ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN - OPPFØLGINGSKLASSER 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN - OPPFØLGINGSKLASSER 2017"

Transkript

1 ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN - OPPFØLGINGSKLASSER 2017 i270 - Informasjon om rapporteringen Det er skolen ved den enkelte oppfølgingsklassen som er ansvarlig for å fylle ut rapporten. Det skal være en rapport fra alle enhetene/avdelingene som har opplæring. Liste over rapporteringsenhetene finner du her: Gjennom disse rapportene vil vi få fram informasjon først og fremst om antall elever/deltakere som deltar i ulike typer opplæringen ved den enkelte oppfølgingsklasse. Dersom du er rapportør for flere fengsel/fengselsavdelinger, har du mottatt en epost for hver av disse avdelingene. Du skal da fylle ut ett skjema per avdeling og det er passordene som er oppgitt i disse epostene som avgjør hvilke skjema som blir åpnet. Navnet på avdelingen vil også stå på første side (side A) av skjemaet. Påse at du alltid bruker rett skjema når du rapporterer. Det er fire rapporteringstidspunkt, eller telledatoer, i løpet av året (uke 10, 22, 42 og 49). Du velger hvilken telledato du skal rapportere for på side B i skjemaet og disse delene av skjemaet skal fylles ut etterhvert i løpet av skoleåret. I tillegg inkluderer skjemaet en sluttrapport som gjelder hele skoleåret. Alle perioderapportene samt sluttrapporten skal være ferdig fylt ut senest 15. januar Merk at delskjemaene for de senere telledatoene også inkluderer innfyllingskolonner for alle tidligere telledatoer. Dersom du skal rapportere for flere telledatoer samtidig, kan du derfor velge skjemaet for den siste av disse datoene. Rapporteringsdatoene er valgt for å kunne gi grunnlag for gjennomsnittstall for sektoren. Du teller aktiviteten på den oppgitte datoen (er det sterke avvik den dagen f. eks. stengt fengsel o.l. velger du den nærmeste «normale» undervisningsdagen). Dette innebærer at en gjennom et år har fire tidspunkt hvor en vet hvor mange elever/deltakere som deltok på ulike opplæringstilbud. Du kan fylle inn et skjema i flere omganger og kan når som helst åpne skjemaet på nytt for å foreta endringer eller suppleringer. Merk at informasjonen på en skjemaside ikke blir lagret før du trykker på knappen "Neste side" nederst i skjemaet. Om du ønsker å avslutte før en side er ferdig utfylt, husk derfor å trykke på denne knappen før du avslutter. Bruk alltid linken og passordet du har fått oppgitt per e-post når du åpner skjemaet på nytt. På siste side i hver skjemadel får du mulighet til å sende det i en e-post til deg selv. Når du er helt ferdig med rapporteringen, kryss av for "alle deler i skjema". Da kan du selv kontrollere alle deler en siste gang. Mot slutten får du mulighet til å legge igjen en generell kommentar til oss.

2 Når du avslutter sendes kopi av hele det utfylte skjemaet til egen fylkeskommune merket «Rapport 2017 Opplæring innenfor kriminalomsorgen». i314 - Side A: Side A: q2 - Om avdelingen og den som rapporterer Skole (1) Skoleavdeling (2) Fylke (3) q297 - Variabel Vennligst merk at en eventuell nyregistrert e-postadresse vil erstatte gammel adresse snarest mulig. Gammel adresse vil kunne stå oppført i noe tid etter at ny adresse er oppgitt. Rapportør (1) Kan endres (1) E-postadresse (2) Kan endres (2) Telefonnr. (3) Oppgi 8 siffer uten mellomrom (3) Funksjon (4) (4) i271 - Side B: Navigasjonsside Side B: q223 Angi periode det skal rapporteres for: Bruk valget "Alle delene av skjemaet" når du skal sende den fullstendige rapporten til fylkeskommunen. (1) Uke 21 (2) (3) (4) Oppsummering for hele skoleåret (5) Alle delene av skjemaet (6) i169 Side 1: Faktisk deltakertall i oppfølgingsklassen. g299 - Elever med rett til opplæring A: Elever med rett til opplæring Her registrerer du antallet elever/deltakere i skolen som har rett til opplæring etter opplæringsloven. Det vil si tallet på elever/deltakere som har rett til grunnskoleopplæring etter 4A-1 og rett til videregående opplæring

3 etter 4A-3 eller 3-1 q307 - q305 - q303 - q301 - Rett til opplæring (1) g172 - Grunnskole B. Grunnskole En elev/deltaker kan kun registreres på én aktivitet. : elev/deltaker som har over 15 timer opplæring pr. uke.:elev/deltaker som har under 15 timer opplæring pr. uke. Grunnskole (1) q170 - q171 - q186 - q185 - q188 - q187 - q190 - q189 - g175 - Videregående C. Videregående utdanningsprogram Her registrerer du elever/deltakere som tar hele eller deler av et studieprogram fra videregående skole, deltakere i mer tilpassede utdanningsprogram og privatister meldt opp i enkeltfag. Her skal du registrere all opplæring på videregående nivå, også elever som deltar i kortere tilbud som kun avsluttes med kompetansebevis i et utdanningsprogram/fag. Her finner du forklaringer på kompetansebevis, standpunktkarakterer og generell informasjon om vitnemålsføringer. : når en elev/deltaker er tatt inn til et fullstendig utdanningsprogram på Vg1 eller et fullstendig programområde på Vg2 eller Vg3. I samsvar med forskrift om opplæringslova: elev/deltaker som ikke er tatt inn på fulltidsprogram. Fellesfag (yrkesfag) (1) Idrettsfag (2) Musikk, dans og drama (3) Studiespesialiserin g (4) q231 - q230 - q229 - q228 - q227 - q226 - q225 - q224 -

4 Bygg- og anleggsteknikk (5) Design og håndverk (6) Elektrofag (7) Helse- og oppvekstfag (8) Medier og kommunikasjon (9) Naturbruk (10) Restaurant- og matfag (11) Service og samferdsel (12) Teknikk og industriell produksjon (13) q231 - q230 - q229 - q228 - q227 - q226 - q225 - q224 - g178 - Arbeidskvalifiserende kurs D. Arbeidskvalifiserende kurs Her registrerer du elever som er deltakere i opplæringstilbud som gir kvalifikasjoner opp mot ordinært arbeidsliv og som avsluttes med et type bevis/sertifisering. = elev/deltaker som har over 15 timer opplæring pr. uke = elev/deltaker som har under 15 timer opplæring pr. uke Båtførerprøven (1) Datakortet (2) DAK/Autocad (3) Forskalingskurs (4) Førerprøven (5) Gravemaskinkurs (6) HMS (7) Logistikkoperatør (8) q239 - q238 - q237 - q236 - q235 - q234 - q233 - q232 -

5 Maskinførerkurs (9) Motorsagkurs (10) Overflatebehandlin g (11) Personløfter (12) Renhold (13) Skog-/miljøkurs (14) Skogsarbeid (15) Solid Edge (16) Stillaskurs (17) Sveis/loddekurs (18) Truckførerkurs (19) Tverrfaglig verkstedsskole (20) Vaktmesterskole (21) Varme arbeider (22) Andre (23) q239 - q238 - q237 - q236 - q235 - q234 - q233 - q232 - g181 - Andre kurs E. Andre kurs Her registrerer du deltakere i kurs som ikke nødvendigvis avsluttes med et type bevis/sertifikat/sertifisering. Disse kursene kan ha fokus på basiskunnskaper og/eller være skolemotiverende. = elev/deltaker som har over 15 timer opplæring pr. uke = elev/deltaker som har under 15 timer opplæring pr. uke Alfabetisering (tilbud til de aller svakeste) (1) Basiskurs data (2) q247 - q246 - q245 - q244 - q243 - q242 - q241 - q240 -

6 Bedriftsetablering/elevbe drift (3) Botrening (4) Bridge (5) Data (6) Engelsk for fremmedspråklige (7) Hobbykurs/håndtverksku rs (8) Hverdagsmatematikk (9) Idrett/treningskurs (10) Jobbsøkerkurs (11) Kulturkompetanse (12) Kunst og håndtverk (13) Livsmestringskurs (14) Mekaniske kurs (15) Musikk/teater (16) NOA (norsk som andrespråk) (17) PC-verksted (18) Selvbiografi/prosesskrivi ng (19) Skrivekurs (20) Andre språkkurs (21) Andre (22) q247 - q246 - q245 - q244 - q243 - q242 - q241 - q240 - g286 - Fagskole F. Fagskole

7 : studenter som har over 15 timer studie pr. uke.: studenter som har under 15 timer studie pr. uke. Fagskole (1) q287 - q288 - q289 - q290 - q291 - q292 - q293 - q294 - g184 - Høgskole/universitet G. Høgskole/universitet : studenter som har over 15 timer studie pr. uke.: studenter som har under 15 timer studie pr. uke. Naturvitenskapelige fag (1) Samfunnsvitenskapeli ge fag (2) Humanistiske fag (3) Andre fag (4) q255 - q254 - q253 - i276 - Side 2: Informasjon om elevene / deltakerne Side 2: Informasjon om elevene / deltakerne g78 q252 - q251 - q250 - q249 - q248 - q79 - q80 - Menn (1) Kvinner (2) Antall elever / deltakere med utenlandsk statsborgerskap (unntatt nordiske) (3) Antall elever / deltakere med nordisk statsborgerskap (unntatt norske) (4) g83 Aldersfordeling blant elevene / deltakerne q81 - q år (1) år (2) år (3) år (4) år (5) år (6) år (7) år (8) Over 69 år (9)

