Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus"

Transkript

1 LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus

2

3

4

5 INNHOLD: Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus INNLEDNING ETABLERING OG DRIFT AV LØRENSKOG HUS Lokaliteter i Lørenskog hus Oversikt over hver etasje Brukeravtaler Innflytting i Lørenskog hus Fellestjenester Driftsoppgaver Tilsyn Overvåkning Adgangskontroll Renhold Sentralbord Veiviseren Servering Felles utfordringer Lørenskog hus et tilbud til innbyggerne Husgruppen Logistikk ETABLERING OG DRIFT AV KULTURHUSET Etablering av kulturhuset Det lokale kulturlivet Programgruppe Eksterne aktører Kulturhusets arealer Storstua Vasshjulet Drømmeslottet Møterom Lager Lager for lokale grupper Lokaler for personell Andre arealer i huset Eksterne arealer Kulturhusets identitet Visjon Programprofil Politiske vedtak Mål Kulturhusets virksomhet Kulturprogram Satsingsområde / fordeling av saler Utleie Kunstsalen Selvdrevet hus Fordeling av lokalene ukevis Tilgjenglighet til lokalene Medhør / medsyn

6 2.5.4 Sette fram og rydde selv Gjennomføring av arrangementer / billetter Retningslinjer for bruk Veiviserens rolle i forhold til det lokale kulturlivet Renhold Styring av varme, luft og alarmer Kulturhusets personell Generelt om personell i kulturhuset Utgangspunktet for utvikling av nye årsverk Årsverk i kulturhuset Organisering av arbeidstid Noen kommentarer til årsverk i kulturhuset Plan for ansettelser Virksomhetens plassering i kommunal organisasjon Organisering av virksomheten kulturhus Budsjett for kulturhuset Gratisprinsippet Utgifter i Netto driftsbudsjett i Netto driftsbudsjett i Netto driftsbudsjett i Synergieffekter 23 INNHOLD: vedlegg Tall & budsjett 1. TALL OG BUDSJETT Styringsindikatorer Måltall Besøk Beregning av årlig budsjett Gratisprinsippet Billettavgift Priser for saler, utstyr og teknikere Billettinntekter Subsidier for kulturhusets publikumsarrangement Inntekter Utgifter Årlig budsjett / årlig tilskuddsbehov Budsjett Budsjett i Budsjett i Budsjett i Budsjett i

7 INNLEDNING Lørenskog hus åpner i april 2011, med seks etasjer kulturvirksomhet og to etasjer annen kommunal virksomhet. Lørenskog kommune ønsker på denne måte å bidra til en økt satsing på kultur, og en etterlengtet sentrumsdanning i Lørenskog. Følgende plan skal beskrive etablering og drift av huset som helhet, og etablering og drift av kulturhusdelen. Lørenskog hus vil trekke gamle og nye publikumsgrupper til et kunst- og kulturtilbud, og bli en naturlig møteplass for innbyggerne. Erfaringer fra etablering av nye kulturhus i andre deler av Akershus viser at vi kan forvente oss en kraftig økning av antall besøk allerede det første året huset er i bruk. I 2008 var det over besøk i de virksomhetene som skal inn i Lørenskog hus. Med bedre fasiliteter og den sentrale beliggenhet det nye anlegget vil få, er det sannsynlig med en kraftig økning. Med et estimat på 50% vil det bli besøk. Med så høy aktivitet er det av stor betydning at man er godt forberedt. Denne plan for etablering og drift er ment å beskrive de utfordringer kommunen står overfor, slik at huset blir en suksess. Kapittel 1: ETABLERING OG DRIFT AV LØRENSKOG HUS Her besvares spørsmål om etablering og drift som gjelder for hele Lørenskog hus, med et spesielt fokus på grensesnittet mellom kulturtjenesten og bygg- og eiendomstjenesten. Kapittel 2: ETABLERING OG DRIFT AV KULTURHUSET Her besvares spørsmål om etablering og drift som gjelder kulturhuset i Lørenskog hus. Vedlegg: Tall og budsjett Lørenskog, den 22. februar 2010 Ola Beskow Prosjektleder kultur Følgende grupper har på noen måte medvirket i prosessen med å utvikle en etablerings- og driftsplan: Husgruppe: Driftsgruppe: Ledermøte: Styringsgruppe: Prosjekteringsgruppe: Brukergrupper: Høringsgruppen: Brukergruppe for alle som skal bo i det nye huset. Bygg- og eiendomstjenesten og kulturtjenestens gruppe for driftsspørsmål. Kulturtjenestens ledergruppe. Styringsgruppe for bygging av Lørenskog hus. Gruppe for planlegging av bygg (rådgivere/konsulenter). Volt, kino, kultursaler, bibliotek, galleri, musikk- og kulturskolen, pleie- og omsorgstjenesten, helsetjenesten, kirkevergen og sentraladministrasjonen. Tre politikere fra kultur- og idrettsutvalget, en representant fra Lørenskog musikkråd, en representant fra kulturtjenesten og en kulturhuskonsulent. Gruppen har hatt ansvar for høringsprosessen i sammenheng med utvikling av de temaer i Etablerings- og driftsplanen som berør det lokale kulturlivet. 3

8 1. ETABLERING OG DRIFT AV LØRENSKOG HUS 1.1 Lokaliteter i Lørenskog hus Lørenskog hus vil romme en parkeringskjeller (eies av Steen & Strøm), seks etasjer med kulturvirksomhet, to etasjer med annen kommunal virksomhet og en etasje med tekniske installasjoner, til sammen m2 over ni etasjer Oversikt over hver etasje P: Parkering (kjeller) 1: Biblioteket 1. etasje, Kunstsalen, kaffe- og vinbar, restaurant 2: Biblioteket 2. etasje, Storstua, Vasshjulet 3: Biblioteket 3. etasje 4: Kinosaler 1-4, Drømmeslottet (+ øvre inngang til Storstua) 5: Driftskontor 6: Musikk- og kulturskolen, aktivitetshuset Volt (frivillighetssentralen) 7: Kirkevergen, helsetjenesten 8: Møteromsavdelingen, kulturtjenesten, pleie- og omsorgstjenesten 9: Tekniske installasjoner I tillegg kommer enkelte kontorer, øvingsrom, lager, utleieareal m.m. Festplassen eies av Steen & Strøm Brukeravtaler Bygg- og eiendomstjenesten blir ansvarlig for å opprette grunnleggende brukeravtaler med alle aktører i huset. Avtalene vil innholde brukervilkår og plan for drift og vedlikehold av interiør og bygg. Brukeravtaler skal i første ledd opprettes med: Kulturtjenesten, for administrasjon og møteromsavdeling i 8. etasje, og for alle arealer i etasje (unntatt serveringssted og musikk- og kulturskolen). Drivere av to serveringssteder i 1. etasje. Musikk- og kulturskolen i 6. etasje. Kirkevergen i 7. etasje. Helsetjenesten i 7. etasje. Pleie- og omsorgstjenesten i 8. etasje. I et andre ledd skal kulturtjenesten opprette brukeravtale med: Lørenskog kunstforening (Kunstsalen i 1. etasje). Driver av kinokiosk i 4. etasje. 1.2 Innflytting i Lørenskog hus Lørenskog kommune overtar det nye bygget fra entreprenør 1. november Etter at bygg- og eiendomstjenesten har godkjent utført arbeid, følger en periode med installering og montering av utstyr. I perioden 1. februar til 29. april 2011 flytter alle virksomheter inn i huset, en prosess bygg- og eiendomstjenesten har hovedansvaret for. Prinsippet for oppstart av kulturvirksomheter i Lørenskog hus er at hver enkelt enhet begynner med en prøvedrift umiddelbart når de er på plass. Den løper frem til planlagt åpning av Lørenskog hus 30. april i Fra 1. mai vil huset være i normal drift. Følgende kan sies om innflytting av de forskjellige virksomhetene per dags dato: 4

9 Kulturtjenestens administrasjon trenger inntil en ukes opphold i sin virksomhet for å flytte over til Lørenskog hus. Dette vil skje i begynnelsen av februar. Lørenskog kino- og kultursenter blir to separate virksomheter i Lørenskog hus; kulturhus og kino. Begge virksomhetene trenger cirka 2 ukers opphold fra kultursenteret stenger til oppstart i Lørenskog hus. Dette opphold vil skje noen gang i perioden februar til april. Det legges opp til en tett dialog med det lokale kulturlivet og andre relevante aktører i sammenheng med kulturhusdriften, slik at større arrangement planlagt lang tid i forveien kan gjennomføres. Biblioteket må stenge i tre måneder i begynnelsen av 2011 for å gjennomføre sin flytting fra Lørenskog kultursenter til Lørenskog hus, slik at normal drift er etablert til åpning 30. april. Aktivitetshuset Volt trenger cirka 2 ukers opphold i sin virksomhet for å flytte over til Lørenskog hus. Dette opphold vil skje noen gang i perioden februar til april. I likhet med kulturhuset er det viktig å sikre at enkelte større arrangement kan gjennomføres; for eksempel UKM i februar, som vil bli gjennomført i dagens lokaliteter i Skårersletta 60, og Jallanight i mai, som vil bli gjennomført i Lørenskog hus. Musikk- og kulturskolen, pleie- og omsorgstjenesten, helsetjenesten og kirkevergen er i dialog med bygg- og eiendomstjenesten om hvordan de skal flytte inn i Lørenskog hus. Det som kan sies per i dag er at det vil skje i perioden februar/april. Ytterligere detaljering av innflytting i Lørenskog hus vil skje i løpet av andre halvåret i Se punkt 2.1 for oppstart av kulturhuset. 1.3 Fellestjenester Beskrivelse av fellestjenester for besøkende og de ansatte i huset Driftsoppgaver Bygg- og eiendomstjenesten er ansvarlig for bygningsmessig drift, og vil ha driftsteknikere til stede i huset dagtid mandag-fredag. I tillegg er det mulig å få akutt hjelp fra driftsteknikere via en vaktordning utover disse tider. Driftsteknikere vil ha sin base i et kontor i 5. etasje. Se punkt for samarbeid med kulturhuset Tilsyn Hver enkelt virksomhet i Lørenskog hus har ansvar for tilsyn med sitt eget areal, og driftsteknikere fra bygg- og eiendomstjenesten med fellesarealer dagtid. Fram til kommunestyrets møte i desember 2009 var det planlagt at bygg- og eiendomstjenesten i tillegg skulle være ansvarlige for å stenge Lørenskog hus hver kveld, men etter vedtak om økonomiske kutt er det et spørsmål som per i dag er uavklart Overvåkning Det er lagt opp til tre systemer med kameraer i Lørenskog hus. Samtlige skal meldes inn til Datatilsynet. 5

10 Det første er et sett med overvåkningskameraer montert ved utganger/ innganger og foaje for sikring av bygget og nødsituasjoner. Opptak fra disse kameraer er kun tilgjenglige for driftsteknikerne i driftskontoret i 4:e etasje, og innspilt materiale vil slettes hver uke. Det andre er et sett med kameraer i kinoavdelingen. Disse har en dobbel funksjon, med oversikt over lærret og inn-/utganger for den kinofaglige driften, og oversikt over kinokiosk og fellesarealer for nødsituasjoner. Også her vil innspilt materiale slettes hver uke. Det tredje er et system for medhør/medsyn for den kulturhusfaglige driften i kultursaler og bakrom. Disse kameraer fungerer kun online, uten mulighet for å spille inn. Se punkt for mer om medhør/medsyn system i kulturhuset Adgangskontroll Lørenskog hus vil i høy grad bli tilrettelagt for bruk av nøkkelkort for adgang, hvilket vil gi en mulighet til å kontrollere hvem som går inn i huset, til enkelte rom og til hvilke tider. Hver ansatt vil få et personlig kort, programmert for de dører den trenger å ha tilgang til i sin tjenesteutøvelse. Faste leietakere av møterom og kultursaler vil ha et fast eget kort, og tilfeldige leietakere vil betale et depositum for sitt. Alle kort kan programmeres om når man ønsker det. Det er kun driftsteknikere ved bygg- og eiendomstjenesten og personell ved kulturhuset som vil ha kontroll over programmering og tilvirkning av nøkkelkort. Se punkt for mer om adgangskontroll i kulturhuset Renhold Renhold er organisert under bygg- og eiendomstjenesten. I løpet av 2010 vil det i samarbeid med renhold utarbeides en renholdsplan som ivaretar behovene i de forskjellige virksomhetene. Se punkt for samarbeid med kulturhuset Sentralbord Lørenskog hus skal ha et eget telefonnummer, der det blir to tastealternativer på dagtid: billetter og sentralbord. Den som velger billetter kommer direkte til Veiviseren, og den som velger sentralbordet kommer til kommunens sentralbord i rådhuset. Etter kl 16 (kl 15 på sommeren) vil sentralbordsfunksjonen opphøre, men det blir fortsatt mulig å ringe billetter og funksjoner/personer i Lørenskog hus direkte Veiviseren Veiviseren er det faste informasjonspunktet, og blir plassert ved inngang i 1. etasje i Lørenskog hus. Veiviseren vil være en servicetjeneste for hele huset, og skal gi informasjon om Lørenskog hus, selge billetter til evenement og levere ut adgangskort til leietagere. Veiviseren har i tillegg ansvar for tilsyn av Kunstsalen når det ikke er personale på plass der. I tillegg til Veiviseren vil også biblioteket kunne gi informasjon til besøkende. Bemanning av Veiviseren på dagtid er definert som et eget prosjekt, og ikke en del av kulturtjenestens ansvar. På kveldstid og i helger vil Veiviseren bli organisert og drevet av kulturhuset i et økonomisk spleiselag 50/50 med kinoen: 6

11 Mandag-fredag Lørdag-søndag Servering Det blir tre serveringstilbud i Lørenskog hus. Selv om brukeravtale med driver av kaffe- og vinbar og restaurant skal opprettes av bygg- og eiendomstjenesten, forutsettes et nært samarbeid med kulturhuset. Kaffe- og vinbar Åpner tidlig om morgenen. Får direkte adgang til biblioteket når dette åpner litt senere på dagen. Serverer kaffe, te og noe å spise på dagtid, og alkohol i tillegg om kvelden. Må samarbeide med biblioteket om åpningstider og kulturevenement (for eksempel bokopplesninger, mindre konserter, med mer). Restaurant Todelt tilbud i tid og rom. Dagtid mulighet for å servere drikke i nærheten av foajeen, og lunsj lenger inn i lokalet. Kveldstid mulighet for å servere drikke i nærheten av foajeen, og middag lengre inn i lokalet. Restauranten må ta hensyn til den rytme som ligger i husets totale virksomhet, noe som kan tilgodeses i et godt samarbeid med kulturhuset. Det betyr blant annet følgende: - Mulighet for kombinasjonsbilletter middag/kulturevenement. - Mulighet for servering i møterom i 8. etasje. Kafé på Volt Åpningstider reguleres etter Volt sin aktivitet. 1.4 Felles utfordringer Selv om hver enkelt virksomhet i Lørenskog hus har sitt eget liv, er det noen felles utfordringer som er verdt å nevne Lørenskog hus et tilbud til innbyggerne Lørenskog hus er til for Lørenskogs innbyggere, og besøkende fra andre regioner. For å sikre at hvert enkelt menneske får best mulig service ved sitt besøk i Lørenskog hus, må hver ansatt ha grunnleggende kunnskaper om huset og en bevissthet om hvordan de skal opptre imot besøkende. Dette skal være et tema for husgruppen i Lørenskog hus (se neste punkt) Husgruppen I november 2008 ble det etablert en husgruppe for Lørenskog hus, der alle virksomheter som skal inn i huset er representert med sine ledere. Der diskuteres felles anliggende, for eksempel praktiske utfordringer og hvordan man skal opptre imot besøkende, men også muligheter for samarbeid på mange forskjellige nivåer. Gruppen skal videreføres og opprettholdes etter åpning av Lørenskog hus Logistikk Lørenskog hus skal være et sikkert hus, både for de ansatte og de som besøker huset. Det er derfor lagt opp til en logistikk som i størst mulig grad unngår negative kollisjoner (se lengre ned). For å oppnå positive kollisjoner, en kreativ offentlig samtale i vrimlearealene, er det lagt opp til at så mange som mulig av ansatte og besøkende skal bevege seg via hovedinngangen. Unntak fra denne regel er; 7

12 Direkte inngang via gavlen mot Biblioteksgata for personell fra biblioteket og kirkevergen. Direkte adgang på kveldstid fra gavlen mot Kulturhusgata for publikum til evenement i Vasshjulet og Volt, eller besøkende i sammenheng med leie av kultursaler eller møterom. Leveranser av varer til mottak i Kulturhusgata (leveranser til restaurant har egen inngang mot Kulturhusgata). Det kan oppstå negative kollisjoner mellom kinopublikum og publikum til kultursalene, og da først og fremst før og etter arrangement i Storstua. For å unngå slike problemer må det til en samordning mellom kulturhusets arrangement og kinoens forestillinger i forhold til tidspunkt for når evenementene begynner og slutter. For å unngå køer ved billettsalg skal det være mulig å kjøpe/hente kinobilletter i Veiviseren, kinokiosken og billettautomater i 1. og 4. etasje. Når det gjelder utslipp av kinopublikum etter forestilling, er det mulig å gjøre det via baktrapper, men det er lagt opp til at også de bruker den sentrale hovedtrappen for å komme ut. Det er for å oppnå de nevnte positive kollisjonene, men også for å skape et godt utgangspunkt for å få folk til å bruke de serveringstilbud som finnes i huset. 8

13 2. ETABLERING OG DRIFT AV KULTURHUSET Planlegging av etablering og drift av kulturhuset i Lørenskog hus er inne i en avgjørende fase. For å sikre at Lørenskog hus blir en suksess må prosessen med å ansette nøkkelfunksjoner og planlegge et kulturprogram komme i gang i løpet av februar/mars. I tillegg har kommunestyret 2/ vedtatt at planlagt budsjett for kulturhuset, slik det var i den siste versjonen av Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus, skal kuttes med cirka 1,5 millioner i foreliggende plan. Selv om dette kutt har medført økt kreativitet i forhold til bruk av resurser, er det uunngåelig at noen mål med virksomheten må forandres. Foreliggende plan legger til rette for et høyt servicenivå i kulturhuset, og høy kvalitet på de arrangementer som skal gjennomføres. Hver enkelt publikummer og kulturutøver vil møte kvalitet i alle ledd i kulturhuset i Lørenskog hus. 2.1 Etablering av kulturhuset Kulturhuset i Lørenskog hus blir fra starten av en egen virksomhet i kulturtjenesten, og dermed ikke lengre drevet sammen med kinoen, slik det har vært i Lørenskog kultursenter. Selv om 3,8 stillinger skal overføres fra det som per dags dato er en kulturhusdel i kultursenteret, er det en på mange måter ny virksomhet som skal startes opp. Det blir betydelig flere kultursaler i Lørenskog hus, og det er økte krav både fra det lokale kulturlivet og andre på et høyt servicenivå i forhold til kulturproduksjon og utleie. Kulturhuset i Lørenskog hus blir ansvarlig for et kulturprogram, utleie og noe av virksomheten i Kunstsalen. Hver enkelt del vil bli beskrevet i det som følger. I løpet av 2010 er følgende oppgaver sentrale for etablering av kulturhuset: Planlegging av et kulturprogram fra våren 2011 (inklusive åpning). Utvikling av en markedsføringsplan, inklusive design, logo, hjemmeside. Ansettelse av produsent og teknisk leder. Innflytting i nye lokaler med utprøving av lokaler, utstyr og systemer. Samarbeid med virksomheter internt og eksternt. Det er et ønske om at flere kulturarrangement skal gjennomføres i forkant av åpningen 30. april 2011, for å sikre at lokaler, utstyr, systemer og rutiner fungerer Det lokale kulturlivet En viktig del i etableringen av et kulturhus er gode prosesser i forhold til det lokale kulturlivets forventninger og behov. Når nye kulturhus er etablert på andre sted i Akershus, har det resultert i at det lokale kulturlivet har blomstret, og økt sin virksomhet kraftig. Lørenskog hus skal ha en driftsmodell som legger til rette for en slik utvikling, med det lokale kulturlivet som en sentral aktør. I forbindelse med kultur- og idrettsutvalgets 1. gangs behandling av Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus nedsatte utvalget en høringsgruppe som skulle medvirke til en god dialog mellom politikere, administrasjon og det lokale kulturlivet. Gjennom høringsgruppens aktivitet har man fått belyst forventninger, ønsker og krav til driften av kulturhusdelen i Lørenskog hus. Alle lokale organisasjoner som er tilskuddsberettigede i Lørenskog kommune har vært invitert til å delta i prosessen gjennom to dialogkaféer, der det blant annet er innhentet behovsoversikt når det gjelder forventet bruk av kulturhuset. De som ikke var representert på møtet har fått anledning til å komme med innspill. 9

14 Denne dialogen med brukerne skal videreføres når huset åpner, og bli til et brukerforum. Ved avrunding av hver sesong, vår og høst, skal de største leietagerne inviteres til gjennomgang av siste periodes aktivitet, evaluering og planer for kommende periode Programgruppe Det er ikke bare kulturhuset som vil drive med kulturvirksomhet i Lørenskog hus, men også musikk- og kulturskolen, aktivitetshuset Volt, biblioteket og kinoen. For å fremstå som et samlet Lørenskog hus i forhold til publikum, det lokale kulturlivet og andre brukere vil det våren 2010 etableres en programgruppe med representanter fra nevnte virksomheter. Gruppen skal møtes regelmessig, og arbeide med felles markedsføring, profilering, personalbruk, samordning og mulige synergieffekter på alle nivåer Eksterne aktører Lørenskog hus er en del av et større byutviklingsprosjekt, der det finnes muligheter for spennende samarbeid med eksterne aktører på mange forskjellige nivåer. Kulturtjenesten har allerede et godt samarbeid med kjøpesenteret Metro, som eies av Steen & Strøm. En samarbeidsavtale som omfatter både daglig bruk av Festplassen og muligheten for samarbeid i enkelte kulturprosjekt er under utvikling. Ett konkret prosjekt, kulturfest for Lørenskog hus med delillos august i 2009, er allerede gjennomført. En dialog er også etablert med leder for utdanningsprogrammet media og kommunikasjon ved Mailand videregående skole, der målet er å involvere elever i virksomheten ved kulturhuset i Lørenskog hus. Det er viktig å komme i kontakt med flere forskjellige aktører, til dels for å gjennomføre konkrete idéer, og til dels for å innlede en dialog uten å vite på forhånd hva den skal lede til. 2.2 Kulturhusets arealer Storstua Storstua blir hovedscene i Lørenskog hus. Salen får flatt gulv og et fleksibelt sitteamfi med plass til 322 tilskuere i 2. etasje, og faste stoler for 102 tilskuere på galleriet i 4. etasje, til sammen 424 plasser. Gulvarealet i 2. etasje blir 424 m2. Den har en akustikk som passer for alle typer av arrangement. Storstua skal først og fremst brukes til publikumsarrangement for kulturhuset og eksterne leietagere innenfor mange forskjellige sjangere, men også leies ut til andre formål, blant annet til øvelser og konferanser. Når salen ikke brukes av andre er den tilgjenglig for kino Vasshjulet Vasshjulet blir biscene og festsal i Lørenskog hus. Den vil gå over to etasjer (2. og 3. etasje), og ha flatt gulv, teknisk galleri og et anretningskjøkken for servering. Gulvarealet blir 160 m2. Det blir en elegant sal, med noe lengre akustisk etterklang enn Storstua. Vasshjulet skal i hovedsak brukes til publikumsarrangement uten forsterket lyd for kulturhuset og eksterne leietakere, men også leies ut til øvelser, middager, fester, konferanser og annet. 10

15 2.2.3 Drømmeslottet Drømmeslottet blir barnas kultursal i Lørenskog hus. Den blir tilrettelagt for barn i forhold til utforming av sitteplasser og størrelse, med et fleksibelt amfi med plass til cirka 70 barn. Inngang blir fra 4. etasje, og gulvarealet blir 84,5 m2. Det er lagt opp til et bredt tilbud innenfor fortelling, litteratur, teater, dans, musikk og prosjektarbeid. Når salen ikke er i bruk kan den leies ut til andre formål Møterom Det blir syv møterom for utleie i 8. etasje: Framtia 32 personer 48,5 m2* Snippen 14 personer 23,5 m2* Bråtan 12 personer 22 m2 Hagan 10 personer 17,5 m2 Lia 8 personer 17 m2 Høgda 8 personer 16 m2 Tangen 8 personer 15,5 m2 *De to største rommene kan slås sammen til ett rom Lager Kulturhuset har flere lager i tilknytning til kultursalene, og disponerer i tillegg et sentrallager med bord og stoler i 1. etasje som er til for alle kulturvirksomheter i etasje. Oversikt over kulturhusets lager; 1. ETASJE Mottaksareal 79 m2 Mottak. Mellomlagringsplass. Hyller. Sentrallager 109 m2 Bord, stoler, og annet mobilt utstyr. 2. ETASJE Instrumentlager 36 m2 Instrument, stativer, trabulanter. Sidescene 72 m2 Gulvmoduler, lyskastere i bruk. Produksjonsrom 99 m2 Teknisk utstyr. Datastasjon. Lager Storstua 4,5 m2 Lamper, filter, lydutstyr. Lager Vasshjulet 13,5 m2 Stoler, bord, gulvmoduler. 4. ETASJE Lager/Drømmeslottet 3,5 m2 Rekvisitt. Lyd/lysutstyr. 5. ETASJE Loftslager 1 50 m2 Rekvisitt og scenografilager. Loftslager 2 11 m2 Reservelager. Sum: 477,5 m Lager for lokale grupper I 2. etasje ved Storstua blir det et instrumentlager med et areal på 36 m2. Dette lageret skal ha plass til flygel, piano, pauker og andre instrumenter som benyttes i daglige aktiviteter i kulturhuset. I dette lageret vil også lokale grupper med 1 års kontrakter få anledning til å lagre store instrument knyttet til faste øvelser. 11

16 2.2.7 Lokaler for personell Kulturhusets administrasjon får kontorplasser i kulturtjenestens lokaler i 8. etasje, i et prosjektrom i 3. etasje og i Veiviseren i 1. etasje. Teknikere tilknyttet kulturhuset får en internettstasjon og et pauserom i bakarealet til Storstua Andre arealer i huset I tillegg til nevnte arealer tilkommer noen andre arealer i Lørenskog hus som kulturhuset disponerer for utleie når de ikke er i bruk av sin kjernevirksomhet: Volt scene i aktivitetshuset Volt, Prøvesalen i musikkog kulturskolen og kinosal 1-4. Se mer om organisasjon av utleie i punkt Eksterne arealer Kulturhuset har i tillegg til arealer i Lørenskog hus også ansvar for utleie og programmering av Kjenn samfunnshus og Rådhusparken. Se mer om utleie i punkt 2.4.3, og satsingsområder i punkt Kulturhusets identitet Det er mange mulige veier å finne frem til på hvilken måte et kulturhus skal drive sin virksomhet. I foreliggende plan er en enkel visjon lagt til grunn for en gradvis økende konkretisering av innhold via programprofil, politiske vedtak og mål Visjon Lørenskog hus skal være inkluderende, et sted der alle og enhver skal være velkommen. Det er en forpliktende og utopisk uttalelse, som får konsekvenser for planlegging av drift. Hvis Lørenskog hus skal gi rom for alle, må det også skapes og presenteres kulturuttrykk for alle, fra lavt til høyt, fra bredt til smalt. Kulturhusets visjon blir derfor: DET ER ROM FOR ALLE I LØRENSKOG HUS Programprofil I tillegg til nevnte visjon, er det to dynamiske forhold i Lørenskog som legger til rette for en styrende programprofil. Det første er et spenn mellom den sterke lokale kulturen og en høy grad av innvandrere blant innbyggerne. Det andre er et spenn mellom den frivillige og den profesjonelle kulturen. Kulturhuset i Lørenskog hus skal derfor ha en programprofil som beveger seg: - fra det lokale til det internasjonale - fra det smale til det brede - fra det frivillige til det profesjonelle Politiske vedtak Kommunestyret i Lørenskog har gitt tydelig uttrykk for hvilke ambisjoner de har med kulturhuset (jfr kommunestyresak 052/07), der det blant annet heter: ambisjonene for kultursenterdelen i Lørenskog hus er å formidle kulturtilbud av høy kvalitet og tilrettelegge for egenaktivitet og lokal 12

17 produksjon innenfor ulike kunstneriske uttrykksformer, samt tilby egnede lokaler for utleie, aktivitet og fremføring. Det sies videre at Storstua skal benyttes til en rekke arrangementer: turnerende teatertrupper/grupper/riksteateret, store lokale teateroppsetninger, store konserter/show, revyer, Akershusmesterskapet for korps, store janitsjarkonserter/oppsetninger, store konferanser, turnerende danseforestillinger og UKM Mål Ut fra kulturhusets visjon, programprofil og politiske vedtak skal kulturhusdelen i Lørenskog hus utvikles ut fra følgende målsettinger: Kortsiktige mål å realisere programprofilen i utvikling av kulturhusets aktiviteter for Lørenskogs innbyggere og andre besøkende. å skape begeistring for huset. Langsiktige mål Arbeide for at de innbyggerne som selv driver med utøvende kultur etter hvert får et større fokus på formidling og presentasjon. Dette kan realiseres gjennom å gi disse gode betingelser for produksjon og presentasjon. Arbeide for en dynamisk utvikling av det frivillige og det profesjonelle kulturlivet i samspill. Gi det samlede publikum et alternativ til den kommersielle underholdningsindustrien, basert på en lokal produksjon som utvikler egne historier, verdier og en egen identitet. 2.4 Kulturhusets virksomhet Som nevnt i punkt 2.1 skal kulturhuset være ansvarlig for et kulturprogram, utleie og noe av virksomheten i Kunstsalen Kulturprogram Arrangørsrollen blir alt viktigere for de moderne kulturhusene i Norge og Europa. Med et eget kulturprogram er det mulig å gi hvert enkelt kulturhus en egen identitet, istedenfor å være en passiv utleieenhet. Dette blir spesielt viktig for Lørenskog hus, som ligger inneklemt mellom det nasjonale kulturelle senteret Oslo og det regionale senteret Lillestrøm. Lørenskog kultursenter har i liten grad vært en arrangør, i motsetning til mange av de andre kulturhusene i Akershus. Det er viktig at den trenden brytes i overgangen til Lørenskog hus, slik at kulturlivet får en aktiv retning og at investeringen i kulturhuset legitimeres i forhold til innbyggerne i Lørenskog. Innhold i kulturprogrammet for kulturhuset vil bli styrt av visjon, programprofil, politiske vedtak og mål (se hele punkt 2.3). Det skal også opprettes et nettforum via kulturhusets nettside, der innbyggerne skal gis mulighet til å komme med innspill om hva de ønsker at kulturhuset skal presentere. Det tas sikte på å presentere ett publikumsarrangement/uke i kulturhusets eget kulturprogram. Med sirka to publikumsarrangement/uke i regi av det lokale kulturlivet, og ett publikumsarrangement/annenhver uke i regi av 13

18 andre aktører, vil det totale tilbudet for Lørenskogs innbyggere og andre bli 3,5 arrangement /uke. I Lørenskog hus som helhet kommer i tillegg publikumsarrangement i regi av aktivitetshuset Volt, biblioteket og musikkog kulturskolen, og ordinære kinoforestillinger. Se detaljert beregning av antall arrangement i vedlegg Tall og Budsjett 3,5 produksjoner/uke fordelt på tre kultursaler må være et minimum for å være et levende kulturhus, et kulturelt sentrum der publikum hele tiden skal være sikre på at det skjer noe. For å sikre et tilbud til alle målgrupper skal det hvert år totalt arrangeres et minimum av publikumsarrangementer med følgende fordeling: Barn Minimum 10 arrangement Ungdom Minimum 10 arrangement Voksne Minimum 10 arrangement Hovedsakelig teater, dans og konserter. Kan være innenfor Den kulturelle skolesekken*. Hovedsakelig teater, dans, revy og konserter. Hovedsakelig teater, dans, revy, show, konserter og foredrag. Eldre Minimum 10 arrangement Hovedsakelig teater, revy, show, konserter, foredrag og formiddagstreff. Kan være Den kulturelle spaserstokken *. Mangfold Minimum 10 arrangement Konserter, internasjonal kafé, teater og foredrag. *Den kulturelle skolesekken og spaserstokken er en del av kulturtjenestens virksomhet, og vil kun regnes som et kulturhusarrangement når kulturhuset låner ut sine lokaler til slik virksomhet Kulturhusets satsingsområder / Fordeling av saler Kulturhusets administrasjon skal i tillegg til den ordinære driften ha spesielt fokus på følgende satsingsområder: Etablere konsert- og forestillingsserier i kultursalene og/eller vrimlearealene. Være en internasjonal møteplass, med tilbud til det flerkulturelle Lørenskog. Være initiativtaker for samarbeid mellom det lokale kulturlivet og profesjonelle aktører. Arrangere sommerkonserter for et bredt publikum i Rådhusparken. Søke å etablere et formalisert samarbeid med Norsk Form, innen arkitektur for unge og gamle. Dersom det er formålstjenlig både praktisk og økonomisk, inngå samarbeid med profesjonelle grupper innen musikk, teater eller dans, for tidsbegrenset tilhold i kulturhuset, mot arrangementer og samarbeid med det lokale kulturlivet. Kulturhusets satsingsområder, i kombinasjon med nevnte minimumskrav for å sikre et tilbud til alle målgrupper i punkt 2.4.1, fører oss til følgende estimat i forhold til publikum, type av uttrykk og fordeling av saler. Siden 14

19 Rådhusparken ikke enda er etablert som en konsertarena med mulighet for billettinntekter, tas ikke den med her. Billettpris vurderes i vedlegg Tall og budsjett. Storstua 50% av kulturhusets publikumsarrangement (annenhver uke). I snitt 150 betalende. 50% konserter, 30% teater/musikkteater, 15% Dans, 15% Revy/show. Vasshjulet 25% av kulturhusets publikumsarrangement (hver 4:e uke). I snitt 75 betalende. 50% konserter, 30% teater/musikkteater, 20% dans. Drømmeslottet 25% av kulturhusets publikumsarrangement (hver 4:e uke). I snitt 50 betalende. 25% konserter, 50% teater/musikkteater, 25% dans. Med disse tall blir det i snitt 106 besøk/publikumsarrangement i Lørenskog hus, noe høyere enn de 75 besøk/publikumsarrangement Lørenskog kultursenter hadde i Dette er et rimelig nivå i forhold til forventninger og de nye salenes størrelse Utleie Utleie omfatter følgende: Publikumsarrangement med det lokale kulturlivet Øvelser med det lokale kulturlivet Publikumsarrangement i regi av andre Annen utleie Se i vedlegg Tall og budsjett for beregning av antall arrangement/utleie. Kulturhuset skal drive en sentral utleieenhet i Lørenskog hus, der følgende saler/plasser inngår: Storstua, Vasshjulet, Drømmeslottet og 7 møterom Volt scene, Prøvesalen og kinosal 1-4 (når de ikke brukes av kjernevirksomheten) Kjenn samfunnshus og Rådhusparken Kulturhuset har, utover sine egne tre saler, teknisk ansvar for Volt scene og Prøvesalen, men ikke for kinosal 1-4. For å sikre den sentrale utleieenhetens virksomhet, og for å fordele teknisk ansvar, skal det opprettes brukeravtaler mellom kulturhuset og kinoen, aktivitetshuset Volt, og musikk- og kulturskolen. Kulturhuset skal satse på å markedsføre Lørenskog hus som et attraktivt sted for utleie til møter, konferanser og kulturarrangement! For gjennomføring av leieforhold vil kulturhuset ha en ansatt som har ansvaret for utleie, og tilstrekkelig med personell for å kunne bistå leietagere med teknisk bistand hvis det trengs i kultursaler eller møterom. De som ønsker profesjonelle lys- eller lydteknikere kan bestille det, men vil debiteres separat for det. Hvis utleie for møte- og konferanser når et betydelig nivå vil det være et behov for kulturverter, men det lar seg ikke realisere innenfor vedtatt 15

20 budsjett per dags dato. Alle som leier seg inn vil imidlertid bli profesjonelt introdusert via Veiviseren. Lokalisering av all utleie vil bli lagt ut på husets informasjonssystem med skjermer i flere etasjer. Både i kultursaler og møterom skal det være mulig å velge mellom to servicepakker, en som kun omfatter tilgang til lokale, og en som inkluderer kaffe, te, vann og ev noe å spise. De som ikke ønsker noen tjenester kan kjøpe det de trenger i noen av husets serveringssteder, og hvis det bare er ønske om kaffe eller te finnes det en automat for det i møteromsavdelingen. Se mer om rutiner for utleie til det lokale kulturlivet i hele Kunstsalen Lørenskog kunstforening skal i utgangspunktet drive galleri i Kunstsalen. De leverer lokale og regionale utstillinger, men har ikke kapasitet til å levere utstillinger hele året. For å sikre kontinuitet i tilbudet er det nødvendig at kulturhuset selv tar ansvar for å gjennomføre to utstillinger/år. Opplegget gir en mulighet for kulturhuset til å realisere planlagt programprofil, blant annet gjennom å presentere utstillinger med et internasjonalt preg. 2.5 Selvdrevet hus Kulturhuset vil ha aktivitet fra tidlig morgen til sen kveld, både ukedager og helger. Det vil være publikum, møtedeltagere, leietagere og andre gjester i huset som forventer en kvalitet på anlegget. Dette stiller krav til organisering av både de kulturfaglige og de bygningsmessige tjenestene. Med stor egenaktivitet og mange arrangementer i regi av det lokale kulturlivet må tjenester og priser holdes på et nivå som gjør det mulig for det lokale kulturlivet å bruke huset uten store utgifter. I arbeidet med å plassere husets tjenester og ressurser er det derfor lagt til grunn høy grad av medvirkning fra kulturlivet Fordeling av lokalene ukevis Storstua og Vasshjulet vil være de mest brukte lokalene for publikumsarrangement, med en spesiell tyngde på ukedagene torsdag til søndag. Mandag og tirsdag vil være de store øvingsdagene. Onsdag og torsdag vil det være noen øvelser, fra fredag til søndag stort sett ikke noen. Kurs- og konferanser vil foregå på dagtid fra mandag til fredag, og enkelte ganger også lørdag og søndag. Annen utleie vil forekomme sjeldnere, men vil være fordelt over ukens alle syv dager Tilgjengelighet til lokalene Det blir omfattende bruk av elektroniske nøkkelkort i Lørenskog hus. Dette vil gi brukerne egen adgang til de lokaler som inngår i avtalt leieforhold, slik at de ikke blir avhengige av en ansatt som låser opp og igjen. Alle kort leveres ut mot et depositum Medhør/medsyn Alle som bruker kultursalene vil få nytte av et omfattende medhør/medsyn system, med kameraer montert i Storstua, Vasshjulet, Drømmeslottet og Volt scene, og monitorer i bakrom, greenrom og produksjonsrom. Det som tas opp brukes kun online, uten mulighet for å spille inn Sette fram og rydde selv Til kulturlivets øvelser og arrangementer vil det være slik at personalet i kulturhuset kjører fram stoler og utstyr på paller som settes i lokalet i 16

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV LØRENSKOG HUS

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV LØRENSKOG HUS Vedtatt av kultur- og idrettsutvalget i møte 11. oktober 2010, sak 052/10. Tekst i punkt 11 og 17 justert etter delegert fullmakt. Kultur- og idrettsutvalget orientert om endringene i møte 7. november

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Tidslinje for prosjektet 1998 første møter: Restaurere gammelt rådhus, eller bygge nytt? 1999 nytt kulturhus på Stortorget - samarbeid mellom Hamar kommune,

Detaljer

Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri. Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur

Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri. Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur Kultur Kulturbadet med sine funksjoner Adm, bibliotek, kino, bad, sal og scene, galleri Kuturnvern Museer, Petter Dass- museet Stamneshallen Helgelandshallen Allmenn kultur Støttesøknader, tildelinger,

Detaljer

Informasjonsmøte Leietakere og andre kulturaktører i Bærum. Bærum Kulturhus 1. April 2014

Informasjonsmøte Leietakere og andre kulturaktører i Bærum. Bærum Kulturhus 1. April 2014 Informasjonsmøte Leietakere og andre kulturaktører i Bærum Bærum Kulturhus 1. April 2014 Velkommen til Bærum Kulturhus Agenda: Nye Bærum Kulturhus (Programansvarlig Tore Johansen) Presentasjon av Ny scene

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV KJENN SAMFUNNSHUS

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV KJENN SAMFUNNSHUS LØRENSKOG KOMMUNE KULTUR P.B. 304 1471 LØRENSKOG Første gang vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget i møte 4. september 2000, sak 053/00. Revidert av kultur- og oppvekstutvalget i møte 10. februar 2003,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011

NOTAT. Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG BRUK, JF. F-SAK 26/11, 06.04.2011 ÅS KOMMUNE NOTAT Dato : 04.04.2011 Saknr/ark: 10/1778/D12 Løpenr. 6659/11 Til: Fra Saksbehandler Formannskapets medlemmer Rådmannen Arne Hågensen / Alexander Krohg Plur Saken gjelder: ÅS KULTURHUS FREMTIDIG

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8112/17 Arkivsaksnr.: 17/ JUSTERING AV LEIEPRISER KULTURHUSET OG KOMMUNESTYRESALEN

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8112/17 Arkivsaksnr.: 17/ JUSTERING AV LEIEPRISER KULTURHUSET OG KOMMUNESTYRESALEN Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8112/17 Arkivsaksnr.: 17/1336-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb JUSTERING AV LEIEPRISER KULTURHUSET OG KOMMUNESTYRESALEN Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

UTLEIEPRISER. Gjelder fra 01.08.2013. Generell informasjon

UTLEIEPRISER. Gjelder fra 01.08.2013. Generell informasjon UTLEIEPRISER Gjelder fra 01.08.2013 Generell informasjon Det er gratis for ungdom i målgruppen (16 25 år) å låne rom når formålet er ikke-kommersiell kulturaktivitet. Følgende kan komme i tillegg til oppgitte

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner 06.02.13

Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner 06.02.13 Musikkteatret Kongsberg: En moderne scene for musikk, dans og teater! Kongsberg kommune og Musikkteatrets Venner Aftenposten 29.11.12 Muligheten er der nå: Full enighet om behovet for en ny hovedscene

Detaljer

Drift av kulturhus og kafe med kantine for Gausdal kommune på Segalstad Bru.

Drift av kulturhus og kafe med kantine for Gausdal kommune på Segalstad Bru. Prospekt: Drift av kulturhus og kafe med kantine for Gausdal kommune på Segalstad Bru. Vi ønsker oss driftige verter til Kulturkafeen og kulturhuset på Segalstad Bru i Gausdal! Kommunen eier og driver

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER

UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER Saksnr. 14/843 Journalnr. 10193/15 Arkiv 614 &53 Dato: 17.07.2015 Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxx sak x/xx Generelle utleiebestemmelser

Detaljer

Utleie Bruket Kulturhus

Utleie Bruket Kulturhus Utleie Bruket Kulturhus Generelle leievilkår 1. Lokalene kan leies ut til øving, møtevirksomhet, private sammenkomster og konserter/utstillinger/teater ut i fra de ulike rommenes definerte bruksområde

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

UTLEIEPRISER. Fra 1. januar 2016. (Vedtatt av kommunestyret 09.12.2015) Nøtterøy Kulturhus. Pb. 250, 3163 Nøtterøy Besøksadresse: Tinghaugveien 14

UTLEIEPRISER. Fra 1. januar 2016. (Vedtatt av kommunestyret 09.12.2015) Nøtterøy Kulturhus. Pb. 250, 3163 Nøtterøy Besøksadresse: Tinghaugveien 14 UTLEIEPRISER Fra 1. januar 2016 (Vedtatt av kommunestyret 09.12.2015) Nøtterøy Kulturhus Pb. 250, 3163 Nøtterøy Besøksadresse: Tinghaugveien 14 Telefon: 40 80 20 01 notteroy@kulturhus.no www.nøtterøy.kulturhus.no

Detaljer

Trondheim kommune Utredning Olavshallen og Olavskvartalet

Trondheim kommune Utredning Olavshallen og Olavskvartalet Consulting Trondheim kommune Utredning Olavshallen og Olavskvartalet Rolf Tørring Prosjektleder Innhold Kapittel Tittel Side 1 Mandat og gjennomføring 1 2 Olavskvartalet i dag 3 3 Endringsbehov fra dagens

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

UTLEIEPRISER. Fra 1. januar (Vedtatt av kommunestyret ) Pb. 250, 3163 Nøtterøy Besøksadresse: Tinghaugveien 14. Telefon:

UTLEIEPRISER. Fra 1. januar (Vedtatt av kommunestyret ) Pb. 250, 3163 Nøtterøy Besøksadresse: Tinghaugveien 14. Telefon: UTLEIEPRISER Fra 1. januar 2017 (Vedtatt av kommunestyret 07.12.2016) Pb. 250, 3163 Nøtterøy Besøksadresse: Tinghaugveien 14 Telefon: 40 80 20 01 notteroy@kulturhus.no WWW.NØTTERØY.KULTURHUS.NO 1 Amfi:

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON Bør distribueres til alle medlemmer i korpsene!!!

PRAKTISK INFORMASJON Bør distribueres til alle medlemmer i korpsene!!! PRAKTISK INFORMASJON Bør distribueres til alle medlemmer i korpsene!!! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger. I år går alt av stabelen i Lørenskog kultursenter, slik at det vil bli

Detaljer

Aktivitetslåven på Huseby gård

Aktivitetslåven på Huseby gård Vedlegg: Skedsmo Samfunnshus AS deltagelse i Møteplassprosjektet på Huseby Gård Aktivitetslåven på Huseby gård Låven på Huseby gård er tenkt som et aktivitetshus og møteplass for innbyggerne på Skedsmokorset

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Utleieavtale Konsert i Lyngdal kulturhus. Side 1 lyngdalkulturhus.no. Lyngdal Kultursenter KF Grønndokka 4, 4580 Lyngdal

Utleieavtale Konsert i Lyngdal kulturhus. Side 1 lyngdalkulturhus.no. Lyngdal Kultursenter KF Grønndokka 4, 4580 Lyngdal Utleieavtale Konsert i Lyngdal kulturhus Lyngdal Kultursenter KF Grønndokka 4, 4580 Lyngdal Org. nr 985658714 Telefon 38 33 40 44 Side 1 lyngdalkulturhus.no Generelle leievilkår for Lyngdal kulturhus 1.

Detaljer

Levanger 2040 Den kulturelle tråd

Levanger 2040 Den kulturelle tråd Levanger 2040 Den kulturelle tråd Dialogseminar Levanger kommune 29. mars 2017 Innledning Kort fra rapporten Den kulturelle tråd Økonomi Hva vet vi om behov? Mål med arbeidsøkta: Reflektere over ambisjonsnivå

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. for drift av Filmkaféen i Filmens Hus

KRAVSPESIFIKASJON. for drift av Filmkaféen i Filmens Hus KRAVSPESIFIKASJON for drift av Filmkaféen i Filmens Hus 1 1. Innledning Norsk filminstitutt er statens rådgiver på filmområdet. Virksomheten holder til i Filmens Hus i Oslo, der filminstituttet også har

Detaljer

Produksjonsguide VELKOMMEN til produksjonsguiden

Produksjonsguide VELKOMMEN til produksjonsguiden VELKOMMEN til produksjonsguiden Begrunnelser Tilrettelegging Kvalitet Muligheter Ressurser Vertskap Omsorg Rammer Verktøy Begrunnelser, rammer og mål Kan vi formulere en tydeligere målsetting og en klarere

Detaljer

d-trøndelag Teater AS

d-trøndelag Teater AS Presentasjon d-trøndelag Teater AS Ketil Kolstad -teatersjef- Stiklestad, 01.12.2014 Om virksomheten historikk/bakgrunn - «Den nordtrønderske modellen» - Startet som teaterverksted 1983 - Navneskifte på

Detaljer

Aktivitetslåven på Huseby gård

Aktivitetslåven på Huseby gård Aktivitetslåven på Huseby gård Låven på Huseby gård er tenkt som et aktivitetshus og møteplass for innbyggerne på Skedsmokorset og kan bli en unik arena som ivaretar både stedets historie og behovet for

Detaljer

Dugnad under Boligmessen i Trondheim Spektrum, uke 46 2015

Dugnad under Boligmessen i Trondheim Spektrum, uke 46 2015 Dugnad under Boligmessen i Trondheim Spektrum, uke 46 015 Arrangementet er i uke 46, med vår egen montering av messen mandag kveld og tirsdag, montering for utstillere onsdag-torsdag, publikumsperiode

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer.

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. Arrangementshåndbok For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. April 2009 Til deg som går med en arrangør i magen... Ideen bak å lage en

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid.

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid. Informasjon 2 Praktisk informasjon Billettpriser: Voksne kr 60. Barn under 16 år og pensjonister kr 30. Billettene gjelder for hele dagen på både Lørenskog Kultursenter (Triaden) og Kjenn Skole. Det er

Detaljer

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune Strategiplan for Den kulturelle skolesekken 2008 2012 i Drammen kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Historikk 3 1.2 Intensjon 3 1.2 DKS er 3 2. Evaluering av forrige plan 4 3. Begrunnelse og

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune

Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune Arrangementshåndbok for utendørsarrangementer i Skien kommune 1 Innholdsfortegnelse Velkommen til Skien... 3 Beskrivelse... 3 Søknadsprosessen... 3 Små arrangementer... 3 Større arrangementer... 3 Arealer

Detaljer

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV SKOLELOKALER I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV SKOLELOKALER I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER OG PRISER FOR UTLEIE AV SKOLELOKALER I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 27. mai 2015, sak 037/15. 1. Omfang Retningslinjene gjelder all fast og tilfeldig bruk (utleie) av barne-

Detaljer

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole 2006 2010 Lindesnes kommune på lag med framtida 1 Grunnleggende målsettinger Kulturskolen skal gi alle barn, unge og voksne som ønsker det muligheter til å få opplæring

Detaljer

Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune

Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune Samfunnshus og flerbrukshallen er viktige ressurser for innbyggerne i Hattfjelldal kommune. Disse reglene skal sørge for

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER /

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / BILLEDKUNST / KNIPLINGER / BAKGÅRD + + + VELKOMMEN TIL DET

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING Våren 2014 På industrihistorisk grunn bygges Senter for Porselen og Design steg for steg i tilknytning til Norges unike porselensfabrikk Porsgrund Porselæn med komplett håndverksproduksjon og stort fabrikkutsalg.

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 201.

Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Avtale mellom partene 1..kystlag som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN.kystlag påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 201... Avtalen

Detaljer

Vedlagt finner dere praktisk informasjon som med fordel bør sendes ut til alle korpsmedlemmer og deres foresatte.

Vedlagt finner dere praktisk informasjon som med fordel bør sendes ut til alle korpsmedlemmer og deres foresatte. Til påmeldte korps i årets kretsmesterskap Velkommen som deltaker i Akershusmesterskapet 8. til 10. mars 2013 Praktisk informasjon Det er en stor glede å invitere til Akershusmesterskapet for korps, også

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

KULTURARBEIDSPLASSER HVA SNAKKER VI OM? HVEM SNAKKER VI OM?

KULTURARBEIDSPLASSER HVA SNAKKER VI OM? HVEM SNAKKER VI OM? KULTURARBEIDSPLASSER HVA SNAKKER VI OM? HVEM SNAKKER VI OM? Hvor finnes kulturarbeidsplassene? Offentlig sektor Privat sektor Frivillig sektor Kultur og næring? Kulturnæringer? Kulturskoler Bibliotek Museer

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Driftsbudsjett for kultursenter

Driftsbudsjett for kultursenter Driftsbudsjett for kultursenter Visjon: Kulturopplevelser for åpenhet og nytenkning. Senteret: En møteplass for opplevelse, informasjon, kreativitet og kunnskap Politisk prosess Vedtak i bystyret 19.10.2006:

Detaljer

Nasjonalt produsentnettverk VELKOMMEN

Nasjonalt produsentnettverk VELKOMMEN Nasjonalt produsentnettverk VELKOMMEN Litt om bank og prosjekt Fremføring og formidling Omsorg - lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Vertskap - kunsten å få mennesker til å føle

Detaljer

Vedlegg 1 Utleiepriser Sentrumsgården

Vedlegg 1 Utleiepriser Sentrumsgården Vedlegg 1 Utleiepriser Sentrumsgården Kommunestyret vedtok i møte 27/2-98, sak 24/97, følgende prinsipper for utleie av kommunale lokaler: Øvelse/trening/møter Gratis leie av Sentrumsgården for lag og

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Notat vedr. mulig organisering av drift ved utbygging av låven på Huseby Gård til kulturformål. Driftsmodell

Notat vedr. mulig organisering av drift ved utbygging av låven på Huseby Gård til kulturformål. Driftsmodell Org.Nr.: 999 268 455 Bank: 1286.48.81457 Tlf: 63 87 61 00 Faks: 63 87 85 10 Notat vedr. mulig organisering av drift ved utbygging av låven på Huseby Gård til kulturformål. Driftsmodell Helt siden låveprosjektet

Detaljer

Enhet for Kultur drift

Enhet for Kultur drift VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Kultur drift Sist revidert: 28. januar 2011 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Ila Åpent Hus et sted å være et sted å virke et sted å vokse Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Visjon Ila Åpent Hus er et mangesidig tilbud for rusmiddelmisbrukere som aktivt

Detaljer

Dugnad under «Gjør Din Bolig Bedre» messen i Trondheim Spektrum, uke 46 2014

Dugnad under «Gjør Din Bolig Bedre» messen i Trondheim Spektrum, uke 46 2014 Dugnad under «Gjør Din Bolig Bedre» messen i Trondheim Spektrum, uke 46 2014 Arrangementet er i uke 46, med vår egen montering av messen mandag kveld og tirsdag, montering for utstillere onsdag-torsdag,

Detaljer

MUSIKKTEATRET 2015. Kultur og velferd. Side 1

MUSIKKTEATRET 2015. Kultur og velferd. Side 1 MUSIKKTEATRET 2015 Kultur og velferd Side 1 LYD, LYS, BILDE, SCENE, AKUSTIKK konkurranse 2014 helintegrert løsning lyd, lys, scene, bilde, akustikk kontrakt Bright Norway kontrakt med opsjoner Side 2 AMFI

Detaljer

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon

Detaljer

K U L T U R S K O L E FOR A L L E

K U L T U R S K O L E FOR A L L E STRATEGI 2020 K U L T U R S K O L E FOR A L L E Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den administrative strukturen og i den sammenheng har det vært naturlig å se på rådets politiske

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13 Froland kommune Froland bibliotek Bibliotek i Badedrakt Sluttrapport 30.12.13 Innledning Bibliotek i badedrakt var navnet på prosjektet som Froland bibliotek og Frolandia samarbeidet om i 2012 og 2013.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2016 2030 ULLENSAKER KOMMUNE HØRING I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 14.3.16 Det var viktig at flere barn og unge skulle få uttale seg om planutkastet, slik at kulturplanen også er

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

Orientering om praktiske forhold

Orientering om praktiske forhold 1 Orientering om praktiske forhold Dette er en generell orientering rundt forestillingen Livet lever! i Hamsuns univers, til alle kulturkontaktene i Østfold fylke. Vi håper at den kan være til hjelp og

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV LOKALER VERDALSØRA SKOLER SESONGEN 2015/16

SØKNAD OM LEIE AV LOKALER VERDALSØRA SKOLER SESONGEN 2015/16 SØKNAD OM LEIE AV LOKALER VERDALSØRA SKOLER SESONGEN 2015/16 (Gjelder ikke som søknad for leie av Idrettshall) Kategori leietaker (se retningslinjer pkt. 4.1, sett x) Navn på virksomhet/ organisasjon/klubb

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen - Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9 rådgiver Stian Eriksen Bevilling for en enkelt anledning Bevilling for en enkelt anledning Kommunen

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Evaluering av kulturområdet - diskusjonsnotat Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/01632-6 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Nordea-prosjektet KUL-TUR

Nordea-prosjektet KUL-TUR Kulturskoleutvikling gjennom produksjon og formidling praktisk utviklingsarbeid i samarbeid med utvalgte kulturskoler og lokale Nordea-aktører Resultater og kompetanse overføres underveis og på sikt til

Detaljer

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg

Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg Leieforhold i Tromsø kommunes idrettsanlegg 1. Henvendelser vedrørende søknad om treningstid i helger, arrangementer, bestilling av nøkkelkort, leie av utstyr etc, skal sendes til Kultur og idrett driftsseksjonens

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE Vedtatt i Snillfjord kommunestyre 15.02.2017, K-sak 6/17 VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE [FIRMANAVN] [Firmaadresse] Innhold 1. Kulturskolens oppdrag... 2 1.1 Opplæringsloven...

Detaljer

Kunstnerisk virksomhet

Kunstnerisk virksomhet Visjon Trondheim Symfoniorkester (TSO) skal utvikle en tydelig og særegen profil og være en moderne orkesterinstitusjon. TSO skal produsere og presentere orkestermusikk og musikkteater innenfor et bredt

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Avtale mellom partene 1 Kystlaget som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN Kystlaget påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 2020. Avtalen

Detaljer

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5 Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING Oppdatert: 4 januar 2010 Side 1 av 5 1. HENVENDELSE OM UTLEIE, LEIEKONTRAKT, OG DRIFT Kontaktperson utleie og leiekontrakt: First Property Fund Management AS v/ Ole-Jacob

Detaljer

[arena] v e s t f o s s e n

[arena] v e s t f o s s e n [arena] v e s t f o s s e n åpner 03.05.08 14.30 Landings scenerommet Stag Bank Karl Gundersen 7011 Rune Guneriussen Arena Vestfossen, stiftet i 2004, er et senter for samtidskunst. Senteret består av

Detaljer

Til påmeldte korps i årets kretsmesterskap

Til påmeldte korps i årets kretsmesterskap Til påmeldte korps i årets kretsmesterskap Velkommen som deltaker i Akershusmesterskapet 16. til 18. mars 2012 Akershusmesterskapet arrangeres for første gang i Lørenskog hus, som åpnet 30. april 2011.

Detaljer

Informasjon 3. Praktisk informasjon

Informasjon 3. Praktisk informasjon Informasjon 3 Praktisk informasjon Innsending av informasjon Det er fortsatt en del korps som IKKE har sendt inn skjemaer for sceneoppsett, slagverk m.m. Dette må gjøres umiddelbart. Billettpriser Voksne

Detaljer

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 12.01.2016 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 8/16 16/113 Sagauka 2016 - tilleggsbevilling

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 12.01.2016 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 8/16 16/113 Sagauka 2016 - tilleggsbevilling Møteinnkalling Formannskapet 12.01.2016 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer