Hva er identitetstyveri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er identitetstyveri"

Transkript

1 ID-tyveri Hva er identitetstyveri Identiteten din og alle dine personlige opplysninger er nøkkelen til alle dine verdier. Misbruker noen fremmede denne informasjonen kan vedkommende åpne bankkontoer, få kredittkort, ta opp lån, kjøpe varer, endre postadressen din og få ulike identitetspapirer i ditt navn. Konsekvensene kan blant annet bli at du får problemer med å ta opp lån, få utstedt kredittkort, samt at du får kostnader på varer/tjenester du ikke har kjøpt. Arbeidet med å få ryddet opp i dette blir ofte både dyrt og tidkrevende. Identitetstyveri er situasjoner hvor andre personer uten ditt samtykke; - Utfører en eller annen form for transaksjon i ditt navn - Får tilgang til ressurser tilhørende deg - Tilegner seg dine rettigheter Motivet er oftest økonomisk vinning og/eller ønske om å påføre noen skade eller ubehag. Ofrene for identitetstyveri er som regel tilfeldige, men faren blir vesentlig større om du mistet identifikasjonspapirer eller mobil. Hvordan jobber id-tyven? Noen av metodene id-tyven benytter er: - Stjele kredittkort eller bankkort - Stjele post fra postkassen eller søppelbøtten - Tappe mobiltelefonen og PC - Phishing - Hacking - Virus - Søk på internett - Bestillingstyveri - Stjele Pin-koder og passord - Sosial manipulering - Adresseendring Id-tyveri er et økende problem i Norge, og oftere og oftere preger dette nyhetsbildet. Følgende eksempler er hentet fra norske medier sommeren 2009: Norge, en stående buffet for ID-tyveri Dagens Næringsliv Sendte ut personnummer i posten VG Hacker stjal 170 millioner kredittkortnummer VG / 5

2 ID-tyveri Hva brukes identiteten til? Tyven selger som oftest informasjonen om deg videre. Identiteten din kan da benyttes til: - Egen vinning - Utnytte nye eller eksisterende kundeforhold - Ta opp bestilling på bank- og kredittkort - Opprette konti - Bestille pass - Ta opp lån - Opprette nye abonnement for telefon og internett - Kjøpe varer/tjenester - Skjule egen identitet - Oppnå ulike fordeler, som for eksempel medlemsfordeler - Ødelegge og sverte andres omdømme ID -forsikring Om du blir utsatt for id-tyveri dekker forsikringen blant annet følgende; - Du får et kontaktpunkt med et dedikert team - Et service konsept som hjelper deg og letter det vanskelige oppryddingsarbeidet, samt minsker skaden - Kostnader tilknyttet skaden: o Juridisk bistand o Tapt arbeidsfortjeneste o Andre administrative kostnader (telefon, reisekostnader, porto) - Informasjon om forebyggende tiltak Dette er kun ment som en oversiktlig informasjon. For fullstendig informasjon - herunder unntak og begrensninger se vedlagte vilkår. 2 / 5

3 ID-tyveri Hva kan du gjøre for å hindre at et identitetstyveri skal skje? Forebygging Det viktigste tiltaket du selv kan gjøre for å forebygge mot å bli utsatt for id-tyveri er å være bevisst på hvordan du håndterer dine personlige opplysninger; - Ikke oppgi personlig informasjon til ukjente på telefon, e -post eller over internett med mindre du selv har tatt kontakt - Legg aldri igjen personinformasjon hos ukjente selskaper Bank- og kredittkort - Pin-kodene dine og passord er personlig selv ikke banken din spør om dette - Pass på at ingen kan se PIN-koden din når du bruker kortet - Ikke gi fra deg kortopplysninger eller passord til nettbanken. Denne informasjonen er personlig og hemmelig - Ikke lån bort kortet til andre - Sjekk kontoutskriften din jevnlig for ukjente transaksjoner, og meld fra umiddelbart om mistenkelige transaksjoner - Kontroller kvitteringer mot fakturaen - Pass på at bestilte kort kommer som avtalt, og signer kortet umiddelbart - Ikke oppbevar alle dine bank-, kredittkort og identifikasjonspapirer på samme sted Personlige dokumenter - Oppbevar personlige opplysninger på et sikkert sted, hvor ingen andre kan se dem - Unngå å oppbevare pin-koder og passord i lommeboken eller vesken - Makuler alle dokumenter som inneholder personlige opplysninger, før du kaster dem. Dokumenter som inneholder pin-koder og liknende bør destrueres på en eller annen måte - Sett lås på postkassen, så ingen andre har tilgang til posten din Databruk og internett - Unngå å benytte passord med kontonummer, navn, mellomnavn, fødselsdato eller lignende. Kombiner de ulike passordene med tall og både store og små bokstaver. Vær kreativ! - Beskytt din private pc ved å installere brannmur og virusprogram - Husk å oppdatere virusprogrammet ditt jevnlig - Ikke lagre personlige opplysninger på datamaskinen - Klikk aldri på linker i e-post eller nettsteder du ikke kjenner til 3 / 5

4 ID-tyveri Mistanker om identitetstyveri Dersom du har mistanke om at du er utsatt for et identitetstyveri eller du oppdager et identitetstyveri tidlig, kan du begrense skaden, samt lette oppryddingsarbeidet. Vær våken på signaler dersom du; - Mottar regning på produkter du ikke har bestilt selv - Oppdager uventede og ukjente transaksjoner på dine konti og kredittkort - Mottar gjenpartsbrev av kredittvurdering eller kredittsjekk du ikke kjenner til - Opplever uteblivelse av post du venter - Mottar adresseendring. Du kan selv sjekke hvilken adresse du er registrert på i Folkeregisteret. Logg deg inn via Min side Hva gjør jeg om ulykken skjer Mistenker du at du kan være utsatt for id-tyveri, er det viktig å handle raskt for å begrense skaden. Kontakt Chartis på telefon , som vil gi deg råd og veiledning for å begrense omfanget. I tillegg bør du gjøre følgende; - Kontakt banken og andre virksomheter hvor du har aktiva for å sjekke omfanget - Påpek alle urettmessige transaksjoner umiddelbart - Sperr alle bank- og kredittkort, også de som har blitt utsatt for uautoriserte transaksjoner - Be om frivillig sperring av kreditt hos kredittopplysningsfirmaene Dun & Bradstreet, Experian (tidligere CreditInform) og Lindorf Decision AS - Anmeld forholdet til politiet - Kontakt posten og folkeregisteret. Det er mulig å sperre seg for uønsket adresseendring på postens hjemmeside 4 / 5

5 ID-tyveri Viktige adresse og kontaktpunkter Førerkort Vegdirektoratet Tlf.: Hovedkontor: / Fra utlandet epost: Visa/Mastercard Tlf for sperring/tap av kort Posten Kunderservice: Tlf epost: Har en egen sperretjeneste for å sikre at ikke andre endrer adressen din uten din samtykke. Pass Personlig fremmøte hos politiet. I utlandet må det gis melding til nærmeste utenriksstasjon hvor du også må søke om nytt pass. NB! Når du ikke kan legitimere deg med gyldig norsk pass (evt. et pass som utløp for mindre enn 3 mnd. siden) må du være forberedt på at passmyndigheten krever at du har med deg en myndig norsk person med gyldig norsk pass som skriftlig kan bekrefte din identitet. Kredittselskapene Dun & Bradstreet Kundeservice Telefon: Opppretting av frivillig kredittsperring på Fax: Pb Vika, 0015 oslo Experian AS Sørkedalsveien 10C Pb 5275 Majorstuen, 0303 Oslo Telefon: Fax: Lindorff Decision AS PO Box 283 Skøyen 0213 Oslo Telefon: Er du i faresone? Du kan sjekke om du er i faresonen ved å teste deg selv på Kilde: Datatilsynet, idtyveri.info 18. august 2009 og kontaktpunktene sine websider. Kontakt oss Chartis Telefon: Chartis is a world leading property-casualty and general insurance organization serving more than 40 million clients in over 160 countries and jurisdictions. With a 90-year history, one of the industry s most extensive ranges of products and services, deep claims expertise and excellent financial strength, Chartis enables its commercial and personal insurance clients alike to manage virtually any risk with confidence. Chartis is the marketing name for the worldwide property-casualty and general insurance operations of Chartis Inc. For additional information, please visit our website at All products are written by insurance company subsidiaries or affiliates of Chartis Inc. Coverage may not be available in all jurisdictions and is subject to actual policy language. Non-insurance products and services may be provided by independent third parties. Certain coverage may be provided by a surplus lines insurer. Surplus lines insurers do not generally participate in state guaranty funds and insureds are therefore not protected by such funds. Insurance cover is provided by Chartis Europe S.A. Any product or insurance description in this document is for information purposes only and should not be relied upon to justify coverage in any situation. The product may vary from country to country and may not always be available in each European country. Scope and terms are subject to the terms & conditions of the policy which are available on request. Nothing in this document constitutes legal advice. Please consult your legal adviser if you wish to receive advice on any of the matters herein. 5 / 5

6 VILKÅR Eurocard ID-forsikring Definisjoner Se også definisjoner under hver enkelt dekning. Forsikret Kort (Kortet): Kredittkort nevnt i forsikringsbeviset. Forsikringsperiode: Den forsikringsperiode som fremgår av Forsikringsbeviset. Forsikringstaker: Eurocard Sikrede: Innehaver av Eurocard betalingskort utstedt av Eurocard, filial av Eurocard AB, og som har tegnet Eurocard ID-forsikring. 2. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den eller de som er angitt i forsikringsbeviset. 3. Hvor og når forsikringen gjelder Forsikringen gjelder for det området og den perioden som er beskrevet i forsikringsbeviset. 4. Dekningsomfang Forsikringen omfatter dekningene beskrevet i punktene A G nedenfor. Forsikringssummer fremkommer av forsikringsbeviset. A. Utvidet identitetstyveriforsikring Forsikringen dekker kostnader nevnt nedenfor i punkt 1, 2 og 3 i forbindelse med identitetstyveri. Som identitetstyveri skal forstås tredjemanns ulovlige eller uautoriserte bruk av identifikasjonsbeviset for å gjennomføre online betalinger (korttransaksjoner, internettbetalinger, Phishing ) eller betalinger med forfalsket kort, eller garantere eller legitimere en kort- eller sjekkbetaling, eller oppta lån eller åpne konto med kreditt. Som identifikasjonsbevis skal forstås identitetskort (pass, førerkort, bankkort) online pålogging, elektronisk signatur, personnummer, kontonummer, kortnummer, lønnsslipp, utbetalingsanvisning og annet materiale som er egnet til å identifisere Sikrede. Som Phishing skal forstås falske e-postutsendelser fra et selskap i den hensikt å få Sikrede til å gi personopplysninger som kan benyttes i forbindelse med identitetstyveri. 1 Kostnader til juridisk bistand med inntil summen som er beskrevet i forsikringsbeviset for å bistå Sikrede ved sivilrettslige saksanlegg, straffeforfølgning eller for å få endret betalingsanmerkninger som er en direkte følge av identitetstyveriet. Kostnadene skal på forhånd være godkjente av selskapet. 2 Innenfor forsikringssummen dekker forsikringen tapt inntekt som følge av nødvendig fri fra fast arbeid for å foreta nødvendige ærender for å gjenopprette sin identitet inntil den summen som er beskrevet i forsikringsbeviset. 3 Innenfor forsikringssummen dekker forsikringen andre administrative kostnader som følge av identitetstyveriet som oppstår i forbindelse med å gjenopprette sin identitet. Total erstatning for en og samme skade og pr. år er maksimert til forsikringssummen som er nevnt i forsikringsbeviset. Forsikringen gir i tillegg Sikrede tilgang til Chartis servicekonsept for ID-tyveri dersom vedkommende blir utsatt for ID-tyveri.

7 : Tyveri av Sikredes identifikasjonsbevis som medfører tyveri eller misbruk av Sikredes firmanavn eller identifisering av Sikredes næringsvirksomhet. Handlinger utført av Sikredes ektefelle, samboer, partner, barn eller foreldre. Kostnader som følge av Sikredes eller Sikredes nærmeste families straffbare eller grovt uaktsomme handlinger. Sikredes økonomisk tap, annet enn kostnader forbundet med å gjenopprette Sikredes identitet. Fysiske eller psykiske skader, noen form for sykdom eller dødsfall. Økonomiske tap utover kostnader nevnt i punkt. 1, 2 og 3. Kostnader knyttet til tap av ansiennitet eller tap av rykte. Indirekte kostnader og tap. Tap av data. Kostnader som er pådratt som følge av identitetstyveri før forsikringsperioden. identitetstyveri Så snart Sikrede blir klar over å ha blitt usatt for identitetstyveri skal følgende umiddelbart gjøres: Varsle alle sine bank- og kredittkortforbindelser og sperre alle kort. Anmelde forholdet til politiet. Skriftlig melde fra til Chartis. Dokumentasjon på anmeldelse til politiet og dokumentasjon av kostnader som ønskes refundert under forsikringen skal følge med skademeldingen. Skadelidte skal iverksette alle mulige tiltak for å begrense skadeomfanget av identitetstyveriet. Sikkerhetsforskrifter ID-tyveri Dersom Sikrede oppdager eller mistenker at han er utsatt for ID-tyveri, plikter han snarest å anmelde forholde til politiet. Bekreftelse på anmeldelsen skal snarest mulig sendes selskapet. Sikrede plikter å fremvise og oppbevare alle saksdokumenter som har eller kan ha betydning for saken, besvare alle spørsmål fra selskapet ærlig og etter beste evne, og på eget tiltak gi opplysning om alle forhold som kan ha betydning for saken. Sikrede plikter å melde fra til alle institusjoner/utstedere/foretak straks man oppdager at personlige opplysninger, herunder kort- og kredittkortnummer, er på avveie. B. Veskeforsikring Definisjoner Veske: Sikredes veske/lommebok/dokumentmappe/stresskoffert som benyttes til oppbevaring av Kortet. Tyveri: Med tyveri menes at noen stjeler Sikredes veske og hvor Sikrede kan vise til en hendelse/begivenhet hvor tyveriet oppsto. Forsikringen omfatter tyveri av veske i tilfelle Sikrede blir utsatt for ran eller tyveri og vesken blir stjålet sammen med Kortet. Forsikringen erstatter det beløp som det koster å anskaffe tilsvarende veske, dog begrenset til forsikringssummen som er nevnt i forsikringsbeviset, pr. skadetilfelle og pr. år. I tillegg dekker forsikringen også veskens innhold med inntil forsikringssummen som er nevnt i forsikringsbeviset pr. skadetilfelle og pr. år. Forsikringen omfatter ikke: At veske er gjenglemt, etterlatt, bortkommet eller forlagt. Tyveri av veske/lommebok uten at Kortet blir stjålet samtidig. Kontanter eller andre verdipapirer. Følgeskader av enhver art. Tap som Sikrede volder forsettelig eller ved grov uaktsomhet. Det avgjøres under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig om Chartis skal erstatte noe og i tilfelle hvor mye. Tap forårsaket av Sikredes nærmeste familie. Ved melding av et skadetilfelle må Sikrede fremlegge følgende dokumentasjon: Dokumentasjon som bekrefter og identifiserer den forsikrede veskens pris og kjøpsdato. Det samme gjelder for veskens innhold. Ved tyveri skal skaden straks meldes til politi på stedet, og bekreftelse på anmeldelsen skal vedlegges skademeldingen. Sikrede plikter straks å underrette Chartis for varer som kommer til rette. Kan Sikrede kreve at tredjemann erstatter tapet, trer Chartis inn i Sikredes rett mot tredjemann. Sikrede skal straks tyveriet er oppdaget kontakte Eurocard og sperre Kortet. C. Nøkkel og papirforsikring Definisjoner

8 Forsikrede nøkler: Nøkler til Sikredes privathus og bil. Nøkler til hytter, fritidshus og lignende er ikke omfattet. Forsikrede papirer: Sikredes pass, førerkort, nasjonale identitetspapirer og registreringspapirer tilknyttet Sikredes kjøretøy. Forsikringen dekker kostnader forbundet med å anskaffe Forsikrede nøkler (og om nødvendig ny lås/sylinder) og/eller Forsikrede papirer, i tilfelle tap eller tyveri av Forsikrede nøkler eller Forsikrede papirer. Maksimal erstatning pr. år er begrenset til forsikringssummen som er beskrevet i forsikringsbeviset. Forsikringen omfatter ikke: At forsikrede nøkler/papirer er gjenglemt, etterlatt, bortkommet eller forlagt. Tap/skade som Sikrede volder forsettelig eller ved grov uaktsomhet. Følgeskader av enhver art. Tap av eller tyveri som følge av krig, sivil ulydighet, opprør, revolusjon, terror, force majeure eller kjernereaksjon. Ved melding av et skadetilfelle må Sikrede fremlegge følgende dokumentasjon: Ved tyveri skal skaden straks meldes til politi på stedet, og bekreftelse på anmeldelsen skal vedlegges skademeldingen. Original kvitteringer på gjenanskaffelse av forsikrede nøkler/papirer. Sikrede plikter straks å underrette Chartis straks et skadetilfelle er inntruffet. D. Egenandel ved misbruk av kredittkort Definisjoner Forsikrede kort: Alle norske kredittkort som er registrert i Sikredes navn. Forsikringen dekker egenandel Sikrede blir pålagt å betale av kortutsteder i de tilfeller kortet er misbrukt, og Sikrede ikke har opptrådt uaktsomt. Maksimal erstatning pr. år er begrenset til forsikringssummen som er beskrevet i forsikringsbeviset. Forsikringen omfatter ikke: Misbruk av kredittkort utført av Sikredes familie. Følgeskader av enhver art. Tap som Sikrede volder forsettelig, ved grov uaktsomhet eller uaktsomt i henhold til kredittkortets kontovilkår. Det avgjøres under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig om Chartis skal erstatte noe og i tilfelle hvor mye. Ved melding av et skadetilfelle må Sikrede fremlegge følgende dokumentasjon: Ved tyveri skal skaden straks meldes til politi på stedet, og bekreftelse på anmeldelsen skal vedlegges skademeldingen. Dokumentasjon på betalt egenandel til kortselskap. E. Egenandel ved misbruk av SIM-kort Definisjoner Forsikrede SIM-kort: SIM-kort som sitter i Sikredes mobiltelefon. Forsikringen dekker misbruk av Sikredes SIM-kort som følge av tyveri av Sikredes telefon. Forsikringen dekker misbruk i inntil 48 timer etter tyveriet. Maksimal erstatning pr. skadetilfelle og pr. år er begrenset til forsikringssummen som er beskrevet i forsikringsbeviset. Forsikringen omfatter ikke: Misbruk av telefon av annen årsak enn tyveri. Følgeskader av enhver art. Tap som Sikrede volder forsettelig eller ved grov uaktsomhet. Det avgjøres under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig om Chartis skal erstatte noe og i tilfelle hvor mye. Ved melding av et skadetilfelle må Sikrede fremlegge følgende dokumentasjon: Ved tyveri skal skaden straks meldes til politi på stedet, og bekreftelse på anmeldelsen skal vedlegges skademeldingen. Dokumentasjon på misbruk fra mobiloperatør. Sikrede plikter straks å sperre abonnementet tilknyttet SIM-kortet umiddelbart etter at tyveriet oppdages.

9 F. Ran ved uttak fra minibank Forsikringen omfatter tap av kontanter som følge av ran som Sikrede blir utsatt for innen 24 timer etter uttak fra minibank med Kortet. Forsikringen dekker fraranet beløp inntil uttatt beløp. Maksimal erstatning pr. skadetilfelle og pr. år er begrenset til forsikringssummen som er beskrevet i forsikringsbeviset. Forsikringen omfatter ikke: Følgeskader av enhver art. Økonomisk tap utover det kontantbeløp som er belastet Kortet. Tap/skade som Sikrede volder forsettelig eller ved grov uaktsomhet. Tap/skade forårsaket av Sikredes nærmeste familie. Ved melding av et skadetilfelle må Sikrede fremlegge følgende dokumentasjon: Ved ran skal skaden straks meldes til politi på stedet, og bekreftelse på anmeldelsen skal vedlegges skademeldingen. Dokumentasjon fra banken som bekrefter kontantuttaket foretatt med Kortet. Bekreftelse fra eventuelle vitner fra ranet. G. Sykehusinnleggelse som følge av en ulykke Definisjoner Ulykke: Med ulykke menes fysisk skade på legemet forårsaket av en plutselig fysisk ytre begivenhet som inntreffer i forsikringstiden. Forsikringen omfatter ulykkeskade som fører til at Sikrede blir innlagt på sykehus i mer enn 24 timer sammenhengende. Forsikringen utbetaler erstatningssummen pr. dag i inntil det antall dager som er nevnt i forsikringsbeviset fra og med 25. time, så lenge Sikrede er innlagt på sykehus som følge av ulykken. Utbetalingen er begrenset til maksimalt det antall dager som er nevnt i forsikringsbeviset, ved samme kontinuerlige sykehusopphold. Forsikringen svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med: Skader på sinnet. (Psykiske skader som f.eks. sjokk). Skade som anses å være en følge av sykdom eller sykelig tilstand. Skade ved forgiftning gjennom mat, drikke, eller nytelsesmidler. Medisinske komplikasjoner, med mindre disse er en direkte følge av den opprinnelige ulykken som er dekket av forsikringen. Skader som følge av frivillig deltakelse i slagsmål eller kriminelle handlinger. Skade som skyldes yrkesdykking. Skade som skyldes eller er en følge av bakterier, virus, HIV-infeksjon, hepatitt-virus eller stikk/bitt av insekter. Skade i forbindelse med militærtjeneste utenfor Norge. Skade som skyldes påvirkning av lys eller temperatur. Chartis dekker likevel slik påvirkning når årsaken er en nødssituasjon Sikrede ufrivillig var kommet i. Ulykkesskade som medfører: o Muskel- skjelettsykdommer, f.eks. skivelesjon, nucleoprolaps, isjias, lumbago, hekseskudd, revmatisme, leddrevmatisme, artritt, spondylose, spondylartrose, gikt, fibrositt, fibromyalgi, spinalstenose, osteochondrose, rotkompresjon, spondylolisthese. o Hjerte-, karsykdommer. o Blodsykdommer Forsikringen utbetales på grunnlag av fremlagt original dokumentasjon fra lege/sykehus.

10 GENERELLE BESTEMMELSER Fellesbestemmelser for forsikringen. Med FAL menes: Lov om Forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med Lov av 27 november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring eller det er gjort annen avtale. Tvister som gjelder forsikringsavtalen skal avgjøres ved norske domstoler, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning. 2. Kan Sikrede forlange at tredjemann erstatter tapet, trer Chartis ved utbetaling av erstatning inn i Sikredes rett mot tredjemann. 3. Erstatningsutbetaling skal ikke føre til økonomisk vinning, men kun erstatte lidt økonomisk tap innenfor rammen av forsikringsavtalen. Utgifter som blir refundert av andre vil derfor ikke bli erstattet. 4. Den som gjør seg skyldig i svik eller uredelige forhold mot Chartis, mister retten til erstatning fra Chartis for ethvert erstatningskrav etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hendelse, og Chartis kan si opp enhver forsikringsavtale med Sikrede, jfr. FAL 4-2, 4-3, 8-1 eller 13-2, 13-3 og Sikredes rett til erstatning kan helt eller delvis bortfalle som følge av Sikredes handlinger eller unnlatelser. Dette gjelder også ved handlinger eller unnlatelser fra Sikredes slektninger og hjelpere. Jfr. FAL Krav som meldes senere enn ett år etter at Sikrede fikk kjennskap til de forhold som begrunner kravet vil bli avslått. 7. Chartis kan si opp forsikringsavtalen med 2 måneders frist etter inntruffet skade hvis Sikrede har forsømt å overholde en sikkerhetsforskrift og det foreligger brudd på reglene i FAL 4-6, 4-7, 4-8 og Chartis svarer ikke for tap eller skade som står i sammenheng med jordskjelv og vulkanske utbrudd. frigjøring av radioaktivitet/atomenergi uansett årsak. Forsikringen dekker heller ikke skader som er et direkte eller indirekte resultat av biologisk eller kjemisk forgiftning forårsaket av terrorisme eller lignende former for politisk, etnisk eller religiøst motiverte grupper/organisasjoner. opprør, streik, lockout eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden. stengning av grenser, flyplasser, luftrom, havner og tog/buss på grunn av trusler, terrorisme eller statlig pålegg. krig eller krigslignende forhold og enhver bruk av militære styrker. 9. Bistand i klagesaker Hvis du mener at Chartis har gjort feil ved behandlingen av din sak, uten at dette blir avklart gjennom den vanlige skadebehandlingen, kan du uten omkostninger for deg ta kontakt med: Finansklagenemnda Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo Hvordan melde en skade? Ved inntruffet skade må dette meldes til Chartis så snart som mulig. Skadeskjema finner du på: eurocard.no/forsikring For at vi skal kunne gi en rask og effektiv skadebehandling er det viktig at: 1. Skadeskjemaet fylles ut med nøyaktige opplysninger. 2. Dokumentasjon etterspurt i skadeskjemaet vedlegges. Husk å beholde en kopi av det som sendes til selskapet. Ved eventuelle spørsmål vennligst kontakt oss på: E-post: Telefon/Faks ID-Tyveri Øvrige skader Faksnr Adresse: Chartis v/ Skadeavdelingen Postboks 1588 Vika 0118 Oslo

Vilkår for Diners Club ID-forsikring 3ID31

Vilkår for Diners Club ID-forsikring 3ID31 Vilkår for Diners Club ID-forsikring 3ID31 I forsikringsavtalen inngår følgende: Forsikringsbeviset med angitt forsikringsomfang, spesifikasjoner og særvilkår Forsikringsvilkårene Selskapets Generelle

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum. Gjelder fra den 1 april 2015

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum. Gjelder fra den 1 april 2015 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum Gjelder fra den 1 april 2015 1 Forsikringsvilkår Reise-og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum Alminnelige vilkår

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business. Gjelder fra den 1 april 2015

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business. Gjelder fra den 1 april 2015 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business Gjelder fra den 1 april 2015 1 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business Alminnelige

Detaljer

Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012

Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo. Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax:

Detaljer

Vilkår for: Gullservice 104-7688. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011

Vilkår for: Gullservice 104-7688. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 Vilkår for: Gullservice 104-7688 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47

Detaljer

Vilkår for: VISA Gold 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011

Vilkår for: VISA Gold 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 Vilkår for: VISA Gold 104-7688 Sparebanken Sogn og Fjordane Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: +

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av World Elite Mastercard utstedt av Danske Bank(kortholder) 01.07.2015

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-8169 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Hvordan melde

Detaljer

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring. Polise nummer 104-8169

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring. Polise nummer 104-8169 Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Polise nummer 104-8169 01.10. 2011 Innholdsfortegnelse Hvordan melde en skade?... 3 Dekningsmatrise.4 1. Fellesbestemmelser... 5 2. Definisjoner...

Detaljer

Swedbank MasterCard Reiseforsikring

Swedbank MasterCard Reiseforsikring Swedbank MasterCard Reiseforsikring Forsikringsbevis nr.: 104-3077 Forsikringsbevis for innehaver av Swedbank MasterCard utstedt av EnterCard Norge AS Gjelder fra: 1. mars 2007. Gjelder til: Kredittkortavtalen

Detaljer

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF Norges Bryteforbund Avtalenummer : 116312 Serviceboks 1 Ullevål Stadion Kundenummer: 32317 Gjelder fra og med: 01.09.2014 0855 OSLO Gjelder til og med: 31.08.2015 Utstedt dato: 05.09.2014 Forsikringsbevis

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. - Forsikringen opphører ved avreisetidspunktet.

AVTALEDOKUMENT. - Forsikringen opphører ved avreisetidspunktet. AVTALEDOKUMENT Forsikringsbevis nr. 23 Codan, side 1 av 3 Forsikringsbevis for innehaver av Manchester United Visa kredittkort (Kortholder) Avtalenummer: 1711 Utgave: 1/8/2012 Gjelder f.o.m.: 01.08.2012.

Detaljer

AIG Group Plus Reise- og ulykkesforsikring... 3-19. AIG Group Plus Ulykkesforsikring... 20-28

AIG Group Plus Reise- og ulykkesforsikring... 3-19. AIG Group Plus Ulykkesforsikring... 20-28 Forsikringsvilkår Innhold AIG Group Plus Reise- og ulykkesforsikring...................... 3-19 AIG Group Plus Ulykkesforsikring................................ 20-28 AIG Europe S.A. er et selskap i American

Detaljer

Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012

Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012 Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012 Innholdsfortegnelse 1. FELLESBESTEMMELSER... 5 2. DEFINISJONER... 5 3. HVEM, HVOR OG NÅR FORSIKRINGEN GJELDER... 6 4. REISEGODSFORSIKRING... 6 5. REISESYKE...

Detaljer

Vilkår FOr. gjelder vilkår av 01.01.2013 erstatter vilkår av 01.01.2011

Vilkår FOr. gjelder vilkår av 01.01.2013 erstatter vilkår av 01.01.2011 Vilkår FOr POlitiets FellesFOrbund AH-501 reiseforsikring gjelder vilkår av 01.01.2013 erstatter vilkår av 01.01.2011 AIG Europe Limited, Fridtjof Nansens Plass 4, Postboks 1588 Vika, NO-0118 Oslo Telefon:

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012)

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Forsikringen består av Forsikringsbeviset Disse vilkår for Statoil MasterCard Lov

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Gjelder fra 01.07.2013 (Erstatter vilkår av 01.12.2012) Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 1 juni 2014

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 1 juni 2014 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 1 juni 2014 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 1. juni 2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356 Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Hvorfor velge en reiseforsikring fra Europeiske? Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 1 juni 2014

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 1 juni 2014 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 1 juni 2014 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 1. juni 2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

Forsikringsbevis. Forsikringsbevis for innehaver av gyldig SAS EuroBonus MasterCard (Kortholder)

Forsikringsbevis. Forsikringsbevis for innehaver av gyldig SAS EuroBonus MasterCard (Kortholder) Forsikringsbevis Forsikringsbevis for innehaver av gyldig SAS EuroBonus MasterCard (Kortholder) Forsikringsbevis nr: 104-7273 Gjelder fra: 01.11.2009 Gjelder til: SAS EuroBonus MasterCard-avtalen opphører,

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

Forsikringsvilkår REISEFORSIKRING EIKA KREDITTBANK Gjelder fra 01.01.2013

Forsikringsvilkår REISEFORSIKRING EIKA KREDITTBANK Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkår REISEFORSIKRING EIKA KREDITTBANK Gjelder fra 01.01.2013 INNHOLD FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV... 1 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 2 2 HVOR OG NÅR FORSIKRINGEN GJELDER... 2 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort

Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort Generell informasjon Med selskapet nevnt i disse vilkår menes SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Foretaksregisteret NO 915 651

Detaljer

Forsikringsvilkår 4SKA81

Forsikringsvilkår 4SKA81 Forsikringsvilkår 4SKA81 REISEFORSIKRING Skandiabanken Visa kredittkort Gjelder fra 01.09.2013 Henvendelse: SOS International Nitivej 6 DK-2000 Frederiksberg Danmark Telefon: +45 70 10 50 50 (24 timer

Detaljer