8 i578 - Side 3: Status Side 3: Status g264 - Antall elever / deltakere pr. dato i oppfølgingsklasse fordelt på: Antall elever / deltakere pr. dato i oppfølgingsklasse fordelt på: q265 - q266 - Under straffegjennomføring (20) Frigang fra fengsel (1) I overgangsbolig (2) Gjennomføring av straff utenfor fengsel ( 12,16) (3) Elektronisk kontroll (4) Samfunnsstraff (5) Prøveløslatelse med møteplikt (6) Prøveløslatelse fra forvaring (7) Har vært under straffegjennomføring (21) Direkte videreføring etter straffegjennomføring (8) Andre grupper (22) Henvist i forbindelse med personundersøkelse (9) Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) (11) Annet (spesifiser): (10) g567 - Antall elever / deltakere i oppfølgingsklasse/ene rekruttert fra: Antall elever / deltakere i oppfølgingsklasse/ene rekruttert fra: q568 - q270 - Skolen i fengselet (1) Friomsorgen (2) Fengslet (f.eks. v/kontaktbetjent, tilbakeføringskoordinator) (3) NAV (4) Andre (5) i279 - Side 4: Skoleoppsummering for året 2017 Side 4: Skoleoppsummering for året 2017 Med skoleoppsummering for året vil vi at du oppsummerer alle aktiviteter og alle elever/deltakere skoleavdelingen har hatt gjennom året. Om du rapporterer for en avdeling med kort soningstid, kan antallet blir atskillig høyere enn både gjennomsnittlig elevtall gjennom året og soningskapasitet ved institusjonen. q91 - Eksamen etc A. Eksamen/standpunktkarakterer/realkompetansevurderinger, med mer

9 Her finner du forklaringer på kompetansebevis, standpunktkarakterer og generell informasjon om vitnemålsføringer. Antall elever/deltakere som har bestått grunnskoleeksamen i et eller flere fag: (1) Antall beståtte eksamener i grunnskolen: (2) Antall elever/deltakere som har fått standpunktkarakter på grunnskolenivå: (3) Antall standpunktkarakterer på grunnskolenivå: (4) Antall elever/deltakere/privatister som har bestått eksamen/fagprøver på videregående nivå: (5) Antall beståtte eksamener/fagprøver på videregående nivå: (6) Antall elever/deltakere som har fått standpunktkarakter på videregående nivå: (15) Antall standpunktkarakterer på videregående nivå: (14) Antall studenter som har bestått eksamen på høgskole/universitet: (7) Antall studenter som har bestått eksamen på fagskolenivå: (8) Antall beståtte eksamener på fagskolenivå: (9) Antall studenter som har bestått eksamener på høgskole- /universitetsnivå: (16) Antall eksamener på høgskole-/universitetsnivå: (10) Antall deltakere som har blitt realkompetansevurdert: (11) Antall realkompetansevurderinger som er blitt gjennomført: (12) Antall elever/deltakere som har gjennomført nettstøtta kurs: (13) Antall elever/deltakere som har gjennomført arbeidskvalifiserende kurs: (17) Antall elever/deltakere som har gjennomført andre kurs: (18) q92 - Opplæring i bedrift B. Opplæring i bedrift Antall elever/deltakere som har hatt en lærekontrakt (etter lærlingeordningen) i løpet av året: (1) Antall elever/deltakere som har tatt fagprøve/ svenneprøve i løpet av året: (2) Antall praksiskandidater (som får teoriundervisning for å få fagbrev etter 3-5 i Opplæringslova) i løpet av året: (3) Antall lærekandidater (etter lærekandidatordningen) i løpet av året: (4)

10 q360 - rett til opplæring C. Antall elever/deltakere med rett til opplæring etter opplæringsloven. Det vil si tallet på elever/deltakere som har rett til grunnskoleopplæring etter 4A-1 og rett til videregående opplæring etter 4A-3 eller 3-1. Antall elever med rett til opplæring: (1) g287 - Grunnskole D. Grunnskole En elev/deltaker kan kun registreres på én aktivitet. : elev/deltaker som har over 15 timer opplæring pr. uke.:elev/deltaker som har under 15 timer opplæring pr. uke. q279 - q280 - Grunnskole (1) g267 - Videregående utdanningsprogram Videregående opplæring: Her registrerer du elever/deltakere som tar hele eller deler av et studieprogram fra videregående skole, deltakere i mer tilpassede utdanningsprogram og privatister meldt opp i enkeltfag. Her skal du registrere all opplæring på videregående nivå, også elever som deltar i kortere tilbud som kun avsluttes med kompetansebevis i et utdanningsprogram/fag. Her finner du forklaringer på kompetansebevis, standpunktkarakterer og generell informasjon om vitnemålsføringer. : når en elev/deltaker er tatt inn til et fullstendig utdanningsprogram på Vg1 eller et fullstendig programområde på Vg2 eller Vg3. I samsvar med forskrift om opplæringslova: elev/deltaker som ikke er tatt inn på fulltidsprogram. q269 - q268 - Fellesfag (yrkesfag) (1) Idrettsfag (2) Musikk, dans og drama (3) Studiespesialisering (4) Bygg- og anleggsteknikk (5) Design og håndverk (6) Elektrofag (7) Helse- og oppvekstfag (8)

11 q269 - q268 - Medier og kommunikasjon (9) Naturbruk (10) Restaurant- og matfag (11) Service og samferdsel (12) Teknikk og industriell produksjon (13) g96 - Arbeidskvalifiserende kurs Antall personer som har vært registrert på arbeidskvalifiserende kurs: Her registrerer du elever som er deltakere i opplæringstilbud som gir kvalifikasjoner opp mot ordinært arbeidsliv og som avsluttes med et type bevis/sertifisering. = elev/deltaker som har over 15 timer opplæring pr. uke = elev/deltaker som har under 15 timer opplæring pr. uke q94 - q95 - Båtførerprøven (1) Datakortet (2) DAK/Autocad (3) Forskalingskurs (4) Førerprøven (5) Gravemaskinkurs (6) HMS (7) Logistikkoperatør (8) Maskinførerkurs (9) Motorsagkurs (10) Overflatebehandling (11) Personløfter (12) Renhold (13) Skog-/miljøkurs (14) Skogsarbeid (15) Solid Edge (16) Stillaskurs (17) Sveis/loddekurs (18) Truckførerkurs (19) Tverrfaglig verkstedsskole (20) Vaktmesterskole (21) Varme arbeider (22) Andre (23) g99 - Andre kurs Antall personer som har vært registrert på andre kurs: Her registrerer du deltakere i kurs som ikke nødvendigvis avsluttes med et type bevis/sertifikat/sertifisering. Disse kursene kan ha fokus på basiskunnskaper og/eller være skolemotiverende. = elev/deltaker som har over 15 timer opplæring pr. uke = elev/deltaker som har under 15 timer

12 opplæring pr. uke q97 - q98 - Alfabetisering (tilbud til de aller svakeste) (1) Basiskurs data (2) Bedriftsetablering/elevbedrift (3) Botrening (4) Bridge (5) Data (6) Engelsk for fremmedspråklige (7) Hobbykurs/håndtverkskurs (8) Hverdagsmatematikk (9) Idrett/treningskurs (10) Jobbsøkerkurs (11) Kulturkompetanse (12) Kunst og håndtverk (13) Livsmestringskurs (14) Mekaniske kurs (15) Musikk/teater (16) NOA (norsk som andrespråk) (17) PC-verksted (18) Selvbiografi/prosesskriving (19) Skrivekurs (20) Andre språkkurs (21) Andre (22) q296 - Fagskole Antall personer som har vært registrert på fagskole: : studenter som har over 15 timer studie pr. uke.: studenter som har under 15 timer studie pr. uke. Fagskole (1) q101 - Høgskole/ universitet Antall personer som har vært registrert på høgskole/ universitet: : studenter som har over 15 timer studie pr. uke.: studenter som har under 15 timer studie pr. uke. Høgskole/ universitet (1) i280 - Side 5: Undervisningslokaler Side 5: Undervisningslokaler

13 q123 Standard og egnethet i forhold til behov Dårlig (1) Mindre god (2) God (3) Svært god (4) Standard og egnethet på rom brukt til teori: (1) Standard og egnethet på rom brukt til yrkesfag: (2) q124 Hvis lokalene ikke er tilfredsstillende: er det konkrete og tidsfestede planer for utbedring? Ja (1) Nei (2) q125 Har skolen vært stengt i år utenom planlagte ferier? Ja (1) Nei (2) q126 Hvor mange dager var skolen stengt? (1) q127 Kommentarer når det gjelder undervisningslokaler: i347 - AVSLUTTENDE KOMMENTARER q346 - AVSLUTTENDE KOMMENTARER Rapporteringen er nær ved å avsluttes. Har du noen innspill utover det du har rapportert så langt kan du skrive de inn her.

14 q309 Du er kommet til slutten av skjemaet. Om du ønsker å gjøre endringer eller se over hva du har svart, bruk tasten "Forrige side" nederst på siden. Du har også muligheter til å gjøre endringer eller legge til informasjon på et senere tidspunkt ved å gå inn i skjemaet på nytt. For å avslutte, trykk "Neste side". Jeg anser denne delen av skjemaet som ferdig utfylt (NB! du kan fortsatt gjøre endringer om du krysser av her) (1) q310 Du er kommet til slutten av skjemaet. Om du ønsker å gjøre endringer eller se over hva du har svart, bruk tasten "Forrige side" nederst på siden. Du har også muligheter til å gjøre endringer eller legge til informasjon på et senere tidspunkt ved å gå inn i skjemaet på nytt. For å avslutte, trykk "Neste side". Jeg anser denne delen av skjemaet som ferdig utfylt (NB! du kan fortsatt gjøre endringer om du krysser av her) (1) q311 Du er kommet til slutten av skjemaet. Om du ønsker å gjøre endringer eller se over hva du har svart, bruk tasten "Forrige side" nederst på siden. Du har også muligheter til å gjøre endringer eller legge til informasjon på et senere tidspunkt ved å gå inn i skjemaet på nytt. For å avslutte, trykk "Neste side". Jeg anser denne delen av skjemaet som ferdig utfylt (NB! du kan fortsatt gjøre endringer om du krysser av her) (1) q312 Du er kommet til slutten av skjemaet. Om du ønsker å gjøre endringer eller se over hva du har svart, bruk tasten "Forrige side" nederst på siden. Du har også muligheter til å gjøre endringer eller legge til informasjon på et senere tidspunkt ved å gå inn i skjemaet på nytt. For å avslutte, trykk "Neste side". Jeg anser denne delen av skjemaet som ferdig utfylt (NB! du kan fortsatt gjøre endringer om du krysser av her) (1)

