Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper"

Transkript

1 Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

2 Hvorfor denne informasjonen? Mesterhuskjeden er en kjede bestående av ca. 150 selvstendige forhandlere eller byggmesterforretninger rundt i hele Norges land. Totalt bygger kjeden ca boliger i året. Alle kontrakter inngås direkte med den lokale byggmesterbedriften, som er kontraktsrettslig ansvarlig for alle sine prosjekter. Mesterhus Norge er en kjedeadministrasjon og er aldri en kontraktsrettslig part i den enkelte byggesak, og er derfor ikke involvert i din byggesak direkte, verken før, under eller etter at huset er bygget. Det aller meste vil bli avtalt i kontraktsdokumentene som signeres av deg som boligkjøper (forbruker), og Mesterhusbyggmesteren (entreprenøren) direkte. Før det ønsker vi å gi deg god informasjon om de valg og muligheter du har, og hvilke konsekvenser disse kan få når du nå skal kjøpe ny bolig, kanskje ditt livs største investering. Vi tar også sikte på gi deg veiledning dersom du har ønsker som vi ut i fra vår erfaring og kunnskap mener ikke er faglig eller økonomisk til din fordel. Det sier seg selv at det er ikke mulig å informere om alt, men vi har her prøvd å samle noe av det vi mener er viktigst at du som boligkjøper er klar over. Derfor har vi laget denne brosjyren som vi vil at du skal lese gjennom. Still gjerne spørsmål til vår Mesterhusbyggmester hvis noe er uklart, eller om du synes noe mangler. Vi vil også orientere om at i henhold til lovverket har du en viss selvstendig plikt til å holde deg orientert om muligheter og begrensninger vedrørende boligen. Vi vil dessuten be deg lese nøye gjennom leveringsbeskrivelsen som er en del av kontrakten. Der har vi samlet en rekke detaljinformasjoner som vi mener er viktig for deg som skal kjøpe, og oss som skal selge, slik at vi kan ha en felles forståelse for det hele. Lykke til med kjøp av ny bolig! Med vennlig hilsen Mesterhus Norge

3 Felles informasjon til både deg som kjøper bolig på et allerede bestemt byggefelt, og til deg som kjøper en bolig tilpasset din egen tomt Først vil vi informere om det å kjøpe en bolig med utgangspunkt i et husprospekt som har blitt mer eller mindre endret og tilpasset av deg eller byggmesteren. Senere kommer noen punkter som kun gjelder når du eier tomten din selv før bygging av boligen, og ut fra den må tilpasse det nye huset ditt. Kan jeg gjøre endringer underveis i byggetiden? Hovedregelen er at vi ikke ønsker endringer etter at kommunen har gitt byggetillatelse. Da starter nemlig all produksjonsplanlegging, innkjøp av materialer og bestilling av tjenester. Da blir kostnadene ved endringer sent i prosessen ofte høyere enn du skulle tro. Før det eventuelt allikevel besluttes endringer er det viktig å ta kontakt med byggmesteren som kan fortelle deg om dette er uproblematisk og hvilke konsekvenser endringene kan få for pris og fremdrift. Trekker du ut av leveransen, etter kontrakt, til en verdi av mer enn 15 % av kontraktsbeløpet, har byggmesteren som regel rett til å beholde dekningsbidraget av den uttrekte leveransen. Vær også klar over at endringer kan medføre at byggmesteren får rett til å forlenge den avtalte byggetiden. Er det snakk om større tillegg i pris må du også regne med å måtte stille ekstra betalingssikkerhet for tillegget. Husk at avtale om endringer alltid skal gjøres skriftlig. Hvilken eierform bør vi velge ved kjøp av leiligheter og annet bofellesskap? Vurdere fordeler/ulemper ved festetomt/selveiertomt. Eneboligfelt kan også organiseres som sameierforeninger med seksjonerte tomter. Undersøk konsekvensene av dette. Leilighetsbygg organiseres normalt som en sameierforening eller som et borettslag. Ved sameierformen sitter hver enkelt leilighetsinnehaver med hver sin komplette lånefinansiering, mens ved borettslagsorganisering er det selve borettslaget som eier hele prosjektet og selv sitter med fellesgjelden. Undersøk konsekvensene av dette. Borettslag kan ta opp fellesgjeld, for eksempel til vedlikehold, mens sameierforeninger ikke kan gjøre det. Skulle en sameierforening trenge lånefinansiering, må hver enkelt leilighetsinnehaver bidra, ved for eksempel å ta opp hvert sitt lån.

4 Hvordan velge riktig finansieringsform? Husbank eller privatbank? Husbanken stiller krav til størrelse og utforming av boligen og gir begrenset lån, spesielt til frittliggende boliger. Husbanken yter kun 1. prioritetslån til gunstig rente, men normalt ikke over 80 % av totale tomte- og byggekostnader. Har man i tillegg til husbanklån behov for 2.prioritetslån, vil ofte rentefordelen bli borte og privatbanklån kan være mer aktuelt. Sjekk med din egen bank hva som er gunstigste finansiering og hvilke lån du kan oppnå. I byggeperioden må man ha byggelån som omgjøres til pantelån når boligen er ferdigstilt. Byggherreforskriften Byggherrens lovmessige ansvar under planleggingen og utførelsen Byggherren/tiltakshaveren har et eget ansvar for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, både under planlegging og utførelse i henhold til Byggherreforskriften. Det betyr i praksis at det regelmessig må kontrolleres at byggeplassen er sikret slik at ingen kan falle ned fra stillaser, trappeåpninger, tak etc. Man skal også påse at sikringsutstyr benyttes og at farlig verktøy låses inn etter arbeidstid. Hvis du ikke ønsker å sitte med dette ansvaret selv, er det utarbeidet egen kontrakt som overfører dette ansvaret til byggmesteren. Ønsker du selv å påta deg dette ansvaret etter loven, er det viktig at du følger opp og kontrollerer i henhold til en helse-, miljø- og sikkerhetsplan for prosjektet. Byggmesteren kan gi deg mer opplysninger om dette. Toleransekrav - Nøyaktighet Alle arbeider leveres med en utførelse/overflate i henhold til "Anbefalte toleransekrav til ferdig overflate, tabell 51", NBI (Norges Byggforskningsinstitutt sine anbefalinger). Definisjoner og målemetoder skal også følge angitt byggdetaljblad, som kan fås på oppfordring. Det gjøres spesielt oppmerksom på at eventuelle målinger skal gjøres før konstruksjonene påføres nyttelast, dvs. når huset er nytt, og før møblering. Vær også oppmerksom på at tre er et levende materiale som påvirkes av temperatur og fuktighet. Det kan føre til noe sprekkdannelse, spesielt i plateskjøter og hjørner det første året. Det anbefales å ta hensyn til dette ved valg av overflatebehandling.

5 Vannseng/peis eller andre tunge møbler eller gjenstander Husk å informere byggmesteren hvis dere har spesielt tunge ting som skal plasseres. Han må da forsterke eller legge inn ekstra bjelker i gulvet. Foto: Jøtul Muligheter for kjølerom Foto: Norcool På mange hustyper er det planlagt kjølehjørne eller kjølerom. Sjekk i leveringsbeskrivelsen om dette er med i leveransen eller ikke. Plassering av kjølerom bør tenkes nøye gjennom, da kjølemotoren avgir overskuddsvarme som du kanskje kan benytte i et av naborommene. Mange har erfart at de har bygd for stort kjølerom. Pass på å tilpasse størrelsen etter behovet dere har. Å kjøle ned et større volum enn nødvendig vil gi deg økte strømutgifter. Kjølerom krever en spesiell konstruksjon, og må kun bygges av en fagmann. Muligheter for badstue Hva er vel bedre enn en varm badstue etter en lang og god skitur? Husk at badstuen skal bygges i henhold til produsentens anbefalinger eller etter Byggforsk sine byggdetaljblader. Om du ikke bygger badstuen med en gang, bør du tenke gjennom hvor i huset du kanskje kan bygge en senere. Avsett gjerne en bod til dette formålet. Badstue krever en spesiell konstruksjon, og må kun bygges av en fagmann. Kvalitet på innvendig trepanel Foto: Moelven Wood Velger du å bruke innvendige trepaneler skal du være klar over at disse kan leveres i forskjellige kvaliteter. Ofte leveres en kvalitet som kalles Natur. Det vil si en blanding av 1. og 2. sortering i henhold til Norsk Standard Mengden av akseptabel kvist, tennar etc. fremkommer av standarden. Husk at du ikke må male trepaneler før de er ordentlig uttørket. Det kan ta flere måneder etter at du har flyttet inn. Søk råd og se også i brukerveiledningen for boligen som du vil få utlevert ved overtakelsen.

6 Kan vi endre på materialvalg foreslått av byggmesteren? Det kan dere gjøre, men husk at byggmesteren har de gunstigste innkjøpsbetingelsene på de materialene han tilbyr, slik at for mange bytter fort kan bli dyrt. Er det lydt i et nytt hus? Norske boliger kan særlig av utlendinger som er vant til å bo i murhus, oppleves å være dårlig lydisolert. Mesterhus leveres med isolasjon i innvendige vegger, gulv og himlinger som standard for å bl.a. dempe lyd mellom rom. Er du allikevel spesielt opptatt av dette, bør du ta det opp med byggmesteren. Han kan mot pristillegg levere konstruksjoner med enda bedre lydisolering. Hvem er det som bygger huset vårt? I Mesterhuskjeden er det alltid et firma som har ansatte med Mesterbrev som er ansvarlig for bygget. Det kan i tillegg være tømrere og/eller lærlinger som også hjelper til på bygget. På denne måten er du sikret at det ikke er en tilfeldig ukvalifisert håndverker som har ansvaret for den nye boligen din. Kan vi gjøre noen form for egeninnsats? Kundetilpasset Det kan dere, og det avtaler dere i kontrakten. Men for enkelte oppgaver krever myndighetene at den som skal gjøre egeninnsatsen har nødvendige kvalifikasjoner for å få ansvarsrett. Alle arbeider som du gjør selv vil du også stå ansvarlig for både hva gjelder fremdrift, økonomi, kvalitet og forhold vedrørende helse, miljø og sikkerhet. Vår erfaring tilsier at du sparer mindre på egeninnsats enn du tror, alle forhold tatt i betraktning. Hva er vi ansvarlig for selv? Dere er selv ansvarlig for materialer, utstyr og arbeider som det er avtalt at dere skal stå for selv, enten direkte eller ved andre. Foto: Optiroc

7 Hvor lang er byggetiden? Byggetiden avtales i kontrakten. Den vil vanligvis ta utgangspunkt i datoen for byggetillatelsen. Byggetiden vil alltid være summen av den tiden du eventuelt selv bruker på egne arbeider og den tiden byggmesteren bruker til planlegging, forberedelser og bygging. I tillegg kommer ferier. Hva om dere eller vi blir forsinket? Hvis en av partene blir forsinket, må det varsles skriftlig om dette. Blir du eller noen av dine håndverkere eller andre leverandører blir forsinket, har byggmesteren rett på fristforlengelse for avtalt byggetid. Han kan i tillegg til forsinkelsen også kreve tid til egen omstilling av sine planer. Det står mye i kontrakten og beskrivelsen som vi synes er vanskelig I henhold til Bustadoppføringslova og Avhendingsloven er du pliktig til å sette deg godt inn i alle dokumenter i byggesaken. Det gjelder blant annet tegninger, leveringsbeskrivelse, kontrakt, brosjyrer og annet informasjonsmateriell som du får. Er det noe du lurer på eller ikke forstår, så vent ikke med å spørre. Kan dere hjelpe oss også med å anbefale andre håndverkere? Det er vi litt forsiktige med. Ikke fordi vi ikke kjenner mange dyktige håndverkere, men vi ønsker ikke å komme i en situasjon hvor vi eventuelt i etterkant kan bli stilt ansvarlig i en mulig uoverensstemmelse mellom deg og den håndverkeren vi anbefalte. Kan jeg reklamere hvis jeg ikke er fornøyd? Det kan du og her er det helt klare regler for hvordan man skal gjøre dette. Dette fremgår både av kontrakten og Bustadoppføringslova eller Avhendingsloven. Vi anbefaler deg å lese den loven som gjelder for din kontrakt. Husk alltid å reklamere skriftlig så fort du oppdager en feil eller mangel. Hvis ikke kan du miste retten til å få rettet opp feilen. Du har 5 års reklamasjonsrett etter overtakelse.

8 Overtakelser/overlevering Foto: Hagen Treindustri Del-overlevering underveis i byggeprosessen medfører også flytting av ansvar. Starter man behandlingen av en bygningsdel, har man akseptert det som er utført så langt. Ved overlevering av bygget skal det føres protokoll med angivelse av eventuelle mangler og anmerkninger fra en av partene. Ansvaret overføres til deg. Dette omfatter blant annet forsikringsansvaret. Forsikring/tyveri og skade Vi holder arbeid og materialer på eiendommen forsikret i henhold til Bustadoppføringslovas 13. Dette gjelder også arbeider og materialer levert av deg, og som skal bygges inn i boligen. Ved tyveri, brann eller skade på materialer levert av deg, men ikke overtatt av oss, betaler du selv egenandelen i forbindelse med en eventuell forsikringsutbetaling. Andre eiendeler som du selv måtte oppbevare på byggeplassen, er du selv ansvarlig for å forsikre. Hva hvis vi ikke er enige om når vi skal overta? Mesterhus Tilsynsavtale Dette regulerer Bustadoppføringslova. Hvis man ikke skulle bli enig skal omtvistet beløp settes på sperret konto. Vi vil anbefale at dere sammen engasjerer en 3. person, eller et konsulentfirma som dere begge har tillit til, og blir enige om at dere respekterer dennes konklusjoner. Bransjen har også en egen tvistenemnd hvor bla Forbrukerrådet sitter, som rimelig og effektivt kan avgjøre tvister. Kommer du i en slik situasjon, så ta kontakt med Forbrukerrådet eller Boligprodusentenes Forening som kan gi deg mer informasjon. Flere har oppdaget at de verken har tid eller lyst til å drive vedlikehold/service på egen bolig. Service og vedlikehold av bygninger er nemlig minst like påkrevd som service på bilen din. Vi kan tilby deg å utføre årlig service og tilsyn for å sikre at boligen din er i topp stand år etter år. Snakk med Mesterhusbyggmesteren som kan gi deg mer informasjon.

9 Så til deg som har kjøpt egen tomt og skal bygge din nye bolig Nedenfor har vi samlet en del informasjon som kun gjelder deg som har, eller som skal kjøpe egen tomt og skal i gang med bygging av bolig. Hva er viktig ved valg av tomt? Ved valg av tomt er det viktig å vurdere skoletilbud og skolevei, idrettsanlegg, nærhet til servicetilbud og handelssenter, utsikt, sol, værhardt eller lunt, om man vil bo i tettbebyggelse eller mer for seg selv, trafikk- og støyforhold, kommunikasjon og bilbehov. Vurder også om dette er en dyr eller rimelig tomt å bygge på. Sprengning og utgravning av masser koster fort mye penger! Viktig er det også om plassbehovet og ønsket bygningstype stemmer med reguleringsbestemmelser og tomteform. Å plassere et hus beregnet for flat tomt på en skrå tomt, eller omvendt, vil ikke se pent ut, og myndighetene vil antagelig ikke tillate det. Ta derfor dette opp i forhåndskonferanse med kommunen. Vær også klar over at pris på tomter kan variere mye. Den er bl.a. avhengig av om det er snakk om en råtomt eller byggeklar tomt. Hvordan planlegge tomteutforming? Trafikkstøy og trafikksikkerhet må vurderes når man avsetter områder til uteoppholdsarealer og adkomst. Å benytte store deler av tomta til kjøreadkomst på bekostning av uteoppholdsarealer bør man unngå. Er tomta utsatt for trafikkstøy eller innsyn fra offentlige områder, er det viktig å tenke avskjerming i forhold til dette. Tenk også gjennom himmelretning, utsikt og solforhold. Hva med radon i grunnen? Dette er helt avhengig av hvor du skal bygge. I områder med bl.a. bergarten alunskifer er det sannsynlig at det kan forekomme radonstråling. Kommunen er pålagt å kartlegge områder med fare for radon. Mange velger uansett å legge ned en såkalt radonsperre i grunnen under huset, eller utføre andre tiltak for å være på den sikre siden. Snakk med Mesterhusbyggmesteren om dette.

10 Hvordan velger vi riktig hustype? Husets utforming, materialvalg og farge må tilpasses terrengformasjon, topografi, klimaforhold og nabobebyggelse. Reguleringbestemmelsene (utnyttingsgrad, høyder, byggelinjer) og tomteform (flat/skrå, smal/bred) legger ofte begrensninger på byggets størrelse, høyde, takform og adkomst. Kundetilpasset Kundetilpasset Kundetilpasset Solforhold, vindforhold, gode uteplasser, utsikt og orientering (øst/vest) må man også ta hensyn til. Tilgjengelighet og det å sikre seg en brukervennlig bolig hele livet må planlegges. Ta hensyn til endret familiesammensetning/størrelse og behov, endret rørlighet og mulig fremtidig bevegelseshemning. Vedlikeholdsbehov for hus (gode materialer, lettstelt hage) og adkomst (snø/is/garasje). Mange av disse behovene kan tilfredsstilles i ett og samme hus uten store ombygninger, bare man viser litt omtanke. Kan det være en idé å bygge med tanke på utleieleilighet, eller tilpasse deler av soveromsfløyen, eventuelt loftsetasjen slik at disse delene av huset til tider kan leies ut som hybler, samtidig som den delen av huset man selv trenger, kan avlåses fra resten? Har Mesterhus egne arkitekter? Arkitekt Grethe Sætveit Ja, det har vi. Mesterhuskjeden eier og driver egne arkitektkontorer i tillegg til at vi har samarbeid med flere andre. Flere av Mesterhusbedriftene har også egne ansatte arkitekter. Disse benyttes til å tegne, kundetilpasse og beregne boliger for deg som huskjøper. Snakk med din lokale Mesterhusbyggmester som vil gi deg mer informasjon. Kan jeg gjøre endringer på standardhustyper? Det kan du selvfølgelig. Å gjøre mindre endringer så som å flytte noen vinduer eller ikke bærende vegger innvendig, er ofte enkelt og greit. Vi kan også gjøre større endringer eller tegne et hus helt fra starten av, men husk at endringer fort kan bli dyre. Mesterhus har egne skriftlige avtaler som kan inngås om endringer og tegneoppdrag.

11 Hvordan vurderer vi grunnforhold, grunnmur og fundamenter? Kommunen kan gi opplysninger om for eksempel grunnforhold, kvikkleire, radonfare, rasområder eller lignende. Er du usikker på om grunnforholdene er gode nok, bør man kontakte et firma som jobber med geoteknikk. Grunnmur må velges ut fra krav til varmeisolering, utvendig og innvendig ønsket overflate, byggetid og økonomi. Du må jo også vurdere om du har en god nok dugnadsgjeng som kan hjelpe deg. Husk det må være minst en kvalifisert person som da må søke og få ansvarsretten for grunnmursarbeidene. Det er ikke alltid at stor egeninnsats på grunnmur gir den beste totaløkonomien eller resultatet. Ved leilighet eller boligrom i underetasje bør yttervegg i tre med trefront vurderes. Fundamenter må alltid tilpasses grunnens bæreevne. Energiøkonomi og innemiljø Hus og hovedfasaden med de største vinduene bør orienteres mot sola mens en bør unngå store vinduer mot nord. Andelen vindusareal bør begrenses. God plassering av garasjer, uteboder, beplantning og jordvoller kan styre den verste vinden unna husveggene. Passive, varige energisparetiltak med lang levetid som vinduer med økt varmemotstand, tykkere isolasjonssjikt og ekstra vindtette konstruksjoner bør velges. Snakk med din husleverandør om dette. Mesterhus har et eget konsept kalt Mesterhus lavenergi. Mer om dette kan du også lese på Varme i gulvene kan legges enten som vannbåren eller som elektriske varmekabler. Vannbåren varme er mest aktuell når alternative energikilder til elektrisitet lett kan velges. Varmekabler krever mindre investeringer og er aktuell når mindre deler av boligen skal ha gulvvarme. De fleste velger i dag balansert ventilasjon med varmegjenvinning (avtrekksluften varmer opp den nye friske luften som kommer inn) og pollenfilter, noe som gir god ventilasjon med minimalt energitap og støvfri, filtrert uteluft. Balansert ventilasjon gir bedre kontroll med utendørsstøy. Elektrisk oppvarming bør utstyres med automatiske reguleringer for temperatursenking når man ikke oppholder seg i boligen. Sentralstøvsuger gir redusert svevestøv i boligen. Valg av materialer må gjøres med hensyn til kvaliteten på inneluften. Noen materialer avgir lukt og kan føre til ubehag for enkelte med allergi. Vi anbefaler bruk av gipsplater, behandlet med miljøvennlige overflateprodukter.

12 Uttørking av byggfukt I byggeperioden tilføres det mye fuktighet, spesielt fra støpe-, murer- og malerarbeider. Parkett, trepaneler, foringer, listverk, skapinnredninger, trapper o.s.v. kan skades om en ikke har kontroll på luftfuktigheten under byggingen. Bruk av avfuktingsutstyr anbefales. Enkelte trematerialer bør kondisjoneres (oppnå fuktbalanse) i bygningen før montering. Tilnærmet 35 % relativ luftfuktighet anbefales i bygningen under innredningsarbeidene. Balkonger, tett eller åpent gulv? Balkonger brukes både til opphold, som luftebalkong og rømning i tilfelle brann. Tenk derfor gjennom størrelse og lysforhold ved og under balkongen. Balkong/terrasse på marknivå er vanligvis ikke med i standardpris. Balkonger i 2 etasje eller høyere oppe er med hvis de er vist på tegning, og leveransebeskrivelsen/kontrakten ikke sier noe annet. Normalt leveres balkonggulvene med spaltepanel av trykkimpregnert virke. Over inngangsparti leveres ofte det som kalles Tretett som betyr at det legges inn en gummilist mellom gulvbordene slik at det ikke skal dryppe så mye vann fra balkongen ved regnvær. Ønsker du Tretett også andre steder på balkonger, kan du ta det opp med byggmesteren. Vurder også om du ikke bør kjøpe et branntau eller brannstige som du fester i nærheten av balkongen. Det kan også leveres helt tette balkonggulv utført med membrantetting, fall og avrenning. Utvendige trapper Kundetilpasset Husk å planlegge også fundamenter til en eventuell utvendig trapp. Trappen bør være bred og god, med rekkverk på begge sider. Gulvet bør bygges i betong eller med trykkimpregnerte materialer, da det er stor slitasje på en trapp. Trappen må være ferdig før du søker kommunen om brukstillatelse. Vurder også om du bør lage en rampe ved siden av trappa, slik at også eldre og funksjonshemmede lett kan få tilgang til boligen din.

13 Fasadekledning I Norge har vi tradisjon for å bygge boliger med trekledning utvendig. Vær klar over at du kan bygge med liggende eller stående kledning, tømmermannspanel, faspanel eller villmarkspanel. Deler av fasaden kan også bygges som forblendet vegg med teglstein eller murpuss. Spør byggmesteren hvis du vil vite mer om dette. Hvordan foregår byggeprosessen? Hvis du går inn i Mesterhuskatalogen, vil du på en av de første sidene se en grafisk oversikt over alle stadiene en husbygger må igjennom. Spør nærmere hvis det er noe du lurer på. I forbindelse med byggesøknaden til kommunen vil ofte Mesterhusbyggmesteren stå som ansvarlig søker. Han kommer da til å be deg om en rekke opplysninger som du må gi han. I kontrakten vil det bli avtalt hvor lang tid du har på å gjøre eventuelle egne arbeider og hvor lang tid entreprenøren kan bruke på sine. Gjennom hele prosessen vil byggmesteren gjennomføre kontroller som han overfor myndighetene er pålagt å gjøre. Når kan vi regne med å starte byggingen? Etter at byggetillatelsen er gitt av kommunen trenger normalt byggmesteren noen uker til planlegging av byggingen og innpassing i sitt produksjonsprogram. Deretter er det klart for å starte med grunnarbeidene. Fint om du informerer Mesterhusbyggmesteren om alle aktører du selv skal benytte på bygget. Ettårsbefaring Kundetilpasset Etter at du og familien din har bodd i huset i ca. 1 år, tar vi kontakt og avholder en ny befaring for å kontrollere at alt fungerer som forutsatt. Dette er også i samsvar med Bustadoppføringslova.

14 Annen informasjon - Nettinformasjon I lærebøker og byggdetaljer fra Byggforsk kan man hente nyttig informasjon. Via Internett kan annen nyttig informasjon hentes fra leverandører, organisasjoner og myndigheter. Under har vi samlet en liten oversikt over mer informasjon som byggmesteren kan gi deg hvis du er spesielt interessert i ett eller flere av temaene. O Planlegging av godt innemiljø i boliger (Byggforskserien, Planløsning ) o Sikring mot hjemmeulykker (Byggforskserien, Planløsning ) o Barnesikker bolig (Byggforskserien, Planløsning ) o Tilgjengelighet for funksjonshemmede (Byggforskserien, Planløsning ) o Bygningsmessig tilrettelegging for orienterings- og bevegelseshemmede (Byggforskserien, Planløsning ) o Overfølsomhet og allergi (Byggforskserien, Planløsning ) o Planlegging av boliger med lavt energibehov (Byggforskserien, Planløsning og ) o Bolig for funksjonshemmede. Sjekkliste for individuell tilpasning (Byggforskserien, Planløsning ) o Felles og Private utearealer (Byggforskserien, Planløsning ) o (Belysning i boligen /Byggforskserien, Planløsning ) o Radon, Bygningstekniske tiltak (Byggforskserien, Byggdetaljer ) I tillegg vil vi anbefale deg å gå inn på følgende nettsteder for å søke mer informasjon. Nyttige lenker Byggeindustrien Byggsertifisering Husbanken Kommunal- og regionaldepartementet Kommunal Rapport Miljøverndepartementet Planlegging Norges byggforskningsinstitutt Norges Byggstandardiseringsråd Norsk Institutt for by- og regionforskning Norsk Varedatabase ODA Statens bygningstekniske etat Økobygg

15 Linker til Hjem og boligportaler Balanse.com Balanse.com er et nettsted for deg som er opptatt av interiør, innredningstips, interiørbutikker, tekstiler, gardiner, planter, miljø, livsstil, messer, kurs, Feng Shui, linker mm Internettadresse: Bo Bygg og Bolig Nettsted om boligbygging og oppussing. Inneholder nyheter, artikler, bruktmarked, bolig jus og tips samt database over ledige tomter og byggeprosjekter, Internettadresse: Botorget En tjeneste som har en del artikler og linker. Internettadresse: Hus Hjem & Hage En litt "grønn" side som har mye god informasjon. Verdt et besøk. Internettadresse: Hus.no Oppslagsverk for produsenter og leverandører av hus og husrelatert stoff på Internett. Mange gode linker. Internettadresse: Vi i Villa Er i dag den dominerende aktøren innen hjem og bolig på Internett i Norge. Har mange gode tjenester med den mest omfattende søkemotoren i markedet. Har meget gode leverandør, og håndtverkeroversikter. Internettadresse: Boligportalen.net Boligportalen.net er en offentlig temaportal for boligområdet. Portalen er et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet, Husbanken og Bygningsteknisk etat. Internettadresse: Husbyggeren Et nettsted for boka selskapet utgir. Mange gode tips Internettadresse: Norsk Familieøkonomi Medlemmene får bl.a. gratis rådgivning, magasinet Norsk Familieøkonomi og økonomistyringsprogrammet Økoplan, samt fordelaktige priser og produkter innenfor tjenesteområdet strøm, bank, forsikring, og sparing. Internettadresse:

16

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper mesterhus.no I denne brosjyren informerer vi om flere prosesser man gjennomgår når man skal bygge bolig. Leiligheter og

Detaljer

Innledning: Oppføring av ny bolig... 1. SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet. 3. Sjekkliste - økonomi ved bygging av bolig..

Innledning: Oppføring av ny bolig... 1. SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet. 3. Sjekkliste - økonomi ved bygging av bolig.. Innholdsfortegnelse Innledning: Oppføring av ny bolig 1 Planlegging 1 Behov 1 Ideer 2 Sjekklister 3 SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet 3 Prosjektbeskrivelse 4 Økonomi 4 Sjekklister 7 Sjekkliste

Detaljer

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig BOLIGSKOLEN Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig Første fase Kjøpe bolig Selge bolig Valg av megler Visning Pris Oppgjør Ny hverdag Gjennom boka Boligskolen loser vi deg steg

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Både en pengemaskin og en

Både en pengemaskin og en Kjelleren. Både en pengemaskin og en gullkantet investering 3 Lån kr 2280 000,- www.kjeller.no Lån kr 1190 000,- Større enn 85 m 2 Større enn 85 m 2 55 m 2 Oppdatert 1. januar 2003 HUSBANKEN PREMIERER

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

råd i etableringsfasen

råd i etableringsfasen råd i etableringsfasen BOLIGKJØP LØNNER SEG IKONER: Vurderer du å kjøpe bolig i stedet for å leie? Selv om det er dyrt å kjøpe, er boligpolitikken i Norge sånn at det lønner seg i det lange løp. Men før

Detaljer

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag Mai 2011 0 Sammendrag Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer er et tema som har kommet i vinden våren

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport II

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE B E N Y T T 1 / 2 0 0 8 - R E D A K S J O N E L T I n n h o l d Leder 2 Ny plan- og bygningslov: Bygningsdelen

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Fra hjem til hjem Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Forfattere: Pedagog Wenche Fjeld Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten

Detaljer

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1 Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 2 Innledning... 4 1 Formål... 4 2 Hva kan det gis lån til... 5 2.1 Oppføring av nye boliger... 5 2.2 Utbedring

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer