads Jørgen Lindahl (A) møtte for Nasir Ahmed (A) Pål Einar Røch Johansen (A) Liv Thorstensen (A) Gry Larsen (A) Mona Ridder-Nielsen (A) Karin Svendsen (A) Hanne Irene Eldby (SV) Ole K. Richenberg (H) Benjamin Bornø (H), ankom til sak 160/11 Erland Bakke (H) Herman Aleksander Dahl (H) Tommy Skjervold (Frp) Ann Carnarius Elseth (Frp) Britt Inglingstad (V) Nasir Ahmed (A) Tove Stien, bydelsdirektør Håkon Kleven, avd.sjef økonomi og plan Tommy Grotterød, avd.sjef barn og kultur Solveig Nyhamar, avd.sjef rehabilitering og omsorg Mary Ann Gursli, avd.sjef velferd og fritid Kari Bjørneboe, bydelsoverlege Åse Merete Ternå, avd.sjef administrasjon Møtesekretær: Therese Kloumann Lundstedt

2 Følgende ble omfordelt i møtet: - Kommuneloven 40 m/kommentarer - Reglement for bydelene - Sak Valg av møteleder - Østensjøerklæringen (fra A og SV) Opprop Åpen halvtime Nina Schyberg Olsen, journalist i Nordstrands Blad, introduserte seg selv. Saker behandlet under møte Sak 156 /11 Godkjenning av innkalling og sakskart... 0 Sak 157 /11 Informasjon fra administrasjonen... 0 Sak 158 /11 BU-protokoll fra møtet til orientering... 0 Sak 159 /11 Valg av leder og nestleder til bydelsutvalget... 0 Sak 160 /11 Valg av arbeidsutvalg... 1 Sak 161 /11 Lokal klagenemnd i Bydel Østensjø... 3 Sak 162 /11 Valg av komiteer... 4 Sak 163 /11 Eldreråd Forslag til prinsipper for sammensetning av rådet... 9 Sak 164 /11 Råd for funksjonshemmede Forslag til sammensetning Sak 165 /11 Godtgjøring av folkevalgte verv i Bydel Østensjø Sak 166 /11 Gjennomgang av PC-ordningen for folkevalgte i Bydel Østensjø Sak 167 /11 Møteplan 2012 for arbeidsutvalget og bydelsutvalget Sak 168 /11 Valg av møteleder Eventuelt Ingenting til eventuelt. ii

3

4 Sak 156 /11 Godkjenning av innkalling og sakskart Det var 14 stemmeberettigede tilstede. Liv Thorstensen (A) hadde følgende forslag til ny sak på sakskartet: Sak 168/11 Valg av møteleder. Saken behandles som første ordinære sak på sakskartet. Det ble votert over forslaget til ny sak fra Liv Thorstensen (A). enstemmig Innkalling og sakskart godkjent med følgende ny sak på sakskartet: Sak 168/11 Valg av møteleder. Saken behandles som første ordinære sak på sakskartet. Sak 157 /11 Informasjon fra administrasjonen Avd.sjef plan og økonomi, Håkon Kleven, orienterte om status økonomi og tjenesteproduksjon. Man håper å avlegge en regnskap på plussiden ved utgangen av året. Det ble også orientert om tilleggsinnstillingen i byrådets budsjettforslag. Bydelsdirektør, Tove Stien, informerte om at bydelsdirektørens forslag til budsjett 2012 vil bli gjennomgått/presentert i forkant av AU-møtet Budsjettforslaget offentliggjøres torsdag Sak 158 /11 BU-protokoll fra møtet til orientering BU-protokoll fra møtet ble tatt til orientering. Sak 159 /11 Valg av leder og nestleder til bydelsutvalget Det var 14 stemmeberettigede tilstede. Bydelsdirektørens forslag til vedtak I konstitueringsmøtet ble følgende valgt som leder og nestleder til Østensjø bydelsutvalg: leder nestleder A v/liv Thorstensen (A) hadde følgende forslag til vedtak Kristin Sandaker (A), leder Pål Einar Røch Johansen (A), nestleder Britt Inglingstad (V) hadde følgende forslag til vedtak 0

5 Ole K. Richenberg (H), nestleder Ole K. Richenberg (H) ønsket at valg av leder ble avgjort ved skriftlig avstemning. Jf. kommuneloven 35, nr. 3, kan hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemning. Det ble oppnevnt følgende tellekorps: Hanne Eldby (SV) og Tommy Skjervold (Frp). Det ble avholdt skriftlig votering. Kristin Sandaker (A) ble valgt som leder med 10 stemmer for og 4 som stemte blankt. Pål Einar Røch Johansen (A) ble valgt som nestleder med 8 stemmer. Ole K. Richenberg (H) fikk 6 stemmer. I konstitueringsmøtet ble følgende valgt som leder og nestleder til Østensjø bydelsutvalg: Kristin Sandaker (A), leder Pål Einar Røch Johansen (A), nestleder Sak 160 /11 Valg av arbeidsutvalg Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. I konstitueringsmøtet ble følgende medlemmer og varamedlemmer valgt til arbeidsutvalget: medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem varamedlem varamedlem varamedlem varamedlem 1

6 2. Bydelsutvalget delegerer avgjørelsesmyndighet til arbeidsutvalget i saker det ikke er tid til å forelegge for bydelsutvalget uten at høringsfrister overskrides eller andre vesentlige hensyn blir tilsidesatt. Orientering om vedtak forelegges bydelsutvalget på første møte. Ole K. Richenberg (H) ønsket at valg av arbeidsutvalg skulle foretas som forholdsvalg. Iht. kommuneloven 8, pkt. 2, skal forholdsvalg gjennomføres dersom ett medlem krever det. Tellekorpset ble supplert med ytterligere to stykker: Pål Einar Røch Johansen (A) og Britt Inglingstad (V). A og SV hadde følgende forslag til medlemmer og varamedlemmer Medlemmer Kristin Sandaker (A) Liv Thorstensen (A) Hanne Eldby (SV) Varamedlemmer Pål Einar Røch Johansen (A) Said Farah (SV) Karin Svendsen (A) Gunnell Sandanger SV) Høyre hadde følgende forslag til medlemmer og varamedlemmer Medlemmer Ole K. Richenber (H) Benjamin Bornø (H) Varamedlemmer Nonna Martynova (H) Torunn Smedal (H) Frp hadde følgende forslag til medlemmer og varamedlemmer Medlemmer Tommy Skjervold (Frp) Ann Helen Tindvik (Frp) Varamedlemmer Ann Carnarius Elseth (Frp) Kent Andersen (Frp) Det ble først avholdt forholdsvalg på medlemmer og varamedlemmer i arbeidsutvalget. Som en konsekvens av AP og SVs felles listeforslag, rykket Arbeiderpartiets kandidat, Pål Einar Røch Johansen, opp foran SVs representant Hanne Eldby, for å tilfredsstille kravene til kjønnsbalanse, jfr. kommuneloven 36, nr. 2. Følgende ble valgt som medlemmer og varamedlemmer i arbeidsutvalget i Bydel Østensjø Medlemmer: 2

7 Kristin Sandaker (A) Liv Thorstensen (A) Pål Einar Røch Johansen (A) Ole K. Richenberg (H) Tommy Skjervold (Frp) Varamedlemmer: Hanne Eldby (SV) Said Farah (SV) Ann Carnarius Elseth (Frp) Kent Andersen (Frp) Benjamin Bornø (H) A og SV hadde følgende forslag til nestleder Pål Einar Røch Johansen (A) Frp hadde følgende forslag til nestleder Ole K. Richenberg (H) Venstre v/britt Inglingstad (V) hadde følgende forslag til observatør Britt Inglingstad (V) Arild Skjeltorp (V), vara Frps forslag til nestleder ble satt opp mot forslaget fra A og SV. 8 stykker (A og SV) stemte for forslaget fra A og SV, 7 stykker (H, Frp og V) stemte for forslaget fra Frp. Til slutt ble det votert over forslaget fra Venstre. enstemmig : Leder Kristin Sandaker (A) ble valgt som leder av arbeidsutvalget i kraft av å være bydelsutvalgets leder (jfr. Reglement for bydelene, 2-3). Nestleder Pål Einar Røch Johansen (A) ble valgt til nestleder i arbeidsutvalget. Observatører Britt Inglingstad (V) ble valgt som observatør i arbeidsutvalget Arild Skjeltorp (V) ble valgt som vara-observatør i arbeidsutvalget. Sak 161 /11 Lokal klagenemnd i Bydel Østensjø Bydelsdirektørens forslag til vedtak Nåværende lokal klagenemnd i Bydel Østensjø prolongeres ut inneværende år. Det ble votert over bydelsdirektørens forslag til vedtak. enstemmig 3

8 Nåværende lokal klagenemnd i Bydel Østensjø prolongeres ut inneværende år. Sak 162 /11 Valg av komiteer Ole K. Richenberg (H) ønsket at valg av komiteer skulle foretas som forholdsvalg. Iht. kommuneloven 8, pkt. 2, skal forholdsvalg gjennomføres dersom ett medlem krever det. Høyre hadde følgende to forslag til vedtak - Varamedlemmene skal følge de respektive partiene de er valgt inn fra og at de suppleres fra samme parti. - Det gis mulighet for observatørstatus i alle komiteer. OMSORGSKOMITE A og SV hadde følgende forslag til medlemmer og varamedlemmer i omsorgskomiteen Medlem Karin Svendsen (A) Randi Vollmerhaus (A) Said Farah (SV) Knut Elgsaas (A) Vara Gry Larsen (A) Bjørn Strøm (A) Susanne Eliassen (SV) Jon Berge (SV) Arne Rossevik (A) Heidi Smerud Gulbrandsen (A) Harinder Singh (A) Enda Thomassen (SV) Høyre, Frp og Venstre hadde følgende forslag til medlemmer og varamedlemmer til omsorgskomiteen Medlem Nonna Martynova (H) Ole K. Richenberg (H) Ann C. Elseth (Frp) Vara Torunn Smedal (H) Steinar Fallo (H) Kent Andersen (Frp) Daniel Nilsen (Frp) A og SV hadde følgende forslag til leder av omsorgskomiteen. Karin Svendsen (A) velges som leder av omsorgskomiteen. Høyre hadde følgende forslag til leder av omsorgskomiteen. Ann Elseth (Frp) velges som leder av omsorgskomiteen. Frp hadde følgende forslag til nestleder av omsorgskomiteen. 4

9 Nonna Martynova (H) velges som nestleder av omsorgskomiteen. Venstre hadde følgende forslag til vedtak Jon Kvikne (V) velges som observatør i omsorgskomiteen. Gaute B. Kjellsen (V) og Tone Opdahl (V) velges som vara-observatører i omsorgskomiteen. Det ble votert over Høyres to forslag til vedtak. enstemmig Deretter ble det avholdt forholdsvalg på medlemmer og varamedlemmer av omsorgskomiteen. Så ble Høyres forslag til leder satt opp mot forslaget fra A og SV. 8 stykker (A og SV) stemte for forslaget fra A og SV, 7 stykker (H, Frp og V) stemte for forslaget fra Høyre. Deretter ble det votert over Høyres forslag til nestleder enstemmig Til slutt ble det votert over forslaget til vedtak fra Venstre. enstemmig Varamedlemmene skal følge de respektive partiene de er valgt inn fra og at de suppleres fra samme parti. Det gis mulighet for observatørstatus i alle komiteer. Følgende ble valgt som medlemmer og varamedlemmer av omsorgskomiteen i Bydel Østensjø Medlemmer: Karin Svendsen (A) Randi Vollmerhaus (A) Knut Elgsaas (A) Said Farah (SV) Nonna Martynova (H) Ole K. Richenberg (H) Ann C. Elseth (Frp) Varamedlemmer Gry Larsen (A) Bjørn Strøm (A) Arne Rossevik (A) Heidi Smerud Gulbrandsen (A) Harinder Singh (A) Susanne Eliassen (SV) Jon Berge (SV) Edna Thomassen (SV) Torunn Smedal (H) Steinar Fallo (H) Kent Andersen (Frp) Daniel Nilsen (Frp) 5

10 Leder Karin Svendsen (A) ble valgt som leder av omsorgskomiteen. Nestleder Nonna Martynova (H) ble valgt som nestleder av omsorgskomiteen. Observatør Jon Kvikne (V) ble som observatør i omsorgskomiteen. Gaute B. Kjellsen (V) og Tone Opdahl (V) velges som vara-observatører i omsorgskomiteen. OPPVEKSTKOMITE A og SV hadde følgende forslag til medlemmer og varamedlemmer i oppvekstkomiteen Medlem Hanne Eldby (SV) Pål Einar Røch Johansen (A) Mona Ridder-Nielsen (A) Roger Storslett (A) Vara Ingunn Stormarken (A) Lasse Kristiansen (A) Solveig Tesdal (SV) Silje Eriksen (SV) Khalid Ouaham (A) Erling Turtum (A) Høyre, Frp og Venstre hadde følgende forslag til medlemmer og varamedlemmer til oppvekstkomiteen Medlem Benjamin Bornø (H) Tommy Skjervold (Frp) Saynab Mohamud (V) Vara Anne-Lise Haugstad (H) Christina Vendelsen (V) Erik L. Thoresen (H) Henrik Wangberg (Frp) Anne Helen Tindvik (Frp) Arild Skjeltorp (V) Jon Kvikne (V) A og SV hadde følgende forslag til leder av oppvekstkomiteen. Hanne Eldby (SV) velges som leder av oppvekstkomiteen. Høyre hadde følgende forslag til leder av oppvekstkomiteen. Benjamin Bornø (H) velges som leder av oppvekstkomiteen. A og SV hadde følgende forslag til nestleder av oppvekstkomiteen. Pål Einar Røch Johansen (A) velges som nestleder av oppvekstkomiteen. 6

11 Høyre hadde følgende forslag til nestleder av oppvekstkomiteen. Benjamin Bornø (H) velges som nestleder av oppvekstkomiteen. Det ble avholdt forholdsvalg på medlemmer og varamedlemmer av oppvekstkomiteen. Så ble Høyres forslag til leder satt opp mot forslaget fra A og SV. 8 stykker (A og SV) stemte for forslaget fra A og SV, 7 stykker (H, Frp og V) stemte for forslaget fra Høyre. Til slutt ble Høyres forslag til nestleder satt opp mot forslaget fra A og SV. 8 stykker (A og SV) stemte for forslaget fra A og SV, 7 stykker (H, Frp og V) stemte for forslaget fra Høyre. Følgende ble valgt som medlemmer og varamedlemmer av oppvekstkomiteen i Bydel Østensjø Medlemmer: Hanne Eldby (SV) Pål Einar Røch Johansen (A) Mona Ridder-Nielsen (A) Roger Storslett (A) Benjamin Bornø (H) Tommy Skjervold (Frp) Saynab Mohamud (V) Varamedlemmer: Ingunn Stormarken (A) Lasse Kristiansen (A) Solveig Tesdal (SV) Silje Eriksen (SV) Khalid Ouaham (A) Erling Turtum (A) Anne-Lise Haugstad (H) Christina Vendelsen (V) Erik L. Thoresen (H) Henrik Wangberg (Frp) Anne Helen Tindvik (Frp) Arild Skjeltorp (V) Jon Kvikne (V) Leder Hanne Eldby (SV) ble valgt som leder av oppvekstkomiteen. Nestleder Pål Einar Røch Johansen (A) ble valgt som nestleder av oppvekstkomiteen BYDELSUTVIKLING, MILJØ- OG KULTURKOMITEEN A og SV hadde følgende forslag til medlemmer og varamedlemmer i bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen Medlem 7

12 Mads Lindahl (A) Liv Thorstensen (A) Gunnell Sandanger (SV) Erik Kristiansen (A) Vara Jeanette Moen (A) Ragnar Ellingsen (A) Elin Kjeldseth Hansen (A) Per Nygaard (SV) Torill Høimyr (SV) Tore Lund(A) Harinder Singh (A) Steinar Fuglevaag (SV) Høyre, Frp og Venstre hadde følgende forslag til medlemmer og varamedlemmer til bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen Medlem Erland Bakke (H) Herman A. Dahl (H) Britt Inglingstad (V) Vara Christina Vendelsen (H) Vidar Vevik (H) Tone Opdahl (V) Gaute B. Kjellsen (V) A og SV hadde følgende forslag til leder av bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen. Britt Inglingstad (V) velges som leder av bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen. A og SV hadde følgende forslag til nestleder av bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen. Mads Jørgen Lindahl (A) velges som nestleder av bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen. Høyre hadde følgende forslag til nestleder av bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen. Erland Bakke (H) velges som nestleder av bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen. Frp hadde følgende forslag til vedtak Kent Andersen (Frp) velges som observatør i bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen. Henrik Wangberg (Frp) velges som vara-observatør i bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen. Det ble avholdt forholdsvalg på medlemmer og varamedlemmer av bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen. Det ble votert over forslaget til leder fra A og SV. enstemmig Deretter ble forslaget til nestleder fra Høyre satt opp mot forslaget fra A og SV. 8

13 8 stykker (A og SV) stemte for forslaget fra A og SV, 7 stykker (H, Frp og V) stemte for forslaget fra Høyre. Følgende ble valgt som medlemmer og varamedlemmer av bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen i Bydel Østensjø Medlemmer Mads Lindahl (A) Liv Thorstensen (A) Gunnell Sandanger (SV) Erik Kristiansen (A) Erland Bakke (H) Herman A. Dahl (H) Britt Inglingstad (V) Varamedlemmer Jeanette Moren (A) Ragnar Ellingsen (A) Elin Kjeldseth Hansen (A) Per Nygaard (SV) Torill Høimyr (SV) Tore Lund(A) Harinder Singh (A) Steinar Fuglevaag (SV) Christina Vendelsen (H) Vidar Vevik (H) Tone Opdahl (V) Gaute B. Kjellsen (V) Leder Britt Inglingstad (V) ble valgt som leder av bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen. Nestleder Mads Jørgen Lindahl (A) ble valgt som nestleder av bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen. Observatør Kent Andersen (Frp) ble valgt som observatør i bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen. Henrik Wangberg (Frp) ble valgt som vara-observatør i bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen. Sak 163 /11 Eldreråd Forslag til prinsipper for sammensetning av rådet Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 1. Det opprettes eget råd for eldre i Bydel Østensjø og eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 2. Oppnevning av eldreråd i Bydel Østensjø foretas etter følgende prinsipper: Eldrerådet skal bestå av 5 medlemmer og 5 personlige varamedlemmer 9

14 Flertallet av eldrerådet skal bestå av alderspensjonister i bydelen Kjønnsfordelingen minst 40 % av hvert kjønn Følgende representasjon skal legges til grunn: Pensjonistforeninger: 2 medlemmer og 2 varamedlemmer Omsorgsorganisasjoner: 1 medlem og 1 varamedlem Eldresentra (brukerrepresentanter): 1 medlem og 1 varamedlem Bydelsutvalget 1 medlem og 1 varamedlem 3. Administrasjonen innhenter forslag til navngitte representanter fra bydelens pensjonistforeninger, eldresentre og eldreorganisasjoner. Forslaget forelegges bydelsutvalget til behandling og oppnevning i BU`s møte i desember. 4. Funksjonstid for nåværende eldreråd prolongeres fram til Det ble votert over alle forslagene under ett. enstemmig 1. Det opprettes eget råd for eldre i Bydel Østensjø og eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 2. Oppnevning av eldreråd i Bydel Østensjø foretas etter følgende prinsipper: Eldrerådet skal bestå av 5 medlemmer og 5 personlige varamedlemmer Flertallet av eldrerådet skal bestå av alderspensjonister i bydelen Kjønnsfordelingen minst 40 % av hvert kjønn Følgende representasjon skal legges til grunn: Pensjonistforeninger: 2 medlemmer og 2 varamedlemmer Omsorgsorganisasjoner: 1 medlem og 1 varamedlem Eldresentra (brukerrepresentanter): 1 medlem og 1 varamedlem Bydelsutvalget 1 medlem og 1 varamedlem 3. Administrasjonen innhenter forslag til navngitte representanter fra bydelens pensjonistforeninger, eldresentre og eldreorganisasjoner. Forslaget forelegges bydelsutvalget til behandling og oppnevning i BU`s møte i desember. 4. Funksjonstid for nåværende eldreråd prolongeres fram til Sak 164 /11 Råd for funksjonshemmede Forslag til sammensetning Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Det opprettes eget råd for funksjonshemmede (RFF) i Bydel Østensjø. 2. Oppnevning av RFF i Bydel Østensjø foretas etter følgende prinsipper: RFF skal bestå av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer Kjønnsfordelingen skal være minst 40 % av hvert kjønn. Følgende representasjon skal legges til grunn: Interesseorganisasjoner: 4 medlemmer og 4 varamedlemmer Bydelsutvalget: 1 medlem og 1 varamedlem 10

15 3. Administrasjonen innhenter forslag til navngitte representanter fra paraplyorganisasjonene SAFO og FFO. Forslaget forelegges bydelsutvalget til behandling og oppnevning i BU`s møte i desember. 4. Funksjonstid for nåværende RFF prolongeres fram til Det ble votert over alle forslagene under ett. enstemmig 1. Det opprettes eget råd for funksjonshemmede (RFF) i Bydel Østensjø. 2. Oppnevning av RFF i Bydel Østensjø foretas etter følgende prinsipper: RFF skal bestå av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer Kjønnsfordelingen skal være minst 40 % av hvert kjønn. Følgende representasjon skal legges til grunn: Interesseorganisasjoner: 4 medlemmer og 4 varamedlemmer Bydelsutvalget: 1 medlem og 1 varamedlem 3. Administrasjonen innhenter forslag til navngitte representanter fra paraplyorganisasjonene SAFO og FFO. Forslaget forelegges bydelsutvalget til behandling og oppnevning i BU`s møte i desember. 4. Funksjonstid for nåværende RFF prolongeres fram til Sak 165 /11 Godtgjøring av folkevalgte verv i Bydel Østensjø Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Leder og nestleder av bydelsutvalget godtgjøres etter alternativ 2 i henhold til Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune 2. Komiteer nedsatt av bydelsutvalget honoreres etter kategori 1: Leder: kr per år og kr per møte Medlemmer: kr per møte 3. Eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og tilsynsutvalg honoreres etter kategori 2: Leder: kr per møte Medlemmer: kr per møte 4. Ungdomsrådet og lokal klagenemnd honoreres etter kategori 4: Medlemmer: kr 633 per møte 5. Befaring Evt. befaringer, sammenkalt av bydelsdirektør, BU-leder eller leder i komite, honoreres med kr 633 per møte dersom befaringen ikke foregår rett i forkant eller etterkant av ordinært møte. For at befaringen skal gi rett til honorar, skal det foreligge skriftlig innkalling, samt referat fra møte med kopi til BU-sekretær. 11

16 6. Deltakere i konferanser som er innkalt av bydelsdirektør, honoreres med kr 633 per møte. 7. Utbetaling skjer to ganger per år; juni og desember. BU-leder og nestleder av BU, samt ledere av komiteer får sin faste godtgjøring fordelt på årets 12 måneder. 8. et gjøres gjeldende f.o.m Frp v/tommy Skjervold (Frp) hadde følgende forslag til vedtak Pkt. 1: Alternativ 1 velges. Britt Inglingstad (V) hadde følgende forslag til vedtak, nytt pkt. 9 Observatørstatus erholder honorar på linje med valgte komité-/utvalgsmedlemmer. Bydelsdirektør, Tove Stien, hadde følgende forslag til vedtak Britt Inglingstads (V) forslag til vedtak utsettes til neste møte. Frps forslag til vedtak ble satt opp mot bydelsdirektørens forslag til vedtak, pkt. 1. Bydelsdirektørens forslag til vedtak, pkt. 1, ble vedtatt med 8 stemmer for (A og SV) og 7 stemmer mot (H, Frp og V). Deretter ble det votert over bydelsdirektørens forslag til vedtak pkt enstemmig Til slutt ble bydelsdirektørens forslag til vedtak satt opp mot tilleggsforslaget fra Britt Inglingstad (V). Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 stemmer for (A og SV) og 7 stemmer mot (H, Frp og V) 1. Leder og nestleder av bydelsutvalget godtgjøres etter alternativ 2 i henhold til Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune 2. Komiteer nedsatt av bydelsutvalget honoreres etter kategori 1: Leder: kr per år og kr per møte Medlemmer: kr per møte 3. Eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og tilsynsutvalg honoreres etter kategori 2: Leder: kr per møte Medlemmer: kr per møte 4. Ungdomsrådet og lokal klagenemnd honoreres etter kategori 4: Medlemmer: kr 633 per møte 5. Befaring Evt. befaringer, sammenkalt av bydelsdirektør, BU-leder eller leder i komite, honoreres med kr 633 per møte dersom befaringen ikke foregår rett i forkant eller etterkant av ordinært møte. For at befaringen skal gi rett til honorar, skal det foreligge skriftlig innkalling, samt referat fra møte med kopi til BU-sekretær. 12

17 6. Deltakere i konferanser som er innkalt av bydelsdirektør, honoreres med kr 633 per møte. 7. Utbetaling skjer to ganger per år; juni og desember. BU-leder og nestleder av BU, samt ledere av komiteer får sin faste godtgjøring fordelt på årets 12 måneder. 8. et gjøres gjeldende f.o.m Britt Inglingstads (V) forslag til vedtak utsettes til neste møte. Sak 166 /11 Gjennomgang av PC-ordningen for folkevalgte i Bydel Østensjø Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. BU-medlemmer med 1. vara samt ledere av komiteer og råd velger om de ønsker å benytte seg av alternativ 1 eller 2 i forbindelse med elektronisk utsending av sakspapirer og annen korrespondanse. 2. Bydel Østensjø er ikke ansvarlig for brukerstøtte på utlånte PC er der egen programvare er installert. 3. Medlemmer fra forrige kommunevalgperiode med lånt PC/skriver fra bydelen gis anledning til å overta utstyret for kr 700. Alternativt tilbakeleveres utstyret til bydelsadministrasjonen 4. Ordningen gjøres gjeldende f.o.m A og SV hadde følgende forslag til vedtak Bydelsutvalget ber om at sak 166/11 blir utsatt og at administrasjonen leverer et kostnadsanslag for innkjøp av Ipad, evt. oppgraderte PC er, og ser på hvilke endringer som er i andre bydeler/kommuner. A og SVs forslag til vedtak ble satt opp mot bydelsdirektørens forslag til vedtak, pkt Forslaget fra A og SV ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget ber om at sak 166/11 blir utsatt og at administrasjonen leverer et kostnadsanslag for innkjøp av Ipad, evt. oppgraderte PC er, og ser på hvilke endringer som er i andre bydeler/kommuner. Britt Inglingstad (V) hadde følgende merknad Det er viktig at kapasitet på PC og batteri er av en annen kvalitet enn det som har vært på de nåværende PCene. Sak 167 /11 Møteplan 2012 for arbeidsutvalget og bydelsutvalget Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Bydelsutvalget vedtar følgende møteplan for arbeidsutvalg og bydelsutvalg i 2012: Vår 2012 Møterekke 1 Møterekke 2 Møterekke 3 Møterekke 4 13

18 AU AU AU AU BU BU BU BU Høst 2012 Møterekke 1 Møterekke 2 Møterekke 3 Møterekke 4 AU AU AU AU BU BU BU BU Møtetidspunkt for arbeidsutvalget og bydelsutvalget videreføres slik de har vært i Det ble votert over bydelsdirektørens forslag til vedtak, pkt. 1 og 2. enstemmig 1. Bydelsutvalget vedtar følgende møteplan for arbeidsutvalg og bydelsutvalg i 2012: Vår 2012 Møterekke 1 Møterekke 2 Møterekke 3 Møterekke 4 AU AU AU AU BU BU BU BU Høst 2012 Møterekke 1 Møterekke 2 Møterekke 3 Møterekke 4 AU AU AU AU BU BU BU BU Møtetidspunkt for arbeidsutvalget og bydelsutvalget videreføres slik de har vært i Sak 168 /11 Valg av møteleder Saken ble behandlet som første ordinære sak. Liv Thorstensen (A) hadde følgende forslag til vedtak Kristin Sandaker (A) velges som møteleder frem til og med sak 159/11. Det ble votert over forslaget fra Liv Thorstensen (A) enstemmig Kristin Sandaker (A) velges som møteleder frem til og med sak 159/11. Bydel Østensjø, Kristin Sandaker (A) BU-leder Therese Kloumann Lundstedt BU-sekretær 14

19 15

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 19. september 2011 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 15. oktober 2012 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23 43

Detaljer

Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi Kari Bjørneboe, bydelsoverlege. Therese Kloumann Lundstedt

Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi Kari Bjørneboe, bydelsoverlege. Therese Kloumann Lundstedt Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Onsdag 09. januar 2013 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23 43

Detaljer

Oppvekstkomiteen hadde møte med politiske representanter i barnehagenes SU i forkant av ordinært møte i komitéen.

Oppvekstkomiteen hadde møte med politiske representanter i barnehagenes SU i forkant av ordinært møte i komitéen. Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Lopperud barnehage, Paal Bergs vei 165 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Rustad gård barnehage, Rustadgrenda 28 Møtetid: Mandag 09. desember 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Kristin Sandaker (A) Pål Einar Røch Johansen (A) Tommy Skjervold (Frp) Tove Stien, bydelsdirektør Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi

Kristin Sandaker (A) Pål Einar Røch Johansen (A) Tommy Skjervold (Frp) Tove Stien, bydelsdirektør Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/11 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: torsdag 01. desember 2011 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11. Konstitueringsmøte

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11. Konstitueringsmøte Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/11 Konstitueringsmøte Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 14. november 2011 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/10 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 15. november 2010 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23

Detaljer

Kristin Sandaker (A) Pål Einar Røch Johansen (A) Liv Thorstensen (A) Erland Bakke (H) Tommy Skjervold (Frp) Britt Inglingstad (V), observatør

Kristin Sandaker (A) Pål Einar Røch Johansen (A) Liv Thorstensen (A) Erland Bakke (H) Tommy Skjervold (Frp) Britt Inglingstad (V), observatør Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 01. september 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 Møteleder: Tilstede: Fra

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bydelsadministrasjonen Møtetid: mandag 08. oktober 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/13 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bydelsadministrasjonen Olaf Helsetsvei 6, 0694 Møtetid: Mandag 11. mars 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 90138878

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Manglerudklubben, Plogveien 22 Møtetid: mandag 05. november 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, 41563627

Detaljer

Jon T. Kvikne observatør (V)

Jon T. Kvikne observatør (V) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Møte: Omsorgskomite Møtested: BU salen, Bølerlia 2, 0691 Møtetid: Mandag 10. februar 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/14 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bøler Sentrum barnehage, Bølerlia 4 Møtetid: Tirsdag 10. juni 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Tove Stien, bydelsdirektør Vibeke Fjelltun Nilsen

Tove Stien, bydelsdirektør Vibeke Fjelltun Nilsen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 9/04 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: torsdag 02. desember 2004 kl. 18.30 Sekretariat: Vibeke Fjelltun Nilsen Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 13. november 2006 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Myrvoll barnehage, Tor Jonssons vei 7 Møtetid: Mandag 11. februar 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød

Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Havnehagan friluftsbarnehage, Enebakkvn 278 Møtetid: mandag 30. april 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets vei 6, 5. etg Møtetid: Mandag 11. mars 2013 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/07 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: Mandag 12. mars 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester 23 43 85 70 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Goliaskogen barnehage, Vetlandsveien 17 Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Seksjonssjef for Helsetjenester barn og unge, Vigdis Malt Marøy, gav en omvisning på helsestasjonen og svarte på spørsmål fra OVK.

Seksjonssjef for Helsetjenester barn og unge, Vigdis Malt Marøy, gav en omvisning på helsestasjonen og svarte på spørsmål fra OVK. Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Østensjø helsestasjon, Stallerudveien 97 Møtetid: Mandag 10. februar 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/09 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Utmarkveien barnehage, Utmarkveien 6-8 Møtetid: torsdag 10. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 16. oktober 2006 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 89 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/06 Møte: Oppvekstkomité Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: torsdag 07. desember 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/11 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bølerlia 2, BU-salen Møtetid: mandag 17. oktober 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Britt Inglingstad (V)

Britt Inglingstad (V) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 0/13 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus, Vetlandsveien 99/101 Møtetid: Mandag 09. desember 2013

Detaljer

Saynad Mohamud (V) Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli

Saynad Mohamud (V) Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bydelsadm. lokaler, Olaf Helsets vei 6, Skullerud Møtetid: mandag 11. juni 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Inger Haagaas (H) Ragnhild Jacobsen (A)

Inger Haagaas (H) Ragnhild Jacobsen (A) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/05 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: mandag 25. april 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23438561

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/05 Møte: Oppvekstkomité Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: torsdag 08. desember 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23

Detaljer

Randi Vollmerhaus, A, leder Randi Vollmerhaus, A Edna Thomassen, Sv Harinder P. Singh, A Knut Elgsaas, A Ann C. Elseth, FrP Tone Larssen, FrP

Randi Vollmerhaus, A, leder Randi Vollmerhaus, A Edna Thomassen, Sv Harinder P. Singh, A Knut Elgsaas, A Ann C. Elseth, FrP Tone Larssen, FrP Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/11 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bøler Seniorsenter, Utmarkveien 2 Møtetid: tirsdag 14. juni 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 Møteleder:

Detaljer

Ingen møtte for Ann Carnarius Elseth (Frp) Signe Sandens

Ingen møtte for Ann Carnarius Elseth (Frp) Signe Sandens Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Omsorgskomite Møtested: Oppsal treffsenter Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 90138878 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Else-Berit Momrak. Følgende ble utdelt i møtet: Ny sak fra A og Sv: Sak 85/09 Dagseminar om eldreomsorg i Bydel Østensjø

Else-Berit Momrak. Følgende ble utdelt i møtet: Ny sak fra A og Sv: Sak 85/09 Dagseminar om eldreomsorg i Bydel Østensjø Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø Protokoll 7/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Rustad dag og eldresenter, Rustadgrenda 1 Møtetid: mandag 09. november 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 43

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Avdeling rehabilitering og omsorg

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Avdeling rehabilitering og omsorg Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Avdeling rehabilitering og omsorg Protokoll 4/10 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, 3.etg. Møtetid: mandag 07. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/10 Møte: Møtested: BU-salen,Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. mai 2010 kl. 17.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder:

Detaljer

Pål Marius Helvig (A) Reidar Lerdal (V)

Pål Marius Helvig (A) Reidar Lerdal (V) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/08 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Manglerud Ungdomshus, Plogveien 22 Møtetid: torsdag 04. desember 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Hanne Irene Eldby Hanne Irene Eldby (SV) Karin Svendsen (A) Mona Ridder Nielsen (A) Pål Marius Helvig (A) Reidar Lerdal (V)

Hanne Irene Eldby Hanne Irene Eldby (SV) Karin Svendsen (A) Mona Ridder Nielsen (A) Pål Marius Helvig (A) Reidar Lerdal (V) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 15. juni 2009 kl. 20.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23438561 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerommet 3. etg. Møtetid: Mandag 06. februar 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/04 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 22. mars 2004 kl. 18.30 Sekretariat: Vibeke Fjelltun Nilsen Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5a/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5a/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5a/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerommet Møtetid: Mandag 11. september 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester, tlf.:

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø Protokoll 6/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Abildsø bo-og rehab.senter, Løvsetdalen 2 Møtetid: mandag 05. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 43 85

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/11 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: torsdag 01. desember 2011 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Loftet, Oppsal samfunnshus 4. etg. Møtetid: Mandag 25. april 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester 23438570

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/12 Møte: Møtested: Råd for funksjonshemmede NB! Med forbehold! Rustad treffsenter, Rustadgrenda 1, Underetg. Møtetid: tirsdag 09. oktober

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, kantinen 1. etg. Møtetid: Mandag 10. oktober 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester 23438570

Detaljer

Ann C. Elseth Ann C. Elseth (FrP) Randi Vollmerhaus (A) Knut Elgsaas (A) Tone Larsen, (FrH) Gro Thorup,(H) Edna Thomassen (SV) for Tore Janssen

Ann C. Elseth Ann C. Elseth (FrP) Randi Vollmerhaus (A) Knut Elgsaas (A) Tone Larsen, (FrH) Gro Thorup,(H) Edna Thomassen (SV) for Tore Janssen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/08 Møte: Omsorgskomite Møtested: Langerud sykehjem, Skullerudveien 45, 1188 Oslo Møtetid: mandag 01. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 05/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 05/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 05/13 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Olaf Helsets vei 6 Møtetid: Tirsdag 10. september 2013 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07. Kart 2

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07. Kart 2 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/07 Kart 2 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ryensvingen 1, kantinen Møtetid: mandag 03. september 2007 kl. 18.30 Sekretariat: 23438589 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/08

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/08 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/08 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Abildsø barnehage, Langerudhaugen 1 Møtetid: mandag 01. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Åpen halvtime ingen frammøtte. Barnehagestyrer Torunn Jacobsen gav en omvisning i barnehagen og orienterta om barnehagens språkarbeid

Åpen halvtime ingen frammøtte. Barnehagestyrer Torunn Jacobsen gav en omvisning i barnehagen og orienterta om barnehagens språkarbeid Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bogerudsletta barnehage, Bogerudveien 102 Møtetid: Mandag 08. september 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Torunn Nyrnes

Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Torunn Nyrnes Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Bøler fritidsklubb, Bølerlia 3A Møtetid: mandag 19. mars 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Protokoll 1/11

Oslo kommune Bydel Østensjø. Protokoll 1/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Protokoll 1/11 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: mandag 14. februar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 90686434 Møteleder: Tilstede: Randi Vollmerhaus, A,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg Møtetid: mandag 16. mars 2009 kl. 18.30 Sekretariat: 23 43 85 88 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/06 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Rønningjordet barnehage, Oppsalveien 30 Møtetid: mandag 12. juni 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerom 3. etg. Møtetid: Mandag 13. mars 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester, tlf.:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07. Kart 2

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07. Kart 2 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/07 Kart 2 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 07. mai 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 18. juni 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23438589

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 08. juni 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 1/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: onsdag 30. januar 2008 kl. 17.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Per Johannessen, bydelsdirektør

Per Johannessen, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 14. januar 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 / 02 180

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 16. september 2013 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Protokoll 03/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Protokoll 03/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Protokoll 03/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssalen Olaf Helsets vei 6 Møtetid: onsdag 02. mai 2012 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli

Avd.sjef barn og kultur, Tommy Grotterød Avd.sjef velferd og fritid, Mary Ann Gursli Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/11 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Østensjø helsestasjon, Bogerud senter Møtetid: onsdag 18. mai 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/08

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/08 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/08 Møte: Møtested: Omsorgskomite Skøyenkroken 11, hjemmetjenestens lokaler, 0686 Oslo Møtetid: mandag 27. oktober 2008 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 20. oktober 2014 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23 43

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/12 Møte: Omsorgskomite Møtested: Langerud sykehjem, Skullerudveien 45, 1188 Oslo Møtetid: onsdag 02. mai 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 23438587

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/13 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bydelsadministrasjonen Olaf helsetsvei 6, 0694 Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 90138878

Detaljer

Kristin Sandaker (A) Erland Bakke (H) Tove Stien, bydelsdirektør Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi. Therese Kloumann Lundstedt

Kristin Sandaker (A) Erland Bakke (H) Tove Stien, bydelsdirektør Håkon Kleven, avd.sjef plan og økonomi. Therese Kloumann Lundstedt Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministasjonen Potokoll 7/14 Møte: Abeidsutvalget Møtested: Bølelia 2 Møtetid: Mandag 03. novembe 2014 kl. 20.00 Seketaiat: Theese Kloumann Lundstedt, tlf. 23 43 8 89

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, kantinen 1. etg. Møtetid: Onsdag 07. desember 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/13 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 02. september 2013 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf.

Detaljer

Tore Janssen (SV) leder (au)

Tore Janssen (SV) leder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: tirsdag 02. oktober 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Arnfinn Aabø (A) Quintino da Fonseca (A) Nina Westlie-Bergheim (SV) Inger Haagaas (H) Ann Carnarius Elseth (Frp)

Arnfinn Aabø (A) Quintino da Fonseca (A) Nina Westlie-Bergheim (SV) Inger Haagaas (H) Ann Carnarius Elseth (Frp) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 07. mai 2007 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23438589

Detaljer

Ulf Stigen (FrP) Ulf Stigen (FrP) Erik Telnes (SV) Ingvald Bore (H) Steinar Lende (A) Frode Woldsund (KrF) Erling Kvernevik (V) Frode Woldsund (KrF)

Ulf Stigen (FrP) Ulf Stigen (FrP) Erik Telnes (SV) Ingvald Bore (H) Steinar Lende (A) Frode Woldsund (KrF) Erling Kvernevik (V) Frode Woldsund (KrF) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ekebergveien 243, BU salen Møtetid: mandag 16. april 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Tore Janssen (SV) nestleder (au)

Tore Janssen (SV) nestleder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonene, Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 12. mars 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder:

Detaljer

Saynad Mohamud (V) Tommy Grotterød, avd.sjef barn og kultur Mary Ann Gursli, avd.sjef oppvekst og fritid

Saynad Mohamud (V) Tommy Grotterød, avd.sjef barn og kultur Mary Ann Gursli, avd.sjef oppvekst og fritid Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/12 Møte: Møtested: Oppvekstkomite Kafé X, Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99/101 Møtetid: mandag 08. oktober 2012 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 08/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 08/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 08/14 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Kafe X, Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99/101 Møtetid: Mandag 08. desember

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/09 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Oppsaltunet barnehage, Oppsalveien 21 Møtetid: mandag 04. mai 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 05. oktober 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Reidun Mildvardsen (vara)

Reidun Mildvardsen (vara) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 23. mars 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder:

Detaljer

Hanne Eldby (SV) Tommy Grotterød, avd.sjef barn og kultur Mary Ann Gursli, avd.sjef oppvekst og fritid. Therese Kloumann Lundstedt

Hanne Eldby (SV) Tommy Grotterød, avd.sjef barn og kultur Mary Ann Gursli, avd.sjef oppvekst og fritid. Therese Kloumann Lundstedt Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/12 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Østensjø helsestasjon, Stallerudveien 97 Møtetid: mandag 10. september 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 41563627

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 06. oktober 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/07 Møte: Oppvekstkomité Møtested: Ryensvingen 1, kantina Møtetid: mandag 01. oktober 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes, tlf. 23438561

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/06 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Rustad gård barnehage, Rustadgrenda 28 Møtetid: mandag 11. september 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Møtested: Eldrerådet Bydelsadministrasjonen Ryensvingen 1, 4. etg Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtetid: mandag 17.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/06 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen 1. etg. Møtetid: Mandag 12. juni 2006 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester tlf.:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 07. juni 2010 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Tore Janssen (SV) leder (au)

Tore Janssen (SV) leder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonene, Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 30. april 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/10 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1, blått møterom i 4. etg Møtetid: mandag 06. september 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. juni 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/13 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 24. oktober 2013 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/07

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/07 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, styrerommet Møtetid: Mandag 05. februar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester tlf.: 23

Detaljer

Trygve Asmyhr. Frances Mary Wang Tore Janssen Evy Berit Johansen Willy Andresen (H) Ella Rolfsen Kåre Nielsen Magne Olimb Edna Thommasen (S)

Trygve Asmyhr. Frances Mary Wang Tore Janssen Evy Berit Johansen Willy Andresen (H) Ella Rolfsen Kåre Nielsen Magne Olimb Edna Thommasen (S) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrasjonen Protokoll 05/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: mandag 01. september 2008 kl. 14.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 24. februar 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Tore Janssen (SV) leder (au)

Tore Janssen (SV) leder (au) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: mandag 11. juni 2007 kl. 14.00 Sekretariat: 23438587 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Inger Haagaas (H) Karin Svendsen (A) Liv Thorstensen (A)

Inger Haagaas (H) Karin Svendsen (A) Liv Thorstensen (A) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/05 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Ryensvingen 1, Kantinen Møtetid: mandag 07. november 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Hallgeir Thorbjørnsen,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/05 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Kantinen, Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. juni 2005 kl. 18.30 Sekretariat: Eigil

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 06/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 06/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 06/14 Møte: Møtested: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Kafe X, Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99/101 Møtetid: Mandag 13. oktober 2014

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/05 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal Samfunnshus Møtetid: torsdag 03. mars 2005 kl. 19.00 Sekretariat: 23438112 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Mandag 15. september 2014 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf.

Detaljer