15 q313 Du er kommet til slutten av skjemaet. Om du ønsker å gjøre endringer eller se over hva du har svart, bruk tasten "Forrige side" nederst på siden. Du har også muligheter til å gjøre endringer eller legge til informasjon på et senere tidspunkt ved å gå inn i skjemaet på nytt. For å avslutte, trykk "Neste side". Jeg anser denne delen av skjemaet som ferdig utfylt (NB! du kan fortsatt gjøre endringer om du krysser av her) (1) q325 - Sende e-post til fylkeskommunen Vennligst klikk "neste" for å sende skjemaet automatisk til postmottaket i din fylkeskommune. Hvis du ikke ønsker dette fordi skjemaet er ufullstendig eller lignende, må du markere dette under. Jeg ønsker ikke at det sendes e-post til fylkeskommunen på nåværende tidspunkt (1) q298 - Valg av utskrift og e-post Hva ønsker du å gjøre før skjemaet lukkes: Skrive ut det utfyllte skjemaet (1) Sende skjemaet i en e-post til meg selv (2) i266 - Utskrift del 1a function replacetablecells() { var TabRow = document.getelementsbytagname('tr'); for (var k=0 ; k Skole: ^f('skole')^ Oppfølgingsklasse: ^f('klassenavn')^ Fylke: ^f('fylke')^ Rapport: ^f('q223')^ Rapporteringsdato: ^f('dato')^ Rapportør: ^f('name')^ Side 1: Faktisk deltakertall Heltid = elev/deltaker som har over 15 timer opplæring pr. uke = elev/deltaker som har under 15 timer opplæring pr. uke A: Elever med rett til opplæring ^f('q307').text()^ ^f('q305').text()^ ^f('q303').text()^ ^f('q301').text()^ ^f('q307')['1'].label()^ ^f('q307')['1']^ ^f('q305')['1']^ ^f('q303')['1']^ ^f('q301')['1']^ B: Grunnskole ^f('q170').text()^ ^f('q171').text()^ ^f('q186').text()^ ^f('q185').text()^ ^f('q188').text()^ ^f('q187').text()^ ^f('q190').text()^ ^f('q189').text()^ ^f('q170')['1'].label()^ ^f('q170')['1']^ ^f('q171')['1']^ ^f('q186')['1']^ ^f('q185')['1']^ ^f('q188')['1']^ ^f('q187')['1']^ ^f('q190')['1']^ ^f('q189')['1']^ C: Videregående opplæring ^f('q231').text()^ ^f('q230').text()^ ^f('q229').text()^ ^f('q228').text()^ ^f('q227').text()^ ^f('q226').text()^ ^f('q225').text()^ ^f('q224').text()^ ^f('q231')['1'].label()^ ^f('q231')['1']^ ^f('q230')['1']^ ^f('q229')['1']^ ^f('q228')['1']^ ^f('q227')['1']^ ^f('q226')['1']^ ^f('q225')['1']^ ^f('q224')['1']^ ^f('q231')['2'].label()^ ^f('q231')['2']^

16 ^f('q230')['2']^ ^f('q229')['2']^ ^f('q228')['2']^ ^f('q227')['2']^ ^f('q226')['2']^ ^f('q225')['2']^ ^f('q224')['2']^ ^f('q231')['3'].label()^ ^f('q231')['3']^ ^f('q230')['3']^ ^f('q229')['3']^ ^f('q228')['3']^ ^f('q227')['3']^ ^f('q226')['3']^ ^f('q225')['3']^ ^f('q224')['3']^ ^f('q231')['4'].label()^ ^f('q231')['4']^ ^f('q230')['4']^ ^f('q229')['4']^ ^f('q228')['4']^ ^f('q227')['4']^ ^f('q226')['4']^ ^f('q225')['4']^ ^f('q224')['4']^ ^f('q231')['5'].label()^ ^f('q231')['5']^ ^f('q230')['5']^ ^f('q229')['5']^ ^f('q228')['5']^ ^f('q227')['5']^ ^f('q226')['5']^ ^f('q225')['5']^ ^f('q224')['5']^ ^f('q231')['6'].label()^ ^f('q231')['6']^ ^f('q230')['6']^ ^f('q229')['6']^ ^f('q228')['6']^ ^f('q227')['6']^ ^f('q226')['6']^ ^f('q225')['6']^ ^f('q224')['6']^ ^f('q231')['7'].label()^ ^f('q231')['7']^ ^f('q230')['7']^ ^f('q229')['7']^ ^f('q228')['7']^ ^f('q227')['7']^ ^f('q226')['7']^ ^f('q225')['7']^ ^f('q224')['7']^ ^f('q231')['8'].label()^ ^f('q231')['8']^ ^f('q230')['8']^ ^f('q229')['8']^ ^f('q228')['8']^ ^f('q227')['8']^ ^f('q226')['8']^ ^f('q225')['8']^ ^f('q224')['8']^ ^f('q231')['9'].label()^ ^f('q231')['9']^ ^f('q230')['9']^ ^f('q229')['9']^ ^f('q228')['9']^ ^f('q227')['9']^ ^f('q226')['9']^ ^f('q225')['9']^ ^f('q224')['9']^ ^f('q231')['10'].label()^ ^f('q231')['10']^ ^f('q230')['10']^ ^f('q229')['10']^ ^f('q228')['10']^ ^f('q227')['10']^ ^f('q226')['10']^ ^f('q225')['10']^ ^f('q224')['10']^ ^f('q231')['11'].label()^ ^f('q231')['11']^ ^f('q230')['11']^ ^f('q229')['11']^ ^f('q228')['11']^ ^f('q227')['11']^ ^f('q226')['11']^ ^f('q225')['11']^ ^f('q224')['11']^ ^f('q231')['12'].label()^ ^f('q231')['12']^ ^f('q230')['12']^ ^f('q229')['12']^ ^f('q228')['12']^ ^f('q227')['12']^ ^f('q226')['12']^ ^f('q225')['12']^ ^f('q224')['12']^ ^f('q231')['13'].label()^ ^f('q231')['13']^ ^f('q230')['13']^ ^f('q229')['13']^ ^f('q228')['13']^ ^f('q227')['13']^ ^f('q226')['13']^ ^f('q225')['13']^ ^f('q224')['13']^ D: Arbeidskvalifiserende kurs ^f('q239').text()^ ^f('q238').text()^ ^f('q237').text()^ ^f('q236').text()^ ^f('q235').text()^ ^f('q234').text()^ ^f('q233').text()^ ^f('q232').text()^ ^f('q239')['1'].label()^ ^f('q239')['1']^ ^f('q238')['1']^ ^f('q237')['1']^ ^f('q236')['1']^ ^f('q235')['1']^ ^f('q234')['1']^ ^f('q233')['1']^ ^f('q232')['1']^ ^f('q239')['2'].label()^ ^f('q239')['2']^ ^f('q238')['2']^ ^f('q237')['2']^ ^f('q236')['2']^ ^f('q235')['2']^ ^f('q234')['2']^ ^f('q233')['2']^ ^f('q232')['2']^ ^f('q239')['3'].label()^ ^f('q239')['3']^ ^f('q238')['3']^ ^f('q237')['3']^ ^f('q236')['3']^ ^f('q235')['3']^ ^f('q234')['3']^ ^f('q233')['3']^ ^f('q232')['3']^ ^f('q239')['4'].label()^ ^f('q239')['4']^ ^f('q238')['4']^ ^f('q237')['4']^ ^f('q236')['4']^ ^f('q235')['4']^ ^f('q234')['4']^ ^f('q233')['4']^ ^f('q232')['4']^ ^f('q239')['5'].label()^ ^f('q239')['5']^ ^f('q238')['5']^ ^f('q237')['5']^ ^f('q236')['5']^ ^f('q235')['5']^ ^f('q234')['5']^ ^f('q233')['5']^ ^f('q232')['5']^ ^f('q239')['6'].label()^ ^f('q239')['6']^ ^f('q238')['6']^ ^f('q237')['6']^ ^f('q236')['6']^ ^f('q235')['6']^ ^f('q234')['6']^ ^f('q233')['6']^ ^f('q232')['6']^ ^f('q239')['7'].label()^ ^f('q239')['7']^ ^f('q238')['7']^ ^f('q237')['7']^ ^f('q236')['7']^ ^f('q235')['7']^ ^f('q234')['7']^ ^f('q233')['7']^ ^f('q232')['7']^ ^f('q239')['8'].label()^ ^f('q239')['8']^ ^f('q238')['8']^ ^f('q237')['8']^ ^f('q236')['8']^ ^f('q235')['8']^ ^f('q234')['8']^ ^f('q233')['8']^ ^f('q232')['8']^ ^f('q239')['9'].label()^ ^f('q239')['9']^ ^f('q238')['9']^ ^f('q237')['9']^ ^f('q236')['9']^ ^f('q235')['9']^ ^f('q234')['9']^ ^f('q233')['9']^ ^f('q232')['9']^ ^f('q239')['10'].label()^ ^f('q239')['10']^ ^f('q238')['10']^ ^f('q237')['10']^ ^f('q236')['10']^ ^f('q235')['10']^ ^f('q234')['10']^ ^f('q233')['10']^ ^f('q232')['10']^ ^f('q239')['11'].label()^ ^f('q239')['11']^ ^f('q238')['11']^ ^f('q237')['11']^ ^f('q236')['11']^ ^f('q235')['11']^ ^f('q234')['11']^ ^f('q233')['11']^ ^f('q232')['11']^ ^f('q239')['12'].label()^ ^f('q239')['12']^ ^f('q238')['12']^ ^f('q237')['12']^ ^f('q236')['12']^ ^f('q235')['12']^ ^f('q234')['12']^ ^f('q233')['12']^ ^f('q232')['12']^ ^f('q239')['13'].label()^ ^f('q239')['13']^ ^f('q238')['13']^ ^f('q237')['13']^ ^f('q236')['13']^ ^f('q235')['13']^ ^f('q234')['13']^ ^f('q233')['13']^ ^f('q232')['13']^ ^f('q239')['14'].label()^ ^f('q239')['14']^ ^f('q238')['14']^ ^f('q237')['14']^ ^f('q236')['14']^ ^f('q235')['14']^ ^f('q234')['14']^ ^f('q233')['14']^ ^f('q232')['14']^ ^f('q239')['15'].label()^ ^f('q239')['15']^ ^f('q238')['15']^ ^f('q237')['15']^ ^f('q236')['15']^ ^f('q235')['15']^ ^f('q234')['15']^ ^f('q233')['15']^ ^f('q232')['15']^ ^f('q239')['16'].label()^ ^f('q239')['16']^ ^f('q238')['16']^ ^f('q237')['16']^ ^f('q236')['16']^ ^f('q235')['16']^ ^f('q234')['16']^ ^f('q233')['16']^ ^f('q232')['16']^ ^f('q239')['17'].label()^ ^f('q239')['17']^ ^f('q238')['17']^ ^f('q237')['17']^ ^f('q236')['17']^ ^f('q235')['17']^ ^f('q234')['17']^ ^f('q233')['17']^ ^f('q232')['17']^ ^f('q239')['18'].label()^ ^f('q239')['18']^ ^f('q238')['18']^ ^f('q237')['18']^ ^f('q236')['18']^ ^f('q235')['18']^ ^f('q234')['18']^ ^f('q233')['18']^ ^f('q232')['18']^ ^f('q239')['19'].label()^ ^f('q239')['19']^ ^f('q238')['19']^ ^f('q237')['19']^ ^f('q236')['19']^ ^f('q235')['19']^ ^f('q234')['19']^ ^f('q233')['19']^ ^f('q232')['19']^ ^f('q239')['20'].label()^ ^f('q239')['20']^ ^f('q238')['20']^ ^f('q237')['20']^ ^f('q236')['20']^ ^f('q235')['20']^ ^f('q234')['20']^ ^f('q233')['20']^ ^f('q232')['20']^ ^f('q239')['21'].label()^ ^f('q239')['21']^ ^f('q238')['21']^ ^f('q237')['21']^ ^f('q236')['21']^ ^f('q235')['21']^ ^f('q234')['21']^ ^f('q233')['21']^ ^f('q232')['21']^ ^f('q239')['22'].label()^ ^f('q239')['22']^ ^f('q238')['22']^ ^f('q237')['22']^ ^f('q236')['22']^ ^f('q235')['22']^ ^f('q234')['22']^ ^f('q233')['22']^ ^f('q232')['22']^ ^f('q239')['23'].label()^ ^f('q239')['23']^ ^f('q238')['23']^ ^f('q237')['23']^ ^f('q236')['23']^ ^f('q235')['23']^ ^f('q234')['23']^ ^f('q233')['23']^ ^f('q232')['23']^ E: Andre kurs ^f('q247').text()^ ^f('q246').text()^ ^f('q245').text()^ ^f('q244').text()^ ^f('q243').text()^ ^f('q242').text()^ ^f('q241').text()^ ^f('q240').text()^ ^f('q247')['1'].label()^ ^f('q247')['1']^ ^f('q246')['1']^ ^f('q245')['1']^ ^f('q244')['1']^ ^f('q243')['1']^ ^f('q242')['1']^ ^f('q241')['1']^ ^f('q240')['1']^ ^f('q247')['2'].label()^ ^f('q247')['2']^ ^f('q246')['2']^ ^f('q245')['2']^ ^f('q244')['2']^ ^f('q243')['2']^ ^f('q242')['2']^ ^f('q241')['2']^ ^f('q240')['2']^ ^f('q247')['3'].label()^ ^f('q247')['3']^ ^f('q246')['3']^ ^f('q245')['3']^ ^f('q244')['3']^ ^f('q243')['3']^ ^f('q242')['3']^ ^f('q241')['3']^ ^f('q240')['3']^ ^f('q247')['4'].label()^ ^f('q247')['4']^ ^f('q246')['4']^ ^f('q245')['4']^ ^f('q244')['4']^

17 ^f('q243')['4']^ ^f('q242')['4']^ ^f('q241')['4']^ ^f('q240')['4']^ ^f('q247')['5'].label()^ ^f('q247')['5']^ ^f('q246')['5']^ ^f('q245')['5']^ ^f('q244')['5']^ ^f('q243')['5']^ ^f('q242')['5']^ ^f('q241')['5']^ ^f('q240')['5']^ ^f('q247')['6'].label()^ ^f('q247')['6']^ ^f('q246')['6']^ ^f('q245')['6']^ ^f('q244')['6']^ ^f('q243')['6']^ ^f('q242')['6']^ ^f('q241')['6']^ ^f('q240')['6']^ ^f('q247')['7'].label()^ ^f('q247')['7']^ ^f('q246')['7']^ ^f('q245')['7']^ ^f('q244')['7']^ ^f('q243')['7']^ ^f('q242')['7']^ ^f('q241')['7']^ ^f('q240')['7']^ ^f('q247')['8'].label()^ ^f('q247')['8']^ ^f('q246')['8']^ ^f('q245')['8']^ ^f('q244')['8']^ ^f('q243')['8']^ ^f('q242')['8']^ ^f('q241')['8']^ ^f('q240')['8']^ ^f('q247')['9'].label()^ ^f('q247')['9']^ ^f('q246')['9']^ ^f('q245')['9']^ ^f('q244')['9']^ ^f('q243')['9']^ ^f('q242')['9']^ ^f('q241')['9']^ ^f('q240')['9']^ ^f('q247')['10'].label()^ ^f('q247')['10']^ ^f('q246')['10']^ ^f('q245')['10']^ ^f('q244')['10']^ ^f('q243')['10']^ ^f('q242')['10']^ ^f('q241')['10']^ ^f('q240')['10']^ ^f('q247')['11'].label()^ ^f('q247')['11']^ ^f('q246')['11']^ ^f('q245')['11']^ ^f('q244')['11']^ ^f('q243')['11']^ ^f('q242')['11']^ ^f('q241')['11']^ ^f('q240')['11']^ ^f('q247')['12'].label()^ ^f('q247')['12']^ ^f('q246')['12']^ ^f('q245')['12']^ ^f('q244')['12']^ ^f('q243')['12']^ ^f('q242')['12']^ ^f('q241')['12']^ ^f('q240')['12']^ ^f('q247')['13'].label()^ ^f('q247')['13']^ ^f('q246')['13']^ ^f('q245')['13']^ ^f('q244')['13']^ ^f('q243')['13']^ ^f('q242')['13']^ ^f('q241')['13']^ ^f('q240')['13']^ ^f('q247')['14'].label()^ ^f('q247')['14']^ ^f('q246')['14']^ ^f('q245')['14']^ ^f('q244')['14']^ ^f('q243')['14']^ ^f('q242')['14']^ ^f('q241')['14']^ ^f('q240')['14']^ ^f('q247')['15'].label()^ ^f('q247')['15']^ ^f('q246')['15']^ ^f('q245')['15']^ ^f('q244')['15']^ ^f('q243')['15']^ ^f('q242')['15']^ ^f('q241')['15']^ ^f('q240')['15']^ ^f('q247')['16'].label()^ ^f('q247')['16']^ ^f('q246')['16']^ ^f('q245')['16']^ ^f('q244')['16']^ ^f('q243')['16']^ ^f('q242')['16']^ ^f('q241')['16']^ ^f('q240')['16']^ ^f('q247')['17'].label()^ ^f('q247')['17']^ ^f('q246')['17']^ ^f('q245')['17']^ ^f('q244')['17']^ ^f('q243')['17']^ ^f('q242')['17']^ ^f('q241')['17']^ ^f('q240')['17']^ ^f('q247')['18'].label()^ ^f('q247')['18']^ ^f('q246')['18']^ ^f('q245')['18']^ ^f('q244')['18']^ ^f('q243')['18']^ ^f('q242')['18']^ ^f('q241')['18']^ ^f('q240')['18']^ ^f('q247')['19'].label()^ ^f('q247')['19']^ ^f('q246')['19']^ ^f('q245')['19']^ ^f('q244')['19']^ ^f('q243')['19']^ ^f('q242')['19']^ ^f('q241')['19']^ ^f('q240')['19']^ ^f('q247')['20'].label()^ ^f('q247')['20']^ ^f('q246')['20']^ ^f('q245')['20']^ ^f('q244')['20']^ ^f('q243')['20']^ ^f('q242')['20']^ ^f('q241')['20']^ ^f('q240')['20']^ ^f('q247')['21'].label()^ ^f('q247')['21']^ ^f('q246')['21']^ ^f('q245')['21']^ ^f('q244')['21']^ ^f('q243')['21']^ ^f('q242')['21']^ ^f('q241')['21']^ ^f('q240')['21']^ ^f('q247')['22'].label()^ ^f('q247')['22']^ ^f('q246')['22']^ ^f('q245')['22']^ ^f('q244')['22']^ ^f('q243')['22']^ ^f('q242')['22']^ ^f('q241')['22']^ ^f('q240')['22']^ F: Fagskole ^f('q287').text()^ ^f('q288').text()^ ^f('q289').text()^ ^f('q290').text()^ ^f('q291').text()^ ^f('q292').text()^ ^f('q293').text()^ ^f('q294').text()^ ^f('q287')['1'].label()^ ^f('q287')['1']^ ^f('q288')['1']^ ^f('q289')['1']^ ^f('q290')['1']^ ^f('q291')['1']^ ^f('q292')['1']^ ^f('q293')['1']^ ^f('q294')['1']^ G: Høgskole/universitet ^f('q255').text()^ ^f('q254').text()^ ^f('q253').text()^ ^f('q252').text()^ ^f('q251').text()^ ^f('q250').text()^ ^f('q249').text()^ ^f('q248').text()^ ^f('q255')['1'].label()^ ^f('q255')['1']^ ^f('q254')['1']^ ^f('q253')['1']^ ^f('q252')['1']^ ^f('q251')['1']^ ^f('q250')['1']^ ^f('q249')['1']^ ^f('q248')['1']^ ^f('q255')['2'].label()^ ^f('q255')['2']^ ^f('q254')['2']^ ^f('q253')['2']^ ^f('q252')['2']^ ^f('q251')['2']^ ^f('q250')['2']^ ^f('q249')['2']^ ^f('q248')['2']^ ^f('q255')['3'].label()^ ^f('q255')['3']^ ^f('q254')['3']^ ^f('q253')['3']^ ^f('q252')['3']^ ^f('q251')['3']^ ^f('q250')['3']^ ^f('q249')['3']^ ^f('q248')['3']^ ^f('q255')['4'].label()^ ^f('q255')['4']^ ^f('q254')['4']^ ^f('q253')['4']^ ^f('q252')['4']^ ^f('q251')['4']^ ^f('q250')['4']^ ^f('q249')['4']^ ^f('q248')['4']^ skrivut() replacetablecells() i302 - Utskrift del 1b function replacetablecells() { var TabRow = document.getelementsbytagname('tr'); for (var k=0 ; k Side 2: Informasjon om elevene/deltakerne. A: Kjønn og statsborgerskap ^f('q79').text()^ ^f('q80').text()^ ^f('q79')['1'].label()^ ^f('q79')['1']^ ^f('q80')['1']^ ^f('q79')['2'].label()^ ^f('q79')['2']^ ^f('q80')['2']^ ^f('q79')['3'].label()^ ^f('q79')['3']^ ^f('q80')['3']^ ^f('q79')['4'].label()^ ^f('q79')['4']^ ^f('q80')['4']^ B: Alder ^f('q81').text()^ ^f('q82').text()^ ^f('q81')['1'].label()^ ^f('q81')['1']^ ^f('q82')['1']^ ^f('q81')['2'].label()^ ^f('q81')['2']^ ^f('q82')['2']^ ^f('q81')['3'].label()^ ^f('q81')['3']^ ^f('q82')['3']^ ^f('q81')['4'].label()^ ^f('q81')['4']^ ^f('q82')['4']^ ^f('q81')['5'].label()^ ^f('q81')['5']^ ^f('q82')['5']^ ^f('q81')['6'].label()^ ^f('q81')['6']^ ^f('q82')['6']^ ^f('q81')['7'].label()^ ^f('q81')['7']^ ^f('q82')['7']^ ^f('q81')['8'].label()^ ^f('q81')['8']^ ^f('q82')['8']^ ^f('q81')['9'].label()^ ^f('q81')['9']^ ^f('q82')['9']^ Side 3: Status

18 Antall elever / deltakere pr. dato i oppfølgingsklasse fordelt på: ^f('q265').text()^ ^f('q266').text()^ Under straffegjennomføring ^f('q265')['1'].label()^ ^f('q265')['1']^ ^f('q266')['1']^ ^f('q265')['2'].label()^ ^f('q265')['2']^ ^f('q266')['2']^ ^f('q265')['3'].label()^ ^f('q265')['3']^ ^f('q266')['3']^ ^f('q265')['4'].label()^ ^f('q265')['4']^ ^f('q266')['4']^ ^f('q265')['5'].label()^ ^f('q265')['5']^ ^f('q266')['5']^ ^f('q265')['6'].label()^ ^f('q265')['6']^ ^f('q266')['6']^ ^f('q265')['7'].label()^ ^f('q265')['7']^ ^f('q266')['7']^ Har vært under straffegjennomføring ^f('q265')['8'].label()^ ^f('q265')['8']^ ^f('q266')['8']^ Andre grupper ^f('q265')['9'].label()^ ^f('q265')['9']^ ^f('q266')['9']^ Annet ^f('q265')['10']^ ^f('q266')['10']^ Antall elever / deltakere pr. dato i oppfølgingsklasse rekruttert fra: ^f('q568').text()^ ^f('q270').text()^ ^f('q568')['1'].label()^ ^f('q568')['1']^ ^f('q270')['1']^ ^f('q568')['2'].label()^ ^f('q568')['2']^ ^f('q270')['2']^ ^f('q568')['3'].label()^ ^f('q568')['3']^ ^f('q270')['3']^ ^f('q568')['4'].label()^ ^f('q568')['4']^ ^f('q270')['4']^ ^f('q568')['5'].label()^ ^f('q568')['5']^ ^f('q270')['5']^ replacetablecells(); skrivut(); i324 - Intro Skole: ^f('skole')^ Oppfølgingsklasse: ^f('klassenavn')^ Fylke: ^f('fylke')^ Rapport: ^f('q223')^ Rapporteringsdato: ^f('dato')^ Rapportør: ^f('name')^ i278 - Utskrift del 2 function replacetablecells() { var TabRow = document.getelementsbytagname('tr'); for (var k=0 ; k Side5: Skoleoppsummering for året 2016 Eksamen/standpunktkarakterer/realkompetansevurderinger, med mer ^f('q91')['1'].label()^ ^f('q91')['1']^ ^f('q91')['2'].label()^ ^f('q91')['2']^ ^f('q91')['3'].label()^ ^f('q91')['3']^ ^f('q91')['4'].label()^ ^f('q91')['4']^ ^f('q91')['5'].label()^ ^f('q91')['5']^ ^f('q91')['6'].label()^ ^f('q91')['6']^ ^f('q91')['15'].label()^ ^f('q91')['15']^ ^f('q91')['14'].label()^ ^f('q91')['14']^ ^f('q91')['7'].label()^ ^f('q91')['7']^ ^f('q91')['8'].label()^ ^f('q91')['8']^ ^f('q91')['9'].label()^ ^f('q91')['9']^ ^f('q91')['16'].label()^ ^f('q91')['16']^ ^f('q91')['10'].label()^ ^f('q91')['10']^ ^f('q91')['11'].label()^ ^f('q91')['11']^ ^f('q91')['12'].label()^ ^f('q91')['12']^ ^f('q91')['13'].label()^ ^f('q91')['13']^ ^f('q91')['17'].label()^ ^f('q91')['17']^ ^f('q91')['18'].label()^ ^f('q91')['18']^ B. Opplæring i bedrift ^f('q92')['1'].label()^ ^f('q92')['1']^ ^f('q92')['2'].label()^ ^f('q92')['2']^ ^f('q92')['3'].label()^ ^f('q92')['3']^ ^f('q92')['4'].label()^ ^f('q92')['4']^ C. Antall elever/deltakere med rett til opplæring etter opplæringsloven. ^f('q360')['1'].label()^ ^f('q360')['1']^ E. Antall personer som har vært registrert på ulike opplæringstiltak i 2016 Grunnskole: ^f('q279').text()^ ^f('q280').text()^ ^f('q279')['1'].label()^ ^f('q279')['1']^ ^f('q280')['1']^

19 Videregående opplæring: ^f('q269').text()^ ^f('q268').text()^ ^f('q269')['1'].label()^ ^f('q269')['1']^ ^f('q268')['1']^ ^f('q269')['2'].label()^ ^f('q269')['2']^ ^f('q268')['2']^ ^f('q269')['3'].label()^ ^f('q269')['3']^ ^f('q268')['3']^ ^f('q269')['4'].label()^ ^f('q269')['4']^ ^f('q268')['4']^ ^f('q269')['5'].label()^ ^f('q269')['5']^ ^f('q268')['5']^ ^f('q269')['6'].label()^ ^f('q269')['6']^ ^f('q268')['6']^ ^f('q269')['7'].label()^ ^f('q269')['7']^ ^f('q268')['7']^ ^f('q269')['8'].label()^ ^f('q269')['8']^ ^f('q268')['8']^ ^f('q269')['9'].label()^ ^f('q269')['9']^ ^f('q268')['9']^ ^f('q269')['10'].label()^ ^f('q269')['10']^ ^f('q268')['10']^ ^f('q269')['11'].label()^ ^f('q269')['11']^ ^f('q268')['11']^ ^f('q269')['12'].label()^ ^f('q269')['12']^ ^f('q268')['12']^ ^f('q269')['13'].label()^ ^f('q269')['13']^ ^f('q268')['13']^ Arbeidskvalifiserende kurs: ^f('q94').text()^ ^f('q95').text()^ ^f('q94')['1'].label()^ ^f('q94')['1']^ ^f('q95')['1']^ ^f('q94')['2'].label()^ ^f('q94')['2']^ ^f('q95')['2']^ ^f('q94')['3'].label()^ ^f('q94')['3']^ ^f('q95')['3']^ ^f('q94')['4'].label()^ ^f('q94')['4']^ ^f('q95')['4']^ ^f('q94')['5'].label()^ ^f('q94')['5']^ ^f('q95')['5']^ ^f('q94')['6'].label()^ ^f('q94')['6']^ ^f('q95')['6']^ ^f('q94')['7'].label()^ ^f('q94')['7']^ ^f('q95')['7']^ ^f('q94')['8'].label()^ ^f('q94')['8']^ ^f('q95')['8']^ ^f('q94')['9'].label()^ ^f('q94')['9']^ ^f('q95')['9']^ ^f('q94')['10'].label()^ ^f('q94')['10']^ ^f('q95')['10']^ ^f('q94')['11'].label()^ ^f('q94')['11']^ ^f('q95')['11']^ ^f('q94')['12'].label()^ ^f('q94')['12']^ ^f('q95')['12']^ ^f('q94')['13'].label()^ ^f('q94')['13']^ ^f('q95')['13']^ ^f('q94')['14'].label()^ ^f('q94')['14']^ ^f('q95')['14']^ ^f('q94')['15'].label()^ ^f('q94')['15']^ ^f('q95')['15']^ ^f('q94')['16'].label()^ ^f('q94')['16']^ ^f('q95')['16']^ ^f('q94')['17'].label()^ ^f('q94')['17']^ ^f('q95')['17']^ ^f('q94')['18'].label()^ ^f('q94')['18']^ ^f('q95')['18']^ ^f('q94')['19'].label()^ ^f('q94')['19']^ ^f('q95')['19']^ ^f('q94')['20'].label()^ ^f('q94')['20']^ ^f('q95')['20']^ ^f('q94')['21'].label()^ ^f('q94')['21']^ ^f('q95')['21']^ ^f('q94')['22'].label()^ ^f('q94')['22']^ ^f('q95')['22']^ ^f('q94')['23'].label()^ ^f('q94')['23']^ ^f('q95')['23']^ Andre kurs: ^f('q97').text()^ ^f('q98').text()^ ^f('q97')['1'].label()^ ^f('q97')['1']^ ^f('q98')['1']^ ^f('q97')['2'].label()^ ^f('q97')['2']^ ^f('q98')['2']^ ^f('q97')['3'].label()^ ^f('q97')['3']^ ^f('q98')['3']^ ^f('q97')['4'].label()^ ^f('q97')['4']^ ^f('q98')['4']^ ^f('q97')['5'].label()^ ^f('q97')['5']^ ^f('q98')['5']^ ^f('q97')['6'].label()^ ^f('q97')['6']^ ^f('q98')['6']^ ^f('q97')['7'].label()^ ^f('q97')['7']^ ^f('q98')['7']^ ^f('q97')['8'].label()^ ^f('q97')['8']^ ^f('q98')['8']^ ^f('q97')['9'].label()^ ^f('q97')['9']^ ^f('q98')['9']^ ^f('q97')['10'].label()^ ^f('q97')['10']^ ^f('q98')['10']^ ^f('q97')['11'].label()^ ^f('q97')['11']^ ^f('q98')['11']^ ^f('q97')['12'].label()^ ^f('q97')['12']^ ^f('q98')['12']^ ^f('q97')['13'].label()^ ^f('q97')['13']^ ^f('q98')['13']^ ^f('q97')['14'].label()^ ^f('q97')['14']^ ^f('q98')['14']^ ^f('q97')['15'].label()^ ^f('q97')['15']^ ^f('q98')['15']^ ^f('q97')['16'].label()^ ^f('q97')['16']^ ^f('q98')['16']^ ^f('q97')['17'].label()^ ^f('q97')['17']^ ^f('q98')['17']^ ^f('q97')['18'].label()^ ^f('q97')['18']^ ^f('q98')['18']^ ^f('q97')['19'].label()^ ^f('q97')['19']^ ^f('q98')['19']^ ^f('q97')['20'].label()^ ^f('q97')['20']^ ^f('q98')['20']^ ^f('q97')['21'].label()^ ^f('q97')['21']^ ^f('q98')['21']^ ^f('q97')['22'].label()^ ^f('q97')['22']^ ^f('q98')['22']^ Fagskole: ^f('q296')['1'].label()^ ^f('q296')['1']^ Høgskole/universitet: ^f('q101')['1'].label()^ ^f('q101')['1']^ Side 6: Undervisningslokaler ^f('q123')['1'].label()^ ^f('q123')['1']^ ^f('q123')['2'].label()^ ^f('q123')['2']^ ^f('q124').label()^ ^f('q124')^ ^f('q125').label()^ ^f('q125')^ ^f('q126')['1'].label()^ ^f('q126')['1']^ ^f('q127').label()^ ^f('q127')^ replacetablecells() skrivut() i283 - Utskrift del 1a function replacetablecells() { var TabRow = document.getelementsbytagname('tr'); for (var k=0 ; k Skole: ^f('skole')^ Oppfølgingsklasse: ^f('klassenavn')^ Fylke: ^f('fylke')^ Rapport: ^f('q223')^ Rapporteringsdato: ^f('dato')^ Rapportør: ^f('name')^ Side 1: Faktisk deltakertall Heltid = elev/deltaker som har over 15 timer opplæring pr. uke = elev/deltaker som har under 15 timer opplæring pr. uke

20 A: Elever med rett til opplæring ^f('q307').text()^ ^f('q305').text()^ ^f('q303').text()^ ^f('q301').text()^ ^f('q307')['1'].label()^ ^f('q307')['1']^ ^f('q305')['1']^ ^f('q303')['1']^ ^f('q301')['1']^ B: Grunnskole ^f('q170').text()^ ^f('q171').text()^ ^f('q186').text()^ ^f('q185').text()^ ^f('q188').text()^ ^f('q187').text()^ ^f('q190').text()^ ^f('q189').text()^ ^f('q170')['1'].label()^ ^f('q170')['1']^ ^f('q171')['1']^ ^f('q186')['1']^ ^f('q185')['1']^ ^f('q188')['1']^ ^f('q187')['1']^ ^f('q190')['1']^ ^f('q189')['1']^ C: Videregående opplæring ^f('q231').text()^ ^f('q230').text()^ ^f('q229').text()^ ^f('q228').text()^ ^f('q227').text()^ ^f('q226').text()^ ^f('q225').text()^ ^f('q224').text()^ ^f('q231')['1'].label()^ ^f('q231')['1']^ ^f('q230')['1']^ ^f('q229')['1']^ ^f('q228')['1']^ ^f('q227')['1']^ ^f('q226')['1']^ ^f('q225')['1']^ ^f('q224')['1']^ ^f('q231')['2'].label()^ ^f('q231')['2']^ ^f('q230')['2']^ ^f('q229')['2']^ ^f('q228')['2']^ ^f('q227')['2']^ ^f('q226')['2']^ ^f('q225')['2']^ ^f('q224')['2']^ ^f('q231')['3'].label()^ ^f('q231')['3']^ ^f('q230')['3']^ ^f('q229')['3']^ ^f('q228')['3']^ ^f('q227')['3']^ ^f('q226')['3']^ ^f('q225')['3']^ ^f('q224')['3']^ ^f('q231')['4'].label()^ ^f('q231')['4']^ ^f('q230')['4']^ ^f('q229')['4']^ ^f('q228')['4']^ ^f('q227')['4']^ ^f('q226')['4']^ ^f('q225')['4']^ ^f('q224')['4']^ ^f('q231')['5'].label()^ ^f('q231')['5']^ ^f('q230')['5']^ ^f('q229')['5']^ ^f('q228')['5']^ ^f('q227')['5']^ ^f('q226')['5']^ ^f('q225')['5']^ ^f('q224')['5']^ ^f('q231')['6'].label()^ ^f('q231')['6']^ ^f('q230')['6']^ ^f('q229')['6']^ ^f('q228')['6']^ ^f('q227')['6']^ ^f('q226')['6']^ ^f('q225')['6']^ ^f('q224')['6']^ ^f('q231')['7'].label()^ ^f('q231')['7']^ ^f('q230')['7']^ ^f('q229')['7']^ ^f('q228')['7']^ ^f('q227')['7']^ ^f('q226')['7']^ ^f('q225')['7']^ ^f('q224')['7']^ ^f('q231')['8'].label()^ ^f('q231')['8']^ ^f('q230')['8']^ ^f('q229')['8']^ ^f('q228')['8']^ ^f('q227')['8']^ ^f('q226')['8']^ ^f('q225')['8']^ ^f('q224')['8']^ ^f('q231')['9'].label()^ ^f('q231')['9']^ ^f('q230')['9']^ ^f('q229')['9']^ ^f('q228')['9']^ ^f('q227')['9']^ ^f('q226')['9']^ ^f('q225')['9']^ ^f('q224')['9']^ ^f('q231')['10'].label()^ ^f('q231')['10']^ ^f('q230')['10']^ ^f('q229')['10']^ ^f('q228')['10']^ ^f('q227')['10']^ ^f('q226')['10']^ ^f('q225')['10']^ ^f('q224')['10']^ ^f('q231')['11'].label()^ ^f('q231')['11']^ ^f('q230')['11']^ ^f('q229')['11']^ ^f('q228')['11']^ ^f('q227')['11']^ ^f('q226')['11']^ ^f('q225')['11']^ ^f('q224')['11']^ ^f('q231')['12'].label()^ ^f('q231')['12']^ ^f('q230')['12']^ ^f('q229')['12']^ ^f('q228')['12']^ ^f('q227')['12']^ ^f('q226')['12']^ ^f('q225')['12']^ ^f('q224')['12']^ ^f('q231')['13'].label()^ ^f('q231')['13']^ ^f('q230')['13']^ ^f('q229')['13']^ ^f('q228')['13']^ ^f('q227')['13']^ ^f('q226')['13']^ ^f('q225')['13']^ ^f('q224')['13']^ D: Arbeidskvalifiserende kurs ^f('q239').text()^ ^f('q238').text()^ ^f('q237').text()^ ^f('q236').text()^ ^f('q235').text()^ ^f('q234').text()^ ^f('q233').text()^ ^f('q232').text()^ ^f('q239')['1'].label()^ ^f('q239')['1']^ ^f('q238')['1']^ ^f('q237')['1']^ ^f('q236')['1']^ ^f('q235')['1']^ ^f('q234')['1']^ ^f('q233')['1']^ ^f('q232')['1']^ ^f('q239')['2'].label()^ ^f('q239')['2']^ ^f('q238')['2']^ ^f('q237')['2']^ ^f('q236')['2']^ ^f('q235')['2']^ ^f('q234')['2']^ ^f('q233')['2']^ ^f('q232')['2']^ ^f('q239')['3'].label()^ ^f('q239')['3']^ ^f('q238')['3']^ ^f('q237')['3']^ ^f('q236')['3']^ ^f('q235')['3']^ ^f('q234')['3']^ ^f('q233')['3']^ ^f('q232')['3']^ ^f('q239')['4'].label()^ ^f('q239')['4']^ ^f('q238')['4']^ ^f('q237')['4']^ ^f('q236')['4']^ ^f('q235')['4']^ ^f('q234')['4']^ ^f('q233')['4']^ ^f('q232')['4']^ ^f('q239')['5'].label()^ ^f('q239')['5']^ ^f('q238')['5']^ ^f('q237')['5']^ ^f('q236')['5']^ ^f('q235')['5']^ ^f('q234')['5']^ ^f('q233')['5']^ ^f('q232')['5']^ ^f('q239')['6'].label()^ ^f('q239')['6']^ ^f('q238')['6']^ ^f('q237')['6']^ ^f('q236')['6']^ ^f('q235')['6']^ ^f('q234')['6']^ ^f('q233')['6']^ ^f('q232')['6']^ ^f('q239')['7'].label()^ ^f('q239')['7']^ ^f('q238')['7']^ ^f('q237')['7']^ ^f('q236')['7']^ ^f('q235')['7']^ ^f('q234')['7']^ ^f('q233')['7']^ ^f('q232')['7']^ ^f('q239')['8'].label()^ ^f('q239')['8']^ ^f('q238')['8']^ ^f('q237')['8']^ ^f('q236')['8']^ ^f('q235')['8']^ ^f('q234')['8']^ ^f('q233')['8']^ ^f('q232')['8']^ ^f('q239')['9'].label()^ ^f('q239')['9']^ ^f('q238')['9']^ ^f('q237')['9']^ ^f('q236')['9']^ ^f('q235')['9']^ ^f('q234')['9']^ ^f('q233')['9']^ ^f('q232')['9']^ ^f('q239')['10'].label()^ ^f('q239')['10']^ ^f('q238')['10']^ ^f('q237')['10']^ ^f('q236')['10']^ ^f('q235')['10']^ ^f('q234')['10']^ ^f('q233')['10']^ ^f('q232')['10']^ ^f('q239')['11'].label()^ ^f('q239')['11']^ ^f('q238')['11']^ ^f('q237')['11']^ ^f('q236')['11']^ ^f('q235')['11']^ ^f('q234')['11']^ ^f('q233')['11']^ ^f('q232')['11']^ ^f('q239')['12'].label()^ ^f('q239')['12']^ ^f('q238')['12']^ ^f('q237')['12']^ ^f('q236')['12']^ ^f('q235')['12']^ ^f('q234')['12']^ ^f('q233')['12']^ ^f('q232')['12']^ ^f('q239')['13'].label()^ ^f('q239')['13']^ ^f('q238')['13']^ ^f('q237')['13']^ ^f('q236')['13']^ ^f('q235')['13']^ ^f('q234')['13']^ ^f('q233')['13']^ ^f('q232')['13']^ ^f('q239')['14'].label()^ ^f('q239')['14']^ ^f('q238')['14']^ ^f('q237')['14']^ ^f('q236')['14']^ ^f('q235')['14']^ ^f('q234')['14']^ ^f('q233')['14']^ ^f('q232')['14']^ ^f('q239')['15'].label()^ ^f('q239')['15']^ ^f('q238')['15']^ ^f('q237')['15']^ ^f('q236')['15']^ ^f('q235')['15']^ ^f('q234')['15']^ ^f('q233')['15']^ ^f('q232')['15']^ ^f('q239')['16'].label()^ ^f('q239')['16']^ ^f('q238')['16']^ ^f('q237')['16']^ ^f('q236')['16']^ ^f('q235')['16']^ ^f('q234')['16']^ ^f('q233')['16']^ ^f('q232')['16']^ ^f('q239')['17'].label()^ ^f('q239')['17']^ ^f('q238')['17']^ ^f('q237')['17']^ ^f('q236')['17']^ ^f('q235')['17']^ ^f('q234')['17']^ ^f('q233')['17']^ ^f('q232')['17']^ ^f('q239')['18'].label()^ ^f('q239')['18']^ ^f('q238')['18']^ ^f('q237')['18']^ ^f('q236')['18']^ ^f('q235')['18']^ ^f('q234')['18']^ ^f('q233')['18']^ ^f('q232')['18']^ ^f('q239')['19'].label()^ ^f('q239')['19']^ ^f('q238')['19']^

21 ^f('q237')['19']^ ^f('q236')['19']^ ^f('q235')['19']^ ^f('q234')['19']^ ^f('q233')['19']^ ^f('q232')['19']^ ^f('q239')['20'].label()^ ^f('q239')['20']^ ^f('q238')['20']^ ^f('q237')['20']^ ^f('q236')['20']^ ^f('q235')['20']^ ^f('q234')['20']^ ^f('q233')['20']^ ^f('q232')['20']^ ^f('q239')['21'].label()^ ^f('q239')['21']^ ^f('q238')['21']^ ^f('q237')['21']^ ^f('q236')['21']^ ^f('q235')['21']^ ^f('q234')['21']^ ^f('q233')['21']^ ^f('q232')['21']^ ^f('q239')['22'].label()^ ^f('q239')['22']^ ^f('q238')['22']^ ^f('q237')['22']^ ^f('q236')['22']^ ^f('q235')['22']^ ^f('q234')['22']^ ^f('q233')['22']^ ^f('q232')['22']^ ^f('q239')['23'].label()^ ^f('q239')['23']^ ^f('q238')['23']^ ^f('q237')['23']^ ^f('q236')['23']^ ^f('q235')['23']^ ^f('q234')['23']^ ^f('q233')['23']^ ^f('q232')['23']^ E: Andre kurs ^f('q247').text()^ ^f('q246').text()^ ^f('q245').text()^ ^f('q244').text()^ ^f('q243').text()^ ^f('q242').text()^ ^f('q241').text()^ ^f('q240').text()^ ^f('q247')['1'].label()^ ^f('q247')['1']^ ^f('q246')['1']^ ^f('q245')['1']^ ^f('q244')['1']^ ^f('q243')['1']^ ^f('q242')['1']^ ^f('q241')['1']^ ^f('q240')['1']^ ^f('q247')['2'].label()^ ^f('q247')['2']^ ^f('q246')['2']^ ^f('q245')['2']^ ^f('q244')['2']^ ^f('q243')['2']^ ^f('q242')['2']^ ^f('q241')['2']^ ^f('q240')['2']^ ^f('q247')['3'].label()^ ^f('q247')['3']^ ^f('q246')['3']^ ^f('q245')['3']^ ^f('q244')['3']^ ^f('q243')['3']^ ^f('q242')['3']^ ^f('q241')['3']^ ^f('q240')['3']^ ^f('q247')['4'].label()^ ^f('q247')['4']^ ^f('q246')['4']^ ^f('q245')['4']^ ^f('q244')['4']^ ^f('q243')['4']^ ^f('q242')['4']^ ^f('q241')['4']^ ^f('q240')['4']^ ^f('q247')['5'].label()^ ^f('q247')['5']^ ^f('q246')['5']^ ^f('q245')['5']^ ^f('q244')['5']^ ^f('q243')['5']^ ^f('q242')['5']^ ^f('q241')['5']^ ^f('q240')['5']^ ^f('q247')['6'].label()^ ^f('q247')['6']^ ^f('q246')['6']^ ^f('q245')['6']^ ^f('q244')['6']^ ^f('q243')['6']^ ^f('q242')['6']^ ^f('q241')['6']^ ^f('q240')['6']^ ^f('q247')['7'].label()^ ^f('q247')['7']^ ^f('q246')['7']^ ^f('q245')['7']^ ^f('q244')['7']^ ^f('q243')['7']^ ^f('q242')['7']^ ^f('q241')['7']^ ^f('q240')['7']^ ^f('q247')['8'].label()^ ^f('q247')['8']^ ^f('q246')['8']^ ^f('q245')['8']^ ^f('q244')['8']^ ^f('q243')['8']^ ^f('q242')['8']^ ^f('q241')['8']^ ^f('q240')['8']^ ^f('q247')['9'].label()^ ^f('q247')['9']^ ^f('q246')['9']^ ^f('q245')['9']^ ^f('q244')['9']^ ^f('q243')['9']^ ^f('q242')['9']^ ^f('q241')['9']^ ^f('q240')['9']^ ^f('q247')['10'].label()^ ^f('q247')['10']^ ^f('q246')['10']^ ^f('q245')['10']^ ^f('q244')['10']^ ^f('q243')['10']^ ^f('q242')['10']^ ^f('q241')['10']^ ^f('q240')['10']^ ^f('q247')['11'].label()^ ^f('q247')['11']^ ^f('q246')['11']^ ^f('q245')['11']^ ^f('q244')['11']^ ^f('q243')['11']^ ^f('q242')['11']^ ^f('q241')['11']^ ^f('q240')['11']^ ^f('q247')['12'].label()^ ^f('q247')['12']^ ^f('q246')['12']^ ^f('q245')['12']^ ^f('q244')['12']^ ^f('q243')['12']^ ^f('q242')['12']^ ^f('q241')['12']^ ^f('q240')['12']^ ^f('q247')['13'].label()^ ^f('q247')['13']^ ^f('q246')['13']^ ^f('q245')['13']^ ^f('q244')['13']^ ^f('q243')['13']^ ^f('q242')['13']^ ^f('q241')['13']^ ^f('q240')['13']^ ^f('q247')['14'].label()^ ^f('q247')['14']^ ^f('q246')['14']^ ^f('q245')['14']^ ^f('q244')['14']^ ^f('q243')['14']^ ^f('q242')['14']^ ^f('q241')['14']^ ^f('q240')['14']^ ^f('q247')['15'].label()^ ^f('q247')['15']^ ^f('q246')['15']^ ^f('q245')['15']^ ^f('q244')['15']^ ^f('q243')['15']^ ^f('q242')['15']^ ^f('q241')['15']^ ^f('q240')['15']^ ^f('q247')['16'].label()^ ^f('q247')['16']^ ^f('q246')['16']^ ^f('q245')['16']^ ^f('q244')['16']^ ^f('q243')['16']^ ^f('q242')['16']^ ^f('q241')['16']^ ^f('q240')['16']^ ^f('q247')['17'].label()^ ^f('q247')['17']^ ^f('q246')['17']^ ^f('q245')['17']^ ^f('q244')['17']^ ^f('q243')['17']^ ^f('q242')['17']^ ^f('q241')['17']^ ^f('q240')['17']^ ^f('q247')['18'].label()^ ^f('q247')['18']^ ^f('q246')['18']^ ^f('q245')['18']^ ^f('q244')['18']^ ^f('q243')['18']^ ^f('q242')['18']^ ^f('q241')['18']^ ^f('q240')['18']^ ^f('q247')['19'].label()^ ^f('q247')['19']^ ^f('q246')['19']^ ^f('q245')['19']^ ^f('q244')['19']^ ^f('q243')['19']^ ^f('q242')['19']^ ^f('q241')['19']^ ^f('q240')['19']^ ^f('q247')['20'].label()^ ^f('q247')['20']^ ^f('q246')['20']^ ^f('q245')['20']^ ^f('q244')['20']^ ^f('q243')['20']^ ^f('q242')['20']^ ^f('q241')['20']^ ^f('q240')['20']^ ^f('q247')['21'].label()^ ^f('q247')['21']^ ^f('q246')['21']^ ^f('q245')['21']^ ^f('q244')['21']^ ^f('q243')['21']^ ^f('q242')['21']^ ^f('q241')['21']^ ^f('q240')['21']^ ^f('q247')['22'].label()^ ^f('q247')['22']^ ^f('q246')['22']^ ^f('q245')['22']^ ^f('q244')['22']^ ^f('q243')['22']^ ^f('q242')['22']^ ^f('q241')['22']^ ^f('q240')['22']^ F: Fagskole ^f('q287').text()^ ^f('q288').text()^ ^f('q289').text()^ ^f('q290').text()^ ^f('q291').text()^ ^f('q292').text()^ ^f('q293').text()^ ^f('q294').text()^ ^f('q287')['1'].label()^ ^f('q287')['1']^ ^f('q288')['1']^ ^f('q289')['1']^ ^f('q290')['1']^ ^f('q291')['1']^ ^f('q292')['1']^ ^f('q293')['1']^ ^f('q294')['1']^ G: Høgskole/universitet ^f('q255').text()^ ^f('q254').text()^ ^f('q253').text()^ ^f('q252').text()^ ^f('q251').text()^ ^f('q250').text()^ ^f('q249').text()^ ^f('q248').text()^ ^f('q255')['1'].label()^ ^f('q255')['1']^ ^f('q254')['1']^ ^f('q253')['1']^ ^f('q252')['1']^ ^f('q251')['1']^ ^f('q250')['1']^ ^f('q249')['1']^ ^f('q248')['1']^ ^f('q255')['2'].label()^ ^f('q255')['2']^ ^f('q254')['2']^ ^f('q253')['2']^ ^f('q252')['2']^ ^f('q251')['2']^ ^f('q250')['2']^ ^f('q249')['2']^ ^f('q248')['2']^ ^f('q255')['3'].label()^ ^f('q255')['3']^ ^f('q254')['3']^ ^f('q253')['3']^ ^f('q252')['3']^ ^f('q251')['3']^ ^f('q250')['3']^ ^f('q249')['3']^ ^f('q248')['3']^ ^f('q255')['4'].label()^ ^f('q255')['4']^ ^f('q254')['4']^ ^f('q253')['4']^ ^f('q252')['4']^ ^f('q251')['4']^ ^f('q250')['4']^ ^f('q249')['4']^ ^f('q248')['4']^ replacetablecells()

ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN - FENGSELSAVDELINGER 2017

ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN - FENGSELSAVDELINGER 2017 ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN - FENGSELSAVDELINGER 2017 i270 - Informasjon om rapporteringen Det er skolen i det enkelte fengsel/fengselsavdeling som er ansvarlig for å fylle ut rapporten. Det skal

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN OPPFØLGINGSKLASSER 2013

ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN OPPFØLGINGSKLASSER 2013 ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN OPPFØLGINGSKLASSER 2013 Informasjon om rapporteringen Det er skolen ved den enkelte avdeling som er ansvarlig for å fylle ut rapporten. Det skal være en rapport fra hver

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN OPPFØLGINGSKLASSER 2016

ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN OPPFØLGINGSKLASSER 2016 ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN OPPFØLGINGSKLASSER 2016 Informasjon om rapporteringen Det er skolen ved den enkelte avdeling som er ansvarlig for å fylle ut rapporten.det skal være en rapport fra hver

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN - OPPFØLGINGSKLASSER 2012

ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN - OPPFØLGINGSKLASSER 2012 ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN - OPPFØLGINGSKLASSER 2012 Informasjon om rapporteringen Det er skolen ved den enkelte avdeling som er ansvarlig for å fylle ut rapporten. Det skal være en rapport fra

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN OPPFØLGINGSKLASSER 2014

ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN OPPFØLGINGSKLASSER 2014 ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN OPPFØLGINGSKLASSER 2014 Informasjon om rapporteringen Det er skolen ved den enkelte avdeling som er ansvarlig for å fylle ut rapporten.det skal være en rapport fra hver

Detaljer

Opplæring innanfor kriminalomsorga 2015

Opplæring innanfor kriminalomsorga 2015 Opplæring innanfor kriminalomsorga 2015 Tilstandsrapport del 2 ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN - FENGSELSAVDELINGER 2016 Informasjon om rapporteringen Det er skolen i det enkelte fengsel/fengselsavdeling

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN - FENGSELSAVDELINGER 2014

ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN - FENGSELSAVDELINGER 2014 ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN - FENGSELSAVDELINGER 2014 Informasjon om rapporteringen Det er skolen i det enkelte fengsel/fengselsavdeling som er ansvarlig for å fylle ut rapporten. Det skal være

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN - FENGSELSAVDELINGER 2012

ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN - FENGSELSAVDELINGER 2012 ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN - FENGSELSAVDELINGER 2012 Informasjon om rapporteringen Det er skolen i det enkelte fengsel/fengselsavdeling som er ansvarlig for å fylle ut rapporten. Det skal være

Detaljer

Opplæring innanfor kriminalomsorga 2014

Opplæring innanfor kriminalomsorga 2014 Opplæring innanfor kriminalomsorga 2014 Tilstandsrapport del 2 ÅRSRAPPORTERING KRIMINALOMSORGEN - AVDELINGSLEDERE 2014 Informasjon om rapporteringen Det er skolen som gjennomfører opplæring ved det enkelte

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN - FENGSELSAVDELINGER 2016

ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN - FENGSELSAVDELINGER 2016 ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN - FENGSELSAVDELINGER 2016 Informasjon om rapporteringen Det er skolen i det enkelte fengsel/fengselsavdeling som er ansvarlig for å fylle ut rapporten. Det skal være

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN - SKOLEAVDELINGER 2013

ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN - SKOLEAVDELINGER 2013 ÅRSRAPPORTERING KRIMININALOMSORGEN - SKOLEAVDELINGER 2013 Informasjon om rapporteringen Det er skolen i det enkelte fengsel/fengselsavdeling som er ansvarlig for å fylle ut rapporten. Det skal være en

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING KRIMINALOMSORGEN - AVDELINGSLEDERE 2013

ÅRSRAPPORTERING KRIMINALOMSORGEN - AVDELINGSLEDERE 2013 ÅRSRAPPORTERING KRIMINALOMSORGEN - AVDELINGSLEDERE 2013 Informasjon om rapporteringen Det er skolen som gjennomfører opplæring ved det enkelte fengsel/fengselsavdeling/oppfølgingsklasse som er ansvarlig

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Fagsamling - inspirasjon og deling

Fagsamling - inspirasjon og deling Fagsamling - inspirasjon og deling Hvilken opplæring blir gitt og til hvem? Lillestrøm, 9. februar 2017 Agenda Vårt utgangspunkt Variasjoner i opplæringstilbudet Tilpasninger til innsattes ønsker og behov

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 20.04.17 * Fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag. * Valgfag. Fremmedspråk Språklig fordypning Arbeidslivsfag Eleven skal ha vurdering med karakter. Karakteren teller ved inntak

Detaljer

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming Utdanningsprogram 1. Hvilke utdanningsprogram tilbyr din skole Studiespesialisering Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO INNOVASJONSCAMP(GRUNDERCAMP) 1 Hovedintensjonen med Utdanningsvalg

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse Gunnar A. Stavnes, EBL Agenda Elektrofagene og Kunnskapsløftet fke 13 Inspektørutdanning fke 16 Installatørutdanningen fke 11 Elektrofagene

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

10. trinn høsten Foreldremøte 6. september

10. trinn høsten Foreldremøte 6. september 10. trinn høsten 2016 Foreldremøte 6. september Saksliste Eksamen Vitnemål for grunnskolen Fravær (regler for fraværsføring) Standpunktkarakterer (vurderingsarbeid underveisvurdering, klagemulighet) Orden

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Faget i fokus XIV. Fengselundervisning og tilbakeføringsgarantien

Faget i fokus XIV. Fengselundervisning og tilbakeføringsgarantien Faget i fokus XIV Fengselundervisning og tilbakeføringsgarantien - 7 år etter Stortingsmelding (2004-2005) «Enda en vår» - 5 år etter Stortingsmelding (2007-2008) «Straff som virker mindre kriminalitet

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Innhold: Ulike nettsteder: www.stfk.no -tjenester-elev. Ser på PC-ordning www.lanekassen.no

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune UTDANNINGSMESSA UKE 42 Tirsdag 17. oktober og onsdag 18. oktober Sted: Tromsøhallen Presentasjon

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 25 / 91168625 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 VALGMULIGHETER

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Utdanningsprogramma Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag

Detaljer

Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018. Gjelder for skoleåret 2017 2018. Side 1. Oppdatert 25.08.2016

Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018. Gjelder for skoleåret 2017 2018. Side 1. Oppdatert 25.08.2016 Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Side 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier Studieforberedende og yrkesfaglig opplæring: Studieforberedende opplæring

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 21.09.2017 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Fraværsutvikling Tidsplan for utdanningsvalg. Statistikk for inntak Jobbintervju IKO Jobbskygging 2 + 2 modellen Utplassering i videregående skole Struktur

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-2-2018 Her finner du oversikt over trekkordningen for grunnskolen og videregående opplæring. ARTIKKEL SIST ENDRET: 09.01.2018 Nytt

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2018 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! «Kurs i utdanningsprogram» på videregående skole kan være en god hjelp

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hovedprinsippene inntak Vg1 Opplæringslova 3-1

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk eller Arbeidslivsfag Hvorfor mere språk? Hvem bør velge Fremmedspråk?

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk (Tidligere tilbød vi også Fransk, men for få elever ønsket det hos oss.) Eller..

Detaljer

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal»

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» «Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» Av Einar Hoem Innhold Videregående opplæring... 2 Oversikt videregående skoler i Møre og Romsdal... 3 Slik får du studiekompetanse... 4 De

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009 Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler med parallell beregnes med grunnlag i kostnadene

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA FORDELER FOR BEDRIFTEN Du kan velge lokal lærling og være med på å forme holdninger og utvikle ferdigheter og kompetanse for dine

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Elevinntak og formidling 2016

Elevinntak og formidling 2016 Melding Arkivsak-dok. 16/13603-1 Saksbehandler Anne Katrine Mortensen Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 16.12.2016 Fylkesutvalget 20.12.2016 Elevinntak og formidling 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-4-2016 Rundskrivet omhandler trekk for grunnskole og grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring med studiespesialiserende

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Overgang til VGO. 17. oktober 2013 Foresatte 10. trinn. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Overgang til VGO. 17. oktober 2013 Foresatte 10. trinn. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Overgang til VGO 17. oktober 2013 Foresatte 10. trinn Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon

Detaljer

Bodø videregående skole. Informsjon om vgs

Bodø videregående skole. Informsjon om vgs Bodø videregående skole Informsjon om vgs 06.12.2017 1 06.12.2017 2 06.12.2017 3 Bodin vgs 06.12.2017 4 Fakta om Bodø VGS S-team Skoledag fra 0835-1540 1450 elever Nye lokaler Største vgs skole i Nordland

Detaljer

Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter friskolelova

Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter friskolelova Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter friskolelova - 2018 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til frittstående videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene

Detaljer

10. trinn. Foreldremøte

10. trinn. Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 18.01.2016 INNHALD Presentasjon av ny rektor Våren på 10. trinn v/ Ragnhild Innsøkjing til VGS v/ Erling Våren på 10. trinn 23. 25. februar - Prøvemunnleg April - Heildagsprøvar

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

Beregning av satser for frittstående videregående skoler

Beregning av satser for frittstående videregående skoler Beregning av satser for frittstående videregående skoler - 2017 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til frittstående videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 20 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017 VALGMULIGHETER OG TILBUD

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer