Vedlikeholdstips for sykkel kjøpt hos Bike Brothers

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlikeholdstips for sykkel kjøpt hos Bike Brothers"

Transkript

1 Vedlikeholdstips for sykkel kjøpt hos Bike Brothers Side 1

2 Til alle våre sykkelkunder Vedlikeholdstips Gratulerer med ny sykkel, og takk for at du valgte Bike Brothers! Ved din handel her hos oss ble det opprettet et kundeforhold. Vi anser oss ikke ferdige med handelen, da det for oss er svært viktig å bistå deg og din sykkel i tiden som kommer. Og nettopp ettertiden skal være med på å understreke at vi var det rette valget! Vi har laget denne folderen for å informere og veilede deg som kunde. Noen av dere har et langt liv med sykkel og sykkelhold bak dere, og vet nok det aller meste fra før. Vi anbefaler likevel at du leser gjennom denne folderen, i det minste for å bekrefte nettopp dette! De som ikke har rodd så langt og lenge på fjorden, får her våre beste råd med inn i sykkelboden og til sist ut på veien. Her kan du lese om grunnleggende og obligatorisk sykkelhold, og du vil finne gode råd og anbefalinger for å øke gleden ved et liv med sykkel. Og til slutt Du som leser dette får vite hva vi, Bike Brothers, forventer av deg i forhold til ditt vedlikehold av sykkelen! Side 2

3 Jevnlig vedlikehold Rengjøring Sykkelen bør spyles umiddelbart etter sykling i mye skitt og på saltede veier. Vær meget forsiktig med avfetting og overdreven høytrykkspyling på og rundt kassetten, navene, kranklager og styrelagrene, da dette kan forårsake utvasking av fettet i lagrene. Fettet i lagrene har som oppgave å både smøre og stenge vannet ute, så hvis fettet vaskes ut vil det meget snart oppstå slitasjeskader og korrosjon. Bruk heller hageslangen, såpevann og eventuell avfetting i vaskeklut. Etter spyling, og hver gang det skal påføres ny olje, anbefaler vi først å tørke godt av kjedet med en tørr fille. Smør deretter med tynn olje/spray med gode smøreegenskaper, og la kjedet gå noen runder. Vi anbefaler ikke WD40 eller 556 eller lignende, da dette er oljer som ikke er egnet til smøring av sykkelkjeder. Overflødig olje samler skitt, og forårsaker ellers unødig tilgrising av både sykkel og klær. Hvis oljen du har brukt er tynn nok til å trekke inn i kjedeleddene, kan du derfor tørke av kjedet med en tørr fille også etter smøring. På denne måten vil du aldri smøre for mye og for ofte! Felgbrems På sykler med v-bremser bør man jevnlig tørke felgsidene rene for bremseslagg med en fuktig klut. Dette er særlig viktig ved sykling på skitne og/eller saltede veier. Bremseklossenes levetid varierer selvfølgelig ved ulikt bruk og ulike vei-og føreforhold, og er derfor vanskelig å angi for den enkelte sykkel. Noen må bytte klosser på sine v-bremser etter kun 1 mnd vinterstid, mens det for andre holder med en gang pr. år. Derfor er det viktig at man følger med på slitasjen og bytter i tide, da felgen blir ødelagt etter kun kort tid ved bremsing med nedslitte klosser! Sjekk visuelt, og bruk gjerne ørene underveis! Selv om man gjør leksen sin ved å rengjøre og skifte klosser i tide, vil v-bremser slite felgene ned over tid. Bakhjulet vil normalt slites mest. Når felgveggen blir tynnslitt vil dekktrykket til slutt presse felgveggen utover og resultatet blir at bremsene blokkerer hjulet. Kontroller slitasjen, og bytt ut felgen før det ryker. Skivebrems På sykler med skivebrems bør bremsene jevnlig spyles godt. Dette er nok en av de få plassene på en sykkel det ikke skader med litt høyt vanntrykk for å få bort skitten, da det her er vanskelig å komme til med fille eller børste. Et slikt renhold forhindrer korrosjon og at skitt bygger seg opp. Skivebremseklosser har normalt 2-3 ganger så lang levetid som v-bremseklosser. På denne type bremser er det litt vanskeligere å sjekke tykkelsen på belegget, men prøv likevel å se ned mellom skive og caliper, og sjekk at det er tilstrekkelig belegg på begge sider av skiven. Det blir ofte enklere hvis man tar ut hjulet. Side 3

4 Skivebremseklosser har ofte slitasjeindikator. Denne virker slik at det oppstår en annen lyd ved bremsing når klossene bør skiftes ut. Bremsing med nedslitte klosser fører her til ødelagt skive etter kort tid, så vi gjentar: Sjekk visuelt, og bruk ørene! Har du mekaniske skivebremser må du justere bremseklossene nærmere skiven når vandringen på bremsehendelen begynner å bli lang. Dette gjøres i de fleste tilfeller med en unbrakonøkkel i skrue som sitter på begge side av caliper, men er litt forskjellig på de ulike fabrikater. Hydrauliske skivebremser er selvjusterende, men krever av og til litt sideveis justering. Her finnes det to forskjellige standarder. Den ene krever at det legges tynne skiver mellom rammen og bremsen, mens på den andre kan man løsne to skruer på toppen av bremsen og bevege den sideveis, for så å skru den fast når den er i senter av skive. Til orientering: Alle skivebremser vil lage lyd ved oppbremsing, og er særlig fremtredende under våte forhold. Dempegaffel Hvis sykkelen din har dempegaffel, bør du med jevne mellomrom tørke gaffelbeina rene og påføre ny olje for smøring av foringer. Dette er særlig viktig på dempere med innerbein av stål! Syntetisk olje anbefales til dette bruk. Ikke bruk lithiumbaserte smøremidler, da de kan skade pakningene. Lufttrykk Svært mange kontrollerer/fyller aldri luft i dekkene. For lite lufttrykk gjør sykkelen ustabil og unødig tung å drive, og kan lett føre til punktering. Mange av våre sykler er påmontert dekk som skal ha høyt trykk. Slike dekk kan fort miste 0,5 bars trykk pr. måned, og må derfor etterfylles. De fleste pumper kan benyttes til de ulike ventiltyper, da man ofte kan snu pakningen/tetningen i munnstykket på pumpen. Det finnes ellers adapter å få kjøpt for fylling med kompressor, eventuelt. på bensinstasjon. Anbefalt trykk står på siden av dekket, men et grovt anslag kan være: Hybrid MTB Racer 4-6 bar 3-5 bar 7-10 bar Til orientering: Det er ikke alle pumper og kompressorer som klarer de anbefalte trykk, så her må man prøve seg frem og eventuelt kontrollmåle. Side 4

5 Utvidet vedlikehold Punktering Bruk dekkspaker av plast, og ikke skrujern eller lignende. Dra av den ene dekksiden, og ta ut slangen uten å løsne ventilen. Pump litt luft i slangen, og lokaliser hullet. Merk av hvor på dekket slangehullet er, og fjern eventuelle fremmedlegemer. Foreta ellers en sjekk av resten av dekket for å se til at det ikke står igjen potensielle farer i gummien. Det benyttes dessverre mye knust stein for strøing. Den er skarp som glass, den spiser seg inn i dekket og blir sittende, og kan i likhet med glass være svært vanskelig å oppdage. Ved montering av ny slange anbefaler vi å ha i litt luft for å unngå at den vrir seg ved montering. Vær nøye med å legge den slik at den ikke kommer i klem mellom dekk og felg. Ikke skru til mutteren for å feste ventilen før du har pumpet opp. Slangen får da bevege seg fritt i ventilhullet under luftpåfyllingen. Skivebremser Med skivebremser er det som tidligere nevnt svært viktig med et jevnlig vedlikehold. Skulle bremsene ikke fungere tilfredsstillende, og dette skyldes at stemplene har satt seg fast, er vårt beste råd at du oppsøker verksted for utbedring. Gir På tross av at vi ved montering av sykkelen har bedrevet utstrakt strekking ved å dra i girwire, så vil de ofte strekkes ytterlige og bli enda lengre på de første sykkelturene. Det må derfor påregnes justering av gir i oppstarten, og dette gjelder spesielt bakgiret. Justeringstips: Justeringsskruen sitter enten der hvor wire går inn i girhendelen på styret, eller der hvor wire går inn i bakgiret. Skru justeringsskruen utover, mot klokken, for stramming. Dette er en knikkeskrue, så begynn med ett knikk og sjekk ved gjennomgiring om det girer tilfredsstillende begge veier på alle gir. Tell gjerne antall knikk, så du eventuelt kan rykke tilbake til start! Og ønsker du deg fritatt, så er du hjertelig velkommen på verkstedet hos oss. Det anbefales at wire og strømper byttes når de begynner å bli trege, da treg wire kan forårsake upresis giring. For de som bruker sykkelen daglig og hele året, er det ikke uvanlig å bytte wire og strømper en gang pr. år. Dempegaffel Som vi før har nevnt er det viktig med jevnlig vedlikehold av dempegaffelen. Man bør tørke av skitt og gammel olje på innerbeina etter hver sykkeltur, og deretter smøre på litt olje for å bedre ytelsen på gaffelen. Og vi gjentar at det ikke må brukes olje eller smøremiddel som inneholder lithium. På en dempegaffel finnes det slitedeler som innerbein, pakninger, o-ringer, foringer, olje osv. Det beste er å ta en service på demperen før disse delene er totalt utslitt, for at prisen på overhalingen skal bli overkommelig. Side 5

6 For å lage et bilde av tidsperspektivet på når en skal foreta overhaling, kan vi lage to kategorier. Den ene kategorien er de personene som bruker sykkelen mye, og i alle typer vær. Den andre er de som oftest sykler i fint vær, men også noen turer når været er surt. Den første kategorien er de gaffelprodusentene kaller "ekstreme syklister", og anbefalt serviceintervall for dem er etter hver 50. time sykling. Den andre kategorien har anbefalt serviceintervall omtrent hver 100. time sykling. Finnes det luftjustering på gaffelen, bør trykket sjekkes en gang pr. måned. Samtidig bør det kontrolleres at det er litt smøreolje, 15wt demperolje, i luftkammeret. Dette er med på å minske slitasjen på tetningen i luftkammeret. Sjekk gjerne produsentens hjemmeside for serviceinstruksjon, eller ta kontakt med butikken der du kjøpte sykkelen. Bakdemper Som på en dempegaffel skal en også her tørke av demperen etter bruk. Smør olje på demperkroppen hvis du har luftdemper, eventuelt litt olje på demperstaget hvis det er en fjærdemper. Husk at en må unngå å bruke lithiumbaserte smøreprodukter på dempere. Man bør jevnlig kjenne etter om det er slark mellom avstandsstykkene i festet mellom ramme og demper. Der sitter det en teflonbelagt foring som slites ved bruk. Ved antydning til slark bør en skifte disse for å unngå å slite på avstandstykkene. Anbefalt serviceintervall for å skifte olje, foringer og ulikelige pakninger er 100 timer. En bør likevel ta en minioverhaling etter 50 timer for en rens og ny smøreolje på luftdempere. Husk også å sjekke lufttrykk en gang hver måned. Fulldempet ramme På en fulldempet ramme er det bevegelige deler som slites. Da tenker vi på foringer, akslinger og lager. Kjenn etter om det er slark i de ulike leddene. Skulle det vise seg å være tilfelle, må det omgående skiftes ut slitte deler før andre deler blir ødelagt som følge av dette. Spiler/eiker Sjekk jevnlig at spilene er stramme, og at hjulet er uten kast. Løse spiler må strammes opp umiddelbart, i motsatt fall vil omkringliggende spiler også bli løse, og til slutt kan hele hjulet bryte sammen. Verksted oppsøkes for retting av hjul. Etter eventuelt fall/sykkelvelt Hvis du skulle være så uheldig å falle, eller at sykkelen har falt, må du sjekke at festet for giret, også kalt girøret, eller giret er bøyd. Det skal være loddrett, og dette er enklest å sjekke når man ser sykkelen rett bakfra. Ved fall blir den ofte bøyd innover, da girøret er konstruert for å gi etter slik at ikke rammen skal bli ødelagt. Girøret må i så fall rettes opp eller eventuelt byttes ut. Hvis dette ikke gjøres, kan hele giret i verste fall bli revet med rundt av eikene ved giring til 1. gir under belastning, og en reparasjon blir unødig kostbar. Gjør det gjerne til en vane å sjekke om giret har fått nye skraper eller sår, da dette kan gi indikasjon på at sykkelen har veltet uten at du har registrert det. Det er også fare på ferde hvis giret fungerte utmerket på siste sykkeltur, men i syklende stund er helt i ulage. Unngå da som sagt å gire til 1.gir under belastning! Side 6

7 I nødsfall og som førstehjelp kan man ta et godt tak i selve giret og prøve å bøye det forsiktig tilbake. Prøv så å gire opp på det største tannhjulet bak, uten å sykle, men ved kun å løfte opp bakhjulet og gire opp. Dersom kjedet går innenfor tannhjulene og inn i eikene, må det rettes enda litt mer ut. Oppsøk deretter verksted for utbedring. Parkering/lagring Sykkelen bør stå tørt og under tak når den ikke brukes. Noen regnværsnetter ute gjør noe med finishen, og medfører snart utvidet vedlikehold og derav et dyrere sykkelhold. Ved vinterlagring anbefaler vi at sykkelen konserveres med egnet spraymiddel, for eksempel tynn olje. Pass på at du ikke får olje på bremsene! Hvis sykkelen absolutt må stå ute i regn, bør man trekke en plastpose over setet, da dette kan trekke vann. Slitasje på drivverk Alle typer drivverk slites. Ved sommersykling har drivverket anslagsvis følgende levetid (vinterbruk senker tallene!): MTB og hybrid: km Racer (sommerbruk): km Hvis man er best i klassen og rengjør og smører jevnlig, vil man ende opp i øvre del av skalaen, og i motsatt fall i den andre. En indikasjon på at drivverket er utslitt kan være at kjedet hopper/glipper ved hard belastning, og da gjerne i motbakker. Da må man minst bytte kjedet, kanskje også kassetten bak, og i verste fall også ett eller flere drev foran (eventuelt hele kranken) og trinsehjulene på bakgiret. Noen bytter kun kjedet i løpet av intervallene som er antydet ovenfor, fordi man da ofte forlenger levetiden på resterende drivverk. Dette bør da gjøres før kjedet har strukket seg mer enn 1 %. Dette tilsvarer ca km. Ved å anskaffe seg en kjedemåler kan en enkelt holde rede på dette selv. Side 7

8 Ut på veien! Girtips: Ved valg av det innerste tannhjulet foran, anbefaler vi valg av de 3-4 innerste bak. Ved bruk av det midterste foran, anbefales bruk av de 3-4 midterste bak. Det ytterste foran kombineres på samme måte med de ytterste bak. Disse kombinasjonene gir rettere kjedeføring, det vil i de fleste tilfeller gi bedre girfunksjon og medføre mindre slitasje på kjedet og de ulike tannhjul, og det gir også mest effektiv fremdrift. På landeveissykler med dobbelkrank og 10-delt bak er følgende 2 kombinasjoner såkalt umulige: Innerste foran kombinert med de 2 ytterste bak. Ved disse kombinasjonene vil kjedet subbe borti det ytterste drevet foran. På disse syklene finnes det ellers såkalte mellomgir på krankgiret p.g.a. den store bredden på 10-delt kassett. Bremsetips: Som tidligere nevnt sliter mange ut de bakre bremseklossene fortere enn de fremre. Vårt råd er å prøve å bruke de 2 bremsene like mye i det daglige, da dette gir vesentlig bedre bremsekraft både ved vanlig oppbremsing og i kritiske situasjoner. Dette forlenger også intervallet mellom hver gang det må skiftes klosser bak, og man kan foreta bytting av klosser på begge bremser samtidig. Obs: Vær imidlertid forsiktig med bruk av den fremre bremsen ved løs grus og eventuelt glatt føre. Inn på 3 måneders gratisservice! Etter +/- 3 måneders sykling er sykkelen hjertelig velkommen tilbake til oss for en gratis service! Vennligst vask sykkelen før innlevering! Vi sjekker så sykkelen fra A til Å, og foretar de justeringer og oppstramminger som kan være nødvendig etter de første timene og milene. Når sykkelen var ny ble enkelte detaljer behandlet med rustbeskyttelse. Ved denne gratisservicen foretar vi også en vedlikeholdsbehandling av disse. Denne gjennomgangen av sykkelen anbefaler vi på det sterkeste, da dette ofte viser seg å være godt for sykkelens helse og levetid! Og akkurat det er faktisk også i vår interesse! Skulle mot formodning noen av slitedelene være modne for utskiftning, så bytter vi dem. Som kunde hos oss betaler du da kun for delene, og ikke for arbeidet. Du blir ikke innkalt, og må ved innlevering påregne ca 1 døgns ventetid. GOD TUR, og lykke til med din nye kvalitetssykkel! Med hilsen fra alle her på Bike Brothers Side 8

SYKKEL HÅNDBOK SPORTPARTNER AS

SYKKEL HÅNDBOK SPORTPARTNER AS SYKKEL HÅNDBOK SPORTPARTNER AS 1 Girhendler, høyre for bakre gir 6 Dekk 12 Ventil 17 Pedal 23 Bakre gir 28 Sadel venstre for krankskifter foran 7 Felg 13 Skjermstiver 18 Krankgir 24 Frikrans 29 Overrør

Detaljer

Hurtigveiledning for justering av gir og bremser på deres sykkel.

Hurtigveiledning for justering av gir og bremser på deres sykkel. Hurtigveiledning for justering av gir og bremser på deres sykkel. 2 Innholdsfortegnelse Justere bremser 4 Justere kjede gir bak....6 Justere gir foran...9 3 Justere bremser Den mest vanlige bremsetypen

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av sykkel!

Gratulerer med ditt valg av sykkel! Bruksanvisning 1 2 Gratulerer med ditt valg av sykkel! Denne bruksanvisningen gir deg råd og tips ved bruk av din nye sykkel. For å øke dens livslengde, og for å få mest mulig ut av den bør du lese gjennom

Detaljer

Weldtite kontrollerer også den anerkjente verktøysprodusenten Cyclus, vi fører et godt utvalg av deres spesialverktøy.

Weldtite kontrollerer også den anerkjente verktøysprodusenten Cyclus, vi fører et godt utvalg av deres spesialverktøy. Englands største produsent av vedlikeholdsprodukter til sykler. Vi har valgt ut noen av deres beste produkter som passer den norske syklist. Vi kan nevne den unike TF2 teflonspray, som er perfekt å bruke

Detaljer

Brukermanual Kickbike

Brukermanual Kickbike Brukermanual Kickbike Takk for at du kjøpte en Kickbike sparkesykkel. Vennligst les avsnittene Vedlikehold, Advarsler, Garanti og Tips nøye. Du kan følge denne manualen når du skal montere Kickbiken din.

Detaljer

Bardum. Bruksanvisning Trek Tandemsykkel

Bardum. Bruksanvisning Trek Tandemsykkel Bardum Bruksanvisning Trek Tandemsykkel Innhold Innledning 2 Levering 2 Bruk i overenstemmelse med utstyrets hensikt 2 Før du bruker Trek Tandemsykkel for første gang 3 Sikkerhetsinformasjon 3 Oppbygging

Detaljer

-Rock n Roll Lubrication-

-Rock n Roll Lubrication- -Rock n Roll Lubrication- Hva gjør Rock "N" Roll Lubrication sine kjedesmørninger til Kongen av smørning? Absolute Dry, Extreme og Gold er formulert for å rense og smøre samtidig som de blir påført. Det

Detaljer

Lys - Dekk - Kjede Bremser. Daglig kontroll. Sensor forventer at elev setter i gang med dette på eget initiativ.

Lys - Dekk - Kjede Bremser. Daglig kontroll. Sensor forventer at elev setter i gang med dette på eget initiativ. Sikkerhetskontroll MC Daglig kontroll. Sensor forventer at elev setter i gang med dette på eget initiativ. Hva skal eleven gjøre? Lys - Dekk - Kjede Bremser LYS: Ta en rask kontroll at alle lys fungerer.

Detaljer

Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold Reparasjon og garanti... 10

Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold Reparasjon og garanti... 10 Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold... 10 Reparasjon og garanti... 10 Direktivet for medisinsk utstyr 93/42/EEC Samsvarserklæring For

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Innhold 1. Introduksjon... 4 COSTA KID beskrivelse Før du tar sykkelen I bruk Riktig lufttrykk i dekkene Bremsesjekk

Innhold 1. Introduksjon... 4 COSTA KID beskrivelse Før du tar sykkelen I bruk Riktig lufttrykk i dekkene Bremsesjekk Innhold 1. Introduksjon... 4 COSTA KID beskrivelse... 4 2. Før du tar sykkelen I bruk... 5 2.1 Riktig lufttrykk i dekkene... 5 2.2 Bremsesjekk... 5 3. Innstilling Costa Kid... 6 3.1 Justering av setehøyde...

Detaljer

Sikkerhetskontroll MC. KJEDE: Sjekk at kjede er passe slakt/stramt 2-4cm. F. eks: 110/70-17. 70 er høyden i prosent av bredden.

Sikkerhetskontroll MC. KJEDE: Sjekk at kjede er passe slakt/stramt 2-4cm. F. eks: 110/70-17. 70 er høyden i prosent av bredden. Daglig kontroll (Sensor forventer at elev setter i gang med dette på eget iniativ.) Lys - Dekk - Kjede - Bremser LYS: Ta en rask kontroll at alle lys fungerer. DEKK: Sjekk at dekket er helt uten skader.

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Daglig kontroll. Sensor forventer at elev setter i gang med dette Daglig kontroll uoppfordret.

Daglig kontroll. Sensor forventer at elev setter i gang med dette Daglig kontroll uoppfordret. Daglig kontroll. Sensor forventer at elev setter i gang med dette Daglig kontroll uoppfordret. LYS: Blinklys, Bremselys, Baklys og skiltlys DEKK: Ta en synlig kontroll mønsterdybde, lufttrykk og at de

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

SKEPPSHULT TREHJULSSYKKEL.

SKEPPSHULT TREHJULSSYKKEL. SKEPPSHULT TREHJULSSYKKEL. Brukerveiledning. Tre i stedet for to hjul. Det er hva som skiller din nye sykkel fra andre sykler. Rammen er sveiset med samme omsorg. Hjulene er justert og rettet på vår hjulavdeling.

Detaljer

BREMSEVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

BREMSEVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD BREMSEVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD BREMSEANLEGGET ER AVGJØRENDE FOR SIKKERHETEN Bremseanlegget må reagere momentant og nøyaktig hver gang du trår

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

Bardum. Bruksanvisning avtagbare støttehjul

Bardum. Bruksanvisning avtagbare støttehjul Bardum Bruksanvisning avtagbare støttehjul Innhold Innledning 2 Levering 2 Bruk i overenstemmelse med utstyrets hensikt 2 Før du bruker støttehjulene for første gang 3 Sikkerhetsinformasjon 3 Montering

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

MC vedlikehold og sikkerhet. Av Roar Flatebø Senior MC, Rogaland

MC vedlikehold og sikkerhet. Av Roar Flatebø Senior MC, Rogaland MC vedlikehold og sikkerhet Av Roar Flatebø Senior MC, Rogaland Innhold Hva du ikke kan forvente utført av serviceverkstedet. Tips for inspeksjon og vedlikehold som MC eier må kunne utføre selv. Du vil

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Monteringsanvisning. K0977 rev.03

Monteringsanvisning. K0977 rev.03 Monteringsanvisning K0977 rev.03 Gratulerer med markedets mest robuste og pålitelige bryggefendersystem. Dette heftet gir deg en trinn for trinn instruksjon til hvordan fenderen skal monteres for å sikre

Detaljer

Sykkelfront Challenger Brukermanual

Sykkelfront Challenger Brukermanual Sykkelfront Challenger Brukermanual Innledning Gratulerer med Praschberger sykkelfront, modell "Challenger". Du har valgt en sykkel av høy kvalitet og en sporty utgave. For lengst mulig levetid og best

Detaljer

PUTE BOKS 130x66x80 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

PUTE BOKS 130x66x80 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING PUTE BOKS 130x66x80 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Oppbevar alltid instruksjonene for fremtidig bruk Vennligst les igjennom alle instruksjoner før du tar produkt i bruk. Kontroller produkt er uskadet og

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Justering av kjede... 5 Periodiske vedlikeholdsrutiner av

Detaljer

Casall XTR700 Racing INNENDØRSSYKKEL BRUKERHÅNDBOK

Casall XTR700 Racing INNENDØRSSYKKEL BRUKERHÅNDBOK 904 Casall XTR700 Racing INNENDØRSSYKKEL BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING ) Modell XTR700 er beregnet for bruk som gruppetreningssykkel på mosjonsanlegg og treningssentre eller for hjemmebruk. Den har et fast,

Detaljer

CLEAN GODT VEDLIKEHOLD ER AVGJØRENDE FOR Å HOLDE SYKKELEN I GOD STAND.

CLEAN GODT VEDLIKEHOLD ER AVGJØRENDE FOR Å HOLDE SYKKELEN I GOD STAND. CLEAN GODT VEDLIKEHOLD ER AVGJØRENDE FOR Å HOLDE SYKKELEN I GOD STAND. BIKE7 CLEAN er spesielt utviklet for rask, enkel og grundig rengjøring av ramme, pedaler, styret, gaffel, hjul, etc. BIKE7 CLEAN er

Detaljer

Du må ha lisens som bl.a. har en forsikring som gjelder når du kjører på NMF - godkjente baner.

Du må ha lisens som bl.a. har en forsikring som gjelder når du kjører på NMF - godkjente baner. Det vil her bli gitt en del tips og råd for deg som er ny i sporten, som kan spare deg for både tid, problemer, penger og skader. Først av alt må du skaffe deg motocross-sykkel og nødvendig utstyr. Av

Detaljer

DM-CD (Norwegian) Forhandlermanual. Kjededel SM-CD50

DM-CD (Norwegian) Forhandlermanual. Kjededel SM-CD50 (Norwegian) DM-CD0001-00 Kjededel Forhandlermanual SM-CD50 VIKTIG MELDING Forhandlermanualene er hovedsaklig tiltenkt til bruk for profesjonelle sykkelmekanikere. De som ikke er profesjonelt opplært innen

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING. Vinduspesialisten as. Vågsgaten 12,1 Laksevåg Tlf: og

MONTERINGSVEILEDNING. Vinduspesialisten as. Vågsgaten 12,1 Laksevåg Tlf: og 2017 MONTERINGSVEILEDNING Vinduspesialisten as Vågsgaten 12,1 Laksevåg Tlf:+47 908 59 849 og 902 29 592 1 Takk for at du har valgt et produkt fra Vinduspesialisten as. Vinduspesialisten AS ble stiftet

Detaljer

Girspak. Forhandlermanual. RAPIDFIRE Plus SL-M2000 SL-M3010 SL-M4010. Tommelspak SL-TZ500. ROAD MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike DM-MDSL001-01

Girspak. Forhandlermanual. RAPIDFIRE Plus SL-M2000 SL-M3010 SL-M4010. Tommelspak SL-TZ500. ROAD MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike DM-MDSL001-01 (Norwegian) DM-MDSL001-01 Forhandlermanual ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Girspak RAPIDFIRE Plus SL-M2000 SL-M3010 SL-M4010 Tommelspak SL-TZ500 INNHOLD VIKTIG MERKNAD...

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG REPARASJON

VEDLIKEHOLD OG REPARASJON Service og reparasjon VEDLIKEHOLD OG REPARASJON VEDLIKEHOLDSINTERVALLER Vennligst la en autorisert Hase forhandler utføre all inspeksjon og vedlikeholdsarbeid. Den første inspeksjonen skal gjøres etter

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82

FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 (Norwegian) DM-FC0001-00 Forhandlermanual FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 VIKTIG MELDING Forhandlermanualene er hovedsaklig tiltenkt til bruk for profesjonelle sykkelmekanikere. De som ikke er profesjonelt

Detaljer

Cross-sykkelhjul. Forhandlerveiledning. ROAD MTB Hybridsykkel. City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE

Cross-sykkelhjul. Forhandlerveiledning. ROAD MTB Hybridsykkel. City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE (Norwegian) DM-WH0003-04 Forhandlerveiledning ROAD MTB Hybridsykkel City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Cross-sykkelhjul WH-RX830 WH-RX31 WH-RX05 WH-RX010 SM-RIMTAPE INNHOLD VIKTIG MERKNAD...

Detaljer

DM-BR (Norwegian) Forhandlerhåndbok. ROAD MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Mekanisk skivebrems BR-TX805 BR-M375

DM-BR (Norwegian) Forhandlerhåndbok. ROAD MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Mekanisk skivebrems BR-TX805 BR-M375 (Norwegian) DM-BR0007-03 Forhandlerhåndbok ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Mekanisk skivebrems BR-TX805 BR-M375 INNHOLD VIKTIG MERKNAD... 3 FOR SIKKERHETSGARANTI... 4 LISTE

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

Quality 2 995,- 810,- KJØR SIKKERT BRUK ORIGINALE IVECO DELER FÅ TING SLÅR DUFTEN AV NY BIL... ELLER AV ET NYTT SETETREKK PLUSS 5 SERVICE PÅ DIN DAILY

Quality 2 995,- 810,- KJØR SIKKERT BRUK ORIGINALE IVECO DELER FÅ TING SLÅR DUFTEN AV NY BIL... ELLER AV ET NYTT SETETREKK PLUSS 5 SERVICE PÅ DIN DAILY FRA 1. FEBRUAR TIL 30. APRIL 2015 KJØR SIKKERT BRUK ORIGINALE IVECO DELER ORIGINALE IVECO-BREMSER: PRIS FRA KR: FÅ TING SLÅR DUFTEN AV NY BIL... ELLER AV ET NYTT SETETREKK 2 995,- PRISEKSEMPEL KR.: 810,-

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

Kjølesystem Luftkjøling: Motoren kjøles av luften som passerer kjøleribbene på sylinderene.

Kjølesystem Luftkjøling: Motoren kjøles av luften som passerer kjøleribbene på sylinderene. Sikkerhetskontroll MC Motor med drivstoffanlegg og drivverk Bensinkrane Normalkrane: Kranen er åpen når indikatoren på kranen viser PÅ (ON) eller RES (RESERVE), og den er stengt når indikatoren viser AV

Detaljer

MAGNUM CLASSIC HERRESYKKEL 28

MAGNUM CLASSIC HERRESYKKEL 28 HERRESYKKEL 28 MAGNUM CLASSIC MAGNUM CLASSIC HERRESYKKEL 28 SHIMANO INNVENDIG 3-GIR OG BAKBREMS BREMS INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 PÅBUD OG SIKKERHET...3

Detaljer

Fornav/ Frinav (skivebrems)

Fornav/ Frinav (skivebrems) (Norwegian) DM-HB0005-04 Forhandlermanual ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Fornav/ Frinav (skivebrems) HB-M3050 FH-M3050 HB-MT200 FH-MT200-B HB-RM33 FH-RM33 FH-RM35 HB-TX505

Detaljer

Navsett (skivebrems)

Navsett (skivebrems) (Norwegian) DM-MBHB001-01 Forhandlermanual ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE SLX HB-M7000 HB-M7010 HB-M7010-B FH-M7000 FH-M7010 FH-M7010-B Navsett (skivebrems) E-THRU Axle

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

DM-RCWH (Norwegian) Forhandlermanual. ROAD MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Hjulsett. WH-RX31 SM-AX x12 SM-AX x12

DM-RCWH (Norwegian) Forhandlermanual. ROAD MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Hjulsett. WH-RX31 SM-AX x12 SM-AX x12 (Norwegian) DM-RCWH001-00 Forhandlermanual ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Hjulsett WH-RX31 SM-AX720-100x12 SM-AX720-142x12 INNHOLD VIKTIG MELDING... 3 FOR SIKKERHETSGARANTI...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

Innhold Introduksjon... 4 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 Før du tar sykkelen i bruk... 5 Montering... 5 Bruk... 6 Vedlikehold... 7 Teknisk serv

Innhold Introduksjon... 4 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 Før du tar sykkelen i bruk... 5 Montering... 5 Bruk... 6 Vedlikehold... 7 Teknisk serv Innhold Introduksjon... 4 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 Før du tar sykkelen i bruk... 5 Montering... 5 Bruk... 6 Vedlikehold... 7 Teknisk service... 7 Garanti... 7 Frakt og levering... 8 I mer

Detaljer

KJETTINGTALJE. 250 kg

KJETTINGTALJE. 250 kg KJETTINGTALJE 250 kg Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 FUNKSJONER... 3 KONSTRUKSJON... 3 SIKKERHETSVARSLER... 4 BRUKSVEILEDNING... 5 VEDLIKEHOLD... 6 DELELISTE FOR KJETTINGTALJE... 7 2 INNLEDNING En

Detaljer

TULSA HJØRNEGRUPPE BRUKS-/MONTERINGSANVISNING

TULSA HJØRNEGRUPPE BRUKS-/MONTERINGSANVISNING TULSA HJØRNEGRUPPE BRUKS-/MONTERINGSANVISNING Oppbevar bruks-/monteringsanvisning for eventuelt fremtidig bruk! Vennligst les igjennom bruks-/monteringsanvisning før du monterer sammen og tar hagegruppen

Detaljer

Side 1 av 7 MONTERINGSVEILEDNING SKYVEDØRER

Side 1 av 7 MONTERINGSVEILEDNING SKYVEDØRER Side 1 av 7 Vi anbefaler deg å lese grundig igjennom hele monteringsveiledningen, før du starter monteringen. Veiledningen er av generell art, og det kan være alternative framgangsmåter, som ikke er beskrevet

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Hard Rocx Brukermanual 1

Hard Rocx Brukermanual 1 Hard Rocx brukermanual Hard Rocx Brukermanual 1 Gratulerer med ny hard rocx sykkel 1. 2. 4. 3. Forord Hard Rocx er et norsk firma etablert for å skape perfeksjonisme på to hjul. Vi føler oss privilegerte

Detaljer

Innhold Introduksjon... 3 Gekko fx... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Montering... 5 Teknisk service... 5 Bruk av sykkelen... 6 Vedlikehold... 7 Garant

Innhold Introduksjon... 3 Gekko fx... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Montering... 5 Teknisk service... 5 Bruk av sykkelen... 6 Vedlikehold... 7 Garant Innhold Introduksjon... 3 Gekko fx... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Montering... 5 Teknisk service... 5 Bruk av sykkelen... 6 Vedlikehold... 7 Garanti... 8 Frakt og levering... 8 Introduksjon Gekko fx

Detaljer

Solid metallkomponent for sammenkopling av stigeband - produsert i rustfritt stål - betydelig forlengelse av persiennens levetid

Solid metallkomponent for sammenkopling av stigeband - produsert i rustfritt stål - betydelig forlengelse av persiennens levetid Toppskinne (aluminium eller forsinket stål) - åpningen ned - denne posisjonen forhindrer at skitt og støv samler seg i toppskinnen, enklere å komme til for kontroll og service, forlenger serviceintervallene

Detaljer

Monteringsanvisning og vedlikehold

Monteringsanvisning og vedlikehold Monteringsanvisning og vedlikehold a-collection klosett med skjult vannlås og 3/6 liters spyling Vekt: 28kg Emb.: Kartong Monteringsanvisning Klosettet skal kobles til vannledningen med godkjent fleksibel

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKK ER VIKTIGE FOR SIKKERHETEN OG KJØREKOMFORTEN Dekkene er den eneste forbindelsen mellom bilen og veien. Kontaktfeltet

Detaljer

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti Vennlligst behold for fremtidig rengjøring og garanti Vennligst følg anvisningene for vedlikehold for å sikre at møblene dine holder seg lenge. En normal forandring av utseende på tekstiler, hud og tre

Detaljer

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com Forward Thinking Mobility Forward Thinking Mobility NORSK 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhet 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7.

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

(Norwegian) DM-RBMBR Forhandlermanual. ROAD MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Mekanisk skivebrems. Non-Series BR-RS305

(Norwegian) DM-RBMBR Forhandlermanual. ROAD MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike. Mekanisk skivebrems. Non-Series BR-RS305 (Norwegian) DM-RBMBR01-00 Forhandlermanual ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Mekanisk skivebrems Non-Series BR-RS305 INNHOLD VIKTIG MELDING... 3 FOR SIKKERHETSGARANTI... 4

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Monteringsanvisning. markise

Monteringsanvisning. markise Monteringsanvisning markise Gratulerer med ny markise. Ved å lese følgende retningslinjer håper vi du får glede av produktet mange fine sommerkvelder. VIKTIG Garantien dekker ikke skader som oppstår som

Detaljer

Kjøreteknikk motocross

Kjøreteknikk motocross Kjøreteknikk motocross Den fritt oversatt fra Motocross Action, hvor motocross / supercrosslegenden Bob Hurricane Hannah og Motocross Action gir deg 10 eksklusive tips som reduserer rundetidene dine og

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

91103 BENEFIT S420 INNENDØRSSYKKEL

91103 BENEFIT S420 INNENDØRSSYKKEL 91103 BENEFIT S420 INNENDØRSSYKKEL MONTERING TRINN 1 Skru fast det fremre støttebenet på rammen (4) med to M8 x 25 mm vognbolter (52) og to flate skiver (53). TRINN 2 Skru fast det bakre støttebenet (5)

Detaljer

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER Skaper løsninger MONTERINGSVEILENING FRONTER 14656-02-4000 NØVENIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. Monteringsveiledning for RETRO, SUR, safir, topaz, OPL og

Detaljer

Vedlikehold og Servise

Vedlikehold og Servise og Servise Oljeskift en gang i året Ta en funksjonskontroll på at bryterpanel virker riktig Smøring Bolter Moment Sprekker, skader plattform Sikring, slitasje Slanger (festet fast, ikke ligger og gnisser)

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Mekanisk skivebrems. Forhandlerhåndbok. ROAD MTB Trekking. City Touring/Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE

Mekanisk skivebrems. Forhandlerhåndbok. ROAD MTB Trekking. City Touring/Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE (Norwegian) DM-BR0009-00 Forhandlerhåndbok ROAD MTB Trekking City Touring/Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Mekanisk skivebrems BR-CX77 BR-CX75 BR-R517 BR-R515 BR-R317 BR-R315 INNHOLD VIKTIG MERKNAD... 3

Detaljer

Kantileverbrems. Forhandlermanual. ROAD MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike

Kantileverbrems. Forhandlermanual. ROAD MTB Trekking. City Touring/ Comfort Bike (Norwegian) DM-RCBR001-00 Forhandlermanual ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kantileverbrems BR-CX70 BR-CX50 BL-4700 BL-4600 BL-R780 BL-R3000 ST-7900 ST-6700 ST-5700 ST-4600

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOLIE

MONTERINGSANVISNING FOLIE MONTERINGSANVISNING FOLIE Rengjøring Alle overflater skal betraktes som skitne og skal avfettes med løsningsmiddel før montering av folie. Anbefalt fremgangsmåte; 1. Ta godt med rensevæske på en klut og

Detaljer

MØBELKJØKKEN. MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye

MØBELKJØKKEN. MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye MØBELKJØKKEN GRATULERER MED DITT NYE MØBELKJØKKEN. Forenklet veiledning Oversikt og beskrivelse av skruer, hengsler etc. Innhold i skap Diverse nyttige mål

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Dobbel-akset kalipperbrems

Dobbel-akset kalipperbrems (Norwegian) DM-BL0001-03 Forhandlermanual Dobbel-akset kalipperbrems BR-4700 BR-4600 BR-3500 BR-2400 BL-R780 BL-4700 BL-4600 BL-3500 BL-2400 VIKTIG MELDING Denne forhandlermanualen er beregnet hovedsakelig

Detaljer

Alcoa smidde aluminiumfelger. Fakta og tall

Alcoa smidde aluminiumfelger. Fakta og tall Alcoa smidde aluminiumfelger Fakta og tall VISSTE DU AT? Alcoa-felger er de sterkeste felgene Hver felg starter som en enkel blokk av en høyverdig korrosjonsbestandig aluminiumslegering. With a 8000 tons

Detaljer

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON Gratulerer med ditt kjøp av en Champion Power Equipment hydraulisk bordjekk. Med riktig vedlikehold vil denne bordjekken

Detaljer

DM-SL (Norwegian) Forhandlermanual. REVOSHIFT girspak SL-RS47 SL-RS45 SL-RS36 SL-RS35 SL-RS34 SL-RS25

DM-SL (Norwegian) Forhandlermanual. REVOSHIFT girspak SL-RS47 SL-RS45 SL-RS36 SL-RS35 SL-RS34 SL-RS25 (Norwegian) DM-SL0002-03 Forhandlermanual REVOSHIFT girspak SL-RS47 SL-RS45 SL-RS36 SL-RS35 SL-RS34 SL-RS25 VIKTIG MELDING Forhandlermanualene er hovedsaklig tiltenkt til bruk for profesjonelle sykkelmekanikere.

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer