Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper"

Transkript

1 Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

2 Hvorfor denne informasjonen? Mesterhuskjeden er en kjede bestående av ca. 150 selvstendige forhandlere eller byggmesterforretninger rundt i hele Norges land. Totalt bygger kjeden ca boliger i året. Alle kontrakter inngås direkte med den lokale byggmesterbedriften, som er kontraktsrettslig ansvarlig for alle sine prosjekter. Mesterhus Norge er en kjedeadministrasjon og er aldri en kontraktsrettslig part i den enkelte byggesak, og er derfor ikke involvert i din byggesak direkte, verken før, under eller etter at huset er bygget. Det aller meste vil bli avtalt i kontraktsdokumentene som signeres av deg som boligkjøper (forbruker), og Mesterhusbyggmesteren (entreprenøren) direkte. Før det ønsker vi å gi deg god informasjon om de valg og muligheter du har, og hvilke konsekvenser disse kan få når du nå skal kjøpe ny bolig, kanskje ditt livs største investering. Vi tar også sikte på gi deg veiledning dersom du har ønsker som vi ut i fra vår erfaring og kunnskap mener ikke er faglig eller økonomisk til din fordel. Det sier seg selv at det er ikke mulig å informere om alt, men vi har her prøvd å samle noe av det vi mener er viktigst at du som boligkjøper er klar over. Derfor har vi laget denne brosjyren som vi vil at du skal lese gjennom. Still gjerne spørsmål til vår Mesterhusbyggmester hvis noe er uklart, eller om du synes noe mangler. Vi vil også orientere om at i henhold til lovverket har du en viss selvstendig plikt til å holde deg orientert om muligheter og begrensninger vedrørende boligen. Vi vil dessuten be deg lese nøye gjennom leveringsbeskrivelsen som er en del av kontrakten. Der har vi samlet en rekke detaljinformasjoner som vi mener er viktig for deg som skal kjøpe, og oss som skal selge, slik at vi kan ha en felles forståelse for det hele. Lykke til med kjøp av ny bolig! Med vennlig hilsen Mesterhus Norge

3 Felles informasjon til både deg som kjøper bolig på et allerede bestemt byggefelt, og til deg som kjøper en bolig tilpasset din egen tomt Først vil vi informere om det å kjøpe en bolig med utgangspunkt i et husprospekt som har blitt mer eller mindre endret og tilpasset av deg eller byggmesteren. Senere kommer noen punkter som kun gjelder når du eier tomten din selv før bygging av boligen, og ut fra den må tilpasse det nye huset ditt. Kan jeg gjøre endringer underveis i byggetiden? Hovedregelen er at vi ikke ønsker endringer etter at kommunen har gitt byggetillatelse. Da starter nemlig all produksjonsplanlegging, innkjøp av materialer og bestilling av tjenester. Da blir kostnadene ved endringer sent i prosessen ofte høyere enn du skulle tro. Før det eventuelt allikevel besluttes endringer er det viktig å ta kontakt med byggmesteren som kan fortelle deg om dette er uproblematisk og hvilke konsekvenser endringene kan få for pris og fremdrift. Trekker du ut av leveransen, etter kontrakt, til en verdi av mer enn 15 % av kontraktsbeløpet, har byggmesteren som regel rett til å beholde dekningsbidraget av den uttrekte leveransen. Vær også klar over at endringer kan medføre at byggmesteren får rett til å forlenge den avtalte byggetiden. Er det snakk om større tillegg i pris må du også regne med å måtte stille ekstra betalingssikkerhet for tillegget. Husk at avtale om endringer alltid skal gjøres skriftlig. Hvilken eierform bør vi velge ved kjøp av leiligheter og annet bofellesskap? Vurdere fordeler/ulemper ved festetomt/selveiertomt. Eneboligfelt kan også organiseres som sameierforeninger med seksjonerte tomter. Undersøk konsekvensene av dette. Leilighetsbygg organiseres normalt som en sameierforening eller som et borettslag. Ved sameierformen sitter hver enkelt leilighetsinnehaver med hver sin komplette lånefinansiering, mens ved borettslagsorganisering er det selve borettslaget som eier hele prosjektet og selv sitter med fellesgjelden. Undersøk konsekvensene av dette. Borettslag kan ta opp fellesgjeld, for eksempel til vedlikehold, mens sameierforeninger ikke kan gjøre det. Skulle en sameierforening trenge lånefinansiering, må hver enkelt leilighetsinnehaver bidra, ved for eksempel å ta opp hvert sitt lån.

4 Hvordan velge riktig finansieringsform? Husbank eller privatbank? Husbanken stiller krav til størrelse og utforming av boligen og gir begrenset lån, spesielt til frittliggende boliger. Husbanken yter kun 1. prioritetslån til gunstig rente, men normalt ikke over 80 % av totale tomte- og byggekostnader. Har man i tillegg til husbanklån behov for 2.prioritetslån, vil ofte rentefordelen bli borte og privatbanklån kan være mer aktuelt. Sjekk med din egen bank hva som er gunstigste finansiering og hvilke lån du kan oppnå. I byggeperioden må man ha byggelån som omgjøres til pantelån når boligen er ferdigstilt. Byggherreforskriften Byggherrens lovmessige ansvar under planleggingen og utførelsen Byggherren/tiltakshaveren har et eget ansvar for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, både under planlegging og utførelse i henhold til Byggherreforskriften. Det betyr i praksis at det regelmessig må kontrolleres at byggeplassen er sikret slik at ingen kan falle ned fra stillaser, trappeåpninger, tak etc. Man skal også påse at sikringsutstyr benyttes og at farlig verktøy låses inn etter arbeidstid. Hvis du ikke ønsker å sitte med dette ansvaret selv, er det utarbeidet egen kontrakt som overfører dette ansvaret til byggmesteren. Ønsker du selv å påta deg dette ansvaret etter loven, er det viktig at du følger opp og kontrollerer i henhold til en helse-, miljø- og sikkerhetsplan for prosjektet. Byggmesteren kan gi deg mer opplysninger om dette. Toleransekrav - Nøyaktighet Alle arbeider leveres med en utførelse/overflate i henhold til "Anbefalte toleransekrav til ferdig overflate, tabell 51", NBI (Norges Byggforskningsinstitutt sine anbefalinger). Definisjoner og målemetoder skal også følge angitt byggdetaljblad, som kan fås på oppfordring. Det gjøres spesielt oppmerksom på at eventuelle målinger skal gjøres før konstruksjonene påføres nyttelast, dvs. når huset er nytt, og før møblering. Vær også oppmerksom på at tre er et levende materiale som påvirkes av temperatur og fuktighet. Det kan føre til noe sprekkdannelse, spesielt i plateskjøter og hjørner det første året. Det anbefales å ta hensyn til dette ved valg av overflatebehandling.

5 Vannseng/peis eller andre tunge møbler eller gjenstander Husk å informere byggmesteren hvis dere har spesielt tunge ting som skal plasseres. Han må da forsterke eller legge inn ekstra bjelker i gulvet. Foto: Jøtul Muligheter for kjølerom Foto: Norcool På mange hustyper er det planlagt kjølehjørne eller kjølerom. Sjekk i leveringsbeskrivelsen om dette er med i leveransen eller ikke. Plassering av kjølerom bør tenkes nøye gjennom, da kjølemotoren avgir overskuddsvarme som du kanskje kan benytte i et av naborommene. Mange har erfart at de har bygd for stort kjølerom. Pass på å tilpasse størrelsen etter behovet dere har. Å kjøle ned et større volum enn nødvendig vil gi deg økte strømutgifter. Kjølerom krever en spesiell konstruksjon, og må kun bygges av en fagmann. Muligheter for badstue Hva er vel bedre enn en varm badstue etter en lang og god skitur? Husk at badstuen skal bygges i henhold til produsentens anbefalinger eller etter Byggforsk sine byggdetaljblader. Om du ikke bygger badstuen med en gang, bør du tenke gjennom hvor i huset du kanskje kan bygge en senere. Avsett gjerne en bod til dette formålet. Badstue krever en spesiell konstruksjon, og må kun bygges av en fagmann. Kvalitet på innvendig trepanel Foto: Moelven Wood Velger du å bruke innvendige trepaneler skal du være klar over at disse kan leveres i forskjellige kvaliteter. Ofte leveres en kvalitet som kalles Natur. Det vil si en blanding av 1. og 2. sortering i henhold til Norsk Standard Mengden av akseptabel kvist, tennar etc. fremkommer av standarden. Husk at du ikke må male trepaneler før de er ordentlig uttørket. Det kan ta flere måneder etter at du har flyttet inn. Søk råd og se også i brukerveiledningen for boligen som du vil få utlevert ved overtakelsen.

6 Kan vi endre på materialvalg foreslått av byggmesteren? Det kan dere gjøre, men husk at byggmesteren har de gunstigste innkjøpsbetingelsene på de materialene han tilbyr, slik at for mange bytter fort kan bli dyrt. Er det lydt i et nytt hus? Norske boliger kan særlig av utlendinger som er vant til å bo i murhus, oppleves å være dårlig lydisolert. Mesterhus leveres med isolasjon i innvendige vegger, gulv og himlinger som standard for å bl.a. dempe lyd mellom rom. Er du allikevel spesielt opptatt av dette, bør du ta det opp med byggmesteren. Han kan mot pristillegg levere konstruksjoner med enda bedre lydisolering. Hvem er det som bygger huset vårt? I Mesterhuskjeden er det alltid et firma som har ansatte med Mesterbrev som er ansvarlig for bygget. Det kan i tillegg være tømrere og/eller lærlinger som også hjelper til på bygget. På denne måten er du sikret at det ikke er en tilfeldig ukvalifisert håndverker som har ansvaret for den nye boligen din. Kan vi gjøre noen form for egeninnsats? Kundetilpasset Det kan dere, og det avtaler dere i kontrakten. Men for enkelte oppgaver krever myndighetene at den som skal gjøre egeninnsatsen har nødvendige kvalifikasjoner for å få ansvarsrett. Alle arbeider som du gjør selv vil du også stå ansvarlig for både hva gjelder fremdrift, økonomi, kvalitet og forhold vedrørende helse, miljø og sikkerhet. Vår erfaring tilsier at du sparer mindre på egeninnsats enn du tror, alle forhold tatt i betraktning. Hva er vi ansvarlig for selv? Dere er selv ansvarlig for materialer, utstyr og arbeider som det er avtalt at dere skal stå for selv, enten direkte eller ved andre. Foto: Optiroc

7 Hvor lang er byggetiden? Byggetiden avtales i kontrakten. Den vil vanligvis ta utgangspunkt i datoen for byggetillatelsen. Byggetiden vil alltid være summen av den tiden du eventuelt selv bruker på egne arbeider og den tiden byggmesteren bruker til planlegging, forberedelser og bygging. I tillegg kommer ferier. Hva om dere eller vi blir forsinket? Hvis en av partene blir forsinket, må det varsles skriftlig om dette. Blir du eller noen av dine håndverkere eller andre leverandører blir forsinket, har byggmesteren rett på fristforlengelse for avtalt byggetid. Han kan i tillegg til forsinkelsen også kreve tid til egen omstilling av sine planer. Det står mye i kontrakten og beskrivelsen som vi synes er vanskelig I henhold til Bustadoppføringslova og Avhendingsloven er du pliktig til å sette deg godt inn i alle dokumenter i byggesaken. Det gjelder blant annet tegninger, leveringsbeskrivelse, kontrakt, brosjyrer og annet informasjonsmateriell som du får. Er det noe du lurer på eller ikke forstår, så vent ikke med å spørre. Kan dere hjelpe oss også med å anbefale andre håndverkere? Det er vi litt forsiktige med. Ikke fordi vi ikke kjenner mange dyktige håndverkere, men vi ønsker ikke å komme i en situasjon hvor vi eventuelt i etterkant kan bli stilt ansvarlig i en mulig uoverensstemmelse mellom deg og den håndverkeren vi anbefalte. Kan jeg reklamere hvis jeg ikke er fornøyd? Det kan du og her er det helt klare regler for hvordan man skal gjøre dette. Dette fremgår både av kontrakten og Bustadoppføringslova eller Avhendingsloven. Vi anbefaler deg å lese den loven som gjelder for din kontrakt. Husk alltid å reklamere skriftlig så fort du oppdager en feil eller mangel. Hvis ikke kan du miste retten til å få rettet opp feilen. Du har 5 års reklamasjonsrett etter overtakelse.

8 Overtakelser/overlevering Foto: Hagen Treindustri Del-overlevering underveis i byggeprosessen medfører også flytting av ansvar. Starter man behandlingen av en bygningsdel, har man akseptert det som er utført så langt. Ved overlevering av bygget skal det føres protokoll med angivelse av eventuelle mangler og anmerkninger fra en av partene. Ansvaret overføres til deg. Dette omfatter blant annet forsikringsansvaret. Forsikring/tyveri og skade Vi holder arbeid og materialer på eiendommen forsikret i henhold til Bustadoppføringslovas 13. Dette gjelder også arbeider og materialer levert av deg, og som skal bygges inn i boligen. Ved tyveri, brann eller skade på materialer levert av deg, men ikke overtatt av oss, betaler du selv egenandelen i forbindelse med en eventuell forsikringsutbetaling. Andre eiendeler som du selv måtte oppbevare på byggeplassen, er du selv ansvarlig for å forsikre. Hva hvis vi ikke er enige om når vi skal overta? Mesterhus Tilsynsavtale Dette regulerer Bustadoppføringslova. Hvis man ikke skulle bli enig skal omtvistet beløp settes på sperret konto. Vi vil anbefale at dere sammen engasjerer en 3. person, eller et konsulentfirma som dere begge har tillit til, og blir enige om at dere respekterer dennes konklusjoner. Bransjen har også en egen tvistenemnd hvor bla Forbrukerrådet sitter, som rimelig og effektivt kan avgjøre tvister. Kommer du i en slik situasjon, så ta kontakt med Forbrukerrådet eller Boligprodusentenes Forening som kan gi deg mer informasjon. Flere har oppdaget at de verken har tid eller lyst til å drive vedlikehold/service på egen bolig. Service og vedlikehold av bygninger er nemlig minst like påkrevd som service på bilen din. Vi kan tilby deg å utføre årlig service og tilsyn for å sikre at boligen din er i topp stand år etter år. Snakk med Mesterhusbyggmesteren som kan gi deg mer informasjon.

9 Så til deg som har kjøpt egen tomt og skal bygge din nye bolig Nedenfor har vi samlet en del informasjon som kun gjelder deg som har, eller som skal kjøpe egen tomt og skal i gang med bygging av bolig. Hva er viktig ved valg av tomt? Ved valg av tomt er det viktig å vurdere skoletilbud og skolevei, idrettsanlegg, nærhet til servicetilbud og handelssenter, utsikt, sol, værhardt eller lunt, om man vil bo i tettbebyggelse eller mer for seg selv, trafikk- og støyforhold, kommunikasjon og bilbehov. Vurder også om dette er en dyr eller rimelig tomt å bygge på. Sprengning og utgravning av masser koster fort mye penger! Viktig er det også om plassbehovet og ønsket bygningstype stemmer med reguleringsbestemmelser og tomteform. Å plassere et hus beregnet for flat tomt på en skrå tomt, eller omvendt, vil ikke se pent ut, og myndighetene vil antagelig ikke tillate det. Ta derfor dette opp i forhåndskonferanse med kommunen. Vær også klar over at pris på tomter kan variere mye. Den er bl.a. avhengig av om det er snakk om en råtomt eller byggeklar tomt. Hvordan planlegge tomteutforming? Trafikkstøy og trafikksikkerhet må vurderes når man avsetter områder til uteoppholdsarealer og adkomst. Å benytte store deler av tomta til kjøreadkomst på bekostning av uteoppholdsarealer bør man unngå. Er tomta utsatt for trafikkstøy eller innsyn fra offentlige områder, er det viktig å tenke avskjerming i forhold til dette. Tenk også gjennom himmelretning, utsikt og solforhold. Hva med radon i grunnen? Dette er helt avhengig av hvor du skal bygge. I områder med bl.a. bergarten alunskifer er det sannsynlig at det kan forekomme radonstråling. Kommunen er pålagt å kartlegge områder med fare for radon. Mange velger uansett å legge ned en såkalt radonsperre i grunnen under huset, eller utføre andre tiltak for å være på den sikre siden. Snakk med Mesterhusbyggmesteren om dette.

10 Hvordan velger vi riktig hustype? Husets utforming, materialvalg og farge må tilpasses terrengformasjon, topografi, klimaforhold og nabobebyggelse. Reguleringbestemmelsene (utnyttingsgrad, høyder, byggelinjer) og tomteform (flat/skrå, smal/bred) legger ofte begrensninger på byggets størrelse, høyde, takform og adkomst. Kundetilpasset Kundetilpasset Kundetilpasset Solforhold, vindforhold, gode uteplasser, utsikt og orientering (øst/vest) må man også ta hensyn til. Tilgjengelighet og det å sikre seg en brukervennlig bolig hele livet må planlegges. Ta hensyn til endret familiesammensetning/størrelse og behov, endret rørlighet og mulig fremtidig bevegelseshemning. Vedlikeholdsbehov for hus (gode materialer, lettstelt hage) og adkomst (snø/is/garasje). Mange av disse behovene kan tilfredsstilles i ett og samme hus uten store ombygninger, bare man viser litt omtanke. Kan det være en idé å bygge med tanke på utleieleilighet, eller tilpasse deler av soveromsfløyen, eventuelt loftsetasjen slik at disse delene av huset til tider kan leies ut som hybler, samtidig som den delen av huset man selv trenger, kan avlåses fra resten? Har Mesterhus egne arkitekter? Arkitekt Grethe Sætveit Ja, det har vi. Mesterhuskjeden eier og driver egne arkitektkontorer i tillegg til at vi har samarbeid med flere andre. Flere av Mesterhusbedriftene har også egne ansatte arkitekter. Disse benyttes til å tegne, kundetilpasse og beregne boliger for deg som huskjøper. Snakk med din lokale Mesterhusbyggmester som vil gi deg mer informasjon. Kan jeg gjøre endringer på standardhustyper? Det kan du selvfølgelig. Å gjøre mindre endringer så som å flytte noen vinduer eller ikke bærende vegger innvendig, er ofte enkelt og greit. Vi kan også gjøre større endringer eller tegne et hus helt fra starten av, men husk at endringer fort kan bli dyre. Mesterhus har egne skriftlige avtaler som kan inngås om endringer og tegneoppdrag.

11 Hvordan vurderer vi grunnforhold, grunnmur og fundamenter? Kommunen kan gi opplysninger om for eksempel grunnforhold, kvikkleire, radonfare, rasområder eller lignende. Er du usikker på om grunnforholdene er gode nok, bør man kontakte et firma som jobber med geoteknikk. Grunnmur må velges ut fra krav til varmeisolering, utvendig og innvendig ønsket overflate, byggetid og økonomi. Du må jo også vurdere om du har en god nok dugnadsgjeng som kan hjelpe deg. Husk det må være minst en kvalifisert person som da må søke og få ansvarsretten for grunnmursarbeidene. Det er ikke alltid at stor egeninnsats på grunnmur gir den beste totaløkonomien eller resultatet. Ved leilighet eller boligrom i underetasje bør yttervegg i tre med trefront vurderes. Fundamenter må alltid tilpasses grunnens bæreevne. Energiøkonomi og innemiljø Hus og hovedfasaden med de største vinduene bør orienteres mot sola mens en bør unngå store vinduer mot nord. Andelen vindusareal bør begrenses. God plassering av garasjer, uteboder, beplantning og jordvoller kan styre den verste vinden unna husveggene. Passive, varige energisparetiltak med lang levetid som vinduer med økt varmemotstand, tykkere isolasjonssjikt og ekstra vindtette konstruksjoner bør velges. Snakk med din husleverandør om dette. Mesterhus har et eget konsept kalt Mesterhus lavenergi. Mer om dette kan du også lese på Varme i gulvene kan legges enten som vannbåren eller som elektriske varmekabler. Vannbåren varme er mest aktuell når alternative energikilder til elektrisitet lett kan velges. Varmekabler krever mindre investeringer og er aktuell når mindre deler av boligen skal ha gulvvarme. De fleste velger i dag balansert ventilasjon med varmegjenvinning (avtrekksluften varmer opp den nye friske luften som kommer inn) og pollenfilter, noe som gir god ventilasjon med minimalt energitap og støvfri, filtrert uteluft. Balansert ventilasjon gir bedre kontroll med utendørsstøy. Elektrisk oppvarming bør utstyres med automatiske reguleringer for temperatursenking når man ikke oppholder seg i boligen. Sentralstøvsuger gir redusert svevestøv i boligen. Valg av materialer må gjøres med hensyn til kvaliteten på inneluften. Noen materialer avgir lukt og kan føre til ubehag for enkelte med allergi. Vi anbefaler bruk av gipsplater, behandlet med miljøvennlige overflateprodukter.

12 Uttørking av byggfukt I byggeperioden tilføres det mye fuktighet, spesielt fra støpe-, murer- og malerarbeider. Parkett, trepaneler, foringer, listverk, skapinnredninger, trapper o.s.v. kan skades om en ikke har kontroll på luftfuktigheten under byggingen. Bruk av avfuktingsutstyr anbefales. Enkelte trematerialer bør kondisjoneres (oppnå fuktbalanse) i bygningen før montering. Tilnærmet 35 % relativ luftfuktighet anbefales i bygningen under innredningsarbeidene. Balkonger, tett eller åpent gulv? Balkonger brukes både til opphold, som luftebalkong og rømning i tilfelle brann. Tenk derfor gjennom størrelse og lysforhold ved og under balkongen. Balkong/terrasse på marknivå er vanligvis ikke med i standardpris. Balkonger i 2 etasje eller høyere oppe er med hvis de er vist på tegning, og leveransebeskrivelsen/kontrakten ikke sier noe annet. Normalt leveres balkonggulvene med spaltepanel av trykkimpregnert virke. Over inngangsparti leveres ofte det som kalles Tretett som betyr at det legges inn en gummilist mellom gulvbordene slik at det ikke skal dryppe så mye vann fra balkongen ved regnvær. Ønsker du Tretett også andre steder på balkonger, kan du ta det opp med byggmesteren. Vurder også om du ikke bør kjøpe et branntau eller brannstige som du fester i nærheten av balkongen. Det kan også leveres helt tette balkonggulv utført med membrantetting, fall og avrenning. Utvendige trapper Kundetilpasset Husk å planlegge også fundamenter til en eventuell utvendig trapp. Trappen bør være bred og god, med rekkverk på begge sider. Gulvet bør bygges i betong eller med trykkimpregnerte materialer, da det er stor slitasje på en trapp. Trappen må være ferdig før du søker kommunen om brukstillatelse. Vurder også om du bør lage en rampe ved siden av trappa, slik at også eldre og funksjonshemmede lett kan få tilgang til boligen din.

13 Fasadekledning I Norge har vi tradisjon for å bygge boliger med trekledning utvendig. Vær klar over at du kan bygge med liggende eller stående kledning, tømmermannspanel, faspanel eller villmarkspanel. Deler av fasaden kan også bygges som forblendet vegg med teglstein eller murpuss. Spør byggmesteren hvis du vil vite mer om dette. Hvordan foregår byggeprosessen? Hvis du går inn i Mesterhuskatalogen, vil du på en av de første sidene se en grafisk oversikt over alle stadiene en husbygger må igjennom. Spør nærmere hvis det er noe du lurer på. I forbindelse med byggesøknaden til kommunen vil ofte Mesterhusbyggmesteren stå som ansvarlig søker. Han kommer da til å be deg om en rekke opplysninger som du må gi han. I kontrakten vil det bli avtalt hvor lang tid du har på å gjøre eventuelle egne arbeider og hvor lang tid entreprenøren kan bruke på sine. Gjennom hele prosessen vil byggmesteren gjennomføre kontroller som han overfor myndighetene er pålagt å gjøre. Når kan vi regne med å starte byggingen? Etter at byggetillatelsen er gitt av kommunen trenger normalt byggmesteren noen uker til planlegging av byggingen og innpassing i sitt produksjonsprogram. Deretter er det klart for å starte med grunnarbeidene. Fint om du informerer Mesterhusbyggmesteren om alle aktører du selv skal benytte på bygget. Ettårsbefaring Kundetilpasset Etter at du og familien din har bodd i huset i ca. 1 år, tar vi kontakt og avholder en ny befaring for å kontrollere at alt fungerer som forutsatt. Dette er også i samsvar med Bustadoppføringslova.

14 Annen informasjon - Nettinformasjon I lærebøker og byggdetaljer fra Byggforsk kan man hente nyttig informasjon. Via Internett kan annen nyttig informasjon hentes fra leverandører, organisasjoner og myndigheter. Under har vi samlet en liten oversikt over mer informasjon som byggmesteren kan gi deg hvis du er spesielt interessert i ett eller flere av temaene. O Planlegging av godt innemiljø i boliger (Byggforskserien, Planløsning ) o Sikring mot hjemmeulykker (Byggforskserien, Planløsning ) o Barnesikker bolig (Byggforskserien, Planløsning ) o Tilgjengelighet for funksjonshemmede (Byggforskserien, Planløsning ) o Bygningsmessig tilrettelegging for orienterings- og bevegelseshemmede (Byggforskserien, Planløsning ) o Overfølsomhet og allergi (Byggforskserien, Planløsning ) o Planlegging av boliger med lavt energibehov (Byggforskserien, Planløsning og ) o Bolig for funksjonshemmede. Sjekkliste for individuell tilpasning (Byggforskserien, Planløsning ) o Felles og Private utearealer (Byggforskserien, Planløsning ) o (Belysning i boligen /Byggforskserien, Planløsning ) o Radon, Bygningstekniske tiltak (Byggforskserien, Byggdetaljer ) I tillegg vil vi anbefale deg å gå inn på følgende nettsteder for å søke mer informasjon. Nyttige lenker Byggeindustrien Byggsertifisering Husbanken Kommunal- og regionaldepartementet Kommunal Rapport Miljøverndepartementet Planlegging Norges byggforskningsinstitutt Norges Byggstandardiseringsråd Norsk Institutt for by- og regionforskning Norsk Varedatabase ODA Statens bygningstekniske etat Økobygg

15 Linker til Hjem og boligportaler Balanse.com Balanse.com er et nettsted for deg som er opptatt av interiør, innredningstips, interiørbutikker, tekstiler, gardiner, planter, miljø, livsstil, messer, kurs, Feng Shui, linker mm Internettadresse: Bo Bygg og Bolig Nettsted om boligbygging og oppussing. Inneholder nyheter, artikler, bruktmarked, bolig jus og tips samt database over ledige tomter og byggeprosjekter, Internettadresse: Botorget En tjeneste som har en del artikler og linker. Internettadresse: Hus Hjem & Hage En litt "grønn" side som har mye god informasjon. Verdt et besøk. Internettadresse: Hus.no Oppslagsverk for produsenter og leverandører av hus og husrelatert stoff på Internett. Mange gode linker. Internettadresse: Vi i Villa Er i dag den dominerende aktøren innen hjem og bolig på Internett i Norge. Har mange gode tjenester med den mest omfattende søkemotoren i markedet. Har meget gode leverandør, og håndtverkeroversikter. Internettadresse: Boligportalen.net Boligportalen.net er en offentlig temaportal for boligområdet. Portalen er et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet, Husbanken og Bygningsteknisk etat. Internettadresse: Husbyggeren Et nettsted for boka selskapet utgir. Mange gode tips Internettadresse: Norsk Familieøkonomi Medlemmene får bl.a. gratis rådgivning, magasinet Norsk Familieøkonomi og økonomistyringsprogrammet Økoplan, samt fordelaktige priser og produkter innenfor tjenesteområdet strøm, bank, forsikring, og sparing. Internettadresse:

16

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper mesterhus.no I denne brosjyren informerer vi om flere prosesser man gjennomgår når man skal bygge bolig. Leiligheter og

Detaljer

Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda

Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda Oslo 4. november 2015 Sekretariatsleder Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening Gjengangere Parkett - undergulv Byggetid dagmulkt Endringer rett til Tilleggsbetaling

Detaljer

GARASJEHJELPEREN 6 enkle steg på veien mot ny garasje BEHOV BUDSJETT TEGNINGER SØKNAD BYGGING TIDSPLAN

GARASJEHJELPEREN 6 enkle steg på veien mot ny garasje BEHOV BUDSJETT TEGNINGER SØKNAD BYGGING TIDSPLAN GARASJEHJELPEREN 6 enkle steg på veien mot ny garasje BEHOV BUDSJETT TEGNINGER SØKNAD BYGGING TIDSPLAN Kjære garasjebygger! Hva skal du oppbevare i garasjen? Hvor mye skal garasjen koste? Garasjer.no er

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND

LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND LEILIGHETER MED LIVSLØPSSTANDER 130M2 BRUKSAREAL FRA Kr. 2.500.000 Mesterhus forhandler:byggservice Egersund AS Fabrikkplassen 5 Egersund Tele 51495800 E-post ole@byggservice-egersund.no

Detaljer

Grunnlån. Nye boliger Utbedring og tilpasning av boliger

Grunnlån. Nye boliger Utbedring og tilpasning av boliger 2006 Grunnlån Nye boliger Utbedring og tilpasning av boliger Husbankens grunnlån Husbankens grunnlån skal fremme god kvalitet i ny og eksisterende bebyggelse og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene.

Detaljer

Øvre Myrland. Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna.

Øvre Myrland. Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna. Øvre Myrland Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna. Omgivelser I Øvre Myrland bor du i et trygt og barnevennlig

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

Bolig & Eiendom AS. Henrik Vassdal. Maskin. Utfører alt innen grunnarbeid og transport. Telefon: 56 35 44 55 epost: sten-vvs@online.

Bolig & Eiendom AS. Henrik Vassdal. Maskin. Utfører alt innen grunnarbeid og transport. Telefon: 56 35 44 55 epost: sten-vvs@online. Bolig & Eiendom AS Bolig & Eiendom AS ble startet i 2006. Tanken var den gang å etablere en tradisjonell bygg- og tømrerbedrift, men som i tillegg kunne tilby de tjenestene vi selv hadde ønsket oss i en

Detaljer

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 703/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Reklamasjon høyder på klosett ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Kontrakten mellom partene er ikke fremlagt

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser

Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser EIKESKAR NOTODDEN Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser ENEBOLIGER I KJEDE Illustrasjon EIKESKAR NOTODDEN BLOCK WATNE Illustrasjon Illustrasjon 2 BLOCK WATNE NOTODDEN

Detaljer

Veiledning om reklamasjonsrettigheter

Veiledning om reklamasjonsrettigheter Veiledning om reklamasjonsrettigheter Informasjon fra Forbrukerrådet til deg som byggherre (forbruker) når boligen er klar for overtakelse Informasjonen bygger på standardkontraktene for oppføring av bolig

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

Mesterhus har hustyper som dekker behovet for både små og store familier. Vi tilpasser huset helt

Mesterhus har hustyper som dekker behovet for både små og store familier. Vi tilpasser huset helt Tokheim & Narjord AS Tokheim & Narjord er en moderne byggmesterbedrift som forvandler husdrømmen til virkelighet. Siden 1998 har vi bygget spennende eneboliger og annen småhusbebyggelse for kunder i Oslo,

Detaljer

ANLEGGSGARTNER MESTER TORGEIR KOTENG

ANLEGGSGARTNER MESTER TORGEIR KOTENG ANLEGGSGARTNER MESTER TORGEIR KOTENG Om Hagespesialisten AS Hagespesialisten AS er en anleggsgartnerbedrift med serviceorienterte, kreative og velutdannede medarbeidere med fagbrev og mesterbrev. Vi tar

Detaljer

Engene Platå Nedenes

Engene Platå Nedenes ET BOLIGPROSJEKT FRA BLOCK WATNE «Hav og himmel kinn mot kinn» Engene Platå Nedenes Frittliggende eneboliger, eneboliger i kjede og leiligheter Sol fra morgen til kveld Barnevennlig Sentral beliggenhet

Detaljer

Har du byggeplaner? Våre garasjer tilpasses dine behov, i størrelse og innhold!

Har du byggeplaner? Våre garasjer tilpasses dine behov, i størrelse og innhold! Har du byggeplaner? Våre garasjer tilpasses dine behov, i størrelse og innhold! Vi bygger din drøm! Stikk gjerne innom oss på Siva 1, Vestmyra. Fauske eller ta kontakt på tlf. 75 60 11 00 www.galvanotia.no

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-2 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandveien

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting www.mester-bygg.no www.mesterhus.no 2 www.mester-bygg.no MESTER-BYGG -ingen jobb for liten, ingen for stor Mester-Bygg har den faglige kunnskapen og den lokale forankringen som sørger for at alle byggeprosjekter

Detaljer

Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen

Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen TØMMERHOLTÅSEN NØTTERØY Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen ENEBOLIGER Illustrasjonsfoto Illustrasjonsfoto NØTTERØY Tømmerholtåsen BLOCK WATNE Nyt hverdagen på din egen lille

Detaljer

KB Eiendom AS. Neverdal. 3 og 4 roms leiligheter Fjellmyra 3

KB Eiendom AS. Neverdal. 3 og 4 roms leiligheter Fjellmyra 3 KB Eiendom AS Neverdal 3 og 4 roms leiligheter Fjellmyra 3 Beliggenhet Fjellmyra 3 ligger i idylliske omgivelser på Neverdal. Tomta som er ca 1200 m2 har en terrengprofil som er sørvendt og med meget gode

Detaljer

Mestergarasjen. garasjen som kan virkeliggjøres i et solid håndverk. www.mesterhus.no

Mestergarasjen. garasjen som kan virkeliggjøres i et solid håndverk. www.mesterhus.no MESTERHUS Mestergarasjen garasjen som kan virkeliggjøres i et solid håndverk www.mesterhus.no MESTERHUS Mestergarasjen garasjen som kan virkeliggjøres i et solid håndverk Mesterhus er en del av Mestergruppen

Detaljer

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Utfordringer og løsninger i byggeprosessen Foto: Byggeindustrien Utfordringer Byggeprosjekter skal planlegges, prosjekteres og gjennomføres på en slik måte at resultatet

Detaljer

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen!

KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! KUN EN EKTE GARANTI GIR DEG TRYGGHET PÅ BADET! 10 års GARANTI - tett bad uten tillegg i prisen! DET ER KUN BADEMILJØ SOM TILBYR DEG 10 ÅRS GARANTI - TETT BAD! Det å bygge nytt, eller totalrehabilitere

Detaljer

Beverskaret Terrasse. Byggetrinn 4

Beverskaret Terrasse. Byggetrinn 4 Beverskaret errasse 36 leiligheter på toppen av Haugesund med flott utsikt og stor terrasse. Dette er fjerde og siste byggetrinn i ett av byens mest ettertraktede strøk. Byggetrinn 4 Beverskaret errasse

Detaljer

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT PASSIVHUS I BETONG T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT T-Box er det første typehus i betongelementer som oppfyller passivhuskravene. Ved å benytte prefabrikkerte betongelementer er du garantert høy komfort i ditt

Detaljer

Sentrumsnært med utsikt i rolig og tilbaketrukket område

Sentrumsnært med utsikt i rolig og tilbaketrukket område TRYGSTAD HØNEFOSS Sentrumsnært med utsikt i rolig og tilbaketrukket område LEILIGHETER Illustrasjon Illustrasjon HØNEFOSS Trygstad Terrasse BLOCK WATNE Illustrasjon Illustrasjon 2 BLOCK WATNE Trygstad

Detaljer

Lundåsen Trondheim Sør

Lundåsen Trondheim Sør Et boligprosjekt fra Block Watne Lundåsen Trondheim Sør 10 moderne og eksklusive eneboliger Nær marka Barnevennlig Lite trafikk Et boligprosjekt fra Block Watne 65 63 61 59 57 67 Lundåsen 71 19 Jakob Vingsands

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Stilfulle leiligheter der det er lagt vekt på et moderne, lyst preg

Stilfulle leiligheter der det er lagt vekt på et moderne, lyst preg Boråsvegen Terrasse I Boråsvegen Terrasse har vi valgt å fokusere på den vakre utsikten og den ideelle beliggenheten. Her kan du nyte utsikten og tilværelsen i lettstelte leiligheter som gir rom for å

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

Granattunet BEGBY FREDRIKSTAD ENEBOLIG I REKKE. Dette er å bo moderne. I åpne og trygge omgivelser, nært alt du behøver i hverdagen.

Granattunet BEGBY FREDRIKSTAD ENEBOLIG I REKKE. Dette er å bo moderne. I åpne og trygge omgivelser, nært alt du behøver i hverdagen. ENEBOLIG I REKKE Granattunet Dette er å bo moderne. I åpne og trygge omgivelser, nært alt du behøver i hverdagen. I en bolig hvor alt fungerer. Hvor veggene er tette og rette, hvor lyset slippes til og

Detaljer

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den:

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den: SVANEMERKET BOLIG Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av mulig heter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt deg selv, familien

Detaljer

Boligtvistnemnda Erfaringer fra saker (og velmente råd!)

Boligtvistnemnda Erfaringer fra saker (og velmente råd!) Boligtvistnemnda Erfaringer fra saker (og velmente råd!) Fagdagene Oslo 6. 7. november 2013 Svein Gloslie Muntlig opplysning (Sak 632) Romskjema i prospekt: Impregnert kledning Beskrivelsen: Ubehandlet

Detaljer

BOLIG I MERGELBAKKEN. Sandnes

BOLIG I MERGELBAKKEN. Sandnes Fasade mot syd BOLIG I MERGELBAKKEN Sandnes Tekst: Sivilarkitekt MNAL Odd M. Vatne Foto: Inger Mette Meling Kostveit Fra den store tomten til det verneverdige Jugendhuset fra 1920 var det skilt ut to boligtomter.

Detaljer

Et boligprosjekt fra Block Watne. Tveit. Moderne eneboliger i attraktiv område. Illustrasjonsfoto

Et boligprosjekt fra Block Watne. Tveit. Moderne eneboliger i attraktiv område. Illustrasjonsfoto Et boligprosjekt fra Block Watne Tveit Moderne eneboliger i attraktiv område Illustrasjonsfoto Et boligprosjekt fra Block Watne Illustrasjonsfoto Dette området egner seg ypperlig for barnefamilier. Her

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

Protokoll i sak 674/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Reklamasjon på levert feil farge på takstein. ------------------------------------

Protokoll i sak 674/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Reklamasjon på levert feil farge på takstein. ------------------------------------ Protokoll i sak 674/2012 for Boligtvistnemnda 27.02.13 Saken gjelder: Reklamasjon på levert feil farge på takstein. ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 9. april

Detaljer

fra Systemblokk ta turen innom:

fra Systemblokk ta turen innom: 3Selementer fra Systemblokk ta turen innom: www.systemblokk.no Gode grunner for bruk av betongelementer 3S elementet fra Systemblokk produseres nøyaktig etter tegninger og spesifikasjoner. Elementene benyttes

Detaljer

Klage på Delvis omgjøring av vedtak etter klage i saksnr Øvre Sædal - Nybygg rekkehus bygg D

Klage på Delvis omgjøring av vedtak etter klage i saksnr Øvre Sædal - Nybygg rekkehus bygg D Etat for byggesak og private planer Att: Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7700 5020 Bergen Ørjan Haakonsen Øvre Sædalsvegen 89 5098 Bergen Klage på Delvis omgjøring av vedtak etter klage i saksnr. 200710697

Detaljer

Kjekke rekkehus med hage og carport

Kjekke rekkehus med hage og carport BRATTEBØ GÅRD SANDNES Kjekke rekkehus med hage og carport REKKEHUS, BRATTEBØVEIEN Illustrasjon Illustrasjon SANDNES Brattebø Gård BLOCK WATNE Illustrasjon Det er lov å ønske seg en mindre bolig på bakkeplan,

Detaljer

www.mesterhus-tbg.no

www.mesterhus-tbg.no Tønsberg as Telf. 33 00 35 10 / Faks 33 00 35 11 leif-erik@mesterhus-tbg.no thore@mesterhus-tbg.no www.mesterhus-tbg.no STANDARD BYGGEBESKRIVELSE: Liggende eller stående grunnet utvendig kledning. Utvendige

Detaljer

Rimelige boliger for etablerere Utleiemarked og kommunale boliger Erfaringer i og med kommunene. Halvor Nerheim, Partner og Gründer

Rimelige boliger for etablerere Utleiemarked og kommunale boliger Erfaringer i og med kommunene. Halvor Nerheim, Partner og Gründer Rimelige boliger for etablerere Utleiemarked og kommunale boliger Erfaringer i og med kommunene Halvor Nerheim, Partner og Gründer Ideen - hvordan skal de unge ha råd til å kjøpe et sted å bo? Undersøkelser

Detaljer

Telemark Hyttebygg AS Hyttekatalog 2007

Telemark Hyttebygg AS Hyttekatalog 2007 Telemark Hyttebygg AS Hyttekatalog 2007 post@telemark-hyttebygg.no Velkommen til Telemark Hyttebygg AS Telemark Hyttebygg AS tilbyr flotte hytter i både bindingsverk, stav, stavlaft og handlaft. Dette

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

Lavenergi leiligheter i særpreget boligområde

Lavenergi leiligheter i særpreget boligområde SANDANGERSVINGEN 5 SKADBERG, SOLA Lavenergi leiligheter i særpreget boligområde LEILIGHETER Illustrasjon SKADBERG Sandangersvingen 5 BLOCK WATNE Illustrasjon Bo i lekker og moderne leilighet i Sandangersvingen

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY)

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) 7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) Fantastisk utsikt i et maritimt miljø. Er du på jakt etter å bo landlig, maritimt, turmuligheter, fiskemuligheter og med god plass rundt deg, men

Detaljer

MER OM REHABILITERING AV BYGNINGSMASSEN I LIABAKKEN

MER OM REHABILITERING AV BYGNINGSMASSEN I LIABAKKEN MER OM REHABILITERING AV BYGNINGSMASSEN I LIABAKKEN I disse dager starter arbeidet med å rehabilitere Liabakken boligsameie. Vi gleder oss alle til å få oppgradert det ytre bomiljøet. Det estetiske uttrykket

Detaljer

Praktiske familieboliger på BJORLANDSTUNET. 7 rimelige boliger i første byggetrinn, felt C. 83-118 m2

Praktiske familieboliger på BJORLANDSTUNET. 7 rimelige boliger i første byggetrinn, felt C. 83-118 m2 Praktiske familieboliger på BJORLADTUET 7 rimelige boliger i første byggetrinn, felt C. 83-8 Team Bygg har lang tradisjon for oppføring av boliger på ærbø i Hå kommune. å skal vi i gang med et helt nytt

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL PRESENTASJON ENEBOLIG PÅ LEVANGER ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL Adresse: Byggherre: Arkitekt: Murmester: Entr./byggmester: Skogheimveien 6 C,

Detaljer

Huset for deg som hater å male

Huset for deg som hater å male Huset for deg som hater å male viivilla.no /bygging/fasade-og-grunnmur/huset-for-deg-som-hater-a-male/ Vi får stadig bekymrede spørsmål fra naboene om huset ikke skal beises snart, forteller Gisle Keiseraas,

Detaljer

Oppgradering av bygg. Studentboligmøte i Oslo 15. og v / Terje Høgmo

Oppgradering av bygg. Studentboligmøte i Oslo 15. og v / Terje Høgmo Oppgradering av bygg Studentboligmøte i Oslo 15. og 16.03.2016 v / Terje Høgmo Politiske føringer Tildelingsbrev 2016 Nybygg med kvaliteter Oppgradering av eksisterende boligmasse Prioriteringer 18. mar.

Detaljer

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Nøtteskjellveien 3 Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Tegning dato: 3/9 214 rev. 16/9 214 Sted: SANDNES

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

Urbanhus er i kontinuerlig utvikling og vi har derfor ikke en vanlig huskatalog. Urbanhus har 22 husmodeller på. www.urbanhus.no

Urbanhus er i kontinuerlig utvikling og vi har derfor ikke en vanlig huskatalog. Urbanhus har 22 husmodeller på. www.urbanhus.no av lampholmen DITT NYE HJEM DIN FREMTID VELG SELV Urbanhus er prisvennlige designerboliger med høy standard og gode planløsninger. Boligene er lekre og funksjonelle, skreddersydd etter dine ønsker og behov.

Detaljer

Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda

Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda Fagdagene Oslo 5. - 6. november 2014 Siv. ing. Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening Nemndas sammensetning nå Lasse Simonsen Arne Sporaland Jan Chr. Ruud Varamann

Detaljer

Moderne leiligheter med parkeringskjeller

Moderne leiligheter med parkeringskjeller BUGGELANDSKOGEN BOGAFJELL Moderne leiligheter med parkeringskjeller LEILIGHETER I BLOKK Illustrasjon BOGAFJELL Buggelandskogen BLOCK WATNE «Lys og frisk luft øker trivselen her får du det godt» Illustrasjon

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Stokkavannet Platå B2 Bolig 5 Prosjektnr. 2013055 Godkjent i møte: Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger er

Detaljer

Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader

Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader Sverre Holøs, Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader Nasjonalt Fuktseminar 2014 1 Viktige saker som ikke nådde helt opp: 2 Så over til de 5 viktigste sakene 3 Juryen (dvs. jeg!) mener at denne

Detaljer

Byggforskserien 2015 2016

Byggforskserien 2015 2016 Byggforskserien 2015 2016 Hva er gjort sist år og hva arbeider vi med nå Anders Kirkhus og Nan Karlsson 1 Hvordan finne Byggforskserien For å komme til forsiden av Byggforsk kunnskapssystemer: http://bks.byggforsk.no/

Detaljer

GRUNDSET I ELVERUM. Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste.

GRUNDSET I ELVERUM. Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste. Bygd for å vare GRUNDSET I ELVERUM Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste. GRUNDSET BOLIGFELT I LANDLIGE OMGIVELSER I Grundset

Detaljer

Fortetting, vesentlig ombygging og nybygg RETNINGSLINJER. Randaberg kommune

Fortetting, vesentlig ombygging og nybygg RETNINGSLINJER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR FORTETTING M.V. I ETABLERTE BOLIGOMRÅDER VEDTATT I KOMMUNESTYRET 10.11.2011 RETNINGSLINJER Fortetting, vesentlig ombygging og nybygg Randaberg kommune Fra Torset (Foto:

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

INFOMØTE OPPGRADERING AV BORETTSLAGET. 20. August 2014

INFOMØTE OPPGRADERING AV BORETTSLAGET. 20. August 2014 INFOMØTE OPPGRADERING AV BORETTSLAGET! 20. August 2014 AGENDA Informasjon bytting av vindu, dører og kledning Økonomi Veien videre Ekstraordinær generalforsamling DAGENS TILSTAND Vinduer, balkongdører

Detaljer

Flotte familievennlige rekkehus i populært område

Flotte familievennlige rekkehus i populært område TRINN 1 BUGGELANDSKOGEN BOGAFJELL Flotte familievennlige rekkehus i populært område REKKEHUS «Denne utsikten vil du aldri gå lei av!» BOGAFJELL Buggelandskogen BLOCK WATNE Illustrasjon Illustrasjon 2 BLOCK

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Stilig og sentralt med fin utsikt

Stilig og sentralt med fin utsikt TUN 4 TUNBAKKEN 27 SKADBERG Stilig og sentralt med fin utsikt ER Mulighet for husbankfinansiering SKADBERG Tunbakken 27 BLOCK WATNE 2 BLOCK WATNE Tunbakken 27 SKADBERG Tunbakken ligger flott til i grønne

Detaljer

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05. Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.03 UTBYGGING AV LEILIGHETER I KOLÅSBAKKEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING

Detaljer

Beverskaret Terrasse

Beverskaret Terrasse Beverskaret errasse BYGGErinn 2 På toppen av Haugesund I byggetrinn 2 legger vi ut 24 leiligheter for salg. Alle leilighetene ligger høyt og fritt med flott utsikt og stor terrasse på 30 kvm. mot sør/vest.

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet. Skrevet av Terje Aasbø

Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet. Skrevet av Terje Aasbø Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet Skrevet av Terje Aasbø Innhold: Innledning: Side 3 Passivhus eller ikke: Side 4 Universell utforming Side 5 Prosjektet blir realisert

Detaljer

Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold!

Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold! BYGG C BERGÅS SOLBERGELVA Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold! LEILIGHETER Illustrasjonsbilde fra blokk A BERGÅS SOLBERGELVA BLOCK WATNE Illustrasjon Uteområdet mellom blokk A og

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

FORELØPIGE SKISSER - 02.07.14

FORELØPIGE SKISSER - 02.07.14 FORELØPIGE SKISSER - 02.07.4 8,5 5,3 4,7 8,5 TILBYGG MED TAKTERRASSE a TEGNFORKLARING Eksisterende Hus Nye tilbygg med Terrasse/Veranda P P 0,0 6,0 GARASJE MED TAKTERRASSE GNR./BNR. 24/224 7,0 NY VERANDA

Detaljer

Flotte eneboliger i populært boligområde!

Flotte eneboliger i populært boligområde! TRINN 2 BORGÅSEN 2 MOY MONER, GRIMSTAD Flotte eneboliger i populært boligområde! 17 ENEBOLIGER Illustrasjon BORGÅSEN 2 MOY MONER BLOCK WATNE «Borgåsen er sentralt, men på et landlig vis. Det gjør det virkelig

Detaljer

Protokoll i sak 750/2014. for. Boligtvistnemnda 16.12.14 ------------------------------------

Protokoll i sak 750/2014. for. Boligtvistnemnda 16.12.14 ------------------------------------ Protokoll i sak 750/2014 for Boligtvistnemnda 16.12.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren sender 20. mars 2013, i en e-post, "pristilbud"

Detaljer

BYGGEFIRMA Tiltakshaver Sissel og Thorgeir Bjørkevoll Thomassen

BYGGEFIRMA Tiltakshaver Sissel og Thorgeir Bjørkevoll Thomassen Tegningsliste Arknummer A101 Fasader 1 og 2 A103 Planer A104 Underetasje og snitt A120 Masseberegning A102 Fasader 3 og 4 A105 Terrenglinjer i fasade mot Ø og V Fasade mot nord Fasade mot øst 3 08.12.11

Detaljer

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m 2 / 3 soverom

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m 2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. 4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN Praktiske og moderne

Detaljer

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen 30 www.sh-arkitekter.no Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL ble etablert i 1996 etter å ha vunnet arkitektkonkurransen om Sametinget i Karasjok. Mange av prosjektene er knyttet til det offentlige rom,

Detaljer

Kapittel 6. Beregnings- og måleregler

Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.07.2013 Kapittel 6. Beregnings- og måleregler Innledning Dette kapitlet omfatter beregnings- og måleregler. Kapitlet

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

VY-HYTTER PÅ SYDVENDTE UTSIKTSTOMTER

VY-HYTTER PÅ SYDVENDTE UTSIKTSTOMTER VY-HYTTER PÅ SYDVENDTE UTSIKTSTOMTER Innhold Kontaktinformasjon...2 Om Alpeliv...3 Om hyttene...4 Priseksempel...5 Beskrivelse løsninger...6 Om tomtene...7-8 Tegninger VY 21A...9-13 Snikkern AS // Postboks

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER -

HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER - HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER - City Steinhus huspakke Et individuelt steinhus Våre murhus planlegges individuelt og det er en arkitekt som sammen med deg skaper et hus til dine ønsker og behov.

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

Engene Platå Nedenes

Engene Platå Nedenes E BOLIGPROSJEK FRA BLOCK WANE «Hav og himmel kinn mot kinn» Engene Platå Nedenes 8 flotte, moderne eneboliger Fantastisk utsikt Sol fra morgen til kveld Sentral beliggenhet Arkitekttegnet i funkisstil

Detaljer

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m2 / 3 soverom

4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN. Praktiske og moderne rekkehusleiligheter sentralt og barnevennelig i Langevågen 92 m2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. 4 REKKEHUSLEILIGHETER I LANGEVÅGEN Praktiske og moderne

Detaljer

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften har drevet byggevirksomhet siden 1955, og

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Stokkavannet Platå B2 Bolig Prosjektnr. 2013053 Godkjent i møte: Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger er basert

Detaljer