Nr. 1, 31. mars 2008.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1, 31. mars 2008."

Transkript

1 Nr. 1, 31. mars Onsdagsforum om solidaritet. Norsk natur farvel? Kurs i økologisk hagebruk. Ny strid med Løvenskiold: Nekter å gi miljøinformasjon Innhold: Årsmøte s. 1 Norsk Natur farvel? s. 1 Onsdagsforum om solidaritet i forkant av 1. mai s. 2 Finnerudseter s. 2 Festskrift til Øystein Dahle tabula gratulatoria s. 3 Frønsvollen s. 3 Markasaker s. 4 Tresaker s. 5 Kurs i økologisk hagedyrking s. 5 Ny leder i Friluftsetaten s. 6 Sykkelaksjon s. 6 Huken s. 7 ÅRSMØTET 2008 Husk NOAs årsmøte, som avholdes i Miljøhuset G9, Grensen 9 B, i Oslo sentrum, 6. etasje. Etter årsmøtesakene blir det foredrag med eksempler fra den rykende ferske boka Norsk natur farvel? ved redaktørene, Sigmund Hågvar og Bredo Berntsen. Årsmøtepapirene finner du på Norsk natur farvel? Professor i naturvern, Sigmund Hågvar, og NOAs æresmedlem, Bredo Berntsen, utgir i disse dager boka Norsk natur farvel? som er en meget sterk gjennomgang av situasjonen for norsk natur. Bit for bit blir naturen ødelagt, vi merker ikke så godt at summen begynner å bli dramatisk. denne boka er svært viktig for å åpne øynene for både allmennheten og politikerne. Boka blir presentert på NOAs årsmøte, og dersom det er interesse for det, kan vi starte en studiesirkel basert på boka. Ta i så fall kontakt med Telefon: (mand.-torsd., )

2 ONSDAGSFORUM I GANG IGJEN! Etter en pause siden jul, tar vi nå opp igjen foredragsvirksomheten og debattforaene om de mer overordnede problemstillingene under tittelen Onsdagsforum. Målet er ikke heftige krangler mellom ytterpunkter, men at vi gjennom diskusjon kommer til større klarhet på behovene for endring og om mulig: noen fragmenter av løsningene. Følgende møter er satt opp: 23. april: Solidaritet? Solidaritet i vår tid, hva er det? Er det riktig av oss å fortsette forbruksnivået, dersom vi vet det går ut over kommende generasjoners muligheter til å dekke sine behov, eller går ut over naturens mangfold? Bør solidaritetsbegrepet utvides til å omfatte framtidige generasjoner og våre medskapninger? Finnes det andre goder som kan erstatte økt lønn og pensjon i lønnsoppgjørene? Hvordan kan fagbevegelsen bidra til et langsiktig bærekraftig samfunn? Disse spørsmålene og mange flere håper vi å få drøftet på årets første onsdagsforum, der professor i filosofi Arne Johan Vetlesen og tidligere LO-nestleder Jan Balstad skal hjelpe oss i gang gjennom innledninger. Konferansesenteret G9, Grensen 9 B, 6. etasje. onsdag 23. april kl 1830 Kaffe/te og vafler serveres fra kl mai: Norge og rikdommen Norge og rikdommen: Hva gjør oljepengene med oss? Grenser for forbruk? Aldri har vi hatt mer penger og ting, men det er 30 år siden vi følte at vi ble mer lykkelige. Rikdommen gjør noe med oss. Vi kan fordømme en omdømmesjef i Hydro når hun unndrar beskatning på sin arvede formue, men er vi selv så mye bedre, når vi dynges ned iet trilliardfond av oljepenger: Blir vi ikke like grådige, like lite solidariske med de svake? Finnes dat andre verdier å streve etter enn penger og velstand? Til å hjelpe oss i gang har vi spurt Steinar Lem, velkjent samfunnsdebattant fra Framtiden i våre hender. Konferansesenteret G9, Grensen 9 B, 6. etasje. onsdag 7. mai kl 1830 Kaffe/te og vafler serveres fra kl FINNERUDSETER Finnerudseter ved Spålen i Nordmarka disponeres av Gjermund i NOA, med mulighet for bruk av aktive i NOA og lokallagene. Stedet er ideelt for utforsking av Spålen-Katnosa naturreservat og en rekke eventyrskoger i nabolaget. Interesserte kan kontakte Gjermund på

3 FESTSKRIFT TIL ØYSTEIN DAHLE TABULA GRATULATORIA I anledning Øystein Dahles 70-årsjubileum i 2008, gis det i juli ut en bok med spennende og nyskrevne artikler innenfor hans arbeidsområder: klima, miljø og friluftsliv. Påmelding til gratulasjonslisten og bestilling av bok skjer ved henvendelse til så snart som mulig, og senest innen 1. mai Boken inneholder bidrag fra blant annet: Kofi Annan, Olav Thon, Nina Frisak, Finn Wagle, Ole Mathismoen, Gro Dahle, Dag Olav Hessen, Cato Zahl Pedersen, Alexandra Bech Gjørv m.fl. NOAs eventyrskogprosjekt presenteres grundig i en artikkel av Gjermund Andersen, og Naturvernforbundets Erik Solheim har skrevet en innsiktsfull artikkel om "Oljealderen i solnedgang". Alle som ønsker å være med på å gratulere Øystein Dahle gjennom boken, inviteres til å tegne seg på gratulasjonslisten tabula gratulatoria som trykkes foran i boken. Oppføring på gratulasjonslisten innebærer at man forhåndsbestiller en bok til kr. 220,- (forventet ordinær utsalgspris kr. 249,-.) Både privatpersoner og firmaer er velkomne til å tegne seg på listen. FRØNSVOLLEN - vårdugnad Vel, vårdugnad er kanskje å ta hardt i, men vi prøver oss... Det er fremdeles mye snø der oppe, men det er fullt mulig å ta ned trær, noe som er ønskelig. Ellers er det flere ting å ta seg til i låven og i hovedhuset: - Låvevegg øst m/vindu - Vindu vest soverom, reparasjoner - Rydding generelt låven, stallen og malings- og verktøybod - Maling av vinduer innvendig, hovedhus - Rydding og vasking i kjøkkenskap/skuffer - Klargjøre kjøkkenskap for hybelkomfyr - Rydding og møblering soverom og skikkelig rengjøring av gulv - Maling av vegg i stua Jeg tror vi skal finne oppgaver til alle som ønsker å møte opp. Er det noen som ønsker å overnatte, ta med sovepose og putetrekk. Vi har pleid å gjøre det slik at alle tar med seg den maten de trenger selv. Denne gangen har vi tenkt å spandere en suppemiddag m/rundstykker eller brød på lørdag ettermiddag. Fint om dere tar med ønsket drikkevare selv. Andre måltider sørger hver enkelt for. I kjøleskapet er det syltetøy, ketchup og sennep, og vi har kaffe, te og solbærsaft til toddy. Vel møtt!

4 KAMP OM MILJØINFORMASJON OG GAMMELSKOG I MARKA Etter nær tre års arbeid har NOA fått medhold fra klagenemnda for miljøinformasjon om at vi har krav på å få utlevert kart eller elektroniske filer med alle Løvenskiolds gammelskoger. Dette er nødvendig for å kunne få en oversikt over miljøverdiene og for å kunne ta del i saker som angår miljøet. Til tross for klare krav i lov og forarbeider, og til tross for enstemmig kjennelse i miljøinformasjonsnemnda, fortsetter Løvenskiold å nekte utlevering. Men nå er det en forskjell: En kjennelse i nemnda gir grunnlag for bruk av tvangsmidler. NOA har derfor tilskrevet Løvenskiold og informert om at vi kommer til å gå rettens vei for å få ut den informasjonen vi mener å ha legal rett til. Løvenskiold må da gå til sak mot NOA og vinne! - for å slippe å levere ut informasjonen. Dette viser godseierens sanne ansikt. Til tross for gjentatte forsøk på å framstå som miljøvennlig og ansvarlig, så nekter han innsyn og medvirkning, fortsetter å hogge biologisk viktige områder (se under) og baserer større og større andel av inntektene sine på bilbasert utleie av hytter og plasser innenfor bommene. Men hvor troverdig er en miljø-image, dersom han ikke tør vise kortene? Kan man stole på en som holder alt hemmelig? Hva har han å skjule? Vi tror at dataene vi før eller siden skal få ut av godseieren både vil kunne føre oss på sporet av flere eventyrskoger, biologisk viktige områder og vil gi et glimrende innsyn i hvor lite gammel skog som er igjen i Nordmarka. Hogst i verdifull gammelskog stanset NOA stanset i februar hogst i Tvetjennslia, sør for Spålen. Ren tilfeldighet gjorde at vi oppdaget hogsten, og gjennom en lynaksjon fikk stanset den. Området huser en av de rikeste forekomstene av den truede sopparten lappkjuke, med bare 38 funn i Norge. Vår klage, med etterfølgende befaring i området, resulterte i at hogsttillatelsen trekkes tilbake i påvente av nye registreringer. Nok en seier for NOA i Markasaken. Bilde: De spiser av skogene mine Foto: Gjermund A./NOA

5 Hogst i Lillomarka stanset Også i Lillomarka har NOA forhindret hogst i en av de viktigste gjenværende eventyrskogene. Ved Nordre Langevann ville skogeieren foreta en relativt kraftig hogst, fordelt på mange teiger, i en av de siste større områdene med gammelskog. Området er en del av et sammenhengende gammelskogsbelte som NINA har registrert som verneverdig. Klage og befaring har medført at hogsten ikke er gjennomført så langt, og mangel på tele i myrene umuliggjør drift på barmark. Vi får derfor en galgenfrist til å argumentere for at området må vernes, både av hensyn til biologisk mangfold, men minst like viktig: Av hensyn til friluftslivet. Frivillig vern i Lillomarka etter NOA-klage på hogst I 2006 klaget NOA på en hogst nord for Lusevasan i Lillomarka. Befaring med grunneier og skogtjenestemenn utviklet seg til en hyggelig samtale om hvordan skogen kunne bevares, samtidig som grunneieren ble holdt skadesløs. I uke 13 tikket gladmeldingen inn: Det er startet en prosess for å få området vernet etter naturvernloven. Og gleden er ikke bare på vår side: For skogeieren er det også lukrativt: Man får mer erstatning enn det man kan klare å ta ut gjennom hogst, og i tillegg uten all administrasjonen av hogstaktivitetene. Og som ikke det var nok: Utbetalingen av erstatning er skattefri! Jakt- og fiskerettigheter beholdes, det samme gjør retten til bruk av hytter som var i bruk ved vernetidspunktet. Det som er rart er at det ikke er flere skogeiere som tilbyr skogene sine til vern. Mange tiår med propaganda mot vern må antakeligvis ta deler av skylden, diskusjonen om sjølvråderett er en annen faktor. Resultatet av vernet er imidlertid vinn vinn: Skogeier, skognatur, friluftsliv og naturvernere er fornøyd! TRESAKER NOAs tregruppe, med ildsjelen Berit Lind i spissen, har fått opp dampen. Det er avholdt møter med byråden for byutvikling og med ledelsen i Friluftsetaten for å belyse trærnes utsatte posisjon. Byrådet har lovet å fremme et forslag som bedre ivaretar bytrærne, så vi venter i spenning på utspillet. Gruppa jobber også med et eget lovforslag for å speilvende bytrærnes rettsvern: Alle trær er i utgangspunktet fredet, man må ha en tillatelse for å felle. I dag er det motsatt, det er fritt fram, ja endog press for å fjerne store, staslige trær. Flere konkrete trær er reddet fra motorsagene, og vi har en ny privat-fredning på gang, i Maridalsveien 82. Lyst å bli med i gruppa? Ta kontakt med Berit på e-post KURS I ØKOLOGISK HAGEBRUK på Geitemyra, Kierschows gate 9, torsdag 3., 10. og 17 april Hvordan lykkes med økologisk hagebruk. Planter og dyrkingsmetoder. Sykdommer og skadedyr. Påmelding til Nina Berge snarest, telefon Kursavgift kr 500,-

6 Ny ledelse i Friluftsetaten Etter 46 år i etaten/skogvesenet går sjefen sjøl, Jan M Fredriksen over i pensjonistenes rekker. Sammen med sin forgjenger, Ragnar Andreassen, er Jan sjefsarkitekten bak mål, retningslinjer og flerbruksplan for kommuneskogene. NOA takker Jan for stor innsats for friluftslivet i Marka og for et godt og kreativt samarbeid, samtidig som vi ønsker ham gode og aktive år som pensjonist! Som ny skogsjef er ansatt Jon Christiansen som kommer fra Fylkesmannens landbruksavdeling. NOA har hatt god kontakt med Jon siden studietiden, og ser fram til å videreføre det gode samarbeidet med etaten om å gjøre kommuneskogene verdensledende innen flerbruk av skog. Lykke til! Sykkelaksjon søndag 27. april I Oslo er det dessverre ikke lagt særlig godt til rette for sykling. Innenfor Kirkeveiringen fins det omtrent ikke sykkelstier som er fysisk atskilt fra kjørebanen og fortauet. Syklistene kastes ut i biltrafikken og må kjempe seg til en plass i en kø av bilister. Alternativet er å bruke fortauet til sjenanse for fotgjengerne. Å bruke sykkel i Oslo er for mange en risikosport. Samtidig vil bedre forhold for syklistene gi mulighet for mosjon og velvære og bidra til å redusere støy og luftforurensning. Vi krever derfor flere og bedre sykkelstier! Syklistenes Landsforening samarbeider derfor med Naturvernforbundet i Oslo Vest og Miljøagentene om en sykkelaksjonsdag søndag 27. april. Ta med familien og bli med! Oppmøtet skjer i tidsrommet kl på følgende steder: Vel møtt til en trivelig dag på sykkel! Bygdøy: Parkeringsplassen ved Folkemuseet Makrellbekken: Utenfor Njårdhallen Ullevål Haveby: Damplassen Sagene: Ved Sagene kirke Grünerløkka: Kuba Ved start får deltakerne utdelt kart som viser sykkelruter som fører fram til Vestkanttorvet. Sykkelrutene er dessuten merket med egne skilt. Underveis passeres 8 poster med spørsmål som skal besvares. Spørsmålene er utarbeidet av Miljøagentene og er tilpasset de yngre aldersgrupper. På Vestkanttorvet blir det premiering fortløpende. Her har dessuten flere organisasjoner og en sykkelbutikk stand, og det blir mulig å kjøpe litt mat og drikke.

7 HUKEN Aksjonsgruppe Lillomarkas Venner v/frode O. Hansen (som også er vara i Groruddalen Miljøforum) har tatt initiativ til et samarbeid om bevaring av Huken og hindre flytting av Markagrensen. De ønsker et samarbeid med flere organisasjoner. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi har avklart det videre arbeidet. Her hos oss ligger det 1700 underskrifter fra forrige aksjon. Ønsker du å bidra eller har ideer til hvordan det kan jobbes videre, ta kontakt med på e-post: fohanse(a)online.no. Hilsen Laila Holmen og Gjermund Andersen i NOA Ønsker du å bli strøket fra adresselisten ta kontakt med laila(a)noa.no NOAs Ark kan også leses på

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

BESTILL MARKAKALENDEREN 2009 NÅ RABATT I SEPTEMBER!

BESTILL MARKAKALENDEREN 2009 NÅ RABATT I SEPTEMBER! 3-2008 årg. 27 GREVLINGEN Medlemsblad for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus Samferdsel og kollektivtrafikk Der ingen skulle tru at nokon kunne bu! BESTILL MARKAKALENDEREN 2009 NÅ RABATT I SEPTEMBER!

Detaljer

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper.

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. SAMMEN MOT PARIS Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. INNLEDNING Vandreheftet som er laget til Klimapilegrim 2015 passer nok best for voksne. I denne informasjonsutsendingen

Detaljer

Nr. 3, 10. november 2008.

Nr. 3, 10. november 2008. Nr. 3, 10. november 2008. Suksessen på Frønsvollen trenger flere eaktive! Kjøp MARKAKALENDEREN! Innhold: Bli med på Frønsvollen! s. 1 MARKAKALENDEREN flottere enn noen gang! s. 2 Invitasjon til dagseminar

Detaljer

Møt ny finansminister og ny skattedirektør

Møt ny finansminister og ny skattedirektør NR. 1 2013 I dette nummer bl.a. SIDE 2 Fra Redaktøren UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Møt ny finansminister og ny skattedirektør SIDE 3 Lederen har ordet SIDENE 4 6 Møte med finansminister Siv Jensen SIDENE

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

BESTILL MARKAKALENDEREN FOR 2011 SE SISTE SIDE

BESTILL MARKAKALENDEREN FOR 2011 SE SISTE SIDE 3-2010 årg. 29 GREVLINGEN Medlemsblad for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus Det enkle friluftslivet Arne Næss om dypøkologi BESTILL MARKAKALENDEREN FOR 2011 SE SISTE SIDE LEDER Det enkle, må jeg be.

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK 1 Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK Stein Østre har et sterkt engasjement for demokratiet og også for det lokale folkestyret. Dette kommer

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole. Fredrik Hasler

Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole. Fredrik Hasler Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole Fredrik Hasler Innledning Det er ikke alltid slik med nytilsatte ledere at de faktisk bidrar til den type

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer